urz Čchi
Čchi -- Nej
Nej Tsang
Tsangmasáže
masáže
KKurz
Masáže dutiny břišní - vnitřních orgánů
K urz vede: senior instruktorka mezinárodního Tao systému
mistra Mantaka Chia Pořádá pražské Tao Centrum
www.taocentrum.cz
www.universal-tao.com
30.10 - 2.11. 2014
začátek: čtvrtek 30.10.2014 v 10:00
Praha
konec: neděle 2.11.2014 v 16:00
Prvního workshopu s Mistrem Mantakem Chia se zúčastnila v roce 1987.
techniky Universálního Tao systému.
K dyž v roce 1993 Mistr M. Chia vybudoval vlastní centrum Tao Garden v
Od té doby společně s manželem pracují a učí techniky Universálního Tao
učí Čchi - Nej Tsang masáže a vede taoistické kurzy
v Evropě, Australii, na Novém Zélandu a dalších zemích.
Čchi - Nej Tsang masáž:
Čchi - Nej Tsang je čínský název masáže vnitřních orgánů.
V oblasti dutiny břišní se podle taoistické tradice ukladají negativní emoce, stress, toxiny a napětí různého druhu. E nergetické
bloky se vytváří kolem pupíku. Tato oblast je ve východní tradici
známá jako druhý mozek a v taoismu se nazývá Tan T ien. V případě, že je tato oblast zablokovaná, vitální energie v celém těle stagnuje, proudí pomalu, čímž se oslabují jednotlivé orgány a organizmus v celku.
Životní energie Čchi proudí vnitřními kanály, nervovou soustavou, krevními cestami a lymfatickými žlázami. T yto systémy se
koncentrují a jejich cesty se kříží převážně v břiše, které plní roli
řídícího centra.
Napětí, starosti a stress se měsíce či roky hromadí v dutině břišní
a málokdy se rozptýlí. Výsledkem je oslabení jednotlivých orgánů
a systému těla a postupné ucpávání energetických cest.
Staří taoisté zjistili, že záporné emoce způsobují vážné poškození
zdraví a oslabují jak jeho fyzické tak i duševní funkce. Taoisté chápali, že každá lidská emoce je v podstatě energie a určité negativní
emoční energie stojí na pozadí fyzických onemocnění. Spojítost
například bolest a tíha v oblasti žaludku svědčila o tom, že člověk
prožíval starost, neklid, znepokojení. Jsou to emoční energie,
které se ukládají v žaludku a slezině. Taoisté objevili, že největší
choroby by mohli být vyléčeny jen pomocí odstranění toxinu a
záporných energií z těla. Proto bylo vyvinuto umění Čchi-Nej
Tsang masáže, která účinně pomáhá recyklovat a transformovat
záporné energie, které ucpávají vnitřní orgány a způsobují vytváření bloku v dutině břišní. Pomoci Čchi-Nej Tsang masáže se rozpouští negativní emoce, odvádí se toxiny a nadměrné teplo z těla
které způsobuje dysfunkce vnitřních orgánů.
Čchi - Nej Tsang masáž pomáhá:
Rychle odstranit stress, napětí a negativní emoce, které se ukládají v dutině břišní.
Přináší pohodlí a úlevu, přivádí energii do vnitřních orgánů.
Odstranit bloky, které se vytváří v oblasti kolem pupíku.
Čchi-Nej Tsang masáž je účinná při potížích zažívacího traktu, nadýmání břicha a zácpě.
Pomoci Čchi-Nej Tsang masáže odvádí se toxiny a nadměrné teplo z těla které způsobuje
dysfunkce vnitřních orgánů.
Čchi-Nej Tsang masáž posiluje celkové zdráví a značně pomáhá omlazování celého organismu,
jelikož bezprostředně ovlivňujelymfotický a imunitní systém.
L éčení orgánů pomocí Čchi - Nej Tsang masaže :
K aždá jednotlivá oblast v dutině břišní odpovídá určitému orgánu. Technika Čchi - Nej Tsang
masáže umožňuje ovlivnit tyto oblasti, uzdravit odpovídající orgány a vybalansovat energii jednotlivých orgánů mezi sebou.
LU - Plíce ( Lung)
LV - Játra ( L iver)
GB - Močový měchýř ( Gall Bladder)
HT - Srdec ( H eart)
ST - Žá ludek (S tomach)
T W - Trojitý ohřívač ( Triple Warmer)
SP - Slezina ( Spleen)
PE - Perikard ( Pericardium)
KI - L edviny ( Kidn eys)
BL - Ž lučník ( Bladder)
SI - Tenké střevo ( Small Intestine)
L I - T lusté střevo ( L arge Intestine)
Download

Více info ke kurzu