....partner v oblasti kompenzace účiníku a úspor el. energie
včetně dodávek elektromateriálu
Distributor pro ČR a SR
www.rapenergo.cz
Elektronické časové relé K3-T180 240
Náhrada za K2-TP..
 5 Funkcí
zpožděný rozběh
zpožděný návrat
funkce inpulsního průběhu po rozepnutí (nWa)
funkce impulsního průběhu po sepnutí (nWu)
kombinovaná funkce (nWanWu)
 4 časové rozsahy
1s
10 s
1 min
3 min
Vteřiny
10
1
s
m
1
3
 Nastavení časovače
Minuty
.1 = 10% zvoleného časového rozsahu
.2 = 20% zvoleného časového rozsahu
.4
.3
.2
.1
.5 .6
TIME
.7
.8
.9
1
1 = 100% zvoleného časového rozsahu

Není potřeba pomocné napětí
ovládací napětí 24 ... 240V 50/60Hz i DC

šířka 22,5mm, 1 přepínací kontakt
Technická data dle IEC 947-5-1, VDE 0660
Schéma zapojení
Typ
Jmenovité napětí Ui
Třída použití AC1
Třída použití DC1
Okolní teplota
250V
24V
provozní
skladovací
Průřez připojovacích vodičů
pevný
pružný
pružný, vícežilový, laněný
V
400
A
A
5
5
°C
°C
-5 ... +60
-40 ... +70
mm²
mm²
mm²
PH1
1 Nm
Typ šroubu
Utahovací moment
Jištění
0,5 ... 4
0,5 ... 4
0,5 ... 2,5
A max.
Rozměry (mm)
5
Technická data mohou být změněna bez upozornění
Kontakt:
RaP Energo spol. s r.o., tel.: 773 630 260, 734 324 155, e-mail: [email protected], www.benediktcz.cz
D929D141
35mm
DIN-lišta
Elektronické časové relé K3-T180 240
Náhrada za K2-TP..
Funkce
Zpožděný rozběh (E)
Po přivedení napájecího napětí U začíná běžet nastavený čas
intervalu t. (zelená dioda svítí)
Po uplynutí nastaveného času t sepne kontakt relé R. Tento stav trvá
do doby, kdy je přerušeno napájecí napětí. V případě, že je napájecí
napětí přerušeno před uplynutím nastavené doby, dojde k ukončení
intervalu. Relé se resetuje a je uvedeno do výchozí polohy.
Zpožděný návrat (A)
Po přivedení napájecího napětí U přepne kontakt relé R (zelená
dioda svítí).
V případě, že je napájecí napětí U přerušeno (zelená dioda nesvítí)
začíná běžet čas t nastaveného intervalu. Po uplynutí nastaveného
času t dojde k přepnutí kotaktu relé R. V případě, že je napájecí
napětí U přivedeno před uplynutím nastavené doby je cyklus
ukončen a připraven na nový.
Funkce inpulsního průběhu po rozepnutí (nWa)
Po přivedení napájecího napětí U, zůstává kontakt relé R
v nezměněné poloze (zelená dioda svítí). Jakmile se přeruší
napájecí napětí U (zelená dioda nesvítí) dojde k přepnutí kontatu relé
R a začíná běžet nastavený čas t. Po uplynutí nastaveného času t
dojde k přepnutí kontaktu relé R do vypnuté polohy.
Funkce impulsního průběhu po sepnutí (nWu)
Po připojení napájecího napětí U (zelená dioda svítí)
dojde k sepnutí kontaktů relé R a začíná běžet
nastavený čas t (zelená dioda U/t bliká). Po uplynutí
nastaveného času t dochází k přepnutí kontaktu relé R.
Tento stav trvá do té doby, než je napájecí napětí U
přerušeno. V případě, že napájecí napětí U je
přerušeno před uplynutím časového intervalu t funkce
pokračuje.
Kombinovaná funkce (nWunWa)
Po připojení napájecího napětí U dojde k sepnutí kontaktů
relé R(zelená dioda svítí) a začíná běžet nastavený čas t.
Po uplynutí nastaveného času t dochází k přepnutí kontaktu
relé R do vypnuté polohy. Když je napájecí napětí přerušeno
dochází k sepnutí kontaktu relé R a začíná běžet nastavený
čás t (zelená dioda nesvítí). Po uplynutí nastaveného času t
kontakt relé R rozepne. V případě, že napájecí napětí U je
přerušeno (nWu) nebo znovu připojeno (nWa) před uplynutím
časového intervalu t funkce pokračuje.
Poznámka:
Po přepravě může být relé nastaveno v libovolné poloze.
Správná funkce bude nastavena hned po prvním cyklu.
www. benediktcz.cz
Download

Elektronické časové relé K3-T180 240