EXPEDICE ŘECKO
2010
1. ROČNÍK EXPEDICE ŘECKO
PELOPONÉS A KRÉTA 2010
FAST VŠB – TU OSTRAVA, katedra architektury
1
EXPEDICE ŘECKO
2010
1. ROČNÍK EXPEDICE ŘECKO – PELOPONÉS A KRÉTA 2010
- společně s Fakultou architektury VUT Brno – 20. ročník
CESTOVNÍ ZPRÁVA :
Termín cesty : neděle 29.8. (8.00 hodin) – pátek 10.9.2010 (12.00 hodin)
Trasa cesty : Ostrava – Brno (připojil se bus FA VUT) – Slovensko – Maďarsko – Srbsko – Makedonie
– Řecko – Kréta a zpět
Organizační zajištění cesty : Agentura TONI, Ing.arch. Tanas Kotupas
Náklady na cestu: student 10 000,-Kč (5000,-Kč+200,-EU) + kapesné cca 150,-EU(3750,-Kč)
dospělá osoba (včetně doprovázejících pedagogů) 11 000,-Kč (5000,-Kč+200,-EU) + kapesné cca 150,EU(3750,-Kč)
Program expedice :
Pevninské Řecko:
30.8. (pondělí ) Přijíždíme do kempu Gold Beach u Variko v severním Řecku (Makedonie)
v 7.45 ráno. Navečer návštěva městečka Litóchoro pod horským masivem Olympu.
31.8. (úterý) Autobusem vyjíždíme do Vergíny – Královské hrobky – hrobka krále Filipa II.
Makedonského (vykopávky v temném muzeu pod betonovou skořápkou, dokonalé zlaté
koruny a další mimořádné předměty). Odpoledne odjezd do kempu ve Stilidě ve středním
Řecku.
2
EXPEDICE ŘECKO
2010
1.9. (středa) Odjíždíme brzo a přejíždíme krajinou pohoří Parnas k Delfám – prohlídka areálu
v Delfách (pupek světa, svatá cesta, pokladnice, Apollónův chrám, divadlo, stadion) a
Delftské muzeum (socha Vozataje delfského, sochařské články z architektury, sfinga z Naxu).
Další cesta vede přes Théby (Thiva) na Peloponés do opevněného palácového komplexu
v Mykénách (1700 – 1100 př.Kr. – Lví brána, kyklopské zdivo hradeb, hroby, královský palác),
v blízkosti hrobky – (Átreova pokladnice - tholos) a muzeum.
Dál pokračujeme k akropoli v Tírins, umístěné v rovině Argolidy. Nocleh v kempu u městečka
Tolo.
2.9. (čtvrtek) Ráno odjíždíme na prohlídku posvátného okrsku v Epidauru (divadlo - zní
Rusalka v podání doc. Jana Hrubého z Brna, Asklepion, malé muzeum). Přejíždíme do
benátského městečka Náfplio s pevností Palamídi, na kterou vede 1000 schodů. Nocleh ve
stejném kempu u Tolo.
3.9. (pátek) Časně odjíždíme autobusem do Pirea, kde stavíme v přístavu a metrem jedeme
do Athén, kde trávíme celý den (Akropole, muzeum Akropole, Řecká agóra, Archeologické
3
EXPEDICE ŘECKO
2010
muzeum, staré město Pláka, Olympijský stadion…) – prohlídky po menších skupinách.
Do Athén se hodí mapa města.
Trajekt na Krétu odjíždí z Pirea ve 21 hodin.
Ostrov Kréta :
4.9. (sobota) Loď přijíždí na Krétu do Iraklionu v 6 ráno, dostáváme kávu a džus z pomerančů.
Pomalu vyjíždíme k areálu mínojského paláce v Malii kousek od Iraklia (zlatá včela z Malii,
kámen Kernos). Kousek od areálu je zátoka s pláží a tavernou, kde trávíme zbylou část dne
koupáním. Na nocleh se přesunujeme do kempu v Gouves.
V kempu se připravuje řecký večer s hudbou a tancem.
5.9. (neděle) Jedeme na prohlídku města Iraklionu a Archeologického muzea (muzeum je
dlouhodobě v rekonstrukci a výstava ukazuje pouze malou část nejznámějších předmětů).
4
EXPEDICE ŘECKO
2010
Náměstí s Morosiniho fontánou. Odjíždíme na prohlídku paláce v Knóssu, centra mínojské
civilizace (3000-1450 př.Kr.). Palác je torzovitě dostavěn do předpokládané původní podoby.
Prohlídku s vlastním výkladem je možno vést, pokud škola předá seznam studentů a
pedagogů s potvrzením o studijní cestě. Po prohlídce paláce přejíždíme autobusem na jih
Kréty, zastavujeme se na prohlídku areálu Gortis s římským odeonem, kostelíkem a
prastarými olivami. Cíl cesty je v kempu v Matale.
6.9. (pondělí) Po klidné noci v kempu odjíždíme navštívit mínojský palác Faistos v Messarské
nížině a blízký letní palác Agia Triada s kostelíkem ze 14.století s freskami. Poslední večer
v Matale na Krétě (Today is life, tomorrow never comes!).
7.9. (úterý) Z Mataly odjíždíme ve 14 hodin do Iraklionu, kde trávíme odpoledne prohlídkou
města a ve 21 hodin odplouváme z Kréty.
8.9. (středa) Ráno odjíždíme z Pirea dále na sever. Po dlouhé cestě navštěvujeme krátce
severořeckou Leptokarii a jedeme na nocleh do už známého kempu Gold Beach. Závěrečný
večer s hostinou a oslavou narozenin.
9.9. (čtvrtek) V klidu se balíme, pořizujeme poslední fotky a ve 14 hodin vyjíždíme domů
noční jízdou autobusem.
10.9. (pátek) Ve 12 hodin zastavujeme „doma“ na parkovišti před rektorátem VŠB v Ostravě.
5
EXPEDICE ŘECKO
2010
PŘÍLOHY :
Vhodné mít s sebou (pro příště) :
kufr, tašku (nikoliv batoh) na věci + menší zavazadlo na palubu lodi
igelit, karimatku, spacák, (stan jen pro ty, co se jim bude chtít stavět)
rozdvojky, prodlužovačky na nabíjení mobilů a baterek,
boty (žabky) do sprchy
baterka
toaletní papír
varná konvice
teplejší oblečení na loď a cestu zpět
vývrtka, nůž
hry do vody a na loď společenské hry, kytaru a další hudební nástroje
nepřehánět to s množstvím práškovitého jídla, nevozit zásoby chleba, zeleninu a ovoce
přípravu na jednotlivá místa cesty – plánky, informace, mapy, plán Athén
PLATNÉ karty ISIC pro studenty a ITIC pro učitele – vstup zdarma pro studenty všude, pro učitele
mimo Delfy
RETSINAGYROSKEBABSOUVLAKITZATZIKIATHÉNYMYKÉNYDELFYKNOSSOSŽENYZPĚVRETSINA
GYROSKEBABSOUVLAKITZATZIKIATHÉNYMYKÉNYDELFYKNOSSOSŽENYZPĚVRETSINAGYROS
Rozpis témat 2010 :
Pevninské Řecko:
VERGINA
Makedonští králové - historie
Helénistické období - památky
DELFY
Apollónův kult
Delftská věštírna
Marmaria
Svatá cesta
Apollónova svatyně
Posvátná architektura - typy řeckých chrámů
Divadlo – řecká divadla
Stadion
Muzeum v Delfách
MYKÉNY
Mykénští Řekové – Argolida
Archeologie – H.Schliemann
Átreův rod
Mykénská citadela
Mykénské hrobky
NAFPLIO
Boje mezi Benátčany a Turky
Hlavní město osvobozeného Řecka
Procházka městem
6
EXPEDICE ŘECKO
2010
EPIDAUROS
Léčebné a náboženské centrum – Asklépion
Řecké chápání zdraví – Hippokratés
Kultovní centrum - Asklépiův chrám, Abaton, Tholos
Divadlo
Stadion a gymnasion
ATHÉNY
Akropolis – posvátná cesta
Propylaje,
chrám Athény Niké,
Parthenón,
Erechteion
Archeologické muzeum
Muzeum Akropole
Dionýsovo divadlo
Okolí Akropole
Co dál vidět v Athénách
Kréta :
MALIA
Mínojská Kréta – palácové kultury
Obětní jáma, kernos, zásobnice pithoi
KNÓSSOS
Mytologie (Európa, Mínós, Mínótauros, Théseus, Ariadné)
Archeologie - Arthur Evans
Procesní cesta
Královská cesta
Nástěnné malby
Královo a královnino megaron
FAISTOS
Palác v krajině
Disk z Festu
AGIA TRIADA
Malý palác
IRAKLION
Hrdina Héraklés
Město v benátských hradbách (Morosiniho fontána)
Nikos Kazantzakis
Archeologické muzeum
(celkem 49 témat)
7
EXPEDICE ŘECKO
2010
PORTRÉT ŘECKA
A. DĚJINY ŘECKÉHO NÁRODA
1. Raná historie – pravěk a starověk
2. Byzantský svět, nadvláda benátská a turecká – středověk
3. Vznik moderního Řecka
4. Řecko v dnešním světě
5. Osobnosti Řecka
6. Olympijské hry
B. ŘECKÁ KULTURA
7. Literatura a spisovatelé
8. Divadlo
9. Filosofie a věda
10. Posvátná čísla a geometrie
11. Řečnictví
12. Malířství a sochařství
13. Architektura
14. Bohové a hrdinové
15. Čtení o Řecku – literatura s řeckou tématikou
16. Hudba v Řecku – historie a současnost
17. Film v Řecku
C. ŘECKÝ ZEMĚPIS
18. Řecká krajina, hory a řeky
19. Řecké moře a ostrovy
20. Rostliny Řecka
21. Živočichové Řecka
D. ŽIVOT V ŘECKU
22. Náboženství
23. Rodinný život
24. Svátky a tradice
25. Řecká kuchyně
26. Řecké sladkosti
27. Řecké nápoje
Ke každému tématu je možné připravit na 1 formát A5 oboustranně stručné shrnutí (text + obrázky)
a nakopírovat stránku pro všechny účastníky expedice.
Literatura :
Odborná :
Mapy, turističtí průvodci Řeckem a Krétou
Richard G.Geldard : Esoterické Řecko (průvodce po posvátných místech)
Skripta Felix Haas Vývoj architektury a umění ve starověku
José Pijoan : Dějiny umění – díl 2. antika
Donald E.Strong : Antické umění
8
EXPEDICE ŘECKO
2010
Krásná – o Řecku ke čtení :
Nikos Kazantzakis : Řek Zorbas (a další)
Robert Fulghum : Třetí přání
Tom Stone : Léto v řecké taverně
Voskovec + Werich : hra Osel a stín
… a další
Kuchařky :
Martha Elefteriadu : Řecká kuchyně Marthy Elefteriadu
Doplňující literatura (web FSV CVUT)
z oblasti nejen architektury, ale i umění a dějin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Levi, P.: Svět starého Řecka, Praha 1995 (orig.1991)
Cornell, I. – Matthews, J.: Svět starého Říma, Praha 1995 (orig. 1990,1991)
Roberts, J.M.: Starověký Řím a antický západ, Praha 1999 (orig. 1998)
Roberts, J.M.: Východní Asie a antické Řecko, Praha 1999 (orig.1998)
Burian, J. – Oliva, P.: Civilizace starověkého středomoří, Praha 1989
Cerchiai, L. – Janneli, L. – Longo, F.: Greek Cities Of Magna Graecia and Sicily, Verona 2004
Nappo, S. Pompeje, Čestlice 1999 (orig. 1998)
Hibbert, Ch.: Řím, Praha 1998
Kol. autorů: Slovník antické kultury, Praha 1974
Svoboda, L. a kol.: Encyklopedie antiky, Praha 1973
Syrový, B. a kol.: Architektura (oborová encyklopedie SNTL), Praha 1972
Strong, D.E.: Antické umění, Praha 1970 (orig. 1965)
Kol. autorů: Umění pravěku a starověku (Encyklopedie umění a lidstvo – Larousse), Praha 1967 (orig.
1957)
Stierlin, H.: The Roman empire I, II, Köln 1996
Stierlin, H.: Städte in der wüste, Fribourg 1987
Hanuš, K., Nesměrák, M.: Vývoj architektury I, (skriptum ČVUT), Praha 1987, 1989
Nesměrák, M.: Zobrazení staveb typu tholos z období antiky jako podklad pro úvahy o jejich původní
formě, in: Dějiny vědy a techniky XXXV/(2003),3, Praha 2003
Coulton, J.J.: Ancient Greek architects at work, New York 1991
Pescarinová, S.: Archeologický průvodce po antickém Římě, Dobřejovice 2000 (orig. 1999)
Boardman, J.: Greek art, London 1996
Müller, W: Architekten in der Welt der Antike, Leipzig 1989
Millon H.A.: Key monuments of the history of architecture, New York ???
Springer, A.: Die Kunst des altertums, Stuttgart 1921, 1923
Akurgal, E.: Ancient civilizations and ruins of Turkey, Istanbul 1969, 1970, 1973, 1983, 1985
Uhde, C.: Die Konstruktionen und die Kunstformen der Architektur, Berlin 1904
Stierlin, H.: Greece, Köln 1997
Binst. O, ed.:The Levant, Cologne 1999
Parnicky – Pudekko, S.: Architektura starožytnej Grecji, Warszawa 1985
Gruben, G. Die Tempel der Griechen, München 1960, 1980
Müller – Wiener, W.: Griechisches Bauwesen in der Antike, München 1988
Bossert, H.TH.- Zschietschmann, W.: Hellas und Rom, Berlin 1936
Mallwitz, A.: Olympia und Seine bauten, München 1972 (Athen 1981)
Wheeler, M.: Roman art and architecture, London 1973
Liberati, A.M – Bourbon, F.: Starověký Řím, Praha 1996 (orig. 1996)
9
EXPEDICE ŘECKO
2010
10
Seznam
studentů
příjmení
poznání a
kultura
dionysská apollonská logos
EXPEDICE ŘECKO
2010
historie
savoir vivre
arch
ars
1 Bálková
veřejné budovy
techné
sofisté
Klio
bude doplněno
2 Bílý
helenistická
estetika
současnost
poezie
3 Boháčová
kanon
sochařství
gymnasion
a palestra
akademie
bude doplněno
4 Čáp
Lysippos
museion
5 Denková
slohy: dorský Hefaisteion
slohy: jonský
2.světová
válka
sjednocení
Antenor
slohy: koryntský
Myron
nové Řecko království
Turecká /
osmanská říše
bude
doplněno
Byzanc
bude doplněno
6 Dobeš
paideia a
školy
Solon a
Lykurgos
7 mudrců
7 Hasmanda
megaron a
bydlení
8 Hasmandová bude doplněno
Praxiteles
9 Holubová
temenos
maliřství
Periklův
okruh
Pitagorejci
chrám
10 Hořínek
Kalamis
mythos
sochařství
jídlo
lahůdky
nápoje
velké schizma bude doplněno
Kresilas
Heraklit
Konstantin
11 Chovancová asklepion
Poliklietos s Argo
římské Řecko Georgios Dalaras
12 Janda
škola
bude doplněno
13 Jirásková
divadlo
14 Katapodis
agora
Národní
archeologické
museum
bude doplněno
bude
doplněno
Zenon a
stoikové
Atomisté a
Demokrit
Vangelis
písmo
15 Katapodis
Knossos
16 Klimek
nekropolie a
hrobky
keramika geometrická a
protogeometrická
17 Kočí
stadion
18 Křivánek
helenismus
zábava
Helenistické
státy
bude doplněno
hudba
Platon
bude
doplněno
Atheny
Periklovy
Filipovy bitvy
keramika archaická
Aristoteles
falanga
mykénské umění
Epikurejci
Makedonie
lyrika
Filipa
peloponeská jázyk
válka
20 Kudelová
Vergina, Ajgaj a
Pella
Vergina makedonské
hroby
Delfy
21 Malárová
Epidauros
Feidias
22 Minařík
Mykény
retorika
23 Mlčochová
Athény
divadlo
24 Muroňová
Akropol
trojchorea
25 Nedvěd
tragedie a
Tespis
Ajschylos
27 Orsáková
atenská řecká
agora
atenská římská
agora
Plaka
28 Peterek
Alexandrie
29 Rýpalová
19 Kubiena
músy
Hades
dionysie
symposion
mysteria orfická
Pavel s
Tarsu
Nikos
Kazantzakis
Mikis
Theodorakis a
jiní
bude doplněno
Diadochové
in vino veritas
liturgie
pravoslaví
Atos a
Meteora
mythologie
kosmogonie
mytologie Olympská 6
(12)
Zeus
zaletnik
Demeter a
Persfone
Persie a
perské války
Termopile
tanec
Salamis
Aristoteles
Onassis
Maraton
Maria Callas
loďstvo
instrumentarium
Eurypides
Dionysos
Kolonie
design
komedie
Diogenes
Velké Řecko
kino a film
30 Řihák
Hippodamos z
Miletu a Pireus
Knossos
epos
Apollon
Hry
bude doplněno
31 Stehlíková
Minojský palác
Homer
krajina - raz
32 Ščígelová
bude doplněno
Sapfo
Amfiktionie
delfská
bude
doplněno
26 Opěla
Sofokles
Sokrates
Hippokratos
věštírny
flora - vegetace
ostrakismus a maliřství
odsouzení
Sparta
literatura
svátky
11
EXPEDICE ŘECKO
33 Třísková
Heraklion
Alkaios
Orfeus
34 Turoň
římské lázně
proza
35 Vlček
římské stavění
Prometheus Olympijské
hry
Deukalion Mykeny
36 Voborová
římské slohy
37 Voltr
Agia Triada
Apelles
bude
doplněno
hudba
Pelops a
Hellen
Perseus
Benátské
pevnosti
39 Zámečníková Nauplio
bude
doplněno
dějepisci
Atreovci
40 Zemánek
Urania a
astronomie
Ptolemaios
Tezeus
38 Vrána
41 Žebráková
Světoví arch.v
Řecku
řečtí architekti
Herkules
polis
Alexander
Veliký
bude
doplněno
kolonizace
Řecka
Kréta
2010
Egejské moře a
ostrovy
turistika
olivovnik a oliva
hry a sport
kuchyně
bude doplněno
čtení o Řecku
minojská
Řekové a
kultura
evropská kultura
Asklepios a trojská válka - češi a Řecko
dcery
Illias
42 Špačková
Kiszka
Tabulka účastníků a zadání (autor Ing.arch. Josef Kiszka)
12
EXPEDICE ŘECKO
2010
Jan Werich – Jiří Voskovec : Hry Osvobozeného divadla (Československý spisovatel Praha 1980)
Hra OSEL A STÍN
Deset obrazů o lidech a pro lidi
1933
13
EXPEDICE ŘECKO
2010
14
EXPEDICE ŘECKO
2010
15
Download

1. ročník expedice řecko peloponés a kréta 2010