Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
Kolínská 90, Starý Kolín
Květen 2013
VY_52_INOVACE_Z7_20
ANOTACE
Vzdělávací oblast
Doporučený ročník
Vypracoval
Název aktivity
Tematické okruhy
Klíčové kompetence
Cíle
Reflexe
Zeměpis
7. ročník
Mgr. Třískalová Libuše
Asie
Čína
učební, komunikativní, pracovní, k řešení
problémů, sociální
· získání nových zeměpisných poznatků
Po využití DUM reflektujte s žáky
uplynulou aktivitu. Tato úloha využívá
mezipředmětových vazeb, žák propojuje
zeměpisné znalosti se znalostmi z matematiky a
fyziky
Čína
Čínská Fauna
Čína je často nazývána ptačím rájem. Žije zde více než 90 druhů ptactva, které nenajdeme nikde jinde na světě. Celkový
počet zastoupení se pohybuje kolem 1 200 druhů. Více než 600 jich žije v provincii S´-čchuan. Vyskytuje se zde např.
volavka žlutozobá, racek čínský, čáp východní, morčák šupinatý, jeřáb mandžuský, sýkora nádherná, slavík himálajský atd. Na
jihozápadě ve vysočinách se vyskytují vzácné druhy bažantů a hýlů .
Významným živočichem Číny je Panda velká. Žije převážně v horských oblastech (Tibetu a S´-čchuanu)a živý se bambusovými
výhonky. Dnes patří Panda velká na list ohrožených druhů zvířat a je symbolem Světového fondu na ochranu přírody.
Čína má různé klimatické podmínky a tak je i její fauna velice bohatá. Na severovýchodě žijí např. medvěd hnědý, rys, vlk,
srny, bažanti, divoká prasata, lišky, ale i tygři a samozřejmě mnoho druhů ptactva. Na severozápadě žijí např. červený vlk,
ušlechtilý bílý jelen, horská ovce, jak divoký, leopard atd. Na jihu jde spíše o živočichy tropické jako je např. dikobraz, tygr,
leopard, nosorožec, tapír, různé druhy opic atd.
Hory a pohoří v Číně
•
•
•
•
•
•
•
Himaláj
Tam-Šan
Pamír
Tibetská náhorní plošina
Nan-Šan
Mt.Everest
Velký Chingan
Moře kolem Číny
 Jihočínské moře
 Žluté moře
 Východočínské moře
Nížiny v Číně
Velká čínská nížina
Mandžuská nížina
Obecné:
Čína je země plná paradoxů. V současné době je nejrychleji se rozvíjející ekonomikou. Ačkoli je v zemi u moci již od 20. let
20. století komunistická strana, může se v některých oblastech při východním pobřeží svobodně podnikat, míří sem investice
z mnoha zemí a také se sem přesouvají výrobny a montovny z celého světa díky velmi málo placené pracovní síle a téměř
žádným ekologickým omezením.
Čína je od starověku světovou mocností. Území pod vedením jednotlivých panovnických dynastií vzkvétalo, sjednocovalo se
a opět rozpojovalo. Staré Číně také vděčíme za mnohé vynálezy jako je inkoust, střelný prach či porcelán.
Čína se nikdy nestala kolonií, i když to pro ni znamenalo uchýlit se do naprosté izolace k okolnímu světu. Historie posledního
století je však plná represí ať už jde o násilné připojení Tibetu a Ujgurska, Kulturní revoluci nebo zatýkání politických
odpůrců. I přes stálé nedodržování lidských práv, patří současná Čína díky své ekonomické síle k světovým velmocím.
Díky dlouhé historii trvající již od. 3.tisíciletí př.Kr. je Čína plná architektonických památek. Snad nejznámější z nich je Velká
čínská zeď, o které se říká, že je vidět i z vesmíru. Množství zajímavých památek se nachází v hlavním městě Pekingu. Je to
například Zakázané město, náměstí Nebeského klidu a mnohé další paláce a kláštery. Pro milovníky moderní architektury je
určeno největší město země, čtrnáctimilionová Shanghai. V poslední době se stala moderní návštěva tibetského centra
Lhasy s úchvatným palácem Potalou.
Čínská příroda nabízí vše. Od hor táhnoucích se kolem hranic (k Číně náleží i severní část Himalájí i s nejvyšší horou světa Mt.
Everestem), přes pouště na severu (Gobi) po úrodné nížiny na východě.
Bez zajímavosti není ani čínské obrázkové písmu sestávající podle odhadů až z 80 000 znaků. Běžně se jich ale používá jen 56 000. Písmo sjednocuje mnohá čínská nářečí, která sice slova jinak vyslovují, jejich zápis je však v celé Číně stejný.
Základní údaje:
Originální název: Zhonghua Renmin Gongheguo
Užívaný název: Čína
Rozloha: 9 596 960 km2
Využití plochy: 10 % orná půda, 43 % pastviny, 14 % lesy, 33 % ostatní
Vodstvo: nejdelší řeka - Chang Jiang (6 300 km)
Biota: lesy mírného pásu, pouště a polopouště, subtropická biota, stepy
Reliéf: nejvyšší bod - Mount Everest (8 850 m), nejnižší bod - Turpan Pendi (-154 m)
Klima: mírný pás, subtropický pás, tropický pás
Politika:
Hlavní město: Peking (6 970 000 obyv.)
Správní členění: 23 provincií, 5 auton. oblastí a 4 magistráty
Forma vlády: komunistický stát
Členství: OSN, APEC
Další města (tis. obyv.): Šanghaj 7 830, Tchien-Ťin 5 770
Datum vzniku: 1523 př. n. l.
Státní zřízení: republika
Hlava státu (2009): HU Jintao
Předseda vlády (2009): WEN Jiabao
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 1 338 610 000
Hustota zalidnění: 139,5 obyv./km2
Národnostní složení: Číňané (Han) 95 %
Věkové složení: 0-14 r. 19,8 %, 15-64 r. 72,1 %, nad 65 r. 8,1 %
Střední délka života - muži: 71,61 let
Střední délka života - ženy: 75,52 let
Gramotnost: 86 %
Úřední jazyk: čínština
Náboženství: bez vyznání 60 %, čínská lidová náboženství 20 %, buddhisté 8 %
Roční přirozený přírůstek: 0,66 %
Státy na Arabském poloostrově
Irák
Saúdská Arábie
Omán
Jemen
Kuvajt
Spojené Arabské Emiráty
Pouště na Arabském poloostrově
Rub´al Khali
Poušť Dahná
Poušť Nafúd
POHOŘÍ NA ARABSKÉM
POLOOSTROVĚ
Hindžár
Asír
Jemenské hory
Arabská Kuchyně
• Pro arabskou kuchyň je typické hojné používání
koření, jako např. tymián, koriandr, kmín či bobkový
list. Mezi další typické suroviny patří především
zelenina, máslo, jogurt a bílý sýr, které jsou často
doplňkem k telecímu, hovězímu a kuřecímu masu. V
období Ramadánu se mezi dvěma jídly nejčastěji
konzumují sladkosti a čerstvé ovoce.
•
Wikipedie
POPULACE
 V oblasti vymezené politickými hranicemi žilo počátkem
roku 2011 podle odhadů asi 63,7 milionu obyvatel. Od
konce 20. století výrazně narůstá počet zahraničních
přistěhovalců. Ve Spojených arabských emirátech představují
původní arabští obyvatelé pouze 19 procent populace. Ve
městech žije téměř 64% obyvatel poloostrova. Mezi
nejvýznamnější města patří: Rijád, Dubaj, Džidda, Kuvajt,
Dauhá, Maskat, Abú Dhabí, San’á, Mekka
KULTURA
 Z kulturního hlediska je Arabský poloostrov součástí
tzv. arabského světa. Arabové jsou zde dominujícím etnikem,
stejně jako je islám převažujícím náboženstvím. Nacházejí se
zde svatá místa islámu Mekka a Medína. Největším
velkoměstem je Rijád, hlavní město Saúdské Arábie.
GEOGRAFIE
 Poloostrov má rozlohu 3 237 500 km² a jeho převážnou část
zaujímají kamenité a písečné pouště. Na západě vystupuje
pohoří Hidžáz, které na jihu přechází v Jemenské hory, kde leží i
nejvyšší hora celého poloostrova Nabí Šu'ajb (3 666 m). Střed a
jihovýchod vyplňuje poušť Rub al-Chálí (česky: „Pustá
končina“).
Metodika
• Základní údaje a zajímavosti o Číně
• Frontální výuka doplněná informacemi z jiných
zdrojů
• Nutné použít v programu PowerPoint
Zdroj
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---asie/zemepisne-rekordy-asie-clenitostpovrch.html
www.Wikipedie
Download

vy_52_inovace_z7_20 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín