49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS
ACADEMIA FILM
OLOMOUC
49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS
4
OBSAH
POCTA TRIBUTE
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ INTERNATIONAL COMPETITION
ČESKÁ SOUTĚŽ CZECH COMPETITION
SOUTĚŽ KRÁTKÝCH FILMŮ SHORT FILM COMPETITION
STUDIO STUDIO
Kosmos Cosmos
Paměť Memory
Insomnie Insomnia
Alan Turing
Podoby lásky The Likes of Love
Domácí mazlíčci Pets
Ženy a věda Women and Science
Trendy (a) žánry Trends (and) Genres
Výročí: Cesta k apokalypse Anniversary: The Road to Apocalypse
Pocta: Lawrence M. Krauss Tribute: Lawrence M. Krauss
Fenomén: Webizody Phenomenon: Webisodes
Zvláštní uvedení Special Screening
INDUSTRY 4SCIENCE INDUSTRY 4SCIENCE
DOPROVODNÝ PROGRAM ACCOMPANYING PROGRAMME
AFO Event
Science Café
Hudební program Music Programme
Doprovodný program Accompanying Programme
Rejstřík Index
40
44
64
80
96
98
110
116
122
128
131
135
136
141
144
145
153
160
174
176
178
184
190
206
KATALOG
CATALOGUE
49. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH FILMŮ
ACADEMIA FILM OLOMOUC
49TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS
ACADEMIA FILM OLOMOUC
EDITORKA
Eva Chlumská
VÝKONNÝ REDAKTOR
Jiří Špička
ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA
Jana Kreiselová
KOREKTURY
Iva Urbanová
AUTOŘI TEXTŮ
Robert Alexander, Adriana Belešová, John Boswell, Martina Bubíková,
Michaela Buchtová, Matěj Dostálek, Jiří Dušek, Klára Feikusová, Ivana
Formanová, Petra Fujdlová, Pavel Gabzdyl, Martin Hart, Zdeněk Holý, Aneta
Horáková, Alexandra Hroncová, Jiří Chýla, Jana Jedličková, Petr Jan Juračka, Pavel Karas, Ondřej Kazík, Gunther Kletetschka, Nela Klajbanová, Adam
Kotaška, Annette Kuhn, Petr Kulhánek, Filip Lucinkiewicz, Klára Měsíčková,
Ester Nagyová, Tereza Osmančíková, Sonya Pemberton, Jan Pešek, Jakub
Ráliš, Hana Rezková, Dáša Sephton, Jiří Slavík, Jakub Staníček, Aleš Stuchlý, Martina Šantavá, Tereza Šemberová, Michal Škamla, Tereza Vandrovcová, Lukáš Vlček
PŘEKLAD DO ANGLICKÉHO JAZYKA
Petra Alexová, Barbora Greplová, Gabriela Kadlecová, Vojtěch Kudela, Kateřina Skýbová, Tomáš Říčar, Vendula Vlčková
Korektura anglických překladů: David Malcolm Richardson
DESIGN
Martin Groch / ReDesign
SAZBA
Jiří Fogl
TISK
Final Exit – tisková produkce
Náklad: 500 ks
1. vydání
VYDAVATEL
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO: 61989592
Univerzita Palackého byla zřízena zákonem o Vysokých školách
č. 111/1998sb.
6
Olomouc 2014
ISBN 978-80-244-4049-1
ŠTÁB AFO 2014
STAFF AFO 2014
PROGRAM
PROGRAMME
PREZIDENT FESTIVALU
FESTIVAL PRESIDENT
Jaroslav Miller, rektor UP
PROGRAMOVÁ RADA
PROGRAMME BOARD
Petr Bilík, Jana Jedličková, Veronika
Klusáková, Jakub Korda, Jakub
Ráliš
ŘEDITEL FESTIVALU
FESTIVAL DIRECTOR
Jakub Korda
HLAVNÍ DRAMATURGYNĚ
PROGRAMME DIRECTOR
Jana Jedličková
PROGRAM
PROGRAMME
Petr Bilík, Martin Fafejta, Petra
Fujdlová, Zdeněk Holý, Jana
Jedličková, Veronika Klusáková,
Jakub Ráliš, Jiří Slavík
ASISTENTKY PROGRAMU
PROGRAMME ASSISTANTS
Lucie Barbapostolosová, Ivana
Formanová, Tereza Ritterová
MÉDIA
A KOMUNIKACE
MEDIA AND
COMMUNICATIONS
PROPAGAČNÍ TÝM
PROMOTION TEAM
Tomáš Arnold, Veronika Černíčková,
Anna Hrubá, Václav Kovář, Martina
Valentová, Vladimír Waas
VEDOUCÍ KOMUNIKACE
HEAD OF COMMUNICATION
Matěj Dostálek
KOORDINÁTOR AV ZÁZNAMŮ
AV RECORDS COORDINATOR
Marek Čermák
FUNDRAISING A PARTNEŘI
FUNDRAISING AND PARTNERS
Radka Hášová
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA
FESTIVAL SPOT
Pointfilm
ASISTENT PR
PR ASSISTANT
Ondřej Čížek
MODERÁTOR SLAVNOSTNÍHO
UDÍLENÍ CEN
AWARD CEREMONY
MODERATOR
Tomáš Hanák
ASISTENTI PRESS CENTRA
PRESS CENTRE ASSISTANTS
Jiří Hůlek, Dominika Konečná
SHIPPING FILMŮ
SHIPPING
Lucie Klevarová
ASISTENTKY MÉDIÍ
MEDIA ASSISTANTS
Martin Bubíková, Klára Měsíčková,
Nikol Šustrová
HUDEBNÍ DRAMATURGIE
MUSIC PROGRAMME
Ester Nagyová
WEBMASTER
WEB PROGRAMMING
Martin Wagner
KOORDINACE ÚVODŮ A BESED
DISCUSSIONS COORDINATORS
Veronika Briatková, Helena Fikerová, Eva Zavřelová
WEB EDITOR
WEBSITE EDITOR
Jiří Slavík
DOPROVODNÝ PROGRAM
ACCOMPANYING PROGRAMME
Tomáš Doseděl, Marcela
Macháčková, Filip Neřold, Nela
Klajbanová, Lucie Ženčíková
FOTOGRAFOVÉ FESTIVALU
FESTIVAL PHOTOGRAPHERS
Tereza Darmovzalová, Michal
Hančovský, Jan Hromádko, Gabriela Knýblová, Michal Ševčík
KOORDINÁTORKA PROPAGACE
PROMOTION COORDINATOR
Zdeňka Parobková
7
GRAFICKÁ KONCEPCE
GRAPHIC DESIGN
Studio ReDesign
AUTOR FESTIVALOVÉ CENY
FESTIVAL AWARD DESIGN
Martin Hlubuček
KATALOG
CATALOGUE
EDITOR KATALOGU
CATALOGUE EDITOR
Eva Chlumská
KOREKCE KATALOGU
CATALOGUE PROOFREADING
Iva Urbanová
Sazba / Typesetting
Jiří Fogl
AUTOŘI TEXTŮ
TEXTS’ AUTHORS
Robert Alexander, Adriana
Belešová, John Boswell, Martina
Bubíková, Michaela Buchtová,
Matěj Dostálek, Jiří Dušek, Klára
Feikusová, Ivana Formanová, Petra
Fujdlová, Pavel Gabzdyl, Martin
Hart, Zdeněk Holý, Aneta Horáková,
Alexandra Hroncová, Jiří Chýla,
Jana Jedličková, Petr Jan Juračka,
Pavel Karas, Ondřej Kazík, Gunther
Kletetschka, Nela Klajbanová,
Adam Kotaška, Annette Kuhn, Petr
Kulhánek, Filip Lucinkiewicz, Klára
Měsíčková, Ester Nagyová, Tereza
Osmančíková, Sonya Pemberton,
Jan Pešek, Jakub Ráliš, Hana
Rezková, Dáša Sephton, Jiří Slavík,
Jakub Staníček, Aleš Stuchlý, Martina Šantavá, Tereza Šemberová,
Michal Škamla, Tereza Vandrovcová, Lukáš Vlček
8
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
TRANSLATIONS
& INTERPRETATIONS
KOORDINÁTOR PŘEKLADŮ
A TLUMOČENÍ
TRANSLATIONS &
INTERPRETATIONS
COORDINATOR
Ondřej Nosek
ASISTENTKA PŘEKLADŮ
A TLUMOČENÍ
TRANSLATIONS & INTERPRETATIONS ASSISTANT
Veronika Vázlerová
PŘEKLAD WEBU A TISKOVÝCH
ZPRÁV
WEB AND PRESS RELEASE
TRANSLATIONS
Vojtěch Kudela, Markéta Šťovíčková
KOREKTURY ANGLICKÝCH
PŘEKLADŮ
ENGLISH TRANSLATIONS
PROOFREADING
David Malcolm Richardson
PŘEKLADY KATALOGOVÝCH
TEXTŮ
CATALOGUE TEXTS’ TRANSLATIONS
Petra Alexová, Barbora Greplová, Gabriela Kadlecová, Vojtěch
Kudela, Kateřina Skýbová, Tomáš
Říčar, Vendula Vlčková
TLUMOČENÍ
INTERPRETATIONS
Jakub Janičkovič, Gabriela
Kadlecová, Michal Kluka, Veronika Kůsová, Eva Mazalová, Adéla
Měkotová, Martina Outratová, Hana
Pavlisová, Michaela Rudolfová,
Tereza Schleiderová, Kateřina
Skýbová, Alžběta Smejkalová,
Barbora Štefanová
PŘEKLADY A TVORBA
ČASOVANÝCH TITULKŮ
SUBTITLES TRANSLATIONS AND
TIMING
Petra Alexová, Dorota Bachratá,
Adéla Dubcová, Aneta Egrtová,
Ondřej Engl, Pavel Fryčka, Jana
Hainová, Lenka Hélová, Daniel
Horák, Aneta Horáková, Simona
Chmurová, Jakub Janičkovič, Nikola
Janotová, Martin Kábrt, Gabriela
Kadlecová, Kamila Kovačíková,
Eva Kubáčová, Veronika Kůsová,
Lukáš Matlak, Eva Mazalová, Aneta
Mitrengová, Michaela Mošťková,
Bui Anh Ngoc, Martina Outratová,
Štěpán Pala, Simona Platošová,
Alexandra Pokorná, Michaela
Radochová, Dominika Ruská,
Tereza Schleiderová, Magdalena
Selingerová, Kateřina Skýbová,
Jakub Sládek, Dana Štěrbová,
Markéta Šťovíčková, Kateřina
Tomíčková, Karel Veselský, Vendula
Vlčková, Hana Vrtíková, Daniela
Vymětalová
OBSAHOVÁ KONTROLA
PŘEKLADŮ TITULKŮ
SUBTITLES TRANSLATION ACCURACY CHECK
Petra Alexová, Dorota Bachratá,
Adéla Dubcová, Aneta Egrtová,
Jakub Janičkovič, Nikola Janotová, Martin Kábrt, Eva Kubáčová,
Vojtěch Kudela, Mirka Mireková,
Simona Platošová, Michaela Rudolfová, Tereza Schleiderová, Dana
Štěrbová, Kateřina Tomíčková,
Veronika Vázlerová, Karel Veselský, Vendula Vlčková, Daniela
Vymětalová
KOREKTURY ČESKÝCH TITULKŮ
CZECH SUBTITLES PROOFREADING
Petra Dvořáková, Alžběta Smejkalová, Kateřina Valášková
KOREKTURY ANGLICKÝCH
TITULKŮ
ENGLISH SUBTITLES PROOFREADING
Lenka Adamíková, Veronika Sonter
KONTROLA ČASOVÁNÍ TITULKŮ
SUBTITLES TIMING CHECK
Ivana Formanová, Lukáš Košík,
Kristýna Růžičková
PRODUKCE
PRODUCTION
TECHNICKÝ
SERVIS
TECHNICAL
SERVICE
VEDOUCÍ PRODUKCE
HEAD OF PRODUCTION
Petr Vlček
INDUSTRY 4SCIENCE
INDUSTRY 4SCIENCE
Lukáš Buchta, Henrietta Ctiborová, Martina Foldynová, Mirka
Janičatová, Robert Jaworek, Lenka
Koňaříková, Zuzana Taxová, Matěj
Žiak
PRODUKCE
PRODUCTION
Martina Juříková
VEDOUCÍ GUEST SERVICE
GUEST SERVICE COORDINATOR
Diana Gallasová
KOORDINÁTOR TECHNIKY
TECHNICAL COORDINATOR
Jan Jendřejek
ASISTENTKA PRODUKCE
PRODUCTION ASSISTANT
Nikola Dašková, Martina
Bartečková
ASISTENTKY GUEST SERVICE
GUEST SERVICE ASSISTANTS
Jana Gajová, Tereza Šemberová
KOORDINÁTOR PROJEKCÍ
SCREENINGS COORDINATOR
Jakub Frajt
KOORDINÁTORKY POROT
JURIES COORDINATORS
Martina Bělánková, Alžběta Smejkalová, Markéta Šťovíčková
TECHNICKÝ ŠTÁB UP
TECHNICAL STAFF UP
Martin Buka, Josef Kuba, Martin
Müller, Marek Otava, Vladimír
Polách
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATION
Lucie Mánková, Eva Richterová,
Olga Palová
VEDOUCÍ ŠTÁBU
STAFF COORDINATOR
Milan Cyroň
KOORDINÁTOR DOPRAVY
TRANSPORT COORDINATOR
Jan Lutera
FESTIVALOVÍ ŘIDIČI
FESTIVAL DRIVERS
Pavel Dobrovolný, Pavel Hampl,
Pavel Hampl ml., Jan Kratochvíl,
Jan Lysák, Jan Prekop, Martin
Zatloukal
VEDOUCÍ INDUSTRY 4SCIENCE
COORDINATOR OF INDUSTRY
4SCIENCE
Matěj Dostálek
KOORDINÁTORKA CAMP 4SCIENCE
CAMP 4SCIENCE COORDINATOR
Hana Rezková
PRODUKCE INDUSTRY 4SCIENCE
INDUSTRY 4SCIENCE PRODUCTION
Ester Nagyová
9
DOPROVOD HOSTŮ
GUEST GUIDES
Kateřina Burová, Tereza Čechová,
Zuzana Česáková, Daniel Hron, Marie Kocourková, Veronika Kůsová,
Martin Marek, Kateřina Poláchová,
Hana Svěráková, Daniel Zezula
GUEST SERVICE CATERING
GUEST SERVICE CATERING
Michaela Olbrichová, Olga Ryparová, Kristýna Šperková
VEDOUCÍ AKREDITACE
ACCREDITATION COORDINATOR
Markéta Vítková
AKREDITACE
ACCREDITATION
Kristýna Bročková, Jana Havlíková,
Zuzana Jandlová, Adéla Stupková,
Veronika Zubková, Zbyněk Žiška
VEDOUCÍ DOC.PORTU
HEAD OF DOC.PORT
Jan Jendřejek
DOC.PORT TEAM
DOC.PORT TEAM
Josef Kraus, Lenka Skřečková,
Veronika Vimmerová
VENUE MANAŽEŘI
VENUE MANAGERS
Markéta Effenbergerová, Ondřej
Kratina, Irena Mařincová, Daniel
Mrocek, Lukáš Plaček, Petr Sliž, Jiří
Šlofar, Jan Tomšů
OBCHOD
STORE
Klára Bednaříková, Kristýna
Michaličková, Veronika Pourová,
Klára Vašáková
CATERING
CATERING
Veronika Čadová, Adéla Hazuchová,
Petra Křížová, Aneta Šebková
LIBERA
SCREENING HALLS SERVICE
Veronika Bezvodová, Martina
Binková, Hana Blažková, Aneta
Damborská, Diana Dobrovodská,
Zdenka Gillarová, Lenka Hľadajová,
Petr Hýža, Veronika Cholastová,
Helena Janíková, Jitka Jurníková,
Barbora Kavková, Iva Kubíčková,
Barbora Malíčková, Lucie
Ondráčková, Petra Pánková, Radka
Saňáková, Hana Savčáková, Lucie
Semianová, Natálie Šotnarová,
Tereza Tvrdá, Tereza Tylová, Michala Vanderková, Eliška Vlčková,
Daniel Vondra
PROJEKCE
SCREENINGS
Lada Drdová, Josef Pekař, Eliška
Sedláčková, Ondřej Tomšů, Radek
Vrzal, Dominik Zaoral, Radek Žák
ÚKLID
CLEANING SERVICE
Lenka Běhalová, Zuzana Mačáková,
Růžena Nezvalová, Eva Srovnalová,
Danuše Škucová
TECHNICKÝ SUPPORT HUDEBNÍHO PROGRAMU
TECHNICAL SUPPORT OF MUSIC
PROGRAM
Matyáš Dlab
OSTRAHA
SECURITY GUARD
Oldřich Buchta, Zuzana Černá,
Jaroslav Mráček, Jiří Smetana
SVĚTELNÝ DESIGN
LIGHTING DESIGN
Matyáš Dlab
REALIZACE STAVBY
CONSTRUCTION
Jan Gajdošík, Šimon Gillar, Tomáš
Gillar, Michal Gondek, Tomáš Kuba,
Ondřej Micza, Jakub Rosůlek, Jan
Řezáč, Tomáš Uher
AFO THANKS TO
British Council: Dasa Sephtonova
Charles University in Prague: Tereza
Czesany Dvorakova
Civic association Otevirame
Czech Association of Science Centres
Czech Society for Film Studies
Czech TV: Jan Pesek
Hotel Arigone: Ondrej Pavelka,
Zdenek Vranek
Hotel Ibis: Michaela Juchelkova
KOMA: Martin Hart
Metropol Cinema: Petr Hanak,
Zuzana Krylova
The Ministry of Education, Youth
and Sports of the Czech Republic:
Karolina Gondkova, Blanka
Svobodova
Municipality of Olomouc: Jan
Andreas, Tamara Hegerova, Radim
Schubert
National Geographic Channel: Lada
Dobrkovska
Neuron Fund for Support of Science:
Jiri Chyla, Lukas Soukup, Monika
Vondrakova
Olomouc Region: Jitka Brabcova
OK4EU: Michaela Vrazelova
The Olomouc Museum of Art: Petr
Bielesz, Alexandr Jenista
10
Palacky University Olomouc,
Philosophical Faculty, Department
of English and American Studies:
Pavel Kral, Ludmila Veselovska, Lada
Rybnickova
Palacky University Olomouc: Pavel
Benda, Jaroslava Davidova, Marie
Dubovanova, Agnes Hausknotzova,
Filip Hoferek, Jana Horakova, Hana
Hurtikova, Zuzana Komarkova, Jana
Koulova, Jana Kreiselova, Medard
Kurimsky, Ludek Kysely, Jiri Lach,
Jitka Lakoma, Jirina Mensikova,
Anna Pajerska, Olga Palova, Jana
Parakova, Marcel Pavlik, Vaclava
Pavlikova, Pavel Pleva, Vladimir
Polach, Monika Prokopova, Marketa
Smolcova, Rostislav Svacha, Jana
Tobolova, Zuzana Truxova, Pavel
Urbasek, Iva Valkova, Andrea
Wagnerova, Frantisek Zednik
Prirodovedci.cz: Alexandra Hroncova
Regional Museum in Olomouc:
Renata Fifkova
Respekt Magazine: Martin Novak
RWE: Linda Eskova
SciTech Visual: Jiri Navratil
Svetozor Cinema: Ivo Jurasek, Diana
Tabakov
U.S. Embassy Prague: Alena
Ziegelbauerova, Helena Vagnerova
AFO DĚKUJE
Asociace českých science center
British Council: Dáša Sephtonová
Česká společnost pro filmová studia
Česká televize: Jan Pešek
Muzeum umění Olomouc: Petr
Bielesz, Alexandr Jeništa
Hotel Arigone: Ondřej Pavelka,
Zdeněk Vránek
Hotel Ibis: Michaela Juchelková
Katedra anglistiky a amerikanistiky
FF UP: Pavel Král, Ludmila
Veselovská, Lada Rybníčková
Kino Metropol: Petr Hanák, Zuzana
Krylová
Kino Světozor: Ivo Jurásek, Diana
Tabakov
KOMA: Martin Hart
Magistrát města Olomouce: Jan
Andreáš, Tamara Hegerová, Radim
Schubert
MŠMT ČR: Karolína Gondková,
Blanka Svobodová
Nadační fond Neuron: Jiří Chýla,
Lukáš Soukup, Monika Vondráková
National Geographic Channel: Lada
Dobrkovská
OK4EU: Michaela Vráželová
Olomoucký kraj: Jitka Brabcová
Přírodovědci.cz: Alexandra Hroncová
Respekt: Martin Novák
11
RWE: Linda Ešková
Sdružení Otevíráme
SciTech Visual: Jiří Navrátil
Univerzita Karlova: Tereza Czesany
Dvořáková
Univerzita Palackého v Olomouci:
Pavel Benda, Jaroslava Davidová,
Marie Dubovanová, Agnes
Hausknotzová, Filip Hoferek, Jana
Hořáková, Hana Hurtíková, Zuzana
Komárková, Jana Koulová, Jana
Kreiselová, Medard Kuřímský, Luděk
Kyselý, Jiří Lach, Jitka Lakomá,
Jiřina Menšíková, Anna Pajerská,
Olga Palová, Jana Paráková, Marcel
Pavlík, Václava Pavlíková, Pavel Pleva,
Vladimír Polách, Monika Prokopová,
Markéta Šmolcová, Rostislav Švácha,
Jana Tobolová, Zuzana Truxová,
Pavel Urbášek, Iva Válková, Andrea
Wagnerová, František Zedník
U.S. Embassy Prague: Alena
Ziegelbauerová, Helena Vágnerová
Vlastivědné muzeum Olomouc:
Renáta Fifková
A WORD FORM THE FESTIVAL
DIRECTOR
Apparently in the past we have not
said the following often enough or
loud enough, but now it is time to
publicly admit it: AFO is an activist
film festival. Many of my colleagues
and I are sure of this, even if the
activist label is not that popular
nowadays. Our programme, which
focuses on scientific discovery and
knowledge of the world and society,
provides viewers with delight and
satisfaction from the discovery of
new information and being able to
see excellent films. We also have the
ambition to appeal to every viewer
to self-reflect and realise what role
they play or can play as individuals
in today’s world, and that the actions and attitudes of each one of
us can have a greater effect than we
might think.
Science conveys an important ethical message. It is currently the most
reliable source of evidence and forecasts, and therefore it can require
us to project such knowledge and
discovery into our daily actions. We
12
should heed such calls. Therefore
as organizers, we want to ensure
that AFO not only lasts a week, but
that it endures in the minds of our
audience all year round. Or perhaps
even for a lifetime! Carl Sagan, who
celebrates his 80th birthday in memoriam, introduces a distinctive
ethical message to this year’s programme.
He is an example of a science activist who still inspires entire generations today, especially in his humility and acceptance of responsibility
for our “Pale Blue Dot” called Earth,
which is the only home that we
humans have. Through this year’s
program and our attending guests
we aim to send out a wide range
of such ethical impulses in order to
change you. This is, after all, because AFO is an activist festival.
JAKUB KORDA,
DIRECTOR OF AFO49
SLOVO ŘEDITELE
tý etický vzkaz – je momentálně
nejspolehlivějším zdrojem důkazů
i předpovědí, a proto po nás může
chtít, abychom takové poznání promítali do svých každodenních činů.
A my bychom takové volání měli
vyslyšet. Coby organizátoři proto
chceme usilovat o to, aby AFO netrvalo pouhý týden, ale aby ve vědomí
Zřejmě jsme to v minulosti neříkali našich diváků probíhalo celoročně.
často a nahlas, ale je načase veřej- Či snad dokonce celoživotně! Výrazný etický vzkaz letos do programu
ně přiznat toto: AFO je aktivistický
vnáší osobnost Carla Sagana, který
festival. K tomu se já a řada mých
by v tomto roce oslavil 80. narozekolegů hlásíme, jakkoli může být
niny. On je příkladem aktivizujícího
v dnešní době takové označkování
vědce, který dodnes inspiruje celé
ne zcela populární. Náš program
zaměřený na vědecké poznání světa generace. Mimo jiné třeba k pokoře
a přijetí zodpovědnosti za „bleděa společnosti totiž nabízí divákům
modrou tečku“ zvanou Země, jež
nejen radost a uspokojení ze zisku
je jediným domovem, který jako
nových informací a možnosti vidět
lidstvo máme k dispozici. Takových
skvěle natočené filmy. Máme také
ambici apelovat na každého diváka etických impulzů se pokusíme prostřednictvím letošního programu
či divačku, aby si uvědomili, jakou
roli v dnešním světě hrají či mohou a přítomných hostů poslat celou
řadu. S cílem změnit vás. AFO je
hrát oni sami jako jednotlivci, že
totiž aktivistický festival.
jednání a postoje každého z nás
JAKUB KORDA,
mohou ovlivnit více, než si možná
ŘEDITEL AFO49
myslíme. Věda nám vysílá důleži13
RECTOR’S FOREWORD
The Academia Film Olomouc (AFO)
of today is a prestigious brand
that has for decades successfully
promoted Palacky University and
science in all its forms.
Suffice it to say that AFO, as a
festival which popularises research
and scientific discoveries, truly
enjoys international recognition.
This can be seen in the willingness
of many famous and respected
personalities from all over the world
to come to Olomouc and actively
participate in the festival program,
and accept the limited financial
possibilities of the organisers.
In other words, AFO provides a
14
guarantee of high quality with a fair
dose of simplicity. I dare say that
those popularisers of science who
have not been to Olomouc have
not lived. During my private and
work-related travels around the
world I find that Academia Film
Olomouc is becoming increasingly
well-known as a Central Moravian
attribute; similar to that of handmade paper from Velke Losiny,
Olomoucke syrecky (famous
ripened soft cheese made in
Lostice), and bells from the Dytrych
family workshop. Therefore the
value of the “registered trademark”
rapidly increases.
The main theme of this year’s
festival is space, Earth, and man,
with the latter as a trivial, yet
dynamically active constituent
of the universe. Alongside this
profiled focus, AFO additionally
offers surprising topics, which can
also be viewed from a scientific
perspective. This includes the
program section The Likes of Love
and Pets. This year’s festival has
also seen Academia Film Olomouc
significantly expand its professional
Industry 4Science section, and it is
obvious that it is becoming one of
the main initiators linking research
and industry. Undoubtedly, it is
one of the reasons why Olomouc
will experience a record number
of Czech and foreign guests at
this year’s festival. Among our
guests is the well-known Australian
science blogger, Derek Muller;
Google software engineer, Jim Van
Verth; and world-famous physicist,
Lawrence M. Krauss, who will
receive an award for his personal
contribution to the popularisation of
science at the close of the festival.
Most guests each year agree that
the festival immensely benefits
from the close links that exist
between the university, the city
and the public. In the words
of Professor of History at the
15
California Institute of Technology,
Robert A. Rosenstone: “I know of
no other festival where the community seems to be so engaged.”
This is perhaps one of the greatest
achievements of Academia Film
Olomouc. The festival is a joint
effort between enthusiastic and
professional organisers, a loyal
and qualified audience, amazing
guests, and of course Palacky
University in Olomouc. I am sure
that 2014 will again push the
quality and the reputation of AFO
to an even higher level, and I am
already looking forward to what is
to come in 2015.
JAROSLAV MILLER,
RECTOR OF PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC
SLOVO REKTORA
Academia Film Olomouc je dnes
prestižní značkou, která již po celá
desetiletí úspěšně prodává Univerzitu Palackého, historické hlavní
město Moravy a především vědu ve
všech jejích podobách. Jako festival popularizující výzkum a vědecké
objevy se AFO v současnosti těší
bez nadsázky globální proslulosti,
o čemž svědčí ochota mnoha slavných osobností z celého světa přijet
do Olomouce, aktivně se účastnit
festivalového programu a akceptovat omezené finanční možnosti organizátorů. Jinak řečeno, AFO skýtá záruku vysoké kvality a s jistou
dávkou zjednodušení se snad mohu
odvážit tvrdit, že kdo z popularizátorů vědy ještě nebyl v Olomouci, jako
by nežil. Na svých pracovních i soukromých cestách po světě ostatně
zjišťuji, že Academia Film Olomouc
se stává stejně známým atributem
Střední Moravy jako velkolosinský
ruční papír, olomoucké (loštické)
syrečky nebo zvony z dílny rodiny
Dytrychů, a tudíž cena „firemní
16
ochranné známky“ strmě roste.
Hlavním tématem letošního ročníku
je vesmír, planeta Země a člověk,
jakožto nicotná, avšak dynamicky
konající součást univerza. Vedle
tohoto profilového zaměření však
AFO nabízí rovněž zdánlivě překvapivá témata, která ovšem lze nahlížet i z vědecké perspektivy. K nim
se řadí například Podoby lásky či
Domácí mazlíčci. Pro rok 2014
Academia Film Olomouc významně rozšířil odbornou sekci Industry
4Science a je zjevné, že se stává
jedním z hlavních iniciátorů propojování výzkumu a průmyslu. I to
patří nepochybně k důvodům, proč
letos do Olomouce zavítá rekordně
vysoký počet českých i zahraničních hostů. Mezi nimi bude i známý
australský blogger o vědě Derek
Muller, softwarový inženýr Googlu
Jim Van Verth nebo světoznámý
fyzik Lawrence M. Krauss, jenž na
konci festivalu převezme Cenu za
osobní přínos popularizaci vědy.
Většina hostů se každý rok shoduje,
že festival nesmírně těží z úzkého
propojení s univerzitou, městem
a veřejností. Vyjádřeno slovy profesora historie na California Institute
of Technology Roberta A. Rosenstona: „Neznám žádný jiný festival,
u kterého by se veřejnost tak angažovala.“ A to je možná jeden z největších úspěchů Academia Film
Olomouc. Festival je společným
dílem nadšených a profesionálně
zdatných organizátorů, věrných
a kvalifikovaných diváků, skvělých
hostů a samozřejmě Univerzity
Palackého v Olomouci. Jsem si jist,
že ročník 2014 opět posune pomyslnou laťku kvality a proslulosti AFO
o něco výše, a již dnes se těším na
to, co přijde v roce 2015.
JAROSLAV MILLER,
REKTOR UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
17
DEAN’S FOREWORD
The symbolic annual rings of the
Academia Film Olomouc reveal
its experience. However, a decades-long tradition does not restrict
the inventiveness of this week-long
event. AFO is not only a festival
of science films, it is also a place
of intensive meetings. Students,
teachers and fans from all over
the country meet the real-life stars
of documentary and fiction film.
Significant personalities from the
world of cinema lose the imaginary
dimension of a subtitle icon at the
end of a film, and become real debaters. AFO violates the traditional
sterility of a science documentary;
it transfoms individual films into
a base for rich discussions and
breaks the closed barriers of branch
18
specialisations. For a few days in
April, AFO supports the creativity of
teachers and inevitably attracts students for research careers, whilst
at the same time making Olomouc
a pleasant centre of science popularisation.
With the wish of nice experience at
AFO 2014,
JIŘÍ LACH,
DEAN OF THE PHILOSOPHICAL FACULTY OF THE PALACKY UNIVERSITY
IN OLOMOUC
SLOVO DĚKANA
Symbolické letokruhy Academia
Filmu Olomouc prozrazují zkušenost festivalu. Tradice již takřka
kmetského věku však nesvazuje
invenci tohoto několikadenního
podniku. AFO není pouze festivalem vědeckých filmů, ale místem
intenzivního setkávání. Studenti,
pedagogové a fanoušci z celé republiky se potkávají se skutečnými
hvězdami dokumentárního filmu.
19
Přelomová jména světové filmografie pozbývají imaginárního rozměru titulkové ikony v závěru snímku
a stávají se reálnými diskutéry. AFO
porušuje tradiční sterilitu vědeckého dokumentu, jednotlivé snímky
mění v základnu bohatých diskuzí
a boří uzavřené bariéry oborových
specializací. Několik dubnových dní
s AFO podporuje kreativitu učitelů,
neodvratně získává studenty pro
badatelskou dráhu a Olomouc se
díky němu stává příjemným centrem popularizace vědy.
Pěkné zážitky s AFO 2014 přeje
JIŘÍ LACH,
DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
THE FOREWORD OF THE
PRESIDENT OF THE OLOMOUC
REGION
Dear enthusiasts of outstanding
documentary films, it is my pleasure to welcome you to the Olomouc
region and its capital city, Olomouc.
I am delighted that you have decided to visit the 49th year of Academia Film Olomouc (AFO) – the most
significant presentation of popular
science and educational films in the
Czech Republic.
Olomouc has traditionally been
associated with science; after all,
the city’s Palacky University has
roots going back to the second half
of the 16th century. The university’s
departments are world-class and
are supported by top scientists of
international repute. I have personally visited several faculties and
am proud that they are located in
our city.
Being a leading expert in one’s field
is often not enough. Among other
things, it is necessary that scien-
20
tists have the ability to present their
findings to the general public. Thus
the public can more readily accept
the extensive costs that go into research, and more importantly, scientists can enthuse and motivate
the younger generation into taking
up scientific disciplines in the future.
A person who masters simple explanations of complex problems is
a winner. For example, the authority
of Albert Einstein, Stephen Hawking and Czech, Jiri Grygar, arises
not only from their professional expertise, but also their ability to popularise their relevant scientific field.
I wish you a wonderful viewing experience of inspirational films at
Academia Film Olomouc, and I sincerely hope that you will visit
Olomouc again.
ING. JIRI ROZBORIL
PRESIDENT OF THE REGIONAL COUNCIL OF THE OLOMOUC REGION
SLOVO HEJTMANA
a jsem hrdý, že stojí právě v našem
městě.
Být špičkovým odborníkem ve svém
oboru pochopitelně nestačí. Kromě
jiného je nutné, aby vědci uměli své
poznatky prezentovat laikům. Veřejnost pak snáze akceptuje nemalé
náklady na výzkum, především však
vědci mohou nadchnout pro svůj
Vážení milovníci dobrých dokumen- obor mladé lidi a přimět je, aby se
tárních filmů, je mi potěšením přiví- mu v budoucnu také věnovali.
Kdo zvládne jednoduše vysvěttat Vás v Olomouckém kraji a jeho
lit složité problémy, má vyhráno.
metropoli Olomouci. Jsem rád, že
jste se rozhodli navštívit 49. ročník Vždyť například autorita Alberta
Academia Filmu Olomouc, který je Einsteina, Stephena Hawkinga či
nejvýznamnější přehlídkou populár- Čecha Jiřího Grygara nevychází jen
z jejich odborné erudice, ale též ze
ně-vědeckých a vzdělávacích filmů
schopnosti popularizovat příslušné
v České republice.
vědní obory.
Olomouc je tradičně spojena s věPřeji Vám krásné zážitky při sledodou, vždyť zdejší Univerzita Pavání inspirativních snímků a věřím,
lackého má své kořeny ve druhé
polovině 16. století. Olomoucká uni- že se v budoucnu do Olomouce
zase vrátíte.
verzitní pracoviště jsou na světové
JIŘÍ ROZBOŘIL,
úrovni a pracují v nich špičkoví věd- ING.
HEJTMAN OLOMOUCKÉHO KRAJE
ci s mezinárodním renomé. Osobně jsem navštívil některá zařízení
21
MAYOR’S FOREWORD
Dear Ladies and Gentlemen,
We are witnessing another year of
the Academia Film Olomouc festival. After continuous years of success, this film festival has gained a
firm place in the calendar of events
traditionally held in Olomouc, and
rightly so. Academia Film Olomouc
has become a real showpiece of not
only the organisers, but also of our
city.
The reality that the significance
of this festival is growing, not only
within the borders of the region but
especially internationally, is evidenced by our distinguished guests,
who contribute to the festival’s prestige. Our historical town will again
become home for a few days to
world-renowned personalities from
thought-provoking scientific disciplines, such as physics and astronomy.
Olomouc is a university city. I especially appreciate the fact that the
festival will revive the premises and
bring interesting personalities, film
22
projects and special events to other
places within the city, including the
very heart of Olomouc, the Upper
Square.
I wish the festival organisers many
outstanding ideas and you, dear
fans of film and science, a wealth of
new and extraordinary information
that attractively contributes to the
popularisation of science as well as
the prominence of Olomouc.
JUDR . MARTIN MAJOR, MBA,
MAYOR OF THE CITY OF OLOMOUC
SLOVO PRIMÁTORA
uznávané osobnosti, tentokrát z tak
zajímavých vědních oborů, jakými
jsou fyzika či astronomie.
Olomouc je univerzitním městem,
zejména proto si cením toho, že
festival oživí nejen své vlastní prostory, ale přivede zajímavé osobnosti, filmové projekty i doprovodné
akce také na další místa ve městě,
včetně samotného srdce OlomouVážené dámy, vážení pánové,
ce, Horního náměstí.
stáváme se svědky, ale na prvním
Organizátorům festivalu přeji mnomístě diváky dalšího ročníku festiho vynikajících nápadů a Vám, milí
valu Academia Film Olomouc. Po
letech trvání si tato filmová přehlíd- příznivci filmu a vědy, spoustu noka vydobyla své nezastupitelné mís- vých a výjimečných informací, které
atraktivním způsobem přispívají
to v kalendáři akcí, které se v Olomouci již tradičně konají. Academia k popularizaci vědy i proslulosti
města Olomouce.
Film se tak stal skutečnou chloubou nejen jeho pořadatelů, ale také JUDR. MARTIN MAJOR, MBA,
PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
našeho města.
O tom, že význam přehlídky nabývá na síle, a to nejen za hranicemi
regionu, ale zejména v mezinárodním měřítku, svědčí prestižní jména
účastníků, jež dodávají festivalu
na věhlasu. Do našeho historického města letos znovu míří světově
23
GENERAL PARTNER’S
FOREWORD
Dear Ladies and Gentlemen,
RWE is the general partner of the
festival of popular science films,
Academia Film Olomouc, for the
fourth year. The popularisation of
science is an extremely beneficial
activity thanks to which newfound
knowledge and discoveries can be
presented to a wider audience. The
tradition, which has evolved over 49
years at the Palacky University in
Olomouc, has inspired many young
people to pursue careers in science.
These pursuits can open the path
to RWE. The partnership with Academia Film Olomouc sees the
intertwining of RWE’s sponsorship
activities with our own contribution
to the field of science and energy.
Therefore we actively participate
in the festival’s program. As in previous years, the RWE award will
be presented for the best Czech
popular science documentary film
and the traditional RWE open-air
24
cinema in the Upper Square will be
prepared for visitors.
Please allow me to wish you many
inspiring experiences. The promise
in this regard is the record number
of films submitted as well as the diverse accompanying events. Thank
you to the organisers, competing
filmmakers and festival guests for
their support for the popularisation
of science.
ING. TOMAS VARCOP,
RWE ENERGIE CEO
SLOVO GENERÁLNÍHO PARTNERA
Vážené dámy, vážení pánové,
RWE je již počtvrté generálním
partnerem festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film
Olomouc. Popularizace vědy představuje mimořádně prospěšnou
aktivitu, díky níž se nové poznatky
předávají širšímu publiku. Tradice, která se již 49 let rozvíjí na
olomoucké univerzitě, inspirovala
mnoho mladých lidí, aby se vydali
na vědeckou dráhu.
Jejich následovníkům se může
otevřít i cesta k nám do RWE.
V případě partnerství s festivalem
Academia Film Olomouc se totiž
prolínají sponzorské aktivity RWE
25
s naším vlastním příspěvkem do
oblasti vědy a energetiky. Proto se
aktivně podílíme i na programu
festivalu. Stejně jako v minulých letech udělíme Cenu RWE za nejlepší
český populárně-vědecký film a pro
návštěvníky festivalu připravíme již
tradiční open-air RWE kino na Horním náměstí.
Dovolte mi, abych Vám popřál mnoho inspirativních zážitků. Příslibem
v tomto směru je rekordní počet přihlášených snímků i bohatý doprovodný program. Děkuji organizátorům, autorům soutěžních snímků
i hostům festivalu za jejich podporu
popularizaci vědy.
ING. TOMÁŠ VARCOP,
CEO RWE ENERGIE
THE UNIVERSE ON STAGE
From the first moment humans
became conscious of themselves,
they were and still are spectators
at the same performance. After
sunset, the sky loses it azure colour,
it darkens, and as light fades new
actors gradually emerge onto the
great stage. At first the moon turns
yellow, then we see the evening
star, followed by a few shining stars,
entire constellations, and finally
billions of stars and thousands of
galaxies make their appearance.
Try to experience such an evening.
You will be in awe and captivated by
a performance that is over a million
years old, but which never loses its
attraction. The black-blue depths of
the universe radiate in full beauty
and can charm even the greatest
of technocrats. Let’s come together
this year and get acquainted with
26
the universe! The next time a dazzling summer’s night in the countryside takes our breath away, we will
already know that beauty has its
unequivocal order and system, and
is teeming with life!
MONIKA VONDRAKOVA,
DIRECTOR OF NEURON FUND FOR THE SUPPORT OF SCIENCE
VESMÍR NA SCÉNĚ
let staré představení, které se nikdy neomrzí. Černomodrá hloubka
vesmíru zazní v plné kráse a osloví
i největšího technokrata. Pojďte se
letos spolu s námi seznámit s vesmírem! Až se nám příště v letní noci
za městem bude tajit dech, budeme už vědět, že nádhera má svůj
jasný řád a systém a kypí životem!
Od prvních okamžiků, kdy si lidé
uvědomili sami sebe, byli a stále
jsou diváky stejného představení:
Po západu slunce nebe ztrácí svou
blankytnou barvu, tmavne a s každým poklesem jasu se začínají objevovat noví a noví herci na veliké
scéně. Nejprve zežloutne měsíc,
pak vidíme večernici, zablikají hvězdy, celá souhvězdí a nakonec vyniknou miliardy hvězd a tisíce galaxií.
Zkuste prožít takový večer; v němém úžasu budete sledovat milióny
27
MONIKA VONDRÁKOVÁ,
VÝKONNÁ ŘEDITELKA NADAČNÍHO FONDU NEURON NA PODPORU VĚDY
INTERNATIONAL COMPETITION JURY
Alison Leigh
Pamela Gay
ALISON LEIGH
I am Editorial Director of WCSFP, which is part festival, part think tank,
part market and meets, this year we meet in Beijing from 18th – 21st November. WCSFP is an eclectic and highly influential group of producers
and broadcasters in TV and across all visual media engaged in making
top class science, history and other related factual genres. Our event
provides insight into international trends and excellence. Previously
I spent eight years as Series Producer and Executive Producer ABC TV
Science.
TOMAS KARLIK
Tomas Karlik, the editor-in-chief of www.prima-zoom.cz – the online
portal for the Prima ZOOM documentary channel – will be among the
participants at AFO. For several years he has aimed for the topic of
science to appear in a quality form within the most commercial environment, one which normally does not promote science. With Zdenek
Samal he founded the online magazine History and military, on tn.cz.
Later he co-founded the modern web form of the Czech version of National Geographic magazine, for which he served as editor-in-chief.
His passions include travelling, history and the study of foreign languages. He likes to dream through reading science fiction literature, and
preferably with a glass of white wine in hand. In those moments he is
enriched with the most creative ideas on how to convey respectable scientific knowledge in an entertaining and comprehensible way to readers
as well as viewers.
Recently, he participated in the creation of the Neuron Award, given by
Prima ZOOM for the best science video: “Scientific research alone is
not enough today – it is also important to know how to promote science.
Therefore, this Award will be presented for the best short video promoting a scientific discipline.”
PAMELA GAY
Pamela Gay is an astronomer, writer, and podcaster focused on using
new media to engage people in science and technology. Through
CosmoQuest.org, she engages people who are learning and participating in science. She is best known as cohost of Astronomy Cast, a weekly podcast that takes a fact-based journey through our Cosmos.
JENNIFER GARDY
Jennifer Gardy is a scientist and science communicator from Vancouver, Canada. She’s an Assistant Professor at the University of British
Columbia, working in the area of genetics and medicine, and also works
in both TV and print. She’s hosted multiple episodes of CBC’s award-winning science documentary series “The Nature of Things”, is a regular
guest host for Discovery Channel Canada’s nightly science newsmagazine “Daily Planet”, and in 2014 she released her first book for children.
28
POROTA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Jennifer Gardy
Tomáš Karlík
ALISON LEIGH
Alison Leigh pracuje jako redakční ředitelka Světového kongresu
producentů vědeckých a faktuálních pořadů (WCSFP). Akce je zčásti
známá jako festival, částečně působí i jako think tank a v neposlední
řadě funguje jako trh a forma shromáždění. Tento rok se bude konat od
18. do 21. listopadu v Pekingu. WCSFP tvoří vysoce rozmanitý a zároveň
velice vlivný kolektiv producentů a reportérů, kteří působí zejména v televizi, ale i napříč jinými vizuálními médii. Společně se podílejí na tvorbě
prvotřídních vědeckých, historických a jiných programů faktuálního
žánru.Kongres nastiňuje, kudy se ubírají zahraniční trendy, a zároveň
přináší přehled toho nejlepšího. Dříve Leigh pracovala osm let jako producentka minisérií a výkonná producentka v televizi ABC TV Science.
JENNIFER GARDY
Jennifer Gardy působí v kanadském Vancouveru jako vědkyně a popularizátorka vědy. Pracuje jako asistující profesorka na Univerzitě Britské
Kolumbie, kde se věnuje oblasti genetiky a medicíny, ale zároveň
účinkuje i v televizi a tisku. Gardy je pořadatelka hned několika epizod
cenami ověnčeného dokumentárního pořadu The Nature of Things
z produkce kanálu CBC. Pravidelně hostuje ve vědeckém večerníku
Daily Planet, vydávaném kanálem Discovery Channel Canada a v roce
2014 dokonce vydala svoji první knihu pro děti.
PAMELA GAY
Pamela Gay se věnuje astronomii, psaní a také podcastu, kde používá
nová média, a umožňuje tak lidem se zapojit do oblasti vědy a technologie. Prostřednictvím organizace CosmoQuest.org využívá služeb
lidí, kteří vědu studují nebo v ní působí. Gay se proslavila zejména jako
spolupořadatelka týdenního podcastu Stoupenci astronomie (anglicky
Astronomy Cast), který na základě prokázaných faktů podniká cestu
vesmírem.
29
TOMÁŠ KARLÍK
Mezi účastníky festivalu AFO bude patřit i Tomáš Karlík, šéfeditor
www.prima-zoom.cz – webového portálu dokumentárního kanálu Prima
ZOOM. Už několik let se snaží, aby se téma vědy objevovalo v kvalitní podobě i v tom nejkomerčnějším prostředí, které vědě jinak moc
nepřeje. Společně se Zdeňkem Šámalem stál u zrodu internetového
magazínu Historie a military na stránkách tn.cz. Později spoluzakládal
moderní webovou podobu české verze magazínu National Geographic,
jíž se pak stal šéfredaktorem.
K jeho vášním patří cestování, historie a studium cizích jazyků. Rád se
zasní u sci-fi literatury, nejlépe se sklenkou dobrého bílého vína v ruce.
V těch chvílích ho totiž napadají ty nejkreativnější způsoby, jak seriózní
vědecké znalosti zábavně a srozumitelně zprostředkovat čtenářům
i divákům.
V poslední době se podílel na vzniku Ceny Prima ZOOM Neuron o nejlepší vědecké video: „Jen samotný vědecký výzkum dnes už nestačí – je
také důležité umět vědu propagovat. Tato cena se tedy bude udělovat
za nejlepší krátké video, které bude propagovat nějaký vědecký obor.“
CZECH COMPETITION JURY
Jiri Dusek
Alexandra Hroncova
JIRI DUSEK
We are a centre for the popularization of various sciences, especially in
the field of inanimate nature. Primarily we deal with astronomy, but we
do not avoid geology, chemistry, physics, mathematics, geography and
many other fields. All in a form which is understandable, entertaining
and interactive. We are not a scientific workplace, but you can encounter
science at every step. We are also engaged in the promotion of Brno
universities and big scientific projects carried out in the area of Brno.
KAMIL FILA
Kamil Fila is a Czech film reviewer and critic. He had studied Theory and
History of Film and Audio-visual Culture at Faculty of Arts in Brno. He
has started his career at the turn of the 20th century in online magazines
Inzine.cz, Filmpub.cz, Filmweb.cz, Moviezone.cz and printed magazines Zivel, Tamto and Metropolis. He had been an outside worked for
a monthly magazine Cinema from 2003 till 2008. He had been a redactor for a bimonthly magazine Cinepur from 2005 till 2010. Between
2008 and 2012 he had worked as a regular reviewer at Aktualne.cz
and later on he gained a position of a redactor of a cultural section of
the Respect magazine. In 2006 he wrote a 100 pages long addition to
Robert Fischer’s book David Lynch: Die dunkle Seite der Seele, where
he describes the creative career of this famous filmmaker from 1995 till
2006. In 2013 he won an award for young journalists Novinarska krepelka. He is known for his interest in strength training and electronic music.
He writes to various newsgroups and databases under the nickname
Tetsuo, which comes from his favourite Japanese cyberpunk film.
ALEXANDRA HRONCOVA
Alexandra Hroncova is the Head of External and Marketing Communication & PR at the Faculty of Science, Charles University, Prague. As
well as managing media and communication activities, she looks after
the successful Prirodovedci.cz project. She has considerable marketing
experience in higher education and in the private sector. Her tertiary
education marketing teams have won a number of awards from bodies
such as the Art Directors Club and The Academy of Sciences in the
Czech Republic.
30
POROTA ČESKÉ SOUTĚŽE
Kamil Fila
JIŘÍ DUŠEK
Jiří Dušek působí ve Hvězdárně a planetáriu Brno, které se zabývá
popularizací různých vědních oborů, zejména pak těch zkoumajících
neživou přírodu. Přednostně se toto centrum věnuje astronomii, ale
nevyhýbá se ani geologii, chemii, fyzice, matematice, geografii a dalším
vědním disciplínám. Důraz se klade zejména na srozumitelnost, zábavu
a interakci. Centrum není vyloženě vědeckým pracovištěm, přesto se
zde ale návštěvníci setkají s vědou na každém kroku. V neposlední řadě
centrum pomáhá zviditelnit brněnské univerzity a upoutat více pozornosti k rozsáhlým vědeckým projektům, které jsou realizovány v blízkém
okolí Brna.
ALEXANDRA HRONCOVÁ
Alexandra Hroncová pracuje na Přírodovědecké fakultě UK jako vedoucí
oddělení vnějších vztahů. Kromě zabezpečování veškerých aktivit
spojených s médii a komunikací se navíc věnuje úspěšnému projektu
Přírodovědci.cz. Má působivé zkušenosti jak v marketingu vysokých
škol, tak i v soukromém sektoru.Týmy z oblasti marketingu vysokých
škol, které vedla, už získaly celou řadu ocenění od takových sdružení,
jako jsou Klub režisérů uměleckých filmů (ADC) nebo Akademie věd
České republiky.
31
KAMIL FILA
Kamil Fila je český filmový recenzent a kritik. Vystudoval Teorii a dějiny
filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU v Brně. Začínal
na přelomu devadesátých a nultých let v internetových časopisech
Inzine.cz, Filmpub.cz, Filmweb.cz, Moviezone.cz a papírových časopisech Živel, Tamto a Metropolis. Od roku 2003 do roku 2008 byl
externistou v měsíčníku Cinema. Mezi lety 2005 a 2010 byl redaktorem dvouměsíčníku Cinepur. V letech 2008 až 2012 působil jako stálý
recenzent na serveru Aktualne.cz, poté získal místo redaktora kulturní
rubriky v časopise Respekt. V roce 2006 napsal stostránkový doplněk
ke knize Roberta Fischera David Lynch: Temné stránky duše (nakl.
JOTA), kde popsal tvůrčí dráhu slavného režiséra od roku 1995 do roku
2006. V roce 2013 získal cenu Novinářská křepelka. Je znám svou
zálibou v silovém tréninku a elektronické hudbě. Na různých diskuzních
serverech a databázích vystupuje pod přezdívkou Tetsuo, jež pochází
z jeho oblíbeného japonského kyberpunkového filmu.
SHORT FILM JURY
Wolfgang Haberl
Irina Belykh
WOLFGANG HABERL
Wolfgang Haberl is a filmmaker and former chairman of sf2. He owns
a small company, which mainly operates in the field of science films and
cross-cultural films. In 2006 he won third prize for science communication from the Austrian Science Fund. Today he is a member of the
Austrian Film Academy and the Austrian Screenwriters Guild.
DEREK MULLER
Derek Muller is a science communicator, filmmaker and television presenter. He is best known for creating the YouTube channel Veritasium,
with over 1.25M subscribers and over 60M views. Videos on the channel
take on a range of formats including: interviews with the public about
science, interviews with experts and nobel laureates, science demonstrations, experiments, songs and dramatizations. Muller also appears
as a television presenter on the Australian ABC’s Catalyst programme.
IRINA BELYKH
Irina Belykh studied philology at MGLU and filmmaking at VGIK and the
New York Film Academy. She works on the acquisition and international
coproduction of documentaries and she is programming director for the
Contemporary Science Film Festival 360˚.
32
POROTA KRÁTKÝCH FILMŮ
Derek Muller
WOLFGANG HABERL
Wolfgang Haberl se věnuje filmové tvorbě a předsedal Evropskému festivalu vědeckých filmů sf². Kromě toho také vlastní menší společnost,
která se zabývá vědeckými filmy a filmy s mezikulturním podtextem.
V roce 2006 mu Rakouský fond vědy (FWF) udělil třetí cenu za popularizaci vědy. V současnosti je Haberl členem Rakouské filmové akademie
a Rakouského sdružení scenáristů.
IRINA BELYKH
Irina Belykh nejdříve vystudovala filologii na Moskevské státní lingvistické univerzitě (MGLU) a poté filmovou tvorbu na Všesvazovém státním
institutu kinematografie (VGIK) a Newyorské filmové akademii. V současnosti se zabývá akvizicí a mezinárodní koprodukcí dokumentárních
filmů a působí také jako programová ředitelka Festivalu současného
vědeckého filmu 360˚.
33
DEREK MULLER
Popularizátor vědy, filmař a televizní moderátor, to vše je Derek
Muller. Nejvíce ho ovšem proslavilo založení videoblogu Veritasium na
kanále YouTube. Tento vlog si oblíbilo už jeden a čtvrt miliónu odběratelů, přičemž bylo registrováno přes 60 miliónů zhlédnutí. Videa na tomto
kanálu se mohou pochlubit širokou škálou různých formátů, počínaje
rozhovory o vědě s veřejností, odborníky nebo laureáty Nobelovy ceny
přes názorné vědecké ukázky a experimenty až po písně a dramatizace.
Diváci mohou Mullera vidět také na australské televizi ABC jako moderátora pořadu Catalyst.
STUDENT JURY
MARTINA KYPTOVA
Faculty of Health Sciences, Physiotherapy
IVANA HORVATHOVA
Faculty of Education, Special Education
BARBORA PRAGEROVA
Philosophical Faculty, Media Studies and Theory and History of Theatre
and Film
ELISKA MIFKOVA
Faculty of Medicine and Dentistry, General Medicine
LUKAS GRACA
Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Catholic Theology
ALES MACHA
Faculty of Law, Administrative Law
KATERINA KUBANOVA
Faculty of Science, Molecular and Cell Biology
MARTIN DOBES
Faculty of Physical Culture, Film Studies and Physical Education
34
STUDENTSKÁ POROTA
MARTINA KYPTOVÁ
Fakulta zdravotnických věd, Fyzioterapie
IVANA HORVÁTHOVÁ
Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
BARBORA PRÁGEROVÁ
Filozofická fakulta, Mediální studia a Teorie a dějiny dramatických
umění
ELIŠKA MIFKOVÁ
Lékařská fakulta, Všeobecné lékařství
LUKÁŠ GRACA
Cyrilometodějská teologická fakulta, Katolická teologie
ALEŠ MÁCHA
Právnická fakulta, Správní právo
KATEŘINA KUBÁŇOVÁ
Přírodovědecká fakulta, Molekulární a buněčná biologie
MARTIN DOBEŠ
Fakulta tělesné kultury, Filmová věda a Tělesná výchova
35
NON-STATUTORY JURY
VESMIR MAGAZINE AWARD FOR THE BEST CZECH SCIENCE DOCUMENTARY FILM IN THE SPHERE OF NATURAL SCIENCES
STANISLAV VANEK
He was born in 1952 in Kladno. In 1978 he graduated in biology from the
Faculty of Science at Charles University in Prague. He briefly worked
as a zoologist at the Regional Centre for Monument Preservation and
Nature Protection in Usti nad Labem. Since 1990 he has been an editor
on the scientific journal Universe. Before he started work in the editorial
section of Vesmir he worked in the Department of Clinical Haematology
of the 2nd University Hospital in Prague, where he dedicated himself
mainly to immunology and to the newly implemented flow cytometry.
Since childhood he has been interested in photography. He capped his
study off at the Vladimir Birgus Institute of Art Photography.
36
DEJINY A SOUCASNOST MAGAZINE AWARD FOR THE BEST
CZECH SCIENCE DOCUMENTARY FILM IN THE SPHERE OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
IVAN KLIMES
After studying Theatre Studies and Musicology at the Faculty of Arts
and Philosophy of Charles University in Prague, Ivan Klimes specialized
in the history of Czech cinema. From 1981 to 1986 he worked as an
editor for the Czechoslovakian Film Institute. Currently he is a research
worker for the National Film Archive at the Department of the
Theory and History of Film. Since 2005 he has been the head of the
Department of Film Studies at Charles University in Prague. As a film
historian he contributes with articles to Film a doba, Iluminace and to
the cultural-historical revue Dejiny a soucasnost.
POROTCI NESTATUTÁRNÍCH CEN
Ivan Klimeš a Stanislav Vaněk
CENA ČASOPISU VESMÍR ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ DOKUMENT V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD
CENA ČASOPISU DĚJINY A SOUČASNOST ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ
DOKUMENT V OBLASTI HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD
STANISLAV VANĚK
Narodil se v roce 1952 v Kladně. V roce 1978 absolvoval obor biologie
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Poté byl chvíli zaměstnán jako
zoolog v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí
nad Labem. Od roku 1990 je redaktorem přírodovědeckého časopisu Vesmír. Před nástupem do redakce Vesmíru působil na oddělení
klinické hematologie 2. fakultní nemocnice v Praze, kde se věnoval
hlavně imunologii a tehdy u nás nově zavedené průtokové cytometrii.
Již od dětství se také zajímal o fotografii. Její studium završil v Institutu
výtvarné fotografie u Vladimíra Birguse.
IVAN KLIMEŠ
Po studiích divadelní a hudební vědy na FF UK v Praze se Ivan Klimeš
specializoval na dějiny české kinematografie. V letech 1981–1986
působil jako redaktor Československého filmového ústavu. V současné
době je vědeckým pracovníkem Národního filmového archivu v oddělení
teorie a dějin filmu a od roku 2005 je vedoucím katedry filmových studií
na FF UK v Praze. Jako filmový historik svými články přispívá do Filmu
a doby, Iluminace a kulturně historické revue Dějiny a současnost.
37
AFO AWARDS
STATUTORY AWARDS AFO 2014
NON-STATUTORY AWARDS AFO 2014
Award for Outstanding Personal Contribution to the Popularization of
Science (Lawrence M. Krauss)
Vesmir Magazine Award for the Best Czech Science Documentary Film
in the Sphere of Natural Sciences
Award for Outstanding Contribution to the Popularization of Science –
Institution (CBC – The Nature of Things)
Dejiny a Soucasnost Magazine Award for the Best Czech Science
Documentary Film in the Sphere of Social Sciences and Humanities
The Best International Science Documentary Film Award
Award for a Blog Popularizing Science
The Best Science Documentary Short Film Award
RWE Award to the Best Czech Science Documentary Film
Audience Award
AUTHOR OF THE FESTIVAL AWARD
Student Jury Award
Martin Hlubucek (*1974) graduated from the Faculty of Fine Arts in
Brno, from the studio of figurative sculpture. His authorial work mainly
covers fused glass sculpture. His works are a clear example of the free
boundary between designed and original artwork. Although it is possible
to use his glass objects for specific purposes, they significantly cross
the border of functionality towards being an artistic artefact. Since
2000 Martin Hlubucek has taught at the High School of Applied Arts
for Glassmaking in Zelezny Brod. He presents his work at domestic and
international exhibitions, both public and private. He currently lives and
works in Zelezny Brod.
38
CENY AFO 2014
STATUTÁRNÍ CENY AFO 2014
NESTATUTÁRNÍ CENY AFO 2014
Cena za osobní přínos popularizaci vědy (Lawrence M. Krauss)
Cena časopisu Vesmír za nejlepší český dokument v oblasti přírodních
věd
Cena za přínos popularizaci vědy – instituce (CBC – The Nature of
Things)
Cena časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český dokument
v oblasti humanitních a společenských věd
Cena za nejlepší mezinárodní populárně-vědecký dokumentární film
Cena pro blog popularizující vědu
Cena za nejlepší krátký populárně-vědecký film
Cena RWE za nejlepší český populárně-vědecký film
Cena diváků
AUTOR FESTIVALOVÉ CENY
Cena studentské poroty
Martin Hlubuček (*1974) je absolventem Fakulty výtvarných umění v
Brně, ateliéru figurativního sochařství. Ve své autorské tvorbě se zabývá
především tavenou skleněnou plastikou. Jeho realizace jsou názorným
příkladem volné hranice mezi designovou a originální uměleckou
tvorbou. Ačkoliv je možné jeho skleněné objekty používat i účelově,
překračují výrazně hranici funkčnosti směrem k předmětu v poloze
uměleckého artefaktu. Od roku 2000 působí jako pedagog Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Svou tvorbu
představuje na tuzemských i zahraničních výstavách, jeho díla jsou
zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách. V současné době žije a
pracuje v Železném Brodě.
39
40
RANSCHBURGOVA SESTAVA
PRO VÝZKUM VNÍMANÍ, ASOCIACE A PAMĚTI
A
POCTA
TRIBUTE
41
POCTA: LAWRENCE M. KRAUSS
TRIBUTE: LAWRENCE M. KRAUSS
Prof. Lawrence M. Krauss je jedním z nejuznávanějších teoretických
fyziků současnosti. Pohybuje se na rozhraní fyziky elementárních částic
a kosmologie, v jejichž rámci se zabývá raným vesmírem, povahou
temné hmoty, obecnou relativitou a neutrinovou astrofyzikou. Je profesorem School of Earth & Space Exploration na Arizona State University
a také zakladatelem a ředitelem organizace Origins Project, která se
věnuje výzkumu zaměřenému na různé druhy počátků – mj. na počátek
vesmíru, lidstva či kultury. Lawrence M. Krauss je autorem více než 300
vědeckých publikací, stejně jako řady populárních knih a článků o fyzice
a astronomii. Je jedním z mála významných vědců, kteří se dnes aktivně
snaží překročit propast mezi vědou a populární kulturou. Krauss byl
časopisem Scientific American označen za jednoho z nejangažovanějších intelektuálů současnosti. Na AFO Krauss přednese laureátskou
přednášku na téma věda, ateismus a kritické myšlení a převezme hlavní
cenu AFO za osobní přínos popularizaci vědy.
Professor Lawrence M. Krauss is one of today’s most renowned theoretical physicists. He concerns himself with research into topics that fall
between the physics of elementary particles and cosmology. He explores
the early universe, the nature of dark matter, the general theory of relativity and neutrino astrophysics. He is a professor at the School of Earth
& Space Exploration at Arizona State University and the founder and
director of the Origins Project organisation, which focuses on research
into origins, such as the origin of the universe, of humankind, and of
culture. Lawrence M. Krauss has written more than 300 scientific publications as well as numerous popular books and papers on physics and
astronomy. He is one of the very few important scientists attempting
to bridge the gap between popular culture and science. The magazine
Scientific American named Krauss as one of the most committed
intellectuals of our time. At AFO Lawrence M. Krauss will give a lecture
on science, atheism and critical thinking and will be presented with the
festival’s main award for his outstanding personal contribution to the
popularisation of science.
Jakub Ráliš
42
Pocta Tribute
POCTA: NATURE OF THINGS
TRIBUTE: NATURE OF THINGS
Nature of Things je nejdéle vysílaným pořadem o vědě na světě a zároveň jednou z nejúspěšnějších sérií v historii kanadské televize. Jejími
moderátory jsou vědecké špičky, v jejichž čele stojí světově proslulý
genetik a ekolog David Suzuki, s jehož jménem je pořad neodmyslitelně
spjat. Každý týden již 53 let tento vlivný program představuje příběhy,
které pohánějí vědecké poznání světa, vesmíru a člověka. Jsou to příběhy plné dobrodružství, dramatu a vhledu. Jejich cílem je nejen informovat a bavit, ale také provokovat diváky k vlastnímu zapojení a kritickému
myšlení. Cenu převezme a pořad představí hlavní producentka CBC
Sue Dando, režisér Michael McNamara a jedna z moderátorek pořadu,
kanadská vědecká hvězda Jennifer Gardy. Zároveň se Nature of Things
zúčastní mezinárodní soutěže se svojí epizodou Zhasnout!, která
odkrývá problém světelného znečištění, způsobujícího nejen deprese,
kila navíc a špatný krevní oběh, ale i jiné civilizační choroby, jež mohou
souviset s nedostatkem spánku během nočních hodin.
Nature of Things is the longest running program about science in
the world, and one of the most successful franchises in the history of
Canadian television. Its presenters are revered scientists, headed by
world-renowned geneticist and environmentalist David Suzuki, whose
name is inextricably linked to the program. Every week for the last 53
years this influential program has presented stories that power scientific
knowledge of the world, the universe and people. These are stories filled
with adventure, drama and insight. Their goal is not only to inform and
entertain, but also to provoke viewers into their own involvement and
critical thinking. The award will be accepted and the program will be
presented by the main producer of CBC, Sue Dando, director Michael
McNamara and one of the presenters of the program, the Canadian
science star, Jennifer Gardy. At the same time, Nature of Things will
take part in the international competition with their episode Lights Out!
The episode reveals the problem of light pollution, which causes not only
depression, weight gain and poor blood circulation, but other lifestyle
related diseases that may be due to lack of sleep during the night.
Jakub Ráliš
43
Pocta Tribute
44
RANSCHBURGOVA SESTAVA
PRO VÝZKUM VNÍMANÍ, ASOCIACE A PAMĚTI
B
MEZINÁRODNÍ
SOUTĚŽ
INTERNATIONAL
COMPETITION
45
JAK DĚLAT VĚCI ŠÍLENĚJŠÍ?
MAKING STUFF WILDER
WEB WEBSITE
USA
2013, 56 min.
www.pbs.org
Jak dělat věci šílenější? je jedním ze čtyř dílů TV série Making Stuff.
Byl vysílán americkou televizí PBS a jejím programem pro vědu NOVA
v roce 2013. Všemi čtyřmi díly (Jak dělat věci šílenější, rychlejší, bezpečnější a chladnější) provází publicista, bývalý sloupkař New York Times
a držitel ocenění Emmy – David Pogue. Velmi zábavným a vizuálně
poutavým stylem představuje některé nové vědecké objevy a jejich možný přínos lidstvu. Díl Jak dělat věci šílenější? se věnuje hlavně vědcům,
kteří pro své výzkumy našli inspiraci v přírodě. Ta je nepřekonatelným
vynálezcem už odedávna. Vědci se snaží vypozorovat její nejefektivnější
mechanismy a převést je do praxe. Pogue se setká hned s několika
odborníky a jejich nejnovějšími projekty, které se vyvíjely v závislosti
na pozorování zvířat, rostlin a lidí. Nová generace robotických ramen
podobajících se slonímu chobotu nebo naše částečná nezávislost na
ropě díky slizu sliznatek jsou tak téměř na spadnutí.
Making Stuff Wilder is one of the four episodes of the TV series called
Making Stuff. It was broadcast in 2013 by PBS America TV within their
science programme NOVA. All four episodes (Making Stuff Wilder,
Faster, Safer and Colder) are narrated by David Pogue, the journalist,
former columnist for the New York Times and Emmy Award winner. In
a truly diverting and visually engaging style, he introduces some new
scientific discoveries and their potential benefits to humankind. The
Making Stuff Wilder episode is devoted to scientists who have found the
inspiration for their research in nature. Nature is an unbeatable inventor
from time immemorial. The scientists aim to discover its most efficient
mechanisms and put them into practice. Pogue meets several specialists and learns about their current projects, which were inspired by
observing animals, plants and people. Thus we are literally 30 seconds
from a new generation of robotic arms, resembling elephants’ trunks,
and from less dependence on oil due to the slime of the hagfish.
Klára Měsíčková
46
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jason Longo, Stephen McCarthy
REŽIE DIRECTOR
Daniel McCabe
STŘIH EDITING
Daniel McCabe, Justin Vaida
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Daniel McCabe
HUDBA MUSIC
Christopher Rife
PRODUKCE PRODUCTION
PBS
Mezinárodní soutěž International Competition
TAJEMSTVÍ V KOSTECH: HON NA ČERNOU
SMRT
SECRETS IN THE BONES: THE HUNT FOR THE
BLACK DEATH KILLER
Kanada Canada
2013, 45 min.
Po Evropě čtrnáctého století se plíží smrt. Celý světadíl je zmítán dosud
neznámou chorobou, která zabíjí téměř bez výjimky. Lidé tuto nemoc
pojmenují černá smrt. Dnes ji známe spíše pod názvem mor. Evoluční
biolog Henrik Poinar společně se svým mezinárodním týmem specialistů postupně rozkrývá příběh této více než šest set let staré záhady.
Rekonstrukce genomu bakterie černé smrti a další poznatky pomáhají
vědcům zkoumat tuto zákeřnou chorobu a vysledovávat její možné
mutace. To je důležité i pro ochranu lidstva před možným propuknutím
podobné morové epidemie, která před staletími vyhladila polovinu
evropské populace. Nakazit se morem je totiž možné i dnes. Přenášejí
ho některá zvířata. Důkazem je příběh muže, který se nakazil morem
od své kočky. Je tedy zřejmé, že mor není součástí dávné minulosti, ale
v malém měřítku se na Zemi vyskytuje dodnes.
Death crept all over fourteenth century Europe. The whole continent
was shaken to its foundations because of a disease which killed, almost
without exception. People called it the Black Death, though today it has
entered our consciousness under the name of the plague. The evolutionary biologist Henrik Poinar, with the help of his international team
of specialists, reveals step by step the story of a puzzle which is over
six hundred years old. The genome reconstruction of the bacteria that
caused the Black Death and other information helps the scientists to
investigate this insidious disease and to track its potential mutations.
This is of cardinal importance, as it contributes to the protection of
humankind in case of another plague pandemic similar to the one that
decimated the population of Europe a few hundred years ago. In fact,
one can get infected with the plague even today. It is not unique that the
plague is transmitted from animal to man. A clear example is the story
of a man who caught the plague from his cat. Despite first class medical
care he almost died. There is no doubt that the plague is more than
a mere chapter in our history and that on a certain scale it is still present
on Earth today.
Klára Měsíčková
47
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jerry Vinneau
REŽIE DIRECTOR
Liam O’Rinn
STŘIH EDITING
Eamonn O’Connor
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Liam O’Rinn
HUDBA MUSIC
Todor Kobakov
PRODUKCE PRODUCTION
Infield Fly Production
DISTRIBUCE SALES
Roger-Viollet, The Image Works
Mezinárodní soutěž International Competition
OPRAVENÍ: SCIENCE/FICTION VYLEPŠOVÁNÍ
TĚLA
FIXED: THE SCIENCE/FICTION OF HUMAN
ENHANCEMENT
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 61 min.
www.fixedthemovie.com
Transhumanismus, pojem, který se stále častěji pojí s dynamickým
pokrokem v oblasti zdravotnických technologií. Už nepředstavuje jen
futuristický koncept o transformaci lidí, moderní výzkumy a vynálezy
posouvají hranice lidských schopností neustále dopředu. Lékaři studují
lidskou nervovou soustavu, vědci vyrábějí podle jejich výsledků přístroje,
které pak ulehčí život ochrnutým nebo lidem po amputaci. Tento cyklus
je však nekončícím procesem zahrnujícím mnoho nezodpovězených
filozofických a etických otázek. Právě ty vytvářejí v dokumentu OPRAVENÍ hlavní linii, která se prolíná s různými názory postižených lidí, jež
už zařízení k jednoduššímu životu využívají, resp. potřebují. Dokument
postupně odkrývá, že světy moderních technologií a lidských bytostí
se začínají nebezpečně protínat. Palčivá je etická stránka věci. Někteří
postižení jsou vděční za ulehčení života něčím „běžným“, jiní nevidí
důvod, proč svoje „postižení“ opravovat. A zdraví lidé? Ti touží rovnou po
křídlech.
The term transhumanism is increasingly used in connection with the
dynamic progress in medical technology. It no longer comprises the
mere futuristic concept of human transformation. Up-to-date research
and inventions constantly extend the boundaries of our abilities. Doctors
explore the nervous system of humans and their knowledge helps scientists to produce devices which can make life easier for the paralysed
and people who have undergone amputation. However, this process is
never-ending and along with it comes a wide range of philosophical and
ethical issues that have not yet been resolved. In the FIXED documentary, these issues in particular form the frame of the story, which is then
interwoven with the opinions of disabled people, who not only need such
devices, but already use them. The documentary reveals, step-by-step,
that the world of cutting-edge technology mingles dangerously with the
human world. One thorny problem is the ethical part. Some disabled
people are grateful for anything “common” that gives some relief from
the burdens of life. Others see no reason to fix their “disability.” And
healthy people? Well, they crave for nothing less than wings.
Adriana Belešová
48
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Florencia Marchetti, Duncan
Kenworthy
STŘIH EDITING
Josh Peterson, Regan Brashear
HUDBA MUSIC
Cris Brierly
PRODUKCE PRODUCTION
Making Change Media Production
DISTRIBUCE SALES
New Day Films
Mezinárodní soutěž International Competition
REŽIE DIRECTOR
Regan Brashear
POSLEDNÍ ÚTES: MĚSTA POD HLADINOU 3D
THE LAST REEF: CITIES BENEATH THE SEA 3D
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2012, 39 min.
www.thelastreef.co.uk
Podmořský život je rozmanitý a obsahuje spoustu podnětů, na které se
může kamera zaměřit. Ještě více vynikne, pokud je dokument natočen v 3D technologii. Lidé se rádi kochají krásami přírody a zároveň
jsou jejím největším znečišťovatelem. Korálové útesy patří k nejvíce
ohroženým ekosystémům nejen oceánu, ale i světa. Poskytují ochranu rozličným organizmům a tvoří s nimi svůj vlastní malý ekosystém.
Útvary, které lze vidět i z vesmíru, mizí několikanásobně rychleji než
deštné pralesy. Těm jsou korálové útesy podobné ve složitosti a bohatosti ekosystému. Polypy tvořící útesy se neustále množí a zvětšují útes
zevnitř i z venku, jenže odumírání je rychlejší. Výrazné zbělení korálů je
příznak odumření. Příčinou je vysoká teplota oceánu způsobená globálním oteplováním. Zásah do přírody je tak velký, že za několik desítek let
se lidé mohou nechat unášet záběry vykácených pralesů a korálů bez
života.
Life below the sea is known for its diversity and the wide range of
creatures that the camera can focus on. It is even more breathtaking
when the documentary is shot in 3D. People like to feast their eyes on
the beauties of nature. On the other hand, we are its heaviest polluters.
Coral reefs are not only one of the most endangered ecosystems in the
oceans, but also in the whole world. They offer protection to a range
of organisms, with which they form ecosystems. The reef formations
are even visible from space. As for the complexity and diversity of the
ecosystems, they even compare to rain forests, yet coral reefs are
disappearing at a much faster rate than the rain forests. The coral reefs
are built by polyps which constantly procreate, and so the reef grows
both from the inside and the outside. However, they are dying quicker
than they are being produced. An obvious sign of a coral reef dying is its
bleaching. This is caused by the rising temperature of the oceans due to
global warming. The impact of global warming on nature is so destructive that it will only be a few decades before people will be fascinated by
nothing more than shots of deforested areas and corals without life.
Lukáš Vlček
49
KAMERA CINEMATOGRAPHY
D.J. Roller
HUDBA MUSIC
Mike Roberts, Brian Elmer
PRODUKCE PRODUCTION
Don Kempf, David Marks
DISTRIBUCE SALES
Domingo Escutia Muñoz
Mezinárodní soutěž International Competition
REŽIE DIRECTOR
Luke Cresswell,
Steve McNicholas
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Luke Cresswell,
Steve McNicholas
ZHASNOUT!
THE NATURE OF THINGS: LIGHTS OUT!
WEB WEBSITE
Kanada Canada
2012, 44 min.
www.cbc.ca
Když Edison vynalezl žárovku, netušil, co všechno dokáže, jak změní
společnost a přenastaví biologické hodiny lidského organizmu. Rozvoj
technologií nás neustále ovlivňuje. Vznik umělého světla tak například
zcela převrátil přirozené denní cykly. Naši předkové se řídili východem
a západem slunce, nás neomezuje nic, leda nezaplacené účty. Ráno
mnohé z nás probouzí mobilní telefon, večer usínáme při zapnuté
televizi, někteří z nás pracují na směny, jiní dokonce jen v nočních
hodinách. Po zhlédnutí epizody Zhasnout! ze série dokumentů The
Nature of Things diváci jistě omezí sledování nočních repríz večerních
zpráv. Američtí vědci totiž nezjistili jen, že nás nadbytek světla okrádá
o pokojný spánek, přivádí nám stavy deprese nebo zabezpečí kila navíc.
Objevili funkci důležitého hormonu, jehož produkce závisí na pravidelném střídání světla a tmy. Melatonin brání našim rakovinotvorným buňkám v probuzení, avšak jeho aktivní činnost nastává jenom při tmavých
barvách světelného spektra, ty ranní bleděmodré ho uspávají.
When Edison invented the light bulb, he did not have the slightest idea
that it would change society and reset the biological clock of the human
body. That technological development has a constant impact on our
lives. For instance, the birth of artificial light turned our natural day and
night cycles upside down. The lives of our ancestors were subjected
to sunrise and sunset, but there is nothing to hold us back, except for
unpaid bills. Many of us are woken by a cell phone in the morning and in
the evening we fall asleep watching TV. Some of us work shifts and others only work at night. After watching the Lights Out! episode from the
documentary series The Nature of Things, the audience will surely give
up watching late night repeats of the evening news. American scientists
discovered that the abundance of light not only robs our body of an undisturbed sleep, but it also causes depression and the addition of a few
extra kilos. The scientists identified the function of a crucial hormone,
the production of which is based on a regular routine of light and dark.
Melatonin prevents our carcinogenic cells from becoming cancerous,
but it is only activated in the presence of the darker colours of the light
spectrum. The morning’s pale blue colours mute its function.
Adriana Belešová
50
KAMERA CINEMATOGRAPHY
James Griffiths, Catherine Lutes
REŽIE DIRECTOR
Michael McNamara
STŘIH EDITING
Roderick Deogrades
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Michael McNamara
HUDBA MUSIC
Kurt Swinghammer
PRODUKCE PRODUCTION
Markham Street Films,
Aaron Hancox, Judy Holm,
Michael McNamara
DISTRIBUCE SALES
Markham Street Films,
The Canadian Broadcasting
Corporation
Mezinárodní soutěž International Competition
SUPER-PAVOUK
SUPER SPIDER
WEB WEBSITE
Francie France
2012, 52 min.
www.zed.fr/tv/distribution/videos/113/super-spider-52-hd
Na louce, pod zemí, v rohu pokoje, ale i ve vodě. Pavučiny jsou všude.
Jejich tvůrci jsou mimořádně důmyslní a neuvěřitelně zruční. Přestože vytvářejí na pohled krásná umělecká díla, v lidech často vzbuzují
nedůvěru a strach. Vědci jsou však fascinováni jejich pozoruhodnými
vlastnostmi a faktem, že pavouci si všechen svůj stavební materiál
uchovávají uvnitř svého těla. Z něj si potom staví obydlí pro svá vajíčka
a pletou sítě, které kvůli nebezpečné síle větru obnovují až 2x denně. Pavouci se vyskytují na všech kontinentech (s výjimkou pólů). Dokument
Super-pavouk umožňuje nahlédnout na osminohé děsivé tvory jako na
jedny z nejefektivnějších lovců a prozkoumat materiál jejich tajemných
pavučin. Tato fakta jsou zjištěna pomocí pokusů a předvedena několika
technikami, a to animací a ilustrativními záběry pořízenými na půdě Oxfordské univerzity nebo v jejich přirozeném prostředí kamerou s makro
objektivem, díky nimž se divák dostane pavoukům takřka pod kůži.
They are in meadows, under the ground, in the corners of rooms and
even under water. Spider webs are everywhere. Their makers are famous for their ingenuity and the masterful craft of spinning their webs.
Although they create visually outstanding works of art, which glisten
in the morning dew, they often arouse suspicion and fear in the human
mind. However, scientists are fascinated by their remarkable qualities,
and their capacity to store all their building material inside their bodies.
They use the material to build a shelter for their eggs and to spin webs,
which they have to rebuild up to twice a day due to the effect of strong
winds. Spiders live on all the continents, apart from the polar regions.
The documentary Super Spider allows the viewer not only to perceive
the eight-legged creatures as one of the most efficient hunters, but also
to explore the secrets of their web material. The documentary presents
the data via a series of experiments and shows spiders in several ways,
including animation and illustrative shots, taken either in the grounds
of Oxford University, or in a more natural environment. The macro lens
camcorder literally takes the viewer under the spider’s skin.
Ivana Formanová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jean-Pierre Rivalain (ZED)
REŽIE DIRECTOR
Vincent Amouroux
STŘIH EDITING
Jose Hoppel (AQTIS)
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Jon Kalina, Benjamin Turquet
HUDBA MUSIC
Daniel Toussaint
(Productions Nova Média)
PRODUKCE PRODUCTION
ZED, Productions Nova Média,
National Geographic Channels,
ARTE France, Globalox, OASIS,
TV5, Ushuaia Tv
DISTRIBUCE SALES
ZED
51
Mezinárodní soutěž International Competition
POZOR NA SMLUVNÍ PODMÍNKY
TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY
WEB WEBSITE
USA
2013, 80 min.
tacma.net
Facebook, Google, Twitter. Tyto a mnohé další stránky jsou používány
denně milióny lidí. Většina z nich vyžaduje souhlas s požadavky a právy.
Jejich seznam je tak dlouhý, že jejich přečtení by zabralo neuvěřitelných
180 hodin. Díky tomu si stránky mohou libovolně upravovat svá práva
a čím dál více zasahují lidem do soukromí. Málokdo si je vědom toho,
že skrz tyto stránky komunikuje i s tzv. třetí stranou. Všudypřítomné
oko Velkého bratra přestává být antiutopií a stává se děsivou realitou.
Soukromí a anonymita na internetu jsou prakticky nedosažitelné. Dokladem toho je i spousta neuvěřitelných a děsivých příběhů lidí, kteří se
kvůli žertu či nedorozumění skrz zprávy zveřejněné na internetu střetli
s FBI a jinými úřady. V roce 2002 byl přijat tzv. Homeland Security Act,
mezi jehož položky patřilo i sledování internetu vládními organizacemi
jako opatření proti terorismu. Cullen Hoback vysvětluje, jak vlastně
práva internetových stránek fungují, a upozorňuje, s čím se smiřujeme,
když klikáme na kolonku „Souhlasím“.
Facebook, Google, Twitter. These and many other websites are used
every day by millions of people. However, most of them require approval of the terms and conditions, the list of which is usually so long
that reading it would take a ridiculous 180 hours. This simply gives the
websites the opportunity to freely adjust their terms, and interfere in
people’s lives and invade their privacy. Only a few people actually realise
that when they use these sites they are also in communication with
a third party. The omnipresent eye of Big Brother is no longer a mere
dystopia, but is fast becoming an appalling reality. Internet privacy and
anonymity are virtually out of our reach. As evidence of this we see many
surreal and eerie stories about people who had to face the FBI and other
authorities after a joke or some misunderstanding in their messages
was released onto the Internet. In 2002 the Homeland Security Act was
passed. It also included internet monitoring by government agencies as
part of the protective measures against terrorism. Cullen Hoback illuminates the way website rights work and alerts us about what we really
agree to when we click on the box “Accept.”
Klára Feikusová
52
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Ben Wolf
STŘIH EDITING
Cullen Hoback
HUDBA MUSIC
John Askew
PRODUKCE PRODUCTION
John Ramos
Mezinárodní soutěž International Competition
REŽIE DIRECTOR
Cullen Hoback
TAJEMSTVÍ OPIC
THE SECRET OF THE APES
Německo Germany
2013, 52 min.
Naše životy jsou vázány k svébytné kultuře. Tím, že v ní žijeme, ji vlastně
neustále znovu vytváříme. Nejsme ale jediní, kdo má vlastní kulturu.
V africkém tropickém pásmu hluboko v ugandských pralesích se před
mnoha sty lety vyskytovalo několik miliónů opic. A ačkoliv je jich dnes
mnohonásobně méně, jsou nesmírně důležité. Do těchto míst putuje
filmový štáb v doprovodu vědců, aby pozorovali dvě příbuzné populace
šimpanzů. Obě tlupy využívají rozdílné metody získávání potravy, mají
odlišné způsoby lovu, používají jiné nástroje. Doposud vědci předpokládali, že se tyto rozdílné tradice šimpanzů vyvinuly kvůli vzdálenosti,
nestejným podmínkám pro život a možná i genetickým předpokladům.
Poprvé však byly pozorovány kulturní rozdíly i mezi šimpanzími skupinkami, které spolu žijí v blízkém sousedství a jejichž členové dokonce
přecházejí z jedné tlupy do druhé. Za jejich dovednostmi se skrývají hluboce zakořeněné kulturní znalosti předávané z matky na mládě. Rozdíl
je jen v tom, že lidoopi nejsou ve výchově zdaleka tak důslední jako lidé.
Our lives are interconnected with our peculiar culture. By living in it,
we actually redesign our culture from scratch. However, we are not the
only ones with a characteristic culture. Hundreds of years ago in the
African tropics, hidden deep in the forests of Uganda, millions of apes
existed. Although their numbers have significantly dropped over time,
their importance has not. This area of Africa was the destination of
a film crew accompanying scientists who were to observe two related
chimpanzee populations. Both troops of chimpanzees have developed
distinct methods of foraging, a variety of techniques for hunting and the
use of a range of tools. Initially the scientists believed that the traditions
of the chimpanzees had evolved differently due to the distance between
the two troops, the varied living conditions and perhaps their particular
genetic predispositions. However, for the very first time scientists monitored the cultural differences between chimpanzee troops which live in
close proximity and whose members move from one troop to another.
Their skills reflect strongly entrenched cultural knowledge, passed down
from mothers to their young. The only difference is that, unlike human
education, the apes’ education is far less consistent.
Tereza Osmančíková
53
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Thomas Keffel, Guido Kilbert
REŽIE DIRECTOR
Eva Demmler, Axel Friedrich
STŘIH EDITING
Christian R. Timmann
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Eva Demmler, Axel Friedrich
HUDBA MUSIC
Moritz Denis, Eike Hosenfeld,
Tim Stanzel
PRODUKCE PRODUCTION
Hoferichter & Jacobs –
Niki Kraus, MDR – Matthias
Waizmann
Mezinárodní soutěž International Competition
SUPERSCHOPNOSTI MOČI
URINE SUPERPOWERS
WEB WEBSITE
Francie France
2013, 52 min.
www.monalisa-prod.com/vf/production.php?id=68
Za celý život vymočíme třicet osm tisíc litrů nažloutlé tekutiny. Náš život
v moči začíná – prostředí plodu je z osmdesáti procent moč, a přesto
je po zbytek života, dle tvůrců, neprávem tabuizována. Nezvyklý hlavní
hrdina a ještě nepravděpodobnější superhrdina – moč – je přirozenou
součástí našeho života, je proto s podivem, co vše o ní ještě nevíme.
Na základě nejnovějších analýz moč obsahuje tři tisíce chemických
látek a podle mnohých má i blahodárné účinky. Užít moč jako hnojivo
je docela logické, ale užít ji jako biopalivo pro kosmické lodě? Tvůrci
dokumentu procestovali svět, použili kamery s termálním snímáním,
vysokorychlostní záznam nebo mikroskopické záběry, aby odhalili, co
vše může moč pro nás znamenat. Už od počátků lékařství byla moč
užívána jako indicie při určování diagnózy nemocného. Dnes se užívá
nejen k výrobě léků, v laboratořích se zkoumají i možnosti jejího užití při
tvorbě kmenových buněk. Vědecká zkoumání stále pokračují, možná
není daleko doba, kdy se tato „zlatavá“ tekutina bude zlatem cenit.
During our lifetime we excrete about thirty-eight thousand litres of urine.
Our life begins in the yellowish liquid, since it makes up 80% of the foetal
environment. Yet, according to the film-makers, urine is unfairly made
a taboo for the rest of our lives. The bizarre hero and even less likely
superhero – urine – is a natural part of our lives. So it is rather startling
to realize just how much there is still to be discovered about it. The latest
analyses prove that urine contains about three thousand substances,
and it is often argued that it also has beneficial effects. It seems fairly
logical to use urine as a fertilizer, but as spacecraft fuel? The film-makers travelled all over the world. They used thermographic cameras, highspeed recording and microscopic shots in order to reveal anything about
urine that could be of use to us. Urine has served as a diagnostic tool in
the treatment of patients since medicine was in its infancy. Nowadays,
it is not only used in the production of drugs, but various laboratories are
investigating its potential use in the creation of stem cells. The scientific
research is ongoing and perhaps the period when this “gilded” liquid is
worth gold might be just around the corner.
Ondřej Kazík
54
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Quincy Russell
REŽIE DIRECTOR
Thierry Berrod, Quincy Russell
STŘIH EDITING
Thierry Berrod
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Thierry Berrod
HUDBA MUSIC
Gilbert Grilli
PRODUKCE PRODUCTION
Mona Lisa Production, ARTE
France
DISTRIBUCE SALES
Zodiac Rights
Mezinárodní soutěž International Competition
HRABIVÍ PROLHANÍ BASTARDI
GREEDY LYING BASTARDS
WEB WEBSITE
USA
2013, 90 min.
www.greedylyingbastards.com
Rozhodně se nedá říct, že by ve společnosti panoval konsenzus o globálním oteplování. Neshodnou se ani samotní vědci, kteří se dělí na dvě
skupiny: jedni bijí na poplach, druzí lidstvo uklidňují. Dokumentární film
Hrabiví prolhaní bastardi blíže zkoumá důvody těchto rozdílných stanovisek uvnitř vědecké obce. Záhy se ukazuje nepřekvapivá, ale zároveň
frustrující skutečnost, že vědečtí „popírači“ globálního oteplováni jsou
jen figurky ropného průmyslu ochotné za peníze lhát na kameru. Krátkodobé zájmy profitu, z kterého čerpá jen nepočetná skupina obzvláště
bohatých, jsou prosazovány na úkor dlouhodobých zájmů celé planety
a jejích obyvatel. Provázanost korporátního sektoru a politických elit
dobře ilustrují dynamická schémata hojně se vyskytující napříč celou
stopáží. Vhled do problematiky globálního oteplování, ale hlavně do manipulativní kampaně ropných gigantů poskytují tvůrci prostřednictvím
rozhovorů s vědci, politiky, ale i oběťmi přírodních katastrof. Snahou je
vyvést diváky z lhostejnosti vůči problémům globálních rozměrů.
We can hardly say that society has reached a general consensus on
global warming. Not even the scientific community concurs, and they
have formed two antipoles: the first ring the alarm bells and the others
strive to ease public concerns. The documentary Greedy Lying Bastards
further investigates the causes of such divergent opinions within the scientific community. Soon it reveals the predictable but at the same time
frustrating truth – global warming “sceptics” are mere scientific puppets
of the oil industry, willing to lie on camera for money. Short-term financial interests, which only small groups of the fabulously rich can profit
from, are forced on us at the expense of the long-term interests of the
whole planet and its inhabitants. The interconnection of the corporate sector and the political elite is aptly demonstrated by numerous
dynamic diagrams throughout the footage. The documentary provides
an insight into the global warming issue, particularly the manipulative
campaign of the oil giants. It does so via interviews with scientists, politicians and with the casualties of natural disasters. The goal is to awaken
the audience and arouse their interest in global issues.
Filip Lucinkiewicz
55
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Carl Bartels
REŽIE DIRECTOR
Craig Scott Rosebraugh
STŘIH EDITING
Patrick Gambuti, Jr.
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Craig Scott Rosebraugh,
Patrick Gambuti Jr.
HUDBA MUSIC
Michael Brook
PRODUKCE PRODUCTION
Craig Scott Rosebraugh, Patrick
Gambuti Jr., Jeremy Chilvers,
Marianna Yarovskaya, One Earth
Productions
DISTRIBUCE SALES
One Earth Productions
Mezinárodní soutěž International Competition
ZEMĚ Z VESMÍRU
EARTH FROM SPACE
WEB WEBSITE
USA
2013, 115 min.
www.pbs.org/wgbh/nova/earth/
earth-from-space.html
Země je nejvíce prozkoumanou planetou v sluneční soustavě. Přesto
v nitru i na jejím povrchu probíhá mnoho dějů, jejichž význam není zatím přesně objasněný. Cenné údaje nám v tomto směru poskytují družice a satelity, které sledují proměny podnebí, pohyby mořských proudů
i kontinentů nebo planktonu. Monitorují povrch Země 24 hodin denně.
Z dat překvapivě vyplývá, že se Země „chová“ jako živý organizmus a její
jednotlivé části na sebe vzájemně reagují. Událost, která se stane na
jednom konci planety, má vliv na oblast vzdálenou tisíce kilometrů. To,
co považuje lidstvo za katastrofy, je pro Zemi pouze přirozený a nezbytný cyklus. Všechno, co se děje, má svůj význam, nic není bezdůvodné
nebo náhodné. Mezi všemi složkami panuje křehká rovnováha a lidstvo
ji svým chováním neustále narušuje. Počítačové vizualizace vesmíru
a údaje ze satelitů jsou zpracovány v informačně bohatém dokumentu,
který dává nové údaje do širších souvislostí a vysvětluje vznik přírodních
jevů a jejich dopad na naše životy.
There is no planet in our solar system that has been explored more than
the Earth. Yet still at its core and on its surface there are various actions
going on, the meaning of which has not yet been exactly defined. Valuable data are generated by satellites which monitor weather changes,
the flow of ocean currents and the motion of the continents and plankton. They observe the Earth’s surface round the clock. Surprisingly, the
data suggests that the Earth “acts” as a living organism and its single
parts correlate with each other. An event that occurs at one end of the
planet thus affects an area thousands of kilometres away. That which
humankind considers to be a catastrophe is merely a natural and essential cycle of the Earth. Everything that happens has a meaning. Nothing
is groundless and accidental. There is a fragile balance connecting all
the components and human behaviour constantly disrupts it. Computer
visualisations of the universe and satellite data are finely processed in
this factually enriching documentary, which presents new information in
a wider context and thus clarifies the origin of natural phenomena and
their impact on our lives.
Lukáš Vlček
56
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Van Royko
REŽIE DIRECTOR
Iain Riddick
STŘIH EDITING
Martin Sage, Jason Savage, Jules
Cornell
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Iain Riddick
HUDBA MUSIC
Mark Korven
PRODUKCE PRODUCTION
Ruth Roberts, Iain Riddick
DISTRIBUCE SALES
Public Broadcasting Service
(PBS)
Mezinárodní soutěž International Competition
VÍC NEŽ JEN MED
MORE THAN HONEY
WEB WEBSITE
Švýcarsko, Německo, Rakousko Switzerland, Germany, Austria
2012, 91 min.
www.morethanhoneyfilm.com
Po celém světě vymírají včelstva a zdánlivě nezáleží na podmínkách,
ve kterých se vyskytují. Ve Spojených státech, kde se včely potýkají
s chemickým ošetřením stromů, bakteriemi, parazity i stresem z převozu mezi sběrnými lokalitami, se problém s úhynem objevuje ve stejné
míře jako ve švýcarských horách, kde včely fungují ve svém přirozeném prostředí. V některých částech Číny vyhynuly včely necitlivým
zásahem člověka docela a květy místo nich opylují dělníci. Výsledky
vědeckých výzkumů dokazují, že včely disponují vlastní vůlí a mnohem
větší inteligencí, než jsme mysleli. Do hry o přežití se navíc přidává nový
druh, afrikanizované medonosné včely, které jsou velmi odolné vůči
parazitům a dokáží na rozdíl od ostatních včel přežít i bez antibiotik.
Zároveň ale představují smrtelné nebezpečí pro člověka, a tak vědci
zkouší vyšlechtit novou mutaci. Kamera detailními pohledy odhaluje
pozoruhodný život včel a nazírá do životů samotných včelařů. Snímek
nepodává pouze obraz o záhadném zániku jednoho živočišného druhu,
ale o lidské civilizaci jako takové.
All over the world bees are dying out and it seems that their living conditions are of little concern. In the United States, where bees have to deal
with the chemical spraying of trees, various germs and parasites, and
even with the stress of transportation between collecting localities, the
rate of death equals the extinction rate in the Swiss mountains, where
bees live in their natural environment. In certain areas of China, bees
have become extinct due to man’s environmentally unfriendly actions
and so flowers have to be pollinated by humans. The results of scientific
studies show that bees have their own will and a much higher intelligence than we ever thought. Moreover, another species starts to play
its role in this survival game, that is the Africanised honey bees. They
are highly resistant to parasites and, unlike other bees, can even survive
without antibiotics. However, they pose a fatal threat to humans and so
scientists are attempting to breed a new hybrid. The camera reveals in
great detail the remarkable life of bees and provides insight into the lives
of the beekeepers. The film not only shines light on the mysterious dying
out of one species, but also on human civilisation.
Martina Bubíková
57
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jörg Jeshel, Attila Boa
REŽIE DIRECTOR
Markus Imhoof
STŘIH EDITING
Anne Fabini
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Markus Imhoof
HUDBA MUSIC
Peter Scherer
PRODUKCE PRODUCTION
Thomas Kufus, Helmut Grasser,
Pierre-Alain Meier
DISTRIBUCE SALES
Films Boutique
Mezinárodní soutěž International Competition
VPICH: LÁSKA, STRACH A VAKCÍNY
JABBED: LOVE, FEAR AND VACCINES
Austrálie Australia
2013, 90 min.
Nemoci, které byly před čtyřiceti lety vymýceny, se vrací zpět. Děti po
celém světě podléhají nákaze a umírají na onemocnění, kterým se dá
předcházet. Důvodem je nedbalost rodičů, kteří nenechávají své děti
pravidelně očkovat. A nemocné nejsou jen děti – týká se to i dospělých.
Stále tu ovšem jsou i děsivé příběhy reakcí na vakcíny, neboť ty ve vzácných případech způsobují poškození lidského organizmu, či dokonce
smrt. Podle čeho se tedy rozhodnout, zda jít na očkování, nebo ne? Jaká
jsou skutečná rizika? Vpich je film od Australanky Sonyi Pemberton,
držitelky Emmy z roku 2012, jež cestuje po světě, aby dala divákům
možnost vidět skutečnou vědu, která se skrývá za očkováním, a aby
jim ukázala, co se stane, když se rozhodnou na očkování nejít. Film
demonstruje na skutečných případech, jak propukají nakažlivé nemoci,
jakou rychlostí se mohou šířit a kolik lidí se může nakazit, pokud dojde
ke kolapsu imunitních systémů komunity lidí. Dokument také odhaluje
případy, kdy se děti nakazily i poté, co podstoupily rutinní očkování.
Diseases that were largely eradicated forty years ago are returning.
Across the world children are getting sick and dying from preventable
conditions because nervous parents are skipping their children’s shots.
And it’s not just kids: adults, too, are being hit hard. Yet the stories
of vaccine reactions are frightening, with rare cases of people being
damaged, even killed, by vaccines. How do we decide whether to vaccinate or not, and what are the real risks? Jabbed, made by 2012 Emmy
Award-winning Australian documentary filmmaker Sonya Pemberton,
traverses the globe to look at the real science behind vaccinations,
and the real cost of opting out. Highlighting real cases, Jabbed tracks
outbreaks of communicable diseases and demonstrates just how fast
they can spread – and how many people can fall sick – when a community’s immunity barrier falls. The documentary also reveals cases where
children have become ill after having routine inoculations.
Sonya Pemberton
58
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Harry Panagiotidis
REŽIE DIRECTOR
Sonya Pemberton
STŘIH EDITING
Mark Atkin
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Sonya Pemberton
HUDBA MUSIC
Peter Dasent
PRODUKCE PRODUCTION
Sonya Pemberton
DISTRIBUCE SALES
Cordell Jigsaw Distribution
Mezinárodní soutěž International Competition
ČÁSTICOVÁ HOREČKA
PARTICLE FEVER
WEB WEBSITE
USA
2013, 100 min.
www.particlefever.com
Spuštění velkého hadronového urychlovače v CERNu je pro fyziky
z celého světa důležitou událostí. Do jednoho z nejambicióznějších
a nejnákladnějších vědeckých projektů současnosti se zapojilo téměř
10 000 odborníků z více než stovky zemí. Dokument režiséra Marka
A. Levinsona mapuje úspěchy i nezdary spojené s tímto zařízením, jež
má potvrdit nejaktuálnější fyzikální teorie. Informacemi nabitý snímek
zachycující unikátní spolupráci teoretických a experimentálních fyziků
se zabývá také mediálním ohlasem kolem CERNu. Vědci se vyjadřují
k nepodloženým obavám o potenciální destrukci Země způsobené
spuštěním velkého hadronového urychlovače. Nikdo si ovšem předem
nemůže být jistý výsledkem. Fyzici očekávají odpovědi na otázky týkající
se původu vesmíru a smyslu naší existence v něm a doufají v nalezení
zbývající částice, která má teorii velkého třesku doplnit – Higgsova
bosonu. Pokud by se ale jejich domněnky nepotvrdily, následovala by
úplná revize našeho dosavadního poznání vesmíru…
Physicists all over the world cannot wait for the true milestone – the
launch of the Large Hadron Collider at CERN. Almost ten thousand
specialists from more than a hundred countries participated in one of
the most ambitious and most expensive projects that science has produced. This documentary, directed by former physicist Mark A. Levinson,
monitors the successes and failures of the device, which, it is hoped, will
confirm current scientific theories. The information-dense documentary
portrays the unique cooperation between theoretical and experimental
physicists and it also focuses on the media coverage of CERN. The scientists comment on unfounded concerns over the possible destruction
of the Earth, caused by the launch of the Large Hadron Collider. However, nobody can guarantee the results. The physicists expect to receive
answers concerning the origin of the Universe and the purpose of our
existence within it. They also aspire to find the particle that will complete
the puzzle of the Big Bang theory – Higgs Boson. If their assumptions
are not confirmed, we will have to entirely revise everything we have
learned about the Universe so far.
Martina Bubíková
59
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Claudia Raschke-Robinson,
Wolfgang Held
STŘIH EDITING
Walter Murch
HUDBA MUSIC
Robert Miller
PRODUKCE PRODUCTION
David E. Kaplan
DISTRIBUCE SALES
PF Productions LLC
Mezinárodní soutěž International Competition
REŽIE DIRECTOR
Mark A. Levinson
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Savas Dimopoulos,
Nima Arkani-Hamed,
Martin Aleksa
VLČÍ HORY
THE WOLF MOUNTAINS
WEB WEBSITE
Slovensko Slovakia
2013, 49 min.
www.wolfmountains.org/vlcie-hory
V pradávných časech žila v pralesích stáda zubrů a divokých koní
pronásledovaná predátory. Krajina zápasila s nelítostným koloběhem
života, ale i přesto byla domovem nádherných a svobodných zvířat. Vlci
vytvářeli s našimi předky rovnocenné společenství lovců. Dnes poslední
z nich přežívají v hlubokých lesích a lidem se naučili vyhýbat. Do Evropy
divoká příroda v podstatě přestala patřit. Jako zázrak z minulosti se vrací magicky krásná divočina v krajině zvané Vlčí hory. Jedno z nejméně
obydlených míst Evropy na pomezí Slovenska, Polska a Ukrajiny ukrývá
poslední fascinující pozůstatky nejrozmanitějších ekosystémů. Filmaři
vyjeli vstříc mrazivým zimám i letním bouřkám, aby zachytili zvířata,
jež jsou na pokraji vyhynutí, a přiblížili ryzí kouzlo nedotčené přírody.
Během nebezpečného natáčení nepoužili k nalákání zvěře žádné umělé
metody, a tak strávili 500 dní stopováním a čekáním na vzácné okamžiky, kdy se objeví nejtajemnější obyvatelé těchto hor.
In ancient times forests were inhabited by herds of European bison and
wild horses, both hunted by predators. The wilderness struggled with
the cruelty of the circle of life, yet despite that, many marvellous wild
animals made their home there. The wolves combined with our ancestors to form a community of hunters. Today the very last of them are
struggling to survive in deep forests far away from people, whom they
have learned to avoid. Wilderness no longer exists in Europe. The area
called The Wolf Mountains seems like a miracle from the past, full of
the beauty of wilderness. The borders of Slovakia, Poland and Ukraine,
one of the least populated places in Europe, shelter the last fascinating
remains of the most diverse of ecosystems. The filmmakers did not shy
away from the freezing winters and summer storms, which they faced
in order to film animals on the brink of extinction, and to expose the raw
beauty of untouched nature. During the dangerous shooting, the film
crew did not use any tricks to lure the animals, and thus spent 500 days
tracking and waiting for the right moment, when the most mysterious
inhabitants of these mountains would show up.
Tereza Osmančíková
60
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jozef Fiala, Karol Kaliský, Gabriel
Liták, Vladimír Šifra
STŘIH EDITING
Jozef Fiala, Athea Harvey
HUDBA MUSIC
Tono Popovič, Bratislavský komorný orchester
PRODUKCE PRODUCTION
EMS FILMS
Mezinárodní soutěž International Competition
REŽIE DIRECTOR
Erik Baláž
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Erik Baláž
POUŠŤ V KVĚTU
RE-GREENING THE DESERT
WEB WEBSITE
Nizozemsko Netherlands
2012, 48 min.
www.eempc.org/107
Každých dvanáct let populace Země vzroste o celou jednu miliardu. Se
zvyšujícími se nároky na přírodní zdroje tak dochází k jejich devastaci.
Z dříve úrodných oblastí se za stovky a tisíce let stala místa nehostinná a absolutně vyčerpaná, mezi nejzásadnější příčiny přitom patří
pastevectví a nehospodárné zemědělství. Kameraman a ekolog John
D. Liu začal již v roce 1995 dokumentovat způsoby, díky kterým se
naše planeta může opět zazelenat. V čínské oblasti Splašová plošina
se Liu setkává s Geoffem Lawtonem, designérem a tvůrcem projektu
Permaculture. Permaculture je systém s cílem vytvořit hospodárný,
sebe-udržitelný ekosystém, který je nezávislý na práci člověka. Poučen
zkušeností z Číny jezdí John D. Liu po světě se záměrem přeměnit
zemědělstvím zpustošená místa v hospodárné a hojné oblasti. Snaží
se naučit farmáře, že krátkodobé cíle v podobě zisku by měly ustoupit
dlouhodobě udržitelnému systému. Obnovení zelených oblastí zmenší
chudobu a hlad ve světě a pomůže k rozvoji kultury, sociálního života
i vzdělání.
Every twelve years the Earth’s population grows by one billion. As the demand for them rises, natural resources are being depleted. Thus, in the
course of the millennia, formerly fertile lands have turned into drained
and barren wastelands. This has been primarily caused by pasturage
and waste and inefficiency in agriculture. By 1995, John D. Liu, cameraman and environmentalist, had already started to monitor the ways
our planet could be regreened. In the Chinese province of the Loess Plateau, Liu met Geoff Lawton, the designer of the Permaculture project.
Permaculture is a system that aims to build an efficient and sustainable
ecosystem, which does not depend on human labour. Drawing upon
his experience from China, John D. Liu travels the world with one goal:
to convert areas devastated by agriculture into sustainable and fertile
places. He tries to teach the local farmers that short-term interests
in the form of profit should be considered as secondary to long-term
sustainability. Restoring the green areas will not only help fight poverty
and hunger in the world, but it will also contribute to cultural, social and
educational development.
Tereza Šemberová
61
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Erik van Empel
STŘIH EDITING
Jeroen van den Berk, Gijs Meyer
Swantee
HUDBA MUSIC
Mike van der Sluijs
PRODUKCE PRODUCTION
Marie Schutgens, VPRO, EEMP
DISTRIBUCE SALES
VPRO
Mezinárodní soutěž International Competition
REŽIE DIRECTOR
Rob van Hattum, John D. Liu
OHEŇ V KRVI
FIRE IN THE BLOOD
WEB WEBSITE
Indie, USA India, USA
2013, 85 min.
www.fireintheblood.com
Dokument Oheň v krvi se pokouší ukázat, že smrt miliónů, jež mohly být
zachráněny, by neměla způsobit jen mávnutí rukou nebo rozhořčení,
která rychle pominou. Jde mu o mobilizování sil směrovaných ke změně
systému, jež staví do popředí ekonomickou prosperitu privilegovaných
na úkor života lidí s nedostatkem kapitálu. V současné verzi archetypálního boje Davida s Goliášem proti sobě stojí skupina aktivistů a západní
farmaceutické koncerny. První projevují odhodlání vybojovat základní
právo obyvatel třetího světa na přístup k lékům, zatímco druzí intenzivně
hájí své finanční zájmy v podobě zisku za jakoukoli cenu. Tvůrci sledují
konkrétní případ ARV léků, které enormně zlepšují kvalitu života lidem
nakaženým virem HIV. Nejde jen o to, že farmaceutické giganty odmítají
prodávat rozvojovým státům léky za cenu nižší než 15 000 dolarů za
rok, jež účtují pacientům na Západě. Odmítají taktéž šíření takzvaných
generických léčiv. Prioritu má patent, ne pacient. Válka za převrácení
této priority i přes malá vítězství nadále pokračuje.
The documentary The Fire in the Blood aims to show that the deaths
of millions who could have been saved should elicit from us more than
simply a shrug or an outraged reaction which soon blows over. It is a call
to arms in favour of changing a system which supports the economic
prosperity of the upper classes at the expense of the lives of the people
who lack the resources. In a contemporary version of David’s fight
against Goliath, a group of activists confront western pharmaceutical
companies. The activists show their devotion to the fight for the basic
right of the people of the third world to have access to medicine, while
the pharmaceutical companies persistently advance their own financial
interests and profit at any cost. The filmmakers focus on the case of
ARV drugs, which radically improve the quality of life of people infected
with HIV. The problem is not only that the pharmaceutical giants refuse
to sell the medicine to developing countries for less than 15 thousand
dollars per year, which is the price for western patients, but they also
withhold support for generic drugs. The priority is the patent, not the
patient. The war to overturn this priority is not over yet.
Filip Lucinkiewicz
62
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jay J. Odedra
REŽIE DIRECTOR
Dylan Mohan Gray
STŘIH EDITING
Dylan Mohan Gray, Chris Seward
(supervising editor), Pascal
Akesson, Hugh Williams
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Dylan Mohan Gray
HUDBA MUSIC
Ashutosh Phatak
PRODUKCE PRODUCTION
Dylan Mohan Gray, Christopher
Hird, Sparkwater India Production
Mezinárodní soutěž International Competition
63
64
RANSCHBURGOVA SESTAVA
PRO VÝZKUM VNÍMANÍ, ASOCIACE A PAMĚTI
C
ČESKÁ SOUTĚŽ
CZECH
COMPETITION
65
BITEVNÍ POLE
BATTLEFIELD
Česká republika Czech Republic
2014, 85 min.
Sedmiletá válka (1756 – 1763) může být označena za první konflikt
v celosvětovém měřítku. Jedna z nejdůležitějších bitev této války se
udála necelých sedm kilometrů od Kolína. Konkrétně v trojúhelníku
mezi obcemi Plaňany, Svojšice a Křečhoř. 18. června 1757 se zde utkalo
vojsko Marie Terezie vedené rakouským polním maršálem Leopoldem
Daunem s pruskou armádou pod vedením krále Fridricha II. Samotná
bitevní akce je divákovi předvedena hranou formou a doplňována animovanou grafikou znázorňující strategii šiků vojska. Pořadem provází
novinář, dokumentarista a příznivec vojenské historie Jan Plachý. Do
děje vstupují také historikové a v hrané retrospektivě zásadní aspekty
střetu popisují důstojníci obou armád. Plachý se dostává přímo do
středu dění a zprostředkovává kontaktnější pohled na události, které
rozhodly výsledek této krvavé bitvy ve prospěch Rakušanů, byť celá válka skončila opačně. Vítězství Prusů a jejich spojenců mělo za následek
definitivní ztrátu Kladska a větší části Slezska.
The Seven Years’ War (1756–1763) can be described as the first global
conflict. One of the most important battles of the war occurred less
than seven kilometres from Kolin, in the triangle formed by the villages
of Planany, Svojsice and Krechor. On June 18, 1757 the army of Maria
Theresa of Austria led by Field Marshal Leopold Daun clashed with the
Prussian army led by King Frederick II. The battle is conveyed to the
audience through re-enactments, further complemented by animated
graphics that depict the military strategies of the contending armies.
Jan Plachy, journalist, documentary filmmaker and military history
enthusiast, guides the audience though the film. Historians also have
their say on the unfolding events, and in the re-enactments the officers
of both armies describe key aspects of the conflict. Plachy gets right to
the heart of the action and provides a palpable view of the events that
decided the outcome of this bloody battle, in favour of the Austrians in
this case, even though the overall result of the war was quite the opposite. The victory of the Prussians and their allies saw the loss of Kłodzko
and the greater part of Silesia.
Tereza Šemberová
66
Česká soutěž Czech Competition
DISTRIBUCE SALES
Česká televize
REŽISÉR REŽISÉR
Pavel Jirásek
JAN CALÁBEK KU POTĚŠE VČEL, BÁSNÍKŮ
A BOTANIKŮ
JAN CALABEK: TO THE DELIGHT OF BEES,
POETS AND BOTANISTS
Česká republika Czech Republic
2013, 26 min.
Dokument České televize představuje brněnského profesora botaniky
Jana Calábka očima jeho přátel, kolegů a rodiny. Hlavní náplní Calábkovy práce byly sledování a záznam pohybů rostlin. Dlouhodobým snímáním rostlin se snažil vysvětlit zákonitosti jejich růstu. Náročné natáčení
v laboratorních podmínkách vyžadovalo trpělivou přípravu a samotné
snímání trvalo i několik tisíc hodin. Filmy později využíval k vědeckým
i pedagogickým účelům a také k popularizaci vědy. Calábkovy časosběrné dokumenty jsou unikátním zdrojem informací o rostlinách. Zároveň byl u nás průkopníkem tohoto specifického dokumentárního žánru,
kterému se věnoval téměř 60 let. Ojedinělé spojení sekvencí rostoucí
rostliny a lyrické hudby stírá hranice mezi experimentálním a vědeckým
filmem. I díky tomu dosáhl světového významu a mnoha mezinárodních
festivalových ocenění. Záběry zrychleného růstu rostlin ukázaného
v několika vteřinách ovlivnily i výuku biologie ve školách, kde jeho filmy
zůstávají nadále oblíbenou učební pomůckou.
This Czech Television documentary introduces Jan Calabek, professor
of botany from Brno, as seen by his friends, colleagues and family. In his
work he focused on monitoring and recording the movements of plants.
Using time-lapse photography, he aimed to explain the patterns of their
growth. Working in laboratory conditions was very challenging and
required thorough preparation. The filming sometimes took thousands
of hours. Later, he used his films for scientific and educational purposes and to promote science. Calabek’s time-lapse documentaries are
a unique source of information about plants. He was a pioneer of this
type of documentary in the Czech Republic; he devoted 60 years of his
life to these documentaries. The unique combination of growing plants
and lyrical music makes the film scientific and experimental at the same
time. That is partly why he achieved worldwide recognition and earned
many awards at international festivals. Time-lapse documentaries
showing the growth of plants in several seconds also made an impact
on biology classes, where his documentaries are widely used to this day.
Lukáš Vlček
67
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jakub Halousek, Braňo Pažitka
STŘIH EDITING
Jiří Procházka
PRODUCTION PRODUCTION
Česká televize, tvůrčí producentská skupina Petra Kubici
SALES SALES
Česká televize
DIRECTOR REŽISÉR
Alice Růžičková
DOBRODRUŽSTVÍ TROPICKÉ EKOLOGIE
THE ADVENTURE OF TROPICAL ECOLOGY
Česká republika Czech Republic
2013, 38 min.
Výzkumné centrum Binatang, které bylo založeno roku 1997 biologem Vojtěchem Novotným, je jedním z mála výzkumných středisek na
Papui-Nové Guineji. Každé dva roky se na tento ostrov vydává skupina
studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zkoumat unikátní
ekosystém tropického pralesa. Desítka mladých vědců má ve spolupráci s místními odborníky příležitost realizovat vlastní projekt v prostředí
s nejbohatší druhovou rozmanitostí na světě. Mezitím ve Výzkumném
centru Binatang dlouhodobě probíhá výzkum tropického rostlinstva.
Mezinárodní tým sestavuje seznam veškerého porostu na území
o rozloze padesáti hektarů, který uveřejňuje na internetu, čímž vytváří
studijní materiál pro badatele z celého světa. Napomáhá tak lepšímu
porozumění deštným pralesům a jejich následné ochraně. Je totiž stále
otázkou, jak dokáže tolik rostlinných i živočišných druhů koexistovat na
jednom místě. Snímek zároveň zachycuje velmi vstřícné přijetí studentů
domorodci, kteří pomáhají uskutečňovat výzkum, prezentují své tradice
a na počest hostů připraví i vepřové hody.
Binatang Research Centre, founded in 1997 by biologist Vojtech Novotny, is one of only a few research centres in Papua New Guinea. Every
two years, a small group of students from the University of South Bohemia in Ceske Budejovice come to this island to study the unique rainforest ecosystem. Ten young scientists, in cooperation with local experts,
have the opportunity to run their own project in an environment that
has the most plant and animal species in the world. In the meantime,
Binatang Research Centre runs a long term study of tropical plants. An
international team is making a list of all the plants growing in an area of
50 hectares, which will then be published online to create study material
for scientists around the world. It helps us to better understand the rainforests and their requirements. We still do not know how so many plant
and animal species can coexist in the same place. The film also shows
the warm relationship between the students and the natives, who help
the students with research, introduce their traditions and even prepare
a pork feast for their guests.
Martina Bubíková
68
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Dalibor Fencl
REŽISÉR DIRECTOR
Kateřina Mikulcová
STŘIH EDITING
Kateřina Vrbová-Krutská
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Kateřina Mikulcová
HUDBA MUSIC
Burutawagawa
PRODUKCE PRODUCTION
Pavel Vácha
DISTRIBUCE SALES
Biologické centrum AV ČR
LÉČBA DĚJIN
TREATING HISTORY
Česká republika Czech Republic
2013, 80 min.
WEB
www.ceskatelevize.cz
František Kriegel se vyznamenal jako lékař a politik, účastnil se pražského jara v roce 1968 a jako jediný člen československé delegace po
ruské invazi odmítl podepsat Moskevský protokol. Nadace Charty 77 od
roku 1987 udílí Cenu Františka Kriegela lidem, kteří se jako on vyznačují
statečností a bojem proti korupci a nespravedlnosti. V dokumentu se
představí čtyři nositelé této ceny: anarchista a aktivista Jakub Polák,
kněz František Lízna, senátorka a bojovnice proti korupci Alena Dernerová a bývalý ředitel Fondu životního prostředí Libor Michálek. Celkově
má dokument humanistický podtext a apeluje na lidskost a aktivní
odpor proti nespravedlnosti. Končí smutečním shromážděním přátel
Jakuba Poláka, kterého se účastní inkognito policie, což dodává závěru
ironický a hořký podtón, zdůrazňující neradostný stav současné české
politiky.
Frantisek Kriegel distinguished himself as a physician and politician, he
participated in the Prague Spring of 1968 and was the only member of
the Czechoslovak delegation who refused to sign the Moscow Protocol
after the Russian invasion. Since 1987, the Charter 77 Foundation
has presented the Frantisek Kriegel Award to those who, like him,
have distinguished themselves through bravery and their fight against
corruption and injustice. This documentary introduces four winners of
this award: Jakub Polak, anarchist and activist; Frantisek Lizna, priest;
Alena Dernerova, senator and campaigner against corruption; and
Libor Michalek, former director of the Environmental Fund. In general,
the documentary has humanistic undertones, appealing for humanity
and active resistance against injustice. The documentary ends with the
mourning congregation of the friends of Jakub Polak. His farewell is
attended by plain-clothes police, which gives the ending an ironic and
bitter twist, and highlights the dismal state of contemporary Czech
politics.
Klára Feikusová
69
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Braňo Pažitka, Vít Janeček
REŽISÉR DIRECTOR
Vít Janeček
STŘIH EDITING
Hedvika Hansalová
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Vít Janeček
HUDBA MUSIC
Jan Richtr
PRODUKCE PRODUCTION
Film & Sociologie, Jarmila
Poláková
DISTRIBUCE SALES
Česká televize
LOVCI ZÁHAD: PROČ ŽÁBY SKÁČOU
MYSTERY HUNTERS: WHY FROGS JUMP
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2013, 27 min.
www.lovcizahad.cz
Lovci záhad jsou cyklem z produkce České televize, ve kterém se
v polohraných příbězích pátrá po původu nejrůznějších záhad z oblasti
vědy a techniky. Pořadem provádí Marek Mikulášek a Michael Londesborough, český vědec britského původu zabývající se anorganickou
chemií. Michael propojuje Markův laický pohled na zkoumané problémy
s oblastí vědy a podpůrnými experimenty, které si divák může vyzkoušet
i doma. Oba průvodci se při pátrání dostávají na prehistorická místa
a do vizuálu pořadu se zařazují i četné animace. V epizodě Proč žáby
skáčou si Marek klade otázku, proč se žáby pohybují skákáním, a ne
jako jejich blízcí příbuzní, mloci, chůzí. Odpověď na tuto otázku Marek
a Michael nalézají mimo jiné experimentem v plaveckém bazénu či díky
spolupráci s Geologickým ústavem Akademie věd. Tento díl se ovšem
nesoustředí pouze na způsob pohybu žab, ale ukáže rovněž možnosti
využití těchto obojživelníků člověkem dnes i v době kamenné a vysvětlí
spojitost mezi nimi a vynálezem baterie.
Mystery Hunters is a Czech Television series, in which partially acted
stories involve the search for the origins of various scientific and technological mysteries. The series is hosted by Marek Mikulasek and Michael
Londesborough – a Czech scientist of British origin involved in inorganic
chemistry. Michael complements Marek’s lay view of issues within the
field of science and provides supporting experiments that the viewer
can try at home. In their search for answers both hosts find themselves
at prehistoric sites, the program also uses numerous animations. In the
episode Why Frogs Jump, Marek ponders the question as to why frogs
move by jumping and not, like their close relatives, salamanders, by
walking. Marek and Michael find the answer to this question through an
experiment in a swimming pool and through their collaboration with the
Geological Institute of the Academy of Sciences. However, this episode
not only focuses on the dynamic locomotion of frogs, but it also shows
the use of these amphibians by man today as well as in the Stone Age,
and explains the connection between them and the invention of the
battery.
Tereza Šemberová
70
Česká soutěž Czech Competition
PRODUKCE PRODUCTION
Tvůrčí producentská skupina
Petra Kubici, Česká televize,
Akademie věd, Herafilm
DISTRIBUCE SALES
Česká televize
REŽIE DIRECTOR
Bára Kopecká
… (FILM O FILOZOFII PRO DĚTI)
… (A FILM ABOUT PHILOSOPHY FOR CHILDREN)
Česká republika Czech Republic
2013, 36 min.
Nikdy není příliš brzy na rozvíjení logického myšlení. S takovou premisou vyráží do dětských tříd propagátoři pedagogické metody, snažící
se o změnu v intelektuální výchově žáků. Program Filozofie pro děti
využívá filozofických postupů k rozvinutí dětské logiky, představivosti
nebo schopnosti komunikovat. Pomocí zvláštních pohádkových příběhů
nabourávají lektoři uvažování mladších dětí, starším žákům pokládají komplikovanější dotazy. Při diskuzi nad položenými otázkami se
účastníci učí budovat vlastní názor a vzájemně si naslouchat, což jsou
v dnešní době potřebné dovednosti. Dokument nejen informuje o inovativní vyučovací metodě, ale také sám touto metodou na diváky působí.
Nenabízí totiž kompletní odpovědi na položené otázky, ale vydatně
podněcuje k zamyšlení a ptá se i samotných diváků. Zároveň se však
ukazuje, že filozofický přístup není zaručenou cestou k otevřené mysli
a neomezené kreativitě.
It is never too early to develop logical thinking. With this premise the
promoters of this pedagogical technique hit the classrooms and set
out on their journey, striving for change in the intellectual education of
pupils. The programe Philosophy for Children uses philosophical techniques in order to develop logic, imagination and the communicative
abilities of children. Through special fairy tales the teachers disturb the
thinking of younger children. The older pupils are asked more sophisticated questions. Discussing the questions, the participants learn how to
form their own opinions and to listen to each other; useful assets in the
present time. The documentary not only informs about the innovative
education techniques, but also affects the audience with this technique.
While it does not provide thorough answers to the questions, it substantially sparks the thinking processes and even questions the members
of the audience themselves. On the other hand, it becomes evident that
the philosophical approach per se is not a guarantee of an open mind
and unlimited creativity.
Martina Bubíková
71
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Lukáš Hyksa, Tomáš Staněk,
Martin Řezníček
STŘIH EDITING
Adam Brothánek
HUDBA MUSIC
Michal Rataj
PRODUKCE PRODUCTION
Radim Procházka
DISTRIBUCE SALES
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
REŽIE DIRECTOR
Lucie Králová
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Lucie Králová
TVMINIUNI
TVMINIUNI
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2013, 23 min.
www.decko.ceskatelevize.cz/tvminiuni
„Proč je citron žlutej, proč?“ Na takto zapeklité otázky dokáže odpovědět pouze pan Vrána se svým týmem specialistů. TvMiniUni je pořad,
který má své místo v programu televizní stanice Déčko od listopadu
roku 2013. Je zde prostor pro otázky všeho druhu, které nedají dětem
spát. Postup je velice snadný. Pan Voráček zachytí svou sofistikovanou
anténou otázku od dětí, robot Franta Štajn „přežvýká“ data a nakonec
vyráží neohrožení reportéři Ajka a Jack natočit do terénu rozhovor
s odborníkem. Pan Vrána a jeho kamarádi poutavou a srozumitelnou
formou zkrátka vysvětlí vše. Zajímavé vizuální zpracování využívající
kombinaci loutek a animace vytváří barevný svět plný legrace. Zároveň
je dětem nenásilně zprostředkován vědecký pohled na různé jevy, se
kterými se běžně setkávají. Pod rukama odborníka na slovo vzatého tak
vzniká roztomilá a poučná zábava nejen pro děti, ale i dospělé.
“Why is a lemon yellow?” Such an off-the-wall question can only be
answered by Mr. Crow and his team of specialists. TvMiniUni is a television program that, since November 2013, has been shown on Czech
Television’s station Decko [represented by the letter “D”]. It is a platform
which aims to tackle all the quirky and inquisitive questions that children lose sleep over. The process is very simple – Mr. Voracek collects
questions from children via his sophisticated antenna, the robot Franta
Stajn chews over the data, and then intrepid reporters Ajka and Jack
head out into the field to carry out interviews with experts. Mr. Crow and
his friends are able to explain everything in an engaging and comprehensible manner. The program applies interesting visual techniques
with a combination of puppetry and animation, thus creating a colourful
world of fun. Simultaneously, children are shown the scientific perspective on various issues and phenomena which they regularly encounter.
In the hands of an expert this delightful and entertainingly informative
program is for children and adults alike.
Klára Měsíčková
72
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Petr Vejslík
REŽIE DIRECTOR
Jan Jirků
STŘIH EDITING
Jakub Sykora
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Martin Kolář, Jan Jirků,
Iva K. Jestřábová, Dita Morávková
HUDBA MUSIC
Marek Doubrava
PRODUKCE PRODUCTION
Evolution Films, Vít Pecka
MUŽ, KTERÝ SÁZÍ STROMY
THE MAN WHO PLANTS TREES
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2013, 52 min.
www.kedjom-keku.com
Snímek Muž, který sází stromy zavádí diváky do Kamerunu. Před
dávnými lety se tu v lesích údolí Big Babanki usadil kmen Kedjom-Keku.
Lidé si i v tomto neprostupném terénu zelených hor začali pomalu,
ale jistě přírodu podmaňovat. Zemědělství se v podobě terasovitých
políček „zakusuje“ do kopců a původní mlžné lesy rychle mizí. Domorodci si v honbě za obživou neuvědomují, že kácením lesa přicházejí o to
nejcennější. Les je pro ně totiž ochranou, zdrojem obživy i přístřeším
pro zvířata. Spolu s ním se ztrácí přirozené útočiště pro orangutany
i jiné, teď již vzácné, živočichy. Jeden z místních obyvatel Ernest Vunan
si je této hrozby vědom. Rozhodl se tedy svůj život zasvětit obnově lesů
a osvětě obyvatel v údolí Big Babanki. K Ernestovi se připojila i skupina
Čechů a Slováků, kteří založili občanské sdružení Kedjom-Keku. Pod
jeho záštitou pomáhají s osvětou místních a v horách staví školu pro
děti z kmene, protože jak zazní nejednou z úst mnoha aktérů: „Děti jsou
totiž naše budoucnost.“
The film The Man Who Plants Trees takes the audience to Cameroon.
In ancient times, the Kedjom-Keku tribe settled in the forests of the Big
Babanki Valley. Gradually people started to dominate nature in these
green and lush mountains. The agriculture with its terraced fields “digs
in” to the hills and the misty forests are quickly vanishing. In their quest
to earn a living, the locals do not realize that logging deprives them
of the most beneficial thing they have. The forest provides them with
protection, is a source of livelihood, and also offers shelter to animals.
Due to logging, the natural environment of orangutans and many other
protected species is being lost. One of the locals, Ernest Vunan is aware
of the threat. Therefore, he has decided to devote his life to the rejuvenation of the forests and to the enlightenment of the inhabitants of the
Big Babanki Valley. Ernest was joined by a group of individuals from the
Czech Republic and Slovakia who established the Kedjom-Keku Civic
Association. Under the auspices of the association, they are helping
raise local public awareness and build a school in the mountains for
tribal children, because, as we always hear “children are our future.”
Klára Měsíčková
73
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Michal Gálik
REŽIE DIRECTOR
Michal Gálik
STŘIH EDITING
Michal Gálik
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Michal Gálik
HUDBA MUSIC
Toby Barnett, Zelf Bloemen ad.
PRODUKCE PRODUCTION
Kedjom-Keku
DISTRIBUCE SALES
Kedjom-Keku
ZELENÁ POUŠŤ
GREEN DESERT
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2012, 60 min.
www.greendesertmovie.com
Film Zelená poušť rozkrývá spletitý příběh zdánlivě nenápadné suroviny,
kterou je palmový olej. Jedna z nejobchodovanějších komodit ostrova
Borneo se stává časovanou bombou. Kvůli palmovým plantážím jsou
káceny původní deštné lesy a s nimi se ztrácí i přirozená útočiště pro
zvířata. Rapidní pokles populace tak zažívá orangutan bornejský, ale
i jiní zástupci bornejské fauny a flóry. Situaci nepřispívají ani nekalé
praktiky palmářských firem, které nezákonně zabavují půdu obyvatelům
a načerno vypalují další hektary původního lesa. Ostrov je tak pomalu
pohlcován palmami, které vysávají z půdy život a obrovské množství
vody. Samy o sobě však ekosystému nic nevracejí. Mnozí ekologové
tento fenomén nazývají „zelený mor“. Řešení je zdánlivě prosté – snížení
poptávky po palmovém oleji. A to můžeme ovlivnit i my při každodenním
nákupu potravin a dalších výrobků, které tento olej obsahují. Michal Gálik tak upozorňuje na to, jak naše rozhodnutí mohou ovlivnit stav přírody
na opačné straně světa.
Green Desert shows the complex story of what may seem an inconspicuous primary commodity – palm oil. As one of the most traded commodities from Borneo, it has become an ecological time bomb. Original
rainforests are lumbered to become palm plantations and with the
vanishing rainforest the animals lose their natural habitat. This results in
a rapid population decrease of Bornean orangutan and other Bornean
fauna and flora. The situation is made worse by the illegal practices of
palm oil companies which illegally confiscate the land of the inhabitants
and burn more hectares of the original forest. As a result, the island is
being consumed by palm trees, which suck the life and a large amount
of water out of the land. Unlike native plants palm oil plants do not give
anything back to the ecosystem. This phenomenon is called the “green
plague” by many ecologists. The solution seems simple – reduce the
demand for palm oil, which is something each one of us can influence
during our daily shopping for food and other products containing this oil.
Michal Galik draws our attention to our daily decisions and the impact
they have on a fragile ecosystem on the other side of the world.
Klára Měsíčková
74
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Michal Gálik
REŽIE DIRECTOR
Michal Gálik
STŘIH EDITING
Michal Gálik
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Michal Gálik
HUDBA MUSIC
Jaroslav Kocián,
Jana Surovičová ad.
SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V ČECHÁCH
SEXUAL EDUCATION IN BOHEMIA
WEB WEBSITE
http://cz.evolutionfilms.cz/article/
show/id/39
Česká republika Czech Republic
2013, 63 min.
Výuka sexuální výchovy na českých školách patří mezi hojně diskutovaná celospolečenská témata. Kontroverze budí už samotná otázka,
zda by nauka tohoto druhu vůbec měla být ve škole zastoupena. Shoda
nepanuje ani v debatách o konkrétní náplni lekcí sexuální výchovy a
jejích případných následcích. Dokumentární satira režisérky Dagmar
Smržové se spíše než problematice výchovy o sexu (či snad k sexu?)
jako takové věnuje snaze o její adaptaci do svérázné oblasti českého
školství. Na příkladu praktického zaškolování pedagogů ze základní
školy v obci Okříšky snímek demonstruje kuriozity výukových metod
a naznačuje i obsah „učiva“. Přibližuje se přitom i daleko univerzálnějším tématům – otázce míry zodpovědnosti rodičů a pedagogů za
výchovu dítěte či posunu v chápání sexu ve vztahu k lásce a duševnímu
prožívání milostného vztahu do té míry, že se souvislost mezi sexualitou
a tradičními hodnotami zcela vytrácí. Touto citlivou problematikou film
diváka provází zábavnou formou a se špetkou ironie.
Sex education in Czech schools is one of the most widely discussed
topics nationwide. Controversy emerges with the question of whether
a course of such nature should be presented in schools. There is little
consensus in debates about the specific content of sex education
lessons and their possible consequences. Dagmar Smrzova’s satirical
documentary focuses on efforts to adapt and incorporate the subject of
sex education into the peculiar field of the Czech educational system,
rather than on the issue of sex education (or perhaps sex?) itself. The
films looks at examples of the practical training of teachers at a primary
school in the village of Okrisky, it shows oddities in the teaching methods and illustrates the content of the “subject matter.“ A far more universal theme is also brought to light – the question concerning the level of
responsibility of parents and teachers in the upbringing and sexual development of children. What role do they have in a child’s understanding
of sex in relation to love and the intellectual experience of romance, and
to what extent does the relationship between sexuality and traditional
values completely disappear? The film guides the viewer through this
sensitive issue in an entertaining way and with a hint of irony.
Adam Kotaška
75
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Miroslav Janek, Adam Ol’ha
REŽIE DIRECTOR
Dagmar Smržová
STŘIH EDITING
Krasimíra Velitchková
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Dagmar Smržová
HUDBA MUSIC
Neočekávaný dýchánek
PRODUKCE PRODUCTION
Ondřej Zima, Lenka Kotlánová,
Vít Pecka
DIVOČINY
WILDERNESS
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2013, 52 min.
www.ceskatelevize.cz/porady/
10586922355-divociny
Absolventský film Jana Svatoše odkrývá spor mezi ochranáři přírody
a myslivci týkající se navrácení původních divokých šelem do české přírody. Ty byly nedílnou součástí našich lesů, ale člověk je lovem vyhubil.
Poslední medvěd byl zastřelen v listopadu roku 1856. Nyní se objevují
snahy obnovit původní rovnováhu, nad čímž se ovšem názory odborníků
rozcházejí. Marku Orko Váchovi, jednomu ze zakladatelů Spolku pro
ochranu zubrů evropských, se i přes legislativní překážky daří postupně
začleňovat zubry zpět do volné přírody. Jeho počínání myslivci považují
za zbytečné a sentimentální. Další z protestních hlasů se také často
zakládají na strachu z volně žijících šelem, který ovšem odborníci
označují za neopodstatněný. V dokumentu se k vyjádření svého názoru
nedostanou pouze myslivci a ekologové, ale také valašský hospodář,
který s přírodou žije v nejužším sepětí. Diváci také mohou spolu s režisérem, který vypustil šelmy do volné přírody alespoň symbolicky pomocí
filmových postupů, nahlédnout do Žofínského pralesa, kam běžně není
veřejnosti dovoleno vstoupit.
Jan Svatos’s graduate film reveals the dispute between environmentalists and hunters regarding the reintroduction of native animals into
Czech natural habitats. They were an integral part of the functioning
of our forests, but were wiped out by hunting. The last bear was shot in
November 1856. Now there are efforts to restore the original balance,
but the opinions of the experts differ. Marek Orko Vacha, one of the
founders of the Society for the Protection of the European Bison, has
been successful in progressively integrating the bison back into the
wild, despite legal hurdles. Hunters deem his actions as superfluous and
sentimental. Other protesting voices are often based on fear of these
wild animals, which many experts consider unfounded. Not only do
hunters and environmentalists express their opinions in this documentary, but so do Moravian Wallachs who live in close proximity to nature.
Viewers, along with the director who, at least symbolically with the aid
of film techniques, reintroduced animals into the wild can explore Zofin
Forest where public access is normally prohibited.
Martina Bubíková
76
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Romi Straková
REŽIE DIRECTOR
Jan Svatoš
STŘIH EDITING
Katarína Geyerová Buchanen
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Jan Svatoš
HUDBA MUSIC
Josef Spal
PRODUKCE PRODUCTION
Romi Straková, Lucie Plocková
DISTRIBUCE SALES
Česká televize, FAMU
ČÍ JE MOJE DÍTĚ?
WHOSE IS MY CHILD?
Česká republika Czech Republic
2013, 52 min.
Snímek s názvem Čí je moje dítě? vychází z populárně-naučných dokumentů ve stylu pořadu BBC Horizon. Tvůrci se v něm zabývají člověkem
z vědeckého pohledu, přičemž v prvním díle se věnují otázce reprodukce. V současné době stále více otců využívá možnosti genetického
testování otcovství. Vědci Univerzity Karlovy zkoumají tzv. mate-guardingové strategie neboli „hlídání“ partnera ve vztahu. Jednou takovou
strategií je žárlivost. Jak se ukazuje, je tato vlastnost nedílnou součástí
lidské snahy o co nejúspěšnější rozšíření vlastních genů. Za výsledky
bádání se kamera nevydává pouze na půdu českých univerzit a laboratoří, ale zavítá i do Tibetu. Tam dokonce systémem mnohomužství zvyšují úspěšnost reprodukce vlastního genomu na maximum. Dokument
podává odpovědi na aktuální otázky, např. co stojí za propadem porodnosti v západních zemích. Také s využitím poutavé grafiky vysvětluje
termíny jako infanticida, sobecký gen, efekt Popelky nebo alela.
The film Whose Is My Child? is based on popular science documentaries
such as BBC Horizon. The creators investigate the human body from
a scientific perspective; the first episode is focused on human reproduction. Nowadays, the number of fathers asking for paternity tests
is growing. Scientists from Charles University research the so-called
mate-guarding strategies, such as “watching” one’s partner in the
relationship. One of these strategies is jealousy. It turns out that jealousy
is an indispensable part of human aspiration for the most effective
spreading of our genes. The camera not only visits Czech universities
and laboratories, but also Tibet. Tibetan polyandry maximizes the effectiveness of reproducing one’s own genome. The documentary answers
topical questions, for example what has caused the decreasing birth
rate in western countries. Using eye-catching graphics, it explains terms
such as infanticide, selfish gene, the Cinderella effect and allele.
Martina Bubíková
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jakub Halousek
REŽIE DIRECTOR
Marek Duda, Radim Procházka
STŘIH EDITING
Hedvika Hansalová
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Zdeněk Holý
HUDBA MUSIC
Robert Forman, Michal Princ,
Bára Zmeková
PRODUKCE PRODUCTION
Radim Procházka, Zdeněk Holý
DISTRIBUCE SALES
Česká televize
77
Česká soutěž Czech Competition
ŘEKY OTAKARA ŠTĚRBY
RIVERS OF OTAKAR STERBA
Česká republika Czech Republic
2014, 26 min.
Přírodovědec, horolezec, vodák, filmař, krajinný ekolog – to vše je Otakar Štěrba. Muž, který strávil většinu svého času poznáváním přírody,
jejích tajů a vnitřních souvislostí. Snímek Řeky Otakara Štěrby vypráví
o životě prvního profesora ekologie v České republice a jeho cestě za
ochranou říční krajiny. V průběhu studií různých vědních oborů ho osud
nasměruje ke zkoumání řek a jejich biotopů. Je uhranut krásou, sílou
i životem, který proudí celým říčním korytem. Na svých cestách po světě, ať už pěšky, nebo v kajaku, poznává dosud člověkem nedotčená místa, ale i krajiny s následky lidské neprozřetelnosti. Jako největší problém
řek v České republice vidí zejména regulaci jejich koryt. Jeho apelovaní
na úřady a vodohospodáře je však marné. Stohy vypracovaných plánů
na to, jak se levněji vypořádat se záplavami bez zbytečně drastických
zásahů do koryt řek, nejspíš nikdo nezrealizuje. Tento dokument tak
nastoluje známou otázku, zdali vůbec jsme skutečnými pány přírody,
nebo si to jen myslíme.
Otakar Sterba is a scientist, rock climber, paddler and landscape ecologist all rolled into one. He has spent most of his life studying nature; its
mysteries and inner connections. Rivers of Otakar Sterba follows the life
of the first ecology professor in the Czech Republic and his efforts to protect river landscapes. During his studies of various scientific disciplines,
fate led him to study rivers and their biotopes. He is fascinated by the
beauty, power and life of rivers. As he travels around the world, on foot or
by kayak, he discovers places untouched by man, but also landscapes
suffering from the consequences of people’s carelessness. He sees river
realignment as the biggest river problem in the Czech Republic. But his
appeals to Czech water authorities and other institutions have been in
vain. Hundreds of plans suggesting how to prevent floods will, most likely, not be carried out. This documentary asks the fundamental question,
whether we control nature or just think we do.
Klára Měsíčková
78
Česká soutěž Czech Competition
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Ladislav Moulis ml.
REŽIE DIRECTOR
Ladislav Moulis
STŘIH EDITING
Ladislav Moulin, Črt Brajnik
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Ladislav Moulis
HUDBA MUSIC
Přemysl Haas
PRODUKCE PRODUCTION
Jindřich Bareš
79
80
RANSCHBURGOVA SESTAVA
PRO VÝZKUM VNÍMANÍ, ASOCIACE A PAMĚTI
D
SOUTĚŽ KRÁTKÝCH
FILMŮ
SHORT FILM
COMPETITION
81
SNĚHY NILU
SNOWS OF THE NILE
WEB WEBSITE
USA
2013, 20 min.
www.snowsofthenile.com
Pohoří Ruwenzori je jedním z mála míst na Zemi, kde lze spatřit
rovníkové ledovce. Vlivem globálního oteplování však rychle tají. Lidé
z kmenu Bakonjo, žijící na úpatí těchto ugandských hor, pomohli biologům Nateu Dappenovi a Neilu Losinovi podniknout náročnou cestu
k vrcholkům. Cílem výpravy bylo vrcholy vyfotografovat, záběry porovnat
s více než sto let starými snímky, a podat tak svědectví o nenávratných
ztrátách. Ledovce, jež zčásti přivádí vodu do Nilu, mají zcela zmizet do
dvaceti let.
The Rwenzori Mountains are one of the few places on Earth where one
can see equatorial glaciers. However, due to global warming they are
rapidly melting. The people of the Bakonjo tribe, living at the foot of the
mountains of Uganda, helped biologists Nate Dappen and Neil Losin
to undertake an arduous journey to the peaks. The aim of the expedition was to take pictures of the tops, compare the shots with images
that were more than a hundred years old, and thus provide evidence of
irrecoverable losses. The glaciers, which form part of the Nile’s water
supply, are expected to disappear completely within twenty years.
Klára Měsíčková
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Kathryn Peiman
REŽIE DIRECTOR
Nate Dappen, Neil Losin
STŘIH EDITING
Nate Dappen, Neil Losin
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Nate Dappen, Neil Losin
HUDBA MUSIC
New West Studios, SJ Acoustic,
Dan Warren & Jim Bruder
PRODUKCE PRODUCTION
Day’s Edge Productions
82
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
DEHET
TAR
WEB WEBSITE
Kanada Canada
2013, 15 min.
www.tarfilm.com
Jako lidstvo jsme stále z největší části závislí na neobnovitelných zdrojích energie. Tyto zdroje jsou však konečné. Mohlo by se zdát, že ochrana přírody a hledání energetických alternativ by v dnešní době měly být
prioritou. Jednání kanadské vlády tomu ale nenapovídá. Dehtové písky,
které z velké části pokrývají provincii Alberta, jsou jedním z možných
zdrojů ropného paliva. K jeho získání však vede klikatá cesta. Na jejím
konci je zdevastovaná příroda a obrovské množství odpadních látek.
Humanity is, for the most part, still dependent on non-renewable energy
sources. However, these resources are finite. It might seem as if the
preservation of our environment and the search for alternative energy
sources would be a priority in this day and age. But the behaviour of the
Canadian government does not follow this view. The tar sands which
cover a large portion of the province of Alberta are one possible source
of oil. However, obtaining it is a tortuous journey with devastated nature
and huge amounts of waste products as the result.
Klára Měsíčková
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Marianna Angotti
STŘIH EDITING
Jonathan Degousée
HUDBA MUSIC
Godspeed You! Black Emperor
83
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
REŽIE DIRECTOR
Greg Francis
KVAGA
QUAGGA
WEB WEBSITE
Rusko Russia
2013, 2 min.
www.poliektovs.com
Olga a Tatiana Poliektovy jsou sestry-dvojčata původem z Ruska. Obě
vystudovaly na University of Cinema and Television animaci a počítačovou grafiku. Již deset let ve své práci propojují tradiční kresby na papíře
se stop-motion animací a počítačovými technikami. Krátký animovaný
film Kvaga divákům na příběhu malého chlapce ukazuje důležitost
ochrany ohrožených zvířat pro dobro dalších generací tím, že připomíná již dávno vymřelé druhy – ptáka dodo, tasmánského tygra či zebru
kvaga.
Olga and Tatiana Poliektovas are twin sisters from Russia. Both graduated from the University of Cinema and Television in animation and
computer graphics. For ten years their work has combined traditional
paper drawings with stop-motion animation and computer techniques.
This short animated film Quagga, portrays a young boy’s story in order
to show the importance of protecting endangered species for the sake
of future generations. The message is delivered by recalling long extinct
species, such as the Dodo bird, the Tasmanian tiger and the Quagga
zebra.
Tereza Šemberová
STŘIH EDITING
Tatiana Poliektova, Olga
Poliektova
REŽIE DIRECTOR
Olga Poliektova, Tatiana
Poliektova
HUDBA MUSIC
„Veloma“ by Fabrizio Paterlini
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Tatiana Poliektova, Olga
Poliektova
DISTRIBUCE SALES
Celia Cobern, Tve, Bloomberg
84
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
ŽIVOT A VĚDA: MOZKOVÉ SPOJE
LIFE & SCIENCE: BRAIN CONNECTIVITY
WEB WEBSITE
Chile
2013, 26 min.
www.lasminas.cl
Život & věda je chilský dokumentární cyklus zaměřující se na vývoj
a pokroky vědních oborů, jako jsou neurověda a biomedicína. Seriál
vznikal v letech 2011 – 2013 a tvoří jej dvě série, které mají dohromady
osmnáct dílů. Díl s názvem Mozkové spoje patří do druhé řady. Primárně
se zaměřuje na neurologické nemoci, např. na Huntingtonovu chorobu.
Také zkráceně představuje historii chilské neurovědy, jež má bohatou
tradici spojenou především s laboratořemi v Montemaru.
Life & Science is a Chilean documentary which focuses on developments and breakthroughs in various fields of science, such as neuroscience and biomedicine. The documentary was made between 2011
and 2013 and ran for two seasons – a total of eighteen episodes. The
episode Brain Connectivity is from the second season. It focuses on
neurological diseases, for example Huntingtons disease. It also briefly
explains the history of Chilean neuroscience, which has a rich tradition,
mainly associated with the Montemar laboratories.
Klára Feikusová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Juan Pablo Rodríguez
REŽIE DIRECTOR
Rosario Jiménez Gili
STŘIH EDITING
Esteban Font Rojo
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Claudia Ansieta
HUDBA MUSIC
Miguel Lara Riquelme
PRODUKCE PRODUCTION
Las Minas
85
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
KOSMOG
COSMOG
Francie France
2013, 4 min.
Krátký animovaný snímek zábavnou a hravou formou popisuje vznik
a vývoj vesmíru. Nesnaží se předkládat známá vědecká fakta, ale spíše
pojmy jako velký třesk či černá díra poetizovat a vtipně interpretovat.
Kresby jsou dílem Cindy Lo a jedná se o ruční kresby inkoustem. Snímek jich obsahuje celkem tři tisíce a k jejich vzniku bylo použito deseti
per. Animace jsou doprovázeny komentářem, který čte Antoine Presles.
This short animated film shows us the origin and evolution of the universe in a playful and entertaining way. It does not attempt to present
known scientific facts as much as it tries to be poetic, and wittily present
terms like Big Bang and black hole. The drawings used in the movie are
in ink and are courtesy of Cindy Lo. Cosmog contains three thousand of
them and ten different pens were used in their creation. Animations are
accompanied by a commentary read by Antoine Presles.
Klára Feikusová
HUDBA MUSIC
Melchior
86
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
REŽIE DIRECTOR
Cindy Lo
PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL
BREAKING THE RULES
Španělsko Spain
2013, 6 min.
Vůně nektaru přitahuje opylovače, díky nimž je umožněno rozmnožování rostlin. Nesou pylová zrna a předávají je další rostlině. Nektar je lákavá potrava pro různé druhy živočichů, pro její získání je hmyz ochotný
i krást. V počítačově animovaném dokumentu je zlodějem včela. Svými
kusadly květ prokousne, aby se snadněji dostala k pokladu ukrytému
v jeho nitru. V přírodě je krádež něco zcela běžného, k tomuto „lidskému“ prohřešku tu dochází už milióny let.
The scent of nectar lures pollinators, who in turn assist with plant
reproduction. They carry pollen to other plants and pass on new pollen.
Nectar, however, is also welcome nourishment for other species of animals. To obtain it, insects are willing to steal. In this computer-animated
documentary, a bee is the thief. The bee bites through a blossom with its
mandibles to gain easier access to the treasure hidden in the blossom’s
interior. Stealing is something completely common in nature and this
“human” misconduct has been around for millions of years.
Lukáš Vlček
PRODUKCE PRODUCTION
Divulgare
REŽIE DIRECTOR
Luis Navarro
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Luis Navarro
87
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
BROOKLYNSKÝ FARMÁŘ
BROOKLYN FARMER
WEB WEBSITE
USA
2013, 26 min.
grouptheory.co
V roce 2010 vznikla v New Yorku první střešní farma nazvaná Flagship
Farm o rozloze 4 180 m2. O dva roky později ji následovala ještě větší
farma, zřízená na vrchu jedné z budov Brooklyn Navy Yard, kde se také
nachází první newyorský včelín. Díky své rozloze 6 038 m2 se jedná
o největší střešní farmu na světě. Její vznik iniciovala skupina nadšenců
Brooklyn Grange s Benem Flannerem v čele. Spravují obě farmy a jsou
dodavateli mnoha restaurací.
The first rooftop farm, Flagship Farm, covering an area of 45,000
square feet, was founded in New York in 2010. Two years later, an even
larger farm followed, located on top of one of the Brooklyn Navy Yard
buildings, which is also the location of the first New York apiary. Its area
of 65,000 square feet makes the farm the largest rooftop farm in the
world. It was founded by Brooklyn Grange, a group of enthusiasts lead
by Ben Flanner. This group manages both farms and is a supplier for
many restaurants.
Klára Feikusová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Todd Banhazl, Julia Dengel,
Filipp Penson
STŘIH EDITING
Paul Greenhouse, Michael
Tyburski
HUDBA MUSIC
Matt Abeysekera
PRODUKCE PRODUCTION
{grouptheory}
88
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
REŽIE DIRECTOR
Michael Tyburski
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Paul Greenhouse
ASTRONAUTOVA ARCHA
THE ASTRONAUT’S ARK
Německo Germany
2013, 10 min.
Amorfní tvar budovy Domu umění ve Štýrském Hradci od architektů
Petera Brooka a Colina Fourniera inspiroval trio filmařů k natočení
videoartu, který nazírá muzeum jako vesmírnou loď. Probouzí se zde
astronaut, jenž v sérii až geometricky komponovaných záběrů zkoumá
budovu zevnitř i vně. Odrazy na fasádě muzea, jež deformují podobu
okolních budov, představují zároveň reflexi naší doby. Snímek nahlíží
z jiného úhlu nejen architekturu, ale také pocity vetřelce/návštěvníka
muzea ve světě umění.
The amorphous shape of the Kunsthaus building in Graz, designed
by Peter Cook and Colin Fournier, inspired three filmmakers to shoot
a piece of video art which treated the museum building as a spacecraft.
An astronaut awakens and explores the building inside and out, in a series of almost geometrically composed scenes. Reflections on the building’s façade parallel reflections of our own time. The picture looks from a
different angle, not just at the architecture, but also at the feelings of an
alien, a visitor to the museum in the world of art.
Martina Bubíková
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Kai Miedendorp
STŘIH EDITING
Fiene Scharp, Kai Miedendorp,
I. J. Biermann
PRODUKCE PRODUCTION
DFFB
DISTRIBUCE SALES
DFFB
89
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
REŽIE DIRECTOR
Fiene Scharp, Kai Miedendorp,
I. J. Biermann
ZA SKOŘICI
FOR THE CINNAMON FLOWER
Španělsko Spain
2012, 19 min.
Krátký dokumentární film z roku 2012 s poetickým názvem Za skořici
vznikl v režii mladé filmařky Maríi Sánchez Testón. Tato talentovaná režisérka získala v roce 2011 univerzitní grant, díky němuž mohla snímek
natočit. Zabývá se v něm sexismem a násilím v hudbě od středověku
až po současnost. Odkrývá, že mnohdy lidé ani nevědí, co poslouchají.
Snímek byl oceněn na mnoha festivalech. Vyprávění doprovází pečlivě
vytvořené animace kombinující různé výtvarné techniky.
This short documentary from 2012 with the poetic name For the Cinnamon Flower was directed by a young filmmaker Maria Sanchez Teston.
In 2011, this talented director was given a university grant which she
used to shoot this film. The film focuses on sexism and violence in music,
from the Middle Ages to this day. We learn that people often do not even
know what they are listening to. The film has won awards at many festivals. The narrative is complemented by thoughtful animations mixing
various art techniques.
Klára Feikusová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Fernando Rey
REŽIE DIRECTOR
María Sánchez Testón
STŘIH EDITING
María Sánchez Testón
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
María Sánchez Testón
HUDBA MUSIC
Coro Femenino de la Uex
PRODUKCE PRODUCTION
María Sánchez Testón
90
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
MOZEK V AKCI
BRAIN GAMES: FOCUS POCUS
WEB WEBSITE
USA
2012, 23 min.
natgeotv.com.au/tv/brain-games
Lidé jsou každý den bombardováni rozmanitými stimuly a informacemi.
V době internetu a sociálních sítí je schopnost soustředit se na více
podnětů stále těžší. Mozek má důležitou funkci si vybrat, čemu bude
věnovat pozornost a co je nepodstatné. Že za to mohou genetické předpoklady, dokazuje dokument z produkce National Geographic. Diváci
jsou zapojeni do děje pomocí sofistikovaných pokusů a jejich prostřednictvím si mohou ověřit svou schopnost správného soustředění.
People are bombarded by various stimulae and information every
day. In the age of the Internet and social network sites, one’s ability to
concentrate on more than one stimulus at a time is more and more
strained. Our brain has the important capacity to choose which information or task is important and which one is not. This National Geographic documentary provides evidence that this is the doing of genetic
predispositions. Viewers are drawn into action through sophisticated
experiments which give them the opportunity to verify their abaility to
concentrate.
Lukáš Vlček
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Joe Gabriel
REŽIE DIRECTOR
Trey Nelson
STŘIH EDITING
Drew Oberholtzer
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Jerry Kolber, Adam Davis, Isaac
Holub
HUDBA MUSIC
Jingle Punks
PRODUKCE PRODUCTION
National Geographic Television
DISTRIBUCE SALES
National Geographic Channel
91
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
MĚSÍČKY
MONTHLIES
WEB WEBSITE
Slovensko Slovakia
2014, 30 min.
www.monthliesmovie.com
Domunentární film Měsíčky je pokračováním filmu Měsíc v nás režisérky
Diany Fabiánové. Fabiánová se i tentorkát vrací k tabuizovanému tématu menstruace. Animace a odborné vstupy gynekoložky MUDr. Máslové
osvětlují nejen průběh menstruačního cyklu, ale například také původ
ženám známé bolesti. Dokument se zabývá i duchovní stránkou měsíčního ženského cyklu a významem první menstruace v naší kultuře, ale
i u kmenových společenství, či jejím chápáním v lidské historii.
Monthlies is the documentary sequel to the film Month in Us, directed by
Diana Fabianova. Fabianova once again focuses on the taboo topic of
menstruation. By means of animation and expert explanations provided
by gynaecologist MUDr. Maslova, the documentary explains not only
the menstrual cycle itself, but also the source of the pain so well-known
to women. The documentary also deals with the spiritual aspect of
women’s monthly cycle, the significance of the first menstruation in
our culture and in tribal societies, and the way it has been understood
throughout human history.
Tereza Šemberová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jeronimo Molero
REŽIE DIRECTOR
Diana Fabiánová
STŘIH EDITING
Tatjana Jankovic, Róbert Cuprík
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Diana Fabiánová
HUDBA MUSIC
Santi de la Vega
PRODUKCE PRODUCTION
VIAFILM, s.r.o.
92
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
SIMPLY COMPLEX
SIMPLY COMPLEX
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 9 min.
www.cameronduguid.co.uk
Co přesně je DNA? Uvědomujeme si její podíl na funkci našeho organizmu? Snímek Simply Complex je vhledem do světa molekulární podstaty
DNA a lidského genomu. Přináší množství otázek a zamyšlení nad DNA
jako esencí naší existence. Vědci se zabývají studiem lidského genomu
již řadu let. Díky tomu jsme opět o něco blíže k přesnějším diagnózám
i prognózám genetických chorob. Nejen tato témata jsou obsahem
snímku, který je z větší části vizuálně zpracován stop-motion animací.
What exactly is DNA? Do we recognise its participation in the function
of our organism? Simply Complex provides an insight into the world
of the molecular basis of DNA and the human genome. It brings many
questions and reflections about DNA as an essence of our existence.
Scientists have studied the human genome for many years. Thus, we
are a little closer to more accurate diagnoses and prognoses of genetic
diseases. These and other topics form the content of this film, which is
largely made with the use of stop-motion animation techniques.
Klára Měsíčková
STŘIH EDITING
Cameron Duguid
REŽIE DIRECTOR
Cameron Duguid
HUDBA MUSIC
eagleowl
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Cameron Duguid
PRODUKCE PRODUCTION
Cameron Duguid
93
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
INORGANICA
INORGANICA
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 16 min.
www.inorganica.co.uk
Vědecké poznání již odhalilo původ vesmíru, ale odpověď na otázku,
kde se vzal samotný život, zatím nezná. Profesor Lee Cronin se snaží
dokázat, že je možné, aby život vzniknul zcela anorganickým procesem.
Život se podle Cronina zrodil z kamene a kovu před milióny let. Ve své
laboratoři používá experiment jménem Inorganica. Inorganica simuluje
atmosféru na Zemi v době, kdy zde nebyl žádný život. Kombinuje různé
plyny, jiskry a produkuje molekuly, které by mohly být pro vznik života
důležité.
Scientific knowledge has revealed the origin of the universe, yet the
answer to the question about the origin of life itself remains unknown.
Professor Lee Cronin is trying to prove that it is possible for life to have
originated through an entirely inorganic process. According to Cronin,
life came into existence from stone and metal millions of years ago. In
his laboratory he uses an experiment called Inorganica, which simulates
the atmosphere on Earth at a time when there was no life. It combines
various gases and sparks, and produces molecules that could be important for the origins of life.
Tereza Šemberová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
David Liddell
REŽIE DIRECTOR
Valerie Mellon
STŘIH EDITING
Maja Borg
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Valerie Mellon
HUDBA MUSIC
Poppy Ackroyd
PRODUKCE PRODUCTION
Scottish Documentary Institute,
Ruth Reid
94
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
POKLAD BUDOUCNOSTI
TREASURE OF THE FUTURE
Island Iceland
2013, 27 min.
Dokumenty ze série Poklad budoucnosti vznikly u příležitosti stého
výročí založení Islandské univerzity a prezentují její vědecký výzkum.
Tamní vědci zkoumají širokou škálu témat, nejvíce se zaměřují na
problematiku spojenou s Islandem a jeho nejbližším okolím. Patří sem
výzkum dendritických buněk, volných radikálů a antioxidantů, reprodukce mořských ryb, prospěšnost omega-3 mastných kyselin nebo vliv
výfukových plynů na život v oceánech. Výsledky představují akademické
špičky i studenti.
The documentaries from the Treasure of the Future series were made
for the occasion of the 100th anniversary of the University of Iceland
and aim to present the University’s scientific research. Local scientists
take part in a wide variety of research subjects, most notably topics connected to Iceland and its immediate surroundings. These topics include
research into dendritic cells, free radicals and anti-oxidants. We can see
fish reproduction, the uses of omega-3 fatty acids and the impact of exhaust emissions on marine life. The results of these research initiatives
are presented by students and leading professionals in the field.
Martina Bubíková
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Bjarni Felix Bjarnason, Konráđ
Gylfason
HUDBA MUSIC
Kevin MacLeod
PRODUKCE PRODUCTION
KUKL
DISTRIBUCE SALES
RÚV
95
Soutěž krátkých filmů Short Film Competition
REŽIE DIRECTOR
Jón Örn Guðbjartsson
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Jón Örn Guðbjartsson, Björn
Gíslasson, Konráđ Gylfason
96
RANSCHBURGOVA SESTAVA
PRO VÝZKUM VNÍMANÍ, ASOCIACE A PAMĚTI
E
STUDIO
STUDIO
97
KOSMOS COSMOS
PAMĚŤ MEMORY
INSOMNIE INSOMNIA
ALAN TURING
PODOBY LÁSKY
THE LIKES OF LOVE
DOMÁCÍ MAZLÍČCI PETS
ŽENY A VĚDA
WOMEN AND SCIENCE
TRENDY (A) ŽÁNRY
TRENDS (AND) GENRES
VÝROČÍ: CESTA K APOKALYPSE
ANNIVERSARY: THE ROAD TO
APOCALYPSE
POCTA: LAWRENCE M. KRAUSS
TRIBUTE: LAWRENCE M. KRAUSS
FENOMÉN: WEBIZODY
PHENOMENON: WEBISODES
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ SPECIAL
SCREENING
KOSMOS: BŘEHY KOSMICKÉHO OCEÁNU
COSMOS: SHORES OF THE COSMIC OCEAN
USA
1980, 58 min.
Série Kosmos je nejen fascinující poutí vesmírem, ale i inspirativním
průvodcem historií lidského vědění. Sérií provází astronom, astrofyzik
a hlavně významný popularizátor vědy Carl Sagan. Přestože od vzniku
série uplynulo již více než třicet let, zůstává velmi výrazným počinem ve
svém žánru. První díl s podtitulem Břehy kosmického oceánu naznačuje, že oním pomyslným břehem je naše vlastní planeta. Vypravěč
nás provádí známým vesmírem a seznámí nás s fakty o naší sluneční
soustavě, kde se kromě osmi planet (promiň, Pluto) nachází desítky
měsíců, tisíce asteroidů a miliardy komet. Prstenec okolo Saturnu je
tvořen biliónem sněhových koulí a odvrácenou stranu naší největší
planety, Jupiteru, osvětlují záblesky bouře. Velký prostor dostává jediná
známá planeta, na které kosmická hmota ožila a uvědomila si svou
existenci – Země. Náš průvodce představí několik významných myslitelů historie a na závěr ukáže lidstvo jako nepatrnou šmouhu v historii
obrovského kosmu.
The original Cosmos program is not only a fascinating journey through
the universe, it is also an inspirational probe into the story of human
knowledge. The guide is Carl Sagan, astronomer, astrophysicist and
renowned science populariser. Despite the fact that the show originally
aired over thirty years ago, it remains a milestone in its genre. The first
episode, The Shores of the Cosmic Ocean, suggests that the imaginary
shore in its title is our own planet Earth. The audience is guided on this
journey through the known universe by Sagan. We get acquainted with
facts about our own Solar system, consisting of eight planets (sincere
apologies, Pluto), dozens of moons, thousands of asteroids and trilions
of comets. The rings of Saturn are made up of billions of snowballs. The
far side of Jupiter, the largest of the planets orbiting the Sun, is lit by
thunderstorms. Most attention, of course, is paid to the Earth, the only
planet known to host a form of matter that came to life and to self-realisation. The guide will introduce several major historical thinkers and will
show that mankind is but a tiny speck in the history of the cosmos.
Ondřej Kazík
98
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Chris O’Dell, Hilyard J. Brown
REŽIE DIRECTOR
Adrian Malone
STŘIH EDITING
James Latham
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Carl Sagan, Ann Druyan, Steven
Soter
HUDBA MUSIC
Gordon Skene, Vangelis
PRODUKCE PRODUCTION
Gregory Andorfer, Rob McCain
DISTRIBUCE SALES
PBS
Kosmos Cosmos
VĚDA A UMĚNÍ
SCIENCE AND ART
Přednáška Lecture
Daniela DePaulis, UTesla
Věda a umění, zdánlivě oddělené lidské činnosti. AFO letos tento obvyklý omyl vyvrátí. Návštěvníci budou mít možnost vyslechnout přednášky
umělců a vědců, kteří stírají hranice mezi popularizací vědy a současným uměním. V rámci bloku se představí Daniela DePaulis, newyorská
umělkyně tematizující především astronomii, a s českým Uskupením
Tesla se ponoříme do nanosvěta. Obě přednášky jsou úzce propojeny
s uměleckými výstavami a site specific instalacemi, které během AFO
oživí prostory Konviktu.
Science and art are two seemingly separate human activities. This year,
AFO will disprove this common belief. Visitors will have the opportunity to hear lectures by artists and scientists who blur the boundaries
between the popularisation of science and contemporary art. The block
will present Daniela DePaulis, a New York artist who uses a range of
subjects, especially related to astronomy, and the Czech Tesla Union,
who will take us deep into the nanoworld. Both presentations are closely
connected to art exhibitions and site specific installations that will enliven the space of the Art Centre during AFO.
Jiří Dušek
99
Studio Studio
Kosmos Cosmos
KOSMOS: HARMONIE SVĚTŮ
COSMOS: HARMONY OF THE WORLDS
USA
1980, 58 min.
Po staletí existovaly astronomie a astrologie jako propojené disciplíny,
dnes je však astronomie vědou, kdežto astrologie typickou pseudovědou. Legendární vypravěč a popularizátor vědy Carl Sagan nás uvádí do
historie jejich sporu. Vydává se po stopách života Johannese Keplera,
aby zjistil, co způsobilo tuto dichotomii. Jak hluboké je propojení naší
vlastní existence s kosmem, ukazují historické nálezy observatoří po
celém světě. Přestože pozorování přinášelo stejné objevy, interpretace
hvězdné oblohy se lišila od kultury ke kultuře. Naši existenci ve vesmíru
nemůžeme ignorovat a právě ti, kteří známé znalosti zpochybňují a kladou si otázky, posouvají hranice vědění. Johannes Kepler je přesně tím,
kdo svým dílem navždy změnil naše myšlení a nadobro oddělil astronomii od astrologie. Keplerovo bádání, jež začalo u fascinace geometrií
a završilo se formulací tří zákonů planetárního pohybu kolem Slunce,
tak nepřestává inspirovat svým poselstvím o hledání skutečné pravdy.
For centuries, astronomy and astrology co-existed as interlinked
disciplines. However, today astronomy is considered a science, while
astrology is often cited as the archetype of pseudoscience. The legendary narrator and science populariser Carl Sagan shows the history of
this stark contrast. To find out more about the cause of this dichotomy,
Sagan follows in the footsteps of Johannes Kepler. The depth of the
connection between our own existence and the cosmos is shown by the
historical findings of ancient observatories all over the globe. Despite
the observations yielded same results everywhere, the interpretation of
the night sky differed from one culture to another. We cannot afford to
ignore the reality of our existence in the cosmos and it is exactly those
individuals who question the known facts who help push the boundaries
of knowledge. Johannes Kepler is precisely one such individual. It was
Kepler who changed our collective thinking and whose work definitively
separated astronomy from astrology. Kepler’s research began with his
fascination in geometry and climaxed when he formulated his three
laws of planetary motion. He continues to inspire us.
Ondřej Kazík
100
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Chris O’Dell, Hilyard J. Brown
REŽIE DIRECTOR
Adrian Malone
STŘIH EDITING
James Latham
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Carl Sagan, Ann Druyan, Steven
Soter
HUDBA MUSIC
Jeffrey Kallestad, Vangelis
PRODUKCE PRODUCTION
Gregory Andorfer
DISTRIBUCE SALES
PBS
Kosmos Cosmos
ASTROLOGIE A ASTRONOMIE
ASTROLOGY AND ASTRONOMY
Přednáška Lecture
Pamela Gay
Je rozdíl mezi astrologií a astronomií? Mají tyto dvě disciplíny se
společnou historií něco společného i dnes? Proč je astrologie stále tak
populární, a to přes obrovské úspěchy astronomie? Pamela Gay, známá
popularizátorka vědy a astronomka, v rámci programu pronese přednášku o astronomii a jistě zaujme diváky inspirativní hodnotou tohoto
vědeckého odvětví. Před začátkem přednášky bude pro registrované
návštěvníky připraven individuální precizní horoskop, který budou moci
spolu s odborníkem analyzovat.
Is there a difference between astrology and astronomy? Is there
something these two historically connected disciplines have in common
today? Why is astrology so popular despite the many successes of
astronomy? Pamela Gay, a well-known science promoter and astronomer, will give a lecture on astronomy as part of the programme and will
no doubt grip the audience with the inspirational value of this field of
science. Precise horoscopes will be prepared for registered guests and
everyone will have the opportunity to analyse them with an expert.
Jakub Ráliš
101
Studio Studio
Kosmos Cosmos
ZÁZRAKY UNIVERZA: OSUD
WONDERS OF THE UNIVERSE: DESTINY
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2011, 49 min.
www.bbc.co.uk/programmes/
b00zdhtg
Příběh vesmíru je protkaný plynoucím a zdánlivě nekonečným časem.
Slunce pravidelně vychází a zapadá, víme, jak dlouho trvá den, měsíc
či rok, také víme, že čas se žene do budoucnosti a s uplynutím každého
okamžiku se věci nenávratně mění. Domy v kdysi prosperujícím městečku s diamantovým dolem se za půl století ztrácí pod prachem písku.
Na vesmír má čas ale mnohem větší a fatálnější dopad. Prvním dílem
BBC série provází profesor Brian Cox a skrze velkolepou vizuální show
srozumitelně odpovídá na otázky o rozpětí času. Prezentace unikátních
snímků, zachycených pomocí dalekohledů a vysokého rozlišení CGI,
nabízí pohled na obří supernovy, gama záblesky, nedávno objevené
galaxie i nejzazší kouty vesmíru. Osud naší planety směřuje ke svému
zániku a s ním se blíží i konec samotného času. Poprvé ve svém životě
bude vesmír trvalý a neměnný, už nikdy nebude neuspořádaný. Slunce
zanikne, tak jako je to osudem všech hvězd, vesmír se ponoří do věčné
temnoty. Nezbude jediný atom, nic, tok času bude nepodstatný.
The story of the cosmos is interwoven with the seemingly unending flow
of time. The sun regularly and predictably rises and sets. We know the
precise length of a day, a month and a year. We are also well aware of
time racing to the future and constantly, irrevocably changing with every
passing moment. Desolate houses in a formerly prosperous diamond
mining town slowly drown in the sands of time. However, the impact
of time on the cosmos as a whole is much more profound. This first
episode of the BBC series is hosted by professor Brian Cox and answers
questions concerning the span of time with the aid of a spectacular
visual show. Giant supernovae, gamma-ray bursts, recently discovered
galaxies and the farthest reaches of space are all presented in high definition CGI or in unique telescope photographs. Our planet is well on the
way to meeting its fate, as is time itself. For the first time in its entire life,
the cosmos will be stable and constant and it will never again be a place
of chaos. The Sun will perish, as will all the other stars, and the universe
will be plunged into endless darkness. Nothing will remain, not a single
atom – and the flow of time will become irrelevant.
Tereza Osmančíková
102
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Kevin White
STŘIH EDITING
Simon Sykes
HUDBA MUSIC
Sheridan Tongue
PRODUKCE PRODUCTION
Stephen Cooter, BBC
Productions
Kosmos Cosmos
REŽIE DIRECTOR
Stephen Cooter
UNIVERZUM: SCIENCE FICTION, NEBO
VĚDECKÝ FAKT?
THE UNIVERSE: SCIENCE FICTION,
SCIENCE FACT
WEB WEBSITE
USA
2009, 45 min.
www.history.com/shows/the-universe
Transportér, warp pohon, červí díra… To jsou pojmy ze sci-fi literatury
a seriálů, jako je například slavný Star Trek. Jedná se o výplody fantazie… zatím. Jak ale už historie mnohokrát dokázala, sci-fi některé vynálezy předvídala, a někdy dokonce věda předstihla představivost autorů
vědecko-fantastických žánrů. Tento díl dokumentárního cyklu Univerzum se věnuje právě otázkám možnosti a nemožnosti existence sci-fi
vynálezů. Odpovídají na ně vědci jako Kevin Grazier, Pamela L. Gay či
André Bormanis, kteří se projekce zúčastní jako hosté a z nichž mnozí
pracují jako poradci známých sci-fi seriálů Star Trek a Battlestar Galactica. Proberou zde ty nejznámější vynálezy či fenomény s pragmatickým
podnětem, jako jsou cestování časoprostorem, komunikace s mimozemskými civilizacemi, zbraně na bázi laseru nebo elektřiny, obydlování
Marsu a další. Nakonec vysvětlí, za jakých okolností by byl možný jejich
vznik, případně proč je jejich vytvoření nemožné či nebezpečné.
Transporters, warp drive, wormholes… these are terms made famous
by science fiction literature and TV shows such as Star Trek. They are
only figments of someone’s imagination… for now. As history has proved
many times, science fiction can often predict inventions and sometimes
science can actually outdo sci-fi authors’ imaginations. This episode
of The Universe is devoted to questions about these sci-fi inventions;
whether they are possible or impossible. The questions are answered
by scientists Kevin Grazier, Pamela L. Gay and Andre Bormanis, all of
whom will attend the screening, and some of whom work as advisers
on shows such as Star Trek and Battlestar Galactica. The most famous
inventions and pragmatically motivated ideas, such as time travel,
contact with extra-terrestrial civilizations, electrical or laser-based
weaponry, the colonization of Mars, and others are discussed. The
possible circumstances under which these ideas might become reality
are explained, along with how and why their existence may or may not
be dangerous.
Klára Feikusová
103
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jason Newfield, Jim Langley,
Tom Collins, Randy Peck
STŘIH EDITING
Dion Labriola, Kevin Browne, Dan
Wolfmeyer
HUDBA MUSIC
Eric Amdahl
PRODUKCE PRODUCTION
Flight 33 Productions, LLC
Kosmos Cosmos
REŽIE DIRECTOR
Colin Campbell
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Colin Campbell
PAVEL KARAS: JAK FOTIT HVĚZDY MOBILEM?
PAVEL KARAS: ASTROPHOTOGRAPHY QUICK
AND EASY?
Workshop
Jak snadno a rychle lze pořídit krásný astronomický snímek? Záleží
spíše na technice, na zručnosti fotografa nebo snad na něčem jiném?
V našem workshopu se pokusíme odpovědět na tyto otázky. Především
však ukážeme, jakými cestami může amatér s běžným digitálním fotoaparátem, ba i s mobilním telefonem dojít k povedené astronomické
fotografii. V případě hezkého počasí proběhne praktická ukázka pod
noční oblohou.
How is it possible to take photos of astronomical objects quickly and
easily? Is it more a matter of technique, the skills of the photographer,
or is it something else? In our workshop we will try to answer these
questions. Above all, we will show you how an amateur, equipped with
a simple digital camera or even just a cell phone, can take a beautiful
photograph of a celestial object. If the weather is good enough, there
will be a practical demonstration under the real night sky.
Pavel Karas
104
Studio Studio
Kosmos Cosmos
KOSMOS: ČASOPROSTOROVÁ ODYSEA
COSMOS: A SPACETIME ODYSSEY
WEB WEBSITE
USA
2014, 60 min.
www.cosmosontv.com
Televizní stanice National Geographic Channel uvádí unikátní dokumentární sérii Kosmos: Časoprostorová odysea. Strhující třináctidílný
pořad je následníkem celosvětově známé série z 80. let minulého
století, ve které mohli diváci spolu s Carlem Saganem ohromujícím
a ikonickým způsobem prozkoumat vesmír. Průvodcem je tentokrát renomovaný astrofyzik Neil deGrasse Tyson. Stejně jako původní série je
i nový Kosmos ságou o objevování zákonitostí přírody a nalezení našich
souřadnic v prostoru a čase. Kosmos je zároveň v kategorii dokumentů
jednou z největších událostí v dějinách televize a je souběžně vysílán
na dosud největším množství televizních kanálů. Starý Kosmos byl
nejúspěšnějším popularizačním dokumentem 20. století a je pravděpodobné, že nová série půjde v jeho stopách. Na AFO budou mít diváci
díky exkluzivní spolupráci s National Geographic unikátní příležitost
vidět první díl epické série na velkém plátně. Projekce bude také poctou
Carlu Saganovi k jeho nedožitým 80. narozeninám.
The National Geographic Channel presents the unique documentary
series, Cosmos: A Spacetime Odyssey. This thrilling thirteen-part series
is the successor to the world-renowned series from the 1980s, which
allowed viewers to explore the universe with Carl Sagan in a thrilling and
iconic way. This time around, our guide is the well-known astrophysicist
Neil deGrasse Tyson. The new Cosmos, as with the original, is about the
exploration of nature and about finding our place in space and time. In
terms of documentaries, Cosmos is also a TV milestone and is broadcast simultaneously on the largest array of TV channels yet. The original
Cosmos was the most successful documentary promoting science in
the 20th century and it is plausible that the new series will continue this
trend. Thanks to exclusive collaboration with National Geographic the
viewers at AFO will have the unique opportunity to see the first episode
of Cosmos on a large screen. The screening is a tribute to the late Carl
Sagan on what would have been his 80th birthday.
Jakub Ráliš
105
Studio Studio
STŘIH EDITING
John Duffy, Eric Lea, Michael
O’Halloran
REŽIE DIRECTOR
Brannon Braga, Ann Druyan, Bill
Pope
HUDBA MUSIC
Alan Silvestri
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Ann Druyan
PRODUKCE PRODUCTION
Seth MacFarlane, Ann Druyan,
Brannon Braga, Mitchell
Cannold, Cosmos Studios, Fuzzy
Door Productions
Kosmos Cosmos
UNIVERZUM NEBO MULTIVERZUM
THE FABRIC OF THE COSMOS: UNIVERSE OR
MULTIVERSE?
WEB WEBSITE
USA
2011, 54 min.
www.pbs.org/wgbh/nova/physics/
fabric-of-cosmos.html
Provokativní myšlenka, že náš vesmír je jen jeden z mnoha jemu
podobných i zcela nepodobných, už nepatří jen do říše science-fiction.
I současná teoretická fyzika postuluje hypotézu existence paralelních
vesmírů. Jak je ale možné, že i mnozí vědci vkládají do této neuvěřitelné
představy důvěru? Otázku zodpovídá jeden z předních světových teoretiků strun Brian Green – průvodce dokumentem, který vznikl na základě
jeho stejnojmenné knihy. Green diváka srozumitelně, přehledně a za
pomoci mnoha speciálních triků seznamuje s vývojem vědeckého chápání vesmíru, který k myšlence tzv. multiverza vedl. Provádí ho mnoha
kapitolami teoretické fyziky – od otázky vzniku vesmíru velkým třeskem
a jeho rozpínání přes temnou energii a věčnou kosmologickou inflaci
po teorii strun. Naznačený směr vědeckého myšlení vede v konečném
důsledku k otřesení našich představ o vlastní jedinečnosti. Možná totiž
každý z nás existuje nikoliv jako unikát, ale jako jedna z mnoha verzí nás
samotných v rámci nekonečných možností multiverza.
The thought-provoking notion that our universe is only one of many that
are similar or completely different is no longer science fiction. Contemporary theoretical physics postulates the hypothesis of the existence
of parallel universes. But how is it possible that scientists are willing to
believe in such a seemingly far-fetched idea? This question is answered
by one of the world’s leading theoretical physicists, Brian Greene – our
guide through a documentary based on his book. Using special effects,
Greene clearly and neatly familiarises the viewers with the evolution of
the scientific understanding of the cosmos, which in turn leads to the
idea of the multiverse. Greene guides us through numerous chapters of
theoretical physics, from how the universe came into existence via the
Big Bang, its subsequent expansion, through dark energy and eternal
cosmological inflation, to string theory. This implied line of scientific
thinking belies the ideas we seem to have about our uniqueness. As it
turns out, none of us may actually be unique, but just one of the many
versions of ourselves which also exist in other universes of the infinite
multiverse.
Adam Kotaška
106
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Mike Coles, Joe Brunette
REŽIE DIRECTOR
Rushmore DeNooyer
STŘIH EDITING
Doug Quade, Arnie Harchik,
Nathan Hendrie
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Rushmore DeNooyer
HUDBA MUSIC
Rob Morsberger
PRODUKCE PRODUCTION
PBS
Kosmos Cosmos
JAK FUNGUJE UNIVERZUM – VELKÝ TŘESK
HOW THE UNIVERSE WORKS – BIG BANG
WEB WEBSITE
USA
2009, 43 min.
www.sciencechannel.com/tv-shows/
how-the-universe-works
„Věčnost trvá strašně dlouho, zvláště ke konci.“ Z citátu Woodyho Allena
vyplývá, že má-li věčnost konec, musí mít i začátek. Proto slavný fyzik
Michio Kaku použil jeho slova jako komentář v závěru prvního dílu dokumentární série Jak funguje univerzum. Tento díl se zabývá velkým třeskem, tedy vznikem našeho vesmíru. Roku 1929 zjistil Edwin Hubble, že
se galaxie od sebe vzdalují, čímž potvrdil stále probíhající expanzi vesmíru, a tudíž i teorii velkého třesku. Fyzici Lawrence M. Krauss, Michio
Kaku či kosmolog Carlos Frenk popisují, co k této události vedlo, jak
probíhala a jaké byly podmínky, v nichž se formoval vesmír. Zabývají se
i vlivem velkého třesku na současný a budoucí stav vesmíru. Podíváme
se také do urychlovače částic CERN, jehož úkolem je právě podmínky
těsně po velkém třesku simulovat. Téma je podáno formou, která nutně
zaujme i zarputilé nepřátele fyziky. Prvotřídní efekty, podmanivá hudba
a dramatická forma výkladu jsou zkrátka naprostým standardem série.
“Eternity is a very long time, especially towards the end.” Woody Allen’s
quote suggests that if eternity has an ending it must also have a beginning. That is why the famous physicist Michio Kaku used Allen’s words
as a commentary in his conclusion to the first part of the documentary
series How the Universe Works. This episode deals with the Big Bang,
the supposed beginning and origin of our universe. In the year 1929,
Edwin Hubble ascertained that galaxies are moving further and further
away from each other, thus confirming the continuing expansion of the
universe and therefore the Big Bang theory. Physicists Lawrence M.
Krauss, Michio Kaku and cosmologist Carlos Frenk describe what lead
to this event, how the Big Bang worked and the conditions in which the
early universe was formed. They also deal with the impact the Big Bang
had on the present and future state of the universe. We will also visit the
CERN particle accelerator, whose purpose is to simulate the conditions
just after the Big Bang. The subject matter is presented in such a way
that is bound to grip even the most antagonistic enemies of physics.
First class special effects, an enchanting musical score and a dramatic
form of explanation are simply the standard for the series.
Klára Feikusová
107
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Chris Sutcliffe
STŘIH EDITING
Jose Garrido, Benedict Jackson
HUDBA MUSIC
Andrew Fisher
PRODUKCE PRODUCTION
Stephen Mash
Kosmos Cosmos
REŽIE DIRECTOR
Louise V. Say
ZÁZRAKY UNIVERZA: HVĚZDNÝ PRACH
WONDERS OF THE UNIVERSE: STARDUST
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2011, 48 min.
www.bbc.co.uk/programmes/
b00zm833
Čtyřdílná televizní série BBC Zázraky vesmíru se zabývá aspekty kosmu,
bez nichž by lidský život nemohl existovat. Epizoda nazvaná Hvězdný
prach pokládá jedny z nejdiskutovanějších otázek vůbec. Profesor
a fyzik Brian Cox vysvětluje zdánlivě nerozluštitelný problém z fyzikálního hlediska. Pomocí názorných pokusů postupně odhaluje vznik všech
92 v přírodě se vyskytujích chemických prvků, a tak dokazuje vznik
života a samotného lidstva. Jak už předesílá název tohoto dílu, život
a smrt hvězd sehrají v procesu stvoření velmi zásadní roli. Svou cestu
započne Cox v Nepálu, kde na pozadí impozantních záběrů velehor
vytvoří paralelu reinkarnace dle hinduistické filozofie a cyklu zániku
hvězd jakožto stvoření nového života. Každý atom, který tvoří vše okolo
nás i nás samotné, byl kdysi součástí něčeho jiného a svou „reinkarnací“
se stává tím, čím je teď. Dokument zdůrazňuje poznání, že celý vesmír
je tvořen pouhými 92 prvky, které jsou esencí jak našeho života, tak
i tohoto neuchopitelného pojmu – univerza.
Wonders of the Universe, a four-part BBC series, deals with aspects
of the cosmos that are quintessential to the existence of human life as
we know it. This episode, Stardust, asks some of the most thought-provoking questions of all time. Physicist, professor Brian Cox tackles
these issues from a physicist’s point of view. Using simple experiments,
he gradually reveals the origins of all 92 naturally occurring chemical
elements, thus showing the origins of humanity and of life itself. As
the name of the episode suggests, the lives and deaths of stars play
a prominent role in the process of creation. Cox begins his journey in the
mountains of Nepal, where he finds parallels between reincarnation, as
presented by Hindu philosophy, the life cycle of stars and the creation of
new life. Every atom that makes up a human being and everything else
around us was, at one point, part of something else. Hence, through its
“reincarnation” it becomes what it is now. Stardust points out that the
entire cosmos is made up of only 92 elements, which form the essence
of our lives as well as of this enigmatic term – the universe.
Ivana Formanová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Kevin White, Chris Openshaw
STŘIH EDITING
Peter Norrey
HUDBA MUSIC
Sheridan Tongue
PRODUKCE PRODUCTION
BBC, James Van Der Pool,
Michael Lachmann, Jonathan
Renouf, Lydia Delmonte, Laetitia
Ducom, Paul Appleton, Diana
Ellis-Hill, Discovery Channel,
Science Channel
DISTRIBUCE SALES
BBC Two
108
Studio Studio
Kosmos Cosmos
REŽIE DIRECTOR
Michael Lachmann
GRAVITACE 3D
GRAVITY 3D
WEB WEBSITE
USA, Velká Británie USA, United Kingdom
2013, 91 min.
gravitymovie.warnerbros.com
„Ve vesmíru vás nikdo neuslyší křičet.“ Citát ze sci-fi Vetřelec se dokonale hodí i pro nový film Alfonse Cuaróna Gravitace. Monstrum se tu
neskrývá v útrobách lodi, ale obklopuje hlavní hrdiny a nedá se porazit.
Nebezpečí zde totiž představuje vesmír. Doktorka v podání Sandry
Bullock a její kolega ztvárněný Georgem Clooneym se musí pokusit zvítězit v boji o život bez pevné půdy pod nohama. Poté, co byla jejich loď
zasažena troskami ze satelitu, začíná nervy drásající zápas s podmínkami pohybu ve vakuu a s docházejícím kyslíkem. Nekonečnost vesmíru
je úchvatná a zároveň smrtelně nebezpečná. Film je pro diváka až fyzickým zážitkem. Díky novátorské technologii dokonale zprostředkovává
osamělost a bezmoc hlavní hrdinky uvězněné ve skafandru. Snímek,
jehož příprava trvala několik let, rozvíjí diskuzi o „odpadu“ ve vesmíru,
který obíhá kolem Země a neustále se hromadí.
“In space, no one can hear you scream.” The quote from the science
fiction cult classic, Alien, is also appropriate for Gravity, the new Alfonso
Cuaron movie. However, the monster here does not lurk in the dark
corridors of a spaceship, it completely surrounds the protagonists and
cannot be defeated. The monster here is space itself. Doctor Ryan,
portrayed by Sandra Bullock, and her seasoned colleague, mission
commander Kowalski (George Clooney), must fight for survival in an
environment where there is nothing to hold on to. After their spacecraft
is destroyed by orbiting satellite debris, they begin their nerve-wracking
fight against the cold vacuum of space and rapidly dropping oxygen level. The infinity of outer space is both breath-taking and deadly. This film
is a visceral experience for viewers. Thanks to cutting-edge technology,
the solitude and helplessness felt by Bullock’s character trapped in her
spacesuit is flawlessly translated to the screen. This work of art took several years to make and has reignited discussion about the continuously
accumulating space debris in orbit around the Earth.
Lukáš Vlček
109
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Emmanuel Lubezki
REŽIE DIRECTOR
Alfonso Cuarón
STŘIH EDITING
Alfonso Cuarón, Mark Sanger
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón
HUDBA MUSIC
Steven Price
PRODUKCE PRODUCTION
Warner Bros., Esperanto Filmoj,
Heyday Films
DISTRIBUCE SALES
Warner Bros.
Kosmos Cosmos
HORIZON: JAK FUNGUJE PAMĚŤ?
HORIZON: HOW DOES YOUR MEMORY WORK?
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2008, 49 min.
www.bbc.co.uk
Bereme ji jako samozřejmost a každý ji potřebuje, ale její nepostradatelnou úlohu v životě si uvědomují jen ti, kteří ji ztratili anebo od přírody
nedostali. Paměť je jedním z témat zkoumaných v dlouholetém úspěšném cyklu dokumentů BBC o vědě a jejím dopadu na přírodu – Horizon.
V epizodě Jak funguje paměť? nám tvůrci přibližují činnost konkrétních
mozkových oblastí, sloužících nejen k pamatování si, ale i k představování budoucích událostí. Vědeckými testy a prostřednictvím osudů tří
lidí z různých zemí přinášejí vědci vysvětlení fungování center paměti,
jejich rozdílné anamnézy a způsoby léčení. První vzpomínku většinou
datujeme od třetího roku života. V pěti letech začínáme přemýšlet
o minulosti i o budoucnosti a od devíti let jsme si plně vědomi našeho
působení v čase. Avšak přijdou léta, kdy paměťové buňky ve velkém
postupně odumírají. Při ztrátě paměti zůstane naše vědomí dezorientované, a pokud se člověk se schopností pamatovat si nenarodil, je
uvězněný v přítomnosti.
We take it for granted and use it all the time but only those who have
lost it or have not been born with it realize its indispensability for life.
Memory has been investigated in the popular BBC documentary series
about science and its effects on nature – Horizon. In the episode How
Does Your Memory Work? the authors describe the functions of specific
areas of the brain associated not only with memory, but also with
imagining future events. The scientists explain how memory centres
work, introduce their different anamneses and treatment methods by
means of scientific tests and the real-life examples of three people from
different countries. Our first memory is usually from around the age of
three. At the age of five, we start thinking about the past and the future
and from the age of nine, we are fully aware of our position in time. But
the time will come when our brain cells gradually start their deterioration. When memory loss occurs, our minds are disoriented and people
who have not been born with the ability to remember are forced to live
only in the present.
Adriana Belešová
110
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Tim Cragg, Peter Krieger
REŽIE DIRECTOR
Annabel Gillings
STŘIH EDITING
Andrew Cohen, David Fairhead
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Annabel Gillings
HUDBA MUSIC
Nick Handel, Richard Wilding
PRODUKCE PRODUCTION
Rosie Taylor / A BBC Discovery
Co-production
Paměť Memory
ANNETTE KUHN: WORKSHOP PAMĚTI A FOTOGRAFIE
ANNETTE KUHN: PHOTOGRAPHY AND MEMORY
Workshop
Fotografie rodiny, oblíbených míst nebo zvláštních událostí jsou pro
většinu z nás přísně střeženým pokladem – pomáhají nám si zapamatovat a vyprávět příběh našeho života. Zároveň mají velkou emoční
sílu, dokáží nás rozplakat, rozčílit, naplnit radostí i nostalgií. V rámci
workshopu budou účastníci pracovat s vlastními fotografiemi, zkoumat
význam, který tyto fotografie mají pro své tvůrce a majitele, i vazby mezi
vzpomínkami a zapomněním a mezi osobní a kolektivní pamětí.
People’s personal photographs of familiar places, family members and
special occasions are treasured mementoes – they help us remember
and tell stories about our own lives and those of the people and places
closest to us. Such photographs possess enormous power, moving
us to nostalgia, joy, sadness, anger. The workshop will explore the
significance of photographs for those who make or keep them, along
with the continuities and discontinuities between personal memory and
collective and cultural memory.
Annette Kuhn
111
Studio Studio
Paměť Memory
PROJEKT ALZHEIMER: SÍLA VĚDY
THE ALZHEIMER’S PROJECT: MOMENTUM IN
SCIENCE
WEB WEBSITE
USA
2009, 2 x 60 min.
www.hbo.com/alzheimers/momentum-in-science.html
Od objevení a popsání Alzheimerovy choroby uplynulo již více než sto
let. V dnešní době trpí touto nemocí jen v Evropě asi sedm miliónů lidí.
Projekt Alzheimer je dokumentární série vyrobená společností HBO ve
spolupráci s americkými zdravotnickými institucemi. Dvoudílný snímek
Síla vědy rekapituluje nejvýznamnější milníky v boji s nemocí
a přibližuje výsledky současných výzkumů. Dokument v jednotlivých
kapitolách pečlivě popisuje různé aspekty této choroby, jež ve svém
průběhu způsobuje rozpad nervových buněk, projevující se poruchami
paměti a ve výsledku vede k postupné transformaci osobnosti. Osudy
pacientů postižených touto chorobou reflektují především jejich příbuzní, kteří se vyrovnávají s faktem, že žijí s „jinými“ lidmi. Jednotliví vědci
z amerických klinik a laboratoří prozradí, že onemocnění je ovlivněno
hned několika faktory, od dědičnosti přes stravovací návyky až po jiné
nemoci způsobující vznik Alzheimerovy choroby. Hlavním poselstvím
celé série je naděje pro všechny nemocné a jejich rodiny, že odborné
výzkumy vedou ke zdárnému cíli.
Alzheimer’s disease was identified and described more than a hundred
years ago. Nowadays, about seven million people living in Europe have
been diagnosed with the disease. The Alzheimer’s Project is an HBO
documentary series made in cooperation with US health organizations.
The two-part documentary Momentum in Science covers the most
important milestones in the fight against the disease and introduces the
results of the ongoing research. The documentary describes in detail the
various aspects of Alzheimer’s disease, which causes slow disintegration
of brain cells, leading to memory impairment and a gradual personality
change. The lives of the patients suffering from this disease are reflected
upon, mostly by relatives who are trying to cope with living with different
people. American scientists reveal that Alzheimer’s disease is influenced
by several factors including heredity, eating habits and prior illnesses.
The main message of the whole series is that hope exists for the sick and
their families – the ongoing research may be getting closer to reaching
the ultimate goal.
Ondřej Kazík
112
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Dyanna Taylor
REŽIE DIRECTOR
John Hoffman, Susan Froemke
STŘIH EDITING
Paula Heredia
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
John Hoffman
HUDBA MUSIC
Wendy Blackstone, Jamie
Lawrence
PRODUKCE PRODUCTION
HBO Documentary Films, The
National Institute on Aging of the
National Institutes of Health
DISTRIBUCE SALES
Home Box Office, Inc.
Paměť Memory
OSOBNÍ A KULTURNÍ PAMĚŤ
V AUDIOVIZUÁLNÍCH MÉDIÍCH
UNDERSTANDING PERSONAL AND CULTURAL
MEMORY THROUGH VISUAL MEDIA
Přednáška Lecture
Annette Kuhn
Mezi aspekty nedávného výzkumu v oblasti kulturní paměti napříč
humanitními a společenskými vědami patří snaha rozšířit a prohloubit
znalosti o tom, jak osobní paměť působí ve sféře kultury: jak, kdy a kde
vzniká, jaké jsou její charakteristické rysy, jak ji lidé používají v každodenním životě i co má společného se sdílenými formami paměti. Emeritní profesorka Annette Kuhn se zabývá zejména propojením kulturní
paměti s fotografií a filmem a odhalováním souvislostí mezi pamětí
a vizuálními médii.
Recent inquiry into cultural memory strives to extend and deepen understanding of how personal memory operates in the cultural sphere, its
distinguishing features, production, its use in daily life, ways it connects
with shared, public forms of memory, and ultimately how memory
figures in, and even shapes, the social body and social worlds. Annette
Kuhn works on cultural memory in relation to photography and film, and
is interested in developing methodologies for exploring and understanding memory in this framework.
Annette Kuhn
113
Studio Studio
Paměť Memory
PROCVIČ MOZEK: PAMĚŤ
TEST YOUR BRAIN: MEMORY
WEB WEBSITE
USA
2011, 45 min.
www.natgeotv.com
Smysly nás zrazují každým dnem. V případě, že nás zradí paměť, začneme si klást spoustu otázek. Zvláště v situaci, kdy nevzpomínáme jen na
včerejší večeři, ale popisujeme zloděje nebo vypovídáme před soudem.
Čím jsme starší, tím víc zapomínáme. Dokážeme se ale sami ubránit
úmyslnému narušení naší paměti či přetváření našich vzpomínek bez
povolení? V epizodě Paměť z trojdílné populárně-vědecké série Procvič
mozek nás překvapí nejen selhání paměti zmanipulovaných svědků
krádeže, ale i na první pohled „dětské“ hry, kterými tvůrci diváka aktivně
zapojí. Výsledky studií vědců zkoumajících proměnlivost a funkce krátkodobého ukládání do paměti mohou být zprvu nepřesvědčivé, ale když
nastoupí génius Ron White, neuvěřitelné se stane skutečností. Ron si
píše příběhy, noří se do svého bytu nebo si jednoduše spojuje symboly
vizuální s těmi pojmovými. Identifikační čísla bankovek, jména cizích
návštěvníků, balíček pokerových karet, za vším stojí roky trénování
a budování konotací. Nemá lepší paměť, jen trénuje na dlouhé tratě.
Nechává svou mysl naslouchat.
Every day we are betrayed by our senses. But when our memory betrays
us, we start asking many questions. Especially in situations when we are
trying to remember something more important than our dinner, such as
when describing a thief or testifying under oath. The older we get, the
more we forget. But are we able to protect ourselves against purposeful
and unauthorized memory manipulation? While watching the episode
Memory from the popular three-part science series Test Your Brain,
you will be surprised by the memory lapses of witnesses to a theft, and
will also be actively involved in what at first seems to be a “children’s
game.” The results of scientific studies dealing with the variability and
functions of short-term memory may be unconvincing at first, but when
genius Ron White appears, the unbelievable becomes reality. Ron
writes stories, enters his flat and simply associates visual symbols with
concepts. He remembers identification numbers of bank notes, names
of strangers and decks of poker cards; all the result of many years of
training in building connotations. He does not have a better memory, he
has just trained for a longer time. He lets his mind listen.
Adriana Belešová
114
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Shane Daly, Jerry Risins, Richard
Rutkowski
STŘIH EDITING
George Kralovansky
HUDBA MUSIC
Jingle Punks
PRODUKCE PRODUCTION
National Geographic Television
Paměť Memory
REŽIE DIRECTOR
Jeremiah Crowell
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
George Kralovansky, Holly Taylor
BRATRANEC Z DRUHÉHO KOLENA
FIRST COUSIN ONCE REMOVED
USA
2012, 79 min.
Bez paměti není minulosti a bez minulosti se vytrácí identita člověka.
S touto situací se po diagnóze Alzheimerovy choroby musí vypořádat na
sklonku svého života Edwin Honig, americký básník, překladatel, literární kritik a profesor. Náročného úkolu přetlumočit jeho životní zkušenost
se neujal nezaujatý pozorovatel, ale rodinný příslušník. Díky tomu se
divák dostává do blízkosti umělce vedoucího zápas se vzpomínkami,
které by si rád kdykoliv vyvolal z paměti, ale i těmi, které by raději neměl.
Jednotlivé události jako ukazování rodinných fotografii, předčítání
poezie nebo prosté kladení otázek tak divák vnímá cyklicky. Pro Edwina
však představují vždy vstup nového, nepoznaného, které může čas od
času probudit záblesky minulosti a spolu s nimi průzračnost básnického
vidění světa. Režiséru Alanu Berlinerovi nejde jen o odhalování skrytých
stop minulosti komplikované osobnosti, ale především o sugestivní
vcítění do mysli připravené o vnímání kontinuity času.
Without memory there is no past and without a past a person’s identity
fades away. After being diagnosed with Alzheimer’s disease on the
downhill slope of his life, Edwin Honig, an American poet, translator,
literary critic and professor had to cope with his situation. The difficult
task of showing his life experience is brought to us not by an independent observer, but by Edwin Honig’s relative. Because of the personal
relationship between the filmmaker and the object of his observation,
the viewer has a close view of the artist’s struggle with the memories
he would like to recollect readily and the memories he would rather not
have. Situations such as showing family photographs, reading poetry
or simply answering questions, are seen by the viewers as a cycle. But
for Edwin they are something new and unknown every time, sometimes
they may trigger a recollection of fragments from the past and with
them the clarity of a poetic view of the world. Through dialogues with his
relatives director Alan Berliner reveals hidden traces of Honig’s complex
personality. He particularly focuses his suggestive empathy onto a mind
which has lost its ability to track time.
Filip Lucinkiewicz
115
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Ian Vollmer
STŘIH EDITING
Alan Berliner
HUDBA MUSIC
Miranda Hentoff
PRODUKCE PRODUCTION
Alan Berliner, Shari Spiegel,
Experiments in Time, Light &
Motion
DISTRIBUCE SALES
HBO Enterprises
Paměť Memory
REŽIE DIRECTOR
Alan Berliner
K SMRTI UNAVENÍ: BDĚNÍ JE NOVÝ SPÁNEK
DEAD TIRED: AWAKE IS THE NEW SLEEP
WEB WEBSITE
Austrálie Australia
2008, 54 min.
www.mindfulmedia.com.au/dead-tired
První část dvoudílné minisérie K smrti unavení: Bdění je nový spánek
odkrývá děsivé důsledky dlouhodobého zanedbávání spánku. Moderní
společnost by bez časového tlaku snad ani nemohla fungovat, jak nám
předesílá heslo obsažené v úvodní sekvenci: „Pracuj tvrdě, hraj tvrdě.“
Většina lidí se tomuto rychlému tempu musela přizpůsobit, a to tak,
že spánek odsunula na poslední místo svého žebříčku priorit. Výsledky
experimentů založených na zkoumání chování dobrovolníků se spánkovým deficitem jsou rozhodně hodny zamyšlení. Pragmatický ženský
voiceover zasypává diváka fakty na pozadí záběrů časosběrné kamery.
Mezitím nechávají tvůrci působit dozvuky vyšetřování dopravní nehody
pravděpodobně způsobené mikrospánkem nebo představují experiment s lékařskou operací, při níž doktoři trpěli nedostatkem spánku.
Ten rovněž často vede ke zdravotním problémům, například k obezitě.
Ne náhodou se tato pravidelně opakující klidová fáze organizmu řadí
spolu s výživou a sportem mezi tři základní pilíře zdravého člověka.
Kvalita spánku je z větší části v našich rukách.
The first of the two-part documentary mini-series Dead Tired: Awake
Is the New Sleep, shows us the terrifying consequences of a long-term
lack of sleep. The motto in the introductory sequence “Work hard, play
hard” suggests that perhaps modern society would not even function
without its stress-inducing lack of time. Most people have adapted to
this fast-paced life by making sleep their last priority. The results of
experiments monitoring the behaviour of volunteers with sleep deficit
are definitely worth considering. Countless facts are presented to the
viewer through a pragmatic woman’s voice-over, while the viewer watches time-lapse photography. Meanwhile, the creators allow the results
of a traffic accident, most likely caused by a micro-sleep, sink in and
show us an experiment with a surgery performed by doctors suffering
from sleep deprivation. Sleep deprivation often causes health problems
such as obesity. It is not a coincidence that this regular resting phase is,
together with nutrition and sport, considered one of the three pillars of
a healthy body. We hold the quality of our sleep in our own hands.
Ivana Formanová
116
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Peter Coleman
REŽIE DIRECTOR
Paul Scott
STŘIH EDITING
Carryl Irik
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Paul Scott
HUDBA MUSIC
Art Phillips
PRODUKCE PRODUCTION
Mindful Media Pty Ltd, Paul
Scott, Isabel Perez, Georgia
Wallace-Crabbe
DISTRIBUCE SALES
National Geographic Television
International
Insomnie Insomnia
K SMRTI UNAVENÍ: PLANETA NESPAVOST
DEAD TIRED: PLANET INSOMNIA
WEB WEBSITE
Austrálie Australia
2008, 54 min.
www.mindfulmedia.com.au/dead-tired
„Moderní společnost je sužována zdravotními poruchami oslabujícími
organizmus.“ O tomto tématu pojednává druhá část britské minisérie
K smrti unavení: Planeta Nespavost. Dokument představuje čtyři osobní
zkušenosti lidí s poruchami spánku. Například teenagera, který má
sebevražedné sklony, nebo ženu, jež se po požití léku na spaní vloupala
do bytu bývalého přítele. Snímek vyšetřuje znepokojivé důsledky dlouhodobého užívání léků na spaní. Ilustrativní záběry mozku ukazují, jak je
možné, že je někdo náměsíčný nebo zhypnotizovaný právě vlivem prášků. Počet lidí trpících poruchami spánku a nespavostí se v moderním
světě stále zvyšuje. Největší riziko dlouhodobých problémů zasahuje
pracující na směny. Jejich tělo potřebuje pravidelný režim, kterého se
mu nedostává. Dokument také zachycuje americkou přepravní společnost a její inovativní léčbu spánkových problémů svých pracovníků. Paul
Scott uzavírá tuto minisérii ponaučením z daných příběhů a nechává
divákovi prostor zamyslet se nad vlastním životním stylem.
“Modern society is plagued by a debilitating medical disorder.” This is
the main topic of the second part of the British mini-series Dead Tired:
Planet Insomnia. The documentary introduces four people suffering
from sleep disorders. One is a teenager with suicidal tendencies and
another is a woman who broke into her ex-boyfriend’s flat after she
had taken a sleeping pill. The documentary investigates the startling
consequences of the long-term use of sleeping pills. The illustrative
brain images explain how one can sleepwalk or be hypnotized under
their influence. The number of people suffering from sleep disorders
and insomnia has been growing in the modern world. People working
shifts are most likely to develop long-term problems. Their bodies do
not get the regular routine they need. The documentary also shows an
American transportation company and their innovative way of solving
the sleep-related problems of their employees. Paul Scott closes this
mini-series with lesson drawn from the stories and lets the viewers think
about their own lifestyles.
Ivana Formanová
117
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Peter Coleman
REŽIE DIRECTOR
Paul Scott
STŘIH EDITING
Carryl Irik
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Paul Scott
HUDBA MUSIC
Art Phillips
PRODUKCE PRODUCTION
Mindful Media Pty Ltd, Paul
Scott, Isabel Perez, Georgia
Wallace-Crabbe
DISTRIBUCE SALES
National Geographic Television
International
Insomnie Insomnia
ZÁHADA SPÁNKU
THE ENIGMA OF SLEEP
Itálie, Francie Italy, France
2004, 60 min.
Poruchy spánku nejsou přívětivými spolunocležníky, a tak se pro mnohé
pacienty s těmito nemocemi stává spánek bojem o vlastní existenci.
Jedinou snahou lékařů specializovaných na výzkum spánku je navrátit
nemocným potřebný odpočinek, příjemné sny a dostatek síly. Dokument popisuje osudy několika lidí, jejichž život se změnil kvůli spánku.
Bývalý boxer poprvé usnul zcela nekontrolovatelně při zápasu v ringu.
Mladý talentovaný malíř tvoří svá nejlepší díla na hranici mezi snem
a realitou. Ani on nikdy netuší, kdy upadne do hlubokého spánku.
Italská rodina trpí genetickou poruchou nespavosti. Její členy neuspí
ani silné dávky sedativ, vysílením umírají. Cílem lékařů je najít příčinu,
proč tělo prožije zcela nečekaně svalový kolaps, a uvězní tak člověka
v celodenním vysilujícím spánku, nebo proč si organizmus blahodárný
spánek odepírá, a nechá se tak zabít naprostou vyčerpaností. Na specializovaných klinikách uléhají na nemocniční lůžka pacienti, pro něž je
spánek bolestí. Pomalu usínají pod tíhou všech drátů a senzorů, jen aby
odborníci mohli začít svou práci.
Sleep disorders are not the best bedmates and for some patients sleep
becomes a fight for their very existence. The sleep research specialists
focus simply on giving the sick much needed rest, pleasant dreams and
enough strength. The documentary focuses on several people whose
lives have changed because of sleep. An ex-boxer unwillingly fell asleep
in the middle of the ring during a fight. A talented young painter creates
his best pieces while lingering between dream and reality. He too never
knows when he will fall into a deep sleep. A family from Italy suffers from
a genetic sleep disorder. The family members cannot fall asleep, even
after taking strong sedatives, and they die from exhaustion. The doctors
aim to find the cause of a sudden muscle collapse, which condemns the
patient to a whole day of exhausting sleep and to find out why a patient’s
body rejects beneficial sleep and kills itself through complete exhaustion. Patients who actually find their sleep painful attend specialized
clinics and are connected to cables and sensors as they slowly fall
asleep so that the experts can start their work.
Tereza Osmančíková
118
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Marc-André Batigne
STŘIH EDITING
Marco Duretti
HUDBA MUSIC
Raoul Brand, Gregorio Caporale,
Elena Diana, Graham Waugh
PRODUKCE PRODUCTION
Massimo Arvat – Zenit Arti
Audiovisive, Edmée Millot – Les
Films d’lci
Insomnie Insomnia
REŽIE DIRECTOR
Enrico Cerasuolo, Sergio
Fergnachino
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Enrico Cerasuolo, Sergio
Fergnachino
V BDĚLÉM STAVU
WIDE AWAKE
WEB WEBSITE
USA
2006, 79 min.
www.alanberliner.com/first_cousin.
php?pag_id=4
Alan Berliner je po všech stránkách kreativní a velmi pracovitý člověk,
tedy hlavně po setmění. Ústředními tématy jeho děl jsou rodina a lidská
identita. Snímek V bdělém stavu vznikal v období narození jeho prvního
syna, kdy se Berliner rozhodl bojovat se svým největším životním postižením – nespavostí. Vyhledal nejrůznější lékaře a odborníky, vyzkoušel
bezpočet metod a napočítal tisíce oveček. Vždy se cítí unavený, ale spát
dlouho nedokáže. Dědičná nespavost, trauma z dětství, vypěstované
návyky, hledání příčin a snaha o řešení problému se prolíná s plynoucím
životem tvůrce. Rozhovory s lékaři a členy rodiny se mísí s tokem jeho
vlastních myšlenek a se záznamy snů. Berliner za svůj dosavadní život
vytvořil obrovskou audiovizuální sbírku datových artefaktů. Rodinná videa, nalezené fotografie, filmové pásy, stovky fotoalb. Jedinečná sbírka
je součástí jeho umělecké práce. Filmová tvorba znamená pro Berlinera
střih – skládání nalezených kousků do audiovizuální mozaiky evokující
hyperaktivní mysl, které je spánek snad navždy zapovězen.
Alan Berliner is a very creative and hard-working man, especially after
nightfall. In his work he focuses on the topics of family and human
identity. The film Wide Awake was made when his first son was born
and Berliner decided to fight the biggest handicap of his life – insomnia.
He has visited various doctors and specialists, tried countless different
methods and counted thousands of sheep. He constantly feels tired
but cannot sleep for long periods of time. The documentary shows his
hereditary insomnia, childhood trauma and habits, as well as his search
for the cause of the illness and his efforts to solve the problem, all while
coping with the daily life of a film-maker. Conversations with doctors
and family members are combined with the stream of his thoughts and
dream records. Berliner has created an enormous audio-visual collection of data artefacts. These include family videos, found photographs,
rolls of film and hundreds of photo albums. This unique collection is part
of his artistic work. For Berliner, film-making means cutting and putting
together the pieces he has found to create an audio-visual mosaic
which resembles the hyperactive mind to which sleep may be forbidden
forever.
Ondřej Kazík
119
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Ian Vollmer
REŽIE DIRECTOR
Alan Berliner
STŘIH EDITING
Alan Berliner
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Alan Berliner
HUDBA MUSIC
Gerry Gershman
PRODUKCE PRODUCTION
Experiments in Time, Light &
Motion, Home Box Office, Inc.
DISTRIBUCE SALES
Home Box Office, Inc.
Insomnie Insomnia
NA KONCI SPÁNKU CESTA
THERE IS A WAY AT THE END OF THE SLEEP
Přednáška Lecture
Aleš Stuchlý, Karel Veselý
Nespavost a sny jako výrazné téma pro současnou populární hudbu
i klipovou tvorbu představí publicisté Aleš Stuchlý (ČRo Radio Wave)
a Karel Veselý (Aktuálně.cz). Usínat a snít se bude ve videoklipové
smršti s Foo Fighters, Massive Attack, The Cure, Bon Iver a mnoha dalšími. Dojde ale i na krátké dějiny hudby pro nespavce od J. S. Bacha po
Briana Ena, nejhorší ukolébavky všech dob či koncerty pro náměsíčníky.
Insomnia and dreams, as a distinctive topic in contemporary pop music
and music videos, will be introduced by the publicists Ales Stuchly (CRo
Radio Wave) and Karel Vesely (aktualne.cz). You will fall asleep and
dream to a stream of music videos by Foo Fighters, Massive Attack, The
Cure, Bon Iver and many others. Another part of the lecture will include
a short history lesson in music for insomniacs, ranging from J. S. Bach
to Brian Eno. You will be introduced to the worst lullabies in history and
to concerts for sleepwalkers.
Aleš Stuchlý
120
Studio Studio
Insomnie Insomnia
NAT GEO EXPLORER: SMRTÍCÍ NESPAVOST
NAT GEO EXPLORER: FATAL INSOMNIA
USA
2010, 42 min.
Jedna z nejvzácnějších a zároveň nejzávažnějších poruch spánku se
nazývá fatální familiární insomnie neboli smrtelná rodinná nespavost.
Tato nemoc, vyskytující se v genetickém kódu u „pouhých“ čtyřiceti
rodin na světě, se dědí z generace na generaci a vědci na ni zatím nenalezli lék. Jaká je příčina této tajemné poruchy? Aby mohli vědci najít
odpověď na tuto otázku, musí nejprve prozkoumat spánek jako takový.
Přestože se jedná o neoddělitelnou součást našeho života, zůstává spánek z velké části pro vědce záhadou. Jeho nedostatek a z toho plynoucí
chybná rozhodnutí přitom mohou zapříčinit vznik katastrofy, která se
odehrála například v Černobylu. Životně důležité potřeby spánku se
také zneužívá jako jedné z nejdrsnějších mučících technik. Ta se ale
míjí účinkem, jelikož mozek při znemožnění regenerace, jež během
spánku probíhá, rapidně ztrácí schopnost fungovat, a tudíž racionálně
přemýšlet. Je ale obnova nervových buněk jediným důvodem spánku?
Dokument nahlíží spánek z více úhlů pohledu, přičemž neopomene
zavítat ani do zvířecího světa.
One of the rarest and at the same time the most severe sleep disorders is called fatal familial insomnia or fatal family sleeplessness. This
disease is tied to the genetic code of “only” forty families in the world;
it has passed from generation to generation and scientists have been
unable to find a cure. What causes this mysterious disease? To find the
answer to this question, scientists must first study sleep itself. Despite
being an indispensable part of our lives, sleep remains more or less a
mystery to scientists. But lack of sleep and the resulting wrong decisions
may cause a catastrophe such as Chernobyl. The vital need for sleep
is also misused as one of the roughest methods of torture. But it is of
little use because a brain that cannot regenerate during sleep rapidly
loses its ability to function and therefore to think rationally. But is the
regeneration of brain cells the only reason for sleeping? This documentary examines sleep from multiple points of view, including a visit to the
animal world.
Martina Bubíková
121
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Brian McClatchy, Mark Thalman,
Stefan Weisen
STŘIH EDITING
Andrea Barrick
HUDBA MUSIC
Adrienne Penebre
PRODUKCE PRODUCTION
Tria Thalman, National
Geographic Television
DISTRIBUCE SALES
NGHT, Inc.
Insomnie Insomnia
REŽIE DIRECTOR
Tria Thalman
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Tria Thalman
BRITŠTÍ GÉNIOVÉ: Z TEMNOTY
GENIUS OF BRITAIN: OUT OF THE DARKNESS
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2010, 48 min.
www.channel4.com/programmes/
genius-of-britain
Penicilin, atomová bomba, radar, tryskový motor a první počítač mají
společné dvě věci. Byly objeveny či vynalezeny během 2. světové války
a za jejich vstupem do dějin stály výrazné osobnosti vědy a techniky.
Britský dokumentární seriál představuje významné vědce a jejich práci,
která změnila život následujícím generacím. Bez nich by svět vypadal
jinak, než jak ho známe dnes. Osud člověka a doba, ve které působil,
jsou určující pro jeho bádání a vědeckou činnost. V hrůzách světové
války byly objeveny a vyrobeny zbraně hromadného ničení, ale i léky na
infekční choroby nebo stroj na dešifrování kódů, předchůdce počítače.
V díle Z temnoty jsou představeni lidé, již díky svému talentu a úsilí
pomohli zvrátit průběh 2. světové války. Dokument spojující unikátní
historické záběry a dynamické střihové postupy uvádí známí vědci
z různých oborů, jako je např. fyzik Stephen Hawking. Navzdory nepříznivým podmínkám dokázali svůj talent využít ve prospěch společnosti
a nevýhodu proměnili v přednost.
Penicillin, nuclear bombs, jet engines and the first computers all have
two things in common. All of them were invented during World War II
and behind all their inventions were key players in science and technology. This British documentary series presents important scientists and
their work which changed the lives of future generations. Without them,
the world as we know it today would not exist. The fate of a person and
the time in which they lived are pivotal for the direction their research
took. In the horrors of World War II, it was not only weapons of mass
destruction that were born. There are various kinds of medicine used to
treat infectious diseases as well as deciphering machines, the precursors to computers, that were invented during the War. In Out of the
Darkness, the viewers are introduced to people whose talent and efforts
made a difference to the outcome of World War II. This documentary
combining unique historical shots and a dynamic style of cutting, features well known scientists from many fields, such as physicist Stephen
Hawking. In spite of adversities in their respective lives, all of them
managed to use their talent to benefit society and to turn hardship into
advantage.
Lukáš Vlček
122
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Matt Smith, Lawrence Gardner,
Andy Jackson
STŘIH EDITING
Toby Farrell, Duncan Harris
HUDBA MUSIC
Dru Masters
PRODUKCE PRODUCTION
IWC Media
DISTRIBUCE SALES
Channel4 Television Corporation
Alan Turing
REŽIE DIRECTOR
Christopher Sykes, Jonathan
Rudd
JAK ROZLUŠTIT ALANA TURINGA
DECODING ALAN TURING
WEB WEBSITE
USA
2009, 17 min.
decodingalanturing.com/Home.html
Otec moderních počítačů, brilantní matematik a válečný hrdina, který
pomohl spojencům porazit nacismus. To vše ztělesňuje britský vědec
Alan Turing. Krátký dokument představuje tohoto inspirativního člověka
pohledem matematiků, vědců a mnoha dalších, pro které stále zůstává
vzorem. Turing jako první navrhl koncept dnes používaných počítačů.
O své práci pro vládu během 2. světové války a zásluze na prolomení dešifrovacího stroje Enigma měl zakázáno otevřeně mluvit. Kvůli
utajované homosexualitě se dočkal mnoha perzekucí. Odlišná sexuální
orientace byla trestná. Odsouzení a následná hormonální léčba pro něj
byly ponižující a nedočkal se ani naplnění své vize o stroji, který zvládne
to, co lidský mozek, ani pochopení ze strany společnosti. Ta začala
splácet dluh až téměř šedesát let po jeho sebevraždě. Alan Turing se
stal námětem a inspirací nekonečné řady uměleckých děl – od hraných
filmů přes sci-fi romány a biografie po písně hrané na přístroj Enigma.
The father of modern computer technology, a brilliant mathematician
and a war hero who helped the Allies defeat the Third Reich. All the
above applies to a British scientist Alan Turing. This short documentary
portrays this inspirational individual through the eyes of mathematicians, scientists and many others for whom Turing remains a role model. Turing was the first to introduce the modern concept of computers,
still in use today. During the Second World War it was necessary for him
to keep secret the credit he deserved for breaking the Enigma code. Turing faced persecution numerous times for his homosexuality. A different
sexual orientation was a punishable offence. His conviction and subsequent hormone treatment were humiliating for Turing, as well as his
inability to fulfil his vision of creating a machine capable of performing
the same tasks as the human brain. The society that condemned him
started to pay its debt to him almost sixty years after his suicide. Alan
Turing has become the theme and inspiration of a seemingly infinite
number of works – ranging from feature films, science fiction novels and
biographies to songs played on the Enigma machine.
Lukáš Vlček
123
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Christopher Racster
STŘIH EDITING
Christopher Racster
PRODUKCE PRODUCTION
Archer Productions
DISTRIBUCE SALES
Frameline
Alan Turing
REŽIE DIRECTOR
Christopher Racster
ZTRACENÍ HRDINOVÉ Z BLETCHLEY PARKU
CODE-BREAKERS: BLETCHLEY PARK’S LOST
HEROES
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2011, 52 min.
www.bbc.co.uk
Legendární Bletchley Park se stal v roce 1939 základnou Government
Code and Cypher School pod vedením MI6. Hlavním cílem bylo dešifrovat zprávy nepřátelské Osy a rozluštit systém německých kódovacích
strojů, především Enigmy a Lorenze. Jelikož se jednalo o tajnou misi,
dodnes tyto události zůstávají záhadou. Mezi nejznámější zaměstnance v Bletchley Parku patřil Alan Turing, který rozluštil kód Enigma.
Dokument jej zmiňuje, nicméně zaměřuje se na jiné dva nedoceněné
génie, Billa Tuttea a Tommyho Flowerse. Tutte se zasloužil o rozluštění
kódovacího systému přístroje Tunny. Tommy Flowers vybudoval první
elektronický, digitální a programovatelný počítač na světě nazvaný Colossus. Ve snímku jsou ale představeny i jejich další zásluhy a také jejich
život, během nějž nebyl ani jeden z nich oceněn za své hrdinství ve válce,
k jejímuž ukončení značně přispěli. Jedním z protagonistů je pamětník
a Tutteův kolega z Bletchley Parku Jeff Roberts.
In 1939, the now legendary Bletchley Park became the headquarters
of the Government Code and Cypher School, administered by MI6. The
School’s main objectives were to decipher the coded messages of the
Axis powers and to break the system of the German coding machines,
Enigma and Lorenz. The mission was a secret and even today many
aspects remain a mystery. Among the most prominent employees at
Bletchley Park was Alan Turing, the man responsible for cracking the
Enigma code. Turing is mentioned in the documentary, but the stage is
mainly taken by two other unappreciated geniuses Bill Tutte and Tommy
Flowers. Tutte was responsible for breaking the Tunny code system and
Tommy Flowers built the world’s first electronic, digital and programmeable computer, the Colossus. Their other work is also mentioned in the
documentary – work for which neither of them received the credit they
deserved, despite making the war significantly shorter. One of the protagonists is Tutte’s colleague at Bletchley Park and a first-hand witness
from that time, Captain Jerry Roberts.
Klára Feikusová
124
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Rob McDougall, Simon Ffrench
STŘIH EDITING
Adam Mitchell
HUDBA MUSIC
Mark Evans, Gary White
PRODUKCE PRODUCTION
Julian Carey
DISTRIBUCE SALES
BBC
Alan Turing
REŽIE DIRECTOR
Julian Carey
CODEBREAKER
CODEBREAKER
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2011, 81 min.
www.turingfilm.com
Čekání na uznání za přínos společnosti se může stát během na dlouhou
trať. O tom se přesvědčil i Alan Turing, pro kterého byl příliš úmorný
na to, aby v něm pokračoval. Uběhlo neuvěřitelných 55 let od jeho
tragického úmrtí, než se mu britská vláda omluvila. Za svůj život stihl
pomoci dešifrovat německý tajný kód, stát na počátku zrodu digitální
éry a uskutečnit průnik mezi matematikou a biologií, který pojmenoval
morfogeneze. Místo celostátním hrdinou se stal celostátním vyvrhelem poté, co byl stíhán jako kriminálník útočící na „dobré mravy“ svou
neskrývanou homosexualitou. „Odměnou“ mu byl trest v podobě chemické kastrace. Tvůrci zvolili žánr dokumentárního dramatu, který jim
dovoluje využít spolu s rozhovory s odborníky, pamětníky a rodinnými
příslušníky i hrané rekonstrukce sezení Alana Turinga u psychoterapeuta Franze Greenbauma. Jejich snahou je na základě historických
pramenů sugestivně vylíčit osud génia, jehož výjimečnou osobnost se
společnost pokusila oportunisticky normalizovat.
Waiting to receive the proper and deserved credit for one’s contribution
to society can take a long time. One person who could have testified to
that would be Alan Turing, for whom the endless waiting was too hard
to bear. It took an unbelievable 55 years since his tragic death for the
British government to officially apologize to him. In his life he managed
to help crack a German code, to be at the birth of the digital era and to
explain the intersection between mathematics and biology, morphogenesis. Instead of becoming a national hero, he became the nation’s top
outcast after being prosecuted for his “attacks against good manners”
with his publicly admitted homosexuality. His “reward” was punishment
in the form of chemical castration. The makers of Codebreaker chose
the form of docudrama which allowed them to combine reconstructions
of Turing’s sessions with his psychotherapist Franz Greenbaum and
actual interviews with experts, Turing’s co-workers and his family. Their
aim is to tell the story of a genius whose extraordinary personality was
almost opportunistically normalised by society, in a very vivid way.
Filip Lucinkiewicz
125
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Rob Goldie, Andy Jackson
REŽIE DIRECTOR
Clare Beavan, Nic Stacey
STŘIH EDITING
Leigh Brzeski
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Simon Berthon, Craig Warner
HUDBA MUSIC
Edward White
PRODUKCE PRODUCTION
Jennifer Beamish, Clare Beavan,
Story Center Productions, LLC &
Furnace Limited, Channel Four
Television Corporation
Alan Turing
JACK COPELAND: MOHOU POČÍTAČE MYSLET?
JACK COPELAND: CAN COMPUTERS THINK?
Přednáška Lecture
Pohnutý osud, zásluhy za ukončení 2. světové války i položení teoretických základů pro moderní počítače. K Alanu Turingovi přitahuje
pozornost mnoho aspektů jeho života i práce. Zasáhl do matematiky,
kryptografie, kybernetiky, filozofie mysli či morfogenetiky. Turingův
test určuje podmínku odlišení inteligentní bytosti od stroje. Přednáška
předního odborníka na Turinga a umělou inteligenci profesora Jacka
Copelanda představí přínosy tohoto slavného matematika a jejich
význam pro současnou vědu.
His sad fate, his significant influence on the outcome of the Second
World War and the fact that he pioneered modern computing science,
all mean that Alan Turing attracts our attention in many aspects of his
life and work. He left his mark on mathematics, cryptography, cybernetics, the philosophy of artificial intelligence, and morphogenesis. The
Turing Test is a test performed to determine a machine’s ability to exhibit intelligent behaviour. Jack Copeland, leading authority on Turing’s
work and artificial intelligence, introduces the famous mathematician‘s
greatest contributions and their impact on contemporary science.
Petra Fujdlová
126
Studio Studio
Alan Turing
TAJEMSTVÍ LÁSKY
SECRETS OF LOVE
Polsko Poland
2013, 89 min.
„Co je pro vás láska?“ Po šesti letech natáčení ve Francii, Polsku, Rusku,
Himalájích, Papue Nové Guineji a přežití povodní a malárie tvůrci
dokumentu Tajemství lásky představují finální podobu svého působivého díla. Sbírka milostných příběhů napříč kontinenty skýtá možnost
porovnání exotických kultur a jejich přístupu ke vztahům, manželství
a závazkům ve stejný čas na opačných koncích planety. Snímek se ale
nesoustředí pouze na zamilované páry a jejich vzájemné soužití, každé
vyprávění je součástí složitého propletence míst, příběhů a kultur všech
ostatních. Přes indonéské kmeny a jejich tradice po mladý francouzský
pár líbající se v metru. Polský režisér Krystian Matysek natočil řadu
úspěšných exotických dokumentů propojujících témata globálně, například Apokalypsa bez hranic z roku 2006. Ani jeho poslední počin tedy
není výjimkou. Dokument skládá impozantní záběry předností všech
prezentovaných míst a kultur do jedné velké mozaiky, jejímž tmelem je
tajemství lásky.
“What does love mean to you?” After six years of shooting in France,
Poland, Russia, the Himalayas and Papua New Guinea, and surviving floods and malaria, the creators of the documentary Secrets of
Love present the final cut of their impressive work. The collection of
love stories across continents offers comparisons with exotic cultures,
and their approaches to relationships, marriage and obligations, on
opposite sides of the planet at the same moment. The film does not only
focus on couples in love and their lives together. Each narrative is part
of the complex net of places, stories and cultures of all the others; from
Indonesian tribes and their traditions to young French couples kissing in
a subway. Polish director Krystian Matysek has made a number of successful exotic documentaries linking topics globally, such as Apocalypse
Unlimited, from 2006. His latest work is no exception. The documentary
assembles impressive shots of the assets of the places presented and
their cultures into one large mosaic, united by the mystery of love.
Ivana Formanová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Krystian Matysek
REŽIE DIRECTOR
Krystian Matysek
STŘIH EDITING
Agnieszka Glińska P.S.M.
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Krystian Matysek
HUDBA MUSIC
Bartłomiej Gliniak (Sony Music
Publishing, Arcadia, Paric Music,
Upright-Music Poland)
PRODUKCE PRODUCTION
Metro Films, ARTE, TVP
Telewizja Polska
DISTRIBUCE SALES
TVP Telewizja Polska
127
Studio Studio
Podoby lásky The Likes of Love
ZÁVISLÁCI NA LÁSCE
LOVE ADDICT
WEB WEBSITE
Dánsko Denmark
2011, 82 min.
www.loveaddictmovie.com
Málokoho překvapí, že podle posledních výzkumů je láska nejtěžší
závislostí. Dostala se před takové drogové stálice jako kokain, heroin,
alkohol nebo chipsy. O různých podobách „pasti zamilovanosti“ se divák
dozvídá přímo z úst sedmi protagonistů filmu Závisláci na lásce. Ti
se před kamerou vyznávají z intimních zážitků nasycených euforií, ale
častěji bolestí, jež jsou spojeny se snahou najít si celoživotního partnera. Společným jmenovatelem všech příběhů se stává propast mezi
sladkými plody fikce, o kterých sní „narkomani lásky“, že jich v budoucnu dosáhnou, a hořkými plody reality, které místo nich sklízejí. Tvůrci
využívají i hraných scén, vycházejících z reálných zkušeností, za účelem
předestřít širší perspektivu. Zoufalství a úzkost, jimž protagonisté propadají, se projevují různě: beznadějnou snahou udržet si vztah na dálku,
potřebou zachraňovat ztroskotance či voyeristickým pozorovaním
objektu touhy. Vše pro naději, že pocit prázdnoty jednou pomine.
It can hardly be a surprise that the latest research shows love to be the
most serious addiction. It topped such drug stars as cocaine, heroin,
alcohol and crisps. The viewer can learn about the various forms of “love
trap” from seven protagonists in the film Love Addict. In front of the
camera they confess their intimate experiences, which are full of euphoria, but also and more often full of pain connected with their attempts
to find a lifelong partner. The divide between the sweet fruits of fiction;
“the love addicts” dream of achieving a future with love, and the bitter
fruits of reality, harvested instead, is the common denominator of all the
stories. The creators make use of staged scenes based on real experiences in order to outline a wider perspective. Despair and anxiety, which
the protagonists surrender to, have various manifestations; a hopeless
attempt to keep a long-distance relationship, the need to save losers,
and the voyeuristic observation of a desired object. They do all this in the
hope that the feeling of emptiness will cease.
Filip Lucinkiewicz
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Michael Pessah, Pernille Rose
Grønkjær
STŘIH EDITING
Pernille Bech Christensen
HUDBA MUSIC
Johan Söderqvist, Patrik Andrén
PRODUKCE PRODUCTION
Sigrid Dyekjær, Danish
Documentary Production, WG
film
DISTRIBUCE SALES
DR TV International Sales
128
Studio Studio
Podoby lásky The Likes of Love
REŽIE DIRECTOR
Pernille Rose Grønkjær
PAN A PANÍ LÁSKOVI
THE LOVING STORY
WEB WEBSITE
USA
2011, 78 min.
www.lovingfilm.com
Shoda náhod se někdy jeví jako trefný komentář osudu. Příkladem je
i příjmení páru tvořeného bělochem Richardem a napůl černoškou,
napůl indiánkou Mildred. Manželský pár Lovingových se z nich stal
v roce 1958, tedy v době, kdy v jejich rodném státě Virginii platil zákon
zakazující mezirasové manželství. Tento zákon se jim podařilo obejít
sňatkem v jiném státě, ani tak se však nevyhnuli po příjezdu domů
zatčení. Výsledkem soudního sporu byl nakonec nucený exil, jenž
trval dlouhých devět let. Spor Lovingových a státu Virginie ukončilo až
rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se stalo precedentem pro mnohá
jiná soudní rozhodnutí po celém území USA. Řadí se mezi dramatické
události odehrávající se v době bouřlivých 60. let, která se trvale zapsala
do kulturní paměti jako doba boje za občanská práva a svobody. Tvůrci
využívají především dobových fotografických i audiovizuálních materiálů zachytávajících průběh procesu a dávají nahlédnout do soukromí
rodinného života Lovingových. Účelem je zpřítomnění příběhu zápasu
lásky proti požadavkům na „čistotu rasy“.
Coincidence sometimes seems like destiny’s apt commentary. The
surname of a couple, Caucasian Richard and half Afro American, half
Native American Mildred, is an example. They became Mr. and Mrs.
Loving in 1958, at a time when their native state Virginia still prohibited
interracial marriage. They managed to bypass the law by getting married in a different state, which did not prevent them from being arrested
after returning home. The litigation resulted in their forced exile, which
lasted nine long years. It was not until a Supreme Court decision that
the Loving v. Virginia case was resolved. It has become a precedent for
many other cases all over the United States. It is among the dramatic
events of the turbulent 1960s, which have permanently entered cultural
history as the time of the fight for civil rights and freedom. The creators
particularly make use of period photographs and audiovisual material
that captures the course of the court case, while enabling us to look into
the Lovings’ private life. The aim is to make the story current and topical;
the fight between love and the demands for “racial purity.”
Filip Lucinkiewicz
129
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Rex Miller, Steve Milligan
REŽIE DIRECTOR
Nancy Buirski
STŘIH EDITING
Elisabeth Haviland James
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Nancy Buirski, Susie Ruth Powell
HUDBA MUSIC
David Majzlin
PRODUKCE PRODUCTION
Nancy Buirski, Elisabeth Haviland
James, Augusta Films, National
Endowment for the Humanities
DISTRIBUCE SALES
HBO Documentary Films
Podoby lásky The Likes of Love
LÁSKA VČERA, DNES A ZÍTRA
LOVE YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2005, 58 min.
www.olgaspatova.cz/Laska.html
Olga Sommerová se ve své tvorbě zaměřuje nejvíce na mezilidské
vztahy, o čemž svědčí i její poslední světově oceňovaný celovečerní
dokument Věra 68. Film Láska včera, dnes a zítra natočila spolu se svou
dcerou Olgou Špátovou. Ta se rovněž věnuje dokumentu a ve svých
dílech se zaměřuje na sociální témata. Časosběrný snímek ze sekce
Podoby lásky je rozdělen na dvě části. Každá z autorek zde zachycuje
svou vlastní metodou vývoj vztahů dvojic a jednotlivců s rozličnými životními postoji a cíli v průběhu jednoho roku. Zatímco Špátová upírá svoji
pozornost na počátky vztahů, kde velkou roli hraje právě zamilovanost
a vzájemná přitažlivost, Sommerová zobrazuje lásku v jejím pozdějším
rozpuku, tedy u lidí, kteří si uvědomují svá předešlá rozhodnutí, s nimiž
musí žít. Dokument prezentuje širokou škálu podob lásky, čímž dává
možnost reflektovat, jaké důsledky mají jednotlivá rozhodnutí zachycených jedinců.
Olga Sommerova mainly focuses her work on interpersonal relationships, as shown in her latest internationally awarded feature documentary Vera 68. With her daughter Olga Spatova, she has made Love
Yesterday, Today and Tomorrow. Spatova is engaged in documentary
making with the focus on social topics. This time-lapse film from The
Likes of Love section is divided into two parts. Over the course of one
year, each author uses her own methods to portray the development of
relationships between couples and individuals with diverse attitudes to
life and different aims. While Spatova fixes her attention on the relationships’ beginnings, when the state of being in love and mutual attraction
play a significant part, Sommerova pictures love in its later stages, with
people who are aware of the previous decisions they have made and
that they have to live with. The documentary presents a wide range of
the forms that love can take and thus provides an opportunity to reflect
on the consequences of the individual decisions of the people portrayed.
Ivana Formanová
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Olga Špátová, Jakub Sommer
REŽIE DIRECTOR
Olga Sommerová, Olga Špátová
STŘIH EDITING
Jakub Voves
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Olga Špátová, Jakub Sommer,
Olga Sommerová
HUDBA MUSIC
Tomáš Kubec
PRODUKCE PRODUCTION
Česká televize: Anna Becková,
Marcela Týcová, Jiří Synek,
Stanislava Fišárková, Luxor spol.
s. r. o.: Přemysl Pražský, Antonín
Vomáčka
DISTRIBUCE SALES
Česká televize
130
Studio Studio
Podoby lásky The Likes of Love
TAJNÝ ŽIVOT KOČKY
THE SECRET LIFE OF THE CAT
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 53 min.
www.bbc.co.uk/programmes/b02xcvhw
Mnozí lidé je vnímají jako neodmyslitelnou, součást životů a domácností, ale co lze o nich a jejich způsobu života tvrdit s určitostí? Řeč je
o kočkách – domácích mazlíčcích vyznačujících se svéhlavostí, která
občas dokáže jejich majitele tak iritovat. „Kočičí vědci“ John Bradshaw
a Sarah Ellis se rozhodli, že je načase osvětlit mystérium, které se okolo
koček rozprostírá. Z více než deseti miliónů koček žijících ve Velké Británii si vybrali padesát, jež se staly předmětem experimentu. Všechny tyto
kočky pocházející ze stejné obce nosily po dobu jednoho týdne obojky
s GPS zařízením, které zaznamenávalo veškerý jejich pohyb. Některým
bylo uděleno privilegium být našima kočičíma očima prostřednictvím
speciálně sestrojené kamery sloužící vědcům jako ideální pomocník
k tomu, jak vidět svět z kočičí perspektivy. Diváci je mohou sledovat při
lovu, pouličních potyčkách i potloukání se okolím a být fascinováni tím,
co uvidí, díky rozsahu a pečlivosti sledování. Smyslem této sledovací
operace je zodpovědět otázku, jak probíhá každodenní kočičí rutina.
Many people view them as an integral, organic part of lives and households, but what can be said for certain about their way of life? We are
talking about cats – pets characterised by a wilfulness that can sometimes irritate their owners a great deal. “Cat scientists” John Bradshaw
and Sarah Ellis decided it was time to shed light on the mystery surrounding cats. They chose fifty out of more than ten million cats living
in the United Kingdom and subjected them to an experiment. The cats,
all from the same village, wore GPS collars over the course of a week,
having their movements monitored 24 hours a day. Some were granted
the privilege of being our catlike eyes through specially designed
cameras, used by scientists as an ideal aid for seeing the world from a
cat’s perspective. Thus the audience can watch them hunt and see their
behaviour during street clashes, as well as when just hanging around,
and the audience can be fascinated by what they see, due to the scale
and diligence of monitoring. The purpose of the surveillance is to answer
questions about cats’ daily routines.
Filip Lucinkiewicz
131
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Nigel Bradley, Lindsay McCrae,
Jon Sayers, Robin Smith,
Pasquale Tropea
STŘIH EDITING
Louise Salkow
PRODUKCE PRODUCTION
Helen Sage, Zoe Heron, BBC
Science production
Domácí mazlíčci Pets
REŽIE DIRECTOR
Helen Sage
KOČIČÍ DENÍČKY
LITTLE CAT DIARIES
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 30 min.
www.bbc.co.uk/programmes/b02xcng8
Film Kočičí deníčky čerpá z bohatého materiálu natočeného v průběhu
jedinečného experimentu, který nám už představil blíže snímek Tajný
život kočky. Během týdne bylo sledováno pomocí GPS zařízení a množství kamer padesát koček za účelem odhalit nám doposud neznámé
aspekty života tohoto tvora. Z těchto padesáti koček byly vybrány čtyři,
které se staly protagonisty navazujícího dokumentu. Prvním je Orlando
– rozený lovec preferující přírodní stravu před konzervami a granulemi.
Druhou kočkou je Hermie, hermafrodit projevující značné choutky toulat
se po okolí a vytyčovat si teritorium. Jméno třetí kočky nám není známo,
jelikož je to vetřelec bez pána. Čtvrtý kočičí příběh nám představuje
Obiho, kocoura frustrovaného životem v početné rodině, který si najde
nové pokojné místečko u jiných majitelů. Mimo tyto příběhové linie se
dozvíme prostřednictvím pokusů, jak silné pouto je mezi lidmi a jejich
zvířecími mazlíčky. Stejný test odhalil, jak silnou náklonnost pociťují
děti ke svým matkám a psi ke svým majitelům. Budou se výsledky
v případě koček nějak lišit?
The film Little Cat Diaries draws from rich material shot during a unique
experiment, presented to us in The Secret Life of the Cat. During one
week, using GPS and many cameras, fifty cats were monitored in order
to reveal hitherto unknown aspects of this creature’s life. Four cats were
selected from those fifty to became the protagonists in the subsequent
documentary. The first is Orlando – a born hunter with a preference for
natural food rather than cans and granules. Hermie is the second cat,
a hermaphrodite manifesting considerable lust for wandering through
neighbourhoods and marking out its territory. The third cat’s name is
unknown, because it is an intruder without a master. Obi is the fourth
cat in the story; a cat frustrated by life in a large family, and which
finds a peaceful place to live with new owners. Additional to these story
lines we will learn through experiments about the strength of the bond
between humans and their pets. The same test revealed just how strong
the affection of children for their mothers can be and of dogs for their
masters. Are the results in the cases of these cats going to differ?
Filip Lucinkiewicz
132
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Nigel Bradley, Lindsay McCrae,
Jon Sayers, Robin Smith,
Pasquale Tropea
STŘIH EDITING
Gerard Evans
PRODUKCE PRODUCTION
Helen Sage, Zoe Heron, Olly
Bootle, BBC Science Production
Domácí mazlíčci Pets
REŽIE DIRECTOR
Helen Sage
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Olly Bootle
TAJNÝ ŽIVOT PSA
THE SECRET LIFE OF THE DOG
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2010, 50 min.
www.bbc.co.uk/programmes/
b00pssgh
V dobách lovců a sběračů začíná příběh, který navždy spojil člověka
s věrným hlídačem. Opatrné sbližování a pomoc vlka v honech za kořistí
znamenaly úspěšnější lov, a tím i bohatší hostiny a vícero potomků.
Zvíře, které bylo před tisíci lety nevyzpytatelným predátorem a obávaným útočníkem, proměnila společnost v oddaného přítele, jehož
blízkost je dnes samozřejmostí. Se psy sdílíme své životy i postele, vědci
se jim proto snaží co nejvíce porozumět. Skrze kognitivní experimenty
zkoumají jejich schopnost intuice i nespornou inteligenci. Novodobé
výzkumy umožňují analyzovat štěkot, vědecky vysvětlit umění psů číst
v lidských emocích či urychlit proces domestikace, ale také vysvětlit
původ neobyčejné závislosti člověka na psovi. Vědci z laboratoří ve
Švédsku naznačují, že za silnou vazbou stojí vylučovaný hormon lásky,
který je jinak odpovědný za utváření pouta mezi matkou a dítětem.
Šlechtěním psů po tisíce let vznikl jedinečný oboustranný vztah, podpořený naší přirozenou touhou vychovávat mláďata.
The story that forever unites man with a faithful watchdog begins in the
time of hunters and gatherers. Man and wolf slowly became friends and
the support of wolves in hunting led to more successful hunts and hence
richer banquets and more offspring. Society turned the animal; an
unpredictable predator and feared attacker thousands of years ago, into
a devoted friend, with the close relationship considered to be a natural
thing nowadays. We share our lives and beds with dogs. Therefore scientists try to understand them as much as possible. Through cognitive
experiments they investigate dogs’ abilities of intuition and unquestionable intelligence. Current research allows us not only to analyse barking,
to scientifically explain dogs’ ability to read human emotions and to
accelerate the process of domestication, but also to explain the origin
of the unusual dependence of man on dog. Swedish scientists suggest
that the excretion of a love hormone is behind this strong link; the same
hormone responsible for the bond between a mother and her child. A
unique mutual relationship has been created by breeding dogs for thousands of years, supported by our innate desire to bring up offspring.
Tereza Osmančíková
133
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Joe Taylor, Steve Moss
STŘIH EDITING
Andrew Cohen
HUDBA MUSIC
Alex Thompson, Bill Rudolph,
Paul Keyworth, Mikhail Fedulov
PRODUKCE PRODUCTION
BBC Productions, Dan Child,
Kate Bailey, Daisy Newman
Domácí mazlíčci Pets
REŽIE DIRECTOR
Dan Child
JULIA HECHT: PSÍ DUŠE
JULIA HECHT: DOG’S SOUL
Přednáška Lecture
Přednáška o využití vědy o psech ve vašem životě se zaměří na aplikovaný výzkum psů. Vědecké výzkumy psí mysli a vztahu mezi člověkem
a psem jsou hodnotné samy o sobě, vedle toho však mají další důležité
uplatnění, pokud jde o zlepšení našeho života se psy. Přednáška
poskytne konkrétní příklady využití poznatků psího výzkumu ke zvýšení
kvality našeho společného soužití.
This lecture on the use of canine science in your life will focus on applied
canine research. Scientific research into a dog’s mind and into the relationships between people and dogs is valuable on its own. Additionally
it has another important application related to the improvement of our
lives with dogs. The lecture will provide particular examples of canine
research findings that can be used to improve the quality of our mutual
life.
Zdeněk Holý
134
Studio Studio
Domácí mazlíčci Pets
STEREOTYPIZACE ŽEN VE VĚDĚ: DR. JEKYLL
A SLEČNA HYDE
STEREOTYPING OF WOMEN IN SCIENCE:
DR. JEKYLL AND MISS HYDE
Přednáška Lecture
Marcela Linková, Jana Jedličková
Vědci bývají často zobrazováni jako šílení vynálezci, zcela ponoření do
předmětu svého bádání. Jak jsou ale vyobrazované vědkyně? V přednášce Stereotypizace žen ve vědě: Dr. Jekyll a slečna Hyde představí
Marcela Linková a Jana Jedličková typické představy o ženách ve vědě
a s nimi spojené genderové stereotypy. Přednášku doprovodí ukázky
z českých a zahraničních filmů a TV seriálů, v nichž se vědkyně objevují
jako hrdinky nejrůznějších příběhů.
Scientists are often portrayed as mad inventors, totally immersed in
the subject of their research. But in what way are female scientists
portrayed? In their lecture Stereotyping of Women in Science: Dr. Jekyll
and Miss Hyde, Marcela Linkova and Jana Jedlickova will present typical notions of women in science and the related gender stereotypes. The
lecture will be accompanied by examples from Czech and foreign films
and TV series portraying female scientists as heroines in various stories.
Jana Jedličková
135
Studio Studio
Ženy a věda Women and Science
CHALLENGER
THE CHALLENGER
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 90 min.
www.bbc.co.uk
Zfilmovaný průběh vyšetřování jedné z největších katastrof amerického
vesmírného programu. NASA neudělala žádnou chybu – to je původní
informace, která měla přesvědčit všechny pochybující. Raketoplán
Challenger explodoval sedmdesát tři sekund po startu se sedmičlennou
posádkou na palubě. Risk je zisk, platí jen někdy. Dokonce ani světové
supervelmoci, které si riskem udržují status neporazitelnosti, si jej
nedokáží koupit. Doktor, fyzik, matematik a vědec Richard Feynman se
nejprve na požádání, později z vlastního přesvědčení, pustil do výzkumu
nehody raketoplánu z roku 1986. Navzdory rozmáhající se rakovině
a nevelké podpoře ze strany spoluvyšetřujících vyšla pravda o příčinách
nehody na povrch. Televizní film Challenger je především příběhem
o lidském odhodlání a významu vědy, pomocí které můžeme řešit i jiné
než jen technické problémy. Rekonstrukce této události čerpá primárně
z knihy manželů Feynmanových nazvané What Do You Care What Other
People Think?
This is a film about the course of the investigation into one of the
greatest disasters of the American space program. “NASA made no
mistakes” – this is the original information that was to convince all those
in doubt. The space shuttle Challenger exploded seventy-three seconds
after liftoff, claiming the lives of its seven-member crew. The fact that
risk relates to profit is not always applicable. Risk cannot be bought,
even by the world’s superpowers, which take risks in order to maintain
their invincible status. Richard Phillips Feynman was a doctor, physicist,
mathematician, and scientist who, after being asked, embarked on
research into the 1986 space shuttle disaster. However, he continued
his research due to his own beliefs. Despite his spreading cancer and
minimal support from fellow investigators, Feynman was able to bring
the true causes of the accident to light. The television film Challenger
is a story about human determination and the importance of science,
through which we can address other than technical dilemmas. The reconstruction of this event is drawn primarily from the book by Feynman
What Do You Care What Other People Think?
Adriana Belešová
136
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Lukas Strebel
REŽIE DIRECTOR
James Hawes
STŘIH EDITING
Peter Christelis
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Kate Gartside
HUDBA MUSIC
Christopher Letcher
PRODUKCE PRODUCTION
Laurie Borg
Trendy (a) žánry Trends (and) Genres
AGORA
AGORA
WEB WEBSITE
Španělsko Spain
2009, 127 min.
www.agorathemovie.com
Astronomie, filozofie, vědění. Oblasti, které ještě donedávna bývaly
téměř výlučně spojovány s muži. Španělský snímek Agora Alejandra
Amenábara nazírá na téma vědy a jejího vlivu prostřednictvím ženské
postavy – filozofky, matematičky a astronomky Hypatie, která žila na
přelomu 4. a 5. stol. n. l. Laikům neznalým těchto oblastí lidského
poznání jméno patrně nic neřekne, nicméně dle dobových pramenů
Hypatie patřila k jedněm z nejuznávanějších osobností své doby.
Nástup křesťanství však znamenal nejen ohrožení rozvoje vědy, ale také
předznamenal změnu Hypatiina postavení v řecké společnosti. Agora
je především jejím příběhem. Příběhem výjimečné ženy, jež je kvůli
nové společensko-politické situaci nucena se na jedné straně vyrovnat
s potřebou být i nadále aktivní vědkyní a mentorkou a na straně druhé
se snažit pokud možno nevměšovat do vysoké politiky a zůstat po vzoru
vědecké objektivnosti nestrannou pozorovatelkou.
Astronomy, philosophy, knowledge. Until recently these areas were
almost exclusively the domain of men. Alejandro Amenabar’s Spanish
film Agora, looks at the topic of science and its influence, through a female character Hypatia; a philosopher, mathematician and astronomer
who lived in the 4th and 5th centuries BC. Those unfamiliar with the area
of human cognition, may not know the name. However, according to
sources from the period, Hypatia was one of the most respected personalities of her time. However, the onset of christianity not only jeopardised
the development of science, but also heralded a change in Hypatia’s
position in Greek society. Agora is, above all, her story. The story of an
extraordinary woman who, due to the new socio – political situation,
is confronted on the one hand with the desire to continue as an active
scientist and mentor, while on the other hand she tries not to interfere,
if possible, in politics. She must remain true to the ideal of scientific
objectivity and be an impartial observer.
Jana Jedličková
137
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Xavi Giménez
REŽIE DIRECTOR
Alejandro Amenábar
STŘIH EDITING
Nacho Ruiz Capillas
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Alejandro Amenábar, Mateo Gil
HUDBA MUSIC
Dario Marianelli
PRODUKCE PRODUCTION
Mod Producciones, Himenóptero,
Telecinco Cinema
DISTRIBUCE SALES
Bontonfilm
Trendy (a) žánry Trends (and) Genres
EUROPA REPORT
EUROPA REPORT
WEB WEBSITE
USA
2013, 90 min.
www.magnetreleasing.com/europareport
Touha diváků po autenticitě vedla nejen k popularizaci reality show,
ale byla také přínosem pro subžánrovou kinematografii. Ta vyústila
v masivní vlnu found footage – žánru, jenž se pomocí dodržování jistých
technických postupů snaží publikum přesvědčit, že se dívá na skutečný
záznam. Kouzlo, které fungovalo převážně u hororů, dalo vzniknout
mnohým inovativním snímkům. Za novátorský lze považovat i snímek
Europa Report, který navíc patří do období, kdy už byl koncept značně
vyčerpán. Právě proto je ještě pozoruhodnější, jak kreativně se s touto
skutečností tvůrci vypořádali. Příběh přesunuli z běžného světa do
vesmírného prostoru. Nalezený materiál z výzkumné mise na čtvrtém
měsíci Jupiteru je prezentován jako pouhý záznam kamer umístněných
v kabinách raketoplánu nebo ve skafandrech. Vesmír, který většinou filmaře láká k co nejspektakulárnějšímu zobrazování, tak naopak působí
v prostých a záměrně nedokonalých kamerových záznamech paradoxně
realističtěji.
The desire for authenticity has brought about not only the popularisation of reality shows, but it has also contributed to the sub-genres
of cinema. This has led to a massive wave of found footage which, by
maintaining certain technical standards, aims to convince audiences
that they are in fact watching the original footage. The allure associated with horror films has given rise to many innovative films. The film
Europa Report can be considered as such, particularly in a period when
the genre’s concept has been considerably exhausted. Therefore it is all
the more remarkable how creatively the filmmakers have dealt with this.
They have transferred the story from the ordinary world into space. The
“found” material from a research mission on Jupiter’s fourth moon is
presented as the recordings of cameras located in spacecraft pods and
on spacesuits. Thus the universe, which filmmakers often tend to depict
in the most spectacular of ways, paradoxically appears to be more realistic in the simple and intentionally imperfect camera recordings.
Michal Škamla
138
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Enrique Chediak
REŽIE DIRECTOR
Sebastián Cordero
STŘIH EDITING
Aaron Yanes, Alexander Kopit,
Craig McKay, Livio Sanchez
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Philip Gelatt
HUDBA MUSIC
Bear McCreary
PRODUKCE PRODUCTION
Ben Browning
DISTRIBUCE SALES
Magnet Releasing, Magnolia
Pictures
Trendy (a) žánry Trends (and) Genres
ČESKÉ STOLETÍ: KULKA PRO HEYDRICHA
CZECH CENTURY: A BULLET FOR HEYDRICH
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2013, 73 min.
www.ceskestoleti.cz
Kulka pro Heydricha je třetí částí pětidílné série o zásadních okamžicích moderních českých dějin s názvem České století. Soustředí se
na válečné události, které předcházely operaci Anthropoid – atentátu
na zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu Reinharda
Heydricha. Avšak samotným atentátem se snímek nezabývá, pouze
jeho přípravami. Kulka pro Heydricha odkrývá historické události tvořící
české i světové dějiny, které se odehrály převážně v Londýně kolem roku
1941. Exilový prezident Edvard Beneš rozhoduje o osudu Protektorátu
a snaží se vypořádat s následky podepsání mnichovské dohody. Cíl
prezidenta Beneše je ryze politický: snaha o vyjednání poválečného
odsunu Němců z Československa. Zato cíle Františka Moravce, přednosty vojenské zpravodajské služby, jsou ve filmu vykresleny jako více
zaměřeny na právě probíhající odboj a jeho dopad na válečné události
a postavení Protektorátu. Film je postaven převážně na dialozích, slova
a dohody všech zúčastněných ovlivnily a formovaly budoucnost státu
a jeho obyvatel na další desítky let.
A Bullet for Heydrich is the third part of a five-part series on major moments in modern Czech history, called the Czech Century. It focuses on
events in the war leading up to Operation Anthropoid – the assassination of the Deputy Reich Protector of Bohemia and Moravia, Reinhard
Heydrich. However, the film does not deal with the assassination itself,
only with the preparations. A Bullet for Heydrich reveals the historical
events forming Czech and world history, which mostly took place in London around 1941. The exiled president Edvard Benes decides the Protectorate’s fate, while trying to come to terms with the aftermath of signing
the Munich Agreement. President Benes’s objective is purely political:
to negotiate the post-war expulsion of Germans from Czechoslovakia;
while the goals of Frantisek Moravec, the head of military intelligence,
are more focused on the ongoing revolt, its impact on events in the
war and the position of the Protectorate. The film is based around their
dialogues. The words and agreements of all the participants influenced
and shaped the future of the state and its inhabitants in the following
decades.
Tereza Šemberová
139
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Michal Krejčí
REŽIE DIRECTOR
Robert Sedláček
STŘIH EDITING
Matouš Outrata
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Pavel Kosatík
HUDBA MUSIC
Michal Rataj
PRODUKCE PRODUCTION
Česká televize
DISTRIBUCE SALES
Česká televize
Trendy (a) žánry Trends (and) Genres
TEXTILKA
THE MILL
WEB WEBSITE
Velká Británie United Kingdom
2013, 47 min.
www.channel4.com/programmes/
the-mill
Nejvýznamnější anglická průmyslová rodina 19. století zaměstnávala
tisíce pracovníků ve svých pěti přádelnách bavlny. Quarry Bank Mill
založil Samuel Greg jako důmyslný nápad pro využití síly řeky Bollin.
Rodina si zakládala na své lidumilné pomoci sociálně slabým, ale za
jejich zdánlivě laskavou dobročinností stál pouhý kalkul. Pravidelné
vybírání sirotků z chudobince bylo jen cílené zneužití jejich bezmocnosti
jako levné a tiché pracovní síly. Nesměli až do dospělosti opustit areál
továrny, ani požadovat plat. Denní příděl jídla jim servírovali do holé
natažené dlaně, správce si vybíral mezi dívkami oběti pro své choutky a po každém provinění následoval tvrdý trest. Rozsáhlý historický
archiv inspiroval k rekonstrukci osobních dramat. Jednou z obětí je
i hrdinka Esther – nespoutaná rebelka s prostořekou pusou a bojovným
odhodláním. Když se v textilce nechá zaměstnat i progresivní mechanik
s pohnutou minulostí Daniel, zdá se, že konečně přichází nová a lepší
budoucnost.
The most important English industrial family of the 19th century employed thousands of workers in its five cotton mills. Quarry Bank Mill
was founded by Samuel Greg as an ingenious idea for harnessing the
power of the River Bollin. The family took pride in their humanitarian
duty toward the socially disadvantaged. However, there was a deeper,
darker purpose behind their seemingly charitable nature. The regular
deliveries of orphans from poorhouses was nothing but targeted abuse,
as these children were used as a cheap and never ending supply of
labour. They were not allowed to leave the area of the mill or demand
a salary until adulthood. The daily food ration was served into their bare
and outstretched palms and the superintendent chose girl apprentices
to satiate his desires. Every misdemeanour was severely punished. The
extensive historical archive inspired the reconstruction of the personal
dramas. One of the victims is the heroine Esther – an irrepressible and
outspoken wild child with steely determination. When Daniel, a progressive mechanic with a troubled past is employed at the mill it seems that
a new and brighter future is within reach.
Tereza Osmančíková
140
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
David Luther
REŽIE DIRECTOR
James Hawes
STŘIH EDITING
Peter Oliver
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
John Fay
HUDBA MUSIC
Frank Byng, Ben Cowen, Phillip
Granell, Paul Richardson
PRODUKCE PRODUCTION
Dominic Barlow, Julian Ware
DISTRIBUCE SALES
Endemol Worldwide Distribution
Trendy (a) žánry Trends (and) Genres
MOBILIZACE
MOBILIZATION
Rakousko-Uhersko Austria-Hungary
1915, 5 min.
Atmosféru mobilizace během 1. světové války zachycuje několikaminutový dokument natočený v roce 1915 v kulisách Prahy. Záběry jsou
pořízené z vojenského tábora nebo z Václavského náměstí. Dav lidí
vyprovází vojáky na cestu na frontu, kde odvedenci bojovali za rakouské
císařství v konfliktu, který poznamenal celou Evropu. Muži tráví poslední chvíle před odjezdem zábavou v táboře nebo popíjením v hospodě.
Historický dokument je ojedinělým záznamem mobilizace v českých
zemích.
This documentary, which is several minutes long, was filmed in Prague
in 1915 and captures the atmosphere of mobilisation for World War I.
The shots are taken from a military camp and from Wenceslas Square.
A crowd of people is shown, seeing off the troops on their way to the
front, where the conscripts would fight for the Austrian Empire in a conflict which was felt all over Europe. Men spend their last moments before
leaving by entertaining themselves in the camp or by drinking in a pub.
This historical documentary is a unique record of war mobilisation in the
Czech lands.
Lukáš Vlček
141
Studio Studio
Výročí: Cesta k apokalypse Anniversary: The Road to Apocalypse
ČESKOSLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI VE
SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1918
CZECHOSLOVAK VOLUNTEERS IN THE WORLD
WAR 1914–1918
Československo Czechoslovakia
1934, 44 min.
Letos uplyne 100 let od začátku 1. světové války. K této příležitosti byly
zpřístupněny zdigitalizované filmové materiály ilustrující život vojáků.
Českoslovenští legionáři se vyznamenali na mnoha bojištích. Svou odvahu prokázali v bitvě u Zborova v Rusku nebo na Piavě v Itálii. Jejich hrdinství a všednímu životu na frontě je věnován střihový dokument z roku
1934. Zobrazuje celý konflikt od jeho vypuknutí, včetně sarajevského
atentátu, a další klíčové události první velké války v Evropě ve 20. století.
This year marks 100 years since the beginning of World War I. For this
occasion, digitised film material illustrating the lives of soldiers has been
made available. Czechoslovak legionaries excelled on many battlefields.
They demonstrated their courage in the Battle of Zborov in Russia and
in the Battle of the Piave River in Italy. This compilation documentary
from 1934 is dedicated to their heroism and daily lives. It portrays the
conflict from its outbreak, including the Assassination at Sarajevo and
other key events from the first major war in Europe in the 20th century.
Lukáš Vlček
142
Studio Studio
Výročí: Cesta k apokalypse Anniversary: The Road to Apocalypse
DEVĚT KAPITOL ZE STARÉHO DĚJEPISU
NINE CHAPTERS FROM HISTORY
Československo Czechoslovakia
1969, 101 min.
Československý armádní film a autorská dvojice dokumentaristů
Roman Hlaváč a Pavel Háša natočili v 60. letech na svou dobu ojedinělý
dlouhometrážní dokument. Na první světovou válku nahlíží jako na
příčinu rozpadu velkých říší a vzniku nových nezávislých států v Evropě,
Československo nevyjímaje. Dokumentární záběry jsou prolínány se
scénami s Milošem Kopeckým, který zde vystupuje jako průvodce
a s lehkou ironií komentuje historické události. Ve filmu je bohatě využit
cenný archivní materiál, včetně do té doby neznámých legionářských
záběrů. Autoři se snažili co nejpřesněji vykreslit boj za svobodu v období
Rakouska-Uherska. Režiséři se ujali přípravy filmu v době kulturního
uvolnění, tzv. pražského jara, a jejich interpretace dějin a vzniku první
republiky se neshodovala s oficiálním výkladem vládnoucí komunistické
strany. Po roce 1968 tak již nebylo přijatelné film veřejně promítat. Dokument byl stažen z distribuce a znovu mohl být uveden až v roce 1990.
In the 1960s, Czechoslovak Army Film and creative documentary
makers Roman Hlavac and Pavel Hasa made a feature documentary
that was unique for its time. It views World War I as the major cause of
the collapse of empires and the emergence of new independent states
in Europe, including Czechoslovakia. Documentary footage blends with
modern scenes and Milos Kopecky acts as a guide and gives a gently
ironical commentary on historical events. The film makes rich use of valuable archive material, including previously unknown footage of legions.
The authors have tried to portray the struggle for freedom during the
period of the Austro-Hungarian Empire as accurately as possible. The
preparations for the film took place at a time of cultural relaxation, the
so-called Prague Spring, and the directors’ interpretation of history and
of the First Republic’s origin did not agree with the official interpretation
of the ruling Communist Party. After 1968 it was no longer acceptable
to screen the film publicly. It was withdrawn from distribution and could
only be shown again in 1990.
Lukáš Vlček
143
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jaroslav Kadlec
REŽIE DIRECTOR
Pavel Háša
HUDBA MUSIC
Jiří Šust
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Roman Hlaváč, Pavel Háša
PRODUKCE PRODUCTION
Československý armádní film
Výročí: Cesta k apokalypse Anniversary: The Road to Apocalypse
NEVĚŘÍCÍ
THE UNBELIEVERS
WEB WEBSITE
USA
2013, 76 min.
www.unbelieversmovie.com
Aktuální snímek bratrů Holwerdových Nevěřící je unikátním angažovaným dokumentem o vědě, kritickém myšlení a ateismu. Film produkoval sám protagonista – jeden z nejproslulejších teoretických fyziků
současnosti Lawrence M. Krauss. S další ikonou světové vědy Richardem Dawkinsem v něm cestuje po světě, aby společně přednášeli
a diskutovali o vědě a kritickém myšlení. Dokumentární snímek Nevěřící
se stal v loňském roce hitem jejich společného přednáškového turné,
které v letošním roce pokračuje na univerzitách ve Spojených státech
a exkluzivně se odehraje i v Olomouci. Film měl světovou premiéru na
Kanadském mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Hot Docs
v Torontu v roce 2013. Objevuje se v něm řada známých osobností,
včetně Woodyho Allena, Wernera Herzoga, Cameron Diaz, Rickyho
Gervaise, Iana McEwana, Cormaca McCarthyho a Sarah Silverman.
Projekci filmu bude předcházet úvodní slovo tvůrců, po projekci bude
následovat debata s hlavním hostem letošního ročníku AFO – Lawrencem M. Kraussem.
The topical and current movie by the Holwerd brothers, The Unbelievers,
is a unique documentary about science, critical thinking and atheism. The film was produced by its protagonist; one of the most prolific
theoretical physicists of this age, Lawrence M. Krauss. With another
scientific icon, Richard Dawkins, he travels the world giving lectures
and discussing science and critical thinking. The Unbelievers was the
highlight of their tour of lectures last year; a tour which continues this
year at universities all over the United States and, uniquely, in Olomouc.
The movie premiered at the 2013 Hot Docs Canadian International
Documentary Festival in Toronto. Many celebrities appear in the movie,
including Woody Allen, Werner Herzog, Cameron Diaz, Ricky Gervais,
Ian McEwan, Cormac McCarthy and Sarah Silverman. Before the
screening, the creators of the movie will give a brief introduction and afterwards there will be a discussion with this year’s AFO guest of honour,
Lawrence M. Krauss.
Jakub Ráliš
144
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Luke Holwerda
REŽIE DIRECTOR
Gus Holwerda
STŘIH EDITING
Gus Holwerda, Luke Holwerda
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Gus Holwerda, Luke Holwerda,
Lawrence M. Krauss
HUDBA MUSIC
Thomas Amason, Chris
Henderson
PRODUKCE PRODUCTION
Gus Holwerda, Luke Holwerda,
Jason Spisak
Pocta: Lawrence M. Krauss Tribute: Lawrence M. Krauss
DEREK MULLER: VERITASIUM – PRVEK
PRAVDY
DEREK MULLER: VERITASIUM – THE ELEMENT
OF TRUTH
Jak vytvořit film, který efektivně vzdělává o vědeckých tématech, aby
jeho diváci opravdu porozuměli danému problému a dokázali nabyté
vědomosti uplatnit? Na tyto otázky se pokusí odpovědět Derek Muller,
televizní moderátor a tvůrce vědeckého videokanálu Veritasium. V roce
2008 dokončil studium fyziky dizertační prací, ve které se zabýval způsoby, jak koncipovat vzdělávací filmy o fyzice. Shrnuje v ní své poznatky
z dotazníkových šetření mezi studenty, ze kterých vzešly pozoruhodné
výsledky.
How can one make a film which effectively educates people about
science; a film created in such a way that the viewers would really
understand the topic and would be able to use the knowledge they
have gained? Derek Muller, a television presenter and the author of the
scientific video channel Veritasium, will try to answer these questions.
He graduated in physics in 2008 and in his dissertation he examined the
different concepts of educational films on physics. In the dissertation,
he summarizes his amazing findings from the questionnaires filled in by
students.
Jiří Slavík
145
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
WEBIZODY
WEBISODES
AFO Fenomén se v letošním roce zaměří na populárně-vědecké webizody šířené přes videokanály na YouTube. Pojem webizoda označuje
epizodu ze série, která je distribuována prostřednictvím webových
platforem. Její stopáž se pohybuje v rozmezí několika sekund až minut.
V posledních letech sledujeme nárůst nových výukových kanálů, které
zábavným způsobem zpracovávají vědecká témata a využívají interaktivního módu, který internetové prostředí nabízí. Festival AFO reflektuje
tento fenomén a ve čtyřech blocích představí několik zahraničních
kanálů včetně dvou českých.
This year, AFO Phenomenon section is focused on popular science
webisodes which are shared on YouTube channels. A webisode is one
episode from a series distributed via web platforms. It is several seconds
to several minutes long. Over the last few years, we have seen many new
educational channels which introduce scientific topics in an entertaining
way using the interactive mode provided by the internet environment.
AFO festival will reflect this phenomenon in four blocks consisting of
several foreign channels and two Czech channels.
Jiří Slavík
146
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
MINUTEPHYSICS + MINUTEEARTH
MINUTEPHYSICS + MINUTEEARTH
WEB WEBSITE
www.youtube.com/minutephysics
www.youtube.com/minuteearth
MinutePhysics je série vzdělávacích videí, které pro YouTube vytvořil
filmař, vystudovaný fyzik a matematik Henry Reich. Jedná se o kreslené
animace, které v krátkém čase (v rozmezí od 10 sekund po několik
minut) pojednávají o různých fyzikálních tématech. Z filmů vybraných
pro tento blok se diváci mohou přiučit jednoduchým i komplikovaným
způsobům cestování v čase nebo si spočítat nekonečno. V březnu 2013
spustil Henry Reich druhý kanál s názvem MinuteEarth, ve kterém
podobným způsobem zpracovává vědecké zajímavosti o naší planetě
Zemi.
MinutePhysics is a series of educational videos created for YouTube by
Henry Reich, filmmaker, graduated physicist and mathematician. These
hand-drawn animations are very short (from 10 seconds to several
minutes) and focus on various topics from physics. Films chosen for this
block will teach the viewers both easy and complex means of time-travel
and how to count to infinity. In March 2013, Henry Reich launched his
second channel called MinuteEarth, which in a similar way focuses on
interesting scientific facts about planet Earth.
Jiří Slavík
147
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
VERITASIUM + 2VERITASIUM
VERITASIUM + 2VERITASIUM
WEB WEBSITE
www.youtube.com/1veritasium
www.youtube.com/2veritasium
Veritasium je vzdělávací kanál na YouTube, jehož zakladatelem je
Derek Muller. Obsahuje přes 170 videí a pravidelně jej sleduje kolem
1,2 miliónu lidí (k únoru 2014). Název Veritasium je kombinací latinského slova pro pravdu veritas a koncovky -ium, na kterou končí mnoho
prvků periodické tabulky. Nukleonovým číslem prvku pravdy je 42, číslo
známé čtenářům Stopařova průvodce po Galaxii. V roce 2013 spustil
Muller druhý kanál 2veritasium, jenž používá k publikování ostatního
materiálu (např. videí z natáčení) a který mu zároveň umožňuje obecnější komunikaci s diváky.
Veritasium is an educational YouTube channel started by Derek Muller.
It features more than 170 videos and has about 1.2 million subscribers (as of February 2014). Veritasium is a combination of Latin word
for truth – veritas – and an ending common to many periodical table
elements -ium. Its mass number is 42, a number well known from The
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. In 2013, Muller launched his second
channel 2veritasium, which is used for publishing other materials (e.g.
videos from filmmaking) and broader communication with his audience.
Jiří Slavík
148
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
NUMBERPHILE
NUMBERPHILE
WEB WEBSITE
www.youtube.com/numberphile
YouTube kanál Numberphile provozuje australský novinář Brady Haran,
mezi jehož další úspěšné projekty patří např. kanály The Periodic Table
of Videos nebo Sixty Symbols. Po zkušenostech ze zaměstnání v BBC
začal naplno pracovat pro YouTube, kde za prvních 5 let vytvořil 12 kanálů a produkoval více než 1500 krátkých filmů. Kanál Numberphile
je věnován matematice, číselným záhadám, vzorcům nebo výpočtům
pravděpodobnosti. Mezi vystupující patří například matematik James
Grime z Univerzity v Cambridgi a mnoho dalších vědců z britských
univerzit.
YouTube channel Numberphile is run by Brady Haran, an Australian
journalist with experience from running other successful projects such
as The Periodic Table of Videos and Sixty Symbols channels. After
having gained experience from the BBC, he started working full-time for
YouTube. In the first 5 years he created 12 channels and produced more
than 1,500 short films. Numberphile deals with mathematics, number
mysteries, formulae and probability calculations. Among the presenters
are mathematician James Grime from the University of Cambridge and
many other scientists from various British universities.
Jiří Slavík
149
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
ASAPSCIENCE
ASAPSCIENCE
WEB WEBSITE
www.youtube.com/AsapSCIENCE
Za YouTube kanálem AsapSCIENCE stojí dva kanadští spolužáci Gregory Brown a Mitchell Moffit. Společně tvoří kreslené lekce vysvětlující
vědecké fenomény a zodpovídají otázky, které v diskuzích pokládají
sami diváci jejich kanálu. Za necelé dva roky se počet jejich odběratelů
rozrostl na více než 2,2 miliónů a jejich videa byla zhlédnuta více než
200 miliónkrát. Nejpopulárnějším videem AsapSCIENCE je pokus
o zodpovězení klasické otázky, zda bylo dřív vejce nebo slepice. Televizní
stanice CBC požádala tvůrce o vytvoření série sportovních videí, která
byla vysílána v průběhu ZOH.
YouTube channel AsapSCIENCE has been created by Canadian
schoolmates Gregory Brown and Mitchell Moffit. Together, they create
hand-drawn lectures explaining scientific phenomena and answer
questions posted by the viewers of the channel. In less than two years,
the number of their subscribers has grown to more than 2.2 million and
their videos have more than 200 million views. The most popular video
on the AsapSCIENCE channel is their endeavour to answer the fundamental question: which came first, the chicken or the egg? The CBC TV
network asked the authors to create a series of sport videos which were
later aired during the Winter Olympic Games.
Jiří Slavík
150
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
BADATELNA
RESEARCH ROOM
WEB WEBSITE
www.veda.muni.cz/podivejte-se
Badatelna je cyklus populárně-naučných videí, který vytvořili herci
z Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. ÚDiF je skupina lidí, která se rozhodla bavit diváky fyzikou a již
několik let pořádá školní vystoupení a profesionální show. V jejich rámci
vysvětlují poutavou formou příčiny jevů, experimentují a probouzejí
v lidech radost z poznání. Prozatím bylo zveřejněno 6 dílů, ve kterých se
diváci například dozvědí, jak si doma změřit rychlost světla. Moderátory
Badatelny jsou Vojtěch Hanák, Barbora Mikulecká a Jan Pavelka.
Research Room is a series of popular science videos created by actors
from UDiF – The Woderfull Theatre of Physics in cooperation with
Masaryk University. UDiF is a group of people who have decided to
entertain their audience with physics and for several years have been
organizing school performances and professional shows. In these
shows they explain causes of various phenomena and do experiments
in such an attractive way that they make gaining knowledge a joy to
the audience. One of the things the viewers can learn from the so far
published 6 episodes is how to measure the speed of light at home. The
Research Room is presented by Vojtech Hanak, Barbora Mikulecka and
Jan Pavelka.
Jiří Slavík
151
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
NEZKRESLENÁ VĚDA
UNDISTORTED SCIENCE
WEB WEBSITE
www.otevrenaveda.cz
NEZkreslená věda jsou filmy, které mají zábavnou a edukační formou
přiblížit středoškolským studentům 10 základních témat. Každé téma je
zaštítěno garantem, který je odpovědný za dodání podkladů k danému
tématu v podobě, která odpovídá úrovni znalostí studentů středních
škol. Filmy pro Středisko společných činností Akademie věd vytvořila
produkční společnost animovaných filmů MAURfilm a namluvil je herec
Pavel Liška. Na festivalu AFO budou diváci moci zhlédnout díly o vzniku
vesmíru, nanotechnologiích a imunitě.
UNDistorted Science are films which aim to present 10 topics to high
school students in an attractive and educational way. Each topic has
its guarantor responsible for the delivery of materials for their topic in
a way corresponding to the level of knowledge of high school students.
The films have been produced for the Centre of Administration and
Operations of the Academy of Sciences of the Czech Republic by
MAURfilm animation company and narrated by actor Pavel Liska. AFO
will show episodes about the creation of the universe, nanotechnologies
and immunity.
Jiří Slavík
152
Studio Studio
AFO Fenomén: Webizody AFO Phenomenon: Webisodes
78 DNÍ: ZALESŇOVACÍ SEZONA
78 DAYS
WEB WEBSITE
Kanada Canada
2012, 62 min.
www.78days.ca
Pracují v lese, pracují tvrdě, domů chtějí už po prvním dni, a přece se po
roce rádi vrací. Motivací jsou peníze, i když těžce vydělané. Dokumentární film plný kanadské přírody je právě o jejích spolutvůrcích – sazečích
stromů. Režisér snímku si všechno prožil na vlastní kůži, třináct let
přecházel z jedné zalesňovací společnosti do druhé, po celé Kanadě.
Jeho jediný příjem tvořila práce během jarních a letních měsíců, zbytek
roku si užíval vydělané peníze, tak jako většina sazečů. Lesnická lopata,
pytle se sazenicemi kolem pasu a co nejodolnější boty – nejpotřebnější
pomůcky dělníků, kteří se do nejhlubších míst lesů přesouvají vrtulníky.
Sázení stromů ovlivnilo mnohým základy životního stylu, na „brigády“
cestují i s nemluvňaty. Žijí jenom ve stanech, ať prší, či sněží, stěhují
se za nezalesněnými půdami, za dalšími dolary. Po sedmasedmdesáti
dnech v divoké přírodě je ten poslední nejdelší, ale za pracovní týden
s volným víkendem a dvěma týdny dovolené by za tyhle chvíle nikdy
nevyměnili.
They work hard in the forest. They want to go home after the first day
yet they are still coming back year after year. Their motivation is money,
even though it is hard-earned. This documentary is about Canadian
nature and the people who are trying to restore it; the tree planters. The
film director experienced the whole thing. For thirteen years he crossed
Canada from one reforestation company to another. His only income
was from the hard work he did during the spring and summer months.
For the rest of the year he enjoyed his hard-earned money like the rest
of the planters. A shovel, bags with trees around his hips and the most
durable shoes possible – these are the most needed tools of the planters, who travel to the deepest forests by helicopter. Tree planting has
influenced many lifestyles. Many come to the “summer jobs” with their
families, even with babies. Whether it rains or snows they live in tents
and they move to treeless areas to earn more money. The last day, after
77 days of hard work in the wilderness, is the longest day of all, but they
would never exchange it for a 5-day work schedule and just two weeks of
vacation a year.
Adriana Belešová
153
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Jason Nardella
REŽIE DIRECTOR
Jason Nardella
STŘIH EDITING
Jason Nardella
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Jason Nardella
HUDBA MUSIC
Christian Olsen, Jon Hopkins,
Hugo Larenas
DISTRIBUCE SALES
Insomnia World Sales
Zvláštní uvedení Special Screening
MARS: POSLEDNÍ HRANICE
MARS: THE ULTIMATE FRONTIER
Francie France
2013, 52 min.
Mars rozhodně není rájem, ale nebyla to vždy nehostinná pustina. Před
miliardami let se podobal naší planetě, s aktivními vulkány a vodním
povrchem. Výzkum Marsu nám tak může vypovědět mnohé, nejen
o podobné minulosti, ale i naší vlastní budoucnosti. Už více než čtyřicet
let jsou ze Země k Marsu vysílány sondy, které zkoumají naši sousední
planetu a zjišťují podmínky pro příchod člověka. Mars: Poslední hranice
představuje jednotlivé vědecké kroky vedoucí k vyslání prvních lidí na
Mars. Od projektu Mars 500, který měl simulovat let, přes vývoj nového
přilnavého skafandru až po konstrukci nového typu motoru pro rakety.
Cesta lidí na Mars navíc musí být přesně načasována na dobu, kdy
se Mars a Země ve svých trajektoriích nejvíce přiblíží. Na potenciální
návrat by kosmonauti, ohrožení kosmickým zářením a jinými nástrahami, museli čekat celé dva roky. Mars je naší zatím poslední hranicí a je
naším údělem dostat na rudou planetu v příštích desítkách let první lidi.
Mars is definitely not a paradise planet. However, it has not always been
such a barren wasteland. Billions of years ago, it was very similar to our
own planet today, complete with active volcanoes and surface water.
Exploration of the planet Mars can also tell us many things about our
own future. For over forty years, probes have been sent from the Earth to
explore Mars, to determine the conditions before humans arrive. Mars:
The Ultimate Frontier explains the individual steps science has taken
before actually sending the first human explorers to the Red Planet.
They range from the Mars 500 mission, whose purpose was to simulate
the flight to Mars, the development of a sleek new space suit, and the
construction of a new type of rocket engine. In addition, a manned
mission to Mars must be planned in advance and timed precisely for the
point when Earth and Mars are closest to each other in their respective
trajectories. It would take two years before a potential return trip could
be attempted by the astronauts, who would be constantly endangered
by cosmic rays and other factors. As many experts state in the documentary, Mars truly is the ultimate frontier for us at this time, and it is
our destiny to send the first astronauts there in the decades to come.
Ondřej Kazík
154
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Nicholas Brennan
REŽIE DIRECTOR
Eric Paternot
STŘIH EDITING
Yohann Thiriet
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Eric Paternot, Nicholas Brennan
HUDBA MUSIC
Hervé Baudon – Editions
PANORAMA
PRODUKCE PRODUCTION
AB Productions – DocLand Yard
DISTRIBUCE SALES
AB Productions – DocLand Yard
Zvláštní uvedení Special Screening
ZÁSAH METEORU
METEOR STRIKE
WEB WEBSITE
USA
2013, 54 min.
www.pbs.org/wgbh/nova/earth/meteor-strike.html
V naší sluneční soustavě se nachází miliardy asteroidů. Pokud se tyto
asteroidy střetnou nebo vybočí ze své dráhy, mohou putovat po naší sluneční soustavě až miliardy let. Svou čtyři a půl miliardy let trvající pouť
ukončil čeljabinský meteor nad povrchem planety Země v únoru 2013.
Exploze se rovnala téměř třicetinásobku atomového výbuchu v Hirošimě. Pád asteroidu, označovaný některými vědci za událost století, měl
za následek až tisíc zraněných a tlaková vlna zničila okna tisíců budov
v okruhu sta kilometrů. Dokument mapuje práci vědců pokoušejících
se rekonstruovat pád tělesa a jeho dráhu v naší soustavě. Analýzou
amatérských záběrů a určením jejich přesné polohy jsou vědci schopni
zrekonstruovat nejen původní dráhu, ale také rychlost nebo velikost
meteoru. Deseti tisíci tunová masa však rozhodně nemusí být poslední, která se se Zemí střetla. Ve vývoji jsou tak nové technologie, jež by
z oběžné dráhy mohly zmapovat i tělesa, která se současnými teleskopy
nedají zaznamenat.
There are billions of asteroids in the Solar System. If some of these asteroids collide or somehow deviate from their trajectories, it is possible
for them to roam our Solar System for billions of years. The Chelyabinsk
meteor ended its aeons long journey above the surface of Earth in February 2013. The explosion was almost thirty times more powerful than
the Hiroshima nuclear bomb. This incident, called the event of the century by some scientists, resulted in almost one thousand wounded, and
the subsequent shockwave broke the windows of thousands of buildings
in the radius of around one hundred kilometres. Meteor Strike follows
the work of scientists trying to reconstruct the actual event, as well as
the trajectory of this meteor through the Solar System. Using amateur
video recordings and information that shows the camera’s precise location at the time of the event, scientists are able to reconstruct not only
the meteor’s original path, but also its velocity and size. This thousand
tons of bad news may not be the last to hit Earth. New technologies are
being developed which, once deployed in orbit, might be able to chart
those heavenly bodies that have so far gone undetected by the current
generation of telescopes.
Ondřej Kazík
155
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Mike Garner
REŽIE DIRECTOR
Susannah Ward
STŘIH EDITING
Paul Crosby, Zilke Lemmer
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Susannah Ward
HUDBA MUSIC
Audio Network
PRODUKCE PRODUCTION
Pioneer Film and Television
Productions Limited for NOVA/
WGBH in association with
Channel 4
DISTRIBUCE SALES
PBS
Zvláštní uvedení Special Screening
VELKÁ NOC
THE GREAT NIGHT
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2013, 72 min.
www.nutprodukce.cz
Za zvuku sopránové árie opery Rinaldo G. F. Händela s příznačným
názvem Lascia ch’io pianga (Dovolte mi plakat) se divák stává nepřímým účastníkem rozhovorů, kroků a setkání nahodilých představitelů
upadajícího života non-stop barů a heren. Ať už gambleři, noční hlídači,
prostitutky či prodavačky, všichni noc co noc vyhledávají v pražských ulicích lék na zapomnění nebo okořenění neutuchající prázdnoty v podobě
levného alkoholu a drog. Jak se člověk s nočním rytmem mění a jak
se mění jeho okolí? Lze se z tohoto převráceného kolotoče vymanit?
Dokumentární studie portrétuje vztah matky s její dcerou a boj s nesplněnými sny. Gamblera a jeho přítelkyni, kteří jsou závislí na pervitinu,
transsexuální prostitutku, jež byla několikrát ve vězení, a její protloukání
městem. Velká noc zobrazuje fenomén nočního života, ztroskotání
a neutěšenost jejích aktérů, kteří se jeden druhému až příliš podobají.
Často až filmovými záběry se vizuálně přibližujeme k lidem, od kterých
při setkání na ulici hlavu spíše odvracíme.
Listening to the soprano aria Rinaldo by G. F. Handel, with the symbolic name Lascia ch’io pianga (Let Me Weep) the audience watches
conversations, movements and encounters of people who live their
lives in non-stop bars and gambling houses. In Prague, gamblers,
night-watchmen, prostitutes and shop assistants seek oblivion and try
to heal their feelings of overwhelming emptiness through cheap alcohol
and drugs. How does night-life change people and everything around
them? Can they escape this inverted circle? This documentary study
shows the relationship between a mother and a daughter and their
struggle with unfulfilled dreams. It shows a gambler and his girlfriend
addicted to methamphetamine, and a transsexual prostitute who has
been to prison more than once, and her life in the city. The Great Night
focuses on the phenomena of night-life, the failures and the dismal lives
of the participants, who often seem too much like each other. In almost
film-like shots we can closely observe the people we usually turn away
from in the street.
Ivana Formanová
156
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Prokop Souček
REŽIE DIRECTOR
Petr Hátle
STŘIH EDITING
Šimon Hájek
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Petr Hátle
HUDBA MUSIC
Martin Klusák
PRODUKCE PRODUCTION
Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková,
Tereza Polachová, HBO Europe,
Nutprodukce
DISTRIBUCE SALES
Nutprodukce
Zvláštní uvedení Special Screening
JEDEN ROK S FULBRIGHTEM
ONE YEAR WITH FULBRIGHT
WEB WEBSITE
Česká republika Czech Republic
2014, 2 x 26 min.
www.filmandroll.com/index.
php?id=45&zadal=1
Do projektu Jeden rok s Fulbrightem bylo vybráno ve spolupráci
s Fulbrightovou komisí v České republice celkem devět Čechů, kteří byli
sledováni během jejich stipendijního pobytu v USA, a jedna Američanka, která přijela na rok do Prahy, aby se přidala k českému vědeckému
týmu. Každý díl vypráví osobní příběh jednoho „fulbrightisty“ – vědce,
studenta, učitele nebo pracovníka neziskové organizace. Byli vybráni
lidé různého věku a se zcela odlišnými obory. Filmový štáb zavítal do
prostor jejich univerzit, vědeckých pracovišť, škol nebo neziskových
organizací. Někteří odjeli do USA sami, jiní s partnery a někteří s celými
rodinami. Pro některé to byla zkušenost pozitivní a motivující, pro jiné
možná až frustrující. Také návrat domů do České republiky byl pro
každého stipendistu jiný. Někdo se vrátil plný energie, pro jiného to byl
střet s tvrdou realitou. Jak stipendisti vnímali život v USA a v čem je jiný
než v České republice? Diváci na AFO se mohou těšit na příběh Tomáše
Fürsta a René Miller.
Nine Czechs were filmed during their scholarships in the USA, and along
with one American, who came to Prague for a year to join a Czech scientific team, they were chosen for the project One Year With Fulbright,
in collaboration with the Fulbright Commission in the Czech Republic.
Each episode tells the story of one Fulbright scholar – a scientist,
a student, a teacher and a worker for a non-profit organisation. People
of different ages and from very different disciplines were selected. The
film crew visited their universities, scientific institutions, schools and
non-profit organisations. Some of the students went to the USA on their
own, some with partners and others took their whole families. For some
it was a positive and motivating experience, while perhaps for others it
was almost frustrating. The return to the Czech Republic was different
for each scholar. Some came back full of energy, while for others it was
a clash with harsh reality. How did the scholars perceive life in the USA
and in what ways is it different than in the Czech Republic? AFO Audience can enjoy the stories of Tomas Furst and Rene Miller.
Martina Šantavá
157
Studio Studio
STŘIH EDITING
Šimon Špidla, Jan Daňhel,
J. Krajbich
PRODUKCE PRODUCTION
Martina Šantavá, Veronika
Finková, Ondřej Šejnoha, Film &
Roll, Česká televize, FAMU
Zvláštní uvedení Special Screening
REŽIE DIRECTOR
Tereza Nvotová, Adam Oľha
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Michaela Strnad
VYKOUPENÍ NEMOŽNÉ
REDEMPTION IMPOSSIBLE
WEB WEBSITE
Německo Germany
2013, 91 min.
www.unter-menschen.de
Po vypuknutí epidemie AIDS na začátku 80. let začala farmaceutická
společnost Immuno vyvíjet vakcínu proti viru HIV. Po čtyři roky byli do
vídeňských laboratoří pašováni šimpanzi, aby se na nich mohla vakcína
testovat. Jejich výběh představoval malý kotec s matrací bez větší
možnosti pohybu nebo kontaktu s ostatními zvířaty. I po 15 letech byly
jakékoliv snahy o nalezení vakcíny stále bezvýsledné. Koncem 90. let
převzala Immuno nová firma, která pokusy na zvířatech ukončila. Pro
bezprizorní šimpanze byla nedaleko slovenských hranic v Gänserndorfu, na místě bývalého safari parku, zřízena nová resocializační stanice.
Lidé se vzpamatovali a došlo jim, že je potřeba šimpanzům jejich oběť
aspoň zčásti vynahradit. Tato traumatizovaná zvířata zde tak mohou
konečně koexistovat jako smečka a v klidu dožít. Mají dostatek pohybu,
vzájemného kontaktu a stravy. Nedávno byl pro šimpanze dostavěn
nový venkovní výběh. Mnozí z šimpanzů se proběhli na čerstvém vzduchu poprvé po 30 letech v zajetí.
The pharmaceutical company, Immuno, began developing a vaccine
against HIV after the outbreak of the AIDS epidemic in the early 1980s.
Over four years, chimpanzees were smuggled into a Viennese laboratory
so that the vaccine could be tested on them. Their enclosure was a small
cage with a mattress and no possibility of movement or contact with
other animals. Even after 15 years, efforts to find a vaccine remained
fruitless. At the end of the 1990s, Immuno was acquired by a new company that halted the tests on animals. On the site of a former safari park
in Gänserndorf, near the Slovak border, a new resocialisation sanctuary
was established for the dispossessed chimpanzees. People finally came
to their senses and realised the need to make amends for the chimpanzees’ significant suffering and sacrifice. These traumatised primates
can now coexist as a troop and live out their remaining lives in peace.
They have plenty of exercise, mutual contact and food. A new outdoor
enclosure has been built and was recently opened for the chimpanzees.
Many of them are now able to go outside again after being kept for over
30 years in isolation and captivity.
Aneta Horáková
158
Studio Studio
KAMERA CINEMATOGRAPHY
Waldemar Hauschild
REŽIE DIRECTOR
Christian Rost, Claus Strigel
STŘIH EDITING
Julia Furch
SCÉNÁŘ SCREENPLAY
Christian Rost, Claus Strigel
HUDBA MUSIC
Wolfgang Neumann
PRODUKCE PRODUCTION
Claus Strigel, DENKmal-Film
DISTRIBUCE SALES
missingFILMs
Zvláštní uvedení Special Screening
159
160
RANSCHBURGOVA SESTAVA
PRO VÝZKUM VNÍMANÍ, ASOCIACE A PAMĚTI
F
INDUSTRY
4SCIENCE
161
SCIENCE STARS
SCIENCE STARS
Přednáška Lecture
Proč jsou přírodní vědy pro lidstvo tak zásadní? A jak je přiblížit generaci Y? Na tyto a další otázky budou v aule přírodovědecké fakulty
odpovídat kanadská bioložka a televizní moderátorka Jeniffer Gardy
a Bechara Saab, švýcarský neurovědec a dost možná první astronaut,
který se vydá na Mars. Dvojici doplní český popularizátor vědy britského
původu Michael Londesborough. Vystoupí zde i zástupci Nadačního
fondu Neuron na podporu vědy, kteří budou informovat o grantových
možnostech pro mladé vědce.
Why are the natural sciences so crucial for humanity? How can we
bring science closer to generation Y? These and other questions will be
discussed in the auditorium of the Faculty of Science by Canadian biologist and TV presenter Jennifer Gardy, along with Bechara Saab, Swiss
neuroscientist and quite possibly the first astronaut to set foot on Mars.
Other guests at the discussion will be Czech popular scientist of British
origin Michael Londesborough and the representatives of the Neuron
Endowment Fund to Support Science, who will provide information
about grant possibilities for young scientists.
Matěj Dostálek
162
Industry 4Science Industry 4Science
VĚDECKÉ DOKUMENTY V TV: PRODUCENTŮV
PRŮVODCE PO TELEVIZNÍ GALAXII
SCIENCE DOCUMENTARIES ON TV: THE
PRODUCER’S GUIDE TO THE TELEVISION
GALAXY
Prezentace Presentation
Moderovaný průvodce televizní Evropou, Velkou Británii a Severní Amerikou, kde vzniká to nejlepší z populárně-vědeckého filmu. Jak funguje
televizní trh pro vědecké dokumenty? Která programová okna jsou
otevřena mezinárodním koprodukcím a předkupu práv? Které televize
kupují dokončené filmy a kde se sejít s těmi pravými lidmi? A v čem
se Evropa, Británie a Amerika liší z pohledu formátů a programových
trendů? Zeptejte se Christine Raisen (N), Dinah Lord (UK) a Sue Dando (CA).
This is a narrated guide to the television in Europe, Great Britain and
North America, where the best of popular science films are created.
How does the television market work for science documentaries?
Which programme slots are open to international co-productions and
pre-sales? Which television stations buy new films and where can one
meet the right people? How do Europe, Britain and North America differ
in formats and programme trends? Ask Christine Raisen (N), Dinah
Lord (UK) and Sue Dando (CA).
Hana Rezková
163
Industry 4Science Industry 4Science
ÚŽASNÉ MOŽNOSTI FULL DOME
THE AMAZING POSSIBILITIES OF FULL DOME
Prezentace Presentation
Pryč jsou doby, kdy jste se v planetáriu dívali na iluzi hvězdné oblohy.
V České republice začala vznikat digitální planetária. Pomocí výkonných počítačů, speciálních projektorů a unikátní optiky promítají obraz
na velké polokulové plochy doplněné prvotřídní zvukovou aparaturou.
Jsou iluzí třetího rozměru s dokonalým obrazem i zvukem. O technologii
21. století budou hovořit Jiří Dušek (Hvězdárna a planetárium Brno),
Robin Sip (Mirage IIID), Petr Valehrach (Nowatron Elektronik) a Tomáš
Gráf.
Gone are the days when you went to a planetarium to watch an illusion
of a starry night. Digital planetariums are beginning to emerge in the
Czech Republic. Using high-performance computers, special projectors
and unique optics, they project an image onto a large hemispherical
projection surface, and this is complemented by a top quality sound
system. They create the illusion of a third dimension with perfect picture
and sound. The technology of the 21st century will be discussed by Jiri
Dusek (Brno Observatory and Planetarium), Robin Sip (Mirage IIID),
Petr Valehrach (Nowatron Elektronik) and Tomas Graf.
Jakub Ráliš
164
Industry 4Science Industry 4Science
JAK KOMUNIKOVAT VĚDU?
HOW TO COMMUNICATE SCIENCE?
Diskuzní panel Panel Discussion
Pro představení vědy široké veřejnosti nestačí pouze dokonale ovládat
svůj obor. Nejlepší popularizátoři mají schopnost tvořit srozumitelné
metafory, vyprávět příběhy, ale i zapojit do svého výkladu humor. V rámci panelové diskuze představí svoje komunikační strategie přední britští
specialisté v oblasti vědecké komunikace – Jack Lewis, Karl Byrne
a kanadská bioložka a televizní moderátorka Jennifer Gardy. Moderuje
Malcolm Love – školitel účastníků soutěže FameLab a bývalý producent
BBC.
To communicate science to the general public, you need to be more
than just a master in your field. The best popularisers have the ability to
create understandable metaphors, to tell stories and to use humour in
their explanations. The leading British specialists on science communication – Jack Lewis and Karl Byrne, along with Canadian biologist and
TV presenter Jennifer Gardy, will introduce their own communication
strategies in this panel discussion. It will be hosted by Malcolm Love –
a lead trainer for FameLab and a former producer for the BBC. Matěj Dostálek
165
Industry 4Science Industry 4Science
POPULARIZACE VĚDY PROSTŘEDNICTVÍM
NOVÝCH MÉDIÍ
POPULARIZATION OF SCIENCE IN NEW MEDIA
Prezentace Presentation
Derek Muller si v roce 2011 založil na YouTube kanál s názvem Veritasium, kam začal umisťovat různé pokusy, rozhovory s vědci a další
tematická videa. Dnes má Veritasium 1,3 miliónů odběratelů a téměř
70 miliónů zhlédnutí. Jak nejlépe využívat nejen Facebook, ale i Twitter
a G+ pro popularizaci vědy, přiblíží profesorka astronomie a počítačové vědy Pamela Gay, která se krom úspěšného podcastu Astronomy
Cast a blogu Star Stryder profesionálně věnuje poradenství v oblasti
sociálních sítí.
In 2011 Derek Muller created the YouTube channel Veritasium, where
he has uploaded various experiments, interviews with scientists and
other thematic videos. Today Veritasium has 1.3 million subscribers and
almost 70 millions video views. A professor of astronomy and computer
science, Pamela Gay runs her successful Astronomy Cast podcast and
Star Stryder blog, and at the same time focuses on social media consultation. She will describe how to make the best use of Facebook, Twitter
and G+ for the popularization of science.
Matěj Dostálek
166
Industry 4Science Industry 4Science
SCIENCE MARKETING
SCIENCE MARKETING
Diskuzní panel Panel Discussion
Popularizace vědy v podstatě spočívá v umění ji „prodat“. Profesionálové v oblasti zjednodušování a zatraktivňování složitých a komplexních
témat jsou ti, kteří vědu a výzkum skutečně prodávají. Hosty diskuzního
panelu budou Jiří Navrátil z firmy SciTech Visual, která prostřednictvím multimediálního obsahu pomáhá s prodejem českých licencí
do zahraničí, Alexandra Hroncová, jež stojí za úspěšným brandem
Přírodovědci.cz, a Filip Budák, PR manager televizního kanálu Prima
ZOOM.
The popularization of science lies in the ability to “sell” it. Those who
really sell science and research are professionals, able to make difficult
and complex topics simpler and more attractive. The guests on the discussion panel will be Jiri Navratil from SciTech Visual, which uses multimedia to sell Czech licenses abroad; Alexandra Hroncova, the author of
the successful brand Prirodovedci.cz; and Filip Budak, PR manager of
the TV channel Prima ZOOM. Matěj Dostálek
167
Industry 4Science Industry 4Science
HRY JSOU VĚDA I
GAMES ARE SCIENCE I
Prezentace Presentation
Videohry jsou v současnosti nejrychleji rostoucí platformou nejen
v oblasti zábavního průmyslu, ale i na poli vzdělávání. Ze své podstaty
jsou s vědou spjaty mnohem více než cokoli jiného. Bez vědeckého poznání by zkrátka videohry neexistovaly. Vytvoření virtuálního světa totiž
vyžaduje především důkladnou a exaktní znalost světa kolem nás. První
část programu bude věnována spojení her s přírodními vědami a jejich
edukačním možnostem. Jako přednášející zde vystoupí Jim Van Verth
z Googlu a Llewellyn Falco.
Video games are currently the fastest growing platform, not only in the
entertainment industry, but also in the field of education. They are, by
definition, related to science more than any other area. Video games
would not exist without scientific knowledge. Creating a virtual world requires a particularly thorough and exact knowledge of the world around
us. The presentation will focus on the connection between games and
natural sciences and on their educational potential. Guests will be Jim
Van Verth from Google and Llewellyn Falco.
Jakub Ráliš
168
Industry 4Science Industry 4Science
HRY JSOU VĚDA II
GAMES ARE SCIENCE II
Prezentace Presentation
Na AFO budou mít návštěvníci příležitost prozkoumat propojení vědy
s videohrami ze všech úhlů, např. i případ, kdy se věda stává hlavním
tématem her. V panelu Industry 4Science postupně vystoupí zástupci
Googlu, Bohemia Interactive, Warhorse Games i společností zabývajících se vývojem vzdělávacích her. Jako konkrétní doklady tohoto typu
videoher se nám v druhé části bloku představí např. projekty Take on
Mars a Kingdom Come.
AFO will give visitors the opportunity to explore the connection between
science and video games from all angles, including cases where science
becomes the main theme of the game. The discussion panel, Industry
4Science will be held by representatives of Google, Bohemia Interactive, Warhouse Games and companies dealing with the development
of educational computer games. Real examples of this type of video
games, such as Take on Mars and Kingdom Come will be introduced in
the second part of the panel.
Jakub Ráliš
169
Industry 4Science Industry 4Science
ČESKÁ TELEVIZE WORKSHOP
CZECH TELEVISION WORKSHOP
Workshop
Dokumentární tvorba je nedílnou součástí produkce České televize. Téměř 40 % pořadů, které Programová rada ČT v roce 2013 přijala, spadá
do žánru dokumentaristiky. Tvůrčí skupiny nyní hledají vedle tradičních
námětů a forem také nové možnosti přístupu ke společenským tématům. Moderní trendy v dokumentaristice následují i projekty schválené
do výroby v roce 2014. Ty nejzajímavější se zaměřením na vzdělávání
a vědu představí zástupci jednotlivých tvůrčích producentských skupin.
Documentaries are an integral part of Czech Television production.
Almost 40% of programmes approved by the Czech Television Council
in 2013 were documentaries. Creative groups are now looking for, in
addition to traditional themes and forms, new opportunities to gain access to social issues. The projects approved for production in 2014 also
follow modern trends in documentary production. The most interesting
projects that focus on education and science will be introduced by the
representatives of the individual creative groups.
Jan Pešek
170
Industry 4Science Industry 4Science
CAMP 4SCIENCE: PREZENTACE PROJEKTŮ
CAMP 4SCIENCE: PRESENTATION OF
PROJECTS
Workshop
AFO pomáhá i vznikajícím vědeckým dokumentům. Poslední den
workshopu Camp 4Science se osm zúčastněných připravovaných filmů
a sérií z České republiky, Estonska, Lotyšska, Maďarska, Německa,
Polska, Ruska/Německa a Španělska představí hostům festivalu a sekce Industry 4Science. Vybraní hosté budou účastníkům radit s dalšími
kroky v oblasti produkce, financování a distribuce i s konkrétním stavem
výzkumu souvisejícím s tématy představených filmů.
AFO also helps newly emerging science documentaries. The final day
of the Camp 4Science workshop will offer public presentations of eight
participating documentaries and series from the Czech Republic, Estonia, Latvia, Hungary, Germany, Poland, Russia/Germany and Spain
introducing them to the guests of the festival and the Industry 4Science
section. Selected guests will advise the participants about the next steps
in production, financing and distribution, and also about the current
state of research related to the themes of the films presented.
Hana Rezková
171
Industry 4Science Industry 4Science
DRONY A JEJICH POHLED NA SVĚT
DRONES AND THEIR VIEW OF THE WORLD
Diskuzní panel Panel Discussion
Rádiem řízené vrtulníky, zejména ty s více rotory, zažívají v současnosti
neuvěřitelný boom. Jejich využití je velmi široké, ale to hlavní je jasné –
letecké fotografie a videa za „málo peněz“. Panelová diskuze za účasti
profesionálů i amatérů uvede návštěvníky do problematiky využití dronů
v audiovizi. Součástí bude také malé letecké vystoupení se skutečně
nepřehlédnutelným vrtulníkem.
Radio-controlled helicopters, especially those with multi-rotors, are currently experiencing an incredible boom. They have a wide range of uses,
but the main one is obvious – aerial photographs and videos for “little
money”. In this presentation, professionals from Vertical Images will
introduce the use of drones in audio-vision. The following day there will
be a panel discussion with professionals and amateurs. It will include
a brief theoretical introduction and a small air show featuring a really
outstanding helicopter.
Petr Jan Juračka
172
Industry 4Science Industry 4Science
LAWRENCE M. KRAUSS: VĚDA, KRITICKÉ
MYŠLENÍ A ATEISMUS
LAWRENCE M. KRAUSS: SCIENCE, CRITICAL
THINKING AND ATHEISM
Přednáška Lecture
Lawrence M. Krauss je autorem více než 300 vědeckých publikací, stejně jako řady populárních knih a článků o fyzice a astronomii. Je jedním
z mála významných vědců, kteří se dnes aktivně snaží překročit propast
mezi vědou a populární kulturou. Kromě svojí hvězdné vědecké kariéry
se také aktivně věnuje propagaci vědy, kritického myšlení a ateismu. Na
AFO Krauss pronese přednášku na téma věda, ateismus a kritické myšlení a převezme hlavní Cenu AFO za osobní přínos popularizaci vědy.
Lawrence M. Krauss is the author of more than 300 scientific publications, as well as numerous popular books and articles on physics and
astronomy. He is one of the distinguished scientists who actively try to
bridge the gap between science and pop culture. Besides his successful scientific career, he actively promotes science, critical thinking and
atheism. At AFO Krauss will give a lecture on science, atheism and
critical thinking and he will receive the Award for Personal Contribution
to the Popularization of Science.
Jakub Ráliš
173
Industry 4Science Industry 4Science
174
DOPRODOVNÝ
PROGRAM
ACCOMPANYING
PROGRAMME
AFO EVENT
SCIENCE CAFÉ
HUDEBNÍ PROGRAM
MUSIC PROGRAMME
175
ONE WAY ASTRONAUT: PROČ OSÍDLIT MARS?
ONE WAY ASTRONAUT: WHY COLONISE MARS?
Workshop
Cílem projektu Mars One je vytvoření kolonie na Marsu v roce 2023.
Mimo vědeckých cílů půjde o reality show a my tak budeme mít možnost sledovat dobývání planety v přímém přenosu. Do užšího výběru na
„jednosměrnou jízdenku“ se dostal i neurovědec Bechara Saab. Pracuje
v Brain Research Institute ve Švýcarsku, je specialistou vědecké komunikace a finalistou soutěže FameLab. Proč si myslí, že má kolonizace
Rudé planety smysl? Poslechněte si vyprávění člověka, který se chce
odstěhovat na Mars.
The purpose of the Mars One project is to create a permanent colony
on Mars by the year 2023. Apart from scientific endeavours, Mars One
is also supposed to be a reality show which provides viewers with a live
broadcast of the exploration of the Red Planet. Neuroscientist Bechara
Saab is one of the individuals selected for the next round of assessment
for a “one-way ticket” to Mars. He is an employee of the Brain Research
Institute in Switzerland, an expert in scientific communication and a finalist in the FameLab competition. Why does he think the colonization
of the Red Planet makes sense? Listen to the story of a man who wants
to live on Mars.
Matěj Dostálek
176
Doprovodný program Accompanying Programme
AFO Event AFO Event
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA
PALISY
THE OBSERVATORY AND PLANETARIUM OF
JOHANN PALISA
Komentovaná projekce
Screening with Commentary
V nafukovacím planetáriu budou každou hodinu probíhat projekce filmů
s astronomickou tematikou doplněné ukázkou letu vesmírem s živým
komentářem lektora. Budete moci zhlédnout pořady Dvě malá sklíčka
o vývoji a využití astronomických dalekohledů, Království prstenců (zaměřené na zkoumání planety Saturn), Hledání hranic sluneční soustavy
(o práci kosmické sondy IBEX) nebo snímek o tajemném fenoménu
dosud neznámé látky – Jak si posvítit na temnou hmotu.
Every hour in an inflatable planetarium, there will be screenings of
movies on topics concerning astronomy, supplemented by examples
of space flight, and accompanied by the author’s live commentary. You
will have the opportunity to watch documentaries such as Two Little
Pieces of Glass on the development and use of astronomy, Kingdom of
the Rings aimed at the exploration of the planet Saturn, Search for the
Frontiers of the Solar System on the work of the IBEX space probe and
How to Shed Light on Dark Matter on the secretive phenomenon of dark
matter.
Nela Klajbanová
177
Doprovodný program Accompanying Programme
AFO Event AFO Event
HOLKY A HRY: CO HOLKY NA HRY? A JAKÝ JE
EDUKAČNÍ POTENCIÁL HER OBECNĚ?
GIRLS AND GAMES: WHAT ABOUT GIRLS AND
GAMES? AND WHAT IS THE EDUCATIONAL
POTENTIAL OF GAMES IN GENERAL?
Přednáška Lecture
Michaela Buchtová
Okolo digitálních her se točí mnoho mýtů; jsou plné násilí, kazí děti,
hrají je hlavně kluci, případně dost divné holky… Realita ale není vždy
taková. Digitální hry jsou známé i pro svůj edukační potenciál – ve velké
míře se již dnes používají na základních, středních i vysokých školách.
Na Univerzitě Karlově se věnujeme výzkumu edukačního potenciálu
digitálních her a simulací. Díky nám se o tom dozvíte více a porovnáme
i vliv her a televize. A jak je to s těmi holkami? Možná budete překvapení.
Digital games are surrounded by myths: the games are full of violence,
they deprave children, they are played mostly by boys and by weird
girls... But the reality is different. Digital games are famous for their
educational potential – nowadays they are widely used at elementary
schools, high schools and universities. At Charles University we focus on
the research into the educational potential of digital games and simulations. We will tell you more about this topic and we will also compare the
influence of games and television. And what about the girls? You may be
surprised.
Michaela Buchtová
178
Doprovodný program Accompanying Programme
Science Café Science Café
MODULARNÍ „KONTEJNEROVÁ“
ARCHITEKTURA
MODULAR “CONTAINER” ARCHITECTURE
Přednáška Lecture
Martin Hart
Přednáška se bude věnovat historii modulární výstavby a modulární
architektury, kořenům této progresivní metody výstavby a jejímu vývoji.
Od maringotky k výstavnímu pavilonu EXPO 2015 a nízkoenergetickým
modulárním stavbám, včetně ukázek světových modulárních realizací.
Diváci z této přednášky rozhodně neodejdou s prázdnou, v případě
zájmu si budou moci odnést knihu I Love Module.
This lecture will focus on the history of modular construction and modular architecture. It will present the origins of this progressive method,
and its development, from a caravan to EXPO 2015 exhibition hall and
to low-energy modular buildings, including examples of modular constructions from different parts of the world. The audience will not leave
the lecture empty-handed, if they are interested, the book I Love Module
will be given away.
Martin Hart
179
Doprovodný program Accompanying Programme
Science Café Science Café
JAK NAJÍT METEORIT?
HOW TO FIND A METEORITE?
Přednáška Lecture
Gunther Kletetschka
Poznáte meteorit, když ho najdete? Existují 4 cesty, jak ho poznat:
1. podle vzhledu, 2. podle radiace, 3. podle magnetismu a 4. podle
aminokyselin. Povrch meteoritu nese známky brždění o atmosféru,
detektor radiace zachytí rozpadové řady, které se u něj vyskytují, navíc
v sobě mají meteority více železa než pozemské horniny. A co se týče
aminokyselin, v meteoritech jsou i pravotočivé, nejen levotočivé jako
v zemských horninách. To a ještě mnohem více se návštěvníci dozvědí
na přednášce.
Would you be able to identify a meteorite if you found one? There are 4
ways to identify it: 1. from the appearance 2. from the radiation 3. from
the magnetic force and 4. from the amino acids. The surface of a meteorite shows signs of friction with the atmosphere. A radiation detector
finds decay chains typical for meteorites. They also contain more iron
than terrestrial rocks. As for the amino acids, meteorites contain both
left-handed and right-handed amino acids, whereas terrestrial rocks
only contain left-handed amino acids. This and much more will be
discussed in the lecture.
Gunther Kletetschka
180
Doprovodný program Accompanying Programme
Science Café Science Café
MILNÍKY KOSMOLOGIE
MILESTONES OF COSMOLOGY
Přednáška Lecture
Petr Kulhánek
Jaké byly největší objevy, které přispěly k našemu chápání vzniku a vývoje vesmíru? Nepochybně šlo v první řadě o Hubbleův objev expanze
vesmíru, dále o objev reliktního záření, temné hmoty a energie a o nepřímou detekci reliktních gravitačních vln z března 2014. Ta potvrdila
inflaci vesmíru ve zlomcích sekundy po jeho vzniku. Pojďme alespoň
na chvíli společně vstoupit do fascinujícího světa na hranici lidského
poznání.
What were the greatest discoveries that contributed to our understanding of the universe’s creation and development? The first was undoubtedly Hubble’s discovery of the universe’s expansion, then the discovery of
relic radiation, dark matter and energy and the indirect detection of relic
gravitational waves, from March 2014, which proved that the universe
was expanding a fraction of a second after it came into existence. Let’s
all enter the fascinating world at the frontier of human knowledge.
Petr Kulhánek
181
Doprovodný program Accompanying Programme
Science Café Science Café
MIKROKOSMOS A MAKROKOSMOS: ZÁHADY
A SOUVISLOSTI
MICROCOSM AND MACROCOSM: MYTHS AND
RELATIONS
Přednáška Lecture
Jiří Chýla
Jedním z fascinujících rysů současné fyziky je fakt, že zákonitosti
mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů
mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při
pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky
získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic z vesmíru
zásadním způsobem ovlivňují naši znalost elementárních částic a sil
mezi nimi působících. Přednáška výše uvedená tvrzení dokumentuje na
konkrétních příkladech.
One of the fascinating features of today’s physics is the fact that the
regularities of the microcosm and the macrocosm are closely related.
The quantum nature of microcosm laws and the basic building blocks of
matter play a key role in understanding the creation, development and
current state of the universe. The knowledge gained by examining astrophysical objects and particles from the universe, has significantly added
to our knowledge of elementary particles and the forces acting between
them. The lecture illustrates this through concrete examples.
Jiří Chýla
182
Doprovodný program Accompanying Programme
Science Café Science Café
ÚVOD DO CRITICAL ANIMAL STUDIES
INTRODUCTION TO CRITICAL ANIMAL STUDIES
Přednáška Lecture
Tereza Vandrovcová
Critical Animal Studies jsou interdisciplinárním oborem v rámci
společenských věd, který kriticky nahlíží na způsob koexistence lidí
a mimolidských zvířat, zejména těch, která se stala marginalizovanými
členy společnosti. Mezi cíle tohoto angažovaného oboru patří odstranění útlaku mimolidských zvířat, zvýšení informovanosti akademické
sféry i veřejnosti o problémech mezidruhového soužití a poskytování
odborného zázemí hnutí za práva zvířat.
Critical Animal Studies is an interdisciplinary field within the social
sciences, which critically examines the coexistence of humans and
non-human species, especially those that have become marginalized
members of society. The aims of this field is to eliminate the oppression of non-human species, raise public and academic awareness of
the problems of inter-specific coexistence, and provide animal rights
expertise.
Tereza Vandrovcová
183
Doprovodný program Accompanying Programme
Science Café Science Café
SIMULTIME
SIMULTIME
Koncert Concert
Skladba Současí je absolventskou prací studentky kompozice Hudební
fakulty JAMU na téma časoprostor. Kombinace DIY projekce, live
elektroniky a komorního orchestru ve složení pianino, sitár, klarinet,
akordeon, bicí, viola, violoncello a perkuse tvoří základ hudebního zpracování zániku a zrodu hvězdy. Skladatelka vychází z předpokladu, že
jsme stvořeni z prachu hvězd, které během exploze do vesmíru vyvrhnou
kromě gama záření také těžké prvky, jež tvoří i hmotu, která je součástí
lidského těla.
The Simultime piece is the work of a graduate student of the Composition Study Program in the Faculty of Music at JAMU. The theme is
space-time. The combination of DIY projection, live electronic music
and a chamber orchestra consisting of upright piano, sitar, clarinet,
accordion, percussion, viola and violoncello, is the basis of the musical
interpretation of a star’s birth and death. The composer assumes that
people are made from stardust. During the explosion heavy elements
are released into space as well as gamma radiation, and these elements
consist of matter which becomes part of the human body.
Ester Nagyová
184
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
SONIFIKACE VESMÍRU
SPACE-DATA SONIFICATION
Workshop
Robert Alexander
Robert Alexander působí jako odborník v oblasti sonifikace dat na
Univerzitě v Michiganu, kde spolu se svým výzkumným týmem studuje
Slunce a jeho heliosféry. Díky grantovému programu Harriet Jenkinsové
(JPFP) spolupracuje i s vědci z Goddardova kosmického střediska. Společně se jim podařilo na základě metody poslechu dosud nejpřesněji
určit teplotu elektronu ve zdrojové oblasti slunečního větru. Alexanderovi to přineslo cenu za mimořádný přínos od Mezinárodního společenství
pro sonifikaci.
Robert Alexander is a sonification specialist with the Solar and Heliospheric Research Group at the University of Michigan. As a NASA JPFP
fellow, he works with scientists at Goddard Space Flight Centre to uncover new data features through auditory analysis. Using this approach,
his team has produced the most sensitive diagnostic for measuring
the electron temperature in the region of solar winds. Alexander has
received the Outstanding Achievement Award from the International
Community on Auditory Display.
Robert Alexander
185
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
BRATŘI ORFFOVÉ
THE ORFF BROTHERS
Koncert Concert
Zádumčivá atmosféra, melancholie, křehké folkové melodie a prvky
downtempa jsou společnými jmenovateli poslední desky sedmičlenné
pražsko-krnovské party Bratři Orffové. Deska Šero, která si díky jazzovému aranžmá v kombinaci s folkem v elektro hávu vysloužila nejednu
nominaci na hudební ceny (Anděl, Apollo), je důkazem, že Orffové jsou
i po devíti letech od vydání svého prvního alba trendy a patří k vrcholům
české alternativní scény.
The Orff Brothers are 7-member band from Prague and Krnov. Melancholy, delicate folk melodies and elements of downtempo are joint
features of The Orff Brothers’ last album. The album Dusk has been
nominated for several awards (Andel, Apollo) for its combination of
jazz, folk and electro. It is proof that even though the launch of their first
album was nine years ago, the Orffs are still cool and belong at the top
of Czech alternative music.
Ester Nagyová
186
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
KATARZIA
KATARZIA
Koncert Concert
Když v minulém roce vydali ve Slnko records Kataríně Kubošiové debutovou desku Generácia Y, hudební kritici ji okamžitě označili ze jeden
z největších nastupujících talentů slovenské scény. Na pódiu si vystačí
jen se svou kytarou, sama si skládá hudbu, píše texty o tom, jak se cítí,
vystupuje v kroji a tvrdí, že hraje otřesně. Svébytný a energický „girl folk
rap“ v té nejvyzývavější podobě.
When Slnko Records released Katarina Kubosiova’s debut album
Generacia Y, music journalists referred to her as one of the biggest new
talents on the Slovakian scene. She comes to the stage with only her
guitar, she composes her own music, and writes lyrics about her feelings. She performs in folk costume and claims that she plays awfully.
Original and energetic “girl folk rap” in its most provocative form.
Ester Nagyová
187
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
KREATON DJS
KREATON DJS
Koncert / Workshop
Concert / Workshop
Živé samplování, loopové a beatové improvizace, DIY hudební hardware a nové formy DJingu. Kreaton DJs – moderátorka pořadu Scéna
na Radiu Wave MaryC a rapper Martin Tvrdý aka Bonus společně radí
amatérům, začátečníkům i hudebním tvůrcům, jak používat hudební
software a hardware, a zkušenosti z vlastní rozhlasové relace a videoblogu předvádí i jako DJs. #experimenty #kreativita #elektronika
#alternativa
Live sampling, loop and beat improvisation, DIY music hardware and
new forms of DJ performances. Kreaton DJs – MaryC, the host of Scene
on Radio Wave, and Martin Tvrdy aka Bonus. They advise amateurs,
beginners and music creators how to use music software and hardware.
They also present their experiences from their own radio programme
and videoblogs as Djs. #experiments #creativity #electronic #alternative
Ester Nagyová
188
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
SYMFONIE VĚDY: SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ PRO AFO
SYMPHONY OF SCIENCE: AFO SPECIAL
EDITION
Hudební projekt
Music project
Symfonie vědy je série internetových videí od Johna D. Boswella, přezdívaného Melodysheep, která se snaží veřejnosti zpřístupnit vědecké poznání a filozofii neotřelým způsobem – tedy pomocí hudby. Sestříháním
běžných vědeckých přednášek a dokumentů a přidáním povznášející
epické hudby se Boswellovi podařilo ukázat vědu ve zcela novém světle,
které přitahuje jak studenty a učitele, tak i laiky. Symfonii vědy vysílalo
CNN, NPR, Wired, Adult Swim a mnoho dalších mediálních kanálů.
Symphony of Science is an online video series created by John D.
Boswell, aka Melodysheep, which aims to bring scientific knowledge
and philosophy to the public in a novel way, through the medium of
music. By remixing ordinary science lectures and documentaries with
uplifting and exciting music, this series puts a new spin on science,
appealing to students, teachers and laymen. Symphony of Science has
featured on CNN, NPR, Wired, Adult Swim, and many more outlets.
John Boswell
189
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
HOLY
HOLY
Koncert Concert
Šimon Holý studuje režii na FAMU, organizuje festival elektronické
hudby Elekce, moderuje na Radiu Wave a pod jménem Holy produkuje
zábavnou elektro-popovou hudbu postavenou na devadesátkovém
beatu a 8-bitových melodiích. Na konci minulého roku vydal desku T,
první díl alba-trilogie, a je zastupován bookingovou agenturou FLEXY,
líhní talentů české elektro scény. Performer s jednoznačným posláním:
Party On!
Simon Holy studies on the Direction Program at FAMU, organizes
the festival of electronic music called Elekce, is a radio presenter for
Radio Wave and, using the nickname Holy, he produces entertaining
electro-pop music based on a 90’s beat and 8-bit melodies. At the end
of last year he released the album T, the first part of a trilogy. He is represented by FLEXY Agency, which is a nursery for Czech electro music
talents. A performer with a clear mission: Party On!
Ester Nagyová
190
Doprovodný program Accompanying Programme
SOPHIE
SOPHIE
Koncert Concert
Popsat hudbu britského hudebního producenta, který své jméno skrývá
pod pseudonymem SOPHIE, je stejně těžké, jako jeho hudbu bezmezně
neadorovat. Ačkoli SOPHIE oficiálně vydal pouze dva tracky, ty nejvýznamnější hudební magazíny a servery jej okamžitě katapultovaly do
role elektro-dance-popové hvězdy loňského roku. Hudba SOPHIEho je
trochu retro, jeho beaty ale zároveň zní jako signály z jiné planety nebo
alespoň něco, co jste ještě nikdy neslyšeli.
To describe the music of a British music producer hidden behind the
pseudonym SOPHIE, is as difficult as it is not to adore him. Although
SOPHIE has only officially released two tracks, the most eminent music
magazines and servers rated him as last year’s electro-dance-pop star.
SOPHIE’s music is slightly retro but his beats sound like signals from
another planet, or at least like something you have never heard before.
Ester Nagyová
191
Doprovodný program Accompanying Programme
Hudební program Music Programme
POZOROVÁNÍ PLANET A MĚSÍCE
OBSERVATION OF THE MOON AND THE PLANETS
Workshop Workshop
S pomocí nejmodernějších dalekohledů Hvězdárny a planetária Brno
a jejích průvodců se za příznivého počasí vydáte k měsíčnímu povrchu.
Spolu se dvěma odborníky – Zuzanou Kuljovskou a Janem Píšalou – si
prohlédnete planety a další zajímavé objekty nočního nebe. Přes den
pak budete mít možnost prozkoumat povrch Slunce i s jeho skvrnami.
Pozorování bude probíhat u stánku Hvězdárny a planetária Brno na
parkánu Konviktu vždy v odpoledních a večerních hodinách, a to každý
den festivalu.
If the weather is favourable, you will have the opportunity to roam the
lunar surface with the help of the Brno Observatory and Planetarium’s
modern telescopes and guides. With two experts, Zuzana Kuljovska and
Jan Pisala, you will have a closer look at planets and other interesting
objects in the night sky. In the daytime you will be shown the surface of
the Sun and its famous spots. Every day of the festival, observations will
take place in the afternoon and in the evening at the Brno Observatory
and Planetarium’s stand at the Konvikt fortifications.
Jakub Ráliš
192
Doprovodný program Accompanying Programme
ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY
THE WONDERFUL THEATRE OF PHYSICS
Divadlo Theatre
ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit
diváky fyzikou. Jejich snahou je probudit v lidech nadšení z pozorování
okolního světa. Profesionální fyzikální show s příběhem a myšlenkou
umožňuje divákům pochopit podstatu a příčiny překvapivých fyzikálních
jevů, které budou mít možnost vidět. ÚDiF vás vtáhne do děje a nakonec budete mít pocit, že jste nedílnou součástí představení.
UDiF – The Wonderful Theatre of Physics – is a group of people who entertain their audience with physics. They want to make people interested
in observing the world around them. The professional show adds a story
and thoughts to physics so that the audience can better understand the
essence and the cause of the surprising physical phenomena they have
witnessed. The Wonderful Theatre of Physics will hold your attention
and at the end you will feel like a part of the show.
Nela Klajbanová
193
Doprovodný program Accompanying Programme
SCIENCE SLAM
SCIENCE SLAM
Slam
Science slam je divadelní performance, v jejímž průběhu diváci
dostanou příležitost nahlédnout pod pokličku současných vědeckých
výzkumů a setkají se s nadšenými lidmi, kteří poutavě, jednoduše a zábavně vykládají o vědeckých tématech. Jedná se o soutěž v předávání
myšlenek z dílčích vědeckých výzkumů a diváci mají za úkol jednotlivé
výstupy ohodnotit. Science slam pořádá Masarykova univerzita.
Science slam is a theatrical performance. The audience will have
the chance to peek into contemporary scientific research and meet
enthusiastic people who speak about science in an intriguing, simple
and fun way. It is a competition for transmitting the ideas of component
scientific research. The audience’s task is to evaluate the performances.
Science slam is performed by Masaryk University.
Nela Klajbanová
194
Doprovodný program Accompanying Programme
SCIENCE SHOW
SCIENCE SHOW
Show
Akční a divácky velmi oblíbená Science Show je plná barev, ohňů a výbuchů. Odborní lektoři během ní předvedou a vysvětlí pokusy především
z oblasti fyziky a chemie. Konkrétně pak například experimenty s kapalným dusíkem, střelnou bavlnou, hořlavými plyny aj. Lektoři aktivně
zapojují i diváky, takže se stávají nejen pozorovateli, ale i účastníky
show a odnášejí si o to intenzivnější zážitek.
The action packed and popular Science Show is full of colours, fire and
explosions. Here, professionals show and explain various experiments
in physics and chemistry. Some of them include experiments with liquid
nitrogen, guncotton, flammable gases, and so on. The lecturers actively
involve the audience, so that viewers are not just passive witnesses
to the show, but instead become active participants in it, thus having
a more memorable experience.
Nela Klajbanová
195
Doprovodný program Accompanying Programme
FAMELAB: BAVME SE VĚDOU!
FAMELAB: LET’S HAVE FUN WITH SCIENCE!
Přednáška Lecture
Za tři minuty vysvětlete publiku a odborné porotě význam své práce
v oblasti medicíny, matematiky, přírodních nebo technických věd. To
vše bez podpory projektoru a dalších osob. Takové jsou podmínky mezinárodní soutěže FameLab, určené studentům a vědeckým pracovníkům
starším 21 let. Do České republiky soutěž přináší British Council pod
záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše. V rámci festivalu AFO se
můžete setkat s finalisty, mladými popularizátory vědy, na olomouckém
Horním náměstí.
You have three minutes to explain the importance of your work in
medicine, mathematics, technology or sciences to the audience and
the jury. All without the use of overhead projectors and without anyone’s
help. These are the rules of FameLab, an international competition
for students and researchers over 21 years of age. Under the auspices
of professor Jiri Drahos, president of the AV CR (Akademie ved Ceske
republiky, The Academy of Sciences of the Czech Republic), the British
Council brings FameLab to the Czech Republic. As part of AFO, you can
meet the finalists, young science promoters, in Olomouc Upper Square.
Dáša Sephton
196
Doprovodný program Accompanying Programme
CERN: STROJ NA VELKÝ TŘESK
CERN: THE BIG BANG MACHINE
Přednáška Lecture
Částicový urychlovač LHC v CERNu je největším vědeckým experimentem v dějinách lidstva a obrovským úspěchem vědeckého bádání
a technologie. LHC symbolizuje především neuvěřitelnou spolupráci
tisíců vědců a inženýrů, která ukazuje sílu vědeckého zkoumání, překračujícího hranice a národy. Přednášku o LHC, honu na Higgsův boson
a také o vlastním výzkumu týkajícím se plazmatu přednese Martin
Rybář, jeden z Čechů, který na experimentech probíhajících v CERNu
přímo spolupracuje.
The LHC particle accelerator in CERN is the largest scientific experiment in the history of mankind and an immense success of scientific
research and technology. LHC embodies the incredible collaboration of
thousands of scientists and engineers and illustrates the strength of scientific exploration which transcends borders and nationalities. Lecture
on LHC, the hunt for Higgs’ boson and original research into plasma will
be given by Martin Rybar, one of the Czech people directly involved in
experiments conducted in CERN.
Jakub Ráliš
197
Doprovodný program Accompanying Programme
DRONY A JEJICH POHLED NA SVĚT
DRONES AND THEIR VIEW OF THE WORLD
Prezentace Presentation
Rádiem řízené vrtulníky, zejména ty s více rotory, zažívají v současnosti neuvěřitelný boom. Jejich využití je velmi široké, ale to hlavní je
jasné - letecké fotografie a videa za „málo peněz“. V rámci prezentace
představí využití dronů v audiovizi profesionálové z Vertical Images,
o den později pak proběhne panelová diskuze za účasti profesionálů
i amatérů. Její součástí bude také krátký teoretický úvod do problematiky a samozřejmě malé letecké vystoupení se skutečně nepřehlédnutelným vrtulníkem.
Radio-controlled helicopters, especially those with multi-rotors, are currently experiencing an incredible boom. They have a wide range of uses,
but the main one is obvious – aerial photographs and videos for “little
money”. In this presentation, professionals from Vertical Images will
introduce the use of drones in audio-vision. The following day there will
be a panel discussion with professionals and amateurs. It will include
a brief theoretical introduction and a small air show featuring a really
outstanding helicopter.
Petr Jan Juračka
198
Doprovodný program Accompanying Programme
PAVEL GABZDYL: CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT
O MĚSÍCI
PAVEL GABZDYL: WHAT SHOULD WE KNOW
ABOUT THE MOON
Přednáška Lecture
Měsíc je jedním z nejlépe prozkoumaných vesmírných těles a po Zemi
také jediným světem, na jehož povrchu stanul člověk. Na pozemské
obloze je to zároveň objekt, který již při pohledu bez dalekohledu nabízí
mnohem větší množství detailů, než kterékoli jiné kosmické těleso.
Přesto vědce i laiky Měsíc stále překvapuje. Co nám může prozradit
jeho povrch a proč je důležitý jeho výzkum? Jakou cenu má jeho půda
a co je pravdy na měsíčních pranostikách?
The Moon is one of the most explored celestial bodies and along with
the Earth, it is the only world whose surface has been visited by humans.
In the night sky it offers much more detail than any other heavenly body,
even for simple visual observations without a telescope. Despite all this,
the Moon still manages to surprise the public and scientists alike. What
can its surface tell us and why is its study so important? What is the value of its soil and how much truth is there to the sayings about the Moon?
Pavel Gabzdyl
199
Doprovodný program Accompanying Programme
NANOPOLIS – UTESLA
NANOPOLIS – UTESLA
Výstava Exhibition
NanoPOLIS – site specific projekt Uskupení Tesla – je cestou od velkého třesku po nanovesmír. Uvidíte světelnou instalaci, komiks, videa,
tisky a vítězné práce studentů ČR v eurosoutěži ISWA. UTesla je tým
vědců a umělců, který sdílí, iniciuje a zprostředkovává vášeň pro vědu,
provozuje Science Gallery Gama na FChT Univerzity Pardubice a organizuje festivaly. Díky síti ESCITE a projektům nanoPOLIS a nanOPINION se týmu otevřela možnost mezinárodní spolupráce v popularizaci
vědy a nanotechnologií.
NanoPOLIS, is a site-specific project of the group Uskupeni Tesla, and it
is a journey from the Big Bang to the nano universe. You will see a light
installation, comics, videos, prints and the award-winning work of Czech
student-participants in the ISWA euro-competition. UTesla is a team
of scientists and artists who share, initiate and mediate a passion for
science. They organize festivals and run Science Gallery Gama at FChT
of the University of Pardubice. Thanks to the ESCITE network and projects such as nanoPOLIS and nanOPINION, the opportunity arose for
the team to cooperate on an international level with others in the field of
nanotechnology and science promotion.
Jakub Ráliš
200
Doprovodný program Accompanying Programme
KRÁSA VESMÍRNÁ
WONDERS OF THE UNIVERSE
Výstava Exhibition
Vesmír je celý svět kolem nás. Nejen hvězdy, mlhoviny a galaxie, které
tak obdivujeme. Ale také planeta Země, lidé, budova brněnské hvězdárny, budova Konviktu. To všechno v sobě nese otisk velkého třesku, to
všechno se řídí zákony napsanými samotnou přírodou. Výstava Hvězdárny a planetária Brno se pokusí předvést alespoň drobný střípek krás
vesmíru. Nejde však pouze o galerii zajímavých záběrů, ale s pomocí
mobilního telefonu a čtečky QR kódů se před vámi otevře virtuální kniha
plná překvapení.
The cosmos is everything around us. Not just the stars, nebulae and
galaxies which we admire so much. It is also our planet Earth, its people,
the building of Brno Observatory and Planetarium and it is also the
Konvikt building. All of the above bear the unmistakable imprint of the
Big Bang, they all obey the laws of nature. Exhibition prepared by Brno
Observatory and Planetarium attempts to show at least a tiny fraction
of the wonders of the universe. The exhibition is not limited to a simple
collection of interesting photographs though; using your cell-phone as
a QR code scanner will open up a virtual book full of surprises for you.
Jiří Dušek
201
Doprovodný program Accompanying Programme
BE3D!
BE3D!
Interaktivní expozice
Interactive Exposition
Trojrozměrný tisk se u nás i ve světě stává velmi populárním. Společnost be3D.cz, přední dodavatel 3D tiskáren u nás, divákům na festivalu
trojrozměrné tiskárny představí. Návštěvníci se budou moci podívat na
samotný průběh tisku a jeho výsledný výrobek. Jako další produkt bude
prezentován výrobek zvaný Magicpen, který umožňuje trojrozměrnou
kresbu – tvoří reálné předměty tak, jak si je představujeme. Návštěvníci
se budou moci zúčastnit soutěže o dvě magická pera!
Three-dimensional printing is becoming very popular at home and
abroad. The Be3D.cz Company, a leading supplier of 3D printers in our
country, will present three-dimensional printers to the festival audience.
The visitors will be able to see the actual printing process and its final
product. Additionally, a product called MagicPen will be presented,
which enables a three-dimensional drawing to be created – it makes
real objects in the way we imagine them. Visitors will have the chance to
participate in the competition for two magic pens!
Jakub Staníček
202
Doprovodný program Accompanying Programme
IQLANDIA
IQLANDIA
Interaktivní expozice
Interactive Exposition
iQLANDIA Liberec je nové vědecké centrum na severu České republiky, jehož hlavním cílem je popularizovat vědu a přírodovědné obory.
iQLANDIA umožňuje hlubší pochopení podstaty fyzikálních a přírodních
jevů prostřednictvím hry a experimentování za pomoci science show,
laboratorních workshopů a interaktivních exponátů. Těch bude na
různých místech festivalu AFO rozmístěno celkem 17.
iQLANDIA Liberec is a new scientific centre in the north of the Czech
Republic. Its main goal is to popularise science and the natural science
fields. iQLANDIA enables us to deeply understand the essence of physical and natural phenomena by means of plays and experiments using
the science show, laboratory workshops and interactive exhibits. 17 of
them will be located in various places and spaces during AFO49.
Nela Klajbanová
203
Doprovodný program Accompanying Programme
MOLEKULÁRNÍ BAR – PŘEKVAPTE SVÉ
CHUŤOVÉ BUŇKY S PŘÍRODOVĚDCI.CZ!
A MOLECULAR BAR – SURPRISE YOUR TASTE
BUDS WITH PRIRODOVEDCI.CZ!
Show
Molekulární gastronomie vychází z propojení chemických a fyzikálních
poznatků se znalostmi přípravy pokrmů. Její podstata spočívá ve snaze
ošálit chuťové buňky. Převést známé chutě do tvarů a forem, od kterých
bychom očekávali něco úplně jiného. Jde o sci-fi v oblasti kulinářství
a kuchyňského umění, které na letošní AFO přivezou Přírodovědci.cz
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho představí i základy forenzní genetiky a zájemcům provedou izolaci DNA.
Molecular gastronomy is based on the interconnection between chemical and physical knowledge and a knowledge of cooking. Its essence lies
in its attempt to fool one’s taste buds, to convert familiar flavours into
shapes and forms, from which we would expect something completely
different. It is culinary sci-fi and it will be brought to this year’s AFO
by Prirodovedci.cz of the Faculty of Science at Charles University in
Prague. Additionally they will introduce the basics of forensic genetics
and volunteers will have their DNA isolated.
Alexandra Hroncová
204
Doprovodný program Accompanying Programme
TAKE ON MARS
TAKE ON MARS
Videohry Video Games
Bohemia Interactive je největší a nejúspěšnější vývojář videoher v ČR.
Výrobce takových hitů jako Mafie na letošním AFO představí svůj projekt Take on Mars. Špičkový simulátor nejen vědeckého vozítka Curiosity, ale dokonce celé pilotované mise na Mars. V rámci AFO Play si tak
budou návštěvníci v tomto unikátním simulátoru moci sami vyzkoušet,
jak připravit a řídit raketu na Mars, a stanou se veliteli vědeckých misí
NASA, které pátrají po životě na Marsu a rozšiřují naše poznání sluneční
soustavy.
Bohemia Interactive is the largest and most successful videogame
developer in the Czech Republic. At AFO, the creators of best-selling
hits such as Mafia will introduce their newest project, Take on Mars;
a top-quality simulator of the rover Curiosity – and not just Curiosity,
a whole manned mission to Mars. As part of AFO Play, visitors will get
the opportunity to try out this unique simulator and to prepare and operate a spacecraft on its way to Mars. You will discover what it is like to be
a NASA commander in charge of scientific missions searching for life on
Mars and you will expand our knowledge of the Solar System.
Jakub Ráliš
205
Doprovodný program Accompanying Programme
AFO Play
206
REJSTŘÍK
INDEX
207
INDEX PODLE ANGLICKÝCH NÁZVŮ
INDEX ACCORDING TO ENGLISH TITLES
... (a film about philosophy for
children) 71
78 Days 153
A
B
Agora 137
Battlefield 66
Brain Games: Focus Pocus 91
Breaking The Rules 87
Brooklyn Farmer 88
C
Codebreaker 125
Code-Breakers: Bletchley Park's
Lost Heroes 124
Cosmog 86
Cosmos: A Spacetime Odyssey 105
Cosmos: Harmony of The
Worlds 100
Cosmos: Shores of the Cosmic
Ocean 98
Czech Century: A Bullet for
Heydrich 139
Czechoslovak Volunteers in the
World War (1914–1918) 142
208
D
H
M
E
F
I
J
N
G
L
Dead Tired: Awake is the New
Sleep 116
Dead Tired: Planet Insomnia 117
Decoding Alan Turing 123
Earth From Space 56
Europa Report 138
Fire in the Blood 62
First Cousin Once Removed 115
Fixed: The Science/Fiction of
Human Enhancement 48
For The Cinnamon Flower 90
Genius of Britain: Out of the
Darkness 122
Gravity 3D 109
Greedy Lying Bastards 55
Green Desert 74
REJSTŘÍK INDEX
Horizon: How Does Your Memory
Work? 110
How the Universe Works – Big
Bang 107
Inorganica 94
Jabbed: Love, Fear and Vaccines 58
Jan Calabek: To the Delight of Bees,
Poets and Botanists 67
Little Cat Diaries 132
Love Addict 128
Love Yesterday, Today and
Tomorrow 130
Life&Science: Brain Connectivity 85
Making Stuff Wilder 46
Mars: The Ultimate Frontier 154
Meteor Strike 155
Mobilization 141
Monthlies 92
More Than Honey 57
Mystery Hunters: Why Frogs
Jump 70
Nat Geo Explorer: Fatal Insomnia 121
Nine Chapters From History 143
O
P
One Year With Fulbright 157
Particle Fever 59
Q
R
Quagga 84
Redemption Impossible 158
Re-greening the Desert 61
Rivers of Otakar Sterba 78
S
Secrets in the Bones: The Hunt for
the Black Death Killer 47
Secrets of Love 127
Sexual Education in Bohemia 75
Simply Complex 93
Snows of the Nile 82
Super Spider 51
209
T
Tar 83
Terms and Conditions May Apply 52
Test Your Brain: Memory 114
The Adventure of Tropical
Ecology 68
The Alzheimer’s Project: Momentum
in Science 112
The Astronaut’s Ark 89
The Challenger 136
The Enigma of Sleep 118
The Fabric of the Cosmos: Universe
or Multiverse 106
The Great Night 156
The Last Reef: Cities Beneath the
Sea 3D 49
The Loving Story 129
The Man Who Plants Trees 73
The Mill 140
The Nature of Things: Lights
Out! 50
The Secret Life of the Cat 131
The Secret Life of the Dog 133
The Secret of the Apes 53
The Unbelievers 144
The Universe: Science Fiction,
Science Fact 103
The Wolf Mountains 60
Treasure of the Future 95
Treating History 69
TVMiniUni 72
REJSTŘÍK INDEX
U
W
Urine Superpowers 54
Whose Is My Child? 77
Wide Awake 119
Wilderness 76
Wonders of the Universe:
Destiny 102
Wonders of the Universe:
Stardust 108
INDEX PODLE ČESKÝCH NÁZVŮ
INDEX ACCORDING TO CZECH TITLES
... (film o filozofii pro děti) 71
78 dní: Zalesňovací sezona 153
A
Agora 137
Astronautova archa 89
B
Bitevní pole 66
Bratranec z druhého kolena 115
Britští géniové: Z temnoty 122
Brooklynský farmář 88
C
Č
Codebreaker 125
Částicová horečka 59
České století: Kulka pro
Heydricha 139
Českoslovenští dobrovolníci ve
světové válce (1914 – 1918) 142
Čí je moje dítě? 77
D
Dehet 83
Devět kapitol ze starého
dějepisu 143
DivoČINY 76
Dobrodružství tropické ekologie 68
E
G
H
Europa Report 138
Gravitace 3D 109
Horizon: Jak funguje paměť? 110
Hrabiví prolhaní bastardi 55
CH
Challenger 136
210
I
J
Inorganica 94
Jak dělat věci šílenější? 46
Jak funguje univerzum –
Velký třesk 107
Jak rozluštit Alana Turinga 123
Jan Calábek ku potěše včel, básníků
a botaniků 67
Jeden rok s Fulbrightem 157
K
K smrti unavení: Bdění je nový
spánek 116
K smrti unavení: Planeta
Nespavost 117
Kočičí deníčky 132
Kosmog 86
Kosmos: Břehy kosmického
oceánu 98
Kosmos: Časoprostorová
odysea 105
Kosmos: Harmonie světů 100
Kvaga 84
L
Láska včera, dnes a zítra 130
Léčba dějin 69
Lovci záhad: Proč žáby skáčou 70
M
Mars: Poslední hranice 154
Měsíčky 92
Mobilizace 141
Mozek v akci 91
Muž, který sází stromy 73
N
Nat Geo Explorer: Smrtící
nespavost 121
Nevěřící 144
O
Oheň v krvi 62
Opravení: Science/Fiction
vylepšování těla 48
P
T
Ř
S
U
Pan a paní Láskovi 129
Poklad budoucnosti 95
Poslední útes: Města pod hladinou
3D 49
Porušování pravidel 87
Poušť v květu 61
Pozor na smluvní podmínky 52
Procvič mozek: Paměť 114
Projekt Alzheimer: Síla vědy 112
Řeky Otakara Štěrby 78
Sexuální výchova v Čechách 75
Simply Complex 93
Sněhy Nilu 82
Super-pavouk 51
Superschopnosti moči 54
211
Tajemství lásky 127
Tajemství opic 53
Tajemství v kostech: Hon na Černou
smrt 47
Tajný život kočky 131
Tajný život psa 133
Textilka 140
TVMiniUni 72
Univerzum nebo multiverzum 106
Univerzum: Science fiction, nebo
vědecký fakt? 103
V
V bdělém stavu 119
Velká noc 156
Víc než jen med 57
Vlčí hory 60
Vpich – láska, strach a vakcíny 58
Vykoupení nemožné 158
Z
Za skořici 90
Záhada spánku 118
Zásah meteoru 155
Závisláci na lásce 128
Zázraky univerza: Hvězdný
prach 108
Zázraky univerza: Osud 102
Zelená poušť 74
Země z vesmíru 56
Zhasnout! 50
Ztracení hrdinové z Bletchley
Parku 124
Ž
Život a věda: Mozkové spoje 85
INDEX REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
A
D
B
F
Amenábar, Alejandro 137
Amouroux, Vincent 51
Axel, Friedrich 53
Baláž, Erik 60
Beavan, Clare 125
Berliner, Alan 115, 119
Berrod, Thierry 54
Biermann, I. J. 89
Braga, Brannon 105
Brashear, Regan 48
Buirski, Nancy 129
C
Campbell, Colin 103
Carey, Julian 124
Cerasuolo, Enrico 118
Cooter, Stephen 102
Cordero, Sebastián 138
Cresswell, Luke 49
Crowell, Jeremiah 114
Cuarón, Alfonso 109
Dappen, Nate 82
Demmler, Eva 53
DeNooyer, Rushmore 106
Druyan, Ann 105
Duda, Marek 77
Duguid, Cameron 93
Fabiánová, Diana 92
Fergnachino, Sergio 118
Francis, Greg 83
Froemke, Susan 112
G
Gálik, Michal 73, 74
Gili, Rosario Jiménez 85
Gillings, Annabel 110
Gray, Dylan Mohan 62
Grønkjær, Pernille Rose 128
Guðbjartsson, Jón Örn 95
H
L
CH
I
J
M
K
O
Háša, Pavel 143
Hátle, Petr 156
Hattum, Rob van 61
Hawes, James 136, 140
Hoback, Cullen 52
Hoffman, John 112
Holwerda, Gus 144
Child, Dan 133
Imhoof, Markus 57
Janeček, Vít 69
Jirásek, Pavel 66
Jirků, Jan 72
Kopecká, Bára 70
Králová, Lucie 71
212
Lachmann, Michael 108
Levinson, Mark A. 59
Liu, John D. 61
Lo, Cindy 86
Losin, Neil 82
Malone, Adrian 98, 100
Matysek, Krystian 127
McCabe, Daniel 46
McNamara, Michael 50
McNicholas, Steve 49
Mellon, Valerie 94
Miedendorp, Kai 89
Mikulcová, Kateřina 68
Moulis, Ladislav 78
N
Nardella, Jason 153
Navarro, Luis 87
Nelson, Trey 91
Nvotová, Tereza 157
Oľha, Adam 157
O'Rinn, Liam 47
P
Paternot, Eric 154
Pemberton, Sonya 58
Poliektova, Olga 84
Poliektova, Tatiana 84
Pope, Bill 105
Procházka, Radim 77
R
Racster, Christopher 123
Riddick, Iain 56
Rosebraugh, Craig Scott 55
Rost, Christian 158
Rudd, Jonathan 122
Russell, Quincy 54
Růžičková, Alice 67
S
Sage, Helen 131, 132
Say, Louise V. 107
Scott, Paul 116,117
Sedláček, Robert 139
Scharp, Fiene 89
Smržová, Dagmar 75
Sommerová, Olga 130
Stacey, Nic 125
Strigel, Claus 158
Svatoš, Jan 76
Sykes, Christopher 122
213
Š
T
Špátová, Olga 130
Testón, María Sánchez 90
Thalman, Tria 121
Tyburski, Michael 88
W
Ward, Susannah 155
www.projectfind.cz
Letenky
Ubytování
Pojištění
Víza
Pronájem automobilů
Pracovní cesty
FLY UNITED, s. r. o. Ostružnická 10
772 00 Olomouc
Tel.: +420 587 571 529
Fax: +420 227 077 235
Mobil: +420 608 07 00 77
Mail: [email protected]
Web: www.flyunited.cz
www.mujlet.cz
ŠETŘETE PŘÍRODU SPOLU S NÁMI
Využijte doplňkovou službu GOGREEN pro přepravu Vašich zásilek, která pomáhá snižovat emise oxidu uhličitého a tím chrání životní prostředí před nevratnými změnami klimatu.
Objednejte si službu GOGREEN u svého obchodního zástupce nebo na bezplatné nonstop lince 840 103 000. Zapojte se do ekologického programu, v rámci kterého od nás obdržíte
Certifikát se jménem Vaší společnosti s uvedením celkového objemu oxidu uhličitého, který byl Vaší společností neutralizován. Celý program GOGREEN je ověřen nezávislou společností SGS.
Více informací naleznete také na www.dhl.cz/gogreen.
Myslíme na životní prostředí společně s Vámi. Používáme vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi.
Letní filmová škola
Uherské Hradiště
25. 7. — 2. 8. 2014
Zapálení
filmem
Sociologický ústav AV ČR je vědeckou institucí, která se zabývá studiem
společnosti a zabývá se základním i aplikovaným výzkumem.
Vydává odborné knihy a časopisy, organizuje výzkumná šetření a poskytuje
veřejnosti data ze sociologických výzkumů.
13. Přehlídka animovaného filmu
13th Festival of Film Animation
4. 7. 12. 2014, Olomouc
www.pifpaf.cz
www.facebook.com/PAFOlomouc
Co je to animace?
Tajemství vesmíru
Každý měsíc v dobrých trafikách
HvÝzdná monstra
Jak dlouho trvá cesta na Mars?
Andromeda na kolizním kurzu
Žhavá planeta s ledem
Letadlo pro Venuši
Horké chvilky ve skafandru
Závod o kámen z Marsu
Sondy, které se zapsaly do historie
Merbold: První cizinec v raketoplánu
Pozor!
Nový
l
speciá
A
M
R
ZDA
MĚSÍČNÍK PRO VÁŠ
BOHATÝ KULTURNÍ ŽIVOT
˘ Kultura
˘ Novinky
˘ Rozhovory
˘ Gastro
˘ Móda
˘ Beauty
˘ Auta
˘ Cestopisy
... a mnohem více!
1304
ZDARMA
DEN S.
..
E
Loydlrikem
em
v hlav
ní roli
Marie
Dolež
al
V YHR
A JT E
IN STA
:
NTN Í
FOTO
ová
A PA R
ÁT IN
STA
X M IN
I 8!
PROSINE
C OL4
YOU.CZ
1
WWW.OL4YOU.CZ
ZDAR
MA
t
*/&$
ČČF je časopisem nejen
pro fyzikální badatele,
studující fyziky,
pedagogické pracovníky
vyučující fyziku, ale i pro
techniky, matematiky,
přírodovědce jiných
oborů a poučené laiky.
ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS
PRO FYZIKU
vědecko-populární časopis českých a slovenských fyziků
6 / 2013
OPIS
S
A
Č
Ý
K
ČESKOSLOVENS
PRO FYZIKU
®
ČESK
Mít přehled
ve světě
fyziky
OSLO
VENS
®
Termofyz
ikální
vlastnos
ti tkání
Tomistic
ká reflexe
fyziky
Praha
5 / 2013
ČESKOSLOV
OPIS
ENSKÝ ČAS
PRO FYZIKU
Vysokorepetiční
lasery
®
Magnetika pod
tlakem
Nové scintilátory
ČESKOSLOV
4 / 2013
ENSKÝ ČAS
OPIS
PRO FYZIKU
®
Počátky hmotové
spektrometrie
60 let
republiky,
Fyzikální ústav Akademie věd České
http://ccf.fzu.cz
®
svazek
63
NC za fyziku 2013:
Důvěra v symetrii
v. v. i., Praha
svazek 63
Meteory
a meteority
Je to skutečně
Higgsův boson?
Modely
atomového
jádra
Magnetické víry
a jejich využití
Historie naší
vědecké fotografie
Periodická
soustava prvků
Fyzikální ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Praha
http://ccf.fzu.cz
svazek 64
Stimulovaný
Ramanův rozpty
l
v plazmatu
Van de Graaffův
urychlovač
Reaktorová
škola v Řeži
Objednat si ČČF můžete:
Nobelovské
přednášky
o hranicích mezi
kvantovým
a klasickým
světem:
X atomy, ionty
a fotony
X fotony v dutině
X Schrödingerova
kočka
X kvantová
provázanost
O vícefázové
hydrodynamice
Niels Bohr, jeho
model atomu
a další objevy
Akademie věd České
Fyzikální ústav
http://ccf.fzu.cz
PRO FYZIKU
Budoucn
ost
elektrom
obilů
Magneti
cké mat
eriály
Struktur
a fotonu
Kosmick
é
(1913—2 záření
013)
Proč se
vesmír
rozpíná
stále
rychleji?
Fyzikální
ústav Akad
http://ccf
emie věd
.fzu.cz
České repu
bliky, v.
v. i.,
NC za chemii 2013:
Biomolekuly
a počítače
2 / 2013
KÝ ČA
SOPI
S
PRO FY
ZIKU
1 / 2014
ČESKOSLOVENSKÝ ČA
SOPIS
Interference
povrchových
plazmonů
republiky, v. v. i.,
Praha
svazek 63
Spolok pre
vedeckú syntézu
(Bratislava 1937)
Fyzikální ústav
Akademie věd České
republiky, v. v. i.,
http://ccf.fzu.cz
Praha
„ na webu http://ccf.fzu.cz; „ e-mailem na [email protected];
„ na tel.: 266 052 152,
svazek 63
Jediný fyzikální
časopis psaný
česky (a slovensky)
http://ccf.fzu.cz
UK
Aktuální čísla zakoupíte i v prodejnách v Praze (Národní třída 7, Václavské
nám. 34, Na Florenci 3, Technická 6, Celetná 18, Žitná 25), Brně (nám.
Svobody 13), Ostravě (Zámecká 2) a v Olomouci (Biskupské nám. 1).
ÁZ
ZD KOV
AR É
M ČÍS
A LO
(adresa: FZÚ AV ČR, v. v. i., Redakce ČČF, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8)
OBLÍBENÉ TELEVIZNÍ KANÁLY,
Ã
SILNÉ ZNACKY,
CHYTRÁ ZÁBAVA PRO VÁS
Ã
Moderní pohled na vedu,
techniku,
Ã
Ã
prírodu,
historii a aktuální spolecenská
témata.
Øøú@G<AF<=FF=
Ã
ØE=K¤;F=ú<GCME=FL˜JF¤K JA=
à à Ã
Ã
v premiére
ØN;=KLAF=
à à Ã
Ø;=KC J=CD9EF¤:DGCQ
Ã
à dokumentu° v neuveritelnych
ÃÃ
Pestry´ svet
´
detailech, dechberoucích barvách a
à à zvuku.
v nejkvalitnejsím
Ã
Øøú@G<AF<=FF=
à à Ã
ØN;=KLAF=
Ø:=RJ=CD9EF¤;@:DGCM°
Neobycejná
setkání cloveka
Ã
à às divokou
Ã
Ã
prírodou,
fascinující detailní zábery
à zvírat
à pro celou rodinu.
ze sveta
Ã
Øøú@G<AF<=FF=
à à Ã
ØN;=KLAF=
Ø:=RJ=CD9EF¤;@:DGCM°
Neopakovatelny´ pohled ve vysokém
Ãzivotního
à prírody,
Ã
Ã
rozlisení
do sveta
´
´
´ tvoru° obyvajících
Ã
prostredí
a uchvatnych
à planetu.
nasi
Ã
Øøú@G<AF<=FF=
à Ã
ØN9F?DA;LAF=
Ø:=RJ=CD9EF¤;@:DGCM°
www.natgeotv.com/cz
www.facebook.com/ngccz
ROK 2013
V ČE S KÉ
D I STR I B UCI
ROZ HOVOR
GORAN
MAR KOVIĆ
PORTRÉT
HAYAO
M IYAZAKI
B E R LI NALE
ROTTE R DAM
92
ČASOPIS PRO MODERNÍ CINEFILY
ˇ
POPULARNE
´
ˇ
VEDECKY
´
FILM
TÉMA
FAKTUÁLNÍ DRAMA
A CESTOVÁNÍ
DĚJ I NAM I
TR E N DY
POP-VĚ DECKÉ
TE LEVIZ E
MÝTY
OLIVE RA
STON EA
Témata 2014
93 (květen/červen)
Blockbuster
94 (červenec/srpen)
Současný německý film
Předplatné na rok 2014:
6 čísel za 440 Kč
(cena jednotlivého čísla 80 Kč)
Starší čísla a speciální balíčky:
www.cinepur.cz/shop
95 (září/řijen)
Proměny dokumentu
96 (listopad/prosinec)
Slovenská kinematografie
Tajemství vesmíru
Každý měsíc v dobrých trafikách
HvÝzdná monstra
Jak dlouho trvá cesta na Mars?
Andromeda na kolizním kurzu
Žhavá planeta s ledem
Letadlo pro Venuši
Horké chvilky ve skafandru
Závod o kámen z Marsu
Sondy, které se zapsaly do historie
Merbold: První cizinec v raketoplánu
Pozor!
Nový
l
speciá
V historii se
pořád něco děje...
předplaťte si časopis Dějiny a současnost
Bajkový sál
na Lemberku
„Živý“ středověk
Dalimilův národ
Italské umění
ve stínu fašismu
Karel Havlíček
v Brixenu
1/2014
Číslo 6 / ročník XXXV / červen 2013
cena 69 Kč
sti
ké minulo
EM do Číny
o-němec RGERpíší
Nový seriál – Studená válka: Vinařičtí
O českdružstevníci
M BE
boje,
ské sou
Šermíř í prohlídky,
netradičn
ty staré
koncer po
hudby
celé ČR
Stopy olympismu
v Národním muzeu
„Živý“ středověk
Otec vlasti a Židé
Oltář a politika
Klášter v Plasích
2/2014
v1
ské sídlo
u – venkov
nad Vltavo
Hluboká
Předplatitelské výhody
-20% sleva na knižní tituly
z produkce NLN ve Vinohradském
knihkupectví a v e-shopu NLN
-zdarma přístup do elektronického
archivu ĎaSu
-newsletter o akcích pro
předplatitele
u císařů
sluhy dvo
Únor 2014
Číslo 2 / ročník XXXVI
cena 69 Kč
ročník
Číslo 7 /
cena 69 Kč
ce
Prosstkitéuzemě
a č9.ea 20. století
-nové poznatky z historických
a příbuzných oborů
-autoři: čeští a zahraniční historici
-důvěryhodné informace
Roční předplatné 10 čísel / 575 Kč
(zvýhodněná cena –
jednotlivé číslo v obchodě 69 Kč)
Proti komunismu – Shromáždění porobených evropských národů
NE
s TILMA
7/2013
září 2013
XXXV /
Číslo 1 / ročník XXXVI
Leden 2014
cena 69 Kč
Češi a jejich
panteony
dověk
„Živý“ stření obce
Budová
ATHÉNY: Příběh domu objevitele
Tróji Heinricha Schliemanna
6/2013
Česká místa slávy:
C:
Pořady BB
azy historie
nové obr
Jan Palach
v sokolském kroji
Železnice:
jak měnila náš svět
Kníže Lichtenštejn: jak historie zasahuje do zahraniční politiky ČR
Zajistěte si předplatné za zvýhodněnou cenu!!!
Objednávky: SEND, distribuce tisku, www.send.cz,
tel.: 225 985 225, e-mail: [email protected]
www.dejinyasoucasnost.cz
Moderní centrum komunikace vědy
Nový systém projekce planetária
Sférické kino
Stereoskopická projekce
Automatizované řízení dalekohledů
Interaktivní exponáty v Experimentáriu
Představení pro školy i pro veřejnost
Pozorování Slunce i hvězdné oblohy
...již brzy
www.fondkinematografie.cz
nice to be
a partner
of something
a partner
of something
important.
we like afo!
we like afo!
state
cinematography
fund
3FTQFLUOBªEPUFL
…"LUVgMOrWZEgOr3FTQFLUV
QSPJ1BEBªJ1IPOFKJûWªOFEIJMJ
WªQPMFEOF
….PûOPTULPVQJUBSDIJWOr
WZEgOr
…"QQMF,JPTFLOPUJGJLBDF
…1PEQPSB3FUJOBEJTQMFKſ
…6LMgEgOrPCMrCFO÷DIĤMgOLſ
….VMUJNFEJgMOrPCTBIBªW÷CIJS
PCTBIV[ªXFCV
3FTQFLUQTBO÷
FMFLUSPOJDL÷N
JOLPVTUFN
1SWOrĤFTLnQFSJPEJLVN
OB"NB[POV
…"LUVgMOrWZEgOr3FTQFLUVKJû
WªOFEIJMJWªQPMFEOF
…,PNQMFUOrWZEgOr
WĤFUOIJGPUPHSBGJr
…3FTQFLU[DFMBCF[SFLMBNZ
…1SWOrDIEOr[EBSNB
www.4science.cz
Z peněz novodobých
mecenášů
podporujeme
českou vědu
Pomáháme mladým
vědcům s jejich
projekty formou
grantů
Udělujeme Ceny
Neuron špičkovým
českým vědcům
Sponzorujeme
popularizaci
vědy
5. ročník
12
13
9
14
přidělených Grantů Neuron
milionů korun vyplaceno
vědců oceněno Cenou Neuron pro mladé vědce
vědců oceněno Cenou Neuron za přínos světové vědě
www.nfneuron.cz
Neuron Fund for Support of Science supports
top Czech scientists and their basic research
Americké centrum je vaším průvodcem po
Spojených státech v České republice.
Co se děje v Olomouci
dnes, zítra i jindy?
kalendar.olomouc.eu
HLEDEJ
AKCI
PŘIDEJ
AKCI
Download

programme - Academia Film Olomouc