TECHNICKÉ PARAMETRY - 208
Shrnutí - 12/2011
BENZIN
OBECNÉ ÚDAJE
Objem (cm3)
Maximální výkon v kW (k) při ot/min
Točivý moment (Nm) při ot/min
Převodovka
DIESEL
1l VTi "68"
BVM 5 (*)
1.2 l VTi "82"
BVM5 (*)
1.4 l VTi ''95"
BVM5
1.6 l Vti "120 "
BVM5
EBO/MA
EB2/MA
EP3C/MA
EP6C/MA
999
50 (68) / 6 000
1 199
60 (82) / 5750
1 397
70 (95) / 6000
88 (120) / 6 000
95 / 3000
118 / 2750
136 / 4 000
160 / 4250
MA5 - N manuální
MA5 - N manuální
MA5-N manuální
MA5 S - manuální
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení (s)
• 1 000 m s pevným startem
• z 0 na 100 km/h
• z 80 na 120 km/h na předposlední stupeň
• z 80 na 120 km/h na poslední stupeň
SPOTŘEBA
Městský provoz (l/100 km)
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Kombinovaný provoz (l/100 km)
EmiseCO2 (g/km)
Objem palivové nádrže (l)
163
175
1.4 l HDi "68"
BVM5
EP6CDT/MCM
DV4C/MA
1 598
185/65 R15 - 195/55 R16
Pneumatiky
VÝKONY
(obsazeno jen řidičem/
½ zatížení)
1.6 l THP ''155"
BVM6 (*)
190
1.6 l e-HDi "92"
BVM5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BMP6 STT (*)
1.6 l e-HDi "115"
BVM6 STT
DV4C/MAP STT
DV6D/BE STT
DV6D/MCP STT
DV6C/MCM STT
1 398
50 (68) / 4000
50 (68) / 4000
68 (92) / 4 000
1560
68 (92) / 4 000
160 / 1750
160 / 1750
230 / 1750
230 / 1750
MA5 - O manuální
MA5 - O automatizovaná
BE4 - 5L manuální
MC6 - D automatizovaná
185/65 R15 - 195/55 R16
185 / 65 R15
163
165
115 (156) / 6 000
(1)
240/260
/ 1750 až 4000
MC6 B - manuální
185 / 65 R15 - 195 / 55 R16 - 205 / 45 R17
188
1.4 l e-HDi "68"
BMP5 STT
215
(1)
/ 1750
MC6 - B manuální
185 / 65 R15 - 195 / 55 R16 - 205 / 45 R17
185
(2)
84 (115) / 3600
270/285
183
190
(2)
35,5 / 36,9
14 / 15,9
14,2 / 16,4
19,9 / 23,1
33,7 / 35,3
12,2 / 14
12,1 / 14,2
16,9 / 19,9
31,9 / 33,2
10,5 / 11,7
10 / 11,6
14,9 / 17,2
30,2 / 31,4
9,9 / 10,9
8,9 / 10,6
12,9 / 14,9
28,2 / 29,1
7,3 / 8,1
7,7 / 8,7
10,2 / 11,3
35 / 36,8
13,5 / 15,5
13,6 / 15,4
17,3 / 19,9
36,9 / 38,3
(2)
16,2 / 17,9
(2)
13,5 / 14,9
-
32,6 / 33,9
10,9 / 12,2
9,5 / 10,8
11,8 / 13,4
33,9 / 34,9
(2)
11,8 / 12,9
(2)
9,5 / 10,4
--
31,4 / 32,3
9,7 / 10,8
9,6 / 10,8
13,9 / 15,2
5,2
3,7
4,3
99
5,6
3,9
4,5
104
7,5
4,5
5,6
129
8,1
4,5
5,8
134
7,9
4,5
5,8
135
4,4
3,4
3,8
98
3,6
3,2
3,4
87
4,5
3,4
3,8
98
4,3
3,5
3,8
98
4,6
3,4
3,8
99
1 080
1 090
1 090
50
ROZMĚRY (m)
Délka
Šířka v úrovni klik / bez / se zpětnými zrcátky
Výška (s plnou nádrží)
Rozvor
Přední / zadní převis
Přední / zadní rozchod
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Objem zavazadlového prostoru metoda VDA 210 (dm3) / objem v (l) měřený vodou
HMOTNOST (kg)
Pohotovostní hmotnost (s plnou nádrží)
AERODYNAMIKA
Součinitel SCx
3,962
1,739 / 1,829 / 2,004
1,460
2,538
0,772 / 0,652
1,475 / 1,471 kola 15" a 16"- 1,470 / 1,467 kola 17"
3
285 dm / 311 l
975
975
1 070
1 090
0,65
1 090
1 050
1 060
0,69
0,65
0,61
0,65
(*) uvedení v létě 2012, hodnoty jsou ve fázi homologace
(1) s funkcí overboost
(2) Výkony v automatickém režimu
TECHNICKÉ PARAMETRY - 208
Rozměry, hmotnost, aerodynamika - 12/2011
BENZIN
DALŠÍ ROZMĚRY
Minimální světlá výška v mm (provozní)
Průhledná plocha čelního skla (m²)
Celkov á p r osklená p locha (m ²) b ez/s p a nor a m . st
VNITŘNÍ PROSTOR
Počet míst
Prostor pro nohy na zadních sedadlech (m)
Šířka na předních místech (m) :
DIESEL
1l VTi "68"
BVM 5 (*)
1.2 l VTi "82"
BVM5 (*)
1.4 l VTi ''95"
BVM5
1.6 l Vti "120 "
BVM5
1.6 l THP ''155"
BVM6 (*)
1.4 l HDi "68"
BVM5
1.4 l e-HDi "68"
BMP5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BVM5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BMP6 STT (*)
1.6 l e-HDi "115"
BVM6 STT
EBO/MA
EB2/MA
EP3C/MA
EP6C/MA
EP6CDT/MCM
DV4C/MA
DV4C/MAP STT
DV6D/BE STT
DV6D/MCP STT
DV6C/MCM STT
123 a ž 129 p od le m otor u a typ u kol
0 ,93
3,26 / 4,4 u 5d v . v er ze - 3,16 / 4,29 u 3d v . v er ze
5
1,675
1,413 / 1,40 8
1,360
• v loktech (3d v /5d v )
• v r a m enech
Šíř ka na za d ních m ístech (m ):
• v loktech (3d v /5d v )
• v r a m enech (3d v /5d v )
Rozpětí posunu předních sedadel (m)
HMOTNOSTI (kg)
Pohotovostní hmotnost (s plnou nádrží)
Rozložení:
• vpředu
• vzadu
Maximální povolená hmotnost (MTAC)
Maximální povolené zatížení: (CMAE)
• přední náprava
• zadní náprava
Poměr hmotnost / výkon (kg/kW)
Maximální hmotnost soupravy s brzděným přívěsem (MTRA)
Maximální hmotnost brzděného přívěsu
Svislé zatížení čepu tažného zařízení
1,40 8 / 1,380
1,292 / 1,335
0 ,230
975
975
1 070
1 090
1 090
1 050
1 060
1 080
1 090
1 090
60 0
375
1 484
60 3
372
1 527
670
40 0
1 590
682
40 8
1 60 5
70 0
390
1 640
665
385
1 580
685
375
1 580
70 0
380
1 625
715
375
1 640
715
375
1 665
755
729
19,5
1 934
450 / 750
30
774
753
16,3
2 347
820 / 1150
90 0
90 0
90 0
90 0
12,4
2 565
960 / 1150
920
870
9,5
2 570
930 / 1150
920
90 0
13,3
2 645
980 / 1150
90 0
860
15,3
2 530
940 / 1150
46
860
21,0
1 980
40 0 / 725
860
2 0 80
50 0 / 825
29
15,9
2 595
16,0
2 610
970 / 1150
46
AERODYNAMIKA
Součinitel SCx (m²)
0,65
0,69
0,65
0,61
Čelní plocha S (m²)
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
Součinitel odporu vzduchu Cx
0 ,31
0 ,33
0 ,31
0 ,29
0 ,31
0,65
Součin SCz - vztlaková plocha vpředu (m²)
0 ,14
0 ,11
0 ,13
0 ,13
0 ,13
Součin SCz - vztlaková plocha vzadu (m²)
0 ,20
0 ,0 5
0 ,18
0 ,16
0 ,18
1.6 l THP ''155"
BVM6 (*)
1.4 l HDi "68"
BVM5
1.4 l e-HDi "68"
BMP5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BVM5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BMP6 STT (*)
DV4C/MA
DV4C/MAP STT
DV6D/BE STT
DV6D/MCP STT
(*) uvedení v létě 2012, hodnoty jsou ve fázi homologace
TECHNICKÉ PARAMETRY - 208
Motory - 12/2011
BENZIN
1l VTi "68"
BVM 5 (*)
MOTOR
1.2 l VTi "82"
BVM5 (*)
DIESEL
1.4 l VTi ''95"
BVM5
1.6 l Vti "120 "
BVM5
EBO/MA
EB2/MA
EP3C/MA
EP6C/MA
EP6CDT/MCM
Typ / Em isní nor m a
Počet v á lců
Um ístění v e v oze
EB0 / Eu r o 5
EB2 / Eu r o 5
EP3C / Eu r o 5
EP6C / Eu r o 5
EP6CDT / Eu r o 5
Ob jem (cm 3)
Vr tá ní x zd v ih (m m )
Kom p r esní p om ěr
Ma xim á lní v ýkon v kW (neb o k) p ř i ot/m in
Měr ný v ýkon (kW/l)
999
71 x 84,1
11,0 / 1
50 (68) / 6 000
50
1 199
75 x 90 ,5
11,0 / 1
60 (82) / 6000
50
1 397
77 x 75
11,0 / 1
70 (95) / 6000
50
88 (120) / 6 000
55
115 (156) / 6 000
72
50 (68) / 4000
Ma xim á lní točiv ý m om ent (Nm ) p ř i ot/m in
95 / 3000
118 / 2750
136 / 4 000
160 / 4250
240/260(1) / 1750 až 4000
160 / 1750
3 v á lce
4 v entily na v á lec
Ventily
Va čkov ý hř íd el
Rozv od
1 598
77 x 85,8
10 ,5 / 1
--
1 398
73,7 x82
16,1 / 1
50 (68) / 4000
68 (92) / 4 000
160 / 1750
230 / 1750
--
2 hř íd ele v hla v ě p ohá něné ř etězem
Pr ůb ěžné p r om ěnné ča sov á ní sa cích a v ýfu kov
v entilů
Pr ůb ěžné p r om ěnné ča sov á ní sa cích v entilů
2 hř íd ele v hla v ě p ohá něné ozu b eným ř em enem
Pev né ča sov á ní
Přímé vstřikování "common rail"
vysokotlaké čerpadlo 1600 barů
Př ím é v stř ikov á ní
Tu r b od m ycha d lo
--
--
--
--
Ma xim á lní tla k p ř ep lňov á ní (b a r )
Vým ěník v zd u ch/v zd u ch
Režim p ř er u šení v stř ikov á ní (ot/m in)
Volnob ěžné otá čky (ot/m in)
---
---
---
6 750
--6 50 0
750
70 0
270/285(1) / 1750
230 / 1750
2 v entily na v á lec
--
Nep ř ím é v stř ikov á ní
84 (115) / 3600
54
44
z lehké slitiny s integr ov a ným r ozd ělov a čem
2 hř íd ele v hla v ě p ohá něné ozu b eným ř em en
Př ív od p a liv a
DV6C / Eu r o 5
1 560
75 x 88,3
16,0 / 1
68 (92) / 4 000
36
4 v entily na v á lec
v yv a žov a cí hř íd el
DV6C/MCM STT
DV6D / Eu r o 5
Z lehké slitiny se stř echov itým sp a lov a cím p r ostor em
Hla v a v á lců
Vyv a žov a cí hř íd el
DV4C / Eu r o 5
4 v á lce
Na p ř íč p ř ed p ř ed ní ná p r a v ou
1.6 l e-HDi "115"
BVM6 STT
v a r ia b ilní geom etr ie
lop a tek
1,9
s
v a r ia b ilní geom etr ie
lop a tek
1,7
p ev ná geom etr ie lop a tek
1,96
1,3
s
-5 10 0
750
(*) uvedení v létě 2012, hodnoty jsou ve fázi homologace
(1) s funkcí overboost
TECHNICKÉ PARAMETRY - 208
Shrnutí - 12/2011
BENZIN
PŘEVODY
1.2 l VTi "82"
BVM5 (*)
1.4 l VTi ''95"
BVM5
1.6 l Vti "120 "
BVM5
1.6 l THP ''155"
BVM6 (*)
1.4 l HDi "68"
BVM5
1.4 l e-HDi "68"
BMP5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BVM5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BMP6 STT (*)
1.6 l e-HDi "115"
BVM6 STT
EBO/MA
EB2/MA
EP3C/MA
EP6C/MA
EP6CDT/MCM
DV4C/MA
DV4C/MAP STT
DV6D/BE STT
DV6D/MCP STT
DV6C/MCM STT
Př ed ní p ohon
Typ
Př ev od ov ka
Př ev od ov ý p om ěr :
• 1. stu p eň
• 2. stu p eň
• 3. stu p eň
• 4. stu p eň
• 5. stu p eň
• 6. stu p eň
Stá lý p ř ev od
Stá lý p ř ev od (BVA)
KOLA
DIESEL
1l VTi "68"
BVM 5 (*)
MA5 - N manuální
MA5 - N manuální
MA5-N manuální
MA5 S - manuální
MC6 B - manuální
MA5 - O manuální
MA5 - O automatizovaná
BE4 - 5L manuální
MC6 - D automatizovaná
MC6 - B manuální
12/41
21/38
29/37
40 /39
43/33
-13/64
--
12/41
21/38
29/37
40 /39
43/33
-13/59
--
0 ,293
0 ,553
0 ,780
1,0 26
1,30 3
-13 / 59
--
0 ,293
0 ,514
0 ,733
0 ,950
1,173
-16 / 63
--
0 ,282
0 ,521
0 ,756
0 ,975
1,216
1,469
16 / 57
--
0 ,293
0 ,553
0 ,853
1,171
1,469
17 / 64
--
0 ,293
0 ,553
0 ,853
1,171
1,469
17 / 64
--
0 ,290
0 ,536
0 ,865
1,216
1,515
-17 / 59
--
0 ,283
0 ,522
0 ,782
1,10 4
1,487
1,784
19 / 71
--
0 ,284
0 ,524
0 ,786
1,110
1,494
1,793
17 / 58
--
6J15 ET 23 / 6J16 ET 23
/ 7J17 ET 25
7J17 ET 25
6J15 ET 23 / 6J16 ET 23
6J15 ET 23
Slitina
Ocel (p ou ze u 15'')
neb o slitina
Ocel
Ocel (p ou ze u 15'') neb o slitina
205 / 45 R17
185/65 R15 - 195/55 R16
185 / 65 R15
185 / 65 R15 - 195 / 55 R16 - 205 / 45 R17
1,903
1,925 (15'') - 1,915 (16'')
1,925
1,925 (15'') - 1,915 (16'') - 1,903 (17'')
8,94
8,83
8,83
6J15 ET 23 / 6J16 ET 23
Typ
Ocel (p ou ze u 15'') neb o slitina
Ma ter iá l
Pneu m a tiky
Ob v od p neu m a tiky (m )
Rychlost p ř i 10 0 0 ot/m in (km /h):
• 1. stu p eň
185 / 65 R15 - 195 / 55
R16 - 205 / 45 R17
1,925 (15'') - 1,915 (16'') 1,903 (17'')
185/65 R15 - 195/55 R16
1,925 (15'') - 1,915 (16'')
6,76
7,33
7,33
8,45
6J15 ET 23 / 6J16 ET 23 / 7J17 ET 25
9,48
8,59
9,4
•
•
•
•
•
2. stu p eň
3. stu p eň
4. stu p eň
5. stu p eň
6. stu p eň
12,76
18,0 2
23,67
30 ,0 8
-
13,84
19,54
25,68
32,63
-
13,84
19,54
25,68
32,63
-
14,8
21,12
27,38
33,81
-
16,48
23,93
30 ,86
38,49
46,48
16,68
25,75
35,36
44,34
-
16,68
25,75
35,36
44,34
-
17,54
28,32
39,82
49,61
-
15,84
23,74
33,53
45,16
54,17
17,32
25,96
36,67
49,38
59,24
(*) uvedení v létě 2012, hodnoty jsou ve fázi homologace
TECHNICKÉ PARAMETRY - 208
Podvozkové části - 12/2011
BENZIN
TLUMIČE
DIESEL
1l VTi "68"
BVM 5 (*)
1.2 l VTi "82"
BVM5 (*)
1.4 l VTi ''95"
BVM5
1.6 l Vti "120 "
BVM5
1.6 l THP ''155"
BVM6 (*)
1.4 l HDi "68"
BVM5
1.4 l e-HDi "68"
BMP5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BVM5 STT
1.6 l e-HDi "92"
BMP6 STT (*)
1.6 l e-HDi "115"
BVM6 STT
EBO/MA
EB2/MA
EP3C/MA
EP6C/MA
EP6CDT/MCM
DV4C/MA
DV4C/MAP STT
DV6D/BE STT
DV6D/MCP STT
DV6C/MCM STT
Vpředu:
Pr ům ěr tyče zkr u tného sta b ilizá tor u (m m )
Tu host p r u žiny (m m /10 0 kg)
Typ Pseu d o Mc Pher son
21,7
49,5
20 ,5
43
20
38
20 ,5
43
40
(1)
Geom etr ie p ř ed ní ná p r a v y:
• p ř íklon r ejd ov é osy (m m )
+6,4 kola 15", +6 m m kola 16'
4,3°
-0 ,5°
otev ř ená 1,5 m m
• zá klon (°)
• od klon (°)
• sb íha v ost (m m )
+6,4 kola 15", +6 m m kola 16", +3,7 m m kola
17"
4,3°
-0 ,5°
otev ř ená 1,5 m m
+3,7 m m kola 17"
4,3°
-0 ,5°
otev ř ená 1,5 m m
Vzadu:
Geometrie zadní nápravy
• odklon (°)
• sbíhavost (mm)
ŘÍZENÍ
250 0 0
49,9
30 0 0 0
43
50 0 0 0
37
:
+6,4 kola 15", +6 m m kola 16", +3,7 m m kola 17"
4,3°
-0 ,5°
otev ř ená 1,5 m m
4,3°
-0 ,5°
otev ř ená 1,5 m m
elektr ický, p r om ěnný p osilov a cí ú činek
1 / 16,2
2,9
11,2
10 ,4
11,40
10 ,6
11,2
10 ,4
11,4
10 ,6
TEVES MK 10 0 s elektr onickým r ozd ělov a čem b r zd ného ú činku na ka žd é kolo a systém p od p or y b r zd ění v kr itických situ a cích
TEVES MK 10 0
ABS (p r otib lokov a cí systém )
ESP s p r otisklu zov ým systém em (ASR)
Chla zené kotou če s p lov ou cím tř m enem
Vp ř ed u :
266
22
54
Vnější p r ům ěr kotou če (m m )
Tlou šť ka kotou če (m m )
Pr ům ěr p ístu (m m )
Vnější p r ům ěr kotou če (m m )
Tlou šť ka kotou če (m m )
Pr ům ěr p ístu (m m )
(*) uvedení v létě 2012, hodnoty jsou ve fázi homologace
(1) Hodnoty v referenční výšce
350 0 0
40
hř eb enov é, p od élně a sv isle seř izov a telný slou p ek ř ízení s ov la d a čem p od v ola ntem
Typ
Vza d u :
30 0 0 0
43
-1,70 °
otev ř ená 5 m m
Posilov a č
Př ev od ov ý p om ěr
Počet otá ček v ola ntu m ezi p lným i r ejd y
Pr ům ěr otá čení (m ) :
• ob r ysov ý
• stop ov ý
BRZDY
+6,4 kola 15"
d efor m ov a telná p ř íčka
Pr ům ěr tyče zkr u tného sta b ilizá tor u (m m )
Tu host p r u žiny (m m /10 0 kg)
(1)
+6,4 kola 15", +6 m m
kola 16"
4,3°
-0 ,5°
otev ř ená 1,5 m m
b u b ny 8"
30 2
26
57
kotou če s p lov ou cím i tř m eny
249
9
38
266
22
54
b u b ny 8"
kotou če s p lov ou cím i tř m eny
249
9
38
Download

Prohlédněte si technické údaje vozu Peugeot 208.