Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
Jméno autora:
č. materiálu:
VY_52_INOVACE_021
Irena Prexlová
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
IV.(4.)
11.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s živočichy
využití nebo metodické
žijícími na poli.
pokyny:
Živočichové na polích
Může se zde vyskytovat zajíci polní. Jeho
přirozeným stanovištěm jsou otevřené travnaté
plochy, případně okraje lesů a remízky.
Monokulturní pole však nejsou úplně vhodná. Zajíc
se živí zelenými částmi rostlin, v zimě pupeny a
kůrou dřevin.
Žijí samotářsky,
mláďata se rodí
osrstěná a vidoucí.
Zdržují se
v pelechu, matka je
chodí jen nakojit.
Po třech týdnech
jsou samostatná.
Zajíc je větší než králík, má delší uši na koncích černé, zbarvení je hnědavé,
nenápadné. Má výborný sluch. Zadní nohy jsou delší než přední, umí rychle
běhat a kličkovat. Jeho nepřáteli jsou lišky, lasičky, draví ptáci apod. Jejich stavy
jsou velice nízké.
Koroptev polní je menší pták hnědavého zbarvení,
spodní část těla je šedá. Samec má na břiše
kaštanovou skvrnu tvaru podkovy.
Video
Samička klade až 20 vajíček, na kterých sedí,
sameček hlídá v okolí. Mláďata se líhnou
opeřená, rodiče je vodí – jsou nekrmiví. Je stálá,
žije v trvalých párech. Živí se semeny, občas i
menším hmyzem. Nepřáteli jsou lišky, havrani,
vrány i černá zvěř.
Na polích rovněž žije bažant obecný. Patří
rovněž mezi hrabavé, ale pochází z oblastí
Asie, odkud byl rozšířen kvůli lovu.
Hlavní potravou jsou semena, bobule a
hmyz. Žijí v hejnech, kde kohout vodí
několik slepiček. Hnízdo si staví na zemi,
mláďata, která jsou nekrmivá, vodí
samička. Samičky mají nenápadné
hnědavé zbarvení, samečci jsou pestřejší
a mají dlouhá ocasní pera. Nejsou dobří
letci, v noci rádi hřadují na stromech.
Mezi polní ptáky patří rovněž křepelka polní.
Je to náš původní druh, avšak díky intenzivnímu
hospodaření a mechanizaci jsou jejich stavy
nízké (u nás je chráněna). Dorůstá velikosti
kosa, její zbarvení je hnědavé se světlými
proužky, spodek těla je pískový.
Na zimu odlétají do Afriky, táhnou v noci nízko
při zemi. Pro výborné maso je v okolí
Středozemního moře hojně lovena. Žije skrytě,
hnízdí na zemi, živí se semeny a hmyzem. Je
nekrmivá.
Zdroje obrázků:
• http://www.vulhm.cz/lesaktualne/wp-content/uploads/2011/06/zajic.jpg
• http://www.chuman.cz/photos/zajic-polni-77.jpg
• https://naturfotografenforum.de/data/media/1/20080112_D300_Niederoesterreich_029::Robert_
Kreinz_lepus_hare_feldhase_europaeus_brown.jpg
• http://old.myslivost.cz/Upload/Obrazky/Media_13157_51_44.jpg
• http://files.zvireci-forum.webnode.cz/20000012295328962c7/koroptev.jpg
• http://www.wmap.cz/opk/ptaci/images/ptak/foto/ft_019_1.jpg
• http://www.ifauna.cz/images/mforumfoto/foto/201007/4c375c1b8367f.jpg
• http:[email protected]/deki/files/3667/=ba%25c5%25beant_se_slepic%2
5c3%25ad.jpg
• http://www.koroptvicky.estranky.cz/img/picture/98/vejce.jpg
• http://photo.vivo.sk/jpeg/1908/264256/_n/28adeec/bazant-obecny
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/62582.jpg
• http://www.naturephoto.cz/img/fotobanka/coturnix-coturnix-20083580.jpg
• http://www.wachtelfarm.de/site/gifscontent/wachtel.jpg
Download

VY_52_INOVACE_021_Polní živočichové