CHLÉB – PREFERENCE ČESKÝCH
DOMÁCNOSTÍ
GfK Czech, s. r.o.
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
1
Jsme z GfK Czech, spol. s r.o.
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
2
Naše poslání naplňujeme ve více než 100 zemích
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
ChileB
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
Macedonia
Malaysia
Mexico
Montenegro
Morocco
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunesia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
3
POMÁHÁME FIRMÁM NA
CELÉM SVĚTĚ POCHOPIT
DYNAMIKU JEJICH TRHU A
TAKÉ TO, JAK SE JEJICH
ZÁKAZNÍCI CHOVAJÍ A JAK SE
ROZHODUJÍ.
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
4
Nákupní chování domácností
v České a Slovenské Republice
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
5
SOUČASNÁ SITUACE A MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ
Spotřeba Domácností
Podíl jídla a nealkoholických nápojů na výdajích českých domácností mírně klesá, tvoří zhruba pětinu
všech výdajů.
Potraviny a
nealkoholické nápoje
20
20
19
19
19
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
20
20
21
22
22
Tabák a alkoholické
nápoje
Oblečení a obuv
Provoz domácnosti
(energie, nájem)
Vybavení a zařízení
domácností
18
18
18
18
18
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
26
25
26
26
26
7
3
7
3
6
3
6
3
6
3
9
4
7
3
9
4
6
3
8
4
6
3
8
4
6
3
8
4
11
11
11
11
11
5
5
5
5
5
11
1
5
11
1
5
10
1
5
10
1
5
10
1
5
Vzdělání
11
11
11
11
11
Ostatní zboží a
služby
2007
2008
2009
2010
2011
Sport, rekreace,
zábava
9
1
6
9
1
6
10
1
5
10
2
5
9
2
5
Hotely, restaurace
9
9
9
10
10
2007
2008
2009
2010
2011
Provoz domácnosti
(energie, nájem)
Vybavení a zařízení
domácností
Doprava
Doprava
Komunikace
Oblečení a obuv
Zdraví a osobní péče
Zdraví a osobní péče
7
2
Potraviny a
nealkoholické
nápoje
Tabák a alkoholické
nápoje
Komunikace
Sport, rekreace,
zábava
Vzdělání
Hotely, restaurace
Ostatní zboží a
služby
Reálné mzdy- index průměrných reálných mezd
Spotřeba domácností – index ve stálých cenách
Source: Czech Statistical Office, www.czso.cz
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
6
Jak vypadá celý nákupní košík Českých a
Slovenských domácností?
1. pololetí 2012
7
8
8
8
6
4
6
51
Hodnota %
7
6
48
9
16
Čerstvé a chlazené zboží
Nápoje
Sladkosti a snacky
Convenience
Základní potraviny
Drogerie a kosmetika
Others
16
Čerstvé a chlazené zboží
Nápoje
Sladkosti a snacky
Convenience
Základní potraviny
Drogerie a kosmetika
Others
1HY 2012
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
7
Hypermarkety jsou pro domácnosti nejdůležitějším nákupním
kanálem co se týká potravin a drogistických výrobků.
1. pololetí 2012
36
Hypermarkety
29
Supermarkety
17
17
13
17
Diskonty
Malé prodejny
4
1
5

14
18
Ostatní
CZ
7
24
14
SK
Specializované prodejny potravin
Drogerie, Parfumerie, Lékárny
C&C
Přeshraniční nákupy
Ostatní
5
4
1
1
4
Pouze 8% českých domácností nakoupilo alespoň 1x v zahraničí, zatímco
na Slovensku je to 20% domácností.
Households Expenditures in 1HY 2012 in different distribution channels in % of total value
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
8
Pekařské výrobky jsou třetí největší kategorií čerstvých
potravin v nákupech českých domácností.
1HY 2012
17
19
30
31
Hodnota %
31
9
7 2
Pekařské výrobky
Mléčné výrobky
Vejce
Čerstvé ovoce
Čerstvá zelenina
Maso a masné výrobky
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
34
9
8 2
Pekařské výrobky
Mléčné výrobky
Vejce
Čerstvé ovoce
Čerstvá zelenina
Maso a masné výrobky
9
Trendy v kategorii pečivo – pozice chleba
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
10
Podíly druhů pečiva na spotřebě
Nejvyšší podíl v hodnotě má pečivo jemné a ostatní (sladké i slané). Z běžných druhů domácnosti
vydávají třetinu svých výdajů do běžného pečiva, pouze 27% do chleba. Alespoň jedenkrát za půl roku
koupí uvedené druhy pečiva každá domácnost.
Hodnota (%)
27%
40%
33%
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
11
Pečivo Total – nákupní místa podle druhů
pečiva (hodnota %)
Největší část výdajů za pečivo utratí domácnosti v obchodních domech/hypermarketech. Specializované a
malé obchody pak společně představují 38% podíl na výdajích, následovány supermarkety. V jednotlivých
druzích pečiva pak vidíme vyšší podíl malých obchodů u Chleba a Bílého pečiva.
2
Ostatní
16
Diskonty
18
1
2
13
16
18
18
3
18
19
Supermarkety
31
25
32
15
Malé obchody
17
13
Spec. potravinářské obchody
25
Pečivo Total
DS/Hypermarkety
Hodnota (%)
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
12
9
23
24
28
Chléb
Běžné pečivo
Jemné a ostatní
pečivo
12
A jaký spotřebitelský názor stojí za chováním spotřebitele?
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
13
Deklarativní frekvence nákupu pečiva
I z popisu spotřebitelského chování z pohledu samotných spotřebitelů se ukazuje, že nejčastěji se
konzumuje běžné pečivo (rohlíky). Rozdíl v porovnání s chlebem je primárně způsobený charakterem a
nižší trvanlivostí. Ostatní pečivo, jako koláče a buchty jsou nakupované výrazně méně často.
4
Denně (téměř denně)
13
27
Přibližně jednou za 2 až 3 dny
V%
48
56
31
Přibližně jednou týdně
Přibližně jednou za 2 týdny
42
23
36
Přibližně jednou za měsíc
30
Méně často
11
3
0
1
Nikdy
Pečivo Total
14
21
6
1
2
0
Chléb
12
3
2
0
Běžné pečivo
13
2
Jemné a ostatní
pečivo
Q1. Frekvence nákupu
N=300, repre populace
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
14
Důležitost pečiva v jídelníčku
I když je chléb nakupován méně často než běžné pečivo, jeho důležitost v jídelníčku je výrazně vyšší.
Tento názor sdílejí v populaci převážně hospodyňky. Nicméně, běžné pečivo je v jídelníčku důležité pro
téměř dvě třetiny populace (častěji však pro muže).
T2B:
78%
87%
60%
62%
27
27
33
36
Velmi důležitý
43
53
Spíše důležitý
V%
Důležitejší
pro muže
(69%)
Ani důležitý, ani nedůležitý
36
34
16
4
1
Chléb - populace
9
3
0
Chléb hospodyňky
Spíše nedůležitý
26
Velmi nedůležitý
Hodnota (%)
26
13
10
2
2
Běžné pečivo - Běžné pečivo populace
hospodyňky
Q2. Důležitost produktu v jídelníčku
N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší
15
Dopékané pečivo – sledování informace a
motivace
Téměř dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají informace o dopékání pečiva přímo v
prodejně. Tato informace je motivující pro nákup u 30% populace. Hospodyňky tento fakt motivuje častěji.
Na druhé straně, výrazný podíl obyvatelstva považuje tuto informaci za neutrální.
T2B:
60%
67%
Sledování informace
Určitě ano
30%
45%
8
34
Je pro mě
velmi motivující
16
23
21
Je pro mě
spíše motivující
Spíše ano
V%
29
37
33
Ani ano, ani
ne
Není ani
motivující, ani
demotivující
45
34
Spíše ne
16
Je pro mě
spíše
demotivující
14
15
14
Motivace informace
Vůbec ne
18
Je pro mě
velmi
demotivující
16
8
5
7
6
Populace
Hospodyňky
Populace
Hospodyňky
Q3. Všímáte si v obchodech informací o tom, zda je daný výrobek dopékaný přímo v pekárně v obchodě či
nikoliv? Q4. Do jaké míry je pro Vás fakt, že je výrobek dopékaný v pekárně v obchodě motivující pro jeho nákup?
N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší
16
Nejčastěji nakupované pečivo
Populace i hospodyňky deklarují, že nakupují převážně nebalené pečivo. Vysloveně dopékané pečivo
převážně nakupuje 12% obyvatelstva.
Hospodyňky
Populace
Čerstvé pečivo nebalené
12
V%
3
11
3
Balené pečivo
85
Dopékané pečivo
přímo v pekárně v
obchodě
87
Q6. Které z následujících typů výrobků si vybíráte nejčastěji?
N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší
17
Frekvence pečení v domácnosti
42% českých domácností peče aspoň jednou týdně. Třetina z nich peče i chléb, a to alespoň jednou za
měsíc (80%). Samozřejmě, za výsledky populace jsou zodpovědné hospodyňky, které vykazují častější
pečení i častější pečení chleba.
Frekvence pečení
Frekvence pečení chleba
Aspoň jednou
týdně
28
Přibližně jednou
za 2 týdny
40
42
54
V%
Pečení chleba
Přibližně jednou
za měsíc
Přibližně jednou
za 2 až 3 měsíce
22
21
21
Přibližně jednou
za 4 až 6 měsíců
Méně než jednou
za rok
66
17
5
5
11
Populace
13
34
30
Ano
Ne
14
5
3
3
Hospodyňky
Q7. Jak často Vy osobně doma pečete (buchty, koláče, pečivo…)? Q8. Pečete doma i chléb? Q9. Jak často
pečete doma chléb?
N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
27
11
7
3
Populace
15
5
0
Hospodyňky
Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší
18
Závěry
•
Podíl potravin a nealkoholických nápojů na výdajích českých domácností mírně klesá, tvoří
zhruba pětinu všech výdajů domácností
•
Pekařské výrobky jsou s 19 % třetí největší kategorií čerstvých potravin v nákupním košíku
českých domácností
•
Podíl výdajů za chléb tvoří 27 % z celkového nákupu pekařských výrobků
•
Nejvíce se chléb a pečivo nakupuje v malých a specializovaných obchodech – celkem 38
%. Spotřebitelé nakupují v hypermarketech 25 %, supermarketech 18 % a diskontech 16 %
pekařských výrobků
•
Běžné pečivo (rohlíky, housky) je z důvodu kratší trvanlivosti nakupováno častěji než chléb,
ale důležitost chleba v jídelníčku českých domácností je výrazně vyšší
•
Dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají informace o dopékání pečiva ze
zmrazených polotovarů v marketech. Tato informace je motivující pro nákup u 30 %
populace
•
85 % spotřebitelů preferuje při nákupu čerstvý, nebalený chléb a pečivo
•
42 % českých domácností peče alespoň jednou týdně domácí pečivo (štrúdl, koláče,
buchty). Třetina z nich se alespoň jednou za měsíc pokusí upéci doma i chléb
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
19
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Ing. Vladimíra Šebková
Client Relationship Manager
Consumer Panel Services
GfK Czech, s.r.o.
Mobile: +420 603 892 456
Monika Bodorová, PhD
Consumer Goods Sector
Leader
GfK Czech, s.r.o.
Mobile: +420 731 544 228
GfK. GROWTH FROM KNOWLEDGE
© GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012
20
Download

Prezentace aplikace PowerPoint