Ul
https://poruba.ostrava.cz
ice
Porubská radnice informuje občany
M.
PRIO
Ko
p
ec
ké
h
o
se
do
čk
áo
pr
av
. V
íce
na
st
ra
n
ě3
Červen 2014 | Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba
Ulice Ivana Sekaniny
Foto: Nikola Holá
Městský obvod
postaví
nová hřiště
pro nejmenší
Světoví
bruslaři
míří na
Hlavní třídu
Více na straně 6
Více na straně 13
Inzerce
MONTY SCHOOL - špičkové kurzy angličtiny pro děti
Čkalovova 942, Ostrava-Poruba
www.montyskola.cz, tel. 602 552 503
[email protected]
Učí kvalifikovaní rodilí mluvčí!
Děti skládají Cambridgeské zkoušky
SC-340574/2
Právě probíhá zápis do kurzů
na rok 2014/15
NOVĚ !!! NONSTOP  774 987 987
PLATBA
STRAVENKAMI
SODEXO, ACCOR
a další...
PŘEPRAVA PO PORUBĚ ZA 50 Kč
SC-340576/1
SC-340759/1
PRIO
UZÁVĚRKA INZERCE PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 19. června 2014
TAXI KŘENEK
VOZÍME DĚTI DO ŠKOLY
KŘENEK
NABÍZENÉ
SLUŽBY
•
•
•
•
•
přeprava pacientů
drink servis
kurýrní služby
odvozy na letiště a nádraží
rozvoz rodinných
a společenských akcí
• platba kartou
Pavel Křenek
tel.: 605 772 111
tel.: 732 460 460
www.osobnipreprava-krenek.cz
b i
SC-331576/10
Pro SENIORY rozvoz
k lékaři apod. po Porubě
za 50,- Kč
Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: [email protected]
2
SC-332503/12
365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hod. denně
tel.: 602 78 55 33, 602 75 93 56
SC-332417/6
NON STOP PORUCHOVÁ SLUŽBA
Téma měsíce
PRIO
Ulice Matěje Kopeckého
dostane novou tvář
V červnu startuje největší porubská investiční akce tohoto roku.
Při rekonstrukci ulice Matěje Kopeckého dojde nejenom k úpravám cest a chodníků, ale výrazným způsobem se zvýší i počet
parkovacích míst, kterých se v lokalitě chronicky nedostává.
Opravy by měly být hotovy do konce listopadu.
Současný stav ulice Matěje Kopeckého
Foto: ÚMOb Poruba
Výrazné změny čekají v následujících
měsících na obyvatele ulice Matěje Kopeckého. V červnu začala rekonstrukce
západní a východní části této ulice, která naváže na už opravenou střední část.
Díky soutěži se obvodu podařilo ušetřit
značné peníze.
„Předpokládaná projektová cena se
pohybovalo okolo šestatřiceti milionů
korun. Do soutěže se nám přihlásilo čtrnáct firem a výsledná cena nás mile překvapila. Vítězná firma rekonstrukci provede za 17,3 milionů korun, což není ani
padesát procent předpokládaných nákladů,“ uvedl místostarosta Petr Mihálik.
Přípravné práce začaly v červnu.
„Chtěl bych občany požádat o shovívavost. Veškeré práce budou probíhat s maximální možnou snahou omezit veškeré negativní dopady na okolí,
nicméně je nutno počítat s dopravními
omezeními a zvýšeným hlukem a prašností. Věřím, že lidé to pochopí a výslednou proměnu ulice ocení,“ poznamenal místostarosta.
A jak bude ulice nově vypadat? Především bude jednosměrná od ulice
Porubská k ulici 17. listopadu. „Umožní
nám to zúžit stávající komunikaci a díky
tomu můžeme vybudovat po obou stranách šikmá parkovací stání. Celkově by
jich mělo přibýt více než 160, což by
aspoň částečně mělo vyřešit stávající
problémy,“ sdělil Petr Mihálik. Naopak
chodníky budou směrem k budovám
rozšířeny a na silnici napojeny bezbariérově. V konstrukci dlažby budou zahrnuty i stávající vzrostlé stromy.
„Kácení se dotkne pouze několika
míst. Tam, kde chodník povede v blízkosti stromů, vložíme speciální rošty.
Zhotovitel je povinen zachovat původní
stav výsadby a případná poškození odstranit na vlastní náklady. Do budoucna navíc uvažujeme o dalším rozšíření
zeleně a rádi bychom vytvořili podél
cesty alej,“ upozornil místostarosta. Při
opravách bude na chodnících umístěno
i šestadvacet nových laviček, renovovány budou i travnaté plochy a plánuje se
výsadba záhonu trvalek kolem chodníků. „Věřím, že ulice dostane úplně jiný
náboj a bude ozdobou Poruby,“ řekl
Petr Mihálik.
Rekonstrukce přinese ještě jednu novinku, a to lehké přístupové komunikace do dvorních částí domů, které budou tvořeny především ze zatravňovací
dlažby. „Sloužit budou záchranářům,
kteří mají často problém se do dvorů
dostat. Ze společných jednání nám tyto
cesty vyšly jako nejlepší řešení,“ uvedl
místostarosta.
Vedle opravy ulice Matěje Kopeckého
chystá Poruba v letošním roce i mnoho
dalších investičních akcí.
(mot)
Budoucí podoba ulice.
Vizualizace: Petr Velička
Vážení spoluobčané,
rekonstrukce ulice Matěje
Kopeckého
je
největší investiční akcí
tohoto roku. Jsem rád,
že i tentokrát se nám
podařilo vysoutěžit
vynikající cenu, která nedosahuje
ani padesáti procent předpokládaných nákladů. Ukazuje se, že velké
veřejné soutěže zvládáme úspěšně
realizovat a v minulosti jsme prokázali, že i při tak nízké ceně jsme
schopni zajistit, aby práce byly odvedeny v maximální kvalitě. Věřím,
že i v tomto případě to potvrdíme
a ulice Matěje Kopeckého se na podzim stane jednou z nejkrásnějších
ulic Poruby. Těší mě, že se do projektu podařilo zakomponovat i více
než sto šedesát nových parkovacích
míst. Každý, kdo v lokalitě bydlí či ji
alespoň někdy navštěvuje, ví, jak obrovským problémem tam parkování
je. Nová parkovací stání se nám navíc podařila zajistit bez výraznějších
zásahů do zeleně, kterou občané Poruby právem považují za jeden z největších kladů našeho obvodu.
Oprava ulice Matěje Kopeckého je
sice největší investiční akcí letošního roku, ale není to akce jediná.
I v letošním roce máme v plánu celou řadu podobných projektů. Všemožně se snažíme, aby Poruba byla
rok od roku krásnější a za posledních
osm let jsme investovali více než miliardu korun, což je v rámci ostravských městských obvodů částka až
neuvěřitelná. Snad je to na Porubě
vidět, i když jsme si vědomi, že stále
zbývá ohromné množství práce, kterou je nutno udělat. Rozpočet našeho
obvodu ale bohužel neodpovídá velikosti Poruby, a tak musíme každou
korunu několikrát otáčet a opravdu
důkladně promýšlet, zda tu či onu
cestu nebo chodník opravit teď nebo
až napřesrok.
Ing. Lumír Palyza
starosta městského obvodu Poruba
Dopravní uzávěry Hlavní třídy v červnu
Termíny uzávěr
od 6. 6. 2014 od 17:00 hodin do 9. 6. 2014
do 03:00 hodin
od 20. 6. 2014 od 19:00 hodin do 21. 6. 2014
do 20:00 hodin
Akce
Uzávěra
Karneval v ulicích
dopravní uzávěra Hlavní třídy v úseku od Porubské
ulice k ulici Francouzské
Večerní In-line party
LifeInLine Tour 2014
dopravní uzávěra Hlavní třídy v úseku od ulice 17. listopadu k ulici Francouzské
Autobusové linky pojedou v době uzávěr po objízdné trase.
3
PRIO
Aktuality
Centrum volného času
má nový interiér
Téměř měsíc bylo Centrum volného času na ulici Otakara Jeremiáše kvůli rekonstrukci zavřeno. Veřejnosti se opět otevřelo
začátkem května.
Interiér Centra volného času na ulici
Otakara Jeremiáše prošel obnovou.
Foto: Martin Otipka
Pravidelní návštěvníci Centra volného
času na ulici Otakara Jeremiáše měli od
poloviny dubna smůlu – centrum bylo
kvůli rekonstrukci uzavřeno. Opravou
prošel především interiér a vybavení.
„Prostory i vybavení byly značně
opotřebované. Rekonstrukce vylepšila
zázemí pro zaměstnance, inovovali
jsme nábytek, vyměnili podlahy, zlepšili navigaci v budově a především zkulturnili prostory pro návštěvníky,“ uvedl
místostarosta Jan Dekický.
Městský obvod Poruba je zřizovatelem dvou Center volného času na ulicích Otakara Jeremiáše a Vietnamská.
Obě jsou otevřena sedm dní v týdnu
a návštěvníkům nabízejí internet, stolní
tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky, společenské hry. Zájmová sdružení a kroužky mohou využívat klubovny i venkovní víceúčelová hřiště. V centrech jsou
pořádány různé turnaje pro veřejnost.
Zájemci mohou navštívit i facebookový
profil center na adrese www.facebook.
com/cvc1541, kde se dozví více o akcích, které Centra volného času organizují.
(mot)
Nejstarší porubská organizace slaví
Porubský Sokol je nejstarší fungující
organizací na území Poruby. Letos oslaví už 120 let od svého založení, což si
členové připomenou velkými oslavami.
Ty vypuknou 21. června v 10:00 hodin
v areálu tělocvičné jednoty na Vřesinské ulici. „Chtěl bych na oslavy pozvat
všechny naše členy, podporovatele
a samozřejmě i nejširší veřejnost. Sto
dvacet let je dlouhá doba a oslavy bychom chtěli pojmout především jako
prezentaci toho, co děláme, a ukázat, že
Sokol je moderní organizací, která má lidem stále co nabídnout,“ uvedl starosta
Sokola Antonín Balnar.
V dopoledních hodinách budou připraveny soutěže, hry a zábava pro menší děti. „Oficiální oslavy začnou ve dvě
hodiny odpoledne. Po slavnostním zahájení vystoupí na ploše víceúčelového
hřiště sokolské taneční soubory, gymnastické skupiny i mažoretky. Součástí programu bude prezentace jednotlivých sportů, které jsou v naší jednotě
provozovány,“ poznamenal starosta
jednoty.
Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení, na travnaté ploše se děti budou moci bezplatně povozit na konících, využít skákací hrad a jiné atrakce.
„Hlavní program by měl skončit v sedmnáct hodin. Ale věřím, že lidé zůstanou
i poté. Akce bude pokračovat neformálním posezením u ohně s doprovodnou
hudební produkcí a opékáním párků,“
(mot)
dodal Balnar.
V Porubě vyhrála volby ČSSD
K volbám do Evropského parlamentu přišlo v Porubě 16,06 procent oprávněných voličů, svůj hlas tak odevzdalo 8958 Porubanů z celkového počtu
55 767 občanů s volebním právem.
ČSSD získala v Porubě 2358 hlasů (tj.
26,49 %), KSČM odevzdali voliči 1318
hlasů (tj. 14,81 %) a hnutí ANO 1182 hlasů (tj. 13,28%). Pro ODS hlasovalo 948
Porubanů (tj. 10,68%), koalice TOP 09
a STAN obdržela 722 hlasů (tj. 8,11 %).
KDU-ČSL odevzdalo hlasy 573 voličů
(tj. 6,43 %). V rámci České republiky vyhrálo volby hnutí ANO. Další volby čekají Porubany na podzim, kdy budou volit
své zástupce do zastupitelstva měst-
4
Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, které se koná ve
čtvrtek 5. června od 9:00 hodin ve
společenském sále Domova Slunečnice Ostrava na ulici 17. listopadu.
Krátce
Nová adresa webových
stránek obvodu
V rámci města Ostravy dochází ke
sjednocování názvů webových adres
městských obvodů. Z tohoto důvodu
jsou od začátku května stránky městského obvodu Poruba dostupné na
adrese https://poruba.ostrava.cz/.
Letní jízdní řády
Dnem 29. června vchází v platnost
letní jízdní řády městské hromadné dopravy. Lidé si je mohou od
23. června koupit v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku
Ostrava. Změny jsou zveřejněny také
na stránkách www.dpo.cz.
Ztráty a nálezy
Věci, které jsou nalezeny na území
městského obvodu Poruba, jsou uloženy v úschovně porubské radnice.
Jejich seznam i informace o možnosti vyzvednutí nalezené věci jsou
uvedeny na stránkách https://poruba.ostrava.cz/ v sekci Občan, Ztráty
a nálezy.
Sport na Hlavní třídě
Špičkoví atleti se 19. června představí na Hlavní třídě. Na Porubském
sportovním dnu od 14:30 do 16:00
hodin předvedou své výkony přední
závodníci ve skoku vysokém z České republiky, ze Slovenska a z Polska,
jejichž osobní rekordy dosahují okolo 230 cm. Už od 10:00 hodin budou
probíhat závody ve skoku vysokém
v kategorii žáků a dorostenců a soutěže pro děti. Malí návštěvníci si budou moci vyzkoušet hod raketkou,
běh přes překážky a různé dovednostní a běžecké hry. Akci pořádá
Atletika Poruba se Základní školou,
(jokr)
Porubská 832.
Kontakty ÚMOb Poruba
Adresa: Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
Telefon: 599 480 111
Fax:
599 480 212
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: xpkbv55
K volebním urnám se dostavilo necelých 9 tisíc obyvatel z Poruby.
Foto: Prokop Jirsák
ského obvodu i města a do Senátu Par(mot)
lamentu České republiky.
Úřední hodiny:
pondělí a středa
8:00–12:00
13:00–17:00
Informace
PRIO
Dětské kresby oživily tržnici
Tradiční tržní místo v Porubě dostalo přívětivější tvář. Žáci ze Základní školy na ulici Karla Pokorného pomalovali zeď tržnice na
Nezvalově náměstí.
Stovky Porubanů jsou zvyklé pravidelně nakupovat na tržnici na Nezvalově náměstí. „Prostor tržnice nám
připadal šedivý a chtěli jsme ho oživit
a zkultivovat místo, kam generace Porubanů chodí nakupovat čerstvé ovoce,
zeleninu a květiny. Dát pomalovat zeď
se ukázalo jako dobrý nápad,“ uvedl
místostarosta Petr Mihálik.
Šanci ukázat se dostali žáci ze Základní školy na ulici Karla Pokorného,
která se zaměřuje na výtvarnou výchovu. „Zvolili jsme motivy květin, ovoce a zeleniny různých ročních období.
Maloval výběr žáků 5. A a 9. A. Ti starší
už mají s podobnými věcmi zkušenosti, mladší se učí a jsem ráda, že jsou šikovní. Věřím, že lidem se naše dílo bude
líbit a zpříjemní jim nakupování na tržnici,“ řekla učitelka Karla Svobodová,
která s kolegyní Martinou Dostálovou
děti vedla a občas jim i vypomohla. Obrázky žáků ocenil i místostarosta
Petr Mihálík. „Chtěl bych jim poděkovat.
Žáci pro výzdobu zvolili motivy ovoce,
zeleniny a květin. Foto: Martin Otipka
Odvedli vynikající práci a tržnice teď
vypadá úplně jinak. Motivy, které zvolili, vystihují atmosféru místa a nadšeni
jsou i prodejci, se kterými jsem se o tom
bavil. Všichni oceňují, že místo teď vypadá úplně jinak. Jsem rád, že v Porubě máme tak talentované děti a pokud budou mít zájem, rádi bychom je
v budoucnu využili na výzdobu i dalších
ploch v Porubě,“ dodal místostarosta.
(mot)
jak postupovat při inovaci produktů či
služeb,“ uvedl místostarosta Petr Jedlička s tím, že účastníci
se mohou mezi sebou
podělit o své zkušenosti a zkonzultovat konkrétní problémy s lektorem. Na workshop se drobní
podnikatelé mohou hlásit do 17. června. Více informací se dozvíte na tel. č.
599 480 594 nebo na e-mailu zkotyzo(jokr)
[email protected]
O titul útulkového krasavce a šikuly
se bude soutěžit v Třebovicích
Šestnácté setkání pěstounů psů
z útulku se uskuteční 21. června od 9:00
hodin v areálu útulku pro nalezené psy
na Provozní ulici v Ostravě-Třebovicích.
Majitelé a pěstouni psů mohou i letos
bojovat se svými mazlíčky o titul Útulkového krasavce a Útulkového šikuly.
Pěstouni a majitelé psů, kteří se chtějí soutěží zúčastnit, se mohou přihlásit
na tel. č. 596 967 288 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese [email protected] Prezentace
účastníků se uskuteční 21. června před
zahájením samotných soutěží od 8:00
do 9:00 hodin.
„Pro příchozí jsme připravili bohatý
program, v kterém představí svou činnost oddíly kynologie, hipologie nebo
skupina prevence, vyzkoušet si mohou
i laserovou střelnici,“ uvedla Dana Klišo-
Porubské trhy
Zájemci o čerstvé potraviny a rukodělné výrobky mají možnost navštívit Porubské trhy, které se konají na
prostranství u kruhového objezdu na
Hlavní třídě. V nejbližších týdnech na
nich mohou nakupovat 14. a 28. června. Prodej začíná v 7:00 hodin a končí v poledne.
Koncert v porubském
kostele sv. Mikuláše
Malým obchodníkům radí odborníci
Další workshop zaměřený na rozvoj
obchodu a služeb poskytovaných drobnými
podnikateli
připravila porubská
radnice ve spolupráci s coworkingovým centrem Viva na 25.
června. „Tentokrát se obchodníci dozvědí, jak najít pravou hodnotu pro zákazníka a jak si správně nastavit business
plán. Přednášet bude Jaroslav Procházka, který podnikatelům rovněž poradí,
Krátce
Foto: Archiv MPO
vá z Městské policie Ostrava s tím, že
pro nejmenší návštěvníky skupina prevence přichystala hry, soutěže a kvizy.
Během setkání si mohou návštěvníci
také prohlédnout vnitřní prostory útulku a zázemí pro nalezené psy.
Skladby německého barokního skladatele Georga Philippa Telemanna
přednesou v rámci koncertního cyklu Čtvero ročních období v sobotu
28. června od 15:00 hodin flétnisté Jan Kvapil a Marta Kratochvílová, loutnista Jan Čižmář a hráč na
barokní violoncello Dalibor Pimek
v kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě. Informace o dalších pořadech
hudební přehlídky podají v Kanceláři
Svatováclavského hudebního festivalu na ulici Dr. Šmerala 6 nebo na
tel. č. 773 513 941.
Dechový orchestr
nabízí stipendia
Do 16. června přijímá Dechový orchestr Ostrava přihlášky do stipendijního programu pro podporu hráčů na
dechové a bicí nástroje ve věku od 12
do 18 let. Úspěšné žadatele orchestr
podpoří stipendiem ve výši až poloviny standardního školného na základní umělecké škole, kterou mladý
hudebník navštěvuje. Stipendisté se
stanou členy dechového orchestru,
který hraje zejména symfonickou dechovou hudbu, muzikálové melodie,
jazzové a popové skladby. Více informací na www.orchestrostrava.cz/
stipendium.
Kurz pro veřejnost
Bezplatný kurz pro veřejnost, pořádaný Městskou policií Ostrava ve
spolupráci s Hasičským záchranným
sborem MSK v rámci projektu Bezpečnější Ostrava, se uskuteční ve
středu 25. června 2014 od 16:00 hodin v budově Integrovaného bezpečnostního centra MSK na Nemocniční
ulici v Moravské Ostravě. „Hovořit
se bude o požárech v bytě, v domě,
o zásadách žádoucího či nežádoucího chování při požáru, o postupech
a prevenci. Účastníci se dozvědí, jak
se chovat, vypukne-li požár,“ přiblížila obsah kurzu Dana Klišová z městské policie. Nebude chybět ani sebeobrana a opět bude připraven dětský
koutek pro děti účastníků kurzu.
Více informací na tel č. 599 414 165,
950 739 407 nebo na el. adrese
(jokr)
[email protected]
(jokr)
5
PRIO
Bezpečnost a veřejný prostor
V Porubě vyroste deset
nových hřišť pro nejmenší
Poruba uspěla v anketě společnosti Lidl Rákosníčkovo hřiště
a díky tomu vznikne na území obvodu nové dětské hřiště. Městský obvod k němu přidá devět dalších.
Děti v Porubě dostanou deset nových
hřišť.
Foto: Archiv ÚMOb Poruba
Poruba získala třetí místo v anketě společnosti Lidl, která tak na území
obvodu postaví jedno ze svých Rákosníčkových hřišť. „Společně s představiteli obchodního řetězce jsme vytipovali
nejvhodnější lokalitu. Hřiště vyroste ve
dvoře ohraničeném ulicemi 17. listopadu, Bedřicha Nikodema a plk. Rajmunda Prchaly. Nyní jsme ve fázi technické
přípravy. Jakmile ji dokončíme, začne se
hřiště stavět,“ uvedl místostarosta Petr
Mihálik. Děti tak dostanou k dispozici
velkou prolézačku, pískoviště, horolezeckou stěnu, houpačky, kolotoč a lanovou překážku, vše v hodnotě 1,5 milionu
korun.
Rákosničkovo hřiště nebude jediným
místem pro děti, které v Porubě vyroste. Městský obvod k němu přidá dalších
devět menších hřišť. „Vycházeli jsme
z požadavků občanů, kteří nás upozorňovali na lokality, kde tato zařízení
chybí. Všechna místa důkladně zmapovali zaměstnanci úřadu a vytipovali devět lokalit, kde by nejpozději do půlky
prázdnin měla nová hřiště vzniknout,“
poznamenal místostarosta.
Nová hřiště tak vyrostou u ulic Větrná, Budovatelská, Panelová, Stavební,
Školní, Oty Synka, Havlíčkova náměstí,
Liptaňského náměstí a Nezvalova náměstí. „Chtěli jsme tímto způsobem zatraktivnit především dvorní části ulic.
Snažíme se o to, aby rodiče s menšími
dětmi měli v docházkové vzdálenosti místo, na kterém by si jejich ratolesti
mohly hrát,“ řekl Petr Mihálik. Vybavení hřišť bude odpovídat prostoru, který
je možno využít. „Závisí to na velikosti prostoru, do něhož budou zasazena.
V případě menších lokalit počítáme
s instalací kolotoče nebo houpaček.
Tam, kde je více místa, přibudou i pískoviště nebo prolézačky. Celkově by nás
tato investice měla stát téměř milion
a půl korun,“ dodal místostarosta. (mot)
Veřejné zakázky řídí přísná pravidla
Na Úřad městského obvodu Poruba
se obrací řada lidí, kteří chtějí vědět,
jakým způsobem se zadávají veřejné
zakázky. Městský obvod používá metodiku, která je mnohem přísnější a transparentnější, než nařizuje zákon.
Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem o veřejných zakázkách, který je
rozlišuje podle předpokládané hodnoty na zakázky malého rozsahu a ostatní. Ty se ještě dělí na podlimitní a nadlimitní. „Zakázky malého rozsahu jsou
takové zakázky, které u služeb a dodávek nepřesáhnou hodnotu dvou milionů korun bez DPH a v případě stavebních prací šest milionů korun bez DPH.
Tyto zakázky nemusíme zadávat podle
zákona o veřejných zakázkách, přesto
jsme vytvořili přísnou metodiku, která
má zaručit dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Oslovujeme vždy minimálně
tři firmy a pokud předpokládaná cena
překročí půl milionu, vyvěšujeme výzvu
i na tabuli veřejných zakázek v prostorách úřadu. Pokud kterýkoli ze zájemců
o veřejnou zakázku malého rozsahu požádá o zadávací dokumentaci ve lhůtě
6
pro podání zakázek, je mu poskytnuta,“
uvedl místostarosta Petr Mihálik.
U zakázek, které u služeb a dodávek
překročí milion a u stavebních prací tři
miliony korun, zveřejňuje městský obvod na Profilu zadavatele zadávací dokumentaci v celém rozsahu, odkud si ji
každý zájemce může stáhnout. „Zákon
nám to sice nenařizuje, ale toto opatření
považujeme za transparentní a myslíme
si, že je to správná cesta,“ poznamenal
Mihálik.
V případě, že předpokládaná hodnota je vyšší než limity zakázek malého
rozsahu, je postup ještě mnohem přísnější. „U těchto zakázek se uchazeči
neoslovují. Zadávací řízení je zahájeno
zasláním Oznámení o zakázce na celorepublikový portál Věstník veřejných
zakázek. Některé veřejné zakázky se
rovněž prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie, takže do soutěže se
může přihlásit jakákoli evropská firma.
Zadávací dokumentaci v celém rozsahu
samozřejmě zveřejňujeme na Profilu zadavatele,“ dodal Mihálik.
(mot)
Krimi
Nájezdníci útočí
na sběrny
Sběrači železa zažívají v poslední
době těžké časy. Ulice už jsou vysbírané a tak jim nezbývá nic jiného, než podnikat nájezdy přímo na
místo, kam se kov vozí. Městská policie v minulých měsících řešila více
než deset podobných případů, jeden
z posledních se stal v Porubě v dubnu. Muže pohybujícího se v prostorách sběrny spatřil strážník dohlížející na kamery. Informaci ihned předal
kolegům v terénu a ti na místo vyrazili. Po příjezdu našli čtyřiatřicetiletého muže, který se v kontejneru probíral železným odpadem. Podezřelého
zadrželi a předali Policii ČR.
KRIMI
Na školu se nesprejuje
Fasády a střechy škol rozhodně neslouží jako plátna pro umělecká díla.
To si neuvědomili dva mladí muži,
kteří se rozhodli „ozdobit“ jednu porubskou školu. Strážníci po příjezdu
ke škole slyšeli ze střechy hlasy a cítili zápach barvy. Když vylezli nahoru, spatřili dva „umělce“, kteří se před
nimi dali na útěk. Jednoho zadrželi
okamžitě, druhý se neúspěšně snažil
schovat. Oba mladíci teď musí zpytovat svědomí a přemýšlet, jak škodu
nahradí.
KRIMI
Žárlivost může být
nebezpečná
Žárlivci mívají těžký život, zvláště
když se jejich podezřívavost změní v posedlost. Pak se mohou dostat i do konfliktu se zákonem. To je
případ muže, který se v noci snažil
dostat do jedné z porubských prodejen. Holou rukou rozbil skleněnou
výplň dveří a strážníkům, kteří na
místo přijeli, tvrdil, že uvnitř se skrývá jeho manželka, která tam měla mít
schůzku s cizím mužem. Protože si
při rozbíjení dveří pořezal ruku, na
místo přijela i sanitka. Zda se uvnitř
manželka se svým amantem opravdu
ukrývala, či zda bylo jeho řádění jen
výsledkem jeho obsese, o tom policejní zpráva nehovoří.
KRIMI
Zloděj řádně očesal auto
Lepší drzé čelo než poplužní dvůr.
Tímto heslem se podle všeho řídil
neznámý zloděj, který v odpoledních
hodinách přímo před procházejícími
lidmi očesal cizí auto. Na krádež přišli
až strážníci, kteří si všimli vozu Škoda
Octavia s otevřenou kapotou a chybějícími předními světly. Okamžitě
zjistili majitele vozidla, který se na
místo dostavil a jen nevěřícně kroutil
hlavou nad drzostí zloděje.
KRIMI
(mot)
Informace
Dobrý den,
rád bych vás pochválil za vybudování parkoviště na ulici Oty Synka. Je to
sice pořád málo, ale tímto krokem alespoň budou auta v zatáčce schovaná
a průjezd bude konečně bezpečný. Bylo
by moc fajn pokračovat třeba u školky, nebo šikmým stáním u chodníku
u domů. Ale jinak je to super.
Zároveň mě osobně moc potěšilo,
že někdo konečně začal používat hlavu a vybudované místo pro popelnice
(před vchodem 1847) nechal zhotovit v rovině a taktéž ze zatravňovacích
dlaždic. Věřte, že tam popelnice budou
stát i při větru, ne jako před domem
1815, kde sjíždějí jedna na druhou.
Na závěr mám jeden nápad. Reakci na
starostův nápad omezit stání dodávek.
Myslím si, že dost lidí má dnes dodávku
jako rodinné auto, ale služební auta, ty
by v rezidenční zóně neměly parkovat.
Nebo aspoň ne zadarmo. A že jich tam
je.
Zdeněk Demko
Vážený pane Demko,
děkujeme vám za pochvalu i další podněty. Zatravňovací dlaždice jsou
jedním ze způsobů, jak ulevit lokalitám,
kde je parkování opravdu obrovským
problémem. Vaše ulice, ale i ty okolní,
se dlouhodobě potýká s velmi výrazným nedostatkem ploch, na které by řidiči mohli odstavit svá vozidla. I proto
PRIO
vytipováváme další místa, na která bychom dlaždice mohli umístit. Jsme rádi,
že oceňujete i nově vybudované kontejnerové stání a zároveň nás upozorňujete
na situaci před domem č. p. 1815. Zcela
určitě ji necháme prověřit a pokusíme
se nalézt takové řešení, abychom místo
zabezpečili.
Z vašich dopisů
Dovolte mi, abych reagoval na váš
podnět ohledně parkování dodávek
a služebních vozidel. Tady je situace poměrně složitá. Dodávky opravdu slouží
téměř výhradně jako firemní vozy a zabírají místa určená k parkování obyvatelům domů. Proto zvažujeme zákaz parkování dodávek a vytvoření odstavných
zón, kde by bylo možno tato vozidla nechat. Situace okolo služebních vozů se
zákazem vyřešit nedá. Neexistuje žádný
nástroj, jak služební vozy rozlišit od těch
„neslužebních“. Samozřejmě se ale i nadále budeme snažit co nejaktivněji řešit
situaci parkování nejenom ve vaší ulici,
ale v celé Porubě. Projektů máme hned
několik a věřím, že řidičů, kteří bloudí
ulicemi a marně hledají místo k parkování, bude postupně ubývat.
Petr Mihálik, místostarosta
Vážený pane starosto,
rád bych vyjádřil své díky a spokoje-
nost s nově vybudovaným chodníkem
na naší ulici (Sokolovská 1315/69). Patří
vám dík za nalezení potřebných fondů
pro financování, pánům ze stavebního úřadu za projektovou dokumentaci a v neposlední řadě dělníkům, kteří
samotný chodník vybudovali doslova
kostku po kostce. Nový chodník nejenom výrazně esteticky pozvedl celé
okolí domu, ale také maximálně zvýšil
bezpečnost oproti starému děravému
asfaltovému koberci.
Aleš Kosina
Vážený pane Kosino,
jsem opravdu rád, že jste s novým
chodníkem spokojený. A těší mě i to,
že chodník před vaším domem není letos zdaleka jediný, který se nám podařilo a ještě podaří opravit. Díky penězům, které jsme ušetřili při soutěžích
veřejných zakázek, jsme mohli plán
oprav velmi výrazně rozšířit. Opět bych
ale chtěl občany požádat o trpělivost.
Chodníků, které potřebují opravu, je
v Porubě opravdu hodně. Přestože jsme
nějaké peníze ušetřili, nejsme schopni vše opravit najednou. Část opravíme
v letošním roce, někde si občané bohužel musejí nějakou dobu počkat. Věřím
ale, že i v dalších letech budeme schopni ušetřit takové peníze, aby se opravy
urychlily a Poruba měla takové chodníky, jaké si zaslouží.
Lumír Palyza, starosta
Úřad městského obvodu Poruba
Matrika
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
SOUHLAS
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů (dále
jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zasláním pozvánky na akci „Slavnostní setkání jubilantů“
Jméno a příjmení ............................................................................................................................................................................................................
Datum narození ...............................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ................................................................................................................................................................................................
Doručovací adresa ..........................................................................................................................................................................................................
Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Poruba a v roce 2014 oslaví 75, 80,
85, 90 a více let.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů za účelem a v rozsahu nezbytně nutném k zorganizování obřadu „Slavnostní setkání jubilantů“ a za účelem
zaslání pozvánky na tento obřad.
Souhlas je dáván statutárnímu městu Ostrava–městskému
obvodu Poruba, a to pouze na dobu před a během obřadu
„Slavnostní setkání jubilantů“. Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že získané osobní údaje budou zpracovávány
pouze zaměstnanci statutárního města Ostravy, kteří jsou
pracovně zařazení do Úřadu městského obvodu Poruba, odboru správních činností a bytového hospodářství, matričního oddělení, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní
úprava.
Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas
Datum .........................................................................
udělen, budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i tento písemný souhlas, týkající se akce „Slavnostní setkání jubilantů“, zničeny a skartovány dle předpisů statutárního města
Ostrava–městského obvodu Poruba a zákonné úpravy.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a
ve smyslu ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji,
že jsem byl/a informován/a o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji
tyto osobní údaje zcela dobrovolně.
Podpis ...........................................................................................
7
Inzerce
AUTOSKLO M.D.
VÝMĚNA BOČNÍCH
ZADNÍCH SKEL
TÓNOVÁNÍ SKEL FOLIEMI
BEZPLATNÁ VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL Z POVINNÉHO RUČENÍ
KONTAKTY
manažer obchodního
týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
[email protected]
držitele
ké karty
OPRAVÁŘI
Pračky a šicí stroje – p. Hudec: 603 362 222
Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608
ANTIKVARIÁT
V SUTERÉNU
Prodej a nákup
učebnic a odborné literatury,
knih, not, skript, časopisů,
starých fotografií, pohledů...
Otevřeno
Akční nabídka platí do 19.7.2014 nebo do odvolání.
Váš specializovaný autoservis a pneuservis | www.chara.cz
SC-340790/5
manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
[email protected]
více na www.chara.cz
Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454
732 823 943 | 607 598 656
www.autosklo-md.cz e-mail: [email protected]
99 Kč
zákaznic
Luxa-NY v.o.s.
MAREK DRAHANSKÝ
KONTROLA
VOZU PŘED
DOVOLENOU
1 Kč pro
c
chladniček,
mrazniček,
praček a šicích strojů
SC-340118/5
Tel.: 603 757 592
OPRAVNA
Nad Porubkou 2218/29e
MONTÁŽ FÓLIÍ
SC-340618/1
nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Ostrava-Poruba
manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
[email protected]
SC-332342/6
Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
Po-Pá: 9.00–18.00 hod.
So:
9.00-12.00 hod.
!!V době prázdnin v SO zavřeno!!
Výkup knih Po a St: 13.00–17.00 hod.
Út:
9.00–13.00 hod.
Havanská 735, Ostrava – Poruba
150m nad Alšovým nám.
I. obvod – bus č. 54, 58, tram č. 7, 8, 17
Tel.: 596 913 216
[email protected]
SC-340284/2
PRIO
8
SC-340688/7
SC-340751/6
manažer inzerce:
Bc. Petr Plaček
mobil: 736 503 793
[email protected]
PRIO
ZBAVTE SE HLUČNÝCH SOUSEDŮ!
Je pro Vás klidný spánek pouze sladkým snem? Obtěžuje Vás štěkot sousedova psa? Vadí Vám hluk z rušné ulice? Chcete
si večer pustit svou oblíbenou muziku, ale Vaši sousedi nesdílí stejný zájem o podobný žánr či zvolenou hlasitost? Pokud
jste alespoň jednou odpověděli „ano“, nezoufejte. V MPL Stavebninách pro Vás máme revoluční řešení, kterým jsou modré
akustické konstrukce Rigips!
Speciální modré akustické sádrokartonové desky Rigips se montují jako
vnitřní příčky, podhledy a předstěny v interiérech. Jejich hlavním přínosem,
kromě zdravotní nezávadnosti, je minimalizace hluku z ostatních místností
či sousedních bytů. U těchto desek navíc dokáže sádra pozitivně ovlivňovat
vnitřní mikroklima svou schopností přijímat a vydávat vzdušnou vlhkost.
Systémy společnosti Rigips tak v jednom výrobku garantují zvukovou
izolaci, protipožární odolnost a impregnaci do vlhkého prostředí. Díky
těmto špičkovým vlastnostem je možné také bezproblémové odhlučnění
i v koupelně či na toaletě.
Myslíte si, že tímto výčet výhod modrých akustických sádrokartonových
desek Rigips končí? Zdaleka ne. Při výrobě tohoto špičkového materiálu
byly využity nejmodernější technologie. Proto mají desky také minimální
tloušťku a rychle se instalují. Změna dispozic ve Vašem bytě tak nebyla nikdy jednodušší. Realizaci zvládne opravdu každý,
kdo má s instalací sádrokartonu byť jen minimální zkušenost!
Stále věříte, že je něco podobného absolutně nereálné? Přijďte se přesvědčit do MPL Stavebnin! Věříme, že Vás naše
nabídka modrých akustických sádrokartonových desek Rigips mile překvapí a Váš klidný spánek se stane splněným snem.
Jaké jsou tedy unikátní vlastnosti modrých akustických SDK desek Rigips?







vyšší vzduchová neprůzvučnost (izolace proti hluku)
snadno rozpoznatelné podle modré barvy (snadná kontrola)
díky malé tloušťce konstrukce (7,5 cm) zůstává větší užitná plocha místností
malá hmotnost modré akustické konstrukce
jedinečné řešení pro rekonstrukce i novostavby
hladký, zdravotně nezávadný, ekologický materiál
snadné vedení instalací v dutině konstrukce


rychlost výstavby suchou cestou
nízké pořizovací náklady (výborný poměr cena/kvalita)
Jelikož víme, že si naši zákazníci zaslouží vždy něco navíc, pomyslnou třešničkou na dortu jsou také zaváděcí akční
ceny, které však platí pouze do 30. 6. 2014! V případě zájmu Vám rádi zajistíme také samotnou montáž kvalifikovanými
profesionály i poradenský servis obchodně-technického zástupce společnosti Rigips.
Potřebujete více informací? Chcete se izolovat od jakéhokoli hluku a objednat si toto zboží?
MPL KAUF spol. s r. o., ul. Švermova 2063/15, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 733 614 408, www.mpl-ostrava.cz
Internetový obchod www.mpl-stavebniny.cz
9
SC-340428/2
Kontaktujte nás na fi[email protected] nebo na telefonním čísle 733 614 408.
PRIO
Školství
Děti budou na zahradě
školky zkoumat počasí
Už pátým rokem městský obvod Poruba postupně oživuje zahrady škol a školek tak, aby sloužily nejenom ke hraní, ale i ke vzdělávání dětí. V letošním roce se projekt zaměřil na Mateřské školy
na ulicích Sokolovská a Žilinská.
Nové posezení v zahradě Mateřské
školy na Sokolovské ulici.
Foto: Martin Otipka
Děti, které chodí do Mateřské školy
na ulici Sokolovská, se už brzy promění
v malé meteorology a společně se svými učitelkami budou pozorovat proměny ročních období a aktuálního počasí.
Umožní jim to speciální dětská meteostanice, kterou jim městský obvod Poruba pořídí z projektu Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro
budoucí generace. Meteorologická stanice je ale jen jednou z mnoha novinek,
které zahradu oživí. Děti budou moci
využít speciálních výukových tabulí a na zahradě budou vysazeny i nové
stromy a keře, které budou dětem simulovat atmosféru lesa. Sloužit jim bude
i nové posezení.
„Cílem celého projektu je revitalizovat školní zahrady tak, aby sloužily především k prožitkové a ukázkové výuce
v přírodě. Děti se budou moci pod vedením pedagogů průběžně zapojovat
do rozličných environmentálních programů,“ uvedl místostarosta Jan Dekický. Obdobnou proměnou projde i zahrada Mateřské školy na ulici Žilinská.
Projekt funguje už od roku 2009
a během té doby získala nové vybavení
celá řada škol a školek. Osmdesát procent nákladů na revitalizaci zahrad je financováno z Fondu životního prostředí
(mot)
statutárního města Ostravy.
Místo pro děti pomohlo rodinám
Organizace Místo pro děti – spolek,
která působí při Mateřské škole na ulici Čs. exilu, připravila na jarní měsíce
Vzdělávací pobyty pro děti s rodiči.
„Zúčastnilo se jich dvaačtyřicet rodin
s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby,“ uvedla ředitelka mateřské
školy Dana Schönová.
Rodiny mohly využít komplexní odbornou péči a terapii pro celou rodinu,
která byla zaměřena na rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí
u dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami. „Každé setkání bylo ušito na
míru zúčastněným dětem, které mohly
využít fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, muzikoterapii a pohybové aktivity.
Rodiče se jich účastnili a odnesli si praktické podněty, jak se svým dítětem pracovat,“ popsala program pobytů Dana
Schönová.
Pobyty byly součástí projektu Speciální vzdělávání dětí mateřských škol,
který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
(mot)
České republiky.
Krátce
Rozloučení s úsměvem
Vystoupení pro rodiče, příbuzné
i přátele pořádá 12. června od 15:00
hodin Mateřská škola, V Zahradách,
v sále Základní umělecké školy na
ulici J. Valčíka. Děti návštěvníkům
předvedou, co se během školního
roku naučily: písničky, tance, hru na
hudební nástroje, pohádkové představení či přednes básní. Součástí
programu bude i rozloučení s dětmi,
které po prázdninách nastoupí do
základní školy.
Na Komenského to žije
Žáci Základní školy na Komenského
ulici se během školního roku účastní celé řady akcí od nejrůznějších
olympiád až po talentové soutěže.
„Děti se zapojily i do projektů Eurorebus nebo Hledej pramen vody
a ve spolupráci s městským obvodem a Eko-info centrem uspořádaly výstavu Šetrná spotřeba,“ uvedla pedagožka Daniela Poledníková
s tím, že žákům není lhostejný ani
osud nemocných. „Sbírají například
plastová víčka pro nemocnou sestru spolužáka, zúčastnili se Běhu
proti rakovině,“ doplnila Poledníková. Žáci 4. a 5. tříd se na jaře také
zúčastnili čtrnáctidenního pobytu
v Karlově Studánce, který dotovalo město Ostrava z Fondu pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší.
Mrtvá nevěsta ve škole
Mateřská škola, Čs. exilu 670
01.07.2014–25.07.2014
Výstavu
uměleckých
fotografií
uvedla 6. května v Základní škole na
ulici K. Pokorného profesionální vizážistka a Mistryně ČR v líčení Eva
Legutová. Na snímcích, na kterých
spolupracovala s fotografem Petrem Hlubkem, zachycuje nejen portréty s námětem uměleckého líčení,
ale i postavy, kdy je líčení spojeno
s modelingem. „Při vernisáži výstavy Mrtvá nevěsta Eva Legutová přiblížila dívkám netradiční líčení jakési
neživé bytosti a žákyně 9. A si pak
tento způsob líčení vyzkoušely jako
modelky i jako vizážistky,“ sdělila
pedagožka Libuše Girgošková.
Mateřská škola, Dětská 920
(pracoviště Větrná 1084)
01.07.2014–25.07.2014
Sekaninka má talent
Mateřská škola, Ukrajinská 1530–1531
01.07.2014–25.07.2014
Mateřská škola, Oty Synka 1834
01.07.2014–25.07.2014
Mateřská škola, V. Makovského 4429
07.07.2014–31.07.2014
Mateřská škola, Dvorní 763
01.08.2014–22.08.2014
Mateřská škola, Nezvalovo nám. 856
01.08.2014–22.08.2014
Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082
(pracoviště B. Martinů 718)
04.08.2014–25.08.2014
Mateřská škola, Sokolovská 1168
(pracoviště Žilinská 1321)
04.08.2014–31.08.2014
Mateřská škola, Jana Šoupala 1611
04.08.2014–25.08.2014
Prázdninový provoz mateřských škol
10
Své umění a nadání v nejrůznějších
oblastech ukázali svým spolužákům
i rodičům vystupující v soutěži Sekaninka má talent. „Zhlédli jsme vystoupení pěvecká, hudební i taneční,
triky s hračkou jo-jo nebo kouzelnické číslo. A porota neměla vůbec jednoduchý úkol. Zjistili jsme, že máme
mnoho talentovaných žáků,“ řekla
Ivana Jamborová ze Základní školy,
I. Sekaniny. Škola na akci obdržela
účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy.
(jokr)
Sociální oblast
Letošních Sportovních her pro seniory
se zúčastnil rekordní počet sportovců
Porubská radnice uspořádala v květnu desátý ročník sportovních
dnů pro seniory, kterých se zúčastnilo sto sportovců. Nejstaršímu
účastníkovi bylo 84 let.
Senioři se utkali v plavání, bowlingu,
tenisu, ping-pongu a v šipkách. „Sportovní soutěže dříve narozených jsou
u seniorů oblíbené. Svědčí o tom i letošní rekordní počet účastníků, kterých
bylo rovných sto. A téměř polovina
z nich zápolila ve dvou i více disciplínách,“ říká místostarosta Jan Dekický.
Řada seniorů se her účastní pravidelně. Patří k nim i Eva Kotková, která
získala v ping-pongu druhé místo. „Ve
stolním tenise jsem soutěžila už popáté a letos jsem si vyzkoušela i bowling.
Jsem ráda, že nám Poruba nabízí zajímavé akce a že se o seniory stará,“ uvádí. S ní souhlasí i účastnice tenisového
klání Milada Valchařová: „Her se účastním od roku 2007 a atmosféra je vždy
úžasná.“ To Ladislav Chudárek byl na
sportovních hrách letos poprvé a hned
soutěžil ve čtyřech disciplínách. „Mezi
prvními jsem sice nebyl, ale v budoucnu
se chci sportu věnovat aktivněji. A příští
rok se v závodech umístím určitě lépe,“
věří si.
Akce, jejichž cílem je zapojení dříve
Krátce
Parkinsonici cvičí
každý čtvrtek
Cvičení, která zlepšují koordinaci
a předcházejí např. zkracování svalů, pořádá ostravský klub Parkinson
každý čtvrtek v 16:00 hodin v Centru volného času na Vietnamské ulici.
Mimo to klub organizuje nejrůznější
přednášky a akce. Například na sobotu 7. června připravil závody v netradičních sportovních disciplínách,
které zahájí v 10:00 hodin. Podrobnější informace na tel. č. 591 130 090
nebo 723 889 430.
Od lidovek k operetě
Jednou ze sportovních disciplín byl
bowling.
Foto: Martin Otipka
narozených do společenského života,
organizuje Poruba pravidelně. „Naším
přáním je, aby se jejich účastníci příjemně pobavili, setkali se s přáteli a navázali nové kontakty,“ uvádí místostarosta
Jan Dekický.
Vítězové Sportovních her pro seniory
budou reprezentovat městský obvod na
mezinárodních sportovních hrách, které
se budou konat v srpnu v Porubě. Na
tuto akci získal městský obvod dotaci
(jokr)
od statutárního města Ostravy.
Tabulka vítězů
disciplína
muži
ženy
šipky
Ladislav Mokrý
Miluška Šindelová
stolní tenis
Svatoslav Kendzior
Silvia Spěváčková
bowling
Zdeněk Mžik
Miroslava Russinová
tenis
Vladimír Kunčický
Jana Jasková
plavání
Ctirad Koudelka
Věra Pokorná
Nový občanský zákoník posílil
práva nemocných a postižených
Nový občanský zákoník přinesl začátkem roku 2014 změny pro lidi, kteří nemohou sami zastupovat svá práva, a pro
jejich opatrovníky. Od letošního roku lze
svéprávnost pouze omezit maximálně
na tři roky, a to v oblastech daných rozhodnutím soudu. Pokud soud nezahájí
řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti, uplynutím tříleté lhůty právní
účinky omezení zanikají.
V řízení o omezení svéprávnosti soud
určuje rozsah omezení opatrovance
a zároveň rozsah práv a povinností opatrovníka. V případě, že soud nenajde
vhodnou osobu, která by mohla být
opatrovníkem, jmenuje veřejného opatrovníka, kterým je zpravidla obec v místě bydliště opatrovance. „Mezi povinnosti opatrovníků patří dbát na ochranu
zájmů a práv opatrovance a zajistit jeho
potřeby. Opatrovník je také povinen
PRIO
každoročně vždy do 30. června vyhotovit vyúčtování správy jmění opatrovance
a toto vyúčtování doručit soudu,“ uvedla Alena Cwiková z oddělení sociálních
věcí porubské radnice.
Vedle institutu omezení svéprávnosti jsou nově upravena také podpůrná
opatření, která mají pomoci lidem potřebujícím pomoc. „Mezi tato opatření
patří zejména nápomoc při rozhodování
a zastoupení členem domácnosti. Obě
opatření musí schválit soud, nevyžadují
však soudní omezení svéprávnosti člověka, kterého se týkají,“ sdělila Alena
Cwiková.
S dotazy se opatrovníci osob omezených ve svéprávnosti mohou obrátit
na Okresní soud v Ostravě nebo na oddělení sociálních věcí odboru péče o občany Úřadu městského obvodu Poruba
(jokr)
na ulici Gen. Sochora.
Hudební dostaveníčko pro dříve narozené přichystalo na středu 11. června Kulturní centrum Poruba. Písně
různých žánrů posluchačům zahraje
na akordeon hudebník Honza Kuchař. Na programu jsou operní melodie, vídeňský valčík i oblíbené a známé lidovky. Pořad začíná v 15:00
hodin v Domě s pečovatelskou službou na Průběžné ulici. Vstup pro seniory je zdarma. Bližší informace na
tel. č. 596 940 851 (852, 854).
Zdravé zuby
Do Základní školy na ulici Ivana Sekaniny zavítaly budoucí zubní lékařky z Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, aby děti naučily správné dentální hygieně. „Studentky žákům vysvětlily, jak vzniká
zubní kaz, jaké problémy způsobují
nemocné zuby a jaká je nejlepší technika při čistění zubů kartáčkem. Přitom zjistily mezi dětmi velké rozdíly.
Některé děti výborně ovládají techniku a zuby mají jako perličky, ale jiné
péči zanedbávají a zubního lékaře
málo navštěvují. Proto měl tento preventivní program s praktickým nácvikem velký přínos,“ sdělila pedagožka
(jokr)
Ivana Jamborová.
Obřad vítání dětí
Pokud se chcete zúčastnit se svým
dítětem slavnostního obřadu vítání dětí, který každoročně pořádá porubská radnice, je dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, nezbytný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář
naleznete na webových stránkách
městského obvodu (https://poruba.ostrava.cz) nebo si ho můžete
vyzvednout na Matričním oddělení
a ve vrátnici ÚMOb Poruba na Klimkovické ulici. Bližší informace získáte
na tel. č. 599 480 422 nebo na e-mai(red)
lu [email protected]
11
PRIO
Kultura, sport a volný čas
Soutěžní turnaje
Sportovní akce pro děti a dospělé připravili zaměstnanci oddělení školství,
kultury a volného času porubské radnice v centrech volného času (CVČ).
V CVČ na ulici O. Jeremiáše se 4. června uskuteční Turnaj ve stolním fotbale,
na 9. června je připraven Turnaj ve stolním tenise a 23. června se mohou zájemci zúčastnit Turnaje v šipkách. CVČ
na Vietnamské ulici 16. června nabídne
příchozím Turnaj v ruských kuželkách.
Soutěže začínají vždy v 16:00 hodin.
KAM ZA KULTUROU
www.naseporuba.cz
Centrum volného času, Vietnamská
2. 6. 16:00 Malujeme skleničky – tvůrčí
dílna
Centrum volného času, O. Jeremiáše
18. 6. 16:00 Malujeme na zahradě
DPS ASTRA, I. Sekaniny
4. 6. 18:00 Valašské tance – vystoupení
folklorního souboru Kotek
Výstava kaktusů
DPS ASTRA, Průběžná
Prodejní výstavu kaktusů přichystalo na
4. až 6. června Středisko přírodovědců
na Čkalovově ulici. Různé druhy sukulentních rostlin bude možné zhlédnout
vždy od 9:00 do 17:00 hodin, pro zájemce je připravena poradenská služba
a pro děti znalostní kviz.
11. 6. 10:00 Zpívání pro štěstí – vystoupení žáků ZŠ A. Hrdličky
Muzejní noc v planetáriu
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy se 7. června připojí k Ostravské muzejní noci řadou projekcí v mobilním
planetáriu. To bude umístěno v nové
aule VŠB-TU Ostrava v místnosti NA2.
Zde budou od 17:00 do 23:30 hodin
probíhat každou půlhodinu projekce
fulldome pořadů, ukázky večerní oblohy v planetáriu nebo živě komentované cesty Virtuálním vesmírem. Pokud se
chcete některého z představení zúčastnit, je nutné se zaregistrovat v rezervačním systému akce na stránkách www.
ostravskamuzejninoc.cz.
Porubský hokej
ve fotografii
Galerie na schodech porubské radnice představí 23. června v 15:30 hodin
výstavu fotografií, které návštěvníkům
přiblíží porubský hokejový klub od jeho
vzniku až po současnost. „Tradice hokeje na Ostravsku sahá do dvacátých let
minulého století. Hockeyový club Poruba byl založen roku 1932 a své místo na
slunci si musel svými sportovními výkony vybojovat. Současný druhý nejslavnější ostravský celek – HC RT TORAX
Poruba 2011 – vychoval výborné hráče,
kteří se prosazují jak v české extralize,
tak v zámořské NHL,“ sdělil Lukáš Bajgar z hokejového klubu.
Výstava nazvaná Porubský hokej bude
k vidění do 25. července každý všední
den od 8:00 do 12:00 hodin a v pondělí
a ve středu také od 13:00 do 17:00 ho(jokr)
din.
Foto: Archiv HC RT TORAX Poruba
12
Kulturní centrum Poruba, Hlavní třída
15:00 Ekotvoření – tvůrčí dílna
(CVČ Vietnamská)
11. 6. 15:00 Od lidovek k operetě – vystoupení Honzy Kuchaře
(DPS Průběžná)
12. 6. 15:00 Dárek pro tatínka – tvůrčí
dílna (CVČ Vietnamská)
19. 6. 15:00 Čarování s barvami – tvůrčí
dílna (CVČ O. Jeremiáše)
5. 6.
Knihovna města Ostravy, L. Podéště
4. 6. 14:00 Čteme se sluníčkem – čtení
pro děti
18. 6. 14:00 Čteme se sluníčkem – čtení
pro děti
2.–30. 6.
Chtěl(la) bych být zpěvákem(čkou) – soutěžní kviz
2.–30. 6.
Hudba v naší knihovně – tematická výstava literatury
Knihovna města Ostravy, Opavská
26. 6. 14:00 Pozdě, ale přece – Den dětí
– soutěžní odpoledne
3.–23. 6.
Hudební pecky, vykopávky –
soutěžní kviz pro děti
2. 6.–31. 7.
Putování po Evropě – křížovka pro dospělé
Knihovna města Ostravy, Podroužkova
20. 6. 10:00 Šikulkové – setkání rodičů
a jejich dětí
17. 6. 15:00 Bingo – společenská hra
25. 6.
Knihovnický výlet: Záchranná stanice v Bartošovicích
2.–27. 6.
Prázdninové toulky – kviz
pro děti
13. 6.–11. 7.
Zelená je tráva – kviz k fotbalovému mistrovství světa
Knihovna města Ostravy, Vietnamská
4. 6. 10:00 Knihovníčci – setkání rodičů
a jejich dětí
11. 6. 10:30 Dopoledne s knihou
27. 6.–9. 7. knihovna bude zavřena
Hvězdárna a planetárium Johanna
Palisy
11. 6. 18:00 Co se můžeme dozvědět
z extrémního množství
dat, která po nás zůstávají?
(Ústav geoniky, Studentská)
18. 6. 16:00 Království prstenců
17:00 Na co kouká sova v noci?
18:00 Spanilá jízda Sluneční soustavou
(mobilní planetárium, Studentská)
Hlavní třída
7.–8. 6.
Karneval v ulicích
Galerie Ametyst, FNO, 17. listopadu
2. 6.–6. 7.
Vladimír Půlpán: Barvy
a tvary krajiny – fotografie
Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny
do 31. 12.
Olga Bubeníková: olej –
akvarel – pastel
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba,
Klimkovická
do 20. 6.
Paul Ryder: Pastel
23. 6.–25. 7. Porubský hokej – fotografie
Galerie VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu
2.–26. 6.
Sigmund Freud: včera, dnes
a zítra – snímky z fotografické soutěže
Knihovna města Ostravy, L. Podéště
do 25. 6.
Střední škola služeb a podnikání: Fotografie
Knihovna města Ostravy, Vietnamská
2.–27. 6.
Břetislav Závada: Tužka –
kresby
Změna programu vyhrazena.
Studenti oslavili květen poetickým odpolednem
Svou milostnou poezii, detektivní příběhy i horory představili ve středu
7. května studenti Obchodní akademie čtenářům Knihovny města Ostravy na Vietnamské ulici v literárně-hudebním pořadu Májové poetické
odpoledne aneb Čtení z tvorby našich
studentů. „Program připravili Petr Poloch, Kryštof Čeporan, Daniela Rychterová, Kristýna Kováčová a Veronika
Hráchová pod vedením učitelky Bronislavy Grebíkové. Kromě četby mohli
návštěvníci zhlédnout i ukázky ze školní akademie,“ uvedla Eva Chudejová
z knihovny na Vietnamské ulici s tím,
Foto: KMO Vietnamská
že podvečer zakončil kytarovým vystoupením spisovatel a režisér Milan
(jokr)
Šťastný.
Volný čas a sport
Junioři přivezli mistrovské tituly
Boxing club Poruba potvrzuje, že dokáže skvěle pracovat s mládeží. Na juniorském mistrovství republiky se do výsledků zlatým
písmem zapsali Daniel Gábor a Lukáš Dekýš.
Je mu šestnáct let a poličku na trofeje má už nyní řádně zaplněnou. Boxer Daniel Gábor má i přes nízký věk
už šest titulů mistra republiky. „Dokázal
jsem uspět v kategoriích kadetů, juniorů a v roce 2012 i mezi muži. Pak se ale
změnila pravidla a letos jsem mezi seniory startovat nemohl,“ uvedl Daniel
Gábor, který letos rozšířil sbírku „aspoň“
o juniorský titul, když ve váze do 56 kilogramů neměl konkurenci.
„Vítězství se ode mě očekávají, ale to
neznamená, že by to bylo jednoduché.
V reprezentaci boxuji ve váze do 52 kilogramů, na mistrovství republiky jsem
si vyzkoušel vyšší kategorii. Konkurence byla slušná, ale jsem rád, že i ve vyšší váze dokážu soupeře porážet,“ řekl
šestnáctiletý sportovec, kterého trenér
Miroslav Torač považuje za jeden z největších talentů současnosti. Mezi juniory se představí ještě příští rok, který
pokládá za přelomový. „Pak už přejdu
mezi muže a chci se co nejlépe připravit. Dělám pro to maximum a mimo školy trávím hodně času na trénincích. Na
nic jiného už v podstatě nemám čas,“
doplnil Daniel Gábor.
Naposledy v kategorii juniorů se představil další z porubských boxerů, Lukáš
Dekýš. A i on si z domácího šampionátu
odvezl titul, když uspěl ve váze do 60
kilogramů. „Je to už můj třetí titul, dvakrát jsem ještě skončil druhý. Loni byla
konkurence velká, letos to bylo slabší.
Ale pro mě je důležitější, že cítím zlepšení oproti minulému roku a mezi muže
Sportování na báňské
Poslední z jarních akcí, pořádaných
v campusu VŠB-TU Ostrava v Porubě v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu, je beachvolejbalový turnaj, který se koná v sobotu
7. června. Zájemci se mohou přihlásit do 6. června na stránkách Katedry tělesné výchovy a sportu VŠB-TU
Ostrava www.vsb.cz/713/cs v sekci
Sport – VSK, OMS 2014.
Stop Zevling
Lukáš Dekýš a Daniel Gábor se svými
trenéry.
Foto: Mojmír Krecl
snad půjdu připravený,“ poznamenal
Lukáš Dekýš.
Oba mladí boxeři mají zkušenosti i ze
seniorského boxu, oba nastupují v první
lize. „A ještě jsem v ní neprohrál. Věřím,
že v těchto výkonech budu pokračovat
i v dalších letech. Box mě neuvěřitelně
baví. Člověk bojuje sám za sebe, naučí
se disciplíně a hlavně se o sebe postarat,“ dodal Dekýš, který má stejný sen
jako jeho kolega. „Chtěli bychom se dostat na olympijské hry. Je to ještě daleko, ale věříme, že v budoucnu sítem
kvalifikace projdeme,“ shodují se oba
rohovníci.
Juniorskými tituly ale úspěchy Poruby nekončí. Ondřej Schilder si připsal cennou zahraniční zkušenost, když
v Albánii vybojoval remízu s největším
místním talentem. „Ondra sice nebyl vyhlášen vítězem, ale byl oceněn pohárem
za nejbojovnější a nejtechničtější výkon,“ uvedl trenér Miroslav Torač. (mot)
Světový pohár se pojede už pošesté
Největší sportovní akce na území
Poruby, World Inline Cup, se uskuteční 20. a 21. června na Hlavní třídě. Už
pošesté budou lidé moci vidět největší esa světového in-line bruslení v čele
s Francouzem Yannem Guyaderem, který bude obhajovat prvenství z loňského
roku.
„I pro letošní rok jsme připravili novinky. Tou největší bude společný závod
mužů a žen. Muži odstartují jen o čtyři
minuty později než ženy,“ uvedl organizátor akce Martin Plecitý. Proti Guyaderovi a dalším světovým esům se postaví
kompletní česká reprezentace. „V závodě žen se diváci mohou těšit zejména
na souboj obhájkyně prvenství Kateřiny
Novotné s Nicole Beggovou z Nového
Zélandu. Startovní listina dostane definitivní podobu až po předchozím závodě Světového poháru ve francouzském
Dijonu,“ řekl Martin Plecitý.
Hlavní třída ale nebude patřit jen
elitě. Bohatý program začne v pátek
20. června Večerní jízdou. Loni si toho-
PRIO
Světoví bruslaři se utkají na Hlavní třídě 21. června.
Foto: Martin Otipka
to volného bruslení užilo více než dva
tisíce bruslařů. „Sobota pak bude patřit i in-line bruslařům všech věkových
i výkonnostních kategorií; připraveny
budou závody dětí na jeden a tři kilometry, oddělené hobby a open závody
a vrcholem samozřejmě bude závod
Světového poháru na trati 33,5 kilometrů dlouhé, který odstartuje ve 14 hodin,“
(mot)
dodal Plecitý.
Poruba se 28. června stane místem
sportovního festivalu Stop Zevling
Tour, který se letos koná v Praze, Plzni a Ostravě. Sportovní nadšenci se
mohou přihlásit do turnajů ve fotbale, streetballu, nohejbalu, ve hře pétanque a do olympiády žen, jež se
uskuteční ve Sportovním areálu Poruba na Skautské ulici. Nesponzorovaným skate závodníkům jsou určeny
závody Lakai rides on Ambassadors
ve skateparku u biskupského gymnázia na ulici K. Pokorného. Organizátoři akce nezapomněli ani na malé
návštěvníky, na které čeká trampolína a soutěže. Vstup na akci je zdarma, bližší informace o akci najdete
na www.stopzevling.cz.
Porubské mažoretky míří
na mistrovství republiky
Členky porubského týmu Mažoretky Elité se intenzivně připravují na
červnové mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V kvalifikačních kolech šampionátu předvedly své umění a získaly řadu cenných
kovů a titulů. Do semifinále vstupovaly jako favoritky. A domů si odvezly titul Mistryně a Vicemistryně semifinále MČR 2014. Už 14. a 15. června
na ně čeká finále mistrovství České
republiky. „Kromě pódiových skladeb
a sóloformací se představíme v disciplíně defilé, kdy je úkolem soutěžících projít s choreografií trasu 100
metrů. Tato choreograficky náročná
kategorie patří k našim oblíbeným
disciplínám. Loni jsme se na mistrovství republiky umístily s defilé na druhé příčce a se stejnou skladbou jsme
na mistrovství světa vybojovaly páté
místo,“ uvedla Karin Wronová z porubského týmu mažoretek.
Prázdninové kempy
Sdružení Swanky zorganizovalo na
letošní prázdniny příměstské tábory,
ve kterých se děti mohou zdokonalit
nebo naučit jezdit na in-line bruslích
a hrát tenis. Pro ty, kteří milují rytmus
a tanec, je připraven taneční kemp,
který povede profesionální tanečnice a fitness trenérka Zuzana Volejníková. Bližší informace na stránkách
www.swankyprazdniny.cz nebo na e(jokr)
-mailu [email protected]
13
Historie
PRIO
Význam porubského Sokola
přesahoval hranice obce
Porubský Sokol byl v Porubě založen před 120 lety jako druhá sokolská jednota ve Slezsku. Jejím cílem bylo šířit mezi lidmi vlastenecké uvědomění a pěstovat u svých členů tělesnou zdatnost.
Jeho členy nebyli jen místní. Do Poruby docházeli i lidé z Klimkovic, Vřesiny, Svinova, Polanky nebo Krásného Pole.
Sokolovna byla postavena v roce 1901.
Foto: Archiv ÚMOb Poruba
S nápadem na založení tělocvičné
jednoty v Porubě přišel v roce 1894
mladý učitel Jan Dedek. Podle kronikáře Sokola to byl „návrh na tu dobu
dosti odvážný.“ Německé úřady nebyly
sokolským jednotám nakloněny a řada
obyvatel neměla pro cvičení pochopení. Vždyť „spolek Sokol vyžaduje mnohé oběti a vydání na nářadí, kroje atd. ...
Mnozí také namítali, že sokolské cvičení nemá na vesnici významu, poněvadž
mladíci dosti se zdržují na vzduchu
a cvičí tělo tělesnou prací na poli nebo
v dílnách. Než přes tyto a jiné námitky
a pochybnosti zvítězil cit národní a myšlenka pokroku, a tak vlivem Jana Dedka
a za souhlasu nadučitele Josefa Bárty,
starosty obce Antonína Besty, Ambrože
Zdražily, Josefa Tichého a jiných došlo
v červenci r. 1894 ku založení tělocvičné
jednoty Sokol v Porubě.“
Zřizovací výbor se však sešel už
10. června, aby schválil stanovy spolku,
jehož „účelem jest povznesení tělesných
a mravních sil v lidu českém.“ Na ustavující valné hromadě 15. července 1894
bylo napočítáno 40 lidí, z toho 19 místních a 21 z okolních obcí.
Hned po založení jednoty začali Porubští cvičit v hostinském sále se souhlasem majitele hostince Františka Švidernocha i nájemce hostince Josefa
Rokyty, který slíbil, že místnost bude
vytápět a osvětlovat. Ale „hostinský
Josef Rokyta se k jednotě nepříznivě
choval“, proto asi rok sokolové cvičili ve
stolařské dílně Ignáta Blažeje. „A tak se
scházeli členové jednoty večer do dílny, kterou po práci učni uklidili, ku cvičení a zábavě. Cvičilo se pilně, zvláště
na nově zakoupeném koni. Po cvičení se
rozproudila milá zábava, kořeněná zpěvem sokolských písní a hojnými vtipy.“
Už od začátku byli členové Sokola
velmi aktivní. Pravidelně cvičili dvakrát
týdně, účastnili se veřejných cvičení,
pořádali výlety, přednášky, Mikulášské
zábavy a plesy. Zřídili rovněž spolkovou
knihovnu a hráli divadlo. První představení sehráli v roce 1895. Lidová operetka s názvem Lucifer, čili zázračný elixír,
přilákala do sálu Švidernochova hostince i návštěvníky z širokého okolí.
Nejvýznamnější událostí prvních let
činnosti Sokola bylo vybudování sokolovny. Postavena byla během čtyř měsíců a její slavnostní otevření se uskuteč(jokr)
nilo v říjnu 1901.
Prameny: Kronika obce Poruby
Kronika Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Porubě
Z porubských kronik
• Roku 1947 byla štěrkována a válcována okresní silnice Svinov–Vřesina.
Bohužel nedošlo pro finanční nedostatky obce k asfaltování, jež prosazoval místní národní výbor jako boj
proti prachu. Vyštěrkovány a opraveny byly i důležité cesty porubské
z podpor ministerstva zemědělství.
• Není sice obavy, že dojde v blízké
budoucnosti k třetí světové válce, ačkoliv mírová jednání procházejí velmi zdlouhavě s mnohými rozčileními
mezi vítězi nad fašismem, ale národní
opatrnost velí býti pohotovým a připraveným na všechny politické události. Celý národ učí se kolektivně
už v míru bránit se proti možnému
novému nepřátelskému útoku. Proto byl i v Porubě ustaven svaz brannosti, jehož vedením byl ustanoven
Adolf Sladký, poručík v záloze. Jemu
pomáhá sbor místních záložních důstojníků, aspirantů a poddůstojníků.
Práce však vykonal sbor národní bezpečnosti málo.
• Dne 25. října 1947 navštívila naši
obec čtyřčlenná delegace národního
výboru kmotrovského města Kutné
Hory. Byla uvítána a pohoštěna v hasičském domě, kde předala nám dalších 25.000.- Kčs kmotrovské podpory, 10.000.- Kčs a 20 kg čokoládových
bonbonů na vánoční nadílku potřebným žákům zdejší školy. Přátelská
schůze s místním národním výborem
a jinými samosprávnými korporacemi
porubskými byla konána večer v sokolovně, odkud byli naši milí hosté
pozváni na svatební taneční zábavu
do lidového domu, kde se radostně
pobavili se svými vděčnými chráněn(jokr)
ci.
Pramen: Kronika obce Poruby
PORUBA KDYSI A DNES
V budově pod kostelem sv. Mikuláše sídlila až do 50. let 20. století škola. V současnosti jsou zde soukromé firmy. (Fotografie pocházejí z 20. let 20. století a z roku 2013.)
Foto: Archiv ÚMOb Poruba a Prokop Jirsák
14
Zábava
Červen v porubské historii
PRIO
Vyhodnocení soutěžního kvizu o Porubě
20. červen 1953
Ze správných odpovědí na otázky soutěžního kvizu o Porubě
jsme vylosovali odpověď Petra Langera, který získává keramickou sadu hrnků. Zbyněk Dvořák, Hana Holoubková a Milan
Rickl obdrží prezentační předměty Poruby.
U silnice směrem na Svinov byla zbourána kaple, kterou
dal vybudovat správce velkostatku Švidrnoch v roce 1841.
Kaple se nacházela v místě zvaném Slaný důl, mezi dnešní
Dělnickou ulicí a Sportovním areálem Poruba.
Správné odpovědi na zadané otázky zní:
25. červen 1956
1.
Porubu navštívil prezident Antonín Zápotocký.
2.
3. červen 1961
Porubu postihla silná bouře s lijákem. Ve 14:00 hodin byla
tma jako večer a příval vody byl tak velký, že ji kanály nestačily odvádět. Na mnoha místech vozovek a chodníků
poté zůstaly nánosy bahna.
3.
3. červen 1968
6.
Byla zavedena vnitroobvodová autobusová linka č. 40 ze
sedmého obvodu k Obvodnímu národnímu výboru v Porubě-vsi, která jezdila v pětačtyřicetiminutových intervalech.
7.
8.
11. červen 1968
U příležitosti výstavy Ostrava 68 navštívil Porubu prezident republiky Ludvík Svoboda se svým doprovodem. Během svého zastavení na Alšově náměstí, kde byl přivítán
zástupci politických a společenských organizací, se zapsal
do pamětní knihy a poté se měl odtud vydat na procházku
ke kruhovému objezdu. Uvítání porubskými občany bylo
ale tak spontánní, že ji nemohl realizovat a nastoupil zpá(jokr)
teční cestu do Ostravy.
Pramen: Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik
Doplňovačka
V 50. letech 20. století byl v Porubě vypínán dvakrát denně od 7:00 do 9:00 hodin a od 17:00 do 19:00 hodin elektrický proud. Podle kronikáře „vypínání prováděla elektrárna
z úsporných důvodů, poněvadž výzvy k šetření proudem nebyly v domácnostech dodržovány. Vypínání proudu vzbuzovalo provozní potíže v národním podniku Delta, na staveništi
hornického sídliště, v prodejnách, v národní škole a v hostincích při schůzích. Soukromé osoby neměly práva vyjadřovat
svou nelibost, poněvadž byly samy vinny na vypínání převelikou spotřebou proudu v domácnostech, že bylo pak třeba
(jokr)
přistoupit k (viz tajenka) opatřením.“
Pramen: Kronika obce Poruby
2
3
4
Pojmy známé i neznámé
Breviář
Církevní význam slova breviář nebo přesněji liturgie hodin
znamená soubor modliteb, které se v určené časy během
dne modlili klerici a řeholníci, ale někdy se k nim přidávali
v soukromí i ostatní věřící. Breviář se skládal ze zpívaných
nebo recitovaných žalmů a z biblických čtení. Protože pro
každý den byly určené jiné žalmy, zaznamenávaly se do
knih, kterým se říkalo rovněž breviář nebo brevíř. Breviáře
byly nejrozšířenějším typem středověkého církevního rukopisu.
Jupka
Jupka, nebo také kajda či kacabajka, jsou názvy pro ženský
krátký kabátek, který se jako součást lidového kroje používal do druhé poloviny 19. století. Sahal pod pas, u krku
míval malý stojatý límeček. Měl dlouhé úzké rukávy, někdy
nahoře nabírané, a zapínal se vpředu na knoflíky. Krátkých
ženských kabátků byla celá řada. Lišily se od sebe zdobením i detaily ve střihu a často měly různá nářeční pojmenování.
Kamizola
Doplňte: 1. výrobek; 2. usilovně hledati; 3. jednoduché lůžko
z prken; 4. úzké a hluboké horské údolí; 5. neobývaná krajina;
6. člověk s nezvyklým chováním; 7. prosebný průvod věřících;
8. převedení do jiného jazyka; 9. zdržovat se (někde); 10. jméno zakladatele prvního českého panovnického rodu.
1
4.
5.
Symboly městského obvodu Poruba jsou heraldický znak
a prapor.
V letošním roce slaví TJ Sokol Poruba 120. výročí svého
založení.
Městský obvod se dělí na katastrální území Poruba a Poruba-sever.
V porubském šestém obvodu je ulice Pavlouskova.
V Porubě působí Střední odborná škola ochrany osob
a majetku.
Při příležitosti 20. výročí sametové revoluce byla u kruhového objezdu na Hlavní třídě vysazena lípa srdčitá.
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba má 45 členů.
Titulem Dům roku 2013 byla oceněna budova Concept
(jokr)
house na Opavské ulici.
5
6
7
8
9
10
Krátké mužské kabátce se nosily už od středověku. Kamizola měla jednoduchý střih s dlouhými rukávy a oblékala se přes košili a vestu. Jedinou její ozdobou bylo jedno nebo dvouřadové zapínání, výjimečně drobná nášivka.
V některých krajích nosili kamizoly pouze svobodní muži,
jinde je oblékali i starší a ženatí. Dnes se můžeme setkat
s loveckou či mysliveckou kamizolou. Jde o sako nebo častěji vestu bez rukávů.
Kodex
Kodex je ručně psaná středověká kniha, jejíž název byl odvozen z latinského codex (špalek). Knihy vznikaly tak, že
se složené pergamenové dvojlisty svázaly do kožené nebo
jiné vazby. Kodexy vznikaly ve skriptoriích (dílny písařů
a iluminátorů), která působila jako součást klášterů a kapi(jokr)
tul.
Pramen:
Alena Vondrušková: Jařmo, parkán, trdlice aneb Výkladový slovník
historických pojmů, které upadají v zapomnění
Tajenka: drastickým
Vydává SMO-ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. IČ: 00845451. Povoleno MMO pod r. č. 28/91–PP.
Redakční rada: šéfredaktor Ing. Lumír Palyza, členové rady: Ing. Václav Bukovský, Jan Dekický, Václav Havel, Petr Jedlička,
Bc.et Bc. Jana Končítková, Hana Kremerová, Ing. Petr Mihálik, Martin Otipka, Ing. Vít Vládík, Ph.D. Kontakt na redakci:
tel.: 599 480 291–293, e-mail: [email protected] Grafika: Lucie Petrová. Kontakt na inzerci: Marcela Černíková, tel.: 734 580 095,
e-mail: [email protected] Vychází zdarma jedenáctkrát ročně v nákladu 35 000 výtisků. Vydáno 2. 6. 2014.
15
Inzerce
PRIO
VYZKOUŠEJTE SI,
JAKÝ MODEL ŠKODA
VÁM NEJLÍP SEDNE
Přijďte na Dny testovacích jízd ŠKODA a hrajte
o nový vůz Rapid Spaceback na celý rok zdarma.
Vyzkoušejte si kterýkoli model a přesvědčte se, že značka ŠKODA
je ztělesněním prostoru, pohodlí a stylu pro všechny generace.
Zúčastněte se Dnů testovacích jízd ŠKODA přímo ve vašem městě
a užijte si spoustu zábavy a soutěží o ceny. Vyhrát můžete i nový
model ŠKODA Rapid Spaceback na celý rok zdarma!
KDY: 21. 6. 2014
KDE: Ostrava Poruba, Hlavní třída
testovacijizdyskoda.cz
SC-340247/4
Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km
AUTOCENTRÁLA s.r.o.
Třebovická 5534
722 00 Ostrava Třebovice
Tel.: 725 382 311
[email protected]
SC-340247/5
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
16
Download

Červen 2014 - Poruba