www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA
NÁHLED souboru / titulu HELP PROJECT 1 Lekce 1 - slovíčka (HELP Project1 Lekce 1 slovíčka.JBB)
HELP PROJECT 1 Lekce 1 - slovíčka
Lekce: 1 - GETTING STARTED
Cvičení: A - NUMBERS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
from
z, od
Hello.
Nazdar. Ahoj.
Hi
Ahoj.
I'm
(já) jsem
I'm from...
(já) jsem z...
My name's
Jmenuji se...
telephone number
Tel. číslo
What's your name?
Jak se jmenuješ?
What's your name?
Jak se jmenujete?
What's your telephone number?
Jaké je tvoje tel. číslo?
What's your telephone number?
Jaké je vaše tel. číslo?
Where are you from?
Odkud jsi?
Where are you from?
Odkud jste?
Cvičení: B - SOME USEFUL WORDS
a
0
1
2
člen neurčitý
an
člen neurčitý
and
a, i
apple
3
jablko
Strana: 1
bag
4
5
taška
board
tabule
book
6
7
8
kniha
boy
chlapec, hoch
cat
kočka
chair
9
židle
desk
10
lavice
dog
11
pes
door
12
dveře
double
13
dvojitý
egg
14
15
vejce
exercise book
sešit
from
16
z, od
girl
17
děvče, dívka
house
18
19
dům
it's = it is
(to) je
man
20
muž
orange
21
pomeranč
Strana: 2
22
pen
pero
pencil
23
tužka
picture
24
obraz
this
25
tento, tato, toto
umbrella
26
27
deštník
watch
hodinky
window
28
29
okno
woman
žena
Cvičení: C - ADJECTIVES
red
0
červený
yellow
1
žlutý
blue
2
modrý
green
3
zelený
black
4
černý
white
5
bílý
orange
6
oranžový
brown
7
hnědý
big
8
velký
long
9
dlouhý
Strana: 3
new
10
11
12
nový
old
starý
short
krátký
small
13
malý
thick
14
tlustý, silný
thin
15
tenký
Cvičení: D - IN THE CLASSROOM
Close your book.
0
Zavři knihu.
Close your book.
1
Zavřete knihu.
Come here.
2
Pojď sem.
Don't look.
3
Nedívej se.
Don't talk.
4
Nemluv.
Draw.
5
Nakresli.
Give me your pen.
6
Podej mi své pero.
How do you say ... in English?
7
Jak se řekne ... anglicky?
How do you spell ...?
8
Jak se hláskuje ...?
It means ...
9
To znamená ...
Listen.
10
Poslouchej.
Look.
11
Podívej se.
Open your book.
12
Otevři si knihu.
Strana: 4
Pick up your pen.
13
Vezmi si pero.
Read.
14
Čti.
Say "hello".
15
Řekni "hello".
Sit down.
16
Sedni si.
Stand up.
17
Postav se.
What does ... mean?
18
Co znamená ... ?
What's this?
19
Co je to?
Whose is it?
20
Čí je to?
Write on the board.
21
Napiš na tabuli.
Write.
22
Napiš.
Write.
23
Napište.
Cvičení: E - SPELLING AND THE ALPHABET
0
double
dvojitý
body
1
tělo
arm
2
paže
ear
3
ucho
eye
4
oko
foot
5
chodidlo
Strana: 5
hand
6
ruka
head
7
hlava
leg
8
noha
mouth
9
ústa
nose
10
nos
Cvičení: F - WHOSE IS IT?
0
1
key
klíč
Whose is it?
Čí je to?
Cvičení: G - PREPOSITIONS
in
0
v
on
1
na
under
2
pod
Cvičení: H - PLURALS
0
1
one box
1 krabice
two boxes
2 krabice
child
2
dítě
children
3
děti
Strana: 6
one glass
4
1 sklenice
two glases
5
2 sklenice
mouse
6
7
myš
mice
myši
one toothbrush
8
1 kartáček na zuby
two toothbrushes
9
2 kartáčky na zuby
Strana: 7
Download

HELP PROJECT 1 Lekce 1 - slovíčka