ArcelorMittal Engineering Products Ostrava
Dáváme oceli smysl
Strojírenská výroba • Slévárna • Opravy elektromotorů
Soustružna válců • Tepelné zpracování • Železniční dvojkolí
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava
Obsah
Úvod
4
Strojírenská výroba 8
Slévárna
14
Opravy elektromotorů
20
Soustružna válců
24
Tepelné zpracování
26
Železniční dvojkolí
28
Jsme nezbytná součást
rodiny ArcelorMittal
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.
ArcelorMittal Engineering Products
Ostrava s.r.o. je dceřinou společností
ArcelorMittal Ostrava a.s., největší hutní
firmy v České republice a je v jejím
100 % vlastnictví. Společnost vznikla
1. 1. 2011 vyčleněním provozů nepřímo
souvisejících s výrobou oceli a pyšní
se více než padesátiletou zkušeností
v následujících segmentech výroby:
•Strojírenská výroba
•Slévárna
•Opravy elektromotorů
•Soustružna válců
•Tepelné zpracování
•Železniční dvojkolí
Výrobní činnost společnosti je zaměřena
především na výrobu strojních dílů,
ocelových konstrukcí, strojních
investičních celků a výrobních linek,
pracovních válců, odlitků, dvojkolí
a náprav. Součástí společnosti je
také tepelné zpracování a opravna
elektromotorů.
Primární zaměření je na hutní průmysl,
jsme však schopni uspokojit potřeby
zákazníka i v oblasti průmyslu
petrochemického, těžebního,
strojírenského, automotive a dalších.
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, systému environmentálního
managementu ČSN EN ISO 14001:2004, systému řízení ČSN OHSAS 18001:2007
a mnoha dalších certifikátů.
Systém managmentu dle
EN ISO 9001 : 2008, Jakost
Úvod / 4
Systém managmentu dle
BS OHSAS 18001: 2007,
Bezpečnost
Systém managmentu dle
EN ISO 14001 : 2004,
Enviroment
Mezi hlavní výhody patří dlouhá tradice
a zkušenost a dále široké portfolio
výrobních a materiálových kapacit na
jednom místě, komplexita zakázek
a synergie mezi provozy.
Hlavním cílem naší společnosti je
uspokojování potřeb a očekávání
zákazníků s důrazem na kvalitu, včasnost
dodávek a silné finanční zázemí.
Společnost se také zavazuje plnit
požadavky legislativy platné pro oblast
ochrany zdraví svých zaměstnanců
a životního prostředí.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Dceřiné společnosti
ArcelorMittal
Energy Ostrava
s.r.o.
Strojírenská
výroba
ArcelorMittal
Tubular Products
Ostrava a.s.
Slévárna
ArcelorMittal
Tubular Products
Karviná a.s.
Opravy
elektromotorů
ArcelorMittal
Engineering
Products Ostrava
s.r.o.
PROVOZY
Soustružna
válců
ArcelorMittal
Engineering and
Consulting s.r.o.
Tepelné
zpracování
ArcelorMittal
Distribution
Solutions Czech
Republic, s.r.o.
Železniční
dvojkolí
ArcelorMittal
Frýdek-Místek a.s.
Úvod / 5
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava
Vedení společnosti
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava
Ředitelství
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Opravy elektromotorů
Strojírenská výroba
Tepelné zpracování
Úvod / 6
Železniční dvojkolí
Soustružna válců
Slévárna
Úvod / 7
Strojírenská výroba
Naše zkušenosti ve strojírenské výrobě
nám umožňují realizovat investiční projekty
na klíč od návrhu projektu, přes dokumentaci,
výrobu a montáž, včetně realizace partnerských
profesí hydrauliky, elektra a stavebních prací.
Provoz Strojírenská výroba se zabývá
výrobou strojních celků a zařízení,
kusovou a malosériovou výrobou,
renovací náhradních dílů pro zařízení
těžkého průmyslu, především hutního,
těžebního a příbuzných oborů.
Provoz zajišťuje strojní obrábění, výrobu
ozubení, tepelné zpracování, zámečnické
a mostařské práce, výrobu ocelových
konstrukcí a technologických svařenců.
Výroba je prováděna dle dodané
nebo námi zpracované výkresové
dokumentace.
EG-Zertifikat EN 1090-1:2009/
AC:2010, Anhang ZA
Zertifikat dle DIN
EN ISO 3834-2
Zertifikat dle DIN
EN ISO 3834-2
DIN 18800-7:2008-11 Klasse E
Výroba staticky i dynamicky
namáhaných ocelových
konstrukcí a jeřábových
konstrukcí
DIN 18800-7:2008-11 Klasse D
Výroba staticky namáhaných
ocelových konstrukcí
ZERTIFIKAT dle DIN EN
1505-2 Výroba svařovaných
železničních kolejových
vozidel - CL1
Díky našim zkušenostem jsme schopni
realizovat investiční projekty na klíč od
návrhu projektu, přes dokumentaci,
výrobu až po montáž, včetně realizace
partnerských profesí hydrauliky, elektra
a stavebních prací.
Části strojírenské výroby
•strojní obrábění
•výroba ozubení
•výroba ocelových konstrukcí
•konstrukční a projekční kancelář
•nedestruktivní zkoušení
Protokoly o kvalitě materiálu
•prohlášení o shodě s objednávkou
•protokol o měření
•protokol o tlakové zkoušce
•protokol o tvrdosti
•protokoly o nedestruktivním zkoušení
(vizuální, ultrazvuková, kapilární
a magnetická zkouška)
Strojírenská výroba / 8
Strojírenská
výroba
Strojírenská výroba / 9
Strojírenská
výroba
Strojní obrábění
• Hrotové soustruhy - rozsah
obráběných průměrů do 1 250 mm
při max. točné délce 12 000 mm,
(CNC: SPU 40 CNC, SUI 63 CNC)
• Karusely - max. obráběný průměr
5 000 mm při max. výšce 2 990 mm,
(CNC: SKJ 12 CNC, SKQ 20 CNC)
• Frézky - podélný posuv stolu
do 1 400 mm, příčný posuv stolu
do 450 mm, (CNC: FGS 63 CNC)
• Vodorovné vyvrtávačky - průměr
vřetene 80, 100, 130, 160, 200,
250 a do pojezdu 9 000 mm,
(CNC: WH 10 CNC, WHN 13 CNC,
W160 CNC)
• Brusky nakulato - až do vnějšího
průměru součásti 630 mm a délky
3 000 mm
• Brusky na plocho - max. upínací
plocha stolu 600 x 3 000 mm
s podélným pohybem 3 000 mm
• Svislé protahovačky FRÖMAG
a bruska na ostření nástrojů
SAACKE
Výroba ozubení
• vnější ozubení čelní, rovné, šikmé,
případně dvojitě šikmé s mezerou
• frézování do modulu 24, průměru kola
2 500 mm a šířky rovného ozubení
800 mm
• broušení ozubení do modulu 10
a průměru kola 500 mm
• obrážení vnitřního ozubení čelního
rovného do modulu 10 a šířky
ozubení 150 mm
• obrážení vnitřního evolventního
drážkování do šířky 150 mm
• hoblování kuželových kol s přímým
ozubením do modulu 30,
max. průměru kola 1 600 mm
a šířky ozubení do 300 mm
Zámečnické práce
a výroba ocelových
konstrukcí
Vyráběny jsou veškeré druhy konstrukcí
do hmotnosti 50 000 kg a délky
20 000 mm (ojedinělé případy až 27 m).
Ostatní rozměry jsou limitovány šířkou
vrat (6 300 mm) a jejich výškou
(5 800 mm).
•skružování plechů, trubek a profilů
•ohraňování plechů do délky 9 000 mm
•dělení materiálu (nůžky, pily, pálicí
stroje), rovnání
•výroba ocelových konstrukcí
a tlakových nádob stabilní skupiny
A, B kategorie IV
•výroba ocelových konstrukcí
pro silniční a železniční mosty
•výroba zvedacích zařízení a jeřábových
drah
•výroba potrubí
•výroba kompletních převodových
skříní, včetně zkušebního běhu
převodovky
•výroba kompletních hydraulických
válců a jednoduchých hydraulických
prvků
•svařování elektrickým obloukem
metodou 111, v ochranných
atmosférách metodou 135, obloukové
svařování a navařování pod tavidlem
metodou 121
•navařování válců a hřídelí
Konstrukční
a projekční
kancelář
Součástí strojírenské výroby je rovněž
Konstrukční a projekční kancelář, která
zpracovává výkresovou dokumentaci
do stupně „realizační dokumentace“,
a to v oborech strojní části a ocelové
konstrukce.
Strojírenská výroba / 10
Strojírenská
výroba
Strojírenská výroba / 11
Strojírenská
výroba
Reference strojírenská výroba
Buben ke kladení podmořského kabelu
Dveře koksárenských baterií
Horní část tandemové pece
Čistič pánví
Nosník přístavního jeřábu o délce 26 m
Odvíječka
Strojírenská výroba / 12
Strojírenská
výroba
Pánev
Poklop žíhací pece
Přístavní dopravník sypkých hmot
Prodloužení válcovací tratě
Rypadlové kolo
Renovace linky automotive
Strojírenská výroba / 13
SLÉVÁRNA
Slévárna
Dlouhodobé zkušenosti a know-how
pro výrobu náročných odlitků z oceli,
šedé litiny a tvárné litiny pro zákazníky
v České republice i v zahraničí.
Tradice výroby odlitků sahá do roku
1951. Dlouholeté zkušenosti získané
při výrobě odlitků jsou v současnosti
využívány pro výrobu náročných odlitků
z oceli, šedé litiny a tvárné litiny pro
strojírenské firmy v České republice
i v zahraničí. Součástí provozu je
i modelárna a úpravna okují. Zároveň
provoz získal výrobkové certifikáty
společností Bureau Veritas pro celý
výrobní sortiment a Lloyd’s Register pro
odlitky ze šedé a tvárné litiny do kusové
hmotnosti 15 000 kg.
Odlitky z oceli
Ocelové odlitky jsou vyráběny do CT
směsí na bázi vodního skla a fenol-resolu
a jsou běžně tepelně zpracovávány
– normalizační žíhání, popouštění,
popř. žíhání na odstranění pnutí. Skříně
hydromotorů, kladky, řemenice, rošty
a roštnice, řetězová, ozubená a
pojezdová kola, železniční kotouče,
struskové pánve, nálevky, odlitky
pro těžební stroje, válce atd.
Odlitky z šedé a tvárné litiny
Modelové zařízení modelárna
Kokily a příslušenství, stojany, lože
obráběcích strojů, stoly, základové
desky, upínací desky, lisovadla, skříně
převodovek, setrvačníky, ozubená kola
a řetězová kola, kladky, armatury, hladící
trny, kolena, závaží atd. Jednotnou
technologií pro výrobu odlitků ze šedé
a tvárné litiny je ruční formování do rámů
a do země (kesony) do formovacích
směsí na bázi furanových pryskyřic.
Modelárna zajišťuje výrobu modelového
zařízení do rozměru 2 000 x 2 400
x 4 500 a Ø 3 000 mm ze dřeva,
pryskyřice, popř. umělé hmoty pro
potřeby vlastní slévárny a také pro
externí odběratele. Provedení modelů
ve třídě H3, H2, H1 dle ČSN EN 12890.
Pro uspokojení náročných potřeb
zákazníka spolupracujeme také
s partnerskými modelárnami.
Bureau Veritas
SMS.W.II/54120/B.0
Slévárna / 14
Lloyd´s Register EMEA
Certifikační středisko
ČD České dráhy, a.s., Praha
Odlitky dodáváme dle přání
našich zákazníků
•
•
•
•
•
•
•
v surovém stavu
tepelně zpracované
opracované
opatřené základním nátěrem
konzervované
volně ložené (bez balení)
paletované popř. jinak balené
Zajišťujeme dopravu
•
•
•
•
po železnici
kamiony
nadrozměrnou přepravu
lodní dopravu
Doklady o kvalitě materiálu
•
•
•
atesty o chemickém složení
atesty mechanických vlastností
nedestruktivní zkoušky – RTG,
UZ, magnetická metoda
SLÉVÁRNA
Slévárna / 15
Výrobní možnosti slévárny
SLÉVÁRNA
Slévárna šedé a tvárné litiny
Odlévané materiály
Hmotnost (kg)
• hematitová litina
• upravené ocelárenské surové železo
500 – 150 000
• šedá litina
ČSN 422415, 422420, 422425, 422430
GG 15, GG 20, GG 25, GG 30
150 – 80 000
• tvárná litina
ČSN 422304, 422305, 422306, 422307
GGG 40, GGG 50, GGG 60, GGG 70
150 – 15 000
Na přání zákazníka je možné vyrobit i jiné jakosti litin, legované litiny (např. Ni-Hard aj.). Rovněž je možné odlitky tepelně zpracovat.
Slévárna oceli
Odlévané materiály
Formování Hmotnost
odlitků (kg)
Max. rozměr formovacích rámů
• uhlíkaté oceli
• nízko a středně legované oceli
• vysoce legované oceli mimo manganových
ruční
150 – 4 500
2 500 x 2 500 x 600/600 mm
strojní min. 100 ks
20 – 150
800 x 600 x 300/300 mm
Doklady o kvalitě materiálu
Ocelové odlitky
ČSN 014470 stupeň 4-5
DIN 1683 GTB 17-20
Odlitky ze šedé litiny
ČSN 014470 stupeň 4-5
DIN 1686 GTB 17-20
Odlitky z tvárné litiny
ČSN 014470 stupeň 4-5
DIN 1685 GTB 17-20
Slévárna / 16
SLÉVÁRNA
Slévárna / 17
SLÉVÁRNA
Reference slévárna
Super těžké kokily až do 150 tun
Velké kokily o hmotnosti 20 - 70 tun
Malé kolily o hmotnosti 1 - 20 tun
Odlitky válců
Stěrák válcovací stolice
Skříň převodovky
Slévárna / 18
SLÉVÁRNA
Licí pánve
Trny pro výrobu trubek
Litá kola pro železnici, vlečky, vozíky, jeřáby a ozubená kola
Zárubně dveří koksárenské baterie
Opracování velkých kokil
Aglomerační vozíky
Slévárna / 19
Opravy elektromotorů
OPRAVY
ELEKTROMOTORŮ
Zajišťujeme opravy a servis elektrických
strojů. Kvalita je prověřena provozem
v náročném prostředí akciové společnosti
ArcelorMittal.
Opravy a servis provádíme pro všechny
druhy a provedení elektrických strojů střídavých i stejnosměrných, točivých
synchronních a asynchronních, s kotvou
nakrátko a kroužkovou, stejnosměrné
a vysokonapěťové. Dále opravy strojů
netočivých - tlumivek a břemenových
elektromagnetů.
Certifikát č. 2/03-1
Svářečská škola
Dále nabízíme převíjení, měření
elektrických strojů včetně točivých
zkoušek, elektrické zkoušky ochranných
pomůcek, provozní diagnostiku,
vypalování vinutí a dynamické
vyvažování.
Naše společnost je od roku 2012
certifikovaným servisním střediskem
společnosti SIEMENS s proškoleným
servisním týmem. Opravy elektromotorů, Siemens
Oprávnění ev.č. 12495/7/11/
EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Svářečská škola
Svářečská škola nabízí kurzy k získání,
rozšíření, případně k prodloužení
platnosti kvalifikace svářečský dělník,
svářeč a svářeč se zkouškou
dle ČSN EN 287-1.
Kurzy nabízíme pro technologie 111(E),
135(M), 141(T) a 311(G). Základní,
doplňkové a zaškolovací kurzy, včetně
možností získání certifikace
dle ČSN EN 287 na koutové svary.
Dále doškolení a přezkoušení svářečů
z bezpečnostních ustanovení dle
ČSN 05 0610, ČSN 05 0630,
ČSN 05 0650, kurzy svářečů dle
ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-2
(rozšíření a prodloužení platnosti
certifikátu), ČSN EN 1418
a kurzy dle DIN (RW TÜV), API, přípravné
kurzy pro tvrdé pájení dle ČSN EN 13 133
a kurzy pro vyšší svářečský personál –
„Evropský svářečský praktik½ (EWP),
ve spolupráci s Českým svářečským
ústavem s.r.o.
•Kurzy pro kvalifikaci „svářečský dělník“
provádíme v délce jednoho týdne.
•Základní kurzy provádíme v délce
čtyř týdnů, doplňkové kurzy v délce
tří týdnů.
•Přípravné kurzy pro získání zkoušky
svářeče dle ČSN EN 287-1 provádíme
v délce tří týdnů, v případě prodloužení
platnosti zkoušky (nebo rozšíření)
v délce jednoho týdne.
Oprávnění ev.č. 6226/7/11/
PZ-M-e,f,g
Opravy elektromotorů / 20
Oprávnění ev.č. 1279/7/11/
TZ-R,M-NA
Oprávnění ev.č. 1377/7/11/
ZZ-M,O,R,Z,Z/E-a,b,c,e,f
OPRAVY
ELEKTROMOTORŮ
Opravy elektromotorů / 21
Výrobní možnosti
Servis provádíme pro všechny druhy
a provedení elektrických strojů točivých,
tuzemské i zahraniční výroby – zejména
SIEMENS, ABB, ANSALDO a SCHORCH.
Středisko má vyvinutý vlastní
elektroizolační systém v tepelné
třídě F, který je prověřený provozem
elektrických strojů v náročném prostředí
akciové společnosti ArcelorMittal a.s.
Tento systém je aplikován na všechny,
u nás opravované elektrické stroje,
s výjimkou VN elektrických strojů
točivých, kde používáme prověřenou
technologii RESIN REACH.
OPRAVY
ELEKTROMOTORŮ
Servis točivých
elektrických strojů
• převíjení
• mechanické opravy
• navíječská revize (i v místě zařízení)
• měření na elektrických strojích
(včetně točivých zkoušek – zátěžové
zkoušky do 300 kW)
• dynamické vyvažování rotorů
el. strojů, oběžných kol, čerpadel,
ventilátorů, turbín atd.
(do hmotnosti 7 500 kg, rozpětí
5 600 mm, max. vyvažovací průměr
2 700 mm, max. vyvažovací otáčky
3 600 ot./min.)
• montáže elektrických strojů
v provozech (s využitím laserové
techniky při ustavování základových
rámů a spojek elektromotorů)
• provozní diagnostická měření
• při komplexních požadavcích
zajišťujeme i transport
Výrobní zařízení
Z celého množství modernizovaného
zařízení sloužícího v našem středisku
zmiňme alespoň navíjecí stroje firem
MICAFIL a STOLLBERG, speciální
vypékací lis MP-303 MICAMATION
pro VN cívky do 7 m, vakuotlakou
impregnační stanici, dynamickou
vyvažovačku SCHENCK, VN tester vinutí
BAKER, mobilní filtrační stanici ALTMAN,
tři plně automatizované sušící pece, mycí
boxy s uzavřeným okruhem, vysokotlaký
čistič firmy WEIDNER, ekologickou
vypalovací pec STRUNZ …atd.
Výkonový rozsah
1 kW – 10 000 kW, stroje střídavé do 6 kV
Výkonový rozsah
1 kW – 5 000 kW, stroje stejnosměrné do 6 kV
Izolační systém
REMICA – tepelná třída “F” (po dohodě možno rovněž “H”)
Impregnace
VPI (vakuotlaká)
Oprava vinutí rotoru
Servis netočivých
elektrických strojů
• tlumivky
• břemenové elektromagnety
• statické a rotační svářecí agregáty
Oprava vinutí statoru
Vyvažování rotoru generátoru
Opravy elektromotorů / 22
OPRAVY
ELEKTROMOTORŮ
Opravy elektromotorů / 23
Soustružna válců
SOUSTRUŽNA
VÁLCŮ
Více než padesátiletá tradice obrábění
legovaných výkovků, odlitků z litiny
i ocelolitiny a válců ze slinutých karbidů.
Provoz Soustružna válců se zabývá
výrobou nových válců a renovacemi
válců pro válcování profilů a pásů za
tepla.
Provoz s více než padesátiletou tradicí
a zkušenostmi s obráběním legovaných
výkovků a odlitků z litiny i ocelolitiny
s tvrdostí do 90 HSh, včetně zkušeností
s obráběním válců ze slinutých karbidů,
nabízí i výrobu kontrolních
či kopírovacích šablon.
Válce drátové tratě
Válec tratě SJV, podélné dělení
Válec tratě P 1500, profil slzičkového plechu
Válec tratě SJV, profil žebírkové oceli
Výroba šablon na elektrojiskrové drátové
vyřezávačce. Výroba je prováděna
dle dodané nebo námi zpracované
výkresové dokumentace.
Válce tratě HCC, profil L140
Soustružna válců / 24
Výrobní možnosti
• Hrotové soustruhy – rozsah obráběných průměrů
do 1 250 mm při max. točné délce 7 000 mm
• Karusely – rozsah obráběných průměrů: 1 000, 1 200 mm
při max. výšce 1 150 mm
• Frézky portálové vícevřetenové – podélný posuv stolu
do 3 500 mm, příčný posuv stolu do 900 mm
• Vodorovné vyvrtávačky – průměr vřetene 130 mm,
velikost upínací plochy do 3 775 x 4 550 mm a pojezdu
3 000 mm, vybavená řídicím CNC systémem Heidenhain
iTNC 530
• Brusky na válce – až do vnějšího průměru součásti
1 000 mm a délky 5 000 mm, včetně kuželových čepů
• Bruska na plocho – max. upínací plocha stolu
1 000 x 320 mm s podélným pohybem 1 000 mm
SOUSTRUŽNA
VÁLCŮ
• Speciální frézky na výrobu válců pro žebírkovou
betonářskou ocel - do průměru 500 mm a max. délky
2 500 mm, včetně značení válců elektro erozivním
vyjiskřováním
Soustružna válců / 25
Tepelné zpracování
Technologický proces je řízen počítačem
a dokládán záznamem o průběhu tepelného
zpracování, což je zárukou vysoké kvality
tepelného zpracování.
Tepelné zpracování provádíme
v plynových a elektrických pecích. Pece
jsou opatřeny šamotovou vyzdívkou,
nebo vyzdívkou z vláknitých materiálů.
Technologický proces je řízen PC
a dokládán záznamem o průběhu
tepelného zpracování.
Hlavní druhy tepelného
zpracování
•
žíhání
• normalizační
• žíhání na měkko
• žíhání na odstranění pnutí
• stabilizační žíhání
• rozpouštěcí žíhání
• steroidizační
•zušlechťování uhlíkových
a legovaných ocelí
TEPELNÉ
ZPRACOVÍNÍ
•cementování s řízeným uhlíkovým
potenciálem
•kalení nástrojových ocelí
do austenitizační teploty 1 200 °C
•kalení speciálních ocelí
a ledeburitických ocelí
•kalení v atmosférách
•napouštění v solné lázni
Tepelné zpracování / 26
Výrobní možnosti
Maximální rozměry pecí
• Max. vnitřní rozměry komorových pecí
šířka 3 100 mm, délka 8 200 mm,
výška 1 600 mm
• Max.vnitřní rozměry cementační pece
průměr 750 mm, výška 1 300 mm
Maximální rozměry
ochlazovacích lázní
•Max. vnitřní rozměry vodní lázně
šířka 2 900 m, délka 9 000 mm,
hloubka 6 000 mm
•Max. vnitřní rozměry solné lázně
šířka 2 400 mm, délka 6 400 mm,
hloubka 800 mm
Výrobkové omezení
Dle vnitřních rozměrů pecí
a hmotnosti do 20 000 kg
TEPELNÉ
ZPRACOVÍNÍ
Tepelné zpracování / 27
Železniční dvojkolí
Výroba, dodávky a servis pro železniční
kolejová vozidla a tramvaje.
Provádíme výrobu náprav, celistvých
a obručových kol pro železniční kolejová
vozidla a tramvaje dle standardů EN, UIC
a ČSN. Provádíme sestavování a opravy
dvojkolí pro železniční kolejová vozidla
včetně výměny obručí, kotoučových
a ozubených kol, brzdných kotoučů,
provádíme montáž ložiskových skříní
na čepy náprav, statické vyvažování
celistvých a kotoučových kol,
předepsané zkoušky.
Více než šedesátiletá tradice ve výrobě
železničního dvojkolí pro dieselelektrické lokomotivy, železniční
vagony, příměstské motorové soupravy,
pantografové jednotky, tramvajové
nápravy a monobloky,
hutní vozy a prototypy.
Základní portfolio výrobků
a služeb
• Železniční dvojkolí
• Výroba nových dvojkolí
• Opravy dvojkolí (obruče, brzdové
kotouče, ozubená kola)
• Železniční kola
• Celistvá válcovaná
• Celistvá litá
• Složená (obručová)
Zkoušky
Zkoušky materiálu a strojních součástí
ke zjištění povrchových a vnitřních vad
metodami:
•ultrazvuk
•kapilární
•magnetická prášková
•vizuální
Všechny zkoušky jsou dokladovány
příslušnými protokoly dle EN, ČSN.
• Nápravy (železniční a tramvajové)
• Hnací
• Běžné
• Talířové
• Tramvajové monobloky
• Obruče
ŽELEZNIČNÍ
DVOJKOLÍ
Dvojkolí hutních vozů
Jsme vlastníkem certifikátů technické způsobilosti
pro dodávky na České a Slovenské dráhy.
Hnací dvojkolí
Certifikát technické
způsobilosti č. 343, Certifikační
středisko ČD České dráhy, a.s.,
Praha
Železniční dvojkolí / 28
Potvrzení o odborně-technické
způsobilosti č.143/12,
Železničná spoločnosť
Slovensko a.s.
Potvrzení odborné způsobilosti
ev.č. 143, Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Obruče složených kol
ŽELEZNIČNÍ
DVOJKOLÍ
Železniční dvojkolí/ 29
Výrobní možnosti
Parametry dvojkolí
Průměr kola
360 ‒ 1 250 mm
Rozchod
max. 1 680 mm
Hmotnost
max. 3 000 kg
Nápravy hnací, běžné, tramvajové
Délka
max. 2 400 mm
Průměr
max. 450 mm
Hmotnost
max. 1 000 kg
Materiál
výkovku
ČSN 11 558.1, ČSN 15 230.9,
Os.L dle GOST 4728-79,
EA1N, EA4T dle EN 13261,
za tepla válcovaná tyč jakosti
15 230.9
Kola celistvá válcovaná a litá,
kola složená (obručová)
Vnější průměr
max. 1 250 mm
Hmotnost
max. 1 000 kg Válcovaná
profil dle UIC – ORE, event. dle
dohody, materiál:
dle EN 13 262 (UIC 812–3)
Odlévaná
materiál dle ČSN 42 2711, 42 2712, 42 2650, 42 2660,
popřípadě dle dohody, tvar kola
libovolný (dle zákazníka)
Kola obručová
Kotouče odlitky z materiálu
20L, 25L dle GOST 977-75, 4491-86 do průměru
900 mm, případně dle dohody.
Odlitky z materiálu
ČSN 42 2650, ČSN 42 2660,
vnější průměr 710 ‒ 900 mm,
tvar kotouče libovolný
(dle zákazníka)
Obruče
Vnější průměr
max. 1 250 mm
Materiál
vývalek jakosti dle UIC 810-1
nebo dle GOST 398-2010
ŽELEZNIČNÍ
DVOJKOLÍ
Monobloková kola tramvajová
Železniční dvojkolí/ 30
Vnější průměr
650 ‒ 710 mm
Šířka věnce
85 ‒ 120 mm
Materiál
vývalek jakosti TM1
(12 063.7), popřípadě
dle dohody.
Kontakty
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.
Vratimovská 689
707 02 Ostrava-Kunčice
Česká republika
T +420 595 686 307
F +420 595 683 041
E [email protected]
Provozy
Strojírenská výroba
T +420 595 683 400
F +420 595 685 044
Slévárna
tuzemsko
T +420 595 686 821
F +420 595 682 457
zahraničí
T +420 595 687 068
Opravy elektromotorů
T +420 595 682 400
Soustružna válců
T +420 595 685 505
F +420 595 683 802
Tepelné zpracování
T +420 595 683 201
F +420 595 685 044
Železniční dvojkolí
T +420 595 687 924
F +420 595 685 044
ostrava.arcelormittal.com
www.amepo.cz
Download

Dáváme oceli smysl - ArcelorMittal Engineering Products Ostrava