BEZELYE (Pisum L.) CİNSİ:
 Bezelyeler çoğunlukla tırmanıcı, tüysüz, tekyıllık
bitkilerdir.
 Gövde, kolayca yatar, enine kesiti hafif köşelidir.
Kulakçıklar, oldukça iri, kalkan şeklinde, sapa
bağlandığı yerin çevresi dişlidir.
 Yapraklar, karşılıklı bileşiktir. Yaprak ekseni sülükle
biter.
 Çiçek topluluk şekli, seyrek salkımdır. Çiçekler,
yaprak koltuklarından çıkar.
 Taç yapraklar beyaz, krem veya menekşe olabilir.
Meyve, düz fasulye şeklindedir. İçerisinde 3-10
tohum bulunur.
YEM BEZELYESİ( Pisum arvense L.)
(P.sativum sups. P.arvanse L. Poir.)
Yem bezelyesi soğuğa ve kurağa
oldukça dayanıklı bir yem
bitkisidir.
Serin ve nemli bölgelerde iyi bir
şekilde gelişir ve fazla ürün verir.
Orta anadolunun çok sert olmayan
kışlarına dayanabilmektedir.
Kıraç koşullarda özellikle, ilkbahar
yağışlarının uygun gittiği yıllarda
tatmin edici ot veya dane verimi
alınabilir.
Otu çok lezzetli ve besleyicidir.
Otlatma, kuru ot veya silo yemi
üretme amacıyla yetiştirlebilir.
Taneleri protein yönünden çok
zengindir ve kırılarak hayvanlara
yedirilebilir.
Bitkisel Özellikleri
Ana kök oldukça kuvvetlidir.
Fazla dallanan kökler 90-100
cm derinlere kadar inebilir.
Gövde, 1-1,5 m’ye kadar
boylanabilir. Enine kesiti hafif
köşeli ve içi boştur.
Bitki kolayca yattığı için
tahıllarla birlikte yetiştirilmesi
önerilir. Bir yaprak eksenine 14 çift yaprakçık karşılıklı
olarak yerleşmiştir.
Yaprak ekseni sülükle biter.
Kulakçıklar, yaprakçıklardan
daha büyük, alt tarafı dişlidir.
Bunların sapa bağlandığı
yerde mor bir leke vardır.
Çiçekler, yaprak
koltuklarından
çıkarlar. Her koltuğa 13 çiçek uzun birer
sapçıkla bağlanmıştır.
Bayrak ve kanatçıklar
açık menekşe,
kayıkçık ise, koyu
menekşe renklidir.
Meyve, oldukça büyük,
düz fasulye şeklindedir.
İçerisinde 3-10 tohum
bulunur.
Tohumlar, yuvarlak ve
kirli yeşil renktedir.
Download

Yem Bezelyesi (Pisum L.) Cinsi