konzultační hodiny: úterý od 9:45 - 11:15
(předem napsat email o konkrétním problému,
který chcete konzultovat)






1. přednáška – Internet, základní pojmy, webové
služby, jazyk HTML, (20.09.2011)
2. přednáška – HTML(editory pro úpravu HTML ),
WEB 1.0, WEB 2.0
3. přednáška - WEB 1.0, WEB 2.0 , WEB 3.0,
vyhledávání, SEO,SEM
4. přednáška - GIMP –teoretický úvod, barvy,
rozlišení atd.
5. přednáška - internet v cestovním ruchu,
aplikace pro CR, trendy, CRS, GDS
6. přednáška - využití výpočetní a komunikační
techniky v cestovním ruchu


Souhrn aktivit osob, cestujících do místa mimo
jejich obvyklé prostředí nebo pobývajících v
těchto místech po dobu kratší než jeden souvislý
rok za účelem trávení volného času, podnikání.
(Zelenka, Pásková – Výkladový slovník cestovního ruchu)
Pro současný CR je charakteristické:
 Možnost objednání a zaplacení služeb „na dálku“
 Přeprava na velké vzdálenosti
 Koncentrace služeb do sítí a řetězců
 Péče o zábavu ve volném čase
 Rychlá inovace a změny v odvětví


ICT
(Information
and
Communication
Technologies), je označení pro informační a
komunikační technologie.
Tato široce používaná zkratka zahrnuje
veškeré
technologie
používané
pro
komunikaci a práci s informacemi.
Rozlišujeme
 primární informační tok (PIT)
 sekundární informační tok (SIT)
PIT směřuje od primárních poskytovatelů informací
(zástupci
regionu
a
destinací,
subjektů
cestovního ruchu) k primárním konzumentům
(návštevníci, cestující)
SIT funguje jako zpětná vazba od konzumentů k
poskytovatelům informací. SIT pomáhá korigovat
kvalitu, kvantitu a typy informací PIT.
Důležitý zdroj informací pro cestovní ruch
 Základní stavební jednotkou jsou data
(informace), které procházejí informačním
tokem
 Smyslem je organizační a datové propojení
mnoha poskytovatelů služeb cestovního
ruchu.
 Stále více se zavádí do všech oblastí
cestovního ruchu a postupem času výrazně
změnily způsoby zprostředkování služeb.

Elektronické
distribuční kanály
GDS
IRS
Vlastní
WWW
První pokusy s převedením rezervačních
agend na počítače proběhly v letecké
dopravě.
 První CRS – SABRE (American Airlans)
Později vznikají systémy:
 PARS od společnosti TWA,
 APOLLO od United Airlines
 DATAS od Delta Airlines.






80. léta – transformace některých CRS do GDS
Globální distribuční systém pro letenky, kapacity
v ubytovacích zařízeních (především hotely a hotelové
řetězce), lodní lístky, služby půjčoven aut, package a
další služby.
Celosvětovými GDS jsou Amadeus, Galileo, Sabre,
Worldspan, mezi regionální GDS patří Abacus, Infini,
Start, Axess, Gets Caac, Safari, Topas, Fantasia aj.
Trendem je fúze a propojování celosvětových a
regionálních GDS.
Obsluha GDS je založena na využívání kódů služeb,
kódů letišť, kódů tarifů, kódů leteckých společností
apod.


Letecké společnosti získávají zásluhou GDS
vyšší zisk nejen díky zvýšení prodeje
prostřednictvím GDS, ale nejméně stejně
významný příjem je také z poplatku subjektů
vstupujících do GDS (hotely a hotelové
řetězce, touroperátori atd.)
Častou praxí v GDS systémech zejména v
USA je sdílení kódu mezinárodní letecké
společnosti s regionální leteckou společností,
což umožňuje velké letecké společnosti
rozšířit nabídku služeb




dokonalý, denně aktualizovaný informační
systém ze všech oblastí cestovního ruchu,
možnost provádět rezervace prakticky na
všechny letecké společnosti, včetne tzv. přímého
vstupu do jejich rezervačního systému,
automatizovaný výpočet jízdného na základě
vykonané rezervace, automatizovaný tisk letenek
a voucheru na vedlejší služby,
zajištění specifických sedadel v letadlech a
automatické vystavování palubních vstupenek,






ověření kreditních karet a získávání souhlasu
k výšce kreditu,
hotelová rezervace,
rezervace na pronájem aut,
rezervace na okružní a vyhlídkové jízdy,
rezervace a vystavování přepravních dokladů
na železniční, autobusové a lodní spoje,
rezervace na vypsané turistické zájezdy,
rezervace do kulturních a sportovních
zařízení,

Vedle samotného připojení hotelu na GDS, nabízejí
zastupující společnosti i další služby.
◦ Vyjednávání smluv s Consortii uskupení až několika tisíc agentů pod
jednou zastřešující společností (například American Express, Carlson
Wagonlit a další).
◦ Připojení na takzvaný Online Distribution Database (ODD) zařazení hotelu
(již připojeného na GDS) do databáze tisíců internetových rezervačních
systémů, které berou informace o cenách hotelů z GDS
◦ Konsolidované zpracování plateb provizí agentům: Využitím této služby
odpadá hotelům nutnost vyplácet provizi každému agentovi zvlášť,
provize se platí jednou částkou měsíčně a zastupující společnost pak
rozešle provize konkrétním agentům. Hotely využívající této služby jsou
agenty považovány za důvěryhodnější.
◦ Rezervační formulář pro webové stránky hotelu: Zastupující společnosti
nabízejí hotelům též možnost instalace rezervačního formuláře na
internetové stránky hotelu pro přijímání přímých rezervací.
◦ Interface (propojení) mezi CRS a hotelovým interním systémem (Hores,
Fidelio, Protel, Epitome Při vysokých objemech rezervací z GDS se
doporučuje zvážit automatizaci transferu dat mezi GDS/CRS a hotelovým
interním systémem, což mimo jiné zajistí okamžité zanesení nové
rezervace do hotelového sytému či opačně uzavření prodeje na GDS.
◦ Služby call center, kde se operátoři budou hlásit jménem hotelové
společnosti.
◦ Validace platnosti či automatické účtování částek na kreditní karty.





Amadeus (http://www.amadeus.com, ttp://www.amadeus.net),
Amadeus byl založen v roce 1987 leteckými společnostmi Air
France, Iberia, Lufthansa a SAS. V roce 1995 se k zakládajícím
společnostem přidaly ještě Continental Airlines. Nyní má
Amadeus 233 000 terminálů u 64 000 agentů. Nejvíce
rozšířen v Evropě a Latinské Americe.
Galileo by Travelport
(http://www.galileo.com)
Na začátku 60. let založily United Airlines systém zvaný
Apollo. V roce 1993 vytvořily společněs dalšími deseti
leteckými společnostmi ze systému Apollo Galileo
International. V USA a Mexiku vystupuje nadále jako Apollo, v
ostatních částech světa jako Galileo. Má po světě více než 100
000 terminálů u 46 000 agentů. Galileo terminály jsou
koncentrovány zejména v severní Americe, Velké Británii,
Africe a na Blízkém Východě.
http://www.galileoczsk.cz





Sabre(http://www.sabre.com)
Sabre byl založen v roce 1958 American Airlines a byl vůbec
první GDS na světě, více než 200 000 terminálů u 60 000
agentů. Sabre je nejsilnější GDS v severní Americe.
(http://www.travelocity.com)
Worldspan by Travelport(http://www.worldspan.com)
Worldspan vznikl v roce 1990 spojením dvou systémů, které
vlastnily Northwest Airlines a Delta. Jedná se o nejmenší GDS,
který má po celém světě 52 000 terminálů u 21 000 agentů.
Největší koncentrace je v severní Americe.
Tyto čtyři hlavní systémy představují téměř 99 % veškeré
produkce GDS. Jedno procento pak připadá na malé systémy
jako je Axess nebo Sahara, které mají značně podružný
význam.

hotelové řetězce nabízející spolupráci většinou
na bázi management smlouvy nebo franšízy
◦ Four Seasons (o http://www.fourseasons.com)
◦ InterContinental Hotel Group
(http://www.ichotelsgroup.com, Intercontinental,
Crowne Plaza, Holiday Inn a další)
◦ Starwood (http://www.starwoodhotels.com)
◦ Marriott (o http://www.marriott.com)
◦ Hilton (o http://www.hilton.com)

hotelové řetězce marketingového a distribučního
typu, které poskytují pouze marketingovou
podporu (bez ovlivňování řízení):
◦ Best Western (http://www.bestwestern.com)
◦ Golden Tulip (http://www.goldentulip.com)

společnosti nabízející „generické“ připojení na
GDS bez marketingové podpory, nejčastěji
vlastním CRS.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
TravelCLICK (http://www.travelclick.net)
Unirezo
Genares (http://www.genares.com)
Hotusa (http://www.hotusa.com)
Otedis (http://www.otedis.com)
MyFidelio (o http://www.myfidelio.net)
ACC Nifos (o http://www.nifos.cz), atd.
Přístup do GDS – původně pouze přes
terminály.
Současnost
 Umožnen přístup do GDS běžným
uživatelům, a to přes portály:

◦
◦
◦
◦


Travelocity (od Sabre)
Tourisline (Galileo)
Priceline (Worldspan)
Amadeus (Amadeus)
Příjemnejší uživatelské prostředí
Bez nutnosti zadávání kódu.




roste počet lidí, kteří si rezervují hotely a letenky
on-line a nikoli přes cestovní agentury.
Přesto vliv GDS neklesá. Je to zejména tím, že
existuje a bude existovat početná skupina lidí,
kteří nejsou ochotni rezervovat hotely na
internetu.
Důvodů je několik – strach ze zneužití osobních
dat, potřeba mezilidské komunikace, nedostatek
času, nemožnost zarezervovat některé služby na
internetu (například mezikontinentální let s
několika přestupy, hotel v nepříliš známé zemi –
pro někoho i v České republice).
GDS je jediný systém, který podává vyčerpávající
přehled o leteckých spojích, hotelích a
autopůjčovnách po celém světě a který není
zatížen ohromným množstvím dalších informací,
jimiž se uživatel internetu teoreticky musí
probrat, než dokončí rezervaci.


Ukázky
Galileo


Informačně-rezervační systém (též počítačový
informačně- rezervační systém; angl. information
rezervation system, computer information and booking
system)
Elektronický
systém
poskytující
informace
o
možnostech využití různých služeb cestovního ruchu
(otevírací doby aktivit cestovního ruchu, regionální
informace, informace o vstupních formalitách při
přechodu hranic, o spojení dopravními prostředky atd.)
a nabízející součastně také jejich rezervaci (resp.
rezervaci pouze části služeb obsažených v informačněrezervačním systému, typicky ubytování, letenky, lodní
lístky, půjčování aut, zájezdy).


V cestovním ruchu je zavedeno rozlišování na
informační a informačně-rezervační systémy
(případně také rezervační systémy). Toto rozdělení
vychází ze zdůraznění funkce rezervace, významné
pro
distribuci
služeb.
Podle
terminologie
v informatice je informačně-rezervační systém
označován jako informační systém.
Realizace – www stránky (informačně-rezervační
systémy hotelových řetězců, leteckých společností,
železničních společností, půjčoven aut, hotelů atd.)



Představují jakousi analogii kamenné
(papírové) cestovní kanceláře na virtuální
(internetovou).
Mnoho IRS se skutečne vyvinulo z původních
kamenných cestovních kanceláří (Čedok)
Na stránkách IRS lze vyhledávat jako v
tištěném katalogu.




IRS se většinou vyvinuly z bývalých agentů,
kteří rezervovali přes GDS a u mnohých oba
způsoby dodnes přetrvávají.
Místo toho, aby klienti museli agentovi volat
nebo za ním chodit, rozhodli se agenti, že
klientům umožní přístup k výběru hotelu na
GDS prostřednictvím svých webových stránek.
Klient si na webu agenta vybral a
zarezervoval hotel, zadal kreditní kartu a
potvrdil rezervaci.
Tímto způsobem se vyvinulo ohromné
množství IRS, které dodnes existují a nabízejí
služby, které si berou z GDS.
Spolupráce IRS s hotely
 V současné době existují dva základní modely
spolupráce mezi hotely a IRS:
 nepřímá spolupráce s IRS přes GDS
 přímá spolupráce mezi hotelem a IRS




Nepřímá forma – viz GDS
Přímá forma
vychází z klasického vztahu hotel a cestovní
kancelář
Hotel podepíše např. zprostředkovatelskou
smlouvu, ve které se bud zaváže k platbě určité
provize po odjezdu hosta nebo k poskytování
smluvních snížených cen, které IRS pak navýší o
svou marži.



Podle typu ceny můžeme rozdělit IRS do
následujících skupin:
IRS požadující provizní ceny
IRS požadující netto ceny





Nejbližší nepřímé formě GDS spolupráce.
Host si zarezervuje na webové stránce IRS
hotel, při odjezdu v hotelu zaplatí a IRS pošle
hotelu provizní fakturu.
Zástupci:
www.bookings.com
www.hrs.com
www.venere.com





IRS vyžadují po hotelech v rámci přímé formy
spolupráce netto smluvní ceny. Tyto ceny musí
být o zhruba 25 % nižší než ceny, za které by
hotely prodávaly koncovému klientovi.
Hotel dává IRS k dispozici snížené ceny, které
IRS navyšuje o svoji marži, klient platí kreditní
kartou IRS a hotel zasílá fakturu za pobyt hosta
za snížené ceny IRS.
Zástupci:
www.expedia.com
www.lastminute.com



Dynamic packaging - možnost zarezervovat
si na IRS nejen hotel, ale také hotel a letenku,
hotel a auto, nebo hotel, letenku a auto
dohromady a i jiné služby
Konsolidace nabídky IRS - dochází i ke
vzniku rezervačních serverů, které nenabízejí
hotely z titulu přímých smluv, ale umožňují
hostům porovnávat ceny ve stejných hotelích
na různých IRS.
http://www.kayak.com/
TripAdvisor - shromažduje názory turistů na
hotely, pamětihodnosti, restaurace a podobné
na celém světě.
http://www.tripadvisor.com/
 Call centra - zavádění call center, které
reagují na specifické požadavky klientu
 Cenová parita - systémy kontrolují, zda
hotely dodržují cenovou paritu mezi IRS
navzájem a pokud ne, muže být hotel
posunut na nerezervovatelné místo a
případně vyřazen

Off – line prodej
 Nedochází k přímé interakci mezi prodejcem a
zákazníkem a prodejcem
Průběh komunikace:
1.
Klient navštíví internetové stránky konkrétního
hotelu nebo rezervačního portálu.
2.
Pokud chce získat další dodatečné informace, nebo
si přeje rezervovat pokoj, musí odeslat e-mail
(většinou ze svého vlastního e-mailového klienta)
3.
Hotel (vetšinou pracovník recepce) poté na e-mail
odpoví a pošle klientovi nabídku
4.
Pokud je klient s nabídkou spokojen, opět odešle
email do hotelu, ve kterém potvrdí objednávku.





On-line prodej
dochází k přímé interakci mezi hotelem nebo
rezervačním portálem klient navštíví stránky
konkrétního hotelu nebo on-line prodejní
internetový portál.
Zde si bud vybere sám konkrétní hotel, nebo
zadá požadovaná kritéria výběru
Systém mu okamžitě zobrazí výsledky
vyhledávání, které odpovídají jeho zadaným
požadavkům
V dalším kroku klient zadá termín a počet
osob a systém mu okamžite zobrazí
dostupné pokoje a ceny






Pseudo On-line systém
Na první pohled funguje úplně stejně jako
on-line systém
Klient zadá požadavky a systém mu zobrazí
výsledek vyhledávání
Pokud chce ale klient rezervaci potvrdit,
místo on-line potvrzení (popřípadě platby) na
něj čeká formulář, který po vyplnění odešle
e-mailem
Většinou se mu pak zobrazí text typu
"Dekujeme za odeslání Vaší poptávky,
obratem Vám odpoví náš pracovník".





Ubytovací portály
Prvním krokem je vyplnění on-line registrace,
případně on-line smluv
Poté hotel dostane prístup do systému, kde
zadá všechny informace o hotelu, nahrajete
fotografie a zadáte ceník
Dále definuje kapacity, které chcete
prostřednictvím portálu prodávat.
Hotel smluvně poskytne určitý počet pokojů,
který jednoznačně vyčlení pro internetový
prodej daného portálu.





Ubytovací portály
Prvním krokem je vyplnění on-line registrace,
případně on-line smluv
Poté hotel dostane prístup do systému, kde
zadá všechny informace o hotelu, nahrajete
fotografie a zadáte ceník
Dále definuje kapacity, které chcete
prostřednictvím portálu prodávat.
Hotel smluvně poskytne určitý počet pokojů,
který jednoznačně vyčlení pro internetový
prodej daného portálu.


Ubytovací prodejní portály s možností
vytvoření vlastní prezentace
Na internetu existuje řada portálu, které
umožní v rámci svých služeb vytvořit vlastní
jednoduchou stránku hotelu.






Rezervace odkazem do cizího rezervačního
systému
Hotel má vlastní webové stránky
Hotel nemusí vytvářet svůj rezervační systém
Využívá služeb některých rezervačních
systému na webu, na který se odkáže na
svých stránkých.
Rezervacní systém se otevírá v novém okně
Hodně využívaný je rezervační systém od
firmy hotel time http://www.hoteltime.cz

Rezervace ve vlastním rezervačním systému
1.
2.
3.
4.
5.
klienti, kteří už mají většinou vybraný termín, a
jsou také rozhodnutí v jakém zařízení nebo
minimálně lokalitě se chtějí ubytovat
klienti, kteří znají termín, ale nejsou ještě plně
rozhodnuti, kam chtějí cestovat (většinou mají
predstavu pouze o tom, co by chtěli v místě
dělat)
klienti, kteří ještě nemají předem vybraný
termín, ale mají predstavu o účelu pobytu
klienti, kteří hledají výhodné Last minute
klienti, kteří ještě nejsou rozhodnuti kdy a kam
chtějí cestovat









hotelové systémy v kombinaci s rezervačním
systémem běžící jako webová aplikace:
Previo– http://www.previo.cz
http://www.czecot.com
http://www.turistik.cz
http://www.hotels.com
http://www.expedia.com
http://www.hotel.cz
http://www.hoteltime.cz
http://www.booking-system.eu
Onore – http://www.onore.cz
http://www.expedia.com/default.asp

Výhody:
Trvalý přístup účastníků cestovního ruchu a dalších cestujících ke
spolehlivým informacím, a to prakticky kdekoli.

Zvýšení efektivity práce a výrazné zlevnění– při přípravě package,
při distribuci produktů, optimalizaci dopravy.




Možnost získání slev při rezervaci a nákupu online pro
koncového zákazníka – souvisí s nižšími náklady elektronické
distribuce v porovnání s klasickou distribucí v „kamenných“
obchodech.
Získání důležité aktuální informace online − obsazenost
ubytovacích, dopravních a dalších kapacit, aktuální dopravní
situace, počasí, reálné přílety letadel na letiště aj.
Rychlost získání informace – požadavek je vyřizován „okamžitě“.
Jednoduchost, přesnost, pohodlnost a spolehlivost informace

NEVÝHODY

Vysoké počáteční finanční nároky implementace (projekt, HW,
SW, školení a vzdělávání).



Větší nároky na přípravu implementace – projektový přístup,
management změny, příprava lidí, propojení na okolní IS,
modifikace nebo náhrada stávajících produktů aj.
Vyšší tlak na kvalitu produktů a firem v cestovním ruchu –
podpora jejich snadného srovnání ze strany klientů.
Neosobní způsob prezentace služby cestovního ruchu, klientovi
může chybět názor experta – např. referenta CK/CA při výběru
služeb a porovnání jejich kvality.

Přehlcení informacemi (angl. information overload), obtížná
volba strategie vyhledávání potřebné informace.

Možnost snadného kopírování produktů jinými subjekty
cestovního ruchu.

Příležitosti
◦ Nové metody podnikání a příležitosti i pro malé subjekty cestovního
ruchu – např. efektivní propagace a distribuční cesty pro malé
penziony či ubytování v soukromí.
◦ Nové technologie pro marketing, udržitelnost cestovního ruchu (např.
evidence pro ochranu přírodního a kulturního dědictví, modelování
toků návštěvníků v návštěvnickém managementu), pro logistiku atd.
◦ Náhrada opakovaných činností pomocí ICT– infoboxy, zpracování
strukturovaných údajů o atraktivitách a jejich sdílení, výměna mezi
subjekty.
◦ Zvýšení zisku vyšším využitím kapacity a dosažením vyšší ceny
efektivní segmentací zákazníků, vyšší obsazeností díky rezervačním
systémům
◦ Možnost implementace sofistikovaných kvantitativních metod –
statistika, data mining, simulace a modelování a jejich využití při
řízení, plánování, regulování.
◦ Nový způsob přípravy na cestu do destinace– vedle informací také
vizuální (smyslová) příprava, možnost lépe naplánovat cestu podle
individuálních preferencí.
◦ Marketing „jeden k jednomu“– supersegmentace trhu, flexibilní a
klientovi maximálně přizpůsobené produkty.
◦ Zvyšování efektivity logistiky– skladové hospodářství, řízení dopravy
◦ Výrazný potenciál zaujmout a přesvědčit účastníky cestovního ruchu–
multimediální prezentace, virtuální realita atd.
◦ Náhrada „klasického” cestovního ruchu virtuální realitou (příležitost
pro životní prostředí; např. částečná náhrada v zábavních centrech )









Hrozby
Zakonzervování organizační struktury a postupů
zavedením IS.
Náhrada „klasického” cestovního ruchu virtuální realitou.
Domnělá nespolehlivost digitálních plateb, snižující
aktuální možnosti využití e-business.
Nedůvěra starších účastníků cestovního ruchu k novým
technologiím.
Náhrada tradičních distribučních cest a snížení
zaměstnanosti – především zprostředkovatelé – cestovní
kanceláře a cestovní agentury.
Neosobní způsob distribuce.
Ohrožení IS externími i interními průniky –možnost
neautorizovaného přístupu k citlivým datům a jejich
zneužití nebo zničení.
Vliv „digitální reality“ na očekávání zákazníka (fotografie,
video, nejen virtuální reality) – může být zklamáno
očekávání zákazníka po špičkové kvalitě služeb a vnímání
(prožití, percepci) destinace.

ZELENKA. J.,a kol., e-turism v oblasti cestovního ruchu, World Media Partners, s. r. o., Praha 2008

VACULKA. J, a kol., E-podnikání pro cestovní ruch, WGW Group, a.s., Praha 2008

http://www.tjerabek.cz/
Download

Cestovní ruch a ICT - Lazenstvi2008.wz.cz