Ceník Digitální televize O2TV
Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)
Platnost od 1. 7. 2014
A. Tarif kombinace služeb Internetové připojení a Digitální televize O2TV
Digitální televize O2TV se službou
Spolehlivý Internet
Digitální televize O2TV se službou
Spolehlivý Internet Max
Tarif
Cena (bez DPH) Kč /
zúčt. období
Cena (vč. DPH) Kč /
zúčt. období
Cena (bez DPH) Kč /
zúčt. období
Cena (vč. DPH) Kč /
zúčt. období
O2TV Flexi
536,36 Kč
649 Kč
619,01 Kč
749 Kč
O2TV Plus
742,98 Kč
899 Kč
825,62 Kč
999 Kč
Programová nabídka služby Digitální televize O2TV Flexi
ČT 1
STV 1
Metropol TV
Fanda
CH 1 Russia
ČT art
ČT 2
TV Barrandov
TV Noe
Smíchov
TA 3
ČT 1 HD
Prima
Nova Cinema
TV Joj
TV8
Fashion TV
ČT 2 HD
Nova
ČT 24
TV Joj Plus
Telka
Óčko
ČT Sport HD
O2 Info
CNN
btv
France 24
Óčko Gold
Nova HD
Prima Cool
BBC World News
Prima LOVE
Bloomberg
Šlágr TV
Prima HD
Markíza
ČT Sport
Prime Zoom
TV 5 Monde
ČT :D
Prima Cool HD
Tarif O2TV Flexi zahrnuje základní programovou nabídku uvedenou výše a 2 balíčky z doplňkové
programové nabídky k tarifu O2TV Flexi v ceně 101 Kč dle výběru Účastníka.
Tarif O2TV Plus zahrnuje programy dostupné v O2TV Flexi a dále balíčky Dokumenty, Děti, Hudba, Sport,
Seriály, Filmy a Styl.
Platnost od 1. 7. 2014
B. Ceny doplňkových služeb Digitální televize O2TV
1. O2TV doplňková programová nabídka nabízená k tarifu O2TV Flexi
Doplňkové balíčky k tarifu O2TV Flexi
Cena (bez
DPH) Kč /
zúčt. období
Cena (vč.
DPH) Kč /
zúčt. období
Děti
Baby Tv, Boomerang, Cartoon Network, Duck TV, CS Mini, Disney
Channel, Jim Jam, Minimax, Nickelodeon, Disney Junior, Megamax
83,47 Kč
101 Kč
Seriály
AXN, AXN Black, AXN White, Universal Channel, CBS Drama, CBS
Reality, Film+, MGM Channel
83,47 Kč
101 Kč
Dokumenty
Discovery, National Geographic Wild, National Geographic, Spektrum, The
History Channel, Travel Channel, Viasat Explorer, Viasat History, Animal
Planet, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD
83,47 Kč
101 Kč
Filmy
CS Film, Filmbox, Filmbox Plus, Sundance Channel, Kino CS, Film
Europe, Film Europe HD, Horor Film, ID Xtra, Filmbox HD
83,47 Kč
101 Kč
Hudba
MTV, MTV Dance, MTV Rocks, Retro Music Television, Muzika CS, Óčko
Expres, Mezzo, VH1, VH1 Classic, C Music
83,47 Kč
101 Kč
Styl
Fine Living, Fishing & Hunting, TV Paprika, Spektrum Home, English
Learning Club TV, Da Vinci Learning, E!, TLC, Doku CS
83,47 Kč
101 Kč
Sport
Eurosport 1, Eurosport 2, SlovakSport.TV1, SlovakSport.TV2,
SlovakSport.TV2 HD, Extreme Sports, Nova Sport, Sport 1, Sport 2, Sport
2 HD, Golf Channel, Nova Sport HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
83,47 Kč
101 Kč
HBO
HBO, HBO 2, HBO Comedy
166,94 Kč
202 Kč
Kino
HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, HBO HD
208,26 Kč
252 Kč
Cinemax
Cinemax, Cinemax 2
166,94 Kč
202 Kč
Privat
Hustler TV, Leo TV, Daring! TV
208,26 Kč
252 Kč
HBO OD
Zahrnuje přístup ke službě HBO on Demand. Doplňkový balíček je zřízen
automaticky s doplňkovými balíčky HBO nebo Kino. Doplňkový balíček
není možné zřídit samostatně.
Součástí ceny
balíčku HBO
nebo Kino
Součástí
ceny balíčku
HBO nebo
Kino
Kterýkoliv balíček TV programů z doplňkové programové nabídky digitální televize O2TV Flexi lze
objednat na období minimálně 30 dnů. V případě podání žádosti o zrušení balíčku TV programů
z doplňkové programové nabídky digitální televize O2TV před vypršením této lhůty, bude příslušný
balíček TV programů zrušen až po jejím uplynutí.
Účastník má nárok na slevu ve výši 50,- Kč vč. DPH za 4. a každý další sudý objednaný doplňkový
balíček.
Platnost od 1. 7. 2014
2. O2TV prémiová doplňková programová nabídka nabízená k tarifu O2TV Plus
Doplňkové balíčky k tarifu O2TV Plus
Cena (bez
DPH) Kč /
zúčt. období
Cena (vč.
DPH) Kč /
zúčt. období
HBO
HBO, HBO 2, HBO Comedy
166,94 Kč
202 Kč
Kino
HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, HBO HD
208,26 Kč
252 Kč
Cinemax
Cinemax, Cinemax 2
166,94 Kč
202 Kč
Privat
Hustler TV, Leo TV, Daring! TV
208,26 Kč
252 Kč
HBO OD
Zahrnuje přístup ke službě HBO on Demand. Doplňkový balíček je zřízen
automaticky s doplňkovými balíčky HBO nebo Kino. Doplňkový balíček
není možné zřídit samostatně.
Součástí ceny
balíčku HBO
nebo Kino
Součástí
ceny balíčku
HBO nebo
Kino
Kterýkoliv balíček TV programů z doplňkové programové nabídky digitální televize O2TV Plus lze
objednat na období minimálně 30 dnů. V případě podání žádosti o zrušení balíčku TV programů
z doplňkové programové nabídky digitální televize O2TV před vypršením této lhůty, bude příslušný
balíček TV programů zrušen až po jejím uplynutí.
Účastník má nárok na slevu ve výši 50,- Kč vč. DPH za 4. objednaný doplňkový balíček.
3. Videotéka
l)
Kategorie HD
*1)
Kategorie Film týdne
Kategorie Žhavé novinky
Kategorie Filmové hity
Kategorie Filmy v akci
Kategorie Dětské / Pro Nejmenší, Večerníčky
Kategorie Dětské / Pohádky
Kategorie Erotika / Premium
Kategorie Erotika / Leo
Kategorie Erotika / Katalog
Cena bez DPH
Kč/24 hodin
61,98 Kč
45,45 nebo 37,19 Kč
45,45 Kč
37,19 Kč
24,79 Kč
8,26 Kč
37,19 Kč
99,17 Kč
82,64 Kč
78,51 Kč
Cena s DPH
Kč/24 hodin
75,00 Kč
55,00 nebo 45,00 Kč
55,00 Kč
45,00 Kč
30,00 Kč
10,00 Kč
45,00 Kč
120,00 Kč
100,00 Kč
95,00 Kč
Cena zahrnuje neomezené množství zhlédnutí jednoho titulu vybraného Účastníkem z aktuální nabídky
za období 48 hodin od objednání.
*1) Konkrétní cena je uvedená v popisce vybraného titulu.
Platnost od 1. 7. 2014
4. Další doplňkové služby
TV archiv
Přístup do TV archivu.
Umožňuje přístup k vybraným pořadům programů ČT1,
ČT2, Nova, Prima, a TV Barrandov až 7 dní zpětně.
Multi
Umožňuje užívání Digitální televize O2TV na dvou
televizních přijímačích při užití dvou set–top-boxů.
Cena bez DPH
Cena s DPH
Kč/zúčt. období
Kč/zúčt. Období
Cena je zahrnuta do
ceny tarifu
Cena je zahrnuta do ceny
tarifu
41,32 Kč
50,00 Kč
Ke službě Multi je nutné sjednat pronájem či koupi
druhého set-top-boxu.
Kteroukoliv z dalších doplňkových služeb lze objednat na období minimálně 30 dnů. V případě podání
žádosti o zrušení doplňkové služby před vypršením této lhůty, bude doplňková služba zrušena až po jejím
uplynutí.
C. Ceny jednorázových úkonů
1. Jednorázové ceny za další úkony
Jednorázový úkon
Cena včetně DPH
Písemné upozornění / upomínka na
nezaplacení vyúčtovaných cen za
služby elektronických komunikací,
včetně poštovného
150 Kč
Znovuzapojení služby po odpojení
z důvodu porušení smluvních
podmínek (neplacení)
150 Kč
Servisní zásah technika
(v pracovní době Po-Pá 8:00 –
16:00)
Servisní zásah technika mimo
pracovní dobu
Poplatek za každou započatou hodinu práce. V
případě servisního zásahu, k němuž došlo na
základě požadavku Zákazníka a který se
následně ukázal jako neopodstatněný (porucha
nebyla prokazatelně způsobena Poskytovatelem
služby)
Poplatek za každou započatou hodinu práce.
300 Kč
600 Kč
Platnost od 1. 7. 2014
D. Ceny koncových zařízení
Prodej set-top-boxu
Cena Kč (bez
DPH)
Set-top-box IP4TV (černý)
Prodej umožněn pouze se zřízením služby Digitální televize O2TV.
1 765,29 Kč
Pronájem set-top-boxu
Cena Kč (s DPH)
2136 Kč
Cena Kč (bez
Cena Kč (s
DPH)/zúčt. období DPH)/zúčt. období
Set-top-box IP4TV (černý)
73,56 Kč
89 Kč
Set-top-box iCan – 3800 TW (šedý)
23,97 Kč
29 Kč
E. Vyúčtování
Vyúčtování
Cena včetně DPH
Tištěné vyúčtování
0 Kč
Elektronické vyúčtování
0 Kč
Elektronické vyúčtování je pro účastníky dostupné na internetových stránkách www.internethome.cz,
sekce „Samoobsluha“. V případě, že účastník při sjednání elektronického vyúčtování sdělil IH e-mailovou
adresu, je vyúčtování zasíláno na tuto e-mailovou adresu.
F. Společná ustanovení
1) Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
2) Službu je možné zřídit v okrese Kroměříž.
3) Službu je možné zřídit po ověření technické dostupnosti sítě.
4) Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 dnů, maximálně však 35 kalendářních dnů, které
nemusí být shodné s kalendářním měsícem. V případě zřízení nebo zrušení služby v průběhu měsíce
se cena za dané období stanovuje jako poměrná část z 30 denního období.
Platnost od 1. 7. 2014
5) IH má právo vystavovat Účastníkovi vyúčtování po celou dobu trvání Speciální nabídky. Souhlas IH
se žádostí o ukončení Speciální nabídky je podmíněn zaplacení paušálního odškodnění ve výši
sjednané ceny tarifu za každý zbývající měsíc do konce trvání závazku.
6) Tarify kombinace služeb Internetové připojení a Digitální televize O2TV jsou zajišťovány ve
spolupráci s O2 Czech Republic a.s. IH za Účastníka uhradí O2 Czech Republic a.s. cenu za službu
Digitální televize O2TV dle příslušného tarifu zvoleného Účastníkem. Účastník uhradí IH tuto cenu
v rámci úhrad dle části A a B tohoto Ceníku.
7) Veškeré ceny týkající se služby Internetové připojení neuvedené v tomto Ceníku se řídí Ceníkem
Internetové připojení IH a Ceníkem volitelných koncových zařízení IH.
8) Televizní program Hustler TV a Daring! TV vysílají denně od 22:00 do 05:00, TV Leo od 22:00 do
06:00. Všechny programy v rámci O2TV doplňkové programové nabídky Privat plus obsahují
erotickou a sexuální tematiku. Účastník jejich objednáním souhlasí s tím, že jej sexuálně orientované
materiály neurážejí, nepohoršují ani jinak neohrožují a že objednávku činí zcela dobrovolně a dále, že
je neposkytne ani k nim neumožní přístup (přímo či nepřímo) osobám mladším 18 let ani jiným
osobám, které sexuálně orientované materiály urážejí, pohoršují nebo jinak ohrožují.
9) Cena za zřízení, přemístění v rámci budovy, přeložení a převod služby Digitální televize O2TV je
zahrnutá v měsíční ceně za tarif služby.
10) Službu Digitální televize O2TV lze zřídit pouze v případě dostatečné kapacity přípojného vedení.
11) Všechny finanční jistoty jsou vráceny nejpozději po skončení smluvního vztahu, nejsou-li použity na
úhradu účastníkova dluhu vůči IH.
12) HD označuje formát vysílání televizního signálu ve vysokém rozlišení. Pro komfortní sledování HD
kanálů a přehrávání HD filmů ve Videotéce je doporučený full HD nebo HD ready televizor propojený
se set-top boxem pomocí HDMI kabelu. Návod je k dispozici na www.o2tv.cz. HD kvalita je dostupná
pouze v případě dostatečné kvality přípojného vedení. Dostupnost je možné ověřit na
www.internethome.cz nebo na telefonním čísle 800 330 073.
13) Zneužitím výhody poskytované v rámci marketingové akce se mimo jiné rozumí užívání výhody
primárně za účelem získání jakéhokoliv finančního či jiného prospěchu účastníka, popř. třetí strany,
na úkor IH nebo využívání výhody v rozsahu přesahujícím poskytnutou výhodu. IH má v případě
zneužití právo zpoplatnit účastníka standardní sazbou za jednotku. Zneužití je zakázané.
14) Při ukončení služby před uplynutím Speciální nabídky na základě výpovědi ze strany Účastníka nebo
dohody stran je IH oprávněna vyúčtovat Účastníkovi úhradu za předčasné ukončení služby (paušální
odškodnění) ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu včetně DPH)
zbývajících do konce sjednané doby závazku.
G. Krátkodobé marketingové akce
1. Speciální nabídka – Kombinace Internetového připojení a Digitální televize
O2TV v Kroměříži
Platnost od 1. 7. 2014
1.
Každý nový účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), může v období od 1. 7. 2014 do 30. 9.
2014 v okrese Kroměříž využít Speciální nabídku tarifů kombinace služeb Internetové připojení
a Digitální televize O2TV - O2TV Flexi + Spolehlivý Internet, O2TV Flexi + Spolehlivý Internet
Max, O2TV Plus + Spolehlivý Internet, O2TV Plus + Spolehlivý Internet Max s následujícími
bonusy:
2.
Účastník bude za tarif
A. O2TV Flexi + Spolehlivý Internet platit po dobu 24 měsíců cenu 549 Kč s DPH
(453,72 Kč bez DPH) / zúčtovací období. Po uplynutí zvýhodněného období bude
Účastník za tarif O2TV Flexi + Spolehlivý Internet platit 649 Kč s DPH (536,36 Kč bez
DPH).
B. O2TV Flexi + Spolehlivý Internet Max bude Účastník platit po dobu 24 měsíců cenu 649
Kč s DPH (536,36 Kč bez DPH) / zúčtovací období. Po uplynutí zvýhodněného období
bude Účastník za tarif O2TV Flexi + Spolehlivý Internet Max platit 749 Kč s DPH (619,01
Kč bez DPH).
C. O2TV Plus + Spolehlivý internet bude účastník platit po dobu 24 měsíců cenu 799 Kč s
DPH (660,33 Kč bez DPH) / zúčtovací období. Po uplynutí zvýhodněného období bude
Účastník za tarif O2TV Plus + Spolehlivý internet platit 899 Kč s DPH (742,98 Kč bez
DPH).
D. O2TV Plus + Spolehlivý Internet Max bude účastník platit po dobu 24 měsíců cenu 899
Kč s DPH (742,98 Kč bez DPH) / zúčtovací období. Po uplynutí zvýhodněného období
bude Účastník za tarif O2TV Plus + Spolehlivý Internet Max platit 999 Kč s DPH (825,62
Kč bez DPH).
3.
V rámci tarifu O2TV Flexi si může Účastník po dobu trvání Speciální nabídky vybrat k O2TV Flexi
jeden z následujících balíčků: Dokumenty, Děti, Sport, Hudba, Seriály, Filmy. Součástí O2TV
Flexi je vždy balíček Styl.
4.
Součástí tarifů nejsou žádné doplňkové služby.
5.
Tarify jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné závazkem
nepřetržitě využívat službu a řádně a včas za ni platit po dobu 24 měsíců.
6.
Souhlas IH se žádostí o předčasné ukončení Speciální nabídky tarifů O2TV Flexi + Spolehlivý
Internet, O2TV Flexi + Spolehlivý Internet Max, O2TV Plus + Spolehlivý Internet, O2TV Plus +
Spolehlivý Internet Max je podmíněn zaplacením paušálního odškodnění ve výši jedné pětiny
součtu měsíčních paušálů včetně DPH zbývající do konce sjednané doby závazku.
7.
Cena za pronájem set-top boxu iCan – 3800 TW (šedý) s využitím Speciální nabídky –
Kombinace Internetového připojení a Digitální televize O2TV v Kroměříži je 1 Kč s DPH (… Kč
bez DPH)/zúčtovací období. V případě sjednání doplňkové služby Multi se na druhý set-top box
vztahuje cena uvedená v části D tohoto Ceníku.
8.
Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.
9.
Tato nabídka je určena pouze pro službu internetového připojení a digitální televize O2TV
zřizovanou na území okresu Kroměříž.
10. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby
požadavek na zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u IH ve lhůtě uvedené v bodě a). Pro
uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku IH.
Platnost od 1. 7. 2014
11. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami IH
souvisejícími se službou Internetové připojení.
12. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek, je aby
účastníci akce měli uhrazeny veškeré své závazky vůči IH a společnosti O2 Czech Republic a.s.
13. Účastí na akci vyjadřují účastníci svůj souhlas s podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. IH
si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat či měnit.
Platnost od 1. 7. 2014
Download

Ceník Digitální televize O2TV