T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi Müdürlüğü
974805
SAYI : 14677859/903.07.01/
KONU : Öğretmenler Kurulu Toplantısı
29/01/2015
TÜM İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE
2014–2015 Eğitim- Öğretim yılı 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu toplantısı 09.02.2015
Pazartesi günü saat : 15:15’ de okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen tarihte
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya hazırlıklı olarak katılmanızı ve
gereğini rica ederim.
Nurettin IŞILDAK
Okul Müdürü
GÜNDEM MADDELERİ:
Madde 1. Açılış ve Yoklama
Madde 2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
Madde 3.Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi.
Madde 4.2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan Öğretmenler Kurulunda alınan
kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi;
Madde 5. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve
disiplin durumları ile ilgili genel değerlendirme yapılması,
a) 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel
başarı oranları ve görüşler.
b) Devam-devamsızlık durumları
c) Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. Okul Ödül ve disiplin kurulu başkanının
kurula bilgi vermesi
-Onur Belgesi alan öğrenci sayıları:
-Takdir ve Teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları:
ç) Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi .Onur Kurulu başkanı tarafından kurula bilgi
verilmesi.
d) Yazılı ve sözlü sınavlar, ödevler ile ilgili açıklamalar.(OÖKY 45,47,48,49,50.maddeler)
Sorumluluk sınavları(OÖKY 58.madde)
e) Okullarda şiddeti önleme planı kapsamında yapılan çalışmalar.
f) Sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi
g) 2.Dönem başarıyı artırıcı önlemler.
h) Okul ve çevre ilişkileri,
i) Okulumuzun tertip ve temizliğinde izlenecek ortak kararlar.
j) Laboratuvarların planlı ve daha verimli kullanılması.
k) Son genel denetimin değerlendirilmesi.
Madde 6.İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için
alınacak önlemlerin görüşülmesi
-Derslerin işleniş yöntemleri, öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri hususlarının
görüşülmesi.
Madde 7.Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirler,
Madde 8.Boşalan Kurul ve Komisyonlara seçimlerin yapılması.
Bahçelievler Mahallesi 1. Cad. 76. Sokak (Eski 14. Sk.) No: 3 Çankaya-ANKARA
Tel : 0312 213 53 90
e-posta : [email protected]
Faks : 0312 213 98 20
web : http://denemeanadolu.meb.k12.tr
İrtibat : 0505 432 65 72
T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi Müdürlüğü
974805
Madde 9.Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönemde yapacağımız sosyal kültürel
faaliyetler
Madde 10. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi
a) Bayrak törenlerinin itina ile yapılması ( M.E.B Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:5)
b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması (Günlük vakit çizelgesine uyum); ders
defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi
c) Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler. Sene başı kurulda alınan kararın
uygulanması (Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde: 35)
f) Kütüphanenin aktif olarak kullanılması
g) Spor malzemelerinin kullanımı, bakımı, spor salonunun temizliği ve tertibi
h) 2014-2015 eğitim öğretim yılı proje çalışmaları hakkında kurulun bilgilendirilmesi,
i) Okulumuz TKY çalışmaları ve Okul Gelişim Yönetim Ekiplerinin çalışma ve
planlamaları hakkında açıklamalar
Madde 11.2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan Rehberlik ve Psikolojik
danışma faaliyetleri ve 1.Dönem faaliyet raporunun okunması, 2.Dönem yapılması
planlanan Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,
Madde 12. Sınıf Rehber Öğretmenlerinin 1.Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi, BEP’li
öğrencilerimiz hakkında bilgilendirme
Madde 13. Eğitsel Kulüpler tarafından 2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan,
2.Dönem yapılması planlanan faaliyetler ve toplum hizmeti çalışmaları ile sosyal
etkinlikler kapsamında geziler.
Madde 14. Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
ile yarışmalara katılım durumu,
Madde 15.2014 –2015 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler
ve ikinci dönem veli toplantısı tarihinin belirlenmesi,(Veli tanımı: OÖKY Md.34)
Madde 16.Şube öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi. (OÖKY Madde 110),
Madde 17.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantı
tarihinin belirlenmesi.(RPDHY Madde 46)
Madde 18. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve
öneriler (Öğrenci ve Öğretmen).
a) Öğretmen okul nöbetleri ( OÖKY Madde 91)
c) Öğrenci okul nöbetleri (OÖKY madde 33)
Madde 19. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususların görüşülmesi
a) Personel Kılık kıyafet durumu (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık
ve Kıyafetine Dair Yönetmelik)
b) Öğrenci Kılık-kıyafet durumu (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık
ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik(RG.27/11/2012 Sayı : 28480)
Madde 20. Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi
(OÖKY Madde 111) 11-13 Şubat 2015
-Zümre Başkanlar Kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi ve tutanaklarının teslim
tarihlerinin belirlenmesi (O.K.Y.Madde 112),(16 Şubat 2015)
Madde 21. Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri. Telafi programı (OÖKY madde 61)
Madde 22. Sömestri tatilinde gelen resmi yazılar.
Madde 23. BT sınıfı ve Fatih projesi uygulamaları hakkında kurulun bilgilendirilmesi.
Madde 24. Dilek ve istekler
Madde 25. Kapanış.
Bahçelievler Mahallesi 1. Cad. 76. Sokak (Eski 14. Sk.) No: 3 Çankaya-ANKARA
Tel : 0312 213 53 90
e-posta : [email protected]
Faks : 0312 213 98 20
web : http://denemeanadolu.meb.k12.tr
İrtibat : 0505 432 65 72
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı , İkinci Dönem Başı, Öğretmenler