Komfortní energie pro vás
Z čeho se skládá cena plynu
Cena komodity plynu
Část ceny plynu, kterou MŮŽEME OVLIVNIT – stanovuje dodavatel plynu
PRE PLYN
STANDARD
• Cena za odebraný plyn
• Stálý měsíční plat za odběrné místo
Zákaznická linka PRE
Cena za distribuci plynu a daně
Část ceny plynu, kterou NEOVLIVNÍME – stanovuje stát (Energetický
regulační úřad, Ministerstvo financí).
• Pevná cena za odebraný plyn včetně ceny za služby operátora trhu
• Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
• Daň z plynu (zákazníci kategorie Domácnost tuto daň neplatí dle
§ 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 sb.)
• DPH (dle aktuálních platných právních předpisů)
Tel.: 840 550 055
Fax: 267 055 505
E-mail: [email protected]
Provozní doba: Po–Pá 7.00–20.00
Záznamník: 20.00–7.00, So–Ne 0.00–24.00
Zákaznické centrum PRE
Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Provozní doba:
Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00
Centrum služeb PRE
Praha 1, Jungmannova 28 (Palác TeTa)
Tel.: 840 550 055
E-mail: [email protected]
www.premereni.cz/sluzby
Provozní doba:
Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00
PPD
RWE
E.ON
Ceník pro domácnosti
a maloodběratele
Přehled distribučních území
RWE - RWE GasNet, s.r.o.
E.ON - E.ON Distribuce, a.s.
PPD - Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a. s., je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle
normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu
dle normy ČSN EN ISO 14001 a ocenění Bezpečný podnik.
na distribučním území
E.ON Distribuce, s.r.o.
Platí od 1. 4. 2014
Ceník produktu PRE PLYN STANDARD
pro domácnosti a maloodběratele platný od 1. 4. 2014 na distribučním území E.ON Distribuce, s.r.o.
Cena za odebraný plyn
ostatní služby dodávky
topím
Výpočet celkové roční platby za odebraný plyn
Celková konečná cena
(modelový příklad je vypočten pro fakturaci v délce 12 měsíců)
Roční odběr v místě spotřeby*
Cena za
odebraný plyn
Stálý měsíční
plat
Pevná cena za
odebraný plyn
Stálý měsíční
plat za kapacitu
Součet cen
za odebraný plyn
Součet měsíčních platů
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
1
2
3
4
1+3
2+4
1,2271
5,99
0,59128
60,59
vařím
ohřívám vodu
Cena distribuce
do 1 890
nad 1 890
do 7 560
0,9751
23,47
0,33389
87,38
nad 7 560
do 15 000
0,9443
100,89
0,28259
112,08
nad 15 000
do 20 000
0,9443
100,89
0,25959
136,39
nad 20 000
do 25 000
0,9443
100,89
0,24953
159,82
nad 25 000
do 30 000
0,9443
100,89
0,24190
186,34
nad 30 000
do 35 000
0,9443
100,89
0,23751
212,68
nad 35 000
do 40 000
0,9443
100,89
0,23577
229,43
nad 40 000
do 45 000
0,9443
100,89
0,23283
253
nad 45 000
do 50 000
0,9443
100,89
0,22818
283,47
(spotřeba do 63 000 kWh)
1,81835
66,58
(2,20020)
(80,56)
1,30901
110,85
(1,58390)
(134,12)
1,22690
212,97
(1,48455)
(257,69)
1,20390
237,28
(1,45672)
(287,11)
1,19384
260,71
(1,44455)
(315,46)
1,18621
287,23
(1,43531)
(347,55)
1,18182
313,57
(1,43000)
(379,42)
1,18008
330,32
(1,42790)
(399,69)
1,17714
353,89
(1,42434)
(428,21)
1,17249
384,36
(1,41871)
(465,08)
1,16962
408,45
(1,41524)
(494,22)
nad 50 000
do 55 000
0,9443
100,89
0,22531
307,56
nad 55 000
do 63 000
0,9443
100,89
0,21986
342,1
Cena za odebraný
plyn
Stálý
měsíční plat
Pevná cena za
odebraný plyn
Pevná roční cena
za kapacitu
Součet cen za
odebraný plyn
Stálý měsíční
plat
Pevná roční cena
za kapacitu
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/m3
0,9413
142,50
0,19499
119,96231
1,13634
(1,37497)
142,50
(172,43)
119,96231
(145,15440)
nad 63 000
do 630 000
Výpočet celkové roční platby
1,16417
442,99
(1,40865)
(536,02)
Výpočet celkové roční platby = c ena za odebraný plyn (A)
+ měsíční platby (B)
(A) = roční spotřeba (v kWh) × (sloupec 1 + sloupec 3)
(B) = 12 × (sloupec 2 + sloupec 4)
Výpočet celkové roční platby
(spotřeba nad 63 000 kWh)
Výpočet celkové roční platby = c ena za odebraný plyn (A)
+ měsíční platby (B) + roční
platba
za kapacitní složku ceny (C)
(A) = roční spotřeba (v kWh) × (sloupec 1 + sloupec 3)
(B) = 12 × (sloupec 2)
(C) = sloupec 4 × (roční spotřeba v m3/115)
Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného zemního plynu
z m3 na kWh se používá přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh.
Stanovení měsíční platby
za kapacitní složky ceny (MPps)
Pro odběrné místo (OM) s ročním odběrem nad 63 000 kWh
se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce:
MPps = (Cps × RK)/12
kde Cps = cena za kapacitu dle ceníku (sloupec 4)
RK = denní přidělená pevná kapacita v daném OM v m3
určená podle vzorce RK=RS/115, kde RS je roční odběr
v daném OM v m3
Poznámky a vysvětlivky:
Ceny uvedené tučně jsou bez DPH, ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Horní hranice pásma nad 63 000 kWh/rok do 630 000 kWh/rok je pro kategorii domácnost bez omezení. Celková konečná cena včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka,
byla vypočtena z ceny bez DPH a zaokrouhlena. Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologická daň). m3 = metr krychlový, kWh = kilowatthodina (1 kWh = 0,001 MWh)
*) Rozumí se přepočtená roční spotřeba stanovená distributorem v souladu s příslušným předpisem.
Download

Ceník PRE PLYN STANDARD pro distribuční území E.ON Distribuce