Brand & Product Forum
12. dubna 2012 | Konferenční centrum GreenPoint, Praha
Efektivní řízení produktů a značek
Klíčová témata:
ƒƒ Řízení portfolia značek
ƒƒ Brand story – co dělá silnou značku?
ƒƒ Customer engagement – aktivní zapojení zákazníků
ƒƒ Reakce na změnu situace na trhu, nákupního chování zákazníků
ƒƒ Vliv slev na vnímání brandu – jde to i bez nich?
ƒƒ Změna – inovace, launch značky, změna positioningu
ƒƒ Budování české značky na zahraničních trzích
ƒƒ Brand ambasadoři
Řečníci fóra:
ƒƒ Jan Brejcha, Senior Brand Manager Heritage, Kraft Foods
ƒƒ Tomáš Brejcha, Marketing & Communications Director, Čedok
ƒƒ Patrik Čanecký, Country Manager Czech & Slovakia & Hungary, Wrangler Lee
ƒƒ Petra Dlouhá, Senior Product Manager, Yoplait Czech
ƒƒ Pavlína Horová, Marketing Manager, Linet
ƒƒ Martin Jaroš, ředitel marketingové komunikace, T-Mobile
ƒƒ Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace, Advanced World Transport
ƒƒ Lukáš Kubín, ředitel marketingové komunikace, Česká pojišťovna
ƒƒ Michal Navrátil, marketingový ředitel, BUSHMAN
ƒƒ Jakub Petřina, Chief Marketing Officer, Air Bank
ƒƒ Petr Puš, obchodní a marketingový ředitel, Preciosa Ornela
ƒƒ Jana Ryparová, Regional Marketing Manager C&EE, LEGO
ƒƒ a další hosté
Partneři akce:
Program
čtvrtek, 12. dubna 2012
Společný dopolední program 08.15 – 08.50
Registrace
09.00 – 10.45
Řízení portfolia značek
Moderace:
ƒƒ Klíčové faktory pro růst a udržování hodnoty značek
ƒƒ Portfolio optimalizace
ƒƒ Pricing jako podceňovaný nástroj zdravého portfolia
ƒƒ Síla product delivery
ƒƒ Efektivita komunikace vs. krátící se budgety
ƒƒ Posilování jednotlivých brandů × zastřešující značky
Brand story – co dělá silnou značku?
ƒƒ Konzistentnost, silný příběh a myšlenka
ƒƒ Typologie příběhů – nejoblíbenější příběhy mají většinou podobnou
strukturu
ƒƒ V jednoduchosti je krása
ƒƒ Umění zaujmout a umět se rozhodnout jakým směrem značku zacílit
Budování české značky na zahraničních trzích
ƒƒ Specifika v komunikaci značky na různých trzích
ƒƒ Problémy, se kterými se české značky v zahraničí potýkají
ƒƒ Case study v zahraničí úspěšného brandu
10.45 – 11.15
Přestávka na kávu
11.15 – 12.30
Customer engagement – aktivní zapojení
zákazníků
ƒƒ Nové cesty jak zaujmout, podpořit nákupní chování zákazníků
ƒƒ Nejvhodnější kanály, kterými zákazníky přimět k akci
Tomáš Macků
Research &
Communication
Director
Ipsos CR, SR
Jan Brejcha
Senior Brand Manager
Heritage
Kraft Foods
Petr Puš
obchodní
a marketingový ředitel
Preciosa Ornela
Pavlína Horová
Marketing Manager
Linet
Patrik Čanecký
Country Manager
Czech & Slovakia &
Hungary
Wrangler Lee
Jakub Petřina
Chief Marketing
Officer
Air Bank
Reakce na změnu situace na trhu, nákupního
chování zákazníků
ƒƒ Trendy v nákupním chování spotřebitelů – dopad do změny oslovení
zákazníků
ƒƒ Jak se mění psychologie nakupujících?
ƒƒ Brand positioning vůči konkurentům
ƒƒ Rozšíření / zúžení cílové skupiny v reakci na změnu trhu
12.30 – 13.30
Jana Ryparová
Regional Marketing
Manager C&EE
LEGO
Společný oběd
Společný odpolední program
13.30 – 13.45
13.45 – 15.30
Zrcadlo názorů účastníků konference (hlasovací zařízení) – zajišťuje Ipsos
Vliv slev na vnímání brandu – jde to i bez nich?
ƒƒ Jak pracovat se slevami a nepoškodit si dobré jméno
ƒƒ Udržení zákazníků bez speciálních AKCÍ
ƒƒ Jakými dalšími aktivitami lze přilákat zákazníky
Tomáš Brejcha
Marketing &
Communications
Director, Čedok
Michal Navrátil
marketingový ředitel
BUSHMAN
Program
Změna – inovace, launch značky, změna
positioningu
Petr Jonák
ředitel korporátní
komunikace
Advanced World
Transport
ƒƒ Jak, kdy a co změnit – hledání příležitostí a jejich vyhodnocování
ƒƒ Nové segmenty, benefity
ƒƒ Udržení kontinuity značky při změnách
ƒƒ Vliv změny strategie na vnímání značky
ƒƒ Zapojení zákazníků do inovací jako podpora pozitivního vnímání
značky
15.30 – 16.00
Přestávka na kávu
16.00 – 17.00
Brand ambassadoři
Lukáš Kubín
ředitel marketingové
komunikace
Česká pojišťovna
Martin Jaroš
ředitel marketingové
komunikace
T-Mobile
ƒƒ Reprezentanti značky na veřejnosti – celebrita, zaměstnanci, PR
agentura, zákazníci
ƒƒ Spokojený zákazník, který je aktivní v diskusích a na sociálních sítích
Petra Dlouhá
Senior Product
Manager
Yoplait Czech
17.00
Oficiální ukončení programu
Další akce pro Vás a Vaše kolegy:
Mobilní marketing – weby, videa a sociální sítě
25. 4. 2012
Brand management – řízení a budování značky
28. 2., 19. 6. 2012
Produktový management – zkušenosti z praxe
29. 3., 28. 6. 2012
Sociální sítě jako nový efektivní marketingový nástroj – zaměřeno na FACEBOOK
11. 4. 2012
Design pro marketéry – základy designu a vizuální komunikace pro obchodní praxi
19. 4. 2012
Efektivní on-line marketing 2012 – získejte náskok před konkurencí
3. 5. 2012
Launch a inovace produktů v FMCG
16. 5. 2012
Marketingová komunikace: nové nástroje a trendy
24. 4. 2012
Účinná Corporate Identity – nové i osvědčené přístupy, zkušenosti z praxe 6. 3. 2012
Efektivita marketingových kampaní – co neměříš, to neřídíš
20. 3., 6. 6. 2012
Kreativní psaní ve firemní praxi
27. 3., 24. 5. 2012
Guerilla marketing – nekonvenčně, účinně a s omezeným rozpočtem 10. 5. 2012
Trénujte s osobnostmi
Klíčové faktory k dosažení (nejen) diplomatického úspěchu s Magdalénou Vášáryovou 19. 3., 21. 5. 2012
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten 21. 3., 5. 6. 2012
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 28.–29. 3., 28.–29. 5. 2012
Vítězný tým! Trénink vůdčích schopností s Mirkem Cabanem 5. 4. 2012
Delegování – účinný nástroj zvyšování výkonu a motivace s Milanem Pryponěm 17. 4., 26. 6. 2012
Trénink přesvědčivého projevu a strategie sdělování informací (nejen) médiím
s Janou Víškovou
19. 4., 14. 6. 2012
Manažerský leadership s Jiřím Devátem 24. 4. 2012
Se stylem! Profesionální mediální komunikace se Štěpánkou Duchkovou 17.5. 2012
Další fóra pro Vás a Vaše kolegy:
Partneři akce:
Úspěšná asistentka manažera
22. 3 2012 – 10 900,– / 6 900,–
Event Management Forum
29. 3. 2012 – 11 900,– / 7 900,–
Náš růst – Od nuly do první ligy
3. 4. 2012 – 11 900,– / 7 900,–
Hlavní mediální partner:
Human Power Forum
17. – 18. 4. 2012 – 19 900,– / 12 900,–
Mediální partneři:
CFO Forum
17. – 18. 5 2012 – 19 900,– / 13 900,–
Externí komunikace
30. 5. 2012 – 11 900,– / 7 900,–
Treasury Management Forum
12. 6. 2012 – 6 900,–
Závazná přihláška na Brand & Product Forum 2012
Firma
Na setkání s Vámi se těší
Adresa
DIČ
Osoba zodpovědná za fakturaci
Martina Paroubková
event manager
Jméno a příjmení
Přihlásit se můžete na www.topvision.cz nebo okopírovat tuto stranu
a vyplněnou ji zaslat e-mailem či poštou na naši adresu:
Funkce
top vision s. r. o.
U Půjčovny 2
110 00 Praha 1
Telefon
Fax
E-mail
Datum
Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky
a zálohovou fakturu.
Podpis
Přihlašuji se na:
Fórum – základní cena Fórum – prémiová cena*
tel.: + 420 234 718 721
e-mail: [email protected]
web:
www.topvision.cz
11 900 Kč
7 900 Kč
Mám předběžný zájem o ubytování, prosím informujte mě.
Místo konání:
Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o.
Dvouletky 529/ 42
100 00 Praha 10
Tel: +420 274 775 726 • Mobil: +420 777 717 614
E-mail: [email protected] • Web: http://www.kc-greenpoint.cz/
Cesta k hotelu:
Městskou hromadnou dopravou: Bus: 133, 177, 188, 195 – zastávka
„Limuzská“; Tram: 7, 11 – zastávka „Nové Strašnice“; Metro: trasa A –
stanice Strašnická, Skalka
Autem: GPS: GPS: 50°4’33.202″N, 14°30’24.302″E, parkování v areálu zdarma
Jméno a příjmení
Funkce
Telefon
Fax
E-mail
Datum
Podpis
Přihlašuji se na:
Fórum – základní cena Fórum – prémiová cena*
11 900 Kč
7 900 Kč
Mám předběžný zájem o ubytování, prosím informujte mě.
*Prémiová cena je určena pro dva a více účastníků z jedné společnosti.
(Uvedená cena je pro jednoho účastníka.)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Storno podmínky:
Účast na fóru je možná pouze po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na fórum, podklady k fóru, snídani, oběd,
občerstvení během dopolední a odpolední přestávky, večera a konferenční
set. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním fóra získáte zpět
50 % ceny fóra. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním fóra či
při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za fórum nemůžeme vrátit.
Neproběhla-li platba za fórum z Vaší strany před jeho konáním, bude Vám
v prvním případě fakturováno 50 % ceny fóra, ve druhém pak 100 % ceny
fóra. Samozřejmě je možné převést účast na fóru na kolegu/kolegyni. Odhlášení z fóra musí být provedeno písemně (e-mailem). Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu.
Download

zobrazit celou zprávu