Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
Česká společnost pro filmová studia
NEWSLETTER – červenec 2013
Milé kolegyně a milí kolegové,
dovolujeme si Vám představit newsletter České společnosti pro filmová studia na červenec
2013 a omlouváme se za opožděné datum vydání.
Novinkou je výběrová bibliografie článků z posledního měsíce, ve které chceme
upozornit na zajímavé texty týkající se filmu, televize, nových médií i médií obecně. V
bibliografii nejsou záměrně zařazeny texty z odborných nebo velmi úzce zaměřených
periodik (Iluminace, Cinepur, Film a doba...)
1
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
Konference:
Slovensko:
Česko-slovenskú konferenciu Autor-vize-meze-televize
Konferencia bude stretnutím praktikov a teoretikov z Českej i Slovenskej republiky a bude
zameraná na dva aspekty televízie: autorský (úzky) a kontextuálny (čo najširší). Prvá časť
konferencie sa uskutoční v priestoroch Mestskej knižnice v Prahe v dňoch 9. a 10. októbra
2013 a druhá časť konferencie sa bude konať v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU v Bratislave v dňoch 28. a 29. novembra 2013.
Termín konání: 9. a 10. októbra 2013, 28. a 29. novembra 2013
Místo konání: Mestskej knižnice v Prahe, Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave
více informací najdete zde: http://ftf.vsmu.sk/node/8940
Call for papers:
Olomouc:
Screen Industries in East–Central Europe: Industrial Autorship
29.11. – 1.12.2013
Umělecké centrum Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Více informací: http://www.cefs.cz/dokumenty/CFP_Screen%20Industries%20in
%20EastCentral%20Europe%20Conference%202013_FINAL.pdf
Oficiálním jazykem konference je angličtina.
Doporučená témata:
•
Creative agency and industry structure
•
Social and collaborative creative practice, co-creativity and participation
•
Institutions as authors
•
Authorship branding, marketing, and consumption
2
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
•
Authorship as/vs. ownership, authority, and control
•
Visible and invisible creative labor, distributed creativity
•
Authorship wars: appropriated, marginalized, denied, dispossessed, censored,
concealed, reclaimed authorship
•
Authorship rituals: credits, awards, “narratives of the self”
•
The author as archive
•
Mediations of authorship: technologies and platforms
•
Repurposing and remixing content, DIY everyday authorship
Návrhy prezentací posílejte na mail [email protected] nejpozději do 31.8.
SIECE Workshop: Aktuální filomologický výzkum
28.11.2013
Umělecké centrum Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Oficiálním jazykem workshopu je čeština.
Součástí výroční konference České společnosti pro filmová studia SIECE je i workshop
zaměřený na současný filmologický výzkum v České republice. Cílem organizátorů je
vytvořit platformu pro prezentaci a diskuzi nad aktuálními otázkami výzkumu českých
filmových badatelů. Pro první ročník workshopu je téma stanoveno volně s akcentací
výzkumu dějin českého filmu.
Doporučená témata
•
Metodologie výzkumu dějin českého filmu
•
Biographical research (monografie tvůrce, orální historie, osobní archivy...)
•
Prezentace aktuálních výzkumných projektů
Součástí workshopu bude i diskuzní panel reflektující proměny Státního fondu
kinematografie v České republice. Tato diskuze bude reflektovat proměny instituce, první
tři měsíce fungování a možnosti budoucího vývoje fondu.
Workshop bude rozdělen do tří panelů. V každém panelu bude pět prezentací. Na závěr
3
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
každého panelu proběhne diskuze, která bude moderována chairmanem. Délka
workshopové prezentace je stanovena na 10 minut. Součástí návrhu příspěvku by měl být
název, abstrakt (500 znaků), jméno autora a jeho profil (500 znaků).
Návrhy prezentací posílejte na mail [email protected] nejpozději do 31.8.
Studentská A/konference
27.11.2013
Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc
Cílem A/konference je mapovat studentský teoretický a historiografický výzkum v
oblastech filmových studií, televizních studií a nových médií. V průběhu zimního semestru
2012 a letního semestru 2013 se v Olomouci uskutečnily studentské konference se
zaměřením na filmová a televizní studia. S novým akademickým rokem se organizátoři
rozhodli pro změnu periodicity (jednou ročně v zimním semestru) a pro orientaci na
aktuálně řešené diplomové práce. V zimním semestru 2013 bude konference připojena k
mezinárodní konferenci Screen Industries in East-Central Europe, která bude probíhat na
Univerzitě Palackého v Olomouci ve dnech 28. listopadu – 1. prosince 2013.
Témata
•
Aktuálně řešené bakalářské práce
•
Aktuálně řešené magisterské práce
Návrhy prezentací se všemi náležitostmi a případné dotazy posílejte na mail
[email protected] nejpozději do 31.10.2013.
4
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
Call for posters:
Olomouc:
SIECE: Poster forum
29.11. - 1.12.2013
Tato událost v rámci konference SIECE je určena primárně pro studenty magisterského
nebo doktorského studijního programu. Poster forum jim nabízí možnost prezentovat a
konzultovat své právě řešené projekty formou plakátů. Tato forma prezentace aktuálních
projektů je obvyklá v jiných vědeckých oborech a organizátoři konference SIECE se jí
rozhodli využít i pro prezentaci aktuálních studentských projektů v oblasti filmových
studijí.
Návrhy svých plakátů a případné dotazy zasílejte prosím v angličtině na e-mail
[email protected] do 1.října 2013.
5
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
Mimořádné projekce:
Olomouc:
Světové malířství na plátně kin - Munch 150
Místo konání: Kino Metropol
více informací najdete zde: http://www.kinometropol.cz/filmy/exhibitionmunch
Festivaly:
Uherské Hradiště
Letní filmová škola v Uherském Hradišti
Termín konání: 26.7 -3.8
více informací najdete zde: http://www.lfs.cz/novinky/
Praha:
Šary Vary
Termín konání: 6 -14. 7
Místo konání: Světozor, Aero
více informací najdete zde: http://www.kinometropol.cz/filmy/exhibitionmunch
Výstavy:
Olomouc:
Jan Švankmajer Možnosti dialogu | Mezi filmem a volnou tvorbou
16. 5 – 15. 9. 2013 Muzeum moderního umění | Obrazárna
6
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
Bibliografie článků o filmu a médiích:
červen 2013
Tštěná periodika
PIORECKÝ, Karel Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem
Host č. 6 2013 str 21-25
TESAŘ, Antonín Zrcadla a iluze. Paměť a sen ve filmech Christophera Nolana
Labyrint Revue 31-32 2013 str 208-11
ČINÁTL, Kamil Jak dnes vzpomínáme? Naše stará a nová minulost (k medialitě kulturní
paměti)
Labyrint Revue 31-32 2013 str 204-7
TUREČEK, Dalibor Ruský formalismus neformálně
Tvar č. 13 2013 str 26
DANEŠ, Ladislav Televize očima pamětníka
Literární noviny č. 23 2013 str 22-23
TUPÁČEK, Vladimír Otevírání konzervy Televizní cyklus Český žurnál
A2 č. 14 2013 str. 8
FLÍGL, Jiří Násilí jako výzva
A2 č.12 2013 str. 9
7
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
GMITERKOVÁ, Šárka Pózy, hadry, koks – Bling Ring Sofie Coppolové
A2 č. 14 2013 str. 9
BERNÁTEK, Martin, FRIEDLANDER, Anna Dívání se může být zbraň S režisérkou Lotte van
den Berg o problematice diváctví
A2 č. 14 2013 str 13
ZUSKA, Vlastimil Aluze a metafora
Světová literatura č. 47 2013 str. 5-11
FILA, Kamil Neuvidíte ve vašich kinech
Respekt č.25 2013 str. 51-53
FILA, Kamil Poslední mejdan
Respekt č.23 2013 str. 53-55
BASLAROVÁ, Iva Rozkoš z rozpouštění tradic
Respekt č.23 2013 str. 60
ŘEPA, M Marc Ferro- Mes histoires paralléles.Entretiens avec Isabelle Veyrat-Masson
Český časopis historický č.2 2013 str.429
Elektronické zdroje:
NOVÁ, Eliška Evropský Hollywood :V Bratislavě mají vzniknout filmová studia za 60 milionů
8
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
eur
http://zpravy.ihned.cz/c1-59980880-evropsky-hollywood-v-bratislave-maji-vzniknoutfilmova-studia-za-60-milionu-eur
BLÁHOVÁ, Jindřiška Do filmů nově investují soukromí podnikatelé, projekty platí i z rybolovu
http://art.ihned.cz/c1-59964650-film-laka-bohate-podnikatele-ale-distributori-jsouopatrnejsi¨
rek Hollywood kolaboroval s nacisty a cenzuroval filmy, tvrdí historik z Harvardu
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-60139700-hollywood-kolaboroval-s-nacisty-acenzuroval-filmy-tvrdi-historik-z-harvardu
HETSRONI, Anni :The Impact of TV Violence on Violent Crime:Reanalyzing Meta-Analyses
and Looking at Longitudinal Figures
http://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/06/ms_2013_1_stat1.pdf
SLÁDKOVÁ, Hanka Vizualita v mediální komunikaci: témata, přístupy, souvislosti
http://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/06/ms_2013_1_stat4.pdf
KARAŠČÁKOVÁ, Zuzana Graham Meikle, Sherman Younge: Media convergence:
networked digital media in everyday life
http://medialnistudia.files.wordpress.com/2013/06/ms_2013_1_recenze.pdf
VAVROCH, Michal Hana Horáková – Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů
http://antropologie.zcu.cz/hana-horakova-kultura-jako-vselek-kritika-soudobychpristupu-2012
9
Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013
NEWSLETTER CEFS
redakce newsletteru: Adéla Mrázová, Jan Hrdina, Jan Černík
rada CEFS: Petra Hanáková, Kateřina Svatoňová, Petr Bilík, Ivan Klimeš, Petr Szczepanik
www.cefs.cz | http://www.facebook.com/cefs.cz | Jana Palacha 2, 11638 Praha 1
kontakt: [email protected]
10
Download

Česká společnost pro filmová studia – červenec 2013 Česká