Download

Průběh cvičení, způsob a kritéria hodnocení: Cvičení probíhá formou