4. čtvrtletní práce z matematiky, 6. ročník, zkušební verze
1. Sestroj trojúhelník ABC tak, aby: a = 6 cm, b = 7 cm, ∢ BCA = 83°. Nezapomeň na náčrtek a
zápis konstrukce!
a. Podle jaké věty jsi tento trojúhelník sestrojil(a)?
b. Kolik existuje řešení?
c. Sestroj kružnici vepsanou tomuto trojúhelníku.
2. V trojúhelníku KLM platí, že k = l. Úhel α je u vrcholu K, úhel β u vrcholu L a úhel γ u vrcholu
M. Vypočítej velikosti dvou zbývajících úhlů, jestliže víš, že
a. α = 35°
b. γ = 35°
3. Sestroj trojúhelník OPQ tak, aby q = 7 cm, úhel POQ = 90°, úhel OPQ = 47°. Nezapomeň na
náčrtek. Zápis konstrukce zde dělat nemusíš!
a. Podle jaké věty jsi tento trojúhelník sestrojil(a)?
b. Sestroj výšky tohoto trojúhelníku. Kolik jich sestrojíš?
4. Převeď na jednotky uvedené v závorce:
a)
b)
c)
165 cm
(m)
0,06 km
(dm)
73,85 mm (cm)
d) 932 dm
e) 0,8 km
f) 1,02 m
(m)
(m)
(mm)
5. Sestroj krychli ABCDEFGH o hraně a = 5 cm. Vypočítej její povrch a objem.
Download

4. čtvrtletní práce z matematiky, 6. ročník, zkušební