http://libriprohibiti.cz
BULLETIN
04/2014
AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Milí přátelé a příznivci,
srdečně zveme na vernisáž výstavy Romana Erbena
„Pole působnosti“,
která se koná ve čtvrtek 17. dubna 2014 v 18 hodin
v knihovně Libri prohibiti,
Senovážné nám. 2, Praha 1, 3. patro s výtahem.
Těšíme se, že přijdete!
Za Libri prohibiti
Jiří Gruntorád, poštmistr
NOVINKY V NAŠICH FONDECH
V minulém měsíci se naše sbírky rozrostly zásluhou Dany Němcové o řadu prací Egona
Bondyho, včetně jeho her. Je tu i první verze jeho hry Ministryně výživy, nazvaná Výživa lidu,
a originál prvního vydání jeho Sbírečky z r. 1974 s rukou psaným průvodním dopisem Jiřímu
Němcovi. Dále básnické sbírky Milana Kocha, vydané v jeho „nakladatelství“ Šrot periferie
Červená KarKULKA a Balkánské básně v r. 1974, a báseň Volby, vydaná v r. 1971. Největší
perlou této kolekce je sborník &…1, vzniklý kolem roku 1972. Autory sborníku jsou Václav
Křístek, Čenda Zlámal, Jarda Kaloš, Standa Oborský, Milena Kolaříková, Jiří Kovanda
a Pavel Zajíček. Sborník uspořádali Václav Křístek, Standa Oborský a Pavel Odvody,
který je patrně i autorem obálky. Všechny samizdaty pocházejí z první poloviny 70. let
a přežily v Ječné ulici č. 7 několik domovních prohlídek a dalších 25 let bez domovních
prohlídek. Moc děkujeme!!!
Další velkou kolekci samizdatu jsme dostali od Pavla Myslína, více než padesát knižních
samizdatů, řada z nich z edice Popelnice. Je mezi nimi opět několik vzácných kousků,
např. Bolest ať mi poví: Antologie veršů z časopisů Literární listy a Listy, vydaná
v Pardubicích v r. 1983.
Zásluhou Petra Hrubého se rozšířily i naše exilové sbírky. Dostali jsme jeho texty, články,
přednášky a další materiály včetně rukopisu jeho práce On the Road to a Revolution:
Czechoslovakia, 1960–1968, 293 s., takže v Libri prohibiti vzniká osobní fond Petra Hrubého.
KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE
Pozvánka na panelovou diskusi s pamětníky píseckého a plzeňského osvobození.
Praha, Americké centrum, (Tržiště 13, Praha 1) v pátek 18. dubna od 14 hodin.
Pamětníci Richard Praus a Luděk Dembovský byli natočeni v průběhu roku 2013
v rámci projektu Osvobození jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945,
který vznikl ve spolupráci Velvyslanectví USA v Praze a portálu Paměť národa.
Registrace není nutná, diskuse proběhne v českém jazyce.
Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti.
Český olympijský výbor, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum
připravily výstavu, která reflektuje půl století českého (československého) sportu
v období let 1938–1989.
Český sport byl výrazně ovlivňován společenským děním v době nacistické okupace
i v době komunistického režimu. Oba režimy také zasahovaly do sportovní oblasti.
Česká veřejnost nicméně právě skrze sportovní utkání vnímala možnost vyjádřit svůj
odpor vůči totalitním režimům. Výstava se snaží o stručné představení vývoje české
(československé) tělovýchovy, o zmapování vývoje olympijského hnutí,
o připomenutí výrazných úspěchů kolektivů i jednotlivců, ale také o charakteristiku
nejdůležitějších zásahů nacistického a komunistického režimu do čs. sportu (oběti
z řad čs. sportovců během nacistické okupace, proces s hokejovými mistry světa,
fenomén emigrace). Reflektuje politické rozhodnutí neúčastnit se olympijských her
v Los Angeles 1984.
Podrobnější informace naleznete zde: http://www.ustrcr.cz/cs/pripraven-k-praci-aobrane-vlasti
Diskuse Jana Macháčka: Energetická a ekonomická závislost ČR a Evropy
na Rusku.
Kde: Knihovna Václava Havla, Řetězová 7, 1. patro, 110 00 Praha 1.
Kdy: 23. dubna 2014, 18.00–20.00.
Energetickou a ekonomickou závislost ČR a Evropy na Rusku a další aktuální témata
ve vztahu k odpovědi Evropy a světa na ruskou agresi na Krymu bude v Knihovně
Václava Havla komentovat novinář a analytik Jan Macháček se svými hosty.
Mezi pozvanými jsou: Luboš Dobrovský, Petr Kolář, Luděk Niedermayer a Michal
Šnobr.
Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za nás.
Pozvánka na seminář k 25. výročí vzniku Společnosti za veselejší současnost
Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za nás (Praha, ÚSTR, 24. 4. 2014 od 17.00)
Termín: 24. 4. 2014 od 17 hod.
Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3
Hosté: Luboš Rychvalský a Vojtěch Pokorný
Moderátor: Petr Blažek
Martin Horák - Úspěch i zklamání: Demokracie a veřejná politika
v Praze 1990–2000.
Kde: Knihovna Václava Havla, Řetězová 7, 1. patro, 110 00 Praha 1.
Kdy: 24. dubna 2014, 19.00–21.00.
Uvedení knihy a debata s autorem, kanadským politologem českého původu, osvětlí
četné záhady špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl
městu obnovení demokratické samosprávy. Následovala mj. řada sporných
rozhodnutí a veřejná deziluze, jevy, se kterými se Praha potýká dodnes.
Rozborem politických rozhodnutí v 90. letech přichází Horák na kořeny daného
stavu. Po pádu komunismu se noví političtí představitelé, tváří v tvář nestabilnímu
politickému prostředí, uchýlili k jednoduchým a krátkodobým řešením. Toto chování
zakotvilo v Praze problematické politické struktury a normy a vytvořilo nové pevné
zájmy, které lze jen těžko eliminovat.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum.
Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití
(střední Evropa).
Mezi školní výukou dějepisu a pamětí na úrovni rodiny, sociální skupiny či
komunity vzniká ve středoevropských zemích potenciální napětí. Paměť jako
koncept popisující pluralitu vztahování se k minulosti se prosadil jak v humanitních,
tak sociálních vědách. Paměť v mnoha ohledech nahrazuje nebo doplňuje tradiční
historické narativy. Konference se soustřeďuje na paměť z didaktické perspektivy.
Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrstvy do tradičních školních
výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou její zdroje?
Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají
a kde naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění?
A jak se tato paměť projevuje přinejmenším ve školní výuce?
Více informací naleznete zde: http://www.schoolxmemory.eu/index-cz.html
Dne 21. března 2014 spatřilo světlo světa nulté číslo čtvrtletníku VOKNOVINY,
které budou vycházet vždy první den nového ročního období. Časopis je k dispozici
ke stažení na adrese http://www.voknoviny.cz/, v tištěné podobě bude k dostání
na různých kulturních akcích.
První dáma undergroundu Dana Němcová dostala Řád diamantového Vavřínu.
Foto: www.echo24.cz
Bojovnice za lidská práva Dana Němcová získala 3. dubna nejvyšší ocenění
Řádu Vavřínů prezidenta Hospodářské komory ČR. Diamantovým Řádem ocenilo
sdružení podnikatelů Němcovou za její celospolečensky významnou činnost
v dobách komunistickému režimu.
Více informací naleznete zde: http://echo24.cz/a/i99ZA/prvni-damaundergroundu-dana-nemcova-dostala-diamantovy-rad
SAMIZDAT – tvůrčí síla odporu do 18. dubna 2014!!!
Výstavní sál GALERIE KLEMENTINUM, Mariánské náměstí 190, Praha 1
Do 18. dubna 2014!!!
Do 18. dubna stále ještě probíhá výstava pořádaná Národní knihovnou ČR
ve spolupráci s knihovnou samizdatové literatury Libri prohibiti. Můžete se zde
seznámit s nejvýznamnějšími edicemi a autory české a slovenské samizdatové
literatury a také s různými způsoby rozmnožování samizdatu. Lze tu najít i příklady
perzekuce vydavatelů.
ČLÁNKY A PUBLIKACE
Karel Kryl
Solidarita. Mnichov 1982
Praha, Supraphon, 2014
Archiv Karla Kryla poskytl dosud nikdy nevydané nahrávky, vedle česky zpívaných
písniček nabízející i ty v polštině a němčině. Solidaritě věnovaný mnichovský koncert
z roku 1982 je průnikem Krylova repertoáru ze šedesátých a sedmdesátých let,
doplněným o novinky z počátku osmdesátých. Nenajdete tu notoricky známé hity
typu Bratříčka či Anděla, ale více než dvacet pro tu příležitost vybraných songů
s mimořádnou posluchačskou intenzitou: slyšet Jeřabiny, Varhany v Olivě nebo
Dědicům Palachovým v česko-polské verzi je zážitek. Převážná většina z těch 22 písní
je v češtině, některé napůl a jiné zcela polsky, čtyřikrát se ozve němčina, třikrát bez
české předlohy. Kryl se tu představuje v mnoha písničkářských podobách. Je
politický, sentimentální, zadumaný, žertovný a ironický. Jeho spojovací komentáře
jsou zacílené a vtipné, blok „federalizační poezie“ i po těch letech neodolatelný.
Je to Kryl na pomezí jazyků i občanství, vždy připravený písničkami a povídáním
povzbuzovat lidi vyhnané bolševikem mimo vlast – a zprostředkovaně i nás.
Zvukově velmi kvalitní záznam je doprovázen koncertními fotografiemi a jinými
dokumenty i fundovanou poznámkou Krylova knižního editora Jana Šulce.
Zdroj: http://www.supraphon.cz/cs/katalog/databaze-titulu/detailtitulu/?idtitulu=2026319
Vyšlo nové číslo Revue Trivium (2/2014)
www.revuetrivium.cz
Z úvodního článku: Není důležitější rozšiřovat si na nejrůznějších místech platformu
myšlení, která umožňuje samostatné vhledy do světa? Trochu se bráním zavádění
nějakého „obecného edukačního plánu“ a stále jsem přesvědčen, že čtenářsky
zajímavé je to, co je zajímavé pro mne - jako „výboj“, jako pro-mýšlení nějaké věci
v daném kontextu. Témata? Hrdina a prorok, pokušení, samizdat, co je to sociální
otázka, světlo, občanský zákoník…
Vydává Josef Štogr.
Paměť a dějiny č. 1/2014
Praha, Ústav pro studium totalitních režimů
První číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny je věnováno rozhlasu. Zatímco
Ondřej Koutek představuje československé vysílání z Londýna během druhé světové
války, Jiří Křesťan se zabývá válečným vysíláním ze Sovětského svazu. Období po
roce 1948 mapuje Prokop Tomek v článku o československé redakci Hlasu Ameriky,
který doplňují dílčí sondy o sledování ředitele této stanice Pavla Pecháčka a o nově
objevených dílech výtvarníka Miroslava Šaška, jenž tvořil letáky pro Svobodnou
Evropu. Náboženskému vysílání zpoza Železné opony se věnují studie o ThDr.
Alexandru Heidlerovi ze Svobodné Evropy a o Radiu Vaticana. Celý blok uzavírá
rozhovor s redaktorem Rádia Svobodná Evropa a BBC Petrem Brodem o zákulisí
rozhlasového vysílání, životě v exilu a jeho návratu domů.
Dále v čísle najdete texty o Michalu Lefčíkovi (jednom z „následovníků“ Jana
Palacha), o životě komunistické „špionky“ – příslušnice rozvědky – Marie Černé
či o československé pomoci egyptskému vojenskému školství v letech 1968–1977.
Rubrika Příběh 20. století přináší příběh salvadorského básníka Roque Daltona
Garcíi, který se pravděpodobně zapletl s kubánskou, československou a možná
i americkou zpravodajskou službou.
Zdroj: http://www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny
Mezi emigrací a koncentračním táborem
Carmen Renate Köperová
Praha, Academia, 2014 (vyjde 24. dubna)
Carmen Renate Köperová, frankfurtská herečka, spisovatelka a režisérka,
zaznamenala rozhovory s pěti lidmi, kteří byli pronásledováni během nacistické
okupace, přežili a odhodlali se o svých hrůzných zážitcích vyprávět. Vídeňan
Hermann Langbein líčí svou odyseu od nasazení ve španělské občanské válce přes
internaci v koncentračním táboře po osvětimské procesy. Viktor Matejka se dostává
jako vzdělávací funkcionář do prvního transportu do Dachau, kde se snaží
podporovat intelektuální život. Lékař Bernhard Littwack zažívá se svou nežidovskou
manželkou útrapy dlouhého rozdělení a pronásledování, ženoucí je z Berlína přes
Španělsko do táborů Drancy a Blechhammer. Herec Karl Paryla najde nejprve
záchranu v emigrantském divadle v Curychu, poté se stává hnacím motorem
legendárního divadla Scala ve Vídni a nakonec se pokouší o navrácení samostatnosti
hereckému umění v NDR. Olomoučanka Trude Simonsohnová přežívá internaci
v Terezíně a Osvětimi. Carmen Renate Köperová sestavila tuto knihu nejen
s úmyslem zachytit kus orální historie, ale zároveň chtěla i varovat současnou
společnost před hrozícím nebezpečím opakování katastrofy druhé světové války,
před narůstajícími projevy xenofobie a rasismu. Přeložila Ivana Cahová.
Zdroj: http://www.academia.cz/mezi-emigraci-a-koncentracnim-taborem.html
Kdo udal Anne Frankovou?
David Barnouw, Gerrold van der Stroom
Praha, Academia, 2014 (vyjde 23. dubna)
Anne Franková se stala pro mnohé symbolem židovského utrpení během druhé
světové války. Nevinné židovské děvče, které přišlo o život stejně jako miliony
dalších Židů v této smutné kapitole světových dějin. Byla jednou z mnoha, ale díky
svému deníku se stala výjimečnou. Celý svět má možnost si přečíst, jak tato mladá
dospívající dívka netoužila po ničem jiném tolik jako po svobodě. Poslední zápisek
v jejím deníku nese datum 1. srpna 1944. Toho dne ale příběh Anne Frankové
nekončí, jen začíná jeho nejsmutnější kapitola. Pouhé tři dny nato byl úkryt Anne
a jejích společníků odhalen a všichni byli zatčeni a deportováni do koncentračních
táborů. Tato kniha se snaží objasnit události spojené s jejich odhalením a zatčením,
a především se pokouší odhalit jméno osoby, která vydala osm židovských životů
do rukou německých nacistů. Přeložila Jana Mitáčková.
Zdroj: http://www.academia.cz/kdo-udal-anne-frankovou.html
Uměleckohistorické texty z pozůstalosti Františka Kovárny
Jiří Koukal, Martina Flekačová (eds.)
Praha, Nakladatelství Karolinum, 2014
Profesor estetiky František Kovárna (1905–1952) proslul především jako výtvarný
teoretik a kritik, zabýval se však také literaturou – je autorem několika divadelních
her, próz a sbírky básní –, překládal z italštiny a němčiny. Rozsah jeho kulturní
činnosti je tedy značný, přesto dosud nepatří mezi dobře známé osobnosti české
intelektuální historie. Jeho úspěšnou kariéru zkřížila nejprve nacistická okupace,
podruhé pak únorové události roku 1948. Exil hledal v Německu, Francii,
poté se s rodinou usadil v New Yorku, kde záhy zemřel. Výbor z jeho pozůstalosti
představuje tři v celku dosud nepublikované uměleckohistorické texty: přednášku
Otázky současného malířství, shrnující Kovárnovy výhrady vůči nefigurativnímu
malířství, torzo připravované knihy O výtvarnou mateřštinu, zabývající se českým
uměním 19. století, a studii Pokolení obratu, jež se pokouší vytyčit generační
směřování mladých umělců vystavujících od počátku třicátých let.
Editoři publikace Jiří Koukal a Martina Flekačová doplnili původní texty
předmluvou, stručným Kovárnovým životopisem a bibliografií.
Zdroj: www.kosmas.cz
Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913–1967
Vojtěch Novotný
Praha, Nakladatelství Karolinum, 2014
Monografie nabízí zevrubné seznámení s životem Josefa Zvěřiny v letech 1913–1967,
předkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (včetně samizdatu)
a rukopisných, resp. strojopisných materiálů a poskytuje diachronní analýzu tohoto
materiálu. První dva aspekty, třebas relativně samostatné hodnoty, slouží aspektu
třetímu: biografická a bibliografická studie plní propedeutickou funkci ve vztahu
k uchopení Zvěřinovy reflexe. Dějiny osoby a jejího díla se tak stávají dějinami
poznání, jímž žila. Právě výjimečná souvislost mezi Zvěřinovým životem a jeho
reflexí je naznačena slovy „odvaha být církví“, jimiž on sám nazval jednu ze svých
nejslavnějších studií a která jsou vložena do názvu celé knihy. Napovídá se jimi,
že Josef Zvěřina „byl církví“ zcela mimořádným způsobem a toto „bytí církví“
také reflektoval.
Zdroj: www.kosmas.cz
Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve
v Československu v letech 1948–1989
Petr Koura, David Lorenc, Jan Stříbrný
Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2014
Poválečné období a zejména události roku 1948 znamenaly pro českou katolickou
církev, stejně jako i pro celou svobodně smýšlející československou společnost,
těžkou ránu. Komunistický režim systematicky likvidoval demokratické občanské
svobody a práva, včetně svobody svědomí. Zvlášť důrazně vystupoval proti církvi
římskokatolické, kterou považoval za svého hlavního ideového protivníka. Publikace
Diktatura versus naděje, připravená předními odborníky, mapuje pronásledování
římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1989 ve všech aspektech
a historických souvislostech. Představuje rovněž významné a dosud nepublikované
archivní dokumenty a fotografie.
Zdroj: www.kosmas.cz
Kámen
Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku
Václava Jandečková
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa, 2013
Studie je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších
komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce Kámen. Přísně tajná
a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního
přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti
z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“.
Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou
roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy
protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných
hranic jsou autorkou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového
svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení
a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historici Igor Lukeš a Václav
Veber.
Autorka, která napsala také řadu odborných článků, předkládá reálný pohled
na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky
československé komunistické tajné policie inspirované sovětským vzorem.
Kniha je rovněž morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti dosud
žijícím viníkům zakročily podle práva.
Zdroj: www.kosmas.cz
Dost tichého šepotu
Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939)
Bronislava Rokytová
Praha, Památník národního písemnictví, 2013
Monografie se poprvé v tomto rozsahu věnuje výtvarným umělcům, kteří ve
30. letech 20. století odešli do Československa, kde na krátký čas nalezli své útočiště
před šířícím se nacismem. Sleduje jak uměleckou tvorbu vznikající v emigraci
v kontextu politických i kulturních souvislostí, tak sociální problémy uprchlíků.
Řada státních nařízení často byrokraticky omezovala tvůrčí činnost umělců.
Přesto výtvarná díla, kontakty a jejich vzpomínky dokládají pozitivní postoj
k českému prostředí. Zmíněni jsou významní autoři Oskar Kokoschka, John
Heartfield, Thomas Theodor Heine, ale i Hannes Beckmann, Thomas Wüsten,
Erich Arnold Bischof, Theo Balden a další, jejichž tvorba u nás dosud zhodnocena
nebyla. Fotografie nezvěstných děl nebo reprodukce ze soudobých tiskovin byly
ponechány v podobě, v níž se dochovaly. Originální výtvarná díla a archiválie,
o to autentičtěji dokreslují obtížné okolnosti, které přečkaly. Tvorbu emigrantů
vyzdvihuje jejich odvážný boj proti Hitlerově politice a upřednostnění umění
před vlastním bezpečím.
Zdroj: www.kosmas.cz
O knize píše Michal Topor zde:
http://www.ipsl.cz/index.php?id=468&menu=echa&sub=echa&str=echo.php
Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: inspirativní katolické osobnosti mimo
hlavní proud
Sborník textů ze stejnojmenné konference pořádané Knihovnou kardinála Berana
v Plzni 6. prosince 2013
Plzeň, Knihovna kardinála Berana, 2014
Z obsahu:
Josef Florian a nemainstreamové katolické osobnosti (Josef Štogr)
Vydavatel Dobrého díla Josef Florian (Josef Mlejnek)
Jan Hertl a revue Řád (Jarmila Štogrová)
Vzpomínka na mého otce Jana Hertla (Mlada Filípková)
Jan Franz (Miloš Doležal)
Zapomenutý český filosof Rudolf Voříšek (Josef Mlejnek)
Timotheus Vodička: Stavitelé věží (Josef Štogr)
Stavovská myšlenka (Josef Štogr)
Ladislav Jehlička (Josef Štogr)
Knihovna kardinála Berana a konference „Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi“
(Revue Trivium)
Rio Preisner a jeho úvahy o totalitarismu (Ivo Budil)
Zdroj: http://www.bibber.cz/
VÝROČÍ
31. března uplynulo 20 let od úmrtí Františka Váni, vydavatele Hlasu domova
a člena Společnosti Libri prohibiti.
Foto: http://www.krajane.net/
František Váňa se narodil v roce 1916. Vystudoval obchodní akademii a pak pracoval
u firmy Ringhofer. Ještě před válkou začal studovat filozofii na Univerzitě Karlově.
Po válce ve studiu pokračoval. Po Únoru 1948 byl vyloučen ze studia a propuštěn
z práce. Odešel do exilu v Německu. V roce 1949 spolu s kolegou Josefem Rýparem
odplul do Austrálie. Ještě koncem roku 1949 spolu vydali první číslo
cyklostylovaného oběžníku Hlas domova, určeného Čechoslovákům v Austrálii.
Více na: http://www.krajane.net/articleDetail.view?id=2204
* 10. dubna oslavila 85. narozeniny Libuše Šilhánová, signatářka a v době
od 6. ledna 1987 do 2. ledna 1988 mluvčí Charty 77, a členka Společnosti Libri
prohibiti.
Foto: http://www.ceskatelevize.cz/
Dokument Aleny Hynkové o životě Libuše Šilhánové (z roku 2007) můžete
zhlédnout na webu České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10114412382-zeny-charty77/206562264000001-libuse-silhanova/
† ÚMRTÍ
† 2. února 2014, den před svými třiaosmdesátinami, zemřel v Praze Pavel Svoboda,
jeden z posledních básníků podzemní samizdatové edice Půlnoc, v níž na počátku
50. let vydávali své texty Egon Bondy, Ivo Vodseďálek a Jana Krejcarová,
kde vyšly i literární experimenty Bohumila Hrabala, Vladimíra Boudníka
a několika dalších autorů.
† 15. února 2014 zemřel ve věku 92 let v americkém Williamstownu Jiří Pistorius,
významný český literární vědec, kritik, překladatel, editor, publicista,
spolupracovník Rádia Svobodná Evropa, exulant a člen Společnosti Libri
prohibiti.
† 15. března 2014 ve věku 94 let zemřel Karel Kraus, teatrolog, dramaturg,
překladatel a signatář Charty 77.
Foto: Katolický týdeník (http://www.katyd.cz/clanky/karel-kraus-devadesatilety.html)
Karel Kraus, narozený v Plzni, se po gymnáziu zapsal na Filozofickou fakultu UK.
Když byly v roce 1939 uzavřeny vysoké školy, pracoval mj. jako knihkupecký
praktikant, redaktor, divadelní referent a později jako dramaturg a režisér
Beskydského divadla. Po válce byl lektorem a dramaturgem vinohradského divadla
(za vedení Jiřího Frejky), odkud byl roku 1950 vyhozen. Prošel filmovou dramaturgií,
krátce vykonával svoji hlavní profesi v Divadle estrády a satiry (později ABC)
a v roce 1956 se stal dramaturgem činohry Národního divadla (po dobu uměleckého
vedení Otomara Krejči). Po pěti letech byl z politických důvodů propuštěn a nalezl
útočiště v činoherním oddělení Divadelního ústavu. Roku 1965 spoluzakládal
Divadlo za branou (znovu s Krejčou), po zrušení této scény v roce 1972 byl ve
svobodném povolání a zároveň mu bylo zakázáno působení v kulturní sféře.
Podepsal Chartu 77, od roku 1986 redigoval samizdatovou revue O divadle.
V letech 1990–1995 byl dramaturgem obnoveného Divadla za branou II. Překládal
dramatické texty z němčiny, francouzštiny a také – spolu s Josefem Topolem – hry
Antona Pavloviče Čechova. Výbor z jeho textů vyšel ve svazku Divadlo ve službách
dramatu (Divadelní ústav 2001).
K přečtení doporučujeme nekrolog od Miloše Doležala v Revolver Revue:
http://www.revolverrevue.cz/milos-dolezal-evropan-telem-i-divadlem
Zdroj: http://www.literarky.cz/kultura/divadlo/17071-karel-kraus-1920-2014
† 16. března 2014 zemřel v Německu ve věku 82 let Karel Trinkewitz, básník,
novinář, karikaturista, signatář Charty 77.
Foto: Jaromír Pech, MAFRA
Karel Trinkewitz spolupracoval v 60. letech s řadou časopisů, exponoval se i jako
politický žurnalista a satirik. V 70. letech byl perzekvován. V roce 1977 podepsal
Chartu 77, o dva roky později byl donucen odejít do exilu.
Zdroj: http://kultura.idnes.cz/zemrel-karel-trinkewitz-08l/literatura.aspx?c=A140316_115337_literatura_vdr
† 29. března 2014 zemřel ve věku 72 let fotograf Oldřich Škácha.
Foto: www.reflex.cz
Studoval fotografii na Státní grafické škole v Praze a v 60. letech minulého století byl
fotoreportérem Světa sovětů, poté pracoval pro různá nakladatelství a instituce,
například pro filmová studia Barrandov, Svobodné slovo, Mladý svět a Květy.
Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy strávil krátkou dobu
v Německu a ve Francii v emigraci, ale poměrně brzo se vrátil domů, nemohl již fotit
a odešel do disentu. Od počátku 70. let začal fotografovat Václava Havla a osobnosti
rodícího se disentu.
Zdroj: http://kultura.idnes.cz/zemrel-skacha-00x-/vytvarneumeni.aspx?c=A140329_125650_vytvarne-umeni_ts
Kalendárium naleznete zde: http://www.libpro.cz/cs/publikace/calendar
Bulletin Libri prohibiti připravují Vít Krobot, Václav Hozman a Dorota Müller ve spolupráci
s Viktorem A. Debnárem.
Nihil obstat Jiří Gruntorád.
Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:
Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.
Pro zahraniční platby IBAN: CZ9403000000000219642286,
BIC (SWIFT): BACXCZPP
IČO je 45247048.
Děkujeme!
Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou
literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky,
filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.
Děkujeme!
Download

Bulletin 2014/04 - Libri prohibiti