h a r c o v s k é
t a n e č n í
c e n t r u m
Baví Vás tancování, ale nemáte možnost nebo odvahu tuto
zálibu rozvíjet?
Máte vztah k hudbě, pohybu a chcete své obzory rozšířit?
Chcete udělat něco pro své tělo a zlepšit své esteticko
estetickomotorické dovednosti?
Chodíte rádi na plesy, ale když dojde na slovíčka "Smím
prosit?" cítíte se nejistě a máte pocit, že tanec nepatří
k Vaším silným stránkám?
Chcete s tím už konečně něco dělat?
Neváhejte
Nev hejte a ozvěte
ozv te se nám:
n m:
Michal:
737 488 574
[email protected]
icq 262 427 385
Žanetka:
[email protected]
icq 207 731 486
http://htc.wgz.cz
Download

h t t p : h t t p : / / h t c . w g z . c z h t c . w g z . c z h t c . w g z . c z