UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PŘÍRODOVĚDECKÁ
FAKULTA
ODDĚLENÍ ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ,
KATEDRA ZOOLOGIE
Viničná 7, 128 44 Praha 2
http://vertebrata.natur.cuni.cz/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SEMINÁŘŮ na letní semestr 2013/2014
Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnosti B7 (velká zoologická posluchárna).
18. 2. 13:10 – 14:50 Poster session postgraduantů katedry zoologie
15:00 – 15:20 Organizační záležitosti (velká zoologická posluchárna)
25. 2. Poster session studentů 5. roč. Zoologie obratlovců
4. 3.
J. Marešová (CHKO České Středohoří): Správa CHKO a realizace evropského
projektu LIFE+
11. 3. B. Kempenaers (Max Planck Insitut für Ornitologie, Seewiesen):
Evolutionary theory of ageing: why do some species live longer than others ?
(společně s odd. biodiversity a kat. ekologie)
18. 3. J. Uhlíková (AOPK ČR): Program péče o bobra evropského v České republice.
25. 3. T. Aghová (UBO, AV ČR): Fylogeografická analýza distribúcie rodu Gerbilliscus
vo Východnej Afrike (využitie DNA muzeijných vzoriek a Next Gen Sequencing)
(společně s odd. biodiversity)
1. 4.
Z. Musilová (Universität Basel): Jak vidí ryby v sopkách ? Evoluce cichlid
v kráterových jezerech Kamerunu a role opsinových genů ve speciaci.
(společně s odd. biodiversity)
8. 4.
L. Peške (Praha): Komplexní projekt satelitního sledování chřástalů
polních: záhady jejich biologie a migrace.
15. 4. L. Piálek (Př. fak. JU v Č. Budějovicích): Stopařův průvodce po genomech
vašich miláčků: ddRAD – inspirativní metoda pro fylogenetické a genetické
analýzy nemodelových organismů (Double Digest Restriction-site Adjacent DNA)
(společně s odd. biodiversity a kat. ekologie)
22. 4. I. Rehák (ZOO Praha): Zmrtvýchvstání leguána jamajského (Cyclura collei).
29. 4. Seminář Centra pro výzkum dynamiky biodiversity (projekt UNCE).
(společný seminář kateder zoologie, botaniky a ekologie)
6. 5.
P. Schnitzerová (ČESON) & I. Horáček (Př. fak. UK): Projekty České
společnosti pro ochranu netopýrů.
13.5. Ch. Frosch (Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung): Praktická
ochranářská genetika. /název ještě bude upřesněn/ (společně s odd. biodiversity)
Seminář bude v posluchárně B311 ve 3. patře
Seminář Centra pro výzkum dynamiky biodiverzity v LS 2014
(prezentace výzkumných témat řešitelů-juniorů, zapojených do projektu UNCE,
společný seminář kateder botaniky, ekologie a zoologie)
úterý 29. dubna 2014, 15.00 – 16.30 hod.
Velká zoologická posluchárna, Viničná 7, 2. patro
Martin Fikáček (katedra zoologie)
Fylogeneze vodomilovitých brouků: fosílie, morfologie a molekuly
Martina Pokorná (katedra ekologie)
Evoluce určování pohlaví u obratlovců
Tomáš Urfus (katedra botaniky)
Význam hybridizace v evoluci rostlin
František Šťáhlavský (katedra zoologie)
Karyotypová evoluce pavoukovců (štírů zvláště)
¨
Download

Letní semestr - Univerzita Karlova v Praze