Suchá škubačka na pernatou zvěř
talířový depilátor s odsavačem
www.driml-napajecky.cz
E-mail : [email protected]
[email protected]
www.driml-napajecky.cz
Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332,
732 238 188
Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, prodejna: DRIML Česká u Brna 19
Charakteristika: Škubačka P71 je suchý škubací stroj na pernatou zvěř,
menší kačeny a hrabavou drůbež. Není vhodná na vykrmované husy a krůty
pro jejich váhu. Stroj si bohužel neporadí se silnými letkami velkých ptáků.
Depilátor funguje tak, že rotující nerezové disky zachytí peří, vytrhnou a
upustí je uvnitř těla stroje, kde je zachytí ptoud nasávaného vzduchu, který je
dopraví do pytle vysavače.
Rodinný škubací stroj je určen pro škubání pernaté zvěře a drůbeže v
menším rozsahu. Škubací stroj je výkonným a nepostradatelným
pomocníkem pro každého myslivce, restauraci zaměřenou na zvěřinu i
rodinné farmy. Tento škubací stroj je velmi spolehlivý. Čistě a bezpečně
oškube drůbež bez poškození kůže. Menší drůbež držíme za nohy nebo
křídla a spouštíme svisle podél hubice s talíři, větší drůbež doporučujeme
zavěsit za nohy na ,,gumicuk“ tak, aby hlavní tíhu ptáka nesla guma, ruce
nebyly tak zatíženy a mohly lehce manipulovat s tělem ptáka.
Škubání probíhá efektivně a tak čistě, že ručním způsobem nemůže být
nikdy dosaženo takovýchto výsledků. Kvalitní provedení korpusu z plastu
ABS a nerezové talíře zaručují dlouhou životnost.
Škubačky jsou dodávány ve dvou papírových kartonech vyloženým ze všech
stran vrstvenou pěnovou hmotou která eliminuje i hrubší zacházení ze strany
dopravce. Přesto je nutné ihned po převzetí stroj zkontrolovat a případné
vnější poškození ihned u dopravce reklamovat !
Škubačka P71 je suchý škubací stroj na pernatou zvěř, menší kačeny a
hrabavou drůbež. Není vhodná na vykrmované husy a krůty pro jejich váhu.
Stroj si bohužel neporadí se silnými letkami velkých ptáků. Depilátor funguje
tak, že rotující nerezové disky zachytí peří, vytrhnou a upustí je uvnitř těla
stroje, kde je zachytí proud nasávaného vzduchu, který je dopraví do pytle
vysavače. Velká výhoda stroje samozřejmě spočívá i v tom, že se dá
separovat prachové peří pro druhotné použití (výměnou pytle)
Technické parametry:
Škubací stroj je vybaven motorem 1400 ot/min, 230 V, 50 Hz, 370 W,
vypínačem IP 54 a 2m dlouhou flexi šňůrou s tříkolíkovou zástrčkou.
Připojení do zásuvky 6 A, proudový chránič 0,03 A. Tavná pojistka 5A
Vysavač má výkon 1100W. Tavná pojistka 7A. Montážní set na zeď – šedou
část je nutné trvale připevnit na vhodné místo, vysavač se strojem je nutné
skladovat na suchém místě. Součástí dodávky jsou dva plastové pytle a
gumová spona na uchycení pytle nataženého přes pletivový rám
Rozměry: 350 x 450 x 1200mm, rozpětí stojanu 560 x 640mm x 700mm,
průměr škubacích talířů 130mm, šířka škubací hubice 33mm x 130mm
Váha: Čistá váha škubačky15 kg, vysavač 10 kg
Bezpečnost práce: Pozor !
Obsluha musí mít kvalitní obuv a přiložená
sluchátka (ochrana sluchu) proti nadměrnému hluku
Není dovoleno stříkat vodu na vypínač a zespodu stroje do otevřené
motorové části. Voda s peřím volně odtéká na zem pod škubačku. Před
čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky !
Dávejte pozor, aby se Vám prsty pří manipulaci se škubanou drůbeží
nedostaly do polohy proti směru rotace válce, mohlo by dojít k poranění.
Jinak při běžném kontaktu ruky s rotujícimi talíři nemůže dojít k poranění,
omezovač stisku talířů je nastaven tak, aby práce se strojem byla naprosto
bezpečná
Příprava k použití: Po otevření krabice nejdřív vyjmout nohy, odstranit
dvoudílnou pěnovou vložku. Po instalaci nožek na společnou platformu pod
motorem (klíč OK17) postavení a propojení s vysavačem je škubačka
připravena k použití.
Uvedení do chodu a zastavení stroje: Přístroj zapojujte pouze do
nepoškozených zásuvek. Vadné instalace mohou způsobit elektrický šok,
popřípadě zkrat. Venkovní zásuvky musí být vybaveny jističem a krytím.
Nikdy nevypojujte vidlici ze zásuvky tahem za flexi šňůru!
Údržbu a čištění prováděte pouze po vypojení přístroje ze sítě. Pokud je
přístroj připojen do sítě, nikdy jej nenechávejte ležet bez dozoru. Přístroj
udržujte mimo dosah dětí. Uvedení do chodu se provádí stiskem zeleného
tlačítka I, zastavení stiskem červeného tlačítka O.
Vlastní použití: Poražená zvířata je třeba dobře vykrvit, potom škubané
místo přiložit k rotujícím talířům a přejíždět po hubici, dokud není kůže čistá.
E-mail : [email protected]
www.driml-napajecky.cz
Tel: + 420 541 232 007, 733 533 332,
732 238 188
Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno, prodejna: DRIML Česká u Brna 19
Download

Suchá škubačka na pernatou zvěř talířový depilátor s