Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm
RVP 18-20-M/01 Informační technologie
MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Čtyřletý maturitní obor vzdělávání je určen pro chlapce a dívky, k jejichž zájmům patří počítače a programování.
Připravuje žáky pro činnosti v širokém rozsahu působnosti (podle specializace), počínaje oblastí informačních
technologií, přes programátorské dovednosti, až po správu počítačové sítě. Kreativní a logické myšlení a kladný
vztah k technice a matematice je výhodou, hlavně u specializace programování mobilních a webových aplikací.
K rozdělení na specializaci dochází ve třetím ročníku. To umožňuje žákům odložit rozhodnutí až do zralejšího
věku a aktivně se podílet na své budoucnosti.
Obor vzdělávání MIT - Moderní informační technologie vychovává absolventy ve dvou odborných
specializacích:
Programování mobilních a webových aplikací
Objektově orientované programování
Programování webových aplikací
(PHP a JavaScript)
Mobilní operační systémy
3D programování
Bezpečnost informačních systémů
Využití moderních uživatelských rozhraní
(snímání pohybu, gest)
Správa počítačové sítě
•
•
•
•
•
Elektronika
Správa serverů
Skriptovací jazyky
Virtualizace síťových služeb
Konfigurace aktivních síťových prvků
Výuka odborných předmětů společné části pokrývá tyto oblasti:
• Číslicová technika
• Počítačové sítě
• Základy algoritmizace
• Základy elektrotechniky
• Programování webových aplikací
• Výpočetní technika
• Práce s multimédii
Absolventi se velmi dobře orientují v základních trendech vývoje oboru, což je základním předpokladem
pro vyhledávání a vstřebávání nových poznatků. Řeší úkoly samostatně i v týmu spolupracovníků, osvojí si
komunikační schopnosti a dovednosti. Pro potřeby technické praxe jsou vybaveni dobrou znalostí dvou
světových jazyků.
Složením maturitní zkoušky získají žáci úplné střední odborné vzdělání a jsou připraveni pro uplatnění
na nejrůznějších odborných pozicích. Solidní technické znalosti, všeobecné znalosti a ekonomické znalosti
absolventů mohou být výborným základem pro samostatnou podnikatelskou činnost. Většina absolventů
pokračuje v dalším studiu na vysokých školách nejen technického směru.
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 752 311, 571 752 310
[email protected]
www.roznovskastredni.cz
Ročníkový učební plán MIT
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Předmět / Ročník
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II
Základy společenských věd
Fyzika
Chemie a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty
Základy elektrotechniky
Číslicová technika
Výpočetní technika
Programování webových aplikací
Operační systémy
Hardware
Základy počítačových sítí
Základy algoritmizace
Databáze
Multimédia
Praxe a projektová výuka
Skriptování na straně klienta
Objektově orientované programování
Pokročilé programovací techniky
Pokročilé uživatelské rozhraní
Mobilní operační systémy
UML modelování
Skriptovaní na straně serveru
3D programování
Bezpečnost informačních systémů
Správa serverů
Skriptovací jazyky
Šíření rádiových vln, vysílače a přijímače
Virtualizace síťových služeb
Konfigurace aktivních síťových prvků
Hardware serveru
Multimediální služby sítí
Měření a diagnostika
Elektronika
Celkem
P - Programování mobilních a webových aplikací
S - Správa počítačové sítě
I
19
3
3
x
2
2
3
4
2
x
13
2
II
15
2
3
x
2
2
x
4
2
x
17
III
16
2
3
2
1
x
x
3
2
3
16
IV
15
4
3
2
1
x
x
3
2
x
15
2
2
2
3
2
3
3
2
4
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
32
32
32
30
Download

moderní informační technologie - SŠIEŘ