ročník 7 číslo 4 srpen 2013
Nemocnice Nový Jičín otevřela nový
pavilon s PET CT pracovištěm
Moderní diagnostické pracoviště, urologické ambulance
a dialyzační centrum, stály 120 miliónů korun
STRANA
38
Nemocnice Podlesí otevřela nový
hybridní operační sál
V Nemocnici Český Těšín začali
stavět nový pavilon
Jedna z největších investic skupiny AGEL
V pavilonu za 50 miliónů korun bude
přišla na 100 miliónů korun
dialýza, sedm ambulancí a nová lékárna
STRANA
20
STRANA
19
Obsah
3
Poslanci poděkovali vedení AGELu
4
NADACE AGEL opět pomáhala
6
IKIS® se prezentoval na odborné konferenci eHealth Days v Brně
Adresa
e-mail: [email protected]
7
Středomoravská nemocniční začala vzdělávat své zaměstnance
8
Na benefičnom zápase si zahrali osobnosti slovenského hokeja a futbalu
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
9
Na fotbalovém turnaji AGEL CUP si zahrálo 200 mladších žáků z Česka a Slovenska
10
Děti našich zaměstnanců zažily na letním táboře pravý Kocourkov
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
12
Pavel Hlavinka podnikl před 31 lety průkopnickou cestu Saharou
14
Napsali o nás…
18
Rehabilitační oddělení oslavilo 10. výročí od svého založení
19
V Nemocnici Český Těšín začali stavět nový pavilon
20
Nemocnice Podlesí otevřela nový hybridní operační sál
21
Nemocnice Podlesí převzala na RanDe Cenu města Třince
22
Odstranit krční mandle nebo ne?
23
Radiodiagnostické pracoviště přešlo na digitální zpracování rentgenových snímků
24
Steatózu způsobuje alkohol, obezita a vysoký cholesterol
25
Přerovské nemocnici pomáhá nový pojízdný rentgen
26
Na speciálním přístroji Redcord cvičí děti i senioři
27
Šternberská porodnice nabídne v příštím roce maminkám větší komfort
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Mgr. Marta Csergeová
28
Nordic walking – překvapivě náročný sport
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
29
Centrální operační sály a porodní sály prošly rekonstrukcí
30
Ve 21. století by pacienti neměli trpět bolestí
31
Nové defibrilátory v sanitkách Podhorské nemocnice urychlí první pomoc
32
Císařský řez nebo přirozený porod?
33
Herci navštívili dětské oddělení
34
Strava je u seniorů velmi důležitá – může i léčit
webová prezentace časopisu
36
Ke správné řeči pomáhají iPady
www.nasagel.cz
36
Nemocnice otevřela ortopedickou ambulanci
38
Nemocnice otevřela nový pavilon s moderním diagnostickým PET CT pracovištěm
39
Dětské oddělení vyšetřuje srdce pacientů novým ultrazvukem
40
Dermatolog: Opalování pacientům nezakazuji, ale všeho s mírou
42
Afrika očami lekárky Danky Kobidovej
44
Lekáreň pri nemocnici v Komárne poskytuje systémové liekové poradenstvo
45
Salmonelóza je infekčné ochorenie
46
Levočská nemocnica dostala ocenenie Zlatý záchranársky kríž 2012
47
Půl roku poté, co sama překonala rakovinu, postihla ta samá nemoc jejího manžela
48
Stalo se…
52
Retro: tentokrát z Nemocnice Český Těšín
54
Blahopřejeme
55
Naše miminka
56
Poděkování
60
Zdeněk Izer profesionálně baví lidi od roku 1989
62
Křížovka
63
Recepty čtenářů
64
Kalendář vzdělávacích akcí
obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Milé kolegyně, kolegové,
myslím si, že již pomaličku si zvykáme na negativní zprávy z medií o nízkém růstu ekonomiky, negativních
demografických trendech a o tom, co se nás nejvíc týká - prohlubování deficitu mezi předepsaným pojistným
a celkovými náklady, které pojišťovny hradí za poskytnutou zdravotní péči.
Na druhou stranu, od toho jsou letní měsíce, abychom v dojmu dovolených, dětských prázdnin a v lobbistických paprscích sluníčka za dobrou náladu zapomněli na tyto negativní informace a odpočívali v okruhu
svých známých a rodin.
Je zapotřebí nasbírat síly na druhé pololetí, kdy začne běžný shon za naplněním našich plánů a kdy čím
více se bude blížit konec roku, tak budeme více bilancovat a zvyšovat tempo k tomu, abychom stihli to, co
jsme si předsevzali v domácím a hlavně pracovním životě.
Ing. Roman Gavanda
Když se však ohlédnu za první polovinou roku, tak doufám, že ta druhá půlka bude stejně úspěšná.
Vítkovická nemocnice otevřela v únoru nové iktové centrum a jednotku intenzivní péče, v Olomouci pak
v dubnu AGEL otevřel nové centrum asistované reprodukce, v Novém Jičíně spustili v červnu provoz PET
CT (hybridní pozitronová emisní a výpočetní tomografie) a zároveň jsme posílili investiční apetit otevřením
nového hybridního sálu v Nemocnici Podlesí. Všechny tyto investice jsme dlouhodobě plánovali a myslím,
že se zaměstnanci daných zdravotnických zařízení na ně i těšili, až budou sloužit našim pacientům, i když
pro ně to mnohdy budou těžké životní situace s ohledem na stav jejich léčebného procesu.
Za tyto úspěchy by se však patřilo určitě poděkovat zaměstnancům, kteří se na těchto investicích podíleli,
autorům investičních myšlenek, dotčenému zdravotnímu personálu, nemocničním managerům, stavebním
firmám a investičnímu úseku pod vedením Mirka Millera.
Samozřejmě bez každodenní práce nás všech by tyto investice nebyly možné. Nicméně, náš objem investic
ukazuje v době, kdy se volá po reformě systému financovaného veřejnými zdroji, že cesta otevření zdravotnictví privátnímu sektoru je tou správnou a může systém příjemně osvěžit a ne pohltit.
Jako obchodníkovi mi dovolte přihřát na závěr i mou obchodní „polívčičku“. To, že jste určitě prošli našimi novými očkovacími centry Avenier a např. hepatitidy, encefalitidy znáte už jen z kasuistik, beru díky našemu marketingu jako samozřejmost. Určitě jste si však všimli rebrandu našich lékáren pod novou značkou
„Lékárna AGEL“ , lékárny dostávají postupně nový háv včetně nábytku a organizace sortimentu. Zároveň se
stávají cenově příjemnými v celé šíři sortimentu (máme k dispozici zhruba 7 tisíc položek) a to i za pomoci
slevových věrnostních karet. To vše kopírujeme otevřením nových lékáren (Šternberk, Český Těšín atd.)
nebo akvizičním procesem.
Tím vším chceme naplnit naši vizi „Ve vazbě na sestavené léčebné standardy skupiny AGEL řídíme výrobkové portfolio s cílem snížení cen a zlepšení kvality léčby“, a proto se těším, že než nastanou podzimní
plískanice, tak navštívíte naše lékárny a řádně se pod vlivem našich akčních letáků připravíte na ochlazení
a změny počasí.
Editorial
2
Děkuji Vám za Vaši práci, přízeň a podporu.
Ing. Roman Gavanda
obchodní ředitel a člen představenstva
Poslanci poděkovali vedení AGELu
Zástupci Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky koncem dubna
navštívili společnost MARTEK MEDICAL a Nemocnici Prostějov.
Text a foto: Redakce
Z
Na návštěvě v MARTEK MEDICALu (zleva): člen výboru PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., obchodní ředitel AGELu
Ing. Roman Gavanda, člen výboru MUDr. Pavel Holík, předseda výboru MUDr. Boris Šťastný
a MUDr. Filip Horák, MBA, generální ředitel společnosti AGEL
Skupina agel
ástupci Výboru pro zdravotnictví
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky zaslali dva děkovné
dopisy vedení společnosti AGEL. Děkovné
dopisy zaslali předseda Výboru pro zdravotnictví MUDr. Boris Šťastný a garant
celého výjezdního zasedání MUDr. Pavel
Holík, poslanec za Prostějovsko.
Zástupci Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky na konci dubna v rámci
třídenního výjezdního zasedání do Olomouckého kraje navštívili hned několik
zdravotnických zařízení. Svůj program
zahájili na půdě společnosti MARTEK
MEDICAL v Prostějově, kde si výbor
vyslechl prezentaci obchodního ředitele
skupiny AGEL Ing. Romana Gavandy týkající se obchodních a investičních aktivit.
Společnost MARTEK MEDICAL následně
představil její ředitel Ing. Tomáš Dohnal.
Po krátké diskuzi se členové výboru vydali
na prohlídku jak skladových, tak administrativních prostor společnosti.
Ještě týž den zavítali poslanci také
do prostějovské nemocnice. Po prezentaci
nemocnice jejím ředitelem Ing. Tomášem
Uvízlem následovala její prohlídka, během
níž se členové výboru rozdělili do menších
skupin. Část výboru zavítala například do porodnice, někteří chtěli vidět
anesteziologicko-resuscitační oddělení,
jiní se zajímali o Oddělení laboratorní
medicíny. Na závěr návštěvy nemocnice
poslanci diskutovali se zdravotními
sestřičkami prostějovské nemocnice.
Odpoledne se k výjezdnímu zasedání Výboru pro zdravotnictví připojil
sám ministr MUDr. Leoš Heger.
„Vždy je dobré vyslechnout náměty,
co je potřeba zlepšit ve zdravotnickém systému,“ prozradil Leoš Heger
důvod své návštěvy, který osobně
pohovořil i se zástupci naší společnosti AGEL. „Zjistil jsem, jak jim
to funguje, jak jsou v zisku, zatímco v jiných krajích jsou nemocnice ve ztrátě. Veškeré poznatky
byly velmi zajímavé,“ uvedl
ministr zdravotnictví Heger.
3
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
NADACE AGEL opět pomáhala
I v jarních a letních měsících rozdávala nadace příspěvky, aby alespoň částečně usnadnila těžké chvíle osob,
kterým osud nepřál.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková
SKUPINA AG E L
Předsedkyně spravní rady NADACE AGEL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, s basketbalistou Janem Veselým na návštěvě Dominiky ve Vítkovické nemocnici
4
REHABILITACE DOMINIKY
Nejlepší český basketbalista současnosti
Jan Veselý, který nastupuje v zámořské
NBA (National Basketball Association
- česky Národní basketbalová asociace)
za Washington Wizards, navštívil v polovině května ve Vítkovické nemocnici
šestnáctiletou dívku Dominiku Madalovou
a předal jí šek v hodnotě 150 tisíc korun.
Dominice, která loni po vážné dopravní nehodě ochrnula, peníze pomohou
pokračovat v léčbě na rehabilitačním
oddělení Vítkovické nemocnice. Finance
daroval mladé slečně přes NADACI AGEL
a budou směřovat na její další rehabilitaci
ve Vítkovické nemocnici. O osudu Dominiky se dozvěděl prostřednictvím médií
a příběh ho zaujal natolik, že se rozhodl
dívce finančně pomoci a sám ji navštívil
osobně. Kromě kytičky dostala Dominika
od Jana také jim vlastnoručně podepsaný
dres. „Zaujala mě její bojovnost. To, jak
zarputile se snaží dostat zpátky na nohy,
je motivací nejen pro mě, ale snad pro
každého, kdo se snaží bojovat s něčím, co
ho potkalo,“ řekl Jan Veselý.
Dominika Madalová ze Slovenska byla
jako každé jiné děvče – ráda sportovala,
milovala hudbu, měla mnoho kamarádů
a zrovna začala navštěvovat střední školu
ve Vsetíně, když se jí v jediném okamžiku
změnil celý život. V září loňského roku,
tehdy ještě patnáctiletou, Dominiku
srazilo při cestě od babičky na kole auto.
Dívka byla okamžitě transportována
do nemocnice, následovala několikahodinová operace, děvče však zůstalo od ramen
dolů ochrnuté. Dominika se však nevzdala
a po operaci začala tvrdě rehabilitovat, aby
se jednou mohla opět postavit.
Protože je dívka ze Slovenska z obce
Záriečie nedaleko hranic s Českem, léčbu
na rehabilitačním oddělení Vítkovické
nemocnice jí pojišťovna neproplatí. Díky
příspěvku NADACE AGEL ve výši 100 tisíc
korun a podpoře Vítkovické nemocnice
ve stejné výši zde mohla Dominika ve druhé polovině února nastoupit a zahájit
dvouměsíční léčbu pod vedením špičkových odborníků. Přestože se původně
zdálo, že bude muset Dominika po uplynutí dvouměsíční doby rehabilitaci ukončit,
ozval se ze zámoří Jan Veselý s tím, že si
přečetl v médiích příběh o Dominice a velmi ho zaujal. Jeho nadace přispěla na léčbu
dalších 150 tisíc korun, ozvali se i další
dárci, kteří dohromady přispěli dalších
50 tisíc korun. Díky všem těmto penězům
mohla Dominika zůstat v nemocnici až
do konce června.
A první úspěchy léčby zaznamenala
Dominika už během pobytu v nemocnici.
„Dokážu již sama zvednout ruce, pracuji
na notebooku i s mobilním telefonem,“
uvedla Dominika zhruba po šesti týdnech
rehabilitace. Jak Dominika pokračuje
v rehabilitaci, bude Veselý bedlivě sledovat.
„Její příběh mě hodně zaujal a chci být
i nadále jeho součástí,“ dodal náš nejlepší
basketbalista, který s basketbalem začal
ve dvanácti letech v rodném Příboru.
Po úspěšném účinkování na ME v roce
2006 přestoupil Jan Veselý do Slovanu
Ljubljana, ve které se setkal s trenérem
Mirsadem Alilovičem. Na začátku to pro
Honzu nebylo jednoduché. Překonával
jazykovou bariéru, odloučení od rodiny
a přátel a v mnohém mu právě pomohl
trenér Alilovič. Jeho talent neunikl pozornosti trenérovi Partizanu Bělehrad Dušku
Vujoševičovi. Ten jej přivedl v roce 2008
do svého klubu a naplno začal rozvíjet
Honzův talent. Zpočátku sice Honza moc
šancí nedostával, nicméně díky zraněnému
spoluhráči dostal první svou velkou šanci
v utkání proti CSKA Moskva. Svůj úkol
tehdy zvládl na jedničku a stal se stabilním členem základní pětky Partizanu
až do konce svého angažmá v roce 2011.
Za rok 2010 byl Jan Veselý zvolen nejlepším hráčem Evropy do 21 let.
Velkých pokroků, které dívka od začátku rehabilitace udělala, si všimla také
předsedkyně správní rady NADACE
AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
„Je vidět, že Dominika udělala společně
s fyzioterapeuty velký kus práce. Věřím, že
pokud bude rehabilitovat stejně intenzivně
i nadále, její sen vstát z postele se jí splní,“
uvedla Iveta Ostruszková, která Dominiku
společně s basketbalistou Veselým byla
navštívit.
ale umožňují těmto lidem aktivně a plnohodnotně se zapojit do běžného života
a zlepšit navazování komunikace s okolím.
ponožek, rukavic, čepice, svetru, kalhot
a podobně. Asistenční psi mohou částečně
nahradit službu osobních asistentů nebo
rodinných příslušníků a snížit tak závislost
tělesně postižených na jejich péči. Zároveň
SKUPINA AG E L
ASISTENČNÍ PES
Částkou 50 tisíc korun přispěla NADACE
AGEL na nákup asistenčního psa pro manžele Zaorálkovy z Prahy. Díky příspěvku si
zdravotně postižení manželé mohli pořídit
psa, a tím zvýšit svou samostatnost při
běžných každodenních činnostech. Oba
manželé jsou upoutáni na invalidní vozík.
Jejich neocenitelným pomocníkem byla
asistenční fenka labradorského retrievera,
která ale v únoru 2013 zemřela. „Nemáme
dostatek vlastních finančních prostředků
k pořízení a výcviku nového vodicího
psa - pomocníka. V současné době máme
zažádáno o výcvik nového asistenčního
pejska u občanského sdružení PES PRO
TEBE, jehož výcvik se uskuteční v průběhu
letošního roku 2013. K předání nového
asistenčního pejska by mělo dojít přibližně
v polovině roku,“ uvedl pan Zaorálek.
Pes pomáhá v každodenním životě manželů nejen po fyzické stránce, ale hlavně
po psychické. „Přispěli jsme manželům
na nákup asistenčního psa, jehož výcvik
stojí přes 200 tisíc korun. Pes by se měl postarat o jejich částečný návrat do aktivního
života,“ uvádí Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Všichni asistenční psi, šikovní společníci, ovládají desítky standardních povelů,
od základů poslušnosti, přes povely potřebné při pohybu na veřejnosti až po speciální
povely a dovednosti, jako je podávání
předmětů spadlých na zem, zapomenutých
na stole, otevírání a zavírání dveří nebo
pomoc se sebeobsluhou jako je sundání
PŘÍSPĚVEK OD TK PLUS
Dobročinné aktivity NADACE AGEL se
rozhodla podpořit také prostějovská společnost TK Plus. U příležitosti konání 52.
ročníku prestižního atletického mítinku
Zlatá tretra v Ostravě slavnostně převzaly
darovací šek v hodnotě 500 tisíc korun od
TK Plus Ing. Iveta Ostruszková, MBA a
ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr.
Marie Marsová, MBA. „Prostředky budou
využity na dobročinné aktivity naší nadace,“ uvedla Iveta Ostruszková a prozradila,
že sto tisíc korun poputuje do Vítkovické
nemocnice na nákup nové speciální diagnostické váhy. Přesná diagnostická váha
pomůže lékařům obezitologické ambulance dětského oddělení při terapii a léčbě
obézních dětí. Váha umí velmi přesně
zvážit procento tuků, svalů a vody a tak
umožní zhodnotit efektivní terapii. „V naší
ambulanci zatím takovou váhu nemáme,
běžně se vzhledem k ceně u dětí nepoužívá,
ale bude určitě dobrým pomocníkem při
sledování efektivity redukce hmotnosti,“
uvedl primář dětského oddělení Vítkovické
nemocnice Jan Boženský.
5
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, a MUDr. Marie Marsová, MBA, přebírají darovací šek od jednatele
společnosti TK Plus Dr. Miroslava Černoška
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
IKIS® se prezentoval na odborné
konferenci eHealth Days v Brně
Integrovaný klinický informační systém IKIS® byl jedním z témat mezinárodní odborné konference, která se
v květnu konala jako součást doprovodného programu brněnského veletrhu Medical Fair 2013.
Text: Bc Radka Baková / Foto: pořadatelé eHealth Days
Ing. Eva Chmelová
SKUPINA AG E L
H
6
lavním tématem konference byla
elektronizace českého zdravotnictví (tzv. Projekt eHealth), která
je zároveň jednou z priorit Ministerstva
zdravotnictví. Program eHealth Days
byl připravován ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Národním
telemedicínským centrem, společností
Medtel, Českým národním fórem pro
eHealth, ICT Unií a Českomoravskou
elektrotechnickou asociací ELA. Konferenci úvodním slovem zahájil náměstek
ministra zdravotnictví Mgr. Martin
Plíšek, který uvedl několik skutečností
ohledně posledního vývoje eHealth, kdy
dlouho diskutovaný a pozměňovaný plán
Ministerstva zdravotnictví České republiky na postup budování eHealth bude zřejmě odložen. Ministerstvo totiž zjistilo, že
na zamýšlené projekty elektronizace by
se nestihly vyčerpat včas peníze z fondů
Evropské unie, které měly jejich realizaci
a tím i splnění celého plánu pokrýt. O to
větší zájem proto na konferenci vzbudila
Hlavním tématem konference byla elektronizace zdravotnictví
informace o projektu IKIS®, který přesně
zapadá do současných trendů elektronizace zdravotnictví.
„Možnost prezentovat se na této významné akci byla pro nás velmi přínosná.
Měli jsme možnost představit IKIS® široké
odborné veřejnosti jako opravdu první
regionální nemocniční informační systém,
který již rutinně běží v provozu a propojuje
deset nemocnic, které jsou geograficky
rozprostřeny na území tří krajů, do jednoho informačního celku. Jsme rádi, že
jsme mohli prezentovat alespoň jeden
z mála projektů, který se podařilo úspěšně
realizovat v praxi,“ prozradila manažerka společnosti Medical Systems Ing. Eva
Chmelová, která informační systém IKIS®
na konferenci prezentovala v rámci samostatné přednášky.
Integrovaný klinický informační systém
IKIS® od počátku vyvíjí společnost Medical Systems. Systém je zaměřený především
na pacienta a jeho komfort. „Například
pacient, který je odeslán na další vyšetře-
ní či zákrok do jiného zařízení, kde také
funguje informační systém IKIS®, nemusí
znova podstupovat tatáž vyšetření, která
již absolvoval v předchozím zařízení.
Jeho ošetřující lékař má již jeho veškerou
dokumentaci a informace k dispozici a ani
není nutné, aby v další nemocnici znovu
sděloval své osobní údaje, které by se opět
musely pracně zadávat do systému. Sdílení
zdravotnické dokumentace napříč zdravotnickými zařízeními vzbudilo na konferenci
velký zájem,“ vysvětlila Ing. Eva Chmelová.
Na konci loňského roku došlo ke strategickému rozhodnutí, kdy byl systém IKIS®
uvolněn ke komerčnímu prodeji mimo
skupinu AGEL a kdy společnost Medical
Systems představila IKIS® na odborné konferenci v Olomouci. „Po konferenci jsme
zaznamenali velký zájem o náš systém.
Naše řešení je vhodné zejména pro krajské
zdravotnické celky nebo regionální holdingy zdravotnických zařízení, pro které
doposud regionální řešení na trhu nebylo,“
dodala Ing. Eva Chmelová.
Středomoravská nemocniční začala
s odborným specializovaným vzděláváním
svých zaměstnanců
Vzdělávání probíhá díky projektu z Evropských sociálních fondů s názvem „Vzděláváním ke zvýšení
kompetencí zaměstnanců Středomoravské nemocniční“.
Text: redakce
C
ílem tohoto projektu je zvýšení
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti Středomoravské
nemocniční v Olomouckém kraji. Cílovou
skupinu tvoří zdravotníci a nezdravotničtí zaměstnanci společnosti,“ uvedla hlavní
personalistka společnosti Středomoravská nemocniční a.s. s tím, že vzdělávání
je rozděleno do čtyř klíčových aktivit.
Náplní jednotlivých seminářů bude
odborné vzdělávání v problematice práva,
MS Office a ekonomiky ve zdravotnictví, dále úzce specializované vzdělávání
v problematice Iktového centra, intenzivní metabolické péče a dalších specializací
lékařů i nelékařských zdravotnických
pracovníků.
Projekt „Vzděláváním ke zvýšení
kompetencí zaměstnanců Středomoravské
nemocniční“ evidovaný pod registračním
číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00167 potrvá
až do konce dubna 2015, do té doby by
se mělo vzdělávacích odborně zaměřených školení zúčastnit 469 zaměstnanců,
přičemž některé absolvují i více kurzů.
O řádný průběh projektu se bude starat
realizační tým, který bude dohlížet na realizaci všech naplánovaných klíčových aktivit. Zájemci o vzdělávání z řad zaměstnanců Středomoravské nemocniční se mohou
o možnostech absolvování jednotlivých
kurzů informovat přímo na personálním
oddělení.
INZERCE
tahem
• Podélná elastičnost (cca 90 %).
• Trvale pružné.
• Prodyšné.
• Tkané okraje.
• Barva: bílá
Použití:
• Komprimující fixace krytí ran.
• Komprese končetin ve flebologii.
• Profylaxe trombózy před, během a po operaci.
Nemocnice
Lenkideal
si v ní
é kompre
k
ic
t
s
a
l
e
m
s kr átk ý
obinadlo
• Podpora a odlehčení při distorzích a kontuzích, jakož
i sportovní bandáže.
• Léčba zánětu šlachového pouzdra.
7
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Na benefičnom zápase si zahrali
osobnosti slovenského hokeja
a futbalu
Nielen hviezdy slovenského hokeja a futbalu, ale tiež NADACE AGEL sa rozhodla podporiť dobrú vec a prispieť
na nákup unikátneho prístroja.
Text: Bc. Radka Baková, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Bc. Radka Baková
Manažérka NADACE AGEL Mgr. Denisa Rísová
odovzdáva šek primárovi neurologického oddelenia
Mgr. Ladislavovi Gurčíkovi. Vpravo riaditeľ nemocnice
Mgr. Miroslav Jaška
SKUPINA AG E L
L
8
ibor a Július Hudáček, Dušan Brin­cko,
Vladimír Mihálik, Marek Janečka,
Lukáš Kováč – to sú len niektorí
z prvotriednych slovenských hokejistov
a futbalistov, ktorí sa v polovici júna
zišli na futbalovom ihrisku v Levoči, aby
podporili dobrú vec. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča v spolupráci
s Mestom Levoča zorganizovala výnimočný benefičný futbalový zápas, pri ktorom sa
stretol tím známych hviezd a tím zložený
zo zamestnancov nemocnice. Cieľom turnaja, na ktorý mohol za dobrovoľné vstupné
doraziť každý, bolo nazbierať prostriedky
na zakúpenie unikátneho radiofrekvenčného prístroja na neurologické oddelenie
levočskej nemocnice. Prístroj v hodnote
osem tisíc dolárov bude pomáhať od bolesti
pacientom s ochorením chrbtice. Prístroj
umožňuje u pacientov redukovať množstvo
tisícok liekov, urýchli ich návrat do pracovného procesu a v niektorých prípadoch
dokonca dokáže zabrániť operačnému zákroku chrbtice. „Každý zakúpený prístroj
a každá investícia, ktorá sa v našej nemocnici uskutoční, je pre obyvateľov mesta
Levoče obrovským prínosom. Preto sme sa
rozhodli túto akciu usporiadať,“ prezradil
v priebehu zápasu primátor Mesta Levoče
Ing. Miroslav Vilkovský, ktorý si na turnaji
tiež zahral, a to v tíme profesionálnych
športovcov s červenými dresmi.
Profesionálni športovci však zames­
tnancom nemocnice nenahnali strach.
„Špeciálne tréningy sme nemali žiadne,
len sme si dohodli taktiku, kto kde bude
ako hrať. Nakoľko už nie sme najmladší,
spoliehame sa na to, že hráme dobre,“
uviedol krátko pred začiatkom stretnutia
sanitár urologického oddelenia Martin
Pagáč. Hneď potom, čo rozhodca odpískal
začiatok, bolo jasné, že výhru si neodnesie
nikto zadarmo. Hráčom i fanúšikom prialo
aj počasie, ktoré bolo horúce a slnečné. „Je
Hráči futbalového zápasu v plnom nasadení
tu dnes veľmi teplo, na to z hokejovej haly
nie som zvyknutý,“ povedal s úsmevom
v priebehu prestávky po prvom polčase
hokejový útočník Libor Hudáček a na otázku, prečo sa rozhodol turnaja zúčastniť,
odpovedal: „Som rodák z Levoče, prišla
ma dnes podporiť skoro celá rodina. Stále
mám od nich informácie, čo sa v meste
deje a veľmi rád som aspoň svojou účasťou
pomohol.“ Vyrovnane hodnotil zápas tiež
hokejista Dušan Brincko, ktorý hviezdny
tím dával dohromady. „Oba tímy chcú vyhrať a na hre to je, myslím, vidieť. Obzvlášť
my športovci neradi prehrávame. Futbal mi
našťastie nie je cudzí, pretože sme ho často
využívali ako doplnkovú aktivitu,“ prezradil Dušan Brincko. S výsledkom 4:4 mohli
byť nakoniec spokojný oba tímy a predov-
šetkým diváci, ktorý búrlivo oslavovali každý strelený gól. V priebehu turnaja si mohli
záujemcovia zakúpiť lístky do tomboly, kde
sa losovali zaujímavé ceny ako napríklad
podpísaná hokejka a dres obrancu Zdena
Cháru, ktorý cenu osobne víťazovi odovzdá
po svojom návrate z Ameriky, kde v dobe
benefičnej akcie bojoval v tíme Boston
Bruins o Stenlyho pohár.
Súčasťou benefičnej akcie bol tiež
večerný koncert v Evanjelickom kostole
svetoznámeho Ruggera Robia a jeho tria
a tiež žiakov Základnej umeleckej školy.
Práve pred večerným koncertom slávnostne odovzdala manažérka NADACE AGEL
Mgr. Denisa Rísová šek v hodnote jeden
tisíc eur na nákup nového prístroja riaditeľovi levočskej nemocnice Mgr. Miroslavovi Jaškovi a primárovi neurologického
oddelenia MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi.
„Veľmi ďakujeme NADACI AGEL, že sa
nám rozhodla prispieť na nákup prístroja
touto nemalou čiastkou. Verím, že to ocenia nielen obyvatelia mesta, ale aj širokého regiónu,“ uviedol riaditeľ nemocnice
Miroslav Jaška.
Z ľava riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška
a primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský vo
futbalových dresoch protihráčov
Na fotbalovém turnaji AGEL CUP
si zahrálo 200 mladších žáků
z Česka a Slovenska
Mezinárodní turnaj mladších žáků vyhrála FC Zbrojovka Brno před MFK Frýdek-Místek a ŠK Slovan Bratislava.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
Slavnostní výkop provedl Ing. Jiří Martinek
T
éměř 200 kluků ve věku 12 až 13
let se v polovině června představilo
ve Frýdlantu nad Ostravicí na mezinárodním turnaji mladších žáků AGEL
CUP. Jednoho z největších fotbalových
turnajů mladších žáků narozených v roce
2000 a mladších v České republice se zúčastnilo 10 družstev ze Slovenska a České
republiky.
Turnaj se konal pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Jiřího Martinka, který také provedl
slavnostní výkop před finálovým zápasem.
Mediálními partnery turnaje byly Právo,
Deník, Hutník a e-hutnik. „Jako skupina
AGEL podporujeme sportovní aktivity dětí
a mládeže – zdravý životní styl a pohyb je
tou nejlepší prevencí," řekl při slavnostním
vyhlašování výsledků obchodní ředitel
AGELu Ing. Roman Gavanda.
Na dvou hřištích ve Frýdlantu nad
Ostravicí hrálo deset družstev – AC Sparta
Praha, FC Zbrojovka Brno, ŠK Slovan
Bratislava, FC Baník
Ostrava, SK Sigma
Olomouc, SFC Opava,
FC Vítkovice 1919, FK
Fotbal Třinec, MFK
Frýdek Místek a 1.
BFK Frýdlant nad
Ostravicí – rozděleny do dvou pětičlenných skupin.
Poté se mužstva
utkala o umístění.
Nejlepší formu
nakonec prokázali mladí fotbalisté
FC Zbrojovka
Brno, kteří ve finále porazili MFK Frýdek-Místek
3:0. V boji o třetí místo chlapci ze Slovanu
Bratislava porazili vítkovický tým.
Ing. Roman Gavanda a Ing. Jiří Martinek oceňují
nejlepšího střelce turnaje
SKUPINA AG E L
Vítězný tým FC Zbrojovka Brno s obchodním ředitelem AGELu Ing. Romanem Gavandou a náměstkem hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. Jiřím Martinkem
9
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Děti našich zaměstnanců zažily
na letním táboře pravý Kocourkov
Letošní program letního tábora pro děti zaměstnanců skupiny AGEL byl inspirován knihou Ondřeje Sekory
Kronika města Kocourkov.
Text a foto: Bc. Radka Baková
„Program zpestřily
diskotéky, volba Miss
a Missáka či hledání
kocourkovských talentů“
R E PORTÁ Ž
C
10
elkem 93 dětí se zúčastnilo
letošního ročníku letního tábora
pro děti zaměstnanců skupiny
AGEL s názvem KOCOURKOV, aneb
TO NEVYMYSLÍŠ 2013. Tábor se již
tradičně konal v příjemném prostředí
rekreačního střediska Losinka v Rapotíně
u Velkých Losin v Jeseníkách na Šumpersku. „Program letošního ročníku se
nese v duchu příběhů a života obyvatel
města Kocourkova. To znamená, že nám
žádná vylomenina nebude cizí a spoustu
věcí překroutíme,“ prozradila na počátku
tábora s úsměvem hlavní táborová vedoucí
Stáňa Kantorová, která měla pro děti se
svým týmem připravenu na každý den
tábora jak suchou tak mokrou variantu
programu. Ani v letošním roce nechybělo
učení se novým dovednostem, například
zdravovědě či střílení ze vzduchovky.
Během dopoledne děti plnily nejrůznější
disciplíny koncipované tak, aby si je užily
mladší i starší děti. „Během tábora si
účastníci secvičí divadelní představení,
které pak ostatním předvedou. Děti si
jistě užijí diskotéky, volbu Miss a Missáka
tábora a připravenu máme také soutěž
Kocourkov hledá talent,“ doplnila Stáňa
Kantorová. Pro nejstarší děti, které byly na
táboře letos naposledy, měli organizátoři
připraveno speciální překvapení – no-
cování v přírodě. Ke správnému táboru
neodmyslitelně patří také táborák, který
nechyběl ani v Kocourkově.
Účastníci tábora byli rozděleni do čtyř
oddílů – oranžového, bílého, zeleného
a modrého. Každý oddíl, složený z dětí
nejrůznějších věkových kategorií, měli
na starosti dva táboroví vedoucí. „Letos
jsem na táboře už potřetí a pokaždé se mi
tady moc líbilo, mám to tady ráda – hry,
vedoucí, kámošky, prostě všechno. Myslím,
že i Kocourkov bude super. Jen doufám,
že nám vyjde počasí a že se nebudu bát
na stezce odvahy. Moc se těším na diskotéky, přibalila jsem si laky na vlasy a spoustu
Dva týdny na táboře v Kocourkově mohlo díky NADACI AGEL strávit také pět dětí z Dětského domova Černá Voda.
Nadace na jejich pobyt přispěla částkou ve výši 31 500 korun. Šek dětem symbolicky předala v první den tábora
Mgr. Denisa Rísová, manažerka NADACE AGEL (vpravo).
NReEm
PORTÁ
o c n i cŽe
potřebných věcí,“ uvedla první den po příjezdu desetiletá Lena Robenková z Trojanovic, která byla ubytovaná na chatce
číslo 11 společně s dalšími třemi děvčaty,
například také devítiletou Amálkou.
„Na táboře jsem poprvé, přijela jsem se
spolužačkou Šárkou a jsem velmi zvědavá,
jaké to tady bude, určitě to bude nejlepší
tábor. Snad jen nebudeme mít příliš brzy
budíček, protože o víkendech u babičky
vstávám někdy pozdě,“ prozradila Amálka
z Rýmařova těsně před tím, než Stáňa
Kantorová začala svolávat děti na první
nástup letošního tábora, na kterém malé
účastníky přivítal také předseda Sdružení
odborových organizací skupiny AGEL Pavel Michna a manažerka NADACE AGEL
Mgr. Denisa Rísová.
Poté se už děti rozdělily do oddílů
a začaly usilovně společně vymýšlet
vhodné jméno pro svůj oddíl a také pokřik.
Společně se pak pustily do výroby oddílové
vlajky. V jídelně už pro táborníky paní
kuchařky začaly připravovat večeři, což
bylo znamením, že den se pomalu schýlil
ke konci a táborníci mohli s napětím očekávat, co si pro ně organizátoři připravili
do dalších dnů.
11
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Pavel Hlavinka podnikl před
31 lety průkopnickou cestu Saharou
Expedici pěti kamarádů z Opavy z roku 1982 lze považovat za průkopnickou. Stala se důkazem toho, že
i s malými prostředky lze podniknout velkou cestu.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková, archiv MUDr. Pavla Hlavinky
spíše jako rezervní. Nakonec se kvůli politické situaci, kdy v Egyptě kvůli atentátu
na prezidenta zavřeli hranice a Libye byla
také neprůjezdná, ukázala schůdná právě
druhá varianta přes Saharu.
MUDr. Pavel Hlavinka
J
Rozhovor
edním z cestovatelů, který se této
expedice zúčastnil, byl MUDr. Pavel
Hlavinka, který nyní vede psychiatrickou ambulanci na Poliklinice Ostrava.
Expedice tehdy vedla tisíce kilometrů
z Opavy do severní Afriky, přes Saharu
až do subsaharské Afriky a tropů, kde
cestovatelé navštívili Kamerun a Nigérii.
Jako jedni z prvních Čechoslováků dobyli
také nejvyšší západoafrickou horu Mt.
Kamerun (4070 m n.m.).
12
Pane doktore, proč jste se tehdy s kamarády rozhodli jet zrovna do Afriky?
Naše parta se znala z turistických výletů do hor, ze sjíždění řek a podobných
sportovních aktivit. Protože jsme všichni
dosáhli určitého věku, mezi 30 a 40 lety,
nastal čas, abychom se prezentovali před
sebou i před okolím nějakým výraznějším
počinem. Protože každý z nás měl v sobě
cestovatelské ambice, rozhodli jsme se
podniknout cestu do Afriky.
Zvažovali jste dlouho, kterou část Afriky
navštívit?
Původně jsme plánovali navštívit východní
Afriku, Kilimandžáro, Mount Keňu apod.
Cestu přes západní Saharu jsme pokládali
Jaké byly přípravy na takovou expedici?
Jezdili jsme na srazy cestovatelů. Naštěstí jsme měli známé, kteří nám poradili
a pomohli, protože každým rokem někdo
podnikl nějakou dalekou cestu, i když
do Afriky to nebylo tolik běžné. Na srazech si cestovatelé předávali zkušenosti.
Autorem naší cesty byl Jiří Blata, který
od té doby uskutečnil mnoho dalších znamenitých a ne zcela běžných expedic. Nyní
se dokonce v Opavě chystá stálá expozice
s názvem Afrika, a to právě z jeho cest.
Kde jste sehnali vozidlo, se kterým jste
cestovali?
Neměli jsme tehdy moc peněz, a proto
jsme koupili rumunské ARO, které jsme
si připravili a upravili pro naše účely. Například jsme přidali speciální mříže proti
zvěři, kterou jsme však během cest vůbec
nepotkali, protože byla vyhynulá už tehdy.
Byl to vůz s pohonem na všechny čtyři
kola, tak jsme měli větší jistotu, že saharské
písky zvládneme projet. Po cestě se nám
podařilo opatřit železné podložní pásy,
které jsme vozili s sebou. Některé dny jsme
na Sahaře museli i 40krát v jednom dni
vyprošťovat auto z písku. Postupně jsme si
zvykli a řidič se pak orientoval nejen podle
cest v písku, ale i podle vraků kolem, což
byl ukazatel toho, že máme raději zastavit
a terén prozkoumat.
Vozidlo tedy bez problému vydrželo
celou cestu?
Ano, ale bylo to hlavně díky tomu, že vůz
byl „milenkou“ našeho řidiče doc. Jaromíra
Pavlíčka. (smích) Sotva jsme někde zastavili, hned se vrhnul pod auto, kde dotahoval
a spravoval. Dokonce jsme hodně ušetřili
za benzín. S sebou jsme měli korálky, které
„V té době neexistovaly
GPS navigace, k dispozici
byly jen jednoduché mapy
a přejezd byl velmi rizikový“
byly určené jako dárek pro domorodce
nebo na výměnu, ale pak se nám podařilo
za korálky kupovat také palivo, za pět
náhrdelníků jsme dostali kanystr benzínu,
to bylo velmi výhodné!
Jak náročné bylo v té době zajistit si
povolení na vycestování na delší dobu?
Protože jsme nebyli sportovní reprezentanti ani významní kulturní představitelé,
museli jsme žádat o vycestování přes devizový příslib na tři týdny. Další dva týdny
nám přidalo ministerstvo školství, protože
v Opavě byla stanice mladých turistů,
která se starala o volný čas středoškoláků.
Ministerstvo školství nám tedy přidalo čas
na to, abychom po cestě prozkoumali, zda
zde nejsou nějaká zařízení pro mládež obdobného typu. Dále jsme zjistili, že o další
dva týdny je možno prodloužit pobyt přímo na velvyslanectvích. Celkově jsme měli
tedy sedm týdnů, což už se nám jevilo jako
dostatečně dlouhá doba na přejezd Sahary.
Nakonec jsme byli na cestě týdnů osm, ale
to už nám nějak prošlo.
Cestovali jste tedy jako oficiální delegace?
Ano, a proto jsme měli možnost kontaktovat naše zastupitelské úřady, což jsme
využili například v Tunisku, Alžírsku či
Nigérii. Byli jsme pak na úřadech známí
jako ti, co vozí český chléb, který jsme
vezli z Čech ve speciálním proti-plísňovém
obalu od armády. Když jsme mohli přespat
na nějakém úřadě, byl to pro nás svátek,
protože jsme se mohli alespoň umýt. Jinak
jsme přespávali v autě a ve stanech.
Měl jste před cestou z něčeho obavy?
Trošku jsme se báli, zda zvládneme projet
Saharu. V té době neexistovaly GPS navigace, k dispozici byly jen jednoduché mapy
a přejezd byl velmi rizikový. Nakonec bylo
vše v pořádku, zabloudili jsme snad jen
jednou. Rovněž dalším cestovatelským
problémům, jako jsou například průjmová
onemocnění, jsme jsme se vyhnuli, ale
to především díky tomu, že jsme si vezli
většinu zásob z domu.
Jaké další cíle měla Vaše expedice?
Dovezli jsme mnoho fotografického
i filmového materiálu, ze kterého se pak
připravovaly různé přednášky a výstavy.
Rovněž jsme sbírali hmyz, rostliny, tropické plody a minerály, které obohatily sbírky
opavského muzea.
vzniká problémových situací. Lidé, kteří
měli moc, například policisté, to pak dávali
značně najevo.
Setkal jste se s něčím, co Vás jako Evropana v Africe vyloženě šokovalo?
Nejchudší obyvatelé pouště a subsaharské
oblasti měli úplně jiný styl života. V té
době neměli žádné vymoženosti. Jejich
hygiena a toaleta spočívala v hrsti písku,
neměli žádné kosmetické přípravky, maximálně pár hadříků.
konstatovat, že parta byla dobře vybraná
a že obecné zájmy převýšily nad zájmy
jednotlivců. Protože mne zajímá kulturní
antropologie, snažil jsem se také vytipovat
způsoby života lidí v severní Africe a u lidí
žijících na Sahaře. Setkali jsme se s Tuaregy, kteří byli tehdy „rytíři pouště“, znají
ji a nezabloudí v ní. Je to velmi zajímavá
kultura, protože zastávají matriarchát
a ačkoliv jsou to Muslimové, jsou velmi tolerantní. S Tuaregy jsem se velmi rád setkal
a pozoroval jejich život.
Jaké jste měl zkušenosti s místními obyvateli Afriky? Jací jsou?
Prostí obyvatelé v malých vesničkách, žijící
v chýších, byli velmi milí a přátelští. Čím
více civilizace a úředníků, tím bylo jejich
chování tvrdší, jako by každý úřad s sebou
nesl vlastní byrokracii. Na cestě jsem
zjistil, že podstata lidského bytí je všude
stejná. Čím více se šíří civilizace, tím více
Odpozoroval jste od domorodců nějaké
formy psychiatrické terapie, které byste
rád zavedl u nás?
Domorodci a šamani používají široké
spektrum přírodních léků. Co bych ale
přejal do naší kultury, je jejich přístup
k duševně nemocným. Na rozdíl od nás
nestojí duševně nemocní v Africe na okraji
společnosti.
Na jaké místo v Africe nejraději vzpomínáte?
Nejvíce mne ohromila Sahara svou mohutností a rozlohou ve dne. Ta byla v noci
ještě umocněna zářivou blyštící se oblohou
posetou hvězdami. Když jsem si lehl, relaxoval a pozoroval hvězdy, měl jsem pocit,
že jsem součástí tajemného prostoru okolo.
Sahara je nádherná.
Jaké jste si přivezli suvenýry?
Na velké suvenýry nebyl v autě prostor
a ani prostředky. Každý z nás si přivezl
sošky z ebenového dřeva, od Tuaregů něja-
ký klenot či meč. Tyto suvenýry jsou dosud
mezi turisty velmi oblíbené.
Byl jste se od té doby v Africe ještě
někdy podívat?
Podnikl jsem cestu do severní Afriky,
do Egypta, do Maroka, už v moderní
čtyřkolce, to byl velký rozdíl v komfortu
cestování. Dnes již není Sahara bezpečná,
není radno tam jezdit na vlastní pěst.
Doporučil byste takovou expedici
i ostatním?
Každému bych takovou cestu doporučil,
a to nejen lidem, kteří touží po dobrodružství. Čím méně je země rozvinutá, tím více
žije původním způsobem života, jednoduše
se stravuje apod. To má příznivé účinky
také na zdravotní stav. Po návratu jsme
nejen já, ale i ostatní zjistili, že jsme v lepší
kondici, zlepšily se nám hodnoty cholesterolu, krevního tlaku. Rovněž zážitky z cest
neskutečně rozšiřují obzory.
Vy už byste tedy na klasickou dovolenou
k moři nejel?
Každá dovolená a vytržení ze stereotypu
je příjemné, jel bych kamkoliv. (smích)
Doporučuji každou dovolenou. Pokud je
však cesta spojená ještě s nějakým hlubším
poznáním a zážitky, je to samozřejmě lepší.
Jaké další exotické země jste navštívil?
S naší partou jsme projeli celou jižní Ameriku a dokončili cestu kolem světa. Nyní se
chystáme navštívit Bolívii, a to části země,
kde jsme ještě nebyli.
Rozhovor
Na co jste se zaměřoval Vy osobně?
Já jsem se zaměřil na psychologický
výzkum toho, jaké byly vztahy a psychické
podmínky jednotlivých členů expedice.
Protože jsme se ani nepohádali ani ve zlém
nerozešli a stále se scházíme, je možné
13
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Nemocnici udělili pacienti
výbornou
5+2 dny 2. května
Podhorská nemocnice, která zajišťuje péči
v Rýmařově a Bruntále, bodovala v národním průzkumu mezi pacienty. V celostátním žebříčku se kvalitou hospitalizační
péče umístila ze 159 sledovaných nemocnic na 3. místě a v Moravskoslezském kraji
na místě prvním. Rezervy má v ambulantní péči, kde skončila na 31. místě. Pacientům se nelíbí čekací doby.
Napsali o nás
Anesteziologové v Novém Jičíně
začali intubovat pacienty
bezpečnější metodou
14
Zdravotnické noviny 6. května
Novým bezpečnějším způsobem začali
intubovat pacienty během operací anesteziologové Nemocnice Nový Jičín. Díky
nové speciální kanyle s integrovaným
kamerovým systémem lékaři dokáží zavést
trubici do průdušnice pacienta mnohem
jednodušeji.
Kromě toho mohou díky kamerovému
systému okamžitě zareagovat v případě
vzniku jakýchkoli komplikací, což zvyšuje
bezpečnost zákroku.
Lékaři Nemocnice Nový Jičín použili
speciální kanylu při intubaci jako první
v zemi. Endotracheální kanyla VivaSight
s integrovaným kamerovým systémem
přenáší během intubace pacienta obraz v reálném čase na externí monitor.
„Metoda tak umožňuje úplnou vizualizaci
dýchacích cest, napomáhá k okamžité detekci komplikací a má unikátní hydrofobní
a lipofobní potah, který umožňuje lepší
vidění i přes zamlžování nebo přítomnost
sekretu,“ vysvětluje primář ARO novojičínské nemocnice MUDr. Petr Uhlig.
Takzvaná endotracheální intubace zajišťuje
průchodnost dýchacích cest a spočívá v zavedení trubice z umělé hmoty (endotracheální kanyly) přes hrtan do průdušnice buď
dutinou ústní, nebo nosem. Anesteziologové intubují pacienty nejčastěji při dvoudutinových chirurgických výkonech, resekci
plic, chirurgických operacích nebo jiných
dlouhotrvajících zákrocích.
Se zaváděním endotracheální kanyly do dýchacích cest jsou spojena mnohá rizika.
Kromě běžných rizik spojených s chirurgickými operacemi, jako je krvácení nebo
infekce při intubacích, může v důsledku
punkce nebo perforace dojít k poškození hrtanu, hlasivek, štítné žlázy nebo průdušnice.
„Jako prevence poškození dýchacích cest při
intubaci se v současnosti používá bronchoskop, který je často velmi nákladnou
metodou. Práce s endotracheální kanylou
VivaSight je tedy alternativou a potřebu použití bronchoskopu během intubace snižuje,
čímž nemocnici šetří náklady,“ vysvětluje
primář ARO. Nová metoda je tak podle jeho
slov výhodná nejen pro pacienty a lékaře,
ale v konečném důsledku také pro samotnou nemocnici, respektive plátce péče.
„Použití endotracheální kanyly umožňuje
okamžitou reakci na možné komplikace,
což zvyšuje bezpečnost zákroku. Díky
kamerovému systému je pro lékaře zavedení
kanyly jednodušší, přesnější a především
pod neustálou optickou kontrolou správného umístění díky propojení s obrazovkou,“
dodává primář Uhlig.
Lékaři: Děti se musí přestat hrbit
5+2 dny 9. května
Podle odborníků má problémy s páteří
každý třetí školák na Karvinsku. Naučí
proto učitele, jak s dětmi cvičit. Odborníci
z českotěšínské nemocnice se rozhodli, že
spustí projekt, jehož cílem bude předcházet
nemocem, způsobeným vadným držením
těla. Konkrétně u předškoláků a žáků prvního stupně základních škol. Problematické případy budou rovnou léčit.
Rehabilitační oddělení nemocnice se
problematice vadného držení těla věnuje
už mnoho let. První rozsáhlý výzkum
provedlo už v roce 2005 na základních
školách v Českém Těšíně. Tehdy vyšetřily
lékařky přímo ve školách celkem 642 dětí.
„Našli jsme skoliózy, problémy s plochonožím, s osovými úchylkami končetin,
ale hlavně vadné držení těla,“ vzpomíná
ředitelka nemocnice a zároveň primářka
rehabilitace Barbora Zbránková. Jedním
dechem dodává, že pro lékaře tehdy bylo
skutečně překvapením, když zjistili, že
jenom 254 dětí nemělo žádnou poruchu
pohybového aparátu. „Z toho vyplývá, že
každý třetí školák má problémy s páteří,“
upozorňuje ředitelka.
Rehabilitační pracovníci vinu jednoznačně přičítají nedostatku pohybu,
jednostranné zátěži při sportu i v běžném
životě a obezitě.
Z výše zmíněných důvodů proto tři
fyzioterapeuti vyrazili do škol. „Vysvětlili
jsme kantorům, jak protahovat zkrácené
a oslabené svaly. To vše hravou formou, například prostřednictvím básniček,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Libuše Heczková. Po určité
době odborníci zavítají do škol znovu, aby
zjistili, zda děti cvičí skutečně správně.
Učitelé si školení velice pochvalují. „Děti
se v dnešní době skutečně více hrbí a mají
horší držení těla než kdysi,“ potvrdila
paní Dana, která učí v jedné českotěšínské
mateřské škole.
Vítkovická nemocnice otevřela
nově oddělení následné péče
Moravskoslezský deník
16. května
Pacienti, kteří byli hospitalizováni ve Vítkovické nemocnici, a ještě se jejich stav
nezlepšil natolik, aby byli propuštěni domů,
využívají nově otevřené oddělení následné péče. Vzniklo v původních prostorech
neurologického oddělení, které se natrvalo
přesunulo do jiného pavilonu v rámci celkové rekonstrukce Iktového centra. Nové oddělení má třicet lůžek a oprava prostor vyšla
nemocnici na 1,7 milionu korun. „Nové
oddělení jsme zřídili především pro potřeby
následné péče o pacienty, kteří byli ještě donedávna po hospitalizaci na akutním lůžku
Vítkovické nemocnice překládáni do jiných
Nabízejí zdarma vyšetření prsou
i mladším ženám
Právo 17. května
Prostějovská nemocnice, která patří
do skupiny AGEL, přišla s ojedinělou
nabídkou, díky které mohou podstoupit
mamografické vyšetření zdarma už ženy
od 40 let. Zdravotní pojišťovny hradí
mamografický screening ženám až od 45
let věku, mladší ženy si jako samoplátkyně
musí hradit vyšetření samy.
„Běžně za něj zaplatí 500 korun, nyní
mohou až do konce srpna podstoupit
mamografický screening zdarma a bez žádanky,“ řekla Právu mluvčí skupiny AGEL
Hana Szotkowská.
Prostějovská nemocnice nabídla bezplatné mamografické vyšetření už loni, akce
tehdy využilo víc než dvě stovky žen. Díky
vysokému zájmu se pro nabídku bezplatného vyšetření rozhodla i letos.
„Rakovinu prsu je možné odhalit včas
jen díky mamografickému screeningovému
vyšetření. To mohou podstoupit zdarma jednou za dva roky v rámci prevence
všechny ženy starší 45 let. Jako samoplátkyně mohou podstoupit mamografické
vyšetření ženy od 40 let. A právě pro ně
jsme připravili tuto akci,“ uvedla vedoucí
lékařka prostějovského screeningového
mamografického centra Lucie Krpcová.
Hlavním cílem akce je podle ní zvýšit
počet preventivních prohlídek prsu i u žen
mladších pětačtyřiceti let a celkově zlepšit
informovanost žen o rakovině prsu. Podle
dostupných statistik totiž využívá v Česku
možnosti prevence v podobě mamografického vyšetření jen 54 procent žen. Druhá
polovina žen na toto vyšetření vůbec nechodí. V prostějovském regionu je jediným
akreditovaným pracovištěm Screeningové
mamografické centrum prostějovské nemocnice. „Doufáme, že ojedinělá nabídka
přiláká k podstoupení preventivní prohlídky co nejvíce žen,“ dodala vedoucí lékařka.
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným
nádorem diagnostikovaným u žen. Ročně
jich touto chorobou na světě onemocní více
než půl milionu, v Česku pak podle nejnovějších statistik kolem sedmi tisíc.
Největší naději na uzdravení mají především pacientky, u kterých je včas stanovena diagnóza a následně zahájena léčba.
Postupem času s cíleným vyhledáváním
rakoviny prsu v bezpříznakové populaci
žen se počet onemocnění neustále zvyšuje.
„Léčba je však v dnešní době velmi
úspěšná, takže zatímco v devadesátých
letech minulého století tomuto onemocnění podlehla každá druhá žena, dnes se
úmrtnost na rakovinu prsu pohybuje okolo
30 procent,“ poznamenala Krpcová.
Počet nových onemocnění podle ní stoupá právě od 40. roku věku. „Zachytíme-li
rakovinu prsu ještě před objevením klinických příznaků, šance na úplné uzdravení je
veliká,“ doplnila vedoucí lékařka.
Hokejisté darovali krev
Právo 27. května
Hokejisté Nového Jičína darovali na transfuzním oddělení novojičínské nemocnice
krev. Zároveň rozdali i permanentky
na novou sezónu II. ligy. Ty získali tři
vylosovaní dárci krve.
Darovat krev vyrazilo 15 členů hokejového klubu, z toho sedm jich šlo úplně poprvé.
„S transfuzním oddělením v Novém Jičíně
spolupracujeme, krev jsme už jednou byli
dávat. Rádi také uvítáme zaměstnance
oddělení u nás na prvním zápase sezóny,
který hrajeme 20. září,“ uvedl místopředseda klubu Lubomír Furmánek.
S novojičínskými hokejisty přišel darovat krev také odchovanec Nového Jičína
David Květoň, který hraje extraligu za Třinec. „Daroval jsem krev poprvé a odběr
jsem zvládl dobře. V dárcovství bych rád
pokračoval, pro změnu vyzkouším odběr
plazmy,“ prozradil.
Vedení hokejového klubu věnovalo transfuznímu oddělení deset permanentních
vstupenek na novou sezónu, které se budou
průběžně losovat. „Na každou takovou příležitost, kdy budou dárci moci permanentky
vyhrát, budou upozorněni na webových
stránkách transfuzního oddělení a prostřednictvím plakátů,“ sdělila manažerka
kvality oddělení Nela Mechlová.
Nemocnica pripravila deň
otvorených dverí
Naše novosti 27. mája
Všeobecná nemocnica Komárno zorganizovala vo štvrtok 23. mája Deň otvorených
dverí. Podujatie sa uskutočnilo v aule
Strednej priemyselnej školy v Komárne.
Komárňanská nemocnica organizuje
takéto podujatie už druhýkrát za tento rok.
„Rozhodli sme sa zorganizovať ďalší Deň
otvorených dverí kvôli veľkému záujmu zo
strany pacientov o takýto typ stretnutia.
Tento krát si naši lekárnici pripravili zaujímavé prednášky z oblasti liekov a liečiv,
samozrejme, nielen v slovenskom, ale aj
v maďarskom jazyku,“ uviedol riaditeľ
nemocnice Viktor Dudáš.
„Práca lekárnika nepozostáva len
z vydávania liekov predpísaných lekármi.
Úlohou lekárne je poskytovať komplexné
odborné poradenstvo o správnom užívaní,
dávkovaní, uchovávaní liekov, o nežiaducich účinkoch a interakciách liečiv,
o užívaní liekov počas tehotenstva, kojenia,
u malých detí ale aj u starších pacientov.
Ozajstný odborník aj poradí a nielen vydá
na recept,“ poznamenala vedúca Lekárne
pri nemocnici Hajnalka Komjáthy s tým,
že základný prehľad o liekoch a liečivách
by mal mať každý z nás.
Lekárnici verejnej lekárne pripravili
zaujímavé prednášky, ktoré podobne ako
v januári, prezentovali dvojjazyčne. Prvú
prezentáciu s názvom Farmaceutická
starostlivosť pripravila Hajnalka Komjáthy,
ktorá je nielen vedúcou verejnej a nemocničnej lekárne, ale aj odborníčkou na liekové a homeopatické poradenstvo. Druhú
prednášku na tému Čo treba vedieť o lekárni odprednášala Katarína Hajtmanová.
Posledná prednáška bola venovaná prevencii niektorých ochorení, v rámci ktorej
bol predstavený aj projekt Vaše srdce,
zameraný na prevenciu ochorení kardiovaskulárneho systému.
V Šumperku se za dvě a půl
hodiny narodilo šest dětí
Šumperský a jesenický deník
29. května
Pořádný shon zažil na počátku tohoto týdne
personál gynekologickoporodnického oddělení Šumperské nemocnice, která je členem
skupiny AGEL. V pondělí 27. května přivedli
Napsali o nás
zařízení tohoto typu v Moravskoslezském
kraji. Ztráceli jsme tak dohled nad jejich
doléčením,“ vysvětlila ředitelka Vítkovické
nemocnice Marie Marsová. O pacienty se
starají jak internisté a geriatři, tak ostatní
specialisté Vítkovické nemocnice, v jejichž
péči byl pacient už během akutní léčby.
„Nové pracoviště tak ocení pacienti napříč
odděleními, neboť si už nebudou muset
kvůli převozům zvykat na nové tváře,“
dodala ředitelka.
15
ročník 7
zdejší lékaři na svět během dvou a půl hodiny pět krásných chlapečků a jednu holčičku.
Za celé pondělí se v nemocnici narodilo dokonce 8 dětí. V minulém roce se na oddělení
rodily průměrně dvě až tři děti za den.
„Porody se vždy nedají naplánovat,
naše porodnice však byla i na tuto situaci
připravena. Vždy se snažíme maximálně
zachovávat rodičkám soukromí a intimitu,
ty byly díky výjimečné situaci dočasně
omezeny a za pochopení tohoto stavu patří
všem maminkám naše poděkování. Porody
jsme zvládli bez zásadnějších problémů,“
okomentoval pondělní babyboom primář
gynekologicko­porodnického oddělení
Miloš Vysloužil.
Jeho slova potvrzuje maminka malé
Eleny Petra Petrželová: „Musím říci, že
personálu jsem namáhavou práci skutečně
nezáviděla, ale byli připravení a zvládli ji
dobře. Já jsem rodila o něco později a vše
bylo hezky připravené,“ uvedla s úsměvem
maminka. Zatímco se v roce 2012 mnohé
porodnice potýkaly s poklesem porodnosti,
v Šumperské nemocnici měli porodníci naopak více práce. V roce 2012 se zde narodilo
celkem 949 dětí, což je o 81 více než v roce
2011. Zájem o služby šumperské porodnice je v letošním roce obdobný jako v roce
minulém, což personál porodnice těší.
„Jsme rádi, že ženy přicházejí do naší
porodnice. Společně s personálem se snažíme služby oddělení neustále zlepšovat, a to
včetně investic do jeho vybavení a modernizace,“ dodává finanční náměstkyně
nemocnice Marie Poláchová.
Napsali o nás
Vítkovická metoda diagnostiky
rakoviny tlustého střeva
zaujala svět
16
Zdravotnické noviny 3. června
Celkem 8,5 tisíce lidí ročně si vyslechne
nemilosrdnou diagnózu rakoviny tlustého
střeva a konečníku. Více než polovina
z nich navíc přichází k lékaři až v pokročilém stadiu choroby. Již několik let se proto
gastroenterologové Vítkovické nemocnice
ze skupiny AGEL zabývají alternativními technikami vyšetření tlustého střeva
endoskopem.
Nyní přišli s novinkou, která zaujala
i odborníky ve světě. Běžně lékaři při
kolonoskopii roztahují střevo pacienta
za pomocí vzduchu. Vítkovičtí zdravotníci
ale používají místo vzduchu kombinaci
vody o pokojové teplotě a oxidu uhličitého.
Kromě toho, že díky tomuto postupu pacienti pociťují během a po vyšetření menší
bolesti i daleko slabší pocity nadýmání,
vede nový způsob vyšetření ke zlepšení
záchytu polypů tlustého střeva.
Doposud byla jedinou preventivní metodou pro vyšetření tlustého střeva kolonoskopie. Při ní lékaři standardně naplňují
střevo vzduchem, aby jej roztáhli. „Takový
úkon však bývá spojen s nepříjemnými
pocity pacientů během kolonoskopie
a často i 24 hodin po ní. Proto lékaři začali
využívat techniku vodní imerze, při níž se
tlusté střevo rozevírá za pomoci teplé vody
o teplotě 37 stupňů Celsia,“ vysvětluje lékař
Centra péče o zažívací trakt Vítkovické
nemocnice MUDr. Přemysl Falt.
„Jako první na světě jsme studovali
kombinaci techniky vodní imerze při
zavádění kolonoskopu a nafukování střeva
oxidem uhličitým při jeho vytahování.
Jednoznačně jsme prokázali, že kombinace
těchto metod významně zvyšuje komfort
pacientů během kolonoskopie a až 24
hodin po ní,“ přibližuje úspěch metody
MUDr. Falt. Výsledky této práce prezentovali odborníci z Centra péče o zažívací
trakt Vítkovické nemocnice loni na Digestive Disease Week v americkém San Diegu
a byly také publikovány v European Journal of Gastroenterology and Hepatology.
Vzhledem k tomu, že vodu používanou
při vodní imerzi je třeba udržovat při teplotě 37 °C, je tato metoda nejen technicky
náročná, ale také finančně nákladná. „Proto
jsme provedli další studii srovnávající vodní
imerzi s použitím vody o pokojové teplotě
20 až 24 stupňů Celsia s vodou o teplotě
37 stupňů. Podařilo se nám prokázat, že
s vodou pokojové teploty lze dosáhnout
identických výsledků, což by mohlo umožnit rozšíření techniky vodní imerze v běžné
endoskopické praxi,“ uzavírá Přemysl Falt.
Meziříčí: otec u porodu platit
nebude
Naše Valašsko 10. června
Zrušit poplatek za otce u porodu se rozhodla nemocnice ve Valašském Meziříčí.
„Rozhodli jsme se pětisetkorunovou platbu
zrušit. Podporujeme totiž, aby u porodu
byli oba rodiče. Nechceme proto, aby páry
musely zvažovat přiměřenost výše poplatku
vzhledem ke své finanční situaci,“ vysvětlila ředitelka meziříčské nemocnice Petra
Šupšáková. V meziříčské porodnici se každý
rok narodí 856 miminek. Zařízení se snaží
rodičkám vycházet ve všem maximálně
vstříc, pořádá kurzy předporodní přípravy
pro těhotné, nabízí nadstandardní pokoje
nebo novou metodu inhalační analgezie.
Meziříčská porodnice je u rodiček oblíbená.
číslo 4
srpen 2013
„Rodila jsem tam své první dítě. Byla jsem
opravdu moc spokojená. Pokud bych ještě
rodila, tak jsme si s manželem říkali, že
jedině tam,“ svěřila se pro Valašský deník
maminka Romana Hlaváčová.
Dárců krve ubývá, nemocnice
chce přilákat hlavně mladé lidi
Prostějovský deník 13. června
Dárců krve ubývá a stárnou. Nejkritičtější
situace v zásobení transfuzními přípravky je ve zdravotnických zařízeních právě
v letních měsících, kdy řada dárců odjíždí
na dovolenou. Prostějovská nemocnice
proto spustila kampaň, která má oslovit
především mladé lidi a absolventy kurzů
autoškoly. „Kampaň probíhá ve spolupráci
s prostějovskými autoškolami, protože
jsou to právě účastníci silničního provozu,
kteří se ve značné míře podílí na spotřebě
cenné tekutiny. Nejde nám o okamžitý
nekoordinovaný odběr krve velkého
množství lidí, ale o průběžnou spolupráci
dárců s transfuzním oddělením, abychom
nemocnici celoročně zabezpečili přiměřené zásobení krve,“ vysvětlil Jiří Šlézar,
vedoucí lékař odběrového střediska prostějovské nemocnice.
Darovat krev pět let chodí Radka
Miklíčková z Prostějova. „Na odběry jsem
začala chodit na vysoké škole. Říkám si, že
tím můžu někomu zachránit život. Člověk
nikdy neví, kdy bude stejnou pomoc potřebovat,“ řekla dárkyně.
Prostějovská nemocnice v minulém roce
evidovala více než dva tisíce aktivních
dárců, tedy těch, kteří darovali krev v posledních dvou letech. Na zákroky zařízení
ročně spotřebuje více než dva a půl tisíce
transfuzí.
Počet dárců krve podle statistik neklesá
jen v letních měsících, ale i dlouhodobě.
„Prostějovský region v posledních třiceti letech disponoval opravdu dostatečnou dárcovskou základnou. V současné
době se však dárcovská základna postupně zmenšuje. Důvodem je přibývající věk
dárců, výskyt nemocí a relativně nižší
zájem mladých nových dárců. Spotřeba
transfuzních přípravků přitom neklesá, ale právě naopak stoupá,“ vysvětlil
vedoucí lékař Jiří Šlézar a dodal, že díky
náborovým akcím získá nemocnice stovky nových dárců. Zároveň však upozornil,
že z dlouhodobého hlediska je situace pro
prostějovský region neudržitelná. „I přes
veškeré náborové snahy a aktivity letos
sledujeme další mírný pokles nových dárců. V poslední době nejvíce postrádáme
Nový ultrazvuk zajistí
pacientům nemocnice
kvalitnější vyšetření
Šumperský a jesenický deník
18. června
Lepší kvalitu obrazu i vyšší kvalitu
jednotlivých vyšetřovacích metod nabízí
nový ultrazvukový přístroj, který zavedla
do provozu Šumperská nemocnice. Pacientům tak nabízí ještě kvalitnější sonografická vyšetření. Nemocnice do přístroje
investovala milión a sedm set tisíc korun.
„Nový ultrazvuk je velmi moderní,
disponuje vynikajícím softwarovým
vybavením a nabízí vyšší kvalitu obrazu
než dosud používaný přístroj. Ve vybavení
přístroje je nově například speciální zobrazení pomalých toků v cévách či možnost
zobrazení dlouhého úseku vyšetřované
oblasti pomocí automatického spojování
jednotlivých částí obrazu,“ popsal hlavní
výhody přístroje pro pacienty primář
radiodiagnostického oddělení Šumperské
nemocnice Jiří Gerold.
Škála onemocnění, kterou budou moci
lékaři díky přístroji lépe diagnostikovat, je
široká. „Velmi zjednodušeně lze říci, že po-
mocí ultrazvuku můžeme diagnostikovat
onemocnění od kamínků ve žlučníku až
po onemocnění nádorová,“ doplnil primář.
Šumperská nemocnice plánuje, že pomocí
nového přístroje vyšetří ročně více než
dvanáct tisíc pacientů. Do modernizace
prostředí, přístrojového vybavení a zlepšování kvality péče investuje nemocnice
dlouhodobě.
Radiodiagnostické pracoviště prošlo
zásadní modernizací už v roce 2010. Nemocnice spolu s městem tehdy investovala
více než jednačtyřicet milionů do nákupu
nové radiodiagnostické techniky včetně
nového CT přístroje, rekonstrukce oddělení či propojeného informačního systému
digitálního zpracování snímků.
V minulém roce prošel modernizací
například ambulantní úsek oddělení ORL,
rehabilitační či gynekologickoporodnické
oddělení.
V modernizaci bude Šumperská nemocnice pokračovat i letos. „Plánovaná
je například rekonstrukce ambulancí
v budově F a výtahu. Důraz budeme klást
také na obnovu technického zázemí a infrastruktury,“ sdělila Hana Szotkowská,
mluvčí skupiny AGEL, jejímž členem je
i Šumperská nemocnice.
INZERCE
Napsali o nás
krevní skupiny Rh negativní, ale začínají
již chybět i dárci Rh pozitivní. Nejpotřebnější jsou však především dárci krevní
skupiny O Rh negativní, které ale musíme
mezi novými dárci nejdříve vyhledat.
Proto potřebujeme, aby k odběrům
přicházelo co nejvíce nových mladých
dárců,“ vysvětlil šéf odběrového střediska. „Dárcem se může stát každý, komu
je od osmnácti do šedesáti let a váží více
než dvaapadesát kilogramů. Darovat krev
může člověk, který v minulosti neprodělal žádný typ infekčního zánětu jater,
onemocnění pohlavní chorobou anebo
jiné závažné infekční onemocnění a není
v současné době pro žádné onemocnění
sledován,“ vysvětlila Hana Szotkowská,
mluvčí společnosti AGEL, pod kterou
prostějovská nemocnice spadá.
17
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Rehabilitační oddělení oslavilo
10. výročí od svého založení
Od roku 2003, kdy bylo rehabilitační oddělení českotěšínské nemocnice založeno, jím prošlo přes
5 tisíc pacientů.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice
Paní Marta umí uháčkovat cokoliv,
svými dekoracemi udělala radost také
zdravotníkům
Nemocnice
V
18
době, kdy rehabilitační oddělení
vznikalo, procházela Nemocnice
Český Těšín zásadní restrukturalizací. Z důvodu minimálního využití
kapacit byla ukončena činnost lůžkového
oddělení chirurgie a gynekologie. Tehdejší vedení hledalo cestu, jakým směrem
nemocnici dále orientovat, a rozhodlo se
v prostorách chirurgie vybudovat oddělení
ošetřovatelské péče, místo oddělení gynekologie vznikala rehabilitace. Cílem tohoto
kroku bylo zaměření na péči, která bude
pacienty využívána. Znamenalo to změnit
stavební dispozice prostor, nakoupit rehabilitační techniku a podstatné personální
změny. „Jsem hrdá na dobrou pověst
přesahující rámec regionu, kterou si rehabilitační oddělení za dobu své působnosti
vybudovalo. Dále jsem ráda za vysoký
standard poskytované péče, jak po stránce
ošetřovatelské, tak odborně rehabilitační,“ uvedla primářka oddělení a zároveň
ředitelka nemocnice MUDr. Barbora
Zbránková s tím, že se i přesto stále snaží
s kolegy nacházet cesty ke zlepšení organizace práce tak, aby byl pobyt pro pacienty
komfortnější a efektivnější. „Protože jsou
u nás hospitalizováni pacienti v celé šíři rehabilitačních diagnóz, musí být i naše péče
velmi rozmanitá,“ doplnila primářka.
Bez kvalitního a vzdělaného personálu
by se žádné oddělení neobešlo. Fyzioterapeuté, lékaři i ošetřovatelský personál
rehabilitace se vzdělává průběžně. V těchto
měsících byl navíc nemocnici schválen
grant z Evropských strukturálních fondů,
kterým může rozvíjet vzdělávací aktivity
v mnoha rehabilitačních technikách. A jaké cíle má oddělení do budoucna?
„Ráda bych obnovila vybavení polohovacími postelemi, televizory, internetem.
Velkým problémem je sociální zařízení,
ale to vše je závislé na financích, a tudíž
na celkovém hospodaření nemocnice,“
sdělila Barbora Zbránková a na otázku, jak je sama na oddělení spokojena,
odpověděla: „Čím jsem starší, tím více
si uvědomuji to štěstí, že dělám práci,
která mi přináší uspokojení, u které jsou
vidět pozitivní výsledky. Navíc pracuji
ve výborném kolektivu, který mi přináší
další motivaci. Kvality a příjemné chování personálu rehabilitačního oddělení dokazuje především chvála pacientů
samotných. V posledních týdnech byla na oddělení
hospitalizována paní Marta Wenglarzová, jejímž největším koníčkem je háčkování. „V Nemocnici Český
Těšín jsem hospitalizována již potřetí, mám totiž
potíže s páteří. Už v loňském roce mé výrobky tady
v nemocnici všichni obdivovali, a když jsem někoho
obdarovala, měl z toho velkou radost. Protože jsem
vždy byla se sestřičkami, terapeuty i ostatním personálem nadmíru spokojena, uháčkovala jsem pro
ně různé dekorace, hlavně soupravy na jídelní stůl,
už doma, ať mám během hospitalizace dostatek
výrobků na rozdávání,“ prozradila paní Marta
Wenglarzová z Třanovic, mezi jejíž velké záliby patří
rovněž pletení a šití. Paní Marta háčkuje pouze pro radost, ačkoliv
byla již nesčetněkrát požádána o výrobu na zakázku.
„Už bych to zřejmě nezvládla. Člověk je u háčkování
přeci jen trošku shrbený a bolí ho pak záda,“ řekla
paní Marta, jejíž nemocniční pokoj zdobí krásná
váza s kyticí a mísa s ovocem – vše je samozřejmě
háčkované. Vrchol své tvorby má však vystaven
na parapetu – panenky oblečené do tak krásných
šatů by jistě chtěla vlastnit každá holčička. „Šaty
pro panenky vyrábím hlavně pro vnoučata, to už je
poměrně náročné,“ dodala pacientka.
Paní Marta se svými výrobky při hospitalizaci
v nemocnici
V Nemocnici Český Těšín začali
stavět nový pavilon
V pavilonu bude umístěna dialýza, sedm ambulancí a nová lékárna.
Text: Ing. Tomáš Želazko
vizualizace nového pavilonu
ve kterém byl před lety sklad civilní obrany
a byl dlouhodobě nevyužitý. V nové budově
bude umístěné dialyzační středisko, které
bude provozované firmou B. Braun. Dosud
byli pacienti z Českého Těšína odkázáni na dojíždění do okolních měst. „Pro
pacienty s nemocnými ledvinami bude
k dispozici 10 lůžek, které nemocným
umožní hemodialýzu. Přínosem bude
především snadná dostupnost pro stávající
dialyzované pacienty, kteří nebudou muset
dojíždět na dialýzu do okolních nemocnic,
a také návaznost na široký komplement
nemocnice, kdy mohou dialyzovaní pacienti
při různých komplikacích využít i nemocniční lůžka následné péče či využít ošetření
našich odborných lékařů,“ uvádí ředitelka.
Do nového objektu budou umístěny
ambulance psychiatrická, alergologická
a nefrologická. Také zde budou z jiných
prostor nemocnice přemístěny ambulance interní, diabetologická, kardiologická
a neurologická ambulance. „Tyto ambulance jsou nyní umístěné v nevyhovujících
prostorách v různých budovách areálu
nemocnice. Další výhodou je to, že v nových
prostorách můžeme prodloužit ordinační dobu. Koncentrování ambulantních
specialistů povede k lepší provázanosti péče
mezi ambulancemi i z hlediska dostupnosti
péče u hospitalizovaných pacientů,“ uvádí
MUDr. Zbránková a dodává, že pacienti
také budou mít snadnější přístup k těmto
ambulancím. Parkování bude možné v těsné blízkosti nové budovy a návštěvníci tak
nebudou muset procházet přes vrátnici, ale
jeden vstup bude přímo u tohoto parkoviště.
V novém pavilonu bude fungovat nová
lékárna společnosti, která bude zajišťovat
výdej léků na lékařský předpis, prodej
doplňkového sortimentu či výdej zdravotnických prostředků. „Snahou lékárny
bude nabídnout pacientům, ale i ostatním
zákazníkům, komplexní servis,“ uzavřela
ředitelka.
INZERCE
Nemocnice
S
výstavbou nového dvoupodlažního
pavilonu začala v květnu Nemocnice Český Těšín. Během několika
měsíců bude v českotěšínské nemocnici
vybudován moderní pavilon, ve kterém
bude umístěna dialýza, sedm ambulancí
a nová lékárna. Nový komplex začne pacientům sloužit už letos na podzim. Jedna
z největších investičních akcí posledních
let v Nemocnici Český Těšín vyjde téměř
na 50 miliónů korun, přičemž stavební
práce a zabudovaná technologie vyjdou
na 39 miliónů korun a 10 miliónů korun
připadne na interiérové vybavení a zdravotnickou techniku.
„Zahájení výstavby nového pavilonu koresponduje s dlouhodobým cílem
nemocnice a vedení skupiny AGEL rozšířit
spektrum poskytované ambulantní
zdravotní péče v areálu nemocnice. Nový
pavilon bude mít velký přínos nejen pro
pacienty, ale i pro lékaře. Poskytne jim
široké možnosti léčby, nesrovnatelně
větší komfort pro zaměstnance i pacienty
a výhody vyplývající z umístění mnoha
odborností v jedné budově,“ říká ředitelka
nemocnice MUDr. Barbora Zbránková.
Nový pavilon nahradí původní objekt,
19
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Nemocnice Podlesí otevřela nový
hybridní operační sál
Jedna z největších investičních akcí skupiny AGEL přišla na 100 miliÓnů korun, díky kterým má teď
Moravskoslezský kraj jeden z nejmodernějších hybridních operačních sálů ve střední Evropě.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková
Zleva Ing. Jiří Martínek, primář kardiocentra
MUDr. Marian Branny, MUDr. Martin Polach, MBA,
a generální ředitel společnosti AGEL
MUDr. Filip Horák, MBA
Pásku při slavnostním otevření přestřihli (zleva) náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Martinek,
místopředseda dozorčí rady společnosti AGEL MUDr. Martin Polach, MBA, starostka Třince RNDr. Věra Palkovská
a ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš
Nemocnice
N
20
ová třípodlažní budova, ve které
se hybridní operační sál nachází,
v sobě spojuje sterilní prostředí
plnohodnotně vybaveného operačního
sálu a kompletní angiolinky pro katetrizační diagnostiku a léčbu srdečně-cévních
onemocnění, takže lékaři nyní mohou
v jednu chvíli provádět výkony, které se
dříve musely rozplánovat i do několika
operací. Podobný hybridní operační sál se
v Česku nachází pouze v pražském IKEMu
a v brněnské nemocnici U svaté Anny.
„Otevření hybridního sálu se jistě zapíše
do historie Nemocnice Podlesí i skupiny
AGEL. Kardiovaskulární centrum tímto
potvrzuje svou příslušnost mezi nejlepší
celorepubliková pracoviště svého druhu.
Věřím, že investici ocení především naši
pacienti, kterým se dostane kvalitnější
péče a rozšíří se nám spektrum výkonů,
které budeme moci pacientům nabídnout,“
sdělil ve svém úvodním slovu při slavnostním otevření ředitel Nemocnice Podlesí
MUDr. Karel Lukeš.
Nový hybridní operační sál má velký
přínos nejen pro pacienty, ale i pro lékaře.
„Poskytuje jim široké možnosti léčby,
nesrovnatelně větší komfort a zejména
vysokou podporu spolupráce odborníků
napříč medicínskými obory,“ uvedl ředitel
MUDr. Karel Lukeš. Hybridní operační sál
je vybaven nejkvalitnějším zobrazovacím
přístrojem současnosti a chirurgickým
zázemím, konkrétně unikátním systémem
proudění a filtrace vzduchu, který zajišťuje
nejvyšší standard sterility, dále přípravnu pro mimotělní oběh a další speciální
zdravotnickou techniku. „Teprve v takovém prostředí je možné provést zákrok,
kdy část operace provede kardiochirurg
či cévní chirurg a další část intervenční
kardiolog,“ vysvětlil ředitel.
CELOSVĚTOVÝ TREND
V posledním desetiletí významně roste
počet pacientů s onemocněním srdce a cév,
což je dáno jak stárnutím populace, tak
rozvojem diagnostických zobrazovacích
metod, takže tato onemocnění jsou včas
indikována u lidí, především u těch mlad-
ších, kteří dříve na tato onemocnění náhle
umírali. „Celosvětově vzrůstající trend
těchto specializovaných operačních sálů
odpovídá stále rostoucímu počtu pacientů
s kardiovaskulárními nemocemi, pro které
je operace na hybridním sále z medicínského pohledu nejlepším řešením. Jednoho
komplikovaného pacienta na něm totiž
mohou současně operovat kardiochirurgové a kardiologové několika zákroky a postupy najednou,“ uvádí primář
a vedoucí lékař třineckého kardiocentra
Marian Branny s tím, že by v hybridním
operačním sále mohli zvládnout ročně až
250 nejnáročnějších operačních výkonů.
„I přes pokročilou léčbu jsou ovšem kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou
úmrtnosti na celém světě. Je to zabiják
populace – každý rok mají na svědomí
zhruba 4,5 miliónu Evropanů,“ doplnil.
POHODLÍ PRO PACIENTY
Výstavba nového hybridního sálu stála
nemocnici celkem 100 miliónů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyšla na polovinu, zbylých 50 miliónů
korun připadlo na zdravotnickou techniku. Vzhledem k návaznosti na stávající dispozici a organizační členění kardiocentra,
bylo nutné vybudovat třípodlažní budovu,
jejíž součástí budou také nové prostory
pro pacienty kardiologické jednodenní
péče. Tento nový prostor výrazně zvyšuje
pohodlí pacienta v nemocnici po provedených invazivních výkonech. V suterénu
budovy se nachází nová knihovna a školící
místnost pro zdravotníky. „Velmi si vážíme
péče, kterou Nemocnice Podlesí lidem z regionu zajišťuje. Nyní, když se řekne Třinec,
si lidé jistě vybaví nejen Třinecké železárny
a extraligový hokej, ale také špičkovou
medicínu,“ uvedla starostka města Třince
RNDr. Věra Palkovská.
Nemocnice Podlesí je součástí ucelené
národní sítě kardiovaskulárních center
od roku 2009, kdy ji vytvořilo Ministerstvo
zdravotnictví. Za tu dobu provedli lékaři
Nemocnice Podlesí jako první v Česku
hned několik unikátních zákroků. Jako
první v Česku na jaře 2010 nahradili opotřebovanou umělou chlopeň chlopní novou, bez potřeby chirurgické operace. Jako
první také naimplantovali pomocí katetru
novou umělou chlopeň do plícnice (jedna
ze čtyř chlopní, které se nacházejí v srdci)
bez potřeby otevřené operace srdce. O rok
později pak odstranili šestašedesátiletému
pacientovi pomoci speciálního klipu (MitraClip) nedomykavost dvojcípé chlopně
bez nutnosti chirurgického zákroku, který
by často vážně nemocní pacienti přežili jen
těžko. Poslední úspěch si připsali kardiochirurgové loni na podzim, když jako
první v Moravskoslezském kraji, pacientovi voperovali do srdce pozoruhodnou
mechanickou srdeční podporu HeartMate
II. Společně po boku IKEMu a CKTCH
v Brně, se Nemocnice Podlesí stala třetím
pracovištěm, které dlouhodobé transportabilní srdeční podpory implantuje.
Nemocnice Podlesí převzala
na RanDe Cenu města Třince
Cenu předala starostka města řediteli nemocnice na společenském večeru pořádaném při příležitosti
odborné konference s důvtipným názvem RanDe 2013.
Starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská (vlevo) předává ocenění řediteli nemocnice
MUDr. Karlu Lukešovi (druhý zprava)
O
udělení Ceny města Třince
rozhodovalo zastupitelstvo města.
Z rukou starostky RNDr. Věry Palkovské si ocenění počátkem června převzal
v hotelu Vitality při příležitosti odborné
konference s názvem RanDe 2013 ředitel
nemocnice MUDr. Karel Lukeš. „O záchraně života rozhoduje kvalitní a včasná pomoc, proto si velmi vážíme toho, že v našem
městě působí taková špičková nemocnice.
Zároveň nás těší vědomí, že máme v blízkosti specializované pracoviště, na které se
můžeme plně spolehnout,“ uvedla starostka
Třince RNDr. Věra Palkovská.
Cena je nejčastěji udělována jednotlivcům za mimořádný přínos městu. Nemocnice Podlesí byla po Třineckých železárnách
teprve druhou společností, která tuto cenu
obdržela. Cena putovala do nemocnice díky
propagaci Třince v celostátním i mezinárodním měřítku související s činností
Komplexního kardiovaskulárního centra.
„Ceny města Třince si nesmírně vážíme.
Vnímáme ji jako významné a mimořádné
ocenění ze strany města Třince řadící nás
po bok tak úspěšné a uznávané společnosti,
jakou jsou Třinecké železárny. Ocenění je pro nás zároveň velkým závazkem
do budoucna. To, že dnes patří Nemocnice
Podlesí mezi nejvýznamnější Komplexní
kardiovaskulární centra v zemi, je výsledek
práce všech našich zaměstnanců, jež se
neobejde bez podpory a přízně našich vlastníků. Cena a mé poděkování tak patří všem
jmenovaným,“ vzkázal ředitel nemocnice
MUDr. Karel Lukeš.
Odborné konference s důvtipným
názvem RanDe 2013 (Rány a defekty 2013),
na které předávání ceny proběhlo, se účastnilo víc než 300 odborníků, mj. z IKEM
Praha, Popáleninového centra v Polsku či
z Německa. Odborníci se zde navzájem
podělili o zkušenosti s ošetřováním chronických a špatně se hojících ran.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice
21
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Odstranit krční mandle nebo ne?
Hlavním příznakem zvětšených krčních mandlí jsou opakované záněty – tedy časté angíny, které se mohou
objevovat osmkrát ročně i častěji.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Martin Navrátil
Nemocnice
D
22
evítiletá holčička z Olomouce
od mala trpěla častými angínami,
třeba i osmkrát za rok. Děvčeti přitom obvodní lékařka téměř vždy
předepsala antibiotika. Nakonec se s tímto
problémem rodiče rozhodli jít na speciální
vyšetření, kde se zjistilo, že má zvětšené
krční mandle, které způsobovaly opakované infekty. Lékaři poté doporučili rodičům, aby krční mandle nechali holčičce
operativně odstranit.
Stále se spekuluje o tom, zda je správné
tento orgán odstranit, nebo nechat. Ani
imunologové nedokážou na tuto otázku
s jistotou odpovědět. Pro pacienty je přitom odstranění krčních mandlí nevratné rozhodnutí. „Názory na odstranění
krčních mandlí se liší. Někdo tento zákrok
kategoricky odmítá, jiný jej doporučuje
v případě, kdy funkce mandlí přestává
plnit roli „strážce a filtru“. Obecně lze říct,
že časté angíny jsou příčinou problémů
s krčními mandlemi, ale platí to i obráceně
– problémy s krčními mandlemi způsobují
časté záněty, především angíny,“ říká lékař
ušního, nosního a krčního oddělení (ORL)
prostějovské nemocnice MUDr. Martin
Navrátil.
Krční mandle jsou dva oválné ostrůvky
lymfatické tkáně. Jsou umístěné na zadní
stěně nosohltanu po stranách hltanu mezi
patrovými oblouky. Jsou dobře vidět při
pohledu do otevřených úst. Dvě krční
mandle spolu s nosními mandlemi a další
části lymfatické tkáně tvoří takzvaný Wal-
deyerův lymfatický kruh. Krční a nosní
mandle jsou z tohoto okruhu nejvýraznější
složkou. V celém zmiňovaném okruhu se
jedná o lymfatickou tkáň, která má imunologickou funkci, napomáhá správnému
rozvoji imunitních obranných mechanismů, přichází do styku s bakteriemi, viry
a dalšími původci nemocí. „Za normálních
okolností tvoří filtr, vstupní bránu do organismu. Někdy se však stane, že tato lymfatická tkáň je zdrojem infekce, mikroorganismy mohou přetrvávat v krční či nosní
mandli samotné, nebo v prostoru mezi
krční mandlí a jejím lůžkem. Je to dáno
většinou nevhodnou anatomickou stavbou
mandle, kdy je často její povrch zbrázděný
s četnými kryptami a záhyby, ve kterých
se drží mikroorganismy. Důvodů ale
může být i více, nejen anatomických, ale
i fyzikálních, imunologických, socioekonomických jako například nedostatečná péče
o chrup a dutinu ústní,“ uvádí lékař s tím,
že v takovém případě dochází k neustálým
recidivám angín, a to i přes usilovnou léčbu antibiotiky. V důsledku častých infekcí
se lymfatická tkáň jizví a přeměňuje se
na tkáň vazivovou, která již žádnou imunologickou funkci nemá. „Při chronickém
postižení krčních mandlí je někdy nutné
podstoupit operační výkon – tzv. tonsilektomii, při kterém se mandle odstraní,“
doplnil MUDr. Martin Navrátil.
PŘÍZNAKY ZVĚTŠENÝCH MANDLÍ
Hlavním příznakem zvětšených krčních
mandlí jsou opakované záněty – tedy časté
angíny, které se mohou objevovat osmkrát
ročně i častěji. U angíny bývají zduřelé krční mandle, na nich bělavé čepy až povlaky.
„V akutní fázi bývá téměř vždy přítomna
horečka, silné bolesti v krku, nemožnost
polykání, celková únava a také zvětšené
lymfatické uzliny. Ve fázi chronické již
příznaky nemusí být tak silně vyjádřeny
a některé mohou chybět zcela,“ sdělil lékař.
Důvodem pro odstranění krčních mandlí jsou zejména opakované angíny, pak
trvalé změny na mandlích, infekce způsobené beta-hemolytickým streptokokem
skupiny A (Streptococus pyogenes, spálový
bacil), chronické záněty mandlí, poruchy
dýchání ve spánku, problémy při polykání nebo například tvorba páchnoucích
čepů a nádorové onemocnění. Upřesňující
důvody sjednocuje takzvaný Pittsburský
protokol, podle kterého je indikací k operaci hnisavá angína 7x v jednom roce, 5x
ročně dva roky po sobě nebo 3x ročně tři
roky po sobě. Zcela jednoznačně ke zvážení důvodů odstranění je nutné vždy
vyšetření a konzultace odborného lékaře.
Vždy je třeba zvážit celkový stav pacienta
a někdy i popřípadě požádat o vyjádření
i další odborníky jako například alergologa
nebo imunologa.
Nejvíce operací krčních mandlí se dělalo
před dvaceti až třiceti lety. V devadesátých
letech, s nástupem imunologie, se jejich
počet utlumil. „Lékař dává doporučení
a rozhodnutí je však samozřejmě vždy
na pacientovi, respektive na jeho rodičích.
Na druhou stranu je třeba vědět, že v některých případech je odstranění krčních
mandlí nezbytné, protože například
opakované angíny mohou být nebezpečné,
může dojít k poškození srdce, ledvin či
kloubů. Pokud jsou mandle opakovaným
a nebezpečným zdrojem infekce, pak
by měly jít rozhodně ven,“ upozorňuje
MUDr. Martin Navrátil.
ODSTRANĚNÍ KRČNÍCH MANDLÍ
Krční mandle se odstraňují chirurgickým
způsobem v dnešní době prakticky výlučně
v celkové anestezii. Dříve prováděné
výkony v lokální anestezii jsou již dnes
zcela vzácné a prakticky jen za předpokladu, že celková anestezie není pro pacienta
z nějakého důvodu možná. Po zhruba půl
až hodinové operaci je třeba dbát všech
pokynů lékaře, aby se minimalizovalo
riziko krvácení, přičemž záleží zejména
na spolupráci a disciplinovanosti pacienta.
Statisticky riziko krvácení je nejčastější
do 24 hodin po operaci a poté kolem 5. až
7. dne po operaci. Riziko krvácení se přitom pohybuje u všech pacientů okolo 2 až
5 procent.
„Stejně jako každá operace, tak i tato
s sebou přináší určitá rizika. Například
krvácení z operační rány, bolest a zhoršené polykání, či infekce. Ve výjimečných
případech je to pak poškození zubů nebo
huhňavost. Se všemi těmito ojedinělými
riziky vlastní operace i pooperačním režimem by měl být pacient seznámen před
samotným výkonem,“ vysvětluje lékař.
Hojení rány trvá jeden až dva týdny,
celková rekonvalescence by pak měla trvat
asi dva až tři týdny. Po zákroku je nutné
upravit stravu, kdy zpočátku musí být
měkká, nedráždivá a nesmí být horká,
což ocení hlavně děti, protože například velmi doporučovaná po odstranění
krčních mandlí je zmrzlina. Ovšem nesmí
obsahovat tvrdé kousky jako například
oříšky. Důležitý je také dostatek tekutin,
ale neměly by to být horké nápoje, kyselé
džusy, nápoje s bublinkami. Důležité je
dodržovat klidový režim, tlumit bolest
pomocí analgetik. Pooperačně jsou vhodné i ledové obklady. Určitě by měl pacient
vynechat horké koupele, pobyt v horkém
prostředí jako například v sauně či rozpáleném autě. Měl by se také vyvarovat prašného prostředí, nenamáhat se a nezvedat
těžká břemena.
Radiodiagnostické pracoviště přešlo
na digitální zpracování rentgenových snímků
Výhodou digitálního zpracování je i to, že snímek je téměř okamžitě k dispozici, lze jej digitálně upravovat
a rozesílat na další destinace v síti, což navíc zkracuje celkovou dobu vyšetření.
Diagnostická stanice
Ovládací konzola
kiagrafické pracoviště v Nemocnici Prostějov přešlo na digitální
zpracování rentgenových snímků.
Je to další významný krok k modernizaci
radiodiagnostického oddělení nemocnice,
přičemž záznam rentgenových snímků
na fotografických fóliích je už minulostí,
takže si lékař bude moci prohlédnout
snímek přímo na svém počítači a na speciálních diagnostických monitorech
s vysokým rozlišením. Celková investice
do digitalizace skiagrafického pracoviště
přišla na šest miliónů korun.
Digitalizace přináší zkvalitnění diagnostiky a následně i léčby pacientů. Rentgenové vyšetření zůstává základní zobrazovací
metodou zejména v oborech ortopedie
a traumatologie, chirurgie a vnitřního
lékařství. „Výhodou digitalizace je čas, během kterého je snímek zpracován a odeslán
indikujícímu lékaři, a také zvýšená kvalita
obrazu s možností jeho další úpravy. Jedná
se o zkvalitnění a urychlení léčebně-diagnostického postupu,“ říká primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Martin
Folprecht s tím, že skiagrafie je základní
radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zdravotnických
zařízeních. Vychází z principu rozdílné absorpce rentgenového záření v jednotlivých
tkáních lidského těla. „Výsledné zobrazení
pak přináší základní diagnostickou informaci o sledovaných strukturách, jako jsou
například kosti, plíce a podobně,“ doplnil.
Kromě výrazného posunu ve zvyšování
kvality péče o pacienta přinese digitalizace
skiagrafie také řadu výhod pro zdravotnický personál. „Výhodou je i to, že snímek je
téměř okamžitě k dispozici, lze jej digitálně
upravovat a rozesílat na další destinace
v síti, což navíc zkracuje celkovou dobu
vyšetření – to je přínos jak pro pacienty,
S
tak pro lékaře. Než pacient dorazí do ordinace, může mít lékař snímek prostudován
a může bezprostředně začít s léčbou,“ sdělil
primář ortopedicko-traumatologického
oddělení MUDr. Pavel Pilař.
Přínosem digitální skiagrafie je i spolehlivá dostupnost snímku všem – radiodiagnostickým pracovníkům, klinikům
a účastníkům na síti i mimo nemocnici,
což umožní bezproblémové konzultace
s odborníky z jiných pracovišť. „Pokud je
potřeba odeslat dokumentaci mimo nemocnici, je možné záznam vypálit na CD
nebo umožnit přístup přes zabezpečený
prohlížeč,“ uvádí lékařský ředitel nemocnice MUDr. Jiří Ševčík s tím, že snímek
lze navíc kdykoliv bez potíží vyhledat. Pro
pacienty je důležité, že se materiál ukládá
a není zapotřebí snímkování opakovat
v případě nedostupnosti snímků, čímž
by se zvyšovala radiační zátěž pacientů.
„Další výhoda spočívá v možnosti online
porovnávání nových i starších snímků
v elektronickém archivu PACS,“ doplnil.
Digitalizace skiagrafického pracoviště
představovala pořízení dvou panelů přímé
digitalizace FUJI ve dvou vyšetřovnách
na centrálním rentgenu. Detašovaná
rentgenologická vyšetřovna na poliklinice
je vybavena novým jedním panelem přímé
digitalizace FUJI. Mobilní skiagrafické
přístroje v celé nemocnici jsou vyřešeny
nepřímou digitalizací pomocí CR systému
CAPSULA. Součástí dodávky bylo i pět
diagnostických stanic pro rentgenologická
oddělení nemocnice a vybavení vybraných
oddělení klinickými stanicemi.
Nemocnice
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
23
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Steatózu způsobuje alkohol,
obezita a vysoký cholesterol
Steatóza jater je v současné době dosti časté onemocnění postihující jaterní tkáň. Jedná se o hromadění
tukových částic v játrech, které může narušit jejich funkci a způsobit i nevratné poškození jater.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Tomáš Zeman
Nemocnice
V
24
elkou únavu pociťoval v posledních
měsících osmačtyřicetiletý muž
z Olomoucka. Přestože dosud téměř
každý den aktivně sportoval, tak v posledních měsících byl bez energie a do sportování či dalších aktivit se mu vůbec
nechtělo. Únavu přičítal velkému pracovnímu nasazení a stresu v posledních letech
a také svému věku. Když šel do nemocnice
na vyšetření a lékaři u muže provedli
ultrazvuk břicha a laboratorní vyšetření
krve, výsledky potvrdily diagnózu steatózy
jater – tedy ztukovatění jater.
„Steatóza jater je v současné době dosti
časté onemocnění postihující jaterní tkáň.
Jedná se o hromadění tukových částic
v játrech, které může narušit jejich funkci
a způsobit i nevratné poškození jater.
Postihuje zejména dospělé ve středním
věku a vyšším, ale někdy může postihnout
i děti,“ říká lékař gastroenterologické ambulance přerovské nemocnice MUDr. Tomáš Zeman s tím, že existuje mnoho
příčin, které ztukovatění jater vyvolají.
Nejčastější příčinou je nadměrné požívání alkoholu, vyšší riziko usazování tuku
v játrech mají lidé obézní nebo s vysokým
cholesterolem v krvi. Poněkud paradoxně
i lidé rychle hubnoucí nebo podvyživení.
Ohrožené jsou i osoby s neléčenou či špatně
léčenou cukrovkou 1. a 2. typu. Steatózu jater může způsobit rovněž užívání některých
léků, konkrétně některých sloučenin jako
kortikoidy nebo amiodaron, či nadměrné
ukládání železa nebo mědi z potravy.
Játra jsou životně důležitý orgán umístěný v pravém podžebří. Orgán o váze 1 až 1,5
kilogramu vykonává pro lidské tělo celou
řadu nezastupitelných funkcí a můžeme jej
označit jako „centrální továrnu v těle člověka“. Játry prochází veškerá krev z orgánů
dutiny břišní. Složky krve, vstřebané například během trávicích pochodů ze střeva,
jsou v játrech zpracovávány – metabolizovány – na energetické zdroje nebo zásobní
látky. Přeměňují a vylučují cizorodé částice,
některá léčiva, toxické produkty, a vytvářejí
stavební kameny orgánů celého těla, složek
krvetvorby, faktorů zodpovědných za optimální krevní srážlivost nebo obranyschopnost organismu. Játra dále produkují žluč,
která proudí systémem žlučovodů do tenkého střeva, kde se podílí na správném trávení
tuků. Ve žluči jsou obsaženy i odpadní nebo
pro organismus toxické produkty, které se
tak vylučují stolicí ven. Část vytvořené žluči
je koncentrována v zásobníku – žlučníku –
odkud je po stimulaci jídlem vypuzována
do hlavního žlučovodu a následně do střeva.
Důsledky onemocnění
Samotné ztukovatění jater se nemusí nijak
projevovat a bývá nejčastěji náhodným nálezem při vyšetření. Jindy může být provázeno nespecifickými příznaky jako celková
únava, slabost, nechutenství, pobolívání
v pravé části břicha. Vážnější poškození
jater, které ale není spojené s „prostým“
ztučněním jater, se projevuje žloutenkou,
krvácivými projevy, poruchami chování
a spánku, úbytkem svalové hmoty, otoky
nebo poruchami vědomí a mohou vést
i ke smrti pacienta.
„Steatóza jater je postižením, které se
může upravit do normy nebo přetrvávat beze změn, takže nemusí ovlivňovat
kvalitu života. Pro lékaře a pacienta je však
důležité rozborem konkrétního případu
a pomocí vyšetřovacích metod odlišit
prosté ztučnění jater od situace, kdy se
za steatózou „schovává“ souběžně probíhající zánět jater, který během roků vede
ke snížení funkční tkáně jater a jejímu
nahrazení vazivem, tedy způsobí vznik
cirhózy. Cirhóza jater se všemi svými
důsledky včetně vzniku rakoviny jater samozřejmě výrazně zhoršuje kvalitu i délku
života,“ varuje lékař.
Samostatnou kapitolou jsou případy
akutního ztukovatění jater, které člověka výraznou měrou ohrožují na životě
v průběhu několika hodin či dnů. Je to
případ akutní steatózy těhotných, akutního zánětu jater alkoholiků anebo Reyova
syndromu u dětí.
V běžnějších případech dlouholetého
postižení se lékaři v prvé řadě snaží stanovit příčinu steatózy nebo steatohepatitidy.
Vyloučí chronické virové, autoimunitní
nebo metabolické onemocnění, kdy ultrazvukový nebo histologický nález ztučnění
jater je součástí dané diagnózy. V řadě
případů stojí za vznikem jaterního poškození nežádoucí účinek nadměrného pití
alkoholu – tedy alkoholická steatohepatitida. V ostatních případech ztučnění jater
s přítomnou zánětlivou složkou označíme
jako nealkoholickou steatohepatitidu, známou pod zkratkou NASH. Ta bývá téměř
vždy spojena s obezitou a velice často ji
lékaři nacházejí u diabetiků, pacientů léčených pro vysoký krevní tlak nebo zvýšené
hodnoty krevních tuků.
Léčba steatózy
Léčba této nemoci závisí na příčině.
Akutní stavy patří do rukou lékařů oborů
intenzivní péče. Chronické stavy vyžadují
dlouhodobou, mnohdy mnohaletou spolupráci pacienta s lékařem. Při nadměrném užívání alkoholu je nutné zanechat
pití alkoholu zcela. Souběžnou obezitu
je potřeba řešit postupným snižováním
tělesné hmotnosti (úbytek 0,5 – 1 kilogram za měsíc) změnou skladby jídelníčku
ve prospěch vlákniny (celozrnné pečivo,
ovoce a zelenina obsahuje navíc potřebné
vitaminy), tekutin, bílkovin, s omezením
smažených a tučných jídel.
Nezbytné je zvýšení pohybových aktivit
člověka, začít například pravidelnými
procházkami s postupně se zrychlujícím
tempem nebo prodloužením času věnovaným aktivnímu pohybu. „Stačí půlhodinka
procházky denně. Není třeba navštěvovat
fitcentra s profesionálními trenéry. Zkušenosti z praxe ukazují, že nejzdravější jsou
lidé pracující manuálně po dobu produktivního věku v zemědělství, na čerstvém
vzduchu, kteří si tyto návyky odnesli
i do důchodu. Jsou čilí i po osmdesátce
a většinou nemusejí užívat téměř žádné
léky. V dnešní uspěchané době s přemírou
stresů, náročného zaměstnání a sedavých
aktivit je mnohdy těžké pro střední generaci přinutit se jít ven a hýbat se. Vždy říkám,
vezměte děti s sebou, nenechají vás odpočinout a dáváte jim dobrý příklad do budoucna,“ doporučuje MUDr. Tomáš Zeman.
Stupeň steatózy jater jde většinou ruku
v ruce s hodnotami cukrů u diabetiků,
neboť na jejím vzniku se podílejí podobné
mechanismy. Proto se v léčbě steatózy zkoušejí nově vyvinuté léky k léčbě
cukrovky 2. typu, při možnosti užívání
účinného metforminu je pozorován ústup
ztučnění jater. Většinou podávaná hepatoprotektiva na bázi bylinných extraktů jsou
jen částečně účinná. „Lidé často očekávají,
že dostanou speciální lék, který je uzdraví.
Játra jsou ale natolik složitý orgán, kde
„univerzální“ tableta neexistuje. Jako
u ostatních civilizačních onemocnění je
nutná úprava životního stylu, která mnoh-
dy nestojí žádné peníze, ale vyžaduje aspoň
trochu pevnou vůli,“ doplňuje MUDr. Tomáš Zeman.
Pacient z úvodu našeho článku pravidelně sportoval, nekouřil, ale s kamarády svoje
sportovní a životní úspěchy i nezdary nepřiměřeně zapíjel a zajídal nezdravou stravou.
Chodil pozdě spát. Jako vytížený zaměstnanec s nepravidelnou pracovní dobou neměl
moc času na odpočinek. Po absolvovaných
vyšetřeních se zaměřením nejen na zažívací ústrojí, ale i onemocnění srdce, plic,
štítné žlázy a ledvin mu byla nasazena léčba
vysokého krevního tlaku jedním lékem.
Nutričním terapeutem mu byl sestaven
jídelníček. „Po svých sportovních aktivitách
se dostatečně zasytí lehkou stravou a minerální vodou. Vynechal zcela pivo a chodí
spát nejpozději ve 23 hodin. Po půlročním
sledování zhubnul dvě kila, znormalizovaly
se jaterní testy, praktický lékař uvažuje
o ukončení léčby hypertenze a zejména se
opět cítí svěží a výkonný,“ dodává lékař.
Přerovské nemocnici pomáhá
nový pojízdný rentgen
Přístroj používají radiologičtí asistenti při snímkování pacientů na chirurgické jednotce intenzivní péče.
N
ovým pojízdným rentgenem se
může pochlubit Nemocnice Přerov.
Vysoce kvalitní rentgenový přístroj
je nezbytným pomocníkem zejména při
vyšetření imobilních pacientů. Nový rentgen, jenž přišel na téměř 600 tisíc korun,
nahradil zhruba 30 let starý nevyhovující
přístroj, který sice splňoval technické
parametry, ale nevyhovoval požadavkům
moderní radiologie.
„Nový pojízdný přístroj používají
radiologičtí asistenti při snímkování pacientů na chirurgické jednotce intenzivní
péče. Jedná se o pacienty, u kterých není
možný převoz na radiodiagnostické pracoviště. Proto se zhotovení snímků provádí
přímo na lůžku pacienta,“ říká primářka
Radiodiagnostického oddělení přerovské
nemocnice MUDr. Romana Tarnoczy
s tím, že po dokončení rekonstrukce
pavilonu chirurgických oborů bude
možné s tímto novým přístrojem provést
rentgenologická vyšetření u nestabilních
pacientů také na oddělení chirurgie, ortopedie a urologie.
Nejčastějším požadavkem na rentgenologická vyšetření u lůžka pacienta je snímek plic a břicha. Samozřejmě lze provést
i další rentgenologická vyšetření, stejně
jako na stacionárním rentgenologickém
přístroji, limitem je pouze zdravotní stav
pacienta a jeho mobilita.
„Nový pojízdný rentgen je analogový
a tudíž se snímkuje na filmový materiál.
Rentgenové filmy se stále zpracovávají
ve vyvolávacích automatech, které se
nachází jen na radiologickém oddělení,“
uvádí MUDr. Romana Tarnoczy. Podle
ní filmový provoz klade vyšší nároky
na přesnost práce radiologického asistenta.
„Při provozu digitálním lze výsledný obraz
na monitoru počítače dále upravit. S filmem nic takového není možné,“ dodává
primářka.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
25
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Na speciálním přístroji Redcord
cvičí děti i senioři
Redcord je terapeutický přístroj, který se využívá k rehabilitaci, cvičení i k tréninku vrcholových sportovců.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice
Nemocnice
M
26
oderní závěsný systém Redcord má
široké spektrum využití od prevence úrazů, předcházení následkům jednostranného přetížení až po léčbu
poúrazových stavů. Cvičení na principu
uzavřených kinematických řetězců, nestabilního prostředí a pohybu ve třech rovinách
pomáhá ke snížení bolesti a obnovuje svalovou funkci a koordinaci. „Již v období mezi
světovými válkami byl v Německu sestaven
podobný, avšak velmi zjednodušený přístroj
k léčbě zraněných vojáků. Nešlo však ještě
o systém posuvného zařízení. Nad stolem
byla tehdy zavěšena mřížka s oky, na které se
pomocí lan zavěšovaly končetiny. Základní
myšlenka zkonstruovat Redcord se zrodila
v Norsku, kde skupina fyzioterapeutů
společně s lékaři vyvinuli metodu Neurac,“
popisuje fyzioterapeutka rehabilitačního
oddělení Nemocnice Šternberk Mgr. Jitka
Polčáková s tím, že ucelená léčebná metoda
Neurac je odvozena ze zkratky NEURomuskulární ACtivace. Metoda umožňuje
pacientovi obnovit rozsah pohybu, snížit či
zcela odstranit bolest a optimalizovat neuromuskulární (nervosvalovou) kontrolu.
velké plus, že máme volné ruce, které nedrží
celou váhu hlavy, ale mohou se plně soustředit na trakci či mobilizaci krční páteře,“ uvádí
fyzioterapeutka.
CVIČENÍ V KAŽDÉM VĚKU
Systém Neurac je možné použít ke cvičení
u osob všech věkových kategorií. Nastavení
individuální zátěže umožní to, že stejný cvik
zvládne dítě, dospělý se sníženou kondicí,
dospělý v dobré fyzické kondici, sportovec
na vrcholové úrovni, nebo například také
senior. „Cvičení v závěsu s vyloučením gravitace dovoluje aplikovat terapii i u pacientů
po operaci, kdy nelze končetinu ještě plně
zatěžovat, například po totální endoprotéze
kolenního či kyčelního kloubu. Pacient je tak
odlehčen, avšak aktivně cvičí a cíleně cvičí
důležité svalové skupiny. Pomocí popruhů lze
také docílit úplného odlehčení těla, a terapie
je tak vhodná pro relaxaci i následné měkké
techniky, protažení (trakci) či mobilizaci
kloubů,“ vysvětluje fyzioterapeutka Jitka
Polčáková a dodává, že při trakci krční páteře
se pacient plně uvolní, protože zavěšení
do popruhů je příjemné. „Pro nás terapeuty je
POMOCNÍK V DIAGNOSTICE
Systém Neurac neslouží pouze k terapii, ale
také k diagnostice. Pomáhá zdravotníkům
na základě specifických testů určit, kde
má pacient největší problém, tzv. nejslabší
článek. Slabým článkem může být stanovena snížená svalová síla, porušená stabilita
nebo snížená neuromuskulární kontrola.
Pomocí testů je také důležité zjistit, zda má
pacient problém na úrovni myofasciálních
řetězců, které způsobují bolesti a omezený
pohyb, nebo na úrovni lokální motorické
kontroly. „Při testování lokální motorické
kontroly pacienta nastavíme do určité polohy a jeho úkolem je v dané poloze setrvat
dvě minuty. Terapeut během této doby hodnotí udržení pozice, zapojení globálních
svalů a také to, zda pacient cítil bolest. Pro
trénování svalů lokání motorické kontroly
je důležitá doba výdrže. V praxi pacient
provede cvik a vydrží v něm např. 15 vteřin
Mgr. Jitka Polčáková s pacientem cvičícím
na přístroji Redcord
a povolí, odpočine si 30 až 60 vteřin a opět
pokračuje v opakování cviku. Cvičení
probíhá do té doby, dokud se u pacienta nezačne prodlužovat doba výdrže,“ popisuje
postup Mgr. Jitka Polčáková. Při testování
myofasciálních řetězců hodnotí terapeuté
především kvalitu a funkci prováděného
pohybu. Každý test má pět úrovní obtížnosti. Testují se vždy obě končetiny, každá
zvlášť a následně jsou porovnávány.
Rehabilitační oddělení šternberské
nemocnice je vybaveno jedním závěsným
zařízením Redcord se třemi posuvnými
nosníky. Pacienti tak mohou být pohodlně
zavěšeni na třech místech zároveň (např.
hlava, trup a dolní končetiny) a zátěž mohou terapeuti dávkovat dle individuální potřeby jednotlivých klientů. Redcord je umístěn v individuální místnosti, kde pacienti
dochází ambulantně k rehabilitaci. „Pod
přístrojem máme umístěné terapeutické
elektrické lůžko s nastavitelnou výškou. Nedávno jsme také lůžko doplnili o pojízdná
kolečka, která nám umožní cvičit s pacienty
nejen v lehu, sedu či kleku na lůžku, ale také
ve stoji přímo pod přístrojem,“ prozrazuje
fyzioterapeutka s tím, že stoj využívá také
jako alternativní polohu především u starších pacientů, kteří nezvládnou vzpřímený
klek z důvodu artrotických bolestí kolene.
ŠIROKÉ VYUŽITÍ
A kteří pacienti přístroj nejčastěji využívají?
Do ambulance přicházejí lidé širokého spektra, převažují však úrazy a chronické bolesti
bederní a krční páteře. „Redcord využíváme
nejčastěji k terapii kolenních kloubů po artroskopii poraněných menisků či po operaci
ruptury předního zkříženého vazu. Velký
účinek zaznamenáváme i při terapii ramenního pletence po úrazu. Naši pacienti si také
velmi chválí trakci bederní i krční páteře
a mobilizaci hrudní páteře. Dávkování
zátěže umožní jeden cvik zjednodušit nebo
naopak ztížit podle potřeby a aktuálního
stavu pacienta. V Redcordu u nás bez problémů cvičí osmiletý chlapec i 76letý senior,“
uzavírá Mgr. Jitka Polčáková.
Šternberská porodnice nabídne v příštím
roce maminkám větší komfort
Cílem modernizace lůžkové části porodnice bude zlepšit prostředí pro rodičky.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: ilustrační
K
ompletní modernizaci lůžkové části
porodnice připravuje Nemocnice
Šternberk. Rozsáhlá rekonstrukce
části gynekologicko-porodnického oddělení šternberského zdravotnického zařízení
za více než 22 miliónů korun navazuje
na nové porodní sály vybudované v roce
2007. V současné době se finalizují přípravy na samotnou modernizaci, přičemž
na větší komfort se mohou rodičky těšit
během příštího roku.
„Cílem rekonstrukce bude zlepšit
prostředí pro rodičky. Během tří měsíců
bude kompletně zmodernizovaná lůžková
část porodnice ve druhém patře spojená
s dobudováním hygienických zařízení
u pokojů a s přemístěním pracoviště sester
a vyšetřovny,“ říká MUDr. Marek Vaca,
primář gynekologicko-porodnického
oddělení.
Každý zrekonstruovaný pokoj, popřípadě dva pokoje, budou mít společné
hygienické zařízení sestávající z kabiny
WC s umyvadlem a koupelny se sprchou
a umyvadlem. Pokoje budou vybaveny no-
vým lůžkem, postýlkou, přebalovacím pultem s vaničkou, stolkem se židlí a závěsnou
televizí. „Osm jednolůžkových nadstandardních pokojů bude mít navíc klimatizaci a mini ledničku,“ doplnil primář.
Během modernizace se provede také
nové požárně bezpečnostní řešení, rozvody
elektroinstalace, medicinální plyny, rozvody zdravoinstalace a vzduchotechniky.
V podkroví bude vybudováno hygienické
zázemí – šatny a denní místnost – pro
personál. „Počet pokojů se ze současných
dvanácti zvýší o dva. Osm bude po modernizaci nadstandardních jednolůžkových,
když dosud byly nadstandardní pokoje
pouze dva,“ dodal Ing. Pavel Gottwald,
hlavní správce společnosti Středomoravská
nemocniční.
INZERCE
1. místo
ů
Rok Plný ÚSměV
2. místo
dělení
linikU / od
PRo Vaši k
měSíc Plný
ÚSměVů
k na PRo Vaš
i klinikU / odd
ělení
a pro realiz
3. místo 15 000 Kč ační tým šek na
ní tým še
a pro realizač
25 000 Kč
den
Plný ÚSměVů
PRo Vaši klinikU / oddělení
a pro realizační tým šek na
10 000 Kč
Soutěžte a vyhrajte
Rok Plný ÚSměVů
Vytvořte a zašlete soutěžní video či fotostory na téma Úsměvy v nemocnici. Ukažte, že Vaše nemocnice je i místem dobré nálady. Vítězný tým získá pro svou kliniku / oddělení Rok plný úsměvů a za realizaci navíc obdrží finanční odměnu.
Soutěžní příspěvky zasílejte do 30.9.2013 na www.usmevyvnemocnici.cz, kde
následně proběhne veřejné hlasování. Pro každou soutěžní kategorii (video, fotostory)
budou vyhlášena 3 vítězná místa.
Nemocnice
Skupina B. Braun vyhlašuje u příležitosti oslav 20 let působení v České republice
a na Slovensku soutěž pro nemocniční zdravotnická zařízení.
27
B. BRAUN PRO ŽIVOT
www.usmevyvnemocnici.cz
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Nordic walking – překvapivě
náročný sport
Především mladí lidé nordic walking, neboli severskou chůzi, často podceňují. Jedná se přitom o poměrně
náročný sport, díky kterému lze efektivně zlepšovat kondici a také zhubnout.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Hole na nordic walking jsou vyrobeny
z hliníku nebo karbonu a jsou velice lehké,“ upozorňuje Eva Kopecká a na otázku,
co dělat v případě, že již trekingové hole
vlastníme, odpovídá: „S takovými případy,
kdy klient ani netuší, že má trekingové
hole, se setkávám poměrně často. Není ale
nutné kupovat nové vybavení, poutko lze
přizpůsobit tak, aby hole fungovaly jako
nordicwalkingové.“
Mgr. Eva Kopecká (vpravo) při instruktážní lekci s paní Věrou
Nemocnice
S
28
everská chůze je v České republice
stále populárnější. Mezi lidmi se
však najde stále mnoho osob, které
mají vůči tomu sportu předsudky, považují
jej za příliš snadný a neefektivní. Opak je
pravdou. „Lidé mají předsudky, protože
mají pocit, že hole fungují při chůzi jako
opora. To je na jednu stranu pravda, ale
na druhou stranu fungují hole především
jako zvýšení pohybové zátěže. Při správné
technice nordic walkingu se zapojí až 90
procent svalů v těle, a proto je to velmi
výhodná aktivita pro všechny věkové skupiny,“ vysvětluje fyzioterapeutka Mgr. Eva
Kopecká, která v Nemocnici Valašské
Meziříčí vede instruktážní hodiny nordic
walkingu. „S holemi je při chůzi mnohem
větší rozsah pohybu. A pokud jsou na tom
lidé kondičně dobře, je možné s nimi
i běhat,“ dodává Eva Kopecká. Energetický
výdej je při severské chůzi asi o čtvrtinu
vyšší než u běžné chůze. Nordic walking je
také poměrně levný sport, který lze vykonávat téměř vždy – v jakékoliv roční době,
při jakémkoliv počasí.
VYBAVENÍ A TECHNIKA
Mezi základní vybavení pro severskou
chůzi patří kvalitní sportovní obuv, sportovní oblečení, ideálně prodyšné a funkční,
které zajistí tepelný komfort, a samozřejmě
speciální hole, které mají poutko zpevňující zápěstí a palec pro lepší manipulaci.
Správná technika chůze není složitá, avšak
za pět minut si ji člověk rozhodně neosvojí,
protože má svá specifika. Důležitá je
správná velikost holí, jejich výška a délka
kroku v součinnosti se správným pohybem
rukou. „Nordicwalkingové hole bývají
často zaměňovány za hole trekingové,
které slouží k vysokohorské turistice.
Trekingové hole jsou mohutnější a těžší.
JEDNOU VIDĚT NEŽ STOKRÁT SLYŠET
Až když si člověk zkusí severskou chůzi
na vlastní kůži, zjistí, že naučit se správný stereotyp chůze vyžaduje určité úsilí.
Základem techniky je správná koordinace
pohybu nohou a rukou s holemi. Při chůzi
se pravidelně střídá levá dolní končetina
vpřed s pravou horní končetinou vpřed
a naopak. Některým jedincům tento pohyb
zpočátku působí značné problémy a jdou
nepřirozeně současně stejnou nohou a rukou dopředu. Proto je vhodné absolvovat
instruktážní hodinu, kde se zájemce vše
potřebné naučí. Nemocnice Valašské Meziříčí pořádá instruktážní lekce pravidelně.
„Instruktáž trvá zhruba hodinu. Na úvod
seznamuji klienty se správnou technikou
– jak má mít každý hole vysoké, při jaké
tepové frekvenci je vhodné chodit apod.
Tepová frekvence je údaj, který jako jediný
objektivně vypovídá o zatížení organismu během sportovní aktivity. Není dobré
se spoléhat na osobní pocity, které jsou
značně subjektivní. Sportovní aktivita by
měla být pro organismus přínosem, nikoliv
zhoubou, a proto je tak důležité tepovou
„Když se dělá správně,
rozpohybujete až devadesát
procent svalů v těle“
frekvenci sledovat. Druhá polovina lekce
je věnována praktickému nácviku chůze
samotné v areálu nemocniční zahrady. Při
hodině klienti získají všechny potřebné
informace k tomu, aby mohli praktikovat
nordic walking sami při svých volnočasových, pohybových aktivitách,“ uvádí
fyzioterapeutka. Při nesprávné technice
provádění pohybu si člověk sice neublíží,
avšak chůze není tolik účinná.
Na jednu z pravidelných instruktážních
lekcí dorazila paní Věra z Valašského
Meziříčí, která již pravidelně ve volném
čase s holemi chodí, avšak ráda by svou
techniku zdokonalila. „Když mě paní
fyzioterapeutka naučila, jak hole správně
držet a správně s nimi chodit, cítím, že
jsem se při chůzi více vzpřímila, otevřel se
mi hrudník a také lépe dýchám,“ prozradila paní Věra na závěr hodiny.
VHODNÝ I PRO OBÉZNÍ
Nordic walking je velice příjemný druh
pohybu, který může vykonávat každý,
výkonnostní sportovec i začátečník, mladý
člověk i lidé v pokročilém věku a rovněž
lidé obézní, kteří by rádi snížili svou hmotnost. Nordic walking je ideální pohybovou
aktivitou pro osoby s nadváhou především
díky šetrnému namáhání kloubů a svalových úponů. Díky holím se část hmotnosti
přenáší na svaly paží a jsou tak odlehčeny
nohy. Proto mohou, v rámci možností,
provozovat nordic walking i lidé, kteří mají
nějaké problémy s klouby dolních končetin. „Nordic walking vychází z chůze, která
je nejpřirozenějším pohybem vůbec. Denně by měl každý z nás ujít 10 tisíc kroků, to
však bohužel splní jen málokdo. Chůze je
bohužel v dnešní době velmi podceňovaná,“ povzdechla si Eva Kopecká na závěr.
Přihlásit se na instruktážní hodinu nordic walkingu
pod vedením Mgr. Evy Kopecké je možné přímo
v ambulanci Centra redukce hmotnosti a preventivní
medicíny Nemocnice Valašské Meziříčí nebo na telefonním čísle 571 758 251, kde se zájemci dozvědí
rovněž aktuální termíny instruktáží.
Centrální operační sály a porodní
sály prošly rekonstrukcí
Zdravotnický personál tak nyní pracuje v modernějším prostředí.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Michal Václav, DiS.
Nemocnice
P
o téměř 20 letech prošly centrální
operační sály a porodní sály Nemocnice Valašské Meziříčí rekonstrukcí.
Sály tak nyní splňují náročné požadavky
týkající se technických parametrů. „Během
rekonstrukce byly vyměněny vzduchové
filtry, staré zářivky, instalována připojení
do nemocničního zobrazovacího archívu
a odstávku sálů jsme využili rovněž k revizi veškerého zařízení, kterou za provozu
nelze provést,“ popsal správce nemocnice
Josef Liška a dodal: „Omezení operativy
jsme spojili také s finálními úpravami multidisciplinární jednotky intenzívní péče,
které provedl náš technický tým údržby.“
Kvalitu provedených prací následně potvrdilo provedené validační měření. Zdravotnický personál tak nyní pracuje v modernějším prostředí. „Je potřeba zdůraznit,
že na zdárném průběhu rekonstrukce mají
velkou zásluhu zejména sestřičky z operačních a porodních sálů, jednotky intenzívní
péče, ale i nemocniční úklidový tým.
Všechny prostory bylo potřeba vystěhovat,
uklidit a přemístit vybavení zpět, což bylo
prováděno i mimo pracovní dny tak, aby
Během rekonstrukce byly vyměněny také vzduchové filtry a staré zářivky
omezení provozu sálů bylo co nejkratší.
Velký dík za obětavost patří všem těmto
našim zaměstnankyním,“ uvedla ředitelka
nemocnice MUDr. Petra Šupšáková. „Váží-
me si také ochoty a poskytnutí spolupráce
od okolních nemocnic ve Vsetíně a Novém
Jičíně, bez které bychom se neobešli,“ doplnila ředitelka.
29
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Ve 21. století by pacienti neměli
trpět bolestí
Některé druhy bolesti umí lékaři v dnešní době již zcela potlačit a umožnit tak pacientovi návrat k běžnému
životu. Jiné, silnější bolesti je možno alespoň ztlumit na snesitelnou úroveň.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
MUDr. Pavel Vetešník
B
Nemocnice
olest je tělesný vjem, který zažil
každý z nás. Jak vnímají bolest různí
lidé? A jak je možné bolest léčit? Nejen na to jsme se ptali primáře anesteziologického oddělení Podhorské nemocnice
v Bruntále MUDr. Pavla Vetešníka.
30
Pane primáři, čím je způsobeno, že různí
lidé vnímají bolest jiným způsobem?
Bolest je subjektivní vjem každého jedince
a nelze ji přesně objektivizovat. Různí lidé
vnímají bolest různě intenzivně, což je dáno
jednak určitou genetickou predispozicí
a jednak faktory prostředí, jako je rodina,
práce a nemocnice, což se odráží na psychickém stavu pacienta, a tudíž i na vnímání všech negativních impulsů.
Jsou některé skupiny lidí, které vnímají
bolest intenzivněji?
Podle výsledků dlouholetého výzkumu Centra pro behaviorální medicínu
v Atlantě je vnímání bolesti u mužů a žen
rozdílné. Zatímco muži vnímají především
fyzický aspekt bolesti, ženy častěji zažívají
kombinaci více bolestí a vnímají ji více
emocionálně.
Jaké základní druhy bolesti existují?
Rozlišujeme bolest akutní a chronickou.
Akutní bolest trvá minuty až týdny
(maximálně však tři měsíce) a vzniká jako
následek úrazu, operace nebo různých
onemocnění. Chronická bolest trvá déle
než tři měsíce a přetrvává i po odstranění
vyvolávajícího podnětu nebo zhojení tkáňového poškození, zhoršuje kvalitu života
a vede k fyzickému a psychickému strádání
pacienta. Kromě tohoto rozdělení lze
použít rovněž kategorizaci na bolest povrchovou, bolest hlubokou, kořenovou bolest
vyskytující se v oblasti páteře, fantomovou
bolest, která bývá pociťována v amputované části těla, a tzv. neuralgii, což jsou
bolestivé pocity šířící se podél kraniálních
a spinálních nervů.
Jak dlouho se v Podhorské nemocnici již
zabýváte léčbou bolesti?
S léčbou bolesti jsme u nás začínali v roce
1997. V současné době spadá tento úsek
pod anesteziologicko-resuscitační oddělení
a zahrnuje ambulanci chronické bolesti
a infuzní terapie. Od doby, kdy jsme ambulanci otevřeli, prošla obrovským vývojem,
a to nejen v oblasti léčebných postupů, ale
dostala se rovněž do podvědomí odborné
veřejnosti i pacientů.
„Cílem ambulance je
pomoci každému pacientovi
od akutní i chronické
bolesti“
Jaké možnosti léčby tedy v současné
době pacientům nabízíte?
Ambulance chronické bolesti pod vedením MUDr. Márie Šiškové se zaměřuje
na diagnostiku a léčbu chronických
bolestivých stavů, a tím zkvalitnění života
pacientů trpících touto bolestí. Dále pod
anesteziologickou ambulanci spadá infuzní
stacionář, který se zaměřuje na léčbu akutní
bolesti pomocí aplikace léčivých přípravků v infuzních roztocích, k čemuž slouží
čtyři pokoje s celkovou kapacitou sedmnácti míst. Denně zde ošetříme až padesát
pacientů. Infuzní terapie trvá deset dnů
a většinou na ni navazuje rehabilitační péče
poskytovaná rehabilitačním oddělením naší
nemocnice.
Jací pacienti se na Vás nejčastěji obracejí?
Na infuzní terapii přicházejí nejčastěji
pacienti s akutními ústřely krční, hrudní
a bederní páteře, bolestí nosných kloubů
a osteoporózou. Ambulanci chronické
bolesti navštěvují nejčastěji onkologičtí
pacienti, lidé s poúrazovými a pooperačními stavy.
Jak hledáte vhodnou terapii pro každého pacienta?
Nalezení vhodné metody léčby je vždy individuální záležitostí. Záleží na typu bolesti,
jaká je tedy její příčina a ovlivnitelnost. Nesmírně nás vždy těší, když nemocný pociťuje úlevu. Většina pacientů odchází z naší
ambulance spokojena, ačkoliv ani nejnovější léčebné postupy nedokážou pomoci všem
nemocným. Cílem ambulance je pomoci
každému pacientovi od akutní i chronické
bolesti. Ve 21. století by neměl nikdo trpět
žádnou formou bolesti, a to jak během života, tak v jeho terminálním stádiu.
Pokud má někdo zájem se u Vás léčit
s bolestí, musí mít doporučení praktického lékaře či specialisty?
Ano. Většinu pacientů k nám odesílají
neurologové, ortopedi a lékaři rehabilitačního oddělení. Pacienta k nám mohou
odeslat i ostatní lékaři včetně obvodních.
Ambulance pro léčbu bolesti je veřejnosti
k dispozici vždy v úterý od 14.00 do 18.00
hodin. Bližší informace mohou zájemci
získat na telefonním čísle 554 700 745.
Nové defibrilátory v sanitkách Podhorské
nemocnice urychlí první pomoc
V případě zástavy srdce jde často o vteřiny. Okamžitým použitím defibrilátoru lze předejít
závažným zdravotním komplikacím.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Marek Pavliš
„V případě zástavy srdce jde často o vteřiny, během nichž hrozí například odumření
mozkových buněk z nedostatku kyslíku.
Okamžité použití defibrilátoru může těmto
vážným zdravotním komplikacím předejít.
Elektrody jsou stále zapojené v přístroji
a jsou univerzálně vhodné při použití jak
u dospělých, tak u dětí. Tyto parametry
opět urychlují použití přístroje v krizové
situaci,“ dodává ředitel. Náhlá zástava
srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv
a kdykoliv, často se tak stává bez varování.
U člověka, který nedýchá a je v bezvědomí, dochází ke snížení naděje na záchranu každou minutou až o deset procent.
„Defibrilátory jsou přitom nejúčinnějším
prostředkem pro znovuobnovení činnosti
zastaveného srdce,“ uzavírá ředitel Olejník.
INZERCE
Nemocnice
P
odhorská nemocnice vybavila své
sanitní vozy novými defibrilátory
vyrobenými v USA. Přístroje slouží
k oživení zastaveného srdečního svalu.
Nemocnice zakoupila celkem šest nových
defibrilátorů v celkové hodnotě 150 tisíc
korun. Přístroje jsou lehké, mají jednodu-
chou a rychlou obsluhu. Napomůžou tak
k efektivnějšímu poskytnutí první pomoci.
Defibrilátor je velmi dobrý pomocník
při náhlé akutní srdeční příhodě a ztrátě
vědomí. Zastavenému či chaoticky bijícímu
srdci přístroj dokáže elektrickým výbojem vrátit správný rytmus, a tak člověku
na hranici mezi životem a smrtí zachránit
život. „Funguje tak, že do zastaveného
srdečního svalu je puštěn elektrický výboj,
který srdce znovu aktivuje,“ vysvětluje ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Marián
Olejník, MBA, s tím, že záznam kardio­
pulmonální resuscitace včetně EKG se
u nových přístrojů ukládá do paměti a data
lze exportovat do počítače.
Velmi podstatnou výhodou nových
přístrojů je jednodušší a rychlejší obsluha.
31
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Císařský řez nebo přirozený porod?
Císařský řez je jedna z nejstarších operací a byl v dávné minulosti pro svá rizika prováděn převážně u rodiček
mrtvých či umírajících, posléze pak pro záchranu života rodičky.
Text: MUDr. Miloš Vysloužil, primář gynekologicko-porodnického oddělení / Foto: Artishock
K
Nemocnice
aždé čtvrté miminko se v Česku narodí císařským řezem. Podíl těchto
zákroků se za posledních dvacet
let ztrojnásobil. Je to dobře, nebo špatně?
Přirozený porod, nebo císařský řez? Co je
pro ženu a dítě lepší? Odpověď není tak jednoznačná, jak by se na první pohled zdálo.
32
HISTORIE
V dávných dobách bylo zvykem, že ženy
přiváděly na svět svoje děti v okruhu
nejbližších příbuzných a známých, obvykle žen. Většinou těch, které samy měly
za sebou více úspěšných porodů. Z nich
se časem rekrutovaly první zkušené „báby
pupkořezné“ – předchůdkyně porodních
asistentek. Porody probíhaly v domácím
prostředí rodiček nebo u jejich příbuzných.
V druhé polovině 18. století byly na našem území zřizovány tereziánské špitály,
jejichž součástí bývaly i sléhárna (porodnice), nalezenec a sirotčinec. Ženy rodily
v převážné většině nadále doma, v ústavech
jen ženy opuštěné, nemajetné nebo ty,
které se chtěly po porodu svého dítěte zříci
a zanechat je v sirotčinci.
Od začátku 20. století narůstá počet
ústavních porodů, zejména ve městech, a to
i u dobře situovaných rodiček. Venkovské
ženy rodily i nadále doma v přítomnosti
porodní báby. Ta v případě komplikací
přivolala lékaře, pokud si ani ten neporadil,
zařídil převoz do porodnice. Je logické, že
perinatologické výsledky (počet mrtvě narozených dětí) takovýchto ústavních porodů
daleko zaostávaly nejen za dnešními ukazateli, ale i za domácími porody. Tato praxe
trvala až do roku 1948, kdy bylo zrušeno
babictví jako svobodné povolání. Od té doby
rodily na našem území v porodnicích prakticky všechny rodičky. Tímto opatřením se
tehdejší Československo stalo zemí s nejnižší
novorozeneckou i mateřskou úmrtností.
Císařský řez je jedna z nejstarších operací
a byl pro své riziko dlouho prováděn jen
u rodiček mrtvých či umírajících. To proto,
aby bylo možno dítě pokřtít a pohřbít, později i pro záchranu rodící ženy. Až po druhé
světové válce, zdokonalením anestezie, antisepse, zavedením antibiotik se stal císařský
MUDr. Miloš Vysloužil
řez rutinní operací, prováděnou i v zájmu
dítěte. Tak tomu bylo až do konce minulého
století, přičemž procento císařských řezů
pozvolna stoupalo.
EXTRÉMY SOUČASNOSTI
V posledních letech se setkáváme se dvěma
protichůdnými směry v názorech rodiček
a jejich blízkých na vedení porodu. Ten
první, jako reakce na odosobněnou a přetechnizovanou medicinalizaci porodnictví
hlásá návrat k přirozeným porodům.
Prosazovány jsou porody v domácnosti,
bez lékařské asistence, bez jakýchkoli
podaných léků, bez tlumení porodních
bolestí. Jakkoli tento postup odborníci
nedoporučují a sám s ním nesouhlasím,
nepovažuji jej za mimořádné celospolečenské zdravotní riziko. Ženy tíhnoucí
k těmto „přírodním porodům“ jsou obvykle vzdělané, dobře informované a na svůj
porod dobře připravené.
Nechci v žádném případě podceňovat
rizika vyplývající z porodů mimo dosah lékařské péče. Nejde ale o masový jev. Navíc
vytváří příznivý tlak na kultivaci samotných porodnic. Moderní porodní sály a oddělení se v reakci na tyto tendence stávají
prostředím s výbavou a provozem, které
by před pár desítkami let byly nemyslitelné. Vzpomeňme jen kasárenského režimu
starých porodnic a spouštění košíků z oken
šestinedělí! Běžnou praxí je dnes přítomnost partnera či blízké osoby rodičky, nebo
volba porodní polohy či porodní plán.
Druhým dnešním extrémem je narůstající nedůvěra k přirozeným porodům
a snaha přivést na svět dítě císařským
řezem z jiné než medicínské indikace.
Důvodů je mnoho, strach z bolesti, obava
z poškození plodu porodním dějem, ze
změny anatomie porodních cest a tím
následků v sexuálním životě. A tak trend
postupného narůstání procenta císařských
řezů, patrný v druhé polovině minulého
století, v posledních letech akceleroval.
Marné jsou vědecké studie prokazující,
že zvyšování počtu císařských řezů nad 10
procent již nevede ke zlepšení perinatologických ukazatelů, naopak zvyšuje se nemocnost, komplikace a následky u matek.
Součástí této dnešní „chirurgizace porodu“
je přísné kontinuální monitorování stavu
plodu, rozvoj metod tlumících bolesti
i bohatá medikace při porodu.
KTERÝ POROD JE LEPŠÍ?
Co je tedy vhodnější pro matku a pro dítě?
Spontánní přirozený vaginální porod,
nebo abdominal delivery – tedy porod
císařským řezem? Odpověď není tak jednoznačná, jak by se na první pohled zdálo.
Pro vaginální porod hovoří následující
argumenty. Jde o fyziologický přírodní
děj, rekonvalescence šestinedělky po něm
je nepochybně rychlejší a méně bolestivá
než po břišní operaci. Je také menší riziko
tromboembolické nemoci, infekce i větší
krevní ztráty. Nezanedbatelným faktem
je i absence viditelné jizvy v podbřišku.
Pro zdravé donošené dítě je navíc přirozený porod prospěšný. Průchod porodním
kanálem má příznivý vliv na jeho imunitní
systém i dozrání plicní tkáně.
Na druhé straně i porod plánovaným
císařským řezem má své výhody. Porod lze
naplánovat – obvykle na pracovní den, kdy
jsou rodička, partner i porodníci optimálně připraveni, a to jak personálně, tak
i technicky. Je minimalizováno poškození
dítěte nesprávným naléháním a průchodem
porodními cestami. Co se týče rodičky,
je nižší riziko poranění zevních rodidel,
prakticky vyloučeno je poškození konečníku a análního svěrače. Silným argumentem
je taky obava z porodních bolestí.
JAKÁ JE REALITA?
Jedním z faktorů, podílejícím se na nárůstu počtu císařských řezů jsou sami lékaři.
Není tajemstvím, že více než polovina
stížností, žalob a soudních pří se týká
oboru porodnictví a gynekologie. Nejvyšší
odškodné se vyplácí a nejvíce medializované jsou kauzy právě z porodnic. Je to snad
tím, že v oboru pracují ti nejhorší lékaři?
Nikoli. Moderní diagnostické a záznamové přístroje neumějí zajistit stoprocentně
bezpečný porod, dokáží však zaznamenat
signály, které šikovný znalec umí ex post
označit jako varování, na jehož základě
by zavčas provedený císařský řez mohl
komplikaci předejít. Opatrný porodník tak
raději ukončí porod operačně, třebaže ví,
že podobné signály provázejí zhruba každý
třetí fyziologický porod. Důsledkem těchto
obav je například i nepoměrně vyšší počet
císařských řezů při porodech VIP osobností a celebrit. Nezanedbatelnou roli hraje
odsouvání těhotenství do vyššího věku
ženy a rostoucí počet léčených neplodností
metodami asistované reprodukce. Módní
je i požadavek konkrétního porodníka
u porodu. Ten je lépe zajistitelný u plánované operace než v případě spontánního
porodu v nečekanou dobu.
JAK DÁL?
Odborná veřejnost je do jisté míry polarizovaná. Odpůrci císařských řezů na přání poukazují na vyšší rizika u operací
a stagnaci perinatologických ukazatelů při
narůstajícím počtu řezů. Opírajíce se o tato
data požadují přísně dodržovat medicínské
indikace k operačním porodům. Porodničtí liberálové naopak zdůrazňují skutečnost,
že rodičky, odmítající spontánní porod,
často agravují (předstírají) své potíže tak
důkladně, že si operaci v průběhu porodu
vynutí. Ta je pak nepoměrně rizikovější
než klidový plánovaný řez.
Sám se hlásím spíš k této druhé skupině.
Připadne mi absurdní, že ženy si mohou
nechat odřezat z těla různé tkáně, nechat
vstříknout jedovaté toxiny, voperovat
implantáty, a to zcela svobodně. Přitom
málokterý takový výkon klientkám a jejich
zdraví objektivně prospívá. Současně si
ženy nemohou zvolit způsob, jak přivést
své dítě na svět. Upřímně jsem přesvědčen, že metodou volby je přirozený porod,
a zdravým rodičkám jej jednoznačně
doporučuji. Obzvlášť, plánuje-li žena více
dětí, měla by preferovat spontánní porod.
Stejně tak je třeba si uvědomit, že břišní
operace může měnit anatomické poměry v pánvi a komplikovat v budoucnosti
gynekologické i chirurgické výkony. Pokud
však dostatečně poučená rodička spontánní porod odmítá a požaduje operační, měla
by, podle mého, mít možnost volby.
Herci navštívili dětské oddělení
Herci Ondřej Sokol, Jana Krausová a Martin Finger si s pacienty během setkání popovídali, povzbudili je
v léčbě, rozdali jim autogramy a každé z dětí se mohlo s umělci vyfotografovat.
Text a foto: Mgr. Marek Pavliš
Nemocnice
V
elké překvapení čekalo v polovině
května na nejmladší pacienty hospitalizované v Šumperské nemocnici. Na dětském oddělení je navštívili herci
Ondřej Sokol, Jana Krausová a Martin
Finger, kteří v nemocnici natáčeli film
Krásno.
Většina dětí byla na počátku setkání
překvapená a ostýchala se herců na cokoliv zeptat. Umělci však nakonec svou
bezprostředností způsobili, že děti rychle
na počáteční stud zapomněly. Herci si
s pacienty během setkání popovídali,
povzbudili je v léčbě, rozdali jim autogramy a každé z dětí se mohlo s umělci
vyfotografovat.
„Byla jsem na počátku hodně překvapená. Hlavně z Ondřeje Sokola, protože toho
znám dobře z Partičky, kterou sleduji,“
usmívala se po skončení návštěvy pacientka Kristýna Majdiáková. Herci pacienty
navštívili během pauzy v natáčení. To se
odehrávalo v dnes již nepoužívané budově
v areálu nemocnice. Budova se dočasně
proměnila v improvizované prostředí staré nemocnice a také policejní vyšetřovnu,
kde se vžil do role policisty herec Michal
Suchánek. „Rádi jsme děti navštívili. Je
fajn, že je to tu takové příjemné, optimistické,“ okomentovala prostředí a setkání na dětském oddělení herečka Jana
Krausová.
Krimikomedii Krásno natáčeli šumperští rodáci Ondřej Sokol a Martin Finger
také v dalších lokacích města. Kromě již
zmíněných herců hrají ve filmu například Karel Roden, Michal Pavlata či Vasil
Fridrich.
33
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Strava je u seniorů velmi důležitá
– může i léčit
V praxi se zdravotníci často setkávají se seniory, kteří sice mají normální váhu nebo i nadváhu, přesto jsou
podvyživení. Důvodem bývá jednotvárná strava, nedostatek kvalitních bílkovin a naopak přemíra příjmu
energie z tuků a sacharidů.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
Mgr. Marie Kohutová
Nemocnice
P
34
řed časem kvůli kožním problémům
přivezli do Vítkovické nemocnice
101letou seniorku, která byla jako
věchýtek. I přes svůj úctyhodný věk žila
sama. Byla sice schopná postarat se o osobní hygienu, ale neměla dost fyzických sil
na to, aby si došla nakoupit, uvařila si a zajistila další činnosti, které mladší zdravý
člověk považuje za samozřejmé. Jedla ze
zásob, které měla doma, a podle toho, co jí
kdo přinesl.
„Hlad ani žízeň již nepociťovala, strava
byla jednotvárná a nesplňovala zdaleka
požadavky na výživu seniora. Během
hospitalizace se nám individuálním přístupem podařilo postupně pacientku rozjet.
Po týdnu již konzumovala bez potíží celé
porce a s pomocí bílkovinných přídavků a speciální nutriční podpory došlo
postupně také ke zhojení kožních defektů,
se kterými byla přijata. Její celkový stav se
zlepšil natolik, že ji bylo možné přeložit
do zařízení následné péče,“ uvádí vedoucí
nutriční terapeutka Vítkovické nemocnice
Mgr. Marie Kohutová.
V praxi se zdravotníci často setkávají
se seniory, kteří sice mají normální váhu
nebo i nadváhu, přesto jsou podvyživení. Důvodem bývá jednotvárná strava,
nedostatek kvalitních bílkovin a naopak
přemíra příjmu energie z tuků a sacharidů.
„Nejčastějšími příčinami nedostatečné
výživy seniorů shledáváme v dnešní době
zejména faktory ekonomické, psychologické a sociální. Člověk osamělý se sám
obvykle nedonutí denně si nakupovat
čerstvé potraviny a vařit si sám pro sebe
kvalitní pokrmy, proto tak dochází k výrazné jednostrannosti ve výběru potravin,“
říká Mgr. Marie Kohutová s tím, že starší
lidé často nakupují stravu podle svých
finančních možností, což vždy nemusí
být zrovna potraviny obsahující kvalitní
suroviny a živiny.
Neméně důležitým faktorem je i zdravotní stav seniorské populace a soběstačnost. Vlivem nejrůznějších nemocí bývají
starší lidé často odkázáni na pomoc druhých, rodiny, sousedů, sociálních služeb.
„Nedokážou si sami jídlo nakoupit, uvařit,
sami se najíst. A také je nutné vědět, že bez
pohybu a rehabilitace mnohdy samotný
přísun jídla nestačí k tomu, aby si starší
člověk udržel odpovídající fyzickou kondici a svalovou sílu. Obzvláště pak v období nemoci, kterou doprovází obvykle
nechutenství, a během rekonvalescence,“
doplnila nutriční terapeutka.
Zásady zdravé výživy u seniora
V ideálním případě by se měl senior řídit
zásadami racionální stravy. Jeho strava by
měla obsahovat všechny důležité živiny
v odpovídající kvalitě a množství, dostatek
vlákniny, vitaminů, minerálů, stopových
prvků. Denně se doporučuje čerstvá i tepelně upravená zelenina a ovoce, potraviny s nižším obsahem živočišných tuků.
Preferovat by měli spíše tuky rostlinné,
denně zařazovat maso, ryby, které obsahují
kvalitní bílkoviny a nepostradatelné mastné kyseliny, jíst také sýry, tvaroh, zakysané
mléčné nápoje a výrobky, vejce. Neměli by
vynechávat luštěniny, obiloviny, rýži, těstoviny, celozrnné pečivo a celozrnné výrobky.
V případě nemoci, ztíženého polykání
nebo při ztrátě chrupu je nezbytné některé
pokrmy uvést do vhodné konzistence, aby
jejich konzumace byla snadnější. Například tepelnou úpravou doměkka, nakrájením na malé kousky, rozemletím nebo
prolisováním přes sítko.
„Musíme dávat pozor na to, aby strava
obsahovala všechny živiny, zejména pak
kvalitní bílkoviny pro zachování svalové hmoty. Potřeba bílkovin u zdravého
dospělého člověka je 0,8 gramu na jeden
kilogram tělesné hmotnosti na den. To
znamená, že pokud máme člověka vážícího
sedmdesát kilogramů, měl by denně
sníst ve stravě celkem 56 gramů bílkovin.
U seniora tato potřeba stoupá na minimálně jeden gram, ideálně 1,2 gramu,
v případě nemoci až na 1,5 až 2 gramy
bílkovin na kilogram hmotnosti denně.
Mylné je si myslet, že pokud sním k obědu
sto gramů kuřecího masa, tělu dodám sto
gramů bílkovin. Přestože je maso bílkovinnou potravinou, obsahuje také vodu,
tuky, minerální látky, vitaminy,“ vysvětluje
Mgr. Marie Kohutová.
Stáří je typické úbytkem vody v těle
a vyznačuje se ztrátou pocitu žízně. Proto
by senioři měli věnovat zvýšenou pozornost pitnému režimu. Denně se u zdravého
člověka doporučuje vypít třicet mililitrů
tekutin na kilogram hmotnosti. Průměrně
tedy dva litry tekutin denně. Omezení
tekutin však vyžadují některá onemocnění, například onemocnění ledvin a srdce.
„Na zvýšený příjem tekutin je nutné dbát
zejména v létě v horkých dnech, kdy se
zvýšeně potíme. Dále při průjmech, horečce, v době nemoci, kdy hrozí vyšší riziko
dehydratace, která může mít za následek
zhoršení metabolických funkcí v těle,
únavu, malátnost, celkovou schvácenost
a často i změny psychického stavu seniora.
Vhodná je pramenitá voda, ovocné a zeleninové šťávy, čaje, minerálky,“ doporučuje
nutriční terapeutka.
vhodně zvolenou výživou můžeme mnohé
ovlivnit a předejít tak zbytečným komplikacím i některým nemocem samotným.
V případě přítomnosti nemoci je výživa
nepostradatelnou součástí komplexní léčby,“ dodala vedoucí nutriční terapeutka.
V rámci systému nutriční péče nabízí
Vítkovická nemocnice služby nutriční poradny. Tato poradna však není pouze pro
pacienty nemocnice. Služeb poradny může
využít i široká veřejnost. Pro všechny, kteří
mají zájem se poradit, jak nejlépe sestavit
svůj jídelníček při nejrůznějších onemocněních, včetně redukčního programu, je
poradna otevřena od pondělí do pátku
vždy od 7 do 15 hodin. Více informací
mohou pacienti získat nebo se objednat
ihned zmapovali a zhodnotili její aktuální
příjem stravy, který již vzhledem k nechutenství činil méně než polovinu její
skutečné potřeby a doporučili jí vhodné
doplňky. Nadále je paní ve sledování
v naší nutriční ambulanci a postupně
individuálním přístupem se snažíme
vhodným výběrem, složením, úpravou
stravy a speciální enterální výživou paní
zpět vyživit tak, aby měla dostatek fyzické
síly a její zdravotní stav a kvalita života se
tak postupně zlepšily,“ uvedla další příklad
z praxe Mgr. Kohutová.
Podle ní se organismus postupně
po nejrůznějších onemocněních či větších
chirurgických výkonech hojí a uzdravuje, a k tomu je často potřeba i aktuálně
na telefonním čísle 595 633 667 nebo na emailové adrese: [email protected]
Novinky a aktuality pak mohou sledovat
na webových stránkách nemocnice.
Právě na nutriční poradnu Vítkovické
nemocnice se před časem obrátila 65letá
paní na vozíčku, která byla bezradná,
značně vyhublá a zesláblá. Ven již vycházela pouze v doprovodu manžela. Během
posledních dvou let paní značně zhubla
následkem operace, která ji z původní
obezity měla pomoci k vysněné váze, ale
jaksi už paní nikdo dále nesledoval, a to
i přesto, že již dávno měla mnohem nižší
váhu, než by vyžadoval její organismus
a potřeby. Při své výšce 172 centimetrů
vážila již pouhých 46 kilogramů! Přitom
ideální váha by v tomto případě měla činit
zhruba 68 až 70 kilogramů. „S paní jsme
přizpůsobovat stravovací režim, obzvláště
pokud se to týká trávicího traktu. „To, že
v nemocnici je třeba dodržovat jistý léčebný režim, jehož součástí je bezpochybně
i předepsaná dieta, která je v akutním
vzplanutí nemoci či časně po operaci
mnohdy přísnější, nemusí to znamenat, že
stejně jako během hospitalizace se musím
dlouhodobě stravovat i doma. To je častý
omyl, který může vést k restrikcím důležitých živin, vitamínů a minerálů v těle.
A zde přichází na řadu opět nezbytná profese nutričního terapeuta, který pacienta
s dalším způsobem stravování po propuštění domů podrobně seznámí a vysvětlí, co
může pacient jíst, v jakém množství, za jak
dlouhou dobu a jak nejlépe si jednotlivé pokrmy upravovat,“ uzavírá vedoucí
nutriční terapeutka.
Nemocnice
Na co si dát pozor v době nemoci
seniora?
V období akutního onemocnění je kladen
velký důraz na příjem tekutin a zejména
kvalitních bílkovin ve stravě a dostatečný
příjem energie ve stravě. Pokud tomu tak
není, hrozí vysoké riziko vzniku malnutrice, což je nepoměr mezi množstvím živin,
které tělo potřebuje, a tím, co přijímá,
protože během stresového metabolismu
vlivem infekce se výrazně rychleji spotřebovává vlastní tkáň v těle, zejména pak
svalová hmota. To má za následek častý
výskyt komplikací, zpomalené hojení,
prodlouženou případnou hospitalizaci
a rekonvalescenci.
Ve Vítkovické nemocnici stravování
zajišťuje externí firma. Dietu stanoví vždy
lékař podle aktuálního zdravotního stavu
pacienta. Nemocní dostávají stravu standardně třikrát denně. Při metabolických
onemocněních jako diabetes, u výživné
diety nebo maminkám po porodu se
navíc podávají svačinky či druhé večeře
formou přídavku pečiva, ovoce a mléčných
výrobků. V nemocnici je zavedený systém
nutriční péče od přijetí až po propuštění,
přičemž na každém lůžkovém oddělení
pracují nutriční terapeutky. Ty se cíleně
zaměřují na pacienty se zvýšeným rizikem
vzniku podvýživy a na pacienty, kteří již
ve stavu malnutrice – kdy příjem potravy
je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený
– do nemocnice přišli. „Zvláštní pozornost
pak věnujeme pacientům s onkologickým
onemocněním, před a po operaci na trávicím traktu a pacientům závislým na podávání speciální výživy. Cílem naší práce
je udržet stávající výživový stav pacienta,
případně ho zlepšit a zabránit dalšímu prohlubování stavu z výživy, tzv. malnutrice.
Pokud se to nepodaří během hospitalizace,
jsou pacienti s nedořešeným stavem výživy
následně k další péči odesíláni do nutriční
ambulance Vítkovické nemocnice,“ vysvětlila Mgr. Marie Kohutová.
Kvalitní a vyvážená strava je základ
zdraví, a tak je kladen ve Vítkovické
nemocnici velký důraz na kvalitu samotné
nemocniční stravy i s ohledem na specifické požadavky rizikem ohrožených pacientů. Pro rychlou rekonvalescenci pacienta je
nezbytný přísun všech důležitých výživových složek potravy, přičemž kvalitní
strava může zkrátit dobu léčení. A naopak
– zhoršený výživový stav pacienta velmi
negativně ovlivňuje průběh samotné léčby.
„Nelze říci, že samotná strava dokáže
zázraky a vyléčit některá onemocnění, ale
co platí, vždy platilo a platit bude je fakt, že
35
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Ke správné řeči pomáhají iPady
Na lůžkových odděleních začali na neurologickém oddělení a oddělení léčebné rehabilitace využívat iPad
tablet s aplikacemi na logopedický trénink řeči pacientů po cévní mozkové příhodě.
Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Bc. Radka Baková
V
rámci logopedické péče mohou
nově pacienti Vítkovické nemocnice využívat tablety Apple iPad
k diagnostice a terapii řeči. Tato logopedická terapie je častá u pacientů po cévní
mozkové příhodě, kteří mohou mít potíže
s produkcí a porozuměním mluvené i psané řeči. Dva kusy iPadů v hodnotě třicet
tisíc korun získala nemocnice v rámci
grantu na Screening Alzheimerovy choroby na severní Moravě.
„Na lůžkových odděleních ve Vítkovické
nemocnici jsme začali na neurologickém
oddělení a oddělení léčebné rehabilitace
využívat iPad tablet s aplikacemi na logopedický trénink řeči pacientů po cévní
mozkové příhodě,“ říká Mgr. Gabriela
Solná, klinická logopedka neurologického
oddělení Vítkovické nemocnice.
Aplikace umožňují procvičovat téměř
všechny oblasti řeči, ale i jemné motoriky
nebo zrakové a sluchové percepce. Na iPadu je možné malovat, trénovat čísla, barvy,
tvary, čtení, psaní, gramatiku i matematiku, trénovat porozumění řeči či pojmenovávání, řešit logické úlohy nebo se učit
cizí jazyky. Řadu aplikací je přitom možné
přizpůsobit i na míru pacienta, například
Mgr. Solná využívá iPady také v logopedické
poradně s dětmi
zařazením jeho soukromých fotek nebo
oblíbených obrázků do aplikace.
Prozatím využila tablety iPad ke cvičení řeči ve Vítkovické nemocnici více než
stovka pacientů z řad dětí i dospělých.
Významně pomáhají pacientům trpícím
afázií, tedy narušením již vyvinuté schopnosti porozumění a tvorby řeči. Jejich
velkou výhodou přitom je, že jsou vhodné
i u pacientů s částečným ochrnutím, kteří
mohou ovládat aplikaci přes dotekovou
obrazovku pouhým ťuknutím prstu.
„Zejména mladší pacienti moderní
technologie vítají, a snadno se s nimi sžívají. Ovládání je velmi intuitivní a zvládají
to i pacienti s kognitivními deficity nebo
děti s mentální retardací či velmi malé
děti. Mimo to ale tablety oceňujeme i my,
kliničtí logopedi, neboť skvěle pomáhají
nejen při terapii, ale i diagnostice, ke které
jsou k dispozici přímo některé logopedické
testy,“ vysvětluje Solná.
Multifunkční tablety Apple iPad jsou
v současnosti ve Vítkovické nemocnici
využívány vždy v přítomnosti logopeda,
aplikace pro iPad si ale zájemci mohou
stáhnout z internetu a využívat je doma
již samostatně. Nutné je pouze vlastnit iPad a osvojit si ovládání aplikací.
„Společně s kolegy jsme pro naše pacienty
a další zájemce připravili webové stránky
www.i-logo.cz. Jsou zde přehledně rozděleny vhodné aplikace pro děti i dospělé
zaměřené zejména na logopedii. U každé
aplikace je popis, přehled cvičení, je zde
také uvedeno, pro jaké pacienty je vhodná,
kolik stojí a kde si ji mohou stáhnout, takže
si každý vybere podle vlastní diagnózy
vhodná cvičení,“ dodává Solná.
Nemocnice otevřela ortopedickou ambulanci
Ambulance je určena jak pro dospělé, tak pro děti a nabízí základní spektrum ortopedické péče.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská
36
N
emocnice rozšířila spektrum svých
služeb nově i o výkony v oboru
ortopedie a v dubnu otevřela novou
ortopedickou ambulanci, která nabízí své
služby všem pacientům trpícím potížemi
a bolestmi pohybového aparátu. Ambulance je určena jak pro dospělé, tak pro děti
a nabízí základní spektrum ortopedické
péče. „Kromě běžné ortopedické činnosti
jako je diagnostika onemocnění pohybového aparátu nebo řešení poúrazových
stavů, provádíme i malé výkony v lokální
anestezii,“ vysvětluje MUDr. Karel Ročák
s tím, že k větším operačním výkonům
budou pacienti směrováni na specializovaná pracoviště. „Nová ambulance úzce
spolupracuje také s rehabilitačním oddělením Vítkovické nemocnice, kde se pacienti
následně po ortopedických výkonech
doléčují,“ vysvětluje lékař.
Karel Ročák je zkušený ortoped, který
řadu let působí v přerovské nemocnici,
ve které vede mimo jiné také dětskou
ortopedickou ambulanci. Lékař dlouhodobě spolupracuje také s jedním z nejuznávanějších dětských ortopedů v zemi,
s profesorem Janem Poulem. Právě proto
se Vítkovická nemocnice rozhodla využít
služeb doktora Ročáka také v oblasti dětské ortopedie. Každé pondělí a čtvrtek tak
přijíždí MUDr. Ročák brzy ráno na novorozenecké oddělení Vítkovické nemocnice, aby posoudil správné postavení kyčlí
u novorozenců. „Další navazující vyšetření
kyčlí mohou podstoupit nejmenší pacienti
v dětské ambulanci Vítkovické nemocnice každý čtvrtek vždy od 15.00 hodin,“
doplňuje MUDr. Ročák s tím, že rodiče
se mohou objednávat na vyšetření každý
den od pondělí do pátku vždy od 7.00
do 15.00 hodin na číslech 595 633 551 nebo
595 633 535.
37
Nemocnice
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Nemocnice otevřela nový pavilon
s moderním diagnostickým
PET CT pracovištěm
Zčásti nevyužívanou budovu bývalé interny přestavěla nemocnice na moderní PET CT pracoviště s velmi
potřebným diagnostickým přístrojem, jediným v Moravskoslezském kraji.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková
Zleva ředitel Nemocnice Nový Jičín MUDr. Karel Dostalík, generální ředitel společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA,
a primářka radioterapie a onkologie MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Nemocnice
V
38
budově bývalé interny Nemocnice
Nový Jičín našly své zázemí, krom
moderního diagnostického PET CT
pracoviště, také urologické ambulance
a dialyzační centrum včetně nefrologických ambulancí s navýšenou kapacitou.
Jedna z nejrozsáhlejších a finančně nejnákladnějších investic v historii společnosti
AGEL přišla na 120 miliónů korun.
Ještě nedávno se budova bývalé interny
nacházela prakticky v havarijním stavu.
S novým provozovatelem však přišly změny a po sedmi měsících tvrdé práce se část
chátrající budovy proměnila v nové špičkové PET CT pracoviště. „Přístroj PET CT
(hybridní pozitronová emisní a výpočetní
tomografie) představuje špičku v diagnostice onkologických onemocnění. Vyšetření
má zásadní význam pro volbu optimální
léčby onkologicky nemocných pacientů.
Provedením diagnostické procedury je
možné určit, která z léčebných možností je
pro pacienta nejvhodnější,“ vysvětlil ředitel
Nemocnice Nový Jičín MUDr. Karel Dostalík s tím, že přístroj zakoupila nemocnice od společnosti Siemens.
PET CT vyšetření je speciální metoda,
při které je pacientovi aplikována radioaktivní látka s velmi krátkým poločasem
rozpadu, tzv. „radiofarmakum“. Následně
je pomocí speciálního diagnostického
přístroje zjišťován možný primární nádor
a případné metastázy v těle pacienta. „Pracoviště je zatím jediné v Moravskoslezském kraji. Počítáme se spádovou oblastí
asi 1 500 000 obyvatel, neboť podobný
přístroj se zatím nenachází ani v Zlínském
kraji. Nejbližší dostupné PET CT bylo
doposud v Olomouci, kde byla čekací lhůta
asi 8 týdnů, což může být pro některé pacienty vzhledem k charakteru nemoci velmi
dlouhá doba. Nový PET CT přístroj čekací
doby významně zkrátí,“ slíbil ředitel. Jeho
slova potvrdil také náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Jiří Martinek:
„Péče o pacienty v nemocnicích Moravskoslezského kraje je na špičkové evropské
úrovni. Prioritou pro nás i nadále zůstávají
potřeby pacientů, kterým můžeme poskytnout kvalitní péči díky komplexnímu
přístupu, moderním diagnostickým metodám i nejmodernějším technologiím,“ řekl
náměstek hejtmana.
Kromě PET CT pracoviště se v přízemí budovy nachází také nové urologické
ambulance. Větší a moderní prostředí
čeká také na dialyzované pacienty. Nemocnice pro ně v prvním patře vybudovala
nové prostory a navýšila kapacitu z deseti
na patnáct dialyzačních monitorů. „Nové
prostory nabídnou pacientům větší pohodlí, soukromí a především významně omezí
nutnost provádět dialýzu v nočních hodinách, což, věřím, klienti ocení,“ doplnil
Karel Dostalík s tím, že v prvním patře se
budou nacházet také dvě nové ambulance
nefrologie.
Nemocnice zrekonstruovala také suterén, kde se nachází zázemí pro personál,
sklady, archivy a technologické zázemí
budovy. „Investiční náklady na stavební
úpravy a technologie dosáhly 120 miliónů
korun. V rekonstrukci však chceme ještě
pokračovat, neboť jsme v průběhu přestavby zjistili, že infrastruktura staré budovy je
v katastrofálním stavu. Rádi bychom proto
přestavěli ve spolupráci s Moravskoslez-
ským krajem také prostory třetího a čtvrtého podlaží, kde se donedávna nacházelo
plicní oddělení,“ netají své plány ředitel
nemocnice s tím, že se plicní oddělení
muselo během rekonstrukce přestěhovat
nečekaně do provizorních prostor.
Nemocnice Nový Jičín je součástí skupiny AGEL od loňského roku. Moravskoslezský kraj ji společnosti pronajal i s 300
miliónovým dluhem na 20 let. Nemocnice
přitom Moravskoslezskému kraji platí
roční nájem ve výši pětadvaceti miliónů
korun. Kromě toho se AGEL smluvně zavázal investovat téměř 220 miliónů korun
do rekonstrukce centrálních operačních
sálů, provozu ARO a centrální sterilizace.
S rekonstrukcí začne ještě letos. „V součas-
né chvíli jsme čekali na uvolnění prostor
stávající dialýzy, které využijeme během
rekonstrukcí právě pro potřeby provozů ARO a centrálních operačních sálů,“
vysvětlil Karel Dostalík. Podle něj byly
tehdejší obavy některých politiků z redukce péče zbytečné. „Už tehdy jsme tvrdili, že
vše ukáže čas. Nemocnici provozujeme rok
a půl, během té doby nedošlo k žádnému
omezení péče. Do nemocnice se značně investuje, kromě rekonstrukce ARO
plánujeme zakoupit také nový lineární
urychlovač za 120 miliónů korun. Ministerstvo zdravotnictví nám navíc potvrdilo
statut komplexního onkologického centra.
Postupně dochází také k ekonomické stabilizaci,“ dodal ředitel.
Dětské oddělení vyšetřuje srdce
pacientů novým ultrazvukem
Díky novému špičkovému přístroji může tak dětské oddělení nemocnice nabízet komplexní dětskou
kardiologickou péči.
N
ový špičkový ultrazvuk získalo
dětské oddělení Nemocnice Nový
Jičín. Plně digitální ultrazvukový
systém umožní provádět celé spektrum
echokardiografických vyšetření - tedy
strukturu srdce, diagnostiku srdečních vad
či funkci komor srdce. Moderní ultrazvuk
za dva milióny korun nahradil již 9 let starý přístroj, u kterého již nebyla tak dobrá
zobrazovací schopnost.
Vyšetření je zcela bezbolestné a může
prokázat srdeční onemocnění a jeho
funkční poruchy. Ultrazvuk nemá žádné
nepříznivé účinky na organismus, a proto
lze echokardiografické vyšetření kdykoli
opakovat. Nový přístroj má několik typů
sond, které se přikládají na hrudník.
„Odrazy ultrazvuku ze srdce jsou analyzovány přístrojem a převedeny na pohybující
se obrázek srdečních stěn a struktur jako
například srdečních chlopní. Vyšetření
tak umožňuje v excelentní kvalitě zobrazit
jednotlivé srdeční oddíly a chlopně, jejich
strukturu, velikost a funkci,“ říká zástupce
primáře dětského oddělení MUDr. Hynek
Canibal.
Sondy jsou rozlišeny podle věku pacienta na novorozenecké, pro větší děti,
pro dospělé a břišní sondu pro vyšetření
plodu, které probíhá ve 20. až 22. týdnu
těhotenství. V tomto případě se provádí
ve spolupráci s gynekologickou ambulancí
z důvodu včasné diagnostiky srdeční vady
plodu. „Srdeční vady u plodu připadají na 8
porodů z 1 000 a jsou jedny z nejčastějších
problémů v těhotenství,“ uvádí MUDr. Hynek Canibal s tím, že diagnostika srdeční
vady je proto velmi důležitá. Pokud se vada
včas potvrdí, je možno rozhodnout, kde
se miminko narodí. V případě závažné srdeční vady na specializovaném pracovišti,
v ostatních případech na dobře technicky a personálně vybavených porodních
a novorozeneckých oddělení. Podmínkou
je, aby na těchto pracovištích byl k dispozici erudovaný dětský kardiolog, který pak
rozhodne po dalších vyšetřeních o formě
a frekvenci dalšího sledování. „Výhodou
takového postupu je skutečnost, že narození dítěte s vadou není překvapením, ale
očekávanou událostí, na kterou je možno
se daleko lépe připravit,“ doplnil.
Během vlastního vyšetření pacient
leží na vyšetřovacím lehátku, většinou
na levém boku nebo na zádech. Na vyšetřovací sondu se nanese ultrazvukový gel
a poté se sonda přikládá v různých místech
na hrudník a mírným tlakem se zabezpečí
dobrý kontakt se stěnou. Běžné vyšetření
trvá 15 až 45 minut. Samozřejmostí je
vysoká rychlost zpracování dat, komfortní
obsluha a archivace, administrace a analýza naměřených dat.
Díky novému ultrazvuku, který patří
mezi špičku v přístrojích pro dětskou
kardiologii, může tak dětské oddělení
Nemocnice Nový Jičín nabízet komplexní
dětskou kardiologickou péči. „V současné době dochází k obnově nebo zlepšení
dalšího přístrojového vybavení. K dispozici jsou kromě přístroje EKG Holter
i dva přístroje pro dlouhodobé monitorování krevního tlaku, které vedle dětské
kardiologické ambulance využívá i dětská
nefrologická ambulance a samozřejmě
podle potřeby je využíváno i v jiných
indikacích u dětí hospitalizovaných. Tato
možnost mimo jiné i zrychluje celý proces
diagnostiky a v řadě případů zkracuje
pobyt dítěte na lůžku. Pokud k tomu přičteme i vybavení na provádění zátěžových
vyšetření typu ergometrie, jsou možnosti
diagnostiky skutečně komplexní,“ dodává
zástupce primáře.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko
39
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Dermatolog: Opalování pacientům
nezakazuji, ale všeho s mírou
Ačkoliv v poslední době stále slýcháme o tom, jak je opalování nebezpečné, má pobyt na slunci i řadu
zdravotních benefitů. Nic se ale nesmí přehánět.
Text a foto: Bc. Radka Baková
MUDr. Robert Postupa
Nemocnice
S
40
ám se v létě rád sluním, a proto to
nezakazuji ani svým pacientům.
Při opalování se do těla vyplavuje
vitamín D, který je důležitý pro zdravé
zuby, pevné kosti, atd. Je totiž stěžejní
látkou pro využití vápníku v těle. Lidé si
ale musí uvědomovat, že několikahodinové
nepřetržité ´rožnění´ se na slunci je naopak
spíše hazardem se zdravím,“ uvádí kožní
lékař Polikliniky Ostrava MUDr. Robert Postupa a varuje, že vlivem výskytu
chemických látek v ovzduší se v posledních
letech velmi ztenčila ozonová vrstva Země.
Význam stratosférického ozonu spočívá
v pohlcování nebezpečného slunečního
ultrafialového záření typu UV-B. Tento typ
ultrafialového záření způsobuje mnohem
vážnější narušení zdraví, jako jsou kožní
nádorová onemocnění, z nichž některá
mohou vést i ke vzniku smrtelných rakovinných nádorů. Tím, že se ozonová vrstva
ztenčila, absorbuje naše pokožka během
pobytu na slunci mnohem více nebezpečného záření.
PŘÍPRAVA POKOŽKY
Zřejmě nejnebezpečnější je nárazové
a intenzivní vystavení slunečnímu záření,
proto je vhodné před odjezdem na dovolenou do jižněji položených nebo exotických
zemí pokožku na slunce alespoň částečně
připravit. S opalováním je nutné začít
postupně, nejlépe od 10 do 20 minut denně
a tuto dobu postupně zvyšovat. „Každý,
kdo má možnost se slunit již u nás, by ji
měl využít. Pokožka si na sluníčko zvykne
a začne vyplavovat melanin, který je
vytvářen buňkami nazývanými melanocyty. Chrání před přímým a nepřímým
poškozením tak, že absorbuje nadbytečnou
sluneční radiaci, která může být škodlivá.
Právě melanin způsobuje hnědnutí kůže.
Podle genetických dispozic ztmavnou
někteří jedinci rychleji a jiní téměř vůbec,“
vysvětluje MUDr. Postupa.
Další nezbytnou pomůckou pro zdravé
opálení je opalovací krém, který by měl
mít dostatečně vysoký ochranný faktor
vzhledem k typu pleti. „Pokud se lidé chtějí
opálit, neměli by sahat po krémech s faktory vyššími než 30. O vhodném faktoru je
dobré se poradit se svým kožním lékařem,
který vždy doporučí nejvhodnější variantu
dle individuálního fototypu pokožky,“
dodává Robert Postupa a na otázku, co
značí číslo UV faktoru, odpovídá: „Číslo
upozorňuje na to, kolikrát člověk může
s použitím tohoto faktoru pobývat na slunci déle oproti nechráněné pokožce.“
Ochranné prostředky by se měly aplikovat alespoň 30 minut před vystavením se
slunci a následně opět aplikovat dle individuální potřeby. V dnešní době je na trhu
k výběru celá řada opalovacích prostředků
i prostředků po opalování ve formě mléka,
spreje, oleje. Zvlášť lze zakoupit opalovací
krémy s UV faktorem určené jen pro určitou část těla, například obličej.
STÁRNUTÍ KŮŽE
Právě obličeji by měli lidé, kteří se rádi
sluní, věnovat zvláštní pozornost. Opalování způsobuje vysušování kůže, ztrátu její
přirozené vlhkosti a elasticity. Výsledkem
těchto procesů je kůže tenčí, svraštělá
a nepružná, což vede k tvorbě vrásek, které
jsou nejdříve patrny na místech nekrytých
šatem, tedy v obličeji a na rukou. Obličej je
slunečnímu záření na rozdíl od jiných částí
těla, která schováme pod oděv, vystaven
slunečním paprskům neustále. „Lidé,
kteří chtějí vráskám předcházet, by neměli
zapomínat pravidelně si obličej ošetřovat
krémem, a to již od časného jara, anebo
alespoň používat jiné ochranné pomůc-
ky. Že slunce umí pořádně zářit i u nás
v Česku si uvědomují například některé
podniky, které své zaměstnance pracující
ve venkovním prostřední vybavují čepicemi s kšiltem, aby byli pracovníci alespoň
částečně ochráněni,“ uvádí MUDr. Robert
Postupa. Na stárnoucí kůži, a to nejen
obličeje, je také častější výskyt kožních
nádorů, jako jsou například basaliomy.
SOLÁRNÍ OPALOVÁNÍ
„I přes zmíněné přínosy opalování, návštěvy solárií svým pacientům nedoporučuji.
V dnešní době je obtížné najít kvalitní solárium, které dbá na stoprocentní technický
stav přístrojů a dodržuje hygienické předpisy. Málokdo si uvědomuje, že v soláriu je
možné chytit například plísně a jiné kožní
choroby, pokud není povrch vydesinfikován
speciálními přípravky. Pokud se tedy někdo
chce opalovat, měl by raději vyrazit do přírody,“ upozorňuje dermatolog na možná
rizika opalování v soláricích.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PREVENCE
Největší hrozbou, kterou s sebou pobyt
na slunci přináší, je vznik zhoubného nádoru melanomu. Lidé by proto při opalování
neměli podceňovat primární prevenci
a poctivě se mazat ochrannými krémy
a na slunci pobývat pouze rozumnou dobu.
Dále by si měl alespoň jednou do roka každý nechat zkontrolovat znaménka kožním
lékařem, který provádí vyšetření rychle
a bezbolestně pomocí speciálního dermatoskopu. „Vůbec nejlepší je, přijdou-li si lidé
nechat znaménka zkontrolovat na jaře před
dovolenou a poté na podzim. V případě
jakýchkoliv nebezpečných změn na kůži je
totiž možné včas zasáhnout. A včasná diagnostika je u melanomu to nejdůležitější,
tento nádor totiž velmi rychle metastázuje
a poté je šance na přežití minimální,“ doplnil Robert Postupa, který je v kožní ambulanci na Poliklinice Ostrava pacientům
k dispozici od pondělí do pátku. Zájemci
o vyšetření znamének i jiných kožních potíží se zde mohou objednávat a informovat
na telefonním čísle 596 101 656.
41
Nemocnice
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Afrika očami lekárky
Danky Kobidovej
Miestni ľudia ešte lekárom na 100 percent neveria. Veľakrát nám nedovolili zasiahnuť, radšej nechali človeka
zomrieť, ako by nám dovolili urobiť napríklad amputáciu znekrotizovanej končatiny po uhryznutí hadom.
Text: Zuzana Sitárová / Foto: Archív MUDr. Dany Kobidovej
Boli to príhody jedného kamaráta tiež lekára – gynekológa, ktorý už roky pomáha
ľuďom na misiách. To ma zasiahlo a potom
to už nabralo veľmi rýchly spád. Moje
rozhodnutie bolo veľmi rýchle a definitívne
– vycestovať čo najskôr.
Je pre lekára ťažké dostať sa na také
zahraničné misie?
Závisí to od viacerých faktorov. Existuje
viacero organizácií slovenských, ale aj
medzinárodných, ktoré potrebujú lekárov
a majú rôzne požiadavky (zväčša je to jazyková vybavenosť a pracovné skúsenosti).
Pokiaľ daný uchádzač spĺňa podmienky,
tak má dvere otvorené.
MUDr. Kobidová so zdravotnými sestrami a bratmi
M
Nemocnice
UDr. Danka Kobidová pracuje
na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení v Nemocnici Zvolen.
Jej pacientky ju majú veľmi radi, pretože
je citlivá, empatická, veľmi ľudská a má
rada svoju prácu. Okrem toho je veľký
dobrodruh a raz za čas nás opustí, aby išla
pomáhať do Afriky. Preto sme sa jej opýtali
na jej zážitky.
42
Prečo ste sa rozhodli pre povolanie
lekárky?
Od malička som sa rozhodovala medzi
kariérou učiteľky, alebo lekárky. Už ako
dvojročná som chcela pichať injekcie – babičke inzulín. Podvedome ma to stále ťahalo medicínskym smerom, milovala som
všetky seriály typu Nemocnica na okraji
mesta, Emergency a pod.
Prečo ste si vybrala práve odbor gynekológie a pôrodníctva?
Dala som na radu jedného starého pána
doktora, ktorý mi radil, aby som si vybrala
chirurgický odbor. Zoperujete, poliečite
a pacient ide domov zdravý. Páči sa mi, že
je to rôznorodý odbor, obsahuje diagnostické metódy ako sonografiu, ale aj operatívu, pôrody, ambulantnú prax a užijeme
si aj adrenalín. Plus milujem deti a tie sú
veľkým pozitívom v našom povolaní, aj
keď zároveň zdvojnásobujú pocit zodpovednosti pri našej práci.
Čo Vás priviedlo na myšlienku ísť do Sudánu?
Mám veľa snov, ktoré si postupne plním
počas môjho pobytu na Zemi. A tento bol
jedným z nich. Odísť do krajiny, kde sú ľudia odkázaní na pomoc iných. Darovať čosi
z toho svojho, keďže mám niekedy pocit, že
ja som dostala vienka priveľa, už len tým,
že som sa narodila v pokojnej a bohatej
krajine. Mám rodičov, zdravie, jedlo, strechu nad hlavou, vzdelanie, prácu... To nie
je samozrejmosťou pre všetkých.
Spomeniete si na úplne prvý impulz,
ktorý Vás doviedol k tomu, aby ste odišla tak ďaleko?
Ide o úplne iný prístup k medicíne?
V tak chudobnej krajine ako je Južný
Sudán určite áno. Pracuje sa v bazálnych
podmienkach, s minimálnym personálnym zabezpečením, malým množstvom
materiálu a potrebná je častá improvizácia.
Trošku mi to pripomenulo seriál M.A.S.H.
Spoliehať sme sa mohli len na základné
fyzikálne vyšetrenia, jediná prístrojová
technika bol malý prenosný USG prístroj,
v laboratóriu sme mali iba mikroskop. Ďalšia podstatná vec je, že miestni ľudia ešte
lekárom na 100 percent neveria. Veľakrát
nám nedovolili zasiahnuť, radšej nechali
človeka zomrieť, ako by nám dovolili urobiť napríklad amputáciu znekrotizovanej
končatiny po uhryznutí hadom. Na druhej
strane, bez tabletiek sme ich nemohli pustiť
domov, pretože by boli veľmi sklamaní, že
nič nedostali, tak aspoň ako placebo efekt
sme im predpisovali vitamín C.
Cestovať do zahraničia je pekná vec, ale
prečo do takéhoto zaostalého?
Misijné projekty, nemocnice, školy a podobne sú zväčša v chudobných a zaostalých
krajinách, tam sa posielajú ľudia, ktorí sú
potrební. Ja som za to vďačná, pretože milujem cestovanie a do tejto krajiny by som
sa ako turista asi ťažko dostala.
Aké očkovania a povolenia ste si pred
odchodom musela vybaviť?
Z očkovaní je to žltá zimnica, ktorá je vo
väčšine afrických krajín povinná, ostatné
sú doporučované ako napr. brušný týfus,
hepatitída A a B, vakcína proti meningokokom, besnota, tetanus a profylaxia malárie.
Z povolení vstupy do krajín, pracovné víza
a pod. vybavujú logisti priamo v Afrike,
komunikuje sa mailom.
Ste neplatení dobrovoľníci, alebo si
normálne zarábate?
Zväčša si ľudia myslia, že sa tam nenormál­
ne zarába a to je hlavný dôvod vycestovania, no nie je to tak. Závisí to od organizácie. My sme dostávali „plat“, vďaka
ktorému sme boli schopní pokryť povinné
výdavky tu na Slovensku – nájom, hypotéku, poistenie, odvody a ďalšie poplatky.
Aký bol Váš bežný deň?
Vstávali sme okolo siedmej, keď konečne
vyšlo slnko. Okolo 8,15 – 8,30 hodiny sme
mali ranné vizity na oddeleniach. Potom
sa robili plánované výkony- operácie, zákroky, pomedzi to akútne veci ako pôrody,
ambulancia a USG vyšetrenia. Potom sme
suplovali clinical officerov na všeobecnej
ambulancii prvého kontaktu, kde sme
denne vyšetrili okolo sedemdesiat až stodvadsať pacientov. Mali sme pauzu na obed
okolo 13,00 hodiny, kedy bolo vonku
neskutočne horúco, potom sme pokračovali až do večera, kým sme nedoriešili posledného pacienta a kým nezapadlo slnko.
Veľakrát sme končili o siedmej večer, keď
už bola tma. Každú noc, aj cez víkendy,
sme mali pohotovosť na oddelení, takže
práca nonstop. Jedine v nedeľu sa robili
len vizity a akútne stavy. Bolo to často dosť
vyčerpávajúce.
Takže ste boli „doktorka pre všetko“.
Tam sa nerozlišuje, či je niekto lekár taký
alebo onaký. Gro mojej práce spočívalo
v tom, čo robím na Slovensku, ale vyskytli sa situácie, že bolo potrebné napraviť
rameno, vytrhnúť zub, vybrať korálku
z ucha či amputovať končatinu… Vtedy sa
na špecializáciu nepozerá, každý robí to,
čo zvládne.
Ako ste spolupracovali s miestnymi
lekármi?
V nemocnici pracoval len jeden sudánsky lekár, ktorý bol zároveň riaditeľom
nemocnice. Bez vzájomnej pomoci sa
to nedá, aj keď sa nám niekedy názory
na liečbu dosť rozchádzali. Museli sme
sa rešpektovať. Našťastie sme tam boli
dobrý slovenský tím, spolu so mnou tam
bol aj môj zvolenský kolega a veľmi dobrý
kamarát Julko Pántik a istý čas ešte jedna
slovenská doktorka Katka, takže sme si
vystačili.
Zažila ste tam niečo, čo Vás hlbšie
zasiahlo?
Prvýkrát v živote sa mi stalo, že mi zomrela pacientka. Veľmi to mnou otriaslo,
nebolo jej pomoci, bol to výsledok pôrodu
doma, päť dní nosila mŕtve dieťa in utero,
dostala sepsu. Na tretí deň po cisárskom
reze sme ju stratili. Mala len dvadsať rokov.
Bolo to hrozné, keby boli prišli skôr, nemuselo to tak zle dopadnúť. Trpká skúsenosť
bohužiaľ nebola jediná. Dodnes mám tie
situácie pred očami.
Ranná vizita na gynekologicko-pôrodníckom oddelení
Ako sa miestni vyrovnávajú so smrťou?
Obyvatelia zažili veľa zabíjania, od roku
1955 žili a žijú v permanentných vojnách
a konfliktoch, určite ich to poznačilo.
Život u nich nemá žiadnu cenu. Keď
niekto zomrel, hneď ho zabalili do plachty
a zakopali do najbližšej vykopanej jamy.
Takmer bez akýchkoľvek emócií. Jednoducho pre nich je smrť prirodzená súčasť
života. Hrôzostrašné pre mňa bolo zistenie,
že keď zomrela manželka napríklad pri
pôrode a nedala mužovi ešte potomka, jej
rodina mu bola povinná vydať ďalšiu ženu
z rodiny – dcéru, neter a pod. Muž preto
vôbec tragicky stratu partnerky nevnímal,
veď mal zaručenú náhradu.
Máte aj veselú skúsenosť, spomienku?
Požiadanie o ruku po pätnásť minútovej
konverzácii, to mi vyrazilo dych.
Čo ste si z Afriky odniesla?
Afrika ma naučila sa tešiť z maličkostí, vážiť si veci ako potraviny, vodu, čo považujeme u nás za samozrejmosť. Páčila sa mi tá
súdržnosť ľudí, napriek tomu, že sa medzi
sebou nepoznajú, kedykoľvek sa pristavia,
podajú si ruky, prehodia pár slov. Je to
krásne a to mi tu doma najviac chýba.
Ako to bolo s vodou a hygienou?
V areáli nemocnice je vykopaná studňa
a vďaka nej sme mali dostatok vody. Na pitie
sme ju museli filtrovať cez uhlíkové filtre,
pre istotu. Sprchovali sme sa v prírode,
v takej provizórnej sprche a lá Flinstonovci
– betónová zatočená stena. Romantika pod
holým nebom. Že je obsadená, sme demonštrovali prehodeným uterákom. Na WC sa
zvykalo ťažšie, bola to klasika na bulharský
spôsob, také krásne dve červené „kadibúdky“ vedľa seba s vykopanou dierou do zeme.
Zakaždým, keď sme museli ísť na potrebu,
sme sa najprv museli dobre poobzerať, či
tam nevyrušíme nejakého hada, alebo škorpióna. Bolo to niekedy celkom adrenalínové.
Naučili ste sa počas pobytu miestne
zvyky, reč, tradície?
Po pár týždňoch sme boli schopní sa
dohodnúť miestnym dialektom. Jazykom
Dinka s pacientmi, alebo si vypýtať kávu
na lokálnom trhovisku, čo miestnych dosť
prekvapilo a zároveň potešilo. Čosi nás
naučili aj o ich rodinách. Napríklad čím je
muž bohatší, tým väčší počet žien si môže
dovoliť. Dievčatá sú zárukou blahobytu,
pretože sa kupujú za kravy, ktoré sú symbolom bohatstva pre miestnych obyvateľov.
Čím lepšia žena, tým viacej kráv, niekedy
za tie vzdelané a pekné dajú aj dvesto až
tristo kráv. Keď si predstavíme, že jedna
krava stojí okolo tristo amerických dolárov,
je to celkom dobrá suma. Napríklad aj
o operáciách žien rozhodovali výlučne
muži – manžel, otec, švagor, syn, strýko.
Žena sa za seba nemohla rozhodnúť sama.
Ktoré miesta v Afrike ste navštívili
a ktoré sa Vám najviac páčili?
Afrika je nádherný kontinent, ktorý ma
veľmi očaril. Každé miesto je svojim
spôsobom špecifické. Mne sa najviac páčilo
v Tanzánii, konkrétne na ostrove Zanzibar,
to bol pre mňa raj na Zemi. Ale je tam ešte
veľa krajín, ktoré dúfam, že ešte budem
mať možnosť navštíviť.
Nemocnice
Ako prebiehajú Vaše prípravy na trojmesačné pobyty?
Nijako špeciálne, človek musí absolvovať
všetky potrebné očkovania, pozháňať dobrú pálenú medicínku – najlepšia je domáca
52 percentná – a efektívne sa pobaliť, keďže
v rámci takýcho krajín je veľká reštrikcia
na hmotnosť batožiny a možnosti nakupovania sú dosť obmedzené.
43
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Lekáreň pri nemocnici v Komárne
poskytuje systémové liekové poradenstvo
Práca lekárnika nepozostáva len z vydávania liekov predpísaných lekármi, ale lekárnik by mal zabezpečiť, aby
farmakoterapia bola bezpečná, účinná a kvalitná.
Text: Mgr. Marta Csergeová, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. / Foto: archív nemocnice
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
Nemocnice
C
44
elkom nová Lekáreň pri nemocnici v Komárne, v ktorej pôsobia
odborníci na liekové a homeopatické poradenstvo, funguje od decembra
2012. Za pol roka už mnohým pacientom
poradili ako lieky správne užívať, dávkovať
ich, o interakciách liečiv s jedlom, o nežia­
ducich účinkoch ako aj o užívaní liekov
počas tehotenstva, dojčenia, u malých detí
a tiež u starších pacientov.
Či už pacient s receptom po návšteve
lekára alebo len zle cítiaci sa človek, príde
do lekárne a pýta si liek. V tej chvíli od lekárnika čaká radu pri výbere lieku na jeho
zdravotný problém. „Práca lekárnika nepozostáva len z vydávania liekov predpísaných lekármi, ale lekárnik by mal zabezpečiť, aby farmakoterapia bola bezpečná,
účinná a kvalitná. Častokrát je farmaceut
prvou osobou, ktorú pacient so svojimi
zdravotnými ťažkosťami navštívi. Na druhej strane, pri vydávaní liekov na lekársky
predpis je aj posledným článkom, ktorý
môže danú terapiu zhodnotiť. Jednoznačne
však treba zdôrazniť, že práve farmaceut je
jediným vysokokvalifikovaným odborníkom na liečivo, teda aj na liek,“ uviedla
vedúca farmaceutka Lekárne pri nemocnici, PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
Pani doktorka, povedzte nám, čo všetko
zabezpečujete vo Vašej lekárni?
Naša Lekáreň pri nemocnici zabezpečuje
okrem liekov viazaných na lekársky predpis
aj kompletný sortiment zdravotníckeho
materiálu. To znamená, že naši pacienti
nemusia zvlášť navštíviť aj výdajňu zdravotníckych potrieb, ale priamo u nás dostanú
daný zdravotnícky materiál. Samozrejme,
máme aj bežný sortiment verejnej lekárne,
ako voľnopredajné lieky, výživové doplnky,
čajoviny, liečivé rastliny a špeciálne dietetické potraviny pre celiatikov a pacientov
trpiacich chronickým ochorením. V našom
galenickom laboratóriu pripravujeme individuálne pripravené lieky podľa zásad správnej lekárenskej praxe, a to roztoky, čapíky,
globule, prášky, kapsule, maste a krémy.
Aké odborné poradenské služby poskytujete?
Našim pacientom poskytujeme
farmaceutickú starostlivosť v plnom
zmysle slova. Poradíme, ako a kedy
majú lieky správne užívať, ako by mali
správne uchovávať lieky, aby nedošlo k ich
zneškodneniu. Upozorníme ich na možné
nežiadúce účinky a aj na možné interakcie
užívaných liekov. Štatisticky je dokázané,
že pacienti nad 65 rokov užívajú v priemere
5 až 6 liekov. U týchto ľudí je výskyt
liekových interakcií až 70 percent. Ak
starší pacient užíva 7 alebo 8 liekov, výskyt
interakcií je až 90 percent. Často krát si,
bohužiaľ, pa­cient daný príznak ani nespojí
s nežiaducim účinkom lieku. Nasadí si
na to ďalší liek, a tak sa začína začarovaný
kruh…
V dnešnej dobe pacientov stále viac
zaujíma, koľko budú doplácať na lieky.
Preto sa snažíme v rámci tzv. generickej
substitúcie vybrať najlacnejšiu alternatívu
a tú ponúknuť. Takto pacient, ktorý užíva
5 či 6 tabletiek, môže ušetriť mesačne 10 až
15 EUR. Pritom je to povinnosť každého
lekárnika. Pacienti sa vôbec nemusia báť,
pretože generický liek obsahuje rovnaké
liečivo ako tzv. originálny liek, má podobnú liekovú formu (napr. tablety a obalené
tablety) a biologické skúšky dokázali
aj jeho účinnosť. Líšiť sa môžu jedine
obsahom pomocných látok. Podľa mojich
odhadov, až 90 percent pacientov na tieto
lieky reaguje veľmi dobre.
Poradíme o správnom použití zdravot­
níckeho materiálu, napr. ako správne
použiť kompresné pančuchy na kŕčové žily,
na aké zdravotnícke pomôcky má pacient
nárok, ktorý odborný lekár mu ich môže
predpísať a koľko bude musieť pacient na to
doplácať. Samozrejme, danú pomôcku aj
zabezpečíme. Staráme sa aj o stomických
pacientov.
Lekáreň pri nemocnici je zapojená
do projektu Vaše srdce, ktorý je spoločný
projekt Slovenskej lekárnickej komory a Farmaceutickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Cieľom tohto
projektu je zachytiť v čo najskoršom štádiu
neliečené osoby s rizikovými faktormi
srdcovocievnych ochorení, oboznámiť ich
s rizikami a, v prípade potreby, im odporučiť návštevu lekára. Každému pacientovi
na požiadanie zdarma zmeriame krvný
tlak a v určitých, dopredu dohodnutých
intervaloch, vieme odmerať aj hladinu
krvného cukru. V ďalšom pláne máme aj
stanoviť cholestrol a triacylglyceroly v krvi.
Prečo je dôležité dodržiavať správne
dávkovanie?
Staráme sa aj o vybrané skupiny pacientov,
ako sú budúce mamičky, dojčiace ženy,
novorodenci, malé deti, ale aj o pacientov
nad 65 rokov a o pacientov trpiacich chronickým ochorením, napr. nádorovým. Ich
farmakoterapia môže byť veľmi obmedzená, preto je veľmi dôležité upozorniť týchto
pacientov na možné riziká a poradiť im
alternatívnu voľbu liečby.
Systémové liekové poradenstvo, rovnako
ako farmaceutickú starostlivosť zabezpečuje
erudovaný tím lekárnikov a farmaceutických laborantov. Cieľom komunikácie lekárnika s pacientom je zlepšenie výsledkov
liečby s dôrazom na kvalitu života pacienta.
Kedy a ako sa majú správne užívať lieky?
Kľúčovou úlohou pri zabezpečení optimálnej terapeutickej hladiny lieku je
správne užívanie liekov, najmä v závislosti
od času a jedla. Napríklad lieky na zvýšený
krvný tlak je potrebné užívať ráno, lieky
na cholesterol naopak večer a zase lieky
na zvýšenú žalúdočnú kyselinu je treba
užiť ráno nalačno, lieky na bolesť a zápal
tzv. nesteroidné antiflogistiká po jedle.
Pri antibiotikách treba dodržať pravidelné časové intervaly, ktoré sú stanovené
lekárom. Pri určitých liekoch je potrebné
obmedziť mliečne výrobky, pri iných kyslé
potraviny. Niektoré lieky môžu mať aj tzv.
fototoxicitu, a preto nie je vhodné počas
liečby zdržiavať sa na slnku.
Viem, že ste odborníčkou nielen na lieky, ale aj homeopatiká, čo to je a o aké je
najväčší záujem?
Homeopatické lieky sú vyrobené z čisto
prírodných surovín, účinkujú rýchlo, nie
sú toxické, nemajú nežiaduce účinky a nevytvára sa na nich závislosť ani pri dlhodobom užívaní. Homeopatia podporuje obranyschopnosť organizmu v tom smere, aby
sa telo zbavilo choroby vlastnými silami
a prirodzenou cestou. Je vhodná pre všetky
vekové kategórie – deti i dospelých (vrátane tehotných aj dojčiacich žien) a v tomto
smere vidím jednoznačne pozitívum. Naša
lekáreň drží všetky dostupné viaczložkové
homeopatické lieky obsahujúce viac liekov
rovnako ako aj jednozložkové obsahujúce
len jeden liek tzv. tubičky. Nakoľko mám
ukončené homeopatické vzdelanie, tzv.
francúzsku, anglickú aj indickú školu klasickej homeopatie, viem pacientovi poradiť
na dané ťažkosti aj homeopatický liek.
Akú máte víziu do budúcna? Čo všetko
by ste ešte svojim pacientom chceli
priniesť, ponúknuť?
Mojím hlavným cieľom je, aby naši pacienti boli spokojní. Aby si prišli pre odbornú
radu, a aby sa vrátili a povedali, že sa majú
lepšie. Vízia do budúcna je jednoznačná:
byť najlepšou lekárňou v Komárne.
Salmonelóza je infekčné ochorenie
Ich revírom je jedlo, ich čas je leto, ich šíriteľmi sú predovšetkým hydina a vajcia. Baktérie Salmonella
enteritidis pracujú vo dne v noci a ich úlohou je zaútočiť na naše črevá.
MUDr. Viera Szabadosová
S
almonela nie je akčný hrdina, práve
naopak, je to jednobunková baktéria, ktorá spôsobuje infekciu zvanú
salmonelóza. Salmonela môže mať až 2000
sérotypov. Najčastejšie sa vyskytujúca je Salmonella enteritidis. Aj napriek svojej malej
veľkosti dokáže napáchať veľa škody. Veľmi
rýchlo sa rozmnožuje a behom pol hodiny
dokáže svoj počet zdvojnásobiť. Zvláštnosťou je, že pri teplotách pod 10 °C a nad 45°C
sa rozmnožovacie schopnosti salmonely znižujú, ale teploty pod bodom mrazu prežívajú
bez poškodenia. Práve preto je obdobím jej
najčastejšieho výskytu leto.
Hrozbou a teda najčastejšími kontaminovanými potravinami sú:
• Hydina • Výrobky z hydiny • Vajcia
• Surové vaječné výrobky • Mleté mäso
• Ryby a mäkkýši
„Pri nedodržiavaní hygienických zásad, sme
riziku ochorenia salmonelózou vystavení
všetci. Choroba sa prejavuje za 6 až 36
hodín po požití kontaminovanej potraviny
hnačkami, bolesťami brucha, teplotami,
prípadne aj zvracaním. Klinický priebeh
závisí od množstva požitej infekčnej dávky,
od veku pacienta – čím menšie dieťa, tým
ťažší priebeh ako aj stavu imunitného
systému," hovorí MUDr. Viera Szabadosová,
primárka detského oddelenia.
Salmonelóza ohrozuje postihnutého
predovšetkým stratou tekutín – dehydratáciou. Ochorenie môže mať veľmi rozdielny
priebeh. Môže sa prejaviť ako ľahké ochorenie, ale aj ako ťažko prebiehajúce s rôznymi
komplikáciami. „Obvykle akútne príznaky
trvajú od troch do piatich dní a vymiznú
postupne po diéte, pitnom režime a požití
črevných dezinfekcií. Dĺžka rekonvalescencie závisí od závažnosti priebehu ochorenia,“ vysvetľuje MUDr. Szabadosová. Počas
tohto obdobia môže byť pacient bacilonosičom a môžu sa salmonelózou nakaziť
rodinní príslušníci. Veľmi dôležitá je hygiena – ako pri prevencii, tak aj pri samotnom
ochorení, aby sa nerozšírilo ďalej.
Pri príprave jedla dbáme na čistotu
v kuchyni. Zvlášť sa to týka:
• Rozmrazovania hydiny – rozmrazujeme
v chladničke, mikrovlnnej rúre, v studenej
alebo horúcej vode. Znižujeme tak možnosť baktérii rozmnožovať sa.
• Spracovanie a príprava hydiny – surová
hydina by nemala prísť do styku s inými potravinami. Hydinu treba poriadne prepiecť
až ku kosti, aby sa zničili všetky možné
baktérie. Baktérie salmonely zničí až teplota
nad 80 °C pôsobiaca dlhšie ako 20 minút.
• Príprava vajec – vajcia sa musia skladovať
v chladničke, pred použitím škrupinku
neumývame, tým by sa mohli baktérie
dostať do vnútra vajca. Nebezpečenstvo
infekcie vzniká tiež pri konzumácii vajec
na mäkko, alebo nedopečení volských
ôk. Najbezpečnejšie je konzumovať vajcia
na tvrdo. Zásadne nepoužívame surové
vajcia do krémov, koláčov a tort.
• Studené misy, majonézy, šaláty s dressingami konzumujeme čo najskôr a uchovávame ich v chlade.
• Všetko kuchynské zariadenie udržujeme
v čistote a umývame horúcou vodou.
• Vyhýbame sa konzumácii potravín,
ktoré by potenciálne mohli byť napadnuté
salmonelou, napríklad v stánkoch rýchleho
občerstvenia. Častým lákadlom sú najmä
hranolky a langoše s tatárskou omáčkou, bagety, hot-dogy, krémové zákusky
a zmrzlina, ale aj zdanlivo zdravé šaláty
s dressingom.
Opäť tu máme leto, slnko, teplo, prázdniny, dovolenky a kúpaliská. Konečne si môžeme oddýchnuť, relaxovať a chytať bronz.
Leto však so sebou prináša mnohé skryté
nástrahy, ktorým je lepšie predchádzať ako
ich riešiť a ležať doma v posteli s bolením
brucha. „Salmonelóza je síce nepríjemné
ochorenie, ale dá sa mu predísť dodržiavaním hygienicko-epidemického režimu
a konzumáciou vhodných jedál,“ uzatvára
MUDr. Szabadosová.
Nemocnice
Text: Zuzana Sitárová / Foto: archív MUDr. Viery Szabadosovej
45
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Levočská nemocnica dostala ocenenie
Zlatý záchranársky kríž 2012
Pred odovzdávaním cien prijal zástupcov levočskej nemocnice prezident Slovenskej Republiky I. Gašparovič.
Text: redakcia / Foto: archív prezidentskej kancelárie
Divadlo SND: kolektív oceneného Integrovaného
záchranného systému
Prezidentský palác: primár OUM (oddelenie urgentnej medicíny) MUDR. Martin Hlubek,
Mgr. Marcela Prílohová – záchranár, prezident SR, Jozef Suchý – vodič ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
MUDr. Tomáš Tatarko – lekár OUM
Nemocnice
V
46
ýznamným ocenením sa môže
pochváliť Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča. Titul Zlatý
záchranársky kríž 2012 získal kolektív zasahujúci pri páde mostu pri obci Kurimany.
Za levočskú nemocnicu ocenenie prevzali
MUDr. Tomáš Tatarko – lekár oddelenia
urgentnej medicíny, Mgr. Marcela Prílohová – záchranár a Jozef Suchý – vodič
ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Slávnostný ceremoniál 7. ročníka projektu Zlatý záchranársky kríž sa uskutočnil v apríli v priestoroch historickej budovy
Slovenského národného divadla v Bratislave. Na podujatí víťazov ocenili minister
vnútra SR Róbert Kaliňák, štátny tajomník
Ministerstva vnútra SR Jozef Buček, prezident Hasičského a záchranného zboru SR
Alexander Nejedlý a prezident Policajného
zboru Tibor Gašpar. Pred samotným odovzdávaním cien prijal prezident Slovenskej
Republiky Ivan Gašparovič laureátov
ocenenia Zlatý záchranársky kríž 2012.
„Toto ocenenie pre nás znamená odmenu
za prácu, ktorú odvádzame každodenne pri
výjazdoch našich ambulancií záchran­nej
zdravotnej služby, pretože pre nás je každý
výjazd dôležitý, či už ide o hromadné nešťastie alebo o jediného človeka nájdeného
v bezvedomí na ulici,“ uviedol MUDr. Tomáš Tatarko.
V projekte Zlatý záchranársky kríž ide
o nadrezortné ocenenie záchranárov všetkých zložiek Integrovaného záchranného
systému, profesionálnej i laickej verejnosti.
Poslaním projektu je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy
hasičov, zdravotníkov, vojakov, policajtov
a iných zložiek Integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, rovnako ako obetavé činy prvej pomoci
laikov – detí aj dospelých. Odborná porota
tento rok hodnotila spolu 98 nominácií,
z ktorých v dvojkolovom procese vybrala
5 víťazných ocenení a 2 čestné uznania.
Najnáročnejšou kategóriou na hodnotenie
bola i tento rok kategória Záchranársky
čin profesionálneho kolektívu, kde už samotná povaha činov vypovedala o kvalite
záchranárskej práce. Bolo nominovaných
42 činov, nakoniec zvíťazil aspekt výbornej
spolupráce všetkých zložiek Integrovaného
záchranného systému.
Pri obci Kurimany v okrese Levoča dňa
2. novembra 2012 sa popoludní zrútil betónový most vo výstavbe diaľnice D1 v úseku
Jánovce – Jablonov. Nosná konštrukcia
mosta pri Kurimanoch spadla z výšky 15
až 20 metrov. K zrúteniu došlo v čase, keď
18 robotníkov betónovalo jeho vrchnú časť.
Stavba bola spojená provizórnou cestou
z betónových dielov s miestnou komunikáciou spájajúcou obce Kurimany a Iliašovce.
Vzhľadom na 3 dni trvajúce dažde bol
terén výrazne rozbahnený. Obete sa nachádzali po páde mostu v stavebnej sutine
zloženej z množstva železa, dreva a tekutého betónu. Konečná bilancia nešťastia
bola: 4 mŕtvy, 12 zranených a 2 nezranený
robotníci.
Na miesto nešťastia ako prvá dorazila
posádka rýchlej záchrannej služby a rýchlej lekárskej pomoci oddelenia urgentnej
medicíny Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči. Stala sa tak vedúcou
posádkou pre koordináciu záchrannej
zdravotnej činnosti celého zásahu. Celá
udalosť bola výrazne sledovaná tak médiami ako aj celou verejnosťou a priebeh
zásahu bol hodnotený veľmi pozitívne.
Čo sa potvrdilo v nasledujúcom období
v podobe viacerých ocenení zúčastnených
profesionálov. Zároveň boli záchranári
zaradení do ankety Zlatý záchranársky
Kríž.
Půl roku poté, co sama překonala rakovinu,
postihla ta samá nemoc jejího manžela
Manželé Kociánovi nám napsali, jak náročné bylo bojovat s těžkou nemocí, která je postihla.
Text: manželé Kociánovi
CO BUDE DÁL?
Tak a mám ji. Co teď? Než jsem si stačila
cokoliv uvědomit, začal kolotoč, který se
zastavil – nebo spíše přibrzdil až po roce.
Chemoterapie, operace, „ozářky“. Vše jsem
zvládala v pohodě, ani ztrátu vlasů jsem
neobrečela. Horší byly vedlejší účinky.
Těšila jsem se, až to skončí, odpočinu si,
zregeneruji svoje unavené tělo, užiju si relax v lázních a pak si budu užívat každého
dne naplno....a taky to tak bylo. Psal se
květen 2011, cítila jsem se jako vítěz. Vítěz
ne ještě celé války, ale jako vítěz první
bitvy. Pohodička nám vydržela přesně
půl roku. Ještě jsem ani nemohla vyplnit
žádanku do lázní a stalo se – manžel si
na krku nahmatal zduřelou uzlinu. Mazec.
„Padla jsem na dno, úplně,
chvíli jsem tam ležela, ale
pak se zvedla“
Možností sice bylo více, ale já nemohla ze
své hlavy vymazat tu, že i tentokrát to bude
ta, které se lidé tak bojí. A byla. Byla tam
ta, kterou jsme nedávno vyhnali dveřmi,
a ona se k nám vrátila oknem. Diagnóza:
ne-hodgkinův lymfom. Opět nastal stejný
kolotoč – pro mě tentokrát centrifuga.
Opět nekonečné čekání na řadu vyšetření
a ještě delší na výsledky a hlavně na ortel
– co bude dál? Tentokrát nejdříve operace
a pak chemoterapie. Manžel to zvládal
na jedničku, já na čtyři mínus. Za co? Ptala
jsem se a ani od nikoho nečekala odpověď.
Padla jsem na dno, úplně, chvíli jsem tam
ležela, ale pak se zvedla. Zvládla jsi to jednou, musíš i podruhé, říkala jsem si. „To
bude dobré, to dáš,“ slyšela jsem ze svého
okolí, ale nikdo nepřišel a neporadil jak.
Měla jsem být manželovi oporou a místo
toho jsem se sesypala. Hledala jsem cestu
ven. Zpočátku to nebyla cesta, ale jen úzká
pěšinka, ale já byla ráda, že jsem ji našla.
Vyvedla mě ven z černého lesa. Teď už
stojíme na cestě a snad je to cesta k lepším
zítřkům. Manžel ukončil „chemo“, oba
docházíme na kontroly, ale pokaždé mám
strach, obavu – co když? Co když se jí u nás
tak líbilo, že se zase vrátí?
Mnoho lidí se nechává slyšet, co jim
nemoc dala. Mně dala novou šanci – šanci
žít a užívat si každého dne, ale také mi
mnoho vzala – několik let mého života, ale
i některé známé a kamarády. Nikde jsem
nečetla, že by byla rakovina nakažlivá, ale
několik lidí z našeho okolí se tak chovalo.
Jen hrstka těch opravdových nám zůstala,
těch si vážíme, těm patří naše velké DÍKY.
Těm, ale i doktorovi Grunovi z polikliniky
ve Frýdku-Místku a doktorům Grunovi
a Wróbelovi z Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně. A také všem milým a usměvavým sestřičkám. Ano, Vám
všem patří naše velké a upřímné DÍKY.
Dostali jsme od života kopanec, který
moc bolel, ale snad už bude jenom líp.
Snad.
INZERCE
Seni Care – Čistící pěna
Seni Care čistící pěna je určena na „suché mytí“, tj. místo vody a mýdla na ošetření a očištění podrážděné pokožky. Je vhodná k hygieně
pokožky mimořádně citlivé na dráždivé faktory (inkontinentní pacienti).
Díky pokročilé technologii a speciálně zvoleným aktivním složkám
chrání hydro-lipidový plášť pokožky, zklidňuje podráždění, promašťuje
a zvyšuje odolnost vůči vnějším vlivům. Dermatologicky testováno.
Složení: lněný biokomplex důkladně pokožku vyživí bez pocitu
mastnoty, olivový olej pokožku promašťuje a zvláčňuje, betain,
D-panthenol, glycerin, SINODOR® (patentovaná složka neutralizující
pach moči).
www.seni.cz
Bella Bohemia s. r. o.
VÁ Š P Ř Í B Ě H
T
ak a je tu. Už přišel, konečně. Přišel
čas vzít tužku a papír a hodit na něj
ne můj, ale náš příběh. Ani nevím,
kde začít, asi u sebe. Prostě sportovec,
nekuřák, svátečně sklenka dobrého vína,
milující přírodu, sport, ale hlavně svoji
rodinu – manžela a dvě děti. Život plynul
tak nějak sám, radosti převyšovaly nad
starostmi, užívali jsme si společné víkendy,
prázdniny. Někdo by řekl nuda, žádný
adrenalin, ale i na ten přišla řada. Stačilo
si jednoho rána v červenci 2010 nahmatat
zduřelou uzlinu v podpaží. Vůbec jsem netušila, oč jde, ale i tak dostal náš život zcela
jiný rozměr. Bylo nám s manželem
43 let a mladší syn měl našlápnuto do
první třídy. Kalendář se nám zaplňoval
různými vyšetřeními, návštěvami specialistů – ultrazvuk, biopsie, scinti. Pojmy,
které jsme ještě nedávno neznali, se staly
běžnými slůvky našich hovorů. Ještě stále
jsem netušila… Když si mě pan doktor
pozval na sdělení výsledků, až později
jsem pochopila, proč se tvářil tak vážně
a smutně. To, co já ani netušila, on už měl
potvrzené. Po vyřčení jeho slov, že se jedná
o rakovinu prsu s metastázemi v uzlinách
se se mnou zatočil svět a já ani nevím, jak
jsem se s ním rozloučila. Pamatuji si jen
objetí svých blízkých a společné slzy, jež
smáčely naše tváře.
47
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Stalo se…
CGB LABORATOŘ
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
Celostátní konference
genetických laborantů a sester
Společnost CGB laboratoř se koncem
května stala organizátorem celostátní
konference genetických laborantů a sester.
Zajímavá témata z oblasti genetiky přednášeli lékaři i laboranti.
Nové sanitky nemocnice zvyšují
pohodlí pacientů
Dvě nové sanitky začala v červnu používat Nemocnice Nový Jičín. Moderní
sanitní vozy umožní rychlejší, bezpečnější
a pohodlnější přepravu pacientů a přispějí
k výraznému omlazení vozového parku
nemocnice. Do sanitních vozů nemocnice
investovala více než dva miliony korun.
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská získala akreditaci
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská získala v červnu akreditaci Spojené
akreditační komise České republiky.
Získaný akreditační certifikát je pro
pacienty nemocnice garancí vysoké kvality
poskytované zdravotní péče. Certifikát
o akreditaci potvrzuje, že nemocnice
naplňuje požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, která
má oprávnění Ministerstva zdravotnictví
České republiky k provádění externího
hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb. V současné době je toto externí
hodnocení nepovinné a Nemocnice s poliklinikou Praha Italská k němu přistoupila
zcela dobrovolně.
NS e
ta
mlooc n
s ei c
…e
Zaměstnanci Polikliniky Česká
Třebová pomáhali
Zaměstnanci Polikliniky Česká Třebová
se připojili k výzvě Občanského sdružení
„Za jeden provaz“ a uspořádali sbírku
na pomoc lidem, které vyplavily v červnu
povodně. Z vybraných peněz od zaměstnanců byly zakoupeny čisticí a dezinfekční
prostředky, různé úklidové pomůcky
a hygienické potřeby. Zaměstnanci přispěli
rovněž donesením lůžkovin, oblečení,
osušek, ručníků nebo hraček.
48
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Nemocnice se představila
na akci věnované sociálním
službám
Nemocnice Český Těšín se koncem května
zúčastnila „Dne pro sociální služby“, který
pravidelně pořádá Město Český Těšín.
Návštěvníci se na akci dozvěděli novinky
z nemocnice a mohli absolvovat také bezplatná vyšetření.
vždycky píše v novinách. Pan ředitel mi
vysvětlil, že slavím nejen já, ale také lékaři
Nemocnice Podlesí, neboť jsem desetitisící
pacient,“ smál se čerstvý jubilant, kterému
ředitel kromě osobního blahopřání předal
také drobné dárky.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Nemocnice oslavila se svými dárci Mezinárodní den dárců krve
Transfúzní oddělení Nemocnice Nový
Jičín se u příležitosti Mezinárodního dne
dárců krve, který se celosvětově slaví 14.
června, rozhodla symbolicky poděkovat
svým pravidelným dobrovolným dárcům
a připravila pro ně mimořádné losování
o dárkové balíčky. Tři šťastlivci si odnesli
dárkové balíčky věnované LÉKÁRNOU
AGEL. Na transfúzní oddělení nemocnice
dorazilo přes 80 dárců.
ZAMĚSTNANCI ČESKÉ SPOŘITELNY
POBOČKY PROSTĚJOV DAROVALI
KREV
Celkem 21 zaměstnanců České spořitelny
se rozhodlo v průběhu května darovat svoji
krev na transfúzním oddělení Nemocnice
Prostějov. Sedm dárců z celkového počtu
již dostane ocenění v podobě medaile
profesora Jánského.
DOBROVOLNÍ HASIČI Z IVANĚ
HROMADNĚ DAROVALI KREV
Členové Sboru dobrovolných hasičů Ivaň
se rozhodli již po několikáté hromadně
darovat svoji krev. Odběru se zúčastnilo
NEMOCNICE PODLESÍ
Lékaři nemocnice oslavili
desetitisící operaci srdce
Lékaři Nemocnice Podlesí mají za sebou
desetitisící operaci srdce. Symbolicky si
v polovině června přiťukli sklenkou šampaňského, aby oslavili úspěch třineckého
kardiocentra, které právě letos slaví od svého vzniku 20 let. Šedesátiletý Jan Martynek
z Návsí oslavil své kulatiny tak trochu
netradičním způsobem, operací. Namísto
rodinných oslav ho čekal dvojnásobný
bypass, který mu provedli kardiochirurgové Nemocnice Podlesí. K jeho překvapení
na dárky přece jenom došlo. Jaký byl jeho
údiv, když mu osobně přišli poblahopřát
ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš společně s primářem MUDr. Piotrem Branným
a staniční sestrou Ingrid Piwowarskou.
„Bylo to velmi příjemné překvapení. Cítil
jsem se jako ten kulich, o kterých se
14 hasičů – 9 mužů a 5 žen. Dvěma dárcům
se již podařilo dosáhnout na stříbrnou
medaili profesora Jánského.
NEMOCNICE PŘEROV
Nemocnice pořádala Den
prevence cévní mozkové příhody
Celkem 150 lidí přišlo v polovině května
do Nemocnice Přerov na Den prevence
cévní mozkové příhody. Během sedmi
hodin nabídli zdravotníci v neurologické
ambulanci všem zájemcům širokou škálu
bezplatných vyšetření.
S ČPZP, ŠUMPERSKOU NEMOCNICÍ
A TRANSFÚZNÍ SLUŽBOU DEN ZDRAVÍ
Společnost Siemens Elektromotory Mohelnice připravila v červnu pro své zaměstnance Den zdraví. Akce se uskutečnila
ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Šumperskou nemocnicí
a Transfúzní službou. Zaměstnanci se
během dne přímo v závodu mohli dostavit
Nemocnice se připojila k Evropskému dni melanomu a nabídla
bezplatné vyšetření znamének
Nemocnice Přerov se v letošním roce
připojila k Evropskému dni melanomu.
V polovině května přerovští dermatologové zdarma a bez nutnosti předchozího
objednání vyšetřili znaménka více jak 100
zájemcům, kteří přišli do kožní ambulance.
Fanoušci fotbalové Sigmy navštívili šternberskou nemocnici
Fanoušci fotbalové Sigmy koncem června
navštívili porodnici šternberské nemocnice. Místo fotbalových dresů však s sebou
fandové z Hanácké legie přinesli pletené
Akce se zúčastnili také ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl spolu
s ekonomem společnosti Ing. Martinem
Knápkem. AGEL Sport Clinic reprezentoval Mgr. Radim Šlachta, který je vedoucím
centra sportovní a preventivní medicíny.
Všichni náročný závod zvládli a zdárně
dorazili do cíle. Z celé početné výpravy
doběhl jako první do cíle ve výborném čase
1 hodina a 35 minut Ing. Martin Knápek.
DĚTSKÝ DEN ,,ZADNÍMI VRÁTKY
ZA ZVÍŘÁTKY“
Přes 200 dětí zaměstnanců Středomoravské nemocniční přišlo oslavit dětský den,
který se konal v polovině června v ZOO
oblečky pro nejmenší děti, které musí první dny života trávit v inkubátoru. Ručně
pletené oblečky pro nejmenší novorozence,
chlapce i děvčátka, převzal od dárců zástupce primáře dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Tomáš Gajdoš a vrchní
sestra Eva Kolářová.
NEMOCNICE PODPOŘILA ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ
Šumperská nemocnice se v polovině května aktivně zapojila do podpory Českého
dne proti rakovině. Personál nemocnice
v rámci spolupráce s Ligou proti rakovině
podpořil celonárodní květinovou sbírku
tím, že v areálu nemocnice prodával žlutá
kvítka symbolizující solidaritu s onkologickými pacienty. Výtěžek sbírky bude věnován právě na léčbu pacientů s rakovinou.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Rekordní počet návštěvníků
na Dni otevřených dveří
nemocnice
Dveře valašskomeziříčské nemocnice se
koncem května doslova netrhly. Na Den
otevřených dveří dorazilo téměř 200 lidí.
Originální akce se setkala jen se samými
kladnými ohlasy návštěvníků, kteří si už
u vstupu mohli například vyzkoušet nácvik
poskytnutí první pomoci nebo zjistit, zda
si umí správně mýt své ruce. Na účastníky
akce čekala také řada bezplatných preventivních vyšetření, díky kterým zjistili, jak
jsou na tom s kondičkou a se zdravím.
STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ
Vedení Středomoravské
nemocniční a AGEL Sport Clinic
se zúčastnilo maratonu
Na konci června se v Olomouci uskutečnil
již tradiční mezinárodní Mattoni
1/2 Maraton Olomouc se 3 500 startujícími.
k širokému spektru zdravotních vyšetření,
a tak získat informace o svém zdravotním
stavu. Transfúzní služba využila akci
k dalšímu náboru nových dárců a účastníkům také poskytovala vyšetření s orientačním určením krevní skupiny. O velkém
zájmu svědčí skutečnost, že vyšetřeními
prošlo na 230 zaměstnanců společnosti
Siemens Elektromotory Mohelnice.
na Svatém Kopečku. Pro děti bylo přichystáno šest sportovních a vědomostních stanovišť, kde se například naučili poznávat
zvířata z různých kontinentů a v neposlední řadě uhádnout jakému zvířeti přísluší
daná kůže či vejce. Mezi další zajímavé
atrakce patřila jízda na koni, fotografování
s papoušky, lenochodem a lamou. Největší
úspěch u dětí mělo opět malování na obličej se zvířecí tématikou.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
SPOLEČNOST SIEMENS
ELEKTROMOTORY MOHELNICE
USPOŘÁDALA VE SPOLUPRÁCI
NEMOCNICE A TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
SE PREZENTOVALY NA VELETRHU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Město Šumperk uspořádalo koncem května
v Sadech 1. máje přehlídku regionálních
poskytovatelů sociálních služeb. Na akci,
určené pro širokou veřejnost, prezentovala své služby také Šumperská nemocnice
společně s Transfúzní službou. Prezentaci
navštívil také starosta Šumperka a senátor
Zdeněk Brož. Personál Šumperské nemoc-
NS e
ta
mlooc n
s ei c
…e
NEMOCNICE ŠTERNBERK
49
ročník 7
nice představil zájemcům služby sociálního
a ošetřovatelského úseku, poskytoval sociální a nutriční poradenství, každý zájemce
si mohl dále nechat zdarma zkontrolovat
krevní tlak či množství cukru v krvi.
Součástí programu byl i nácvik resuscitace
a správné desinfekce rukou. Transfúzní
služba využila akci k náboru nových dárců
a účastníkům také poskytovala vyšetření
s orientačním určením krevní skupiny.
Akci doprovázel bohatý doprovodný program, jehož součástí byly například ukázky
zooterapie a muzikoterapie, tedy vybraných
metod, které jsou využívány k aktivizaci
pacientů na ošetřovatelském a sociálním
úseku Šumperské nemocnice.
NEMOCNICE UČILA ŽÁKY JAK
ZACHRÁNIT ŽIVOT
Šumperská nemocnice nabízí veřejnosti pod
vedením sestry Martiny Vidrmanové zdarma kurz na téma „Neodkladná resuscitace
dětí a dospělých“. Součástí kurzu je kromě
základních pravidel první pomoci praktický
nácvik resuscitace. Jak zachránit lidský život se na jaře učili například žáci 6. základní
školy v Šumperku. Více informací o kurzu
lze získat na telefonu 602 697 486.
NS e
ta
mlooc n
s ei c
…e
NEMOCNICE USPOŘÁDALA KONFERENCI KE DNI OŠETŘOVATELSTVÍ
A OCENILA NEJLEPŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
V květnu uspořádala Šumperská nemocnice odbornou konferenci ke Dni ošetřovatelství. Na konferenci sestry prezentovaly
50
nice další ročník setkání dialyzovaných
a transplantovaných pacientů. Pacienti si
v neformální atmosféře vyměnili zkušenosti a poznatky z léčby. Během akce také
konzultovali své dotazy s personálem.
Na místě samozřejmě nechybělo vhodné
občerstvení. Pohodovou atmosféru podtrhlo zpívání písniček za kytarového doprovodu primáře MUDr. Petra Schlemmera.
TRANSFÚZNI SLUŽBA
DLOUHODOBÍ DÁRCI ZÍSKALI PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ: ZLATÉ KŘÍŽE ČČK
Dlouhodobí dárci Transfúzní služby získali
v olomouckém Klášterním Hradisku prestižní ocenění - Zlaté kříže Českého červeného kříže 3. třídy, a to za 80 bezpříspěvkových odběrů krve a plazmy. K ocenění
bylo pozváno celkem 29 dárců pravidelně
darujících krev a plazmu na Transfúzní
službě v Šumperku.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A PODHORSKÁ
NEMOCNICE SE PREZENTOVALY
NA AKCI VÍTÁNÍ JARA 2013
Akce Vítání jara patří v Bruntále mezi nejnavštěvovanější kulturní události. Spjatá je
vždy s koncerty regionálních kapel na náměstí Míru, bohatým občerstvením
číslo 4
srpen 2013
nový elektronický systém objednávání
obědů. Díky širokým kapacitním možnostem nemocniční kuchyně může stravování
využívat také veřejnost, pro kterou je jídelna otevřena od 11:30 do 13:00 hodin.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Lékaři Vítkovické nemocnice
představili v Ostravě svým
kolegům novinky v léčbě
střevních zánětů
V polovině června se do Ostravy sjeli
přední odborníci na zažívací trakt, aby si
vyslechli novinky v oblasti léčby idiopatických střevních zánětů. Lékaři z Centra
péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice
představili svým kolegům z celého Česka
i Slovenska nejen novinky v léčbě, ale nabídli i živé přenosy z endoskopických sálů.
Nemocnice zrušila poplatek
za otce u porodu
Symbolicky ke Dni otců se Vítkovická
nemocnice rozhodla zrušit ve své porodnici poplatek za přítomnost otce u porodu.
Od neděle 16. června nemusí tatínkové,
kteří chtějí být oporou své ženě při porodu,
za svou přítomnost na porodním sále platit.
zajímavé ošetřovatelské kazuistiky. Ze dvaceti kazuistik účastníci konference na závěr
vybrali tři, které budou reprezentovat Šumperskou nemocnici na VII. SYMPOZIU
AGEL. Celou akci a nejlepší přednášející
podpořily společnosti MARTEK MEDICAL a síť LÉKÁREN AGEL.
a přehlídkou motocyklů. Nejinak tomu
bylo i v roce letošním, avšak s tím
rozdílem, že se akce nesla v duchu podpory
darování krve na Transfúzní službě
v Bruntále. Mezi hlavní organizátory akce
totiž patřili motorkáři ze sdružení
Motorafani Bruntál, kteří podporují
dárcovství krve a plazmy. Přímo na akci
tak prezentovala své služby Transfúzní
služba společně s Podhorskou nemocnicí.
Její personál navíc zájemcům měřil zdarma
krevní tlak.
DIALÝZA ŠUMPERK
PODHORSKÁ NEMOCNICE
DIALÝZA USPOŘÁDALA
SETKÁNÍ DIALYZOVANÝCH
A TRANSPLANTOVANÝCH PACIENTŮ
V květnu uspořádala Dialýza Šumperk
v kongresovém sále Šumperské nemoc-
Podhorská nemocnice v Rýmařově zmodernizovala stravovací
systém – na obědy zve i veřejnost
Další novinku nabízí Podhorská nemocnice v Rýmařově. V místní jídelně zavedla
Nemocnice uspořádala Den
prevence rakoviny kůže
Celkem 120 lidí přišlo v polovině června
do Vítkovické nemocnice na akci Den
prevence rakoviny kůže. Smyslem akce
bylo nabídnout široké veřejnosti bezplatné
vyšetření znamének a zvýšit tak pravděpodobnost včasného záchytu případných
nádorových onemocnění.
Vedení nemocnice s odbory
zorganizovaly oslavu Dne dětí
Spoustu her, atrakcí a především pohybových
činností si mohli užít celé rodiny v červnu
na již tradiční akci v rámci Dne dětí. Pro
děti byl připraven skákací hrad, trampolína,
elektromotorky, mohli využít profesionálního výcviku na kolečkových bruslích, naučit
se zumbu, nebo si prohlédnout hasičský vůz.
Novinkou na akci bylo mobilní planetárium
a ukázka schopností psů určených pro terapii
pomocí zvířete. Děti si také odnášely domů
vlastnoručně vytvořenou vázu, namalované
tričko a ozdoby do květináče.
nemocnice, nakoľko od júna má nemocnica novú navigačnú tabuľu. Desať rokov
staré označenie bolo nahradené novým,
farebným a prehľadnejším označením
priamo pri vstupe do areálu nemocnice.
na detskom oddelení Všeobecnej nemocnice Komárno. Svoje vlastné hračky prinieslo
až 20 detičiek, ktoré si za odmenu mohli
prehliadnuť úsek darcov krvi na oddelení
hematológie a transfuziológie a sanitky
záchrannej zdravotnej služby.
NEMOCNICA KROMPACHY
NEMOCNICA ZVOLEN
Nemocnica zvýšila komfort svojim pacientkam na gynekologicko-pôrodníckom oddelení
Celkom 20 kusov nových matracov zakú­
pila v júni Nemocnica Zvolen. Investícia
v celkovej hodnote 1500 eur zvýši komfort
pacientkam na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
FORLIFE
Nemocnica zvyšuje
profesionalitu personálu
Nemocnica Krompachy v spolupráci s Regionálnou lekárskou komorou Košice, Subregionálnou lekárskou komoru v Spišskej Novej Vsi a spoločnosťou MARTEK MEDICAL
usporiadala odborný vedecký seminár pre
lekárov. Krompašská nemocnica dbá o pravidelné vzdelávanie zdravotníckeho personálu, čoho dôkazom je aj druhý tohtoročný
lekársky seminár na ktorom sa zúčastnilo
viac než 50 lekárov nielen z krompašskej
nemocnice, ale aj obvodní lekári, špecialisti
a lekári z blízkych nemocníc.
Hospitalizované deti boli
obdarované hračkami
Deti prvého až štvrtého ročníka Základnej
školy na Ul. Pohraničnej v Komárne koncom júna obdarovali malých pacientov
Nová farebná navigačná tabuľa
pomôže pacientom nemocnice
lepšie sa orientovať
Pacienti a návštevníci Nemocnice Krompachy už nebudú musieť blúdiť po areáli
Nemocnica dostala
humanitárny dar zo Švajčiarska
Nemocnica Zvolen v máji umiestnila do spoločného pavilónu elektricky
polohovateľné postele, zo 72 kusov, ktoré
venovala ako humanitárny dar organizácia
Maltézskych rytierov zo Švajčiarska. Aj
keď nemocnica lôžka dostala darom, investovala do prepravy, kúpy nových matracov,
potrebných úprav a do inštalácie postelí
viac ako 6 000 eur.
INZERCE
NS e
ta
mlooc n
s ei c
…e
Lékaři nemocnice prověřili
společně s ČPZP zdravotní stav
zaměstnanců Bohumínských
drátoven a společnosti Viadrus
V posledních letech rapidně stoupá výskyt
civilizačních chorob, které nejen že zhoršují
výkonnost, ale především zkracují život.
Vítkovická nemocnice se proto společně
s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) rozhodla upozornit na důležitost prevence. Zdravotníci nemocnice
vyrazili do průmyslových závodů. V červnu
nabídli zaměstnancům ŽDB Drátovna, která je dceřinou firmou Třineckých železáren,
a společnosti Viadrus řadu bezplatných preventivních vyšetření přímo na půdě závodu.
51
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
t
á
r
k ce
o
t
i
: ten
n
o
c
r
o ěšín
Ret
m
e
z n ský t
če
retro
rok 2000
52
rok 1999
ké m Tě ší ně
No vé op er ač ní sá ly v Č es
stály 14 m il ió nů ko ru n
ci
sálů v Městské nemocni
dvou nových operačních
ba
tav
ní.
výs
ívá
la
už
vyš
do
Kč
ny
l.
dá
mi
Na 14
i slavnostně pře
byly těsně před Vánocem
ré
kte
,
íně
Těš
ém
esk
v Č
ocnice
řicet let,“ řek l ředitel nem
estice za posledních čty
inv
ší
něj
zvládlo
nam
aři
výz
pod
nej
to
něj
„Je
vozu se pod le
přestavbu za plného pro
které se
a,
stv
itel
tup
zas
Tomáš Nykel. Náročnou
ěšínského městského
kot
čes
tí
nu
hod
roz
u
tku uvolni lo. Výstavba
nout dík y moudrém
nemocnici zmíněnou čás
ro
a p
í
ctv
tni
avo
zdr
it
do užívání již za 52 dní
rozhod lo podpoř
1. října. Prv ní byl předán
na
áje
zah
a
byl
ů
sál
h
yla nijak jednoduchá,
dvou operačníc
račních sálů přitom neb
ope
vba
sta
Vý
.
oovo
hot
o
a za 78 dní byl
é zázemí již vůbec neodp
ré budově, kde technick
sta
mi
vel
ve tně
ěla
ple
vád
kom
pro
protože se
měněna byla napřík lad
ům ve zdravotnictv í. Vy
nejen
vídalo moderním trend
lo to velmi náročné, a to
„By
házela z roku 1933.
poc
rá
kte
,
které
y,
ika
sál
chn
ní
ote
der
vzduch
toři mají mo
mů žeme být pyšní. Operá
ní
Ny
o.
u a jedná
níh
uch
anč
fin
vzd
a
isk
ěna
z hled
na pravidelná vým
iště
zaj
zde
Je
.
ům
ard
nd
st Nykel. Českoodpovídají světov ým sta
s radostí slavnostní událo
l
ova
ent
kom
,“
edí
stř
, hod lá i v dalších
se o téměř sterilní pro
oblasti s 45 tisíci občany
é
dov
spá
uží
slo
rá
kte
,
e nyní na řadě odděletěšínská nemocnice
prostor. Podle Nykla bud
ch
svý
i
zac
rni
ode
v m
t
alého dětského oddělení,
letech pok račova
má být rekonstrukce býv
icí
est
inv
kou
vel
lší
Da
ní sterilizace.
35 lůžky.
ělení následné péče s asi
které se přemění na odd
retro
3
rok 200
53
ročník 7
Blahopřejeme
Koncem července
oslaví 50 let
předseda dozorčí
rady společnosti
AGEL Ing. Tomáš
Chrenek, Ph.D.
Gratulujeme.
SRPEN 2013
Dopravní zdravotnictví
• Z deňka Piškulová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
• Lucie Lišková, zdravotní laborantka,
Poliklinika Plzeň
• Martin Hampl, řidič dopravy nemocných,
Poliklinika Plzeň
• MUDr. Soňa Fucimanová, lékařka,
Poliklinika Plzeň
• Jana Hamová, sanitářka, Poliklinika Ostrava
Kardiologické
centrum AGEL
• Jolana Kubíková, všeobecná sestra
• Kateřina Roubová, všeobecná sestra
Nemocnice Nový Jičín
• Z deňka Mullerová, všeobecná sestra
• Dáša Pekarová, ošetřovatelka
• Jindřiška Kovářová,
administrativní pracovnice
• Hana Podhajská, ošetřovatelka
• MUDr. Marek Velkoborský, primář
• MUDr. Eva Bezunková, lékařka
• Martin Werner, vedoucí dopravy
• Šárka Trefilová, ošetřovatelka
• Bohdana Hurtíková,
dokumentační pracovnice
B l a h o p ře j e m e
54
• Marcela Boszczyková, DiS.,
radiologická asistentka
• Irena Michalikova, fyzioterapeutka
• Marika Grulichová, uklízečka
• Beata Byrtusová, všeobecná sestra
• MUDr. Walter Pastuszek, lékař
• MUDr. Martin Pleva, lékař
• Mgr. Eva Tasková, všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
• K ateřina Spurná, všeobecná sestra
• Vladimíra Gashiová, zdravotní laborantka
• Roman Kintr, radiologický laborant
• Lenka Neierová, všeobecná sestra
• Jitka Otrasová, porodní asistentka
• Jana Röschová, instrumentářka
• Sylva Obručníková, sanitářka
srpen 2013
V průběhu měsíců srpen – září 2013 oslaví významná životní
výročí tito zaměstnanci:
Nemocnice Přerov
• Karel Kostýlek, sanitář
•M
artina Součková, sanitářka
•M
UDr. Zuzana Sedláková, lékařka
Nemocnice Šternberk
• R adomíra Bezstarosti, všeobecná sestra
Nemocnice Valašské
Meziříčí
• P etra Knedlová, všeobecná sestra
•M
iriam Kovářová, ošetřovatelka
Podhorská nemocnice
•M
ichaela Bergerová, všeobecná sestra
• D agmar Štůralová, všeobecná sestra
ZÁŘÍ 2013
• Bc. Barbara Macoszková, DiS.,
farmaceutická asistentka
• Jarmila Desenská, farmaceutická asistentka
Vítkovická nemocnice
• Marcela Lištvanová, všeobecná sestra
•M
UDr. Martin Pleva, lékař
•M
UDr. Irena Johannová, lékařka
• R enáta Dušková, všeobecná sestra
• J ana Siatková, staniční sestra
• A ndrea Škulavíková, všeobecná sestra
• B c. Martina Sekeráková, všeobecná sestra
FORLIFE
• E va Szőllősyová, zdravotnícká záchranárka
• R udolf Kovács, rádiologický technik
• K ornélia Pilhovičová, sestra
• J ozef Ágh, sanitár
•M
UDr. Matúš Pisár, lekár
• Mária Kundeková, sestra
• A nna Ferenczová, pôrodná asistentka
•M
arta Kaľavská, spojovatelka
Dopravní zdravotnictví
• Martina Kiková, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Kateřina Hummelová, sanitářka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• MUDr. Jan Král, lékař, Nemocnice
s poliklinikou Praha Italská
• Martina Patočková, manažerka klientské
péče, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Světlana Kornelová, sanitářka,
Poliklinika Olomouc
• Dagmar Frolíková, sanitářka,
Poliklinika Plzeň
• I veta Mazurová, všeobecná sestra
• PharmDr. Ingeborg Lichnerová,
vedúca lekárnička
• Ľubica Žabková, pôrodná asistentka
• Jarmila Malčeková, pomocná zdravotnícká
pracovníčka
• Eva Španielová, vedúca zdravotná laborantka
• Zdeněk Vrábel, radiologický asistent
Podhorská nemocnice
• Petr Ohrádka, řidič
• Milan Bachroň, sanitář
• Lenka Davidová,
pracovnice v sociálních službách
• Michal Polášek, referent
Šumperská nemocnice
• Jaroslava Doleželová, sanitářka
• Zdeňka Čechová, uklízečka
• Jana Kodlová, nutriční terapeutka
• Jana Janovcová, sanitářka
Vítkovická nemocnice
• Naďa Kňurová, šatnářka
• Vítězslav Halška, strážný
• Radomíra Kubinová, všeobecná sestra
• Radmila Dokoupilová, všeobecná sestra
• MUDr. Vincent Dansou Zoundjiekpon, lékař
• Martina Hořínková, fyzioterapeutka
• Ivana Vybíhalová, všeobecná sestra
• Jana Grechová, sanitářka
• Vladimír Drobec, strážný
• MUDr. Josef Václavek, lékař
• MUDr. Petra Fabiánová, lékařka
• Bc. Ivana Otteová, DiS., všeobecná sestra
• Zuzana Kaločová, DiS., fyzioterapeutka
Nemocnice Podlesí
• J ana Pyszková, všeobecná sestra
• MUDr. Bronislav Holek, lékař
• MUDr. Igor Nykl, lékař
• Jolanta Jurková, všeobecná sestra
• Alena Macurová, všeobecná sestra
• Jarmila Zagrapanová, všeobecná sestra
• Bc. Lenka Černochová, DiS., všeobecná sestra
• Martina Neklová, zdravotní laborantka
• Miroslava Přecechtělová, všeobecná sestra
• Petr Hubený, sanitář
• Jiří Rozehnal, technický pracovník
• MUDr. Jiří Šlézar, lékař
• Alois Žák, sanitář
• Jaroslava Vingrálková, zdravotní laborantka
VNsP Levoča
• Mgr. Zuzana Skokanová, psycholóžka
• B c. Zuzana Komarová, sestra
•M
gr. Jana Lisoňová, dokumentárna
zamestnankyňa
•M
gr. Renáta Suchá, sestra
• Š imon Tripšanský, asistent-sanitár
• K atarína Barabasová, referentka
Nemocnice Valašské
Meziříčí
Nemocnice Nový Jičín
• Alena Vodičková, skladnice
• Andrea Mrázková, pomocná kuchařka
• Alena Olšáková, všeobecná sestra
• Brigita Bartoňová, všeobecná sestra
• Jana Kučeríková, ošetřovatelka
• Marcel Holý, sanitář
• MUDr. Radovan Marek, lékař
• Jaroslava Polášková,
všeobecná sestra
• Bc. Zuzana Mlčochová,
radiologická asistentka
• Milena Váňová, ošetřovatelka
• Vladimír Sváček, ošetřovatel
Nemocnice Prostějov
Nemocnica Zvolen
Nemocnice Šternberk
• J ana Čechová, všeobecná sestra
Nemocnice Český Těšín
Repharm
Nemocnica Krompachy
Nemocnice Podlesí
číslo 4
FORLIFE
• K atarína Szabóová, sestra
• Ildikó Fülöp, sestra
• Tomáš Miklós, vodič sanitných vozidiel
Nemocnica Krompachy
• R enáta Richnavská, zdravotnícká laborantka
• Bc. Beáta Piatková, rádiologická technička
• Mária Papcunová,
administratívná pracovníčka
• Monika Kovalčíková, sanitárka
• MUDr. Eva Popelášová, lekárka
Nemocnica Zvolen
• J armila Šípkovská, fyzioterapeutka
• Božena Mayerová, zdravotná laborantka
• Jaroslav Ostrihoň, elektrikár
Nemocnice Přerov
• MUDr. Josef Václavek, lékař
• Petra Švarcová, zdravotnická asistentka
• Jiří Dressler, dělník
VNsP Levoča
• MUDr. Paulína Kubaľová, lekárka
• Bc. Zuzana Špirková, sestra
• Katarína Brincková, sestra
• Bc. Mária Majerská, vedúca sestra
• Mária Halecká, sestra
a
k
n
i
m
i
m
e
Naš
mu ideální
m, máte k to
ke
om
ot
p
m
zený
olátky
čerstvě naro
se svými bat
ochlubit svým
aminky, určitě
p
m
o EL
G
ze
svého
A
y
u
ou
in
p
tk
usí jít
ci skup
nám fo
ko zaměstnan
odnete zaslat
miminka“. Nem
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
.cz.
„N
d
ch
v
te
se
ze
A
e
se
ná
soucí
sopis@ GEL
Pokud
Pokud byst
cké rubrice ne
ji na e-mail: ca
upině pracují.
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
í
,
ší
eř
tínkem
ové, kt
příležitost v na
aminkou či ta
í i hrdí tatínk
tně, nebo s m
u rádi pochlub
ta
EL
os
G
m
A
sa
už
šem
v Na
podobě, ať
v elektronické
novorozeněte
na.
išla na svět 20. břez
Kamilka Pokorná př
50
la
ěři
a m
ů
3600 gram
Po narození vážila
rníčkoHo
a
on
Le
a
nk
mi
á ma
rodcentimetrů. Šťastn
po
oick
log
stra gyneko
vá je všeobecná se
.
ice
cn
mo
ne
é
sk
er
Šump
nického oddělení
Tomášek H
am
Po narozen an se narodil 21. březn
í vážil 3450
gramů a m a.
centimetrů
ěřil 51
.P
je zdravotn yšná maminka Lucie
To
ická asisten
tka na gyn mášková
porodnické
ekologicko
m oddělen
í Šumpersk
é nemocnic
e.
na. J e h o
30. dub mů
il
d
ro
a
n
4250 gra
á
uš ek s e
Daniel D ír y dosahovaly Iva je všeobecn
a
m
í
k
n
porod metrů. Mamin umperské
ti
íŠ
a 54 cen rního oddělen
te
in
a
sestr
ice.
nemo c n
Malý Matěj
Vo
Maminka M lný přišel na svět 23
. kvě
gr.
v Nemocnic Eva Volná je fyziote tna.
rapeutkou
i Podlesí.
N a še m i m i n k a
Malý Jindřich
se na
vážil 2680 gram rodil 5. dubna. Po narození
ů a měřil 47 ce
nt
Maminka Ing.
Eva Dostálová imetrů.
pracuje na poz
chemička – an
ici
alytička v Nem
ocnici Podlesí.
i se svojí
fotografi
terý je na světlo světa
k
,
k
e
n
o
Malý Šim stýnkou, spatřil
Kri
Škorník je
sestřičkou yšný tatínek Milan
P
.
a
21. květn mocnici Podlesí.
e
řidičem v N
ní
o naroze
února. P trů. Pyšná
.
8
il
d
naro
me
50 centi
olařík se
ouc í
Viktor K gramů a měřil cuje jako ved e.
ra
0
ic
p
5
á
2
c
v
3
o
o
nem n
Hric
vážil
dhorské
Bc. Věra
babička račních sálů Po
pe
sestra o
Anetka Zvolen
ská
po narození vá se narodila 22. února. Krát
ce
žila 3410 gram
ů a měřila 50
centimetrů. M
aminka Lucie
Zv
ol
na kardiochiru
rgickém oddě enská pracuje
lení nemocnice
Podlesí.
55
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Poděkování
Dopravní zdravotnictví –
Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala sestřičkám z žilních odběrů za jejich
úžasný lidský přístup a profesionalitu.
Děkuji, vděčná pacientka
Dopravní zdravotnictví –
Poliklinika Ostrava
profesionální. Zdravotní problémy mám
o hodně lepší a cítím se díky ní skvěle.
Pokud bych měla i v budoucnu chodit
na rehabilitaci, tak jedině k Vám. Věřím, že
všichni zaměstnanci rehabilitace vykonávají svou práci s láskou jako paní Horáčková, kterou jsem díky svým problémům
poznala. Byla bych moc ráda, aby se tato
pochvala dostala k nadřízeným, aby věděli,
jaké zaměstnance tam mají a samozřejmě
i k samotné paní Mgr. Horáčkové.
Moc děkuji. M. J.
Začínám tím nejdůležitějším slovem, které
je podstatou napsat tento dopis – je to
slovo „DĚKUJI“ a hodlám to několikrát
zopakovat. Těch – jež si to zaslouží denně
slýchat je víc. Prvé díky patří ortopedii,
jako takové, na půdě železniční polikliniky. Díky patří sestřičce Marcele Mrkosové.
Už při pohledu na ni se cítím jako pacient
V.I.P. – skvěle, uvolněně, oddaně. Tolik
dobrosrdečnosti co z ní sálá, musí obměkčit i největšího negativistu. Sestra Marcela
má ten nejsprávnější individuální přístup
ke každému – naprosto profesní a lidský.
Díky patří všem lékařům a jmenovitě
MUDr. Jakubovi, co o mne pečuje. Doktorský, profesionální, odborný, léčivý, přístup je dokonalý. Také umí přidat doušek
lidského porozumění. Proto si moc vážím
všech zainteresovaných a dokonalých.
S úctou pacientka Daniela Š.
Jsem pravidelným pacientem ortopedie,
kde konkrétně tandem MUDr. Piatkovský
a sestra paní Mrkosová o mne pečují tak,
že se při jakýchkoliv potížích těším, že mě
jich brzy, účinně a s úsměvem zbaví. Je příjemné se setkat s jejich péčí, vždy odbornou a laskavou. Vzhledem k mému zdraví
mi nehrozí, že ortopedy nebudu potřebovat, ale jejich péče mi vždy pomůže.
PNoedměo
kc
on
v iácne í
Děkuji, Ing. Tomáš P., Ostrava.
56
Nemocnice Český Těšín
Dobrý den, chtěla bych prosím touto
cestou vznést pochvalu na Vaše oddělení
rehabilitace, konkrétně na paní Mgr. Horáčkovou, která mě rehabilituje. Je to prostě neskutečný človíček, který mi pomohl
a já překonala obtíže, se kterými jsem tam
přišla. Samozřejmě musím cvičit i doma,
ale takový přístup jsem ještě nikde nezažila. Je ochotná, má velmi milé vystupování,
poradí, vše dostatečně vysvětlí a je velmi
Jako pacient chci poděkovat paní primářce Ćmielové, že mě přijala do nemocnice
a také hlavní sestře paní Bojkové bych velmi rád poděkoval! „Všem sestřičkám, které
mě po celou dobu obsluhovaly a staraly se
o mě“. Byl jsem spokojen s celým personálem, čistotou a hygienou mého pokoje.
F. B. s manželkou
Nemocnice Nový Jičín
Dobrý den, chci vaším prostřednictvím
poděkovat lékařce MUDr. Janě Chlebkové
za její přístup a léčbu po dobu 4 týdnů
ve stacionáři kožního oddělení v Novém
Jičíně. Rovněž sestrám za péči a ochotu.
Děkuji zvláště sestře Anně Balalinové
za naprosto vzornou péči po celou dobu
mého pobytu. Po 4týdenním pobytu se
můj stav zlepšil natolik, že mi zbývají jen
slova díků za vše.
Děkuji, děkuji. Pacientka Vlasta V., Nový Jičín
Dobrý den, před 14 dny jsem byla hospitalizovaná v Nemocnici Nový Jičín
na neurologickém oddělení, které vede
primář MUDr. Miroslav Melichařík. Byla
jsem velmi spokojena s péčí všech lékařů
a sester včetně péče terapeutické a rehabilitační. Všichni byli velice příjemní, ochotní
a obětaví. Myslím si, že jejich péče byla
nadprůměrná a tímto bych jim všem chtěla
velmi poděkovat.
Děkuji, Eva B.
Vážený pane řediteli, v minulém roce
po nálezu cysty jsem se ve vaší nemocnici
dne 21. května 2012 podrobila úspěšné
operaci. Tato operace vedla k odstranění
dělohy spojené s odstraněním vaječníků a vejcovodů. Chtěla bych Vám touto
cestou poděkovat za vysoce profesionální
přístup vašich podřízených z gynekolo-
gicko-porodnického oddělení vedeného
primářem panem MUDr. Pavlem Bartošem, který se mnou osobně a lidsky
prodiskutoval lékařské možnosti a postupy
před závažným rozhodnutím podrobit
se výše uvedenému lékařskému zákroku.
Tímto bych rovněž ráda poděkovala panu
MUDr. Martinu Němcovi, celému operačnímu týmu a následně i zdravotnímu
personálu, který o mě pečoval po operaci.
V neposlední řadě chci poděkovat panu
primáři MUDr. Miroslavu Štursovi,
na jehož doporučení jsem se rozhodla pro
zákrok ve vašem zdravotním zařízení.
Jeho zkušené rady a především laskavý
a přátelský přístup mne jenom potvrdil,
že vaše nemocnice disponuje skutečně
kvalifikovanými odborníky. Zkušenost mě
jen utvrdila v přesvědčení, že dobrá a profesionální medicína může být provozována
i v jiných koutech naší republiky. S upřímným přáním mnoha úspěchů ve vaší velmi
potřebné a nenahraditelné práci, která
patří k nejkrásnějším posláním ve prospěch člověka.
Dagmar Š.
Chtěla bych poděkovat touto cestou
za skvěle odvedený operační zákrok panu
primáři Zachařovi, a za následnou lékařskou péči usměvavé a velmi ochotné paní
doktorce Kateríně Dzurišové. Rovněž všem
sestřičkám, které odvádějí perfektní výkony po celou dvanáctihodinovou službu,
a to vždy s úsměvem. Všem mohu pobyt
zde na ORL jen doporučit.
Martina M.
Nemocnice Podlesí
Vážený pane doktore, dovolte, abych Vás
i celý operační tým co nejsrdečněji pozdravil. Děkuji Vám a vašim spolupracovníkům za profesionální a bezvadně provedenou operaci mého srdce. Je to dnes rok,
co jste mi skvěle provedli operaci. Jsem
nesmírně rád, že dnes mohu zavzpomínat
na ty chvíle, kdy jste mi zachránili další život a dali možnost setkat se opět s rodinou
a zejména prožít krásné chvíle společně
s pěti vnoučky. Vzpomínám a nikdy nemohu zapomenout na okamžiky, kdy jste mne
připravovali na operační výkon. Podobně
zdravím i pana doktora MUDr. Urbana a rovněž děkuji za rozhovor, který se
mnou vedl na službě a musím říci, že Vaše
prognózy se do písmene splnily. Jsem Vám
všem nesmírně vděčný a znovu děkuji
a nikdy nezapomenu. Jsem hrdý na Vás,
skvělé lékaře, které má nemocnice v Třinci
Podlesí. V budoucnu bych nikdy nezaváhal svěřit se opět do Vašich rukou. Ještě
jednou tisíceré díky za vše, co jste pro mé
zdraví udělali. Přeji Vám pevné zdraví
a mnoho úspěšných operačních zákroků
při záchraně pacientů.
Váš vděčný pacient Mgr. J. S., Valašské Meziříčí
Nemocnice Prostějov
Dobrý den, tímto dopisem bychom chtěli
projevit svůj názor na nemocnici v Prostějově. Dne 22. 5. 2013 jsme byli hospitalizováni na oddělení chirurgie ve Vaší
nemocnici na plánovanou operaci tříselné
kýly. Jsme naprosto spokojení. Všichni jsou
tu milí, ochotní a velice hodní. Především
chceme poděkovat operujícím lékařům
primáři Grygovi a doktoru Markovi a také
zdravotním sestrám Handlové, Koskové,
Kočí, Janouškové, Krejčí, Kolářové, Koudelkové, Látalové, Fischerové, pod vedením
staniční sestry Kolářové, dále pak sanitářkám Mikuláškové, Fialové a Šmerdové.
Ještě jednou děkujeme. Petr W. a René T., Prostějov
Vážený pane řediteli, před nedávnem
jsem byl hospitalizován na ortopedickém
oddělení Nemocnice Prostějov, kde mi
byl proveden chirurgický zákrok panem
MUDr. Grénarem. Přestože jsem na tomto
oddělení strávil pouze dvě noci, překvapil
mě profesionální přístup personálu této
nemocnice, příjemné prostředí a dále dle
mého pohledu nadstandardní přístup
jmenovaného lékaře, jak již při prvních vyšetřeních, tak i před samotným zákrokem
a bezprostředně po něm. Není nemocniční
zařízení jako nemocniční zařízení, a proto
pevně věřím, že pod Vaším vedením
budou všichni budoucí pacienti spokojeni
s poskytovanou péčí.
Vážený pane řediteli. Chtěl bych formou
tohoto dopisu poděkovat všem pracovníkům oddělení TRN-lůžkového oddělení,
vedeným panem primářem MUDr. Zlámalem, MUDr. Riedingerové, MUDr. Zelené
a MUDr. Hoškovi za velmi pěkný přístup
a jednání ke všem pacientům během léčby.
Dále tento projev úcty a obdivu patří
všem sestřičkám a pomocnému personálu
v kuchyňce a uklízečkám. Můžete být jako
ředitel právem spokojen, že pracujete s tak
schopným a obětavým personálem. Přál
bych si, abyste jim vhodnou formou toto
poděkování tlumočil. Za pacienty – období
léčby průběžně leden až duben 2013.
Děkuji, Josef Ž.
Nemocnice Přerov
Touto cestou bych chtěla poděkovat
celému kolektivu neurologického oddělení
za vzornou a poctivou péči při ošetřování mé maminky. Velké dík patří nejen
lékařům, ale i všem sestřičkám oddělení.
Zvláštní poděkování patří MUDr. Khirovi
za obzvlášť profesionální přístup k lidem.
Lenka K.
Vážený pane řediteli, v listopadu loňského
roku a následně v lednu roku letošního
jsem byla operovaná ve Vaší nemocnici,
na oddělení ortopedie – ASK kolena (ruptura menisci) a následně též plastika LCA
hamestring. Mým operatérem byl v obou
případech MUDr. Přikryl. Touto cestou
bych chtěla moc poděkovat především
panu doktoru Přikrylovi, ale samozřejmě
i celému týmu oddělení ortopedie, za perfektní výkon a velice rychlou a efektivní
léčbu. Rehabilitaci jsem podstupovala
v rehabilitačním zařízení v jiném okrese
a musím říci, že ve srovnání s ostatními „kolenáři“, kteří podstoupili
tutéž operaci v jiném
lékařském
zařízení, jsem si připadala trochu jako
z jiného světa. Zvláště na počátku, když
jsem začínala na rehabilitace docházet, si
mě prohlíželi skoro jako nějakou „raritu“,
neboť jsem ani ne po 2 měsících od plastiky křížového vazu přišla po svých – bez
berlí a koleno jsem měla natolik rozhýbané, že se odborní rehabilitační pracovníci
vyjádřili tak, že již mám koleno v tak
skvělém stavu, že bych vlastně ani žádnou
rehabilitaci takřka nepotřebovala! Za to
však vděčím zejména panu doktoru Přikrylovi a jeho léčebným metodám, neboť
jsem postupovala plně dle jeho pokynů,
kdy ihned po operaci byl kladen velký
důraz na rozhýbávání operované končetiny a její postupné zatěžování. Tímto tedy
ještě jednou moc děkuji za vysoce účinnou
a rychlou léčbu, které se mi na oddělení
ortopedie dostalo.
JUDr. R.
Rád bych aspoň touto cestou poděkoval
za příkladnou péči o mého dědečka na oddělení LDN–B a to zejména hlavní sestře
paní Mgr. Dvořákové i celému kolektivu
sester na oddělení. I přes zvukový handicap se děda dočkal trpělivého a důstojného
zacházení.
Ing. Michal P.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
MUDr. Janě Konkolové a MUDr. Evě
Peštukové z neurologického oddělení přerovské nemocnice za profesionální a lidský
přístup k pacientům a také sestrám Jarmile
Sedlmaierové, Naděždě Lounové a Lídě
Bělíkové z neurologické ambulance.
Liduna P.
Vážený pane řediteli, je mou milou povinností vyjádřit srdečné díky za vysokou
profesionalitu a mimořádnou, až exkluzivní péči od paní MUDr. Mikšíkové pod
vedením pana primáře MUDr. Prokeše
a celému týmu infekčního oddělení prostějovské nemocnice, kteří se o mě v době mé
rekonvalescence starali. Mohu potvrdit, že
to nebylo jen plnění povinností na nejvyšší
myslitelné úrovni, bylo to naplnění životního poslání – péče o nemocného.
Mnohokrát děkuji, E. S.
PNoedměo
kc
on
v iácne í
S přáním hezkého dne spokojený pacient P. Z.
57
ročník 7
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat
všem lékařům a sestřičkám dětského oddělení za citlivý a profesionální přístup při
opakovaných hospitalizacích mého syna
Víta. Díky včasným a správným diagnozám se jeho zdravotní stav velmi rychle
zlepšil a vrátil se mu úsměv na rty. Pan
primář Milan Blaštík a vrchní sestra Jana
Fialová mohou být právem hrdi na svůj
skvělý personál!
Ještě jednou velké díky. Mgr. Renata S.
Nemocnice Šternberk
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
z gynekologicko-porodnického oddělení
v Nemocnici Šternberk za veškerou péči
o mě i moje miminko. V noci na 23. 4. se
mi u vás narodila dcera a to necelých 15
minut po příjezdu do porodnice. Vše ale
proběhlo bez komplikací a i další dny se
nám dostalo profesionální péče. Ve Šternberku jsem rodila podruhé a podruhé jsem
byla maximálně spokojená. Takže ještě
jednou děkuji všem, kteří pomáhají usnadnit vstup do života.
Petra S.
Vážení, touto cestou bych chtěl poděkovat
za vzornou a profesionální péči, která mi
byla poskytnuta během mého 12denního
pobytu ve šternberské nemocnici na chirurgickém oddělení primáře MUDr. Jana
Smetky. Podstoupil jsem vážnou operaci.
Tuto operaci velmi odborně provedli
MUDr. Puszkailer Leo a MUDr. Stavěl Ivo.
Dále bych chtěl poděkovat všem lékařům
a zdravotnímu personálu na jednotce intenzivní péče za velmi pěkný přístup. Tento
přístup pokračoval i po přeložení na oddělení MUDr. Puszkailera, který mi vysvětlil
závažnost mé operace a nadále se o mne
příkladně staral. Také děkuji celému ošetřujícímu personálu za pozitivní a obětavou
péči. Závěrem přeji šternberské nemocnici
hodně úspěchů v její nepostradatelné péči
o zdraví pacientů.
číslo 4
srpen 2013
úspěchy v náročné práci a hodně osobního
štěstí.
Vaše vděčná pacientka Milada S.
Dobrý den, je to přesně týden, co se nám
u Vás v nemocnici narodila naše druhá
dcera. Chtěla bych Vám touto cestou moc
poděkovat za perfektní a profesionální
přístup jak porodního sálu, tak poporodního i novorozeneckého oddělení. Všichni
lékaři a sestry byli velice milí, profesionální a ochotní, byli jsme s manželem velice
spokojeni a patří Vám velký kompliment!
S pozdravem V. G.
S přátelským pozdravem Martina F.
Dobrý den. Chtěl bych poděkovat internímu oddělení a oddělení LDN Nemocnice
Šternberk za léčbu Jiřiny P. Největší dík
patří MUDr. Haně Lichtenšteinové a celému
jejímu kolektivu. Babička si nemohla vynachválit péči a starostlivost, které se jí dostalo.
Chci poděkovat všem sestřičkám, lékařům
a vlastně celému personálu dětského oddělení. Na oddělení jsem byla 3 dny s nemocnou vnučkou a během této doby jsme se
nesetkaly s neochotou nebo něčím negativním. Naopak, všichni byli vstřícní, ochotní
a hlavně, vše nám vysvětlili a o všem nás
informovali! Po celou dobu jsme se tady
cítily dobře, dá se říct skoro „jako doma“.
Ještě jednou moc děkujeme!
Děkuji. Vnuk Vojtěch P., t č. Vlagtwedde,
Holandsko.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Hana M. s vnučkou Lucinkou
Vážená paní ředitelko, jsem pacientkou
interního oddělení pana primáře Zajíčka. Vašim prostřednictvím bych ráda
poděkovala za péči pana primáře, lékařů
a sestřiček oddělení JIP. Na každém kroku
je vidět zájem o pacienty a snaha pomoci.
Mé poděkování patří i Vám paní ředitelko,
za vedení naší nemocnice, za vytváření
dobrého jména a jejího zvuku, za přístup
lékařů a sester. Chci Vám popřát pevné
zdraví,
Podhorská nemocnice
Děkuji kolektivu rehabilitačního oddělení pod vedením fyzioterapeutky paní
Mročkové a lékařce MUDr. Haně Valentové za profesionální přístup a lásku ke své
svěřené práci k pacientům. Děkuji a přeji
mnoho úspěchů.
Robert H., Bruntál
Mnohokrát děkuji za lidský, milý a profesionální přístup při rehabilitacích mé
maminky Elvíry N. Vždy se vracela domů
s výbornou náladou a plná elánu a vyprávěla celé rodině o báječných sestřičkách
na „rehabkách“. Přeji celému kolektivu
hodně spokojených pacientů a hodně zdraví a spokojenosti.
PNoedměo
kc
on
v iácne í
Díky Jana N., dcera
Šumperská nemocnice
Dnes jsem byla na kontrole již po několikáté na oddělení neurologie. Snad žádné
jiné oddělení nemá tak příjemné a milé
doktorky. Díky moc za pomoc a ten skvělý
personál na ambulanci.
Taťána K.
58
Vážení, srdečně Vás zdravím a dovoluji
si touto cestou poděkovat vaší nemocnici
za pomoc a skvělou péči, která mi byla poskytnuta. Lékařskou pomoc jsem vyhleda-
Děkuji s láskou a srdečným pozdravem, Hana V.
Dne 13.2. tohoto roku jsem se podrobila
na urologickém oddělení těžké operaci.
Primář MUDr. Kaňa se svým týmem a zakladatelem šumperské urologie, bývalým
primářem MUDr. Fügnerem, odvedli skvělou práci a za to jim děkuji. Dále dík dietní
sestře za výbornou práci. Ta mi asi 4 dny
po operaci, kdy jen pohled na jídlo mi zvedal žaludek, předepsala dietu tím, že potřebuji jídlo 5x denně. Děkuji i sestřičkám,
které ochotně vycházely vstříc mým
prosbám a požadavkům. Celému urologickému oddělení přeji více lůžek a více klidu
v jejich náročné práci. Děkuji za dobrou
práci i celému onkologickému oddělení,
které vede primář MUDr. Vepřek.
Ing. L. S.
Vítkovická nemocnice
Dobrý den pane primáři, dovolte nám,
abychom poděkovaly celému Vašemu
týmu lékařů i zdravotních sester, převážně
na neurologické JIP, za záchranu života
naší babičky paní A. S., narozené roku
1926, která byla u Vás hospitalizována
dne 23. dubna. Péče, jaká byla poskytnuta,
a celkové chování a poskytování informací,
vřelé přijetí celého personálu, zaslouží víc
než jen poděkování. Jmenovitě bychom rádi
poděkovali panu doktoru Kubovi, který
i snad nad rámec svých povinností poskytoval slova povzbuzení a věcné rady. A další
péče na rehabilitačním oddělení byla taktéž
na výbornou. Dnes již je babička v lázních
Darkov a nadále rehabilituje. Kéž by se tato
slova dala říci o všech pracovištích v České
republice. Ještě jednou velké díky.
S pozdravem a přáním krásného dne L. P. a J. S.
Dobrý den, chtěla bych vyjádřit poděkování a pochvalu celému kolektivu gynekologicko-porodnického oddělení ve 3. patře,
kde jsem trávila týden od 15. do 22. 4.
Ošetřující lékaři i sestry byli velmi milí,
pozorní a dobře naladění a zpříjemnili mi
celý pobyt v nemocnici. Kéž by všichni
pacienti v nemocnicích měli tak příjemné vzpomínky jako mám já. Ještě jednou
mnohokrát děkuji za Váš skvělý přístup.
T. H.
Dobrý den, pracuji ve státní správě
a v závěru minulého roku mne dostihla
nepříjemnost v podobě pracovního úrazu.
Po léčebné části mě čekalo rozhodnutí
v podobě výběru nejvhodnějšího rehabilitačního centra, pokud možno na území
města Ostravy. Vybíral jsem na webu,
a později dle doporučení známých a rodiny, kdy mezi mnohými kandidáty byl
zmíněn také název Vítkovické nemocnice
v Ostravě. Přiznám se, že v tomto ohledu
jsem byl nováčkem, možná právě proto
jsem vybíral spíše očima. Představa rehabilitací v komplexu, který na mne „dýchne“
atmosférou minulého režimu, mne přílišně
neuspokojovala. Na základě různých doporučení, především tedy sestry dětské lékařky mých dcer, jsem požádal o spolupráci
vaše oddělení léčebné rehabilitace. První,
vskutku pozitivní dojem na mne udělala
sestra, která má na starosti příjem nových
pacientů. Tato velmi milá dáma, pracující
za skleněným oknem mne ochotně uvedla
do systému, pečlivě vysvětlila podrobnosti,
týkající se procedur a uvědomila rehabilitačního lékaře. Tento velmi fundovaný
a příjemný člověk stanovil dle rozsahu
zranění množství léčebných procedur
a stanovil plán, díky kterému se zranění
léčilo mnohem rychleji a lépe. Skutečnou
sladkou tečkou byly sestry Denisa a Nela,
které mne velmi profesionálně a efektivně
instruovaly v souvislosti s režimem léčby.
Další zaměstnanci, skutečně sloužící
pacientům, jsou sestry pracující na oddělení individuální nebo společné tělesné
výchovy, bahenních zábalů a kondičního
plavání. Během necelých dvou měsíců
jsem poznal s jakou profesionalitou, citem
a taktem může být vykonáváno povolání
zdravotních sester a lékařů na oddělení
léčebných rehabilitací ve Vítkovické nemocnici v Ostravě.
Dovolte mi tímto, abych všem výše zmíněným srdečně poděkoval za péči a přístup,
který mi přinejmenším zpříjemnil, ale také
pomohl zvládnout návrat do běžného života
po pracovním zranění, které jsem, také jako
sloužící pracovník, utrpěl. Přeji mnoho
spokojených pacientů a do dalších let hodně
zdaru celé vaší nemocnici.
S přátelským pozdravem D. T.
FORLIFE
Dovoľujem si vysloviť veľké poďakovanie
primárovi MUDr. Rudolfovi Pelikánovi zo
Záchrannej zdravotnej služby n.o. Forlife
Komárno za rýchlu diagnostiku a vysoko
odborný zásah pri záchrane môjho života
8. apríla. Moje poďakovanie rovnako
patrí záchranárke Miroslave Hamranovej
a vodičovi Máté Szabóovi. U všetkých
oceňujem a hlboko si vážim ich príkladný
ľudský prístup a hlavne profesionalitu
s akou vykonávajú svoje povolanie.
S úctou Václav S., Komárno
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča
Vážené vedenie nemocnice, dovoľujem si
poďakovať Vám za starostlivosť a opateru, ktorá mi bola poskytnutá na oddelení
urológie, v dňoch 24. apríla až 3. mája.
Personál tohto oddelenia je mimoriadne
láskavý a pozorný. V ich správaní bolo cítiť
priam teplo domova. Keďže mám už 71
rokov a poruchu zraku, takže viem o čom
hovorím, opateru personálu som využíval
vo väčšej miere a nikdy som sa nestretol
s odmietavým slovom či zlým prístupom.
Táto skutočnosť ma viedla k vyjadreniu
vďaky, pretože tento personál si to zaslúži.
Pretože v našom okrese je veľa ľudí,
ktorý chodia na dialýzu do Popradu, čo je
veľmi nákladné, všetkých by nás potešilo, keby bola zriadená prevádzka dialýzy
v Levoči.
S úctou J. S.
PNoedměo
kc
on
v iácne í
la 2. 4. v pozdních večerních hodinách, kdy
mě přepadly náhlé bolesti beder a břicha.
Poděkování patří týmu, který sloužil
v tuhle dobu na příjmu v chirurgické
ambulanci, za milý a profesionální přístup.
Poté jsem byla hospitalizována na chirurgickém oddělení. I tady patří můj obrovský
dík za veškerou péči, přístup a pomoc
celého personálu.
8. 4. jsem byla přeložena na neurologii a tady opět chci poděkovat celému
oddělení za zájem o pacienta, péči i pomoc
na profesionální úrovni. Milý, vstřícný
postoj celého personálu při jejich velmi
náročné práci. Oceňuji laskavé jednání
a profesionální přístup MUDr. Natálie
Svičkové, milý úsměv, skvělou péči, pochopení, povzbuzení a zájem. Toho všeho
se mi ve Vaší nemocnici dostalo. Velmi si
těchto lidí vážím. Můj dík patří i kuchyni
nemocnice. Po celou dobu mého pobytu
byla strava velmi chutná, porce dostačující,
zkrátka nic jiného mi nezbývá, než zase
jenom chválit.
Nemohu opomenout poděkovat řidiči
sanitky, který mě 12. 4. vezl domů. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem měla
problém se zavazadlem. Řidič se bez zaváhání tašky chopil a ochotně mě doprovodil
do druhého patra k mému bytu. Člověk si až
v těchto chvílích uvědomí, jak moc pro něho
znamená pomoc druhých. Ještě jednou
tisíceré díky všem těm báječným lidičkám.
Z celého srdce Vám všem přeji pevné zdraví,
štěstí, ale i nadále sílu, chuť, víru a naději
v to, co děláte. A děláte to dobře.
59
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Zdeněk Izer profesionálně baví
lidi od roku 1989
Populární bavič rád vystupuje na severní Moravě, kde se lidi rádi smějí.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Petr Rubal, Ing. Tomáš Želazko
„Zdeněk využíval svůj
smysl pro humor pro balení
dívek. Většinou je ukecal“
Sympatického baviče jsme požádali
o rozhovor.
Co jste chtěl dělat jako dítě a jaké jste
měl dětství?
Jako kluk jsem chtěl být řidič autobusu,
hvězdář, jezdec formule 1 a velkými hrdiny
pro mě byli asfaltéři. Takže i asfaltér.
Dětství celkem šlo. Jen mě nebavila škola
a dodnes, když se blíží 1. září, mám sevřený žaludek děsem.
Vyučil jste se automechanikem. Dělal
jste někdy tuhle práci?
Dělal. Asi rok po vyučení a rok po vojně.
Ale nikdy mě to moc nebralo. Opravoval
jsem Avie. Ale zkusil jsem i jiná řemesla,
třeba soustružník, řidič ještěrky a vysokozdvižného vozíku. A na vojně zedník
a podlahář. V celých kasárnách jsem položil a svařil PVC.
ze sv ě ta celebrit
Jak dlouho už bavíte lidi?
Od základní školy amatérsky a od jara
roku 1989 profesionálně. Tím nemyslím
kvalitu, ale honorář.
60
Č
eský herec, bavič a moderátor
Zdeněk Izer se narodil v roce 1966
v Praze. Po nepřijetí na střední
grafickou školu se vyučil automechanikem. Zaujal zejména v devadesátých
letech, kde ho byla plná televize. Proslavil se především sérií audio nahrávek
„Policejní akademie“ 93‘ a „Bezva parta
aneb Maňas ve fabrice“ s pokračováním
„Maňas a revoluce“ 95‘. Na TV Prima
uváděl sérii zábavných televizních pořadů
Po kom jste zdědil vypravěčské schopnosti?
Část od dědy a kousek od táty. Asi.
„Jen blbni“, „Kinobazar“, „Pípšoubazar“,
„Telebazar“, na České televizi pak pořad
se skrytou kamerou „Na palmě!“. Jeho
obvyklým spolumoderátorem byl původně
Marek Dobrodinský, poté jej nahradil Petr
Freund. Vystupoval také s Jitkou Kocurovou a nyní je jeho partnerkou na jevišti
mladá zpěvačka Šárka Vaňková, se kterou
vystupuje v pořadu nazvaném „Turné čtyř
můstků“. S manželkou Olgou má devítiletou dceru Laru.
Bylo těžké se dostat do života showbyznysu a vyniknout tam?
Bylo to dílem náhody a šťastných okolností. Ne, že by bylo takové štěstí být v showbyznysu, ale dělám, co mě baví, což je pro
mě důležité.
Kolik vystoupení absolvujete za rok
a kde je nejlepší publikum?
Zhruba 130 až 150 ročně. Najezdím skoro
Mnoho umělců má tisíce fanynek.
Nedostal jste od své fanynky nějakou
zajímavou nabídku – třeba k sňatku?
Nabídku k sňatku ne. Ale teď v Třinci jsem
dostal plyšového psa. Nebývá to často. Asi
nemám tisíce fanynek.
Mezi Vaše koníčky patří rybaření. Jak
často rybaříte a jaký je Váš TOP úlovek?
Dostanu se na ryby málo. Loni jednou
a nic. Ani to neťuklo. Budu se jim věnovat
v důchodu. Největší radost mám z candáta 83 centimetrů. A chyceného parníku
na zábradlí.
Chováte psy – od kterého roku a jaké
vlastníte?
Máme doma jednu psici. Je to psí bonsai. Čivava. Ale je s ní legrace. Ostatní pejsci se už
venčí v psím nebíčku. (poznámka redakce –
dříve vlastnil například skotské teriéry).
V současnosti Zdeněk Izer vystupuje s Šárkou Vaňkovou
jako taxikář. Ale na severní Moravu se
vždy těším. Zdá se mi, že se tam lidi rádi
smějí.
Mívá ostřílený bavič před svými vystoupeními trému?
Prvních pár vteřin ano. Jak se lidi zasmějí
prvnímu fóru, všechno spadne a už je to
v pohodě.
Jakého politika nebo významnou osobnost nejraději imitujete?
Politika už žádného. Mám jich plné zuby.
Raději dělám zpěváky nebo Vlado Štancla.
Co Vám Vaše práce bere a naopak dává?
Rozhodně mi vzala anonymitu, která je
dobrá třeba v hospodě, na dovolené –
vlastně všude. Ale rozchechtané divadlo,
kulturák nebo náměstí – to to vynahradí.
To mě baví.
Využíval jste svůj smysl pro humor pro
„balení“ dívek?
S mým obličejem to ani jinak nešlo. Většinou jsem je ukecal.
Říká se, že jste gurmán. Vaříte sám a jaká
je Vaše specialita? Naopak – co byste doporučil jako Vaše TOP jídlo, které milujete?
Zajíc na zelenině a bramboračka. To je můj
majstrštyk. Mám rád také všechny mořské
živočichy. A pokud bych měl poradit dobré
jídlo a úžasnou kuchyni, pošlu každého
do Itálie.
Prozraďte, jak byste chtěl strávit ideální
dovolenou – s kým, kde a jak?
Nejradši mám dovolené s rodinou. Kdekoliv. Ale chtěl bych někdy zkusit jet na měsíc
na Měsíc. Sám.
Na jevišti jste plný energie – jako smršť.
Jak relaxujete po vystoupení?
Že sednu do auta a jedu 400 kilometrů
domů. Doma pak nemůžu z řízení usnout,
tak zapnu Playstation a jezdím dál.
Loni jste spolu s finalistkou první řady
soutěže Superstar Šárkou Vaňkovou
absolvoval pořady „Turné čtyř můstků“.
Co Vás čeká na podzim letošního roku?
Totéž. Budeme jezdit jako červené myši.
Horší bude příprava, protože musíme
nazkoušet nové představení. Ale nejdřív ho
musím vymyslet.
ze sv ě ta celebrit
Často si děláte legraci z významných
osobností. Stalo se Vám, že se někdo
urazil?
Je to možné, že se někdo urazil, ale nikdy
se mi to nedoneslo. Takže je taky možné,
že se neurazil nikdo.
61
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Křížovka
Kříž o v k a
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
62
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. září 2013 na email [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – srpen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a AGEL Lékárna.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná.
Z celkového počtu 87 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Monika Hejná (Praha), Gabriela Gadulová (Ostrava),
MUDr. Richard Tyl (Nový Jičín), Vlková Lenka, (Třinec), Helena Králová (Přerov).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail: casopis@
agel.cz nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept v Našem AGELu bude odměněn
dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
Vaječná
tlačenk a
Recept od M irka
, klienta Podhorsk
é nemocnice
Moravanka,
y, sterilovaný sa lát
nk
šu
bo
ne
u
lám
měk kého sa
ý bujon
6 vajec, 150 gramů
u, masox nebo jin
Ingredience: 5 až
na vaječnou tlačenk
a
in
lat
že
t,
ur
jog
lý
vanička tvarohu, bí
přidáme tvaroh
s vajíčk y a šunkou,
olu
sp
y
čk
sti
ko
e na
této tekutiny
scedíme, pokrájím
V jedné polov ině
u.
do
vo
l
dc
3
Postup: Moravanku
do
e
í
doplním
za stálého míchán
áme. Sa látov ý ná lev
me želatinu, kterou
a jog ur t a promích
pe
sy
a v
e
e
vím
jem
sta
vli
směsí. Vše
stku masoxu, od
áme s připravenou
ích
m
krátce pova říme ko
a s
y
in
ut
tek
e druhou polov inu
rozpustíme. Přilijem
t.
e v lednici ztu hnou
do formy a nechá m
Recept od slečn
y Verunk y,
čtrn áctilet é dcer
y
vedouc ího provozn
ětechnick ého odd
ělen í
Nemocnice Podles
í
Ingredience na tě
sto: 10 0 gramů na
strou hané Margotk
moučkového cu kr
y, 250 ml šlehačk y
u, 1 hrnek polohru
ke šlehání, 1 hrnek
bé mou ky, 1 lžíce
oleje, 2 vejce, 1 práš
ek do pečiva, 1 lží
ce rumu
Ingredience na po
lev u: 20 0 gramů m
oučkového cu kru,
120 gramů másla,
1 lžíce ka kaa
Postup: Ingredien
ce na těsto smíchám
e dohromady, přid
péct přibližně 20 m
áme nastrou hanou
inut. Poté dá me vy
Margotku a nechá
ch
ladnout a mezi tím
me
rozpustíme máslo
si udělá me polev u.
a přidáme ka kao a m
Ve vodní lázni
oučkov ý cu kr. Vy
klopíme upečené těs
to a polijeme polev
ou.
recept y čten á ř ů
Margotk a
63
ročník 7
číslo 4
srpen 2013
Kalendář vzdělávacích akcí
AGEL
NEMOCNICE PŘEROV
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
3. A 4. ŘÍJNA
ONKOLOGIE 21. STOLETÍ
VII. sympozium AGEL
Místo: Hotel Park Inn Ostrava
INFO: sympozium.agel.cz
25. ZÁŘÍ 2013
KOMORBIDITA GERIATRICKY
NEMOCNÝCH
Nelékařská konference
Místo: přednáškový sál Nemocnice Přerov
INFO: nemocniceprerov.agel.cz
17. ZÁŘÍ 2013
UMĚNÍ DOPROVÁZET
Konference pro poskytovatele
sociálních služeb
Místo: kongresový sál Šumperské
nemocnice, 15:30
INFO: nemocnicesumperk.agel.cz/
odbornici/kalendar-akci.html
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
24. ZÁŘÍ
RADIOLOGIE NAPŘÍČ MODALITAMI
VI. regionální konference radiologických
asistentů
Místo: Vzdělávací centrum EDUCA
Nový Jičín, 14:00
INFO: radiologie.nemnj.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
10. ŘÍJNA 2013
HODNOCENÍ A LÉČBA BOLESTI,
POKROK V DIALYZAČNÍ LÉČBĚ
ZA 20 LET
Konference pro nelékařské zdravotnické
pracovníky
Místo: přednáškový sál
Nemocnice Prostějov
INFO: nemocniceprostejov.agel.cz
1. ANONCE
23. LISTOPADU 2013
IX. REGIONÁLNÍ KONFERENCE
DĚTSKÝCH SESTER a II.
PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN
Konference pro lékaře i nelékařský
personál
Místo: Hotel Tennis Club, Prostějov
INFO: nemocniceprostejov.agel.cz
K aNleem
no
d ář
c n ia
ce
kc í
PODHORSKÁ NEMOCNICE
64
26. ZÁŘÍ 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z LABORATORNÍ
MEDICÍNY
Lékařský seminář
Místo: zasedací místnost v Bruntále, Podhorská nemocnice, 15:00
INFO: nemocnicepodhorska.agel.cz/
odbornici/kalendar-akci.html
22. ŘÍJNA 2013
KOMPLEXNÍ PÉČE O ZAŽÍVACÍ TRAKT
8. ošetřovatelský kongres
Místo: Podhorská nemocnice v Bruntále
INFO: nemocnicepodhorska.agel.cz/
odbornici/kalendar-akci.html
1. ANONCE
1. ANONCE
19. LISTOPADU 2013
DEN INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Nelékařská konference
Místo: přednáškový sál Nemocnice Přerov
INFO: nemocniceprerov.agel.cz
5. a 6. PROSINCE 2013
MORAVSKÉ DNY ORTOPEDIE
A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE
Kongres pro lékaře i nelékařský personál
Místo: Hotel NH Olomouc Congress
INFO: nemocniceprerov.agel.cz
NEMOCNICE ŠTERNBERK
24. ŘÍJNA 2013
NUTRIČNÍ PÉČE Z POHLEDU SESTER
Místo: Expozice času, Šternberk, 14:00
INFO: nemocnicesternberk.agel.cz
23. ŘÍJNA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z OČNÍHO
LÉKAŘSTVÍ
Lékařský seminář
Místo: kongresový sál Šumperské
nemocnice, 18:00
INFO: nemocnicesumperk.agel.cz/
odbornici/kalendar-akci.html
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
22. A 23. ŘÍJNA 2013
V. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2013
Místo: Clarion Congres Hotel Ostrava
INFO: nemocnicevitkovice.agel.cz,
www.angiology.cz
V. OSTRAVSKÉ
ANGIODNY2013
2013
V. OSTRAVSKÉ
ANGIODNY
Témata
Témata
Ř Akutní cévní mozková příhoda
Ř Akutní
cévnípostižení
mozkovákarotických
příhoda tepen
Ř Léčba
Ř Léčba
karotických
Ř postižení
Prevence cévní
mozkovétepen
příhody
Ř Chronická
žilní insuficience
diagnostika a léčba
Ř Prevence
cévní mozkové
příhody
Ř Hluboká
trombosa adiagnostika
plicní embolie
Ř Chronická
žilnížilní
insuficience
a léčba
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP
Ř Hluboká
žilní trombosa a plicní embolie
ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního
vzdělávání
účastníci obdrží certifikát
o účasti.
Akce má charakter –postgraduálního
vzdělávání
a je garantována ČLS JEP
ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního
vzdělávání – účastníci obdrží certifikát
o účasti.
Clarion
Congress Hotel Ostrava
22. - 23. 10. 2013
www.angiology.cz
Clarion Congress Hotel
Ostrava
nemocnicevitkovice.agel.cz
22. - 23. 10. 2013
www.angiology.cz
nemocnicevitkovice.agel.cz
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO
MATERIÁLU V ČESKÉ REPUBLICE
> Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
> Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
> Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům
podle jejich individuálních potřeb
> Jsme poskytovatelem náhradního plnění
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Praha
Kněževes 185
252 68 Středokluky, Praha-Západ
tel: +420 582 400 082
fax: +420 582 400 080
[email protected]
Sídlo společnosti – Prostějov
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
Sympozium Se koná pod záštitou
ing. tomáše Chreneka, ph.d., CSc.
Sympozium
SeAGEL
koná
předsedy
dozorčí rady
a.s.pod záštitou
ing.Filipa
tomáše
Chreneka,
mudr.
Horáka,
mBA ph.d., CSc.
předsedy
dozorčí rady AGEL
AGEL a.s.
a.s.
předsedy
představenstva
mudr. Filipa Horáka, mBA
předsedy představenstva
prezident
kongreSuAGEL a.s.
mudr. martin polach, mBA
prezident
kongreSu
místopředseda
dozorčí
rady AGEL a.s.
mudr. martin polach, mBA
místopředseda
dozorčí rady AGEL a.s.
VědeCký
VýBor
prof. mudr. pavel dungl, drSc.
VědeCký
VýBor
prof.
mudr. david
Stejskal, ph.d., mBA, eurChem
prof.
mudr.Branny
pavel dungl, drSc.
mudr.
marian
prof. mudr.
david Stejskal,
Vědecká
rada společnosti
AgeLph.d.,
a.s. mBA, eurChem
mudr. marian Branny
Vědecká rada společnosti
orgAnizAční
VýBor AgeL a.s.
doc. mudr. renata Soumarová, ph.d., mBA
orgAnizAční
mudr.
ondřej urban, VýBor
ph.d.
doc.radovan
mudr. renata
ph.d., mBA
mudr.
kubeš,Soumarová,
ph.d.
mudr.
ondřej
urban, ph.d.
mudr.
radan
Volnohradský
mudr.
kubeš,
ph.d.
mudr.
Jánradovan
dudra, ph.d.,
mpH
mudr.
radan
Volnohradský
mgr.
Stanislav
podroužek
mudr. Ján dudra, ph.d., mpH
mgr. Stanislav podroužek
kongreSoVý popLAtek
Lékař ......................................................... 1.000 kč
kongreSoVý
popLAtek
nLzp
.............................................................
600 kč
Lékař
.........................................................
1.000
Studenti, lékaři a nLzp do 30 let ......................0
kč kč
nLzp ............................................................. 600 kč
Platbu
provádějte
Studenti,
lékařinaa účet:
nLzp2104187294/2700
do 30 let ......................0 kč
Variabilní symbol: 3102013
Platbu provádějte
na účet:
Specifický
symbol: obdržíte
po2104187294/2700
registraci na webovém formuláři
Variabilní symbol: 3102013
Specifický symbol: obdržíte po registraci na webovém formuláři
Registrace k aktivní i pasivní účasti a více informací na sympozium.agel.cz
Kontaktní osoba: Bc. Rene Nieslanik, e-mail: [email protected], tel.: +420 582 315 947
Registrace k aktivní i pasivní účasti a více informací na sympozium.agel.cz
Kontaktní osoba: Bc. Rene Nieslanik, e-mail: [email protected], tel.: +420 582 315 947
Download

Nemocnice Nový Jičín otevřela nový pavilon s PET CT pracovištěm