CAS 15 – GAZ Valdaj AMC 4x2
„KOSATKA“
Cisternová automobilová stříkačka
Kategorie „L“ pro smíšený povrch
Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 GAZ VALDAJ vznikala za spolupráce
Ukrajinské společnosti TITAL Company Kyjev a společnosti Progres Servis Sibřina,
spol s r.o.
Firma ZAHAS s.r.o. navázala na dlouholetou spolupráci s oběma firmami a do výroby
nové CAS vstoupila až v její závěrečné části, když se podílela na technické
vybavenosti vozidla předepsanou výstroji a výzbroji.
Hlavním cílem společné práce bylo vytvořit CAS, která bude cenově dostupná,
především pro dobrovolné hasičské jednotky obcí a menších měst, která bude mít
nízké provozní náklady, bude jednoduché konstrukce a z toho plynoucí spolehlivost,
bez potřeby složitých a náročných kursů obsluhy vozidla, rozměrově co nejmenší
s velkou manévrovatelností ve smíšeném terénu, s možností nasazení v hustě
obydlených oblastech se špatným přístupem (například špatně parkující velké
množství aut na sídlištích, nízké podjezdy, starší zástavba, starší budovy hasičských
zbrojnic, které mají nízké vjezdy apod. CAS měla uvézt družstvo 1+5, kompletní
redukovanou výbavu včetně dýchací techniky a maximální množství hasiva.
Výsledkem společného snažení je CAS 15 – GAZ VALDAJ AMC 4x2 nabízená pod
obchodním názvem „KOSATKA“, což plně charakterizuje tuto CAS:
Není velká, je nenápadná, ale když zaútočí, umí být nebezpečná a dokáže se
měřit s každým …
KOSATKA se řadí do vozidel kategorie 2. Díky svému terénnímu podvozku a se
svou celkovou hmotností max. 7400 kg spadá do třídy „L“. Je určena k přepravě
družstva v počtu 1+5. Veze kompletní redukovanou výbavu, 6 ks dýchací techniky,
2300 l vody, 200 l pěnidla, čerpadlo o jmenovitém výkonu 2400 l/min.
Podvozek GAZ Valdaj je léty osvědčený terénní podvozek, pevného rámu,
v současné době v provedení 4x2 s uzávěrkou diferenciálu, ABS a ESP. Brzdy zn.
Knot jsou vzduchové, dvou-okruhové s posilovačem.
GAZ Valdaj je mimo EU homologován pro celkovou hmotnost 9 tun, což při naší
celkové hmotnosti 7400 kg skýtá velké rezervy, které se nám „vracejí“ ve skvělých
jízdních vlastnostech, snadné ovladatelnosti a ve vynikající manévrovatelnosti
vozidla. Brodivost vozidla bez úprav činí až 60 cm.
Vzhledem k EURO normě byl vyměněn stávající motor a převodovka GAZ za
moderní, přeplňovaný třílitrový vznětový motor IVECO F1C VGT a 6-ti stupňovou
mechanickou převodovku IVECO ZF-Ecolite. Současně bylo vyměněno i servo
řízení za model téže značky.
Díky ideálně položenému těžišti nádrže na vodu, krátkému rozvoru podvozku 3310
mm, celkové výšce 2810 mm a celkové hmotnosti se jedná o mimořádně lehce
ovladatelný automobil s vysokou průchodností terénem, s vysokým statickým bočním
náklonem 40.90 a rádiusem otočení vozidla 6 m.
Záruční podmínky jsou zcela srovnatelné se všemi konkurenčními značkami (23
servisních středisek v ČR). Náklady na provoz a výměnu dílů jsou v porovnání s
konkurenčními podvozky užívaných pro nástavby CAS mnohdy až o polovinu
levnější. To se týče i životnosti, bezporuchovosti a pořizovací ceny, která je mnohdy
se srovnatelnými konkurenčními CAS až o 30% levnější…
Jsou připraveny tři varianty kabiny:
dlouhá třídveřová kabina 1+5,
dlouhá čtyřdveřová kabina 1+5
dlouhá „Maxi“ 1+5 s integrovanými držáky dýchacích přístrojů v opěradlech
sedadel (u této varianty je z hlediska zachování dobrých jízdních vlastností
objem nádrž snížen na 2000 l maximálně).
Prostor pro posádku je určitým kompromisem celkových rozměrů vozidla a ceny,
přesto splňuje stanovené požadavky norem EU. Navíc se zde našlo i místo pro
instalaci dvou kusů přenosných svítilen s dobíjecím zařízením, tří držáků na PET
láhve , 4 ks držáků pro ochranné přilby, odkládací středový panel, 4 držáky na ruční
RDST. Samozřejmostí je pak osvětlovací lampička v místě velitele. Další velký
odkládací prostor byl vybudován pod sedací části zadní řady sedadel, kde se našlo
místo i pro umístění 1 ks ručního hasicího přístroje.
Přístrojová deska vozidla je standardně vybavena. V její střední části je umístěno
ovládání světelné a zvukové signalizace, kontrolní signalizace otevření „roletek“
bočních úložných skříní nástavby, kontrolní signalizace vysunutí osvětlovacího
stožáru a přípravný prostor pro montáž vozidlové RDST atd.
Zadní oranžová výstražná světla se vypínají odjištěním parkovací brzdy. Veškerá
namontována světelná a zvuková signalizace odpovídá nejmodernější technologii a
současným trendům.
Světelná záblesková rampa se 100W reproduktorem, siréna se třemi druhy tónů
s možností mluveného slova, 2x zábleskové modré světlo v přední masce vozidla, 2x
totéž světlo v zadní části nástavby s umístěním v jejím pravém a levém horním rohu
současně s dvojicí oranžových výstražných zábleskových světel. Na horní plošině
nástavby v její zadní části je nainstalován další modrý zábleskový maják.
Vozidlo je vybaveno osvětlením okolí vozidla LED svítidly s ochranou IP 64, dvěma
kusy světlometů k osvětlení pracovního místa za vozidlem, včetně výstupního
žebříku na střechu nástavby.
Standardně je dodáván s pneumatickým výsuvným osvětlovací stožár FS s výsuvnou
výškou 5m a s osvětlovací hlavici se dvěma halogenovými světlomety H3 napájenými
přímo z vozidla. Dále jsou osvětleny všechny úložné prostory-skříňky na obou
stranách nástavby, prostor čerpadla v zadní části nástavby, nástupní schůdky
vozidla a pochůzná plošina nástavby. V prostoru řidiče je na podlaze umístněno
ovládací řazení pomocného pohonu čerpadla, včetně signalizace jeho zapnutí a
přípojné místo k dobíjení akumulátorů a stlačeného vzduchu. Příbalem jsou
dodávány patřičné protikusy.
Nástavba je vyrobena z ocelových profílů s povrchovou úpravou, polepená Al
plechem. Jako možná varianta je připravena celo-hliníková nástavba. Ve schránách
nástavby je vytvořen prostor k bezpečnému uchycení veškerého potřebného
požárního vybavení, které je přístupné ze země, bez použití různých schůdků a
nášlapných systémů.
Nádrž, ve tvaru písmene „T“ je integrována do nástavby. Její přední, širší část tvoří
pohledovou nádrž přední části nástavby. Materiál, vrstvený polypropylen- sendvič,
tl.12mm. Uložení nádrže se blíží ideálnímu těžišti vozidla a to jak v podélné, tak i
v příčné ose vozidla. Důkazem jsou skvělé jízdní vlastnosti ať už s prázdnou, plnou či
poloplnou nádrží. Nádrž má objem 2300 l vody. Do ní je integrována menší nádrž na
200 l pěnidla. Obě nádrže mají ze střechy nástavby pod poklopy servisní otvory, na
vodu o průměru 50cm, na pěnu 15cm.
Kombinované požární čerpadlo ruské výroby PH 40/100 o jmenovitém výkonu
nízkotlaké části 2400 l/min při tlaku 1,0 MPa a jmenovitém výkonu vysokotlaké části
100 l/min při tlaku 0,4 MPa je uložené v zadním prostoru nástavby, který je přístupné
přes zadní roletku. Je zcela mechanicky ovládané. Je opatřené vřetenovými
výtlačnými ventily, mechanickým přiměšováním pěnidla v poměru 1-8%,
automatickou membránovou vývěvou se sací výškou 7,5 m.
Alternativa čerpadla je možná, vše se ale odvíjí od ceny, jak již bylo řečeno úvodem.
Námi vybrané čerpadlo PH je však velmi výkonné, masivní, předimenzované
konstrukce, mechanické, bezúdržbové s dlouhou zárukou, což splňuje naše původní
požadavky na tuto CAS. Se savicí 110 mm naplní nádrž za 24 s. Kromě plnění z
volného zdroje je samozřejmě možné plnění z hydrantu. V prostoru nad čerpadla je
vytvořen prostor pro případnou instalaci vysokotlakého hasicího zařízení pro první
zásah s vysokotlakou hadicí na bubnu s ručním nebo el. navíjením, popřípadě
k uložení plovoucího čerpadla či jiné podobné výbavy.
Střecha nástavby je s pochůznou středovou plošinou, kde je uložen trhací hák a
čtyřdílný žebřík o celkové délce 8,4 m. Po levé a pravé straně jsou instalovány
úložné tubusy pro 2 ks savic (délka2,4m), zbylá 2m savice (k naplnění Vyhl.53/2010
Sb) je uložena u žebříku. Dále jsou na levé a pravé straně dva odkládací hliníkové
boxy k uložení 2 ks přejezdového můstku, lopat, košťat, motykosekyry, bourací
sekyry, sorbentů apod. Celý prostor střechy je dostatečně osvětlena pro bezpečnou
manipulaci za tmy.
V levé a pravé přední spodní části nástavby jsou dvě schrány, v našem případě
k uložení kalového čerpadla, v druhé pak standardně, snadno přístupné pro kontrolu
a údržbu automobilové baterie.
Standardně se do nástavby instaluje nezávislé topení s využitím i pro vyhřívání –
temperováním nádrže a nástavby, což v podmínkách silných mrazů při delších
zásazích garantuje, že nedojde k zamrznutí armatur a na chlad choulostivé technické
vybavenosti. Tento způsob vyhřívání může výrazně napomoci při udržování
akceschopnosti vozidla v nedostatečně vytápěných požárních zbrojnicích.
Pro český, popř. evropský trh je připraveno provedení se čtyřmi dveřmi a náhon 4x4.
Záruka na kompletní vozidlo je 36 měsíců!
TECHNICKÉ ÚDAJE :
Rozměry vozidla
Délka:
bez lanového navijáku 6350 mm
Šířka:
2210 mm
Výška:
2810 mm
Hmotnost:
celková 7400 kg
Hmotnost:
minimální provozní 2939 kg
Max délka nástavby:
Počet míst:
Počet dveří:
4020 mm
1+5 (1+6)
3 (4)
Podvozek
Typ:
Typ motoru:
Emisní norma:
Motor:
GAZ Valdaj AMC 4x2 (4x4)
vznětový, přeplňovaný
EURO 4 HD Acc.199/96/CE
IVECO F1C VGT
Počet válců:
4 v řadě
Objem válců:
3.0 16V
Palivový systém:
Řídící jednotka motoru:
vstřikovací vysokotlaké čerpadlo Bosch CP3.2+
Bosch EDC16 Common Rail
Výkon:
128 kW / 3500 ot/min
Náhon:
4x2, zádní (4x4)
Převodovka:
Spojka:
Spotřeba:
Max. rychlost:
Iveco ZF-Ecolite, mechanická 6+1
jednokotoučová, suchá, LUK
průměrná 15.5 l
120 km/hod
Nápravy
Přední:
tuhá, listová pera, teleskopické tlumiče, stabilizátor
Zadní:
tuhá, listová pera, teleskop.tlumiče, stabilizátor, trvale poháněná, s dvojmontáţí
Řízení:
s hydraulickým posilovačem
Brzdy
Systém:
vzduchové, dvoukruhové s posilovačem, ABS
Přední:
kotoučové s vnitřním chlazením
Zadní:
kotoučové s vnitřním chlazením
Nástavba
Materiál rám z ocelových profilů s ochranou ţárového zinkování, zinkový plech aplikovaný
lepenímí
Ţebřík Alu třídílný 12m pro dvě osoby
Nádrž
Materiál vrstvený polypropylen (sendvič)
Voda:
2300 l
Pěna:
200 l
Čerpací zařízení
Komb.čerpadlo PH 40/100 s výkonem 2400 l/min alternativně Ruberg 30 s výkonem1800 l/min
Jmenovitá sací výška
3m
Nízkotlak
1.0 MPa
Vysokotlak
4.0 MPa
Průtokový naviják
S elektropohonem, popř. ruční pohon
Hadice:
Proudnice:
DN 25/60 m
pistolová s moţností regulace průtoku a výstřikového kuţele o jm průtoku
200 l/min
Alternativy
Taţné zařízení pro přívěs
Vyprošťovací lanový naviják s elektropohonem
Osvětlovací stoţár - v základním provedení, elektrocentrála
V případě Vašeho zájmu neváhejte a kontaktujte nás na našich telefonních číslech
581 750 111, 602 762 49, e-mail na adrese [email protected],cz, kde Vám
poskytneme další informace, popřípadě domluvíme návštěvu nebo předvedení
vozidla.
Ing. Milan Žitník
Odborný asistent ředitele
ZAHAS s.r.o.
FOTOGALERIE
Prostor čerpadla
Horní plošina s žebříkem
Interiér
Vestavbové úložné prostory
Pro Vaše vozidlo je zde připravena zbrusu nová přístrojová deska, volant ,
tapecírování dveří s elektricky stahovanými okny, el. nastavováním zpětných
zrcátek a jejich vyhříváním
Porovnání velikosti CAS a sanitky na podvozku MB ….
Download

CAS 15 – GAZ Valdaj AMC 4x2 „KOSATKA“