DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Číslo projektu, šablona: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a
komunikačních technologií ve výuce
Kdo vytvořil, ověřil:
Martin Dolejší
Předmět, ročník:
Dějepis, 9. ročník
Téma:
Evropa v meziválečném období
Stručný popis:
události v Evropě v letech 1918 ­ 1938
Datum vyhotovení:
10.3. 2012
1
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
Evropa v meziválečném období
•
•
•
•
•
June 24, 2013
mírová konference v Paříži
vznik totalitních režimů
hospodářská krize 1929­33
válečné konflikty
test
2
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Mírová konference v Paříži
• účastníci ­ vítězné mocnosti
­ velmoci ­ Francie, Velká Británie, USA, Itálie, Japonsko
­ státy s omezenými zájmy ­ Československo, Polsko, Řecko, Srbsko, Panama...
­ státy, které nevstoupily do války přímo ­ Ekvádor, Peru, Uruquay
­ objevují se rozpory nejen v postoji vůči poraženým státům
­ konference se neúčastní Rusko
• výsledky
­ vznik nových států ve střední Evropě (ČSR, Polsko...)
­ Německo ztrácí všechny kolonie, 13 % území (Alsasko ­ Lotrinsko...)
­ je omezení zbrojení (vzájemný poměr sil jednotlivých států) ­ vznik mezinárodní organizace ­ Společnost národů (Ženeva)
3
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Vznik totalitních režimů
• Rusko
­ občanská válka (1918 ­ 1920) v níž vítězí bolševici
­ po smrti Lenina (1924) se dostává k moci Stalin
• Itálie
­ vznik fašistické ideologie, k moci se dostává Benito Mussoliny (1924)
• Německo
­ výmarská republika (1918 ­ 1933)
­ neúspěšný pokus o fašistický puč (1923)
­ Adolf Hitler se dostává k moci (1933 ­ 1945)
Španělsko (občanská válka 1936 ­ 38), Portugalsko, Maďarsko, Polsko ...
4
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Hospodářská krize 1929­33
• Počátek krize a průběh krize
­ pokles cen akcií na Newyorské burze
­ konec poválečného období prosperity
­ postupně se šíří po ostatních státech světa
­ státy se snaží krizi řešit státními zásahy (USA), nebo podpořením zbrojní výroby (Německo)
• Důsledky krize
­ radikalizace občanů ­ demonstrace, stávky, hladové pochody
­ nástup více či méně totalitních vlád v mnoha zemích
5
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Válečné konflikty
• Itálie
­ útok na Etiopii (1935 ­ 1936)
­ obsazení Albánie
• Španělsko
­ občanská válka (1936 ­ 1938)
Apeacement ­ politická reprezentace se snažila mít smířlivé postoje k agresím a požadavkům totalitních vlád. Společnost národů se postupně stává nefunkční.
6
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
7
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Test
• Ve kterých zemích se fašismus stal vládní ideologií?
• Ve které zemi zvítězila levicová diktatura?
• Jaké důsledky měla světová krize?
• Jak se státy snažily světovou krizi řešit?
• Ve kterých státech došlo k válečnému konfliktu?
8
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
Použité materiály:
Obrázky ­ volně dostupné na:
http://
Literatura:
• Dějepis, Nová doba, I. díl, 3. vydání, 1997
• Dějepis, Fraus 1.vydání 2011
9
DUM_D_9_Dl_9_Evropa_mezi_valkami.notebook
June 24, 2013
10
Download

Evropa v meziválečném období události v Evropě v letech 1918 1938