Délku vodící P 1225 a překrývací P 1226 lišty zkrátit až po vnější hranu křídla
Uzavírací protikus
pro Euronut
Na přání se senzorem otevření
montáž dle výkresu
0.43463.DB.3
Obj.
číslo
Název
Poz.
Zevnitř namazat
Levý
Přední Pravý
Levý
Zadní Pravý
Pojezdový vozík
Uzavírací protikus
pro Eurofalz
Ovládací doraz
Fixační čep
Nůžky
přední
Nůžky
zadní
jen schéma D
Levé
Pravé
Levé
Pravé
Levé
Pravé
Levé
Pravé
y
Šířka naléhávk
Zakrývací krytka
Kluzák nůžek
s hřibovými uzav. čepy
s uzav. čepy
s hřibovými uzav. čepy
s uzav. čepy
Rohovník přední
y
Šířka naléhávk
Rohovník zadní
Spojovací překrývací spona
Převodová klika DIRIGENT
Závitové pouzdro
Zápustný šroub M5x20 DIN 965
Spojka
šířka naléhávky 14-20
na přání 21-25
Šroub s čočkovou hlavou M5x6 DIN 7985
Montážní návod
Vrtání a frézování se provádí
Podle šablon resp. podle zadaných
rozměrů. Vůle mezi rámem a
křídlem musí být dokola 12 mm.
Spojovací překrývající spona
předmontovaná
11. Zkraťte a namontujte spodní
pojezdovou lištu P1213 (34.).
12. Dorazový díl (3.) se nasune na
kolejnici a imbusem č. 4 pevně
dotáhne. U schém. D, bez
sloupku použijte vrtací šablonu
6-30447.
Montáž křídla:
Veškeré kování se montují
ve sklopené-otevřené poloze křídla.
Čtyřhrah musí
být z venkovní strany
kliky přilepen
dvousložkovým
lepidlem.
1. Spodní rohovníky (poz. 9 a 11,
resp. 10 a 12) a rohovníky
nůžek – horní (5 a 6) se přišroubují
a uvedou se do otevřené polohy.
Nasazení posuvného křídla:
13. Kování dejte do otevřené polohy
(klika je vodorovně).
Předmontuje se spojovací překryvná
spona (13.). Zašroubují se závitná
pouzdra (15.), tak, aby nevyčnívala.
14. Křídlo vsuňte zešikma do vodící
kolejnice. Čepy nůžek zasuňte celé
do plast. kluzáků a imbusem č.4
pevně zaaretujte. Pro ujištění, že
jsou ramena zajištěna, za ně silně
zatahejte.
Usazení posuvného křídla:
2. Svislé muzikusy (29.), resp.
převodovka a vodorovné muzikusy
(30.) se zakrátí, vloží mezi rohovníky
a pevně přišroubují. (Montážní
poloha
je zajištěna plast. díly)
3. Namontujete spojku (17.)
Předvrtat
15. Křídlo není rovnoběžné:
Povolte jistící šrouby tyče na
předním vozíku, křídlo správně
rovnoběžně srovnejte a šrouby
opět pevně dotáhněte.
16. Křídlo rovné svisle/kolmé:
Vytáhněte pojistku pro výškové
nastavení na předním a zadním vozíku, imusem č.4 upravte
kolmost a poté opět pevně
dotáhněte.
4. Namontujte kliku převodovky
(14.) tak, aby unášeč zapadl do
propojovací spojky.
Alternativně:
Uzamykatelná převodová klika
levá nebo pravá
DIRIGENT
Klika DIRIGENT oboustranná,
venkovní výška 15 mm s PZ otorem
Klika DIRIGENT oboustranná,
venkovní výška 30 mm s PZ otorem
Klika DIRIGENT vnitřní
s PZ otvorem
Překrývací rozeta venkovní (ke klice, uchycená z vnitřní strany)
Zápustný šroub M6
šířka do
Rozsah použití – maximální hodnoty:
Šířka v kovací drážce 720-1850 mm
Výška v kovací drážce 820-2370 mm
Výška křídla nesmí překročit 2½ násobek šířky křídla!
Váha křídla max. 180 Kg
Uzamykatelná převodovka dorn 40
(dlouhá jako poz. 29)
(při použití uzamykatelné převodovky,
odpadá použití mezikusu poz. 29
Od váhy 180 Kg a FFB 1850-2000 mm
Viz montážní výkres 0.43838.BK.1
Objednávací údaje:
Poloha kliky=dveře - 980, okno - 440/500/600 mm (viz rubová strana výkresu)
RAB - venkovní šířka rámu
FFB - šířka křídla v kov. drážce
FFH - výška křídla v kov. drážce
Kování ls-Levé nebo rs-Pravé
Pérový tlumič dorazu.
Držák
Barva : EV1, UC3, UC5, Bílá
Uzamykatelná převodovka
Klika z vnitřní strany, nebo z obou.
Mezikus
svislý
8. Zkraťte tyč (31), zasuňte a
přišroubujte ji pevně do zadního
vozíku. Vsuňte tyč do předního
vozíku, ramena sklopte do
zavřeného stavu a pevně dotáhněte
(10-12 Nm).
10. Zkraťte a namontujte vodící P1225
(35.) a překrývací P1226 (36.)
lištu. Zasuňte kluzák nůžek (8.)
a nasaďte boční krytky (37).
Délka MV
FFB
Délka
FFB
Délka
Výška kliky
MV
Tyč prům 10
18. Koncový doraz (poz. 27) umístněte
na pojezdovou kolejnici a posuňte
do požadované maximální otvírací
šířky. Dotáhněte imbusem č.4
Podpěrný mezikus
od FFB 1601
FFB
Délka
Zakrývací lišta
spodní
P 1602
19. Naklapněte zatlačením krycí lištu
P 1226 (34.) na horní vodící kolejnici P1225 (35.).
FFB
Montáž rámu:
9. Nasaďte uzavírací protikusy (38.
resp. 39) na svislých stranách a
nahoře a dole aretační protikus (41)
dle výkresu.
FFH
Mezikus
vodorovný
17. Křídlo nezajede do středu rámu:
Povolte šrouby na dorazu (poz. 3),
dle potřeby posuňte a opět pevně
dotáhněte.
7. Namontujte držák (28.) na střed
křídla.
Výška kliky
V poloze pro montáž leží
střed uzávěrových čepů
na rysce vyznačené na štulpu
levá
pravá
Zakrývací krytka
5. Ev. namontujte kliku (20., 21.)
6. Namontujte vozíky (1. a 2.)
levá nebo pravá
20. Zkraťte krycí lištu P1602 (33.)
a nacvakněte ji mezi vozíky.
Délka
Pojezdová kolejnice
P 1213
21. Krycí koncovky (26.) zvrchu
nasuňte na vozíky, až do cvaknutí.
Vodící kolejnice P 1225 délky viz poz. 34
Zakrývací lišta P 1226
Zakrývací krytka pro vodící kolejnici
22. Pojezdová kolejnice P1213 (34.) se
musí být po celé délce podložená
a přišroubovaná k rámu.
pro Eurofalz
18x8
Uzavírací protikusy *
Dorn 45 a 50 mm
viz výkres 0.43993.BO.3
pro
Eurodrážku
6/8x4
) - 73)
žce křídla (FFB
ůsob
3) P 1206 přizp
lišty (poz. 3
élku překrývací
v kovací drá
it (délka=šířka
Uzavírací hřibové čepy *
D
Vodící protikus pro
uzavírací hřibové čepy *
Vodící protikus
pro Eurofalz
Délka spojovací
tyče (poz. 31) =
(při FFB
Délka=FFB - 620
Vodící protikus
pro Eurodrážku
ná tyč)
be
L=FFB - 620 (ozu
Jen u
schéma D
cí tyč)
L=FFB - 620 (kry
mi na rohových
nost mezi značka
vozících, (šířka v
Sedlový protikus *
- 329)
vací drážce křídla
ko
vzdále
851-1850)
Namazat
Při FFB 720-850 se použije odstřihnutý
konec ozubeného táhla.
Namazat
Délku vodící lišty P1213 zkrátit až po vnější hranu křídla
pro Eurofalz 18x8
pro Eurofalz 20x8
pro Eurofalz 24x8
pro Eurodrážku 6(7)/8x4
pro Eurofalz 18x8
pro Eurofalz 20x8
pro Eurodrážku 6/8x4
pro Eurodrážku 7/8x4
pro Eurofalz 18x8
pro Eurofalz 20x8
pro Eurofalz 24x8
pro Eurodrážku 6/8x4
pro Eurodrážku 7/8x4
* Specifikace počtu použitých kusů
je dle rohovníků poz. 9 a 11
Namazat
Volitelné díly
Prodloužení
převodovky
Střední mezikus
vodorovný
PSK doraz P 1225
L= 250 mm
L= 500 mm (1 uzavírací čep)
Posuvně sklopné kování GU-966/200 mZ DŘEVO
Eurofalz 18x8, 20x8 a 24x8
Eurodrážka 6/8x4 a 7/8x4
Základní bezpečnost
Kusů dle schémat
Schéma A
posuvné křídlo / pevné zasklení
Montáž plastových krytek
na ramena nůžek
Čepy nůžek se zaaretují
imbusem č.4
Tloušťka
naléhávky.
zaaretováno
odaretováno
Pojistka proti
zabouchnutí
Nastavení dorazové šablony
se může v oblasti rámového
zasklení změnit.
Pojistka proti
zabouchnutí
Doraz poz. 48 zasuňte ve sklopené
pozici křídla proti kluzáku nůžek a pevně
dotáhněte. Použijte jej hlavně při vysokých
a úzkých křídlech.
Podložení pojezdové
kolejnice až po
venkovní hranu
rámu.
Montáž
tlumící
zarážky.
Krycí profil P 1602
Délka pojezdové
kolejnice po
vnější hranu křídla.
Nůžky zafrézujte
pomocí šablony
FFB
Venkovní šířka rámu
Při eurofalzu
24x8 je nutná
kov. osa 13 mm.
Schéma A
Termookapnice 25/32 K
H-00663 nebo
podobná
(viz GU-Katalog)
Vrtací šablona
Obj. 6-30447
prům. 6mm
Fixační čep
poz. 3A
Montážní návod pro schéma D
Vrtací šablonu přiložte vrtacími
pouzdry na pojezdovou kolejnici,
položte na ovládací díl
a opřete ji čepy o pojezd. kolejnici.
Následně vyvrtejte odpovídající otvory (ls=Levé/rs=Pravé).
Do otvoru vsuňte fixační čep.
U schéma D slouží čep jako doraz
posuvného ovládacího dílu.
Strana převodovky (kliky)
Výška křídla v kovací drážce
posuvné křídlo / otočné křídlo
s pevným středovým sloupkem.
Montáž kování pro otočná
okna dle výkresu 0.42769.DB.1
Uzamykatelná převodovka,
oboustranné ovládání
Příložná šablona pro
uzavírací protikusy pro
Eurofalz 18x8 a 20x8
FFH 820-1870: 6-29943-03
FFH 1871-2370: 6-29943-04
FFH 851-1850: 6-29943-05
Příložná šablona pro
uzavírací protikusy pro
Eurofalz 24x8
FFH 820-1870: 6-29945-03
FFH 1871-2370: 6-29945-04
FFH 851-1850: 6-29945-05
Příložná šablona pro
uzavírací protikusy pro
Eurodrážku 6/8x4 a 7/8x4
FFH 820-1870: 6-29944-03
FFH 1871-2370: 6-29944-04
FFH 851-1850: 6-29944-05
Sedlový protikus 6-29943-01
Sedlový protikus 6-33007-03
Sedlový protikus 6-29944-01
Protikus s hřibovou
hlavou
6-30270
Frézovací šablona
Obj. 6-24429
Výškové nastavení
pojezdového vozíku.
Pojezdovou kolejnici
vypodložit po celé délce.
Vrták prům.
9 a 20 mm
Vrták prům.
4 a 7 mm
Vrtací šablona
pro vycentrování
vrtání, vodící a
pojezdové kolejnice,
Obj. 6-23616, prům.
3mm.
Posuvné křídlo / otočné křídlo
s volným středovým sloupkem.
Posuvné křídlo
s pevným zasklením
Otočné křídlo s JET-falcovou
převodovkou viz výkres
0.40665.BK.2
Frézování pro
nůžky
Fixační čep použijte
jen u schéma D)
Dorazová šablona pro
vodící kolejnici P1225.
Modrá rukojeť,
Obj. 6-23246
Posuvné křídlo
/ otočné křídlo
s pevným středovým
sloupkem.
Protikus s hřibovou
hlavou
6-30271
Posuvné křídlo
s 2x pevným zasklením
Fréza,
Obj. 9-31010
Dvě posuvná křídla,
montovaná do rohu
viz výkres 0.43982.BO.1
Posuvné křídlo
s 2x pevným zasklením
a se středovým sloupkem.
Vrtací šablona pro uložení
vozíků,
Obj. 9-30424-04
Vrtací šablona
převodovou kliku
Obj. 6-25746-04
Vrtací šablona pro
uzamykatenou
převodovku
Obj. 6-25744
Frézování
pro kliku.
2x posuvné křídlo bez
středového sloupku.
Posuvně sklopné kování GU-966/200 mZ DŘEVO
Eurofalz 18x8, 20x8 a 24x8
Eurodrážka 6/8x4 a 7/8x4
Vrták prům.
4 mm
Pro držák
k P 1607
Fréza s náběhovým
kroužkem, Obj. 6-24430.
Pro uchycení do vrtačky.
2x posuvné křídlo
a středové pevné zaklení.
Základní bezpečnost
Download

043830 mZ 200 dřevo CZ