PTÁCI – zástupci
1. Běžci
2. Tučňáci
3. Brodiví
4. Vrubozobí
5. Potápky
6. Veslonozí
7. Dravci
Běžci
zakrnělá křídla (nelétají)
prapory obrysových per
nedrží pohromadě
na vejcích často sedí ♂
Pštros dvouprstý (= africký)
největší žijící pták, samec až 260 cm
, běh až 70 km/h
Nandu pampový
Jižní Amerika
Emu australský
2. největší
Kasuár přilbový
Austrálie a Nová Guinea, husté pralesy, brání se kopáním
Kivi jižní
Nový Zéland, noční pták, potravu hledá čichem
Tučňáci
Tučňáci
nelétají
výborně plavou (10 km/h) a potápí se (až 200 m hluboko a
30 min. bez nádechu)
obývají jižní polokouli
silná vrstva podkožního tuku
žijí v koloniích
Tučňák císařský
největší (110 cm
), Antarktida
Tučňák Humboldtův
západní pobřeží Jižní Ameriky
Tučňák žlutorohý
na hlavě chocholka žlutých per
Brodiví
obývají mokřady
dlouhý krk, zobák a nohy
Čáp bílý – létá s nataženým krkem, loví drobné obratlovce,
tažný (Afrika)
Čáp černý – menší, žije skrytě v lesích, tažný
Volavka popelavá – létá s esovitě prohnutým krkem, hnízdí v
koloniích na stromech, v CZ částečně přezimuje
Čáp bílý
létá s nataženým krkem, loví drobné obratlovce, tažný (Afrika)
Čáp černý
menší, žije skrytě v lesích, tažný
Volavka popelavá
létá s esovitě prohnutým krkem, hnízdí v koloniích na stromech, v CZ
částečně přezimuje
Vrubozobí
rohovité vroubky na okraji
zobáku
plovací blána mezi třemi
prsty
Kachna divoká (březňačka)
výrazný dimorfismus, kváká jen samice, všežravá, potravu hledá i pod
vodou, ale nepotopí se celá („panáčkuje“), mláďata nekrmivá,
u nás přezimuje
Polák velký
potápivá kachna (až 7 m)
Husa velká
u nás dnes vzácnější, tažná
Labuť velká
živí se vodními rostlinami, původně tažná, nyní u nás přezimuje, samci
hájí teritorium
Potápky
vodní ptáci
plovací blána kolem každého prstu na noze
staví si plovoucí hnízda
Potápka malá
nejmenší potápka (velikost kosa)
Potápka roháč
při námluvách roztahuje „růžky“ na hlavě
Veslonozí
plovací blána spojuje 4 prsty
živí se rybami
Pelikán kadeřavý
jihovýchodní Evropa, roztažitelný vak pod zobákem, až 1 kg ryb denně
Kormorán velký
ČR, loví ryby, hnízdí v koloniích na stromech
Dravci
ostrý zahnutý zobák
zahnuté drápy (spáry)
výborný sluch a zrak (rozezná až 4x více detailů než člověk)
loví za dne
vývržky = nestravitelné zbytky potravy
udržují biologickou rovnováhu; na letištích
dravci - zástupci
Káně lesní
kořist vyhlíží během plachtění nebo třepotání se ve vzduchu
v otevřené krajině – hlavně hraboše; i mršiny
Jestřáb lesní
loví v lesích (veverky, zajíce) i za letu (ptáky)
Krahujec obecný
loví přepadem menší ptáky, i ve městech
Poštolka obecná
třepetavý let na místě, pak útok (hraboši)
Sokol stěhovavý
střemhlavým letem (až 300 km/h) loví letící ptáky
v ČR vzácný
dravci - zástupci
Orel mořský
asi 50 párů na jihu republiky
ryby, vodní ptáci
Orel skalní
SR, snaha o vysazení v Beskydech
Orel královský
1-2 páry na Břeclavsku
Sup hnědý
největší EU pták (Šp, Balkán), rozpětí až 295 cm
Kondor andský
rozpětí 3,2 m = největší létající pták
mršiny
Hadilov písař – Afrika, „čapí nohy“, loví hady
Harpyje pralesní – JA, loví lenochody a opice
Káně lesní
loví hraboše (až 10 denně), plazy, hmyz, mladé ptáky
kořist vyhlíží během plachtění nebo třepotání se ve vzduchu
loví v otevřené krajině
Jestřáb lesní
loví větší ptáky (za letu), potkany, veverky, uloví i zajíce
při lovu letí nízko nad zemí a využívá momentu překvapení
žije skrytě v lesích
Krahujec obecný
podobný jestřábovi, ale menší, loví menší ptáky
Poštolka obecná
třepetavý let na místě, částečně tažná
Sokol stěhovavý
u nás na pokraji vyhynutí
Orel mořský
asi 50 párů na jihu republiky
Orel skalní
od r. 2006 vysazován v Beskydech
Orel královský
1-2 páry na Břeclavsku
Sup hnědý
největší EU pták (Šp, Balkán), rozpětí až 295 cm
Kondor andský
mršiny hledá čichem, pozemní hnízda
rozpětí 3,2 m = největší létající pták
Hadilov písař
Afrika, „čapí nohy“, loví hady
Harpyje pralesní
JA, loví lenochody a opice
Download

07 PTÁCI (AVES) 2015 B