Prodejní místa a způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato příloha stanoví výčet prodejních míst Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP)
a způsob zajištění prodeje integrovaných jízdních dokladů (dále jen IJD). Prodejními místy se
rozumí prodejní místa IDP s obsluhou provozovaná jednotlivými Dopravci a jednotlivé
Samoobslužné zóny vybudované v rámci projektu Odbavovací a informační systém
Samoobslužných zón pro rozvoj MHD v Plzni. Pro účely Integrované dopravy Plzeňska se
integrovaným jízdním dokladem IDP rozumí bezkontaktní čipová karta tzv. Plzeňská karta.
Čl. 2
Prodejní místa
Prodejními místy IDP s obsluhou se rozumí prodejny a prodejní přepážky dále uvedených
prodejců, jimiž jsou níže uvedení Dopravci IDP tj. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
(dále jen PMDP), České dráhy, a.s. (dále jen ČD) a ČSAD autobusy Plzeň a.s. (dále jen
ČSAD) zajišťující prodej a aktivaci časových předplatných jízdenek na IJD tzv. Plzeňské
kartě a zajišťující další služby dle Tarifu a tarifních zásad IDP a Smluvních přepravních
podmínek v systému IDP.
Čl. 3
Samoobslužné zóny
Samoobslužnými zónami Plzeňské karty se rozumí samoobslužné prodejní automaty, které
zajišťují prodej časových předplatných jízdenek aktivovaných na IJD tzv. Plzeňské kartě, na
základě bezhotovostních plateb z elektronické peněženky Plzeňské karty nebo bankovních
platebních karet typů MasterCard, Maestro, VISA nebo VISA Electron.
Čl. 4
Výčet prodejních míst integrovaných jízdních dokladů
4.1
Prodejní místa s obsluhou a jejich dostupnost:
Poř. č.
Název prodejního místa
1
Zákaznické centrum PMDP
2
3
4
1
Adresa
Denisovo nábřeží 12,
Plzeň
Prodejna PMDP
Tylova 12,
Plzeň
Prodejní přepážka ČD v žst. Plzeň
Nádražní 9,
hlavním nádraží
Plzeň
Prodejní přepážka ČSAD na Centrálním Husova 60,
autobusovém nádraží v Plzni
Plzeň
Doba přístupnosti
Dle provozovatele
Dle provozovatele
Dle provozovatele
Dle provozovatele
Specifikace činnosti prodejních míst integrovaných jízdních dokladů
Prodejní místa pořadového čísla 1 a 2 jsou provozně zajišťována PMDP.
Vykonávané činnosti:
Prodejní místo č. 1:
-
příjem žádostí o vydání Plzeňské karty, výdej nových karet
-
příjem žádostí o duplikát Plzeňské karty, výdej duplikátů
-
výroba Plzeňských karet na počkání
-
prodej a aktivace předplatného jízdného na Plzeňskou kartu
-
plnění a aktivace elektronické peněženky na Plzeňskou kartu
-
reklamace související s Plzeňskou kartou, nákupem jízdenek v Cardmanu a SMS
jízdenkou
-
blokace Plzeňské karty
-
ztráty a nálezy
-
prodej ISIC karet a Plzeňských vstupenek
-
prodej zastávkových jízdních řádů
Prodejní místo č. 2:
-
příjem žádostí o vydání Plzeňské karty
-
prodej a aktivace předplatného jízdného na Plzeňskou kartu
-
plnění a aktivace elektronické peněženky na Plzeňskou kartu
-
příjem reklamací související s Plzeňskou kartou a nákupem jízdenek v Cardmanu
Prodejní místa pořadového čísla 3 je provozně zajišťováno ČD.
Vykonávané činnosti:
-
prodej a aktivace předplatného jízdného na Plzeňskou kartu
-
plnění a aktivace elektronické peněženky na Plzeňskou kartu
Prodejní místo pořadového čísla 4 je provozně zajišťováno ČSAD.
Vykonávané činnosti:
-
prodej a aktivace předplatného jízdného na Plzeňskou kartu
-
plnění a aktivace elektronické peněženky na Plzeňskou kartu
2
4.2
Umístění Samoobslužných zón a doba jejich dostupnosti:
Poř. č.
SZ
Umístění Samoobslužné zóny
1
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Alej Svobody 60 (na budově úřadu)
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Koterovská 83 (na budově úřadu)
Bory - na budově Domova důchodců
Sněženka, konečná tramvajové linky č. 4 Klatovská 145
ZČU (areál Fakulty strojní - hlavní vchod)
Univerzitní 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Plzeň hlavní nádraží ČD (dolní vestibul)
Nádražní 9
Slovany - konečná tramvajové linky č. 1
náměstí Milady Horákové
Knihovny města Plzně (na budově pobočky
Lochotín) - Kralovická 22
Skvrňany - zastávka tramvaje č. 2 Terezie
Brzkové (u služebny Městské policie)
Americká 42 (vedle budovy Komorního
divadla na rohu ulic Americká / Prokopova)
Sady Pětatřicátníků - zastávka
autobusových linek MHD směr Bory
CAN - Centrální autobusové nádraží,
Husova 60
Nádraží ČD Starý Plzenec (čekárna)
Nádražní 174
Doubravka - konečná trolejbusové linky č.
16 - Zábělská ul.
GLOBUS Chotíkov
(v pasáži proti Informačnímu centru)
OC TESCO Borská pole
(v pasáži před prodejnou ASKO)
OC TESCO Rokycanská
(v pasáži u vchodu do OC)
OC OLYMPIA Černice
(v pasáži OC)
Chrást - budova zdravotního střediska
(vedle vchodu do knihovny)
Křimice - konečná autobusové linky č. 41
Prvomájová ul.
Tlučná - zastávka autobusové linky č. 55
směr Nýřany, Hlavní ul.
Část Plzně /
Obec
(mimo Plzeň)
Plzeň - Lochotín
Doba
dostupnosti
BO
Plzeň - Slovany
BO
Plzeň - Bory
BO
Plzeň - Borská pole
OP
Plzeň - centrum
OP
Plzeň - Slovany
BO
Plzeň - Lochotín
BO
Plzeň - Skvrňany
BO
Plzeň - centrum
BO
Plzeň - centrum
BO
Plzeň - centrum
BO
Starý Plzenec
OP
Plzeň - Doubravka
BO
Chotíkov
OP
Plzeň - Borská pole
OP
Plzeň - Doubravka
OP
Plzeň - Černice
OP
Chrást
BO
Plzeň - Křimice
OP
Tlučná
BO
21
22
Městský úřad Třemošná (na budově úřadu)
Sídliště 992
Městský úřad Horní Bříza (na budově
úřadu)
třída 1. máje 300
23
Nádraží ČD Dobřany (čekárna)
Nádražní ul.
24
Nádraží ČD Nýřany (čekárna)
Nádražní 84
25
Nádraží ČD Rokycany (vestibul u
pokladen) náměstí 5. května 309
26
PMDP Zákaznické centrum
Denisovo nábřeží 12
Třemošná
BO
Horní Bříza
OP
Dobřany
OP
Nýřany
OP
Rokycany
BO
Plzeň - centrum
OP
Vysvětlivky:
BO – dostupnost Samoobslužné zóny bez omezení, 24 hodin
OP – omezení dostupnosti Samoobslužné zóny provozní dobou objektu
Služby poskytované v systému Samoobslužných zón:
- prodej a aktivace předplatného jízdného na Plzeňskou kartu
- plnění a aktivace elektronické peněženky na Plzeňskou kartu
Správcem a vlastníkem systému Samoobslužných zón je Správa informačních technologií
města Plzně p.o.
4.2
Potřebný HW, SW včetně technické podpory všem prodejním místům zajišťuje PMDP
jako správce a vlastník systému Plzeňská karta.
4.3
Smlouva o spolupráci při zpracování a ochraně osobních údajů je uzavřena mezi
jednotlivými prodejci a PMDP.
4
Download

Prodejní místa a způsob prodeje integrovaných jízdních dokladů