Příručka
Nero Recode
Informace o autorských právech a ochranných známkách
Tento dokument, stejně jako software v něm popisovaný, je poskytován na základě licence a je možné ho používat či reprodukovat
pouze v souladu s licenční smlouvou. Obsah tohoto dokumentu, stejně jako příslušný software, podléhá změnám bez předchozího
oznámení. Společnost Nero AG nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu tohoto dokumentu a odmítá veškeré nároky
překračující ustanovení smlouvy o záruce.
Tento dokument a veškerý jeho obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti Nero AG. Všechna práva
vyhrazena. Navíc tento dokument obsahuje materiál, který je chráněn mezinárodně platným autorským právem. Žádná část tohoto
dokumentu nesmí být reprodukována, přenášena ani přepisována jako celek ani částečně bez výslovného písemného svolení
společnosti Nero AG.
Nezapomeňte prosím, že existující grafika, obrázky, videa, hudební tituly či jiné materiály, které si budete přát vložit nebo vepsat do
projektů, mohou být chráněny autorským právem. Neoprávněné používání materiálu tohoto typu může představovat porušení práv
vlastníka autorských práv. Ujistěte se, že máte zajištěna veškerá potřebná svolení vlastníka autorských práv.
Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají
ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můžete se dopouštět porušení národních či
mezinárodních zákonů na ochranu autorského práva. Přepis, duplikace, úprava či zveřejnění materiálu chráněného autorským
právem může způsobit uplatnění nároku na náhradu škody a vymáhání jiných právních opatření proti vám. Pokud si nejste jistí svými
právy, obraťte se na svého právního zástupce.
Některé aplikace sady Nero Multimedia Suite vyžadují technologie vyvinuté třetími stranami a mohou být v sadě Nero Multimedia
Suite obsaženy jako demo verze. Pro neomezené používání lze tyto aplikace třetích stran bezplatně aktivovat online nebo
odesláním aktivačního faxu. Nero přenese pouze data potřebná pro aktivace technologií pod licencí od třetích stran. Pro neomezené
používání sady Nero Multimedia Suite je proto nutné mít připojení k Internetu nebo fax.
Copyright © 2010 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero, Nero BackItUp, Nero BackItUp & Burn, Nero Burning ROM, Nero Digital, Nero DMA Manager, Nero Essentials, Nero Express,
Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero MediaHub, Nero MediaStreaming, Nero Move it, Nero Music2Go, Nero
PhotoDesigner, Nero PhotoSnap, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero Simply Enjoy, Nero SmartDetect, Nero SmoothPlay, Nero
StartSmart, Nero Surround, Nero Vision, Nero Vision Xtra, Burn-At-Once, InCD, LayerMagic, Liquid Media, logo SecurDisc a
UltraBuffer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nero AG.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader a Premiere jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe
Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst a ATI Radeon jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. ATSC je ochranná známka sdružení Advanced
Television Systems Committee. ICQ je registrovaná ochranná známka společnosti AOL, LLC. Apple, Apple TV, iTunes, iTunes
Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, iPhoto, FireWire a Mac jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Apple, Inc. ARM je registrovaná ochranná známka společnosti ARM, Ltd. AudibleReady je registrovaná ochranná
známka společnosti Audible, Inc. BenQ je ochranná známka společnosti BenQ Corporation. Blu-ray Disc je ochranná známka Bluray Disc Association. CyberLink je registrovaná ochranná známka společnosti CyberLink Corp. DLNA je registrovaná ochranná
známka sdružení Digital Living Network Alliance. DivX a DivX Certified jsou registrované ochranné známky společnosti DivX, Inc.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories,
Inc. DTS a DTS Digital Surround jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. DVB je registrovaná ochranná známka
sdružení DVB Project. Freescale je ochranná známka společnosti Freescale Semiconductor, Inc. Google a YouTube jsou ochranné
známky společnosti Google, Inc. WinTV je registrovaná ochranná známka společnosti Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel
XScale, Pentium a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Linux je
registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. Memorex je registrovaná ochranná známka společnosti Memorex Products, Inc.
ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows
NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, Silverlight a logo Silverlight, tlačítko Start systému Windows
Vista a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. My Space je
ochranná známka společnosti MySpace, Inc. NVIDIA, GeForde a ForceWare jsou cohranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti NVIDIA Corporation. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. CompactFlash je
registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION a PSP jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. HDV je ochranná známka společnosti Sony
Corporation a společnosti Victor Company of Japan, Limited (JVC). UPnP je registrovaná ochranná známka společnosti UPnP
Implementers Corporation. Labelflash je registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Corporation.
Ochranné známky zde zmiňované jsou uváděny pouze pro informační účely. Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou
majetkem svých příslušných vlastníků.
Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, D-76307 Karlsbad, Německo
Nero Recode
2
Index
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Úspěšný start
O příručce
O této aplikaci
Verze Nero Recode
Práce s Nero Recode
5
5
5
6
6
2
Spuštění programu
8
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1
Uživatelské rozhraní
Hlavní okno
Rozšířená oblast - Hlavní okno
Základní nastavení
Záložka Obecné
Karta DVD
Karta Nero Digital
Karta Audio
Karta Vstup/výstup souborů
Obrazovka Import
Karta Soubory DVD-Video/Tituly Nero Digital
Karta Datové soubory
Profily importu titulu
Obrazovka Nastavení vypalování
Rozšířená oblast (Nastavení vypalování)
Obrazovka Překódování a vypálení
Rozšířená oblast - Překódování a vypálení
9
9
10
11
12
12
13
14
15
15
16
18
19
21
23
23
25
4
4.1
4.2
Překódování celého DVD
Možnosti nastavení pro překódování celého DVD
Překódování celého DVD na DVD
26
26
27
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Překódování hlavního filmu na DVD
Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu na DVD
Okno Oříznout film
Okno Výchozí toky
Překódování hlavního filmu na DVD
30
30
31
32
34
6
6.1
6.2
Kompilace DVD
Možnosti nastavení pro kompilaci DVD
Kompilace DVD
36
36
38
7
7.1
7.2
překódování DVD v Nero Digital
Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital
Nastavení videa Nero Digital
41
41
44
Nero Recode
3
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4
7.5
7.5.1
7.6
7.7
Karta Odstranění řádkování
Karta Snímková frekvence
Karta Ořez
Karta Změna velikosti
Karta Doplňky
Nastavení kodéru
Obecné nastavení
Kódovací nástroje
Vizuální vylepšení
Zpracování více procesů
Nastavení Nero Digital zvuku
Nastavení digitálních titulků Nero
Formáty titulků
Okno Kapitoly
Překódování DVD a videa do Nero Digital
45
45
46
47
47
48
49
50
51
51
52
53
55
56
57
8
8.1
8.2
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu do Nero Digital
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
60
60
61
9
9.1
9.2
Technické informace
Systémové požadavky
Kombinace kláves
64
64
64
10
Indexu
65
11
Kontakt
68
Nero Recode
4
Úspěšný start
1
Úspěšný start
1.1
O příručce
Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero
Recode. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů krok za
krokem.
Pro co nejlepší používání tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:
Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně dodržovat.
Označuje doplňující informace či rady.
1. Start...
Číslo na začátku řádku poznačuje požadavek na akci. Tyto akce
proveďte v uvedeném pořadí.
Označuje průběžný výsledek.
Označuje výsledek.
[OK]
Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu.
Zobrazují se tučně.
(viz...)
Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů a
zobrazují se červeně a podtrženě.
[…]
1.2
Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.
O této aplikaci
Aplikace Nero Recode umožňuje kopírovat videodisky DVD bez ochrany na disky DVD a
archivovat tak jejich obsah. Pokud je zdrojové video větší než 4,7 GB, zkomprimuje se na
jednovrstvý disk DVD bez ztráty kvality.
Z kopírování také můžete vyloučit nežádoucí obsah zdrojového DVD (včetně titulků nebo
zvukových stop) a získat tak více prostoru pro další videa nebo lepší kvalitu videa. Cílové
DVD lze rovněž zapsat na pevný disk jako DVD video index nebo jako tzv. obraz disku.
Samozřejmě můžete také kompilovat obsah z jiných DVD (nechráněných proti kopírování),
exportovat je do progresivního formátu Nero Digital MPEG-4/H.264 AVC a vypálit je a
vytvářet tak vlastní sbírku.
Ať už je vaše video určeno k přehrávání na mobilních zařízeních nebo na HDTV, několik
profilů exportu vám umožní nastavit výstupní formát podle vašich požadavků a vždy
dosáhnout nejlepší kvality pro danou velikost souboru.
Nero Recode vám umožní kopírovat, překompilovat a překódovat obsah DV a DVD a vypálit
výsledek na disk.
Nero Recode
5
Úspěšný start
1.3
Verze Nero Recode
Nero Recode se nabízí také ve verzích odlišných od úplné verze. Tyto verze se od úplné
verze liší co do rozsahu svých funkcí, t.j. nemusí vykonávat veškeré úlohy popsané v této
příručce a rozhraní uživatele je konkrétní verzi přizpůsobeno.
K dispozici jsou následující verze:
Nero Recode

Úplná verze
Nero Recode Essentials
Nemusí být zahrnuty následující funkce úplné verze:

Funkce exportu do PSP

Funkce exportu do iPod
Nero Recode Essentials SE
Exkluzivní funkce:

Překódování celého DVD na DVD

Funkce vypalování (přes Nero API)
Nero Recode Essentials CE
Nejsou zahrnuty následující funkce úplné verze:
1.4

Překódování celého DVD

Překódování hlavního filmu na DVD

Změna struktury DVD
Práce s Nero Recode
Požadovanou úlohu vyberte z nabídky v hlavním okně aplikace Nero Recode. V této
příručce je každé úloze věnována samostatná kapitola s popisem všech kroků úlohy.
Pro dokončení úlohy jednoduše procházejte různými kroky (pro jednotlivé kroky se zobrazují
samostatná okna). Pro každou obrazovku obsahuje tato příručka kapitolu, která obsahuje
podrobný popis všech jejích oblastí.
Všechny úlohy, které můžete v aplikaci Nero Recode provádět, jsou v zásadě rozděleny do
čtyř kroků:

Výběr požadované úlohy

Import souborů určených pro překódování

Nastavení možností pro Nero Digital a proces vypalování

Překódování a vypálení disku
Pro přesuny vpřed a vzad mezi třemi obrazovkami při provádění úlohy používejte tlačítka
Další a Zpět. To znamená, že můžete také měnit nastavení, která jste již provedli a zrušit
kroky.
Nero Recode
6
Úspěšný start
Každá obrazovka obsahuje kontextovou nápovědu, podrobné informace a
vysvětlení tlačítek, ikon a nabídek. Pro zobrazení kontextové nápovědy přesuňte
na několik sekund ukazatel myši nad ovládací prvek.
Pro práci s Nero Recode byste měli znát následující definice:
Kódování
Znamená převod videa z libovolného formátu do jiného, např.
MPEG-2 nebo Nero Digital (MPEG-4). Pro každý cílový formát je
zapotřebí odpovídající kodér.
Překódování
Znamená převod videa z jednoho konkrétního formátu do jiného,
např. z Xvid do MPEG-2.
V této příručce je význam termínu překódování shodný s termínem
kódování.
Překódování
Znamená převod stávajícího videa s určitými vlastnostmi (např.
přenosovou rychlostí 2500 kb/s) do téhož formátu s jinými
vlastnostmi (např. přenosovou rychlostí 1990 kb/s).
Dekódování
Znamená otevření nebo přehrání videa zakódovaného v určitém
formátu.
Nejlepší způsob pro vytvoření kopie 1:1 DVD je použít Nero Express nebo Nero
Burning ROM. V tomto případě nedochází k žádné komprimaci. Zapisovatelný
disk musí mít tolik volného místa, kolik je zobrazeno pro obsah původního DVD.
Podrobné pokyny o práci s aplikací naleznete v samostatných návodech k použití
pro Nero Express a Nero Burning ROM.
Copyright
Pokud sami nevlastníte autorská práva či nemáte alespoň povolení od držitele
autorských práv, může neoprávněná reprodukce disků představovat porušení
národních či mezinárodních zákonů a může vést k vysokým pokutám!
Nero Recode
7
Spuštění programu
2
Spuštění programu
Pro spuštění Nero Recode prostřednictvím Nero StartSmart postupujte následovně:
1. Klepněte na ikonu Nero StartSmart.
 Otevře se okno Nero StartSmart.
2. Klepněte na tlačítko
.
 Zobrazí se seznam aplikací Nero.
Okno Nero StartSmart
3. Z výběrového seznamu vyberte položku Nero Recode.
 Otevře se okno Nero Recode.
 Spustili jste program Nero Recode prostřednictvím Nero StartSmart.
Nero Recode
8
Uživatelské rozhraní
3
Uživatelské rozhraní
3.1
Hlavní okno
Uživatelské rozhraní aplikace Nero Recode se skládá z hlavního okna a z rozšířené oblasti.
Po volbě úlohy na obrazovce Nero Recode dokončete úlohu navigací různými kroky,
přičemž pro každý krok se zobrazí nová obrazovka.
Hlavní okno
V hlavním okně Nero Recode jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Překódovat celé
DVD na DVD
Importuje DVD včetně nabídek a dodatků. Nechtěné zvukové stopy,
titulky a video obsah je možné odstranit a je možné změnit strukturu
video titulů.
Překódovat hlavní Importuje hlavní film na DVD bez nabídek a dodatků. Nechtěné
film na DVD
zvukové stopy, titulky a video obsah je možné odstranit a je možné
změnit strukturu video titulů.
Sestavit DVD
Importuje video tituly a zkompiluje jedno DVD z jednoho nebo více
DVD. Nechtěné zvukové stopy, titulky a video obsah je možné
odstranit a je možné změnit strukturu video titulů.
Nero Recode
9
Uživatelské rozhraní
Překódovat DVD a Importuje video tituly z jednoho nebo více DVD a převede je na
video do Nero
soubory Nero Digital (MPEG-4). Nechtěné zvukové stopy, titulky a
Digital
video obsah je možné odstranit a je možné změnit strukturu video
titulů.
Překódování
hlavního filmu do
Nero Digital
Importuje hlavní film z DVD bez nabídek a dodatků a převede ho na
soubory Nero Digital (MPEG-4). Nechtěné zvukové stopy, titulky a
video obsah je možné odstranit a je možné změnit strukturu video
titulů.
K dispozici jsou následující tlačítka:
Další
Otevírá a zavírá rozšířenou oblast, ve které lze provést základní
nastavení Nero Recode.
?
Zobrazuje online nápovědu, jakož i informace o verzi a výrobci.
Konec
Ukončí aplikaci Nero Recode.
Každá obrazovka obsahuje kontextovou nápovědu, podrobné informace a
vysvětlení tlačítek, ikon a nabídek. Pro zobrazení kontextové nápovědy přesuňte
na několik sekund ukazatel myši nad ovládací prvek.
Viz také
 Rozšířená oblast - Hlavní okno → 10
3.1.1 Rozšířená oblast - Hlavní okno
Uživatelské rozhraní aplikace Nero Recode se skládá z hlavního okna a z rozšířené oblasti.
Klepnutím na tlačítko Více otevřete rozšířenou oblast.
V rozšířené oblasti jsou k dispozici následující tlačítka:
Možnosti
Vymazat disk
Vyvolává okno obsahující různé záložky, které vám umožňují
nastavit způsob, jakým program pracuje.
Vymaže přepisovatelný disk.
Informace o disku Vyvolává informace o disku v jednotce.
Nero
CoverDesigner
Spustí aplikaci Nero CoverDesigner v novém okně.
Nero CoverDesigner je aplikací v Nero Multimedia Suite a instaluje
se automaticky v průběhu hlavního procesu instalace. Nero
CoverDesigner se používá k vytváření a tisku štítků a bookletů pro
vypalované disky DVD a CD. Pro podrobné informace o vytváření
profesionálně vyhlížejících přebalů a etiket si prostudujte
samostatnou uživatelskou příručku Nero CoverDesigner.
Nero Recode
10
Uživatelské rozhraní
Každá obrazovka obsahuje kontextovou nápovědu, podrobné informace a
vysvětlení tlačítek, ikon a nabídek. Pro zobrazení kontextové nápovědy přesuňte
na několik sekund ukazatel myši nad ovládací prvek.
Viz také
 Základní nastavení → 11
 Hlavní okno → 9
3.2
Základní nastavení
Okno Možnosti Nero Recode nabízí záložky Obecné, DVD, Nero Digital, Audio a
Vstup/výstup souborů. V tomto okně můžete přizpůsobit aplikaci Nero Recode svým
potřebám. Pro otevření okna klepněte na tlačítko Možnosti v rozšířené oblasti.
Okno Možnosti Nero Recode
Viz také
 Rozšířená oblast - Hlavní okno → 10
 Karta Vstup/výstup souborů → 15
 Karta Audio → 14
 Karta Nero Digital → 13
 Karta DVD → 12
 Záložka Obecné → 12
Nero Recode
11
Uživatelské rozhraní
3.2.1 Záložka Obecné
Na kartě Obecné můžete definovat obecná nastavení aplikace Nero Recode.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Povoluje všechna varování, pokud byla ručně vypnuta.
Povolit vše
Zaškrtávací políčko
Po skončení
kódování/vypalová
ní nevysunovat
disk
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, disk se po dokončení
vypálení nevysune.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, při přesunutí kurzoru
Zobrazit dialogová nad jednotlivé položky rozhraní aplikace Nero Recode se zobrazí
stručný vysvětlující text.
okna nápovědy
Zaškrtávací políčko
Zaškrtávací políčko
Po úspěšném
vypálení nabízet
uložení podrobné
zprávy
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, aplikace Nero Recode
nabídne po každém vypalování možnost uložit zprávu vytvořenou
během vypalování.
Viz také
 Základní nastavení → 11
3.2.2 Karta DVD
Karta DVD je rozdělena na oblasti Importovat DVD a Výstupní DVD. Na této kartě můžete
definovat nastavení pro import DVD a výstupní DVD.
V oblasti Importovat DVD jsou k dispozici následující zaškrtávací políčka:
Při importu se ptát Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, je při importu DVD s
na vložení
datovým obsahem obsah také přenesen, tedy zkopírován.
datových souborů
DVD
Nedodržet omezení
standardu DVDVideo a povolit ve
jmenovce disku
znaky Unicode 16
bitů.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, nebudou dodržována
omezení týkající se použití znakových sad.
Nero Recode nepoužívá znaky z jazyků jako je japonština či
korejština, které mají znakovou sadu 16-bit Unicode, která nesplňuje
požadavky DVD-Video.
Nero Recode
12
Uživatelské rozhraní
V oblasti Výstupní DVD jsou k dispozici následující zaškrtávací políčka:
Odstranit z
cílového disku PUOPs (Prohibited
User Operations)
Odstranit zlom
vrstev
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, uzamčené oblasti DVD
se uživateli po zkopírování zpřístupní.
Pokud například původní DVD obsahuje část, kterou nelze přeskočit,
můžete použít Nero Recode po odstranění bloku tak, aby mohli
uživatelé přes tuto oblast rychle procházet či ji přeskakovat.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, aplikace Nero Recode
odstraní zlom vrstev.
Pokud se původní DVD skládá ze dvou vrstev, na DVD je příkaz pro
krátké zastavení obrazu tak, aby měl laser možnost přepnout z jedné
vrstvy na druhou. Pokud používáte Nero Recode na kopírování
jednovrstvého DVD, je tento příkaz přebytečný a je možné ho
odstranit.
Viz také
 Základní nastavení → 11
3.2.3 Karta Nero Digital
Karta Nero Digital je rozdělena na oblasti Předvolby importu a Různá nastavení. Zde
můžete definovat nastavení pro převod do formátu Nero Digital.
V oblasti Předvolby importu jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Analyzovat
soubory při
importu
Zaškrtávací políčko
Pokud možno
zachovat
řádkovaný obsah
Zaškrtávací políčko
Zachovat vstupní
rozlišení pro
řádkovaná
kódování
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, aplikace Nero Recode
provede během importu analýzu videosouboru.
Je-li toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, Nero Recode uchovává
řádkovaný obsah video souboru, pod podmínkou, že je to možné.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, aplikace Nero Recode
zachová vstupní rozlišení videosouboru, pokud má kódování
proběhnout s prokládáním.
Rozlišení se nemění a hrany obrazu se neořežou.
Nero Recode
13
Uživatelské rozhraní
Zaškrtávací políčko
Upřednostňovat
adaptivní metodu
odstranění
řádkování
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, aplikace Nero Recode
vybere jako preferovanou metodu kódování adaptivní metodu
odstranění řádkování.
I sekvence s rychlým pohybem jsou mimořádně ostré a podrobné.
Vypalování je však pomalejší.
Rozbalovací nabídka Volí metodu změny rozlišení videa.
Výchozí metoda
změny velikosti
Ve výchozím nastavení vybrána Bilineární interpolace.
V oblasti Různá nastavení jsou k dispozici následující zaškrtávací políčka:
Povolil původní
sadu profilů Nero
Digital
Aktivuje klasickou sadu profilů Nero Digital, které jsou k dispozici na
obrazovkách Můj disk Nero Digital a Moje záloha filmu Nero
Digital v rozbalovací nabídce Profily Nero Digital.
Pokud políčko není zaškrtnuto, nabízí se Nero Digital AVC a Nero
Digital Standard.
Po přenosu na
iPod automaticky
zavřít iTunes
Nikdy nezapisovat
zvláštní stopu pro
přehrávání na
zařízeních s malou
pamětí
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, iTunes se po
překódování do videa Apple iPod automaticky zavře.
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, zabrání se vytvoření
speciální stopy navíc.
Certifikované přehrávače s malou RAM mohou přehrávat dlouhé
filmy.
Viz také
 Základní nastavení → 11
3.2.4 Karta Audio
Karta Audio je rozdělena na oblasti Náhled a Dekódování. Na této kartě lze definovat
nastavení kvality zvuku.
Oblast Náhled nabízí rozbalovací nabídku. Tuto nabídku můžete použít pro volbu režimu
příposlechu pro zvuk, který nejlépe vyhovuje vašemu hardwaru a reproduktorům.
V oblasti Dekódování je zaškrtávací políčko Použít kompresi dynamické škály pro
dekódování stop Dolby Digital(TM). Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, upraví
se ovládání úrovně stop Dolby Digital za účelem odstranění šumu a statického hluku.
Viz také
 Základní nastavení → 11
Nero Recode
14
Uživatelské rozhraní
3.2.5 Karta Vstup/výstup souborů
Na záložce Vstup/výstup souborů můžete definovat metodu přístupu k jednotce pro přímý
převod.
Z rozbalovací nabídky můžete vybrat položky SPTI/ASPI nebo Systém souborů Windows.
Při čtení DVD, které není chráněno proti kopírování a podporuje copyright bit,
pomocí SPTI/ASPI, se zobrazí zpráva, že DVD nelze kopírovat z důvodu ochrany
proti kopírování. V takovém případě zvolte při čtení možnost Systém souborů
Windows.
Viz také
 Základní nastavení → 11
3.3
Obrazovka Import
Na obrazovce pro import souborů můžete přidat vaše video tituly DVD, přidat datové
soubory, upravit požadovanou kvalitu videa pro titul a převést či odstranit zvukové stopy a
titulky původního DVD z výběru.
Obrazovka se liší podle vybrané úlohy. Níže najdete vysvětlení možností
nastavení, která se na obrazovce nacházejí vždy. Vysvětlení pro možnosti
nastavení, která se zobrazují v závislosti na vybraných úlohách, najdete v popisu
jednotlivých úloh.
Obrazovka je rozdělena na záložky Soubory DVD-Video/Tituly Nero Digital a Datové
soubory.
Ukazatel kapacity níže graficky ukazuje, jaká kapacita disku je zaplněna. Je-li ukazatel
zelený, vejde se na disk celý obsah. Pokud je ukazatel na displeji červený, je objem dat větší
než kapacita disku. Oblast Celková velikost, která se nachází napravo od ukazatele
kapacity se také používá jako ukazatel prostoru, který je již využit v MB.
Klepnutím na tlačítko Více se zobrazí rozšířená oblast. Zde můžete v oblasti Profil importu
titulu vytvořit a uložit požadovaná nastavení do vašeho vlastního profilu.
Nero Recode
15
Uživatelské rozhraní
Viz také
 Profily importu titulu → 19
 Karta Datové soubory → 18
 Karta Soubory DVD-Video/Tituly Nero Digital → 16
3.3.1 Karta Soubory DVD-Video/Tituly Nero Digital
Záložky Soubory DVD-Video a Tituly Nero Digital můžete použít na přidávání DVD stop a
video souborů.
Obě karty se dělí na oblast obsahu, oblast náhledu pod ní vlevo a karty
Audio/Titulky/Informace, které zobrazují zvukové stopy a titulky původního DVD, vpravo.
Obrazovka se liší podle vybrané úlohy. Níže najdete vysvětlení možností
nastavení, která se na obrazovce nacházejí vždy. Vysvětlení pro možnosti
nastavení, která se zobrazují v závislosti na vybraných úlohách, najdete v popisu
jednotlivých úloh.
Nero Recode
16
Uživatelské rozhraní
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Otevírá okno pro import požadovaných DVD a/nebo video titulů.
Import DVD /
Import titulů /
Import souborů
Zaškrtávací políčko
Přizpůsobit cíli
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, obsah importovaného
disku se automaticky překóduje tak, aby se vešel na vložený
přepisovatelný disk. Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.
Pokud není políčko zaškrtnuto, velikost kopie lze definovat bez
ohledu na omezení dané diskem. Ačkoli možná nebude možné
vypálit výslednou strukturu DVD na obvyklý prázdný komerční disk,
titul DVD-Video bude určitě možné přehrát z pevného disku.
Rozbalovací nabídka Zobrazí cílové médium.
Přizpůsobit cíli
Rozbalovací nabídka je aktivní, pokud je zaškrtnuto políčko
Přizpůsobit cíli.
Importované video tituly se zobrazí v oblasti Obsah. K dispozici jsou následující informace o
jednotlivých titulech:
Sloupec
Zobrazuje strukturu přenesenou z DVD.
Obsah
Sloupec
Zobrazuje délku příslušné části, složky nebo video titulu.
Délka
Sloupec
Velikost
Sloupec
Kvalita videa
Zobrazuje velikost paměti příslušné části, složky nebo video titulu.
Omezení funkcí.
Zobrazuje kvalitu (v procentech), do které může Nero Recode
překódovat oblast, složku nebo video titul.
Pokud musí být obsah importovaného disku překódován tak, aby se
vešel na menší cílový zapisovatelný disk, upraví se kvalita všech
video titulů jednotně.
V oblasti náhledu je možné přehrát ukázku importovaného video titulu. K dispozici jsou
následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Ukončuje přehrávání.
Nero Recode
17
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Spouští přehrávání.
Posuvník
Přeskakuje na konkrétní body.
Tlačítko
Zvětšuje nebo zmenšuje oblast náhledu.
Na kartách Audio/Titulky/Info se zobrazují zvukové stopy a titulky původního DVD. V
oblasti obsahu můžete vybrat libovolný video titul, abyste mohli zobrazit odpovídající
zvukové stopy a titulky. Ty budou importovány podle profilu vybraného během procesu
importování. K dispozici jsou následující záložky:
Zvuk
Zobrazuje zvukové stopy importované podle profilu importu.
Titulky
Zobrazuje zvukové stopy importované podle profilu importu.
Informace
Zobrazuje informace o importovaném video titulu.
Viz také
 Obrazovka Import → 15
3.3.2 Karta Datové soubory
Stejně jako film je možné na disk vypálit datové soubory. Tyt soubory se importují pomocí
záložky Datové soubory.
Obrazovka se liší podle vybrané úlohy. Níže najdete vysvětlení možností
nastavení, která se na obrazovce nacházejí vždy. Vysvětlení pro možnosti
nastavení, která se zobrazují v závislosti na vybraných úlohách, najdete v popisu
jednotlivých úloh.
K dispozici jsou následující tlačítka:
Přidat soubory
Odstranit
Otevírá okno pro přidání požadovaných datových souborů.
Odstraňuje vybrané datové soubory.
Toto je aktivní pouze pokud byl přidán alespoň jeden datový soubor.
Vrací se na následující vyšší úroveň ve struktuře složek.
Je aktivní pouze pokud se uživatel nachází v podsložce.
Nero Recode
18
Uživatelské rozhraní
Otevírá okno pro vytvoření nové složky v rámci datové oblasti disku.
Otevírá nabídku pro změnu způsobu, v jakém se soubory ve složce
zobrazují.
Viz také
 Obrazovka Import → 15
3.3.3 Profily importu titulu
V oblasti Profil importu titulu můžete zvolit požadovaný profil pro import DVD nebo vytvořit
a spravovat vlastní profil importu.
Klepnutím na tlačítko Profily otevřete okno Profil Nero Recode. Můžete provádět úpravy na
kartách Video, Audio a Titulky.
K dispozici jsou následující tlačítka:
Rozbalovací
nabídka
Aktuální profil
Tlačítko
Zobrazuje aktuální vybraný profil.
Pokud si vytvoříte vlastní profily importu, tyto budou zobrazeny v
rozbalovací nabídce jako položky.
Vyvolá okno, ve kterém je možné vytvořit nový profil.
Nové
Tlačítko
Odstranit
Vymaže stávající profil zobrazený v rozbalovací nabídce Aktuální
profil.
Na kartě Video jsou k dispozici následující nastavení:
Rozdělení kvality
Nabídky
Definuje poměr kvality mezi hlavním filmem a dodatky.
Určuje, zda nabídky obsažené ve video souboru mohou být
zkopírovány v původní kvalitě.
Na kartě Audio jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Předvybrat
následující
zvukové stopy
Tlačítko
Přidat
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, budou při importu DVD
importovány pouze zvukové stopy v zadaných jazycích.
Otevírá okno, ve kterém je možné vybrat požadované jazyky po
import zvukových stop.
Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko
Předvybrat následující zvukové stopy.
Nero Recode
19
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Odstranit
Odstraňuje jazyky z pole seznamu.
Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko
Předvybrat následující zvukové stopy a v seznamu byl vybrán pro
odstranění nejméně jeden jazyk.
Rozbalovací nabídka Specifikuje použitý formát zvuku v případě, že na DVD existuje
několik zvukových stop ve stejném jazyce.
Z více stop ve
stejném jazyce
vybrat
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko a žádná ze zvukových
stop na DVD nesplňuje zadaná kritéria, budou alternativně
Zvolit všechny
stopy, pokud žádná importovány všechny zvukové stopy.
nesplňuje má
kritéria výběru
Zaškrtávací políčko
Na kartě Titulky jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Předvybrat
následující titulky
Tlačítko
Přidat
Tlačítko
Odstranit
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, budou při importu DVD
importovány pouze titulky v zadaných jazycích.
Otevírá okno, ve kterém je možné vybrat požadované jazyky po
import titulků.
Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko
Předvybrat následující titulky.
Odstraňuje jazyky z pole seznamu.
Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko
Předvybrat následující titulky a v seznamu byl vybrán pro
odstranění nejméně jeden jazyk.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko a žádné titulky na DVD
nesplňují zadaná kritéria, budou alternativně importovány všechny
Zvolit všechny
stopy, pokud žádná titulky.
nesplňuje má
kritéria výběru
Zaškrtávací políčko
Viz také
 Obrazovka Import → 15
Nero Recode
20
Uživatelské rozhraní
3.4
Obrazovka Nastavení vypalování
Požadované možnosti překódování a zápisu je možné definovat ma obrazovce Možnosti
vypalování.
Obrazovka se liší podle vybrané úlohy. Níže najdete vysvětlení možností
nastavení, která se na obrazovce nacházejí vždy. Vysvětlení pro možnosti
nastavení, která se zobrazují v závislosti na vybraných úlohách, najdete v popisu
jednotlivých úloh.
Klepnutím na tlačítko Více se zobrazí rozšířená oblast. V této oblsti můžete nakonfigurovat
některé další možnosti, např. prioritu procesu vypalování.
Po nadefinování všech požadovaných nastavení spusťte překódování a vypálení klepnutím
na tlačítko Vypálit vpravo dole.
Obrazovka Nastavení vypalování
Nero Recode
21
Uživatelské rozhraní
V horní části obrazovky jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka specifikuje cíl kompilace. Můžete použít vypalovačku a data vypálit,
uložit data na pevný disk nebo vytvořit obraz disku.
Cíl
Zadávací pole
Cílová složka
Tlačítko
Procházet
Specifikuje cílovou složku, do které se kompilace uloží a ve které se
uloží dočasné soubory vytvořené v průběhu vypalování.
Dočasné soubory se po vypalování automaticky vymažou.
Otevře okno s adresářovým stromem v počítači.
Toto okno použijte pro výběr cílové složky pro uložení kompilace
nebo pro uložení dočasných souborů v průběhu procesu vypalování.
Na cestu se automaticky vytvoří odkaz v poli vstupů cílové složky.
Dočasné soubory se po vypalování automaticky vymažou.
V dolní části obrazovky jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka Specifikuje rychlost zápisu.
Rychlost zápisu
Zadávací pole
Počet kopií
Zaškrtávací políčko
Vypálit najednou
Tato rozbalovací nabídka je k dispozici pouze tehdy, když je v
rozbalovací nabídce Cíl vybrána vypalovačka DC/DVD.
Zobrazuje počet kopií, které se mají vypálit.
Tato rozbalovací nabídka je k dispozici pouze tehdy, když je v
rozbalovací nabídce Cíl vybrána vypalovačka DC/DVD.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, struktura DVD se před
vypálením neuloží na pevný disk.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, vypalování tvá déle.
Pokud ovšem chcete vytvořit více kopií, je tato metoda rychlejší,
protože data se kódují jen jednou.
Tato rozbalovací nabídka je k dispozici pouze tehdy, když je v
seznamu Cíl vybrána vypalovačka DC/DVD.
Zaškrtávací políčko
Pokročilá analýza
Zaškrtávací políčko
Značně zvyšuje kvalitu procesu překódování DVD. Překódování
probíhá ve dvou krocích a proto trvá déle.
Zvyšuje kvalitu kódování. Kódování trvá déle.
Režim vysoké
kvality
Viz také
 Rozšířená oblast (Nastavení vypalování) → 23
Nero Recode
22
Uživatelské rozhraní
3.4.1 Rozšířená oblast (Nastavení vypalování)
V rozšířené oblasti obrazovky Nastavení vypalování jsou k dispozici následující možnosti
nastavení:
Zaškrtávací políčko
Po skončení
vypnout počítač
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, počítač se po
dokončení vypalování automaticky vypne.
Rozbalovací nabídka Určuje specifikaci DVD.
Nastavení DVD
Book Type
Automatický - Automaticky vybere nejvhodnější Book Type pro
dané DVD.
DVD-ROM - Nastaví Book Type na DVD-ROM. Toto nastavení
zvolte, pokud budete DVD přehrávat na více DVD přehrávačích.
Skutečný typ disku - Zvolí Book Type zadaný na daném DVD.
Stávající nastavení vypalovačky - Nastavení Book Type vyberee
vypalovačka.
Tato rozbalovací nabídka je k dispozici, pouze pokud jste jako cíl
vybrali jednotku disku vašeho počítače.
Rozbalovací nabídka Definuje, jak budou během kódování a vypalování využity prostředky
počítače.
Priorita
Ve vaší cílové složce vytváří podsložku VIDEO_TS, do které se uloží
Použít pro soubory soubory DVD-Video.
disku DVD Video
podsložku
VIDEO_TS
Zaškrtávací políčko
Viz také
 Obrazovka Nastavení vypalování → 21
3.5
Obrazovka Překódování a vypálení
Překódování a vypálení se provádí na obrazovce Překódování a vypálení.
Obrazovka se liší podle vybrané úlohy. Níže najdete vysvětlení možností
nastavení, která se na obrazovce nacházejí vždy. Vysvětlení pro možnosti
nastavení, která se zobrazují v závislosti na vybraných úlohách, najdete v popisu
jednotlivých úloh.
V horní části obrazovky jsou uvedeny všechny potřebné informace pro provedení
jednotlivých kroků překódování a vypálení. Níže, v levé části, v oblasti náhledu, je možné
přehrát ukázku importovaného video titulu. Vpravo se v oblasti Stav zobrazují informace
týkající se průběhu kódování a vypalování. Kromě toho se průběh zobrazuje graficky.
Nero Recode
23
Uživatelské rozhraní
Klepnutím na tlačítko Více se zobrazí rozšířená oblast. V této oblsti můžete nakonfigurovat
některé další možnosti, např. prioritu procesu vypalování.
Obrazovka Překódování a vypálení
Na obrazovce Překódování a vypálení jsou k dispozici následující tlačítka:
Tlačítko
Přerušuje procesy překódování a vypalování.
Pauza
Tlačítko
Ukončuje procesy překódování a vypalování.
Stop
Tlačítko
Pokračovat
Pokračuje v procesech překódování a vypalování.
Toto tlačítko je aktivní, pouze pokud byly procesy překódování a
vypalování přerušeny pomocí tlačítka Pauza.
Nero Recode
24
Uživatelské rozhraní
Tlačítko
Vrací na předchozí obrazovku.
Zpět
Toto tlačítko je aktivní, jen pokud procesy překódování a vypalování
skončily.
Další
Toto tlačítko je aktivní, jen pokud procesy překódování a vypalování
skončily.
Tlačítko
Zobrazí se obrazovka Co si přejete udělat nyní?.
V oblasti náhledu jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Povolit náhled
videa
Je-li toto zaškrtávací políčko zatrženo, můžete v průběhu procesu
vypalování přehrávat náhled.
Tlačítko
Zvětšuje nebo zmenšuje oblast náhledu.
Odkaz
Otevře okno prohlížeče se seznamem zařízení, která mohou během
kódování reprodukovat profil Nero Digital.
Zobrazit zařízení
kompatibilní s
formátem Nero
Digital
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když kódujete soubory do
formátu Nero Digital.
Tato funkce vyžaduje plně funkční připojení k Internetu.
Viz také
 Rozšířená oblast - Překódování a vypálení → 25
3.5.1 Rozšířená oblast - Překódování a vypálení
V rozšířené oblasti obrazovky Překódování a vypálení jsou k dispozici následující možnosti
nastavení:
Zaškrtávací políčko
Po skončení
vypnout počítač
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, počítač se po
dokončení vypalování automaticky vypne.
Rozbalovací nabídka Definuje, jak budou během kódování a vypalování využity prostředky
počítače.
Priorita
Viz také
 Obrazovka Překódování a vypálení → 23
Nero Recode
25
Překódování celého DVD
4
Překódování celého DVD
4.1
Možnosti nastavení pro překódování celého DVD
Kromě základních nastavení, která jsou vždy zobrazena na obrazovce pro import souborů,
můžete nakonfigurovat některá další nastavení pomocí úlohy Překódovat celé DVD na
DVD.
Obrazovka Moje záloha DVD
Nero Recode
26
Překódování celého DVD
K dispozici jsou následující tlačítka:
Zakázat
Odstraní z kompilace video tituly z původního DVD.
Tímto způsobem můžete zakázat např. nepotřebné doplňky a
vytvořit více místa na cílovém DVD. Zakázané soubory se v průběhu
procesu vypalování nepřenesou na kopii.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Aktivovat
Povolí dříve zakázané video tituly. Soubory, které budou znovu
přidány, budou při zápisu kompilace přeneseny na cílové DVD.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl v oblasti obsahu
zakázán a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Zamknout poměr
Zamkne automatickou změnu kvality překódování titulu DVD-Video.
Nadále je možné provádět ručně změny kvality překódování pomocí
posuvníku.
Může být dobré uzamknout jednotlivé video tituly, pokud si přejete
zlepšit kvalitu jiného obsahu (a proto bude kvalita zbývajícího
obsahu poměrným způsobem nižší). Uzamknutý titul je v tomto
případě chráněn před poměrnou úpravou.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Odemknout poměr Odemkne automatické změny kvality překódování pro video titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl v oblasti obsahu
uzamknut a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Viz také
 Obrazovka Import → 15
 Překódování celého DVD na DVD → 27
4.2
Překódování celého DVD na DVD
Při kopírování DVD včetně nabídky můžete pomocí Nero Recode upravit a změnit strukturu
DVD tak, že data lze zapsat na konvenční zapisovatelný disk ve vynikající kvalitě videa.
Můžete odebrat nežádoucí titulky nebo zvukové stopy.
Copyright
Pokud sami nevlastníte autorská práva či nemáte alespoň povolení od držitele
autorských práv, může neoprávněná reprodukce disků představovat porušení
národních či mezinárodních zákonů a může vést k vysokým pokutám!
Nero Recode
27
Překódování celého DVD
Pro překódování DVD postupujte následovně:
1. Vyberte úkol Překódovat celé DVD na DVD z hlavního okna Nero Recode.
 Zobrazí se obrazovka Moje záloha DVD.
2. Do diskové jednotky vašeho počítače vložte DVD, které si přejete překódovat.
Uvědomte si, že zaškrtávací políčko Přizpůsobit cíli je zatrženo proto, aby se
obsah zdrojového DVD mohl v průběhu následujícího procesu překódovat tak,
aby odpovídal vybranému cílovému formátu.
Pokud je zatržení tohoto zaškrtávacího políčka zrušeno, importuje se DVD-Video
ve své původní velikosti. V tomto případě je možné, je objem dat bude tak velký,
že ho bude možné uložit pouze na dvouvrstvé DVD nebo pevný disk.
3. Pokud jste vytvořili vlastní soubor pro import a přejete si ho vybrat:
1. Klepněte na tlačítko Více.
 Zobrazí se rozšířená oblast.
2. V oblasti Profil importu titulu vyberte soubor, který si přejete importovat.
4. Klepněte na tlačítko Importovat DVD.
 Otevře se okno Procházet složku.
5. Vyberte složku jednotky nebo pevného disku, která obsahuje DVD, které si přejete
překódovat a klepněte na tlačítko OK.
 Jednotlivé video tituly z DVD se importují a zobrazí se v oblasti obsahu. Pokud je
zdrojové DVD větší než cílové médium, můžete si také v této oblasti prohlédnout, jak
bude DVD překódováno podle vybraného profilu.
Níže ukazatel kapacity graficky ukazuje, kolik místa zaberou importované soubory na
disku.
6. Pokud existuje jednotlivý video titul, který si nepřejete kopírovat:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Zakázat.
 Otevře se okno Zakázat položku.
3. Z rozbalovací nabídky vyberte požadovanou metodu vymazání a klepněte na tlačítko
OK.
 Video titul je zakázaný.
7. Pokud si přejete opět povolit zakázaný video titul:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Povolit.
 Video titul je opět povolen.
8. Pokud si přejete uzamknout jednotlivé video tituly za účelem jejich ochrany před ztrátou
kvality v průběhu překódování:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Zamknout poměr.
 Video titul je uzamčen.
Nero Recode
28
Překódování celého DVD
9. Pokud si přejete odemknout video titul pro umožnění poměrné úpravy kvality dle kvality
ostatních titulů během překódování:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Odemknout poměr.
 Video titul je odemčený.
Chcete-li upravit kvalitu jednotlivého video titulu, posuňte posuvník ve sloupci
Kvalita videa pod oblastí obsahu. Kvalita zbývajícího obsahu DVD se sníží
úměrně zvýšení kvality jednotlivé položky obsahu.
Posuvníky v oblasti Kvalita videa jsou k dispozici pouze když není zaškrtnuto
políčko Přizpůsobit cíli.
10. Na kartě Audio zaškrtněte políčka u zvukových stop, které chcete kopírovat. A zrušte
zaškrtnutí stop, které kopírovat nechcete.
11. Na kartě Titulky zaškrtněte políčka u titulků, které chcete kopírovat. A zrušte zaškrtnutí
titulků, které kopírovat nechcete.
12. Klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Nastavení vypalování.
13. Proveďte požadovaná nastavení pro proces vypalování.
14. Klepněte na tlačítko Vypálit.
 Spustí se překódování a proces vypalování a zobrazí se obrazovka Překódování a
vypalování. Zde můžete sledovat proces.
15. Pokud jste jako cíl kompilace vybrali diskovou jednotku vašeho počítače, budete vyzváni ke
vložení prázdného zapisovatelného disku do jednotky.
 Proces vypalování je dokončený, když se v informačním okně zobrazí příslušná zpráva.
 Překódovali jste DVD. Klepnutí na tlačítko Další se zobrazí obrazovka Co si přejete
udělat nyní?. Můžete vybrat další možnosti nebo zde ukončit aplikaci Nero
Recode.
Viz také
 Obrazovka Překódování a vypálení → 23
 Obrazovka Nastavení vypalování → 21
 Obrazovka Import → 15
 Možnosti nastavení pro překódování celého DVD → 26
Nero Recode
29
Překódování hlavního filmu na DVD
5
Překódování hlavního filmu na DVD
5.1
Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu na DVD
Kromě základních nastavení, která jsou vždy zobrazena na obrazovce pro import souborů,
můžete nakonfigurovat některá další nastavení pomocí úlohy Překódovat hlavní film na
DVD.
Obrazovka Moje záloha filmu
K dispozici jsou následující tlačítka:
Oříznout film
Otevře se okno Oříznout film, ve kterém lze oříznout vybraný video
titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Nero Recode
30
Překódování hlavního filmu na DVD
Výchozí toky
Otevře se okno Výchozí toky, ve kterém lze vybrat toky pro zvuk a
titulky.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Viz také
 Obrazovka Import → 15
 Překódování hlavního filmu na DVD → 34
 Okno Výchozí toky → 32
 Okno Oříznout film → 31
5.2
Okno Oříznout film
Okno Oříznout film můžete použít k oříznutí video titulu, který si nepřejete používat celý až
na konkrétní část.
Okno je rozděleno do dvou oblastí. Levá strana - oblast prvního snímku - se používá pro
výběr snímku, kterým by měl video titul začínat. Pravá strana - oblast posledního snímku se používá k definici snímku, kterým by měl video titul končit.
Okno Oříznout film
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přeskočí o několik snímků dopředu.
Nero Recode
31
Překódování hlavního filmu na DVD
Tlačítko
Přeskočí o 6 sekund dopředu.
Tlačítko
Přeskočí o 6 sekund zpět.
Tlačítko
Přeskočí o několik snímků zpět.
Posuvník
Manuálně reguluje určení požadovaných snímků.
Rozbalovací nabídka Přímo vybírá značky kapitol video titulu.
To je možné, pouze pokud video titul obsahuje značky kapitol.
Poměr stran
Uvádí počáteční snímek video souboru.
Počáteční snímek
Poměr stran
Uvádí koncový snímek video souboru.
Poslední snímek
Poměr stran
Uvádí délku video titulu.
Celková doba
Poměr stran
Uvádí celkovou velikost video titulu.
Celková velikost
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu do Nero Digital → 60
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
 Možnosti nastavení pro kompilaci DVD → 36
 Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu na DVD → 30
5.3
Okno Výchozí toky
V okně Výchozí toky lze definovat nastavení toků zvuku a titulků.
Nero Recode
32
Překódování hlavního filmu na DVD
Okno Výchozí toky
V oblasti Audio jsou k dispozici následující tlačítka volby:
Zvukový tok k
Ponechává výběr, který zvukový tok se bude přehrávat, na DVD
přehrávání vybere přehrávači. Výběr se provede automaticky při spuštění přehrávání
přehrávač DVD
titulu.
Přehrát tento
zvukový tok:
Vybírá tok zvuku, který se přehraje při přehrávání titulu, např. v DVD
přehrávači.
V oblasti Podobrázek jsou k dispozici následující tlačítka volby:
Nechat rozhodnutí Nechává rozhodnutí o tom, který tok titulků se bude přehrávat, na
o tom, který tok
DVD přehrávači. Výběr se provede automaticky při spuštění
titulků zobrazit, na přehrávání.
DVD přehrávači
Skrýt titulky
Skryje titulky. V průběhu přehrávání titulu, např. v DVD přehrávači,
se nezobrazují žádné titulky.
Zobrazit následující Vybírá toky titulků, které se přehrají při přehrávání titulu, např. v DVD
tok titulků
přehrávači.
Viz také
 Možnosti nastavení pro kompilaci DVD → 36
 Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu na DVD → 30
Nero Recode
33
Překódování hlavního filmu na DVD
5.4
Překódování hlavního filmu na DVD
Aplikace Nero Recode umožňuje kopírování hlavního filmu DVD bez dalších doplňků. Máte
možnost přizpůsobit a upravit strukturu hlavního filmu tak, aby bylo možné data vypálit na
běžný zapisovatelný disk v dokonalé video kvalitě.
Copyright
Pokud sami nevlastníte autorská práva či nemáte alespoň povolení od držitele
autorských práv, může neoprávněná reprodukce disků představovat porušení
národních či mezinárodních zákonů a může vést k vysokým pokutám!
Chcete-li překódovat hlavní film na DVD, postupujte následovně:
1. Zvolte úlohu Překódovat hlavní film na DVD v hlavním okně aplikace Nero Recode.
 Zobrazí se obrazovka Moje záloha filmu.
2. Do diskové jednotky vašeho počítače vložte DVD, které si přejete překódovat.
Uvědomte si, že zaškrtávací políčko Přizpůsobit cíli je zatrženo proto, aby se
obsah zdrojového DVD mohl v průběhu následujícího procesu překódovat tak,
aby odpovídal vybranému cílovému formátu.
Pokud je zatržení tohoto zaškrtávacího políčka zrušeno, importuje se DVD-Video
ve své původní velikosti. V tomto případě je možné, je objem dat bude tak velký,
že ho bude možné uložit pouze na dvouvrstvé DVD nebo pevný disk.
3. V oblasti Profil importu titulu vyberte soubor, který si přejete importovat.
4. Klepněte na tlačítko Importovat DVD.
 Otevře se okno Procházet složku.
5. Vyberte složku jednotky nebo pevného disku, která obsahuje DVD, které si přejete
překódovat a klepněte na tlačítko OK.
 Hlavní film z DVD se importuje a zobrazí se v oblasti obsahu. Pokud je zdrojové DVD
větší než cílové médium, můžete si také v této oblasti prohlédnout, jak bude DVD
překódováno podle vybraného profilu.
Níže ukazatel kapacity graficky ukazuje, kolik místa zaberou importované soubory na
disku.
6. Pokud si přejete oříznout jednotlivý video titul.
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Oříznout film.
 Otevře se okno Oříznout film.
3. Vyberte první a poslední snímky a klepněte na tlačítko OK.
 Film je oříznutý.
7. Pokud si přejete nastavit výchozí toky:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Výchozí toky.
Nero Recode
34
Překódování hlavního filmu na DVD
 Otevře se okno Výchozí toky.
3. Vyberte požadovaná tlačítka volby a klepněte na tlačítko OK.
 Toky video titulu jsou upraveny.
8. Na kartě Audio zaškrtněte políčka u zvukových stop, které chcete kopírovat. A zrušte
zaškrtnutí stop, které kopírovat nechcete.
9. Na kartě Podobrázek zaškrtněte políčka u titulků, které chcete kopírovat. A zrušte
zaškrtnutí titulků, které kopírovat nechcete.
10. Klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Nastavení vypalování.
11. Proveďte požadovaná nastavení pro proces vypalování.
12. Klepněte na tlačítko Vypálit.
 Spustí se překódování a proces vypalování a zobrazí se obrazovka Překódování a
vypalování. Zde můžete sledovat proces.
13. Pokud jste jako cíl kompilace vybrali diskovou jednotku vašeho počítače, budete vyzváni ke
vložení prázdného zapisovatelného disku do jednotky.
 Proces vypalování je dokončený, když se v informačním okně zobrazí příslušná zpráva.
 Překódovali jste hlavní film DVD. Klepnutí na tlačítko Další se zobrazí obrazovka
Co si přejete udělat nyní?. Můžete vybrat další možnosti nebo zde ukončit aplikaci
Nero Recode.
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu na DVD → 30
 Okno Oříznout film → 31
 Okno Výchozí toky → 32
 Obrazovka Import → 15
 Obrazovka Nastavení vypalování → 21
 Obrazovka Překódování a vypálení → 23
Nero Recode
35
Kompilace DVD
6
Kompilace DVD
6.1
Možnosti nastavení pro kompilaci DVD
Kromě základních nastavení, která jsou vždy zobrazena na obrazovce pro import souborů,
můžete nakonfigurovat některá další nastavení pomocí úlohy Kompilace DVD.
Obrazovka Má vlastní kompilace DVD
K dispozici jsou následující tlačítka:
Odstranit
Odstraní importované video tituly z kompilace.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Nero Recode
36
Kompilace DVD
Zamknout poměr
Zamkne automatickou změnu kvality překódování titulu DVD-Video.
Nadále je možné provádět ručně změny nastavení kvality pomocí
posuvníku.
Může být dobré uzamknout jednotlivé video tituly, pokud si přejete
zlepšit kvalitu jiného obsahu (a proto bude kvalita zbývajícího
obsahu poměrným způsobem nižší). Uzamknutý titul je v tomto
případě chráněn před poměrnou úpravou.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Odemknout poměr Odemkne automatické změny kvality překódování pro video titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl v oblasti obsahu
uzamknut a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Oříznout film
Otevře se okno Oříznout film, ve kterém lze oříznout vybraný video
titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Sloučit tituly
Sloučí vybrané video tituly a vloží je do společné složky Sloučené
tituly. Složku můžete přejmenovat dle vlastní volby.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byly do oblasti obsahu
importovány a byly v ní vybrány alespoň dva video tituly.
Rozdělit
Rozdělí sloučené video tituly.
Toto tlačítko je aktivní, pokud byly alespoň dva video tituly spojeny
do jednoho.
Výchozí toky
Otevře se okno Výchozí toky, ve kterém lze vybrat toky pro zvuk a
titulky.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Viz také
 Kompilace DVD → 38
 Okno Oříznout film → 31
 Okno Výchozí toky → 32
 Obrazovka Import → 15
Nero Recode
37
Kompilace DVD
6.2
Kompilace DVD
Nero Recode můžete použít na vytvoření vašeho vlastního DVD z DVD a datových souborů.
Copyright
Pokud sami nevlastníte autorská práva či nemáte alespoň povolení od držitele
autorských práv, může neoprávněná reprodukce disků představovat porušení
národních či mezinárodních zákonů a může vést k vysokým pokutám!
Chcete-li zkompilovat DVD, postupujte následovně:
1. Vyberte úkol Vytvořit DVD z hlavního okna Nero Recode.
 Zobrazí se stránka Moje vlastní DVD.
2. Do diskové jednotky vašeho počítače vložte DVD, které si přejete překódovat.
Uvědomte si, že zaškrtávací políčko Přizpůsobit cíli je zatrženo proto, aby se
obsah zdrojového DVD mohl v průběhu následujícího procesu překódovat tak,
aby odpovídal vybranému cílovému formátu.
Pokud je zatržení tohoto zaškrtávacího políčka zrušeno, importuje se DVD-Video
ve své původní velikosti. V tomto případě je možné, je objem dat bude tak velký,
že ho bude možné uložit pouze na dvouvrstvé DVD nebo pevný disk.
3. V oblasti Profil importu titulu vyberte soubor, který si přejete importovat.
4. Klepněte na tlačítko Importovat tituly.
 Otevře se okno Importovat tituly.
5. Vyberte video tituly, které si přejete překódovat, a klepněte na tlačítko Přidat tituly.
 Vybrané video tituly se importují a zobrazí v oblasti obsahu. Pokud jsou zdrojové
soubory větší než cílové médium, můžete si také v této oblasti prohlédnout, jak budou
soubory překódovány podle vybraného profilu.
Níže ukazatel kapacity graficky ukazuje, kolik místa zaberou importované soubory na
disku.
6. Pokud si přejete vymazat jednotlivý video titul:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Vymazat.
 Video titul je odstraněn z kompilace.
7. Pokud si přejete uzamknout jednotlivé video tituly za účelem jejich ochrany před ztrátou
kvality v průběhu překódování:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Zamknout poměr.
 Video titul je uzamčen.
8. Pokud si přejete odemknout video titul pro umožnění poměrné úpravy kvality dle kvality
Nero Recode
38
Kompilace DVD
ostatních titulů během překódování:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Odemknout poměr.
 Video titul je odemčený.
Chcete-li upravit kvalitu jednotlivého video titulu, posuňte posuvník ve sloupci
Kvalita videa pod oblastí obsahu. Kvalita zbývajícího obsahu DVD se sníží
úměrně zvýšení kvality jednotlivé položky obsahu.
Posuvníky v oblasti Kvalita videa jsou k dispozici pouze když není zaškrtnuto
políčko Přizpůsobit cíli.
9. Pokud si přejete oříznout jednotlivý video titul.
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Oříznout film.
 Otevře se okno Oříznout film.
3. Vyberte první a poslední snímky a klepněte na tlačítko OK.
 Film je oříznutý.
10. Pokud si přejete spojit několik video titulů:
1. Vyberte alespoň dva video tituly.
2. Klepněte na tlačítko Spojit tituly.
 Video tituly jsou sesbírány do nově vytvořené složky Spojené tituly.
Video tituly lze spojovat, pouze pokud mají všechny stejnou zvukovou stopu.
11. Pokud si přejete oddělit spojené video tituly:
1. Vyberte složku Spojené tituly.
2. Klepněte na tlačítko Rozdělit tituly.
 Video tituly se opět zobrazí odděleně, složka Spojené tituly se vymaže.
12. Pokud si přejete nastavit výchozí toky:
1. Vyberte požadovaný video titul:
2. Klepněte na tlačítko Výchozí toky.
 Otevře se okno Výchozí toky.
3. Vyberte požadovaná tlačítka volby a klepněte na tlačítko OK.
 Toky video titulu jsou upraveny.
13. Na kartě Audio zaškrtněte políčka u zvukových stop, které chcete kopírovat. A zrušte
zaškrtnutí stop, které kopírovat nechcete.
14. Na kartě Titulky zaškrtněte políčka u titulků, které chcete kopírovat. A zrušte zaškrtnutí
titulků, které kopírovat nechcete.
15. Klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Nastavení vypalování.
Nero Recode
39
Kompilace DVD
16. Proveďte požadovaná nastavení pro proces vypalování.
17. Klepněte na tlačítko Vypálit.
 Spustí se překódování a proces vypalování a zobrazí se obrazovka Překódování a
vypalování. Zde můžete sledovat proces.
18. Pokud jste jako cíl kompilace vybrali diskovou jednotku vašeho počítače, budete vyzváni ke
vložení prázdného zapisovatelného disku do jednotky.
 Proces vypalování je dokončený, když se v informačním okně zobrazí příslušná zpráva.
 Vytvořili jste DVD. Klepnutí na tlačítko Další se zobrazí obrazovka Co si přejete
udělat nyní?. Můžete vybrat další možnosti nebo zde z Nero Recode odejít.
Viz také
 Možnosti nastavení pro kompilaci DVD → 36
 Okno Oříznout film → 31
 Okno Výchozí toky → 32
 Obrazovka Import → 15
 Obrazovka Nastavení vypalování → 21
 Obrazovka Překódování a vypálení → 23
Nero Recode
40
překódování DVD v Nero Digital
7
překódování DVD v Nero Digital
7.1
Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital
Kromě základních nastavení, která jsou vždy zobrazena na obrazovce pro import souborů,
můžete nakonfigurovat některé další možnosti pomocí úlohy Překódovat DVD a video do
Nero Digital.
Obrazovka Můj Nero Digital disk
K dispozici jsou následující tlačítka:
Odstranit
Odstraní importované video tituly z kompilace.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Nero Recode
41
překódování DVD v Nero Digital
Zamknout poměr
Zamkne automatickou změnu kvality překódování titulu DVD-Video.
Nadále je možné provádět ručně změny nastavení kvality pomocí
posuvníku.
Může být dobré uzamknout jednotlivé video tituly, pokud si přejete
zlepšit kvalitu jiného obsahu (a proto bude kvalita zbývajícího
obsahu poměrným způsobem nižší). Uzamknutý titul je v tomto
případě chráněn před poměrnou úpravou.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden DVD disk.
Odemknout poměr Odemkne automatické změny kvality překódování pro video titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl v oblasti obsahu
uzamknut a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Oříznout film
Otevře se okno Oříznout film, ve kterém lze oříznout vybraný video
titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Kapitoly
Otevře okno Kapitoly, ve kterém lze nastavit značky kapitol.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
K dispozici jsou následující rozbalovací nabídky:
Kategorie profilu
Profil
Metoda kódování
Změní kategorii Nero Digital. Toto nastavení se týká příslušného
cílového média, pro které probíhá kódování. Výsledek má různou
velikost podle výběru; položky v rozbalovací nabídce Profil se
příslušným způsobem mění.
Mění profil Nero Digital. Nastavení se týká cílového média, pro které
se provádí kódování.
Volí metodu použitou pro zakódování souboru MPEG-4.
Pokud vyberete Rychlý (1-krokový), film projde jen jedním krokem
převodu. Tato metoda vyžaduje méně času, dosahuje však nižší
kvality než kódování ve dvou krocích. Film se analyzuje a současně
převádí v dostupném datovém toku.
Pokud vyberete Vysoká kvalita (2-kroková), film projde několika
kroky převodu. Kvalita je vyšší, ale proces trvá déle. V prvním kroku
se analyzuje film a vytváří se dočasný soubor (*log). V druhém kroku
probíhá převod souboru. V průběhu tohoto procesu se použijí údaje
o datovém toku, které byly uloženy do dočasných souborů.
Nero Recode
42
překódování DVD v Nero Digital
Na kartě Video se zobrazují vlastnosti video titulu. K dispozici jsou následující informace:
Sloupec
Vlastnosti
Sloupec
Zobrazuje vlastnosti videa uloženého na DVD, např. rozlišení,
obnovovací kmitočet, formát bodu, strukturu videa a dobu trvání.
Zobrazuje původní velikost.
Zdroj
Sloupec
Zobrazuje velikosti cíle v závislosti na vybraném profilu Nero Digital.
Cíl
Tlačítko
Nastavení
Tlačítko
Kodér
Otevře okno Nastavení Nero Digital Video, ve kterém můžete
definovat způsob zpracování videa.
Otevře okno Vlastnosti Nero Digital Video. Zde je možné
nakonfigurovat nastavení pro AVC kódování dat.
Na kartě Audio se zobrazují vlastnosti zvukové stopy. Pokud jsou pro cílové video k
dispozici dvě zvukové stopy, zobrazí se podle potřeby další karta. K dispozici jsou
následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka Používá se pro volbu zvukové stopy požadované pro video soubor.
Zdroj
Rozbalovací nabídka Používá se pro výběr požadovaného audio kodeku.
Kodek
Poměr stran
formát
Tlačítko
Nastavení
Zobrazuje cílová data zvukové stopy v závislosti na vybraném
kodeku.
Otevře okno Vlastnosti Nero Digital Audio. Zde je možné definovat
nastavení zvukového kodéru.
K dispozici je pouze tehdy, když byl vybrán zvukový kodek (AAC)
Nero Digital.
Na kartě Titulky se zobrazí dostupné titulky. K dispozici jsou následující výběrové nabídky:
Hlavní stopa
titulků:
Používá se pro výběr požadovaných stop titulků pro video soubor.
Můžete se rozhodnout titulky nepoužít (Žádné) či vytvořit nebo
importovat vaši vlastní stopu titulků.
Pokud zvolíte položku Vytvořit nové titulky, otevře se okno
Nastavení digitálních titulků Nero.
Nero Recode
43
překódování DVD v Nero Digital
Druhá stopa titulků Vedle hlavní stopy titulků vyberte sekundární stopu titulků. Můžete
se rozhodnout nevybrat sekundární stopu titulků (Žádná) nebo
vytvořit či importovat vaši vlastní stopu titulků.
Pokud vyberete položku Vytvořit nové titulky otevře se okno
Nastavení digitálních titulků Nero.
Vlastní titulky můžete vložit pouze tehdy, když jste zvolili kategorii profilu Nero
Digital nebo AVC a příslušný profil pro kódování: Standard, Film nebo HDTV.
Viz také
 Nastavení videa Nero Digital → 44
 Nastavení kodéru → 48
 Nastavení Nero Digital zvuku → 52
 Nastavení digitálních titulků Nero → 53
 Okno Kapitoly → 56
 Překódování DVD a videa do Nero Digital → 57
 Okno Oříznout film → 31
 Obrazovka Import → 15
7.2
Nastavení videa Nero Digital
V okně Nastavení Nero Digital Video jsou k dispozici karty Odstranění řádkování,
Obnovovací frekvence, Ořez, Změna velikosti a Doplňky. Můžete zde definovat způsob
zpracování videa.
Chcete-li otevřít toto okno, klepněte na tlačítko Nastavení na kartě Video.
Okno Nastavení Nero Digital Video
Nero Recode
44
překódování DVD v Nero Digital
Viz také
 Karta Odstranění řádkování → 45
 Karta Snímková frekvence → 45
 Karta Ořez → 46
 Karta Změna velikosti → 47
 Karta Doplňky → 47
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
7.2.1 Karta Odstranění řádkování
Na kartě Odstranění řádkování jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Automaticky
(doporučeno)
Tlačítko volby
Automaticky vybírá, zdá se má video titul kódovat pomocí
odstranění řádkování či nikoliv.
Aktivuje zaškrtávací políčko Povolit odstranění řádkování.
Vlastní odstranění
řádkování
Zaškrtávací políčko
Povolit odstranění
řádkování
Zaškrtávací políčko
Adaptivní
Zapne odstranění řádkování pro stávající video titul a zobrazí
zaškrtávací políčko Adaptivní film.
Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze pokud bylo vybráno
tlačítko volby Vlastní odstranění řádkování.
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, je možné dosáhnout
pomocí převodu na adaptivní pohyb lepší kvality videa. Dokonce i
rychlý pohyb je reprodukován nesmírně ostře a s plnými detaily.
Vypalování je však pomalejší.
Viz také
 Nastavení videa Nero Digital → 44
7.2.2 Karta Snímková frekvence
Na kartě Obnovovací frekvence je možné vybrat cílovou obnovovací frekvenci souboru
Nero Digital. Obnovovací frekvence udává počet snímků za sekundu. Ve výchozím
nastavení Nero Recode se používá obnovovací frekvence zdrojového souboru za
předpokladu, že to vybraný profil Nero Digital umožňuje.
Nero Recode
45
překódování DVD v Nero Digital
V oblasti Obnovovací frekvence jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Automaticky volí kolik snímků za sekundu se má zobrazovat.
Automaticky
(doporučeno)
Tlačítko volby
Aktivuje rozbalovací nabídku Cílová frekvence.
Vlastní snímková
frekvence
Rozbalovací nabídka Zobrazuje kolik snímků za minutu se má zobrazovat.
Cílová obnovovací Tato rozbalovací nabídka je k dispozici pouze, pokud jste vybrali
frekvence
tlačítko volby Uživatelská frekvence.
Zaškrtávací políčko
Adaptivní
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, je možné dosáhnout
pomocí převodu na adaptivní pohyb lepší kvality videa. Dokonce i
rychlý pohyb je reprodukován nesmírně ostře a s plnými detaily.
Vypalování je však pomalejší.
Viz také
 Nastavení videa Nero Digital → 44
7.2.3 Karta Ořez
Pokud vaše DVD-Video obsahuje po stranách černé pruhy, je možné je oříznout na kartě
Ořez. Tím se zmenší velikost videa a v důsledku toho se zvýší kvalita. Ve výchozím
nastavení aplikace Nero Recode detekuje pruhy a ořízne je automaticky.
V oblasti Ořezání jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Zjišťuje černé pásy obrazu a automaticky je ořezává.
Automaticky
(doporučeno)
Tlačítko volby
Vlastní ořez
Tlačítko
Přizpůsobit
Tlačítko volby
Aktivuje čtyři textová pole pro manuální ořezání (nahoře, dole, vlevo,
vpravo) a tlačítkoPřizpůsobit.
Otevře se okno a zobrazí se snímek z videa. Pomocí myši můžete
ručně definovat čtyři oblasti oříznutí (nahoře, dole, vlevo a vpravo).
Toto tlačítko je k dispozici pouze pokud jste vybrali tlačítko volby
Vlastní ořezání.
Umožňuje převod videa bez ořezání krajů.
Zakázat
Nero Recode
46
překódování DVD v Nero Digital
Viz také
 Nastavení videa Nero Digital → 44
7.2.4 Karta Změna velikosti
Ve výchozím nastavení definuje velikost vytvořeného obrazu zvolený profil převodu DVD
video titulu do formátu MPEG-4. Velikosti obrazu můžete jednotlivě upravit na kartě Změna
velikosti.
V oblasti Změna velikosti jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Automaticky
(doporučeno)
Tlačítko volby
Vlastní změna
velikosti
Tlačítko volby
Automaticky upravuje poměr stran dle vybraného profilu Nero Digital
tak, aby poměr stran odpovídal výstupnímu médiu.
Aktivuje dvě textová pole pro formát stránky (šířku a výšku).
Zadané hodnoty musí být násobky 16 a musí spadat do rozsahu 16
až 720 bodů pro šířku a 16 až 576 bodů pro výšku.
Umožňuje převod videa bez změny poměru stran.
Zakázat
Zaškrtávací políčko
Čtvercové body /
Letterboxing
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, vytvoří se soubor Nero
Digital, který obsahuje čtvercové obrazové body a používá metodu
Letterbox. Tím se zvyšuje kompatibilita s některými přehrávači. Může
to však mít za následek černé pruhy ve videosouboru.
Tato možnost je k dispozici pouze pokud jste vybrali tlačítko volby
Vlastní změna velikosti.
Rozbalovací nabídka Vybírá požadovanou metodu změny velikosti, např. dvoulineární,
dvoukrychlovou, Lanczosovu a superrozlišení.
Metoda změny
velikosti
Viz také
 Nastavení videa Nero Digital → 44
7.2.5 Karta Doplňky
Můžete vybrat a nastavit doplňky, které již byly nainstalovány pro použití s Nero Recode, a
to na záložce Doplňky.
Nero Recode
47
překódování DVD v Nero Digital
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Výběrový seznam
Zobrazuje nainstalované doplňky.
Nainstalované
doplňky
Výběrový seznam
Zobrazuje vybrané doplňky.
Vybrané doplňky
Tlačítko
Přidat
Přidává nainstalované doplňky do výběrového seznamu Vybrané
doplňky.
Odstraňuje doplňky z pole seznamu Vybrané doplňky.
Tlačítko
Odebrat
Seřadí položky na výběrovém seznamu Vybrané doplňky.
Tlačítko
Nahoru / Dolů
Tlačítko
Možnosti
Otevírá okno Editor doplňků, ve kterém můžete definovat nastavení
pro příslušné doplňky.
Možnosti nastavení závisí na vybraném doplňku. Své změny můžete
sledovat v oblasti náhledu na pravé straně okna. Klepnutím na
tlačítko Vynulování zrušíte všechny změny.
Výchozí nastavení aplikace Nero Recode zahrnuje doplňky Korekce barev a
Odstranění šumu.
Pomocí posuvníků v doplňku Korekce barev můžete nastavit jas, kontrast a
sytost barev ve videosouborech.
Šum lze z videosouborů odstranit pomocí posuvníků v doplňku Odstranění
šumu.
Viz také
 Nastavení videa Nero Digital → 44
7.3
Nastavení kodéru
V okně Vlastnosti Nero Digital Video na kartě Konfigurace kodéru můžete nakonfigurovat
nastavení AVC kódování dat, uložit nakonfigurovaná nastavení, nebo načíst uložené
konfigurace. Různé oblasti nastavení se vybírají pomocí adresářového stromu na levé straně
okna.
Okno můžete otevřít klepnutím na tlačítko Kodér na kartě Video.
Nero Recode
48
překódování DVD v Nero Digital
Okno Vlastnosti Nero Digital Video
Pod položkou MPEG-4 AVC kodér jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Načítá nastavení kodéru. Otevře se okno.
Načíst nastavení
Tlačítko
Uloží nově vytvořené nastavení kodéru.
Uložit nastavení
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
 Zpracování více procesů → 51
 Vizuální vylepšení → 51
 Kódovací nástroje → 50
 Obecné nastavení → 49
7.3.1 Obecné nastavení
Pod položkou Obecná nastavení můžete nakonfigurovat nastavení Přesnost kódování a
Vlastnosti pro videosekvence.
Posuvníkem v oblasti Přesnost kódování se specifikuje kvalita výstupního souboru ve
vztahu k době použité ke kódování. Vysoká kvalita poskytuje nejlepší kvalitu, ale kódování
trvá nejdéle. Vysoká rychlost trvá nejkratší dobu a poskytuje nejhorší dostupnou kvalitu.
Doporučujeme použít hodnotu uprostřed v intervalu Dobrá.
V oblasti Vlastnosti videosekvence jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Nero Recode
49
překódování DVD v Nero Digital
Zadávací pole
Max. počet
referenčních rámců
Zadávací pole
Specifikuje kolik snímků z nichž P-snímky nebo B-snímky mohou
požadovat informace.
Definuje rozsah pro velikost GOP.
Max. interval mezi
kl. snímky
Viz také
 Nastavení kodéru → 48
7.3.2 Kódovací nástroje
Nastavení procesu kódování můžete nastavit v položce Nástroje kódování.
V oblasti Základní profil je k dispozici následující zaškrtávací políčko:
Odblokování
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuté, použije se na ostré
hrany makrobloků efekt měkkého vykreslení. Intenzitu je možné
nakonfigurovat pomocí posuvníku Síla odblokování.
V oblasti Hlavní profil jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Obousměrná
predikce
Zadávací pole
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuté, kódování se provádí s
pomocí B-VOP.
Specifikuje maximální počet B snímků použitý v GOP.
Maximální počet
rámců B po sobě
Toto pole vstupů je aktivní pouze pokud je zatrženo zaškrtávací
políčko Obousměrná predikce.
Zaškrtávací políčko
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, je použita metoda
kódování CABAC (Context Adaptive Binary Arithmetic Coding).
CABAC
Zaškrtávací políčko
Vážená predikce
Zaškrtávací políčko
Prokládané
kódování
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, mohou být během
predikce pohybu znovu zváženy referenční rámce. Tím se zvyšuje
účinnost kódování zvláště při prolínání.
Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, prokládaně kódovaný
výstupní materiál lze opět uložit jako prokládaný.
Je možné pouze pokud má zdrojový videosoubor řádkovaný obsah.
Nero Recode
50
překódování DVD v Nero Digital
V oblasti Vysoký profil je k dispozici následující zaškrtávací políčko:
Transformace 8 x 8 Pokud je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto, změní se výchozí
převod 4x4 používaný kodérem na převod 8x8. To umožňuje lepší
komprimaci s vyšším rozlišením.
Nastavení závisí na vybraném profilu.
Viz také
 Nastavení kodéru → 48
7.3.3 Vizuální vylepšení
Nastavení v položce Vizuální vylepšení využívá vzorce lidského vnímání k dosažení lepší
celkové kvality.
To například znamená, že kvalita je lepší uprostřed obrazu než na vnějších okrajích, protože
oči mají tendenci se zaměřovat na střed a nevšímají si lehkého zakalení na okrajích.
Vzhledem k tomu, že kvalita je "uspořena" na okrajích, můžete buď zvýšit celkovou kvalitu
nebo dosáhnout vyšší komprimace. To znamená, ž můžete dosáhnout vyšší komprimace
bez jakýchkoliv hodnotných ztrát kvality.
V oblasti Psychovizuální vylepšení jsou k dispozici následující zaškrtávací tlačítka:
Úroveň obrázku
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, je zohledněno lidské
vnímání za účelem dosažení lepší komprimace pro jednotlivé
obrázky v určitých bodech videa.
Úroveň
makrobloku
Pokud je zaškrtnuto toto zaškrtávací políčko, je zohledněno lidské
vnímání za účelem dosažení lepší komprimace pro makrobloky v
určitých oblastech obrázku.
Viz také
 Nastavení kodéru → 48
7.3.4 Zpracování více procesů
V položce Zpracování více procesů můžete nakonfigurovat nastavení zpracování více
procesů.
Nero Recode podporuje procesory s více jádry. Pokud nějaký máte, můžete
rozložit proces kódování do požadovaného počtu procesů.
Nero Recode
51
překódování DVD v Nero Digital
K dispozici je následující rozbalovací nabídka:
Počet
Definuje, zda bude proces kódování prováděn v rámci více procesů
podprocesů/vrstev (Zpracování více procesů). Počet použitých procesorových jader
odpovídá počtu vybraných procesů. Tím se zajišťuje optimální využití
víceprocesorového systému.
Viz také
 Nastavení kodéru → 48
7.4
Nastavení Nero Digital zvuku
Nastavení pro audio kodér můžete provést v okně Vlastnosti zvuku Nero Digital.
Okno můžete otevřít klepnutím na tlačítko Nastavení na kartě Audio.
V oblasti Nastavení zvuku jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Automaticky
(doporučeno)
Tlačítko volby
Vlastní
Automaticky přizpůsobuje zvukové profily profilu Nero Digital tak, aby
kvalita zvukové stopy co nejlépe odpovídala výstupnímu médiu.
Aktivuje přepínače Kanály, Režim, Vzorkovací frekvence a
Přenosová rychlost.
Rozbalovací nabídka Vybírá zvukové kanály. Na výběr jsou v závislosti na vybraném
profilu Nero Digital k dispozici položky Stereo, Mono a 5.1.
Kanály
Rozbalovací nabídka Vyberte režim zpracování zvukových kanálů. V závislosti na
vybraném profilu Nero Digital jsou k dispozici Nízká složitost a
Režim
Vysoká účinnost.
Volba má vliv na rychlost snímání a datový tok.
Rozbalovací nabídka Vybírá vzorkovací frekvenci.
Vzorkovací
frekvence
Rychlost snímání je frekvence odpovídající snímání signálu za
časový interval.
Rozbalovací nabídka Vybírá přenosovou rychlost.
Přenosová rychlost Přenosová rychlost je množství dat přenesených za časovou
jednotku.
Nero Recode
52
překódování DVD v Nero Digital
V oblasti Hlasitost zvuku je k dispozici následující rozbalovací nabídka:
Rozbalovací nabídka Nastaví požadovanou hlasitost.
Hlasitost
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
7.5
Nastavení digitálních titulků Nero
V okně Nastavení titulků Nero Digital můžete vytvářet vlastní titulky. Můžete také
importovat již připravené titulky. Abyste mohli stopu importovat musí být uložena v některém
z následujících formátů: SUB, SRT, SMI, SSA, ASS, PSB.
Vlastní titulky můžete vložit pouze tehdy, když jste zvolili kategorii profilu Nero
Digital nebo AVC a příslušný profil pro kódování: Standard, Film nebo HDTV.
Okno Nastavení digitálních titulků Nero
Nero Recode
53
překódování DVD v Nero Digital
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Otevřít existující
soubor
Tlačítko
Export
Otevírá okno. V tomto okně můžete vybrat soubory titulků, které jsou
již k dispozici.
Otevře se okno Uložit jako. Můžete uložit vytvořený soubor titulků
do zvolené složky.
Na kartě Vlastnosti jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zadávací pole
Přiřazuje název stopě titulků, kterou jste vytvořili.
Název stopy
Zobrazuje nastavení z okna Písmo.
Oblast
Písmo
Tlačítko
Procházet
Otevírá okno Písmo. Zde proveďte nastavení písma a velikosti vaší
stopy titulků.
Rozbalovací nabídka Specifikuje barvu vaší stopy titulků.
Barva textu
Oblast
Pozice
Specifikuje souřadnice textového pole, ve kterém se zobrazuje stopa
titulků.
Rozbalovací nabídka Specifikuje jazyk stopy titulků, který se zobrazí.
Jazyk
Tlačítko
/
Posuvník
Přechod na konec nebo začátek aktuálního nebo následujícího
řádku titulků.
K dispozici pouze pokud již byly vytvořeny řádky titulků.
Vybírá požadované snímky.
Na kartě Upravit se zobrazují jednotlivé řádky titulků. K dispozici jsou následující informace
o jednotlivých řádcích:
Sloupec
Kód času začátku
Zobrazuje čas spuštění řádku titulků.
Čas spuštění můžete upravit dle svých přání. Pro změnu doby trvání
intervalu klepněte do sloupku.
Nero Recode
54
překódování DVD v Nero Digital
Sloupec
Zobrazí jak dlouho se řádky titulků zobrazují.
Kód času konce
Sloupec
Čas ukončení můžete upravit dle svých přání. Pro změnu doby trvání
intervalu klepněte do sloupku.
Zobrazí text titulku na určitý interval.
text
Pomocí tlačítka Upravit můžete zadat nebo upravit požadovaný text.
Na kartě Upravit jsou k dispozici následující tlačítka::
Tlačítko
Připojit
Tlačítko
Úpravy
Tlačítko
Přidává nový řádek na konec snímku.
Ve standardním nastavení je interval mezi spuštěním a koncem
časového kódu 4 sekundy.
Otevírá okno Upravit řádek titulků. V tomto okně můžete zadat
nebo upravit požadovaný text pro řádek titulku.
Vymazává dříve vybraný řádek titulků.
Odstranit
Viz také
 Formáty titulků → 55
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
7.5.1 Formáty titulků
Jednotlivé titulky v souborech ve formátu SUB (preSub) jsou tvořeny jedním řádkem. Řádky
jsou od sebe odděleny znaky konce odstavce a musí mít následující tvar:

{0}{50}Vzorový text titulků
V závorkách je uveden první a poslední snímek, ve kterých by se měl text zobrazit. Text
titulků se zobrazí za nimi, bez mezer.
Formát titulků SRT (SubRip) se skládá z 3řádkových bloků. Od sebe navzájem jsou
odděleny buď prázdnými mezerami nebo musí mít následující formát:

1
Celé číslo, které začíná jedničkou a pro každý blok se zvyšuje o hodnotu jedna.

00:01:36,480 --> 00:01:38,360
První čas uvedený v hodinách, minutách a sekundách udává, kdy se text začne
zobrazovat.
Následuje šipka složená ze dvou pomlček a lomené závorky, oddělená mezerou.
Za další mezerou následuje čas, který udává, kdy se text přestane zobrazovat.

Vzorový text titulků
Obsahuje text titulků.
Nero Recode
55
překódování DVD v Nero Digital
Formát titulků SMI (SAMI) vychází ze syntaxu HTML. Jako základ časových hodnot se
používají milisekundy. Tento formát je normou vytvořenou společností Microsoft a je určena
zejména pro použití titulků ve videu. SMI lze přehrávat pouze pomocí Windows Media Player
a dalších produktů Microsoft.
Formát titulků SSA (Sub Station Alpha) má nejširší škálu funkcí. Jeho syntax se skládá z
částí zahrnujících řádky kódů. Části začínají závorkami (např. "[Script Info]“), po nichž
následují předem definované řádky kódů (např. Název, Původní čas), které obsahují
příslušné informace. To umožňuje používání barev, písem, velikostí písma a podobně.
Formát titulků ASS (Advanced Sub Station Alpha) je rozšířená verze SSA a nabízí veškeré
funkce SSA. Umožňuje rovněž grafickou úpravu titulků např. pro Karaoke.
Formát titulků PSB (MPsub) byl vyvinut pro Mplayer, přehrávač filmů pro Linux. Jeho hlavní
funkcí je používání dynamických časových závislostí. Kód se skládá z čísel a textu titulků.
První číslo v kódu představuje čas čekání v sekundách pro zobrazení následujícího titulku
po vypršení posledního titulku. Druhé číslo zobrazuje stávající titulky po dobu ve sekundách,
kterou představuje.
Viz také
 Nastavení digitálních titulků Nero → 53
7.6
Okno Kapitoly
V okně Kapitoly můžete přidat ke stávajícím kapitolám na disku DVD vlastní značky kapitol.
Značky kapitol rozdělují obsah DVD. Pomocí DVD přehrávače je možné je používat jako
kapitoly.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Panel zobrazení
Zobrazí aktuální čas přehrávání zobrazeného videa v okně náhledu.
Aktuální snímek
Část zobrazení
Kapitoly
Tlačítko
Zobrazí značky kapitol, které již byly nastaveny a čas spuštění každé
značky kapitoly.
Přidá značku kapitoly na vybrané místo ve videu.
Přidat
Tlačítko
Vymaže vybranou značku kapitoly.
Odstranit
Posuvník
Přeskočí na požadovaný snímek.
Tlačítko
Spouští přehrávání.
Nero Recode
56
překódování DVD v Nero Digital
Tlačítko
Pozastaví přehrávání.
Tlačítko
Přeskočí o 6 sekund zpět.
Tlačítko
Přeskočí o několik snímků zpět.
Tlačítko
Přeskočí o několik snímků dopředu.
Tlačítko
Přeskočí o 6 snímků dopředu.
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu do Nero Digital → 60
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
7.7
Překódování DVD a videa do Nero Digital
Nero Recode můžete použít pro kódování veškerých video formátů, které Nero podporuje do
souborů Nero Digital. Kodek Nero Digital je kompatibilní s MPEG-4. Tyto soubory lze
přehrávat pomocí Nero MediaHub a dalších běžných programů.
Copyright
Pokud sami nevlastníte autorská práva či nemáte alespoň povolení od držitele
autorských práv, může neoprávněná reprodukce disků představovat porušení
národních či mezinárodních zákonů a může vést k vysokým pokutám!
Pro překódování DVD nebo videa do Nero digital postupujte následovně:
1. V hlavním okně aplikace Nero Recode zvolte úlohu Překódovat DVD a video do Nero
Digital.
 Zobrazí se obrazovka Můj Nero Digital disk.
2. Do diskové jednotky vašeho počítače vložte DVD, které si přejete překódovat.
Uvědomte si, že zaškrtávací políčko Přizpůsobit cíli je zatrženo proto, aby se
obsah zdrojového DVD mohl v průběhu následujícího procesu překódovat tak,
aby odpovídal vybranému cílovému formátu.
Pokud je zatržení tohoto zaškrtávacího políčka zrušeno, importuje se DVD-Video
Nero Recode
57
překódování DVD v Nero Digital
ve své původní velikosti. V tomto případě je možné, je objem dat bude tak velký,
že ho bude možné uložit pouze na dvouvrstvé DVD nebo pevný disk.
3. V oblasti Profil importu titulu vyberte soubor, který si přejete importovat.
4. Klepněte na tlačítko Importovat soubory.
 Otevře se okno Importovat tituly.
5. Vyberte video tituly, které si přejete překódovat, a klepněte na tlačítko Přidat tituly.
 Zdrojové videosoubory se importují a zobrazí se v oblasti obsahu.
Pokud jsou zdrojové soubory větší než cílové médium, můžete si také v této oblasti
prohlédnout, jak budou soubory překódovány podle vybraného profilu.
Níže ukazatel kapacity graficky ukazuje, kolik místa zaberou importované soubory na
disku.
6. Pokud si přejete vymazat jednotlivý video titul:
1. Vyberte požadovaný video titul.
2. Klepněte na tlačítko Vymazat.
 Video titul je odstraněn z kompilace.
7. Pokud si přejete uzamknout jednotlivé video tituly za účelem jejich ochrany před ztrátou
kvality v průběhu překódování:
1. Vyberte požadovaný video titul.
2. Klepněte na tlačítko Zamknout poměr.
 Video titul je uzamčen.
8. Pokud si přejete odemknout video titul pro umožnění poměrné úpravy kvality dle kvality
ostatních titulů během překódování:
1. Vyberte požadovaný video titul.
2. Klepněte na tlačítko Odemknout poměr.
 Video titul je odemčený.
Chcete-li upravit kvalitu jednotlivého video titulu, posuňte posuvník ve sloupci
Kvalita videa pod oblastí obsahu. Kvalita zbývajícího obsahu DVD se sníží
úměrně zvýšení kvality jednotlivé položky obsahu.
Posuvníky v oblasti Kvalita videa jsou k dispozici pouze když není zaškrtnuto
políčko Přizpůsobit cíli.
9. Pokud si přejete oříznout jednotlivý video titul:
1. Vyberte požadovaný video titul.
2. Klepněte na tlačítko Oříznout film.
 Otevře se okno Oříznout film.
3. Vyberte první a poslední snímky a klepněte na tlačítko OK.
 Film je oříznutý.
10. Pokud si k jednotlivým video titulům přejete přidat další kapitoly:
1. Vyberte požadovaný video titul.
Nero Recode
58
překódování DVD v Nero Digital
2. Klepněte na tlačítko Kapitoly.
 Otevře se okno Kapitola.
3. Přidejte požadované značky kapitol a klepněte na tlačítko OK.
 Přidaly se kapitoly.
11. Z rozbalovací nabídky Kategorie profilu vyberte požadovanou kategorie Nero Digital.
12. Z rozbalovací nabídky Profil vyberte požadovaný profil Nero Digital.
13. Z rozbalovací nabídky Metoda kódování vyberte požadovanou metodu kódování.
14. Pokud si přejete změnit nastavení videa pro video titul, klepněte na tlačítko Nastavení na
kartě Video a proveďte požadované nastavení.
15. Pokud si přejete změnit nastavení kódování pro video titul, klepněte na tlačítko Kodér na
kartě Video a proveďte požadovaná nastavení.
16. Na kartách Audio č. 1 a č. 2 vyberte zvukové stopy video titulu, které si přejete kopírovat.
17. Pokud si přejete změnit další nastavení zvuku pro zvukovou stopu, klepněte na tlačítko
Nastavení na příslušné kartě Audio a proveďte požadované nastavení.
18. Na kartě Titulky vyberte stopy titulků (video titulu), které si přejete zkopírovat.
19. Pro definování nastavení vypalování klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Nastavení vypalování.
20. Proveďte požadovaná nastavení pro proces vypalování.
21. Klepněte na tlačítko Vypálit.
 Spustí se překódování a proces vypalování a zobrazí se obrazovka Překódování a
vypalování. Zde můžete sledovat proces.
22. Pokud jste jako cíl kompilace vybrali diskovou jednotku vašeho počítače, budete vyzváni ke
vložení prázdného zapisovatelného disku do jednotky.
 Proces vypalování je dokončený, když se v informačním okně zobrazí příslušná zpráva.
 Překódovali jste DVD nebo video do Nero Digital. Klepnutím na tlačítko Další
zobrazíte obrazovku Co si přejete udělat nyní?. Můžete vybrat další možnosti
nebo aplikaci Nero Recode ukončit.
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování DVD v Nero Digital → 41
 Nastavení videa Nero Digital → 44
 Nastavení kodéru → 48
 Nastavení Nero Digital zvuku → 52
 Nastavení digitálních titulků Nero → 53
 Okno Kapitoly → 56
 Okno Oříznout film → 31
 Obrazovka Import → 15
 Obrazovka Nastavení vypalování → 21
 Obrazovka Překódování a vypálení → 23
Nero Recode
59
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
8
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
8.1
Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu do Nero Digital
Kromě základních nastavení, která jsou vždy zobrazena na obrazovce pro import souborů,
můžete nakonfigurovat některá další nastavení pomocí úlohy Překódovat hlavní film do
Nero Digital.
Obrazovka Moje záloha filmu Nero Digital
K dispozici jsou následující tlačítka:
Oříznout film
Otevře se okno Oříznout film, ve kterém lze oříznout vybraný video
titul.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
Nero Recode
60
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
Kapitoly
Otevře okno Kapitoly, ve kterém lze nastavit značky kapitol.
Tlačítko je k dispozici pouze tehdy, když byl do oblasti obsahu
importován a byl v ní vybrán alespoň jeden video titul.
K dispozici jsou následující rozbalovací nabídky:
Kategorie profilu
Profil
Metoda kódování
Změní kategorii Nero Digital. Toto nastavení se týká příslušného
cílového média, pro které probíhá kódování. Výsledek má různou
velikost podle výběru; položky v rozbalovací nabídce Profil se
příslušným způsobem mění.
Mění profil Nero Digital. Nastavení se týká cílového média, pro které
se provádí kódování.
Volí metodu použitou pro zakódování souboru MPEG-4.
Pokud vyberete Rychlý (1-krokový), film projde jen jedním krokem
převodu. Tato metoda vyžaduje méně času, dosahuje však nižší
kvality než kódování ve dvou krocích. Film se analyzuje a současně
převádí v dostupném datovém toku.
Pokud vyberete Vysoká kvalita (2-kroková), film projde několika
kroky převodu. Kvalita je vyšší, ale proces trvá déle. V prvním kroku
se analyzuje film a vytváří se dočasný soubor (*log). V druhém kroku
probíhá převod souboru. V průběhu tohoto procesu se použijí údaje
o datovém toku, které byly uloženy do dočasných souborů.
Viz také
 Okno Oříznout film → 31
 Obrazovka Import → 15
 Překódování hlavního filmu do Nero Digital → 61
 Okno Kapitoly → 56
8.2
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
Nero Recode můžete použít pro kódování hlavního filmu DVD bez dalších doplňků do Nero
Digital. Kodek Nero Digital je kompatibilní s MPEG-4. Tyto soubory lze přehrávat pomocí
Nero MediaHub a dalších běžných programů.
Copyright
Pokud sami nevlastníte autorská práva či nemáte alespoň povolení od držitele
autorských práv, může neoprávněná reprodukce disků představovat porušení
národních či mezinárodních zákonů a může vést k vysokým pokutám!
Nero Recode
61
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
Za účelem překódování hlavního filmu DVD do Nero Digital postupujte následovně:
1. Zvolte v hlavním okně aplikace Nero Recode úlohu Překódovat hlavní film do Nero
Digital.
 Zobrazí se obrazovka Moje záloha filmu Nero Digital.
2. Do diskové jednotky vašeho počítače vložte DVD, které si přejete překódovat.
Uvědomte si, že zaškrtávací políčko Přizpůsobit cíli je zatrženo proto, aby se
obsah zdrojového DVD mohl v průběhu následujícího procesu překódovat tak,
aby odpovídal vybranému cílovému formátu.
Pokud je zatržení tohoto zaškrtávacího políčka zrušeno, importuje se DVD-Video
ve své původní velikosti. V tomto případě je možné, je objem dat bude tak velký,
že ho bude možné uložit pouze na dvouvrstvé DVD nebo pevný disk.
3. V oblasti Profil importu titulu vyberte soubor, který si přejete importovat.
4. Klepněte na tlačítko Importovat DVD.
 Otevře se okno Procházet složku.
5. Vyberte složku jednotky nebo pevného disku, která obsahuje DVD, které si přejete
překódovat a klepněte na tlačítko OK.
 Hlavní film z DVD se importuje a zobrazí se v oblasti obsahu. Pokud je zdrojové DVD
větší než cílové médium, můžete si také v této oblasti prohlédnout, jak bude DVD
překódováno podle vybraného profilu.
Níže ukazatel kapacity graficky ukazuje, kolik místa zaberou importované soubory na
disku.
6. Pokud si přejete oříznout jednotlivý video titul:
1. Vyberte požadovaný video titul.
2. Klepněte na tlačítko Oříznout film.
 Otevře se okno Oříznout film.
3. Vyberte první a poslední snímky a klepněte na tlačítko OK.
 Film je oříznutý.
7. Pokud si k jednotlivým video titulům přejete přidat další kapitoly:
1. Vyberte požadovaný video titul.
2. Klepněte na tlačítko Kapitoly.
 Otevře se okno Kapitola.
3. Přidejte požadované značky kapitol a klepněte na tlačítko OK.
 Přidaly se kapitoly.
Chcete-li upravit kvalitu jednotlivého video titulu, posuňte posuvník ve sloupci
Kvalita videa pod oblastí obsahu. Kvalita zbývajícího obsahu DVD se sníží
úměrně zvýšení kvality jednotlivé položky obsahu.
Posuvníky v oblasti Kvalita videa jsou k dispozici pouze když není zaškrtnuto
políčko Přizpůsobit cíli.
Nero Recode
62
Překódování hlavního filmu do Nero Digital
8. Z rozbalovací nabídky Kategorie profilu vyberte požadovanou kategorie Nero Digital.
9. Z rozbalovací nabídky Profil vyberte požadovaný profil Nero Digital.
10. Z rozbalovací nabídky Metoda kódování vyberte požadovanou metodu kódování.
11. Pokud si přejete změnit nastavení videa pro video titul, klepněte na tlačítko Nastavení na
kartě Video a proveďte požadované nastavení.
12. Pokud si přejete změnit nastavení kódování pro video titul, klepněte na tlačítko Kodér na
kartě Video a proveďte požadované nastavení.
13. Na kartách Audio č. 1 a č. 2 vyberte zvukové stopy video titulu, které si přejete kopírovat.
14. Pokud si přejete změnit nastavení zvuku pro zvukovou stopu, klepněte na tlačítko
Nastavení na kartě Audio a proveďte požadované nastavení.
15. Na kartě Titulky vyberte stopy titulků (video titulu), které si přejete zkopírovat.
16. Pro definování nastavení vypalování klepněte na tlačítko Další.
 Zobrazí se obrazovka Nastavení vypalování.
17. Proveďte požadovaná nastavení pro proces vypalování.
18. Klepněte na tlačítko Vypálit.
 Spustí se překódování a proces vypalování a zobrazí se obrazovka Překódování a
vypalování. Zde můžete sledovat proces.
19. Pokud jste jako cíl kompilace vybrali diskovou jednotku vašeho počítače, budete vyzváni ke
vložení prázdného zapisovatelného disku do jednotky.
 Proces vypalování je dokončený, když se v informačním okně zobrazí příslušná zpráva.
 Překódovali jste hlavní film DVD do Nero Digital. Když klepnete na tlačítko
Dalšízobrazí se obrazovka Co si přejete udělat nyní?, na které můžete vybrat
další možnosti nebo z Nero Recode odejit.
Viz také
 Možnosti nastavení pro překódování hlavního filmu do Nero Digital → 60
 Okno Oříznout film → 31
 Okno Kapitoly → 56
 Obrazovka Import → 15
 Obrazovka Nastavení vypalování → 21
 Obrazovka Překódování a vypálení → 23
Nero Recode
63
Technické informace
9
Technické informace
9.1
Systémové požadavky
Aplikace Nero Recode je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky
aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém
tohoto produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových
stránkách www.nero.com.
9.2
Kombinace kláves
V aplikaci Nero Recode jsou k dispozici následující zkratky pro zadávání příkazů pomocí
klávesnice.
K dispozici jsou následující kombinace kláves:
[F1]
Zobrazuje soubor nápovědy.
DEL
Odstraní vybrané položky (např. názvy nebo text).
[Shift+šipka]
[Ctrl+Shift+šipka]
[Ctrl+šipka]
Vybere text od pozice kurzoru.
Vybere blok textu od pozice kurzoru.
Přesune kurzor na začátek následujícího nebo předchozího slova.
[Ctrl+C]
Zkopíruje vybraný text z oblasti obsahu do schránky.
[Ctrl+X]
Zkopíruje vybraný text z oblasti obsahu a přidá ho do schránky.
[Ctrl+V]
Vloží text ze schránky na požadované místo v oblasti obsahu.
Nero Recode
64
Indexu
10 Indexu
Formáty titulků...................................... 55
Karta Náhled ........................................ 14
Karta Obecné ....................................... 12
Karta Odstranění řádkování ................. 45
Karta Ořez ............................................ 46
Karta Titulky ................................... 19, 43
Karta Video..................................... 19, 43
Kategorie profilu ............................. 42, 61
Kategorie profilů ............................. 44, 53
Kodér .............................................. 43, 48
Kodér zvuku ......................................... 43
Kódování .......................................... 7, 25
Kombinace kláves ................................ 64
Kompilace DVD ...................... 5, 9, 36, 38
Kontextová nápověda ................ 7, 10, 11
Konvence, příručka ................................ 5
Kopie 1:1 ................................................ 7
Kopírovat DVD ................................... 5, 7
Korekce barev ...................................... 48
Kvalita videa17, 27, 29, 37, 39, 42, 58, 62
GOP ............................................... 50, 50
Letterbox .............................................. 47
Hlasitost ............................................... 53
Hlavní okno ............................................ 9
Hlavní okno Nero Recode ...................... 6
Metoda kódování ............................ 42, 61
Moje záloha DVD ................................. 26
Moje záloha filmu ................................. 30
Motion-adaptive .................................... 14
Možnosti ........... 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15
Možnosti nastavení specifické pro danou
úlohu................................... 27, 30, 36, 41
Možnosti nastavení specifické pro
konkrétní úlohu ..................................... 60
Možnosti nastavení specifické pro úlohu
..................................... 15, 16, 18, 21, 23
Adaptivní pohyb ............................. 45, 46
Aktivovat ............................................... 27
Book type ............................................. 23
B-VOP .................................................. 50
CABAC ................................................. 50
Cílová složka ........................................ 22
Copyright ........................................ 15, 15
Dekódování ...................................... 7, 14
Dočasné soubory ................................. 22
Dolby Digital ......................................... 14
Doplňky .......................................... 48, 48
Import DVD .......................................... 17
Import souborů .. 6, 16, 18, 19, 26, 30, 36,
41, 60
Importovat DVD.................................... 12
Importovat titul...................................... 17
Informace o disku ................................. 10
iPod ...................................................... 14
iTunes .................................................. 14
Kapitola .................................... 42, 56, 61
Karta Audio .................................... 19, 43
Karta DVD ............................................ 12
Karta Konfigurace kodéru .................... 48
Nero Recode
Náhled ............................................ 17, 25
Náhled audia ........................................ 14
Nastavení kodéru ......... 49, 49, 50, 51, 51
Nastavení Nero Digital Video ......... 43, 44
Nastavení titulků ................................... 53
Nastavení videa 43, 44, 45, 45, 46, 47, 47
65
Indexu
Nastavení videa Nero Digital .. 45, 45, 46,
47, 47
Nastavení vypalování ................. 6, 21, 23
Nastavení značek kapitol ......... 42, 56, 61
Nastavení zvuku................................... 52
Nero Burning ROM ................................ 7
Nero CoverDesigner ............................ 10
Nero Digital 10, 14, 15, 25, 42, 44, 44, 45,
45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 53,
53, 60, 61
Nero Digital Audio ................................ 43
Nero Express ......................................... 7
Obnovovací frekvence ......................... 45
Obraz disku ........................................ 5, 5
Obrazovka Import souborů . 6, 15, 16, 18,
19, 26, 30, 36, 41, 60
Obrazovka Má vlastní kompilace DVD 36
Obrazovka Moje záloha DVD............... 26
Obrazovka Moje záloha filmu............... 30
Obrazovka Moje záloha filmu Nero Digital
............................................................. 60
Obrazovka Můj Nero Digital disk.......... 41
Obrazovka Nastavení vypalování6, 21, 23
Obrazovka Překódování a vypálení 6, 23,
25
Odblokování ......................................... 50
Odemknout poměr ................... 27, 37, 42
Odemknutí video titulu ................... 27, 37
Odemknutí video titulů ......................... 42
Odstranění řádkování .......................... 45
Odstranění šumu.................................. 48
Odstranění video titulu ................... 36, 41
Odstranit z cílového disku P-UOPs
(Prohibited User Operations) ............... 13
Odstranit zlom vrstev ........................... 13
Ohnisková plocha................................. 51
Ochrana proti kopírování ..................... 15
Okno kapitol ............................. 42, 56, 61
Okno Možnosti Nero Recode .. 11, 12, 12,
13, 14, 15
Okno Nastavení digitálních titulků Nero43
Okno Nastavení Nero Digital Video43, 44,
45, 45, 46, 47, 47
Okno Nastavení titulků Nero Digital ..... 53
Okno Oříznout film ............................... 31
Okno Profil Nero Recode ..................... 19
Okno Vlastnosti Nero Digital Audio 43, 52
Okno Vlastnosti Nero Digital Video 43, 48,
49, 50, 51, 51
Okno Výchozí toky ............................... 32
Oříznout................................................ 46
Oříznout film ................. 30, 31, 37, 42, 60
Povolení video titulů ............................. 27
Priorita ................................ 21, 23, 24, 25
Proces překódování ............................. 21
Proces vypalování ................................ 21
Procesory s více jádry ......................... 51
Profily ............... 14, 19, 25, 42, 44, 53, 61
Profily importu titulů .............................. 19
Program
Spuštění programu.......................................... 8
Start ................................................................ 8
Prokládané ........................................... 50
Prokládané kódování ........................... 13
Překódování ....... 7, 21, 23, 23, 23, 23, 25
Překódování a vypálení.......................... 6
Překódování celého DVD na DVD .. 9, 26,
27
Překódování DVD a videa do Nero Digital
....................................................... 41, 57
Překódování hlavního filmu do Nero
Digital ....................................... 10, 60, 62
Překódování hlavního filmu na DVD 9, 30,
34
Překódovat DVD a video do Nero Digital
............................................................. 10
Přenosová rychlost ............................... 52
Přesnost kódování ............................... 49
Příručka, konvence ................................ 5
Přizpůsobení velikosti obrazu .............. 47
Psychovizuální vylepšení ..................... 51
Režim vysoké kvality ............................ 22
Nero Recode
66
Indexu
Rozdělit ................................................ 37
Rozlišení .............................................. 47
Rozlišení videa ..................................... 14
Rozsah funkcí ........................................ 6
Rozšířená oblast ...... 9, 10, 21, 23, 24, 25
Rychlé informace ....................... 7, 10, 11
Rychlost zápisu .................................... 22
Sloučené tituly ...................................... 37
Sloučit video titul ............................ 37, 37
Stopy titulků.......................................... 18
Systémové požadavky ......................... 64
Titul videa ............................................. 39
Titulky ......... 20, 43, 44, 44, 53, 53, 53, 55
Toky titulků ........................................... 32
Toky zvuku ........................................... 32
Ukazatel kapacity ................................. 15
Ukazatel průběhu ................................. 23
Úplná verze ............................................ 6
Úroveň makrobloku .............................. 51
Uživatelské rozhraní .............................. 9
Základní nastavení 10, 11, 12, 12, 13, 14,
15
Základní profil ....................................... 50
Záložka Audio ...................................... 18
Záložka Datové soubory ................ 15, 18
Záložka Doplňky................................... 47
Záložka Informace................................ 18
Záložka Nero Digital ............................. 13
Záložka Soubory DVD-Video ......... 15, 16
Záložka Titulků ..................................... 18
Záložka Tituly Nero Digital ................... 16
Záložka Vstup/výstup souborů ............. 15
Zamknout poměr ...................... 27, 37, 42
Zamknutí video titulu ................ 27, 37, 42
Zápis ................................... 21, 23, 23, 25
Zkratka ................................................. 64
Změna kódování .................................... 7
Zpracování více procesů ...................... 52
Zvukové kanály .................................... 52
Zvukové stopy ........ 18, 19, 39, 39, 43, 43
Zvukový kodek ..................................... 43
Verze ...................................................... 6
Verze programu ..................................... 6
Vizuální vylepšení ................................ 51
Vlastnosti pro videosekvence .............. 49
Volba úlohy. ........................................... 9
Výběr úlohy ............................................ 6
Výchozí toky ............................. 31, 32, 37
Vymazat ......................................... 36, 41
Vymazávání disku ................................ 10
Vypálit najednou................................... 22
Vypalování ......................... 23, 23, 23, 25
Výstupní DVD....................................... 13
Vzorkovací frekvence ........................... 52
Zákaz video titulů ................................. 27
Zakázat ................................................ 27
Nero Recode
67
Kontakt
11
Kontakt
Nero Recode je produkt společnosti Nero AG.
Nero AG
Im Stoeckmaedle 18
Internet:
www.nero.com
76307 Karlsbad
Nápověda:
http://support.nero.com
Německo
Fax:
+49 724 892 8499
330 N Brand Blvd Suite 800
Internet:
www.nero.com
Glendale, CA 91203-2335
Nápověda:
http://support.nero.com
USA
Fax:
(818) 956 7094
E-mail:
[email protected]
Rover Center-kita 8F-B, 1-2-2
Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku
Internet:
www.nero.com
Yokohama, Kanagawa
Nápověda:
http://support.nero.com
Nero Inc.
Nero KK
Japonsko 224-0003
Copyright © 2010 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero Recode
68
Download

Příručka Nero Recode