…krajina mnoha tváří
Novoborsko • Podralsko • Kokořínsko
Podještědí • Máchův kraj
Hrádecko-Chrastavsko • Peklo
www.ceskolipsko.info
Turistické
noviny
a
Zdarom
dejné
Nepr
s.5
s. 8
s. 15
Úvodní slovo …
Vážení čtenáři a návštěvníci
regionu Českolipsko,
dostávají se Vám do rukou letní
turistické noviny s aktuálními informacemi z našeho regionu. Na
následujících stranách jsme pro
s. 16
Víte, …
Vás přichystali novinky a zajímavé
tipy ze všech oblastí Českolipska.
Najdete zde například trasy cyklobusů, jízdní řády lodní dopravy na
Máchově jezeře, tipy na oblíbené
publikace v informačních centrech,
ale také pozvání na mnoho kulturních akcí.
Přejeme Vám samé hezké zážitky
v regionu Českolipsko - v krajině
mnoha tváří!
Sdružení Českolipsko
i
…že se v letošním roce slaví
750 let od založení královského hradu Bezděz Přemyslem
Otakarem II.?
…kdy se bude v Kamenickém
Šenově konat Mezinárodní
sympozium rytého skla? A jaká
výročí letos oslaví v tomto
městě skla?
…kam zajít v létě do letního
kina?
…že si v Novém Boru můžete
projít naučnou stezku „Po stopách sklářského řemesla“?
... že můžete s Deníkem během
léta hlasovat o nejoblíbenější
Infocentrum roku a také vybrat
nejkrásnější místa v České
republice?
… jakou novou naučnou stezku najdete v Podještědí?
… s kým se vydat na cyklotoulky za historií regionu?
Vodní hrad Lipý (archiv Lipý Česká Lípa, p.o.)
Kam v létě v České Lípě?
Kulturní léto na hradě Lipý
a v Centru textilního tisku 2014
Pro své návštěvníky si příspěvková organizace Lipý Česká
Lípa připravila bohatý kulturní program během celého léta.
 V Centru textilního tisku se
mohou návštěvníci těšit na výstavu kreslíře Zdeňka Hofmana
(mimo jiné autora komiksu o hradu Lipý, který organizace Lipý
vydala v září 2013).
Pokračování na str. 2
... kde se v regionu nachází unikátní orloj postavený z bývalé
trafostanice?
Město Česká Lípa přichystalo
jako novinku propagační materiál s názvem „20 nejzajímavějších filmových míst v okolí
České Lípy“.
1
Turistické noviny | Turistika
Obsah
Úvodní slovo .................................... 1
TURISTIKA
KAM V LÉTĚ V ČESKÉ LÍPĚ?
Kulturní léto na hradě Lipý
a v CTT ................................................ 1
Další tipy ............................................ 3
Za pokladem Českou Lípou ....... 3
TIPY NA VÝLET NA
NOVOBORSKU
Aktuality z Nového Boru ............. 4
Sklářská muzea v Novém Boru .... 4
Skalní hrad a poustevna,
Sloup v Čechách ............................. 5
Novinky z Kamenického Šenova 5
Pozvánka do Cvikova .................... 6
Pozvánka do Nového Oldřichova 6
NAVŠTIVTE MÁCHŮV KRAJ
A KOKOŘÍNSKO
Tipy na léto v Doksech a okolí ... 7
V okolí Máchova jezera ................ 7
Hrad Bezděz ..................................... 8
Zámek Zákupy ................................. 8
Muzeum Eduarda Helda ............. 8
Pozvánka do Dubé ........................ 8
NOVINKY Z PODRALSKA
Aktuality z Mimoně ...................... 9
Brniště ................................................ 10
Pozvánka do města Ralska ........ 10
NOVINKY Z PODJEŠTĚDÍ
Karolina Světlá - Naučná stezka 11
Akce v Jablonném v Podještědí
a okolí ................................................. 11
POZNEJTE HRÁDECKO CHRASTAVSKO
Tipy z Hrádku nad Nisou ............. 12
Hrad Grabštejn ................................ 12
Tipy z Chrastavy .............................. 13
Kryštofovo údolí ............................. 13
VODNÍ RADOVÁNKY
Máchovo jezero, pláže, koupání,
lodě ..................................................... 14
Pravidelná lodní přeprava .......... 15
CYKLOTURISTIKA
Cyklostezky ...................................... 16
Cyklobusy v regionu ..................... 17
CYKLOBUSY BUSLINE
Cyklobusy BusLine ........................ 18
INFORMACE Z REGIONU
Vydejte se po trasách
Hřebenovky ..................................... 20
Nové propagační materiály ........ 20
Vyberte nejkrásnější míto
v Česku ............................................... 20
2
Turistické noviny | Turistika
Kam v létě v České Lípě?
Další tipy …
Pokračování ze str. 1
 Červenec a srpen na hradě
Lipý bude ve znamení divadla,
pohádek pro děti a letního kina.
V pátek 8. 8. 2014 od 19.00 hodin
se můžete těšit na představení
divadelníků Li-Di Litoměřice „Setkání s Čechovem“. Proběhnou
také tradiční nedělní představení
pro děti - dne 10. 8. 2014 (Li-Di
Litoměřice) a 24. 8. 2014 (DS Havlíček Zákupy).
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ
Nám. Osvobození 297, 470 01
Česká Lípa
Vodní hrad Lipý
Letní sezóna (1. 4. - 30. 9.)
Úterý až sobota - 9.00 - 12.00,
13.00 - 17.00, Neděle - 13.00 - 17.00
Mimo letní sezonu lze prohlídky
domluvit předem telefonicky.
Prohlídky, které jsou vždy s průvodcem, začínají vždy v celou hodinu. Návštěvy kolektivů, prosím,
rezervujte na telefonním čísle:
737 527 042, 732 324 700 nebo
na e-mailu: [email protected]
 Další celoprázdninovou akcí
na hradě bude III. ročník letního
kina. V minulých dvou ročnících se
nádvoří hradu proměnilo v kinosál
a návštěvník si tak mohl na velkém
plátně vychutnat promítnutí filmu
ve venkovních prostorách. Již nyní
se návštěvníci mohou těšit na zajímavé filmové tituly.
Termíny: 16. 7./ 17. 7./ 18. 7./ 30. 7./
31. 7./ 1. 8./ 13. 8./ 14. 8./ 15. 8.
Pobočky:
Archeologické muzeum Šatlava,
Vězeňská 189, 470 01 Česká Lípa
Památník K. H. Máchy,
Máchova 150, 472 01 Doksy
Vísecká rychta,
Víska 3, 471 03 Kravaře
www.muzeumcl.cz
[email protected]
tel.: 487 824 145
Jedná se o výstavu fotografií v ambitu muzea, tentokrát živočichů
žijících u nás v Čechách. Výstavu
velkoformátových fotografií připravil pro muzeum Český svaz
ochránců přírody „Aron“ v České
Lípě.
Ilustrace přírody / Práce severočeských ilustrátorůa
7. 3. – 28. 9. 2014
Téma výstavy je založeno na vědecké, věrné ilustraci přírody, lákadlem jsou rovněž živé exponáty.
LETNÍ VÝSTAVY - VMG ČESKÁ
LÍPA:
ŽIJÍ TU S NÁMI
4. 6. – 28. 9. 2014
Po stopách Germánů / Archeologie Germánů a Antické mince
7. 3. – 31. 7. 2014
Výstava v prostorách ambitu
seznamuje návštěvníky se světem
starých Germánů a představuje
výsledky tříletého projektu Evropské unie z programu Ziel 3 / Cíl 3
v oblasti archeologického experimentu, ale také archeologické
muzejní pedagogiky a terénního
výzkumu.
Vlastivědné muzeum a galerie
Klášterní zahrada u muzea
Výstavy jsou přístupné veřejnosti denně mimo pondělí od
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00.
i
MIC ČESKÁ LÍPA DOPORUČUJE ZE SVÉHO SORTIMENTU:
 ČESKOLIPSKO a okolí, V. Šrámek, 2009, 25 Kč - 120 tipů na výlet
v regionu Českolipsko
 ČESKOLIPSKO a okolí II., V. Šrámek, 2012, 35 Kč - 136 tipů na výlet
včetně saského pohraničí
 Turistické zajímavosti Českolipska, kol. autorů, 2008, 25 Kč
Více o výletech v okolí České Lípy: http://turistika.mucl.cz/tipy-na-vylet
DOMOV ZA VÁLKY
26. 6. – 14. 9. 2014
Českolipsko za 1. světové války.
Výstava v Maštálkově síni
VÍSECKÁ RYCHTA - AKCE:
1. 8. 2014: Kafe na Rychtě.
Večerní setkání se zajímavými
hosty.
Srpen: Letní cyklotoulky za historií.
Trasa: Kravaře - Janovice - Rané Stvolínky - Kravaře (termín na webu)
21. 9. 2014: „Kravařský Hendmejd Márket“ - prodej výrobků,
ukázky ručních prací, workshopy.
8. 11. 2014: Svatomartinská
husa. Od 10.00 hod.
Info na webu www.muzeumcl.cz
nebo e-mailu [email protected], [email protected]
PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY AKCE:
12. 7. - 31. 8. 2014
Půvab dámského čepce - nezbytného doplňku dámského
oblečení
16. 8. 2014: Pohádkové odpoledne
3. 9. – 7. 9. 2014: XXIX. Řezbářské sympozium v Doksech
Interiér vodního hradu Lipý (archiv Lipý Česká Lípa, p.o.)
 Během letních měsíců bude
v Centru textilního tisku probíhat
přednáškový cyklus „Fenomény
Českolipska“, nabídka témat
bude různorodá, např. rybníkářství, historie postávkových domů,
historie železnice, hrady a zámky
na Českolipsku, a jistě zajímavá
i výběrem přednášejících.
Termíny: 10. 7./ 24. 7./ 7. 8./ 21. 8./
9. 9./ 11. 9.
 6. 9. 2014 – Dny evropského
dědictví (EHD 2014) – program se
připravuje na téma „Živé obrazy
na hradě Lipý“.
LIPÝ ČESKÁ LÍPA, p.o. (CTT,
HRAD LIPÝ)
U Vodního hradu 63, Česká Lípa
www.lipy.cz, [email protected]
Centrum textilního tisku
Duben - září
Úterý až sobota - 9.00 - 12.00,
13.00 - 17.00, Neděle - 13.00 - 17.00
Říjen - Prosinec
Středa až Sobota - 10.00 - 16.00
Archeologické muzeum Šatlava
Památník K. H. Máchy
Turistický okruh
Za pokladem Českou Lípou!
Centrum textilního tisku Česká Lípa (archiv Lipý Česká Lípa, p.o.)
Druhý zářijový týden se uskuteční v České republice Dny evropského dědictví (EHD). Využijte jedinečnou možnost navštívit
zajímavé památky, které jsou jindy nepřístupné! Cílem je hledání
cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.
Více informací:
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/
Znáte geocaching? Za pomoci
GPS zařízení hledají miliony lidí
po celém světě krabičky s poklady
nebo různé indicie a zašifrované
zprávy. Nyní si můžete GPS zařízení půjčit i v Městském informačním centru v České Lípě. Za zálohu
500 korun Vám na MIC přístroj
půjčí a vysvětlí, jak se s ním
pracuje. A pak už jen stačí vydat
se podle pokynů na displeji za
pokladem. Po úspěšném vyplnění
tabulky s úkoly dostane návštěv-
ník odměnu na MIC. GPS přijímač
se půjčuje osobám starším 18-ti
let, nejpozději dvě hodiny před
koncem otevírací doby.
MIC ČESKÁ LÍPA
náměstí T.G.M. 2, 470 36 Česká Lípa
tel.: 487 881 105, 487 881 106
[email protected]
http://turistika.mucl.cz
Provozní doba:
letní sezóna (1. 4. – 31. 10.)
Po – Pá 8.30 – 17.00, So 9.00 – 12.00
Náměstí T. G. Masaryka v České Lípě
3
Turistické noviny | Turistika
Turistické noviny | Turistika
Tipy na výlet na Novoborsku
Skalní hrad a poustevna, Sloup v Čechách
Červen - srpen, denně 9.00 - 17.00,
září - denně kromě Po 9.00 - 17.00
http://hradsloup.cz
[email protected]
Aktuality z Nového Boru
 Naučná stezka „Po stopách
sklářského řemesla v Novém
Boru“ mapuje místní zajímavosti
vztahující se (nejen) ke sklářské tradici. Stezka se skládá ze 17-ti zastavení
u zajímavých míst, významných staveb a památníků tradičního sklářství.
Stezka je vybavena informačními
tabulemi u jednotlivých zastavení,
každá z nich nabízí informace o daném místě včetně doprovodných
fotografií. Součástí informační desky
je také přehledná mapka, kde jsou
zobrazeny ostatní zastavení stezky.
 Začátkem července chystá TIC
Nový Bor novou trhací mapku
k již otevřené naučné stezce
„Po stopách sklářského řemesla
v Novém Boru“ a brožuru - průvodce ke stezce. V létě bude naučná stezka rozšířena o audiostezku.
Jednotlivé audionahrávky bude
možné bezplatně získat na webových stránkách města Nový Bor či
v přímo v Turistickém informačním centru.
 Cyklostezka Nový Bor - Sloup
v Čechách
Cyklostezka je dlouhá 2 km a vede
z cykloareálu v Novém Boru téměř až k Radvaneckému rybníku
ve Sloupu v Čechách.
Výstavy a akce v Novém Boru
15. - 17. 8. 2014: Mariánská pouť
v Horových sadech a v kostele,
Nový Bor
14. 9. 2014: Dny Evropského dědictví - akce ve Sklářském muzeu
i ve městě
14. 6. - 28. 10. 2014: „AJETO 20
let“, Sklářské muzeum N. Bor.
Unikátnost výstavy spočívá pře-
devším v rozmanitosti děl, které
byly doposud ukryty ve vzorkovně
sklárny.
VÝSTAVY V TIC NOVÝ BOR
(1. patro, vstup zdarma):
Dlouhodobá výstava Sklářské školy
v Novém Boru.
26. 5. - 31. 8. 2014: Iva Špuláková
- IVA-Line
Sklářská muzea v Novém Boru
SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR
Otevřeno denně kromě Po 9.00 - 17.00
Kontakt: Nám. Míru 105, 473 01
Nový Bor, tel.: 487 726 196
www.glassmuseum.eu,
[email protected]
AJETO ART GLASS MUSEUM
v Novém Boru se v letošním roce
rozroste o nové výstavní prostory,
4
které od března 2014 vznikají
formou nástavby na stávající střeše. V rozšířené části by měly být
sbírky z IGS (Mezinárodní sklářské
sympozium).
Kontakt: T. G. Masaryka 805, 473 01
Nový Bor, Tel.: +420 487 521 660,
[email protected],
www.ajetoglass.com
Muzeum je otevřeno Út - So
9.00 - 17.00
Přehled sklářských firem
a dílen s možností exkurzí:
http://www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/turisticky-ruch/
novy-bor-mesto-skla/
Koncerty při svíčkách: 5. 7., 12.
7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8. 2014.
Začátky vždy v 19.00 hodin, více
informací http://hradsloup.cz/
kalendar-akci/koncerty
Výstavy ve skalním ambitu:
Barokní reliéfy v pískovcích Severních Čech, Život ve skále.
LESNÍ DIVADLO VE SLOUPU
V ČECHÁCH
Program akcí od 1. 7. - 26. 8. 2014
www.obecsloupvcechach.cz/
lesni-divadlo2/kulturni-program-divadla/
Skalní hrad Sloup
Novinky z Kamenického Šenova
www.muzeumskla.cz,
[email protected]
Duben - září: úterý - neděle
10.00 - 17.00.
Letecký pohled na Nový Bor
i
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NOVÝ BOR
DOPORUČUJE ZE SVÉHO SORTIMENTU:
 ČESKOLIPSKO a okolí II., V. Šrámek, 2012, 35 Kč - 136 tipů na výlet
včetně saského pohraničí
 Skalní hrad a poustevnu Sloup, Ivan Volman, Jaroslav Panáček,
2014, cena 55 Kč - brožura o historii skalního sídla, doplněna fotografiemi a tipy na výlet v okolí. Mutace: ČJ, NJ, AJ.
 Cykloturistická a turistická mapa Lužické a Žitavské hory,
1: 35 000, mapa doplněná o přehled zajímavostí a jednotlivé tipy
na výlety. Vydáno pro Sdružení Novoborsko, zdarma.
 Brožura „ 770 tipů na výlety v ČR“, speciál Deníku - VLATAVA-LABE-PRESS a.s., zdarma.
 suvenýry: sběratelské magnetky - puzzle, dřevěné, kreslené, dřevěné pohlednice, keramické suvenýry či tradiční suvenýry ze skla:
těžítka, zvířátka, vitráže, bižuterie atd.
TIC NOVÝ BOR
T. G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel., fax: +420 487 726 815
www.novy-bor.cz, [email protected]
V. – IX. Po - So 9.00 -12.00, 13.00-17.00, Ne 9.00 -12.00
Rozšíření služeb koupaliště v Novém Boru
Nabídka se rozroste o venkovní
Zumbu, přes léto se zde budou
konat různé akce. Areál koupaliště
nabízí ubytování v autokempu, sportovní hřiště, tenisový kurt, plážový
volejbal. V sousedství areálu je také
sportovní hala s umělou lezeckou
stěnou. K dispozici jsou restaurace,
umývárny, sprchy, WC, převlékárny.
Kontakt: TJ Jiskra Nový Bor, Ke
Koupališti Nový Bor, tel.: +420 603
848 388
Více o výletech v okolí Nového Boru: www.novy-bor.cz/cz/zivot-ve-meste/turisticky-ruch/tipy-na-vylet, http://dev.novoborsko.eu/
cs/turistika-v-okoli
Sklářské muzeum je zaměřeno
na ryté a broušené sklo od 17. století
po současnost, tuto expozici doplňují svítidla, jejichž tradice výroby sahá
do roku 1724.
Panská skála
Město Kamenický Šenov slaví
v tomto roce hned dvě výročí 290. výročí založení tradice výroby
lustrů a 120. výročí úmrtí Eliase
Palmeho, zakladatele výroby
křišťálových lustrů. Tyto oslavy
vyvrcholí 30. srpna 2014 na parkovišti u Panské skály a v jejím
okolí akcí „SKLENĚNÁ PANSKÁ
SKÁLA“. Těšit se můžete na dobový jarmark, komedianty na káře,
mobilní sklářskou pícku firmy AJETO, korálkovou dílnu, Oybinský
vláček, dřevěný kolotoč, „sklářské
dílny“ a soutěže pro děti či jízdu
na koních. Na programu bude
i překvapení, které se připravuje
ve spolupráci s firmou Preciosa-Lustry a.s. Celý den bude zakončen velkým ohňostrojem. V infocentru u Panské skály se můžete
těšit kromě suvenýrů i na nový
propagační materiál města.
TIP NA VÝLET - KŘÍŽOVÁ CESTA
Křížovou cestu naleznete v dolní
části města u bývalého koupaliště
u staré silnice mezi Kamenickým
Šenovem a Českou Kamenicí. Díky
iniciativě občanského sdružení
NA VÝSLUNÍ je tato cesta obnovována. Cesta začíná prostranstvím
s kovaným křížem a obrazem
Krista na Olivetské hoře ve výklenku, vytesaném v pískovcové skalce.
Odtud cesta, lemovaná zastaveními, stoupá k Božímu hrobu. Ten
tvoří skalní kaple vytesaná v úpatí
pískovcové skály (skalní věže).
V otevřené kapli kryté kovanou
mříží spočívá pískovcová socha
Kristova těla. GPS: 50°47'30.115"N,
14°27'54.000"E. www.navysluni.net
SKLÁŘSKÉ MUZEUM
Osvobození 69, Kamenický Šenov
tel./fax: +420 487 767 206
16. 8. 2014 - ukázka zhotovení korálkové mozaiky paní Evou Olivovou.
Září: výstava z exponátů uplynulých ročníků Mezinárodních sympozií rytého skla
15.- 21. 9. 2014: 6. ročník Mezinárodního sympozia rytého skla,
některé jeho části budou opět
přístupné veřejnosti.
PROGRAM NA LÉTO:
do 7. 9. 2014: nová výstava „Křehká
elegance“, věnovaná nápojovému sklu
ze sbírky muzea a ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Výtvarné dílny a ukázky výroby:
27. 7. 2014: Automatická kresba
s Lucií Slaninovou (děti 10.00 – 11.30,
cena 100,- Kč, dospělí 12.30 – 15.30,
cena 200,- Kč), nutná rezervace
předem po telefonu.
INFORMAČNÍ CENTRUM
PANSKÁ SKÁLA
Prácheňská 42, Kamenický
Šenov
Tel.: +420 487 767 401
[email protected]
www.kulturaks.cz
i
Otevřeno denně od 9.00 17.00 (červenec, srpen).
Od září do konce října:
St - Ne 9.00 - 17.00.
Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově
Více o výletech v okolí Kamenického Šenova:
www.kulturaks.cz/clanky/turisticke-informace
>
5
>
Turistické noviny | Turistika
Turistické noviny | Turistika
Tipy na výlet na Novoborsku
Navštivte Máchův kraj a Kokořínsko
Pozvánka do Cvikova
VÝSTAVY – GALERIE
MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ
CENTRUM SEVER:
26. 7. – 10. 8. 2014: FRANTIŠEK
VLACH – „ZA VŠÍM JE...” – figurální obrazy, grafiky, plastiky
13. 8. – 7. 9. 2014: VÝSTAVA
LOUTEK – výstava vznikla ve spolupráci odboru kultury města
Cvikova, loutkového souboru
Klubíčko, loutkářského výtvarníka
Ivana ANTOŠE a tvůrce loutek
Zdeňka VILÉMA. Vystavené loutky
a dekorace jsou v majetku města
Cvikova. Výstavou si připomeneme 65. výročí vzniku loutkové
scény ve Cvikově.
30. 8. 2014: COUNTRYTÁČKY
– sobotní rodinné odpoledne
s programem: Martin Žák
s kapelami Stará almara a NewTime Country Band, Dětský taneční
soubor Country Road, Aleš Kozák
(kovboj s lasem a bičem), Indiánský
tábor, máslování, výuka stylových
tanců, hry na podivuhodné
nástroje... v areálu Letního kina
ve Cvikově. Vstup zdarma. V případě
nepříznivého počasí se akce koná
v sále Multifunkčního kulturního
centra Sever.
Tip na výlet v okolí Cvikova:
Přehrada Naděje s kamennou hrází
Zelený vrch se Schillerovou
vyhlídkou
Milštejn se zříceninou hradu
Dutý kámen (menší pískovcový hřbet)
Křížová cesta (Kalvárie)
Více o výletech v okolí Cvikova:
www.cvikov.cz (Turistika)
i
Kniha o regionu:
„Technická zařízení na vodní
pohon na Cvikovsku“, autor
Miroslav Kolka, vydal Národní
památkový ústav Liberec 2012,
ISBN 978-80-904852-9-7, cena
250 Kč.
Multifunkční kulturní centrum Sever (infocentrum,
galerie, společenský sál,
restaurace)
Žitavská 132, Cvikov 471 54
www.cvikov.cz,
[email protected]
Pozvánka do Nového Oldřichova
HASIČSKÉ MUZEUM
Těšit se můžete např. na PARNÍ
STŘÍKAČKU, SANITNÍ VŮZ zn.
Renault, který byl zapůjčen na natáčení filmu „Tmavomodrý svět“,
ČTYŘKOLOVÉ RUČNÍ STŘÍKAČKY
a dalších různých, zhruba 600
exponátů ve dvou budovách
o rozloze cca 940m2.
Hasičské muzeum v Novém Oldřichově
Informační centrum
Nám. Jiřího 300,
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
[email protected]
[email protected]
www.tolstejnskepanstvi.cz
i Adrenalin
park Jedlová
Navštivte: Regionální a hornické muzeum, Štolu Sv. Jana
Evangelisty, Křížovou cestu,
Jedlovou horu, hrad Tolštejn
6
Obří houpačka, sjezdové káry,
downhill, lanový park, půjčovna koloběžek… aneb Sport trochu jinak!
Prázdninová otevírací doba
Lanový park, obří houpačka a občerstvení otevřeno každý den od 10
do 17 hodin.
Sjezdové káry + downhill jezdí
v sobotu, v neděli a ve středu vždy
od 13 do 17 hodin.
www.sport-jedlova.cz
Otevřeno od května do září - Po, St
8.00 - 16.00, So 14.00 - 17.00
www.sdhnovyoldrichov.cz,
[email protected]
AKCE: 16. 8. 2014, 10.00
Tradiční 24. hasičská pouť,
celodenní program zakončen
vodní fontánou. Muzeum
otevřeno po celý den zdarma.
Kniha o obci Nový
Oldřichov:
„Kdysi Mistrovice, dnes Nový
Oldřichov“, 2013. K zakoupení
na OÚ nebo v hasičském muzeu za cenu 300,-Kč.
Tipy na léto v Doksech a okolí
Informace na www.vyletnivlacek.cz
nebo na tel: 777 97 92 91
MOŽNOSTI NETRADIČNÍ
PŘEPRAVY V MÁCHOVĚ KRAJI
A OKOLÍ
I letos je pro návštěvníky města
a kraje připraveno několik zajímavých přepravních možností. Tradičně zde bude od 30. 6. jezdit přepravní mašinka, která Vás okružní
jízdou sveze do Starých Splavů,
odkud odjíždí zpět na dokské
náměstí.
Jezdí se každý den od pondělí
30. 6. 2014 do čtvrtka
28. 8. 2014: Doksy – Staré Splavy
nebo zpět.
Na trase platí smluvní jízdné.
Pozor – nejedná se o okružní jízdu
(v případě okružní jízdy se platí
oba směry). Maximální jízdné pro
jednu osobu v jednom směru:
50 Kč, děti 50 %.
V okolí Máchova jezera …
SE ČTYŘLÍSTKEM KOLEM
BLAŤÁKU
Vydejte se společně s Fifinkou,
Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou
na výlet kolem komiksového rybníku Blaťáku. Navštívíte zajímavé
skalní útvary, dozvíte se nejeden
zajímavý příběh, a to nejlepší Vás
čeká na konec.
NAUČNÁ MÁCHOVA
STEZKA
Stezka spojuje 30 zajímavých míst
v okolí Máchova jezera a na mnohých jsou celostátně registrované
kulturní památky. Na 17 místech
byly instalovány velké informační
tabule, trasa je vedena po původních turistických trasách v okolí
Máchova jezera. Délka trasy je
14 km.
NAUČNÁ STEZKA SWAMP
Naučná stezka SWAMP je pojmenována podle Národní přírodní
památky SWAMP ležící při březích
Máchova jezera. Naučná stezka
seznamuje s chráněnými a kriticky
ohroženými živočichy, rostlinami
a rybníkářstvím Máchova jezera.
PUTOVÁNÍ ZA LESNÍMI
POVĚSTMI
Vydejte se do Masarykových sadů
v Doksech, kde ožili lesní bytosti
- Skřítek ze Slatinského vrchu, Víla
hospodářka, nezbedný Kryšpín,
Gilbert Pařezník a spousta dalších.
K sadům se dostanete, když půjdete z náměstí v Doksech po červené
turistické značce směrem na hrad
Bezděz a za železničním přejezdem
odbočíte vlevo. Nad všemi lesními
Na milovníky koní čeká přeprava
v podobě povozu s koňmi. Projížďku si můžete užít po Doksech
a blízkém okolí, koně Vás mohou
odvézt až do kempu, kde jste
ubytováni. Nástupní místo je
na náměstí v Doksech. Pokud byste
měli zájem o delší projížďku, lze
se telefonicky dohodnout na čísle
606 656 595.
Valdštejnská 251, 472 01 Doksy
Tel.: 773 556 211, ctyrlistek@
mksdoksy.cz , http://muzeum.
mksdoksy.cz
MUZEUM ČTYŘLÍSTEK
V muzeu je stálá expozice věnovaná vývoji komiksu Čtyřlístek.
Dozvíte se zde, jak tento komiks
krůček po krůčku vznikal a jak se
takový komiks vlastně tvoří.
Otevřeno: červenec - srpen:
Út - Ne 10.00 - 17.00, září: Út - Ne
13.00 - 17.00
bytostmi bdí Zelený muž - duch
lesa, který hlídá lesy u vstupu
k Máchovu jezeru. www.doksy.
com/putovani-za-lesnimi-povestmi/d-1958/p1=2473
Lesní muž
MÁCHOVI V PATÁCH
Jedinečný soubor všech dosud
absolvovaných výletů po stopách známého českého básníka.
Ke stažení na webových stránkách
Máchova kraje: http://www.machuvkraj.cz/svazek-obci-machuv-kraj/machovska-rok-2010/turisticka-pravodce-machovi-patach/
VYZKOUŠEJTE ORIENTAČNÍ
SPORTY V AREÁLU PEVNÝCH
KONTROL
Chcete si se svou rodinou či přáteli užít sportovní odpoledne?
Navštivte areál pevných kontrol
v Doksech - v blízkosti golfového
hřiště u rekreačních středisek Lesní
hotel, Poslův mlýn a Termit. Mapy
k areálu s vyznačenými tratěmi je
možné získat na infocentru v Doksech a v uvedených rekreačních
střediscích.
http://www.ok-doksy.cz/areal-pevnych-kontrol/
>
7
Turistické noviny | Turistika
Turistické noviny | Turistika
Navštivte Máchův kraj a Kokořínsko
>
Hrad Bezděz
Muzeum Eduarda Helda
Expozice zaměřená na historii výroby
karnevalového zboží od roku 1884.
V prostorách muzea se nachází i expozice MIZEJÍCÍHO ČASU, zobrazující
život sudetských Němců v Zákupech
mezi světovými válkami.
Prohlídky Po - Pá v 11.00 a 13.00
Rok 2014 – 750 let výročí od založení královského hradu Bezděz
Přemyslem Otakarem II.
AKCE:
2. 8. - 3. 8. 2014: Rytířské turnaje,
11.00, 12.45, 14.00, 15.15
9. 8. 2014: od 9.00 hodin bohatý
kulturní program na oslavu výročí
v areálu hradu
10. 8. 2014: Lety vrtulníkem nad
hradem Bezděz k Máchovu jezeru,
u příležitosti oslav výročí
6. 9. - 7. 9. 2014: Dny evropského
kulturního dědictví
7. 9. 2014: Bezdězská církevní pouť.
Od 10.00 - Mše svatá v kostele sv.
Jiljí v obci, ve 14.00 přesun na hradní
nádvoří, mše zakončena pobožností.
Podrobnosti k akcím
na webových stránkách
www.hrad-bezdez.eu
STÁTNÍ HRAD BEZDĚZ
tel.: 487 873 131, pokladna
723 774 904, kastelán 606 649 807
[email protected],
www.hrad-bezdez.eu
Červenec - září: Út-Ne 9.30 - 16.30
Zámek Zákupy
3. 6. - 30. 9. 2014: Výstava fotografií „Okem ptáka“
5. 4. 2014 - 28. 10. 2014: Výstava
strašidel v zámeckém sklepení
Od 1. 5.2014: Dětská prohlídková
trasa s panenkami, bez průvodce
Do 31. 10. 2014: Zapomenuté
zámky - výstava připomíná zbytky
vybavení zámků v okolí
Červenec - srpen: Prohlídky
s princeznou pro děti do 10 let,
denně kromě pondělí 10.30
8
NOVINKA NA HRADĚ HOUSKA POHYBLIVÉ PEKLO!
PEKLEM je ručně vyřezávané
lipové pohyblivé peklo na vnějším
nádvoří hradu, volně inspirované
So, Ne a st. svátky po předchozí
domluvě!
Náměstí Svobody 247, 471 23 Zákupy. Tel.: 724 265 387, 487 857 264,
[email protected], www.karnevalove-zbozi-masky.cz/eduard-held-muzeum
INFORMAČNÍ CENTRUM DOPORUČUJE ZE SVÉHO
SORTIMENTU:
 Doksy a okolí, 45Kč i s mapou Máchova jezera a okolí.
 Brožura „Po naučné stezce se Čtyřlístkem okolo Blaťáku“, 15Kč
i
INFOCENTRUM DOKSY
nám. Republiky 191, 472 01 Doksy, tel.: + 420 487 872 067,
mobil: + 420 776 550 860, [email protected]
www.doksy.com, www.machuvkraj.cz
Červenec a srpen: Po- So 9.00 - 17.00, Ne 9.00 - 14.00
Září: Po - Pá 9.00 - 12.00, 13.00-17.00, So 9.00-12.00
Více o výletech v okolí Doks: www.doksy.com
Danteho Božskou komedií. Dvanáctimetrová délka a dvoumetrová výška dávají dostatek prostoru
pro jedenáct pohyblivých obrazů
pekelných trestů za pozemské
hříchy - vše s náležitým osvětlením a originální doprovodnou
hudbou.
červenec, srpen út - ne
10.00 - 18.00
www.hradhouska.cz,
www.peklem.cz
Více o výletech v okolí Dubé:
www.mestoduba.cz/informace-pro-turisty
www.mestoduba.cz
Kino otevřeno: VII. – VIII. od 21.00
hodin
a 14.30, nutná předchozí rezervace
vstupenek na tel.: 487 857 278
6. - 7. 9. 2014: Dny evropského
dědictví - mimořádné prohlídky
zázemí císařova výtahu
13. - 14. 9. 2014: Výstava jiřin
Státní zámek Zákupy
Borská 1, 471 23 Zákupy
tel. 487 857 278, [email protected],
www.zamek-zakupy.cz
Květen - září: Út - Ne 9.00 - 16.00
LETNÍ KINO DUBÁ – NEDAMOV
Nedamov , 471 41 Dubá
tel.: 721 510 727
[email protected],
www.autokemp-duba-nedamov.cz
EXPOZICE HISTORICKÝCH KOL
Klubový dům - Dlouhá ulice,
471 41 Dubá
Otevřeno po telefonické domluvě:
Lukáš Dalecký tel.: 602 477 993
ZAJÍMAVOST DOMU Č.
P. 126 V DUBÉ – RODNÝ DŮM
JARMILY Z MÁCHOVA MÁJE
Máchův Máj, vymyšlený příběh
nebo pravdivá událost? Bádání
archivářů prokázalo, že byl inspirován skutečností. Mácha psal
příběh o velké lásce, které však
nebylo přáno a vše skončilo 7. 5.
1774 vraždou. A proč právě tento
dům? Bylo zjištěno, že právě zde se
3. 8. 1755 narodila Jarmila, pravým
jménem Anna Rosina Traußlin.
INFOCENTRUM MĚSTA DUBÁ
Masarykovo nám. 138, 471 41 Dubá, tel.: 487 870 490
[email protected], www.mestoduba.cz
Červenec, srpen: Po - Pá 7.00 – 18.00; So, Ne 8.00 – 16.00
Září: Po + St 07.00 - 16.30; Út + Čt 07.00 - 15.00; Pá 07.00 - 14.30; So,
Ne 08.00 - 16.00
Novinky z Podralska
Aktuality z Mimoně
Kontakt:
V Lukách 101, 471 24 Mimoň
[email protected],
www.muzeummimon.cz
AUDIOPRŮVODCE VÁS
PROVEDE PO ZAJÍMAVOSTECH
MIMONĚ!
Přijďte si vyzkoušet technickou
novinku. V Městském muzeu
a informačním centru v Mimoni je
pro Vás připraven audioprůvodce,
kterého si můžete vyžádat oproti
vratné kauci 300 Kč/ks.
Pozvánka do Dubé
AKCE:
2. 8. 2014: Taneční večer v Nedamově se skupinou Malvas
8. - 9. 8.2014: Mezinárodní jazzové dny – Letní kino Nedamov
23. 8.2014: Taneční večer v Nedamově se skupinou Tercie
6. 9. 2014: Dny evropského dědictví – Sušárna chmele v Dubé
4. 10. 2014: Den architektury –
Mšeno – Lobeč - Dubá
V průběhu celého roku je možné
navštívit v Galerii Šatlava (přízemí
radnice) zajímavé výstavy věnované chmelařství na Dubsku, vodním
mlýnům v okolí Dubé a proměnám
Dubé v čase.
i
INFORMAČNÍ CENTRUM DUBÁ DOPORUČUJE ZE SVÉHO
SORTIMENTU:
 Dubá a okolí, Mgr. Marie Vojtíšková a kol., 1993, 10 Kč
 Dubá a okolí na starých pohlednicích, Stanislav Dulík,
2009, 450 Kč
 Českolipsko na dlani, Tomáš Červenka, 2013, 499 Kč
AUDIOSTEZKA MIMOŇ
Návštěvníci města si zdarma z internetu stáhnou audionahrávky
k jednotlivým zastavením, které si
pak mohou poslechnout ze svého
MP3 přehrávače nebo mobilního
telefonu přímo na místě.
www.audiomimon.cz
Více o výletech v okolí Mimoně: http://mestomimon.
cz/kultura-sport-a-turistika/
turistika
i
Městské muzeum v Mimoni
MĚSTSKÉ MUZEUM
rozšířilo stálou expozici
věnovanou prusko-rakouské
válce 1866, která zasáhla do dějin
města. Část nové expozice tvoří
uniformy, zbraně a rozsáhlé
doprovodné texty. Vše doplňuje
zpřístupněná márnice s expozicí
věnovanou pohřebnictví.
V prostorách muzea se nachází
také infocentrum.
5. 7. - 31. 8. 2014: Městské mu-
zeum Mimoň - Výstava panenek,
kočárků, medvídků, nádobíčka…
Letní koncerty v Kapli Božího
hrobu - ulice V Lukách, Mimoň:
20. 7. 2014, 15.00 hod.: Písně
ve staletích,
17. 8. 2014, 15.00 hod.: Středověké muzicírování
Muzeum otevřeno duben – říjen:
Út - Ne 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00
INFORMAČNÍ CENTRUM MIMOŇ DOPORUČUJE ZE SVÉHO
SORTIMENTU:
 Mimoň v zrcadle staletí, 380 Kč, Uličník, 400 Kč, Zámek v Mimoni,
200 Kč
 Propagační materiály zdarma - cyklotrasy, cyklomapa, mapa
města, turistické trasy, památky. K zakoupení jsou turistické známky, vizitky, pohledy, dřevěné pohledy a upomínkové předměty
(keramický zvoneček se znakem města či knoflík pro štěstí).
 Novinka - dotykový multimediální panel se zajímavostmi o městě (ČJ, AJ, NJ, PL).
INFOCENTRUM MIMOŇ
[email protected] , http://mestomimon.cz
tel.: 480 99 00 66 (muzeum + IC)
>
9
Turistické noviny | Turistika
Turistické noviny | Turistika
Novinky z Podralska
Novinky z Podještědí
> Brniště
BRNIŠTĚ - EKOCENTRUM
Brniště 4, 471 29 Brniště
Ekologické a informační centrum
Brniště má za cíl vzdělávání o přírodě, o krajině a utváření krajiny,
nakládání s odpady, praktickou
ochranu životního prostředí a výchovu k němu.
Panenského potoka pro pěší a cyklisty s vůní vody, mokřadů, mlýnů,
hastrmanů a víl. www.stezkahastrLetní akce pro veřejnost:
manu.cz
2. 8. 2014: Festival jurt: ŽIVOT V ZA- Jezdecké stezky - soubor cest a steHRADĚ, v areálu Zátiší v Brništi
zek, které jsou vybaveny a upraveny
2. 9. - 6. 9. 2014: Dřevosochání,
pro jízdu na koni
v prostoru Ekocentra Brniště a v areálu www.jezdeckastezka.cz
Zátiší.
HAMR NA JEZEŘE
6. 9. 2014: Dožínky, areál Zátiší
O turistice v okolí Hamru na Jezeře
najdete na webu
Informace: Podralský nadační fond
http://obechamr.cz/turistika-a-cykZOD, Brniště 1, 471 29 Česká Lípa,
www.podralsko.cz, [email protected] loturistika
Jsou zde zpracovány turistické cíle,
V okolí Brniště můžete navštívit:
přírodní památky, trasy pro turistiku
Stezka hastrmanů - 6 km dlouhá
i cyklistiku.
tematická poznávací trasa v blízkosti
Informační centrum Hamr na Jezeře
Obecní úřad Hamr na Jezeře
Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře
Telefon: 487 851 822, [email protected]
Po+ St 8.00 – 16.00, Út + Čt 8.00 –
15.00, Pá 8.00 - 14.00
So+ Ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
(květen – září)
Státní zámek Lemberk, Lvová 1, 471 25 Jablonné v Podještědí
Tel./Fax: 487 762 305, mobil: 723 944 322, www.zamek-lemberk.cz , lemberk@
liberec.npu.cz, Červenec a srpen: Út- Ne 9.00–16.30, Září: Út - Ne: 9.00 - 16.00
Hamerské jezero
Pozvánka do města Ralska
Kostel sv. Mikuláše, Světlá pod Ještědem (Miroslav Chmela)
na obdobím pyrotechnické asanace
bývalého VVP Ralsko, dokumentuje
prvopočátky snahy o likvidaci munice, kterou v prostoru ponechaly
armády.
Otevřeno: květen - říjen 13.00-17.00 Út, Čt, Pá, So, Ne
Tel.: +420 606 564 972, www.expozice-ralsko.estranky.cz, pyroexpo.
[email protected]
Hradčanský rybník
Ralsko se nachází na území bývalého vojenského prostoru, který byl do roku
1991 uzavřený. Celá tato oblast je protkaná lesními i asfaltovými cestičkami,
které vedou k Hradčanským stěnám, Stohánku, nebo bývalému vojenskému
letišti v Hradčanech.
Turistiku můžete spojit s koupáním v Hradčanském rybníku, návštěvou zoologického koutku, rybařením, či sbíráním hub, borůvek, nebo lovem bažantů
a spárkaté zvěře.
V Ralsku-Kuřívodech je otevřeno nové víceúčelové hřiště a dětské hřiště.
HRADČANSKO – REČKOVSKÁ
LESNÍ DRÁŽKA SLAVÍ 100 LET
V letošním roce je tomu rovných
100 let, kdy vznikla v roce 1914 lesní
úzkokolejná drážka. Bohužel z ní
dnes asi moc nenajdeme, poslední
jízdy proběhly začátkem padesátých
let. V roce 1914 byla na území mezi
Hradčany – Rečkovem vybudována
10
lesní dráha o celkové délce 25 km
jako řešení problémů s dopravou
vytěženého dřeva na místo jeho
zpracování.
STÁLÁ EXPOZICE
PYROTECHNICKÉ ASANACE
RALSKA
Expozice provádí návštěvníky zejmé-
Karolina Světlá nově a živě aneb
nová naučná stezka v Podještědí
KRAJANSKÉ MUZEUM
VYSTĚHOVALECTVÍ DO BRAZÍLIE
Ralsko - Náhlov: v budově původní
německé školy najdete unikátní
muzeum dokumentující vystěhovalectví do Brazílie z českých zemí v 19.
st., zahrnuje historii a přínos české
imigrace v Brazílii.
Možnost ubytování, občerstvení
a ochutnaní pražené brazilské kávy.
Od 6. dubna otevřeno So - Ne 10.00 18.00 až do konce října.
Jindy po dohodě na tel.: 602 326 558,
[email protected]
www.emigrationmuseum.cz
AKCE:
9. 8. 2014: Tančení pod hvězdami
na Hradčanech, www.mestoralsko.cz
Více o výletech v okolí Ralska:
http://turistika.mestoralsko.cz/
turisticke-informace
INFORMAČNÍ CENTRUM RALSKO - KUŘÍVODY
DOPORUČUJE ZE SVÉHO SORTIMENTU:
 Naučná stezka Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště, Jiří
Náhlovský, 2010, 52,- Kč
 Jednoduché brožury zdarma - zaniklé obce v Ralsku, nezaniklé
usedlosti v Ralsku, pátrání v naší historii, Stálá expozice pyrotechnické asanace Ralska
IC RALSKO – KUŘÍVODY
Kuřívody 703 - Ralsko, 471 24 Mimoň, tel. +420 487 898 133,
[email protected], http://turistika.mestoralsko.cz
Květen - srpen: Po - Ne 9.00 -12.00, 12.30 - 17.00.
i
Do své první sezóny vstoupila
letos nová naučná stezka Po stopách Karoliny Světlé, kterou tvoří
12 informačních panelů o životě
a díle Karoliny Světlé, zvukové
nahrávky dobových textů a umělecky pojatá odpočinková místa
ve formě vyřezávaných lavic. Tuto
novou naučnou stezkou najdete
ve Světlé pod Ještědem. Panely
jsou osázeny keři a květinami
typickými pro tento kraj. V okolí
stezky je navíc ukryto 5 keší
(geocaching) s tématem Karoliny
Světlé. Na internetových stránkách
www.karolinasvetla.cz naleznete
všechny obsahy informačních
panelů, zvukové nahrávky, tipy
na využití naučné stezky (např. pro
školní výuku), doprovodné texty
a fotografie. Naučnou stezku vybudovalo o.s. Stopy v krajině.
Akce v Jablonném v Podještědí
a okolí
Od 1. 7. 2014: Zámek Lemberk
- zpřístupnění nových prohlídkových okruhů
Trvalé zapojení nově instalovaných místností 1. patra východního křídla, tzv. clam-gallasovské
apartmá a zrestaurovaného rytířského sálu ke stávající prohlídkové
trase. Další novinkou je okruh doplňkový, kde návštěvník uvidí byty
vrchnostenských zaměstnanců.
Tento okruh bude i více věnován
správě zámku a jeho provoznímu
historickému zázemí.
12. 8. - 17. 8. 2014: Zámek Lemberk - Prázdniny na věži, mimořádné zpřístupnění středověké věže
Věž bude otevřena po celý den
od 9.00 - 16.30.
Červen – srpen: „U nás v Jablonném“ – výstava fotografií z domácích archivů, Klášter dominikánů,
Klášterní 33, Jablonné v P., denně
9:00 – 17:00 http://www.zdislava.
cz/cz/centrum-sv-zdislavy
Červenec – srpen: Výstava Adepte cechu Hubertova – Tradice
a současnost myslivosti: Lovecký
zámeček, ul. Zdislavy z Lemberka,
Jablonné v P., Po a St: 10:00 – 17:00
hodin, So: 10:00 – 17:00
13. 9., 19.00 - 23.00: Zámek
Lemberk - noční prohlídky zámku
s živými obrazy
PROHLÍDKY PO MĚSTĚ
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Od května do září probíhají asi hodinové prohlídky po městě pro turisty
s průvodcem.
Tyto komentované prohlídky se
uskuteční vždy po předchozím
objednání v infocentru (alespoň
dva dny), pro minimální počet 5-ti
zájemců za jednotnou taxu 25,- Kč
na osobu. Sraz účastníků před infocentrem. Přihlášení je možné na tel.:
487 829 972 nebo na email: ryklova@
jvpmesto.cz.
BAZILIKA MINOR SV. VAVŘINCE
A SV. ZDISLAVY
Tato stavba patří k předním stavbám
barokního stavitelství ve střední Evropě. Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje
posvátnost místa, kam byla pohřbena
sv. Zdislava. V kryptě je umístěno 24
na mědi malovaných obrázků s výjevy z legendy o jejím životě.
Dominikánský klášter, Klášterní 33,
471 25 Jablonné v Podještědí,
tel.: 487 762 105, [email protected],
www.zdislava.cz, www.jablonnevp.
cz/?page=bazilika-minor-sv.-vavrince-a-sv.-zdislavy
Turistické prohlídky v bazilice: květen
- září denně mimo pondělí, v pracovní
dny 9.00 – 11.00 hod., 14.00 – 16.00
hod., v soboty, neděle a státní svátky
pouze odpoledne.
ZAJÍMAVÁ KNIHA: Kresby historické
architektury, Lukáš Martinka
Tato publikace obsahuje ucelený
soubor kreseb historické architektury
města Jablonné v Podještědí.
AUDIOSTEZKA JABLONNÉ
V PODJEŠTĚDÍ
Návštěvníci města si zdarma z internetu stáhnou audionahrávky
k jednotlivým zastavením, které si pak
mohou poslechnout ze svého MP3
přehrávače nebo mobilního telefonu
přímo na místě.
www.audiojablonne.cz
INFOCENTRUM JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
Náměstí Míru 23, 471 25 Jablonné v Podještědí
Tel., fax: 487 829 972, www.jablonnevp.cz, [email protected]
VII - VIII.: Po - Pá 7.30 - 11.30, 12.00 - 16.00, So+ Ne+ svátky: 9.00 - 12.00
i
Více o výletech v okolí Jablonného v Podještědí:
www.jablonnevp.cz (Turistika)
11
Turistické noviny | Turistika
Turistické noviny | Turistika
Poznejte Hrádecko - Chrastavsko
Tipy z Chrastavy
> Tipy z Hrádku nad Nisou
Nová dlouhodobá výstava, věnovaná fenoménu pašování v našem
regionu. Hranice, cesty, hrady,
ochrana hranice, příběhy.
27. 6. - 15. 9. 2014: Fenomenální!
Výstava z dob počátků automobilismu v krajině podél Nisy. Výstava
v Bráně Trojzemí Hrádek nad
Nisou.
Putování krajem Trojzemí
Krajina v české části Trojzemí osloví návštěvníky zvídavé, sportovně
založené i hledající odpočinek
třeba u vody nebo v lese. Hrádecko leží na úpatí Lužických a Žitavských hor. Hory i jejich okolí jsou
protkány hustou sítí stezek pro
pěší i cest vhodných pro cyklisty.
http://turista.mikroregion.info
i
INFORMAČNÍ CENTRUM V HRÁDKU NAD NISOU
DOPORUČUJE ZE SVÉHO SORTIMENTU:
 Příběhy lužických rozhleden, Marek Řeháček 2012 - 298,- Kč
 Pohádková putování v lužických horách, Jana Modrá a Martin
Modrý 2008 - 50,- Kč
 Liberecké zajímavosti - první kniha, Marek Řeháček 2009 - 180,- Kč
Horní náměstí v Hrádku nad Nisou
22. - 24. 8. 2014: Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť - Vašo
Patejdl s kapelou, Maxim Turbulenc, String Ladies, Jam a Bazar
a další
30. 8. 2014: BIKE Babí léto - Hrádek
nad Nisou, rekreační areál Kristýna,
13. ročník závodu horských kol,
tratě 50 a 80 km, dětské závody
7. 9. 2014: Auto Enge Triatlon Hrádek nad Nisou - rekreační areál
Kristýna, Mezinárodní terénní triatlon pro širokou veřejnost, 6. ročník
závodu, www.triatlon-hradek.cz
23. 3. 2014 - 31. 12. 2015: Celníci
a pašeráci v Trojzemí, výstava
v Bráně Trojzemí Hrádek nad
Nisou.
INFORMAČNÍ CENTRUM
(v přízemí Multifunkčního centra Brána Trojzemí)
Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou, 463 34
Tel.: +420 482 319 719, +420 725 457 066
Otevřeno: Po, St, Pá: 8.30 - 16.00, Út, Čt: 8.30 - 17.00
So, Ne: 10.00 - 16.00
www.branatrojzemi.cz, [email protected]
Hrad Grabštejn
Gotický hrad byl v průběhu 16. století přestavěn v reprezentativní
renesanční sídlo. Největší rozmach zažilo panství i s hradem zřejmě
v době, kdy jej ve svých rukách držel rod Clam-Gallasů. Od konce 80. let
20. století zde probíhá rekonstrukce, díky níž se daří poodkrývat krásu
někdejšího sídla.
Klenotem prohlídky hradu Grabštejn je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou z období pozdní renesance, která je v Čechách
naprosto unikátní. Po rekonstrukci je opět k vidění v celé své kráse.
AKCE:
12., 19, 26. 7. 2014: Večerní
prohlídky se Sv. Barborou
2. – 3. 8. 2014: Řemeslný jarmark
na Grabštejně
23. 8. 2014: Benefiční koncertBedřich Smetana: Dvě vdovy
30. 8. 2014: Hradozámecká noc
5. – 7. 9. 2014: Worldfest
13. – 14. 9. 2014: Dny evropského
dědictví
31. 10. 2014: Lampionový průvod
na Grabštejn
OTEVŘTE 13. KOMNATU ANEB
ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH
HRADŮ A ZÁMKŮ
Netradiční prohlídky hradu se sv.
Barborou, patronkou hradní kaple.
Prohlídky nejen pro děti, ale i do-
12
spělé, plné poučení a zábavy. Od
roku 2012 se můžete vydat vstříc
dobrodružství tajemství celkem
10 hradů a zámků v České republice. Jedním z oněch tajemných se
stává i hrad Grabštejn.
Navštivte alespoň 7 z 10, vyluštěte
jejich tajemství a odhalte tajemství, které se skrývá v 13. komnatě.
www.otevrte13komnatu.cz
Správa SH Grabštejn
463 34 Hrádek nad Nisou
Sídlo hradu: Chotyně - Grabštejn
Tel.: 482 724 301, www.hrad-grabstejn.cz, [email protected]
Červenec a srpen:
Út - Ne - 9.00 - 17.00
Září:
Út - Ne - 9.00 - 16.00
i
INFORMAČNÍ CENTRUM CHRASTAVA
DOPORUČUJE ZE SVÉHO SORTIMENTU:
 CHRASTAVA - kapitoly z historie města a jeho okolí, PhDr.František Vydra, 2003, 150 Kč
 ANDĚLSKÁ HORA... z dějin staré hornické osady, Mgr. Jan Kilián,
2003, 50 Kč
 VÍTKOV... sedm staletí dějin zemědělské obce, PhDr.František
Vydra, 2003, 50 Kč
 MUZEUM historické hasičské techniky Chrastava, Karel Boháč,
cena 20 Kč
 Co byste měli vědět o historii našeho města Chrastavy, PhDr.
František Vydra, rok vydání 2012, cena 20 Kč
 Deset pověstí z Jizerských hor, Deset pověstí z Lužických hor,
Deset pověstí z Chrastavy a okolí, PhDr.František Vydra, rok vydání
1998, cena 10 Kč
INFOCENTRUM CHRASTAVA
Liberecká 40, 463 31 Chrastava, telefon: 485 143 161
[email protected], www.chrastava.cz
Součástí infocentra je Městské muzeum, Městská galerie, Internetový
klub. Infocentrum (muzeum a galerie) otevřeno celoročně (mimo
svátků): Po – Pá 9.00 – 16.00, So - Ne 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Náměstí 1. máje v Chrastavě
VÝSTAVY:
Srpen: „Fotografie hradů a zámků Libereckého kraje“ doplněná
o papírové makety hradů a zámků
ČR, které bude vystavovat p. František BOUDA z Chrastavy. Denně
Po - PÁ 9.00 - 16.00, So - Ne
10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Září: „Krysáci“ - své obrázky představí dětský ilustrátor známých
Krysáků p. Ivan Mraček. Přístupná
denně.
Galerie je součástí společenského
klubu. Je umístěna v prostorech
infocentra.
http://www.chrastava.cz/kultura/
cesky/galerie.htm
FESTIVALY A AKCE:
16. 8. 2014: 12.00 - 22.00 „Beat
the Flag Fest“ - 3. ročník, přírodní
koupaliště Sluníčko v Chrastavě,
kontaktní osoba: Bc. Ondřej Kout,
tel.: 728 600 995,
[email protected]
2. Slavnostní odhalení povodňového pomníku u Muzea historické hasičské techniky
za přítomnosti vedení města
Chrastavy a hostů. Čas bude
upřesněn.
8. - 10. 8. 2014: Tradiční Vavřinecká pouť
Letos poprvé za hasičskou zbrojnicí se stánky, atrakcemi, občerstvením a hudebním doprovodem
29. 8. 2014 od 15. 00: 4. Loučení
s létem na místním koupališti
Sluníčko
Vstupné zdarma, pro děti jsou
připraveny stanoviště s plněním
úkolů. Při nepřízni počasí se akce
přesouvá do CVA v Turpišově ulici.
Kontakt: Bc. Pavel Urban vedoucí Společenského klubu,
Tel.: 482 312 231, 485 143 348,
[email protected]
NAVŠTIVTE:
 náměstí 1. máje: morový sloup
z r. 1732, barokní mariánské sousoší, pískovcová kašna z r. 1707,
městské muzeum a městská galerie, budova radnice z r. 1646
 Führichův dům
 Hasičské muzeum
 Kostel Sv. Vavřince
www.chrastava.cz
Kryštofovo Údolí
Kromě krásné přírody v okolí láká
obec na historické památky - např.
kostel sv. Kryštofa, zachovalou lidovou architekturu nebo technickou
památku v podobě železničního
viaduktu. Za pozornost
stojí také Muzeum betlémů a hraček a především třetí orloj v ČR.
Na myšlenku orloje přišel a nápad
také zrealizoval jeden z místních
obyvatel, pan Martin Chaloupka.
www.orloj-betlemy-chaloupka.cz
Orloj v Kryštofově údolí
Více o výletech v okolí:
www.chrastava.cz (Kategorie Infocentrum), www.mikroreg.info
13
Turistické noviny | Vodní radovánky
Koupání …
Turistické noviny | Vodní radovánky
Pravidelná lodní přeprava
Máchovo jezero - pláže, koupání, lodě,
šlapadla, ubytování a spousta zábavy
Díky tomu, že Českolipsko oplývá množstvím rybníků, je zde celá
řada možností koupání jak v přírodních koupalištích, která mají převážně písčité břehy, tak i v bazénech či městských koupalištích.
Od 1. 7. 2014 funguje pravidelná
lodní přeprava. Parníky Vás přepraví z Doks z hlavního přístaviště
až do Starých Splavů. Celá jízda
trvá cca 1hodinu.
Kromě pravidelné lodní přepravy
jezdí parníky i vyhlídkové okružní
jízdy.
V červenci a srpnu loď odjíždí
z přístaviště v Doksech od 25
Máchovo jezero disponuje celkem čtyřmi plážemi: hlavní pláž, pláž
Klůček, pláž Borný, Aquapark ve Starých Splavech.
AQUAPARK VE STARÝCH SPLAVECH - vodní atrakce, tobogán,
nafukovací skluzavky, stolní tenis, kulečník, beach volejbalové hřiště.
www.aquaparkstaresplavy.cz
V AREÁLU HOTELU PORT: venkovní bazén s brouzdalištěm, vnitřní bazén
s celoročním provozem (nejen pro hotelové hosty). www.hotelport.cz
Průrva Ploučnice
REKREAČNÍ AREÁL U JEZERA
KRISTÝNA, HRÁDEK NAD
NISOU
Celý areál je ukryt v krásném
prostředí mladého lesa v těsné
blízkosti vodní plochy. Naleznete
zde podmínky pro koupání, surfování i provozování dalších vodních sportů. Na své si zde přijdou
i rybáři, areál nabízí celou řadu
sportovišť, půjčovnu sportovních
potřeb (včetně kol, bruslí, člunů
a šlapadel).
Rekreační areál Kristýna: Žitavská
Máchovo jezero
Možnosti koupání
745, 46334 Hrádek nad Nisou
www.autocampkristyna.cz , [email protected]
Odjezdy přístaviště „HYNEK“ u Hlavní pláže v Doksech
Směr: Doksy > Březňák > Borný > Šroubený > Staré Splavy > Staré Splavy –
Pláž > Hotel Port > Doksy
PŮJČOVNA LODÍ NISA
u jezera Kristýna nabízí možnost
neobvyklého výletu za hranice
naší republiky, informace: www.
pujcovnalodinisa.cz
CABLE WAKE PARK (AREÁL
VODNÍHO LYŽOVÁNÍ) STRÁŽ
POD RALSKEM je jedinečný
sportovní areál navržený pro
Stráž pod Ralskem - Cable Wake park
>
Přístaviště
linka č. 1
linka č. 3
linka č. 5
Doksy
8:30
11:30
16:00
Březňák
8:40
11:40
16:10
Borný
8:50
11:50
16:20
Šroubený
9:00
12:00
16:30
Staré Splavy
9:10
12:10
16:40
Staré Splavy - pláž
9:20
12:20
16:50
Hotel Port
9:30
12:30
17:00
Doksy - příjezd
9:40
12:40
17:10
Směr: Doksy > Hotel Port > Staré Splavy – Pláž > Staré Splavy > Šroubený >
Borný > Březňák > Doksy
i
Přístaviště
linka č. 2
linka č. 4
linka č. 6
KRYTÉ BAZÉNY
Doksy
10:10
13:10
17:40
 Česká Lípa www.sportlipa.cz
Hotel Port
10:20
13:20
17:50
 Stráž pod Ralskem www.pandasport.cz
Staré Splavy - pláž
10:30
13:30
18:00
 Doksy, Hotel Port www.hotelport.cz
Staré Splavy
10:40
13:40
18:10
Šroubený
10:50
13:50
18:20
Borný
11:00
14:00
18:30
Březňák
11:10
14:10
18:40
Doksy
11:20
14:20
18:50
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
 Máchovo jezero
www.doksy.com (Turistický portál)
 Hamr na Jezeře
http://obechamr.cz/turistika-a-cykloturistika/koupaliste/
 Radvanecký rybník ve Sloupu v Čechách
www.obecsloupvcechach.cz/turisticke-zajimavosti/koupaliste/
 Jezero Kristýna u Hrádku nad Nisou
www.autocampkristyna.cz
 Nedamov u Dubé
www.autokemp-duba-nedamov.cz
 Hradčanský rybník
 Zákupy
www.koupalistezakupy.cz
 Koupaliště - Kytlice, Nový Bor, Žandov, Horní Police,
Chrastava, Jablonné v Podještědí, Bělá pod Bezdězem,
Městské lázně ve Mšeně, Termální lázně Chrastava
Lázně Mšeno
>
Venkovní bazén u Hotelu Port
Jezero Kristýna v Hrádku nad Nisou
14
cestujících v časech: 11.00; 13.00;
15.00 a 16.30 hod.
CENÍK:
vyhlídková okružní jízda - dospělí
90 Kč, děti od 4 do 15 let 50 Kč
pravidelná přeprava - vždy jedna
zastávka dospělí 15 Kč a děti 10 Kč
[email protected]
tel.: 487 872 055, www.regatamachovojezero.cz
provozování vodního lyžování,
wakeboardingu, wakeskatingu
a kneeboardingu.
Vodní lyžařský vlek je umístěn
na vodní nádrži Horka. Sezóna
trvá podle počasí, ale nejčastěji
od května do konce září.
www.cwps.cz
ŘEKA PLOUČNICE
Tato řeka je typická svými unikátními meandry a jednou vodáckou
lahůdkou – Pekelným jícnem
neboli Průrvou Ploučnice. Jedná
se o podzemní náhon bývalého
hamru, kde je řeka Ploučnice
svedena mezi vysokými pískovco-
vými stěnami do 150 metrů dlouhého tunelu.
Půjčovny vodáckých potřeb:
 VOKOTUR, Pionýrů 167, 471 24
Stráž pod Ralskem,
www.vokotur.cz, [email protected]
 Meandry Ploučnice, Nádražní 18, 471 24 Mimoň, www.meandry.cz, [email protected]
 SKAUT Mimoň, Malá ulice 34,
471 24 Mimoň, www.skautimimon.cz/pujcovna-lodi , [email protected]
 Restaurace U Kerama, Žizníkov 12, 471 01 Česká Lípa, http://
ukerama.cz, [email protected]
Loď Hynek (archiv Regata Máchovo jezero)
15
Turistické noviny | Cykloturistika
Cykloturistika…
Turistické noviny | Cykloturistika
CESTA K SOUSEDŮM
Cyklostezka spojuje Nový Bor
- bránu Lužických hor, oblíbené město skla, zeleně a zahrad
s německým letoviskem Oybin
v Žitavských horách. Trasa vede
zajímavými místy Lužických hor,
cyklostezku doplňují informační
tabule, odpočívadla se stoly a lavicemi. Délka trasy: 33 km.
www.wegezumnachbarn.eu
Trasa: Nový Bor - Svor - Nová Huť
- Kaufmannův buk - Žindava - Naděje - Hamr - Antonínovo Údolí Mařenice - Heřmanice v Podještědí - Na Šestce - Kammloch -Oybin
CYKLOSTEZKA NOVÝ BOR SLOUP V ČECHÁCH
Cyklostezka dlouhá 2 km vede
z cykloareálu v Novém Boru téměř až k Radvaneckému rybníku
ve Sloupu v Čechách.
Cyklostezka Varhany
CYKLOTRASY OKOLÍM SKALICE
U ČESKÉ LÍPY
V okolí Nového Boru je vyznačeno
6 cyklistických tras různého stupně obtížnosti, které jsou v terénu
proznačeny barevnými orientačními značkami. Výchozím bodem
všech tras je Hostinec u Slunce
ve Skalici u České Lípy s půjčovnou kol, vozíků a cyklosedaček
pro děti. www.kola-skalice.cz
Na kole v Ralsku
VARHANY
Cyklostezka dlouhá 17 km vede
po trase bývalé železniční tratě
z České Lípy až do Kamenického
Šenova, kterou využívají jak cyklisté a in-line bruslaři, tak v zimě
běžkaři. Cyklostezka umožňuje
bezpečný výlet z České Lípy směrem k Panské skále v Kamenickém
Šenově, lidově nazývané Varhany.
Trasa: Česká Lípa - Manušice
- Volfartice - Nový Oldřichov - Kamenický Šenov
www.cyklostezkavarhany.cz
16
CYKLOSTEZKA PÍSEČNÁ
Stezka vede ze sídliště Špičák
v České Lípě do obce Písečná, je
součástí cyklotrasy č. 3053 s po-
čátečním bodem v Provodíně.
Po cyklotrase 3053 lze pokračovat
dále přes Sloup v Čechách, Nový
Bor a Cvikov do Mařenic (z České
Lípy 25 km). Vzhledem k velkému
převýšená není využívána tolik
in-line bruslaři.
CYKLOSTEZKA VLČÍ DŮL
Vybudovaná na místě zrušené
železniční tratě. Vede z lokality
Svárov v České Lípě a pokračuje
rovinatým terénem k vlakové
zastávce Vlčí Důl - Dobranov. Je
dlouhá 4,3 km a je součástí cyklotrasy 3054. Po této cyklotrase
lze dále pokračovat do Provodína
a po cyklotrase 3045 k Máchovu
jezeru (z České Lípy 25 km).
ZELENÁ CYKLOMAGISTRÁLA
PLOUČNICE
Cyklostezka vede členitou kra-
Cyklobusy v regionu
jinou s výhledy na Ještěd a malebnými údolími řeky Ploučnice.
Svým profilem je vhodná i pro
děti. Délka trasy 18 km, označení
číslem 15 (původně 3007).
Trasa: Druzcov - Lesní domky Osečná - Lázně Kundratice -Hamr
na Jezeře - Stráž pod Ralskem
- Noviny pod Ralskem (Průrva
Ploučnice)
http://zelenacyklomagistralaploucnice.cz
TRASA MŠENO-KOKOŘÍN-MĚLNÍK A MŠENO DOKSY - BĚLÁ POD BEZDĚZEM.
Cyklobus jezdí v měsících červenci a srpnu, vždy
v sobotu a neděli.
www.cesky-raj.info/filemanager/files/126993-cs.pdf
NOVÝ BOR – CVIKOV – KROMPACH (LINKA
500441)
Cyklobus pouze na spojích 103, 104, 109 a 110, spoj
v provozu od 9. 6. do 1. 9. 2014
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=2&find=500441 (vejde se celá tabulka?)
PŘEHLED VÝLETŮ NA KOLE
V REGIONU
 Českolipsko: http://turistika.
mucl.cz/tipy-na-vylet/cyklo
 Novoborsko: www.novoborsko.cz/cykloturisticka-mapa
 Podralsko: http://turistika.mestoralsko.cz (Turistické informace,
cyklovýlety)
 Liberecký kraj: www.libereckykraj.cz (Turistika a cykloturistika
- cyklotrasy - Českolipsko)
 Trojzemí:
http://turista.mikroregion.info
(Výlety - cyklo)
Cyklomagistrála Ploučnice (archiv Mikroregion Podralsko)
Mšeno - Doksy - Bělá pod Bezdězem
Platí od 28. 6. do 31. 8. 2014. Přepravu zajišťuje: Kokořínský SOK, s.r.o.,
Zahradní 11, 277 35 Mšeno, tel.: 315 693 583.
6
 Máchův kraj: www.doksy.com
(Turistický portál - Kam na výlet)
Pro všechny cyklisty a cykloturisty je na jejich cestách důležitým
partnerem Nadace Partnerství
a jejich projekt Cyklisté vítáni.
O všech aktivitách a informace
o certifikovaných subjektech
na Českolipsku se dozvíte
www.cyklistevitani.cz
6
7
10
Výhled z cyklostezky Písečná
7
10
6
10
7
250 071 Mšeno – Doksy - Bělá pod Bezdězem
6
km
10
od
Mšeno, železniční zastávka
př
13:00
7
6
7
10
10:35
15:35
0
18:00
10:36
15:36
1
Mšeno
12:59
17:59
10:39
15:39
3
Mšeno, Romanov
12:56
17:56
10:42
15:42
5
Mšeno, Ráj
12:53
17:53
10:45
15:45
7
Blatce, Konrádov
12:50
17:50
10:46
15:46
8
Blatce, Tubož
12:49
17:49
10:47
15:47
9
Blatce, Tubož, rybník
12:48
17:48
10:52
15:52
12
Blatce, Houska HRAD
12:43
17:43
11:02
16:02
19
Doksy, Kruh, rozc.
12:33
17:33
11:03
16:03
20
Doksy, Žďár
12:32
17:32
11:06
16:06
22
Luka, odb. 1.0
12:29
17:29
11:07
16:07
23
Okna
12:28
17:28
11:10
16:10
25
Doksy, Obora
12:25
17:25
11:12
16:12
27
Doksy, aut. st.
12:23
17:23
11:13
16:13
28
Doksy, hotel Sport
12:22
17:22
11:15
16:15
31
Doksy, Staré Splavy, otočka
12:20
17:20
11:25
16:25
41
Bezděz, rozc. 1.5 HRAD
12:10
17:10
11:29
16:29
46
12:06
17:06
11:31
16:31
47
12:04
17:04
jede v sobotu
jede v neděli
jede od 28. 6. do 31. 8. 2014
Bělá pod Bezdězem, Atmos
př
Bělá pod Bezdězem, nám.
spoj přepravuje jízdní kola
spoj vyčká 10 min. v zastávce Mšeno, žel. zast. na vlakový spoj č. 1937 ČD a. s.
na spoj navazuje v zastávce Mšeno, žel. zast. vlakový spoj č. Os 16431 ČD a. s.
od
Na lince platí tarif a přepravní podmínkyvyhlášené
dopravcem Kokořínský SOK, s.r.o. Informace o tarifu
a o smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve
vozidlech na lince.
17
Turistické noviny | Cyklobusy BusLine
Turistické noviny | Cyklobusy BusLine
BusLine odstartoval cyklobusy pro letní sezónu 2014
Trasy Českého cyklobusu
Cyklistická sezóna je díky příjemnému počasí již v plném proudu
a naše společnost ji i v letošním roce podpoří cyklobusy, na které si
už všichni sportumilovní příznivci zvykli. Šlápnout do pedálů tedy
nemusíte už ze svých domovů, ale naopak se můžete do srdce Krkonoš, Jizerských hor i Českého ráje dostat díky pohodlným turistickým linkám, které již několik let BusLine provozuje.
Vítá Vás také internetový server Český cyklobus (www.ceskycyklobus.cz),
který si klade za cíl také v roce 2014 přinést novou kvalitu informací pro
milovníky cykloturistiky v Českém ráji, Jizerských horách a Krkonoších.
Na jednom místě přináší veškeré informace o provozu cyklobusů
v oblasti Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše v létě 2014 včetně interaktivních map, podrobných jízdních řádů a přehledu oblíbených výletních
cílů. Během letních měsíců křižuje tuto oblast celkem 8 různých linek
turistických autobusů s možností přepravy jízdních kol (tzv. cyklobusů).
Nasedněte prosím!
dvou odpoledních párů spojů
mezi Jizerkou a železniční stanicí
v Kořenově, které zajišťují přípoje
na vlaky.
Již od konce dubna byla zahájena
cyklistická sezóna v Jizerských horách provozem cyklobusu na Bedřichov z Jablonce nad Nisou, Liberce a z Turnova s možností projet se
po cyklotrasách v srdci Jizerských
hor. V době letních prázdnin bude
cyklobus s odjezdem v 8:30 z Jablonce nad Nisou směr Bedřichov,
Liberec a zpět v 9:35 v provozu
každý den a cyklisté rovněž mohou využít i možnosti vyvézt se
autobusem na kopec a vystoupit
na nově obsluhované zastávce
Bedřichov, Maliník.
PO KRÁSÁCH ČESKÉHO RÁJE
CYKLOBUSEM
V Českém ráji zůstávají zachovány
základní loňské trasy turistických
autobusů Turnov – Jičín a zpět
přes Vyskeř i přes Kacanovy,
Semily – Rovensko – Jičín a Semily – Vyskeř – Turnov – Malá
Skála – Kozákov – Semily. Provoz
českorájských turistických autobusů byl zahájen 31. května 2014
červenou linkou Turnov – Vyskeř
- Jičín a postupně se pak rozvine
do plné šíře nejpozději od 1. 7.
2013. Trasy v Jinolicích a Mašově
i časy jednotlivých spojů byly
drobně upraveny pro lepší návaznost na vlaky i zajímavější cesty
pro více cyklistů.
CK BusLine představuje
zájezdy na léto a podzim
Během letních měsíců křižuje Český ráj celkem 7 různých linek
autobusů s možností přepravy jízdních kol tzv. cyklobusů.
I. ČERVENÁ
Turnov > Hrubá Skála > Újezd p.Tr. > Libuň > Holín > Jičín
Linka spojující Turnov v Jičínem je po právu označována jako páteřní,
protože přibližuje největší zajímavosti Českého ráje Hrubou Skálu a Trosky a prochází oběma skalními městy Hruboskalským a Prachovským.
9:20
9:53
10:13
10:23
10:38
10:55
15:20
15:53
16:13
16:23
16:38
16:55
Turnov
Hrubá Skála
Újezd p.Tr.
Libuň
Prachov
Jičín
12:40
12:10
11:43
11:31
11:19
11:05
18:35
17:59
17:34
17:25
17:14
17:00
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
17:20
17:50
18:02
18:30
18:55
Jičín
Mladějov
Sobotka
Vyskeř
Turnov
12:00
11:30
11:18
10:49
10:20
20:35
20:05
19:53
19:25
18:55
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
III. MODRÁ
Semily > Kozákov > Rovensko p.Tr. > Prachov > Jičín
Ze Semil do Jičína po severním okraji Českého ráje. Nevynecháme Kozákov, obrácené zvony v Rovensku ani Prachovské skalní město.
18
CYKLOBUSEM ZA KRAKONOŠEM
I LETOS OBJÍŽĎKOU
V sobotu 31. května 2014 opět
vyrazil tradiční páteřní „Krkonošský
cyklobus“ na trase Harrachov – Rokytnice n. J. – Jilemnice – Benecko
– Vrchlabí – Janské Lázně – Pec p. S.
– Pomezní Boudy s časem odjezdu
v 7:00 z Harrachova a zpět v 16:40
z Pomezních Bud. Spoje na červené krkonošské cyklolince jsou
v letní sezóně pravidelně v provozu
o víkendech od 31. května do 28.
září a o prázdninách i v pracovních
dnech. Dopravu po stejné trase
v opačném směru (ráno z Pomezních Bud a odpoledne z Harrachova) zajišťuje OSNADO. I v letošním
roce pokračuje oprava silnice mezi
Černým Dolem a Janskými Lázněmi
a spoje proto jsou po celou sezónu
vedeny objížďkou přes Rudník
a Mladé Buky. Do Janských Lázní
zajíždí jen na otočení až ze Svobody nad Úpou. Od 31. května až
do 28. září je denně v provozu také
cyklobus na žluté lince z Jilemnice
na Mísečky. Už od 11. května je pak
denně až do 28. října k dispozici
také pravidelný turistický autobus
z Horních Míseček na Zlaté návrší,
ke kterému o prázdninách přijede
denně i pár spojů z Rokytnice.
CYKLOBUSŮ VYUŽIJTE
I NA JIZERKU A DO BEDŘICHOVA
Od 31. května provozujeme víkendový cyklobus s odjezdem v 9:30
z Jablonce nad Nisou na Jizerku
po trase Bedřichov, Hrabětice,
Josefův Důl, Tanvald, Desná a Kořenov. I letos mohou cyklisté využít
8:40
9:59
9:21
9:42
9:57
10:20
14:20
14:39
15:01
15:22
15:37
16:00
Semily
Kozákov
Rovensko
Libuň
Prachov
Jičín
12:00
11:44
11:23
11:02
10:47
10:25
17:40
17:24
17:03
16:42
16:27
16:05
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
Drážďany, Zwinger
Cestovní kancelář BusLine Vám pro
letní a podzimní sezónu prezentuje několik velmi zajímavých jednodenních poznávacích zájezdů v ČR
i v sousedním Polsku a Německu.
Z nabídky zahraničních pobytových zájezdů Vám doporučujeme
letovisko Bibione, které je díky
dvanáctikilometrové písčité pláži
s mírným svahem do moře ideální
především pro rodiny s dětmi,
zdravotně handicapované osoby
i neplavce. Naše zájezdy i výlety
za poznáním využilo již mnoho
turistů. Nechejte se inspirovat i Vy
a vydejte se s námi poznávat zajímavá místa naší země i zahraničí.
KONTAKT:
CK BusLine Hořice
tel.: 481 368 661/662,
e-mail: [email protected]
CK BusLine Liberec
tel.: 485 344 990
e-mail: [email protected]
www.ckbusline.cz
IV. ZELENÁ
Semily > Kozákov > Vyskeř > Turnov > Malá Skála > Kozákov >
Semily
Nechte se vyvézt až k rozhledně na Kozákově, vychutnejte si krásné
rozhledy a hlavně při návratu dolů nemusíte skoro šlapat.
8:40
8:59
9:17
9:45
10:15
10:39
11:12
11:35
Semily
Kozákov
Sedmihorky
Vyskeř
Turnov
Malá Skála
Kozákov
Semily
19:05
18:46
18:27
18:10
17:38
17:06
16:33
16:1
7:45
8:10
8:25
8:45
8:55
17:10
17:25
17:45
17:55
M. Boleslav
M. Hradiště
Kněžmost
Kost
Sobotka
9:50
9:35
9:16
9:07
19:15
18:50
18:35
18:16
18:07
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
VI. BEDŘICHOV
Liberec > Bedřichov > Jablonec > Turnov
Mekka běžeckého lyžování Bedřichov přístupná v létě pro Vaše kola
z Jablonce nebo Liberce. Nebo se jen vyvést z Turnova na Kopaninu
a užívejte si výškového rozdílu. Toto je trasa cyklobusu plná překvapení.
II. ŽLUTÁ
Jičín > Jinolice > Březka > Mladějov > Sobotka > Vyskeř > Turnov
Po jižní straně Českého ráje z Rumcajsova Jičína okolo Jinolických rybníků přes Sobotku až ke "Skaláku" u Turnova. Nezapomeňte si projít Křížovou cestu ke kapličce na Vyskři.
8:20
8:45
9:03
9:45
10:15
V. HNĚDÁ
Mladá Boleslav > Mnichovo Hradiště > Kněžmost > Kost > Sobotka
Hředá trasa přibližuje Český ráj návštěvníkům, kteří přijíždějí od jihu,
hlavně od Prahy. Bez velkých převýšení Vás doveze k hradu Kost, zámku
Humprecht nebo až do města Fráni Šrámka, do Sobotky. Velmi příjemnou zastávkou je hlavně v létě Branžež s možností koupání.
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
9:35
10:10
10:25
-
15:45
16:20
Liberec
Bedřichov
Jablonec
Turnov
9:25
9:00
8:30
-
11:20
11:00
10:30
9:50
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
VII. JIZERKA
Jablonec > Bedřichov > Tanvald > Kořenov > Jizerka
Místo běžek si v létě vezměte kolo a vyjeďte z Jablonce nad Nisou
na Bedřichov, Souš nebo až na Jizerku.
9:30
10:10
10:45
11:08
11:30
Jablonec
Bedřichov
Tanvald
Souš
14:00 16:00 Kořenov
14:15 16:15 Jizerka
15:45
15:30
19:15
18:50
18:10
17:45
17:30
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
VIII. KRKOBUS
Harrachov > Rokytnice > Vrchlabí > Jánské Lázně > Pec p. Sněžkou
Pro krkonošské turistické autobusy se od prvního roku provozu vžilo
praktické a výstižné označení "krkobus". Tato linka spojuje nejznámější
krkonošská střediska a měří neuvěřitelných 120 km.
7:00
7:13
7:50
8:30
9:15
9:58
10:27
10:55
Harrachov
Kořenov
Rokytnice
Hrabačov
Vrchlabí
Janské Lázně
Pec pod Sněžkou
Pomezní Boudy
20:00
19:43
19:22
18:55
18:20
17:36
17:10
16:40
Kompletní jízdní řád
po načtení QR kódu
Telefon (spojovatelka): 481 368 111, e-mail (sekretariát):
[email protected] web: www.busline.cz
19
Turistické noviny | Informace z regionu
Vydejte se po trasách Hřebenovky
Nové propagační
materiály
na infocentrech
Sdružení Českolipsko vydalo v rámci přeshraničního
projektu přeshraniční mapu
turistických cílů a tematické brožury - Rozhledny
a vyhlídky, Zážitky pro malé
i velké, Zažít kulturní rozmanitost, Objevovat tajuplná
místa, během léta sadu doplní Umění řemesel a techniky,
Kam k vodě a Cykloturistika.
Paličník v Jizerských horách
Obnovená trasa Hřebenovky
vede od Orle přes území Libereckého kraje do německé oblasti Žitavských hor a spojuje atraktivní místa
vrcholových partií Jizerských, Lužických a Žitavských hor, Černostud-
niční i Ještědsko-kozákovský hřbet.
Užívat ji mohou jak pěší turisté
a cyklisté, tak v zimě i běžkaři.
Na webových stránkách
http://www.hrebenovka.cz je
v záložce „Multimédia“ ke stažení
elektronická verze dvojjazyčné českoněmecké brožury s dvaceti tipy
na výlety po nejzajímavějších místech Hřebenovky, kterou návštěvníci
Jizerských, Lužických a Žitavských
hor jistě využijí.
Tyto materiály mapují turistickou nabídku v regionu Českolipsko a v zemském okrese
Görlitz (od Žitavských hor
po město Bad Muskau).
Vyberte
nejkrásnější místa
v Česku v soutěži
DestinaCZe 2014!
Hlasovat se může do 31. 8. 2014,
každý má k dispozici 10 hlasů, které
může libovolně rozdělit. Z regionu
se v soutěži umístila mezi finalisty
tato místa:
 Modlivý důl ve Svojkově - kategoriie Genius Loci – nejmagičtější
místo
 Hrad Bezděz - kategorie Genius
Loci – nejmagičtější místo
 Hotel Jítrava - kategorie Cítit se
jako doma
Podrobnosti na webu:
www.destinacze2014.cz
20
Líbí se vám u nás?
'HMWHQiPKODVYVRXWČåL'HVWLQD&=H
9\KUDMWHQH]DSRPHQXWHOQêSRE\WDGDOãtVNYČOpFHQ\
'HMWHQiPKODVYVRXWČåL'HVWLQD&=HNWHUiKOHGiQHMOHSãtWXULVWLFNiPtVWDDFtOH.DåGêKODVXMtFtEXGH]DĜD]HQ
GRVRXWČåHRQH]DSRPHQXWHOQêSRE\WDGDOãtVNYČOpYêKU\
Hlasujte na ZZZGHVWLQDF]HF]
'ČNXMHPH
Letní turistické noviny regionu Českolipsko. Vydalo Sdružení Českolipsko
ve spolupráci s informačními centry a subjekty cestovního ruchu v regionu
za finanční podpory grantového fondu Libereckého kraje. Rok vydání:
2014. Grafické zpracování a výroba: TR-DESIGN, Jiřetín pod Jedlovou.
6RXWČåNRQþt
Informace z regionu
Českolipsko můžete sledovat
i na facebooku:
Profil: Českolipsko, Cestování/
volný čas
Download

Letní turistické noviny 2014