ROK 2012
LEDEN
První letošní sníh přišel do Opočna 13. ledna.
POČASÍ:
Lednové počasí navázalo na to z konce minulého roku téměř beze změn. Teploty byly mírně
nad nulou, sníh přišel až v polovině měsíce - v pátek 13. ledna nám začala krásná „ladovská“
zima. Bílá pokrývka se díky dalšímu občasnému sněžení udržela až do 25. ledna, kdy přišly
mrazy kolem minus 6 °C a sníh se změnil v ledovatku. Na konci ledna byly silné mrazy,
noční teploty až minus 15°C, přes den se díky jasnému a slunečnému počasí udržovaly kolem
minus 5°C.
RADNICE:
První jednání rady se konalo v pondělí 9. ledna. Rada odsouhlasila uložení vodovodní a
plynové přípojky pro budovu rentgenu v areálu nemocnice. Z budovy rentgenu je plánována
poliklinika. Další jednání bylo ohledně prodejů bytů a pozemků, nájemních smluv a běžných
organizačních záležitostí. Bylo jednáno o darovací smlouvě týkající se přístrojů nemocnice
(dárce oblastní nemocnice Náchod). Dále byla rada informována o projektu „Úspory energií a
snižování emisí na objektu Kodymův národní dům“. Byl projednán grant ZŠ Opočno. Rada
odsouhlasila své partnerství v projektu základní školy na „Mezinárodní tábor v Polsku –
seznámení s tradicemi a způsobem života v jiné zemi EU“. Pokud škola grant získá, město se
bude podílet částkou 15.000 Kč.
Podruhé se rada sešla v pondělí 23. ledna. Byly schváleny, popřípadě zamítnuty některé
žádosti o sponzoringy a finanční příspěvky. Další část jednání se věnovala řešení nájemních
smluv v bytech. Byl projednán autorský a technický dozor na akci „Úspory energií a
snižování emisí na objektu KND“. Rada schválila uzavření smluv se společností Technické
služby města Opočna, s.r.o., na správu, provozování, údržbu a opravy veřejného osvětlení.
Zastupitelé se v lednu nesešli.
POČET OBYVATEL:
Počet obyvatel v Opočně a příslušejících obcích k 1. lednu 2012:
Čánka: 113 mužů, 116 žen, celkem 229 obyvatel (loni 116 mužů, 122 žen, celkem 238).
Dobříkovec: 26 mužů, 32 žen, celkem 58 obyvatel (loni 27mužů, 32 žen, celkem 59)
Opočno: 1 370 mužů, 1 459 žen, celkem 2 829 obyvatel (loni 1 363 mužů, 1 438 žen, celkem
2 801)
Celkový stav: k 1. lednu 2012 tedy je 1 509 mužů a 1 607 žen, celkem 3 116 obyvatel.
(Pro srovnání stav k 1. 1. 2011: 1 506 mužů a 1 592 žen, celkem 3 098 obyvatel).
POPLATKY:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Tento poplatek zůstává na úrovni roku 2011, tedy ve výši 450 Kč za osobu.
VODNÉ A STOČNÉ:
Dodávka pitné vody: 27,22 Kč, s DPH (14 %) 31,03 Kč
Odvádění odpadních a srážkových vod: 37,28 Kč, s DPH 42,50 Kč
Vodné a stočné s DPH celkem 73,53 Kč.
POPLATKY ZA PSY:
Tento poplatek zůstal stejný jako v roce uplynulém, tedy pro psy chované v rodinném domku
je to 300 Kč za prvního, za druhého 800 Kč, tato částka pak platí i v případě dalších psů.
V bytovém domě jsou tyto částky 800 a 1.600 Kč. Pro důchodce či poživatele dalších
důchodů apod. a pro Čánku, Vodětín a Dobříkovec jsou sazby různě snížené.
ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (NAPŘ. PŘEDZAHRÁDKY):
Podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku je letos zábor veřejného prostranství
zpoplatněn částkou 3 Kč za m2 a den.
VÝSTAVBA:
JAKÉ AKCE ČEKAJÍ OPOČNO V LETOŠNÍM ROCE:
VÝSTAVNÍ SÍŇ FRANTIŠKA KUPKY A LUBOŠE SLUKY
Pro výstavní síň, která se bude věnovat našim dvěma nejslavnějším rodákům Františku
Kupkovi a Luboši Slukovi, by měl být zrekonstruován prostor v budově na prvním zámeckém
nádvoří. Dříve zde byla knihovna, pak byl prostor dlouhá léta nevyužit. Budova je majetkem
Colloredo-Mansfeldů. Celá akce by měla být zrealizována v letošním roce, začít by se mělo
v červenci.
CYKLOSTEZKA OPOČNO - DOBRUŠKA, I. ETAPA
Vybudování cyklostezky je společným zájmem obou měst, s realizací naší části chce Opočno
začít letos v létě.
OPRAVY KOMUNIKACÍ
Letos by se měla dočkat své opravy především komunikace, která vede od Štefanky
k Nádražní ulici. Po její opravě už dlouho volají hasiči, kteří tu mají problémy při vyjíždění
k požárům. Plánuje se v druhé polovině roku. V plánu je také oprava části komunikace na
Švamberku – silnice vedoucí k Broumaru.
KODYMŮV NÁRODNÍ DŮM
V rámci úspory energií a snižování emisí na budově KND se zde provádí výměna oken a dům
bude zateplen, rovněž kotelna na spalování pevného paliva bude nahrazena novou kotelnou na
spalování zemního plynu.
PLYNOFIKACE KOTELNY BUDOVY ZŠ čp. 4 NA TRČKOVĚ NÁMĚSTÍ
Rovněž budova čp. 4 je zatím vytápěna pevným palivem, v létě by se měla dočkat i ona
vytápění plynového.
MARIÁNSKÝ KOSTELÍK
Opravy by se měl dočkat i Mariánský kostelík, týká se především střechy a štítu. V plánu jsou
také úpravy jeho okolí. Měly by se rovněž opravit některé pomníky, především zakladatele
opočenské nemocnice, lékaře Františka Aloise Skuherského.
MENŠÍ AKCE A OPRAVY – BRÁNA NA HŘBITOVĚ, RADNICE, DESKA NA
RODNÉM DOMKU P. JOSEFA VORLA
Město chce opravit pilíře brány na hřbitově, kovaná brána by měla být zrestaurována.
Rovněž radnice by měla doznat malé změny, budou spočívat především v opravě některých
míst na fasádě, která to už hodně potřebují.
Na rodném domku P. Josefa Vorla - čp. 28 – je umístěna pamětní deska. Už několik let je
terčem kritiky, nápis je téměř nečitelný. Město se rozhodlo desku zrestaurovat, finančně
přispěje ZUŠ Opočno výtěžkem z loňských adventních koncertů.
RŮZNÉ:
INFORMAČNÍ CENTRUM – ZMĚNY OD NOVÉHO ROKU:
Od 1. ledna 2012 je Turistické informační centrum Opočno, které v minulosti provozovala
společnost Abakus, organizační složkou města. Důvodem změny prý byla špatná komunikace
mezi radnicí a informačním centrem. Noví pracovníci byli vybráni na základě výběrového
řízení, vedoucím Turistického informačního centra Opočno je Bc. Pavel Anděl z Opočna,
referentkou Martina Havlíková, DiS., z Pohoří.
HORNÍ ČÁST PARKU JE PŘÍSTUPNÁ:
Domluva mezi městem a správcem parku funguje. Lidé tak mohou chodit do horní části parku
i v zimě. Vstupu do dolní části zamezují zábrany, které zde instalují pracovníci Technických
služeb města Opočna.
Foceno 22. 1. 2012
NOVÝ OBCHOD:
Další potraviny přibyly na Kupkově náměstí. V domě čp. 140 skončil loni v létě prodej květin
a keramiky, pak zde fungoval vietnamský obchod s textilem, který však brzy skončil. Během
ledna v domě vznikla večerka (potraviny a drogerie), kterou provozují rovněž Vietnamci.
Foceno 17. 1. 2012
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 7. ledna se už od rána scházeli na opočenské faře organizátoři Tříkrálové sbírky.
Opočno měla na starosti paní Marcela Kurzová. Zájem ze strany dobrovolníků byl větší než
loni, děti si přivedly kamarády, také dospělých se sešlo víc. Vzhledem k avizovanému
zdražování a nepříjemným škrtům v sociální oblasti organizátoři očekávali, že se vybere
méně. To se opravdu stalo, ale pokles nebyl nijak dramatický. Na druhou stranu se všichni
králové shodli, že ve většině domácností byli vřele vítání, také mlsů dostaly prý děti víc než
v jiných letech. Opočno organizuje sbírku společně s Dobruškou a okolními obcemi.
Opočenští králové chodí nejen u nás, ale mají na starosti i Čánku, Dobříkovec, Semechnice,
Trnov, Houdkovice a Pohoří. Letos se v Opočně a zmíněných obcích vybralo 76.757 Kč.
(Srovnání – loni to bylo 81 518 Kč, předloni 74 616 Kč).
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD:
V pátek 20. ledna se v Základní škole Opočno konal zápis do prvních tříd. Probíhal v budově
čp. 4 na Trčkově náměstí. Učitelky se shodly, že děti byly připravené dobře, ale v posledních
letech mají problémy s výslovností. Stejné informace jsou i z jiných škol. Přitom mateřská
škola v Opočně nabízí logopedickou poradnu, rodiče však ji příliš nevyužívají.
Foceno 20. 1. 2012, v den zápisu do 1. tříd na budově čp. 4.
KULTURA:
OHLÉDNUTÍ ZA SILVESTREM:
K Novému roku patřily i silvestrovské oslavy. Nejspokojenější mohli být na Jordánku, kde
bylo plno. Hůře to dopadlo v Holubu, kde bylo méně lidí, Podloubí na Trčkově náměstí a
restaurace U Slunce musely dokonce plánovaný Silvestr zrušit. Důvod celkově menšího
zájmu může být dvojí. Jednak mají lidé přece jen trochu hlouběji do kapsy, ale zároveň říkají,
že zařízení sice nabízela bohaté občerstvení s hudbou, ale žádný zábavný program.
ZAČALA PLESOVÁ SEZÓNA, OPĚT JSOU TU I TANEČNÍ PRO POKROČILÉ:
Jako každoročně je leden ve znamení plesů. První letos připravili hasiči, proběhl v sobotu 21.
ledna v hotelu Holub. Sokolové měli ples v pátek 27. ledna, rovněž oni jej umístili do hotelu
Holub. Na návštěvu si nemohli stěžovat, na Sokolský ples přišlo téměř 200 lidí. Kromě tance
si již tradičně užili připravené soutěže.
Taneční pro pokročilé se rozběhly v neděli 8. ledna. Je o ně opět zájem, tentokrát dokonce
z řad mladých dvojic, které čerstvě ukončily běžné taneční. Taneční pro pokročilé probíhají
v Kodymově národním domě každou neděli až do 19. února.
DIVADLO:
Divadélko Batole na sebe nedalo dlouho čekat, hned v neděli 8. ledna přineslo dětem pohádku
O drakovi.
Pro dospělé bylo určeno divadlo hostujícího souboru Blik – Cvak z Jaroměře. Představení
„Ženy jednoho muže“ se konalo v KND v pátek 20. ledna od 18 hodin. Stolová úprava sálu
nebyla, hlediště zůstalo klasické v řadách. Soubor z Jaroměře je zajímavý tím, že v něm hrají
pouze ženy, většina mladých. Představitelce hlavní role bylo dokonce teprve 13 let. Divadelní
výstupy byly propojeny scénickým tancem, úroveň byla na ochotnické divadlo výborná.
Diváci byli spokojeni a je potěšující, že návštěva byla solidní – téměř 80 lidí.
NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ:
Také Novoroční koncert základní umělecké školy Opočno, který začal v úterý 24. ledna v 18
hodin v KND, se mohl pochlubit velkou návštěvností. Není divu, program byl sestaven z
tanečních čísel, která se střídala s hudebními vystoupeními, tato pestrost je vždy vděčná.
PROMÍTÁNÍ:
I letos pokračovala promítání v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Dobrušské
ulici. První bylo v neděli 15. ledna od 19 hodin. Dokument s názvem „Krev v mobilech“
dánského režiséra Poulsena nabídl všem, kdo projevili zájem, pohled na mobily z odvrácené
strany. Dokument o Kongu, kde se získávají minerály pro jejich výrobu, což je spojeno s
dětskou prací, korupcí atd., přilákal bohužel jen málo diváků. Zdá se, že zájem o cizí
problémy a bolesti je mizivý. Diváků bylo asi dvanáct.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Hasiči vyjížděli už v prvním měsíci letošního roku. Ve čtvrtek 19. ledna to bylo do Českého
Meziříčí, kde při přípravě jídla vzplálo na seniorce oblečení.
ÚNOR
POČASÍ:
Tak jsme se dočkali skutečné, mrazivé zimy, jen škoda, že je bez sněhu. Teploměr ukazoval
už od začátku února kolem minus 15°C, ráno až minus 20°C. Na území republiky padaly
teplotní rekordy (na Kvildě v noci téměř minus 40°C). Je hlášeno přes sto obětí mrazů.
Opočnu se tato smutná statistika naštěstí vyhnula. Mrazy nás potrápily celou první dekádu,
pak zase přišel vytrvalý sníh, který se udržel až do konce měsíce. Na mnohých místech
republiky způsobilo vytrvalé sněžení vážné problémy na silnicích. Konec února, stejně jako
začátek března, už byl předzvěstí jara. Letošní rok je přestupný, poslední den v měsíci - 29.
února - šel teploměr na sluníčku až nad 10°C.
RADNICE:
Rada se sešla v pondělí 6. února. Opět se jednalo o některých finančních příspěvcích a dalších
běžných záležitostech. Na programu také byla příprava výběrových řízení, a to na zhotovitele
veřejné zakázky „Obnova výplní otvorů vnějších fasád budovy čp. 2 v Opočně“, dále na
zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci zpevněných ploch místních komunikací
Komenského, Baštecká a Kodymova ulice. Jednalo se i o plánované plynofikaci kotelny
v budově čp. 4 na Trčkově náměstí (ZŠ a družina). Rada schválila návrh úplaty za předškolní
vzdělávání v Mateřské škole Opočno na školní rok 2012/2013, úplata bude ve výši 380 Kč za
měsíc. Co se týká úhrad příspěvků na žáky základní školy, rada nesouhlasila s tím, aby byl
městem hrazen příspěvek na žáky, kteří navštěvují ZŠ jinde než v Opočně s ohledem na to, že
ve městě funguje 1. až 9. třída ZŠ.
Další jednání rady proběhlo v pondělí 20. února. Byly schváleny hospodářské výsledky a
odpisové plány organizací, jejichž zřizovatelem je město, dále bylo jednáno o běžných
záležitostech jako pozemcích, nájemních smlouvách apod. Oprava pilířů u brány hřbitova
bude na základě předložené nabídky a schválení radou zadána panu Pavlu Fáberovi z Opočna
s tím, že původní štukové prvky zůstanou zachovány. Na základě novely školského zákona
rada rozhodla o konkurzu na funkci ředitele Mateřské školy Opočno a na funkci ředitele ZUŠ
Opočno.
V únoru proběhlo i jednání zastupitelstva. Zastupitelé se sešli v pondělí 20. února od 19 hodin
v Kodymově národním domě, občanů přišlo pouze pět. Prvním bodem jednání byl rozpočet
na rok 2012, zastupitelstvo jej schválilo všemi hlasy. Dále zastupitelé schválili příspěvky na
provoz příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Opočno. Byly schváleny
následující příspěvky:
Základní škola Opočno – 2.221.000 Kč.
Mateřská škola Opočno – 1.035.000 Kč.
Sociální služby Města Opočna – 1.274.000 Kč.
Tyto tři příspěvky podpořili svým hlasem všichni zastupitelé. Byl schválen také příspěvek pro
HC Opočno a pro Technické služby města Opočna.
Pak přišly na řadu majetkové záležitosti, týkaly se pozemků. Rovněž byly projednány některé
směrnice či smlouvy, jejichž změny si vyžádaly změny legislativy.
V diskusi se mluvilo o komunikaci vedoucí k Lišťovině.
VÝSTAVBA:
Loni byla slavnostně otevřena pěší zóna na Trčkově náměstí a v Zámecké ulici. Město nyní
plánuje rekonstrukci zpevněných ploch dalších ulic, a to Komenského, Baštecká a Kodymova,
přičemž Baštecká a Komenského bude rovněž řešena jako pěší zóna. Rada už o tomto plánu
rozhodla, ještě však není znám termín realizace, pravděpodobně až v roce příštím.
ÚMRTÍ:
Ve věku 86 let zemřela v pátek 3. února Růžena Valášková, Kodymova ulice čp. 123. Sestra
Růžena Valášková (rozená Faltová) stála u zrodu skautské organizace v Opočně. Pohřeb se
konal 11. února od 10 hodin v kostele Nejsvětější Trojice na Trčkově náměstí.
Foceno 4. 10. 2011.
Sestra Růžena Valášková, narozená 12. srpna 1926 v Opočně, zůstane v paměti všech, kteří ji
znali, zapsána především jako osobnost, která se snažila udržovat a předávat hodnoty, jež
stály na počátku skautingu. Do kroniky přidávám i rozloučení skautů:
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR středisko Opočno
se loučí s dlouholetou členkou
sestrou
Růženou Valáškovou
Za svého života vychovala několik generací skautů a skautek, kterým věnovala svůj
volný čas. Pracovala v Okresní radě, Krajské radě a Ústředních orgánech Junáka.
Vedla Lesní školy a do konce života byla členkou Svojsíkova oddílu.
Vedla mnoho letních táborů opočenských skautek a ještě v loňském roce nás na
táboře navštívila.
Děkujeme za Tvoji celoživotní práci pro mladou generaci a všem, kteří
pokračujeme, zůstáváš vzorem naplnění činovnického slibu, kterému jsi do konce
života zůstala věrná.
Děkujeme!
Středisko Opočno
RŮZNÉ:
MĚSTO MĚNÍ DODAVATELE PLYNU A ELEKTRICKÉ ENERGIE:
V loňském roce probíhala na radnici jednání o změně dodavatelů s cílem získat tyto produkty
co nejlevněji. Město se rozhodlo vybrat dodavatele formou energetické aukce. Nakonec byly
vysoutěženy ceny, které nabídly tyto firmy: dodávka elektrické energie - V-Elektra, s.r.o.,
Velké Meziříčí, zemní plyn – Pražská plynárenská, a.s. Odběr od těchto firem se týká nejen
radnice, ale i příspěvkových organizací, jejichž je město zřizovatelem. Jak velká bude úspora,
to se ukáže na konci roku.
SPOLUPRÁCE S POLSKÝM OPOCZNEM:
Spolupráce funguje především v oblasti kultury, sportu a školství, probíhají i společné aktivity
(např. letní tábory). Ve dnech 10. až 12. února bylo během návštěvy v Opoczně našemu
starostovi Štěpánu Jelínkovi předáno písemné ocenění a poděkování za podporu spolupráce
mezi oběma městy. Zároveň se dojednávaly další možnosti spolupráce, např. společný turnaj
v kopané, dokonce i možnost spolupráce mezi polskými a našimi technickými službami.
OPOČNO SE DÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLE OPĚT BAVILO PŘI MASOPUSTU:
V úterý 21. února se Kupkovo náměstí těšilo z příjemné podívané. Děti s učitelkami opět
připomněly tradiční Masopust a dokázaly vykouzlit úsměv na tvářích všech přihlížejících. Po
programu následovalo zamknutí basy, kterého se ujal starosta Štěpán Jelínek, a pak už se
rozdávaly koblihy. Z rukou vodníka či klauna chutnaly prý obzvlášť dobře.
Masopust připomíná v Opočně školka, basu zamyká tradičně starosta.
OCENĚNÍ OD SOKOLNÍKŮ:
Nečekaně se v Opočně sešli sokolníci, na které jsme tady zvyklí pravidelně až na podzim.
V sobotu 25. února zde proběhla jejich výroční schůze, kterou vedl pan Petr Zvolánek. Sešlo
se na ní přes 130 sokolníků. Nečekaný byl i další počin - opočenskému starostovi Štěpánu
Jelínkovi byla předána pamětní medaile, vydaná při příležitosti zařazení sokolnictví pod
nehmotné dědictví UNESCO. Obdržel ji jako projev poděkování za dlouholetou spolupráci a
podporu. Toto předání chápe starosta jako poděkování ne sobě, ale celému městu, proto se
rozhodl ponechat medaili na radnici, aby zde zůstala jako trvalá připomínka spolupráce města
a sokolníků.
KULTURA:
PLESY A KARNEVALY:
Plesová sezóna odstartovala v lednu, pokračovala i v únoru, kdy si nedala ani jeden víkend
pauzu. V sobotu 4. února se konal překrásný Zahrádkářský ples, pověstný svou výzdobou, byl
od 20 hodin v hotelu Holub. Na stejném místě a ve stejnou hodinu byl i následující, v pátek
10. února k nám přijeli z Dobrušky. Konal se zde Maturitní ples pořádaný SŠ – Podorlickým
vzdělávacím centrem. Další pátek už patřil domácím, 17. února začal v Holubu Ples ZŠ
Opočno. Poslední únorový ples pak přivedl opět Dobrušku, další ročník stejné střední školy
zde měl maturitní ples v pátek 24. února. Hotel Holub si to prostě v únoru užil.
Karneval pro děti se letos nekonal, ale ten druhý – na ledě – proběhl, hokejisté nezklamali.
Dětský karneval na ledě byl v sobotu 25. února od 13 hodin na zimním stadionu. Program
připravily opět společně HC Opočno a MŠ Opočno. Pořadem provázel populární DJ Lukino
(Lukáš Stančík), odpoledne plné her a soutěží se vydařilo.
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK:
V úterý 7. února proběhlo v Kodymově národním domě oblastní kolo soutěže Karlovarský
skřivánek, první místa s postupem si vyzpívali tři soutěžící. Bohužel z Opočna tentokrát
nepostoupil nikdo. Veřejnosti se úspěšní účastníci představili 12. února na překrásném
koncertě, na němž vystoupili i ti, kteří obsadili druhá a třetí místa. Opočenské kolo má
výbornou pověst, jezdí sem i soutěžící z měst mimo náš region. Letos se jich přihlásilo 63,
někteří však nedorazili, většinou z důvodu nemoci. Přesto na úterní soutěž dorazilo 57
účastníků, někteří i z Hradce Králové. Vysoká úroveň je zajištěna složením odborné poroty,
letos byl jejím předsedou doc. Ing. Vlastislav Novák z pardubické konzervatoře.
PŘEDNÁŠKA:
Ve středu 8. února uspořádala ZŠ a MŠ další přednášku určenou především rodičům. Na téma
sociálních potřeb dítěte z pohledu rodiny a školského zařízení mluvila v KND Mgr. Carmen
Simonová. Těmito přednáškami chtějí obě školy posílit spolupráci s rodiči, podle návštěvnosti
přednášek se to v mnoha případech daří.
DIVADLO:
Děti si opět užily jednu pohádku maňáskovou a druhou loutkovou. V neděli 5. února
připravilo Divadélko Batole pohádku O zapomenutém koťátku, v neděli 19. února sehrál
Opočenský kašpárek Popelku.
PROMÍTÁNÍ:
Další promítání (a bohužel opět bez zájmu veřejnosti) připravila Českobratrská církev
evangelická na neděli 12. února. Od 19 hodin byl v modlitebně církve promítán film
Vnoučata kubánské revoluce. Velmi zajímavý snímek přinesl výpovědi nejen opozičních
novinářů a novinářek, ale také mladých Kubánců, kteří otevřeně mluvili o frustraci a depresi
mladé generace žijící v totalitě. Škoda že je zájem tak malý, někdy se totiž zdá, že lidé mají
trochu krátkou paměť a zapomínají na stinné stránky minulého režimu. Malá připomínka by
nebyla na škodu.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
V sobotu 25. února jeli naši hasiči odstraňovat ropné látky v části Ořechová.
BŘEZEN
POČASÍ:
Letos je počasí samé překvapení. Zatímco začátkem března pokračovalo slunečno z konce
února, na MDŽ – 8. března – se zima znovu ohlásila silným chumelením. Sníh ale dlouho
nevydržel a další velké překvapení přišlo v sobotu 17. března. Po celý víkend se denní teploty
šplhaly až na dvacítku. Teplé počasí vydrželo celý týden, pak se začalo ochlazovat. Na konci
března přišly i sněhové přeháňky.
RADNICE:
První březnové zasedání rady bylo v pondělí 12. března. Na programu bylo také schvalování
příspěvků. Rada schválila poskytnutí těchto příspěvků:
ZŠ – kurz pro seniory „S počítačem v každém věku“ – 8.000 Kč
ZŠ – Karlovarský skřivánek – 25.000 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické – nátěr dveří a oken na modlitebně v Dobrušské
ulici - čp. 723 – 2.000 Kč.
Opočenka – dar na činnost dechové hudby Opočenka v r. 2012 – 13.500 Kč.
Společnost NONA a Agentura domácí péče – 2.115 a 5.000 Kč.
O.s. SKI klub Dobruška – 10.000 Kč.
Český svaz včelařů Opočno – 5.000 Kč.
SDH Čánka – 30.000 Kč.
SDH Opočno – 30.000 Kč.
Svaz tělesně postižených – 7.200 Kč.
Sdružení pro rozvoj kulturních aktivit – 36.000 Kč.
Myslivecké sdružení Opočno – Přepychy – 5.000 Kč.
Základní kynologická organizace Opočno – 5.000 Kč.
O.s. TJ Sokol Opočno – 27.000 Kč.
Český zahrádkářský svaz Opočno – 5.000 Kč.
O.s. Junák, středisko opočno – 20.000 Kč.
Český rybářský svaz, org. Opočno – 36.000 Kč.
Opočenská beseda – 36.000 Kč.
Byly schváleny výsledky hospodaření dalších organizací zřízených městem. Rovněž se
jednalo o některých kulturních akcích.
Na tomto jednání rada rozhodla na základě doporučení zastupitelů o vítězné znělce Opočna,
stala se jí znělka hudebního skladatele Luboše Sluky.
Bylo opět jednáno o veřejných zakázkách. Zakázku „Výroba a montáž zábradlí na místní
komunikaci v Podkostelí“ získala společnost Školník, s.r.o., Podzámčí čp. 341, Opočno
(nabídka 16.752 Kč).
Veřejnou zakázku „Obnova výplní otvorů vnějších fasád budovy čp. 2 v Opočně“ získala
společnost ALTERO, s.r.o., Záměl (nabídka 1.195.621,20 Kč). Realizace II. etapy, tedy
obnova vnitřních oken a oprava špalet, proběhne pouze v případě získání dotace Ministerstva
kultury ČR ve výši min. 200 tisíc Kč i v r. 2013.
Zakázka na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci vybraných komunikací –
rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Petrem Musílkem z Pardubic.
Smlouva pro projekt „Úspory energií a snižování emisí na objektu KND“ – rada rozhodla na
doporučení hodnoticí komise uzavřít ji s firmou STATING, s.r.o.
Bude vyhlášena veřejná zakázka na akci „Cyklostezka Opočno – Dobruška“, I. etapa.
Jednalo se také o kácení třinácti rizikových stromů v Lišťovině.
Rada rozhodla o úhradě opravy schodiště Domova pro seniory Jitřenka ve výši 26.095 Kč
z investičního fondu organizace.
Další březnové jednání rady proběhlo v pondělí 26. března. Bylo jednáno o běžných
organizačních záležitostech.
Zastupitelé se v březnu nesešli.
RŮZNÉ:
ZVYŠUJE SE NÁJEMNÉ:
Od 1. března se navyšuje nájemné za byty v domech, jejichž majitelem je město. Zvýšení
bude výrazné - u někoho dosahuje navýšení až 40 %. V současné době má město v majetku
46 sociálních bytů (38 v Podzámčí a 8 v Pálence), které jsou určeny pro úzce příjmově
vymezené skupiny. Měsíční nájem v těchto bytech je 61 Kč na metr čtvereční. Nájemné
v běžných bytech je kolem 41 Kč na metr čtvereční, zde došlo od 1. března k navýšení a
nájemné se sjednotilo na částce 61 Kč. Výjimkou je dům s pečovatelskou službou, kde se
nájemné zvedne na 45 Kč (pozn. – v ON chybný údaj 41 Kč).
Město zdůvodňuje navýšení změnami, které probíhají v celé republice. Jako všechny státní
instituce podléhají i radnice jednotlivých měst státnímu dozoru a musí se chovat hospodárně.
Podle cenové mapy nájemného stanovené posudkem soudního znalce, kterou zveřejnilo
Ministerstvo pro místní rozvoj, vychází nájemné v Opočně v rozmezí 68,90 Kč až 84,20 Kč,
to znamená, že i po navýšení je sazba stanovená městem pod touto hranicí. V současné době
má město celkem 109 bytů (včetně sociálních) a navýšené nájemné chce investovat právě do
jejich údržby.
ZTRATILY SE PLAKÁTOVACÍ PLOCHY?
Nikoliv, pouze došlo k určitým změnám. Během března byly odstraněny výlepové plochy,
které byly dlouhá léta umístěny u zdi parku. Důvodem je špatný stav zdi. V průběhu března se
tak plakátovací plocha přesunula na nové místo, a to do Nádražní ulice, ke zdi domu čp. 141.
Na zdi parku byla v minulosti umístěna i vitrína určená pro oznámení o úmrtích občanů. Tato
skříňka získala nové místo, je na boční stěně radnice.
Foceno 19. 3. 2012
Foceno 31. 3. 2012
PRODEJNA MOBILŮ V OPOČNĚ SKONČILA:
V březnu ukončila provoz prodejna mobilů, která měla své sídlo v přízemí domu čp. 65
v Zámecké ulici (v patře je restaurace U Slunce). Žádná jiná prodejna s tímto sortimentem
Opočně není. Naštěstí Ing. Petr Rohlena, který ji provozoval, má prodejnu v Dobrušce, takže
to nemáme příliš daleko.
VELIKONOCE V POLSKU:
O tom, že spolupráce mezi Opočnem a Radkowem je na nejrůznějších úrovních, svědčí i
březnová návštěva našich zástupců v Polsku. V sobotu 24. března pořádal Radkow tradiční
akci spojenou s vítáním jara a Velikonocemi. Je na ní k vidění velikonoční výzdoba, ale také
folklorní zvyky a obyčeje. Opočno při přípravě spolupracovalo se střední školou, do Radkowa
se tak dostaly naše symboly svátků – kraslice, perníky, velikonoční beránky či mazance.
VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKA ZUŠ:
Školní úspěchy se většinou do kroniky nezaznamenávají, ale když se jedná o absolutní
vítězství v krajské soutěži, udělejme výjimku. Ve středu 28. března se žák učitelky ZUŠ
Opočno Petry Flígrové zúčastnil krajské soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém zpěvu, která se
konala v Nové Pace. Přestože se den předtím potýkal s horečkou, nejenže získal první místo
ve své kategorii, ale stal se absolutním vítězem celé soutěže.
KULTURA:
PLESY, TANEČNÍ
Plesová sezóna pomalu končí. Opočno se s ní rozloučilo v březnu dvěma plesy. Prvním byl
v pátek 2. března IX. Ples HC Baroni Opočno, druhým IV. Reprezentační ples města Opočna.
Oba plesy se konaly v hotelu Holub. Město si opět pozvalo „hvězdu“, tentokrát moderoval
Roman Vojtek.
DIVADLA:
První neděle patřila tradičně Divadélku batole - maňáskové divadlo připravilo na neděli 4.
března pohádku Liška a zajíc. V neděli 18. března pak to byl Dlouhý, široký a bystrozraký
v podání Opočenského kašpárka.
PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ:
V úterý 13. března se všichni návštěvníci knihovny mohli přenést do dalekých krajin.
Knihovna pro ně od 17.30 hodin připravila překrásnou cestopisnou přednášku nazvanou
Americkým Jihozápadem. Živě komentovaná projekce videa cestovatele Petra Rybáře je
provedla přírodními parky a předkolumbovskými památkami Kalifornie, Nevady, Utahu a
Arizony.
VEČER S MAŽORETKAMI:
V pátek 16. března se sál hotelu Holub zaplnil krásnými dívkami a spoustou diváků. Učitelka
zdejší ZUŠ Mgr. Věra Jurášková má několik mažoretkových skupin, s nimiž pracuje v rámci
občanského sdružení. Mažoretky reprezentují Opočno na celostátních přehlídkách, pravidelně
zajišťují i předtančení na některých opočenských plesech. Tentokrát znovu předvedly všem
doma, že naše město reprezentují opravdu na výbornou.
KONCERTY:
Kodymův národní dům se opět zaplnil dětmi ze ZUŠ, jejich rodiči a příbuznými, ale i dalšími
diváky. V úterý 20. března se zde konal od 18 hodin oblíbený Jarní koncert ZUŠ.
DOKTORSKÉ HISTORKY:
Doktorské historky. Takový byl název zábavného pořadu, který pro dospělé připravilo město
Opočno. Zábavné historky v pořadu, který nesl příznačný název „ze zákulisí nejen medicíny“,
v podání MUDr. Kateřiny Cajthamlové a populárního MUDr. Radima Uzla, CSc., pobavily
četné publikum Kodymova národního domu v pátek 23. března od 19 hodin.
DĚTI PRO DĚTI:
Jako každoročně, i letos se sešli malí skauti a skautky v KND, aby pomohli svým nemocným
kamarádům. Charitativní akce začala v sobotu 24. března v 15 hodin. Několikaměsíčních
příprav se opět účastnili skauti i „neskauti“ s cílem připravit co nejvíce velikonočních
dekorací, které jsou vystaveny, a diváci si mohou odnést, co se jim zalíbí. Další čas trávili při
nácviku programu, také ten letošní dokázal pobavit i dojmout.
V Opočně má akce tradici od roku 2000, kdy proběhl v televizi pořad o nemocných dětech
v nemocnici v Motole. Dokument upozorňoval na podmínky, v kterých se léčí nádorová
krevní onemocnění dětí. Opočenští skauti se rozhodli uspořádat charitativní akci a její výtěžek
zaslat do nemocnice. Později se místo, kam výtěžek putoval, změnilo. Už před lety se skauti
rozhodli posílat jej do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, i tam se totiž léčí nádorová
krevní onemocnění dětí.
Do KND každoročně přijíždějí lékaři, sestřičky a některé vyléčené děti s rodiči, kteří
informují, co se pořídilo z předešlého výtěžku. Z loňského výtěžku byly pořízeny dva
televizory. Děti, které jsou po celé dny napojeny na přístroje, je prý přivítaly s velikou radostí.
Letošek byl velikým překvapením ve výši částky, která nečekaně naskočila, celkem se
vybralo 12.200 Kč. Je to poděkování za krásný program? Nebo to je tím, že si každý divák
odnesl něco z výstavy? Ale možná to je tím, že si všichni uvědomujeme, jak krásné je
podpořit myšlenku, jejímž cílem je pomoc zdravých dětí dětem nemocným.
Také letos si návštěvníci mohli odnést něco na památku.
PYŽAMOPVÁ PÁRTY:
S touto novinkou přišel hotel Holub, a hned napoprvé se vydařila. Pyžamová párty začala
v sobotu 24. března ve 20 hodin.
Zpočátku se sice zdálo, že mnoho lidí nepřijde, ale v průběhu večera jich dorazilo více než
osmdesát, z toho většina skutečně v pyžamu. Převládaly úbory současné, ale někteří přišli i
v košilích či pyžamech po svých babičkách a dědečcích. Ale užili si to prý všichni, bez ohledu
na dobu, z které jejich úbor pocházel. Přispěl k tomu zábavný doprovodný program a hudba
60. až 80. let.
VÝSTAVY:
Velikonoční výstavu nabídla veřejnosti základní škola. Její dveře v budově čp. 4 na Trčkově
náměstí se veřejnosti otevřely v sobotu a v neděli 24. a 25. března vždy od 10 do 15 hodin.
Svou hojnou návštěvou veřejnost ukázala, že má zájem o ukázku toho, co dokáží děti se
svými učitelkami.
VERNISÁŽ NOVÉ VÝSTAVY Z DÍLA FRANTIŠKA KUPKY:
V sobotu 31. března začala v 16 hodin v Mariánském kostelíku vernisáž výstavy Františka
Kupky. Městu se podařilo získat digitální reprodukce studií ke Čtyřem příběhům černé a bílé.
Radnice získala celý soubor, zatím představila prvních 11 dřevorytů. Výstava byla
instalována v Mariánském kostelíku, dřevoryty byly vystaveny společně s abstrakcemi, které
zde byly vystaveny už v září 2011. Vernisáže se účastnili především zastupitelé se svými
partnery a pracovníci města, veřejnosti bylo bohužel méně než loni při vernisáží Kupkových
abstrakcí. Na vernisáži vystoupil sbor Cantus, který funguje jako chrámový sbor při bazilice
ve Vambeřicích.
Zatímco minulá výstava byla výsledkem spolupráce s Národní galerií, tentokrát přibyl
mecenáš další - Muzeum Kampa. V krásném prostoru se spojila díla z dvou významných
galerií, spojila se Kupkova barevná abstrakce s černobílými dřevoryty.
Dotace, díky které se Opočno mohlo pustit do loňské i letošní výstavy, je určená na propagaci
cestovního ruchu a posílení kulturních vazeb mezi Opočnem a Radkowem a je z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Výstava bude zapůjčena i Radkowu, kde bude
v posledním dubnovém víkendu umístěna v tamější historické radnici. Kromě tohoto víkendu
bude stále v Opočně, a to až do konce května.
Na vernisáži vystoupil polský pěvecký sbor Cantus.
Slavnostní přípitek:
zleva moderátor, dále starosta Štěpán Jelínek, zástupkyně KÚ Královéhradeckého kraje
PharmDr. Jana Třešňáková, místostarostka Šárka Škrabalová a PhDr. Tomáš Rybička, ředitel
Galerie moderního umění v Hradci Králové.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Březen dal hasičům pořádně zabrat. V úterý 6. března pomáhali hasit velký požár
v drůbežárně Semechnice (pozn. - do ON se omylem dostalo datum 7.3.) V úterý 13. března
byli v pohotovosti jako záloha při požáru v obchodě potravin v Opočně. V sobotu 17. března
vyjeli k požáru trávy a lesního porostu v Opočně a v úterý 28. března jeli k požáru do
Dobrušky, z něhož se nakonec vyklubal planý poplach (pozn. v ON uvedeno 27. 3., správné
termíny zjištěny přímo od velitele hasičů).
DUBEN
POČASÍ:
Počasí se už na začátku dubna projevilo jako ryze aprílové. Zatímco začátek měsíce přinesl
oteplení, v neděli před Pondělím velikonočním, tedy 8. dubna, jsme se probudili a venku
hustě sněžilo. Nicméně chumelení brzy přestalo, pondělí se koledníkům vydařilo. Ranní mráz
sice stáhl rtuť teploměru na 5°C pod nulou, ale díky sluníčku se přes den přece jen trochu
oteplilo. Konec dubna byl nádherný, panovaly teploty kolem 20°C. Ale zároveň jsme si
v posledních dubnových dnech užili hodně silného větru.
RADNICE:
Rada se sešla v pátek 6. dubna. Nátěr balkonů objektu domova pro seniory bude zadán Janu
Jarkovskému, který předložil nejvýhodnější nabídku. Jinak se projednávaly běžné záležitosti.
Další jednání proběhlo v pondělí 16. dubna. Kromě běžných bodů bylo rozhodnuto o výběru
nejvhodnější nabídky na výběrové řízení „Cyklostezka Opočno – Dobruška“, smlouva bude
uzavřena s firmou Chládek a Tintěra, a.s., Pardubice. Dále byla schválena příprava projektu
na likvidaci bioodpadů ve městě. Na funkci členky redakční rady ON rezignovala paní
Kateřina Francová, byla schválena rada tříčlenná – Mgr. Jana Hrnčířová, Ing. Markéta
Fingrálová a Bc. Danuše Marková. Dále se jednalo o úpravách v Mariánském kostelíku. Na
základě doporučení hodnoticí komise provede opravu střešní krytiny a fasády firma Štěpánek,
s.r.o., Opočno. Zpevněné plochy u kostela budou zadány firmě Stavo a Sachs, s.r.o., z Hradce
Králové. Bylo jednáno také o nemocnici, město bude žádat o bezplatný převod některých
nemovitostí. Byl projednán také návrh příspěvku Technickým službám MO na opravy bazénu
na koupališti Broumar. Rada rovněž schválila příspěvek ve výši 10.000 Kč na spolupořádání
festivalu F.L.Věka. Byly schváleny další předzahrádky, v Opočně si tak lidé budou moci
venku posedět v Zámecké ulici před čp. 256 a čp. 64, na Kupkově náměstí před hotelem
Holub čp. 137. Posledním bodem jednání bylo schválení zahájení prací na akci „Úspory
energií a snižování emisí na objektu KND“, práce budou zahájeny 1. 5. 2012.
Zastupitelé v dubnu nejednali.
VÝSTAVBA:
OŘECHOVÁ:
Rovněž v letošním roce pokračuje výstavba v Ořechové. První domy se začaly stavět v roce
2008, od té doby jich utěšeně přibývá.
Foceno 3. 4. 2012
RŮZNÉ:
NEMOCNICE:
Po rušných minulých dvou letech nemocnici čekají další změny. Z areálu, jehož vlastníkem je
Královéhradecký kraj, zůstalo využíváno jen malé procento. V budově, kde bývala porodnice,
gynekologie a chirurgie, je umístěno psychiatrické oddělení z Nového Města nad Metují, ale
už na konci srpna se má stěhovat zpět do zrekonstruovaných prostorů. Převážná část kdysi
rušné nemocnice zůstane nevyužita.
Nyní kraj zveřejnil záměr na prodej celé jedné části areálu (od budovy bývalé interny až ke
kuchyni), aniž podal zprávu Opočnu. Zjistil to starosta a ihned svolal mimořádné jednání rady
města rozšířené o zastupitele. Při svém jednání zvažovali radní veškeré varianty. Na jedné
straně stojí nebezpečí, že jakmile kraj budovy prodá, nebude moci město příliš ovlivnit, co
v nich bude umístěno, na druhé straně problém, zda v případě, že by areál získalo město, bylo
by schopno jej ufinancovat. Dalším nebezpečím je běžná praxe některých investorů, kteří do
budov vloží peníze, ale pak objekty nechají chátrat a města jsou v těchto případech bezmocná.
Nehledě i na nebezpečí demolice a využití prostoru k nejrůznějšímu podnikání, do kterého by
město nemohlo mluvit. Nakonec bylo rozhodnuto požádat o bezúplatný převod budov a
pozemků a tím zastavit prodej, ale nikdo neví, jak se k tomu postaví kraj. Jisté snad je jen to,
že po jednáních s Opočnem plánuje kraj rekonstrukci bývalého rentgenu na polikliniku. Je
naděje, že by pak bylo zařízení městu předáno bezplatně, ale ani to zatím jisté není.
OPOČNO JE BEZ ŘEZNÍKA:
V roce 2010 skončilo řeznictví v Nádražní ulici čp. 242, dosavadního nájemce tehdy vystřídal
pan Milan Vyskočil z Opočna. Bohužel i on musel provoz ukončit. Od dubna 2012 bude tedy
město bez řeznictví. Hlavním důvodem je bezesporu konkurence velkých obchodních řetězců,
jejichž cenám nemohou malí živnostníci konkurovat. Doba je taková, že ani mediální kampaň
o nekvalitních výrobcích v supermarketech, které jsme v poslední době svědky, nedokáže
v tomto pomoci – cena je pro většinu lidí velmi důležitá.
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŘEDITELE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY:
Na obě místa byly vyhlášeny konkurzy. Důvodem není nespokojenost vedení města se
stávajícími ředitelkami - s ředitelkou MŠ Bc. Hanou Kubalovou či ředitelkou ZUŠ Vilmou
Urešovou, ale tento postup vychází ze zákona, který doporučuje konání konkurzu každých
šest let. Konkurzy město vyhlásilo hned na začátku dubna.
AUTORSKÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ:
Pořadatelé podobných akcí v Opočně nikdy neví, zda někdo dorazí. Tentokrát se podařilo.
Kolem dvaceti lidí se sešlo na autorském čtení cestopisu Anny Johany Nyklové, které
proběhlo ve čtvrtek 5. dubna v knihovně. Název cestopisu je „Babka Ťapka na kraji světa
aneb Nový Zéland očima české babičky“. Během čtení a promítání autorka návštěvníkům
přiblížila cestu, na niž se vypravila ve svých dvaasedmdesáti letech.
VELIKONOCE V OPOČNĚ:
Město pro koledníky připravilo novinku – pletení pomlázek. Je pravda, že dnes už toto umění
trochu upadá, snadnější je koupit si pomlázku v obchodě. A tak mnozí přivítali možnost
naučit se plést pomlázku. Ve čtvrtek 5. dubna se Kodymův národní dům proměnil v ateliér,
kde se pletly pomlázky a aranžovaly velikonoční dekorace.
Pavel Anděl z IC se ujal pletení, u dekorací si užívaly paní Renáta Černá (vzadu) a Zuzana
Řeháková z MěÚ.
DEN PAMÁTEK NA ZÁMKU:
Také opočenský zámek se připojil k připomínce Mezinárodních dnů památek. V rámci této
akce zpřístupnil o víkendu 14. až 15. dubna takzvanou „pánskou koupelnu“, která sloužila
pouze pro osobní účely tehdejšího majitele zámku Josefa Colloredo-Mansfelda.
KŘEST NOVÉ KNIHY:
V sobotu 21. dubna se v Opočně křtilo. Kniha spisovatelky a překladatelky Mgr. Pavly
Horákové se jmenuje Hrobaříci v podzámčí a je určena dětem od 12 let. Příběh je zasazen do
Ostrožné, která je však nápadně podobná Opočnu. Spisovatelka to potvrzuje, nechala se
inspirovat Opočnem, do kterého jezdila už od dětství ke svým prarodičům. Podzámčí je zde
míněno nikoliv jako část Opočna, která nese název Podzámčí, ale jako část města v okolí
zámku, tedy podzámčí v pravém smyslu slova.
V knize skupina mladých studentů, kteří se účastní archeologických vykopávek, postupně
odhaluje tajemství sluneční monstrance, která je symbolem města Ostrožné. Stejně jako
Opočno, má i Ostrožná ve znaku slunce. Křest knihy proběhl od 15 hodin v opočenské
vinotéce (budova Sokolíka čp. 134 na Kupkově náměstí, přízemí mají pronajaté manželé
Chadimovi, kteří zde vinotéku provozují). Kmotrem knihy Hrobaříci v podzámčí byl pan
Miloň Čepelka.
Úryvky z knihy četl její kmotr Miloň Čepelka (vedle něho stojí autorka a nakladatel).
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Zápis do „mateřinky“ se konal v pátek 27. dubna. Předcházela mu akce hned na začátku
měsíce - ve čtvrtek 5. dubna byl v MŠ Opočno den otevřených dveří, při němž si rodiče mohli
prohlédnout prostředí, které školka dětem nabízí.
ŠITÍ PANENEK PRO UNICEF:
Stejně jako akce Děti pro děti patří už k opočenským skautům šití panenek pro UNICEF.
Připravují ji každoročně s opočenskou knihovnou, letos se sešli společně s dětmi a některými
ochotnými rodiči v sobotu 28. dubna.
NEJEN DÍKY POČASÍ JSOU V OPOČNĚ KRÁSNÉ PROCHÁZKY:
Konec dubna se opravdu vydařil. Ke krásným procházkám starým centrem přispělo i to, že se
v posledních dnech měsíce rozběhl provoz obou kašen, na Kupkově a Trčkově náměstí.
Rovněž byla vztyčena májka. Tak jen doufejme, že se nenajde žádný vandal, který by kašnu
ohrozil buď rozbitím zařízení, nebo nalitím pěny.
ZÁMEK ZŮSTÁVÁ MAJETKEM STÁTU:
Ústavní soud v dubnu definitivně potvrdil, že opočenský zámek zůstane ve vlastnictví státu.
Soudci po čtyřletém zkoumání odmítli stížnost dědičky původních majitelů Kristiny
Colloredo-Mansfeldové, která se vydání zámku domáhá od roku 1991 a během sporů se
zámek dokonce na určitý čas vrátil do jejího vlastnictví. Rodina přišla o zámek v roce 1942,
po válce zůstal v držení státu. Proto se na něj nevztahovaly restituční zákony. Ústavní soud se
vyjádřil v tom smyslu, že vnímá důvody ke konfiskaci majetku předchůdce stěžovatelky
nacistickou okupační mocí jako neospravedlnitelné, nicméně znovu poukázal na vůli
zákonodárce jasně vymezenou v restitučních zákonech - napravit pouze ty křivdy, ke kterým
došlo v letech 1948 až 1989.
ČARODĚJNICE:
Konec dubna patří tradičně akci Čarodějnice v Opočně. I když poslední dubnové dny byly ve
znamení silného větru, což by při ohni mohlo nadělat pořádnou paseku, na Čarodějnice počasí
přálo. Vítr se utišil, denní teploty dosahovaly 25 °C, rovněž večer bylo příjemné teplo. Sraz
byl v 18 hodin na Kupkově náměstí, kde se dětem předvedly opočenské mažoretky.
Po příletu Baby Jagy a dalších čarodějnic šli všichni maskovaní i nemaskovaní společně
průvodem na Lišťovinu. Všem se šlo dobře, jak jinak, když do kroku hrála naše dechová
hudba Opočenka, která průvod vedla.
O program v Lišťovině se postarali kynologové, tentokrát to bylo kromě opékání buřtů a
soutěží vystoupení superfinalistky Talentmánie Aleny Smolíkové, odbornici v dogdancingu,
své umění předvedla se svými psími kamarády. A samozřejmě nechyběl závěrečný ohňostroj.
Hlavní čarodějnici Olgu Stojanovou z MěÚ poznal málokdo. Před začátkem už byla „na
place“, zatímco její mladší kolegyně si mohly před letem odpočinout, třeba poležením na
lavičce.
Malé čarodějnice se chystají na své vystoupení, ta velká už se těší na cestu do Lišťoviny.
Mnohé čarodějnice vypadaly hrozivě a hladově, naštěstí jídla bylo na Lišťovině dost, takže
děti ani čtyřnozí přátelé se nemuseli bát.
ING. THEODOR LOKVENC. CSc., Z OPOČNA ZÍSKAL OCENĚNÍ:
Dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně pan
Ing. Theodor Lokvenc, CSc., za svou celoživotní práci obdržel v posledních dnech hned dvoje
ocenění. Po uznání za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví od ministra
zemědělství si nyní převzal ocenění ředitele Krkonošského národního parku. Smyslem tohoto
ocenění je vyzdvihnout lidi, kteří svým životem a prací znamenali přínos pro Krkonoše. Pan
Lokvenc věnoval právě nejvyšším českým horám velkou část svého života.
ÚSPĚCH OPOČENSKÝCH MAŽORETEK:
Jsou úspěchy, které by měly mít své místo v kronice. Jeden takový se povedl opočenským
mažoretkám, které město úspěšně reprezentují na nejrůznějších přehlídkách. Na konci dubna
se zúčastnily Mistrovství Čech v sólech a duech, které se konalo v Klatovech. Čtyři
opočenské mažoretky si vedly tak dobře, že postoupily do Mistrovství České republiky. Takto
skvěle se dařilo Kláře Peřinové, Anně Ludvíkové, Evě Francové a Michaele Svobodové.
KULTURA:
VÝSTAVY:
Velký zájem byl o výstavu, kterou připravilo ve svých prostorách informační centrum
společně s letopiseckou komisí. Po celý duben zde byly k vidění fotky vozidel, která se po
Opočně pohybovala v první polovině dvacátého století.
Dubnová výstava v IC nesla název „Dopravní ruch v Opočně“.
KONCERTY:
Ve čtvrtek 26. dubna se návštěvníci Kodymova národního domu opět přesvědčili o vysoké
úrovni žáků zdejší ZUŠ. Od 19 hodin se zde konal Absolventský koncert Terezy Paštikové a
jejích hostů. Zazněly populární, jazzové a muzikálové melodie, některé z nich s podkladovou
hudbou, jiné s živým doprovodem. Jako hosté vystoupili další žáci Petry Flígrové a jedna
bývalá - Kamila Novotná, která letos absolvuje na Pražské konzervatoři. Kodymův národní
dům byl zcela zaplněný a všichni diváci dali obrovským potleskem najevo svou spokojenost.
HUDEBNÍ DÍLNY:
Od čtvrtka 26. dubna do neděle 29. dubna proběhly v Opočně poprvé hudební dílny, které
vedl jeden z našich nejlepších interpretů staré hudby Michal Pospíšil. Během dílen nacvičili
účastníci téměř hodinový program, který předvedli společně s pražským souborem Ritornello
v neděli od 15 hodin v Mariánském kostelíku. Do „Májového zpívání pro radost“ se s chutí
zapojili i diváci. Milého překvapení se dočkali také věřící na nedělní ranní mši od 9 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice. Michal Pospíšil, který nejen bravurně zpívá, ale ovládá řadu
nástrojů, zajistil varhanní doprovod celé mše, zpěvem ho doprovodili účastníci dílen.
SPORT:
HOKEJBALOVÁ LIGA:
Sotva skončila hokejová sezona, už se ke slovu přihlásila hokejbalová liga. Tentokrát se do ní
přihlásilo šest mužstev: HKB Meteor Hradec Králové, HBC České Meziříčí, HBC Trefa,
HBC Pohoří, HBC Lady-Bugs a nováček soutěže HBC Little Bestards. První kolo proběhlo
v neděli 22. dubna na zimním stadionu.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Duben se ukázal pro hasiče ještě náročnějším než březen. První zásah proběhl hned v pondělí
2. dubna, a to při zahoření jističe v trafostanici na Švamberku. V úterý 3. dubna vyjížděli do
Mokrého, kde hořela tráva, tento požár byl způsoben pálením klestí. Další zásah je čekal na
Pondělí velikonoční – 9. dubna, kdy hořela tráva v Dobrušce. Tráva hořela také v Opočně, a
to ve středu 11. dubna. Pak přišel pátek 13., naši hasiči jeli pomáhat při velkém požáru
stodoly a dílny s kovovýrobou ve Chlístově. V neděli 29. dubna pomáhali v areálu
nemocnice, kde silný vítr shazoval plechové šablony.
KVĚTEN
POČASÍ:
Teplé počasí trvalo několik dnů, ale pověstní ledoví muži se dostavili - v polovině května se
objevily ranní mrazíky. V druhé polovině se počasí ustálilo na teplotách kolem 20°C, ale
v květnu málo pršelo a celá druhá polovina se vyznačovala velikým suchem. Na mnoha
místech republiky zahrádkáři nemohli zalévat, osetá pole se někde i zaorávala. Na Opočensku
situace až tak daleko nedošla. Vytoužený, byť mírný déšť přišel 1. června.
RADNICE:
Rada se sešla ve středu 9. května. Kromě schválení některých příspěvků a záměrů na prodeje
dalších bytů schválila účetní uzávěrku Technických služeb města Opočna, s.r.o., a vzala na
vědomí hospodářský výsledek – zisk ve výši 213.289,86 Kč. Dále se jednalo o nájmech. Byl
snížen osobní příplatek ředitelky ZŠ Mgr. Jany Hrnčířové a ředitelky MŠ Bc. Hany Kubalové.
Oboje bylo na žádost samotných ředitelek, žádost asi souvisí s tím, že peníze na platy ve
školství jsou skutečně „nadoraz“.
Další jednání rady proběhlo v pondělí 28. května. Byly projednány běžné záležitosti. Po
konkurzních řízeních rada města souhlasí s tím, aby zřizovatel jmenoval do funkce ředitele
MŠ a ZUŠ stávající ředitelky, tedy Vilmu Urešovou pro ZUŠ a Bc. Hanu Kubalovou pro MŠ.
Dále byly schváleny záležitosti týkající se Domova pro seniory Jitřenka – nátěr kovových
konstrukcí u balkonů a výměna vchodových dveří. Jednalo se také o smlouvě na akci
„Cyklostezka Opočno – Dobruška“, která by měla být letos realizována. Dále radnice plánuje
některé opravy na fasádě svého sídla, k účasti bude vyzvána i Česká spořitelna, která sídlí
v pravém přízemí budovy. Zrestaurována bude také deska na rodném domě P. Josefa Vorla,
část nákladů bude uhrazena z prostředků ZUŠ, která chce na tuto akci věnovat výtěžek
z adventních koncertů 2011. Rada souhlasí s podáním žádosti o finanční prostředky na zřízení
malého školního arboreta - přírodní učebnou - v atriu budovy čp. 11. Bylo rovněž jednáno o
tanečních kurzech, u nichž bude upravena cena na částku 1.000 Kč za účastníka, gardenka
bude za 200 Kč.
V květnu proběhlo i jednání zastupitelstva, konalo se v pondělí 14. května od 19 hodin
v KND za účasti pěti občanů.
Nejprve se jednalo o návrhu na udělení čestného občanství paní Medě Mládkové. Po krátké
diskusi mezi zastupiteli bylo dvanácti zastupiteli (z třinácti přítomných) udělení čestného
občanství paní Medě Mládkové schváleno. Bude jí uděleno za celoživotní přínos české i
světové kultuře a neutuchající podporu díla Františka Kupky doma i v zahraničí.
Pak byly na programu finanční záležitosti. Společnosti TSMO bude poskytnut příspěvek ve
výši 127.643 Kč na opravu bazénu na koupališti Broumar.
Majetkové záležitosti se týkaly především pozemků. Zastupitelům byl také předložen návrh
žádosti o převod nemovitostí v areálu bývalé nemocnice v Opočně. Jedná se o celý areál
s výjimkou bývalého bufetu a myčky aut. Návrh byl schválen téměř všemi zastupiteli, pouze
jeden se zdržel hlasování.
VÝSTAVBA DOMŮ, ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ:
V listopadu 2011 byla povolena přístavba, nástavba a úpravy v čp. 344 v ulici Jana Pitry za
účelem změny v užívání z objektu bydlení na objekt občanské vybavenosti (z bytových
jednotek na ordinace lékařů a kanceláře). Kolaudační souhlas byl vydán v květnu 2012.
ZÁMEK:
REKONSTRUKCE JÍZDÁRNY:
V polovině května začala kompletní rekonstrukce jízdárny. Předmětem akce je generální
oprava střešního pláště, spočívající ve výměně poškozeného řeziva a řeziva napadeného
houbou, plísní či dřevokazným hmyzem. Z původního stavu bude zachována téměř polovina
plných vazeb krovu, podařilo se zachránit veškeré litinové prvky krovu a původní ocelová
táhla, částečně budou použity měděné klempířské konstrukce (okapy, háky apod.). Nově bude
položena střešní krytina – eternit dacora s imitací břidlice. Při výrobě nových částí, ke které
dochází pouze tam, kde záchrana „originálů“ není možná, je dodržován původní vzhled.
Rekonstrukce by měla být hotová na konci července.
Foceno 28. 5. 2012.
Foceno 20. 6. 2012.
RŮZNÉ:
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŘEDITELE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY:
Konkurzní řízení proběhla v květnu. Do konkurzů se přihlásily pouze stávající ředitelky, obě
své posty dokázaly obhájit. V ZUŠ tak zůstává Vilma Urešová, v MŠ zůstává Bc. Hana
Kubalová.
ZMĚNY NA HŘBITOVĚ:
Opočenská radnice se snaží vylepšovat vzhled města, ale nezůstává jen u centra. Své opravy
se dočkala i hřbitovní brána. V březnu se začalo s opravou jejích pilířů, opravy byly
dokončeny v tomto měsíci. Opravu zděných pilířů provedl pan Pavel Fábera z Opočna.
1. MÁJ NEJEN S VETERÁNY
Do Opočna zavítaly veterány. Veteráni měli tentokrát stanoviště na Kupkově náměstí.
(Protože kronika podává obraz také o dobovém pravopisu, snažím se jej dodržovat.
V současné době je možné historická vozidla označovat slovem veteráni, pak je v příčestí
minulém měkké i, nebo veterány, pak je to y tvrdé. To jen na vysvětlenou prvních dvou vět).
Podorlický Veterán Car Club Dobruška startoval v našem městě v úterý 1. května svoji
tradiční prvomájovou jízdu. Díky krásnému počasí bylo náměstí plné nejen krásných aut a
motocyklů, ale také Opočeňáků a lidí z okolí.
Tentokrát se ale objevila novinka. Po několikaleté odmlce se Opočnem projížděl pravý
alegorický vůz jako vystřižený z let budování socialismu. Ozdobený traktor s vlekem, na
němž se tyčily velké obrazy soudruhů Lenina, Stalina, Gottwalda a Marxe, vzbudil vlnu
veselí.
Obrazy, který kdysi zdobily při prvomájových oslavách budovy či alegorické vozy, zůstaly po
sametové revoluci 1989 v KND. Na dotazy tehdejšího správce KND Vladimíra Macka co
s nimi, prý všichni krčili rameny, že asi vyhodit. Naštěstí pan Macek byl rozumný a schoval
je v kotelně, současný správce KND Petr Fábera je objevil a výsledkem byl letošní alegorický
vůz, na kterém seděla i posádka – budovatelský traktorista, dva urostlí vojáci a dvě sličné
pionýrky.
VYPRÁVĚNÍ S PROMÍTÁNÍM – ZNAKY NA POŠTĚ:
Velmi hezkou akci připravila letopisecká komise na čtvrtek 3. května ve velkém sále
Kodymova národního domu. Od 18 hodin zde prezentovala její členka RNDr. Renata
Pavlíčková výsledky svého několikaměsíčního pátrání po významu znaků na opočenské
poště, které jsou zobrazeny na omítce těsně pod střechou. Při svém pátrání se paní Pavlíčková
zabývala i znakem Opočna, o své zjištění se podělila s přítomnými:
Nějakou dobu patřilo Opočno rodu Valečovských. Ti měli v erbu slunce s lidským obličejem.
Roku 1471 - při své cestě na korunovaci - přespal na opočenském hradě Vladislav
Jagellonský. Při té příležitosti přislíbil městu Opočnu znak se znamením jeho majitelů, pánů
Valečovských z Valečova. Znak, na němž je slunce symbolem dne a hvězdička symbolem
noci. Krom toho znamená v heraldice slunce věčný život, svobodu a radost. Hvězda značí
začátek života a štěstí (datum narození je vlastně právě z tohoto důvodu označeno vždy
hvězdičkou).
K příjemnému podvečeru, který přilákal zhruba 40 zájemců, přispěla i stolová úprava a
otevřená kavárna.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU:
Sobota 5. 5. v 5 hodin. Kdo si chtěl tyto tři pětky vychutnat a přivstal si, mohl se letos opět
zúčastnit vítání ptačího zpěvu, které připravila Základní škola s ornitology. Ukázky odchytu
ptáků a jejich kroužkování, poslouchání a poznávání ptačího zpěvu, hry pro děti - takové bylo
sobotní ráno u Broumaru v Opočně, kde se sešlo deset dětí a dvacet dospělých. Uvážíme-li
časnou ranní hodinu, je to krásný počet.
„KAM SE SPLÁCHLO 65 MILIONŮ?“ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČOV:
Den otevřených dveří na loni spuštěné čistírně odpadních vod ve Vodětíně si vybral nejen
originální název, ale také šťastný den.
Probíhal po celou sobotu 5. května a počasí nemohlo být krásnější. A tak si všichni
návštěvníci, a vystřídalo se jich během dne hodně, z Opočna i okolí mohli užít nejen
zajímavou prohlídku nadzemní i podzemní části čističky s odborným výkladem, ale také si
příjemně posedět při pivu či jiných nápojích, grilovaných a dalších pochoutkách. O zábavu se
postarala dopoledne dechová hudba Opočenka a odpoledne skupina Dynamic.
Na akci se podíleli i opočenští hasiči.
Zajištěn byl odborný výklad.
Přes špatný zdravotní stav sem zavítal také bývalý kronikář pan Václav Rathouský (2. fotka –
vlevo V. Rathouský, vpravo bývalý starosta Opočna pan Zdeněk Filip).
PIETNÍ AKT NA KUPKOVĚ NÁMĚSTÍ:
TJ Sokol, Junák a město Opočno připravily pietní akci k 67. výročí osvobození naší vlasti.
Vzpomínkové setkání proběhlo v úterý 8. května v 17 hodin u památníku na Kupkově
náměstí. Za zaznamenání stojí skutečnost, že oproti předešlým letům se zde sešlo více lidí
(kolem třicítky).
Poklonit se památce všech statečných přichází každoročně i paní Jarmila Gruntová (foto
vlevo) a pan Jiří Vlášek (foto vpravo). Otcové obou byli vězněni gestapem.
SETKÁNÍ RODÁKŮ:
V pátek 11. května se konalo setkání rodáků v Praze. Po panu Vondráčkovi a Grimovi
převzala organizaci každoroční akce RNDr. Renata Pavlíčková z letopisecké komise, která je
připravuje spolu s radnicí. Tentokrát jeli z Opočna pouze dva zástupci, paní Pavlíčková a
starosta Štěpán Jelínek. Nicméně oba připravili pro rodáky, jichž se sešlo kolem třicítky,
velmi hezký program. Paní Pavlíčková představila svoji prezentaci a vyprávění o znacích na
poště, starosta potěšil rodáky a přátele Opočna novinkou o chystané stálé expozici našich
nejvýznamnějších rodáků, malíře Františka Kupky a hudebního skladatele Luboše Sluky.
Práci radnice v této oblasti ocenili především ti starší, z nichž mnozí vzpomínali, že tyto
snahy už v Opočně byly, ale nikdy nevedly k realizaci – k otevření stálé expozice.
ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NA NÁMĚSTÍ:
V pátek 18. května došlo ke změně autobusových zastávek. Zatímco dosud byly umístěny po
celé délce parčíku na náměstí a bylo jich celkem pět, v pátek zůstala stanoviště pouze tři.
Ubrány byly dvě zastávky ze strany od Dobrušky, na jejich místě vzniklo dvacet jedna
parkovacích míst. Důvodem této změny byl malý počet parkovacích míst pro automobily
v centru města.
ZÁBAVA V DOMOVĚ DĚDINA:
Domov Dědina – zařízení pro zdravotně postižené na kopci nad Jordánkem – připravil opět
zábavné odpoledne pro děti i dospělé, konalo se v areálu zařízení v neděli 20. května od 14
hodin. Smyslem je především seznámit místní i lidi z okolí s tím, co zařízení nabízí, s tím,
v jakém prostředí zdejší zdravotně postižení žijí, a také jak žijí. Součástí celého odpoledne je
vše, co může případné návštěvníky nalákat. A tak nechyběly atrakce pro děti a bohaté
občerstvení pro všechny. Zároveň zde však probíhaly nejrůznější dílny a ukázky ručních
prací, či zdravotnická poradna a nabídka masáží.
TALENTOVÉ ZKOUŠKY V ZUŠ:
Talentové zkoušky do ZUŠ proběhly ve středu 30. května odpoledne. Talentovým zkouškám
vždy předchází výchovné koncerty pro předškoláky a první tři ročníky ZŠ, na které kromě
opočenských dětí jezdí i z okolních vesnic. Zároveň si jezdí zástupkyně ZUŠ vyzkoušet děti
do mateřinek, kde se už tipují nadané děti. Snad i to je důvodem, že jako jedna z mála nemá
opočenská ZUŠ problémy s naplněním kapacity školy. Také letos byl zájem veliký, podle
všeho v září opět škola naplní maximální počet, tedy 350 žáků.
PROCHÁZKY PĚŠÍ ZÓNOU ZASE O TROCHU KRÁSNĚJŠÍ:
Procházky po pěší zóně jsou opět o něco příjemnější. Koncem května sem totiž přibyla
květinová výzdoba. Velké květináče osázeli žáci střední školy. Bohužel se po několika dnech
objevili vandalové, kteří květiny značně poničili a květináče musely být osázeny znovu.
Škoda, že se najdou lidé, kteří dokáží ničit to, co jiní vytvoří.
PROCHÁZKU SI HNED TAK NEUŽIJE OPOČENSKÝ „KOKAINOVÝ BOSS“:
V červenci roku 2009 byl na vlastní žádost podmínečně propuštěn na svobodu z vězení, kde si
od roku 2001 odpykával 14,5 roku za pašování kokainu, Václav Urban Novotný. Poprvé ho
policisté dopadli v Opočně. V Opočně byl Urban Novotný, po němž bylo vyhlášeno celostátní
pátrání, zadržen i tentokrát. Policie měla obavy, že chce „zmizet“ v zahraničí, nyní se už
přestal hlásit i probačnímu úředníkovi, který nad ním vykonával dohled. Právě proto bylo
vyhlášeno pátrání, při vyšetřování se obavy policie ukázaly opodstatněnými. Kokainový boss
putoval ihned do vazby, kde si počká na rozhodnutí soudu, co s ním bude dál. S největší
pravděpodobností ho nemine návrat do vězeňské cely.
Opočenský rodák Václav Urban-Novotný, syn někdejšího pekaře Novotného z čp. 256
v Zámecké ulici, žil dlouhá léta v Kolumbii. V Opočně se objevil po roce 1989, v roce 1992
otevřel v čp. 256 pražírnu kolumbijské kávy. Brzy se začalo mluvit o tom, že za dovozem
kávy se skrývá pašování kokainu, což se potvrdilo a první zatčení tak na sebe nenechalo
dlouho čekat. Nyní byl náš rodák zatčen znovu.
KULTURA:
DIVADLO:
Divadlo bylo pouze pro děti, v neděli 6. května Kočka a červené paraplíčko v podání
Divadélka batole. Nicméně květen i červen už byl ve znamení tolika akcí, že by se snad pro
dospělé už žádné divadlo nevešlo.
ZAHAJOVACÍ KONCERT KE DVACETINÁM OPOČENSKÉ BESEDY:
Opočenská beseda slaví neuvěřitelné dvacáté narozeniny. Jejím předsedou je od začátku učitel
(nyní už v důchodu) Ivo Kašpar. K letošnímu jubileu přichystala beseda řadu krásných
koncertů, zahajovací byl již v pátek 11. května. V 19 hodin začal v zámecké obrazárně
koncert, na kterém vystoupil Komorní orchestr Slávy Vondrové z Náchoda s dirigentem
Jindřichem Roubíčkem. Komorní orchestr Slávy Vorlové z Náchoda letos dovršuje 40 let
svého trvání a za tu dobu se stal známým daleko za hranicemi našeho regionu. Je pravidelným
hostem soutěží a festivalů, na mezinárodním festivalu v Piešťanech získal cenu poroty.
V průběhu svého trvání úspěšně hostoval v zahraničí.
S orchestrem vystupuje celá řada vynikajících sólistů, stejně tomu bylo i v Opočně. Sólistkou
večera byla japonská klavíristka Mami Paseka, která absolvovala Vysokou hudební školu
Toho Gakuen v Tokiu a Lipskou univerzitu. Získala mnohá ocenění na mezinárodních
soutěžích. Diváci, kteří k radosti Opočenské besedy téměř zaplnili obrazárnu, odcházeli
z prvního letošního koncertu Opočenské besedy navýsost spokojeni.
ŠKOLNÍ KVĚTNOVÉ KONCERTY:
Květen je každoročně ve znamení koncertů opočenských škol, nejinak tomu bylo i letos.
Školní akce mají výhodu, účinkujících dětí je hodně, takže návštěvnost bývá slušná. To se
týká i každoročních vystoupení tanečního oboru zdejší ZUŠ, která jsou velmi oblíbená. A tak
v pátek 18. května KND „praskal ve švech“ a tanečnice opět nezklamaly. Zdá se, že zdejší
učitelky tanečního oboru mají stále hodně nápadů a přinášejí pokaždé nová překvapení.
Podobně velký zájem byl i o další koncert, a to Koncert populárních melodií konaný v pátek
25. května rovněž v KND. Připravilo jej převážně pěvecké a taneční oddělení.
Úspěch měla také akce základní školy Opočno, na níž se předvedli ve svém nejlepším světle
její žáci. Bylo to v úterý 29. května na již pověstné Akademii ZŠ Opočno.
Květnové koncerty pak uzavřel 31. května skutečně důstojný koncert hudebního oboru ZUŠ
v obrazárně, na němž vystoupili hlavně starší žáci, jejichž výkony se mnohdy blíží
profesionálním.
VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ:
Cílem výchovných koncertů je předvést dětem z mateřských škol a malým žákům základních
škol hudební nástroje. Tentokrát se v KND konal ve středu 16. května. Před několika lety
zvolila opočenská ZUŠ pro výchovné koncerty formu pohádky, jejíž součástí jsou skladby
hrané na jednotlivé nástroje, pro malé diváky je to daleko přitažlivější. Na nástroje hrají žáci,
do pohádkových bytostí se převtělují jejich učitelé.
Letošní novinkou bylo, že si v pohádce zahrál starosta s místostarostkou. Vystoupili na samý
závěr pohádky a jako vysvobozený král s královnou předali ocenění žákům, kteří během roku
s úspěchem reprezentovali školu na okresních a krajských soutěžích.
Učitelé ZUŠ se při výchovném koncertě projevili jako rození herci, publikum bylo nadšené.
(zleva Petra Flígrová, Kamil Remeš, Vilma Urešová, Petra Flígrová)
Své role si užily i učitelky Jarmila Čechová a Jana Veselá, neméně zdatně si počínali královna
a král (místostarostka Šárka Škrabalová a starosta Štěpán Jelínek).
VÝSTAVY:
V informačním centru byla od pondělí 21. května umístěna výstava s názvem Cesty městy.
Prezentovaly se zde vítězné projekty loňské soutěže, která byla vyhlášena na nejlepší
dopravní řešení měst. V této soutěži se loni umístilo i Opočno - se svou pěší zónou. Výstava
zde potrvá až do 22. června.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Po náročném dubnu byl květen k hasičům laskavější. Vyjeli jen jednou, a to v sobotu 26.
května do Dobrušky, kde hořely odpadkové koše.
ČERVEN
POČASÍ:
Začátek června přinesl dlouho očekávaný déšť. Zároveň se mírně ochladilo, v první dekádě
byly teploty mezi 17 a 20°C, odpolední málokdy překročily dvacítku. Během června nepřišlo
žádné překvapení, počasí bylo typické pro tento měsíc.
RADNICE:
Radní se sešli jednou, a to v pondělí 18. června. K běžnému jednání patřilo prodlužování
nájemních smluv a finanční příspěvky. Rada rovněž schválila přemístění pískovcových
pomníků u Mariánského kostelíka. Na základě předložené nabídky rozhodla o zadání opravy
hřbitovní brány panu Aloisu Pohlovi. Pokud se podaří zrealizovat další bod, o kterém radní
jednali, potěší to spoustu obyvatel Opočna. Jednalo se totiž o možnosti svážení bioodpadu.
Dále bylo rozhodnuto o vytápění budovy ZŠ čp. 4, bude vytápěna plynem. K předložení
cenové nabídky budou osloveny tři firmy. Vylepšení se dočkají v Dobříkovci, ze zámkové
dlažby bude provedena přístupová plocha k autobusové zastávce, smlouva bude uzavřena
s Václavem Kánským z Přepych. Pro opravy na radnici – kromě opravy soklu ještě oprava zdi
s úřední deskou a přístavby – budou osloveny tři firmy. Oprava pomníku F. A. Skuherského
bude zadána kamenosochařství Holanec Opočno. Dále se jednalo o kulturních akcích.
Ve stejný den se na radnici sešli i zastupitelé, na jejich jednání přišli čtyři občané. V úvodu
zastupitelé schválili zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2011, po projednání vyjádřilo zastupitelstvo souhlas s celoročním hospodařením města.
Dále se jednalo o územním plánu Opočna. Znovu se jednalo o areálu nemocnice. Situace ze
strany dosavadního vlastníka, jímž je Královéhradecký kraj, se změnila, kraj vyhlásil záměr
na prodej nemovitostí. K seznamu kraj připojil i objekt bývalého bufetu a garáže (myčka aut).
Zastupitelé projednali možnost přihlásit se do záměru na prodej. Po projednání rozhodli se
přihlásit. Nakonec se jednalo o některých pozemcích. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
VÝSTAVBA
KODYMŮV NÁRODNÍ DŮM:
Při procházce po Kupkově náměstí si mohli Opočeňáci všimnout změn, které se dějí
v Kodymově národním domě. V roce 2011 zde proběhl energetický audit a na jeho základě se
přistoupilo k výměně oken, zateplení a výměně kotelny. Vše by mělo být hotovo do září.
Foceno 16. 8. 2012.
OŘECHOVÁ:
Další lokalitou, kde dochází ke změnám, je Ořechová.
Foceno 2. 6. 2012.
Foceno 16. 6. 2012.
VÝSTAVBA DOMŮ, ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ:
OŘECHOVÁ:
V červnu 2012 byl dán souhlas s užíváním rodinného domu Ořechová čp. 754. Souhlas
s provedením ohlášené stavby byl dán v únoru 2009.
TRČKOVO NÁMĚSTÍ:
V dubnu 2010 bylo vydáno stavební povolení pro některé úpravy v domě čp. 14 na Trčkově
náměstí v souvislosti se změnou užívání. Kolaudační souhlas byl dán v červnu 2012.
ZÁMEK:
VYSTAVOVÁNÍ OBOUSTRANNÉHO OBRAZU:
V pátek 1. června se v Opočně objevila televize. Důvodem byl unikátní objev. Oboustranně
malovaný obraz, který nemá v českém ani evropském prostředí obdoby, byl v Opočně
objeven v roce 1990, od začátku června bude přístupný veřejnosti.
Obraz Madony s Ježíškem dlouhá léta odpočíval v depozitáři. Dílo význačného italského
malíře G.B.Chiariho (1654 – 1727) s úctyhodnými rozměry 261 x 187 cm bylo značně
poničené, v roce 1990 se přistoupilo k restaurování. A tehdy přišlo překvapení. Na rubové
straně byla objevena další malba - Panna Marie Ochranitelka. Oboustranné obrazy se
používaly při církevních procesích, v tomto případě se jedná o skutečný unikát. Je výjimečný
kvalitou a rozměry. Velikost také byla jedním z důvodů, proč se obraz představí veřejnosti až
letos. Nešlo totiž pouze o finance na zrestaurování, ale také o způsob prezentace. Vertikální
zavěšení stav plátna nedovolil, navíc např. umístění mezi skleněné tabule by plátnu určitě
neprospělo. Po mnoha jednáních s odborníky byla zvolena varianta vodorovného uložení.
Návštěvníci si tak prohlédnou obraz v rozměrné vitríně, druhou stranu uvidí díky soustavě
zrcadel. Pro obraz byly zpřístupněny dva pokoje, které sloužily jako depozitáře.
NOVINKY VE ZBROJNICI:
Zbrojnice na opočenském zámku patří mezi nejvýznamnější v naší republice, letos do ní
poprvé přibylo i něco málo mučicích nástrojů, které dosud odpočívaly v depozitářích.
Nově vystavené exponáty se pochopitelně těší zájmu návštěvníků, ovšem málokdo tuší, že
minimálně stejnou pozornost si zaslouží sbírka, která se může chlubit svou jedinečností.
Opočno totiž disponuje nejpočetnějším souborem popravčích mečů v naší republice.
V Opočně sice kat nikdy nesídlil, hrdelní právo náleželo Dobrušce, nicméně největším
souborem popravčích mečů se může chlubit právě Opočno.
RŮZNÉ:
DALŠÍ PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ V OPOČNĚ – ATELIER RENATA:
Atelier Renata začal fungovat 1.června v domě čp. 705 v Nádražní ulici. V atelieru je možné
posedět u kávy. Vedlejší místnost má označení Galerie setkání a v ní plánuje provozovatelka
Renata Pultarová nejrůznější akce (degustace, ochutnávky, oslavy narozenin či svatební
hostiny). Funguje zde i prodej vína, bourbonů a likérů, zároveň paní Pultarová tvoří a prodává
nejrůznější dekorace.
DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI:
V neděli 3. června si děti užily krásné odpoledne na koupališti, které tímto dnem zahájilo
sezónu. Organizátorem byly Technické služby města Opočna a připravily plno překvapení.
Sraz byl už od 13 hodin na Legoně, odkud se vydali všichni, spolu s malými mažoretkami a
hudbou, k Broumaru. Tam je čekalo odpoledne plné her a soutěží. Děti se mohly svézt na
kolotoči, zaskákat na nafukovacím hradu a na trampolíně. V areálu se nacházel i stánek, kde
si děti mohly na figuríně vyzkoušet první pomoc.
Během odpoledne vystoupily opočenské mažoretky a přítomným také zatancovaly děti
z tanečního oboru ZUŠ v Opočně. Překvapením byl příjezd hasičského vozu SDH z Opočna.
Děti si mohly prohlédnout auto jak zvenku, tak zevnitř. Na Dětský den zavítal také vojenský
džíp, který vzbudil velký zájem především u kluků. I když bylo odpoledne chvílemi trochu
deštivé, zábavu si všichni užili.
KNIHOVNA:
V knihovně se prvňáčkové pasují každý rok, tentokrát ve čtvrtek 7. června. Pohádkových
postav bylo opravdu hodně, takže prvňáčkové si kromě titulů rytířů knih odnášeli z opočenské
knihovny ty nejkrásnější dojmy a odhodlání stát se pilnými čtenáři..
ZÁMECKÝ POHÁR:
Šestý ročník rybářského klání začal v sobotu 9. června už od 5.30 hodin v zámeckém parku.
Přivstat si museli dospělí, kterým patřily oba rybníky až do 13 hodin, děti nastoupily ve 14.30
hodin. Dospělých bylo podstatně víc, celkem 54, dětí pouze 8. Díky krásné podívané a
výbornému občerstvení se však v sobotu park hemžil nejen soutěžícími, ale také mnoha
přihlížejícími. Snad i tato krásná podívaná pomůže v získání zájmu o rybaření i v řadách
mladší generace.
NÁMĚSTÍ OBSADILY TRABANTY:
V sobotu 16. června si v Opočně dali dostaveníčko majitelé těchto bakelitových vozů. Jejich
spanilá jízda zde vzbudila pořádný rozruch, a bylo co prohlížet. K vidění byla třeba verze
kabriolet, vozidlo Veřejné bezpečnosti nebo speciální závodní úpravy. Celkem se na náměstí
sešlo více než 60 vozů Trabant.
DALŠÍ KŘEST KNIHY:
V pondělí 25. června byla starostou Štěpánem Jelínkem v opočenské knihovně pokřtěna kniha
s názvem Putování do Vesmíru, jejímiž tvůrci jsou žáci z 2.B, 4.A a 4.B. Děti psaly na téma
cesta do vesmíru jednotlivě nebo ve skupinkách. Tak vznikl (i díky iniciátorkám, jimiž byla
regionální autorka Božena Tymichová a vedoucí knihovny Ing. Radka Mecnerová) kouzelný
příběh plný dětské představivosti a fantazie.
INFORMAČNÍ CENTRUM:
Informační centrum připravilo pro děti a jejich rodiče další hru. Vznikla ve spolupráci
s Boženou Tymichovou, autorkou knih pro děti, její název je Za tajemstvím opočenských
skřítků. Hra je tvořena zábavně-poznávací formou, při které děti plní úkoly skřítků, a to v
historické části města, čímž zároveň Opočno poznávají. Hra se stala pro opočenské děti brzy
populární, zároveň je lákadlem pro rodiny s dětmi z řad turistů.
KULTURA:
NOC KOSTELŮ:
Do mezinárodní akce Noc kostelů se tentokrát zapojila i opočenská farnost. Program
připravila skutečně pečlivě, lidé to ocenili velkou návštěvností. Večerní a noční program
probíhal v pátek 1. června v kostele Nejsvětější Trojice na Trčkově náměstí a byl zahájen ve
20 hodin koncertem žáků a učitelů opočenské ZUŠ. Velkým překvapením bylo závěrečné
vystoupení žákyně pěveckého oddělení, která byla letos přijata na pardubickou konzervatoř,
Šárky Dohnalové, jejíž zpěv si ničím nezadal s profesionálním vystoupením. Ve 21 hodin
začala prohlídka kostela s velmi zajímavým vyprávěním pana Tomáše Fábery, který přítomné
seznámil s historií farnosti a kostela. Pak následoval varhanní koncert paní Ireny Pavlíčkové
ze ZUŠ Dobruška, vystřídalo ho další vyprávění, tentokrát na téma kostel – sakrální objekt a
místo setkání s Bohem. Ukončení celého večera se ujala mládež z řad věřících z Opočna i
okolí rytmickými písněmi. Bez nadsázky se může říci, že premiéra dopadla na výbornou.
PROMÍTÁNÍ:
S obrovským zájmem se setkalo promítání obnovené premiéry filmu Smrt talentovaného
ševce, který se před 30 lety točil v Opočně. Promítání proběhlo v sobotu 9. června a bylo
doplněno komentářem z úst nejpovolanějších. Do Opočna totiž přijel režisér snímku Jan
Schmidt. Smrt talentovaného ševce se promítala v bývalé vinárně, kde se tehdy natáčelo
hodně scén, a mnozí Opočeňáci se znovu vrátili do doby před třiceti lety, kdy se natáčení
účastnili. A tak se nejen promítalo, ale i vzpomínalo.
Na natáčení vzpomínal i režisér Jan Schmidt, jenž nemalou měrou přispěl k uvolněnému a
velmi příjemnému večeru. Improvizované hlediště bylo plné do posledního místečka.
KONCERTY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY:
Červnové koncerty zahájilo vystoupení žáků pěveckého a klavírního oddělení ZUŠ ve středu
6. června v Mariánském kostelíku.
V úterý 12. června se v Mariánském kostelíku představilo dechové a kytarové oddělení. Na
koncertě zazněla i novinka, a to hra na hoboj, který se zde začal vyučovat před dvěma lety.
Další překvapení přinesla středa 20. června. Bylo spojeno se jménem našeho významného
rodáka. Taneční oddělení připravilo představení s názvem Beránci a beránky - kouzelné dílo
Luboše Sluky. Tečku za večerem udělali nejmenší žáčci dramatického oboru třemi krátkými
pohádkami.
A hned ve čtvrtek 21. června se konal další koncert, tentokrát v Mariánském kostelíku. Na
něm se představila všechna hudební oddělení. Příjemným překvapením bylo zahájení před
kostelíkem, kde se poprvé předvedli členové malého dechového souboru, a nutno říci, že se
jim premiéra povedla. Snad se v nich najdou pokračovatelé naší slavné Opočenky.
Posledním koncertem byl společný koncert flétnového a klávesového oddělení, který se konal
ve středu 27. června v Mariánském kostelíku. Kromě žáků a učitelů ze ZUŠ Opočno zde
vystoupili i hosté z Dobrušky, z tamějšího varhanního oddělení.
KONCERTY CYKLU OPOČNO HUDEBNÍ:
V pátek 15. června se Mariánský kostelík ponořil do světa J.S.Bacha. V 19 hodin zde začal
Bachovský recitál v podání pravidelného hosta (a také dramaturga) cyklu Opočno hudební,
varhaníka Pavla Svobody. Pavel Svoboda, který v současnosti studuje varhanní hru na
Akademii múzických umění v Praze, má na svém kontě první a druhé ceny z mezinárodních
soutěží, pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí, jeho koncerty vysílá rozhlas i televize, jako
sólista vystupuje s předními orchestry.
KONCERT NA TRČKOVĚ NÁMĚSTÍ:
Na loňské hraní na Trčkově náměstí navázala stejná skupina i letos. V pondělí 25. června zněl
od 18 hodin náměstím opět rock, ska a jim podobné žánry v podání skupiny „My vám taky“
z opočenské ZUŠ. Opět měli úspěch, pěší zóna jaksepatří ožila.
Vystoupení si užívali nejen všichni hudebníci – dobrá nálada panovala rovněž mezi diváky.
VYŘAZENÍ ŽÁKŮ:
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků se stává akcí tradiční. Vyřazovalo se opět v KND, a to ve
čtvrtek 28. června. Program, při kterém se „ti nejstarší“ loučili se svými mladšími spolužáky a
pedagogy, byl opět nejen plný krásných vystoupení, ale také dojetí, kterému se neubránili ani
mnozí ostřílení deváťáci.
VÝSTAVA V ZAHRADNÍM CENTRU:
S příchodem krásných dnů se veřejnosti otvírají pověstné výstavy v zahradním centru pana
Černého. Po celý červen zde trvá 16. výstava balkónových květin, bonsají apod.
VÝSTAVA LOUTEK:
Nová výstava byla instalována od začátku června v Kodymově národním domě. Je věnována
loutkářství v Opočně, které letos slaví osmdesát let od začátku svého působení.
S nápadem přišel současný správce KND Petr Fábera a výstavu připravil tak, že se jí malí (i
velcí) návštěvníci nemohou nabažit. Loutkám vytvořil jejich domácí prostředí, takže čerti jsou
v pekle, vodníci u rybníka, dědeček s babičkou v chaloupce, zkrátka každý ve svém. Diváci se
tak ocitají v pohádkovém světě, děti jsou nadšené a dospělí se snadno přenesou do dětství,
kdy s napětím čekali, až se rozhrne opona a objeví se jejich oblíbený kašpárek.
Součástí výstavy loutek jsou informace a fotografie o historii loutkového divadla v Opočně,
instalované na panelech. Tuto výstavu připravil Petr Fábera společně s letopiseckou komisí.
Vše je připraveno, diváci mohou přijít…
Už jsou zde, foceno 6. 6. 2012.
VÝSTAVA NA RADNICI:
Ve středu 13. června byla na radnici zahájena výstava s názvem „Obrazy a fotografie
inspirované Františkem Kupkou“. Vystavená díla vznikla na základě projektu Opočno
Františka Kupky. Už loni radnice oslovila místní školy k volné tvorbě žáků na téma Čtvero
ročních období Kupkova Opočna, techniku si mohli vybrat – kresbu, malbu nebo fotografii.
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnili tvůrci od těch nejmenších z mateřské školy až po
středoškoláky, hudební program připravila ZUŠ, občerstvení si vzaly na starost pracovnice
z úřadu. A tak nic nechybělo k příjemné atmosféře. Výstava je v prvním a druhém patře
Městského úřadu, část je umístěna v informačním centru. Je velmi zajímavá i možností
porovnávat fantazii a barevné vidění předškoláků a starší mládeže.
Po celý červen a červenec byla radnice vyzdobena variacemi na Františka Kupku.
SPORTOVCI:
MISTROVSTVÍ V TRIATLONU:
Triclub Dobruška uspořádal v Opočně závody v triatlonu. Konaly se ve středu 20. června,
závod probíhal v okolí Opočna od 17 hodin. Na start u Broumaru se postavilo 46 závodníků,
nechyběli zahraniční účastníci – z Mexika a Slovenska. Závod (plavání 0,5 km, kolo 26 km a
běh 5 km) se jel jako krajský přebor a nutno říci, že dusné počasí a vedro kladly na závodníky
značné nároky.
Absolutním vítězem triatlonového závodu „Cena města Opočna 2012" se nakonec stal Pavel
Münster z Labe Tri Clubu v čase 1:07:58, ale úspěch zaznamenali i domácí. V kvalitní
konkurenci se opět prosadila „opočenská stálice" Leoš Roušavý, který časem 1:09:11 skončil
celkově třetí, ve své věkové kategorii druhý a stříbro získal i v kraji.
VÝJEZDY HASIČŮ:
V červnu proběhly čtyři výjezdy hasičů. V pátek 15. června to bylo k dopravní nehodě do
Opočna a do Dobrušky. V ten samý den ještě zasahovali při požáru bytového domu
v Dobrušce. V sobotu 30. června vyjížděli k hořící skládce v Českém Meziříčí.
ČERVENEC
POČASÍ:
Červenec přinesl už od svého začátku extrémy. Denní teploty se šplhaly ke třicítce, takže dny
se vyznačovaly velkým dusnem, večer přicházely bouřky a déšť, někdy i velmi silný vítr. Na
mnoha místech republiky byl déšť provázen kroupami, ty se nám naštěstí vyhnuly, večerní a
noční bouřky byly i u nás téměř každou noc. Konec první dekády přinesl mírné ochlazení a
příjemné teploty kolem dvacítky, rovněž bouřky ustaly. Také druhá polovina měsíce přinášela
střídání velkých veder s ochlazením a bouřkami, ale počasí už nešlo do extrémů.
RADNICE:
Radní se sešli v pondělí 2. července. Jednalo se o úpravách v domech města, kde jsou bytové
jednotky. Už dříve se v souvislosti se zvyšováním nájmu mluvilo o tom, že město se bude
snažit navýšené nájemné využívat na zlepšení bytů a domů, tentokrát rada mluvila o stanovení
pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů ve vlastnictví města. Dále se jednalo o kulturních
akcích, rada odsouhlasila koncerty na zimním stadionu a Trčkově náměstí v době Porcinkule,
mluvilo se i o možnostech, jak omezit hluk s ohledem na obyvatele těchto částí.
Po předchozích jednáních rozhodla rada zadat zakázku Kupkova výstavní síň firmě Technické
služby města Opočna, s.r.o. Jedná se o úpravy v budově, která je na prvním nádvoří zámku a
patří rodině Colloredo-Mansfeld. Prostor je národní kulturní památkou. Další akcí, která má
už svého dodavatele, je plynofikace čp. 4, provede ji firma Jaroslav Cvejn Nové Město n.M.
Podruhé se rada sešla na konci měsíce, v pondělí 30. července. Odsouhlasila poděkování
Opočenské besedě u příležitosti 20. výročí jejího působení. Dále byly schváleny některé
příspěvky, největší z nich 30.000 Kč organizaci TJ Spartak Opočno na dopravu do polského
Opoczna. Zájezdu se zúčastní dvě fotbalová družstva dětí. Jednalo se opět o cyklostezce, rada
souhlasí s přijetím dotace a schválila návrh smlouvy na zajištění archeologického dozoru
předložený Muzeem a galerií Orlických hor. Další chystanou akcí je rekonstrukce komunikací
Baštecká a Komenského, v Lišťovině se chystá akce „Mýtní úmyslná těžba“. O opravách na
radnici už je rozhodnuto, budou svěřeny Pavlu Fáberovi z Opočna.
Zastupitelé se v červenci nesešli.
VÝSTAVBA:
OŘECHOVÁ:
Ořechová už zdaleka nepřipomíná staveniště.
Foceno 22. 7. 2012.
CYKLOSTEZKA OPOČNO - DOBRUŠKA
Zatímco v centru města byl konec července ve znamení blížící se Porcinkule, jiná část města
se připravovala na zahájení prací. Cyklostezka Opočno-Dobruška by se měla začít budovat už
1. srpna.
Foceno na konci července - před zahájením prací.
ZÁMEK:
SVÁTKY S RŮŽÍ:
Zámek se opět provoněl květinami, jimž vévodila růže. Letošní název již třetího ročníku
tradiční akce, která trvala od čtvrtka 5. do neděle 8. července, zněl „Svátky s růží – oživlé
památky, letní milostná ladění“. Návštěvníci se během prohlídky mohli obdivovat nejen
zámeckým expozicím, ale i vazbám ze stovek květin, které pro ně už od středy připravovaly
všechny zámecké ženy pod vedením zahradnice Marie Jarkové. Díky celé škále barev a květů
byla každá vazba jiná a byla vázána s ohledem na barvy pokojů, v kterých byla umístěna.
Svátky s růží každoročně přilákají mnoho turistů.
RŮZNÉ:
DŮM V NÁDRŽNÍ ULICI MÁ NOVÉ VYUŽITÍ:
V přízemí domu čp. 242 skončilo v dubnu řeznictví, nyní jej využila další firma. Od července
zde otevřela paní Faiglová kancelář nabízející účetnictví a správu bytových domů.
NAŠI SOKOLOVÉ BYLI NA XV. VŠESOKOLSKÉM SLETU V PRAZE:
V letošním roce oslavil Sokol 150. výročí svého založení. Jubilejní XV. Všesokolský slet se
konal 5. až 6. července v Praze na stadionu Slávie Praha v Edenu.
Opočenští Sokolové nacvičovali dvě sletové skladby. Skladbu pro seniory (Věrnou gardu)
„Jen pro ten dnešní den“ cvičilo 19 cvičenců a skladbu mužů „Chlapáci“ cvičenec jeden. Přes
špatné počasí a vytrvalý déšť odcvičili svoji sestavu s chutí a zápalem a my doma, kteří jsme
slet sledovali v přímém přenosu, jsme tyto krásné okamžiky prožívali spolu s nimi.
U příležitosti tohoto výročí by bylo dobré zmínit, jak pracuje současná organizace TJ Sokol
Opočno, jejímž starostou je Jiří Cvejn. Hlavní působiště mají cvičenci v domě čp. 134, tzv.
Sokolíku, který stojí na Kupkově náměstí a je majetkem Sokola.
V Sokolíku je umístěna posilovna, kromě té zde má prostor i oddíl stolního tenisu a rodinné
centrum Sluníčko. Ostatní oddíly musí využívat tělocvičnu základní školy nebo školy střední,
kde je i venkovní hřiště. K tenisu je využíváno také hřiště na Broumaře.
Na začátku letošního roku bylo v TJ Sokol registrováno 218 členů. V rámci organizace dnes
funguje 10 oddílů: Věrná garda, jóga, kondiční kulturistika, posilovací cvičení pro ženy,
rodinné centrum Sluníčko, malá kopaná, nohejbal, stolní tenis, volejbal a tenis.
V členské základně vítězí ženy, kterých je 120, mužů je registrovaných 82. Převládá střední
generace, mladých je málo – v dorostu a žactvu je 11 dívek a 5 chlapců. Všechny oddíly si
udržují svou stabilní základnu, v poslední době se zvýšil zájem o posilovací cvičení žen, které
chodí cvičit individuálně. Dříve využívaly malou posilovnu, kvůli zvýšenému zájmu mají teď
možnost chodit i do velké posilovny původně určené mužům.
Do Prahy odjížděly opočenské Sokolky už v sobotu 30. června.
Slet byl důstojným pokračovatelem tradice, která začala prvním sletem v roce 1882.
PÁD STROMU V PARKU:
V pondělí 16. července ve 4.45 hodin ráno probudil správce zámku Ing. Josefa Jiráka
nepříjemný zvuk z parku. Přestože počasí nepřináší žádný silný vítr, jeho tušení se potvrdilo.
Zjistil, že na cestě vedoucí od horní vyhlídky k rybníkům spadl letitý jasan o průměru zhruba
90 cm. Přes protesty některých občanů je park na noc zavřený, událost dává správci parku za
pravdu.
UŽ VÍME, KAM S MALÝM ELEKTROODPADEM:
Potěšující je zpráva z oblasti odpadového hospodaření. V Opočně přibyl další kontejner,
tentokrát na drobný elektroodpad. Sice pouze jeden, a to v Pohořské ulici nad základní školou
čp. 313, ale jak se říká – lepší něco nežli nic.
SPOLUPRÁCE S POLSKEM:
V rámci spolupráce mezi školami Opočno a Opoczno se 27. července rozjelo 15 žáků ZŠ
s doprovodem dospělých do Polska. Zúčastnili se tradičního česko-polského tábora a užili si
krásných deset dní u jezera v rekreačním středisku Golejów ve Stazsově. Byla navázána četná
přátelství, domů si všichni přivezli překrásné zážitky.
NOVÉ OBČERSTVENÍ
Opočno má další kavárnu, s jejím provozem začala paní Ulrichová ve svém domě čp. 14 na
Trčkově náměstí v posledním červencovém týdnu. Název kavárny je Sun Café a nabízí také
venkovní posezení. Od příštího roku plánuje v domě i zřízení penzionu s ubytováním.
KULTURA:
VÝSTAVA V ZAHRADNÍM CENTRU:
Červnovou výstavu balkónových květin vystřídala výstava fuchsií, která zde potrvá až do
konce srpna. Pan Černý s manželkou se neúnavně starají o svůj zelený ráj, který stále zůstává
předmětem zájmu nejen návštěvníků z celé republiky, ale i médií.
INTERPRETAČNÍ KURZY UŽ PODEVÁTÉ:
I když se cyklus Opočno hudební vyznačuje interpretační pestrostí, jedna stálice zůstává. Tou
jsou koncerty konané v rámci hudebních interpretačních kurzů. Každý ročník nese podtitul,
v jehož duchu probíhají nejen samotné kurzy, ale jenž se promítá i do jednotlivých koncertů.
Letos zní Tajuplný ostrov.
Na zahajovacím koncertě, který se konal v neděli 1. července v Mariánském kostelíku, se
představili lektoři kurzů - profesionální hudebníci, kromě Jana Škrdlíka, vedoucího kurzů,
vystoupili David Danel (housle), Karel Plocek (viola), Iva Hrbáčková (klavír).
Druhý koncert, ve středu 4. července, nesl podtitul Operní divec v roli bledé Rusalky. I
tentokrát dokázali účinkující dodržet profesionální úroveň a zároveň rozesmát publikum.
Podtitul byl naplněn, barytonista David Kříž, který studuje operní režii na JAMU v Brně,
zazpíval nejen árii Dvořákova Vodníka, ale i Rusalky. Původně byl tento program plánován
na zámecké nádvoří, kvůli nejistému počasí musel být přesunut do Mariánského kostelíka.
Na závěrečném koncertě, který začal v pátek 6. července v 18 hodin v Mariánském kostelíku,
předvedli účastníci kurzů vše, co během náročného týdne nacvičili. První polovina byla
věnována komorním dílům našich i světových skladatelů, druhá polovina všechny přítomné
přenesla do světa divadla a filmu.
DALŠÍ KONCERTY CYKLU OPOČNO HUDEBNÍ:
V pátek 20. července se v 19.30 hodin těšil Mariánský kostelík opět přítomností J.S.Bacha,
tentokrát šlo o spojení hudby a recitace. Prostorem zněly tóny houslí v podání houslistky Ivy
Kramperové, mluveného slova se ujal Alfred Strejček. Koncert nesl název „Bach a bible“ a
konal se v rámci projektu Opočno Františka Kupky. Iva Kramperová má na svém kontě
bezpočet úspěchů na našich i mezinárodních soutěžích, je držitelkou ceny Nadace Český
hudební fond, Alfred Strejček patří k našim nejlepším recitátorům. O vysokých kvalitách
obou se přesvědčili všichni návštěvníci tohoto překrásného koncertu.
Stejně vysokou úrovní se vyznačoval i další koncert – v pátek 27. července, i ten se konal
v Mariánském kostelíku. Vystoupili zde sopranistka Helena Tamelová, která je posluchačkou
HF JAMU v Brně, a houslista Vít Chudý, student AMU v Praze. Jejím absolventem byl i
varhaník Přemysl Kšica. Přes své mládí se všichni tři účastní mistrovských kurzů, na které
jsou zpravidla dveře otevřeny jen těm nejlepším.
OPOČNOFEST 2012
Trčkovo náměstí si od své rekonstrukce, která byla dokončena loni, zvyklo na poklidné
procházky turistů i místních, čas od času se však stává dějištěm programu méně klidného.
V sobotu 21. července se dočkalo oživení pořádného, od 19 hodin se zde vystřídaly tři
rockové kapely.
Je pravda, že akcí pro mladé v Opočně mnoho není, rockové koncerty jsou spíš výjimkou.
Tentokrát si mladí přišli na své. Předvedly se jim Electric shoes (Nové Město n.Met., punkrock), Čí je to vina? (Dobruška, death-pop) a Žeň-sen (České Meziříčí, rock). A příjemné bylo
i placení, vstupné bylo dobrovolné, jídla a pití dostatek.
SPORT:
TENISOVÝ TURNAJ:
V sobotu 7. července proběhl na koupališti tenisový turnaj O pohár ředitele Technických
služeb města Opočna, s.r.o. Nová akce se setkala se zájmem, přihlásilo se celkem 11 dvojic.
Všechny se předvedly jako velcí bojovníci, putovní pohár si nakonec odnesla dvojice Luboš
Kuchař a Ladislav Behina.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
V červenci vyjížděli hasiči třikrát, vždy se jednalo o odstraňování stromů spadlých na silnici.
V pondělí 2. července to bylo do Opočna a do Očelic, do třetice to bylo opět do Opočna - ve
čtvrtek 5. července.
SRPEN
POČASÍ:
V Opočně sledovali předpovědi počasí s napětím především pořadatelé tradiční Porcinkule,
která byla od 3. do 5. srpna. Páteční ráno je pořádně vystrašilo, v noci totiž začalo pršet a déšť
neustával ani dopoledne. Ale už v poledne se ukázalo sluníčko a vysoké teploty bez deště
vydržely po celý víkend. A nebylo to až zas takovou samozřejmostí. V sobotu večer a v noci,
kdy si lidé v Opočně užívali programu při vlahé letní noci, byly z jižních Čech hlášeny
přívalové deště, silné bouřky, na některých místech v této oblasti ležely kroupy ve
dvaceticentimetrové vrstvě.
A že si užíváme pořádných extrémů, dokázaly i následující dny. Zatímco ke konci první
dekády se mírně ochladilo, druhá polovina srpna se nesla ve znamení veder. Horký dech léta
k nám doputoval ze Sahary a způsobil, že rtuť teploměru připomínala spíše středomoří než
středoevropskou umírněnost. V pondělí 20. srpna padaly desítky let staré teplotní rekordy,
včetně absolutního rekordu. V Dobřichovicích v okrese Praha-západ meteorologové naměřili
40,4 °C, tedy o dvě desetiny stupně více, než byla dosud nejvyšší teplota naměřená v Česku v červenci 1983 (info nejen z tisku, ale i z webových stránek meteocentra). Počasí dělá radost
správcům koupališť, ale zvyšuje riziko požárů a zdravotních problémů. Naštěstí v Opočně
zatím zaznamenáváme jen to příjemnější, tedy plné koupaliště, požáry se nám zatím vyhýbají
a ani rekordy u nás nepadají.
RADNICE:
V srpnu se sešli radní jednou, a to v pondělí 27. srpna. První body jednání patřily bytům –
prodlužování smluv, nájmy, splátkový kalendář nájemníkovi, u něhož byly problémy
s platbami nájemného. V této souvislosti vzala rada na vědomí návrh postupu při vymáhání
dluhů. Zpevněnou plochu u zastávky v Dobříkovci provedou TSMO. Pro rok 2013 se bude
nakupovat elektrická energie na Komoditní burze v Kladně, na zemní plyn budou
prodlouženy stávající smlouvy se společností Pražská plynárenská., a.s. Základní škola
plánuje úpravy v okolí budovy čp. 313, také to bylo předmětem jednání rady.
Zastupitelstvo se v srpnu nesešlo.
VÝSTAVBA:
CYKLOSTEZKA OPOČNO - DOBRUŠKA
V srpnu se začalo dle plánu s výstavbou cyklostezky. O cyklostezce mezi Opočnem a
Dobruškou se začalo mluvit už v osmdesátých letech, tehdy k realizaci nedošlo. Zvyšující se
doprava na tomto tahu však nutnost cyklostezky znovu vyvolala, byla navržena trasa, která
kopírovala hlavní tah v malé vzdálenosti od něho. Nastaly však problémy s vlastníky
pozemků, ozvali se také ochránci přírody. Hlavní silnice je totiž lemovaná starými lípami a
prokázal se zde výskyt vzácného páchníka hnědého. Z toho důvodu byla původní trasa
změněna. Stejně jako původní návrh bude i tato trasa hlavní tah kopírovat, ale ve velké
vzdálenosti - povede kolem bývalé pulické cihelny. Dobruška však má problémy s pozemky,
proto se zatím zrealizuje pouze část, kterou zajišťuje Opočno. Tato část končí na silnici
vedoucí z hlavní silnice k bývalé cihelně. Než bude hotová i část na dobrušském katastru,
budou se moci cyklisté napojit na komunikaci u cihelny, kde není velký provoz, a pokračovat
do Dobrušky přes Pulice. Součástí opočenské cyklostezky je i Pohořská ulice, jejíž úpravu
město uhradí z vlastního rozpočtu.
V polovině srpna byly práce v plném proudu.
Na konci srpna už se pracovalo o pěkný kousek dál.
PLYNOFIKACE KOTELNY BUDOVY ZŠ ČP. 4 NA TRČKOVĚ NÁMĚSTÍ
Stejně jako KND, rovněž budova čp. 4 se dočkala kotelny na spalování zemního plynu. Byly
zde vybudovány čtyři plynové rozvody a kotelna má dva kotle. Celkové náklady byly ve výši
619.242 Kč. Akce byla realizována během letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu.
ÚPRAVA DVORKU U BUDOVY ZŠ ČP. 4 NA TRČKOVĚ NÁMĚSTÍ:
Zbývající neupravená část dvora za budovou základní školy čp. 4 byla zrekonstruována a
vybavena průlezkou s umělou dopadovou plochou. Terénní úpravy hradilo město a provedly
je Technické služby města Opočna, s.r.o. Na průlezku s umělou plochou škola sehnala
finanční prostředky od sponzorů. Také tato akce proběhla během července a srpna.
RŮZNÉ:
ANI LETOS SI VANDALOVÉ NEDALI POKOJ:
Pěna v kašně snad už začne k Opočnu patřit. I když město opakovaně varuje, že takový vtip
může skončit rozbitím čerpadla, což by se případnému vtipálkovi mohlo hodně prodražit,
vždy se asi najdou ti, kdo si to chtějí vyzkoušet. Letos to potkalo kašnu na Kupkově náměstí.
Díky těmto vandalům město začíná uvažovat o kamerovém systému. Kamerový systém by
možná aspoň částečně vyřešil i další opočenský problém, a to skupiny mladých, kteří se
srocují na různých místech a zůstávají po nich v lepším případě odpadky v podobě vajglů či
lahví od alkoholu, v horších případech byly nalezeny i injekční stříkačky po aplikaci drog.
PORCINKULE:
Porcinkulí žije nejen Opočno, ale i okolí. Atrakce začaly najíždět už v pondělí 30. července,
ale hlavní jízdy se spustily ve čtvrtek. V pátek už se Opočno zdaleka nepodobalo poklidnému
městečku. Adrenalinovou současnost nabízelo Kupkovo náměstí, středověk nedaleké Trčkovo
náměstí. V klášterních zahradách vystavovali v neděli své miláčky členové Podorlického
Veteran Car Club Dobruška a jejich přátelé.
Kupkovo náměstí měla „pod palcem“ opět paní Monika Růžičková, hlavní organizátorka
lunaparku. Zábavy bylo pro všechny věkové kategorie dost, od nafukovacích atrakcí, kolotočů
a houpaček přes autodrom, horskou dráhu, Break Dance, AQA zorbing atd. až po opravdový
adrenalin v podobě hydraulického řetízáku s výškou 32 m či Extremu XXL. Kromě atrakcí se
náměstí i ulice zaplnily nejrůznějšími stánky, opět se obsadila všechna místa.
Brány jarmarku na Trčkově náměstí se otevřely v pátek po poledni a k vidění toho bylo
hodně. Principál Divadla KODYM Josef Machač, hlavní organizátor Jarmarku na Trčkově
náměstí, pozval především ty, kdo nejen prodávají, ale především vyrábějí. A tak převládala
ukázka tradičních řemesel. Ovšem nezůstalo jen při nich, od pátku do neděle probíhal i
doprovodný program. Do Opočna zavítali opět rytíři, kejklíři, muzikanti a herci. Proti
loňskému roku byla jedna příjemná změna, vystoupili i místní. V pátek od 18 hodin hrála
rocková skupina My vám taky, která funguje při opočenské ZUŠ, během pátku a neděle hrálo
v mezičasech smyčcové Vrchoslavovo kvarteto, složené ze žákyň ZUŠ Opočno a Dobruška.
Ve 21 hodin vystoupila na Trčkově náměstí se svým koncertem rocková skupina Red Quitars.
V sobotu odpoledne přinesl trochu klidnější hudbu Oboroh, večer si pak mohli návštěvníci
vybrat. Na Trčkově náměstí probíhal od 21 hodin koncert skupina Queenie, ve stejnou hodinu
začali na zimním stadionu se svou zábavou Hapaláci. Pravou porcinkulovou atmosféru pak
završil ohňostroj. Nedělní odpoledne patřilo skupině G-Point, večerní tečku za Porcinkulí
udělala skupina The Beatles revival, jejíž koncert začal v 19 hodin na Trčkově náměstí.
Nablýskaná auta a motorky se předvedly na výstavě, která se konala v neděli v klášterních
zahradách, mnozí návštěvníci tam zašli i několikrát, nejen kvůli podívané, ale také pro chvíli
odpočinku od ostatního „mumraje“. A ztišení nenabídly pouze klášterní zahrady, ale také
přilehlý klášterní kostel. Právě v něm totiž byly slouženy mše, v sobotu od 18 hodin, v neděli
tři - od 7.30, 9 a 10.30 hodin.
Dá se říci, že díky skvělé organizaci a obrovskému spektru nabídky se Porcinkule stává stále
pověstnější, přijíždějí na ni davy lidí, mnohdy je umění projít náměstím.
Už v pondělí 30.7.2012 se náměstí připravovalo na Porcinkuli.
Na Trčkově náměstí se v pátek chystá prostor pro koncerty (zleva: Petr Fábera, Pavel Anděl),
také řemeslníci jsou v plné práci.
Kováři před čp. 4 už si přitopili, nedaleko od nich domlouvá hlavní organizátor Josef Machač
poslední detaily s kvartetem. Zdá se, že otevření Jarmarku proběhne na jedničku.
Do zahajovacího koncertu zbývají poslední minuty. Je libo dát si grilovanou šunku? Anebo
raději něco tekutého?
Po prvních písničkách se zábava jaksepatří rozproudila. Skupina „My vám taky“ si
vystoupení na domácí půdě zcela viditelně užívala.
Stejně si to užívali i diváci. Někteří vsedě, některé však rytmy ze sedadel nadzvedly.
Zkrátka – každý si koncert vychutnal po svém.
Hlavní den D však bývá vždy v neděli, tentokrát vyšla na 5. srpen. V klášterních zahradách
byly vystaveny veterány, na Kupkově náměstí se rozjel už od rána lunapark, na Trčkově
náměstí předváděli své umění řemeslníci a probíhal zde doprovodný program.. A jako vždy,
všude nabízely své zboží nejrůznější stánky.
Nablýskaná auta, motorky, ale také staré dětské kočárky, to vše bylo k vidění v klášterních
zahradách. Na rozdíl od „koní pod kapotou“ v klášterních zahradách se před klášterem
projížděli skuteční koně, také o ně byl velký zájem.
Lunapark jel v neděli naplno, děti se nechaly vynést pěkně vysoko, ale největší rozhled měli
jejich starší kamarádi a dospělí z obřího řetízku.
Stánky byly jeden vedle druhého. Začínaly v Dobrušské ulici, lemovaly celé náměstí včetně
začátku Nádražní ulice, byly po obou stranách Zámecké ulice, navázaly na ně stánky
s řemesly na Trčkově náměstí.
Některé dovednosti si mohli návštěvníci i vyzkoušet, také tradiční medovině odolal málokdo.
KULTURA:
KONCERTY:
Po porcinkulových koncertech se město vrátilo do cyklu Opočno hudební. V pátek 10. srpna
nabídl Kodymův národní dům koncert, na němž vedle sebe vystoupily tři hvězdy naší hudební
scény. Jiří Hlaváč (klarinet, alt saxofon), Felix Slováček junior (klarinet, sopran saxofon),
Jakub Uhlík (klavír).
Posledním srpnovým koncertem cyklu byl koncert s názvem Viva Mexiko v pátek 24. srpna
v Mariánském kostelíku. Mexický temperament v novém kabátě předvedli Ondřej a Jitka
Koláční, které Opočno zná z interpretačních kurzů, kytarista a zpěvák E.Omar Dohas Ruíz a
jejich hosté.
SPORT:
OPOČNO CUP 2012
V sobotu 25. srpna se na opočenském hřišti konal Opočno cup 2012. Vítězi jubilejního
pátého ročníku mládežnického turnaje Opočno Cup 2012, který pořádá fotbalový oddíl
Spartaku Opočno, se stali mladí hráči FC Hradec Králové. Turnaje, jenž byl pořádán pro
kategorii starších přípravek ročníku (narození 2002 a mladší), se zúčastnilo deset týmů z celé
České republiky.
HASIČI:
HASIČSKÁ TECHNIKA NA KUPKOVĚ NÁMĚSTÍ:
Opočenští hasiči letos slaví 135. výročí svého založení. U příležitosti výročí připravili pro
Opočno velké překvapení v podobě výstavy. Ve středu 24. srpna odpoledne se na Kupkově
náměstí v plné kráse předvedla nejen nová hasičská technika z Opočna i širokého okolí, ale
také stříkačky, které mohou být považovány za babičky.
HASIČSKÉ ŽENY MAJÍ POHÁR Z DOBRUŠKY:
V sobotu 1. září se na stadionu v Dobrušce uskutečnil již 38. ročník soutěže požárních
družstev o putovní pohár SDH Dobruška a O pohár starosty města Dobrušky. Soutěže se
zúčastnilo 19 družstev. Ve finálové části o putovní pohár zvítězilo Opočno v družstvech žen.
Ženy z Opočna si tak odvezly krásný pohár, který jim předal dobrušský starosta Petr Tojnar.
VÝJEZDY HASIČŮ:
V srpnu si mohli hasiči trochu odpočinout, výjezd byl jen jeden.V pondělí 1. srpna hořela
skládka v Českém Meziříčí. A pak už byl celý měsíc bez zásahu.
ZÁŘÍ
POČASÍ:
Počasí v měsíci září ukazovalo vesměs svoji příjemnou tvář. Sice se objevovaly rozdíly ve
střídání teplejších a studenějších dní, ale měsíc se nijak nevymykal normálu.
RADNICE:
Zářijová jednání rady byla dvě. Poprvé se radní sešli v pondělí 10. září. Kromě bytových
otázek byly schváleny dodatky k různým smlouvám, bylo opět jednáno o biologicky
rozložitelném odpadu, těžbě v Lišťovině a užívání některých pozemků. Rada schválila
poskytnutí daru Opočenské besedě u příležitosti 20. výročí ve výši 10.000 Kč. Své opravy se
dočkají hodiny na radnici, po porovnání s konkurenční nabídkou bude oprava zadána panu
Tomáši Fáberovi z Opočna. Bylo jednáno i o dalších organizačních věcech, např. navýšení
žáků v družině, otvírací doba IC apod.
Další jednání rady proběhlo v pondělí 24. září. Projektovou dokumentaci na povrch
Krehanovy ulice a uličky na Švamberku připraví firma PIK Pardubice. Základní škole byl
schválen příspěvek na kurz pro seniory „S počítačem v každém věku“ ve výši 8.000 Kč. Co se
týká dalších akcí, bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce zpevněných
ploch místních komunikací“ s vítěznou firmou Dlažba Vysoké Mýto. Redakční rada ON bude
rozšířena o Bc. Pavla Anděla z IC Opočno.
Zastupitelé se sešli v pondělí 10. září v Kodymově národním domě za účasti čtyř občanů.
Nejdříve se řešily běžné finanční a majetkové záležitosti. Dále se jednalo o hodnocení úprav
pěší zóny, zatím jsou shromažďovány připomínky, byla rovněž vyhlášena anketa.
Diskuse se tentokrát zaměřila na plánované úpravy v Mariánském kostelíku. Pro výstavu
obrazů Františka Kupky sem byly umístěny velké panely. Nyní se expozice přesouvá do
prostorů na nádvoří zámku, panely by měly zůstat v kostelíku, město je chce využít pro
expozici rodáků a významných osobností. Pan Ivo Kašpar vznesl připomínku k tomuto
záměru. Důvodem je překrásné prostředí kostelíku včetně nástěnných maleb, které by byly
zakryty panely, duch místa, který zůstal i po odsvěcení, by byl ztracen. O připomínce se
dlouze jednalo, je možné, že na základě opodstatněné připomínky pana Ivo Kašpara bude pro
expozici vybráno jiné místo.
VÝSTAVBA:
CYKLOSTEZKA OPOČNO – DOBRUŠKA JE DOKONČENÁ:
Práce na cyklostezce, které byly zahájeny 1. srpna, šly rychle, v září byla dle plánu skutečně
dokončena. Akce byla zrealizována podle projektové dokumentace zajištěné Mikroregionem
Rodný kraj Františka Kupky. Bohužel cyklostezka zatím nebyla zkolaudována, protože se
objevily nečekané problémy. Zjistilo se totiž, že stavba zasáhla do soukromých pozemků.
Město se bude snažit uvést stavbu do předčasného užívání, pozemky řešit jejich výkupem či
směnou. Financování celé akce: smlouva o dílo: 6.999.708 Kč, dotace od Státního fondu
dopravní infrastruktury: 3.201.999,60 Kč.
Plány se staly skutečností, cyklostezka je na světě. Kromě cyklistů na ni smí pouze technika,
která obhospodařuje přilehlé polnosti.
ROVNĚŽ VÝSTAVNÍ SÍŇ FRANTIŠKA KUPKY A LUBOŠE SLUKY JE HOTOVÁ:
V budově na prvním zámeckém nádvoří, která je majetkem Colloredo-Mansfeldů, byly v září
dokončeny práce na rekonstrukci prostorů, které byly upraveny pro stálou expozici. Během
rekonstrukce se z řad občanů objevily připomínky, že ne vždy se k prostorům přistupovalo
jako ke kulturní památce a že práce měla provádět odborná firma, nikoliv Technické služby
města Opočna. Město se hájilo tím, že všechny práce byly konzultovány s odborníky.
Prostory byly rekonstruovány podle projektové dokumentace architekta Vlastimíra Jenyše,
která byla připravena v březnu 2012. V rámci rekonstrukce prostoru bylo v zázemí výstavní
síně vybudováno sociální zařízení, nově bylo instalováno bezpečnostní zařízení, osvětlení a
multimediální technika. Celkové náklady byly ve výši 594.452,54 Kč, z toho dotace
Královéhradeckého kraje činila 500.000 Kč. Ostatní náklady byly hrazeny z rozpočtu města.
Po několikaměsíční rekonstrukci je síň rodáků připravena přijmout první návštěvníky.
OŘECHOVÁ:
Nezahálí se ani v Ořechové:
Foceno 4. 9. 2012
Foceno 27. 9. 2012
KODYMŮV NÁRODNÍ DŮM BUDE MÍT LEVNĚJŠÍ PROVOZ:
V září byly dokončeny práce v Kodymově národním domě. Hned začátkem loňského roku
zde proběhl energetický audit, v červnu téhož roku byla dokončena projektová dokumentace.
Výsledkem byly letošní změny, které proběhly v rámci úspory energií a snižování emisí. Nyní
jsou u objektu vyměněna okna, je zateplen obvodový plášť severní strany budovy a je
zateplena půda. Kotelna na pevná paliva byla vyměněna kotelnou na spalování zemního
plynu. Celkové náklady včetně auditu a projektové dokumentace byly 3.283.723 Kč, z toho
dotace ze Státního fondu životního prostředí 1.928.247 Kč.
OPRAV SE DOČKALA I BUDOVA ČP. 2 NA TRČKOVĚ
Také čp. 2 na Trčkově náměstí mění svůj vzhled. Budova bývalého soudu na svou hlavní
rekonstrukci zatím čeká, nicméně město už nyní přistoupilo k první akci, která zabrání
dalšímu chátrání budovy. Mnohá okna byla rozbitá, 1. května začala první etapa akce nesoucí
název „Obnova výplní otvorů vnějších fasád budovy čp.2 v Opočně“. Opravy prováděla firma
Alter, spol. s r.o., ze Záměle.
Akce je rozdělena na dvě etapy, letos proběhla první z nich, kterou je obnova vnějších otvorů.
Druhá etapa, jež se týká vnitřních otvorů, by měla proběhnout v budoucnu. Zahájení prací
první etapy bylo 1. května 2012, ukončení 1. září 2012. Na opravu oken byly použity
prostředky z Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 200.000 Kč, poskytnuté
Ministerstvem kultury ČR, zbytek šel z rozpočtu města. Celková cena byla 548.232 Kč.
Foceno 31. 7. 2012 (v pozadí přípravy na Porcinkuli)
Foceno rovněž 31. 7. 2012.
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU:
MATEŘSKÁ ŠKOLA OPOČNO:
Děti letos nastupovaly v pondělí 3. září.
Do mateřské školy nastoupilo 108 dětí, z toho 54 děvčat. Také letos zde fungovaly třídy
smíšené, což znamená, že v každé třídě jsou děti různého věku. V beruškové třídě je to 28
dětí, v kytičkové 24, ve sluníčkové 28 a v motýlkové rovněž 28. Tak ať se beruškám,
kytičkám, sluníčkům a motýlkům ve školce líbí!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPOČNO:
Do základní školy nastoupilo na začátku letošního školního roku celkem 338 žáků, z toho je
162 dívek. V tomto školním roce byly všechny ročníky po dvou třídách, jednu třídu měl
pouze 8. ročník.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPOČNO:
V září se rozběhla také výuka v základní umělecké škole. Celkem ji od září navštěvuje 163
žáků v hudebním oboru, 85 v oboru výtvarném, do tanečního oboru bude chodit 82 dívek,
v literárně-dramatickém oboru je dětí 20. Celkem tedy 350, což je maximální kapacita školy.
SŠ A ZŠ NOVÉ MĚSTO N.M., PRACOVIŠTĚ OPOČNO:
V této škole byly 1. září 2012 otevřeny tyto obory:
Kuchař – číšník
Zemědělec – farmář
Potravinářská výroba
Praktická škola dvouletá
Zahradnické práce
Zemědělské práce
Stravovací a ubytovací služby
Strojírenské práce
Opravářské práce
Pečovatelské služby
Provozní služby
Zámečnické práce a údržba
Prodavačské práce
Pečovatelské práce
Do Opočna nastoupilo celkem 222 žáků.
ZÁMEK:
HRADOZÁMECKÁ NOC A DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ:
Také letos zámek připravil akci s názvem „Hradozámecká noc“. Večerní a noční prohlídky
s výkladem na nevyčerpatelné téma „Mýty, pověsti a legendy“ probíhaly v sobotu 1. září.
Oproti loňsku se zdvojnásobilo množství oděvů inspirovaných dobovou módou. Zachovány
zůstaly krásné hudební vstupy a především ona tajemná atmosféra, kdy večerní osvětlení
mění zámecké prostory k nepoznání a vyprávění dostává tajemný a strašidelný nádech.
Vzhledem k velkému zájmu musel letos zámek přistoupit k rezervacím.
Další akcí, tentokrát úplně novou, byla přednáška o obrazech v sobotu 15. září. Přednáška
s názvem Renesanční obrazy ze sbírek opočenského zámku proběhla v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví a zaměřila se především na problematiku pátrání po autorství. Některé
z obrazů ve sbírkách opočenského zámku jsou předmětem dalšího zkoumání. Průvodcem po
renesančních obrazech byl Mgr. Matouš Jirák, syn správce opočenského zámku.
OTEVŘENÍ STÁLÉ EXPOZICE RODÁKŮ:
Skutečně velikou událostí bylo otevření stálé expozice našich nejvýznamnějších rodáků,
Františka Kupky a Luboše Sluky. Vzhledem k tomu, že na tuto mimořádnou akci bylo
pozváno mnoho osobností, byla slavnostní vernisáž určená pouze pro zvané, ale to jí neubralo
na příjemné atmosféře. V pátek 21. září se tak prostor kostela Nejsvětější Trojice na Trčkově
náměstí zaplnil mnoha významnými lidmi.
Zahájení bylo v 16 hodin a půlhodinová úvodní část patřila smyčcovému kvartetu,
sestavenému z žákyň ZUŠ Opočno a Dobruška. Kromě starosty Štěpána Jelínka promluvili
významní hosté. Paní starostka z Puteaux, paní Kristýna Colloredo-Mansfeld, galerista pan
Zdeněk Sklenář. Ovšem hlavní postavou byl hudební skladatel Luboš Sluka, který měl
neskrývanou radost. Bylo to znát i z jeho slov, kterými všem přítomným poděkoval. Závěrem
pak zazněly varhany v podání významného varhaníka Pavla Svobody a zpěv naší přední
sopranistky Heleny Tamelové.
Účastníci se pak přesunuli přímo do výstavní síně, tedy do budovy na prvním zámeckém
nádvoří, kterou poskytla Kristýna Colloredo-Mansfeld. Zde si mohli prohlédnout expozici,
krátce promluvil starosta Štěpán Jelínek. Na prvním nádvoří byl pro přítomné připraven i raut.
Někteří z účastníků pak využili možnosti návštěvy koncertu, který na večer připravila
Opočenská beseda do zámecké obrazárny.
Koncert v zámecké obrazárně byl krásnou tečkou za celou slavností. Vystoupil zde klavírní
virtuos Ivan Klánský, který má za sebou více než 4 500 koncertů na pódiích pěti světadílů.
Mistrovské ovládání nástroje jak ve smyslu virtuózním, tak v citovém výrazu, který je
neodmyslitelný zvláště ve skladbách sdělujících rozpoložení ducha a nitra skladatele, řadí
dnes Ivana Klánského mezi světovou špičku. Na koncertě zazněly v podání Ivana Klánského
skladby Bacha, Beethovena, Chopina a Schumanna.
Závěr koncertu patřil Luboši Slukovi, byla přednesena jeho skladba Jaro a mládí. Slukovo
poděkování interpretovi pak dojalo mnoho návštěvníků - bylo to setkání nikoliv dvou
velikánů, ale dvou milých a bezprostředních lidí.
Konec večera pak patřil Opočenské besedě, která letos slaví dvacáté výročí od svého vzniku.
Starosta Štěpán Jelínek poděkoval panu Ivo Kašparovi, jejímu předsedovi, za dlouholetou
práci pro Opočno jako město vysoce kulturní, zároveň mu sdělil, že město připravilo pro
besedu dárek v podobě částky 10.000 Kč. K této částce vzápětí přibyl dárek od Luboše Sluky,
který se ve prospěch Opočenské besedy vzdal svého honoráře ve výši 3.000 Kč za novou
opočenskou znělku.
Vrchoslavovo kvarteto, kde je Opočno zastoupeno violoncellistkou Barborou Šedivou,
zaujalo vysokou úrovní. Další program v kostele pak patřil mluvenému slovu (na fotce
starosta Štěpán Jelínek).
Při prohlídce expozice došlo k mnoha milým setkáním, jedno patřilo hraběnce Kristýně
Colloredo Mansfeld (je na 1. snímku vpravo) a manželům Slukovým.
Fotka vpravo již patří koncertu, v zámecké obrazárně vystoupil náš přední klavírista Ivan
Klánský.
Posluchači své návštěvy nelitovali, poslech hry Ivana Klánského jim přinesl nezapomenutelné
chvíle.
Poslední snímek ukazuje, že atmosféra byla nejen slavnostní, ale také přátelská (vlevo
předseda Opočenské besedy Ivo Kašpar, vedle něho Luboš Sluka, v pozadí Ivan Klánský).
RŮZNÉ:
DALŠÍ NOVINKY NA PĚŠÍ ZÓNĚ:
Pěší zónu využívají k procházkám Opočeňáci i turisté. Letos sem přibyly tolik potřebné nové
lavičky a neméně potřebné odpadkové koše. Pěší zóna rovněž velmi získala květinovou
výzdobou.
Nyní se objevila další novinka, a to informační tabule. Tabule byly pořízeny v rámci projektu
česko-polské spolupráce „Propagace cestovního ruchu a posílení vazeb mezi Opočnem a
Radkowem“.
Jedná se o hlavní informační tabuli s orientační mapou, která je umístěna na Trčkově náměstí
před jízdárnou, tři informační stojany s vitrínami a pět přenosných stojanů s údaji o
významných historických objektech města. Stojany jsou umístěny přímo před těmito objekty,
návštěvník si tak může základní informace o architektuře domu přečíst přímo na místě.
Zejména turisté tyto tabule, jejichž pořízení bylo financováno z Fondu mikroprojektů
v Euregionu Glacensis velmi vítají.
PIVNÍ SLAVNOSTI:
Pořadatelé se mohli radovat, na pivní slavnosti, které se konaly v sobotu 1. září, dorazilo 235
lidí. Přitom se jednalo o první ročník.
Pořadatelem byl HC Opočno, pivní slavnosti proběhly na zimním stadionu. Ale zima nebyla
nikomu. Ne že by bylo přímo vedro, nicméně trocha ochlazení, které počasí přineslo, nikomu
nevadila. Při dobrém pivu, kdy se o zábavu staraly nejen hudební skupiny, ale také všichni
pořadatelé, byla dobrá nálada doslova na všech frontách. Zásluhu měla určitě i skupina
Dumping Drums (pražská bubenická škola) a pivovary, které se při akci prezentovaly.
Nejbližší byl dobrušský Rampušák, ale byly tu i zástupci pivovarů vzdálenějších - náchodský
Primátor, havlíčkobrodský Rebel a humpolecký Bernard. Nejvíce se pil Bernard.
První ročník pivních slavností se vydařil. Nejvíc se pil Bernard, ale chutnala i další piva třeba Rampušák.
METYLALKOHOL:
Také Opočna se dotkla velká metylalkoholová aféra. Naštěstí pouze tím, že v sobotu 15. září
zmizel ze všech obchodů alkohol nad 20 %. Konec prohibice přišel o 14 dní později, v sobotu
29. září se prázdné regály opět zaplnily.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY:
Pátek 14. a sobota 15. září se nesly ve znamení oslav výročí dvou opočenských škol. Budova
čp. 313 v Nádražní ulici slavila 110 let od svého otevření, čp. 11 na Trčkově náměstí je
trochu mladší, od jejího otevření uběhlo 105 let.
Dárek dostaly obě „oslavenkyně“ společný, nejprve v pátek 14. září, kdy se v KND konal
slavnostní koncert. Moderátorem byl herec Martin Holec, ale jinak vystupovali především
současní a bývalí žáci školy. Ale to nebylo vše. Další oslavy byly zahájeny v sobotu ve 14
hodin před budovou čp. 4 na Trčkově náměstí, před níž návštěvníky přivítal hlouček žáků
s paní řídící a jejím zástupcem v dobových oblecích, k vítání hráli hudebníci z nedaleké ZUŠ.
Následovaly prohlídky budov, průvod městem, ukázky výuky, a také výstavy prezentující
nejen současnost, ale také historii škol. Takže přišlo na řadu i vzpomínání, prostě narozeniny
se vším všudy.
ODHALENÍ DESKY P. JOSEFA VORLA:
Komornější, ale velmi krásná akce se konala ve středu 26. září. Bylo to svěcení zrestaurované
desky P. Josefa Vorla na jeho rodném domku - čp. 28 ve Vorlově ulici.
Páter Josef Vorel se v tomto domě narodil 13. listopadu 1801 jako syn farního učitele. V roce
1813 nastoupil studia na piaristickém gymnáziu v nedalekém Rychnově nad Kn. Filosofii a
teologii vystudoval v Praze, 10. srpna 1825 byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil
v Cerhovicích, Žebráku a Počaplech, v dubnu 1835 přišel do Zdic. Zde se nadšeně podílel na
kulturním životě. Skládal kostelní zpěvy i taneční kusy, jeho hudební tvorba byla tehdy
významná a velmi populární. Dodnes se dochovaly některé jeho písně, z nichž nejznámější je
Nad Berounkou pod Tetínem. Na zdické faře se stýkal se známými vlastenci, jako byli např.
Čelakovský, Erben, Chmelenský, Jungman, Hněvkovský a další. Jeho bohatý život byl
naplněný vlastenectvím, hudební tvorbou a kněžskou činností. Zemřel 19. prosince 1874,
pochován je na zdickém hřbitově.
Slavnostní akt moderovala učitelka zdejší základní školy Mgr. Jana Rejzková, o hudební
program se postarala místní ZUŠ. Desku posvětil P.ThLic.PhDr.Vincent Zonták, CM,
administrátor farnosti Dobruška a Opočno, za město všem poděkovala místostarostka Šárka
Škrabalová. Závěrem zazněla k radosti všech přítomných překrásná píseň Nad Berounkou pod
Tetínem.
Návštěvníků se nesešlo mnoho, bylo jich něco přes dvacet, ale byli to lidé se skutečným
zájmem o historii Opočna, o to bylo celé setkání milejší. Celkové náklady na zrestaurování
desky na rodném domku, které prováděl pan Holanec z Opočna, byly 8.400 Kč. Částkou
4.150 Kč přispěla opočenská Základní umělecká škola, která na zrestaurování věnovala
velkou část výtěžku loňských adventních koncertů. Rám zrestaurovala sponzorsky společnost
Altero Záměl.
MAŽORETKY ZÍSKALY NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍTĚZNÝ POHÁR:
Na konci září bylo Opočno velmi úspěšně reprezentováno našimi mažoretkami. Soutěž
International Majorettes Competition v Ivančicích, která proběhla v posledním zářijovém
víkendu, přinesla opočenským mažoretkám jeden z nejkrásnějších dnů. Přivezly si čtyři
medaile a svůj první pohár.
Medaile si vytančily čtyři mažoretky, ale určitě největším překvapením byl vítězný pohár,
který za své vystoupení dostal celý soubor Colloredo Opočno. Je jisté, že mažoretky
Colloredo (vedoucí Mgr. Věra Jurášková, učitelka opočenské ZUŠ) reprezentují své město na
jedničku.
KULTURA:
KONCERTY:
V pátek 7. září vystoupily v Mariánském kostelíku další dvě osobnosti naší hudební scény.
Jeden z našich nejlepších varhaníků Aleš Bárta a neméně významný trombonista Lukáš
Moťka.
Další koncert se konal v pátek 21. září u příležitosti otevření stálé expozice, celé akci je
věnováno samostatné heslo v naší kronice.
KONCERT MICHALA DAVIDA:
V sobotu 22. září si přišli na své milovníci Michala Davida, a sešlo se jich opravdu hodně.
Jeho koncert se konal na zimním stadionu a Michal David své vyznavače nezklamal. Ani
zpěvem, ani chováním, po vystoupení se nadšeným fanouškům ochotně podepisoval na
všechno, co zrovna měli zrovna po ruce.
PŘEDNÁŠKA:
Ve středu 19. září se v KND konala beseda s tajuplným názvem – Beseda o kanibalech.
Gabriela Packová a Luboš Valenta vyprávěli o své nebezpečné cestě za primitivními kmeny
do Indonésie. Jejich vyprávění bylo doplněno velmi zajímavým a poutavým promítáním.
TANEČNÍ:
S podzimem se opět rozbíhají taneční kurzy. Začaly v sobotu 15. září v KND pod „taktovkou“
osvědčených manželů Machových. Kursovné za deset lekcí a závěrečný věneček se stále drží
na tisícikoruně.
DIVADELNÍ PODZIM:
K radosti milovníků divadla se obnovil Divadelní podzim, tentokrát nabídne čtyři představení
v podání ochotnických souborů z okolí.
Zahájen byl ve středu 26. září večer v KND hrou Normana Robinse, který baví svými
komediemi a kriminálními příběhy diváky po celém světě. Divákům, kterých se bohužel sešla
jen asi čtyřicítka, nabídl klasický anglický humor, vtip a elegantní ironii v podání Divadla
Broumov.
Oproti dřívějším ročníkům nabízí letošní Divadelní podzim příjemnou novinku v podobě
abonentek, které jsou ve znamení 3 + 1. Vstupenka na jedno představení je za 90 Kč, zatímco
při zakoupení abonentky na všechna čtyři představení divák zaplatí 270 Kč, takže jedno
představení bude mít zdarma.
SPORTOVCI:
HC OPOČNO:
Opočenský míčový sedmiboj proběhl v neděli 9. září u zimního stadionu. Soutěžilo se o
putovní pohár v sedmi disciplínách: stolní tenis, nohejbal, tenis, volejbalový debl, kopaná –
penalty, házená – hody sedmiček, košíková – hody šestek. Tentokrát se přihlásilo rekordní
množství, a tak se už od ranních hodin rozběhlo klání celkem 24 dvojic. Trvalo téměř deset
hodin, nakonec si putovní pohár odvezla dvojice z Nahořan.
HASIČI:
HASIČSKÁ SOUTĚŽ:
Hasičská soutěž O pohár města Opočna byla krásnou podívanou. Konala se v sobotu 8. září
na Kupkově náměstí. Hasiči zde předvedli své umění na soutěži Podorlické ligy v požárním
útoku v kategorii mužů O pohár města Opočna a v kategorii žen Memoriál Pavly Fabiánové.
PREMIÉRA HISTORICKÉ PARNÍ STŘÍKAČKY:
Hasiči představili Opočnu opravenou historickou stříkačku už loni, tentokrát s ní vyjeli
poprvé na soutěž. V sobotu 15. září se konal v Roztokách u Jilemnice nultý ročník
celorepublikové soutěže historických parních stříkaček. Celkem se soutěže zúčastnilo sedm
„babiček“ vyrobených od roku 1881 až po rok 1912. Po absolvování nejrůznějších soutěžních
disciplín se vítězem stal SDH Klatovy. Naši se umístili hned za nimi, s naší historickou
stříkačkou přivezli do Opočna krásné druhé místo.
VÝJEZDY HASIČŮ:
Co nedopadlo v srpnu, dopadlo v září. Hasiči nemuseli vyjíždět ani jednou.
ŘÍJEN
POČASÍ:
Přes pár opravdu ošklivých dní se dá říci, že říjen byl ve znamení krásného babího léta. Sice
samozřejmě nastaly noční a ranní mrazíky, ale přes den se teploty pohybovaly kolem
příjemných 15°C, někdy se překvapivě dostaly až ke dvacítce. To však skončilo během
poslední dekády, která přinesla postupné ochlazování, kdy se denní teploty málokdy dostaly
k desítce. Spolu s častým deštěm přišlo počasí, o kterém se říká, „že by psa nevyhnal“,
ochlazení vyvrcholilo v sobotu 27. října, kdy přišel odpoledne sníh s teplotou pouhé 3°C. Ve
většině krajů republiky přinesl první sníh doprovázený silným větrem nepříjemné situace
v podobě spadlých stromů na silnice či koleje, Opočnu se tyto události vyhnuly.
V sobotu 27. 10. přišel první sněhový poprašek, v neděli už stál v Dobrušské ulici sněhulák.
RADNICE:
Rada se sešla v pondělí 15. října. Kromě běžných pozemkových a bytových otázek se jednalo
o příspěvku Střední a Základní škole Nové Město nad Metují na oslavy „150 let hospodářské
školy v Opočně“, byl schválen příspěvek ve výši 3.000 Kč. Na akci „Večer poezie Vladimíra
Brandejse“ byl schválen příspěvek Opočenské besedě, výše příspěvku je 5.000 Kč. Dále se
řešily pozemky a některé záležitosti školy. Vánoční výzdobu města provedou Technické
služby MO včetně přilehlých částí Čánka a Dobříkovec. Rada nemá námitek proti zrušení
železničního přejezdu na trati Dobruška – Opočno. V budově ZŠ čp. 11 bude zrušen služební
byt. Připravuje se výběrové řízení pro obsazení místa vedoucí knihovny.
V souvislosti s pracemi na Mariánském kostelíku byl zjištěn havarijní stav střechy, plocha,
která je v kritickém stavu, bude vyměněna. Rada vzala informaci na vědomí. V ulici
Podkostelí před čp. 117 bude namontováno zábradlí, na základě cenové nabídky rozhodla
rada zadat výrobu a montáž firmě Školník Opočno. Dále se jednalo o osvětlení místních
komunikací v ulici Baštecké, Komenského, Kodymově a Krehanově. Rada rozhodla
realizovat osvětlení společně s plánovanými rekonstrukcemi prvních tří jmenovaných ulic.
V Krehanově ulici bude připravena kabeláž. Výlov Broumaru bude 27. – 28. října, byla
schválena uzavírka silnice. Do návrhu rozpočtu města pro rok 2013 bude zařazen příspěvek
na Sociální služby města Opočna. Příspěvek bude ve výši 1.500.000 Kč, z toho 1.110.000 Kč
na Domov pro seniory a 390.000 Kč na pečovatelskou službu. Rada rozhodla o zavedení
pravidelného vyúčtování plateb, které jsou poskytovány ze strany klientů Sociálních služeb
města Opočna, totéž bude platit pro platby rodičů dětí, které navštěvují Mateřskou školu
Opočno. Na programu byla také nemocnice, připravuje se smlouva o bezplatném předání
budovy bývalého RTG městu Opočnu, nicméně bezplatné předání stále není jisté.
Druhé jednání bylo v pondělí 29. října. Byly projednány organizační záležitosti kolem nájmů
v bytech, byl schválen předložený „Operační plán zimní údržby“, opět se jednalo o nákupu
elektrické energie pro Opočno. Návrh na práce v Lišťovině prověří Ing. Milan Vondřejc. Na
jednání se dostala otázka možného zřízení parkoviště za budovou KND. Dále byla rada
informována o výsledku výběrového řízení v knihovně.
Zastupitelé se v říjnu nesešli.
VÝSTAVBA:
OŘECHOVÁ:
Podzim je za dveřmi, v Ořechové využívají posledních hezkých dnů.
Foceno 6. 10. 2012
Foceno 17. 10. 2012
VÝSTAVBA DOMŮ, ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ:
OŘECHOVÁ:
V říjnu 2012 byl dán souhlas s užíváním rodinného domu Ořechová čp. 755. Souhlas
s provedením ohlášené stavby byl dán v březnu 2010.
BUDOVA V AREÁLU NEMOCNICE:
V říjnu 2012 byl vydán kolaudační souhlas pro změnu v užívání budovy bývalého rentgenu
čp. 635. Stavební povolení za účelem zřízení zdravotního střediska bylo dáno v únoru 2012.
HRADECKÁ ULICE:
V říjnu bylo vydáno rozhodnutí o povolení změny v užívání domu čp. 184 z objektu bydlení
na psychoterapeutický stacionář.
OPRAVY KOMUNIKACÍ:
V září se začalo s úpravami komunikací na Švamberku a na Štefance, byly dokončeny v říjnu.
Na Štefance to byla část komunikace od hasičské zbrojnice k Nádražní ulici, na Švamberku
část komunikace vedoucí k Broumaru. Akce byly hrazeny z rozpočtu města. Celkové náklady
na komunikaci na Švamberku byly ve výši 124.866 Kč, na Štefance ve výši 132.656 Kč.
VOLBY:
Volební místnosti se otevřely v pátek a v sobotu 12. a 13. října - konaly se totiž krajské volby.
V Opočně se jich zúčastnilo 38,22 % občanů s tímto výsledkem:
ČSSD 20,3 % (v rámci celého Královéhradeckého kraje získala tato strana 19,73 %)
KSČM 18,14 % (v rámci kraje 19,39 %)
Koalice KHK 12,63 % (v rámci kraje 12,07 %)
SNK ED 10,9 % (v rámci kraje nezískala potřebná procenta)
ODS 8,96 (v rámci kraje 10,62 %)
VČ 8,53 %
ČESTNÉ OBČANSTVÍ PRO PANÍ MEDU MLÁDKOVOU:
Čestné občanství za celoživotní přínos české i světové kultuře a za neutuchající podporu díla
Františka Kupky doma i v zahraničí. Tímto krokem vzdalo Opočno, malířovo rodné město,
hold paní Medě Mládkové.
Okamžik, který se zapíše velkým písmem do historie Opočna, nastal ve čtvrtek 18. října
v 19.30 hodin. Byla to chvíle, kdy Meda Mládková převzala z rukou opočenského starosty
Štěpána Jelínka čestné občanství, i v tomto okamžiku se projevila její spontánnost. Zatímco
při besedě, která aktu předcházela, dokázala získat srdce všech přítomných přirozeným
vystupováním a svým vyprávěním občas rozesmála celé hlediště, při slavnostním aktu se
nebránila slzám. „Jsem hrdá, že se mi dostalo tohoto vyznamenání, a šťastná za všechno, co
tu děláte. Velmi vám děkuji,“ byla její první reakce.
Besedě byl přítomen JUDr. Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti. Večer měl moderovat
Václav Moravec, bohužel pro neodkladné povinnosti nemohl přijet. Naštěstí pořadem
provázel ředitel pardubického rozhlasu Ing. Martin Kolovrátník, který je rovněž vynikajícím
moderátorem. Meda Mládková měla v něm i Jiřím Pospíšilovi skvělé protějšky. Celý večer se
nesl ve velmi příjemném duchu, Meda Mládková se projevila nejen jako velká mecenáška
umění, pro niž se Kupka a jeho dílo staly smyslem života, ale také jako velmi vitální žena,
která dokáže své diváky střídavě dojmout i rozesmát.
U příležitosti besedy byl v Kodymově národním domě za přísných bezpečnostních opatření
vystaven obraz Výšky IV. série C II, jehož hodnota je dnes odhadována na více než 50
milionů korun. Tento obraz byl vystaven díky galeristovi Zdeňku Sklenářovi, který byl besedě
rovněž přítomen. Závěrem je milou povinností kronikářky napsat, že diváci tentokrát zcela
zaplnili sál Kodymova národního domu a velkou mírou přispěli k tomu, že se paní Meda
Mládková v Opočně cítila jako mezi přáteli.
Po přivítání se paní Meda Mládková vydala v doprovodu starosty do nové expozice.
V přízemí KND byl umístěn Kupkův originál. Besedu moderoval Martin Kolovrátník, dalším
besedujícím byl Jiří Pospíšil (vpravo).
Hranice mezi hledištěm a jevištěm se ztratila, milá atmosféra obě strany spojila. Čestné
občanství převzala paní Meda Mládková od pana starosty, její dík však patřil celému Opočnu.
Po hudebním vstupu skupiny Čabraka následovalo rozloučení a pak už paní Medu zdravili
někteří z hostů. Nechyběl ani náš rodák Luboš Sluka, rovněž čestný občan města Opočna.
TEČKA ZA NÁVŠTĚVOU PANÍ MEDY MLÁDKOVÉ V OPOČNĚ:
Na konci října došel panu starostovi dopis od paní Medy Mládkové:
Vážený pane starosto,
Děkuji za Váš dopis a zaslané deníky a fotografie. Děkuji také za pozvání do Opočna, kde jste
mi udělili čestné občanství, kterého si velmi vážím.
Jak jsem se již zmínila, myslím, že František Kupka by měl velkou radost. Samozřejmě jsem
k dispozici pro jakoukoliv spolupráci s Vámi, na kterou se těším.
S pozdravem
Meda Mládková.
V Praze dne 25. 10. 2012
RŮZNÉ:
DALŠÍ ŠKOLA SLAVÍ:
Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují, pracoviště Opočno, má své zázemí
v budově v Nádražní ulici, která byla postavena na sklonku 19. století. Podle opočenské
kroniky byla otevřena 1. listopadu 1897. Přesto se v areálu této budovy slavilo 150. výročí
založení hospodářské školy v sobotu 9. října 2012.
Rok 1862 byl totiž rokem, který v Opočně „spustil“ výuku hospodaření. Důkazem je kronika:
„Kníže Josef z Colloredo-Mannsfeldu byl muž znamenitý, vynikající hospodář, který
velkostatky své, zvláště Opočenský, znamenitě zvelebil. Staral se však také o zvelebení
hospodářství selských a podporoval sedláky půjčováním nářadí a strojů z panských dvorů,
připouštěním býků velkostatku atd. Roku 1862 si umínil, že zřídí na Opočně samostatnou
jednoroční školu rolnickou s vyučovacím jazykem českým pro syny selské, kde by se nejen
teoreticky přednášelo, nýbrž kde by žáci i praktické výkony prováděli. První školní rok počal
se 15. listopadu 1862. Náklad zařizovací a vydržovací platil kníže. Jeho nákladem opatřeny
školní lavice, skříně, mapy a jiné pomůcky. Ve své velkomyslnosti a dobrotivosti žákům
školní potřeby sám platil, jen aby rodičům vysíláním synkův do této školy žádné výlohy
nevznikly. Pro školu najal dům č. 234 na stráni.“ Zmíněný dům stojí jinde, než kde sídlí škola
dnes, nicméně bez ohledu na to - od založení opočenské hospodářské školy uběhlo skutečně
sto padesát let.
Oslava, která trvala od 9 do 16.30 hodin, se chlubila pestrým programem včetně bohatého
občerstvení. V areálu byla vystavena nová i stará zemědělská technika, zároveň zde probíhal
lidový jarmark. Od 12.30 hrála dechová hudba Valanka, v 15 hodin ji vystřídala Stará parta.
Bohatý program přilákal hodně návštěvníků, ale také bývalé studenty, kteří sem přijeli i ze
vzdálenějších míst republiky.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
Výběrové řízení je tentokrát vyhlášeno na obsazení funkce vedoucí městské knihovny,
nastoupit by měla od příštího roku.
SOKOLNÍCI:
Již 45. ročník Mezinárodního sokolnického setkání v Opočně byl slavnostně zahájen ve
čtvrtek 11. října dopoledne. K opravdu slavnostní atmosféře přispěly i dva kočáry, tažené
kladrubskými hřebci, spolu s trojicí samostatných jezdců. Všichni zájemci si mohli vždy ráno
prohlédnout dravce na louce před letohrádkem, popřípadě se zúčastnit slavnostních večerních
výřadů, které probíhaly na zámeckém nádvoří.
Již tradiční ukázky výcviku dravců se konaly v sobotu na Vodětínském kopci. Veřejnosti bylo
představeno několik desítek dravých ptáků. Součástí setkání byly samozřejmě i lovy. Od
čtvrtka se v lesích na Rychnovsku, Hradecku a Pardubicku ulovilo 77 zajíců, 53 bažantů, dále
2 kachny a 19 kusů srnčí zvěře.
Podle slov Ing. Petra Zvolánka, hlavního organizátora opočenských setkání, je čím dál těžší
dojednat honitby pro lov, protože situace s drobnou zvěří není v posledních letech příznivá.
Stavy zajíců a bažantů klesají.
NEMOCNICE:
V polovině října se budova bývalé chirurgie vyprázdnila. Na přechodnou dobu zde totiž byla
umístěna psychiatrie z Nového Města nad Metují, jejíž prostory procházely rekonstrukcí.
Původně měla být psychiatrie umístěna v Opočně do srpna, nakonec se stěhování posunulo
právě na polovinu října. Zdá se, že i další sliby budou posunuty. Otevření polikliniky
plánovalo Opočno do konce letošního roku. Vše ale závisí na přístupu Královéhradeckého
kraje, je možné, že se termín posune do jarních měsíců roku příštího.
S POČÍTAČEM V KAŽDÉM VĚKU:
Ve středu 17. října začal v ZŠ již třetí běh kurzů pro seniory, v němž se učí zvládat počítače.
Program „S počítačem v každém věku“ finančně podporuje město Opočno. I tentokrát, jako
v předchozích dvou bězích, byl kurz zcela naplněn.
VÝLOV:
O víkendu 27. a 28. října byl naplánován výlov Broumaru, musel tak proběhnout i navzdory
velmi špatnému počasí. Pro rybáře to byla opravdu těžká práce, kterou komplikoval sníh a
silný vítr. Samotný výlov je dost náročný i sám o sobě, přestože v současnosti je už dost
mechanizovaný. Dříve se musely všechny ryby vyndat ze sítí rukama, bylo potřeba je ručně
roztřídit, dát na váhu a pak na povozy. I nyní je však na rybník velikosti Broumaru potřeba asi
pětadvacet lidí. Celkem se vylovilo kolem padesáti pěti tun kaprů, což je o maličko méně než
loni. Prý je to ale tím, že bylo nasazeno méně ryb. Kromě kaprů se do sítí chytila štika,
candát, sumec, lín, amur, tolstolobik, karas i okoun.
Stejně jako loni nešlo přehlédnout, jak silně je rybník zabahněný. Vyčištění Broumaru je
bohužel v nedohlednu a jeho stav působí problémy dál po proudu. Broumar se totiž v určité
míře odbahňuje sám, ale děje se tak na úkor rybníků v zámeckém parku. Nejhorší je situace
v případě prvního zámeckého parku, který byl několikrát nákladně odbahněn, za krátký čas se
však vrátil do původní podoby. Na tomto stavu se podepisuje právě rybník Broumar.
KULTURA:
VYPRÁVĚNÍ S PROMÍTÁNÍM – ZNAKY NA POŠTĚ:
Květnové vyprávění RNDr. Renaty Pavlíčkové z letopisecké komise o znacích na poště se
dočkalo svého pokračování, proběhlo ve středu 13. října v KND, ve stejně příjemné atmosféře
jako to první.
DOBRUŠSKÝ FESTIVAL F.L.VĚKA ZAVÍTAL DO OPOČNA:
V neděli 30. září byl v Dobrušce zahájen Mezinárodní hudební festival F.L.Věka. S Opočnem
toho má letos společného více, než se na první pohled zdá. Letošní druhý ročník je totiž
rozšířen o spolupráci s dalšími dvěma městy, jedním z nich je Opočno. Koncerty se tak
nekonají pouze v Dobrušce, ale jeden zamíří do Nového Města nad Metují a jeden k nám.
Opočno bylo na řadě v neděli 7. října. Od 16 hodin u nás vystoupila Ludmila Peterková,
česká klarinetistka, laureátka mezinárodní soutěže Pražské jaro 1991, spolu s Bennewitzovým
kvartetem, které vzniklo v roce 1998 na pražské AMU. Z mnoha ocenění tohoto kvarteta je
nejvýznamnější první cena na slavné soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii.
Koncert se konal v Kodymově národním domě, bohužel se hlediště naplnilo pouze asi
z poloviny a převládali posluchači z okolí. Snad příští rok ukáže opočenské publikum
Festivalu F.L.Věka přívětivější tvář.
POSLEDNÍ KONCERT CYKLU OPOČNO HUDEBNÍ:
Všechno má svůj konec, i letošní cyklus Opočno hudební. Se svými diváky se rozloučil
koncertem v neděli 14. října v děkanském kostele Nejsvětější Trojice.
Rozloučení na pár měsíců však nemusí být důvodem ke smutku, obzvlášť v případě
rozloučení tak krásného. V neděli se v 16 hodin rozezněl kostel na Trčkově náměstí dílem
Antonína Rejchy (1770 – 1836) Te Deum laudamus v podání Polyfonního sdružení Nové
Město nad Metují.
Polyfonní sdružení vzniklo v roce 1998 především z důvodu účasti na liturgiích. Brzy dosáhlo
vynikající úrovně, což s sebou přineslo také bohatou činnost koncertní, která se, i díky
původnímu zaměření, orientuje především na duchovní hudbu
KNIHOVNA:
Knihovna letos slaví 110. výročí. Její otevření je datováno 2. listopadu 1902. Současná
knihovna připravila u příležitosti tohoto výročí několik akci:
V úterý 2. října začalo v 18 hodin setkání s regionálními spisovateli, na které přijela paní Věra
Kopecká, básnířka, fotografka a překladatelka z Křinic u Broumova. Druhým účastníkem byl
Mgr. Jiří Mach, historik a publicista z Dobrušky, kde působí zároveň jako vedoucí muzea.
V Opočně je znám jako příjemný vypravěč s jemným humorem.
V polovině měsíce, v úterý 16. října, proběhla v knihovně živě komentovaná projekce
cestopisného videa RNDr. Petra Rybáře, čestného člena Klubu cestovatelů Hanzelky a
Zikmunda Globe. Pořad s názvem „Izrael – Země mnoha tváří“ zavedl přítomné do Izraele,
Palestiny a jordánské Petry.
Na pondělí 29. října bylo připraveno autorské čtení Miloně Čepelky prolínané hudebním
doprovodem žáků ZUŠ pod vedením učitele Kamila Remeše.
Zároveň byla v knihovně po celý říjen instalována výstava s názvem „Jak se dělá kniha“,
která přinesla ukázky, jak přicházela na svět kniha žáků místní ZŠ – Cesta do Vesmíru.
DIVADLO:
Divadelní podzim přivedl v pátek 26. října do Opočna ochotníky z Dobrušky. Asi tím, že se
jedná o v Opočně známé tváře, byla tentokrát návštěva hojnější. V divadelním přestavení
nesoucím název „A koukej vrátit to pyžamo“ ukázal „zdravý nemocný“ Jiří Honěk, jak si
poradit s tak ostrým kontrolorem, jakým je Pavel Štěpán.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Také říjen se z pohledu požárů vydařil, hasiči opět nemuseli nikde zasahovat. Třeba to vydrží
do konce roku!
LISTOPAD
POČASÍ:
Listopadové počasí nepřineslo žádná velká překvapení. Chladná rána kolem nuly, během dne
pouze mírné oteplení, většinou maximálně do 10°C. Výrazné ochlazení přišlo na konci
měsíce, 30. listopadu poletoval sníh, na zemi se však neudržel. Srážek bylo v listopadu
poměrně málo.
RADNICE:
V listopadu byla dvě jednání rady, v pondělí 12. a 26. listopadu. Opět se jednalo o bytech,
také o některých neplatičích. ZŠ získala další dotace, první na projekt „Badatel v praxi“,
druhou na projekt „Naše školní oáza“. Rada schválila realizaci obou projektů. Jednalo se
znovu o budově čp. 635 v areálu nemocnice, kde se plánuje vytvoření polikliniky, v nichž si
mohou lékaři pronajmout prostory pro ordinace. V Lišťovině se už začne s některými
pracemi. Dále rada souhlasí s projektovou přípravou na úpravu lokalit U Jána a urnový háj.
Počítá se i s parkem u Jordánku, ale ten bude řešen až v roce 2014. Město vypoví smlouvu se
stávajícím mobilním operátorem O2, budou osloveni tři operátoři, kteří předloží nabídku na
další dva roky. Město se tímto způsobem snaží využít konkurenčního prostředí a maximálně
ušetřit, jako se to podařilo třeba v oblasti plynu a elektrické energie. Bude dokoupeno vánoční
osvětlení na radnici, rada schválila částku ve výši 20.000 a dodavatele – Ateliér Maur.
V souvislosti s využíváním parku v době mimo sezonu bude uzavřena s NPÚ Jaroměř
smlouva o součinnosti při provozu části zámeckého parku.
Na dalším jednání 26. listopadu patřil začátek opět bytovým záležitostem. Dále se jednalo o
možnosti opravy hrobky Rudolfa Skuherského na Olšanských hřbitovech v Praze. Na tuto
akci rozhodla ZUŠ věnovat výtěžek adventních koncertů. Na základě poptávkového řízení
bylo rozhodnuto o mobilním operátorovi pro město, smlouva bude na dva roky uzavřena se
společností Vodafon. Radní rozhodli podpořit celostátní výzvu „Zastavte dokončení II. fáze
reformy veřejné správy“. Rada je přesvědčena, že realizací reformy by došlo k oddálení
veřejné správy občanům Opočna a okolních obcí. Opět se bude měnit ředitel Technických
služeb města Opočna, s.r.o. Rada odsouhlasila, že od 1. ledna 2013 nastoupí do této funkce
Ing. Marek Zelenka.
V listopadu se sešli zastupitelé v Čánce, a to v pondělí 12. listopadu. Škoda že tentokrát bylo
zastupitelů rekordně nejméně, z patnácti se omluvili čtyři. Přitom Čánka ukázala, že o dění
má velký zájem, přišlo okolo třiceti občanů. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky
dotazníku týkajícího se fungování pěší zóny. Dále bylo schváleno čerpat částku 700.000 Kč
z fondu rozvoje bydlení na zateplení domu čp. 620 – 621 v Tyršově ulici. Zastupitelé schválili
mimořádné příspěvky organizacím, které byly znevýhodněny novelou zákona o loteriích.
Výtěžek z loterijních a sázkových her nyní směřuje do rozpočtu obcí, nikoliv sportovním
organizacím. V Opočně se to týká dvou organizací, HC Opočno obdrží ještě v roce 2012
kompenzaci 100.000 Kč, TJ Spartak částku 55.000 Kč. Dále byl sdělen výsledek jednání
s Královéhradeckým krajem o nemocnici. Původně plánovaný bezplatný převod budovy
bývalého RTG se nezrealizuje. Město má možnost budovu, kde jsou připraveny ordinace,
koupit za částku 500.000 Kč. Po projednání byl nákup schválen devíti zastupiteli. V diskusi se
jednalo o možnosti cyklostezky Opočno – Čánka. Dále o některých chodnících. Zastupitelé
poděkovali hasičům z Čánky za velkou aktivitu, hasiči naopak poděkovali za podporu ze
strany Opočna.
VÝSTAVBA:
OŘECHOVÁ:
Výrazné ochlazení přišlo až koncem měsíce, takže na jeho začátku se na Ořechové stále ještě
pracovalo.
Foceno 6. 11. 2012
Foceno 14. 11. 2012
PROBÍHÁ REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉHO RENTGENU:
V listopadu se na zasedání krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje rozhodovalo
ohledně nemocnice v Opočně. Bývalá budova rentgenu prochází úpravami, které směřují ke
vzniku polikliniky. Jsou prováděny na náklady vlastníka, tedy Královéhradeckého kraje. Na
svém zasedání krajští zastupitelé rozhodli, že budovu Opočnu prodají, Královéhradecký kraj
si za ni naúčtoval půl milionu korun, které budou uhrazeny ve dvou splátkách, přičemž první
musí být zaplacena do konce roku 2013 a další o rok později. Na nové poliklinice vzniknou
ordinace pro lékaře, ale o tom už by mělo s jednotlivými lékaři jednat město.
V LISTOPADU BYLY DOKONČENY OPRAVY NA BUDOVĚ RADNICE, BYLY
OPRAVENY I HODINY NA RADNICI:
Na radnici byly opraveny sokly a byla opravena zeď s úřední deskou a přístavba. Město
oslovilo tři firmy, opravu zrealizoval pan Pavel Fábera. Opravy se dočkaly i radniční hodiny,
které byly už dlouho předmětem kritiky, protože ukazovaly špatný čas. Nejvíc dostaly hodiny
zabrat před dvaceti lety při rekonstrukci radnice. Tehdy jejich manipulací a úpravou půdy
došlo k porušení součástek. Dalším problémem bylo, že došlo k destrukci hlavní izolační
bedny, ve které jsou hodiny instalovány. Oprava byla svěřena odborníkovi, ujal se jí hodinář
pan Tomáš Fábera (Opočno čp. 66). Některé součástky vyměnil, jiné opravil, hlavní bedna, ve
které je umístěn stroj, se dělala nová. A tak po mnoha letech ukazují naše hodiny správný čas!
Opravy na fasádě radnice prováděl Pavel Fábera. Foceno 22.11.2012.
ZMĚNY NA MARIÁNSKÉM KOSTELÍKU:
V listopadu byly dokončeny práce na Mariánském kostelíku, které začaly v září a původně
měly být provedeny v mnohem menším rozsahu. Měla být očištěna a natřena střešní krytina,
oprava s nátěrem byla plánována i na štít budovy. Brzy po zahájení prací však bylo jasné, že
město čeká větší investice. Při čištění bylo zjištěno, že šindel na celé pravé polovině střechy je
rozpadlý. Jedná se o historickou budovu, proto město neplánovanou investici schválilo. Celá
pravá strana střechy byla vyměněna, použit byl ručně štípaný šindel, to vše z rozpočtu města.
Novou tvář získalo i okolí kostelíka v podobě mlatu v těsné blízkosti kostela a nové
přístupové cesty ze žulového oseku. Okolní parková úprava zůstala zachována. Zároveň bylo
instalováno nasvětlení kostelíka. Celkové náklady byly 1.378.313,64 Kč, z toho dotace
Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF činila 688.473 Kč.
Foceno 22.11.2012.
ÚMRTÍ:
ZEMŘEL PAN VÁCLAV RATHOUSKÝ, BÝVALÝ KRONIKÁŘ:
V pátek 2. listopadu nás opustil pan Václav Rathouský. Václav Rathouský, dlouholetý
kronikář Opočna, to byla obrovská studnice znalostí o historii města a současně to byl člověk,
který byl po léta důležitou součástí kulturního života města.
Narodil se před bezmála devadesáti lety v Semechnicích, ale již v jeho třech letech se rodina
přestěhovala do Opočna, kde pan Václav prožil zbytek života. Po absolvování základní školy
vystudoval reálné gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. V Evropě v té době již zuřila
světová válka a čerstvého absolventa, pracujícího krátce na městském úřadě, čekalo totální
nasazení v Německu. V únoru 1945 se mu po bombardování spojeneckými vojsky podařilo
utéci a po strastiplném putování se vrátil domů, kde se do konce války musel ukrývat.
Po válce se opět nakrátko vrátil na MNV v Opočně, ale po čase změnil zaměstnání. Nejprve
působil jako technicko-hospodářský pracovník ve Stuze v Dobrušce, pak dlouhou dobu
v TOSu, pozdější Tesle, nakonec zakotvil v Kodymově národním domě v Opočně jako jeho
vedoucí. Asi mu kultura byla souzená, protože snad všechno, co jen trochu zavánělo kulturní
prací, bylo spojeno s jeho jménem. Byl součástí slavné dechové hudby Opočenky, které
moderoval její pořady, ochotnického, a hlavně loutkového divadla. Jeho kouzlu opravdu
propadl. Spolu s kolegy chystal snad všechna představení, vodil loutky a namlouval dialogy.
V archivu opočenského loutkového divadla jsou desítky zvukových nahrávek, na kterých pan
Rathouský propůjčil loutkám svůj hlas. Dokud mu to zdraví dovolovalo, byl činný i
v organizacích Sokol a Junák. Velké štěstí, že jeho paní měla pro jeho aktivity pochopení a
vytvářela mu v rodině pevné zázemí.
V posledních letech se jeho velkou láskou stala historie. Dlouhá léta psal opočenskou kroniku
a zajímal se o dějiny města. Spolu s panem Zbyňkem Likovským je zpracovali v knize
Opočno 1068 – 2000. Tím, že se o své skromné radosti a štěstí nezištně dělil se svým okolím,
přispíval i k bohatství a radosti ze všedních dnů všech, kteří jej znali.
Z důvodu nemoci strávil Václav Rathouský dlouhou dobu v nemocnici, pak na opočenské
LDN. I po zlepšení zdravotního stavu však potřeboval stálý dohled, štěstím pro něho bylo
přestěhování do Domova pro seniory Jitřenka. Našel zde milou společnost svých známých, se
kterými si občas příjemně zavzpomínali.
Pan Václav Rathouský zemřel, ale ve vzpomínkách nás všech zůstane.
(Foceno v Jitřence 10.5.2011.)
RŮZNÉ:
OBAVY Z OHROŽENÍ DĚTÍ:
V úterý 26. listopadu došlo k události, kvůli níž přijalo město a ZŠ krátkodobá opatření. I
když se nakonec ukázalo, že nebezpečí pravděpodobně nehrozilo a je možné, že se jednalo
pouze o špatný vtip několika neznámých mladíků, opatrnosti v dnešní době není nikdy dost a
opatření byla určitě namístě. Šestiletá žákyně opočenské ZŠ šla s učitelkou a dalšími dětmi ze
školy do jídelny. Dívenku si měla vyzvednout matka, a tak se od skupinky odpojila. V ten
okamžik k ní přistoupili dva muži, kteří ji chtěli vlákat do automobilu, holčička utekla. Celá
věc byla předána policii a zároveň byla veřejnost upozorněna na nutnou zvýšenou opatrnost
pravidelným hlášením městského rozhlasu, rovněž škola rozeslala všem rodičům upozornění.
Vzhledem k tomu, že se případ neopakoval, poměrně brzy vše utichlo.
BLÍŽÍ SE VÁNOCE:
První znamení už je tady. V Opočně se chystá vánoční osvětlení, v pondělí 26. listopadu
přišel na řadu i vánoční strom. Ve středu pak byly v plném proudu přípravy na Mikuláše.
Foceno 26.11.2012.
Foceno 28.11.2012.
KULTURA:
DIVADLO:
Divadelní podzim má za sebou dvě představení, třetí se konalo v pátek 16. listopadu. Klasické
představení divadelních scén Strašidlo Cantervillské od O. Wilda není nutné představovat.
Ale určitě je potřeba říci, že dobrušští ochotníci se ztvárnění ujali skvěle, není divu, že
nalákali početné obecenstvo. Ovšem bezesporu největší potlesk sklidil Mgr. Jiří Mach,
vedoucí dobrušského muzea, který se pro tento večer „vtělil“ do role pověstného strašidla.
TANEČNÍ – ZÁVĚR:
Na podzim se opět rozběhly taneční pro začátečníky, ukončeny byly v sobotu 24. listopadu,
kdy v KND proběhl slavnostní věneček.
VEČER POEZIE VLADIMÍRA BRANDEJSE:
K nedožitým pětasedmdesátinám opočenského rodáka Vladimíra Brandejse připravila
Opočenská beseda spolu s městem slavnostní večer. Vladimír Brandejs se narodil v Opočně
dne 4. července 1937, zemřel 23. července 2005 v Opočně. Vladimír Brandejs byl básník,
autor řady veršových sbírek určených dospělým i dětem. V jeho přírodní a reflexivní lyrice
převládal žánr impresionistické miniatury, jeho poezie obměňovala téma vztahu člověka
a přírody a vzdávala hold rodnému Orlicku a Podorlicku. V polovině 70. let se v jeho tvorbě
objevují motivy epické, od konce 80. let sílí nostalgické a autobiografické motivy. Na tématu
osudové lásky se autor pokoušel tlumočit existenciální lidská traumata, s nimiž se pak
vyrovnával v cyklech básnických rozjímání oslavujících životní vitalitu.
Úvodní slovo přednesla PhDr. Nella Mlsová, Ph.D., dcera původně plánovaného PhDr. Jana
Dvořáka, kterému zdravotní stav nedovolil se zúčastnit. Samotný program pak byl střídáním
poezie a hudby. Obojí bylo svěřeno osobnostem navýsost povolaným. V přednesu se střídali
otec a syn Čepelkovi (Miloň a Josef), jejichž přednes se prolínal s hudbou v podání
klavíristky Kateřiny Bílkové a violoncellisty Jana Škrdlíka. Výsledkem se stal večer, který byl
při své důstojnosti zároveň velmi milý. Doplněn byl výstavkou děl Vladimíra Brandejse a
rodinných fotografií, kterou připravila Opočenská beseda spolu s letopiseckou komisí. Večera
se zúčastnili i mnozí z rodiny, kteří s dojetím ocenili velmi dobře a citlivě připravený
program. V závěru večera předal starosta Štěpán Jelínek květiny paní Brandejsové, manželce
Vladimíra Brandejse.
VÝSTAVA KRAJKY:
V pondělí 26. listopadu se dveře Sokolíka opět otevřely všem, kdo se rádi nechají okouzlit
něžnou krajkou. Výstava paličkované krajky, kterou pořádal Klub paličkované krajky
v Opočně, byla pro veřejnost instalovaná ve dnech 26. listopadu až 2. prosince.
VÝSTAVA NA INFORMAČNÍM CENTRU:
Trochu méně vánoční téma zvolilo informační centrum. V pondělí 19. listopadu zde začala
výstava plastikových modelů, která potrvá až do 18. prosince.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
I když se zdálo, že hasiči už si letos od výjezdů odpočinou, přece jen ještě vyjet museli. Ve
středu 14. listopadu k požáru v autodílně ve Skršicích, ve čtvrtek 29. listopadu k hořícímu
stohu do Černic.
PROSINEC
POČASÍ:
V neděli 2. prosince začalo chumelit, sníh však brzy vystřídaly silné mrazy až k minus 10°C.
Druhý týden polevily, ale vytrvale sněžilo. V třetím týdnu přišla obleva. Poslední překvapení
přišlo před Vánocemi, kdy začalo chumelit, ale na Štědrý den už bylo po sněhu.
RADNICE:
První prosincové jednání bylo v pondělí 10. prosince a jednalo se o běžných záležitostech.
Naposledy se v tomto roce radní sešli v pondělí 17. prosince, byl dán souhlas se zpracováním
žádosti o dotaci na opravu fasády na čp. 2 na Trčkově náměstí. Rada rovněž schválila zřízení
koordinačního výboru a skupiny na zpracování Strategického plánu rozvoje města.
V pondělí 17. prosince bylo poslední letošní jednání zastupitelů, v KND se jich sešlo devět,
občané přišli tři. Jednalo se o poskytnutí části příspěvku HC Opočno. Rovněž se rozhodovalo
o pozemcích a prodeji některých bytů a garáže, dále o poplatku za svoz odpadu. Zastupitelé
byli seznámeni se skutečnými náklady a s poplatky roku 2012 a 2013 v ostatních městech.
Nakonec schválili poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2013 ve výši 480 Kč na
osobu. Rovněž odsouhlasili návrh ceny vodného a stočného. Cena stočného je pro rok 2013
navržena ve výši 27,27 Kč bez DPH, cena stočného ve výši 39,90 Kč. Celková cena bez DPH
je ve výši 61,17 Kč. V diskusi vyjádřili někteří občané nespokojenost s úklidem hřbitova, dále
se kritizoval stav točny u nádraží. Starosta sdělil, že točna je věcí Kraje, město s ním jedná.
VÝSTAVBA DOMŮ:
OŘECHOVÁ:
V prosinci 2012 bylo požádáno o souhlas s užíváním rodinného domu Ořechová čp. 756.
Souhlas s provedením ohlášené stavby byl dán v květnu 2011.
MIKULÁŠ V OPOČNĚ:
Mikuláš přijel do Opočna v sobotu 1. prosince. Od 17 hodin se opět Kupkovo náměstí
zaplnilo lidmi z Opočna, ale také z blízkého i vzdáleného okolí. A všichni žasli nad
programem, který letos pořadatelé připravili. Obejít náměstí kolem dokola bylo prakticky
nemožné, tolik lidí už se sem sjíždí. Každý se tísnil, aby zahlédl Mikuláše s jeho andělskou
družinou. Ten po příjezdu vozem taženým koňmi rozsvítil krásný vánoční strom.
Velkou pozornost si ale získali i čerti, kteří předvedli pekelné vystoupení a prolétli se nad
náměstím. Speciálními efekty se nešetřilo, takže návštěvníci viděli, jak se na Mikulášův
pokyn rozzářila historická radnice.
Nadšené publikum také sledovalo akrobatické vystoupení anděla zvěstovatele, který se spustil
z vysokozdvižné plošiny. Naštěstí viděli všichni, protože se vše promítalo. A tak žádné z dětí
nebylo připraveno o nádhernou podívanou, navíc všichni malí byli obdarováni svítícími
náramky i pamlsky. A stejně jako děti, i dospělí s napětím sledovali závěr v podobě
překrásného ohňostroje. Překonat chlad pomáhala pestrá nabídka horkých nápojů i vánočních
specialit.
RŮZNÉ:
ČESTNÁ OBČANKA OPOČNA MEDA MLÁDKOVÁ BYLA OCENĚNA:
V pondělí 3. prosince se opočenský starosta Štěpán Jelínek jako jediný host z našeho regionu
zúčastnil významného momentu v životě mecenášky umění, čestné občanky města Opočna
Medy Mládkové. Dne 3. prosince 2012 jí předal Pierre Lévy, velvyslanec Francie v České
republice, insignie komandéra Řádu za zásluhy. Vyznamenání je oceněním její činnosti,
kterou se zasadila o šíření současného umění a svobody. Slavnostní předání proběhlo
v Buquoyském paláci, sídle velvyslanectví v Praze.
INFORMAČNÍ CENTRUM ČEKAJÍ ZMĚNY:
Po ročním provozu Informačního centra, které od 1. ledna 2012 funguje jako organizační
složka města, je znovu vyhlášeno konkurzní řízení. Tentokrát na pracovnici turistického
informačního centra s termínem nástupu 1. března 2013. Vedoucím zůstává Bc. Pavel Anděl.
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ V MŠ:
Vypouštění balónků, s nímž přišly v roce 2007 České Budějovice, je tradiční předvánoční
akcí, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj
balónek s přáním.
Akce, která proběhla v pátek 14. prosince, se již podruhé zúčastnila i naše mateřská škola,
tentokrát si připravila přes 300 balónků. Něco ulétlo předem, některé se zamotaly, takže
v daném okamžiku se jich v areálu školky k nebi vzneslo 290. Čas 15.15 hodin, kdy se
balónky vypustily ve všech přihlášených městech, byl odpočítán na stanici Rádio Impuls.
Až do 15.15 hodin i ti nejmenší trpělivě drželi své balónky, které pak vypustili s předtištěným
přáníčkem. Ale zároveň mysleli i na své vlastní, co by si tak asi nejvíc od Ježíška přáli…
ANI O VÁNOCÍCH SI LUMPOVÉ NEDAJÍ POKOJ:
Málokdo by čekal, že se při druhém svátku vánočním dočká překvapení v podobě rozbité
výlohy. Je to tak, ani vánoční čas není zárukou slušnosti a ohleduplnosti. V tomto případě je
škoda minimální - výloha zlatnictví v domě čp. 135 na Kupkově náměstí byla opatřena
bezpečnostní fólií, a tak si zloději naštěstí žádný lup neodnesli. Přesto je tento incident
důvodem k zamyšlení. Jak to vlastně vypadá s kriminalitou v Opočně?
Foceno 26.12.2012.
KRIMINALITA V OPOČNĚ:
Rozbitá výloha je důkazem, že ani klidnému Opočnu se nevyhýbají kriminální činy. Zatím se
ale vždy jednalo maximálně o krádeže či vloupání, vážnější kriminality zůstává město zatím
ušetřeno.
Ale je nutno zapsat, že se stále více objevují problémy s nepřizpůsobivými občany. Problém
je celorepublikový, Opočno není žádnou výjimkou. Romové dostali byty např. v Pálence, ale
spolu s přihlášenými lidmi se během krátké doby nastěhovali další nájemníci, kteří už
přihlášení nebyli. Spolužití s nimi není lehké. I kdyby sousedé tolerovali hlučné chování,
daleko hůř se tolerují krádeže. Spolu s nastěhováním těchto skupin se začalo ztrácet
z hospodářských budov či kůlen na dvorcích vše, co jde zpeněžit. Takové chování se toleruje
těžko, ale také se těžko dokazuje pachatel. O to příjemnější je, že město má s Romy i několik
dobrých zkušeností. Např. Rom, který pracuje u Technických služeb města Opočna, je velmi
slušný a pracovitý, kolegové s ním vycházejí výborně. Je vidět, že rasismus v Opočně zatím
kořeny nezapustil, slušní lidé tu nacházejí vstřícný přístup.
Dalším velkým problémem jsou skupiny nepřizpůsobivé mládeže, které obsazují nejrůznější
místa. Oblíbené jsou lavičky před prodejnou potravin na Kupkově náměstí, parčík v Nádražní
ulici - v místě, kde z ní odbočuje ulice Mlýnská, a parčík naproti Jordánku. Přestože v Opočně
platí vyhláška zákazu požívání alkoholu na veřejnosti, tyto skupiny ji nerespektují a rovněž
odpadkové koše pro ně neexistují. Podle odpadků, které po sobě zanechávají, je jisté, že
mnozí z nich jsou drogově závislí. Město sice tuto věc řeší s policií, ale zlepšení moc vidět
není. Začíná se mluvit o tom, že město uvažuje o bezpečnostní agentuře. Uvidíme, co nám
v tomto směru přinese příští rok.
Jako kronikářka jsem zašla i na Policii ČR - Policejní stanici v Opočně. Opočenská policejní
stanice spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku (tato oblast je totiž svěřena i jiným
orgánům, především místní samosprávě). Stanice dále provádí dohled nad provozem na
pozemních komunikacích, zajišťuje místa dopravních nehod, šetří drobné dopravní nehody,
pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách a působí preventivně. Do prevence spadá např.
dozor při různých akcích, při nichž se dá očekávat nevhodné chování, či hlídková služba se
zaměřením na kontrolu určené lokality v pravidelných časových intervalech. Policejní stanice
rovněž přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům
spáchaným v místě její působnosti.
Cílem mé návštěvy na policejní stanici bylo zjistit, zda kriminalita, kterou jsem v souvislosti
s rozbitou výlohou popsala pohledem občana, odpovídá skutečnosti z pohledu policie. Vše
odpovídá, ale na základě rozhovoru ještě doplním některé zajímavé informace.
Opočno skutečně patří v kriminalitě mezi klidnější města. Převládají drobné krádeže či
vloupání. Vloupání je časté do automobilů, ale objevují se i vloupání do bytů, rodinných
domů, firem či veřejných budov (KND, Základní škola). I v Opočně se objevili tzv.
navrtávači, kteří se do objektu dostanou oknem, a to navrtáním rámu. Co se týká vloupání do
automobilů, málokdy je Opočno jediným cílem. Většinou se jedná o organizované skupiny a
tzv. nájezdové akce, kdy během jedné noci dojde k vloupání na větším prostoru.
Dalším nevítaným jevem jsou přestupky posuzované jako vzbuzování veřejného pohoršení.
Jedná se právě o lidi, kteří popíjejí alkohol na veřejnosti, popř. užívají návykové látky. Tyto
přestupky jsou většinou řešeny blokovou pokutou, její vymáhání předává policejní stanice
kompetentním úřadům. Policie se v tomto směru musí striktně řídit tím, co povoluje zákon.
Jaké postupy volí bezpečnostní agentury, je na agentuře samotné, pokud ji město najme,
připouští policie i možnost určité formy spolupráce.
Uživatelů návykových látek je více mezi mladými, v Opočně byla dokonce odhalena jedna
varna. U krádeží a vloupání věková hranice není. Objasněnost případů se pohybuje okolo 50
procent, mezi pachateli jsou všechny věkové kategorie. Je však téměř pravidlem, že se vždy
jedná o sociálně slabé skupiny. Skutečně převládají Romové, ale stále častěji se na „šikmou
plochu“ dostávají i lidé, kteří jsou delší dobu bez zaměstnání, popř. jsou jejich výdělky velmi
nízké. Je pravdou, že rozdíly v příjmech jsou veliké.
Co se týká objasněnosti případů, často policie naráží na neochotu svědků. Při rozhovoru sice
uvedou údaje, které by usvědčení napomohly, ale svědčit u soudu lidé odmítají. Tento přístup
je znám nejen v Opočně. Sama policie ho nevítá, ale svědky chápe. Věznice jsou přeplněné,
soudy často sáhnou po alternativním trestu (obecně-prospěšné práce či domácí vězení),
pachatelé na svobodě tak znamenají pro případné svědky hrozbu. Výhrůžky svědkům jsou
skutečností, svědčit proti pachatelům u soudu tak mají lidé strach.
Dalším trestným činem, který není na veřejnosti příliš viditelný, přesto je i v Opočně poměrně
častý, jsou podvody na internetových portálech (aukro apod.). Lidé na nich nakupují a snadno
„nalítnou“ podvodníkům, kteří shrábnou peníze a slíbené zboží nedodají. Pachatelé těchto
činů se velmi těžko dohledávají, protože už při zakládání účtů používají nepravdivé údaje.
Posledním jevem, který se dotkl i Opočna, je činnost sice nikoliv trestná, ale těžce nemorální.
Jejím cílem je obrat oběť o co nejvyšší finanční obnos. Do této oblasti spadají nebankovní
úvěry s velmi vysokými úroky. Dále sem patří předváděcí akce, z nichž jen mizivé procento
je solidních. Daleko častěji se jedná o předražené výrobky, cílovou skupinou se stávají
především senioři. Touto problematikou, která se brzy po roce 1989 doslova rozbujela v celé
republice, se zabývají tvůrci dokumentárního filmu Šmejdi režisérky Silvie Dymákové. Film
začal vznikat v průběhu roku 2011. Graficky na něm spolupracoval opočenský rodák Ondřej
Marek, díky němu víme, že tajné natáčení akcí proběhlo také v Opočně. Cílem filmu je nejen
kritika, ale také tlak na naše zákonodárce, aby se podobné praktiky posuzovaly jako
nezákonné.
Co říci závěrem? Je vidět, že i klidné Opočno se musí potýkat s kriminalitou, skončeme však
jednou hezkou zprávou. V Opočně se téměř nevyskytuje domácí násilí. Při občasných
hádkách sice policie zasahuje, nicméně k tomu, aby čin byl kvalifikován jako skutečné
domácí násilí, má Opočno zatím daleko. Doufejme, že to tak zůstane.
KULTURA:
VÝSTAVY:
Podobně věhlasná jako Mikuláš je i tradiční výstava pořádaná SŠ a ZŠ Nové Město n.Metují,
pracoviště Opočno. Proběhla o prvním prosincovém víkendu, 1. až 2. prosince. Tentokrát
však tématem nebyly pouze Vánoce a vánoční dekorace, nad nimiž návštěvníci pravidelně
žasnou, další téma napověděl podtitul – „čertovské“ Vánoce. Ale přes tuto novinku zůstalo to
hlavní – tradiční cukroví, aranžmá, svíčky a dekorace, které si mohli návštěvníci koupit.
DOLNÍ ČÁST PARKU SE ZAVÍRÁ:
Od středy 5. prosince je opět na zimu uzavřena dolní část zámeckého parku. Část parku
nahoře zůstává přístupná denně od 8 hodin do 16 hodin. Do dolní části je přístup zamezen
mobilními zábranami. I letos se pokračovalo v ozdravování prostoru, proběhla další etapa
inventarizace a hodnocení dřevin zahrnující údolní část parku. Dle navržených pěstebních
opatření došlo k realizaci I. etapy kácení a likvidace dřevin v nejhorším zdravotním stavu. V
části parku u letohrádku byla vysázena část nových výsadeb podle dlouhodobé koncepce
sadových úprav. Náklady na tato opatření přesáhly částku 400.000 Kč.
DIVADLO:
Poslední představení Divadelního podzimu vrátilo návštěvníky do doby před listopadem
1989. Představení s názvem „Klíče na neděli“ v podání ochotníků z Divadla Meziměstí se
konalo v KND v sobotu 8. prosince a bylo oceněno nejen potleskem, ale také výbuchy smíchu
z hlediště. Výborné představení bylo ještě umocněno dobovou hudbou, plnou budovatelského
optimismu.
Také děti si užily divadla. V neděli 2. prosince od Divadélka Batole, které připravilo Vánoce
u pejska a kočičky, 16. prosince pak v loutkovém divadle s pohádkou Kašpárek hledá byt.
KONCERTY:
Po celý adventní čas zněla Opočnem hudba. První adventní koncert zajistila opočenská ZUŠ
v neděli 2. prosince v Mariánském kostelíku. V první půlce se představily flétnové soubory
s pěveckým oddělením, druhá část byla ryze vánoční – byla provedena Dětská vánoční mše.
Vánoční mše zazněla i na dalším koncertě, a to ve středu 12. prosince od 19 hodin v KND.
Jednalo se o Vánoční koncert Petry Flígrové a jejích žáků. Jméno Petry Flígrové je v Opočně
známé, i tentokrát bylo hlediště plné. Po mši následovala převážně duchovní a vánoční díla.
Velký zájem byl také o další akci v KND, a to koncert, který připravila dechová hudba
Opočenka s kapelníkem Václavem Lepšem na sobotu 15. prosince.
Pak už přišla třetí adventní neděle a s ní opět koncert ZUŠ v Mariánském kostelíku, přinesl
spoustu krásných koled. Výtěžek z adventních koncertů se tentokrát ZUŠ rozhodla věnovat na
záchranu hrobky našeho rodáka Rudolfa Skuherského na Olšanských hřbitovech v Praze.
Poslední vánoční koncerty byly těsně před Štědrým dnem. Nejprve Vánoce s muzikálem,
které proběhly tentokrát dvakrát za sebou, v pátek 21. a v sobotu 22. prosince večer. Kdo si
říkal, že jsou pořadatelé odvážní a že se asi KND nezaplní, mýlil se. Lístky byly rozebrány už
v předprodeji. Opět vystoupily bývalé žákyně učitelky Petry Flígrové – Livie Kuchařová a
Eliška Machačová, spolu s nimi i jejich přátelé z konzervatoře.
Poslední vánoční hudbou pak bylo tradiční Hej mistře. Česká mše vánoční od Jana Jakuba
Ryby začala v kostele Nejsvětější Trojice o čtvrté adventní neděli v 17 hodin. Předvedl ji sbor
CANTUS AMICI a orchestr, který dal pro mši dohromady Václav Lepš, kapelník Opočenky.
Jako sólisté vystoupili Jana Lesná (soprán), Kristýna Matoušová (alt), Jaroslav Smola (tenor),
Zdeněk Svědík (bas). Na varhany hrála Barbora Lepšová, mši řídil Václav Lepš. Zaplněný
kostel ukázal, že toto tradiční dílo zkrátka k Vánocům patří a málokdo si je nechá ujít.
Po mši si mohli lidé odnést domů světlo z Betléma, které dopravili skauti. Na rozdíl od
minulých let, kdy vlak zastavoval v Chocni, letos bylo betlémské světlo i v nedaleké Jaroměři
a Václavicích. Odsud ho pro nás opočenští skauti přivezli.
Po Rybově České mši vánoční čekal na Opočno ještě poslední hudební dárek. Mnohý
z návštěvníků ho s radostí přijal a cestou z kostela se zastavil před starobylou zvonicí, kde si
vyslechl vánoční koledy v podání dechového kvarteta Petra Ryšavého a prožil přímo pod
širým nebem příjemné setkání nejen s hudbou. Tradiční půlhodinku u zvonice připravilo od
18 hodin o.s. ABAKUS a Opočenská beseda.
HASIČI:
VÝJEZDY HASIČŮ:
Nečekaně museli hasiči zasahovat ještě na konci roku. V sobotu 29. prosince to bylo do
Opočna, kde chytly saze v komíně domu.
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2012:
V roce 2012 hospodařilo město s tímto rozpočtem:
příjmy 69.963.651,90, výdaje 64 161.833,31 Kč. Rozdíl ve výši 5 801.818,59 Kč byl použit
na krytí splátek úvěrů.
Download

2012 KRONIKA k 24.7.2013.pdf