SharePoint – Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5
SharePoint VŠZ
Přihlašování na portál SharePoint VŠZ probíhá přes adresu https://mx.vszdrav.cz:4430. Podle druhu
používaného webového prohlížeč se ponejprv může objevit výstražná hláška,
kde se potvrdí přechod na stránky portálu. Pokud nedojde k zobrazení této (nebo obdobné) hlášky
nebo se neobjeví přihlašovací okno k přihlášení k portálu SharePoint, může být potřeba nejprve zařadit
webovou adresu tohoto portálu mezi důvěryhodné adresy a u této skupiny adres nastavit nižší stupeň
zabezpečení.
Nastavení zabezpečení
Přes ovládací panely vyvoláme dialogové okno pro nastavení vlastností internetu ve vašem počítači:
tlačítko Start (1) Ovládací panely (2)
2
1
1/4
SharePoint – Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5
Podle způsobu,
sobu, jak se vám zobrazí další dialogové okno, zvolíte:
Síť a internet (3) Možnosti internetu (4)
3
4
2/4
SharePoint – Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5
nebo přímo Možnosti internetu (4)
4
V zobrazeném dialogovém okněě Internet-vlastnosti
Internet
vyberte kartu Zabezpečení (5), zvolte
Důvěryhodné servery (6), nastavte co nejnižší úroveň zabezpečení (7) a stiskněte tlačítko
tla
Weby (8).
5
V zobrazeném okně zapište do textového řádku
adresu webu http://mx.vszdrav.cz (9), zvolte
postupně tlačítka Přidat (10), Zavřít (11).
6
7
8
9
10
11
3/4
SharePoint – Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5
V zóně Internet (12) nastavte úroveň
úrove zabezpečení na středně vysokou nebo střední
řední (13) – nesmí být
vysoká a zvolte OK (14).
12
13
14
Po provedení všech předchozích
edchozích nastaveních restartujte počítač a pokuste se znovu přihlásit
p
na portál
SharePoint. V zobrazeném přihlašovacím
řihlašovacím okně
okn musíte zadat své přihlašovací
ihlašovací jméno i s označením
domény VSZDRAV ve formátu vszdrav\vaše_jméno.
vszdrav
Pokud potíže přetrvávají a přihlašovací
řihlašovací okno se opět
op nezobrazí, může
že být chyba na straně
stran
poskytovatele, který může
že blokovat port 4430. Potom je ttřeba se spojit s poskytovatelem internetu a
požádat o uvolnění tohoto portu.
4/4
Download

SharePoint – Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5 1/4