běžecký magazín l červen 2013
m a g a z i n e
ace
m
r
o
f
In
ceers
ž
ě
b
proation for runn
Inform
urn!
T
!
č
Oto
06. 04.
Hervis 1/2Maraton Praha
12. 05.
Volkswagen Maraton Praha
25. 05.
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
08. 06.
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
22. 06.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc
07.09.
Grand Prix Praha
15. 09.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
úvodník / welcome
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Úvodní slovo
Welcome address
Milí sportovní přátelé,
vítejte v Českých Budějovicích! Městě s téměř sedmisetpadesátiletou historií, městě královském, horním, mincovním,
univerzitním – a od loňského roku také městě s běžeckým
závodem světové úrovně. Zájem běžců i diváků o první ročník
Mattioni 1/2 Maratonu České Budějovice a senzační čas jeho
vítěze čekal asi málokdo. Je na místě poděkovat především
Carlu Capalbovi a jeho spolupracovníkům, že z Budějovic
udělali místo, které se svým půlmaratonem může klidně měřit
s tradičními podniky organizovanými v Berlíně či New Yorku.
Přeji všem účastníkům druhého ročníku půlmaratonu, aby si
druhou červnovou sobotu v našem městě užili – zcela v duchu výroku Emila Zátopka: „Když chceš něco vyhrát, běhej sto
metrů. Když chceš něco zažít, běhej maraton.“
Dear sports friends,
Welcome to České Budějovice! To a city whose history spans over almost seven hundred and fifty years, a Royal city also famed for its mining, minting and university tradition. And as of last year a city boasting a world-class running race. The interest demonstrated by runners and
spectators alike in the premiere of the Mattoni České Budějovice Half Marathon was huge, while nobody could have predicted the sensational
time scooped up by its winner. Praise is especially due in this respect to Carlo Capalbo and his colleagues who managed to turn Budějovice
into a running destination which can now be compared to traditional events organised in other large cities such as those taking place in Berlin
and New York. I would like to take this opportunity to wish all those taking part in our second ever half marathon a wonderful time in our city.
And in the spirit of our national hero, Emil Zátopek, I’d like to add: “If you want to win something, run 100 meters. If you want to experience
something, run the marathon.”
Mgr. Juraj Thoma
českobudějovický primátor
Mayor of České Budějovice
Vážení příznivci sportu a běhu na dlouhé tratě zvlášť,
těší mě, že Vás mohu přivítat na II. ročníku Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Ať už se jej chcete zúčastnit ve snaze
dosáhnout pokud možno co nejlepšího času, poměřit se se
světovou běžeckou špičkou, zapojit se s kamarády či kolegy
z práce do štafety, nebo se postavit na start s celou rodinou
včetně dětí. Nejdůležitější je si tento podnik, zkrátka užít. Ideální rovinatá trať začíná i končí na náměstí Přemysla Otakara II.
a střídají se na ní úseky vedoucí mezi historickými budovami
v centru s osvěžujícími pasážemi podél řeky Vltavy. To vše dodává
závodu jedinečnou atmosféru. Všem běžcům bych pak chtěl
poděkovat za to, že svým zápisem do startovní listiny zároveň
pomohli podpořit řadu charitativních organizací, se kterými tým
RunCzech úzce spolupracuje. Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál co nejpříjemnější pobyt na jihu Čech a při pořádání III. ročníku
Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice příští rok na shledanou.
Dear fans of sport and distance running in particular,
It’s a pleasure for me to welcome you to the 2nd ever Mattoni České Budějovice Half Marathon. Whether your goal in taking part is about
achieving the best possible time, comparing your time against the world running elite, joining a relay with friends or work colleagues, or perhaps
joining a race suitable for the whole family, including your children, we’re delighted to see you here. Ultimately the most important thing about
this event is to simply enjoy it. The idea of designing an imaginary map of running cities which was brought to life last year by the RunCzech
team, reflects this view. And fortunately for us the Capital of South Bohemia found its way onto this map of half marathon runs. The ideal flat
course starts and finishes on Přemysl Otakar II. square alternating between segments winding through the historical buildings of the centre and
invigorating passages along the River Vltava. The course has been fine-tuned and it promises to offer an unforgettable atmosphere. I would
like to take this opportunity to thank all those who have signing up for the race who by doing so, are also contributing to the range of charity
organisations which RunCzech closely cooperates with. Finally I would like to wish everyone taking part a wonderful stay in South Bohemia and
I look forward to seeing you all here again for next year’s 3rd Mattoni České Budějovice Half Marathon.
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
Governor of the South Bohemian Region
I 1
JE TO DOMA.
v EvrOPě.
I vE SvěTě.
Nový Golf vyhrál český,
evropský i světový
titul Auto roku 2013.
Čeští, evropští i světoví automobiloví experti
se shodli. Nový Volkswagen Golf posunul
standardy své třídy na novou úroveň a získal
český, evropský i světový titul Auto roku 2013.
Největší dík ale patří hlavně vám, řidičům, za
inspiraci při jeho vývoji.
Když porozumíte lidem,
můžete vytvořit Das Auto.
Užijte si jízdu autem roku právě u nás.
Autorizovaný prodejce Volkswagen
Porsche České Budějovice
Okružní 2557, 370 04 České Budějovice,
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–5,2 l/100 km,
99–120 g/km. Vyobrazený vůz může obsahovat prvky
příplatkové výbavy.
tel.: 387 000 011, fax: 387 000 013,
www.porsche-cb.cz; www.volkswagen-cb.cz;
e-mail: [email protected]
úvodník / welcome
vítejte
welcome
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Milí běžci, drazí sportovní přátelé,
Dear runners and sports friends,
jsem rád, že se opět vracíme do Českých Budějovic!
První ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice
měl nádhernou atmosféru, za podpory skvělých diváků, kteří povzbuzovali běžce podél celé trati. Díky
skvělému času Daniela Chebiiho z Keni (59:49) se
loňský závod stal 20. nejrychlejším půlmaratonem
roku na celém světě a navždy tak zapsal České Budějovice do světového atletického žebříčku.
I am delighted to see us return once again to České
Budějovice! The premiere of last year’s Mattoni České
Budějovice Half Marathon was remembered above
all for the amazing race atmosphere and the support
of the wonderful fans spurring runners on along the
whole course. Thanks to Kenyan runner, Daniel Chebii’s fantastic time of 59:49, the race emerged as the
world’s 20th fastest half marathon of the year inscribing České Budějovice on the international athletics
league tables forever.
Letošní ročník přináší rozšířené startovní pole na
2 500 míst v hlavním závodě a 1 000 startovních
čísel v dm Rodinném běhu. Startuje se opět v samém centru Českých Budějovic, na náměstí Přemysla Otakara II. a vybíhá se na trasu podél řek Malše
a Vltavy.
Šťastné výrazy ve tvářích běžců dobíhajících do cíle
jsou pro celý RunCzech tým nezapomenutelným zážitkem a odměnou za náročné přípravy. Děkuji vám,
že s námi běžíte a doufám, že se s vámi potkáme
i příští rok, ať už zde v Českých Budějovicích či na
startu 20. ročníku slavného Volkswagen Maratonu
Praha.
Přeji vám lehký krok a mnoho naběhaných kilometrů.
This year’s event will see race capacity burgeon to
2,500 start numbers in the main race and to 1,000
places in the dm Family Run. The venue for the start
of the race will stay the same as last year kicking off
from Přemysl Otakara II. square right in the heart of
the city centre and subsequently leading runners on
a course along the Malše and Vltava Rivers.
Seeing the happy expressions on the faces of runners
as they approach the finish line offers an unforgettable experience for the whole RunCzech team and is
the best possible reward for the demanding preparations required. Thank you for deciding to run with us
and we hope to meet you again next year either here
in České Budějovice or perhaps at the start line of the
20th Volkswagen Prague Marathon.
Wishing you plenty of great running miles ahead!
Carlo Capalbo
prezident organizačního výboru
President of the Organising Committee
I 3
obsah / index
Obsah/Index
Základní fakta
Basic facts
5
Dopravní informace
Traffic info
12
Rozhovor s J. Teplým
Interview with J. Teplý
Program
Programme
6
Spoluběžci
Co-runners
16
Dobrovolníci Volunteers
24
Mapa závodu Map of the race
7
Otevření Running Mall
Opening of Running Mall
18
Město České Budějovice
City of České Budějovice
26
Jak běžet
How to run
8
Kalendář závodů 2014
Race Calendar 2014
19
Jihočeský kraj
28
The region of South Bohemia
dm Rodinný běh dm Family Run
9
Kvalita závodů RunCzech
RunCzech quality
21
Women's Challenge
Women's Challenge
30
Organizační výbor
Organizing Committee
33
Zajímavosti 10
Highlights
22
Buďte v centru dění!
Oficiální hotel Mattoni 1/2 Maraton v Českých Budějovicích
Be right in the centre of it all!
The official hotel of the Mattoni 1/2 Marathon in České Budějovice
Pro běžce zdravá domácí farmářská bageta
a láhev vody v ceně pokoje.
For runners healthy home-made baguette
and bottle of water included in room rate.
Pokrmy z hovězího, telecího a jehněčího
z vlastní farmy u Budějovic.
Great meals from beef, veal and lamb from
our own farm.
V den závodu výživné a lehké „Závodní menu“
z farmářských surovin.
„Race Menu“ on the day of race, a meal with
the right balance of nutrients for your race.
Nám. Přemysla Otakara II. 90/28
370 01 České Budějovice
Czech Republic
Phone: +420 381 601 601
Reservations: +420 381 601 611
Fax: +420 381 601 605
E-mail: [email protected]
www.hotel-zvon.cz
www.zvon-cb.cz
základní fakta / basic facts
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Mattoni
1/2Maraton
České Budějovice
Mattoni
České Budějovice
Half Marathon
2. ročník běžeckého svátku
jižních Čech
Race 2nd edition taking place
in South Bohemia
Základní fakta
Basic facts
Titulární partner:
Pořadí:
Datum:
Čas:
Start:
Cíl:
Délka trati:
Časový limit:
Mattoni
2. ročník
8. června 2013
19:00 hod
náměstí Přemysla Otakara II.
náměstí Přemysla Otakara II.
21,0975 km
3 hodiny
Title partner:
Years running:
Date:
Time:
Start:
Finish:
Length of course:
Time limit:
Mattoni
2nd edition
8 June 2013
7 p.m.
Přemysla Otakara II. square
Přemysla Otakara II. square
21.0975 km
3 hours
Světový rekord – muži:
Držitel rekordu:
Rekord z roku:
0:58:23
Zersenay Tadese, Eritrea
2010
World record – men:
Record holder:
Year recorded:
0:58:23
Zersenay Tadese, Eritrea
2010
Rekord závodu – muži:
Držitel rekordu:
Rekord z roku:
0:59:49
Daniel Chebii
2012
Race record – men:
Record holder:
Year recorded:
0:59:49
Daniel Chebii
2012
Světový rekord – ženy:
Držitelka rekordu:
Rekord z roku:
1:05:50
Mary Jepkosgei Keitany, Keňa
2011
World record - women:
Record holder:
Year recorded:
1:05:50
Mary Jepkosgei Keitany, Kenya
2011
Rekord závodu – ženy:
Držitelka rekordu:
Rekord z roku:
1:10:54
Tadelech Bekele
2012
Race record – women:
Record holder:
Year recorded:
1:10:54
Tadelech Bekele
2012
Kapacita závodu:
2 500
Race capacity:
2,500
Závod: Jednotlivci - 21,0975 km
2RUN – 1x 10 km + 1x 11,0975
Štafety – 3x 5 km + 1x 6,0975 km
The race:
Individual - 21.0975 km
2RUN – 1x 10 km + 1x 11.0975
Relay – 3x 5 km + 1x 6.0975 km
Součástí závodu:
dm Rodinný běh – 3 km
Start – 17:00 hod
Kapacita – 1 000
Part of the race:
dm Family Run – 3 km
Start – 5 p.m.
Capacity – 1,000
I 5
program / programme
Program
Programme
Sobota 8. června 2013
Saturday, June 8, 2013
17:00
dm Rodinný běh – start
náměstí Přemysla Otakara II.
5 p.m.
dm Family Run – start
Přemysla Otakara II. square
19:00
Mattoni 1/2Maraton
České Budějovice – start
náměstí Přemysla Otakara II.
7 p.m.
Mattoni České Budějovice
Half Marathon – start
Přemysla Otakara II. square
20:15
Slavnostní vyhlášení vítězů
Sokolský ostrov
8.15 p.m.
Award Ceremony
Sokolský Island
20:30
Madeta běžecká party
Sokolský ostrov
8.30 p.m.
Madeta Running Party
Sokolský Island
21:30
Slavnostní vyhlášení vítězů
– štafety
Sokolský ostrov
21:30
Slavnostní vyhlášení vítězů – štafety
Sokolský Island
Titulární partner /
Title partner
Oficiální partneři / Official partners
6 I
Titulární partner rodinného běhu /
Title partner of Family Run
jak běžet / how to run
Půlmaraton na
několik způsobů
A variety of ways
to complete
the half marathon
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
není jen pro špičkové vytrvalostní běžce.
Závodu se může zúčastnit každý a na
výběr má hned několik variant. Vybrat si
můžete trasu na 3, 5, 6, 10, 11 či 21 km.
The Mattoni České Budějovice Half Maration isn’t just a race for long-distance
runners. With a variety of options available including 3, 5, 6, 10, 11 or 21 km, there
really is something for everyone.
21,0975 km
Závod je možné absolvovat v celé své délce a vychutnat si tak běh
jihočeskou metropolí. Proběhnout startovací branou za doprovodu
Smetanovy Vltavy a podpory fanoušků na trati, to je neopakovatelný zážitek pro každého běžce.
21.0975 km
You may complete the whole course allowing you to admire the beauty of the capital of South Bohemia in its full glory. Running across the
start line to the sounds of Smetana’s musical masterpiece, the Vltava
with the support of fans along the course is an unforgettable experience for every runner.
2RUN 10 km + 11 km
Pokud je půlmaratonská trasa na vás moc dlouhá, můžete si ji rozdělit napůl. Přihlaste se do závodu 2RUN, který je součástí soutěžního běhu. První z dvojice si vychutná kouzlo startovního okamžiku
a první půlku závodu, druhý zase finišuje v cíli.
Štafeta 3x 5 km a 1x 6 km
Sestavte čtyřčlenná družstva a přihlaste se s kolegy či kamarády
do štafety. První tři absolvují trať po pěti kilometrech, poslední běží
zbývajících 6,0975 km.
Relay 3x 5 km and 1x 6 km
Get together a four-member team and sign up to the relay race with
a group of colleagues or friends. The first three run five kilometres of
the course with the last runner taking on the remaining 6.0975 km.
dm Rodinný běh 3 km
Pro rodiny s dětmi je určen dm Rodinný běh. Vzdálenost 3 km není
nijak náročná. Běh je nesoutěžní, takže je možné se ho jen projít.
Jde o to užít si neopakovatelnou atmosféru mezinárodního závodu
s celou rodinou.
The dm Family Run for 3 km
The dm Family Run has been put together for families and children.
The 3 km course is not especially demanding, plus the event is part of
the non-competitive runs, so you can also walk it if you prefer. Enjoy
the atmosphere of half marathon weekend together with your family!
Najděte si spoluběžce!
Rádi byste si zaběhli 2RUN či štafetu, ale chybí vám někdo do
týmu? Nebo vám někdo na poslední chvíli onemocněl? Využijte
běžecké seznamky. Více info na straně 16.
Find yourself a co-runner!
Fancy running either the 2RUN or relay but still missing a member
for your team? Or perhaps someone has pulled out at the last minute
due to sickness? Take advantage of our running lists to find a partner.
More info on page 16.
Na shledanou na startu!
Ať už jste si vybrali jakoukoliv variantu, v každém případě se stanete součástí běžeckých dějin západních Čech na jejich samém
začátku. Pokud nepoběžíte vůbec, přijďte alespoň podpořit závodníky podél trati! Těšíme se na vás! 
8 I
2RUN 10 km + 11 km
You can also split the half marathon in two. Sign up for the 2RUN
race which forms part of the competitive run. The first runner gets
to savour the magical feeling of starting the race while the second
is rewarded with the glorious experience of crossing the finish line.
See you at the start!
Whichever option you’ve gone for, all those taking part will help record
running history at the region’s first ever RunCzech event. If you’re not
running at all, make sure to at least pop along to support competing
runners on the course. We look forward to seeing you there! 
RunCzech magazín / RunCzech magazine
rodinný běh / family run
dm Rodinný běh:
Zapojte se s celou
rodinou
Přijďte si s celou rodinnou zaběhat na dm
Rodinný běh pořádaný v rámci závodů
RunCzech a zažijte společně neopakovatelnou atmosféru mezinárodních běžeckých závodů. Registrovat se můžete ještě
v den závodu v registračním stánku na
náměstí Přemysla Otakara II.
Organizátoři Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice myslí při pořádání závodů i na ty nejmenší. Rodinné běhy se konají při všech
regionálních závodech RunCzech běžecké ligy a startují dvě hodiny před hlavním závodem. Rodinný běh je určen nejen pro rodiny
s dětmi, ale také pro ty, kteří s běháním teprve začínají a na půlmaratonskou trať si zatím netroufají. Na nenáročnou tříkilometrovou
trasu se mohou vydat rodiče, děti v kočárcích i bez nich a prarodiče. „Jít příkladem je hlavní součástí dm filosofie. V rámci naší strategie s názvem „active beauty“ se snažíme ukázat lidem cestu ke
zdravému životnímu stylu, zejména poukázat na nutnost začít sám
u sebe a vést ke zdravému životnímu stylu i děti v rodině. Pohyb ke
zdravému životnímu stylu bezesporu patří, proto naše společnost
velmi ráda přivítala možnost podpořit rodinné běhy v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Olomouci a Ústí nad Labem,“ shrnuje důvody, proč se společnost dm stala partnerem rodinných běhů,
jednatel společnosti pan Gerhard Fischer. dm Rodinný běh, který je
součástí Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice, startuje 8. června 2013 na náměstí Přemysla Otakara II. v 17:00 hod. Kapacita
tohoto běhu je 1 000 míst, zájemci se mohou přihlásit na stránkách www.runczech.com nebo v registračním stánku. Registrační
stánek bude od pátku 7. června v budově E.ON (F. A. Gerstnera
2151/6) a v den závodu na náměstí Přemysla Otakara II. 
dm Family Run
Get the whole
family involved
Bring the whole family along to the dm
Family Run and get the experience
of the unforgettable atmosphere of international running event together. You
may also sign up for the event on race
day by going to the registration tent
located in Přemysla Otakara II. square.
Mattoni České Budějovice Half Marathon organisers have made
sure there’s something for the kids too. The Family Runs are
taking place at all the regional RunCzech Running League races
commencing two hours before the main race. The Family Run
is not only aimed at families and children but also offers a great
starting point for runners who haven’t quite plucked up the courage to run the half marathon course. The undemanding three
kilometre – long course is suitable for parents, children in prams
or on foot as well as grandparents. The company’s CEO, Gerhard Fischer summarised the reasons for deciding to become
a partner to the family runs as follows: “Leading by example
forms the main part of the dm philosophy. As part of our “active
beauty” strategy, we are trying to show people the way to healthy
living, especially pointing out the need to start with yourself and
encouraging children in the family to lead a healthy lifestyle too.
There’s no denying the fact that exercise plays a role in healthy
living; which is why our company really welcomes the opportunity to support the family runs in České Budějovice, Karlovy
Vary, Olomouc and Ústí nad Labem.” The dm Family Run taking
place as part of the Mattoni České Budějovice Half Marathon is
scheduled to kick off on 8th June 2013 in Přemysla Otakara II.
square at 5 pm. Capacity for the race will be capped at 1,000
start numbers, all those interested in taking part can sign up on
www.runczech.com or by going to the registration tent on Friday
7th June in E.ON building (F. A. Gerstnera 2151/6) and on race
day in Přemysla Otakara II. square.
I 9
zajímavosti / highlights
Highlights from
Mattoni České
Budějovice
Half Marathon
Zajímavosti
na Mattoni
1/2Maratonu
České Budějovice
Nejdůležitější informace
• 2. ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice
• Hlavní závod odstartuje primátor města České Budějovice
Juraj Thoma
• dm Rodinný běh odstartuje hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola
• Trať patří k jedněm z nejrychlejších v rámci RunCzech běžecké ligy
• Vloni se Mattoni 1/2Maraton České Budějovice s časem 59:49
zařadil mezi 20 nerychlejších půlmaratonů roku 2012. O tento
fantastický čas se zasloužil keňský běžec Daniel Chebii
• O první příčky svedou souboj běžci z Keni a z Etiopie
• Čelo závodu bude velmi vyrovnané, hned tři běžci mají osobní
maximum na hranici 60 minut – Willy Kariku Mwangi (1:00:07),
Nicolas Manza Kamakya (1:00:09) a Ketema Behailu (1:00:53).
Opět se představí i známá tvář RunCzech běžecké ligy Daniel
Wanjiru (1:01:10), který vyhrál nedávný Mattoni 1/2Maraton
Karlovy Vary
• Favoritkou závodu mezi ženami bude dvojice z Etiopie Shure
Demise (1:11:03) a Hurtesa Edija (1:12:19) a Rebecca Cheptegei z Ugandy (1:12:13)
• České startovní pole bude reprezentovat účastník olympijských
her v Londýně Jan Kreisinger (1:03:42), Petr Pechek (1:06:33)
a jihočeský lékař Muguleta Serbessa (1:05:15)
Zajímavá čísla:
• Celková kapacita závodu je 2 500 účastníků
• dm Rodinného běhu se zúčastní 1 000 běžců
• 32 štafetových týmů
• 84 účastníku 2RUN
• 485 (22 %) účastníků se půlmaratonu zúčastní poprvé
• 73 % běžců jsou muži, 27 % tvoří ženy
• Poměr běžců z Česka je 92 % proti 8 % běžců ze zahraničí
• TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, AUT, USA, GER, GBR
• Ve startovním poli se objeví celkem 30 národností
• 11 běžců má v den závodu narozeniny
Zajímavosti ze startovního pole:
• Nejstarším mužem je 76letý Jaroslav Putschögl
• Nejstarší ženě je 60 let – Marcela Flosmanová
• Při závodě bude pomáhat 500 dobrovolníků
10 I
The most important information
• 2nd edition of Mattoni České Budějovice Half Marathon
• The race will be started by Juraj Thoma, the Mayor of the City
of České Budějovice
• dm Family Run will be started by Jiří Zimola, the Governor of
the Region of South Bohemia
• The track belongs to one of the fastest in RunCzech Running League
• With fantastic time of 59:49 Mattoni České Budějovice Half
Marathon belonged among the top 20 fastest half marathons
of the year 2012. It was Daniel Chebii from Kenya who ran this
fantastic time
• The biggest battle will be between representatives from Kenya
and Ethiopia
• The front line should be very competitive as the three leading
athletes, Karika Willy Mwangi (1:00:07), Nicolas Manza Kamakya
(1:00:09) and Ketema Behailu (1:00:53), all have their personal
best of 60 minutes. In Mattoni České Budějovice Half Marathon will also compete Daniel Wanjiru (1:01:10), a familiar face
from RunCzech Running League, who won the recent Mattoni
Karlovy Vary Half Marathon
• The favourites to win among women is a couple from Ethiopia
Shure Demise (1:11:03) and Hurtesa Edija (1:12:19) and Rebecca Cheptegei (1:12:13) from Uganda
• Czech start field will be represented by a member of Czech
Olmypic Team in London Jan Kreisinger (1:03:42), Petr Pechek (1:06:33) and by Muguleta Serbessa (1:05:15), a doctor
from South Bohemia
Interesting numbers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The capacity of the race is 2,500 participants
1,000 amateur runners will take part in dm Family Run
32 relay teams
84 participants in 2RUN race
485 (22 %) participants will run the half marathon for the first time
73 % of participants are men and 27 % women
92 % of runners are from the Czech Republic, 8 % from abroad
TOP 5 foreign countries are SVK, AUT, USA, GER, GBR
30 nationalities in total
11 runners will celebrate their birthday on the race day
Interesting highlights from the start field:
• 76 years old Jaroslav Putschögl is the oldest man in the race
• 60 years old Marcela Flosmanová is the oldest woman in the race
• 500 volunteers will help the organizing team
RunCzech magazín / RunCzech magazine
zajímavosti / highlights
Used during the race:
Během závodu se použije
• 14,000 pins
• 14 000 ks spínacích špendlíků
• 22,000 cups
• 22 000 kelímků
• 14,000 sponges for refreshment
• 14 000 ks houbiček na osvěžení
• 2,500 thermo foils
• 2 500 termoizolačních fólií
• 3,500 medals
• 3 500 ks medailí
• 3,588.5 m of fences
• 3 588,5 m plotů
• 56 toilets
• 56 mobilních toalet
Drinks:
Vypije se:
• 7,000 litres of Mattoni water
• 7 000 litrů vody Mattoni
• 2 500 isotonického nápoje Nutrend • 2,500 litres of isotonic drink Nutrend
Food:
• 964 kg of bananas
• 650 baguettes
• 14 kg of salt
• 27 kg of sugar
Sní se:
• 964 kg banánů
• 650 ks baget
• 14 kg soli
• 27 kg cukru
Patroni / Patrons
1
06.05.2013
17:46
www.hervis.cz
KOBE MESSI 105x148.pdf
MATTONI
1/2MARATON
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
2013
8.6.2013
dopravní informace / traffic info
Dopravní opatření
po dobu konání
závodu
Transport
measures during
the race
Dopravní omezení jsou platná v sobotu
8. června 2013
The transport restrictions in place will apply on Saturday 8th June 2013.
Úplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování)
Complete closure including no stopping (parking)
28. října 18:00 - 22:00; Biskupská 16:30 - 22:30; Česká 13:00 22:30; Dr. Stejskala 18:00 - 22:30; F. A. Gerstnera in the section
between Zátkovo nábř. (Zátkovo Embankment) and U Zimního
stadionu (Winter Stadium) 17:30 - 22:30; Fráni Šrámka in the
section between 28. října and Pražská tř.(Prague Avenue) 17:30
- 22:00; Husova in the section between Mariánské nám. (Marian Square) and Na Dlouhé louce 17:30 - 22:30; Jiráskovo nábř.
(Jiráskovo Embankment) 17:30 - 22:00; Krajinská 16:30 - 22:00;
Na Sadech in the segment between Mariánské nám. (Marian
Square) and Žižkova třída (Žižkov Avenue) 17:30 - 22:00; Nám.
Přemysla Otakara II. (Přemysl Otakar II. Square) 13:00 - 22:00;
Plzeňská in the section between U Trojice and the turn-off for
the footbridge across the Vltava River 17:30 – 22:00; Pražská tř.
(Prague Avenue) in the section between Mariánské nám. (Marian
Square) and Strakonická 17:30 - 22:00; Radniční 13:00 - 22:30;
Rudolfovská in the section between Na Sadech and Nádražní
18:00 - 22:00; Sokolský ostrov (Sokol Island) 16:30 - 22:00;
U Zimního stadionu (Winter Stadium) 17:30 - 22:30; Zátkovo
nábř. (Zátkovo Embankment) in the section between Dr. Stejskala and Lidická 17:30 - 22:00.
28. října 18:00 - 22:00; Biskupská 16:30 - 22:30; Česká 13:00
- 22:30; Dr. Stejskala 18:00 - 22:30; F. A. Gerstnera v úseku
Zátkovo nábř. - U Zimního stadionu 17:30 - 22:30; Fráni Šrámka
v úseku 28. října - Pražská tř. 17:30 - 22:00; Husova v úseku
Mariánské nám. - Na Dlouhé louce 17:30 - 22:30; Jiráskovo
nábř. 17:30 - 22:00; Krajinská 16:30 - 22:00; Na Sadech
v úseku Mariánské nám. – Žižkova třída 17:30 - 22:00; Nám.
Přemysla Otakara II. 13:00 - 22:00; Plzeňská v úseku U Trojice – odbočka na lávku přes Vltavu 17:30 – 22:00; Pražská tř.
v úseku Mariánské nám. - Strakonická 17:30 - 22:00; Radniční
13:00 - 22:30; Rudolfovská v úseku Na Sadech - Nádražní
18:00 - 22:00; Sokolský ostrov 16:30 - 22:00; U Zimního
stadionu 17:30 - 22:30; Zátkovo nábř. v úseku Dr. Stejskala
- Lidická 17:30 - 22:00.
Zákazy zastavení budou v těchto lokalitách platit již od 12:00,
výjimkou bude nám. Přemysla Otakara II., kde bude zákaz
zastavení platit již od 7. 6. 2013 od 18:00 z důvodu přípravných
prací.
Částečná uzavírka
Na Dlouhé louce v úseku čerpací stanice OMV (u sídl. Vltava) Husova 17:30 - 22:30 (doprava ve směru od Českého Krumlova
bude svedena do protisměru). Lidická v úseku U Zimního stadionu - Zátkovo nábř. 17:30 - 22:00 (doprava ve směru od centra
bude svedena do protisměru).
Oblasti, ze kterých nebude umožněn výjezd:
B. Smetany v úseku hotel Savoy - 28. října 17:30 - 22:00;
Hradební v úseku Česká - Krajinská 16:30 - 22:00; Mlýnská
16:30 - 22:00; Na Mlýnské stoce v úseku Krajinská - Česká
16:45 - 22:00; Panská 16:30 - 22:00; Piaristická 13:00 - 22:00;
Skuherského a Kostelní v úseku Fráni Šrámka - 28. října
17:30 - 22:00; Široká v úseku podél biskupství - Biskupská
16:45 - 22:00; Široká v úseku Biskupská - Dr. Stejskala 17:30 22:00; Goethova 17:30 - 22:00; U Koněspřežky 17:30 - 22:00;
Vltavské nábř. 18:00 - 22:00; Zátkovo nábř. 18:00 - 22:00.
Vehicles will be prohibited from stopping in these locations from
midday onwards. Přemysl Otakar II. Square will be an exception
to this rule where the prohibition is already scheduled to be in
place from 7. 6. 2013 starting from 18:00 due to carrying out
race preparations.
Partial road closure:
Na Dlouhé louce in the section between the OMV fuel station
(beside the Vltava housing estate) and Husova 17:30 - 22:30
(traffic leading from Český Krumlov will be redirected to the opposite lane). Lidická in the segment between U Zimního stadionu (Winter Stadium) and Zátkovo nábř. (Zátkovo Embankment)
17:30 - 22:00 (traffic leading from the centre will be redirected
to the opposite lane).
Areas where exiting will be prohibited:
B. Smetany in the section between the Hotel Savoy and 28. října
17:30 - 22:00; Hradební in the section between Česká and Krajinská 16:30 - 22:00; Mlýnská 16:30 - 22:00; Na Mlýnské stoce
in the section between Krajinská and Česká 16:45 - 22:00; Panská 16:30 - 22:00; Piaristická 13:00 - 22:00; Skuherského and
Kostelní in the section between Fráni Šrámka and 28. října 17:30
- 22:00; Široká in the section along the Bishop’s residence and
Biskupská 16:45 - 22:00; Široká in the section between Biskupská and Dr. Stejskala 17:30 - 22:00; Goethova 17:30 - 22:00;
U Koněspřežky 17:30 - 22:00; Vltavské nábř. (Vltavské Embankment) 18:00 - 22:00; Zátkovo nábř. (Zátkovo Embankment)
18:00 - 22:00.
Complete closing off of paths and pavements:
The Na Sadech path along the Mlýnská stoka (moat) in the
section between Krajinská and Česká 16:30 - 18:00; the path
around the Háječek summer cinema and the astronomical ob-
12 I
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Úplná uzavírka stezek a chodníků:
Stezka Na Sadech podél Mlýnské stoky v úseku Krajinská
- Česká 16:30 - 18:00; stezka kolem letního kina Háječek
a hvězdárny – ul. F. A. Gerstnera 16:30 - 18:00; stezka podél
atletického stadionu na Sokolském ostrově 16:30 - 18:00;
stezka podél Vltavy od Husovy tř. – lávka u zimního stadionu
včetně 16:30 – 18:00; chodník přes Dlouhý most (vlevo ve
směru z centra) 16:30 - 18:00; chodník kolem plaveckého
stadionu směr Solná brána včetně lávky přes slepé rameno
řeky Malše 16:45 - 18:00.
Příčný přejezd:
Pouze ve výjimečných případech ze Sokolského ostrova přes
Husovu tř. do ul. Resslova a to za asistence městské policie.
VÝLUKA MHD
Dne 8. 6. 2013 dojde v souvislosti s pořádáním Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice k výluce provozu MHD v centru města
a jeho okolí v čase od 17:30 do 22:00. Po tuto dobu budou
dočasně zrušeny následující zastávky: Čéčova, Družba – IGY,
Jeronýmova, Jírovcova, Mariánské náměstí, Palackého náměstí,
Poliklinika Sever, Pražské sídliště, Průběžná, Senovážné náměstí
– pošta, U Soudu ve směru z centra, U Trojice, U Zelené ratolesti,
U Zimního stadionu.
Podrobné informace o změnách a výlukách MHD naleznete na
www.dpmcb.cz a na www.runczech.com. Informace budou
rovněž vyvěšeny na zastávkách MHD.
Ve čtvrtek 6. 6. a pátek 7. 6. od 9:00 do 17:00, v den závodu
od 12:00 do 22:00 hodin Vám bude k dispozici dopravněinformační bezplatná telefonní linka 800 165 102. 
dopravní informace / traffic info
servatory – F. A. Gerstnera Street 16:30 - 18:00; the path along
the athletics stadium on Sokolský ostrov (Sokol Island) 16:30
- 18:00; the path along the Vltava from Husova tř. (Husova Avenue) right up to the footbridge by winter stadium 16:30 – 18:00;
the pavement leading across Dlouhý most (Long Bridge) (on the
left-hand side heading towards the centre) 16:30 - 18:00; the
pavement around the swimming stadium – heading towards the
Solná brána (Salt Gate) including the footbridge over the blind
stream of the Malše River 16:45 - 18:00.
Diagonal crossing:
Permitted in exceptional cases only from Sokolský ostrov (Sokol
Island) across Husova tř (Husova Avenue) to Resslova Street
with the assistance of the Municipal Police.
INTERRUPTIONS TO PUBLIC TRANSPORT
A number of interruptions to public transport will be implemented in the city centre and its surroundings in connection with the
Mattoni České Budějovice Half Marathon being held on 8. 6. 2013
starting from 17:30 and finishing at 22:00. The following stops
will be temporarily cancelled during this timeframe: Čéčova,
Družba – IGY, Jeronýmova, Jírovcova, Mariánské náměstí (Marian Square), Palackého náměstí (Palace Square), Poliklinika Sever (Health Centre North), Pražské sídliště, Průběžná, Senovážné
náměstí (Senovážné Square)– post office, by the court heading
towards the centre, U Trojice, U Zelené ratolesti, U Zimního stadionu (Winter Stadium).
Further information regarding changes and interruptions to public
transport can be found on www.dpmcb.cz as well as on www.
runczech.com. Information will also be posted on public transport stops.
A free transport information telephone line will be in operation
on Thursday 6. 6. and Friday 7. 6. from 9:00 until 17:00, and on
race day from 12:00 until 22:00 hours. 
I 13
13. OCTOBER 2013
28th
BUDAPEST
M A R AT H O N
®
• 42 KM • RELAY • FUN RUN • 30 KM l 19000 RUNNERS
8. SEPTEMBER 2013
28th NIKE BUDAPEST
www.budapestmarathon.com
HALF MARATHON
• 21 KM • RELAY(13KM+8KM) • FUN RUN l 12000 RUNNERS
RAC
E O
THE
F E MOTIONS
12TH
8th
- Staffelmarathon
VOLKSBANK MÜNSTER
ay
Sundth
, 2013 )
6
r
e
H
Oktob
then (C
Lindau
Margre
(D) - St.genz (A)
Bre
one marathon – three countries
Marathon | Half Marathon
Quarter Marathon |
Relay Marathon, 4 runners
MARATHON
THE RACE OF EMOTIONS
ON 8TH SEPTEMBER 2013
Look forward to an extraordinary marathon
» FLAT COURSE WITH A MIXTURE OF A HISTORICAL CITY AND A
SCENIC COUNTRYSIDE
» FROM START TO FINISH THERE ARE OVER 200 ARTISTS AND ACTS:
FEELINGS OF A PUBLIC FESTIVAL ARE GUARANTEED
» OVER 100.000 EXITED SPECTATORS AND ABOUT 8.000 RUNNERS
FROM 33 NATIONS EVERY YEAR
» REGISTRATION FEE 45,00 € (UNTIL 15/05) INCLUDING SPECIAL
FINISHER-MEDAL, FINISHER-SHIRT, DVD
www.volksbank-muenster-marathon.de
www.sparkasse-marathon.com
Münster-Marathon e.V. Roggenmarkt 11 48143 Münster/DE
+49 251 /92 77 288 [email protected]
Mé báječné nákupy!
VYMĚŇTE BODY
ZA VÝHODY!
Vyberte si z naší nabídky
dm active beauty světa výhod.
www.dm-drogeriemarkt.cz
www.facebook.com/dm.cesko
dm App
1 bod = 20 Kč a*
50 bodů = 5% slsleevva*
150 bodů = 15% kup
*na celý ná
spoluběžci / co-runners
Najdi si svého
spoluběžce!
RunCzech spustil unikátní běžeckou
seznamku. Chcete běžet štafetu
a nemáte s kým? Nebo vám někdo
z party onemocněl? Pak využijte
služeb Spoluběžců.
Spoluběžci jsou běžecká sociální síť, na které si každý účastník
závodů RunCzech běžecké ligy může najít svého parťáka do běhů
2RUN, štafety či týmového běhu. Byla spuštěna teprve před měsícem a již nyní slaví první úspěchy. Desítky štafet či párů již využilo této
služby a našlo si tak svého spoluběžce.
„Často jsme dostávali dotazy od našich běžců, že by chtěli běžet
štafetu, ale chybí jim dva nebo jeden do party. Rozhodli jsme se
proto spustit tuto službu, abychom vyhověli jejich potřebám. Spoluběžce určitě ocení i ti, jejichž kolega například na poslední chvíli
onemocněl.“ řekl Zoran Bartek z organizačního týmu RunCzech.
Na stránce spolubezci.runczech.com zadávají běžci inzeráty, ve
kterých specifikují, za jaký čas chtějí běžet a koho hledají. „Služba
funguje na jednoduchém principu a není potřeba žádná registrace,
stačí vyplnit jen jméno a emailovou adresu. Zadavateli pak chodí
nabídky rovnou na email,“ říká Bartek.
Díky možnosti zvolit si předpokládaný čas úseku si můžete najít
parťáka odpovídající přesně vaší výkonnosti. Spoluběžce tak mohou využívat jak začínající běžci, tak i zkušení atleti. Spoluběžce
provozuje RunCzech běžecká liga, která organizuje běžecké závody
v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí
nad Labem. Více info na spolubezci.runczech.com 
Find yourself
a co-runner!
RunCzech has launched a unique running
meeting site. Fancy running a relay but
not been able to find anyone to run with?
Or maybe someone from your group has
fallen ill? Whichever it may be, you can
take advantage of the organisation’s
Co-runner services.
Co-runners is a running social network which all participants of the
RunCzech Running League can use to find team mates for the
2RUN, relay or team run. It was launched just one month ago and
is currently recording its first success stories. Dozens of relays and
couples have already taken advantage of this service and found
themselves a co-runner.
“We kept on receiving requests from runners interested in running
a relay but who were missing one or two members to make up
a team. We came up with the idea of launching this service out of
a genuine desire on our behalf to try to satisfy their needs. The Corunner service is also something teams will appreciate which find
themselves losing a colleague at the last minute due to sickness.”
said Zoran Bartek from the RunCzech organising team. Runners
place adverts on the spolubezci.runczech.com site in which they
specify the time they want to run the race in and who they are
looking for. “The service is based on a simple principle and doesn’t
require any registration process; all you have to do is enter your
name and e-mail address. Those submitting requests subsequently receive offers straight to their inboxes.” says Bartek.
The option of being able to select an anticipated segment time
means you can find a team mate who offers an exact match for your
performance level. Co-runners is open to both amateurs as well
as experienced athletes. Co-runners is operated by the RunCzech
Running League which organises running races in Prague, Karlovy
Vary, České Budějovice, Olomouc and Ústí nad Labem. More information can be found on spolubezci.runczech.com 
16 I
www.eltodo.cz
Energetika – Doprava – Osvětlení – Telekomunikace
Energetics – Transport – Lighting – Telecommunication
Běžíme
s vámi
www.seznam.cz
SEVILLA
MARATHON 2014
23th February
Ven, corre...
¡y disfruta de Sevilla!
/ MARATONDESEVILLA
WWW.MARATONDESEVILLA.ES
running mall / running mall
Unrivaled
Running Mall
opens in Prague
V Praze se
otevřelo jedinečné
běžecké centrum
Running Mall
Rohový dům ulic Milady Horákové
a Františka Křížka v Praze 7 na Letné
se proměnil v Running Mall, unikátní
běžeckou křižovatku v srdci Evropy. „Je
to skvělá myšlenka vytvořit takové místo
pro setkávání a inspiraci všech běžců.
Chceme ho už dávno otevřít u nás, ale
předběhli jste nás,“ vysekla poklonu
Mary Wittenberg, ředitelka slavného
newyorského maratonu, která se kvůli
tomu vydala na první návštěvu Prahy.
V přízemí sídlí recepce, kavárna s Water barem, specializovaný
běžecký obchod adidas, přednáškový sál a běžecký klub. Běžci
tu najdou zázemí se šatnami a sprchami, odkud se mohou vydat
do nedaleké Stromovky nebo na Letnou, kde se dá skvěle běhat.
V patře budou sídlit kanceláře společnosti Prague International
Marathon, která řídí RunCzech běžeckou ligu, v níž se v letošní
sezoně postaví na start až osmdesát tisíc účastníků. „S běžci jsme
se dosud potkávali jen pár dní v roce okolo závodů. Ale tady je
teď budeme mít každý den. To bude mít pozitivní vliv na všechny,
můžeme se vzájemně inspirovat. Učinili jsme další krok k proměně
Česka v nejlepší místo pro běhání v Evropě,“ řekl Carlo Capalbo,
autor ideje a předseda organizačního výboru závodů RunCzech.
Slavnostního křtu v předvečer 19. ročníku Volkswagen Maratonu Praha se zúčastnily významné osobnosti sportovního světa.
Vedle ředitelky maratonu v New Yorku také David Bedford, ředitel
Londýnského maratonu, Sean Wallace-Jones, manažer pro udělování známek kvality Mezinárodní asociace atletických federací
IAAF. Nebo Paco Borao, prezident AIMS, Mezinárodní asociace
maratonských a distančních běhů, Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu či Pavel Richter, náměstek primátora hl. m.
Prahy. Pásku stříhal i olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle,
který se právě vrátil z půlročního pobytu v Honolulu. „Dlouho sleduji práci Carla Capalba, nadšence a čisté duše, která rozběhala
celé Česko. Tohle je super místo, čím víc takových bude, tím líp.
Pomůže to dalšímu rozšíření sportovního životního stylu,“ řekl. 
18 I
The corner house between Milady
Horákové and Františka Křížka Streets
in Letna, Prague 7 has been transformed
into a Running Mall and unparalleled running crossroads in the heart of Europe.
Race Director of the ING New York City
Marathon, Mary Wittenberg who is visiting Prague for the first time to mark the
occasion, offered the following praise:
“The idea of creating a place for people to meet which all runners can draw
inspiration from, is absolutely great. We
had been thinking about doing the same,
however you’ve beaten us to it.”
The ground floor will be home to the main reception boasting a cafe
and Water Bar, a specialized adidas running store, a conference
room and running club. On top of this, runners will be able to take
advantage of the facilities including dressing rooms and showers,
and use the venue as a kind of launch pad before heading out for
a run in nearby Stromovka or Letna parks – two of the city’s leading running spots. The top floor is to be allocated as the main base
for Prague International Marathon team, which heads the RunCzech Running League. This year the league anticipates seeing up
to eighty thousand participants take part in its races. “Until now
we’ve only had chance to meet up with runners for a few days during the year, always around race time. Now we’ll be able to see
them here every day. It will have a positive impact on everyone and
I’m sure we’ll be able to draw inspiration from one another. We’re
one step closer to transforming the Czech Republic into one of the
best running locations in Europe,” Chair of the Organizing Committee and author of the concept, Carlo Capalbo revealed.
On the eve of the 19th Volkswagen Prague Marathon, a celebratory opening was held at the new venue last night with a number
of prominent personalities from the running world in attendance.
Aside from the Race Director of the ING New York City Marathon,
guests also included David Bedford, the former Race Director of
the Virgin London Marathon and Sean Wallace-Jones from the
IAAF, who’s in charge of awarding race Quality Labels. Also present at the event was the president of The Association of International Marathons and Distance Races, Paco Borao along with Chair
of the Czech Athletics Association, Libor Varhaník. Amongst those
assigned the task of cutting the ribbon, was Olympic decathlon
winner, Roman Šebrle who has just returned from a six-month stint
in Honolulu. “I have been observing Carlo Capalbo’s work for a long
time now, his enthusiasm and spirit which has gotten the whole of
the Czech Republic running. He is a superstar, and the more people
we have like this, the better. It will help allow sport to play an even
greater role in our lives,” he said. 
kalendář 2014 / calendar 2014
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Přidejte se
a běžte Českem
i v roce 2014
Come and run
the Czech
Republic in 2014
5. 4. 2014
21. 6. 2014
Hervis Prague Half Marathon
Mattoni Olomouc Half Marathon
11. 5. 2014
6. 9. 2014
Hervis 1/2Maraton Praha
Mattoni 1/2Maraton Olomouc
Volkswagen Maraton Praha
Grand Prix Praha
24. 5. 2014
14. 9. 2014
Volkswagen Prague Marathon
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
Mattoni Karlovy Vary Half Marathon
Prague Grand Prix
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon
7. 6. 2014
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
Mattoni České Budějovice Half Marathon
Kdybyste věděli,
jaké poklady skrývá
tato země, už si je
vychutnáváte.
Pálava
.A.S.A. České Budějovice
e 105x148 spad Budejovice_01.indd 1
2.5.2013 16:06:11
...spolehlivý partner pro vaše projekty
Zajišťujeme pronájem, servis a prodej ekologických mobilních toalet a sanitární
techniky, mobilního oplocení, stavebních kontejnerů i pronájem party stanů včetně
příslušenství a doplňkových služeb.
www.johnnyservis.com
 800 100 666
RunCzech magazín / RunCzech magazine
IAAF label / IAAF label
Špičkové světové
závody se běhají
v České republice
World class races are held in the
Czech Republic
Česká republika a běžecká velmoc? Ano!
A vůbec to není přehnané tvrzení.
Na světě jsou nyní pouze dva organizátoři běžeckých závodů, kteří vlastní pět
známek kvality od Mezinárodní asociace
atletických federací IAAF. Jedním z nich
je organizátor závodů RunCzech, který
získal již pátou známku kvality pro 5 ze 7
závodů!
Is the Czech Republic a running
superpower? Yes!
This bold statement has not been
plucked out of thin air. At present only
two running race organizations the
world over are able to boast five quality
labels from the International Association
of Athletics Federations, the IAAF. One
of these race organizers is RunCzech
– which has just qualified for its fifth
quality label in 5 out of its 7 races!
Co to znamená pro závodníky
Kvalitu a mezinárodní standardy od měření času, volby trasy, zajištění občerstvení až například po zdravotní péči. Ocenění IAAF
Gold Label je pro běžecký závod nejvyšší poctou. Pro její udělení
je potřeba splnit celou řadu kritérií, jedním z klíčových je počet
a kvalita elitních běžců, kteří se závodů účastní, a zajištění televizních přenosů doma a v zahraničí. K získání prestižního ocenění
nám pomohly nejen skvělé traťové rekordy a unikátní tratě, ale
i každoroční výtečná atmosféra, která panuje na všech závodech
běžeckého seriálu RunCzech. Zlatá známka není jen ocenění závodu, ale je to punc kvality pro celou Českou republiku. Tak jako
je naše země známa po celém světě pro svoje historické památky
a lahodné pivo, stává se z České republiky místo, kde se pořádají
špičkové běžecké akce. Vždyť ocenění v podobě stříbrné známky
se dále pyšní Metro běh na 10 km, Mattoni 1/2Maraton Olomouc
a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. 
Co musí závod splnit, aby získal Gold
Road Race Label
• Pět elitních závodníků z pěti různých zemí s osobním
rekordem za poslední tři roky pod 2:10:30, respektive
2:28:00 u žen
• Certifikovaná uzavřená trať
• Zajištění TV přenosů do zahraničí, domácí přímý přenos
• Finanční odměna stejná pro muže i ženy
• Velkoplošná obrazovka, mezičasy online
• Zdravotní péče odpovídající počtu účastníků a počasí
• Minimální odběr 12 dopingových vzorků
• ...a mnoho dalších organizačních
a technických parametrů
What it means for competing runners
Quality and international standards ranges from measuring
times, choice of the course, refreshments to the healthcare
service provided. Being awarded the IAAF Gold Label is the
greatest honour for a running race. To qualify, a race has to
meet a range of criteria, a key element of which is securing
a sufficient number of quality elite runners participating in the
race and arranging TV broadcasting locally and abroad. Helping us out with this in Prague were great course records plus
an unrivalled course, not to mention the amazing atmosphere
present at all races within the RunCzech Running League series year on year. The Gold Label is not just a race award but
also serves as a stamp of quality reflecting the whole of the
Czech Republic. Just as our country is known the world over
for its historical sights and delicious beer, the Czech Republic
is also now a place where first-rate running events are held.
The Metro 10 km run, the Mattoni Olomouc Half Marathon as
well as the Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon also all boast
Silver Labels. 
Basic requirements to qualify for Gold
Road Race Label
• 5 elite competing runners from 5 countries with a personal
record under 2:10:30 for the past 3 years for men,
and 2;28:00 for women,
• A certified and completely closed off course,
• TV broadcasting for abroad, live broadcasting in the country hosting the race,
• The same financial reward for men and women,
• Large screen, split times online,
• Healthcare service corresponding to the number
of participants and weather conditions,
• A minimum of 12 doping sample tests to be performed,
• …plus a whole host of other organisational
and technical parameters.
I 21
rozhovor / interview
Run like the wind
with Madeta’s
whey protein drink
A South Bohemian company with nationwide reach has become a new partner to the RunCzech Running League.
What can we expect from this mutual
cooperation? And what does it mean
for our runners? We interviewed Director of Marketing, Sales and Purchasing,
Jan Teplý to find out.
What are your expectations from this cooperation?
We “tested it out” so to speak last year when the half marathon
came to České Budějovice for the first time. As we were really
pleased with the outcome, we took the decision to increase the
scope of our cooperation this year.
Nejlíp se běží
na syrovátku
od Madety
Jihočeská firma s celostátní působností Madeta se stala novým partnerem
RunCzech běžecké ligy. Co očekává
od vzájemné spolupráce? Na co se
mohou těšit naši běžci? Jan Teplý, ředitel marketinku, obchodu a nákupu.
Co si slibujete od spolupráce?
"Otestovali" jsme ji už v loňském roce, kdy se v Českých Budějovicích běžel poprvé půlmaraton. A protože se nám osvědčila, rozhodli jsme se, že v ní budeme pokračovat v ještě větším rozsahu.
Madeta podporuje i cyklomaratony, považujete
běh + kolo za nejzdravější a nejmasovější, tedy
nejefektivnější sporty pro prezentaci vaší značky?
Podpora v rámci série cyklomaratonů původně směřovala k podpoře našeho nového produktu, syrovátkových nápojů Madeta
Fitness. Právě vyznavači cyklistiky a běhu, pochopitelně i dalších
sportů, jsou jejich primární cílovou skupinou. A v rámci seriálu
RunCzech je tu ještě jeden spojující moment: běh je sportem, který
je vhodný a prospěšný naprosto pro všechny. Stejně jako výrobky
z jihočeské Madety. Vzájemná spolupráce a podpora je tudíž
v tomto případě namístě.
22 I
Madeta also supports bikeathons. Would you say
that running + cycling is the healthiest, most widespread and thus most effective sport for presenting your brand?
The support is initially focused on promoting our new product
range – Madeta Fitness whey protein drinks. The RunCzech series
offers a further important link: that running is a sport suitable and
beneficial for literally everyone. The same can be said of products
produced by the South Bohemian brand, Madeta. In this sense,
our mutual cooperation and support offers a perfect match.
A number Madeta products carry the RunCzech
logo and name, can you tell us which ones in particular?
It is found on Lipánek creamy desserts in all flavours and tub
sizes, the Jihočeský zákys (fermented milk from South Bohemia)
and sem-skimmed long life Jihočeské mléko (milk from South
Bohemia).
Your Fitness whey protein drink will be handed
out to runners as they cross the finish line. What
kind of effect does the drink have exactly?
I’m not exaggerating when I say that whey protein drinks are the
only natural drink out there. Thanks to the easily digestible proteins they contain, they are able to fight off feelings of hunger for
ages, really filling you up. They are also rich in a range of vitamins
and minerals, naturally containing only 0.1 percent of fat and
acting on the organism as a prebiotic. They don’t contain any
colourings, artificial aromas or preservatives. The Energy whey
protein drink is also enriched with taurine and caffeine which is
what qualifies it as an energy drink. However the liquid base for
the drink is not water, but rather whey and this offers a number of
nutritional benefits. Another important factor to mention is that
whey protein drinks taste like juices.
The Česke Budějovice race after party bears
your brand name. What kind of interesting things
do you have in store for visitors?
The Madeta Gastro team will be offering a fantastic range of
cheese sausages as well as potato pancakes, while race participants will be able to look forward to refreshments in the
form of other healthy items which have only been on the market
since March.
rozhovor / interview
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Některé z výrobků Madety ponesou loga a označení RunCzech, které přesně?
Jedná se o krémy Lipánek všech příchutí i gramáží, Jihočeský zákys a polotučné trvanlivé Jihočeské mléko.
Na maratonu v cíli se bude podávat váš syrovátkový nápoj Fitness, jaký je přesně jeho efekt?
Syrovátkové nápoje jsou bez nadsázky jedinečné přírodní nápoje.
Díky snadno stravitelným bílkovinám, které obsahují, nasytí a na
dlouhou dobu potlačí pocit hladu. Jsou bohaté na řadu vitaminů
a minerálních látek, přirozeně obsahují pouze 0,1 procenta tuku
a v organismu působí jako prebiotikum. Nejsou v nich žádná barviva, umělá aromata a konzervanty. Syrovátkový nápoj Energy je
navíc obohacen o taurin a kofein, což z něj činí energetický drink
- jeho tekutým základem však není voda, nýbrž z hlediska výživy
právě cenná syrovátka. A také je potřeba zmínit i fakt, že syrovátkové nápoje chutnají jako džusy.
V Českých Budějovicích ponese vaše jméno after party po půlmaratonu, co zajímavého tam
chystáte?
Tým Madeta Gastro nabídne skvělé sýrové klobásy nebo bramboráky, účastníci závodu se mohou těšit na občerstvení v podobě
další zdravé novinky, která je na našem trhu teprve od března.
Jak sportují vaši majitelé a zaměstnanci, patří
někdo k lepším sportovcům, nebo stavíte firemní
štafetu do maratonu, apod.?
Ve společnosti Madeta pracuje více než 1 600 lidí a je mezi nimi
velká řada sportovců. Někteří z nich se tudíž pečlivě připravují
i na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, kde Madeta postaví na
start několik firemních štafet.
What kind of sports do your owners and employees do, are there any decent athletes among
you, are you putting together a company relay
team for the marathon, etc?
Over 1 600 people work at Madeta including a number of sports
men and women. Several of these are preparing for the Mattoni České Budějovice Half Marathon, at which Madeta will have
a number of company relays.
Pozvánka
Madeta běžecká party
Srdečně vás zveme na pozávodní
Madeta běžeckou párty!
Kdy: sobota 8. června 2013, od 20:30
Kde: Sokolský ostrov, České Budějovice
Invitation
Madeta Runners Party
We cordially invite you to the after-race
Madeta Runners Party!
When: Saturday, June 8, 2013 from 20:30 p.m.
Where: Sokolský island, České Budějovice
dobrovolníci / volunteers
Dobrovolník
si zaslouží stejný
obdiv jako vítěz
Klobouk dolů. A hluboká poklona
k tomu. A to vše 3361 krát. Přesně tolik
dobrovolníků pomáhalo v roce 2012 při
pořádání závodů RunCzech běžecké ligy.
A poděkování je na místě. Jejich ochotné ruce, dobré srdce a vřelý
úsměv jsou cítit na každém metru závodu. Od pomoci v technickém zázemí pro závodníky, na startu, v cíli, podél trati u občersvení,
prostě všude.
Každý rok se ptáme. “Přijdou zase? Nenechají nás na holičkách?
Vždyť všude slyšíme, jak doba nepřeje dobrovolným skutkům
a každý se soustředí hlavně na zisk a osobní prospěch.” Ale oni nás
nikdy nezklamou, vždy nás podrží a pomůžou. Nejen že zastanou
obrovské množství práce, ale jejich ochota a nadšení nás motivuje
a dodává energii. A nejen nám. Často v cíli od závodníků slyšíme děkovná slova a vzkazy, které máme vyřídit všem dobrovolníkům, jak
byli báječní a jejich ochota a povzbuzování podél trati jim ze závodu
udělaly nezapomenutelný zážitek.
Dobrovolnická pomoc není jen práce ale také zábava a nová
přátelství. / Volunteering assistance is not just about work but also
having fun and forming new friendships.
S čím vším nám dobrovolníci pomáhají
Když se při závodě pořádně rozhlédnete kolem sebe, uvidíte
stovky metrů rozvěšených látkových bannerů, nekonečné řady
přenosných zábradlí, tisíce startovních tašek, hektolitry vody
v kelímcích na občerstvovačkách nebo kila banánů, soli, rozinek...
A to všechno primárně zajišťují dobrovolníci. Ptáte se jak? Dobrovolníci jsou rozdělení do skupinek, které mají své vedoucí a úkoly,
které jim náleží. Může to být občerstvovací stanice nebo úschovna
zavazadel. Některá skupina má na starosti péči o doběhnuté atlety,
a tak bezprostředně v cíli přehazují přes unavené závodníky ručníky
a podávají jim pití. Jiná skupina se může honosit přízviskem “vlajkonoši” a její hlavní chvíle přichází při vyhlašování vítězů. Každá skupina
má svůj úkol, svoji zodpovědnost a také svůj dobrý pocit, když se
vše podaří. Je skvělé, že se sehrané skupiny dobrovolníků scházejí
znovu a znovu a my víme, že na daném úseku pracuje parta ostřílených profíků, na které je spolehnutí. Občas někdo nemůže přijít,
a tak je skupina doplněna nováčkem, který se učí od ostatních a brzy
se stane stejně platným členem jako ostatní. Prostě práce dobrovolníků je malý zázrak a my každý rok všem děkujeme, protože moc
dobře víme, že BEZ VÁS BY TO NEŠLO!
24 I
Volunteers
– earning our
admiration just as
much as winners
Hats off to you all. And we salute you
3,361 times over. Because this is the exact number volunteers who have offered
assistance at RunCzech Running League
races during the year 2012.
Thanks are well and truly due here. Their helping hands, generous hearts and wide smiles can be felt every inch of the course.
Providing technical support for competing runners at the start
and finish lines, along the course, at refreshment stations – they
are simply everywhere.
Each year we ask ourselves the same question: Will they come
back? Could they end up leaving us in the lurch? We’re forever
being told about how we no longer live in an age where people
carry out good deeds, with people preferring to focus their attentions on profit and personal gains instead.” Yet they never
disappoint us and are always by our side ready to help out. Not
only do they carry out a huge amount of work but their willingness and enthusiasm also spurs us on and charges us with energy. And it’s not just us that they have this effect on. We frequently
hear words of gratitude and message requests from runners to
be passed on to volunteers saying how amazing they are and
how their willingness and enthusiasm along the course gave
them an unforgettable race experience.
All the things volunteers help us out with
If you take a good look around you during the race, you will see
hundreds of meters of fabric banners hung up, never-ending
rows of portable railings, thousands of start bags, hectolitres of
water served out in beakers at refreshment stands along with
kilos of bananas, salt, raisins etc….All is this is mostly taken care
of by volunteers. Ever wondered how it works? Volunteers are
divided into groups each with their own leader and assigned
tasks. It may be at a refreshment stand or at the baggage storage area. One group will look after the finishing athletes throwing
towels over weary competitors as they cross the line and offering
them drinks. Another group take on the proud role of ‘flag-bearers’ waiting right till the winners are announced for their biggest
part to come. Each group is assigned its own task and scope
of responsibility, all getting to experience the priceless feeling
of a job well done when things go well. It’s amazing how these
well-coordinated groups come together again and again, and we
know we can truly rely on the groups of experienced professionals assigned to each area. On occasion someone can’t make it
meaning a new member is invited to the group who learns from
the others and soon becomes just as fully-fledged a member as
dobrovolníci / volunteers
RunCzech magazín / RunCzech magazine
A jak dobrovolníkům děkujeme?
Každý dobrovolník od nás dostane tričko, baťoh, anebo bundu podle
typu závodu, potítko, jídlo, pití a členství v RunCzech klubu, díky kterému má mnoho slev a výhod u partnerů našich závodů. Přes rok
děláme pravidelné schůzky dobrovolníků, všechny zveme na závěrečnou dobrovolnickou party a na další akce, které organizujeme. Věříme
totiž, že práce dobrovolníka není jen práce, ale je to i legrace, možnost
potkat nové kamarády a být hrdý na to, že se podílíte na sportovní
akci, která je vysoce ceněna nejen v České republice ale i v zahraničí.
Kdo má zájem stát se dobrovolníkem na akcích RunCzech, ať jde na
webové stránky www.runczech.com, kde v sekci Dobrovolníci vyplní
přihlášku na základě které ho následně oslovíme. 
the rest. In short, the work of volunteers is nothing short of a small
miracle and we thank everyone each year because we know only
too well that WITHOUT YOU IT WOULDN’T BE POSSIBLE!
And how do we go about thanking volunteers?
Each volunteer is given a t-shirt, rucksack or jacket depending on
the type of race. They also get a dress shield, food and drink plus
membership to the RunCzech club providing access to many discounts and benefits from our race partners. We hold regular meetings with our volunteers and subsequently invite to an end of season ‘volunteers party’ as well as to other events we organise. We’re
confident that volunteering isn’t just about work but also having
fun, giving people the chance to make new friends and feeling
proud about contributing to a sporting event which is held in high
regard, not just here in the Czech Republic but also abroad. All
those interested in becoming a volunteer at RunCzech events can
find out more in the volunteers section of www.runczech.com.
To be considered for a role, please just fill out the registration form
provided.
Těšíme se a předem děkujeme!
We look forward to seeing you and thank you in advance for all your support!
RunCzech tým / The RunCzech Team
Co vás přivedlo k dobrovolnictví?
„Nabídka přímo od Carla Capalba, který byl osobně na FTVS
před 1. ročníkem PIMu, aby navázal spolupráci s FTVS a studenty
ohledně pomoci při závodě. A už jsem zůstala:-)“
Dana Finková
vedoucí dobrovolníků
What led you to start volunteering?
“An offer straight from Carlo Capalbo who came along to the
FTVS at last year’s PIM to initiate cooperation with the FTVS and
students to help during the race. And I decided to stay on :-)”
Dana Finková
Head Volunteer
Co vás na pomáhání při závodech baví?
„Dobrovolnictví mne bavilo, našla jsem si nové známé, počasí bylo
akorát, zasmála jsem se, udělala něco užitečného a spokojeně
unavená jsem se vrátila domů plná dojmů a pocitu užitečnosti.
Proto neváhám se zúčastnit i příště.”
Markéta Koksová
dobrovolnice na olomouckém půlmaratonu
What do you enjoy about helping out at races?
“I enjoyed the volunteering experience, made new acquaintances, the weather was just right, I had a laugh, did something useful and went home overflowing with impressions and the feeling
of having been of help. Thus I won’t hesitate in doing it again.”
Markéta Koksová
Volunteer at the Olomouc half marathon
Co vás na pomáhání při závodech baví?
Rád se podílím na události, která mě zajímá a baví a o u níž jsem
přesvědčen o jejím smyslu. Od roku 1999 jsem účastníkem akcí
pořádaným PIM-em, líbí se mi jejich myšlenka a forma, proto jsem
se rozhodl tuto akci podpořit dobrovolnictvím v momentě, kdy
jedna z akcí byla naplánována na České Budějovice, kde bydlím.
What do you enjoy about helping out at races?
I like being able to contribute to an event which interests me,
which I enjoy and believe in. I’ve been taking part in PIM events
since 1999. I like the concept and the form it takes which is why
I decided to support this event through volunteering as soon
as I discovered a race was being planned in České Budějovice
which is where I live.
Petr Bahenský
Volunteer at the České Budějovice half marathon
Petr Bahenský
dobrovolník na budějovickém půlmaratonu
I 25
město / city
26 I
České Budějovice
– každý den
České Budějovice
– all year round
České Budějovice jsou s téměř
statisíci obyvateli největším městem
jižních Čech a jejich historie sahá
do 13. století.
With almost one hundred thousand inhabitants, České Budějovice ranks as the largest city in South Bohemia with an impressive history dating back to the 13th century.
Jsou vzácným místem, kde se architektonicky potkává gotika
s renesancí a barokem a některé památky jsou jedinečné. Nejlepší
přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy, vystoupejte proto
na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž a rozhlédněte se z ochozu. Tu nechali radní postavit v polovině 16. století
v renesančním slohu jako zvonici a hlásku. Vpravo vedle věže uvidíte katedrální kostel sv. Mikuláše. Architektonicky nenáročná barokní stavba z poloviny 17. století vyrostla poté, co byl nádherný
pozdně gotický chrám zničen požárem.
Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar
náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru, ze kterého
vybíhá kolmo síť ulic. Takto geniálně bylo město založeno českým
králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Malše
a Vltavy. Dominantou mezi barokními a renesančními domy s podloubími na náměstí je barokní radnice. Čtyři kamenné sochy mezi
třemi radničními věžemi jsou alegorie měšťanských ctností Spravedlnosti, Statečnosti, Moudrosti a Opatrnosti.
Jako perla se uprostřed náměstí skví barokní Samsonova kašna,
největší toho druhu v Čechách, se sochou bájného hrdiny zápasícího se lvem.
Sestupte z výšin věže a projděte se ulicemi města. Na Piaristickém
náměstí vás stupňovitým štítem zaujme městská zbrojnice, která
sloužila také jako sklad soli a obilí. Hned vedle je nejstarší stavba
města – gotický kostel Obětování Panny Marie s dominikánským
klášterem a vzácnými památkami v interiéru. Za prohlídku stojí přilehlé ulice se starobylými domy, například Česká nebo Panská, ve
které se na konci tyčí Rabenštejnská věž – pozůstatek městského
opevnění.
Další věž z bývalého opevnění objevíte na břehu řeky Malše a jmenuje se Železná panna, stejně jako mučicí nástroj, který prý v ní byl
Blending Gothic, Renaissance as well as Baroque architectural
styles, while also boasting a number of unique landmarks, the city
truly stands out as one of the country’s real gems. The best way to
take it all in from a bird’s eye perspective – which means braving
the climb up to the top of the city’s main feature, the 82 metre-tall
Black Tower where you can view the surroundings from the gallery. The city’s former councillors had a bell tower and warning
station built here in Renaissance style. On the right-hand side beside the tower, you will be able to spot the St. Nicholas cathedral
castle. The architecturally simple Baroque construction dating
back to the mid 17th century was erected here following on from
a fire destroying the former wonderful late Gothic cathedral.
When viewing the city from the tower, you will be surprised by the
almost regular square shape of Přemysl Otakar II. Square which
spans across one hectare and leads onto a perpendicular grid of
streets. The city was established in 1265 in this fabulous way by
Czech King Přemysl Otakar II. right where the rivers Malše and
Vltava converge. The Baroque city hall occupies the main spot
on the square in among a number of Baroque and Renaissance
houses featuring arcades. The four stone sculptures wedged between three city hall towers portray an allegory of the Bourgeois
virtues of Justice, Bravery, Wisdom and Prudence.
As the oldest of its kind in Bohemia and glistening almost like
a freshwater pearl, the Baroque Samson Fountain adorns the
centre of the square featuring a statue of a mythical hero in battle with a lion.
Make your way down from the heights of the tower to take a walk
around the city’s streets. Arriving on Piaristické square make sure
not to miss out on the city armoury, which previously served as
a warehouse for storing salt and grain.
Right beside this you will find the oldest building in the city – the
Gothic church of our Saviour the Virgin Mary which also features
a Dominican Monastery and a number of rare monuments inside.
město / city
RunCzech magazín / RunCzech magazine
umístěn. Podle pověsti byl použit jen jednou a pak zmizel. Když se
projdete dále kolem Malše, uvidíte budovy Jihočeského divadla,
Jihočeského muzea a kulturní dům Slavie. 
Nejen běháním živ je člověk… V Českých Budějovicích si po celý
rok můžete vybrat z nepřeberné nabídky kulturních a sportovních
akcí, které se odehrávají v přátelské atmosféře a pohostinnosti
města na soutoku Vltavy a Malše. Ostatně, přijeďte se přesvědčit namátkou doporučujeme:
Turistické informační centrum / Tourist information centre
nám. Přemysla Otakara II. č. 2, 370 92 České Budějovice
Tel./fax: +420 386 801 413, 414, [email protected]
www.cb-info.cz
It is also worth taking a look at the adjacent street where a number
of ancient houses can be found on Česká and Panská, dwarfed
at the end by the Rabenštejn Tower – a remnant of the city’s fort.
After this we recommend heading along to the banks of the river
Malše where you will stumble across a further tower pertaining to
the former fort, referred to locally as the Iron Maiden, (the name
given to the torture instrument allegedly placed inside it). According to legend, the torture instrument was used on one occasion
only, never to be seen again. Continue walking around the Malše,
and you will come to the South Bohemian Theatre, South Bohemian Museum and Slavia House of Culture. 
It’s not all about the running… You can choose from countless
cultural and sporting events taking place in the friendly and hospitable surroundings of wonderful city. Come and find out for yourselves. Here is a list of our must-see recommendations:
červen – září
July – September
Umění ve městě, moderní výtvarné umění
Art in the City, Modern art
8. 6.
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice / Mattoni České Budějovice Half Marathon
1. 7. – 6. 7.
Múzy na vodě, vícežánrový mezinárodní hudební festival na vodě
Muses on Water, Multi-genre international musical festival on water
červenec – srpen July – August 9. – 10. 8.
Radniční léto, divadelní a hudební festival po celé léto
Summer at the City Town Hall, Theatre and musical festival throughout the summer
Jihočeský jazzový festival, mezinárodni festival současné jazzové hudby
South Bohemia Jazz Festival, International contemporary jazz music festival
srpen August Hudební večery na náměstí, letní večery pod širým nebem s jazzovými, folkovými a rockovými kapelami
Music evenings on the square, While away the summer evenings in the great outdoors with jazz, folk and rock bands
srpen – září Hudební slavnosti Emy Destinnové, festival vážné hudby
August – September The Emmy Destinn Musical Celebrations, Classical music festival
30.11. - 26.12. Budějovický advent – Vánoční trhy
Budějovice advent – Christmas markets
prosinec
Zvonkový průvod, Vránkovy koledy
December
Bell procession, Vránkova Christmas Carols
Gospelové Vánoce / Gospel Christmas
Vánoce na starém městě a staročeská ulička v Panské, předvádění a prodej tradičního lidového umění
Christmas in the Old Town and staročeská ulička on Panská, Presentation and sale of traditional folk art
Živý Betlém, Borovanští Betlémáři pantomimicky vyprávějí betlémský příběh
Live Bethlehem, The nativity in the form of a pantomime told by the so-called ‘Borovanští Betlémáři’
5. 12.
Přílet anděla, tradiční adventní přílet anděla z Černé věže
Arrival of the Angel, Traditional advent celebration marking the arrival of an angel from the Black Tower
Těšíme se na Vás! / We look forward to seeing you there!
I 27
kraj / region
Harmonie jižních
Čech
Jižní Čechy jsou jedním z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších regionů
České republiky, tradičně spojovaný
s historicky dochovanými památkami
či vynikajícími podmínkami pro cyklo
a pěší turistiku. Ovšem dnešní nabídka
regionu je mnohem širší a není zaměřena jen na teplé letní měsíce. V jižních
Čechách je možné trávit příjemnou
dovolenou i v zimě či dokonce v období
jarním či podzimním, kdy počasí není
příliš nakloněno venkovním aktivitám.
Cykloturistika a pěší turistika
Území regionu je protkáno hustou sítí značených turistických tras
pro pěší i cyklisty. Široká nabídka tras uspokojí každého nadšence
cykloturistiky. Návštěvníkům regionu jsou poskytovány kvalitní doprovodné služby, např. v podobě cyklobusů či půjčoven kol. Nejoblíbenějšími destinacemi pro provozování pěší a cykloturistiky jsou
Šumava. Novohradsko, Písecko, Třeboňsko či Jindřichohradecko.
Oblíbené jsou také trasy podél řek.
Památky a turistické atraktivity
Právě jižní Čechy nabízejí památky těch nejzvučnějších jmen – Hluboká nad Vltavou, Červená Lhota, Orlík, Zvíkov, nejstarší kamen-
Find true harmony
in South Bohemia
South Bohemia is one of the most visited
and popular regions in the Czech Republic, famed for its well-preserved historical landmarks and excellent conditions
for cycling and trekking. The region has
much more to offer than this however, and
visits need not be merely restricted to the
warm summer months. South Bohemia is
a great place to spend a wonderful holiday all year round; in the winter as well as
the spring and autumn seasons when the
weather isn’t especially inclined towards
outdoor activities.
Cycling and trekking
The region is interwoven with a dense network of marked
tourist routes suitable for both ramblers as well as cyclists.
The extensive array of routes is sure to satisfy even the most
discerning of cycling enthusiasts. Visitors to the region will
find all the necessary services and amenities such as cycle buses and bike hire. The most popular destinations for
undertaking walking and cycle trips are Šumava and the
micro regions of Novohradsko, Písecko, Třeboňsko and
Jindřichohradecko. Routes leading along the river are also
popular.
28 I
RunCzech magazín / RunCzech magazine
kraj / region
ný most v České republice nacházející se v Písku, husitské město
Tábor... navíc se zde nacházejí hned dvě místa zapsaná na seznamu památek UNESCO – Český Krumlov a vesnice se stavbami
ve stylu selského baroka Holašovice. Pravdou je, že většina hradů
a zámků se veřejnosti otevírá až na začátku dubna, ovšem významné památky je možno v omezené míře navštívit i v zimě.
Technické a přírodní atraktivity
Na jihu Čech se nachází mnohé památky technického charakteru
– mosty či rozhledny, pozůstatky koněspřežní železnice, úzkorozchodná trať na území České Kanady, Schwarzenberský plavební
kanál a další – či atraktivity přírodní – jižní Čechy jsou přece známy
jako kraj rybníků.
Lázně & wellness
V současném rychlém tempu života je nutné umět relaxovat. Za
tímto účelem jsou využívány služby nejen lázeňských středisek
v Třeboni, Bechyni či Vráži u Písku, ale i mnohých wellness hotelů.
Rodinná a aktivní dovolená
Jižní Čechy jsou krajem ideálním pro rodinnou i aktivní dovolenou.
Je zde možno propojit sportovní aktivity s kulturou, pobytem ve
volné přírodě, zábavou či adrenalinovými zážitky. Vhodným místem pro takový druh dovolené je samozřejmě Šumava, Lipenská
přehrada a její okolí, Třeboňsko a další a další lokality. Synonymem
pro jižní Čechy je rovněž sjíždění řek (Vltava, Otava, Lužnice). K tradičním aktivitám navíc v posledních letech přibyla bohatá nabídka
golfových hřišť či stále hustší síť stezek pro turistiku na koni.
Zima
Jih Čech je vhodný k provozování jak sjezdového, tak i běžeckého
lyžování. Sjezdaři si přijdou na své především v moderním skiareálu
Lipno, kvalitní služby jsou pak poskytovány i v dalších lyžařských
střediscích na Šumavě, např. na Zadově či Kubově Huti. Upravené
trasy si pak mohou běžkaři užít nejen na Šumavě, ale třeba i na
Novobystřicku či Novohradských horách.
Gastronomie
Během návštěvy jižních Čech by měl každý ochutnat tradiční jihočeskou kuchyni. Je možno si trochu zahřešit při konzumaci cmundy
či doudlebské vepřové pečeně či lívanců se žahourem, ti kteří dbají
na svou linii pak jistě ocení pokrmy připravené z jihočeských ryb. 
www.jiznicechy.cz
Sights and tourist attractions
South Bohemia boasts some of the most impressive sights
in the country - Hluboká nad Vltavou, Červená Lhota, Orlík, Zvíkov, the oldest stone bridge in the Czech Republic
found in Pisek, the Hussite town of Tábor….not to mention
two UNESCO listed sites - Český Krumlov and the village of
Holašovice which features constructions in country Baroque
style. While it’s true that most of the castles and chateaus are
only open to the public from April onwards, you may pay also
a visit to certain parts of the region’s most -loved landmarks
during the winter season.
Technical and natural attractions
A great many attractions of a technical nature can be found
in South Bohemia including bridges, watch towers, the ruins
of a horse-drawn railway, a narrow gauge railway in Czech
Canada, the Schwarzenberg Canal and much more. The region boasts a fair few natural attractions too with South Bohemia known nationwide as the region of fish ponds.
Spas & wellness centres
Considering the fast-paced lives we lead these days, it’s essential to know how to relax. A number of spa centres as
well as wellness hotels found in Třeboň, Bechyně and Vráž
u Písku meet these requirements.
Family and active holidays
South Bohemia is an ideal region for the family and for those
in search of active holiday adventures. It’s possible to merge
sporting activities with culture, a stay in natural surroundings,
adrenalin experiences and lashings of fun. Some examples
of suitable locations for embarking on this type of holiday include Šumava, Lipno artificial lake and its surrounding areas,
in and around Třeboň as well as other locations.
South Bohemia is also synonymous with rafting (along the
Vltava, Otava and Lužnice rivers) In recent years golf has also
established itself on the list of traditional activities with a diverse range of golf courses and an ever growing network of
paths designed for horse-riding.
Winter
South Bohemia is a great place for both downhill as well as
cross-country skiing. The modern Lipno ski centre is sure
satisfy the needs of most ski enthusiasts while first-rate quality services can also be found at other ski centres in Šumava
such as those in Zadov or Kubova Huť. Cross-country skiers
can take advantage of the modified courses in Šumava as
well as also in Novobystřicko and the Novohrady Mountains.
Gastronomy
During the course of your visit to South Bohemia, it would be
a grave error to miss out on sampling the traditional South
Bohemian cuisine. Treat yourselves to the region’s delicious
potato pancakes, its delicious pork dish followed by pancakes with blueberry sauce for dessert. And those watching
their waistlines will most certainly not be disappointed by the
delicious South Bohemian fish dishes. 
I 29
ženy / women
Women’s Challenge winner to run
the Mattoni České
Budějovice Half
Marathon
Vítězka Women’s
Challenge
na startu Mattoni
1/2Maratonu
České Budějovice
Na začátku celého projektu některé
z nich ani nevěděly, jestli uběhnou
půlmaraton. Po půlroční systematické
přípravě pod vedením Miloše Škorpila
může všech dvanáct účastnic hrdě říct,
že zvládly nejen 21 0975 km, ale i trať
dvojnásobně dlouhou.
Na začátku dostaly Gazelky, jak si účastnice Women’s Challenge
říkají, běžeckou výbavu od společnosti adidas a pár moudrých rad.
Pak následovalo několik měsíců tréninku a náročných příprav. První
zkouškou byla březnová Palestra Kbelská 10, kdy si řada z nich navlékla startovní číslo poprvé v životě.
Vytrvalecká příprava je náročná a často se vyskytnou různé zdravotní potíže. Nemoc zastavila některé Gazelky před startem na
Hervis 1/2Maratonu Praha, odradit se ale nenechaly. Dál si pilně
vedly své běžecké deníčky a trénovaly na vrchol své běžecké sezóny – Volkswagen Maraton Praha. „Trénovat holky byla radost.
Tréninkové plány, které dostávaly, plnily svědomitě, některé je dokonce přeplňovaly. Jsou skvělá parta a po celou dobu se vzájemně
podporují, což je pro jejich výkon strašně důležité.“ chválí finalistky
koordinátorka projektu Martina Kozáková.
Královská maratonská vzdálenost není jen zkouškou vytrvalosti, ale
i morálky. Maraton bolí, ale ten pocit, když překonáte sami sebe,
vydržíte, zdoláte celých 42,195 km a dobíháte do cíle je k nezaplacení. Všechny naše Gazelky to dokázaly. Úspěch je to o to větší, že
často bojovaly nejen s fyzickou zdatností a bolavými svaly, ale také
se svým osudem či zdravím.
30 I
At the start of the project, a number
of the ladies weren’t necessarily even
planning on running the half marathon.
However, after undergoing systematic
training under the guidance of Miloš
Škorpil, all twelve participants can
proudly say they not only managed the
21.0975 course, but twice that distance.
To get them started, the Gazelles (which is how the ladies refer to themselves) were kitted out with running
gear from adidas and dished out a few wise tips from
experts. This was followed by several months of rigorous training and preparations. The first test came in
March with the Palestra Kbelská 10 km race which for
a number of the ladies marked the first occasion for them to
take part in a competitive race.
Preparing for long-distance courses is no easy feat and frequently brings with it a whole host of health issues. Sickness
prevented several of the Gazelles from making it to the start
line of the Hervis Prague Half Marathon, however nothing
was to deter them from the ultimate goal. All carried on with
their running diaries, following their training plans right up
until the highlight o the running season – the Volkswagen
Prague Marathon. “It was a pleasure training the girls. They
really stuck to their individual training plans, some of them
even exceeding what was expected of them. They’re a great
group of women who have mutually supported each other
throughout – something which is incredibly important for
their performances.” boasts Gazelle Coordinator for the project, Martina Kozáková.
Mastering the marathon distance doesn’t merely require endurance, but also adopting the right attitude. Running the
marathon hurts, but the feeling you get when you push your
own limits, withstand the discomfort and complete the full
42.195 km course is like nothing else in the world. All our
Gazelles achieved this goal. And it is an even greater success for them considering that at times they were not only
battling with their physical fitness and sore muscles, but also
their own destiny and health issues.
The winner of this year’s Women’s Challenge, Simona
Vlašimská will be heading to the South Bohemian capital this
weekend to run the Mattoni České Budějovice Half Marathon. Despite spending 5 years of her youth being treated
in hospital for a serious illness, 7 years on a full invalidity
pension, not to mention having undergone a total of 8 opera-
ženy / women
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice se chystá také vítězka
letošního ročníku Women’s Challenge Simona Vlašimská. Volkswagen Maraton Praha zvládla v úžasném čase 03:55:16. A to i přes
to, že z důvodu vážné nemoci jako mladá strávila 5 let v nemocnici
a byla 7 let v plném invalidním důchodu. Navíc prodělala celkem
8 operací na obou kolenech. Nyní už je v plné formě. Na konci
května si zaběhla premiérový Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary za
krásných 1:43:23, čímž si vylepšila svůj čas oproti Hervis 1/2Maratonu Praha o téměř pět minut. Uvidíme, jak jí bude svědčit budějovická trať. Držíme Simoně palce! 
tions on both knees, she somehow managed to complete
the Volkswagen Prague Marathon in the fantastic time of
03:55:16. In addition to this, she took part in the premiere
Mattoni Karlovy Vary Half Marathon finishing there in just
1:43:23 - an improvement of almost five minutes compared
to her time from the Hervis Prague Half Marathon. We look
forward to seeing how she fares on the Budějovice course.
Fingers crossed for Simona! 
@BxlMarathon
www.facebook.com/brusselsmarathon
WWW.BRUSSELSMARATHON.BE
Skupinová víkendová jízdenka
Jezděte o víkendech
a svátcích levněji
jednodenní jízdenka bez omezení kilometrů
platí v sobotu nebo v neděli a ve svátky
lze zakoupit pro konkrétní region nebo pro celou ČR
platí pro skupinu max. 2 dospělých a 3 dětí
6×
Více na www.cd.cz
České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113
pinovaJizdenka_105x148_v01.indd 1
Každý den s Vámi
Sportžurnál
po–pá 19.05 – 20.00 h
so–ne 18.30 – 20.00 h
S mikrofonem za fotbalem/za hokejem
v hrací dny, dle rozpisu ČMFS a ČSLH
Sport
v každých zprávách
3/12/13 3:04 PM
výbor / committee
RunCzech magazín / RunCzech magazine
Čestný výbor RunCzech / Honorary Committee RunCzech
Miloš Zeman
Prezident České republiky
/ President of the Czech Republic
Jiří Kejval
Předseda Českého olympijského výboru
/ Chairman of the Czech Olympic Comittee
Petr Fiala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
/ Minister od Education, Youth and Sport
Libor Varhaník
Předseda Českého atletického svazu
/ Chairman of the Czech Athletic Federation
Leoš Heger
Ministr zdravotnictví / Minister of Health
Jan Michal
Vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
/ Head of Representation of the European
Commission in the Czech Republic
Rostislav Vondruška
Generální ředitel CzechTourism
/ Director of CzechTourism
Čestný výbor Mattoni 1/2Maraton České Budějovice / Honorary
Committee Mattoni České Budějovice Half Marathon
Mgr. Juraj Thoma
primátor statutárního města České
Budějovice / Mayor of České Budějovice
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje / Governor
of South Bohemian Region
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
Senátor pro Českobudějovicko a Třeboňsko
Senator for České Budějovice and Třeboň
region
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
rektor Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích / Rector of University of South
Bohemia in České Budějovice
plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman
ředitel Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje / Chief State Police
Officer of South Bohemian Region
Ing. Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva Dopravního
podniku města České Budějovice, a.s.
Chairman of the Board of Dopravní podnik
města České Budějovice a.s.
Ing. Vilém Vávra
ředitel Městské policie České Budějovice
Chief City Police Officer of České
Budějovice
Jan Kreisinger
Elitní český běžec / Elite Czech Runner
Organizační výbor / Organizing Comittee
Carlo Capalbo
president of organizing
committee
Zdeněk Bříza
finance & sport
board member
Václav Skřivánek
race director
prague events
Viera Křivohlavá
finance & HR manager
Zoran Bartek
project manager
Tomáš Fencl
technical prague events
Ondřej Brouček
technical region events
Tomáš Mirovský
race coordinator
Petra Kovaříková
accounting
Michaela Novotná
accounting
Roberto Franzoni
legal and operations
Jarmila Krauskopfová
office management
Vladimír Drábek
institutions
Martina Kozáková
communication
manager
Petr Homoláč
partner
Markéta Balcarová
race & entries
František Dostál
IT & race
Martin Martinec
marketing
Tomáš Vrzák
race & communication
Mirek Jiřík
marketing & special
projects manager
Jan Kříž
junior marathon
Sašo Belovski
partners relation
manager
Robert Mifka
partners relation
Diana Rybachenko
international promotion
manager
Martina Voříšková
marketing & regional
events support
Ieva Razbadauskyte
foreign promotion
Marek Vaculčík
partners relation
Roberto de Blasio
hospitality & incoming
Jana Korunová
production & graphic
manager
Jana Moberly
elite athletes & race
hospitality manager
Veronika Honsová
PR & marketing manager
Antonín Pátek
graphic design & DTP
Kateřina Wich
marathon music festival
Zdeňka Pecková
PR & marketing
Dario Monti
graphic design
Tomáš Eisner
technical & logistics
Michal Vávra
race & technical
Antonín Bolina
refreshment point
Zdeněk Cimbura
PR & marketing
Jim Moberly
advisory board member
I 33
Informace pro běžce
Final Instructions
Čtěte pozorně / Please read carefully
Program / Programme
Pátek 7. června 2013
Friday 7 June 2013
14:00 – 18:00 2pm - 6pm 1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo
Sobota 8. června 2013
Saturday 8 June 2013
10:00 – 17:00 od 15:00
17:00
19:00
20:30
10am – 5pm Half Marathon Expo
from 3pm
Entertainment programme
5pm
dm Family Run 3 km
7pm
Mattoni České Budějovice Half Marathon
(21.0975km)
Half Marathon Relay (3 x 5km + 1 x 6.0975km)
2Run (10 + 11,0975km)
8.30pm
Madeta Runners Party
1/2Maratonské Expo
doprovodný program
dm Rodinný běh 3 km
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
(21,0975 km)
Štafetový 1/2Maraton (3 x 5km + 1 x 6,0975km)
2Run (10 + 11,0975km)
Madeta Běžecká party
Nejdůležitější věci, na které nesmíte
zapomenout / The most important things
not to forget
Praktické rady / Useful
information
• vzít si vaše startovní číslo s sebou na start (první členové štafety
nezapomenou vzít i pásku s čipem)
• vyplnit vaše osobní údaje na zadní stranu startovního čísla
• upevnit si startovní číslo na hruď
• po skončení závodu odevzdat čip dobrovolníkům nebo jej zaslat
na adresu kanceláře časomíry (Online system s.r.o., Spartakovců 3,
708 00 Ostrava-Poruba)
• rozběhněte svůj závod pomalu
• přijďte minimálně hodinu před samotným startem
• vezměte si s sebou na start ledvinku a do ní uložte své osobní věci
(občanský průkaz, kartičku pojišťovny, mobil, energetický gel/pití)
• občerstvovací stanice jsou dlouhé, proto se nehrňte hned
k prvnímu stolu, který uvidíte, ale poodběhněte dále
• take your start number along with you to the start line
• complete your personal details on the back side of your start
number
• attach your start number to your chest (the chip forms part of your
start number)
• after the race has finished hand over the chip to volunteers or send
it to the timekeepers office (Online system s.r.o., Spartakovců 3,
708 00 Ostrava-Poruba)
• break into your run slowly
• arrive at least one hour before the actual race start
• make sure to bring along a bum-bag to store your personal belongings ( ID card, health insurance card, mobile, energy gel/drink)
• the refreshment stations are long so don’t rush to the first table
you see but carry on a bit further
I 1
CZ
Informace pro běžce  Information for runners
Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
sobota 8. června 2013 / Náměstí Přemysla Otakara II.
Vítáme vás na největším půlmaratonu v jižních Čechách. Níže najdete instrukce k závodu i několik praktických rad. Českými Budějovicemi se prožene
v den závodu na 2 500 běžců. Věříme, že vám informace přijdou vhod.
Držíme vám palce!
PŘED ZÁVODEM
Pravidla
Běh se řídí pravidly IAAF/AIMS a Českého
atletického svazu, jejich dodržování bude
kontrolováno rozhodčími na startu, v cíli
i na trati. Zúčastnit se mohou pouze osoby
starší 18 let.
Muži a ženy startují v odlišných kategoriích.
Věkové kategorie muži: do 40, 45, 50, 55, 60,
65+. Ženy: do 35, 40, 45, 50, 55, 60+.
Je přísný zákaz používat brusle, jízdní
kolo a jiné jízdní prostředky a také vjíždět na trasu s dětskými kočárky nebo
se zvířaty.
STARTOVNÍ ČÍSLO, ČIP A ČASOMÍRA
Časomíra je realizována pomocí čipů, které
jsou připevněny na zadní straně startovního
čísla a nesmí být po celou dobu závodu odděleny. Pamatujte – ŽÁDNÝ ČIP = ŽÁDNÝ
ČAS!
Mapa č. 2
Map no. 2
Startovní číslo musí být připevněno k tričku na viditelném místě na hrudi. Špendlíky
pro připevnění jsou v obálce se startovním
číslem. Číslo je zakázáno jakkoliv překládat
nebo upravovat. Může to vést ke znehodnocení čipu a také vašeho výkonu.
Čip vraťte ihned po doběhu u předávání medailí nebo na předávacích místech, pokud
běžíte štafetu. V případě, že do závodu nenastoupíte nebo odstoupíte před cílem, prosíme, vraťte čip do šatny. Čip případně zašlete na adresu časomíry: Online system s.r.o.,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba v co
nejbližší době.
Při přebíhání přes koberce časomíry – hlavně
na startu a v cíli, své startovní číslo nepřekrývejte rukou (např. zapnutí/vypnutí stopek)!
Není povoleno použití cizího startovního čísla
nebo nechávat někoho jiného běžet s vaším
startovním číslem.
Porušení může vést k vyřazení z výsledkové
listiny. Pořadí běžců je určeno dle oficiálního
času, tedy od výstřelu. Reálný čas (čas od
průběhu startovní bránou) je pouze informativní.
DEN ZÁVODU
Start a cíl
Start běhu jednotlivců 1/2Maratonu
i štafet:
Čas: 19:00
Místo: náměstí Přemysla Otakara II.
Časový limit: 3 hodiny
DOPRAVA MHD, PARKOVIŠTĚ
Všechny závody (půlmaraton, štafety) startují na náměstí Přemysla Otakara II. v centru města, které je snadno dostupné pěšky.
MHD (startovní číslo je vaší jízdenkou na
MHD v den závodu od 15:00 hod. do 24:00
hod.) Parkování není k dispozici v blízkosti
startu a cíle.
Information for runners  Informace pro běžce
CZ
Vodiči
Zvolte si optimální tempo a následujte svého
vodiče! Předpokládané cílové časy budou
mít vodiči zřetelně vyznačeny na balóncích
a na zádech. Samotní vodiči budou v odpovídajících koridorech dle časů. 1:40 – žlutý,
1:50 – bílý, 2:00 – červený, 2:10 – oranžový,
2:30 – modrý
Občerstvovací stanice
Občerstvovací stanice jsou umístěny na 4,5.
– 10. – 15. km a v prostoru cíle. Občerstvení
bude k dispozici v tomto pořadí:
voda Mattoni / Nutrend hypotonický nápoj / ovoce / houbičky
s vodou. Prázdné kelímky, houbičky
a odpad, prosíme, odhazujte do připravených
kontejnerů a odpadkových košů. Neodhazujte
je na trať, abyste neohrozili ostatní běžce.
Osvěžovací stanice
Osvěžovací stanice budou umístěny na 7,5.
- 12,5 - 18. km. Na osvěžovací stanici bude
k dispozici voda Mattoni a houbičky s vodou.
Toalety
Toalety jsou k dispozici u každé občerstvovací stanice a v prostoru startu a cíle. Prosíme, k vykonání potřeby používejte pouze
toalety a ne okolní zeleň a další plochy.
Kilometrovníky
Každý kilometr je viditelně označen kilometrovníkem.
Zdravotní služba
Zdravotní služba bude k dispozici na startu, v cíli a podél trasy. První pomoc bude
poskytována naším zdravotnickým týmem
u všech občerstvovacích stanic. V případě
jakýchkoliv zdravotních problémů neváhejte kontaktovat zdravotnický personál. Pokud budete potřebovat zavolat pohotovost,
oslovte i dobrovolníky či diváky podél trati,
aby okamžitě zavolali záchrannou službu na
čísle 155.
Mapa č. 3
Map no. 3
Technické zázemí (mapa č. 2)
Technické zázemí bude umístěno na náměstí
Přemysla Otakara II. V technickém zázemí
naleznete toalety, šatny, úschovnu zavazadel, masáže a po závodě občerstvení a vyrývání medailí. Masáže zajišťuje zdarma pro
vás společnost Jutta s masážními prostředky
Sportovka a Emspoma. Společnost TEJPY.
cz bude ve svém stánku v technickém zázemí provádět pro všechny běžce tejpování
zdarma. Pokud budete mít menší zdravotní
problém, určitě vám s ním poradí. VSTUP
BUDE UMOŽNĚN POUZE BĚŽCŮM SE
STARTOVNÍM ČÍSLEM.
Úschovna
Věci, které budete chtít uložit do úschovny
zavazadel, musí být předány v zavazadle
o maximálních rozměrech 25×45×70 cm.
JINÁ ZAVAZADLA (batohy,tašky atd.) NEBUDOU AKCEPTOVÁNA! Pořadatel neručí
za obsah zavazadel, neukládejte si proto do
úschovny cenné předměty. Doporučujeme
využít batůžky, které jste dostali ke startovnímu číslu. V úschovně předejte své věci dob-
rovolníkům u kóje odpovídající poslednímu
dvoučíslí vašeho startovního čísla. Otevírací
doba úschovny v den závodu je od 17:00 do
22:30 hod. Zapomenutá zavazadla budou
darována na charitu.
Prostor startu (mapa č. 2)
Startovní brána je na náměstí Přemysla
Otakara II. Přístup do prostoru startu a koridorů bude umožněn pouze běžcům na základě startovního čísla.
Jak se dostat na start
a do koridoru (mapa č. 2)
Startovní místo najdete podle svého startovního čísla, na kterém najdete v rohu u čísla
nápis „group“ písmeno (viz ukázka na straně
5). Stejnými písmeny také budou označeny
jednotlivé startovní koridory. Běžci mohou
vstupovat pouze do koridoru odpovídajícího jejich písmenu. Vstup bude kontrolován.
Běžci by měli vyhledat své startovní místo 30
minut před začátkem závodu. Vstup do koridorů bude otevřen od 18:30 hod.
Marathon Music Festival
Nejen na občerstvovacích stanicích můžete
načerpat energii potřebnou ke zdolání půlmaratonské vzdálenosti. Po celé trase budou
připraveny music pointy v rámci music festivalu. Hudebníci a kapely vám tak zpříjemní
náročný závod.
Doběh do cíle, organizace v cíli
(mapa č. 2)
Do cíle dobíhejte v klidu a nesnažte se nahnat vteřiny sprintem v rovince – vašemu tělu
to neprospěje. V cíli máte v případě potřeby
možnost využít lékařskou pomoc.
Prosíme, po doběhu pokračujte chůzí dále
až do technického zázemí a nezdržujte se
v cílové rovince a doběhu, kde dobíhají další
běžci. Předejdete tak zbytečným úrazům.
Po doběhu do cíle vám bude nejprve odebrán
čip a následně dostanete pamětní medaili.
V přichystaných cílových taškách pro vás
bude připraveno menší osvěžení (voda Mattoni, Nutrend ISODRINX, tyčinka Nutrend), ovoce a také syrovátkový nápoj Madeta Fitness.
Poté pokračujte do technického zázemí, kde
jsou masáže, úschovna, šatna, sprchy a vyrývání na medaile.
Vyrývání na medaile
V technickém zázemí je nabízena možnost
I 3
CZ
Informace pro běžce  Information for runners
nechat si za poplatek vyrýt na medaili jméno
a cílový čas.
Prostor startu a cíle pro diváky
(mapa č. 2)
Start a cíl, pro běžce nejdůležitější místo závodu. Abychom běžcům umožnili co
nejlepší start a doběh, tak je tento prostor
pro diváky ze značné části uzavřen. Upozorňujeme, že vstup do technického zázemí (šatny, úschovna), startovních koridorů
a doběhu za cílem je povolen pouze běžcům
se startovním číslem. Dále je omezen vstup
do VIP zóny.
RADY PRO ZÁVOD
TEMPO BĚHU PŘI PŮLMARATONU
Pokud se budete snažit zaběhnout čas
pod 100 minut, je nejlepší taktikou stanovit
si průměrnou rychlost na požadovaný čas
a té se držet hned od prvních kilometrů
běhu. Nejčastější chybou běžců je, že začnou příliš rychle. Pro ty, kteří cílí na pomalejší čas, než je 100 minut, je lepší začít trochu pomaleji, než je průměrné vypočítané
tempo. Na 5., 10. a 15. km vyhodnoťte svou
situaci – pokud je vše v pořádku a cítíte se
dobře, můžete své tempo mírně zvýšit.
Pitný režim před závodem
Poslední dny před závodem se snažte hodně pít, a to i přesto, že nebudete mít zrovna
pocit žízně. Dostatek vody v těle znamená, že vám všechny tělesné tekutiny dobře
proudí, že krev může roznášet po těle živiny
a kyslík tam, kde je jich třeba. Pokud tento
tok omezíte nedostatečným přísunem vody,
znamená to, že všechny procesy ve vašem
těle se zpomalí, a tím pádem se zpomalí ve
vlastním závodě i váš krok. Proto je také důležité doplňovat tekutiny při běhu.
Jak pít během závodu
Měli byste vypít alespoň 300–600 ml/hodinu
v porcích po 100–200 ml každých 20 minut.
Po skončení závodu byste měli vypít cca
litr tekutin na každý kilogram tělesné váhy
ztracený během závodu. Malý příjem tekutin může způsobit problémy s dehydratací.
Na druhou stranu nadměrné pití může být
velmi nebezpečné a vést až k hyponatremii, otravě vodou a křečím. Potřeby každého běžce jsou jiné, liší se podle hmotnosti,
tempa, oblečení a teploty okolního vzduchu.
Pijte po malých dávkách, nepijte rychle ani
příliš velká množství tekutin najednou. V cíli
závodu se nejdříve snažte zavodnit, uspíšíte
tím regeneraci. Nejdříve vypijte 300 – 500 ml
vody, a pokud budete mít chuť na pivo, tak
dejte nejdříve nealkoholické a až po něm to
svoje oblíbené.
JAK SE VYHNOUT PŘEHŘÁTÍ
Patříte-li k lidem, kteří se snadno přehřívají,
což v očekávaných klimatických podmínkách bude problém asi většiny účastníků,
tak si nezapomeňte chladit zátylek, buď tím,
že si na něj vylijete vodu z kelímku, nebo
ještě lepší způsob je, že si po otření houbičkou, tuto vložíte za tričko, právě v oblasti
zátylku. Můžete kombinovat oba způsoby.
Výživa během závodu
Pokud jste na trati déle než 100 minut, neměli byste podceňovat ani výživu. Během
závodu si dejte energetický gel, hroznový
cukr nebo tyčinku, něco, co máte vyzkoušeno z dřívějška a víte, že vám nebude dělat
problémy. Pokud budete během závodu jíst,
začněte s tím dostatečný kus před občerstvovací stanicí, abyste to pak mohli zapít.
Sportovní nápoje vám zvýší výdrž tím, že
zajistí dlouhotrvající energii pomocí podpory
spalování tuků.
Informace pro štafety
a 2Run
KŘEČE
Předzásobte své tělo hořčíkem a dalšími
účinnými látkami, ty můžete vašemu tělu
dodat třeba prostřednictvím ANTICRAMP
nebo MAGNESLIFE od Nutrendu, vyhnete
se tak křečím. Pokud už nyní trpíte křečemi,
bylo by dobré tělu dodat prostřednictvím
těchto produktů potřebné minerály a látky
ještě před vlastním půlmaratonem a to tak,
že vypijete jednu ampuli MAGNESLIFU denně. V případě ANTICRAMPU doporučujeme
vzít si denně 2 – 3 tobolky.
Štafetový kolík
Štafetový kolík tvoří čip, který měří váš čas
a který si zároveň předáváte mezi jednotlivými členy štafety na předávacích místech.
První člen štafety si nesmí zapomenout vzít
tento kolík s sebou na start. Nezapomeňte,
ŽÁDNÝ ŠTAFETOVÝ KOLÍK = ŽÁDNÝ ČAS!
OBLEČENÍ NA ZÁVOD
Oblečte se dle počasí. V chladném a deštivém dni můžete při snížení tempa prochladnout. Chraňte si ruce a hlavu, které odvádí nejvíce tepla a čepicí a rukavicemi tyto
úniky omezíte. V případě teplého počasí si
oblékněte volnější oblečení, vystartujte pozvolně, a pokud to je možné, běžte ve stínu.
Běžte v botách, které máte vyzkoušené, že
vám neudělají puchýře. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení. Pokud promoknete nebo se
zpotíte, když je chladno, zvyšuje se riziko
podchlazení. Pokud jste mokří, převlečte se
a přesuňte se co nejrychleji do tepla.
Zdravotní informace
Na rubovou stranu startovního čísla napište
svá osobní data a důležité informace o zdravotním stavu, jako jsou léky, které užíváte
nebo na které jste alergičtí. Uveďte rovněž
údaje o kontaktní osobě (jméno a telefon),
abychom ji mohli informovat v případě zranění či jiných zdravotních komplikací.
Pokud se necítíte dobře nebo jste nedávno
prodělali nemoc, závodu se raději neúčastněte. Většina zdravotních potíží potká právě
běžce, kteří jsou po nemoci, ale nechtějí akci
vynechat. Není vhodné riskovat vaše zdraví.
Do závodu vstupujete na vlastní riziko.
Start
Start Štafetového 1/2maratonu a závodu
dvojic 2Run je společně s běžci celého závodu, tedy v 19:00. Start je na náměstí Přemysla Otakara II.
1. člen štafety
Do seřadiště přicházejte od technického
zázemí, NE okolo startovní brány. Start štafet je součástí hlavního startu. Startuje se
v 19:00 a bude pro vás připraven speciální
koridor v přední části seřadiště s označením
písmenem „B“.
2. – 4. člen štafety
Prosíme, seřaďte se do připraveného koridoru na příslušných předávacích místech.
Koridory jsou umístěny před kobercem (který snímá váš čas) ve směru běhu.
Předávací místa Štafetový
1/2Maraton (mapa č. 1)
1. předávka 5 km - Jiráskovo nábřeží u atletického stadionu
2. předávka 10 km - náměstí Přemysla
Otakara II.
3. předávka 15 km - na křižovatce ulic Husova a Jaroslava Haška
Na předávce se zařaďte do koridoru a vyčkejte na svého kolegu. Předávací místa
jsou vyznačena v mapě závodu.
Předávací místo 2Run (mapa č. 1)
1 předávka 10 km - náměstí Přemysla
Otakara II.
1.
9999
PO ZÁVODĚ
MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON | RUNCZECH RUNNING LEAGUE 2013
Výsledky
Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry
jsou výsledky v nejkratší možné době zobrazeny na internetu a také je vám zaslána
SMS zpráva (pouze pokud jste zadali vaše
mobilní číslo při registraci) a email s výsledky. Tyto výsledky jsou předběžné. Pokud
v nich objevíte chybu, dejte nám vědět do
jednoho týdne po závodě na email ranking@
runczech.com. Po tomto termínu jsou výsledky oficiální a neměnné.
Diplom
Diplom si můžete stáhnout sami přímo ze
stránky s výsledky.
Cílové fotografie
Cílové fotografie zajišťuje pro Mattoni
1/2Maraton České Budějovice společnost
KTfoto.com. Objednat je můžete on-line na
adrese www.ktfoto.com zhruba 3 dny po
závodě, o fotografiích budete informováni
emailem.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
1305_start-numbers_CB.indd 1
A
5/21/2013 3:36:01 PM
1. Startovní číslo – jednotlivci
Start number
2. Startovní číslo – štafeta
Start number – relay
2.
9999
MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON | RUNCZECH RUNNING LEAGUE 2013
Štafeta / Relay
1305_start-numbers_CB.indd 3
4 I
group
group
B
5/21/2013 3:36:06 PM
Information for runners  Informace pro běžce
vzít s sebou na start štafetový kolík, který je
tvořen čipem. ŽÁDNÝ ŠTAFETOVÝ KOLÍK
= ŽÁDNÝ ČAS!
3. Za žádných okolností se nesmí měnit pořadí běžců na jednotlivých úsecích. Tak, jak
jste jména uvedli na přihlášku, musíte dodržet i pořadí jednotlivých předávek.
Mapa č. 4
Map no. 4
A
B
B
A
A
B
C
A | běžec/runner B | běžec/runner C | trasa/course
Předávka (mapa č. 3)
VĚNUJTE, PROSÍME, POZORNOST GRAFICKÉMU ZNÁZORNĚNÍ PŘEDÁVEK!!!
Na svého kolegu (A) z týmu čekáte v koridoru
na předávce před kobercem, který měří čas.
Jakmile spatříte kolegu (A), společně vybíháte směrem ke koberci. OBA (A+B) MUSÍTE
PŘEBĚHNOUT PŘES KOBEREC ČASOMÍRY SOUČASNĚ. Tento kobrerec je položen
na zemi a má černou barvu. Kolega (A) skončí v prostoru za kobercem, vy (B) pokračujete
na další předávku nebo do cíle.
Čipy
Důležité: VRACENÍ ČIPU BUDE PROBÍHAT
IHNED PO DOBĚHU DO CÍLE!
ZAJÍMAVÉ BODY NA TRASE
1. nám. Přemysla Otakara II.
Start, místo průběhu závodu a také cíl Mattoni
1/2Maratonu České Budějovice. Téměř pravidelná čtvercová plocha náměstí, patřícího
k největším v Česku, byla vyměřena již při založení města v roce 1265. Ve středu náměstí
se nachází barokní kašna z 18. století se sochou Samsona zápasícího se lvem. Nedaleko
kašny je v dlažbě zasazen tzv. bludný kámen,
na jehož místě stávala ve středověku šibenice.
2. radnice
Nejnápadnějším objektem na náměstí Přemysla Otakara II. je budova barokní radnice
postavená mezi lety 1727 – 1730, na jejíž atice
jsou umístěny sochy čtyř měšťanských ctností v nadživotní velikosti: Moudrost, Opatrnost,
Statečnost a Spravedlnost.
3. Černá věž
Nepřehlédnutelná dominanta města byla se
svými 72 metry do nedávné doby nejvyšší stavbou Českých Budějovic. V minulosti
sloužila jako zvonice a hláska. Po vystoupání 225 schodů je z výšky 45,67 m nádherný
pohled na celé město a jeho okolí. V těsném
sousedství se nachází barokní chrám sv. Mikuláše ze 17. století.
CZ
Doprava na předávací místa
Individuálně, nejlépe pěšky.
Úschovna pro štafety
Je umístěna na náměstí Přemysla Otakara II.
a je společná pro všechny. Neberte si s sebou cennosti!!! Za odložené věci pořadatel
neručí.
TIP: Pokud začínáte na předávce, poproste
svého kolegu z týmu, který vám štafetu předává, ať vám vezme vaše věci z předávky.
3 nejdůležitější pravidla, které je
nutno dodržet
1. Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit startovní čísla.
2. První člen štafety si nesmí zapomenout
Výsledky
Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry
jsou výsledky v nejkratší možné době zobrazeny na internetu a také je vám zaslána SMS
zpráva (pouze pokud jste zadali vaše mobilní
číslo při registraci) a email s výsledky. Tyto
výsledky jsou předběžné. Pokud v nich objevíte chybu, dejte nám vědět do jednoho týdne po závodě na email [email protected]
com. Po tomto termínu jsou výsledky oficiální a neměnné.
Diplom
Diplom si můžete stáhnout sami přímo ze
stránky s výsledky.
Cílové fotografie
Cílové fotografie zajišťuje pro Mattoni 1/2Maraton České Budějovice společnost KTfoto.
com. Objednat je můžete on-line na adrese
www.ktfoto.com zhruba 3 dny po závodě,
o fotografiích budete informováni emailem.
Vyhlášení výsledků štafet
a závodu 2Run
Vyhlášení nejlepších proběhne na závěrečné
běžecké párty (cca. v 21:30 hodin).
Respektujte pokyny organizátorů a dobrovolníků, aby celý závod proběhl v pořádku! Děkujeme.
Hodně štěstí
4. Sady
Městský park vznikal od počátku 19. století na místě barokního opevnění města
a hradebního příkopu. Do dnešní podoby
byl upraven a rozšířen v letech 1875-1879
podle návrhu knížecího schwarzenberského
zahradníka Rudolfa Wáchy.
8. U Zelené ratolesti
Původně zájezdní hostinec byl v 19. století
nejsevernějším bodem na trati koněspřežky, nejstarší železnice na evropské pevnině,
která spojovala České Budějovice a hornorakouský Linec. Nacházely se zde umístěny
byty pro kočí, stáje a kůlny pro vozy.
5. Eggertova vila
Empírovou vilu, v níž dnes sídlí knihovna, si
v roce 1859 nechal postavit majitel dolů Anton Eggert podle projektu předního českého
architekta Ignáce Ullmanna.
9. Biskupská rezidence
V letech 1763-1767 postavena jako piaristická kolej a gymnázium, od vzniku českobudějovické diecéze v roce 1785 slouží potřebám
biskupství.
6. špitálek s kostelem Nejsvětější Trojice
Původně útulek za hradbami města sloužící
k izolaci osob nakažených některou z infekčních chorob, dnes využívaný k ubytování příslušníků českobudějovické salesiánské
komunity.
10. Justiční palác
Novorenesančně-secesní stavba z roku 1903
je sídlem krajského a okresního soudu a věznice. Celý blok na levém břehu Malše je orientován do tří průčelí, nároží jsou zvýrazněna
válcovými věžemi se špičatými střechami.
7. Mariánská kasárna
Na rohu Husovy a Pražské třídy se nachází někdejší kasárna, ve kterých sloužil dramatik a pozdější prezident Václav Havel či
spisovatel Jaroslav Hašek. Ten zde za první
světové války začal psát své "Osudy dobrého vojáka Švejka".
11. Jihočeské divadlo
Nevelká bysta Josefa Kajetána Tyla na průčelí budovy divadla připomíná, že tento velký
český divadelník právě tady roku 1856 naposledy ve svém životě vystoupil na jevišti ve
hře "Chudý kejklíř". Na nábřeží vedle divadla
byl v roce 1990 odhalen pomník Emy Destinnové, světově proslulé operní pěvkyně, která
ve městě roku 1930 zemřela.
I 5
EN
Information for runners  Informace pro běžce
Mattoni České Budějovice Half Marathon
Saturday 8 June 2013 / Přemysl Otakar II. Square
Welcome to the biggest half marathon in the South Bohemia. We are happy to announce that 2 500 runners will cross the start line in the city of České Budějovice this
year. Below you will find instructions and some helpful tips for the race. We hope our
information will be useful and that you will enjoy the event.
We will keep our fingres crossed!
BEFORE THE RACE
RULES
The race is run in accordance with IAAF/
AIMS and Czech Athletics Federation rules.
Referees at the start, finish and on the course
will ensure that these rules are adhered to.
Only people aged 18 and over may take part.
Men and women start in different categories.
Age categories: men: under 40, 45, 50, 55,
60 and 65+. Women: under 35, 40, 45, 50,
55 and 60+.
It is strictly forbidden to use roller-skates,
bicycles or other means of transport, or to
go on the course with a children’s pram or
an animal.
Chip and Timekeeping
Timekeeping is done using chips which are
attached to the back of the start number and
which must not be removed at any time during the race. Remember – NO CHIP = NO
TIME!
Your start number must be fixed to your
T-shirt and be visible on your chest. Safety-pins will be included in the envelope containing your start number. It is important that
your bib not be forcefully bent, creased, or
heavily wrinkled, as damaged timing tags
may not work on the race day.
Return the chip when you have finished the
race where the medals are handed out, or at
one of the changeover points if you are running in the relay. If you don’t start the race,
or if you have to drop out, please return the
chip to the changing rooms. Eventually, send
the chip to the address:Online system s.r.o.,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba.
When crossing the time matting, do not cover your start number by your arm (e.g. to
start/stop your stopwatch)! You must not use
someone else’s number, nor let someone
use yours. Violators of these rules are subject to disqualification. The final ranking of
runners is set by the official (gun) time. Real
time (the time when you cross the start line)
is only informative.
RACE DAY
Start and Finish
Start for the individual, relay race
and 2Run.
Start: Přemysl Otakar II. Square
– 7.00 p.m.
Finish: Přemysl Otakar II. Square
Time limit: 3 hours
6 I
Public Transport, P+R Car Parks
The start of all races is on the Přemysl Otakar
II. Square, in the city center, easily accessible by foot. Public transport (on the race
day, your starting number is your ticket for
the public transports from 3pm to 12pm).
Technical Area (map no. 2)
The technical area will be located on Přemysl
Otakar II Square. There you will find toilets,
changing rooms, bag deposit, massages
and, after the race, refreshments and medal
engraving.
Bag Deposit
Things that you want to leave in the bag deposit must be handed over in bags that do
not exceed 25×45×70 cm in size. OTHER
LUGGAGE (RUCKSACKS, CARRIER BAGS,
…..) WILL NOT BE ACCEPTED! The organiser is not liable for the contents of the bags
so do not leave any valuable possessions at
the bag deposit. We recommend that you
use the race backpacks that you received
with your start number. At the bag deposit
hand over your belongings to a volunteer
standing at the appropriate box corresponding to the last two digits of your bib number.
The bag deposit will be open on the day of
the race from 5 p.m. until 10:30 p.m. Left luggage will be donated to charity.
Start Area (map no. 2)
The starting gate is on the Přemysl Otakar
II Square. Only runners with their start numbers will be allowed access to the corridors.
How to get to the Start and your
Corridor (map no. 2)
You will find where you have to start according to your start number, in the corner
of which, next to the number, you will find
written “group” and a letter (see illustration
on page 5). The individual starting corridors
will be labeled with the same letters. Runners
can only enter the corridor that corresponds
to their letter and entry will be checked. Runners should find their starting point 30 minutes before the start of the race. Entrance to
the corridors will be open from 6:30 p.m.
Pacemakers
Choose your optimum speed and follow your
pacemaker! The targeted finishing times of
the pacemakers will be clearly visible, both
on their balloons and on their backs. The
pacemakers will be standing in the appropri-
ate corridors according to times: 1:40 – yellow,1:50 – white, 2:00 – red, 2:10 – orange,
2:30 – blue.
Refreshment Points
Refreshment points will be located at the
4,5. – 10. – 15,5. km marks and at the finish. Refreshments will be provided in the
following order:
MATTONI WATER / NUTREND HYPOTONIC DRINK / FRUITS / WATER SPONGES.
Please throw empty cups, sponges and all
rubbish into the containers and rubbish bins
provided. Don’t throw them on to the course
as this could endanger other runners.
REFRESHING / SPONGE POINTS
Refreshing points will be located at the 7,5. 12,5. - 18. km mark and at the finish. Mattoni
water and water sponges will be provided.
Toilets
There are toilets at every refreshment point
and at the start and finish. Please only use
the toilets and not the surrounding greenery
and other areas.
Kilometre Markers
Each kilometre is clearly indicated with a kilometre marker.
Medical Service
Medical service will be available at the start,
the finish, and along the course. First aid will
be provided by our medical team at all the
refreshment points.
Do not hesitate to contact us if you have
any medical problems. If you need to call an
ambulance, ask a volunteer or a spectator to
immediately call the emergency services on
number 155.
MARATHON MUSIC FESTIVAL
Energise yourself not only at the refreshment
points. The Marathon Music Festival will help
you all along the course as the bands and
musicians will help you enjoy the atmosphere.
Running to the Finish, Organisation at the Finish (map no. 2)
Run calmly to the finish and try not to make
up a few seconds by sprinting in the finishing
straight – it won’t do your body any good. If
you need it you can ask for medical assistance at the finish.
Once you have finished please keep walking
to the technical area and do not stay in the
Informace pro běžce  Information for runners
finishing area where other runners will be
finishing their race. This will help to avoid
unnecessary accidents.
After you have finished the race, first of all
the chip will be taken off you, then you will
receive your commemorative medal. You
will find some refreshments (Mattoni water,
Nutrend ISODRINK, Nutrend bar) in the finish bags that will be waiting for you, and
also some fruit.
Then continue to the technical area where
there will be massages available, the bag
deposit, changing rooms, showers and medal engraving.
Medal Engraving
You can get your medal engraved with your
name and finishing time in the technical
area. There is a fee for this service.
Start and finish area
for spectators
The start and finish are the most important
places for the runners. In order to ensure that the start and finish work as well as
possible, a large part of this area will be closed to spectators. Please note that only runners with a start number are allowed access
to the technical area (changing rooms, bag
deposit), start corridors and the area after
you finish the race.
RUNNING TIPS FOR THE RACE
RUNNING SPEED DURING THE half
MARATHON
If you are trying to run a time under 100 minutes the best tactic is to work out the average speed for the time you want to run and
stick to it right from the first kilometres of
the race. The most frequent mistake made
by runners is that they start too quickly. For
those of you aiming to run a slower time
than 100 minutes it is better to start slightly
more slowly than your calculated average
speed. You can assess the situation at the
5th, 10th and 15th km - if everything is OK
and you feel good, you can increase your
speed slightly.
Drinking before the Race
Try to drink a lot in the final days before the
race even though you may not feel thirsty.
Sufficient water in the body means that all
your bodily fluids are flowing well and that
your blood can circulate nutrients and oxygen to where they are best needed. If you
restrict this flow by not drinking enough
water, all the processes in your body will
slow down and so, as a result, will your race
pace. It is also very important to take on
fluids during the race.
How to Drink During the Race
You should drink at least 300–600 ml/hour
in portions of 100–200 ml every 20 minutes.
After the end of the race you should drink
approximately one litre of liquid for every
kilogramme of body weight lost during the
race. Low fluid intake could cause problems
with dehydration. On the other hand, drinking too much can be very dangerous and
can lead to hyponatremia, poisoning by
water and cramp. Each runner’s needs are
different; they differ according to weight,
speed, clothing and the temperature of the
surrounding air. Drink small amounts, don’t
drink too fast or take on large amounts of
liquid at once. At the finish, try to hydrate
yourself as quickly as possible. This will
help to speed up your recovery. First of all
drink 3 – 5 dcl of water and if you feel like
having a beer, then first of all have a non-alcoholic beer, and then you can have your
favourite beer.
HOW TO AVOID OVERHEATING
If you are one of those people that get sunstroke easily, do not forget to cool your
neck. You can use some water from a cup
at one of the refreshment points or you can
place a wet sponge on the back of your
neck. Do not take any products that could
dehydrate you on race day.
Eating During the Race
If you are going to be on the course for more
than 100 minutes, you should not underestimate your food intake. During the race, eat
an energy gel, sugar or energy bar, something that you have tried before and know
will not cause you any problems. If you are
going to eat during the race, start to do
so sufficiently before a refreshment point
so that you can then have a drink. Sports
drinks will increase your endurance as they
provide long-lasting energy by helping to
burn fat.
CRAMPS
Supply your body with magnesium and
other active ingredients in advance and
avoid cramps. You can supply it through
ANTICRAMP or MAGNESLIFE by Nutrend.
If you already suffer from cramps before
the race, it is a good idea to help your body
by using these products – before the race,
drink one vial of Magnesilife per day. In the
case of Anticramp, it is recommended to
take 2–3 capsules per day.
HOW TO DRESS FOR THE RACE
Dress according to the weather. On a cold
and rainy day, you can get chilled if you
reduce your pace. Protect your hands and
your head, which are the areas that lose the
most heat. Hats and gloves will help.
In the case of warm weather, dress in looser clothes. Start running slowly, and if at all
possible, run in the shade. Wear the shoes
that you are used to so that you do not get
blisters. Don’t stay in wet clothing. If you
get wet, or if you sweat when it is cold, you
increase the risk of hypothermia. If you are
wet, get changed and get into the warm as
quickly as possible.
Health Information
On the back of your number write your personal details and any important information
about your state of health, such as medicine
that you take or that you are allergic to. Also
give details of a contact person (name and
telephone number) so that we can contact
them if you are injured or if there are other
health complications.
If you are not feeling well or have recently been ill it’s best to not take part in the
race. Runners suffer most of their health
problems when they are coming back from
illness but don’t want to miss out on a race.
It is not a good idea to risk your health. You
take part in the race at your own risk.
EN
AFTER THE RACE
Results
At the end of the race, and after the timekeeping data has been processed, the results
will be posted on the internet as quickly as
possible and you will also be sent an SMS
(provided you gave your mobile phone number when you registered) and an email with
the results. These are the provisional results.
If you find a mistake has been made let us
know within one week of the race by sending an email to [email protected] Afterwards the results will be official and cannot be changed.
Diploma
You can download your own diploma from
the results webpage.
Finish Photographs
KT-photo provides photographs at the finish
for the Mattoni České Budějovice Half Marathon. You can order them online at www.
ktfoto.com approximately 3 days after the
race. You will be informed by email.
Information for Relay Teams
& 2Run
Start
The České Budějovice Half Marathon – the
relay race and the race 2Run start at the
same time as the runners in the main race,
i.e. at 7 pm. The start is on the Přemysl
Otakar II. Square.
Relay Baton
The relay baton comprises a chip which measures your time and which individual relay
members hand over to one another at the
change-over points. The first relay member
mustn’t forget to take this baton along with
him/her to the start line. Remember, NO RELAY BATON = NO TIME!
1st Member of the Relay Team
You will line-up in the specified area in Přemysl Otakar II Square. The start of the Mattoni České Budějovice Half Marathon relay and
2Run will begin at 7 p.m. and there will be a
special corridor towards the front of the line-up area on the Přemysl Otakar II. Square,
indicated with the letter “B”.
2nd – 4th Members of the Relay Team
Please line up in the prepared corridor at the
appropriate changeover points. The corridor
is located before the carpet (which records
your time) in the direction of the race.
Changeover Points (map no. 1)
1st changeover 5. Km – on the Jiráskovo nábřeží, close to the athletic stadion
2nd changeover 10. Km – on the Přemysl
Otakar II. Square
3rd changeover 15. Km – before the cross-road of the streets Husova and Jaroslava
Haška
The changeover points are indicated on the
map of the course in the previous section.
Changeover point for 2Run
1 changeover 10. Km – on the Přemysl
Otakar II. Square, at the start from the České
Budějovice Half Marathon.
I 7
EN
Information for runners  Informace pro běžce
Changeover (map no. 3)
PLEASE PAY ATTENTION TO THE GRAPHICAL ILLUSTRATION OF THE CHANGEOVERS!!! Wait for your team-mate (A) in the
corridor at the changeover in front of the
carpet that measures your time. As soon as
you (B) see your team-mate, run together
towards the carpet. BOTH OF YOU (A+B)
MUST RUN OVER THE TIMEKEEPING CARPET AT THE SAME TIME. This carpet is laid
on the ground and is black. The incoming
runner (A) finishes in the area beyond the carpet, you continue on to the next changeover
or to the finish line.
Changeover
The 3 Most Important Rules that
you must Follow
1. Team members are not allowed to swap
start numbers.
2. Under no circumstances is it allowed to
change the order of the runners on the individual legs. You must run in the order that your
names are listed on the application form.
3. The first relay member mustn’t forget to
bring along the relay baton which is made
using a chip. NO RELAY BATON = NO TIME!
Bag Deposit for Relay Teams
You can leave your rucksack with your
Results
At the end of the race, and after the timekeeping data has been processed, the results
will be posted on the internet as quickly as
Chips
Important: RETURN YOUR CHIP AT THE
FINISH!
Transport to the
Points
Individually or by foot.
8 I
possessions at the bag deposit at the start.
Do not take any valuables with you!!! The organiser is not liable for any possessions you
leave with it.
TIP: When you start at some changeover
point ask your team-mate who hands the relay baton on to you to take your things from
the changeover.
possible and you will also be sent an SMS
(provided you gave your mobile phone number when you registered) and an email with
the results. These are the provisional results.
If you find a mistake has been made let us
know within one week of the race by sending an email to [email protected] Afterwards the results will be official and cannot be changed.
Diploma
You can download your own diploma from
the results webpage.
Finish Photographs
KT-photo provides photographs at the finish
for the Mattoni České Budějovice Half Marathon. You can order them online at www.
ktfoto.com approximately 3 days after the
race, You will be informed by email.
Please follow the instructions of the organizers and volunteers! Thank you.
Good Luck
Informace pro běžce  Information for runners
DE
Mattoni České Budějovice Half Marathon
Samstag, 8. Juni 2013 / Přemysl Otakar II. Platz (náměstí Přemysla Otakara II.)
Herzlich Willkommen zum größten Halbmaraton in Südböhmen! Wir sind froh,
Ihnen mitteilen zu können, dass im ersten Jahr 2 500 Läufer teilnehmen. Nachfolgend finden Sie Hinweise und hilfreiche Tipps für das Rennen. Wir hoffen,
dass unsere Informationen für Sie von Nutzen sind und Sie unsere Veranstaltung in Ruhe genießen können.
Wir drücken die Daumen!
VOR DEM RENNEN
Regeln
Das Rennen wird gemäss den Regeln von
IAAF/AIMS und der tschechischen AthletikFöderation durchgeführt. Schiedsrichter am
Start/Ziel und entlang der Rennstrecke werden sicherstellen, dass diese Regeln befolgt
werden. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren.
Frauen und Männer starten in unterschiedlichen Kategorien:
Alterskategorien Frauen: < 35, < 40, < 45, <
50, < 55, < 60, und 60+
Alterskategorien Männer: < 40, < 45, < 50, <
55, < 60, und 60+
Es ist strengstens verboten Rollschuhe, Fahrräder oder andere Fortbewegungsmittel
zu benutzen. Das Laufen mit Kinderwagen
und Tieren ist ebenfalls untersagt.
Chip und Zeitmessung
Die Zeitmessung wird mit Hilfe von Chips durchgeführt, welche auf der Rückseite der Startnummer angebracht werden und während
des gesamten Laufes auf keinen Fall entfernt
werden dürfen.
Es gilt: KEIN CHIP – KEINE ZEITMESSUNG!
Die Startnummer muss gut sichtbar vorne auf
dem T- Shirt befestigt werden. Sicherheitsnadeln erhalten Sie im Umschlag mit der Startnummer. Es ist wichtig, dass Ihre Nummer
nicht gewaltsam gebogen, gezogen und stark
gefaltet wird, da kaputte Zeitmesser nicht
funktionieren.
Die Chips müssen nach dem Rennen am
Stand der Medaillenausgabe abgegeben werden, bzw. bei den Übergabestationen, falls
Sie am Staffellauf teilnehmen. Falls Sie das
Rennen nicht antreten können oder vorzeitig
beenden, geben Sie bitte Ihren Chip bei den
Umkleidekabinen zurück oder schicken Sie es
zu Online system s.r.o., Spartakovců 3, 708 00
Ostrava-Poruba.
Beim Überqueren der Zeitmessungslinien
sollten die Startnummern nicht mit den Armen bedeckt werden (z.B. wenn Sie beim
Start/ Ziel Ihre Stoppuhr bedienen). Es ist
nicht erlaubt die Nummer eines anderen Teilnehmers zu benutzen, oder die eigene von
jemand anderem benutzen zu lassen. Wer
diese Regeln missachtet, wird automatisch
disqualifiziert. Das Ranking der Läufer wird
von der offiziellen Zeit bestimmt, welche mit
dem Startschuss beginnt. Die reale Zeit beginnt beim Übertreten der Startlinie und dient
nur zur Information.
RENNTAG
Start und Ziel
Start für Einzel- und Staffellaufen:
Start: Přemysl Otakar II. Platz um
19:00 Uhr
Ziel: Přemysl Otakar II. Platz
Zeitlimit: 3 Stunden
Öffentliche Verkehrsmittel,
Park & Ride
Alle Rennen des Mattoni České Budějovice Half Marathon starten auf dem Přemysl
Otakar II. Marktplatz, den man sehr leicht zu
Fuß erreichen kann. Öffentliche Verkehrsmittel
(am Tag des Rennen ist Ihre Startnummer das
Ticket für die Öffentliche Verkehrmitteln ab
15:00 bis 24:00 Uhr) In der Nähe des Startund Zielbereichs gibt es keine Parkplätze.
TECHNISCHER SERVICEBEREICH
(Karte Nr. 2)
Der Technische Servicebereich befindet
sich am Přemysl Otakar II. Platz. Im Technischen Servicebereich finden Sie Toiletten, Garderoben, Gepäckaufbewahrung,
Massagen und nach dem Rennen ebenfalls
Erfrischungsmöglichkeiten, sowie den Medaillengravierungservice.
GEPÄCKAUFBEWAHRUNG
Gepäckstücke, welche Sie aufbewahren
möchten, dürfen die Masse 25x45x70 cm
nicht überschreiten. ANDERES GEPÄCK
WIE RUCKSÄCKE, TRAGETASCHEN, ETC.
WERDEN NICHT ENTGEGENGENOMMEN!
Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für
den Inhalt der Taschen, lassen Sie also keine
Wertgegenstände in der Gepäckaufbewahrung! Wir empfehlen Ihnen die Rucksäcke,
welche Sie mit Ihrer Startnummer erhalten
haben, zu verwenden. Übergeben Sie Ihre
Sachen an der Taschenablage an einen
Freiwilligen, der an der passenden Box mit
den letzten beiden Ziffern Ihrer Startnummer
steht. Die Gepäckaufbewahrung ist am Tag
des Rennens von 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr
geöffnet.
STARTBEREICH (Karte Nr. 2)
Das Starttor ist auf dem Přemysl Otakar II.
Platz. Nur Läufer werden zum Startbereich
und zu den Korridoren zugelassen.
WIE SIE ZUM START UND ZU IHREM KORRIDOR GELANGEN (Karte Nr. 2)
Sie werden Ihren Startkorridor mit Hilfe Ihrer
Startnummer herausfinden. In der rechten Ecke, gleich neben der Nummer, steht
“group” und ein Buchstabe (Illustration auf
Seite 5). Die einzelnen Startkorridore sind mit
den gleichen Buchstaben bezeichnet. Läufer
können nur den Startkorridor betreten, der
dem Buchstaben auf der Startnummer entspricht. Der Zutritt wird überprüft. Alle Läufer
sollten ihre Startkorridore spätestens 30 Minuten vor dem Rennen aufsuchen.
DIE SCHRITTMACHER
Wählen Sie Ihr optimales Tempo und folgen
Sie Ihrem Schrittmacher! Die angepeilten
Laufzeiten sind auf den Luftballons und den
Rückenschildern der Schrittmacher klar ersichtlich. Die Schrittmacher werden in den
entsprechenden Korridoren stehen: 1:40 Std
- gelb, 1:50 Std.- weiss, 2:00 Std.- rot, 2:10
- orange, 2:30 Std.- blau.
GROSSE ERFRISCHUNGSSTELLEN
Die grossen Erfrischungsstellen befinden sich
bei den Kilometermarkern 4,5., 10., 15. km
sowie hinter dem Ziel. Die Erfrischungen werden in der folgenden Reihenfolge angeboten:
MATTONI Mineralwasser / NUTREND
HYPOTONIC Getränk / Früchte / nasse Schwämme.
Bitte werfen Sie leere Becher, Schwämme
und anderen Abfall in die bereitgestellten Mülltonnen und Abfalleimer. Werfen Sie den Abfall
auf keinen Fall auf die Rennstrecke, da dies
andere Läufer verletzen könnte. Werfen Sie
ausserdem keinen Abfall in den Fluss.
KLEINE ERFRISCHUNGSTELLEN
(nur WASSER und SCHWÄMME)
Die kleinen Erfrischungsstellen befinden sich
bei den Kilometern Marker 7,5. - 12,5. - 18.
km. Hier werden MATTONI Mineralwasser
und nasse Schwämme angeboten.
TOILETTEN
Die Toiletten stehen an jeder Erfrischungss-
I 9
DE
Information for runners  Informace pro běžce
telle und im Start-/Zielbereich zur Verfügung.
Bitte benutzen Sie die Toiletten und vermeiden Sie damit die Verschmutzung der Umgebung.
KILOMETER MARKER
Jeder Kilometer ist durch einen Kilometer
Marker klar gekennzeichnet.
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Der medizinische Dienst steht am Start, am
Ziel und entlang der Strecke für Sie bereit.
Erste Hilfe wird von unserem medizinischem
Team an den Erfrischungsstellen geleistet.
Zögern Sie nicht sich bei jeglichen medizinischen Problemen an uns zu wenden. Sollte
es nötig sein eine Ambulanz zu rufen, fordern
Sie einen freiwilligen Helfer oder einen Zuschauer auf, den medizinischen Notruf unter
der Nummer 155 anzurufen.
MARATHON MUSIC FESTIVAL
Holen Sie sich nicht nur an den Erfrischungsstellen neue Energie. Die Bands und Musiker
des Music Festival werden Ihnen entlang der
gesamten Strecke helfen, Ihren Lauf zu geniessen.
DIE ZIELÜBERQUERUNG, ORGANISATION
IM ZIEL (Karte Nr. 2)
Laufen Sie entspannt ins Ziel und versuchen
Sie nicht einige Sekunden mit Hilfe eines
Sprintes zu gewinnen - es wird Ihrem Körper nicht gut tun. Falls Sie medizinische Hilfe
brauchen, fragen Sie im Zielbereich danach.
Einmal im Ziel angekommen, bleiben Sie bitte
nicht an der Ziellinie stehen, wo andere Läufer
ihren Lauf beenden wollen, und laufen in den
Technischen Service Bereich. Das wird helfen,
unnötige Unfälle zu vermeiden.
Wenn Sie Ihren Lauf beendet haben, wird Ihnen als erstes der Chip abgenommen. Dann
erhalten Sie Ihre Medaille. Danach erhalten
Sie eine Zieltasche mit Erfrischungen wie z.B.
Mattoni Mineralwasser, Nutrend ISODRINK,
Nutrend bars, Bananen, Orangen, Madeta
Fitness Drink.
Im Technischen Servicebereich angekommen, finden Sie Toiletten, Duschen, den
Massageservice, Umkleidekabinen und die
Gepäckaufbewahrung vor.
MEDAILLENGRAVIERUNG
Im Technischen Servicebereich können Sie
auf Ihre Medaille Ihren Namen und Ihre Zeit
eingravieren lassen. Für diesen Service wird
eine Gebühr erhoben.
START – UND ZIELBEREICH
FÜR ZUSCHAUER (Karte Nr. 4)
Start und Ziel sind die interessantesten Orte
für Läufer wie für Zuschauer. Im Hinblick
darauf, dass wir versuchen den Start und
den Zieleinlauf so reibungslos wie möglich
abzuwickeln, wird ein grosser Teil dieses Bereiches für Zuschauer nicht zugänglich sein.
Wir werden klar hervorheben, dass nur Läufer
mit Startnummern zum Technischen Service
Bereich (Umkleidekabinen, Gepäckaufbewahrung), zu den Startkorridoren und dem Bereich nach der Ziellinie Zutritt haben.
Hilfreiche Tipps für
das Rennen
TEMPO WÄHREND DES HALBMARATHONS
Halten Sie ein gleichmässiges Tempo. Einer
10 I
der Schlüsselpunkte für Ihre beste Zeit ist,
während des gesamten Rennens ein konstantes Lauftempo zu halten. Die meisten
Menschen machen den Fehler, dass sie in
der Anfangsphase zu schnell sind oder zu
langsam und später nicht mehr die Zeit einholen können (aber dafür am Ende erholter sind).
Wählen Sie Ihr Zieltempo und versuchen Sie
dieses vom ersten Kilometer an zu halten.
TRINKEN VOR DEM RENNEN
Versuchen Sie in den letzten Tagen vor dem
Rennen viel zu trinken, auch wenn Sie nicht
durstig sind. Genügend Wasser im Körper
bedeutet, dass alle Körperflüssigkeiten gut
fliessen und dass das Blut Nährstoffe und
Sauerstoff an die Orte befördern kann, an
welchen sie am meisten benötigt werden.
Wenn Sie diesen Fluss durch zu wenig Trinken beeinträchtigen, werden alle Prozesse im
Körper verlangsamt - genauso wie Ihr Tempo
beim Rennen. Es ist auch wichtig während
des Rennens ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen.
TRINKEN WÄHREND DES RENNENS
Sie sollten mindestens 300-600 ml pro Stunde trinken, aufgeteilt in 100-200 ml Portionen
alle 20 Minuten. Nach dem Rennen sollten
Sie einen Liter Flüssigkeit pro verlorenem Kilo
Körpergewicht trinken. Geringe Flüssigkeitsaufnahme kann zu Dehydratation führen. Auf
der anderen Seite kann auch übermäßiges
Trinken sehr gefährlich sein, da es zur Hyponatriämie führen kann - Wasservergiftung und
Krämpfe. Der Wasserbedarf jedes Läufers ist
unterschiedlich, je nach Gewicht, Geschwindigkeit, Kleidung und Lufttemperatur. Trinken
Sie nur kleine Mengen und langsam. Im Ziel
sollten Sie zuerst viel trinken um die Regeneration zu beschleunigen. Zuerst trinken Sie
3 bis 5 dcl Wasser. Wenn Sie ein Bier trinken
möchten, trinken sie zuerst ein alkoholfreies
und erst später ein normales.
WIE MAN ÜBERHITZUNG VERMEIDET
Falls Sie zu den Menschen gehören, welche
leicht Hitzeschläge bekommen, vergessen Sie
nicht Ihren Nacken genügend zu kühlen. Sie
können Wasser von den Erfrischungsständen
verwenden oder feuchte Schwämme an den
Nacken drücken. Nehmen Sie keine Produkte,
welche Sie am Tag des Rennens dehydrieren
könnten.
NAHRUNG WÄHREND DES RENNENS
Wenn Sie länger als 100 Minuten laufen, sollten Sie die Nahrungaufnahme nicht unterschätzen. Essen Sie während des Rennens
ein Energie-Gel, Traubenzucker oder einen
Energie-Riegel, etwas, was Sie schon früher
probiert haben und dadurch wissen, dass
es Ihnen keine Schwierigkeiten verursachen
wird. Wenn Sie während des Rennens essen,
essen Sie bevor Sie bei der Erfrischungsstelle ankommen, damit Sie nach dem Essen
etwas trinken können. Die Sportgetränke
werden Ihre Ausdauer steigern, da sie Ihnen
langfristige Energie durch Unterstützung der
Fettverbrennung liefern.
KRÄMPFE
Liefern Sie Ihrem Körper genügend Magnesium und andere aktive Ingredienzen schon
im Voraus, um Krämpfe zu vermeiden. Sie
können dies mit Hilfe von ANTICRAMP und
MAGNESLIFE von Nutrend tun. Falls Sie be-
reits vor dem Rennen unter Krämpfen leiden,
wäre es gut Ihrem Körper mit diesen Produkten zu helfen. Trinken Sie vor dem Rennen ein
Fläschchen Magnesilife pro Tag. Im Falle von
Anticramp wird empfohlen 2-3 Kapseln pro
Tag einzunehmen.
WIE MAN SICH FÜR DAS RENNEN
ANZIEHT
Ziehen Sie sich dem Wetter entsprechend
an. An kalten und feuchten Tagen können
Sie frieren wenn Sie Ihr Tempo verringern.
Schützen Sie Ihren Kopf und Ihre Hände,
welche die meiste Wärme verlieren. Mützen
und Handschuhe reduzieren diesen Wärmeverlust. Im Falle von warmem Wetter, ziehen
Sie sich leichter an. Starten Sie langsam und
laufen Sie im Schatten wo immer möglich.
Ziehen Sie Schuhe an, bei welchen Sie sicher
sind, keine Blasen zu bekommen. Bleiben Sie
nicht in feuchten Kleidern. Bei kaltem Wetter
mit nassen oder verschwitzten Kleidern steigern sie das Risiko von Hypothermie (Unterkühlung). Wenn Sie also nass sind, ziehen
Sie sich möglichst schnell um und gehen so
schnell wie möglich ins Warme.
INFORMATIONEN ZUM THEMA
GESUNDHEIT
Wir bitten Sie, auf die Rückseite der Startnummer Ihre persönlichen Daten sowie Informationen über Ihren gesundheitlichen
Zustand zu vermerken (z.B. Medikamente,
welche Sie regelmässig einnehmen oder gegen welche Sie allergisch sind). Geben Sie
bitte auch Daten (Name und Telefonnummer)
einer Kontaktperson an, welche wir im Falle
einer Verletzung oder bei anderen gesundheitlichen Beschwerden kontaktieren können.
Falls Sie sich nicht gut fühlen oder kürzlich
krank waren, wäre es besser nicht am Rennen
teilzunehmen. Läufer leiden am häufigsten an
gesundheitlichen Schwierigkeiten, wenn sie
vor kurzem krank waren und trotzdem laufen,
weil sie kein Rennen verpassen möchten. Es
ist nicht sinnvoll, Ihre Gesundheit zu riskieren.
Die Teilnahme am Halbmarathon erfolgt auf
eigene Gefahr.
NACH DEM RENNEN
ERGEBNISSE
Nach dem Rennen, sobald die Zeitmessungen verarbeitet wurden, werden die Ergebnisse schnellstmöglich im Internet veröffentlicht,
sowie per SMS (falls eine Mobiltelefonnummer bei der Anmeldung angegeben wurde)
und per E-Mail an Sie gesandt. Das sind die
vorläufigen Ergebnisse. Sollten Sie einen
Fehler entdecken, lassen Sie es uns innerhalb einer Woche nach dem Rennen wissen,
indem Sie eine E-Mail an [email protected]
com senden. Nach dieser Frist werden die
Ergebnisse offiziell und können nicht mehr
geändert werden.
Diplom
Sie können Ihr eigenes Diplom von der
Webpage mit den Ergebnissen herunterladen.
ZIELFOTOS
Die Zielfotos liefert die Firma KTfoto.com
für den Mattoni České Budějovice Half Marathon. Bestellen können Sie sie online auf
www.ktfotos.com ca 3 Tage nach dem Rennen. Sie werden über die Fotos per Email informiert.
Informace pro běžce  Information for runners
INFORMATIONEN FÜR
STAFETTENLÄUFER
Start
Der České Budějovice Half Marathon – Stafettenlauf und 2Run beginnt gleichzeitig mit
dem Start des Hauptrennens um 19:00 Uhr.
Der Start ist auf dem Přemysl Otakar II. Platz.
STAFFELSTAB
Der Staffelstab enthält einen Chip, der Ihre
Zeit misst und der von den einzelnen Staffelläufern an den Übergabepunkten weitergegeben wird. Der erste Läufer darf nicht vergessen, den Stab mit an den Start zu nehmen.
Vergessen Sie nicht, KEIN STAFFELSTAB =
KEINE ZEITMESSUNG!
ERSTES MITGLIED IM TEAM
= STARTLÄUFER
Kommen Sie ab 18:30 zur Aufstellungszone auf dem Přemysl Otakar II. Platz. Der
Half Marathon Stafettenlauf wird zusammen
mit dem České Budějovice Half Marathon
gestartet. Der Start ist um 19 Uhr und es
gibt einen speziellen Korridor am Anfang der
Aufstellungszone, gekennzeichnet mit dem
Buchstaben “B”.
ZWEITES, DRITTES UND VIERTES
MITGLIED IM TEAM
Bitte stellen Sie sich an den jeweiligen Übergabestationen in den vorbereiteten Korridoren bereit. Die Korridore sind vor den
Messteppichen platziert (welche Ihre Zeit aufnehmen) in Richtung des Rennens.
ÜBERGABE STATIONEN Stafettenlauf
(Karte Nr. 1)
1. Übergabe 5. Km – auf dem Jiráskovo nábřeží.
2. Übergabe 10. Km – auf dem Přemysl
Otakar II. Platz, bei dem Start des Mattoni
České Budejovice 1/2Marathon.
3. Übergabe 15. Km – vor der Kreuzung der
Strassen Husova und Jaroslava Haška in der
Richtung der Rennens.
Die Übergabestationen sind in der Karte der
Rennstrecke im vorigen Abschnitt gekennzeichnet.
ÜBERGABE STATIONEN 2Run
1 Übergabe 10. Km – auf dem Přemysl
Otakar II. Platz, bei dem Start des Mattoni
České Budejovice 1/2Marathon.
REGELN FÜR DIE ÜBERGABE (Karte Nr. 3)
BITTE BEACHTEN SIE HIERZU DIE GRAPHISCHEN DARSTELLUNGEN AN DEN
ÜBERGABESTATIONEN!!!
Warten Sie auf Ihren Team-Kollegen (A) an
der Übergabestation vor dem Teppich, welcher Ihre Zeit misst. Warten Sie auf ihn im
Korridor mit derselben Farbe wie Ihre Startnummer. Sobald Sie (B) Ihren Team- Kollegen
sehen, laufen Sie zusammen zum Teppich.
SIE MÜSSEN BEIDE GLEICHZEITIG (A+B)
ÜBER DEN MESSTEPPICH LAUFEN. Dieser
Teppich liegt auf dem Boden und ist schwarz.
Der eintreffende Läufer (A) endet im Bereich
hinter dem Teppich, Sie laufen weiter zu der
nächsten Übergabe oder zur Ziellinie.
CHIPS
Wichtig: GEBEN SIE IHREN CHIP IM ZIEL
ZURÜCK!
TRANSPORT ZU DEN
ÜBERGABESTATIONEN
Individuell, wir empfehlen Ihnen jedoch, zu
Fuß zu gehen.
GEPÄCKAUFBEWAHRUNG FÜR STAFETTENLÄUFER
Sie können Ihren Rucksack mit Ihren Gegenständen an der Gepäckaufbewahrung am
Start auf dem Přemysl Otakar II. Platz lassen.
Nehmen Sie keine Wertsachen mit!!! Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für
die Sachen.
Tipp: Fragen Sie Ihren Team- Kollegen, der
Ihnen den Stab übergibt, Ihre Sachen mitzunehmen.
DE
DIE DREI WICHTIGSTEN REGELN
1. Team- Mitglieder dürfen keine Startnummern austauschen
2. Es ist unter keinen Umständen erlaubt die
Reihenfolge der Läufer auf den einzelnen
Abschnitten zu ändern. Sie müssen in der
Reihenfolge laufen, in welcher die Namen im
Anmeldungsformular aufgeführt sind.
3. Das erste Mitglied darf den Staffelstab, der
aus dem Chip besteht, nicht beim Start vergessen!
KEIN STAFFELSTAB = KEINE ZEITMESSUNG!
ERGEBNISSE
Nach dem Rennen, sobald die Zeitmessungen verarbeitet wurden, werden die Ergebnisse schnellstmöglich im Internet veröffentlicht,
sowie per SMS (falls eine Mobiltelefonnummer bei der Anmeldung angegeben wurde)
und per E-Mail an Sie gesandt. Das sind die
vorläufigen Ergebnisse. Sollten Sie einen
Fehler entdecken, lassen Sie es uns innerhalb einer Woche nach dem Rennen wissen,
indem Sie eine E-Mail an [email protected]
com senden. Nach dieser Frist werden die
Ergebnisse offiziell und können nicht mehr
geändert werden.
Diplom
Sie können Ihr eigenes Diplom von der
Webpage mit den Ergebnissen herunterladen.
ZIELFOTOS
Die Zielfotos liefert die Firma KTfoto.com.
Bestellen können Sie sie online auf www.ktfotos.com ca 3 Tage nach dem Rennen. Sie
werden über die Fotos per Email informiert.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der
Veranstalter und der freiwilligen Helfer!
Danke!
Viel Glück
Oficiální mediální partneři / Official media partners
Mediální partneři / Media partners
Partneři / Partners
www.promopro.cz
I 11
Mapa č. 1
Map no. 1
Informace
pro běžce
Information
for
runners
Česky / Czech
Anglicky / English
Německy / Deutsch
Download

Stáhnout - RunCzech