Komunikační plán a použité nástroje
Project Communications Plan
Filadelfie Move Announcement - Email
Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information
Moving Guide – How and What to Pack
Employees Welcome Pack
Employees
“Corporate”
Corporate Coordinators Kick-Off Meeting
Corporate Coordinators Move Preparation Follow Up Meetings
Move Check List for Corporate Coordinators
All Coordinators Kick-Off Meeting
Coordinators Follow Up Meetings
Coordinators
Directors Move Meeting
Management
“Den otevrenych dveri” for Managers in Filadelfie building
Filadelfie Move Announcement Email
Organizational Changes Update Email
All UniCredit
Employees
Corporate Branch Closure Announcement
Corporate Branch Move Announcement
Corporate – Filadelfie Move
Family Day
Canera Installation /
New Space Movie
Screensavers
Other MKT Materials
PR Events
FAQs, Hot Line
Intranet, Internet
Filadelfie Intranet
Launch
3v1 Move / NR
Showroom/ Den
otevrenych dveri
Customers
Communication
method:
Periodic Move Update – Email,
Newsletter, Intranet, etc.
Email/ Direct Mail/ Article
Manual/Brochure/Other Supporting Material
Meeting
July 2011
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
Project Filadelfie Hotline
– LIVE on Intranet
25
Filadelfie Move
Announcement Email - to
Corporate Employess
Project Filadelfie
Introduction Email - to
All UniCredit Employees
26
27
Project Filadelfie
Website– LIVE on Intranet
Email/
Direct Mail
3
28
3in1. Organizational
Changes in Prague Email
Magazine/
Newspaper/
Internet
Meeting
Corporate Branch
Closure Announcement
Letter - to Costumers
Milestone
29
Presentation/Toolkit/FAQs/
August 2011
Monday
Tuesday
1
UniCredit News– project
Filadelfie article and info
about 3in1
Wednesday
2
Intranet & Internet Information about 3in1 –
NR closure
8
Check List and
Presentation for
Corporate Coordinators
15
Thursday
3
4
10
11
9
Corporate Coordinators
Project Kick/off Meeting–
project workstream leaders
meet Coordinators
Directors Meeting at
10am – Mr. Bures
represents the project
16
Retail Weekly – article
about a branch closure
17
22
23
24
29
30
31
18
19
25
26
Corporate Move to
Filadelfie
Corporate Coordinators
Preparation Follow Up –
meeting or a conf call
Magazine/
Newspaper/
Internet
12
3in1. Organizational
Changes in Prague Email –
to Employees
Corporate Employees
“You’re Moving Welcoming All UniCredit Coordinators Corporate Coordinators
Email”
Preparation Follow Up –
Kick-Off Meeting
meeting or a conf call
Moving Guide – How
and What to Pack
Email/
Direct Mail
3in1 Move
Belongings Division for
the Move Purpose
Presentation/help sheet
Corporate Coordinators
Preparation Follow Up –
meeting or a conf call
Filadelfie Welcome Pack
for Corporate
Employees
5
Project Filadelfie
Savescreens – Live for
All UniCredit
Project FAQs -Live on
Intranet
Corporate Branch
Closure
4
Friday
Meeting
Milestone
Presentation/Toolkit/FAQs
September 2011
Monday
Tuesday
5
Wednesday
6
Thursday
7
Friday
1
2
8
9
Family Day on 10.9. 2011
– Project Information
Booth, Space
Demonstration
12
13
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Den otevrenych dveri for
Managers
19
20
Den otevrenych dveri for
Managers
26
27
Den otevrenych dveri for
Managers
Email/
Direct Mail
5
Magazine/
Newspaper/
Internet
Meeting
Milestone
Presentation/Toolkit/FAQs/
Project Communications Examples
Corporate Move Announcement
3in1 Billboards- Branch Closure
Project Active Banner to Intranet
6
Branding proposal
Project Template
Mr. Kunert Interview- BBC
Project Communications Examples
Internal Newsletter
7
The media analysis identified vehicles and methods
of communication
Electronic Media
Face to Face
Board Meeting
Týdenní setkání členů boardu UniCredit
Unicredit Intranet Site
FAQs, Hot Line
Branch Meeting
Týdenní meeting, kde ředitelé pobočky kaskádují
informace ke svým podřízeným
Internet
Zpráva novinek směrem na veřejnost
“Town Hall”
Regionální ředitel Praha s pobočkovými řediteli
Communication info
Jednou za 14 dní, prolink na intranet
Workstream Meeting
Týdenní setkání – na úrovni jednotlivých workstreamů
UniCredit News
Elektronicky časopis, jednou za dva měsíce
Project Status
Meeting
Týdenní setkání se zástupci jednotlivých
workstreamů – každý pátek
email napřímo
Management Meeting
Jednou za měsíc, B-1, mluví Boardi
CEE news
Jednou měsíčně, - pro středni a východni Evropu
CEO a COO Project
Meeting
Týdenní status reporting s EC a panem Chvojkou
Retail weekly
Jednou týdně, orientované na produkty
Páteční news
Jednou týdně, (Katerina Neumannova, Pavlina
Rakovcova)
One Gate
Intranet pro celou skupinu UniCredit (180 000)
Tiskové zprávy
Pravidelně pro média
Print Media
8
Ostatní
Brožura/ Welcome
Pack
Informace o nové lokalitě, dopravě, … pro
zaměstnance
Video stavby
prostor Filadelfie
Zrychlené video použité jako promo materiál pro
novou budovu
Help Sheety
Manuály v konferenčních místnostech s info, jak
používat danou technologii, komu volat,…
FAQs
List „často kladených otázek"
Showroom
Prezentace
Prezentace k projektu
Ukázka budoucího spacu, ukázka nábytku a
uspořádání
Mechanismus
zpětné vazby
Mailbox, schránka projektu, emailová adresa
projektu
Go-Live Oslava
Download

Komunikační plán a nástroje.pdf