Hmyz s proměnou dokonalou
vajíčko larva nepodobná dospělci kukla dospělec
Hmyz s proměnou dokonalou
zlatoočky
mravkolev
chrostíci
motýli
dvoukřídlí
blechy
blanokřídlí
Zlatoočko
larva i dospělec se živí mšicemi, přezimuje často mezi okny
Zlatoočko - larva
larva i dospělec se živí mšicemi, přezimuje často mezi okny
Mravkolev
larva loví v jamce v písku většinou mravence
Mravkolev - larva
larva loví v jamce v písku většinou mravence
Chrostíci
larvy si ve vodě staví schránky z různého materiálu
Chrostíci - larvy
larvy si ve vodě staví schránky z různého materiálu
MOTÝLI
křídla pokrytá šupinkami
barva vzniká lomem světla v šupinkách
svinovací sosák pro nasávání květního nektaru
larvy = housenky (3 páry končetin + panožky)
po zakuklení se líhne dospělec
a) denní motýli:
Bělásek zelný
při přemnožení jeho housenky škodí na zelenině
Bělásek zelný
při přemnožení jeho housenky škodí na zelenině
Bělásek zelný
při přemnožení jeho housenky škodí na zelenině
Babočka paví oko
…
Babočka paví oko
…
Babočka kopřivová
…
Babočka kopřivová
…
Babočka admirál
…
Babočka admirál
…
Perleťovci
…
Hnědásci
…
Okáči
…
Otakárek fenyklový
výběžky na druhém páru křídel
Otakárek fenyklový
výběžky na druhém páru křídel
Jasoň červenooký
vzácný
b) noční motýli:
Lišaj smrtihlav
…
Lišaj smrtihlav
…
Lišaj svlačcový
…
Martináči
…
Píďalky
housenky přisunují při pohybu zadní část k přední – jako
by něco měřily po pídích
Můry
chlupaté tělo
Mol šatní, mol obilní
škůdci
Obaleči
škůdci na stromech
Bourec morušový
housenky produkují ústy hmotu, která tuhne v hedvábné vlákno
DVOUKŘÍDLÍ
jeden pár blanitých křídel
druhý pár přeměněn v kyvadélka (fce: rovnováha)
beznohé larvy
kyvadélka tiplice
Moucha domácí
rozšířena po celé Zemi, přenáší nemoci
Moucha domácí
rozšířena po celé Zemi, přenáší nemoci
Masařka obecná
šachovnicový zadeček, klade přímo larvy na rozkládající
se materiál živočišného původu (mršiny)
Bzučivka modrá
silný zvuk za letu, larvy v mase
Bzučivka zelená
silný zvuk za letu, larvy v mase
Bzikavka dešťová (lidově „hovado“)
zabarvená křídla
bodavý sosák, samičky se živí krví, napadají i člověka
Ovád
čirá křídla
bodavý sosák, samičky se živí krví, napadají i člověka
Pestřenky
napodobují zbarvením vosy (fce: obrana)
Komár pisklavý
larva ve vodě dýchá trubičkou na zadečku, krev sají jen samice
Komár pisklavý
larva ve vodě dýchá trubičkou na zadečku , krev sají jen samice
Komár pisklavý
larva ve vodě dýchá trubičkou na zadečku, krev sají jen samice
Komár útočný
larva ve vodě dýchá trubičkou na zadečku, krev sají jen samice
Pakomár
u vody, nesají krev, při páření velké roje (= „komáři se ženili“)
Tiplice
neškodné, nesají krev
Moucha Tse-Tse
v Africe přenáší spavou nemoc, kterou způsobuje prvok
trypanosoma spavičná
komár Anopheles (moskyt)
v tropických oblastech přenáší nemoc malárii (zimnici)
…
srovnání komárů
Download

Hmyz s prom. dokonalou