Upozornění.
V klubovně se ve 3. čtvrtletí 2014 budeme scházet:
3. a 17. července,
7. a 21. srpna,
4. a 18. září.
V klubovně si lze zapůjčit časopis Turista, vychází 10 čísel do roka.
K nahlédnutí je v klubovně Kalendář turistických akcí 2014 - jak pro oblast
Prahy, tak celostátní. Získáte v něm informace o akcích KČT.
PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ
Klubu českých turistů Dejvice
a turistického oddílu TJ Dukla Praha
Kontakt na KČT Dejvice: [email protected]
Na tuto e-mailovou adresu směřujte své dotazy a připomínky.
Webové stránky KČT Dejvice: http://kctdejvice.webnode.cz/.
Kontakt na členy výboru KČT Dejvice:
MUDr. Jiří Taišl, předseda: tel. 723 893 225,
Jindřich Killer, místopředseda: tel. 723 761 232,
Iva Musilová, tel. 607 647 638,
Helena Rychtarová, tel. 736 735 064
Informace o KČT a slevovém systému EUROBEDS najdete na webových
stránkách: www.kct.cz, www.praha.kct.cz a www.eurobeds.cz.
Kontakt na KČT Praha: Fűgnerovo nám. 3, Praha 2, e-mail: [email protected],
tel.:224 261 919, paní Holubová, sekretářka
Kontakt na turistický oddíl TJ Dukla Praha:
Ilona Kvasničková, tel. 723 035 302
Informace o TJ Dukla Praha na www.dukla.cz.
V tomto čtvrtletí oslaví narozeniny:
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
2014
v červenci: Yvona Kotyzová, Jana Brdičková, Helena Rychtarová,
Karel Hanžl, Jiří Hampl, RNDr. Michal Kučera,
v srpnu:
v září:
Ludmila Hromadová, Jaroslav Ondra, Petr Cvrček,
Marie Novotná, Ing. František Smik, Iva Musilová,
Alena Stříbrná, Bohumil Novák,
Simona Hekerlová, Miroslav Šín.
Blahopřejeme!
Najdete nás vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 16 do 18 hodin v knihovně
Posádkového velitelství Praha
v Dejvicích, Čínská ulice
Upozorňujeme, že vstup do areálu bude umožněn pouze po
předložení občanského průkazu.
Září
Červenec
5. 7.
Dolní Chabry
Trasa: Kobylisy — Trojský zámek — Draháňské údolí — Dolní
Chabry (prohlídka románského kostela)
Bližší informace ke srazu budou upřesněny pozvánkou a na webu.
Tučepi - Chorvatsko
1. - 10. 9.
Pobyt u moře pro předem přihlášené.
Zajišťuje Hela Rychtarová, tel. 736 735 064
KČT Dejvice a TO TJ Dukla Praha,
Vede Yvona Kotyzová, tel. 720 519 807
Cyklistický výlet - dvoudenní
Bližší informace k akci budou upřesněny pozvánkou a na webu.
Krakovec
Výlet se bude konat v případě příznivé předpovědi počasí.
Bližší informace k výletu (datum, odjezd, trasa atd.) budou
upřesněny pozvánkou a na webu.
Vede Iva Musilová, tel. 607 647 638
Vede Jirka Chalupský, tel. 602 274 791
Křivoklátsko
20. 9.
Bližší informace k výletu budou upřesněny pozvánkou a na webu.
Vede Iva Musilová, tel. 607 647 638
Připravujeme:
Srpen
7. 8.
5. -11. 10.
Příprava plánu na 4. Q/14 (od 17:00 h)
čtvrtek
23. 8.
Velký Meder
Pobyt v termálních lázních.
přihlášky do 25. 7. 2014.
Informace
u vedoucích.
Závazné
Zajišťují Kubíkovi, tel. 318 586 223, 723 251 199, [email protected]
KČT Dejvice a TO TJ Dukla Praha
Skalák – Suché skály
Trasa do 17 km, středně náročná. Bližší informace budou upřesněny
pozvánkou a na webu.
Vede Jirka Taišl, tel. 723 893 225
KČT Dejvice a TO TJ Dukla Praha
Během července a srpna se pravděpodobně uskuteční výlety mimo plán – bude
záviset na časovém vytížení vedoucích. Včas budou oznámeny pozvánkou a na
webu.
Výbor KČT Dejvice přeje svým členům i příznivcům turistiky
příjemně prožité léto s krásnými zážitky.
,
Download

Ke stažení