REVOLVINGOVÝ
FOND
Ministerstva životního prostředí
GEOPARK VYSOČINA 2/2013
časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník
REVOLVINGOVÝ
FOND
Ministerstva životního prostředí
GEOPARK VYSOČINA 2/2013
časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník
„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná obecně prospěšná společnost Geopark Vysočina a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“ Vážení přátelé, Geopark Vysočina, o.p.s. se stal úspěšným předkladatelem svého dílčího projektu v rámci 10. výzvy Revolvingového fondu MŽP a v současné době jej realizuje. Toto číslo je věnováno právě realizaci projektu Moderní metody geoturismu v geoparku Vysočina realizovaného v rámci 10. výzvy RF
MŽP. Geopark Vysočina je připravován obecně prospěšnou společností Geopark Vysočina. Cílem projektu je zvláště vybudování zážitkových a naučných stezek, vlastního infocentra a zajímavých vzdělávacích programů pro školy, laickou i odbornou veřejnost. Potřebné informace o Geoparku Vysočina najdete na webových stránkách projektu www.geoparkvysocina.cz. Přejeme Vám příjemné zážitky při návštěvě Geoparku Vysočina. 1
MODERNÍ METODY GEOTURISMU V GEOPARKU VYSOČINA 2
Označení kosterní stezky geoparku Informační panely na kosterní stezce geoparku budou nabízet základní informace o živé i neživé přírodě, o pamětihodnostech a historických zajímavostech. Informační tabule zřetelně označují kosterní stezku Geoparku Vysočina a současně nabízejí základní informace moderní formou. Texty na tabulích jsou ve třech jazykových mutacích (NJ,AJ,FJ), jsou vypraveny kvalitními fotografiemi ukázek. 3
4
5
6
7
Vybavení beetagy Geopark Vysočina se v této věci inspiroval moderní metodou předávání informací používanou v prvním evropském geoparku Reserve Geologique de Haute Provence (Digne les Begnes, 9/2011). Návštěvníci geoparku budou mít v budoucnu možnost volit mezi živým průvodcem a samostatným putováním při využití moderní ekologické metody bee‐taggů. Projekt umožňuje oživit zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky. Klasickou informační tabuli je možné doplnit nebo zcela nahradit tzv. tagglistem, který uživatele přesměruje na interaktivní podobu naučné stezky navrženou speciálně pro mobilní telefon. Využití tagglistů umožňuje alternativu informačních tabulí v místech, kde není možné umístit z hlediska rozměrů a dispozic klasickou informační tabuli. Malé tagglisty nepůsobí v přírodě rušivě a jejich obnova v případě poškození je z hlediska nákladů minimální a není časově náročná. Seznámení mládeže s technologií beetaggů umožní zvýšit zájem dětí o turistiku, která díky využití mobilního telefonu bude atraktivnější. Systém bude poskytovat údaje o krajině, které návštěvníkovi poskytnou informace o daném místě. Mobilní telefon je dnes běžně využíván hlavně mladou generací k práci s interaktivním obsahem a dokáže zobrazit velké množství informací. Technologie beetaggových stezek pracuje se schopností mobilních telefonů za pomoci jednoduché aplikace číst 2D kódy a propojit je s interaktivní akcí jako je přesměrování na webové stránky, stažení požadovaného obsahu či získání dodatečných informací. Projekt by mě přispět ke zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti významu přírodních, kulturních a geologických hodnotách kraje. Na území Geoparku Vysočina je řada míst a lokalit, které jsou zahrnuty do kulturního a přírodního dědictví se spoustou státních přírodních rezervací a chráněných přírodních útvarů. Realizací projektu bude vytvořena síť stezek, které budou dosažitelné nejen přímou návštěvou vybraných zastavení, ale i na zřízeném serveru pomocí internetových sítí. Značení jednotlivých zastavení vybraných naučných stezek v Geoparku Vysočina tabulkami o rozměru 10x21 cm s grafickými kódy/tagglist/, které po přečtení pomocí mobilního telefonu /musí být vybaven fotoaparátem/ otevře v prohlížeči strukturovanou textovou a obrazovou informaci. Jedna z velkých výhod tagglistů je procházení stezek nejen v terénu, ale možnost si naučnou stezku 8
projít virtuálně doma prostřednictvím počítače. Informace bude dosažitelná nejméně ve dvou jazykových mutacích /AJ,NJ/. Příklady umístění tagg listů na kosterní stezce geoparku : 9
10
11
12
13
14
15
16
Další čtvrtletník bude věnován konferenci
„Moderní metody a technologie v udržitelném cestovním ruchu“ (30.10.2013, zámek
Křtiny)
Program konference a přednášející :
9:00 zahájení konference
9:15 Ing. Martina Pásková, Ph.D. (UHK, MŽP)
9:45 prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (FRRMS MENDELU)
10:15 Ing. Martin Škorpík (NP Podyjí)
10:45 Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (FRRMS MENDELU)
11:15 Martin Došek (MAXX CREATIVE COMMUNICATION, s. r. o.)
11:45 Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (ŠLP MENDELU)
12:15 Petra Bedrnová (studentka ČZU)
12:45 – 13:30 oběd
13:30 exkurze v terénu
17
Nabídku zážitkových a naučných tras lze nalézt na www.geoparkvysocina.cz 18
Download

zde - Geopark Vysočina