FARNOST CHLEBOVICE - KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE
POŘAD BOHOSLUŽEB
V
Den
Liturgická oslava
3.4.
5.4.2014
Hodina Kostel
Bohoslužby
19-20
CH
Za + Anežku a Cyrila Pešatovy, sourozence,
Andělu Kalmusovou, Františka Rubinu, za živou a
+ rodinu a za duše v očistci
adorace, svátost smíření, přímluvná modlitba
16-20
CH
adorace, svátost smíření, přímluvná modlitba
18.00
CH
Za + rodinu Janotovou, Maňákovou,
Koňaříkovou, a za Boží ochranu živé rodiny
Den ustanovení
svátosti kněžství a Eucharistie
adorace v „Getsemanne“ do 20.30h
18.00
CH
Za sv. otce Františka a našeho biskupa
VELKÝ PÁTEK
15.00
CH
Křížová cesta
Den utrpení a smrti Ježíše Krista
Půst od masa a jídla!
adorace v „Božím hrobě“ do 20.00h
18.00
CH
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
(Bohoslužba slova, uctívání kříže, svaté přijímání)
KVĚTNÁ NEDĚLE
pondělí
30.3.
úterý
31.3.
středa
1.4.
pátek
DO
CH
29.3.
2.4.
29.3.2014
9.00
neděle
čtvrtek
TÝDNU OD
Pondělí svatého týdne
Úterý svatého týdne
Středa svatého týdne
ZELENÝ ČTVRTEK
Den, kdy církev bdí v modlitbách u Ježíšova hrobu
adorace v „Božím hrobě“ od 14.00 do 21.00 hodin
Za ochranu života, nenarozené děti ohrožené
CH
potratem a jejich rodiče.
sobota
BÍLÁ SOBOTA
4.4.
VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
21.30
neděle
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
9.00
CH
Za Boženu Strakošovou, manžela, rodiče a duše v
očistci
19-20
CH
adorace, svátost smíření
žehnání pokrmů
sbírka na Kněžský seminář
5.4.
•
•
•
•
•
Prosím, kdo chce podpořit společnou sbírku, prosím o vhození peněz nejpozději na Zelený čtvrtek.
Během adorace (služba) u Božího hrobu bude možnost přispět do pokladničku na „Svatou zem“
Pro mládež: Pouť děkanátu mládeže k sv. Marie Goretti - NevzdámTo - se uskuteční v sobotu 9.5.
Pochod pro život v Havířově v pátek 10. dubna v 17 hodin
Informace z rad
Příležitost ke svátosti smíření
Pamatujte na to, že v rámci patera církevních přikázání jsme vyzvání, abychom přijali
Svátost oltářní ve velikonoční době.
Den
Čas
Místo
Zpovědník
Neděle 29.3.
19.00-20.00
Chlebovice
o. Martin
Neděle 29.3.
15.00-17.00
Místek, Jana a Pavla
cizí , o. Martin
Pondělí 30.3.
16.00-19.00
Chlebovice
o. Martin
Pondělí 30.3.
8.30-11.00, 15.00-17.00
Místek, sv. Jakub
cizí
Úterý 31.3.
8.30-11.00, 15.00-17.00
Místek, sv. Jakub
cizí
Středa 1.4.
8.30-11.00, 15.00-17.00
Místek, sv. Jakub
cizí
Ministrantské schůzky
Velký pátek 3.4.
Bílá sobota 4.4.
8.30
8.30
Duchovní správce Římskokatolické farnosti Chlebovice a Staříč P. Martin Kudla se sídlem na faře v Chlebovicích (pod školou) ;
ŘKF Chlebovice, Pod Kabáticí 111, Chlebovice, Frýdek-Místek 739 42, telefon: 739 344 115, www.farnostchlebovice.cz
Download

Pořad bohoslužeb