časopis pro váš volný čas
Jihočeský
InzertSpeciá
ročník V.
Zajímavosti z našeho regionu,
tipy na zajímavé nákupy, daňová,
a motoristická poradna, anekdoty,
č. 8/2014
měsíčník
Listopad
2014
křížovka, vaše nejlepší recepty...
Nově otevřená a JEDINÁ PRODEJNA
JNA
A
v jižních Čechách
Adresa prodejny: Husova 43/624, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Provozní doba: PO–PÁ 8.00–12.00 13.00–17.00, Sobota zavřeno
Strana 2
Listopad 2014
Listopad 2014
Strana 3
Pronájem nezařízeného bytu
1+kk se sklepem na Lidické
tř. v ČB. Celková výměra bytu
je 25,6 m2. V bytě je nová kuchyňská linka bez spotřebičů.
Velmi pěkná nová koupelna se
sprchovým koutem a přípravou
na pračku. Možnost pronájmu
parkovacího stání v uzavřeném
dvoře. Provize RK 1 měs. nájemné a 2 měs. kauce. Jen dlouhodobý pronájem min. 1 rok. Cena:
4.500 Kč/měs. (bez energií). KORUNA RK, tel.: 775 666 733


Prodej nového bytu 3+kk s balkonem, Vrbenská, ČB, 1. patro
zděné novostavby s výtahem
v klidné lokalitě Suché Vrbné.
Plocha bytu 97 m2, osobní vlastnictví. Cena: 3.022.230 Kč, KONabízíme k prodeji nový byt RUNA RK, tel.: 775 666 733
2+kk s lodžií, v ulici VrbenProdej nového bytu 4+kk s balská, České Budějovice, 1. patro 
zděné novostavby s výtahem. konem a lodžií, Vrbenská, ČB, 1.
Byt se nachází v klidné lokalitě patro zděné novostavby s výtaSuché Vrbné. Plocha bytu 75 hem v klidné lokalitě Suché Vrbm2, osobní vlastnictví. Cena: né. Plocha bytu 104 m2, osobní
2.322.410 Kč. KORUNA RK, tel.: vlastnictví. Cena: 3.293.643 Kč.
775 666 733
KORUNA RK, tel.: 775 666 733
měsíc (bez energií). KORUNA 1 rok. Provize RK 1 měs. nájemné,
RK, tel.: 775 666 733
2 měs. kauce. Cena: 10.000 Kč/
měs. (bez energií). KORUNA RK,

Pronajmu byt 2+1 v přízemí ve
tel.: 775 666 733
staré zástavbě na okraji Strakonic, zeleň, event. kousek dvorku, možnost renovace bytu na
náklady nájemce. Seniorka. Tel.:

Pronájem bytu 2+kk na Lidické 720 637 646
tř., ČB, 2. patro zděného domu
bez výtahu. Celá budova prošla Pronájem nezařízeného bytu
kompletní rekonstrukcí. V bytě 2+1 s terasou, sklepem a koo celkové výměře 86 





Prodej rodinného domu se
je zařízená kuch. linka (el. trou- morou
2
ba, digestoř, var. deska, myčka). m v Nové ul. ve zděném domě zahradou a garáží v Dolním BuPlocha bytu 63 m2. Cena: 9.100 s výtahem v ČB. V kuchyni je kovsku. Podsklepený přízemKč/měs., cena je uvedena bez zařízená kuchyňská linka. Byt ní RD s obytným podkrovím.
energií. KORUNA RK, tel.: 775 má vlastní plynové vytápění. Jedná se o původní dřevostavJen dlouhodobý pronájem min. bu domu po kompletní rekon666 733
1 rok. Provize RK 1 měs. nájemné strukci v r. 2008. V suterénu
Pronájem bytu 2+kk s tera- a 2 měs. kauce. Cena: 8.500 Kč/ domu se nachází garáž, prádelsou, sklepem, garáž. stáním měs. (bez energií). KORUNA RK, na a dílna. V domě je byt 3+kk
a výtahem ve zděném domě tel.: 775 666 733
a zimní zahrada. Dům je vytáU Lučního jezu v Českých BuPronájem bytu bez zařízení pěn plynovým kotlem. Cena:
dějovicích. Byt je nezařízený,
3+1 s terasou, sklepem a ko- 1.900.000 Kč. KORUNA RK, tel.:
nachází se ve 3.NP a má celkomorou o celkové výměře 95 775 666 733
2
vou výměru 62 m . V domě je
m2 v Nové ul. ve zděném domě
instalovaný kamerový systém

Prodej RD 3+1 (možno rozdělit
s výtahem v ČB. V kuchyni je
a o úklid se stará specializovazařízená kuchyňská linka. Byt na 4+1) před dokončením rekonná firma. Provize RK činí 1 měs.
má vlastní plynové vytápění. strukce, Ševětín. Nová elektronájemné, 2 měs. kauce. Cena:
Jen dlouhodobý pronájem min. instalace, podlahy (čistý beton),
9.500 Kč/měsíc (bez energií).
1 rok. Provize RK 1 měs. nájemné, rozvod plynu a topení, plynový
KORUNA RK, tel.: 775 666 733
2 měs. kauce. Cena: 10.000 Kč/ kotel (stačí osadit), rozvod vody,
střecha včetně izolace, okna,

Pronájem bytu 2+kk s terasou, měs. (bez energií). KORUNA RK,
koupelny atd. Za domem je zatel.:
775
666
733
sklepem, garáž. stáním a výtahrada. Dům je před dokončením.
hem ve zděném domě U Lučního Pronájem bytu bez zařízení
Doporučujeme! Cena: 1.550.000
jezu v ČB. Byt je nezařízený, na- 3+1 s terasou, sklepem a koKč. KORUNA RK, tel.: 775 666
chází se ve 3.NP a má celkovou morou o celkové výměře 95
733
2
2
výměru 62 m . V domě je instalo- m v Nové ul. ve zděném domě
vaný kamerový systém a o úklid s výtahem v ČB. V kuchyni je 
Prodej činžovního domu, Lidicse stará specializovaná firma. zařízená kuchyňská linka. Byt ká tř., ČB. Dům disponuje 4 byty,
Provize RK činí 1 měs. nájemné, má vlastní plynové vytápění. 1 nebyt. prostorem a velkou pů2 měs. kauce. Cena: 9.500 Kč/ Jen dlouhodobý pronájem min. dou. Přízemí: byt 2+1 a nebytový
Strana 4
Od 2. éervna bude zahájen pąedprodej abonentek
St 12. 11. 2014 / 20:00 / Autorské čtení /
na celý cyklus étyą koncertč v cen÷ 880 Ké. PąedPták napsal knížku
prodej vstupenek na jednotlivé koncerty bude zaFolk Team (Hudební pořad) / 12. 11. 2014 /
hájen 2. záąí.
Autorské étení Ptáka a jeho literárních kolegč pąi
Malá scéna v 19 hod. (Koncert z folkového
pąíležitosti kąestu knihy PRAVOU RUKOU VERŠE
cyklu „Na návštěvě u Nezmarů“)
Zdroj: http://www.metropol-cb.cz
PÍŠU – LEVOU TI DöLÁM DOBĄE.
Tąetí podzimní zastavení „Na návšt÷v÷ u Nezmarč“
Slyšet bude KUBA KAJBAR, HUMRČV SOUL, PTÁK
se uskuteéní s brn÷nskou kapelou Folk Team.
a speciální host GRETA SPEONY.
HIGHWAY 61 – Blues club
Od 2. éervna zahájen pąedprodej abonentek na celý
Vstup volný.
České
Budějovice
cyklus étyą koncertč v cen÷ 880 Ké. Pąedprodej
vstupenek na jednotlivé koncerty bude zahájen
Čt 13. 11. 2014 / 20:00 / Trio de Compostela
Čt 6. 11. 2014 / 20:00 / Rokenrola
2. záąí.
& Petit Comité
(Praha, rock)
1.Trio
de
Compostela:
Aékoli název je špan÷lský,
Kapela funguje cca 4 roky, élenové mají zkušenosti
Miro Žbirka: Vánoční Best of Video Tour
jedná se o éechy, kteąí hrají éeské, anglické, chors
pčsobením
i
v
jiných
kapelách.
Repertoár
tvoąí
(Hudební pořad) / 13. 11. 2014 /
výb÷r cover verzí skladeb domácích i zahraniéních vatské a špan÷lské písn÷.
Společenský sál v 19 hod.
2.Petit Comité: Je seskupení jihoéeských biologč,
rockových a R&B legend.
kteąí pochází z rčzných konéin sv÷ta a spojuje je
Miro Žbirka se po n÷kolikam÷síéní odmlce vrací s
náklonost k hudb÷. Svým vlastním stylem hrají pąePá 7. 11. 2014 / 21:00 / Bill Barrett & Ryan
novým koncertním projektem nazvaným Vánoéní
vzatý repertoir, pąevážn÷ soul, blues a bosa novu.
Donohue (USA, blues)
Best of Video Tour.
Mediálními partnery koncertu jsou Rádio Impuls,
Duo Bill Barrett a Ryan Donohue pąináší unikátní
Pá 14. 11. 2014 / 21:00 / Štěpán Markovič
Deník a TV Prima. Zaéátek pąedprodeje vstupenek
sm÷s blues a jazzu. Bill patąí mezi jednoho z nejdo& Gypsy Groove(ČR, jazz, funky)
25. srpna.
konalejších hráéč harmoniky na sv÷t÷. Ryan strávil
mnoho let v New Orleans studiem koąenč americké Kapelu tvoąí zakládající élenové oblíbené romské
hudby. Duo pąedkládá zvuk ponoąený do tradiéního funky soul kapely Gulo èar. Mezi výrazné poéiny
DAVID KOLLER UNPLUGGED 2014
blues a uréit÷ pot÷ší všechny hudební fanoušky.
Gulo èar patąí i spolupráce s Dougem Wimbishem;
(Hudební pořad) / 03. 12. 2014 /
jejich spoleéné album získalo v roce 2003 cenu AnSpolečenský sál v 19 hod.
d÷l za nejlepší desku v kategorii world music.
So 8. 11. 2014 / 20:00 / Benefiční koncert /
David Koller, élen znovuzrozené skupiny Lucie, vyKill the Dandies!, Houpací koně,
ráží na podzim na své samostatné a jedineéné akusLaďa Baďa Latka
So 15. 11. 2014 / 20:00/ Parní Wanna
tické turné, v rámci kterého zavítá pąed Vánocemi
(Český Krumlov, rock)
1.Kill The Dandies! patąí mezi n÷kolik málo domádo Metropolu. A bude se na co t÷šit !!!
Ceny vstupenek 420 a 450 Ké. Zaéátek pąedprodeje cích rock’n’rollových kapel, které si zvládly vybudo- Kapelu Parní Wanna založili v roce 2009 Jan Mat÷j
Krnínský a Roman Špilínek. Název vymyslel Martin
vat nezam÷nitelný výraz a image.
vstupenek 9. éervna.
2.Houpací kon÷ jsou kapela z Ústí nad Labem, která Janás, kontrabasista skupiny Paraván, kde dodnes
pčsobí Jan Mat÷j Krnínský jako zp÷vák a kytarista.
hraje od roku 1991.
Petr Rímský a Přelet MS (Hudební pořad) /
3.Láòa Baòa Latka je éeskobud÷jovický písnié- Parní Wanna je parafrází na název Paraván. Význa15. 12. 2014 / Malá scéna v 19 hod. /
káą.Na jaąe roku 2002 si poprvé zahrál veąejn÷ s mov÷ vyjadąoval obavu, zda budou mít pánové v
Koncert z folkového cyklu „Na návštěvě
undergroundovým seskupením Bavato band, poté našem v÷ku, s „drobnými“ vanami zpčsobenými
u Nezmarů“
následovalo n÷kolik krásných hravých let s kapelou popaąováním po nálevnách, ješt÷ páru uvést na
Petr Rímský je svérázný písniékáą, v jehož projevu Lesem se nesem a nakonec se vrátil k tomu, co mu sv÷t rockový projekt.
se krom÷ folku mísí zejména prvky šansonu, jazzu sedí nejlépe - písniékáą s kytarou.
Ne 16. 11. 2014 / 20:00 / Výroční koncert
a blues. Vynikající a nápaditý kytarista s jedineék 17. listopadu - Magma & Pedál & Rozkrock
Po 10. 11. 2014 / 20:00 / Blues Jam Session
ným hráéským projevem. Spolupracoval s ąadou
významných éeských osobností jakými jsou napą. Zváni jsou všichni s nástroji i bez nich. Vstup volný. 1.Magma: Repertoár tvoąí z éásti “oprášené” pecky
V÷ra Martinová, Janek Ledecký, Karel Kryl, Karel
z dob Petra Koláąe, z éásti nové vlastní v÷ci a vše
Plíhal, Jaromír Nohavica a dalšími. Jako hosté v
doplÿují v÷ci pąevzaté (Living Colour, Lenny KraviÚt 11. 11. 2014 / 20:00 / Georg Schroeter
koncertu vystoupí Pąelet MS.
tz, Reef, Van Halen atd.).
& Marc Breitfelder (Německo, blues)
2.Pedál: Repertoár tvoąí pąevzaté skladby (Beatles,
Pąelet MS je trio dam, které vzniklo pąed šesti lety
jako kvarteto a dneska pčsobí jako trojice ve slo- Vít÷zové International Blues Challenge (Memphis, Jiąí Schellinger, Judas Priest, Iron Maiden, ZZ Top,
žení Jana Ježková, Romana Žežulková a Romana USA) v roce 2011. Kapela vychází z bluesových Deep Purple) i vlastní tvorba.
3.Rozkrock: éeskobud÷jovická rocková legenda.
standardč.
Tomášková.
Metropol České Budějovice
Listopad 2014
St 19. 11. 2014 / 20:00 / Element (Český
Krumlov, rock’n’roll)
Kapela Element z èeského Krumlova vznikla v roce
2009. Hlavním prodem tvorby kapely je rock‘n‘roll
ve staré dobré podob÷. Vzorem kapely je Elvis, Jerry Lee éi Little Richard. Tak aċ žijte ROKENROL!
Pá 21. 11. 2014 / 21:00 / Krausberry
(Česká republika, blues)
Blues-rocková skupina založená zp÷vákem Martinem Krausem v roce 1984 poté, co opustil skupinu
Bluesberry. Koncertní projev kapely stojí na rtuċovitém Krausovi, jemuž se díky jeho neustálému pohybu po pódiu, zaéalo brzy ąíkat „éeský Mick Jagger“.
So 22. 11. 2014 / 20:00 / Warhawk
& host (power metal, České Budějovice)
Kąest druhé desky „War of Memories“ power-metalové éeskobud÷jovické kapely Warhawk. Warhawk se po 4 letech vrací na místo kde prob÷hl kąest
debutové desky „Depth of your Soul“.
St 26. 11. 2014 / 20:00 / Just & hosté
(Kaplice, rock)
Spoleéný koncert kapel D÷tský pokojíéek, Marek
Jelínek a Mimosféry a Just.
Čt 27. 11. 2014 / 20:00 / Le Beng
(České Budějovice, funk-schlager)
Nov÷ vzniklý projekt élenč FUNKY PARLIAMENT a
Milana „Tesárka“ Kanaloše z kapely Tabasco.
Pá 28. 11. 2014 / 21:00 / Hot Lips
(Polsko, blues, Boogie Woogie, Swing)
Kapela vznikla po n÷kolika letech hledání ideálního
složení. Jádro tvoąí tąi zp÷vaéky, které jsou, díky
svým výjimeéným hlasovým schopnostem, s to
navodit atmosféru 40., 50. a 60. let...
So 29. 11. 2014 / 20:00 / Mustang Bluesride
(Česká republika, blues-rock)
Rock´n´rollová a bluesová show v podání ostąílených jihoéeských muzikantč.
Zm÷na programu vyhrazena.
Zdroj: www.club-highway61.unas.cz
Listopad 2014
prostor. Patro: 2 byty 2+1 a gar- ní a elektřina. Osazeno plechovýsoniéra. Cena: 5.500.000 Kč. KO- mi vraty s možností dodělání dálRUNA RK, tel.: 775 666 733
kového otevírání. Cena: 287.615
Kč. KORUNA RK, tel.: 775 666 733
Pronájem prodejny v přízemí v OD Koruna, Nám. Svobody, Vodňany. Celková plocha
54,7 m2. Přístup do prodejny
přímo z náměstí. Bezproblémové zásobování. Kauce 2 měsíční
nájemné. Cena: 11.000 Kč/měs.
KORUNA RK, tel.: 775 666 733
Prodej pozemku pro výstavbu RD, 1.999 m2, Hamr, Chlum
u Třeboně. Na hranici pozemku
k dispozici kanalizace a elektřina. Zdrojem pitné vody je vlastní
studna na pozemku. V obci je
autobusová zastávka, vlak vzdáProdej garáže pro osobní au- lený 3 km – obec Majdalena.
tomobil, Vrbenská, ČB. Plocha Cena: 300 Kč/m2. KORUNA RK,
garáže 17,5 m2. Zavedeno osvětle- tel.: 775 666 733
Strana 5
Prodej pozemku pro výstavbu
RD, 3.082 m2, Spolí u Třeboně. K dispozici přípojka plynu,
elektřina, vodovod cca 30 m,
nutné vybudovat ČOV. Cena:
1.200.000 Kč. KORUNA RK, tel.:
775 666 733
šumaví o celkové výměře
3.230 m2. Budova je ve špatném technickém stavu. Na pozemku je možná výstavba, která je jinak v této oblasti značně
omezena stavební uzávěrou.
Možnost připojení na sítě –
elektřina, voda, kanalizace.
Prodej pozemku o výměře
Cena: 900.000 Kč/obj. KORU2
1.876 m na okraji obce Lišov.
NA RK, tel.: 775 666 733
Pozemek se nachází v průmyslovém areálu, je přístupný po
asfaltové komunikaci. K dispozici: elektřina, plyn, kanalizace,
vodovod, telefon. Pozemek je
vhodný pro výstavbu skladové
či výrobní haly. Cena: 1.100 Kč/
m2. KORUNA RK, tel.: 775 666

Pronajmu kousek zahrádky na
733
okraji Strakonic, vítána možnost
rodej pozemku se stavbou tam uskladnit zahradnické pov obci Bližná u Černé v Po- třeby. Tel.: 720 637 646

Prodám levně kvalitní počítač
AMD Athlon ™ X2 Dual Core,
processor BE 2300, 2GHz, 1GB
RAM, MS Windows XP Home
Edition (originál), cena 1.300
Kč. + monitor Samsung SyncMaster 710N (MagicTune,
MagicBright,
MagicSpeed),
špičkový stav – 1.600 Kč. Tel.:
777 248 977

Nabízím k prodeji jeden z nejkvalitnějších zvlhčovačů vzduchu a pračky vzduchu v jednom
– Winix WSS-170 za skvělou
cenu. Bezúdržbový provoz, jež
Strana 6
Listopad 2014
Václavská 103, J. HRADEC
Tel.: +420 608 466 766
www.kolazhradce.cz
PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
PŘESTAVBY NA ELEKTROKOLA
ZVÝHODNĚNÉ CENY NA
VŠECHNY SETY!
REVOLUČNÍ NOVINKA
V PŘESTAVBÁCH –
250W/36V středový
motor 8FUN skladem!
Provozní doba:
Po–Pá 8:30–12:30 13:00–17:00
So
9:00–11:00
Listopad 2014
Strana 7
nevyžaduje žádnou výměnu filtrů, řadí tento přístroj mezi ty
nejlepší na trhu. Kontaktujte mě
na [email protected]
Prodám eGo-T – elektronické
cigarety / 1100mAh / černé /
2ks, jednu pouze vyzkoušenou,
druhou zcela novou, nikdy nepoužitou, krabičku Vaporizerů,
2x náplň Camel, nabíječku, vše
2x VÁNOČNÍ
DÁREK za
cenu
jednoho!!!
Hledám manažery a obchodza 800 Kč, v ČB. V případě zájmu 
mě kontaktujte na sunrisebe- níky
do svého týmu, ale i Vás, pro
[email protected]
které jsou důležité zdraví, či finance. Jedná se o referenční činnost pro stabilní společnost na
světovém trhu. Pouze seriózním
zájemcům, kteří chtějí ve svém
životě něco změnit a splnit si
své sny. Nabízím rychlý kariérní
růst, spravedlivé odměny každý
týden, maximální podporu a plné
zabezpečení je samozřejmostí. Skutečná týmová práce bez
prázdných slov. Pište na [email protected]

Pro rozšíření našeho obchodního týmu hledáme spolupracovníka pro zajímavou práci
na pozici inzertní poradkyně,
případně inzertní poradce. Zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu samozřejmě vítány. Nabízíme spravedlivé ohodnocení,
flexibilitu a pomoc od začátku.
Požadujeme pozitivní přístup,
příjemné vystupování, přístup
k PC, ŽL. Nabídky zasílejte na [email protected], případně
volejte na tel.: 777 248 977.

Hledáme
cílevědomé lidi, kteří se rozhodli zlepšit svoji finanční situaci.
Nepotřebujete žádnou speciální
kvalifikaci, vše potřebné se naučíte. Požadujeme ochotu učit
se novým věcem, základy práce
na PC, vytrvalost, odhodlání,
pozitivní přístup, chuť něčeho
dosáhnout. Nabízíme: práci v
Fish & Relax
Kupte svým nejbližším už teď VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ na luxusní
terapii s rybičkami a dalším hodnotným dárkem zcela zdarma!!!
Ke každé terapii hodnotný a jedinečný dárek i pro Vás zcela zdarma!!!
+420 722 301 869
Najdete nás i na FB Fish & Relax
Strana 8
Listopad 2014
Listopad 2014
Strana 9
Anekdoty
O posouzení dle skuteénosti
Pokud máme soudit podle obsahu masa
v drčbežích párcích, tak musíme jednoznaén÷
konstatovat, že slepice není zvíąe, ale spíše
rostlina…
Z éerného humoru
Na most÷ stojí žena, rozhodnutá skoéit. Pąijde k ní
homelesák a ąíká:
„Vykašli se na to… pojò se rad÷ji pomilovat…“
Ona na n÷j, aċ táhne.
„No… poékám si dole…“, ąíká homelesák.
Ze sv÷ta
Ruský prezident se rozhodne, že napadne USA.
Velitelé v letadle motivují: „Až pąistaneme, každý,
kdo zastąelí Amíka, dostane na 2 dny opušċák
a láhev vodky….“
Letadlo pąistane, Rusáci se vyąítí z letadla
a všechno živé postąílí.
Op÷t v letadle: „Tak co, veliteli, co ten opušċák
a vodka?“
„Chlapci, chlapci…, to bylo mezipąistání v Kyjev÷…“
Manželství po letech
U veéeąe.
Ona: „Miláéku, chutná ti to papč?“
On: „Chceš se zase hádat?“
Anekdoty
Vepřové plátky s houbovou omáčkou
1/2 lžiéky
provensálského koąení,
1 stroužek éesneku,1 šalotka, 1 špetka soli, 1 špetka pepąe,10 g sušených
hąibč, 250 g m÷kkého sýra, 250 g
chąestu, 250 g hlívy ústąiéné, 3 lžíce
olivového oleje, 450 g vepąových plátkč, 68 g instantní houbové omáéky
Hąiby rozdrobíme a na 15 minut namoéíme do 150 ml vlažné vody. Maso
dosucha otąeme, osolíme a opepąíme.
V teflonové pánvi rozehąejeme lžiéku
olivového oleje a pąi mírné až stąední teplot÷ v n÷m maso peéeme 12–15 minut, obéas
obrátíme. Chąest opláchneme, oloupeme a nakrájíme na v÷tší kousky. Dąevnatou éást
odąízneme. Hlívy oéistíme, v÷tší houby rozpčlíme nebo rozétvrtíme. èesnek a šalotku
oloupeme a jemn÷ nasekáme. Maso vyndáme z pánve a zabalíme do alobalu. Na pánvi
rozehąejeme zbylý olej, pąidáme éesnek, šalotku, chąest a hlívy a asi 5 minut opékáme.
Ochutíme solí a pepąem, vyndáme z pánve a postavíme na teplé místo. Výpek povaąíme
s vodou z hub, vmícháme houbovou omáéku, zahąejeme a ochutíme provensálskými
bylinkami. Vepąový filet nakrájíme na plátky a upravíme na mísu s omáékou a houbovou
zeleninou.
Zdroj: http://recepty.blesk.cz
Smetanové pokušení
Z tramvaje
Tlustý chlapík nastoupí do autobusu a po chvíli
zaéne kąiéet:
„Uvoln÷te místo pánovi s akváriem…“
Jedno dít÷ vstane a uvolní místo. „A strejdo, kde
máte to akvárium?“
Pán si pohladí bąicho: „Tąicet sardinek a deset piv,
mladej…“
O opilcích
Leží opilec na chodníku a najednou mu zazvoní
v kapse mobil. Podívá se, kdo volá… a ona –
manželka…
„Kde jsi takovou dobu?“
„Neboj, miláéku… jsem na cest÷…“
O policajtech
Policajt hlásí do rozhlasu:
„Našly se klíée. Jeden FAB a druhý takovýhle…“
Zdroj: AJB
2 lžíce kakaa, 1 balíéek Koka sušenek,
3 balíéky vanilkového cukru, cca 28 ks
cukráąských piškotč, 2 kelímky kysané
smetany, 2 kelímky smetany ke šlehání
Uvaąíme silnou kávu a necháme vychladnout. Vyšleháme si do tuha jednu
smetanu ke šlehání. V sáéku rozmaékáme nahrubo Koka sušenky. Krém si
pąipravíme tak, že pąidáme pomalu vyšlehanou smetanu do kysané smetany
a promíchané s vanilkovým cukrem. Dno
dortové formy vyložíme cukráąskými piškoty, které pokapeme vychladlou kávou.
Poéet se mčže lišit podle velikosti formy.
Na piškoty dáme vrstvu krému – polovinu
dávky. Krém posypeme polovinou drcených sušenek. Postup opakujeme – vyložíme vrstvu piškotč, pokapeme kávou, pąidáme zbylý krém a posypeme sušenkami. Vyšleháme
do tuha druhou smetanu, kterou naneseme na vrstvu sušenek. Nakonec posypeme dort
kakaem. Smetanové pokušení necháme uležet a vychladnout nejlépe do druhého dne.
Podáváme s dobrou kávou.
Zdroj: http://recepty.vareni.cz
Z „brány nebeské“
K nebeské brán÷ pąijde skupinka žen. Objeví se
Svatý Petr a praví:
„Touto branou mčže projít pouze ta, která nikdy
nezhąešila – tedy nelhala, nepomlouvala,
nepodvád÷la…“
Ženské se zarazí, dají hlavy dohromady a zaénou
se radit. Po chvíli se zaénou trousit pryé. Jedna
tam však zčstane. Svatý Petr se na ni podívá
a houkne ke skupince:
„A tu hluchou si vemte s sebou…“
Erotický
„N÷kdo souloží každý m÷síc, n÷kdo každý týden,
n÷kdo každý den a já si souložím, kdy se mi
zachce.
Napąíklad loni se mi včbec necht÷lo!“
Ze života
Dežo éte v novinách: „Hledá se muž ve v÷ku
asi 40let, který v noci na opušt÷ných místech
pąepadává ženy, osahává je a ukazuje jim své
pąirození.“
Otoéí se na manželku a ąíká: „Ty… Eržika, myslíš,
že by m÷ na to místo vzali?“
Konstatování
Pokud se vám to nepodaąí napoprvé, tak
parašutismus pro vás není ten pravý sport…
O požárnících
Hasié pąijde do zbrojnice, dá si kávu a povídá
ostatním kolegčm:
„Pomalinku se zvedejte, hoąí finanéní úąad!“
Z poslední cesty
Smuteéní prčvod jde ulicí. Najednou se
k truchlícímu muži, který jde za rakví, pąitoéí
kolemjdoucí
a ptá se: „Manželka?“
„Ne, tchýn÷…“, odpoví muž.
„Taky dobrý…“, ąekne kolemjdoucí.
Ješt÷ jeden od 18
„Hele, Maąeno, ąikáš tomu svýmu, když máš
orgasmus?“
„Ne, nechci ho rušit, když je v práci…“
Zdroj: AJB
Strana 10
Iva Hejkrlíková
BENE CB spol. s r.o.
[email protected]
tel.: 385 310 171
E. Rošického 460/12
370 05 èeské Bud÷jovice
Listopad 2014
Provozní doba:
Po–ét 08:00–16:00
Pátek 08:00–13:30
Polední pauza 11:00–12:00
DAŇOVÁ PORADNA
Vrácení slevy na dani starobních důchodců za rok 2013
Ministerstvo financí rozhodlo, že pracující
důchodci mohou požádat stát o vrácení základní slevy na poplatníka, o kterou přišli při
placení daně z příjmu fyzických osob v roce
2013. Jedná se o částku výši 24 840 korun
ročně. Na tuto základní slevu na poplatníka
mají nárok všechny OSVČ a zaměstnanci.
V roce 2013 tvořila výjimku skupina starobních důchodců, kteří tuto slevu na poplatníka
měli přechodně po dobu dvou let zrušenou.
Rozhodnutím Ústavního soudu byla starobním důchodcům vrácena sleva na poplat-
níka pro rok 2014. Nyní Ministerstvo financí
rozhodlo o vrácení této slevy i za rok 2013 (viz
sdělení na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz).
Důchodci si o slevu na poplatníka daně
z příjmu fyzických osob musejí požádat a to
buď prostřednictví žádosti u svého zaměstnavatele o dodatečné vyúčtování daně, či podat
dodatečná daňová přiznání k dani z příjmů
fyzických osob.
Poplatník (v našem případě starobní důchodce) má také možnost, pokud dosud daňové přiznání nepodával a neuplatňoval slevu na poplatníku u zaměstnavatele a neměl
podepsané prohlášení poplatníka u zaměstnavatele (tzv. růžové prohlášení), podat řádné daňové přiznání a v něm si slevu uplatnit
a požádat o její vrácení prostřednictvím příslušného Finanční úřadu.
Důchodci, kteří měli za povinnost zdaňovat
svůj důchod (tedy částku vyšší než je 36násobek minimální mzdy – pro rok 2013 – měsíčně
více než 25.500,- Kč) mají také možnost podat
dodatečné daňové přiznání a uplatnit slevu na
poplatníka.
Haklovy Dvory 2030, 370 05 České Budějovice
Prodej, výkup a finanční služby:
Lubomír Hrčák, tel.: +420 606 105 021
Servis, prodej náhradních dílů a odtahová služba:
Oldřich Jirát, tel.: +420 608 966 738
Počasí chystá v nejbližších dnech pro motoristy nemilé překvapení. Noční teploty
mohou spadnout až pod 10 stupňů pod
nulou. Víte, co vše se může vašemu autu
v takových mrazech přihodit, na to jsme se
zeptali odborníka z autocentra Auto Haklák
Oldřicha Jiráta.
Motor
Pokud má někdo v autě slabší nemrznoucí směs,
nebo jí nemá vůbec, může při takto nízkých teplotách prasknout chladič, v horším případě i blok
motoru. „S mrazem také souvisí nefunkčnost
stěračů, roztržení nádobky na vodu do ostřikovačů a podobně,“ říká Oldřich Jirát z autocentra
Auto Haklák.
Baterie
Pokud je baterie nová, měla by i takto silné mrazy vydržet. Může se ale stát, že bude startér
zmrzlý, čímž bude baterie více namáhána a vozidlo může mít problém s nastartováním. V minus
dvaceti budou mít problémy hlavně staré baterie. Je proto dobré zkontrolovat vodu a nechat
baterii nabít.
„Zamrzlá“ nafta
Problém s palivem v dvacetistupňových mrazech mohou mít hlavně naftové motory, protože u nafty dochází spolu s mrazem k jejímu
rosolovatění. U benzínových motorů je riziko menší. Podle platných českých norem by
měla nafta prodávaná na českých čerpacích
stanicích vydržet do –20 stupňů. „Pokud budou teploty ještě nižší, je dobré přidávat do
nafty nemrznoucí přísady, jakými jsou aditiva.
Ty rosolovatění nafty zabraňují,“ radí Oldřich
Jirát.
RADY NAKONEC
„Pokud se chcete popsaným nepříjemnostem vyhnout a ještě jste auto řádně na mrazy nepřipravili, držte se alespoň následujících bodů,“ uzavírá
Jirát z Auto Haklák.
1. Použijte nemrznoucí směs do motoru a ostřikovačů na teploty –30 °C. je dobré kapalinu
v ostřikovačích prostříknout až do ostřikovačů (včetně zadního okna), protože když dolijeme pouze do nádobky, tak v mrazech zamrznou trysky a je to k ničemu.
Podat dodatečné daňové přiznání je možné do konce měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší
než poslední známá daň. Proto by poplatníci, kteří podávali daňové přiznání za rok 2013
neměli s podáváním dodatečných daňových
přiznání příliš otálet. Pokud poplatník za rok
2013 daňové přiznání nepodával a nyní bude
podávat řádné přiznání, má čas na podání
řádného přiznání tři roky, tedy do 1. 4. 2017.
2. Zkontrolujte starou baterii, případně raději kupte novou. Kontakty baterie namazat vazelínou.
3. Přidejte do paliva (pokud jde o naftu) tzv.
aditivum – přípravek proti rosolovatění nafty.
Naftu do extrémní zimy koupíte běžně u kvalitních benzinových pump.
4. Při startování v enormně nízkých teplotách
jsou všechny kapaliny v autě zmrzlé. Je proto dobré nastartovat auto se sešlápnutým
spojkovým pedálem (sníží se odpor tření
u zatuhlé převodovky) a po startu nechat
motor chvilku běžet na volnoběh. Jsou totiž
zmrzlé nejenom kapaliny, ale také veškeré
spoje, klouby a podobně.
5. Nejen při vysokých mrazech, ale po celé zimní
období se vyplatí mít na autě zimní pneumatiky. Doporučuji jejich přezutí nenechávat na
poslední chvíli.
6. Při hodně velkých mrazech může olej houstnout. Aby opravdu plnil svou funkci, musí být
už při „zahřívání“ motoru dostatečně tekutý.
Proto je vhodné používat oleje s nízkou viskozitou. To platí zejména pro vozy, které zůstávají zaparkované venku.
7. Při cestě do hor bychom neměli za pomenout
na sněhové řetězy. V některých evropských
zemích jejich používání upravuje zákon.
8. Ve voze by neměly chybět škrabka na led,
smetáček, hadřík na otření „opocených“ oken.
Hodí se i rukavice a baterka. Ti nejsvědomitější přibalí i deku. Pozor: rozmrazovač zámků
v přihrádce uvnitř zamčeného vozu vám nebude moc platný.
Listopad 2014
pohodlí Vašeho domova nebo
kanceláře, možnost rychlého kariérního růstu, kompletní prvotní zapracování a průběžné profi
zaškolování zcela zdarma a opět
v pohodlí domova, jistotu osobního růstu a atraktivní finanční
ohodnocení. Pište na health@
post.cz.

Maminky, jste na MD a rády
byste si přivydělaly, případně i
nadstandardně vydělaly? Máte
přístup k PC, trpělivost, chuť
nenudit se, kamarádky, přátele
a pár volných chvil denně, případně v týdnu? Výše výdělku
záleží pouze na Vás. Nabízím
skvělou práci, která Vás bude
100%ně bavit. Není nutné žádné proškolování, odborné vedení v pohodlí domova zcela
zdarma, žádný počáteční vklad
nepotřebujete. V případě skutečného zájmu mě kontaktujte
na [email protected]

Obchodní pozice
Hledáme potenciální kandidáty/ky na obchodní pozici. Pojem „obchodní pozice“ je pro
nás symbolem pro smluvní
vztah založený na Dohodě o
Strana 11
provedení práce, popř. Zprostředkovatelské smlouvě. Obchodníci jsou naši kolegové,
prodávající službu a pečující
o stávající klientelu. Pokud
si chcete sami ovlivnit výši
příjmu a kariérní postup, pak
je tato nabídka určena právě
vám. Požadujeme kominikativnost, znalost práce na PC,
min. středoškolské vzdělání a trestní bezúhonnost.
CV zasílejte na e-mail [email protected], tel.:
723 202 599
[email protected]finance.cz, tel.: dluhů soudem. Pokud potřebu722 127 499
jete tuto službu, obratťe se na
nás. Schůzku je možné sjednat

Realitní makléř
na e-mailu [email protected]
Hledáme kandidáta na pozici cz, nebo telefonicky na tel.:
Realitní makléř. Pokud máte 606 359 074
zkušenosti z oboru a chcete si
ovlivnit výši příjmů, pak zašlete
CV na e-mail 01vanous.petr@
seznam.cz, www.vplusvreality.cz

Manažerská pozice
Hledáme manažera obchodního týmu do společnosti FINANCE V+V s.r.o., která se
zabývá finančním poradenství.
Jedná se o smluvní vztah založený na Dohodě o provedení
práce, popř. Zprostředkovatelské smlouvě. Pokud jste
ambicioźní a chcete si vytvořit vlastní obchodní tým, pak
je tato nabídka určena právě
vám. Požadujeme kreativitu,
kominikativnost, znalost práce
na PC, středoškolské vzdělání a trestní bezúhonnost. CV
zasílejte na e-mail vplusvfi-

Výhodně nakupte
Potřebujete nakoupit a přitom
ušetřit? Přemýšlíte o dovolené v Čechách? Sháníte kvalitní
zboží za nejlepší ceny a nevíte
si rady, jak a kde ho pořídit?
Nejenom starší vydání Jihočeského inzertSpeciálu, ale i další
informace najdete na stránkách
www.inzertspecial.cz.
Prodám závěsný plynový kotel Vaillant VU 122/2-5, 12 kW,
málo používaný, velmi levně.
České Budějovice. Tel.: 728 371
773

Nabízím Vám skutečně profesionální služby v oblasti finančního poradenství. Samozřejmostí je individuální přístup ke
každému Vašemu finančnímu
problému. Poradím i v oblasti
hypotečních úvěrů a investování. Svěřte své finance do rukou
profesionálů s dlouholetou zkušeností. Kontaktujte mě na [email protected]
Potřebujete prodat, opravit,
případně udělat přestavbu Vašeho jízdního kola na elektrokolo?
Svěřte se profesionálům v oboru. Volejte na tel.: 608 466 766.

Oddlužení
specializujeme se na oddlužení fyzické osoby a osobní
bankrot občanů (i oddlužení
OSVČ) dle zákona č.182/2006
Sb. a jeho novely č. 294/2013
Sb. platné od 1.1.2014 a zajišťujeme prominutí až 70% dluhů,
okamžité zastavení exekucí a
okamžité zastavení nárůstu
 Prodám levně knihy v top
stavu – seznam Vám v případě zájmu zašlu e-mailem. Tel.:
602 112 977

Prodám knihy Jon A. Bell - 3D
Studio Max, verze 3 (CD Efekty
a design), luxusní stav za 300 Kč
a Hlavenka, Hercík – Corel Draw
9 v luxus. stavu za 150 Kč. [email protected]

Prodám pánskou koženou luxusní tašku. Nová, nikdy nepoužitá, barva tmavě hnědá. Cena
dohodou. Tel.: 602 112 977

Prodáme brambory, cena 5 Kč,
ručně přebrané, velmi chutné, odrůda Adéla, dlouho vydrží ve sklepě, při odběru 5q možnost dovozu do 50 km. Tel.: 602 418 940
Koupím Škodu Fabii 1,4 benzín nebo LPG, garážovanou, od
privátní osoby, ne z autobazaru.
Ujeto do 40.000km - nestočených. Tel.: 603 315 577
Byt 3+1 s lodžií, OV, 67 m2
Byt 1+1, OV, 2.p.
Byt 3+1, OV, 75 m2
vytápění plynové, teplá voda el. bojler, koupelna zděná
s vanou. Vybavení – kuchyňská linka se sporákem, podlahy PVC, parkety a keramická dlažba, kabelová TV a internet.
Dům po zásadní rekonstrukci. Lokalita České Budějovice,
Jeronýmova.
4. patro panelového domu, v původním stavu, udržovaný,
vhodný k úpravám. Vybavení – kuchyňská linka se sporákem, vestavěné skříně, umakartové jádro podlahy PVC. Lokalita České Budějovice, K.Chocholy.
Cena 1.390.000 Kč
Cena 1.196.000 Kč
tel.: 724 296 705
Byt 3+1 s balkonem
Bytový dům
tel.: 724 296 705
Byt 2+1 s balkonem
1. patro panelového domu, po částečné rekonstrukci. Vybavení – kuchyňská linka se sporákem, obložené umakartové jádro s vanou, podlahy plovoucí a keramická dlažba,
kabelová TV a internet. Dům po rekonstrukci. Lokalita České
Budějovice, M.Chlajna.
Bytový dům (většinový podíl 75%) se 6. bytovými jednotkami, lokalita Čtyři Dvory. Celková plocha pozemku 200 m2,
zahrada 130 m2. Bytové jednotky 3x garsoniéra o velikosti 29
m2, 2 x byt 1+1 o velikosti 33 m2 a 2+1 o velikosti 40 m2.
Lokalita České Budějovice, Sukova.
DB, 69,44 m2, 1.patro panelového domu, udržovaný ve
velmi dobrém stavu s novými plastovými okny. Vybavení
– kuchyňská linka se sporákem a lednicí, podlahy PVC a
koberec, umakartové jádro s vanou, zavedena kabelová TV a
internet. Lokalita České Budějovice, K.Štěcha.
DB, 65 m2, 1.patro panelového domu, v roce 2019 ,možno
převést do OV, po částečné rekonstrukci – nová kuchyňská
linka se sporákem, zděná koupelna s vanou a keramickými
obklady, podlahy PVC a koberec, společná anténa a internet.
Lokalita České Budějovice, Staroměstská.
Cena 1.390.000 Kč
Cena 6.700.000 Kč
Cena 940.000 Kč
Cena 1.450.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
Byt 3+1 s balkonem
Mezonetový byt 6+kk s terasou
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
Chata na vlastním pozemku u Lipenské přehrady
Zděná chata s garáží
OV, plocha 173 m2 + 28 m2 terasa, 6.patro činžovního domu.
Nemovitost se nachází 5 minut chůze od historického jádra
města. Lokalita České Budějovice, Rudolfovská tř.
DB, plocha 68 m2, 2.patro panelového domu, prošel zdařilými úpravami, je zde vidět cit pro detail a zároveň praktičnost
a styl. Majitel byt prodává částečně zařízen. Lokalita České
Budějovice, V. Volfa
v chatové oblasti obce Střížov. Dispozičně je chata řešena
takto – v podzemním podlaží se nachází prostorná garáž a
splachovací toaleta, přízemí pak nabízí obývací část s kuchyňským koutem a prosklenou verandu. Lokalita Střížov.
celková plocha 335 m2, zastavěná plocha budovy 16 m2,
obytná plocha 23 m2, zavedena elektřina 220/380, napojená
na užitkovou vodu ze společné studny, zateplená. Lokalita
Horní Planá.
Cena 3.980.000 Kč
Cena 840.000 Kč
Cena 540.000 Kč
Cena 600.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
Vesnické stavení
Rodinný dům s bytem 5+1
tel.: 724 296 705
Byt 3+1, OV
tel.: 724 296 705
Zemědělská usedlost s bytem 3+1
ve Čtyřech Dvorech, pozemek 263 m2, zastavěná plocha
103 m2, částečně podsklepen, obytná plocha 150 m2 +
půda na případnou rekonstrukci, napojen na obecní vodovod a kanalizaci, vytápěn plynovým kotlem. Lokalita České
Budějovice, K.Šafáře.
z roku 1920, poslední rek. v roce 1980, pl. pozemku 1100
m2, zastavěná 221 m2, vedlejší stavby – garáž, dílna a uhelna,
přízemní stavba s velkou půdou (možné vybudovat podkroví). Vytápění plyn. kotlem nebo kotlem na TP, elektrika 220 a
380V. Lokalita Řípec.
plocha 100 m2, ve zvýšeném přízemí činžovního Jedná se
o prostornou bytovou jednotku s vysokými stropy a s výhledem na zahrádky patřící vlastníkům bytových jednotek,
z druhé strany do ulice. Vytápění je zajištěno 1 rok starým
plynovým kotlem. Lokalita České Budějovice, Skuherského.
z 1879, pozemek 4.916 m2, kamna na tuhá paliva, teplá voda
z el. bojleru, odpady jsou svedeny do žumpy, střecha sedlová, krytina pálené tašky, voda je přivedena z vlastní studny,
zavedena el. 220 a 380 V. Hospodářskou část objektu tvoří stodola, stáje a chlév. Lokalita Pašínovice.
Cena 3.290.000 Kč
Cena 1.190.000 Kč
Cena 1.950.000 Kč
Cena 1.870.000 Kč
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
tel.: 724 296 705
JSME PROFESIONÁLOVÉ V OBORU
Pojištění
Vše musí
zapadat jako
puzzle!!!
www.vplusvreality.cz
tel.: 724 296 705
Reality
Investice
Hypotéky
www.vplusvfinance.cz
Přestěhovali jsme se na novou adresu:
Přestěhovali jsme se na novou adresu:
Rudolfovská tř. 2010/1, České Budějovice,
PSČ 370 01
(vjezd z Otakarovy ulice / vedle čísla 1)
Rudolfovská tř. 2010/1, České Budějovice,
PSČ 370 01 (vjezd z Otakarovy ulice /
naproti elektru u Helmichů)
Tel: 724 296 705
Email: [email protected]
Tel: 722 127 499
Email: [email protected]
Download

InzertSpecial c. 8_2014 .indd