İ
L
A
N
SERİ NO
MİKTARI (Adet)
TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT %10
ELAZIĞ ORMAN VE SU İŞLERİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
S-7862
89411
15108
7441
12/01434
976.546
02A5163
SA45812
10530
11036
SA39438
10736
121.241
565SL98.2085
401B97.5459
10-11739
DK.87257
11/04252
SA58548
12G0064
49553
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
180.00
150.00
160.00
145.00
175.00
155.00
150.00
185.00
120.00
125.00
165.00
100.00
150.00
110.00
130.00
170.00
135.00
135.00
100.00
100.00
60.00
18.00
15.00
16.00
14.50
17.50
15.50
15.00
18.50
12.00
12.50
16.50
10.00
15.00
11.00
13.00
17.00
13.50
13.50
10.00
10.00
6.00
BULUNDUĞU YER
DOSYA
NO
İLİ
İLÇESİ
YÖRESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
CİNSİ
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
av tüfeği
MARKASI
FUMSAN
CAN KUEST
ÇİFSAN
ATA TRADİTİONS
ATA ARMS
HUĞSAN MAGNUM
HUĞLU
LUİGİ FRANCHİ
DİAMONT
DİAMONT
FRANCHİ
SENATOR MAGNUM
BİLAV MAGNUM
ÜZÜMLÜ ZÜMRÜT
HUĞLU
ATA-ARMS
SARSILMAZ
ATA
FRENGİ
ARTEMİS
MAGNUM
İ
H
A
L
E
TARİHİ
SAATİ
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
1- Mülkiyeti kamuya geçirilmiş bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen otomatik av tüfeklerinin satışları; 2886 Sayılı Yasanın 51/a. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 10/03/2015 tarihinde saat: 08:30'da
başlanarak ilanda belirtilen Dosya numarası sırası ile Orman ve Su İşleri Elazığ İl Şube Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- Tüfek alıcılarının ihaleye katılabilmesi için, "Geçerli Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesi" veya "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgelerinden " birini vermeleri zorunludur. Katılımcılar ayrıca tebligat için
Türkiye'de adres beyan etmeleri, T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Tüzel Kişiliklerin Vergi Kimlik Numarası bildirmesi), satın almak istediği mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat
mektuplarını (geçici teminat mektubunun süresiz, limit içi olması) ve ihale şartnamesini imzalayarak vermeleri zorunludur.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Elazığ Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Sözleşme ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ve ita amirinin onayı doğrultusunda %10 oranında geçici teminat alınacaktır. Geçici teminatların Orman ve Su İşleri Elazığ Şube Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi T.C Zıraat Bankası Elazığ Şubesi Nezdindeki TR400001000186573613595001 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir. Geçici teminatı banka hesabına yatırırken açıklama kısmına
hangi tüfek için ihaleye girilecek ise o tüfeğin Markası ve Seri Numarası yazdırılacaktır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Download

İhale ilanın görüntülemek için lütfen tıklayınız