Návod na instalaci osvětlení do vozu Bmo, Bap ČSD od
firmy Kuehn
Rozebrání vozu. Nejlépe je začít na čele vozu, kde pomocí skalpelu či malého
šroubováčku vycvakneme západku. Pak postupuje na boku vozu. Já
používám na rozebírání vozů sadu nářadí na mobily, kde jsou umělohmotné
šroubováky a trsátko. Nejlépe se mi osvědčilo to kytarové trsátko.
Označte si, jak byla skříň vozu na rámu, abyste při sestavování neotočili skříň
vozu.
Vyndáme i vnitřní vybavení vozu. Tam kde je mezipatro nižší (na obrázku vlevo), tak pak připájíme přívodní vodiče. Kdo
si na tuto akci netroufá, může použít fosforbronzové plíšky, na které připájí přívodní vodiče a tyto plíšky přilepí ze
spoda na vnitřní vybavení vozu. Pokud budete instalovat koncové osvětlení, je třeba částečně zbrousit konce vnitřního
vybavení v místě přechodových dveří, jinak se tam plošné spoje s osvětlením konců nevejdou.
Nyní nasadíme vniřní vybavení spodního patra, protáhneme přívodní vodiče a vnitřní vybavení zaklapneme. Dále
nasadíme do západek osvětlení spodního patra. Poznáme ho tak, že se vodiči spojeno s osvětlením mezipatra.
Dále nasadíme vnitřní vybavení horního patra. Připravíme si destičku s dekodérem a osvětlení horního patra, které
bude orientována tak, že dvoupinový konektor (pro osvětlení konců) bude na obrácené straně, než deska
s dekodérem. Strana, jenž přijde zapojit do destičky s dekodérem je označena buď písmenem A nebo modrou tečkou.
Ještě před tím je vhodné osvětlení horního patra rovnou propojit s deskou s dekodérem.
Pak osvětlení kompletně sestavíme a připojíme přívodní vodiče.
Nyní můžeme osvětlení otestovat na kolejích. Standardně je osvětlení dodáváno s adresou CV=50, tlačítko F1.
Osvětlení je připraveno i na osvětlení konců.
Bohužel konce jsou nenabarvené. Pro zlepšení
modelového vzhledu je možné opatrně
vyloupnout zasklení průchodových dveří a
konce nabarvit např. červeným popisovačem.
Já použil barvu na sklo. Zároveň k tomuto dílu
přilepíme plošné spoje s koncovými světly. Je
vhodné pak provést zatemnění těchto LED,
aby červené světlo nepronikalo zpět do
prostoru vozu.
Na desce s dekodérem jsou 2 konektory. Konektor A slouží k připojení přívodních vodičů. Konektor B pak k připojení
koncových světel. Na druhé straně se koncová světla připojují na horní desku osvětlení označenými póly k sobě ke
konektoru C. Dále je na desce trimr T, kterým lze analogově seřídit jas LED diod. Jen je třeba postupovat opatrně,
abychom trimr neutrhli z plošného spoje.
Nyní můžeme připojit koncové osvětlení vozu k vnitřnímu osvětlení a otestovat funkčnost.
Vůz je na snímku otočen o 180. Pak už zbývá jen nasadit skříň vozu. Občas je nutné trochu seskládat vodiče ke
koncům.
Programování dekodéru
Všechny dekodéry jsou nastaveny na adresu lokomotivy 50 (tj. CV1=51), funkční tlačítka jsou přiřazeny následovně:
F1 – osvětlení vozu
F2 – vynecháno
F3 – osvětlení konce 1
F4 – osvětlení konce 2
F5 – nižší jas osvětlení.
Dekodér vzhledem ke své konstrukce nelze programovat standardně, jako lokomotivy. Postup je následující. Na
ovladači vybereme pod jakou adresou chceme vůz programovat. K vozu připojíme signál DCC (ne na programovací
koleji). Stiskneme tlačítko na desce dekodéru nebo se magnetem přiblížíme ke skleněnému kontaktu.
Led diody osvětlení začnou blikat. Počet blikání označuje, který výstup budeme programovat. V tomto případě led
diody bliknou jednou a pak je o něco delší pauza, následně se blikání opakuje. Stiskneme tlačítko (např. F1), pod
kterým chceme mít osvětlení vozu. LED diody začnou blikat rychleji. Dekodér čeká na potvrzení volby, takže opět
stiskneme tlačítko, pod kterým chceme mít osvětlení vozu (v našem případě F1). Tímto je volba potvrzena.Nyní
dekodér bliká 2x za sebou, tj programuje 2.okruh osvětlení. Ve voze Bmo není využit, takže stiskneme jakékoli funkční
tlačítko (já volil F2, ale klidně lze zvolit i stejné tlačítko jako v předchozím případě).
LED diody začnou blikat rychleji a opět musíme naší volbu stejným tlačítkem potvrdit.
Nyní dekodér bliká 3x za sebou, tj. programujeme 3.okruh osvětlení – první konce – postup je stejný jako výše.
Nyní dekodér bliká 4x za sebou, tj. programujeme 4.okruh osvětlení – první konce – postup je stejný jako výše.
Nyní dekodér bliká 5x za sebou, tj. programujeme funkční tlačítko pro nižší jas LED diod. Po jeho zmáčknutí LED diody
zhasnou, ale opět je potřeba potvrdit naši volbu opětovným zmáčknutím vybraného tlačítka.
Tímto je dekodér naprogramován. Odpojíme na chvíli napájení a po jeho opětovném připojení můžeme osvětlení
zkontrolovat na nových adresách.
Jinak je možné pro jednotlivé okruhy zvolit i jiné CV1. Tzn. že například u ucelené soupravy můžu mít 1.okruh všech
vozu např. na adrese CV1=50, tlačítko F1 nižší jas na F5, kdežto konce můžou mít dle vozu jiné CV1. Příklad:
1.vůz:
1.okruh-CV1=50, F1
2.okruh-CV1=50, F1
3.okruh-CV1=51, F3
4.okruh-CV1=51, F4
nižší jas-CV1=50, F5
2.vůz:
1.okruh-CV1=50, F1
2.okruh-CV1=50, F1
3.okruh-CV1=52, F3
4.okruh-CV1=52, F4
nižší jas-CV1=50, F5
3.vůz:
1.okruh-CV1=50, F1
2.okruh-CV1=50, F1
3.okruh-CV1=53, F3
4.okruh-CV1=53, F4
nižší jas-CV1=50, F5
apod.
POZOR: Pokud používáte digitální ústřednu, která si po vypnutí pamatuje spuštěné funkce lokomotivních dekodérů,
je potřeba všechny vypnout, tzn. všechny lokomotivy pozhasínat. V opačném případě bude dekodér vytrvale blikat
a nenaprogramuje se.
Download

Návod na instalaci osvětlení do vozu Bmo, Bap ČSD od