Zánětlivé (a pseudozánělivé)
procesy v oblasti prsů
1Bendová
M., 2Večeřová L.
1Gynekologicko-porodnická
2Radiodiagnostická
klinika
3.LF UK a FNKV Praha
klinika
Zánětlivé procesy v oblasti prsů
6% všech benigních afekcí v prsech
Mastitis – zánět parenchymu prsní žlázy
Rozdělení mastitid :
Puerperální
(vzniká během kojení až u 33 %
kojících žen)
Non-puerperální
(vzniká kdykoliv bez vazby na laktaci,
vždy nutno vyloučit inflamatorní
karcinom)
Zánětlivé změny – forma :
Difúzní
- mastitis flegmonosa
Ohraničené - mastitis circumscripta
- mastitis abscendens
Chronická fistula – finální stadium abscedující mastitis
lokalizované centrálně, hnisavá sekrece
Nekróza kůže
------------------------------------------------------------Dif.dg. ! :
Inflamatorní karcinom
Pagetův karcinom bradavky – mokvání a krvácení z bradavky
Stadium IV karcinomu mammae (penetrace do kůže)
Mondorova choroba (žilní trombóza)
Vyvolávající agens :
Nespecifické :
-
Staphylococus aureus
Streptokoky
E.coli
Proteus mirabilis
Specifické :
-
Sarkoidóza
TBC
Syphylis
Aktinomykóza
Aspergilóza
Histoplasmoza
Plísně, parazité
Predisponující faktory :
Kojení a laktace (kanalikulární ascendentní přenos)
Iatrogenní faktory (invazivní výkony na prsech,
implantáty)
Imunosupresivní terapie
Imunodeficience (HIV)
DM
Hematomy, kontuze
Iradiace
Liponekróza
Furunkuly a kožní afekce
Nikotinizmus
Zánětlivý fokus v organizmu ( metastatický
hematogenní přenos)
Diagnostika :
Klinický obraz a anamnéza
(bolest, edém prsu, zarudlá kůže, výtok z bradavky,
zvětšené a bolestivé axilární uzliny, celkové příznaky)
Sonografie + kontrolní UZ a MG po
léčbě
(detekce abscesu)
Bakteriologie, kultivace
Biopsie
(vyloučení karcinomu)
Terapie
-
-
V závislosti na formě, celkovém i lokální
stavu, pokročilosti procesu
ATB (empiricky širokospektrá, cíleně)
Punkce
Incize a drenáž
Radikální resekce (s výhledem event.následné
korekční plastické operace)
Zástava laktace
Fistuly
Hnisavá sekrece
Hnisavá sekrece
Stav po operaci píštěle
Mastitis
Mastitis circumscripta
Mastitis flegmonosa (před a po ATB terapii)
Flegmóna
(+dosud nezkolikvovaný abces)
Flegmóna (centrální lokalizace)
Mastitis s tvořícím se abscesem
Absces
Mastitis s abscesem
(St.p.plastické operaci)
Mastitis abscendens
Chirurgická terapie mastitis abscendens
Chirurgická terapie abscesu mammae
(stejně jako evakuace hematomu)
Retentio lactis
St.p.redukční mamaplastice
3.den po porodu-kompletní retentio lactis - nutná zástava laktace
Rozvinutá laktace – kompletní retence l.dx.
St.p. augmentaci silikon.implantáty
Absces v laktující mammě
(punkce pod UZ, zástava laktace, ATB)
laktace
Absces v laktujícím prsu –
chirurgická léčba, ATB, zástava
… pokračování
Záněty po intervenčních
výkonech
Zánět po odběru core cut biopsy (UZ – cysta s
intraluminární prominencí – histol. proliferace
bez nádorových změn)
Flegmonózní zánět po odběru core cut biopsy
(vpáčená bradavka, retroareolární karcinom)
Pooperační zánět u pacientky s DM
(po exstirpaci tumoru a SLN)
Pooperační zánět (l.dx.)
+
hematom (l.sin) – bilaterální ME(při obesitas magna)
Erysipel (2.den po operaci pro C 50)
Diferenciální diagnostika zánětlivých
(resp. pseudozánětlivých) procesů
Borelioza –
potvrzeno biopsií
Zánětlivá reakce kůže (klíště)
Mondorova choroba
Edém nejasné etiologie
(opakované biopsie – vždy negativní)
Zhoubné nádory
(imitace zánětlivých procesů)
Inflamatorní karcinom
Inflamatorní tumor
Ulcerovaný tumor s kožnímí metastázami
Inflamatorní karcinom
„absces“ s perforací – lokálně pokročilý karcinom
triple negat (chemoterapie,ME, radioterapie)
Lokálně pokročilý karcinom
43 let, okamžitá TRAM plastika, přenos kožních laloků,
pak RT,CHT, generalizace v lymf.uzlinách (nadklíček,
kontralater.axila), nyní generalizace - kožní meta
Kožní a další meta generalizovaného Ca
mammae (za další rok)
M.Paget
M.Paget – klinický obraz a operace
Tzv.“zánět“ – pokročilý M.Paget
„zánět-hematom“ –
generalizace karcinomu prsu
„zánět“ – kožní meta Ca mammae
Souvislost zánětlivých procesů s
onkologickými změnami
Anamnéza pacientek s Ca mammae (často údaj o
zánětu)
Chronické dráždění (píštěl, implantáty)
Proliferační aktivita (secernace, jizvení)
Obtížnější detekce patologických změn při
zobrazovacích metodách
Narušení reparačních procesů
Insuficience imunitního systému ?
Iniciace mutací a proliferace patologických buněčných
klonů ?
Onkologický potenciál zánětlivých agens ? (HPV ?
Bakteriální ?)
Závěr :
Forma zánětlivých procesů velmi rozmanitá
Rychlost zánětlivé reakce, recidivy (fistuly)
Diagnostika – někdy snadná (absces), někdy
obtížná (M.Paget), dif.dg dermatologické dg.
U non-puerperálního zánětu vždy myslet na
inflamatorní karcinom, zejména při absenci reakce
na ATB
Pak nutná verifikace biopsií (excisí)
Léčba – individuální dle diagnózy, někdy akutní
(absces), protrahovaná (chronické píštěle), specifická
ATB (TBC), komplexní onkologická (inflamatorní
karcinom)
Vhodná spolupráce a konsiliární činnost
gynekologa, operatéra (chirurga), dermatologa,
onkologa
Děkuji za pozornost
Download

3-15 Bendova Vecerova - Zanetlive procesy v oblasti prsu.pdf