TÉMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁŘÍ
HOLA ,ŠKOLA
VOLÁ
Seznámení s vnitřním a provozním
řádem školní družiny (ŠD
CESTA DO ŠKOLY
poznávaní okolí školy – vycházky
do lesa
POUŠTĚNÍ DRAKŮ-DRAČÍ SLET
LESNÍ SKŘÍTCI
ŘÍJEN
BAREVNÝ
PODZIM
Podzimní dílna –tvoření
z přírodních materiálů
Máme rádi příroduvycházky do lesa,sběr
plodů,hry v přírodě,projekt
Stromy
Barvy a barvičky-kreslení
a malování ,netradiční
techniky
Pouštění draků
LISTOPAD LÍSTEČEK MI
NA DLAŇ SPAD
PROSINEC VÁNOCE A
ADVENTNÍ ČAS
LEDEN
ZIMA ,TO JE
PRÍMA
Zamykání lesa-loučení
s lesem ,projekt Stromy
Hrajeme divadlo
S knížkami jsme kamarádi
Mikulášské tvoření a
besídka
Učíme se koledy
Vánoční zvyky
Tvořivá dílna
Přírodovědné vycházkystaráme se o zvířátka
Tvoříme ze sněhu
Dárky pro 1.třídu
Závody na sněhu
ÚNOR
ZIMA V LESE
Pozorování přírody
Projekt Stromy
S knížkami jsme kamarádi
BŘEZEN
JARO JE TADY
Vycházky do přírody
Pozorujeme změny –
otvíráme les .Projekt
Stromy.
Tvořivá dílna
Výzdoba družiny
DUBEN
HODY ,HODY
,DOPROVODY
Tvořivá dílna
Rej čarodějnic
Vycházky do přírody
KVĚTEN
KVĚTINKOVÝ
Dárky pro maminky
Připravujeme se na koncert
Vycházka do přírody
Poznáváme léčivé rostliny
ČERVEN
UKAŽ ,CO UMÍŠ
Družinová olympiáda
Koncert v MŠ Huslenky
Den dětí
Download

tématický plán šk. družiny