JULSKÉ ALPY - SLOVINSKO 2012
1.část - Malý přechod Julských Alp - Feráty a horská
turistika
2. část– Relaxace u moře v Chorvatsku - Poreč
Termín akce : 4. 8. až 12.8. 2012
Doprava: individuální – osobními auty účastníků akce
Trasa cesty : výjezd cca v 5:00 od parkoviště Olympie Plzeň do Kranjské Gory k sedlu Vršič
1611m s příjezdem cca v 13:00 . Cesta je plánována přes Železnou Rudu, Salzburg, Villach,
Kranjská Gora, Vršič. ( délka cesta kolem 630 km ) Dálnice v Rakousku jsou placené dálniční
známkou, v Německu se neplatí nic. ( Trasu cesty upřesníme na předrealizační poradě)
Cesta z Plzně do Kranjské Gory
Popis tras – ( alternativy tras pouze u obrázků s mapou ) :
Malý přechod Julských Alp je naplánován po vrcholech a turistických nebo ferátových cestách
od sedla Vršič 1611m přes Přední okno k vrcholu Prisojniku 2547m a dále přes Zadní okno na
horskou stezku vedoucí pod úbočím Razoru k sedlu Planja 2349. Od sedla Planja vede cesta
k samotnému vrcholu Razoru 2601m. Výstup na Razor je zpestřením náročného dne, není však
přímo na cestě k cíly první horské chaty Pogačnikov dom 2050m. Pogačnikov dom se stane
naším útočištěm po dvě noci. Druhý den se vydáme z této chaty na druhý nejvyšší vrchol
Julských Alp, Škrlaticu 2740m. Je to velmi výrazná hora, jejíž všechny stěny spadají strmě do
údolí. Na tuto cestu se vydáme brzo ráno s lehkými zavazadly a nejnutnější výbavou, protože se
po okružní cestě zpět vrátíme na chatu Pogačnikov dom. Do třetího dne se probudíme s plánem
cesty, která povede mírným terénem a lezením k vrcholu Bovški Gamsovec 2392m odkud je
krásný výhled na severní stěnu Triglavu 2864m. Postupně sestoupíme úžasnou botanickou
zahradou plnou květů do sedla Luknja 1758m. Po krátkém oddechu nastoupíme na ferátovou
cestu severní strany Triglavu a budeme stoupat až na horní plošinu pod Triglav cca 2450m. Na
vrchol Triglavu 2864m, nejvyšší hory Julek, vylezeme cca za 2,5 hodiny. Naším cílem však bude
horská chata Tržačka koča, na kterou sestoupíme s Triglavu jižní trasou. Sestup tuto hřebenovou
stezkou za krásného počasí, zajisté zanechá v člověku hluboké stopy. Po noci strávené na
Tržačce vyrazíme směrem k Zasavské koče 2071m. Mírným sestupem a pak ferátovou stěnou
kolem Jezera pod Vršacem dorazíme na Zasavskou koču, kde se ubytujeme. Po krátkém
odpočinku se vydáme na okružní turisticko-ferátový výstup na vrchol Velkého Špičje 2389m, ze
kterého sestoupíme do Doliny Triglavských jezer. Cesta zpět dolinou k chatě je nevídanou
podívanou. Je to jedna velká skalka plná květů, rostlin a jezer. Po noci strávené na Zasavské
chatě, brzo ráno vyrazíme do stopy, abychom zvládli překonat 300m výškový rozdíl k hřebeni
Vršaki po jehož úbočí budeme sestupovat k chatě na Planini 1453m a dále krásnou krajinou až
k Bohinjském jezeru do městečka Stará Fuzina 546m. Zde po krátké relaxaci a organizaci
dopravy, nasedneme do vozidel a vydáme se směrem na Ljubljanu a Poreč. V Poreči nás čekají
krásné dva dny u moře a poslední třetí den v neděli 12. 8. 2012 návrat domů.
Dopravní opatření a rozmístění aut v horách, projednáme na organizačním setkání před akcí.
Jednotlivé posádky aut budou tvořit samostatné týmy, které v případě jakékoliv nouze, se budou
schopny sami o sebe postarat. ( nouzové sestupy k vozidlům na Vršič, Trentu, Starou Fuzinu ).
Celá skupina, která půjde přechod Julských Alp se bude držet daného harmonogramu
plánovaných tras a případné změny budou ovlivněny pouze změnami počasí, nebo jinými
nepředvídatelnými skutečnostmi. Méně náročné alternativy tras se společným cílem jsou
vyznačeny na mapkách. Ostatní individuální akce během tohoto přechodu se nepřipouští
z důvodu bezpečnosti. Prosím, seznamte se podrobně s plánovanými trasami, viz literatura, mapy
a internet. Celý přechod je postaven pro fyzicky zdatné jedince, netrpící závratěmi a
zdravotními potížemi.
Časový plán přechodu Julských Alp.
4.8. 2012 v 5:00 setkání na parkovišti u nákupního centra Olympia Plzeň u prodejny OK, odjezd
cca v 5:15.
4.8. 2012 kolem 13:00 příjezd do Kranjské Gory, nezbytný nákup potravin nebo pití v místním
obchodě a výjezd do sedla Vršič 1611m , kde budeme ubytováni na jednu noc v chatě Tičarjev
dom. Po dohodě řidičů dojde k přesunu vozidel na sestupová místa - Trentu a Starou Fuzinu.
V odpoledních hodinách bude uskutečněn výlet na nedaleký vrchol Sleme 1815m, který je
nenáročnou procházkou v krásné krajině.
Trasa na vrchol Sleme
Pohled ze Sleme na Jalovec
Nocleh na chatách je zajištěn v těchto podmínkách
( Pogačnikov dom )
5.8. 2012 - budíček v 5:30 a po snídani vyrazíme ferátovým výstupu na Prisojnik 2547m , Razor
2601m, až na chatu Pogačnikov dom 2050m, kde budeme ubytováni dvě noci. Cesta je
odhadována na 10 až 12 hodin dle zvoleného tempa a pauz. Jedná se o ferátové výstupy střední
náročnosti a chůze a lezení v suťovitém terénu. Cesta není lezecky náročná, ale svoji délkou a
zdoláváním výškových rozdílů vyžaduje dobrou kondici.
Zelená - hlavní ferátová trasa přes okna a vrchol Prisojniku
Modrá trasa turistická bez Předního okna přes vrchol Prisojniku
Modrá trasa tečkovaná po vrstevnici na úbočí Prisojniku
Prisojnik 2547 m a Přední okno Prisojniku
6.8. 2012 budíček cca v 6:00, po snídani s lehkou výbavou ( svačina, pití, ferátový set, pláštěnka
atd.) půjdeme na druhý nejvyšší vrchol Julek – Škrlaticu 2740m. Cesta je poměrně zdlouhavá
s nevýraznými výstupy a sestupy však tvoří fyzicky náročnou výpravu, která je zpestřena
ferátovým jištěním. Na vrchol Škrlatice vystupuje i sestupuje stejnou cestou. Zpáteční cesta bude
naplánována kolem vrcholu Strmé police 1981m, Križ 2410m a zpět na chatu.
Časový odhade 9 - 11 hodin.
Zelená - hlavní trasa dne k vrcholu Škrlatica
Modrá - náhradní odpočinková trasa – výstup na Razor nebo okruh přes vrchol Križ
Škrlatica 2740 m
7.8. 2012 se vydáme nejpozději v 7:00 z chaty Pogačnikov dom nenáročnou cestou k sedlu
Luknja 1758m. Nastoupíme do ferátové stěny, která vede severní stranou až pod Triglav.
Z náhorní plošiny pak na samotný Triglav 2864m to již netrvá dlouho. Zajištěná cesta, není
složitá, ale vyžaduje značnou pozornost. Na sutích může dojít k uvolnění kamene. Sestup
z Triglavu bude veden jižní stranou k chatě Třžačka koča 2151m, kde se ubytujeme. Časová
náročnost cca 10 hod.
Zelená - hlavní trasa dne k vrcholu Triglavu
Modré - náhradní trasy – bez výstupu na Triglav
Triglav 2864 m
8.8. 2012 v ranních hodinách, nejpozději však v 7:30, opustíme chatu Tržačku koču a sestupem a
následným stoupáním ferátovou stěnou dojdeme k Zasavské chatě 2071m. Po ubytování si
dovolíme udělat okružní cestu s ferátovým výstupem na vrchol hory Velké Špičje 2312m a
sestupem do Doliny Triglavských jezer, kterou se vrátíme zpět na Zasavskou chatu. Vzhledem
k nastřádané únavě z předešlých dní, může tato trasa a prvotní ferátová stěna od Tržačky koči
zanechat šrámy ve fyzických kondicích členů výpravy. Trasa je hodnocena jako středně těžká
Časový odhad, celodenní turistika s ferátovými cestami cca 9 – 10 hod.
Zelená - hlavní trasa dne k Zasavské chatě a Triglavským jezerům
Modrá - náhradní trasa k Zasavské chatě
Tržačka koča
V údolí Triglavských jezer
9.8. 2012 v 6:30 opustíme chatu a od Zelenoho jezera vystoupáme pod vrchol V. Zelnarica, kde
odbočíme na sestupovou zdlouhavou cestu přes chatu Planini až k Bohinjskému jezeru u
městečka Stará Fuzina. Cesta bude časově náročná, jelikož hned po dosažení Staré Fuziny
nasedneme do vozidel a vyrazíme směr Ljubljana – Poreč což je 280 Km cca 3,5 hodiny jízdy.
( auta musíme dopravit ze sestupových míst Vršič a Trenta do Staré Fudziny ), Předpokládaný
příjezd do Poreče je mezi 19:30 a 20:00.
Zelená - hlavní sestupová trasa k Bohinjskému jezeru
Nad Bohinjským jezerem
Trasa cesty ze Staré Fuziny do Poreče cca 280 Km
10. a 11.8. neorganizovaná relaxace v historickém městečku Poreč, moře, ženy, víno a zpěv…
13.8. 2012 - návrat domů.
Doporučené vybavení do hor
S sebou musíme nést oblečení na 5 dní v horách, pláštěnku, je třeba počítat se změnami počasí (
déšť, bouřka, ale možný je i mráz ) přilbu, rukavice, prsák,sedák - ferátový set, čelovku, nůž atd.
Vzhledem k tomu, že se také jedná o cesty na severních stěnách na kterých i v polovině srpna
může ležet sníh, doporučuji přibalit alespoň turistické hole. Nezapomeňte na kvalitní obuv a
obuv na přezutí, ( tenisky, sandály ) návleky na boty, sluneční brýle, krém na opalování. Na
chatách jsou erární chatové deky, spacák není nutný. Každá samostatná skupina by měla být
vybavena mapou, lanem pro jištění v hůře dostupných místech a lékárničkou. Pro pobyt u moře
doporučujeme samostatné zavazadlo s oblečením a potřebami k moři.
Stravování a nocleh:
Lze využít nabídky chat, snídaně cca 10e, večeře do 15- 20e, nocleh do 20e – ( bude
upřesněno ) Na všech chatách dle harmonogramu bude zajištěn nocleh. Předpokladem pro
úspěšné absolvování celého přechodu je nezbytně nutná zásoba energetických potravin a
nápojů. Vodu a některé potraviny lze koupit na chatách. V Chorvatsku budeme ubytováni
v apartmánech cca 1km od moře. Stravu si každý zajišťuje sám, v apartmánech jsou
celkem slušně vybavené kuchyně. Kdo bude mít ve voze místo, vezměte si sebou kolo.
Pojištění : Nechte se pojistit na cestu a vysokohorskou turistiku do 3000m.
Doporučené finance : 280 až 310e v Chorvatsku se eura nechají vyměnit za Kuny
Náklady na dopravu : je počítáno s 2000 najetými km, což představuje kolem 6000Kč na auto.
Download

Julky - feráty