PLÁN
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
A
HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ
NA ŠKOLNÍ ROK
2014 / 2015
Havířov, 1. září 2014
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Obsah
ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ZŠ ........................................ 3
1.1 Speciální škola .................................................................................................................. 3
1.2 Základní škola................................................................................................................... 3
1.3 Školní družina a školní klub ............................................................................................. 3
1.2 Počty žáků ............................................................................................................................... 3
2.1 Speciální škola .................................................................................................................. 3
2.2 Základní škola................................................................................................................... 4
2.3 Školní družina a školní klub ............................................................................................. 4
2. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – SŠ......................................... 5
3.2 Počty žáků učebních oborů SŠ ......................................................................................... 6
4. HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK 2014 – 2015 (SŠ)......... 7
4.1 HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI ................................................................. 8
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA ............................................................... 8
5. HLAVNÍ ÚKOLY................................................................................................................... 9
5.1 Hlavní úkoly ZŠ .................................................................................................................... 9
5.2 Hlavní úkoly SŠ .................................................................................................................... 9
6. SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD .............................................................................................. 11
6.1 Systém porad .................................................................................................................. 11
6.2 Program jednání celoučilištního shromáždění ................................................................ 11
6.3 Program jednání porad vedení ........................................................................................ 12
7. METODICKÉ ORGÁNY ..................................................................................................... 13
7.1 Poradní orgány................................................................................................................ 13
7.2 METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU ..................................................... 13
7.3 Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš ............................................ 14
7.4 Předmětové komise odborných předmětů sš .................................................................. 14
7.5 Metodické orgány praktického vyučování sš ................................................................. 15
8. Výchovná komise .................................................................................................................. 15
9. Metodik prevence .................................................................................................................. 15
10. Přijímací komise .................................................................................................................... 15
11. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ..................................................................................... 16
12. EXKURZE pro SŠ ................................................................................................................. 17
13. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ ........................................................................................... 18
Příloha 1 ........................................................................................................................................ 19
Příloha 2 ........................................................................................................................................ 22
Příloha 3 ........................................................................................................................................ 28
Příloha 4 ........................................................................................................................................ 36
Příloha 5 ........................................................................................................................................ 39
Příloha 6 ........................................................................................................................................ 41
1.
Stránka 2
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
1.
ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ZŠ
1.1
Speciální škola
ŠVP
1.2
Název
ZŠ Ma 344/2010
Speciální třídy pro děti s autismem
ZŠ Ma 344/2010
Speciální třídy rehabilitační
ZŠ Ma 344/2010
Speciální třídy
Základní škola
Název
ŠVP
1.3
499/2007
1. stupeň ZŠ
499/2007
2. stupeň ZŠ
Školní družina a školní klub
Název
ŠVP
Školní družina - pro žáky 1. stupně ZŠ a SŠ
Školní klub - pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ
1.2
Počty žáků
2.1
Speciální škola
ZAMĚŘENÍ
Speciální třídy pro děti s
autismem
počet žáků
Speciální třídy rehabilitační
počet žáků
Speciální třídy
počet žáků
Název třídy / počet žáků
1. SA
2. SA
3. SA
4. SA
5
1. SR
5
1. S
5
5
2. SR
5
2. S
7
6
3. SR
6
3. S
5
6
4. SR
5
Stránka 3
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
2.2
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Základní škola
Název třídy / počet žáků
STUPEŇ
1. stupeň ZŠ
počet žáků
2 . stupeň ZŠ
počet žáků
2.3
3. A
4. A
5. A
11
11
12
6. A
7. A
8. A
8. B
9. A
10
10
17
15
15
Školní družina a školní klub
Název
ŠVP
ŠKOLNÍ DRUŽINA - PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ A SŠ
14
ŠKOLNÍ KLUB - PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ
10
Stránka 4
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
2.
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – SŠ
2.1.1
2.1.2
Tříleté obory vzdělání
Číslo oboru
Název oboru vzdělání
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce – malířské a natěračské práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby - Pečovatelské práce
66-51–E/01
Prodavačské práce
23-51-E/01
Strojírenské práce - automontážní práce
36-64-E/01
Tesařské práce
41-52-E/01
Zahradnické práce
36-67-E/01
Zednické práce
Praktická škola
Číslo oboru
78–62–C/02
Název oboru vzdělání
Praktická škola dvouletá
Stránka 5
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
3.2
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Počty žáků učebních oborů SŠ
3.2.1
Tříleté obory vzdělání
Název oboru
1. ročník
2. ročník
3. ročník
celkem
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce
15
6
12
33
0
0
6
6
0
0
4
4
Prodavačské práce
18
11
11
40
Strojírenské práce - automontážní práce
14
10
17
41
Tesařské práce
6
6
0
12
Zahradnické práce
0
7
0
7
Zednické práce
9
7
6
22
Malířské, a natěračské práce – malířské a
natěračské práce
Pečovatelské služby - Pečovatelské práce
3.2.2
Praktická škola
Název oboru
Praktická škola dvouletá - ŠVP
Stránka 6
1. ročník
2. ročník
celkem
11
14
25
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
4.
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI PRO ŠK. ROK 2014
– 2015 (SŠ)
I. pololetí
1. 9. 2014
10. 9. 2014
27. a 29. 10. 2014
Hodnocení 1. čtvrtletí
Slavnostní zahájení školního roku 2014 / 2015
Zahájení kurzu pro získání základního vzdělání
Podzimní prázdniny
20. 11. 2014
13.30 hod.
9.12 2014
Prosinec 2014
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015
- pedagogická rada
14.30 – 17.30 hod.
- třídní schůzky
„Den otevřených dveří“
Celoučilištní shromáždění, zhodnocení kalendářního roku 2014.
(12. 12. 2014)
Vánoční prázdniny
2014
2015
5. 1. 2015
15. 1. 2015
Závěr 1. pololetí
Zahájení vyučování v roce 2015
„Den otevřených dveří“
- uzavření hodnocení žáků za 1. pololetí
- pedagogická rada (jídelna / budova „A“)
15. 1. 2015
22. 1. 2015
14.30 hod.
13.30 hod.
29. 1. 2015
Vydávání vysvědčení za první pololetí
30. 1. 2015
Pololetní prázdniny
II. pololetí
23. 2. – 1. 3. 2015
2. 4. a 3. 4. 2015
22. 4. až 30. 4. 2015
Hodnocení 3. čtvrtletí
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Přijímací řízení pro střední školy
16. 4. 2015
13.30 hod.
- pedagogická rada
14.30 – 17.30 hod
- třídní schůzky
Závěrečné zkoušky kurzu pro získání základního vzdělání
25. 5. a 26. 5. 2015
Závěr 2. pololetí
23. 6. 2015
14.30 hod.
- uzavření hodnocení 2. a 3. ročníků za 2. pololetí
13.15 hod.
- pedagogická rada pro 2. a 3. ročníky
Závěrečné písemné zkoušky / Tematická vycházka žáků SŠ
Závěrečné praktické zkoušky
Závěrečné ústní zkoušky žáků 2. a 3. ročníků / Tematická
vycházka žáků SŠ
14.30 hod.
- uzavření hodnocení žáků 1. a 2. ročníků za 2.
pololetí
13.30 hod.
- pedagogická rada pro 1. a 2. ročníky
30. 6. 2015
1. 7. – 31. 8. 2015
Vydávání vysvědčení
Hlavní prázdniny
15. 5. 2015
21. 5. 2015
1. 6. 2015
2. 6 - 9. 6. 2015
15. 6. - 17. 6. 2015
19. 6. 2015
Stránka 7
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
4.1 HARMONOGRAM PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I. pololetí
1. 9. 2014
10. 9. 2014
27. až 29. 10. 2014
Hodnocení 1. čtvrtletí
12. 11. 2014
PROSINEC 2014
22. 12. 2014– 4. 1. 2015
Slavnostní zahájení školního roku 2014 / 2015
třídní schůzky, volby do Školské rady – SŠ - 7,30 – 8,30,
ZŠ – 15,00 – 16,00
Podzimní prázdniny
- pedagogická rada
14.30 hod.
15.30 – 16.30 hod.
- třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 – 8,30
Celoučilištní shromáždění, hodnocení kalendářního
roku 2014 (12. 12. 2014)
Vánoční prázdniny
2014
2015
Závěr 1. pololetí
21. 1. 2015
LEDEN
29. 1. 2015
30. 1. 2015
14.30 hod.
- pedagogická rada
15.30 – 16.30 hod.
- třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 – 8,30
Zápis do prvních ročníků
Vydávání vysvědčení za první pololetí
Pololetní prázdniny
II. pololetí
23. 2. – 1. 3. 2015
2. 4. a 3. 4. 2015
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hodnocení 3. čtvrtletí
22. 4. 2015
14.30 hod.
- pedagogická rada
15.30 – 16.30 hod.
- třídní schůzky ZŠ, SŠ - 7,30 – 8,30
Závěr 2. pololetí
23. 6. 2015
30. 6. 2015
1. 7. – 31. 8. 2015
14.30 hod.
pedagogická rada
Vydávání vysvědčení
Hlavní prázdniny
Stránka 8
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
5.
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
HLAVNÍ ÚKOLY
5.1 Hlavní úkoly ZŠ
a) Realizovat ŠVP ve všech oborech a stupních vzdělávání – na ZŠ a ZŠS s cílem zlepšit
prospěch a chování žáků.
b) Zefektivnit výchovu a vzdělávání v jednotlivých ročnících formou zařazování ICT do
výuky. Prostřednictvím získaných grantů (především EU) zkvalitňovat materiální
podmínky školy a rozsah služeb pro žáky a rodiče.
c) Realizovat plán EVVO, realizaci provádět formou projektových dnů, modernizovat areál
školy. Uskutečňovat sběrové aktivity.
d) Dopravní výchova – spolupracovat s Městskou policií v Havířově, využívat dopravní
hřiště, provádět besedy v oblasti bezpečnosti provozu na silnici.
e) Realizovat projektové dny v oblasti požární ochrany- besedy se členy HZS v Havířově.
f) Profesní orientace – zaměření k profesní orientaci žáků – besedy s výchovným poradcem,
se žáky a rodiči.
g) Realizovat účinně prevenci negativních jevů chování – spolupráce třídní učitel +
výchovný poradce + rodiče.
h) Spolupráce s SPC za účelem aktuální diagnostiky žáků, sestavování IVP, stanovení
možností další profesní orientace žáků.
i) Mimoškolní činnost – v rámci školní družiny a školního klubu rozvíjet zájmovou činnost
u žáků.
j) Kroužky – v rámci zájmové činnosti nabízet žákům sportovní a mimosportovní kroužky.
k) Propagaci školy na veřejnosti pokládáme za důležitou oblast – nejenom z důvodů
marketingu, ale především z důvodů možností předložení veřejnosti další alternativy
vzdělávání pro jejich dítě s příslušnými problémy. V neposlední řadě propagace může
ovlivnit nepříliš objektivní pohled veřejnosti na tuto oblast vzdělávání.
l) DVPP – systematicky se zaměřovat u všech pedagogických pracovníků a využívat
nabídek MSK a projektů VÚ. Cíl – zkvalitnění výuky.
m) Jednotlivé cíle jsou podrobně rozpracovány v metodických sdruženích a v dílčích plánech
pro jednotlivé stupně školy, v plánech výchovného poradce a metodika prevence,
koordinátora EVVO a ICT.
5.2 Hlavní úkoly SŠ
a) Na všech úsecích zvyšovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Modernizovat obsah, formy a metody
výuky s důrazem na řemeslnou dovednost absolventů a požadavky trhu práce.
b) Veškeré aktivity výchovně vzdělávacího procesu realizovat v úzké součinnosti se Školskou radou.
c) Zkvalitnit činnost předmětových komisí a metodických orgánů a modifikovat formu písemné části ZZ
d) Nadále se zapojovat do programů vyhlašovaných MŠMT, MSK, MPSV, MMR.
e) Realizovat projekt „Tablety do škol“ dotovaný z prostředků EU
f) Na všech úsecích věnovat zvýšenou pozornost negativním vlivům a projevům rasismu, xenofobie,
drogových závislostí. Snížit počet žáků, předčasně opouštějících školní docházku. Přirozenou aktivitu
mládeže směrovat k smysluplnému využití volného času v kroužcích, zabezpečovaných našimi
pedagogickými pracovníky.
Stránka 9
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
g) Počty nastupujících žáků a žákyň zabezpečovat podle kapacity jednotlivých oborů a přitom vycházet
z potřeb regionu, hospodářských komor, úřadu práce a zájmu dětí a jejich rodičů. Kontaktovat se
s výchovnými poradci vytypovaných základních škol.
h) Realizovat rekvalifikační kurzy, dospělých a kvalifikační zkoušky s cílem pomoci snižovat sociální
problémy regionu, včetně kurzu pro získání základního vzdělání.
i) Aktualizovat informační materiály pro výchovné poradce a vycházející žáky základních škol, včetně
videoprezentace o škole.
j) Opravy a modernizace, které je nutno zajišťovat pro další zvyšování úrovně provozu a služeb, realizovat
zejména formou produktivní práce žáků.
k) V oblasti komerční činnosti zajišťovat dle kapacitních možností ubytování pro sportovce, prázdninové
pobyty, účastníky kurzů podle platných cenových relací.
l) Další vzdělávání učitelů – dosáhnout vzdělanosti dle nabídky krajského vzdělávacího centra.
Stránka
10
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
6.
SYSTÉM A NÁPLŇ PORAD
6.1
Systém porad

pedagogická rada – 4x ročně v určených termínech

aktiv pracovníků školy – 1x ročně (celoučilištní shromáždění)

poradní sbor ředitele dle potřeb

porada vedení – 1x za 14 dní – v pondělí v sudém týdnu, v případě potřeby operativně kdykoliv

porada pracovníků ZŠ –1x za pololetí a dle potřeby

porada rozšířeného vedení ZŠ – 1x týdně,

porada úseku technicko-hospodářského – 1x v měsíci, v případě potřeby operativně kdykoliv

porada metodických orgánů – 1x čtvrtletně
6.2
Program jednání celoučilištního shromáždění
Prosinec

zpráva výchovné komise (přehled za 4 měsíce, opatření, výsledky)

zpráva metodických komisí

zhodnocení ekonomiky na SŠaZŠ

zhodnocení práce za kalendářní rok 2014
Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce
Červen

zpráva výchovné komise za školní rok 2014 / 2015

klasifikační porada

zhodnocení školního roku 2014 / 2015

schválení výroční zprávy za školní rok 2014 / 2015
Z: Ř a zástupci TV, PV, VUOV, výchovný poradce
Stránka
11
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
6.3
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Program jednání porad vedení
- organizace a zajištění teoretického vyučování
- organizace a zajištění praktického vyučování
- zajištění výchovy mimo vyučování
- schválení plánu práce metodických orgánů
- hodnocení opravných zkoušek
- hodnocení opravných ZZ
- plán oprav pro školní rok 2013 / 2014
- TOO – roční inventarizace
- prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření
- TOO – dne otevřených dveří
- zpráva o činnosti školního stravování
- vyhodnocení dne otevřených dveří (I)
- TOO – dne otevřených dveří (II)
- informace o předběžně získaných žácích ke studiu na SŠ
- informace o zápisu žáků do 1 ročníku ZŠ a Spec.Š
- TOO k zajištění VVLZ 1. ročníků
- bezpečnostní opatření pro období zimních svátků
- TOO dne otevřených dveří (III) + organizace schůzky
- vyhodnocení dne otevřených dveří (II)
- vyhodnocení průběhu ročních inventur
- vyhodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku
- změny dislokace pro 2.pololetí školního roku 2013 / 2014
- vyhodnocení dne otevřených dveří (III)
- průběžné hodnocení P2
- seznámení s hospodářskými výsledky roku 2013
- seznámení s celkovým plánem nákladů na rok 2014
- vyhodnocení VVLZ
- TOO k zajištění ZZ
- TOO k přijímacímu řízení
- TOO k zajištění závěrečných zkoušek
- TOO k zajištění praktických závěrečných zkoušek
- plán dovolených
- plán oprav pro prázdninové období + časový harmonogram
- vyhodnocení plánu práce metodických orgánů
- návrh vyhodnocení nejlepších žáků za školní rok 2013 / 2014
- vyhodnocení závěrečných zkoušek
- vyhodnocení P2
- souhrnná informace o činnosti úseku VMV a výhled pro nový školní rok
- činnost o prázdninách
Z: Ř a zástupci TV, PV, VMV, výchovný poradce
Stránka
12
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
7.
METODICKÉ ORGÁNY
7.1
Poradní orgány
a)
b)
c)
d)
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
porada vedení
výchovné komise
pedagogická rada
poradní sbor ředitele
7.2 METODICKÉ ORGÁNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Předmět
Předseda předmětové komise
Metodické sdružení pro speciální školu
Mgr. Gerlinda Hrňová
Metodické sdružení pro první stupeň ZŠ
Mgr. Michaela Bohušová
Metodické sdružení pro druhý stupeň ZŠ
Mgr. Jindřiška Vaverková
Předmětová komise pro pracovní a tělesnou výchovu
Mgr. Rostislav Puščizna
Metodik ŠVP pro ZŠ a speciální školu
Mgr. Alena Souhradová
Metodik ŠVP pro ŠD a ŠK
Helena Vrbová
Stránka
13
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
7.3
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů sš
Předmět
Předseda předmětové komise
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ESTETICKÁ VÝCHOVA, OBČANSKÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA, MATEMATIKA, ZÁKLADY
POČÍTÁČŮ
7.4
Mgr. Rajmund POSPÍŠIL
Mgr. Jiří Rektořík
Předmětové komise odborných předmětů sš
Předmět
Předseda předmětové komise
ZEDNICKÉ PRÁCE
TESAŘSKÉ PRÁCE
Ing. Halina Pavlíčková
MALÍŘSKO – NATĚRAČSKÉ PRÁCE
STROJÍRENSKÉ PRÁCE-ATOMONTÁŽNÍ PRÁCE
KUCHAŘSKÉ PRÁCE
PRODAVAČSKÉ PRÁCE
Mgr. JIŘINA CIELECKÁ
PEČOVATELSKÉ PRÁCE
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Mgr. Martina Mokrejšová
PRAKTICKÁ ŠKOLA
Mgr. Dana Podvojská
Stránka
14
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
7.5
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Metodické orgány praktického vyučování sš
OBORY VZDĚLÁNÍ
Předseda metodické komise
STAVEBNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
STROJNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
Stanislav PAWLAS
OBORY VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE
8.
OBCHODNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
PEČOVATELSKÉ PRÁCE
Mgr. Vladimíra STANÍKOVÁ
ZAHRADNICKÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
Bc. Lada MADROVÁ
Výchovná komise
Výchovný poradce:
Mgr., Jiří Rektořík, učitel (předseda VK) – pro SŠ
Výchovný poradce:
Mgr. Jana Lojšková, pro ZŠ a Spec.Š
Členové výchovné komise:
- třídní učitel
- učitel odborného výcviku
- vedoucí učitel odborného výcviku
- minimálně dva učitelé oslovení výchovným poradcem /na základě
znalosti konkrétního žáka a časových možností daných rozvrhem hodin /
9.
Metodik prevence
Mgr. Jiří Rektořík a Mgr. Zuzana Proboszová
10.
Přijímací komise
Předseda:
ředitel
Členové:
ZŘ SŠ, pedagogičtí pracovníci pověření (učitelé, VUOV, UOV)
Stránka
15
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
11.
a)
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
prostřednictvím pracovních porad
b) kontrolní a hospitační činnost
c)
namátkovými kontrolami vedoucích zaměstnanců a samorevizemi
d) prostřednictvím řešení připomínek a stížností zaměstnanců
Hospitační a kontrolní činnost je nedílnou součástí řídící a organizátorské práce vedoucích zaměstnanců, kteří
komplexně zodpovídají za stav a výsledky práce svěřených úseků.
Hospitační a kontrolní činnost patří k významným článkům řízení a plní zpětnovazebnou funkci. V kontrolní
činnosti se zaměřujeme zejména na:

zpracování tématických plánů

kvalitu výchovné a vzdělávací práce – hospitace, výsledky závěrečných zkoušek

vedení pedagogické dokumentace

kvalitu mezipředmětových vztahů

prevenci v oblasti sociálně-patologických jevů

dodržování BOZP, PO

dodržování vnitřního řádu školy

kontrolu přípravy k závěrečným učňovským zkouškám
Stránka
16
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
12. EXKURZE pro SŠ
PLÁN EXKURZÍ A VÝSTAV PRO STŘEDNÍ ŠKOLU
Teoretická výuka
Školní rok 2014 / 2015
Termín
Druh akce
Název akce
Místo
konání
Obor vzdělání
(učitel / ped. dozor)
Říjen
Výstava
Exkurze
Dům a byt
Domov Santé
Ostrava
Havířov
TP1,TP2,TP3,ZP1-3
Šefránková,Sobková,Pavlíčková
PeP 2, PeP 3, - Podvojská
Listopad
Výstava
Gastrofestival
Ostrava
PSS, PrP 1,K1,
Schovajsová,Cielecká
Výstava
Výstava
Betlém, Advent
Těšínské muzeum
Ostrava
Těšín
K1- K3,PrP 1,PSS 1,Schovajsová,
Cielecká, PeP2,
Výstava
Kotulova dřevěnka
Havířov
PrŠ 1.A,PrŠ 2.A,Podvojská
Výstava
Výstava
Infoterma
Termo
Ostrava
Ostrava
SMP1-3- Šefránková
Exkurze
Pivovar,Vinařské
závody
Ostrava
K3,PrP3, Schovajsová, Cielecká,
Stavby Ostrava,
střechy,pláště, izolace
Ostrava
TP1, ZP1-3,
Šafránková,Pavlíčková,Sobková
Exkurze
Školní statek
Nová Ves Zahradnické práce
Exkurze
Stravovací závod
Ostrava,
Karviná
Exkurze
Chráněné bydlení Santé
Havířov
Den otevřených dveří
PrŠ 2.A -Podvojská
Výstava
Exkurze
Flora Olomouc
Výstava miniatur
Olomouc
Ostrava
Zahradnické práce
PrŠ 2.A - Podvojská
Exkurze
Pivovar,Vinař.závody
Ostrava
K1, K 2, PrP 2 , Schovajsová,
Cielecká
Exkurze
Exkurze
Kotulova dřevěnka
Havířov
Dřevostavby,stavebniny Šenov
Prosinec
Leden
Únor
Výstava
Březen
K 1, - Schovajsová, Cielecká
Duben
Květen
Červen
Stránka
17
PrŠ 1.A,PrŠ 2.A, TP1-3,ZP1-3
Podvojská, Sobková, Pavlíčková,
Šefránková
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
13. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE pro SŠ
PLÁN SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ 2015
PRO STŘEDNÍ ŠKOLU
Termín
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden –
únor
Březen
Duben květen
Druh akce
Název akce
Atletika
Městské kolo v atletice
Chlapci
Turistika
Turistický kurz - Chorvatsko
Chlapci, dívky
Plavání
Městské kolo v plavání
Chlapci, dívky
Stolní tenis
Městské kolo ve stolním tenise
družstev
Chlapci
Florbal
Městské kolo ve florbale
Chlapci
Florbal
Krajská soutěž OU ve florbale
Chlapci
Futsal
Městské kolo ve futsale
Dívky
Futsal
Městské kolo ve futsale
Chlapci
Lyžování
Lyžařský výcvik
Chlapci, dívky
Futsal
Okresní kolo ve futsale
Chlapci
Stolní tenis
Krajská soutěž OU ve stolním
tenise
Chlapci
Silový
víceboj
Velikonoční pohár v silovém
víceboji
Futsal
Krajská soutěž OU ve futsale
Chlapci, dívky,
smíšená
družstva
Chlapci
Vybíjená
Krajská soutěž ve vybíjené
Dívky
Stránka
18
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Příloha 1
Plán práce výchovné poradkyně pro základní
školu na školní rok 2014/2015
(dokument vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)
1. Činnosti konané průběžně po dobu celého školního roku:













Úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky, zejména třídními učiteli.
Zajišťování spolupráce se Speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC), s Oddělením
sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Havířov, Policií ČR, Probační a mediační
službou (dále jen PMS) ČR a dalšími institucemi.
Průběžná kontrola platnosti vyšetření žáků v SPC – Karviná, objednávání termínů.
Sledování žáků s negativními projevy chování a řešení vzniklých problémů s třídními učiteli, se
zákonnými zástupci, s OSPOD, s PMS, s Policií PČR atd.
Zasílání zpráv a údajů o množství neomluvené absence žáků (za jednotlivé měsíce) na OSPOD
Havířov, přes Systém včasné intervence.
Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (učitel – žák, učitel – rodič, žák – žák).
Podílení se na vytváření pozitivní a klidné atmosféry školy. Zvyšování a rozvíjení sociálních
dovedností žáků, které vedou k odpovědnosti za jejich chování.
Poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a ped. pracovníkům při
řešení osobních, rodinných, vztahových a dalších problémů (v rámci své kompetence).
Poskytování poradenských služeb žákům a zákonným zástupcům v oblasti přípravy na volbu
povolání.
Tyto služby budou poskytovány v konzultačních hodinách, nebo kdykoliv jindy na základě
předchozí domluvy např. během přestávky, poledního volna apod.
Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro zákonné zástupce žáků:
Pondělí:
od 08.30 do 10.00 hod.
Úterý:
od 14.05 do 14.30 hod.
Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro pedagogické pracovníky:
Úterý:
od 08.30 do 10.00 hod.
V rámci oblasti pro volbu povolání spolupracovat s Úřadem práce v Havířově a se středními
školami.
Zajišťování besed a exkurzí pro žáky.
Účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce, předávání zpráv ostatním
pedagogickým pracovníkům.
Provádění pohovorů s žáky, se zákonnými zástupci, svolávání výchovných komisí.
Vedení povinné dokumentace výchovného poradce.
2. Plán konkrétních činností:
Září:






Vypracování povinné dokumentace výchovného poradce.
Kontrola platnosti vyšetření v SPC u vycházejících žáků – TU, VP.
Spolupráce se SPC Karviná – předložení požadavků na prošetření žáků, zejména vycházejících.
Metodická pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pedagogickým
pracovníkům.
Sjednocení postupu při kázeňských přestupcích – MS.
Kontrola evidence sledovaných problémových žáků (doplnění, vyřazení žáků).
Stránka
19
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark





Říjen:




Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Spolupráce na preventivních programech (žáci ze znevýhodněného sociálně kulturního
prostředí, protidrogová prevence, šikanování, vandalismus…).
Na třídních schůzkách informovat zákonné zástupce o činnosti SPC a dalších poradenských
službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra…).
Navázání kontaktů s terénními pracovníky OSPOD Havířov.
Předání prvních informací týkajících se volby povolání vycházejícím žákům a jejich zákonným
zástupcům (TS).
Hromadné odevzdání IVP žáků pro školní rok 2014/2015 ke kontrole do SPC.
Zpracovat přehled absence za měsíc září.
Beseda s vycházejícími žáky.
Postupné zjišťování nabídky středních škol pro vycházející žáky.
Orientační pohovory s vycházejícími žáky.
Listopad:
 Informační beseda se zákonnými zástupci vycházejících žáků za přítomnosti ped. pracovníka
zastupujícího naší střední školu, který představí obory vzdělání.
 Návštěva výstavy k „ Volbě povolání „ v Městském kulturním středisku Reneta s vycházejícími
žáky.
 Shromažďování materiálů týkajících se dalšího vzdělávání žáků – předání informací
o možnostech studia na středních školách.
 Zpracovat přehled absence za měsíc říjen.
 Příprava podkladů pro pedagogickou radu.
 Zpracovat přehled absence za 1. čtvrtletí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené
a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem.
Prosinec:
 Zpracovat přehled absence za měsíc listopad.
 Prohlídka budovy střední školy s vycházejícími žáky.
Leden:
 Beseda s vycházejícími žáky a jejich zák. zástupci k otázkám dalšího vzdělávání
po ukončení ZŠ a SŠ – volba povolání, přihlášky.
 Pomoc zák. zást. při vyplňování přihlášek na SŠ – individuální konzultace.
 Zpracovat přehled absence za měsíc prosinec.
 Příprava podkladů pro pedagogickou radu.
 Zpracovat přehled absence za 1. pololetí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené a
neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem.
Únor:
 Konzultace a individuální pohovory se zák. zástupci a vycházejícími žáky.
 Pomoc zák. zást. s odesláním vyplněných přihlášek na SŠ, případně jejich vyplnění a zaslání.
 Zpracovat přehled absence za měsíc leden.
Březen:
 Zpracovat přehled absence za měsíc únor.
 Případné odevzdání přihlášek na naši SŠ za zákonné zástupce.
Duben:
 Pomoc zákonným zástupcům s vyplnění a odesláním zápisových lístků.
 Případné odevzdání zápisových lístků na naši SŠ za zákonné zástupce.
Stránka
20
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark




Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Zpracovat přehled absence za měsíc březen.
Příprava podkladů pro pedagogickou radu.
Zpracovat přehled absence za 3. čtvrtletí a informovat pedagogickou radu o stavu omluvené
a neomluvené absence. Srovnání s předešlým šk. rokem.
Shromažďování informací o přijetí vych. žáků na SŠ.
Květen:
 Zpracovat údaje o přijímacím řízení na SŠ.
 Zjištění potřeb AP pro další školní rok – vyšetření příslušných dětí v SPC.
 Zpracovat přehled absence za měsíc duben.
Červen:
 Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na SŠ.
 Zpracování přehledu omluvené a neomluvené absence za celý školní rok.
 Vypracování výroční zprávy – výchovné poradenství na škole.
Zpracovala: Mgr. Jana Lojšková – výchovná poradkyně
Stránka
21
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Příloha 2
Minimální preventivní program pro ZŠ
ve školním roce 2014/2015
(dokument vychází ze Školní preventivní strategie
na období 2012 - 2017)
Krátkodobé cíle, vycházejí ze Školní preventivní strategie (2012 – 2017):
a)
Směrem k žákům:
1. Zvýšit informovanost žáků o SPJ
2. Vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a slušného
chování, třídních pravidel).
3. Vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu, cigaret a omamných
psychotropních látek.
4. Vést žáky k obraně proti manipulaci, učit je způsoby odmítání, vést je k odmítání závadových
vrstevnických skupin a part.
5. Učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě (zaměřit se na
činnostní učení s využitím v praxi).
6. Nabídnout žákům nepovinné zájmové aktivity v odpoledních hodinách.
b)
Směrem k pedagogům:
1. Jednotné výchovné působení všech pedagogů, vzájemná spolupráce a konzultace problémových
situací.
2. Komplexní uplatňování prevence sociálně patologických jevů pedagogy, začleněním vhodných
témat do vyučovacích předmětů.
3. Rozvoj spolupráce s rodiči žáků.
c)
Směrem k rodičům:
1.
2.
3.
4.
Získávat rodiče pro spolupráci se školou.
Informovat rodiče průběžně o činnosti školy, akcích, dát jim možnost zpětné vazby.
Distribuce metodických materiálů.
Poradenství
A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY



V průběhu roku budou pedagogům nabízeny možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence
rizikového chování. Ve škole je k dispozici literatura, zahrnující témata závislosti, agresivního
chování a šikany, sexuální výchovy a další. Pedagogové jsou průběžně seznamováni s dalšími
pomáhajícími institucemi a jejich činností.
V letošním školním roce se školní metodik prevence zaměří na pomoc učitelům v přípravě a
realizaci pravidelných měsíčních třídnických hodin, které jsou v prevenci rizikového chování
žáků velmi důležité. Smyslem třídnických hodin je formování vztahů ve třídě a řešení aktuálních
problémů ve třídě.
Školní metodik prevence a ostatní pedagogičtí pracovníci při práci využívají doporučené
postupy při výskytu záškoláctví, alkoholu, OPL a agresívního chování, zpracovaných ŠMP a
VP, dále využívají programu proti šikanování, který je z důvodu větší přehlednosti
zpracován samostatně a je také součástí školního řádu formou přílohy.
Stránka
22
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
B. RODIČE



ŠMP se dle možností osobně seznámí s rodiči na úvodních třídních schůzkách 10. 9. 2014 a bude
je informovat o tom, kdy se s ním mohou setkat (konzultační hodiny: pátek 10,30h – 11,15h a
kdykoliv po domluvě), kde (v kabinetu výchovného poradce a metodika prevence v přízemí
budovy) a co s ním mohou konzultovat. Případně budou rodiče informovat třídní učitelé. Kontakt
na ŠMP je uveden v žákovských knížkách žáků.
Informace o preventivních činnostech a základní dokumenty týkající se prevence jsou umístěny
na webových stránkách školy (www.ssazs-havirov.cz).
Průběžně ve školním roce budou realizovány aktivity, podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity
Datum konání
Společné akce pro děti a rodiče pořádané družinou a školním
klubem
průběžně
Projektové dny
průběžně
Školní výlety
květen, červen
Vedoucí
programu
pedagogičtí
pracovníci
družiny a
školního klubu
pedagogičtí
pracovníci
třídní učitelé
C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY





Spolupráce s OSPOD probíhá prostřednictvím SVI (systém včasné intervence), výchovný
poradce pravidelně měsíčně odesílá neomluvené hodiny žáků sociálním pracovnicím a
individuálně s nimi konzultuje aktuální situaci rodiny a podle toho vyhodnocuje další postup.
Úzká spolupráce je i s kurátory problémových žáků, kteří jsou pod jejich dohledem.
Spolupráce s probační a mediační službou: Žáci, kterým bylo stanoveno vykonávání veřejně
prospěšné práce je umožněno ji vykonávat ve škole
Spolupráce s Městskou Policií a Policií ČR
Spolupráce s volnočasovými institucemi v okolí školy
D. ŽÁCI







Třídní učitelé informují žáky v jednotlivých třídách o činnosti ŠMP, o jeho konzultačních
hodinách, o kabinetě, kde ho najdou a v jakých záležitostech ho mohou kontaktovat - např.
šikana, násilí – ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti atd.
Žáci mohou využít schránky důvěry a napsat své problémy nebo náměty. Školní metodik
prevence se jimi bude zabývat.
Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, školní klub (pro 2. stupeň ZŠ) a družinu (pro 1.
stupeň ZŠ) v odpoledních hodinách.
Pedagogičtí pracovníci průběžně ve školním roce organizují pro žáky jednorázové akce sportovní turnaje, soutěže, výlety, exkurze, výstavy, projektové dny, pobyty v přírodě.
ŠMP organizuje preventivní besedy – organizace ZIP – projekt „Zdravá mládež“, besedy
s Městskou Policií a další dle nabídky.
Školní metodik prevence přispívá do školního časopisu pravidelnými příspěvky do rubriky,
obsahující témata rizikového chování žáků. Žáci se podílejí na tvorbě časopisu.
Nespecifická a specifická prevence pro žáky probíhá ve výuce a je součástí učebních osnov.
Pedagogové využívají ve vyučování prožitkové aktivity, které rozvíjejí komunikativní
dovednosti, dovednosti klást otázky a vyjádřit svůj názor, učí žáky řešit problémy a být v řešení
aktivní, umět zvládnout stres, vědět, na koho se v různých problémových situacích obrátit a nebát
se říct o pomoc, jak se vyrovnat s případným neúspěchem. Žáci se učí bránit manipulaci druhých.
Pedagogové žákům předávají informace týkající se závislosti na návykových látkách (alkohol,
Stránka
23
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
tabák, omamné látky), sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt, rasismu a dalšího
rizikových faktorů.
Témata prevence rizikového chování po ročnících:
ČJ - komunikační a slohová výchova - pozdrav, poděkování, omluva, oslovení (září)
PV – sebeobslužné činnosti a hygiena (září)
Prv – Jednání s dospělými, vztahy se spolužáky a kamarády (září)
Prv – rodina a příbuzenstvo, vzájemné soužití, pomoc rodičům (listopad)
Prv – péče o zdraví – základní hygienické návyky, otužování, sebeobsluha – samostatnost v jídle,
oblékání, udržování pořádku a čistoty, denní režim (únor)
Prv – zdravá výživa - zdravá strava – vitamíny, pitný režim, prevence běžných onemocnění, osobní
hygiena a čistota, sportování a otužování
TV - získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, osobní hygienické návyky, význam pohybu pro zdraví
(průběžně)
2. ročník
Prv - povinnosti a práva žáků ve škole - školní řád, režim, chování k dospělým osobám
Prv – chování v krizových situacích (říjen)
Prv - pomoc při domácích pracích, odpočinek, chování v rodině a ve společnosti (prosinec)
Prv – zásady zdravé výživy a správné životosprávy (únor)
Prv – péče o zdraví - osobní hygiena, prevence proti nemocem, pobyt na čerstvém vzduchu, otužování
(březen)
Prv - ochrana živé i neživé přírody, chování a bezpečnost o prázdninách (červen)
TV - Získat kladný vztah k pohybovým aktivitám, osobní hygienické návyky (průběžně)
PV – estetizace okolí školy (průběžně)
3. ročník
TV – význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně)
Prv - nebezpečí kontaktu s cizími lidmi (září)
Prv - chování a pomoc rodičům, sourozencům, mezilidské vztahy (listopad)
Prv - pozdravy a jejich vhodné používání, chování ve škole, chování v obchodě, na poště, v dopravních
prostředcích, chování ve společnosti (prosinec)
Prv - význam vitamínů pro naše zdraví, sexuální výchova (duben)
Prv - účinky slunečního záření na člověka, obezřetnost při letních prázdninových aktivitách, první pomoc
při drobném poranění (červen)
PV – estetizace okolí školy (průběžně)
4. ročník
ČJ – formy společenského styku, prosba, poděkování, slova spisovná a nespisovná (listopad)
ČJ – dramatizace příběhu, pohádky (leden)
PV – estetizace okolí školy (průběžně)
P – co potřebujeme ke zdravému životu (září)
P - péče o zdraví, hygiena, správný režim dne, racionální výživa nejběžnější nemoci a ochrana před nimi,
úrazy – ošetření drobných poranění (únor)
P – chování v přírodě, ochrana přírody (červen)
ŘV – zdvořilosti, omluvy (listopad)
ŘV – vlastnosti lidí (prosinec)
ŘV – společenské chování (leden)
TV – význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně)
Vl - školní řád (práva a povinnosti žáků školy), chování žáků ve škole, pravidla slušného chování (září)
Vl - co se může stát (hasiči, policie, zdravotní pomoc - březen)
Vl – životní prostředí (květen)
5. ročník
ČJ - pozdrav, poděkování, prosba, omluva, vzkaz (prosinec)
Stránka
24
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Čj – telefonování, požádání (leden)
Čj – dramatizace textu, určování kladných a záporných postav (únor)
Čj - uvítání, představení, rozloučení, zdvořilost mezi lidmi, omluva (březen)
PV – zdravá výživa (listopad)
Pv – estetizace okolí školy (průběžně)
P – chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů (říjen)
P – ochrana vodních toků, ovzduší (leden)
P - první pomoc – úrazy, drobná poranění a jejich ošetření, bezpečnost silničního provozu, krizové situace
a formy násilí – agresivita, šikana, sexuální obtěžování a jiné druhy násilí (duben)
P - služby odborné pomoci – krizová centra, linka důvěry…, nejčastější druhy návykových látek –
alkohol, cigarety, drogy…. , nebezpečí gamblerství, naučit se říci „NE“ (květen)
TV – význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně)
Vl – ochrana životního prostředí (říjen)
Vl - situace hromadného ohrožení – chování při požáru, situace hromadného ohrožení – vyhlášení
poplachu, situace hromadného ohrožení – dopravní nehoda, situace hromadného ohrožení – živelná
pohroma (evakuace - květen)
Vl – důležitá telefonní čísla (červen)
OV - domov, vztah k obci, významné kulturní a historické památky, přírodní zajímavosti, ochrana
životního prostředí,
významné události a osobnosti, které proslavili naši vlast
6. ročník
ČJ – pravidla slušného chování (září)
OV – funkce rodiny (září)
OV – pravidla školního života, školní řád, slušné chování (říjen)
OV - chování na veřejnosti, chování v dopravních prostředcích, spolupráce, vztah ke spolužákům,
rasismus, vandalismus (listopad)
OV - domov, vztah k obci, významné kulturní a historické památky, přírodní zajímavosti, ochrana
životního prostředí, významné události a osobnosti, které proslavili naši vlast (prosinec)
OV - diskuse, vyjednávání, pravidla dialogu, komunikace, řešení konfliktů (leden)
OV - kouření, alkohol, drogy, šikana ve třídě a ve škole, umět se bránit, využívání volného času, důležitá
telefonní čísla (únor)
OV - improvizované ochranné pomůcky a využití, pomoc starším a postiženým spoluobčanům, krizová
centra, osvojení nezbytných dovedností potřebných k ochraně osob za mimořádných událostí, respektovat
a chránit majetek nejen svůj (březen)
OV - domov – vztah k obci, volby do zastupitelstva, ČR – republikové zřízení, vznik ČR a její postavení
v Evropě (duben)
OV – zneužívané a týrané děti tolerance (červen)
P – rovnocennost lidských ras (květen)
P – kladný vztah k životnímu prostředí (průběžně)
TV – význam pohybu pro zdraví, hygiena (průběžně)
Z – životní prostředí (červen)
PV – estetizace okolí školy (průběžně)
7. ročník
ČJ - zásady kultivovaného mluveného projevu, spisovná a nespisovná slova - přiměřenost projevu
OV – rodina, funkce rodiny (září)
OV - náhradní rodinná péče, citová a biologická funkce rodiny, zákon o rodině (říjen)
OV - výchovná funkce rodiny – odpovědnost rodičů za výchovu dítěte, materiální funkce rodiny –
hospodaření domácnosti (listopad)
OV - rovnoprávné postavení žen a mužů v rodině, základní společenská pravidla slušného chování,
mezilidská komunikace (prosinec)
OV - rovnoprávnost mužů a žen, rovnoprávnost národnostních menšin, šikana, vandalství (leden)
OV - pomoc starším a postiženým spoluobčanům, krizová centra, spolupráce se sociálním úřadem (únor)
OV - respektovat a chránit nejen majetek svůj, drogy, alkohol, kouření, volný čas a volnočasové aktivit
(březen)
OV - ústava a zákony ČR, složky státní moci – senát, parlament, vláda, prezident, politické strany, volby,
volební zákon (duben)
Stránka
25
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
OV - státní občanství, historie vzniku ČR, státní symboly, významné osobnosti naší politiky, práva
a povinnosti občana (květen)
OV - právní řád, základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana (červen)
P – kladný vztah k životnímu prostředí (průběžně)
P – estetizace okolí školy (průběžně)
Z – ekologie našeho regionu (červen)
TV – kladný vztah k pohybu a ke zdraví, hygiena (průběžně)
8. ročník
ČJ – diskuse a kooperace (září)
OV - vhodné využití volného času, člověk a volný čas – kultura, sport, nevhodné využívání volného času
(září)
OV – význam celoživotního vzdělávání (říjen)
OV - mezilidské vztahy – láska a odpovědnost vůči druhému člověku, sexuální život, antikoncepce,
pohlavní choroby, pomoc starším a postiženým spoluobčanům, vztah k postižení, chování v mezilidských
vztazích, úcta k člověku (říjen)
OV - mezilidské vztahy – láska a odpovědnost vůči druhému člověku, sexuální život, antikoncepce,
pohlavní choroby (říjen)
OV - rovnoprávné postavení žen a mužů, význam a funkce rodiny, rozpad rodiny, náhradní rodinná péče
(listopad)
OV - práva o povinnosti občana, právní řád,
orgány právní ochrany; soudy, právní vztahy a z nich
vyplývající závazky, druhy protiprávního jednání, postihy, trestná činnost mládeže (prosinec)
OV - právo na vzdělání, význam vzdělání, školský systém, příprava na profesní uplatnění,volba povolání
(únor)
OV – celoživotní vzdělávání (březen)
OV – pomáhající organizace, krizová centra (květen)
PV – profese a povolání, učební obory (průběžně)
PV – zdravá výživa, zdravý životní styl, hygiena (průběžně)
PV – drogová závislost (únor)
PV – problémy nezaměstnanosti (květen)
P - nemoci, úrazy, prevence, zásady poskytování první pomoci, závažná poranění, život ohrožující stavy
(leden)
TV – kladný vztah k pohybu a ke zdraví, hygiena (průběžně)
Vkz .- osobnost, sebepoznání (září)
Vkz – mezilidské vztahy (říjen, listopad)
Vkz – dětství, puberta, dospívání, sexuální dospívání (prosinec)
Vkz – zdravý životní styl (leden, únor, březen)
Vkz – péče o zdraví (fyzické a duševní) (březen, duben, květen)
9. ročník
CH – léčiva a návykové látky (červen)
OV - úcta k člověku, rovnocennost a rovnoprávnost všech národů a národností, problémy lidské
nesnášenlivosti (září)
OV - mravní hodnoty jedince, člověk a svoboda, otázky víry a náboženství, nebezpečí náboženských sekt
(říjen)
OV - chování v mezilidských vztazích, úcta k člověku, charakter člověka
P – ochrana životního prostředí (duben, květen)
Vkz – zdravý životní styl (září)
Vkz – sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy (říjen)
Vkz – formy brutality (psychické), násilí a obrana (listopad)
Vkz – život bez závislosti (prosinec, leden, únor)
Vkz – změny v dospívání (březen)
Vkz – pohlavní nemoci (duben)
Vkz – plánované rodičovství (květen)
Vkz – právní ochrana dětí a mládeže (červen)
PV – pohovor u budoucího zaměstnavatele
PV – profese a povolání, učební obory (průběžně)
PV – zdravá výživa, zdravý životní styl, hygiena (průběžně)
Stránka
26
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
TV – kladný vztah k pohybu a ke zdraví, hygiena (průběžně)

Do školního vzdělávacího programu jsou zařazeny dva celoroční preventivní projekty. Na
prvním stupni ZŠ se jedná o projekt „Normální je nekouřit“, který je začleněn do předmětu
prvouka a přírodověda. Na druhém stupni je zařazen do předmětu občanská výchova projekt „
Malá policejní akademie“, který se zabývá komplexní prevenci rizikového chování žáků.
Obsah projektu Normální je nekouřit:
3. ročník
4. ročník
1. lekce
Lidské tělo
zdraví, nemoc
Chci být
Rizika kouření
zdravý rakovina
rizika kouření
2. lekce
Posilování
zdraví pohyb,
dostatek
pohybu
Já a svět
kolem mne
denní režim
Správná
výživa
pyramida
správné výživy
3. lekce
Srdce funkce srdce,
psychické
zdraví
Já a moje
smysly
správná
výživa
Osobní
hygiena
dodržování
hygieny
4. lekce
Zoubek
zdravé
potraviny,
hygiena
I já mohu
pomoci –
požár, úraz
Sebepoznání
zdravé
sebepojetí
5. lekce
5. ročník
Plíce - funkce
Já a moje
plic, pasivní rodina - péče
kouření
o nemocného
Historie
kouření původ tabáku
Obsah projektu Malá policejní akademie:
Ročník
6.
7.
8.
9.
Téma
šikana
drogy v dějinách lidstva
agresivita
záškoláctví
volný čas, vliv vrstevnické
skupiny a drogy
člověk a právo, trestní zákon
alkoholová toxikomanie,
gamblerství, psychofarmaka,
nikotin
žloutenka, drogy a zákon
bezpečí pro dívky (pouze dívky)
kriminalita páchaná mládeží a na
mládeži (pouze chlapci)
Zpracovala: Zuzana Proboszová, metodik prevence
Stránka
27
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Příloha 3
ROČNÍ PLÁN EVVO
ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
ÚVOD
Roční plán EVVO vychází z dlouhodobých záměrů školy v oblasti EVVO a navazuje
na
roční plány předcházejících školních roků.
V první části dokumentu jsou uvedeny jednotlivé akce v ročních obdobích, akce průběžné,
zajištění jejich realizace, aktivity žáků, výstupy, metody a formy práce.
Druhá část obsahuje opatření v oblasti ekologizace provozu školy, materiálního vybavení
a úprav školního prostředí.
Stránka
28
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
1. část
Program na podzimní období :
 Pomoc lesní zvěři / říjen, všichni žáci/
 skupinový a individuální sběr lesních plodů, pomoc pro přikrmování lesní zvěře v zimním
období, spolupráce s Mysliveckým sdružením Beskyd Mořkov, mimoškolní aktivity žáků,
spolupráce s rodiči žáků, přímý kontakt s přírodou

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- citlivě se chová ke zvířatům
- má citový vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žije
- je připraven ke společnému řešení problémů životního prostředí
 projektové vyučování – Evropský týden mobility / 16. - 19 září, všichni žáci/


aktivní účast na akci pořádané Magistrátem města Havířova (program viz. plakát)
očekávané výstupy z pohledu žáka:
- vnímá negativní dopady emisí na životní prostředí a uvědomuje si důsledky poškozování
životního prostředí
- chápe důležitost MHD a alternativní způsoby dopravy jako zdravější pro člověka
a ohleduplnější pro životní prostředí
 Cvičení v přírodě / říjen, ZŠ + ZŠS /
 vycházka do přírodního prostředí v nejbližším okolí školy (lesopark), sledování změn
probíhající v podzimním období (barvy přírody a městské zástavby), plnění soutěžních úkolů
s použitím přírodnin, bezpečný a šetrný pohyb přírodním terénem (branná soutěž, hledání
pokladu), překonávání přírodních překážek, využití podzimního počasí k pouštění draka a
opékání párků na přírodním ohništi

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- aktivně vnímá podzimní změny ve svém okolí
- dokáže se bezpečně a šetrně pohybovat v přírodním terénu
Stránka
29
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
- má kladný vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žije
 projektové vyučování - Podzimní den / říjen, ZŠS
 práce s výukovým programem na PC, vycházka do lesa, orientace v přírodním prostředí,
poznávání rostlin a zvířat, ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny, výtvarné ztvárnění
podzimních barev

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- při pobytu v podzimní přírodě vnímá okolí všemi smysly
- dokáže se bezpečně a šetrně pohybovat v přírodním terénu
- seznámí se s pojmem ekosystém les (rostliny, zvířata)
- les považuje za místo aktivního odpočinku
- seznámí se s možnostmi ochrany přírody (ekosystému lesa)
Program na zimní období :
 Staráme se o ptáčky / všichni
 přikrmování ptáků s využitím krmítek, výroba krmítek a jejich instalace na vhodných
místech, pozorování přírody

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- mají citový vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žijí
- chápou vztahy a souvislosti dějů v přírodě
 projektové vyučování – Životní prostředí a zdravá výživa - / únor – březen, všichni
 výukové programy o zdravé výživě a zdravém životním stylu mladých
lidí, soutěž v přípravě pokrmů z těstovin a jejich presentace, vytvoření
receptu na PC dle daných kritérií, znalostní soutěž, vyplnění anketních otázek

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- chápe důležitost dodržování zásad zdravého životního stylu a správného způsobu
stravování pro své zdraví s ohledem na nezdravé životní prostředí, ve kterém žije
(znečištěné ovzduší, smog)
- upevní a prohloubí znalosti o zdravé výživě (biopotraviny, ovoce, zelenina)
Stránka
30
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
- uvědomuje si důsledky nesprávných stravovacích návyků (obezita, podváha)
- dokáže připravit pokrm z luštěnin
- dodržuje základní zásady při přípravě a v průběhu stolování
- písemnou formou odpovídá na anketní otázky
- respektuje výsledky hlasování
- dokáže uvést pravdivé informace o své osobě
- vyhledává informace na internetu
- skupinovou prací přispěje k vytvoření celoškolního projektu „Receptář pokrmů
z luštěnin“
Program na jarní období :
 projektové vyučování - Den vody / březen, ZŠ, ZŠS
 poznávací vycházka k vodnímu ekosystému v okolí Havířova, vyplnění znalostního testu,
přímý kontakt s přírodou, exkurze do čističky vody

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- uvědomuje si vodu jako jedenu z podmínek života na Zemi
- je zodpovědný při šetření vodou
- v rámci finanční gramotnosti zná hodnotu vody
- zná různá využití vody člověkem
- má kladný vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žije
 projektové vyučování – Den Země / duben, ZŠ, ZŠS
 účast na akci pořádané Magistrátem města Havířova - odborem životního prostředí aktivity
žáků podle nabídnutého programu, úklidové práce v areálu školy a jeho okolí

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- uvědomuje si, že Země je domovem pro všechny lidi, zvířata a rostliny
- šetrně se chová k přírodnímu prostředí
- kladně vnímají přírodní hodnoty ve svém okolí
- cítí zodpovědnost za své jednání
- dokáže pracovat v týmu a problémy řeší spoluprací
 Ozdravné pobyty v přírodě: Beskydy / květen, zájemci ZŠ, ZŠS
Stránka
31
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
 bezprostřední kontakt s přírodou, prožitkové vyučování v terénu, hry v přírodě, výtvarné
a rukodělné práce s použitím přírodnin

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- dle konkrétních programů
Program na letní období :
 Školní výlety a exkurze / květen-červen, jednotlivé třídy
 návštěvy zajímavých přírodních lokalit a kulturních objektů na území Moravskoslezského
kraje

očekávané výstupy z pohledu žáka:
-
popisuje navštívená místa
-
získává informace na internetu
-
má kladný vztah k přírodě a kulturním památkám
-
dodržuje bezpečnost v dopravních prostředcích
-
dodržuje pravidla společenského chování na veřejnosti
Průběžné akce :
 Práce na školním pozemku / všichni žáci
 skupinové praktické činnosti v rámci sezónních prací - sázení, setí a sklizeň výpěstků,
česání ovoce, rytí, kompostování, péče o květiny a okrasné dřeviny, pozorování

očekávané výstupy z pohledu žáka:
-
používá praktické dovednosti k zacházení s přírodou
- popisuje vztahy a souvislosti dějů v přírodě
- vypěstuje nejběžnější druhy zeleniny
 Úklidové práce a péče o zeleň / všichni žáci
 skupinové pracovní činnosti při udržování příjemného prostředí ve třídách, na chodbách
a venkovním areálu školy, pozorování a popisování vegetativních změn na rostlinách

očekávané výstupy z pohledu žáka:
Stránka
32
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
-
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
používá praktické dovednosti k zacházení s přírodou
- má kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí
 Vycházky do přírody / všichni žáci
 bezprostřední kontakt s přírodou, prožitkové vyučování, hry v přírodě, pozorování

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- popisuje přírodní a kulturní prostředí ve svém okolí
- všímá si změn v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období
- kladně vnímá přírodní hodnoty ve svém okolí
- chápe vztahy a souvislosti dějů v přírodě
 Třídíme odpad / všichni žáci a zaměstnanci školy
 odkládání plastových lahví a umělohmotných víček odděleně od ostatního odpadu použitého
ve škole, příprava na odvoz k ekologickému zpracování, spolupráce s Technickými službami
Havířov a Charitou sv. Alexandra v Ostravě, spolupráce s rodiči žáků, sběr papíru a odvoz do
sběrny surovin v rámci jednotlivých tříd

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- uvědomuje si důležitost třídění odpadu a jeho recyklace pro přírodní prostředí
-
určený odpad nevhazuje do běžného odpadu
-
zodpovědně se chová ve škole i v místě bydliště
 účast v projektu – Recyklohraní aneb ukliďme si svět / žáci a zaměstnanci školy
 odkládání nefunkčních elektrospotřebičů a použitých baterií odděleně od ostatního odpadu
použitého ve škole, příprava na odvoz k ekologickému zpracování, spolupráce s rodiči žáků

očekávané výstupy z pohledu žáka:
- uvědomuje si důležitost třídění odpadu a jeho recyklaci pro přírodní prostředí
-
chová se zodpovědně, v domácnosti elektrospotřebiče a baterie nevhazuje do
smíšeného odpadu
Provozní a organizační zajištění programu :
 dvoučlenný organizační tým / Mgr. Korábik, Mgr. Mgr. Puščizna
Stránka
33
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
 vyhlášení a zajištění celoroční akce Třídění odpadů a spolupráce s TH Havířov
a chráněnými dílnami Charity sv. Alexandra / Mgr. Korábik
 projektové vyučování – Evropský týden mobility / Mgr. Korábik, TU
 organizování sběru lesních plodů / Mgr. Korábik, Mgr. Puščizna
 účast na Konferenci o EVVO a předání informací ostatním zaměstnancům / Mgr. Korábik
 projektové vyučování - Den vody / Mgr. Korábik, TU
 Cvičení v přírodě /ZŠS, Mgr. Korábik Mgr. Gajovská
 projektové vyučování - Podzimní den / ZŠS, Mgr. Korábik, Mgr. Dubravská
 akce Staráme se o ptáčky / TU, vyučující Pv
 projektové vyučování – Životní prostředí a zdravá výživa / únor – březen,
všichni / Mgr. Korábik
 projektové vyučování – Den Země / Mgr. Korábik, TU
 ozdravné pobyty v Beskydech / Mgr. Bogárová, Pilariková
 školní výlety a exkurze / TU
 práce na školním pozemku a sklenících / uč. Pv
 úklidové práce a péče o zeleň / uč. Pv, TU
 vycházky do přírody / TU
 akce Třídíme odpad, spolupráce s TS Havířov a Charitou sv. Alexandra / Mgr. Korábik
 projekt Recyklohraní aneb ukliďme si svět / Mgr. Korábik
 pracovní porada k vyhodnocení realizace ročního plánu a jeho zařazení do výroční zprávy
školy / vedení školy, koordinátor, zaměstnanci
 aktualizace dlouhodobého programu EVVO ve škole a příprava ročního plánu na školní rok
2015-2016 / vedení školy, koordinátor
Stránka
34
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
2. část
 průběžná ekologizace provozu školy
 bezbariérová úprava vnitřních prostor školy pro bezbariérovou přístupnost včetně sociálních
zařízení
 bezbariérová úprava a vybavení vnějších prostor školy pro bezbariérovou přístupnost včetně
venkovní učebny, pozemků a skleníků pro výuku Pv a pro relaxaci a rehabilitaci žáků.
 vybavování odborných učeben na podporu výuky EVVO
 úprava školního vozidla pro přepravu žáků s těžkým tělesným postižením
v rámci školních akcí
Provozní a organizační zajištění :
 plněním uvedených opatření jsou pověřeni pracovníci školy odpovídající za jednotlivé
pracovní úseky
 roční plán EVVO bude realizován spoluprací koordinátora s vedením školy, pedagogickým a
nepedagogickými zaměstnanci školy při dodržování stanove
zpracoval : Mgr. Drahomír Korábik
Stránka
35
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Příloha 4
Plán práce metodického sdružení ZŠ pro školní rok 2014/2015
Četnost schůzek: 1x v měsíci
Termín schůzek: 1. středu v měsíci (změna vyhrazena podle potřeby)
Činnost členů MS je zaměřena na realizaci ŠVP, na korekci plánů učiva a projektů
vytvořených v minulých školních letech. MS se bude průběžně zabývat také podněty vedení
školy, bude podporovat týmovou práci, diskuzi a výměnu zkušeností s cílem zefektivnit práci
pedagogů. Dle možností a příležitostí bude MS spolupracovat s metodickým sdružením SŠ.
ZÁŘÍ:
1. vyplňování pedagogické dokumentace (TK, TV), vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. BOZP žáků
4. diskuze k problematice ZŠ
5. podepisování tematických plánů
6. tvorba IVP, diagnostika žáků
7. rozvrhy hodin i pro žáky, kteří mají zkrácenou výuku
8. stanovení zastupujících učitelů
9. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti SPC, zápisy třídních schůzek,
zavedení sešitu na připomínky k žákům, zdravotní stav žáků – založeno v TK
10. materiální vybavení učeben
11. volba třídních samospráv, zástupců do žákovské rady
12. příspěvky do školního časopisu
ŘÍJEN:
1. aktualizace a vedení pedagogické dokumentace (OS, KL)
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. diskuze k problematice ZŠ
4. navázání spolupráce s Městskou knihovnou G. Svobody, Havířov-Šumbark
5. akce žákovské rady
6. sponzorské dary rodičů a zákonných zástupců
7. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti SPC
8. spolupráce s koordinátorem ŠVP, MŠP
9. projektový den, Den stromů
LISTOPAD: 1. aktualizace a vedení pedagogické dokumentace (OS, KL)
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. organizace plaveckého výcviku pro žáky 3. ročníku ZŠ
4. příprava na pedagogickou radu
5. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti SPC
6. školní časopis – příspěvky
7. problematika vycházejících žáků, jednání s výchovnou poradkyní, rodiči
8. spolupráce s metodikem školní prevence
9. posouzení a zpracování materiálů pro čtvrtletní kontrolu probraného učiva
Stránka
36
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
PROSINEC: 1. aktualizace a vedení pedagogické dokumentace (OS, KL)
2. příprava a organizace filmového představení
3. projektový den Vánoce, vánoční besídky
4. akce žákovské rady
5. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti SPC
6. příspěvky do školního časopisu
7. Den otevřených dveří
8. příprava pololetních písemných prací pro 6. – 9. ročník
9. problematika vycházejících žáků, jednání s výchovnou poradkyní, rodiči
LEDEN:
1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. příprava na pedagogickou radu
4. pololetní písemné práce z ČJ a M pro 6. – 9. ročník
5. příspěvky do školního časopisu
6. hodnocení prospěchu žáků, vysvědčení
ÚNOR:
1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. diskuze k problematice ZŠ
4. akce žákovské rady – příprava recitační soutěže, zaměření na čtenářskou
gramotnost žáků
5. problematika vycházejících žáků – jednání s rodiči
6. příprava a organizace divadelních představení dle nabídky MKS Havířov
7. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti SPC
BŘEZEN:
1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. diskuze k problematice ZŠ
4. příspěvky do školního časopisu
5. akce žákovské rady, školní kolo v recitaci
6. příprava na pedagogickou radu
7. příprava podkladů pro AP na nový školní rok
8. vzájemné kontroly TK, sledování kontroly SPC
9. přijímací řízení na střední školu
10. spolupráce s MŠP, VP
11. posouzení a zpracování materiálů pro čtvrtletní kontrolu probraného učiva
DUBEN:
1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. vzájemné kontroly TK, sledování kontroly SPC
4. diskuze k problematice ZŠ
5. projektový den ke Dni Země
6. akce žákovské rady
7. příspěvky do školního časopisu
8. spolupráce s MŠP, VP, s koordinátorem ŠVP
Stránka
37
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
KVĚTEN:
1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. vzájemné kontroly TK, sledování kontroly SPC
4. příprava závěrečných písemných prací z ČJ a M pro 6. – 9- ročník
5. příprava programu rozloučení s žáky 9. ročníku
6. organizace školních výletů
7. akce žákovské rady
8. příspěvky do školního časopisu
ČERVEN:
1. vyplňování a vedení školní dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající z pracovních porad
3. vzájemné kontroly dokumentace
4. diskuze k problematice ZŠ
5. hodnocení IVP
6. příprava na pedagogickou radu
7. hodnocení prospěchu a chování žáků
8. podklady pro AP na nový školní rok, zpracování veškeré pedagogické
dokumentace
9. organizace programu rozloučení s žáky 9. ročníku
Zpracovala: Mgr. Jindřiška Vaverková
Stránka
38
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Příloha 5
Plán práce MS SŠ pro školní rok 2014 / 2015
Četnost schůzek: 1x v měsíci
Termín schůzek: 2. úterý v měsíci / změna vyhrazena podle potřeby /
Ve školním roce 2014 / 2015 pracujeme 5. rokem podle nového ŠVP. Činnost členů
metodického sdružení je zaměřena na realizaci ŠVP, na korekci plánů učiva a projektů
vytvořených v minulých školních letech. Tento úkol je dlouhodobý, s přesahem do dalšího
školního roku.
ZÁŘÍ
:
ŘÍJEN :
1. vyplňování pedagogické dokumentace / TK, TV, / , vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. BOZP žáků
4. diskuze k problematice SŠ
5. studium tiskopisů, periodik apod.
6. podepisování tematických plánů učiva, případná korekce
7. tvorba IVP, diagnostika nových žáků
8. rozvrhy hodin, korekce 5. a 6. vyuč. hodin
9. stanovení zastupujících učitelů
10.vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC, zápisy TS
1. aktualizace a vedení pedagogické dokumentace / OS, KL, / ,
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ
5. projektový den Den stromů a podzimní den
6. sponzorské dary rodičů a zákonných zástupců
7. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
LISTOPAD: 1. aktualizace pedagogické dokumentace, vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ
5. vyhodnocování tematických plánů učiva, jejich korekce
6. příprava na pedagogickou radu
7. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
PROSINEC: 1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. projektový den Vánoce
5. čtvrtletní hodnocení žáků do ŽK
6. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
LEDEN : 1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ, vyhodnocování tematických plánů a projektů
5. slovní hodnocení na vysvědčení / zkrácené /
6. vzájemné kontroly dokumentace
7. příprava na pedagogickou radu
Stránka
39
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
8. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
ÚNOR
: 1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ
5. příprava ZOH pro SŠ, karnevalový den
6. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
BŘEZEN : 1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ
5. projektový den Velikonoce
6. příprava na pedagogickou radu
7. příprava podkladů pro AP na nový školní rok
8. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
DUBEN : 1. vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ, vyhodnocování tematických plánů a projektů
5. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
KVĚTEN : 1. vyplňování a vedení dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ
5. vyhodnocování tematických plánů učiva, jejich korekce
6. projektový den Dopravní výchova
7. vzájemné kontroly TK, sledování platnosti dokumentů SPC
ČERVEN : 1. vyplňování a vedení pedagogické dokumentace
2. aktuální témata, vyplývající ze závěrů pracovních porad
3. studium tiskopisů, periodik, atd.
4. diskuze k problematice SŠ, k plánům učiva, k projektům
5. vzájemné kontroly dokumentace
6. příprava na pedagogickou radu
7. širší slovní hodnocení na vysvědčení a hodnocení IVP za školní rok
8. podklady pro AP na nový školní rok, zpracování veškeré pedagogické
dokumentace a její uzavření
9. vzájemná kontrola pedagogické dokumentace / TK,TV,KL,OS/
10. sledování platnosti dokumentů SPC
Zpracovala: Mgr. Gerlinda Hrňová
Stránka
40
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
Příloha 6
Plán práce „Žákovská rada“ ZŠ na školní rok 2014/2015
Září
1. Schůzka zástupců tříd
2. Volba třídních samospráv
Říjen
1. Schůzka zástupců tříd
2. Vyhlášení projektu „Představ svého zvířecího kamaráda“
3. „Nejhezčí podzimní třída“ – soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
Listopad
1. Schůzka zástupců tříd
2. Vyhodnocení projektu „Představ svého zvířecího kamaráda“
Prosinec
1. Schůzka zástupců tříd
2. „Nejlepší stavba ze sněhu“ – dle počasí
3. Předvánoční sportovní turnaj
4. „Nejhezčí vánoční třída“ – soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
Leden
1. Schůzka zástupců tříd
2. „Buďme slušnější“ - projekt
Únor
1. Schůzka zástupců tříd
2. Vyhlášení projektu „Státy Evropské unie“
3. Příprava na recitační soutěž „Posezení s básničkou“ - třídní kola
Březen
1. Schůzka zástupců tříd
2. Recitační soutěž „Posezení s básničkou“ - školní kolo
3. „Nejhezčí jarní, velikonoční třída“ – soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
Duben
1. Schůzka zástupců tříd
2. Projektový den - „Státy Evropské unie“ – vyhodnocení projektu
Květen
1. Schůzka zástupců tříd
2. Den dětí - „Módní přehlídka“, „Účes roku“
3. „Nejhezčí letní třída“ – soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
Červen
Stránka
41
Střední škola a základní škola, Havířov – Šumbark
Plán výchovně vzdělávací činnosti a hospodářského zabezpečení
2014 / 2015
1. Schůzka zástupců tříd
2. „Netradiční disciplíny“ - sportovní den
3. Vyhodnocení práce ŽR
Plán práce může být v průběhu školního roku pozměněn.
Zpracovala: Mgr. Stolárová, Mgr. Vaverková
Stránka
42
Download

Plán práce 2014/2015 (pdf) - Střední škola a základní škola, Havířov