Tisková zpráva
13. ledna 2014
XXIV. ročník Reprezentačních slavností piva v Táboře
O prestižní Zlatou pivní pečeť se letos bude
ucházet přes sedm set vzorků piva
Město Tábor se v týdnu od 10. do 15. února 2014 stane už po čtyřiadvacáté dějištěm
mezinárodních Reprezentačních slavností piva a minerálních vod. Návštěvníci budou moci
ochutnat na 130 druhů piva a odbornou porotu čeká hodnocení více než sedmi set vzorků
v soutěži o Zlatou pivní pečeť.
Táborské slavnosti patří dlouhodobě k nejprestižnějším akcím svého druhu. Pivovary i výrobci
minerálek je vyhledávají zejména kvůli profesionálním a odborně garantovaným anonymním
degustacím. Ty budou letos začínat už v pondělí 10. února, zatímco pro veřejnost slavnosti začínají
ve středu 12. února. Důvodem posunutého termínu zahájení degustací je obrovský zájem firem od
nás i ze zahraničí. Kromě českých menších i velkých výrobců se do soutěže o Zlatou pivní pečeť hlásí i
pivovary z Ruska (2 výrobci), Polska (3 výrobci), Německa (8 pivovarů), Belgie (3x),Nizozemí (2x) dále
z Irska, Rakouska, Skotska, Ukrajiny, Arménie, Japonska a tradičně ze Slovenska. Vzorky do soutěže
zatím přihlásilo 119 pivovarů a další žádosti jsou organizačně řešeny.
Zlatá pivní pečeť
Zlatá pivní pečeť se letos bude udělovat ve 24 kategoriích (seznam naleznete v příloze).
Degustátorskou porotu tvoří odborníci z pivovarnického a potravinářského průmyslu a pozvaní
hosté s odborným renomé. Své zkušené profesionály do poroty vysílá také Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Slezská univerzita v Opavě, VOŠES a SPŠ potravinářských technologií z Prahy,
SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí a Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích. Celkový vítěz získá ocenění v závěrečné, pětadvacáté degustační soutěži
letošního ročníku Extra Zlatá pivní pečeť.
Zlatý český pramen
Součástí slavností je i soutěž o nejlepší minerální vodu. O titul Zlatý český pramen budou usilovat
největší výrobci z České republiky, Slovenska, Gruzie, Arménie a Maďarska. K dnešnímu dni je do
kategorií ochucená a neochucená minerální voda přihlášeno celkem 18 vzorků.
Objektivita a regulérnost
Objektivita a regulérnost průběhu odborných soutěží jsou garantovány certifikačními autoritami
Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC International a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí .
Vítězové jednotlivých kategorií k titulu získají i právo užívat příslušné označení na etiketách a
k propagačním účelům. Degustace proběhnou od pondělí 10. února do pátku 14. února v
kongresovém sále táborské Jihočeské univerzity.
Na návštěvníky čeká nejméně 130 druhů piva
Pro veřejnost začíná oblíbený pivní svátek ve středu 12. února v hotelu Palcát. Až do soboty budou
moci návštěvníci vybírat u 33 obchodních partnerů jak známé, tak mimořádné a netradiční druhy
piva. Na místě budou například piva z Belgie, Německa, Holandska, Dánska, Norska, Nizozemí, Irska,
Skotska, poprvé z Maďarska. Zajímavé bude představení nových minipivovarů - Zámeckého
pivovaru Břeclav, Minipivovaru Všerad, minipivovaru Glokner a Veselky z Litomyšle. Dohromady
bude k ochutnání nejméně 130 druhů piva.
Prostory v Hotelu Palcát se pro návštěvníky otevírají denně v 16 hodin. K dobré zábavě přispějí
kapely různých žánrů a diskotéky. Nebudou chybět ani oblíbené soutěže s pivní tématikou například o největší pivní břicho. Samozřejmostí jsou gastronomické lahůdky k pivu, od utopenců a
tlačenky až po guláš nebo pikantní klobásky.
Předprodej vstupenek
Předprodej vstupenek začíná 20. ledna 2014 v Infocentru Města Tábor. Vstupenky tzv. „na místo” se
vystavují do prostor kongresového sálu, přísálí a P clubu. Ostatní jsou volné a umožňují využívat
prostory restaurace, lobby baru i celého I. patra. Počet prodávaných vstupenek je omezen počtem
míst k sezení. Na středu a sobotu stojí lístek v předprodeji 120 korun, na čtvrtek a pátek 140
korun. Na místě se platí jednotná cena 150 korun.
Co mají společné chléb a pivo?
Doprovodnou akcí letošních slavností piva je přednáška Chléb a pivo v otázkách a odpovědích,
kterou pro školy a veřejnost připravila pražská Vysoká škola chemicko-technologická. Dr. Marcela
Sluková a dr. Jaromír Fiala například vysvětlí, co mají společné chléb a pivo, jaký je rozdíl mezi
kvasnicovým a nefiltrovaným pivem nebo zda je tmavý chléb opravdu zdravější. Přednáška o chlebu i
jeho "tekuté podobě" se koná ve středu 12. února od 10 hodin v přednáškovém sále SŠ a JŠ v
Bydlinského ulici v Táboře. Vstup na akci je zdarma.
Závěrečná tisková konference se bude konat 14. února 2014 ve 13 hodin v kongresovém sále
Jihočeské univerzity v Táboře.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům odborných degustačních soutěží
proběhne v sobotu 15. února 2014 v 18 hodin v kongresovém sále Hotelu Palcát.
Podrobnosti o slavnostech piva podá Alois Srb na čísle 603 542 281, případně je najdete na
webových stránkách www.pivnipecet.cz
Nad konáním mezinárodní akce převzali záštitu: ministr zemědělství České republiky Ing. Miroslav
Toman, CSc., ministr pro místní rozvoj České republiky Mgr. František Lukl, MPA, hejtman Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Zimola, generální ředitel Czech Tourismu Ing. Rostislav Vondruška, rektor Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Slezské univerzity v Opavě prof.
PhDr. Rudolf Žáček Dr. a prof.Ing. Miloslav Šoch, CSc, děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích.
Download

Co nás čeká na letošním ročníku