Kulatý stůl
Návrh změn ve vzdělávání nelékařských
zdravotnických povolání v návrhu zákona,
který má nahradit zákon
č. 96/2004 Sb.
8. 12. 2014
Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb.
Základní škola/kvalifikační kurz/střední škola bez
maturity
Sanitář
Dezinfektor – vzdělávání zrušit
Řidič dopravy nemocných a raněných – řidič
zdravotnické dopravní služby
Autoptický laborant
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
Zubní instrumentářka – změna na učební obor 3 letý
Masér – i maturitní studium jako zdravotnické
povolání
Ošetřovatelka – ošetřovatelka/pečovatelka
Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb.
Střední škola s maturitou
Zdravotnický asistent
Ortoticko - protetický technik
Nutriční asistent – vzdělávání zrušit
Laboratorní asistent - vzdělávání zrušit
Asistent zubního technika – vzdělávání zrušit
Masér ve zdravotnictví – nově
Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb.
Vyšší odborná škola
Diplomovaná všeobecná sestra – duplicita s Bc.
Diplomovaný nutriční terapeut - duplicita s Bc.
Diplomovaný zdravotnický záchranář – duplicita s Bc.
Diplomovaný zdravotní laborant - duplicita s Bc.
Diplomovaná dentální hygienistka - duplicita s Bc.
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaný farmaceutický asistent
Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb.
Bakalářské studium
Všeobecná sestra – duplicita s VOŠ
Porodní asistentka
Nutriční terapeut - duplicita s VOŠ
Fyzioterapeut
Ergoterapeut
Radiologický asistent
Zdravotní laborant - duplicita s VOŠ
Zdravotnický záchranář – duplicita s VOŠ
Zdravotně sociální pracovník – změna na
sociál.pracovník
Optometrista, Ortoptista
Biomedicínský technik
Biomedicínský asistent – vzdělávání zrušit
Radiologický technik, Adiktolog, Asistent
ochrany a podpory veřejného zdraví
Ortotik – protetik
Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb.
Magisterské studium
Radiologický fyzik
Biomedicínský inženýr
Odborný pracovník v laboratorních metodách a
přípravě léčivých přípravků - bioanalytik
Odborný pracovník v ochraně a podpoře
veřejného zdraví
Fyzioterapeut – zvýšení kompetencí
VŠ + Specializace/AKK
Psycholog ve zdravotnictví/Klinický psycholog
– přesun do zákona č. 95/2004 Sb.
Klinický logoped – Logoped ve zdravotnictví
Zrakový terapeut – po AKK
Návrh úprav v oblasti vzdělávání –
dualita VOŠ a Bc.
1. změny a úpravy v oblasti kvalifikačního vzdělávání
Navrhuje se odstranění duality (dvojkolejnosti) vzdělávání, kdy pro jedno a
totéž zdravotnické povolání jsou dvě vzdělávací úrovně (na VŠ a VOŠZ), aniž
by se od sebe podstatně odlišovala jejich obsahová náplň i získané odborné
kompetence.
Zákon
č.96/2004
Sb.
Obor
Současné možné
vzdělání
Návrh vzdělání
§5
Všeobecná sestra
nyní Bc. a VOŠ
Bc.
§9
Zdravotní laborant
nyní Bc. a VOŠ
Bc.
§ 15
Nutriční terapeut
nyní Bc. a VOŠ
Bc.
§ 16
Zubní technik (na Bc.
nyní Bc. a VOŠ
není akreditován)
§ 17
Dentální hygienistka
§ 18
Zdravotnický
záchranář
nyní Bc. a VOŠ
nyní Bc. a VOŠ
VOŠ
VOŠ
Bc.
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Nově přijatí
studenti
VŠ
Aktuální
studenti
obor
kód oboru 2014 2013 2012 2011 2010
Zdravotnický záchranář
5345R021
350 333 319 230
VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář
5341N004,
5341N21 318 278 375 403 436
VŠ
5345R021
Zdravotnický záchranář
VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář
Absolventi VŠ
Zdravotnický záchranář
VOŠ Diplomovaný zdravotnický záchranář
708 628 545 442
5341N004,
5341N21 841 865 956 1022 1017
5345R021
171 144 123 42
5341N004,
5341N21 224 138 251 226 255
Diplomovaná dentální hygienistka
obor
Nově přijatí
studenti
VŠ
Dentální hygienistka
VOŠ Diplomovaná dentální hygienistka
Aktuální
studenti
VŠ
VŠ
35
5341N31
Dentální hygienistka
VOŠ Diplomovaná dentální hygienistka
Absolventi
kód oboru 2014 2013 2012 2011 2010
42
29
10
175 149 171 141 156
46
5341N31
454 418 427 388 394
Dentální hygienistka
VOŠ Diplomovaná dentální hygienistka
33
14
5341N31
104 103
7
13
88 101
67
Zdravotní laborant
Nově přijatí
studenti
Aktuální
studenti
Absolventi
VŠ
obor
kód oboru 2014 2013 2012 2011 2010
Zdravotní laborant
5345R020
VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant
5343N21
VŠ
5345R020
Zdravotní laborant
VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant
5343N21
VŠ
5345R020
Zdravotní laborant
VOŠ Diplomovaný zdravotní laborant
5343N21
475 376 345 424
147 153 104 92
126
931 898 791 718
312 298 253 235 258
191 109 113 114
47
72
48
62
53
Nutriční terapeut
Nově přijatí
studenti
Aktuální
studenti
Absolventi
VŠ
obor
kód oboru 2014 2013 2012 2011 2010
Nutriční terapeut
5345R027
135 152 92
112
VOŠ Diplomovaný nutriční terapeut
5341N41 133 203 151 130 225
VŠ
5345R027
Nutriční terapeut
290 288 225 200
VOŠ Diplomovaný nutriční terapeut
5341N41 376 433 427 451 476
VŠ
5345R027
Nutriční terapeut
VOŠ Diplomovaný nutriční terapeut
74
44
36
38
5341N41 103 136 133 81
61
Diplomovaný zubní technik
obor
Nově přijatí
studenti
kód oboru
2014
Diplomovaný zubní technik
5344N11
168
Aktuální studenti
Diplomovaný zubní technik
5344N11
430
Absolventi
Diplomovaný zubní technik
5344N11
151
VOŠ
Diplomovaný farmaceutický asistent
obor
Nově přijatí
studenti
Absolventi
2014 2013 2012
Diplomovaný farmaceutický asistent
5343N004,
5343N11
368
393
426
Diplomovaný farmaceutický asistent
5343N004,
5343N11
912
970
943
Diplomovaný farmaceutický asistent
5343N004,
5343N11
239
189
224
VOŠ
Aktuální
studenti
kód oboru
Všeobecná sestra – statistika
Nově přijatí
studenti
VŠ
VOŠ
Aktuální
studenti
VŠ
VOŠ
Absolventi
VŠ
VOŠ
kód
obor
oboru
2014 2013 2012 2011 2010
5341R009
Všeobecná sestra (+s rozšířenou výukou ,
v pediatrickém ošetřovatelství)
5341R015 1432 1709 1727 1607 1498
5341N001
Diplomovaná všeobecná sestra
, 5341N11 1268
5341R009
Všeobecná sestra (+s rozšířenou výukou ,
v pediatrickém ošetřovatelství)
5341R015
5341N001
Diplomovaná všeobecná sestra
, 5341N11 3199
5341R009
Všeobecná sestra (+s rozšířenou výukou ,
v pediatrickém ošetřovatelství)
5341R015
Diplomovaná všeobecná sestra
5341N001
, 5341N11 581
1279 1397 1086 1198
3893 3752 3799 3653
3084 2984 2790 2952
955 1059 964 664
610 748 809 490
VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra
VŠ Všeobecná sestra
Statistika nově přijatých na vysokých
školách – ošetřovatelství
Mgr.
Počet nově zapsaných studií Bakalář navazující
v programu ošetřovatelství
P
K
P
K
Ph.D.
P
nově zapsaní na dané
VŠ ku všem nově
zapsaným na obor
ošetřovatelství
K
1100 Univerzita Karlova v Praze
1200 Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
25
139
79
55
1300 Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
56
26
5,00%
1400 Masarykova univerzita
24
42
4,02%
1500 Univerzita Palackého v Olomouci
56
34
10
32
1700 Ostravská univerzita v Ostravě
39
56
23
31
1900 Slezská univerzita v Opavě
50
35
2300 Západočeská univerzita v Plzni
27
38
2400 Technická univerzita v Liberci
58
25
2500 Univerzita Pardubice
61
43
2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
5500 Vysoká škola polytechnická
Jihlava
55
66
7,38%
79
53
8,05%
6S00 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
211
celkem
820
celkem podle typu studia
% vyjádření dle typu studia
10,00%
15
35
3
1
11,40%
4
8,35%
9
9,63%
5,18%
19
5,12%
5,06%
19
2
5
7,93%
12,87%
612
86
98
1432
184
87,32% 11,22%
3
21
24
1,46%
1640
100%
Statistika SZŠ
Zdravotnické obory SŠ
(žáci k 30. 9. 2014, absolventi za
školní rok 2013/14)
Obor
Ošetřovatel
Zubní instrumentářka
Zdravotnický asistent
Zdravotnický asistent
Nutriční asistent
Zdravotnický asistent
Nutriční asistent
Laboratorní asistent
Laboratorní asistent
Oční technik bez získání
způsobilosti zdravotnického
pracovníka
Asistent zubního technika
Ortoticko - protetický technik
Asistent zubního technika
Kód oboru
5341H01
5341J01
5341L51
5341M007
5341M008
5341M01
5341M02
5343M005
5343M01
Žáci nově
přijatí
419
0
69
0
0
2530
108
0
243
5344M006
5344M007
5344M01
5344M03
0
0
0
280
Žáci
celkem Absolventi
1080
238
39
10
106
8
1
208
0
64
9882
1741
389
22
3
157
851
50
0
1
5
911
33
8
0
224
Oblast vzdělávání – navazující Mgr. programy
magisterský stupeň vzdělání
Nově je v zákoně zmíněna možnost rozšíření odborné
způsobilosti pro bakalářské zdravotnické obory pro oblasti se
zaměřením na:
a. Pedagogiku, vědu a výzkum ve zdravotnictví
b. Pokročilé role v klinické praxi
S možností ↑ kompetencí bude možné navýšit absolventům
s bakalářským stupněm vzdělání vědomosti a dovednosti
v určitých oblastech - např. v péči o seniory, pacienty
v onkologii, anesteziologii, paliativní péči, preventivní
sledování chronických pacientů, péče o rány, předepisování
zdravotnických materiálů, edukace … Tyto návrhy jsou
porovnatelné s již fungujícími systémy v zahraničí (pokročilá
praxe – Nurses in Advanced Roles).
Otázky k diskuzi - řešení?
Možnosti:
•Ponechat stávající stav – vzdělávání sester na VŠ i
VOŠ
•Zrušit vzdělávání na VOŠ, ponechat pouze na Bc.
•Návrat vzdělávání sester na SZŠ – není možné
•Navýšení kompetencí podle stupně vzdělání
Co nás ohrožuje?
Nedostatek ošetřovatelského personálu z nezájmu o
povolání ve zdravotnictví
Nespokojenost oš. personálu – nerovnosti,
ekonomické a další podmínky výkonu práce
Snížená úroveň vzdělání a ohrožení kvality a bezpečí
poskytované zdravotní péče
Děkuji za pozornost
Kontakty:
e-mail:
[email protected]
tel:
224 972 355
20
Download

Prezentace ředitelky odboru pro vzdělávání a vědu MZ